ING BSK SA

skrót: ING

Brak kursu dla wybranej firmy

Ogólnopolski, uniwersalny bank oferujący usługi we wszystkich segmentach rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Ponadto poprzez podmioty zależne Grupa prowadzi także działalność leasingową i faktoringową, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz świadczy inne usługi finansowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
ING Bank NV97 575 00075,00%97 575 00075,00%
Aviva OFEportfel10 732 3058,24%10 732 3058,24%

Kategoria • 15.01.2021 18:54

  ING BANK ŚLĄSKI SA (1/2021) Decyzja Zarządu Banku dotycząca stosowania się do indywidualnego zalecenia KNF odnośnie polityki dywidendowej w pierwszym półroczu 2021 roku.

 • 21.12.2020 08:55

  BDM podniósł rekomendacje i ceny docelowe dla 8 banków

 • 18.12.2020 13:46

  ING BANK ŚLĄSKI SA (35/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.

 • 06.12.2020 21:32

  ING przywróciło dostęp do usług systemu Makler

 • 01.12.2020 10:55

  ING BANK ŚLĄSKI SA (34/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

 • 30.11.2020 09:51

  ING BANK ŚLĄSKI SA (33/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 25.11.2020 17:15

  BM mBanku podniosło rekomendację dla PKO BP, obniżyło dla ING, B.Millennium i B. Handlowego

 • 13.11.2020 11:03

  Firmy nie wydały środków z PFR, zainteresowanie wakacjami kredytowymi ograniczone - Bolesławski, ING

 • 12.11.2020 11:05

  Michał Bolesławski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING Banku Śląskiego

 • 12.11.2020 11:01

  ING BANK ŚLĄSKI SA (32/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 05.11.2020 11:46

  ING Bank Śląski obserwował w X wzrost zainteresowania moratoriami kredytowymi

 • 05.11.2020 09:21

  ING BSK pokazał w III kw. mocne przychody i dobre koszty ryzyka (opinia)

 • 05.11.2020 09:13

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. wyniósł 440,2 mln zł, 39 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 05.11.2020 07:20

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. wyniósł 440,2 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 05.11.2020 07:09

  Wyniki ING Banku Śląskiego w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.11.2020 07:02

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 29.10.2020 12:41

  Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące - Trigon DM (opinia)

 • 27.10.2020 13:12

  KGHM wnioskuje o przedłużenie o rok obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 30.09.2020 15:54

  ING BSK SA (31/2020) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.

 • 30.09.2020 14:48

  Polenergia ma umowę kredytową na 125 mln zł na budowę farmy wiatrowej Kostomłoty

 • 30.09.2020 13:41

  Fitch utrzymał rating ING Banku Śląskiego na poziomie "A+"

 • 20.09.2020 20:38

  ING Bank Śląski mógł pośredniczyć w praniu brudnych pieniędzy z Rosji i Ukrainy - "GW"

 • 07.09.2020 17:22

  KNF nie zgodziła się na powierzenie Joannie Erdman funkcji członka zarządu ING BSK ds. ryzyka

 • 13.08.2020 13:02

  Haitong podwyższył cenę docelową akcji ING BSK do 158,5 zł

 • 06.08.2020 13:03

  ING BSK nie wstrzymuje projektów rozwojowych, podwyższył rezerwę na kredyty objęte moratoriami

 • 06.08.2020 09:13

  Wyniki ING Banku Śląskiego w II kw. były neutralne (opinia)

 • 06.08.2020 08:14

  Zysk netto grupy ING BSK w II kw. wyniósł 316,2 mln zł, wobec konsensusu 303,9 mln zł (opis)

 • 06.08.2020 07:18

  Zysk netto grupy ING BSK w II kw. wyniósł 316,2 mln zł, wobec konsensusu 303,9 mln zł

 • 06.08.2020 07:11

  Wyniki ING Banku Śląskiego w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.08.2020 07:05

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 17.06.2020 21:12

  ING BANK ŚLĄSKI SA (30/2020) Rozwiązanie umowy z firmą audytorską.

 • 08.06.2020 10:37

  Societe Generale obniżyło rekomendacje dla Santandera, Millennium i ING Banku Śląskiego

 • 03.06.2020 17:47

  ING BSK szacuje, że decyzje RPP o obniżkach stóp spowodują spadek wyniku odsetkowego o 255-305 mln zł

 • 03.06.2020 17:33

  ING BANK ŚLĄSKI SA (29/2020) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 29.05.2020 08:04

  DM BDM tnie cenę docelową akcji ING Banku Śląskiego do 126 zł

 • 28.05.2020 15:44

  Obniżka stóp przez RPP bardzo negatywna dla banków, ich akcje mocno spadają (opinia)

 • 15.05.2020 13:53

  ING BANK ŚLĄSKI SA (28/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.

 • 12.05.2020 16:17

  ING BANK ŚLĄSKI SA (27/2020) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

 • 12.05.2020 14:53

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 31,2 zł

 • 08.05.2020 13:12

  Odpis ING wynikający z COVID-19 jest wstępny, ROE banku w kolejnych okresach może być niższe

 • 08.05.2020 08:12

  Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 267,3 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 08.05.2020 07:21

  Zysk netto grupy ING BSK w I kw. wyniósł 267,3 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 08.05.2020 07:14

  Wyniki ING Banku Śląskiego w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2020 07:08

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 07.05.2020 10:38

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji ING BSK do 90,4 zł

 • 05.05.2020 11:32

  Trigon obniżył rekomendacje dla Aliora, BNP, B.Handlowego i ING BSK, podwyższył dla Santandera

 • 24.04.2020 12:06

  Haitong Bank podwyższył rekomendację dla ING Banku Śląskiego do "kupuj"

 • 22.04.2020 08:47

  Moody's podtrzymał ratingi dla ING BSK

 • 22.04.2020 08:42

  ING BANK ŚLĄSKI SA (26/2020) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody's.

 • 15.04.2020 19:03

  Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik odsetkowy ING BSK w '20 o 170-220 mln zł - szacunki (opis)

 • 15.04.2020 18:43

  ING Bank Śląski szacuje, że obniżki stóp proc. zmniejszą wynik odsetkowy grupy w '20 o 170-220 mln zł

 • 15.04.2020 18:37

  ING BANK ŚLĄSKI SA (25/2020) Aktualizacja informacji o wpływie epidemii koronawirusa na działalność finansową Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 14.04.2020 23:37

  Fitch utrzymał rating ING Banku Śląskiego na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

 • 10.04.2020 18:22

  ING Bank Śląski ma zapłacić 124,4 mln zł składki do BFG

 • 10.04.2020 17:29

  ING BANK ŚLĄSKI SA (24/2020) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2020 roku.

 • 06.04.2020 14:09

  ING BANK ŚLĄSKI SA (23/2020) Podwyższenie ratingów przez agencję Fitch.

 • 06.04.2020 12:47

  Fitch podniósł rating ING Banku Śląskiego do poziomu "A+"

 • 03.04.2020 16:41

  BM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków z GPW

 • 03.04.2020 12:16

  WZ ING BŚ zdecydowało o przeznaczeniu większości zysku za '19 na kapitał rezerwowy

 • 03.04.2020 11:36

  ING BANK ŚLĄSKI SA (19/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. - korekta.

 • 02.04.2020 20:47

  ING BANK ŚLĄSKI SA (22/2020) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 02.04.2020 20:46

  ING BANK ŚLĄSKI SA (21/2020) Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję.

 • 02.04.2020 20:43

  ING BANK ŚLĄSKI SA (20/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 02.04.2020 20:43

  ING BANK ŚLĄSKI SA (19/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

 • 27.03.2020 18:26

  ING BANK ŚLĄSKI SA (18/2020) Zmiany dotyczące projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

 • 27.03.2020 18:00

  Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik odsetkowy ING Banku Śląskiego w '20 o 50-80 mln zł (opis)

 • 27.03.2020 17:36

  Obniżka stóp proc. zmniejszy wynik odsetkowy ING Banku Śląskiego w '20 o 50-80 mln zł

 • 27.03.2020 17:21

  ING BANK ŚLĄSKI SA (17/2020) Informacja o wpływie epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 27.03.2020 17:06

  Zarząd ING Banku Śląskiego wycofuje wniosek ws. wypłaty dywidendy

 • 27.03.2020 16:45

  ING BANK ŚLĄSKI SA (16/2020) Decyzja Zarządu Banku w sprawie zmiany propozycji podziału zysku za 2019 rok.

 • 26.03.2020 09:43

  Firmy kumulują środki na rachunkach, zainteresowanie wakacjami kredytowymi umiarkowane - ING (wywiad)

 • 25.03.2020 10:35

  ING BANK ŚLĄSKI SA (15/2020) Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

 • 20.03.2020 09:28

  BFG potwierdził śródokresowe cele MREL dla ING na poziomie skonsolidowanym

 • 20.03.2020 09:03

  ING BANK ŚLĄSKI SA (14/2020) Aktualizacja informacji dotyczącej wymogu MREL dla ING Banku Śląskiego S.A.

 • 17.03.2020 15:22

  ING BANK ŚLĄSKI SA (13/2020) Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 13.03.2020 15:00

  ING BANK ŚLĄSKI SA (12/2020) Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 11.03.2020 12:55

  ING BANK ŚLĄSKI SA (11/2020) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 11.03.2020 11:11

  Rynek czeka boom emisji "zielonych" instrumentów finansowych - ING

 • 06.03.2020 17:40

  ING BANK ŚLĄSKI SA (10/2020) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

 • 06.03.2020 17:36

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 06.03.2020 17:29

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 06.03.2020 15:08

  ING BSK zaktualizował politykę dywidendową; zrezygnował z bufora 1,5 p.p. w kryteriach kapitałowych

 • 06.03.2020 14:54

  ING BANK ŚLĄSKI SA (9/2020) Aktualizacja polityki dywidendowej.

 • 05.03.2020 17:24

  Fitch umieścił rating ING BSK na liście "pod obserwacją kryteriów" z możliwością podwyższenia

 • 05.03.2020 17:19

  ING BANK ŚLĄSKI SA (8/2020) Zmiana statusu ratingu Fitch.

 • 05.03.2020 12:13

  Zarząd ING Banku Śląskiego rekomenduje wypłatę 3,8 zł dywidendy na akcję

 • 05.03.2020 12:01

  ING BANK ŚLĄSKI SA (7/2020) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2019 rok.

 • 03.03.2020 13:55

  ING BANK ŚLĄSKI SA (6/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 27.02.2020 14:36

  ING BANK ŚLĄSKI SA (5/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 10.02.2020 16:32

  BM mBanku obniżył rekomendację dla ING BSK do "sprzedaj", cenę docelową do 170 zł

 • 06.02.2020 12:55

  ING BSK ocenia, że jest dobrze przygotowany do '20, który będzie trudniejszy dla sektora

 • 06.02.2020 08:40

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '19 wyniósł 450,3 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 06.02.2020 07:16

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '19 wyniósł 450,3 mln zł, zbliżony do oczekiwań

 • 06.02.2020 07:12

  Wyniki ING BSK w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.02.2020 07:09

  Zarząd ING BSK zarekomenduje dywidendę na poziomie ok. 30 proc. zysku za '19

 • 06.02.2020 07:05

  ING BANK ŚLĄSKI SA (4/2020) Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 roku.

 • 06.02.2020 07:03

  ING BANK ŚLĄSKI SA (3/2020) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.

 • 05.02.2020 17:48

  BFG wyznaczył dla ING Banku Śląskiego MREL na poziomie 21,28 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko

 • 05.02.2020 17:40

  ING BANK ŚLĄSKI SA (2/2020) Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji ("MREL") wyznaczony przez BFG dla ING Banku Śląskiego S.A.

 • 29.01.2020 16:19

  ING BANK ŚLĄSKI SA (1/2020) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

 • 27.12.2019 14:24

  KNF zwolniła ING BSK z indywidualnego narzutu stress-testowego

 • 27.12.2019 14:17

  ING BANK ŚLĄSKI SA (33/2019) Informacja KNF na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej.

 • 23.12.2019 16:17

  ING BANK ŚLĄSKI SA (32/2019) Zmiana w Zarządzie ING Banku Śląskiego S.A.

 • 19.12.2019 19:37

  KGHM podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 1,5 mld USD

 • 19.12.2019 11:31

  ING BANK ŚLĄSKI SA (31/2019) Wykup obligacji serii INGBS191219 zgodnie z warunkami emisji.

 • 16.12.2019 12:30

  Haitong podwyższył cenę docelową akcji ING BSK, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 12.12.2019 14:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA (30/2019) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 03.12.2019 07:21

  Citi obniżył rekomendacje dla PKO BP, Pekao, ING BSK i Aliora do "neutralnie"

 • 02.12.2019 11:37

  ING BH chce w '20 wyjść na rynek z emisją zielonych listów zastawnych o wartości min. 500 mln euro

 • 28.11.2019 16:23

  ING BANK ŚLĄSKI SA (29/2019) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej.

 • 13.11.2019 11:26

  Polacy spodziewają się dalszego wzrostu cen nieruchomości - ING

 • 05.11.2019 21:54

  Polenergia ma umowę na finansowanie budowy farmy wiatrowej Szymankowo

 • 31.10.2019 12:20

  Audytorzy skłaniają się do portfelowej oceny ryzyka kredytów CHF – ING

 • 31.10.2019 09:48

  DM BOŚ podwyższył do 189,5 zł cenę docelową akcji ING BSK

 • 31.10.2019 09:40

  Wyższe od oczekiwań rezerwy w ING Banku Śląskim, kurs spada o 0,8 proc. (opinia)

 • 31.10.2019 08:29

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. '19 wyniósł 414,8 mln zł, poniżej konsensusu (opis)

 • 31.10.2019 07:25

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. '19 wyniósł 414,8 mln zł, poniżej konsensusu

 • 31.10.2019 07:18

  Wyniki ING BSK w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.10.2019 07:02

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 28.10.2019 14:11

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 66,8 zł

 • 24.10.2019 16:03

  Polwax miał w III kw. ok. 10,4 mln zł EBITDA; spółka naruszyła kowenanty wymagane w umowie z ING

 • 21.10.2019 16:01

  Moody's podtrzymał ratingi dla ING BSK

 • 21.10.2019 15:53

  ING BANK ŚLĄSKI SA (28/2019) Potwierdzenie ratingów agencję Moody's.

 • 21.10.2019 15:13

  Twisto liczy na 0,5 mln klientów w Polsce w 2022 roku

 • 11.10.2019 13:48

  EBOiR objął zielone listy zastawne ING Banku Hipotecznego o wartości 80 mln zł

 • 08.10.2019 09:26

  Fitch Ratings potwierdził ratingi ING Banku Śląskiego

 • 08.10.2019 09:13

  ING BANK ŚLĄSKI SA (27/2019) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.

 • 04.10.2019 12:18

  ING Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 400 mln zł

 • 30.09.2019 16:37

  ING BANK ŚLĄSKI SA (26/2019) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej.

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 20.09.2019 16:04

  RN ING BSK zgodziła się na zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej

 • 20.09.2019 15:57

  ING BANK ŚLĄSKI SA (25/2019) Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej.

 • 20.09.2019 15:40

  Patrick Roesink zrezygnował z funkcji wiceprezesa ING Banku Śląskiego

 • 20.09.2019 15:33

  ING BANK ŚLĄSKI SA (24/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 28.08.2019 16:20

  Onico złoży wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

 • 08.08.2019 09:48

  Vestor DM podniósł rekomendację ING Banku Śląskiego do "akumuluj"

 • 16.04.2019 12:52

  Składka ING BSK na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG wynosi 131,2 mln zł w '19

 • 16.04.2019 12:45

  ING BANK ŚLĄSKI SA (18/2019) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2019 roku.

 • 10.04.2019 17:06

  Getin i ING Bank Śląski zgodziły się na objęcie ich wierzytelności układem Cube.ITG

 • 29.03.2019 19:58

  ING BANK ŚLĄSKI SA (16/2019) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 29.03.2019 19:41

  ING BANK ŚLĄSKI SA (15/2019) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.

 • 29.03.2019 19:29

  ING BANK ŚLĄSKI SA (14/2019) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 • 29.03.2019 19:15

  ING BANK ŚLĄSKI SA (13/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

 • 29.03.2019 12:59

  ING Bank Śląski wypłaci 455,35 mln zł dywidendy, czyli 3,50 zł na akcję

 • 20.03.2019 14:13

  ING BANK ŚLĄSKI SA (12/2019) Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 15.03.2019 14:48

  ING BANK ŚLĄSKI SA (11/2019) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 06.03.2019 12:37

  ING BANK ŚLĄSKI SA (10/2019) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 04.03.2019 22:41

  ING BSK ocenia, że Elektrobudowa naruszyła warunki umowy z bankiem

 • 01.03.2019 17:50

  ING BANK ŚLĄSKI SA (9/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

 • 01.03.2019 17:48

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 01.03.2019 17:42

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 01.03.2019 16:58

  ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową (opis)

 • 01.03.2019 16:39

  ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową

 • 01.03.2019 16:27

  ING BANK ŚLĄSKI SA (8/2019) Aktualizacja polityki dywidendowej.

 • 26.02.2019 15:14

  ING Bank Śląski chce wypłacić 3,50 zł dywidendy na akcję z zysku za '18

 • 26.02.2019 15:00

  ING BANK ŚLĄSKI SA (7/2019) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2018 rok.

 • 22.02.2019 11:45

  ING BANK ŚLĄSKI SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i raportu rocznego za 2018 rok.

 • 13.02.2019 12:53

  Pierwsza emisja listów zastawnych przez ING Bank Hipoteczny w '19 - Bartkiewicz

 • 13.02.2019 11:18

  ING Bank Śląski oczekuje, że w '19 portfel kredytowy banku będzie rósł szybciej niż na rynku (opis)

 • 13.02.2019 11:02

  Wdrożenie MSSF 16 obniży łączny współczynnik kapitałowy ING BSK o ok. 10 pb

 • 13.02.2019 08:53

  Wyniki ING BSK lepsze od oczekiwań dzięki niższym rezerwom, dywidenda bez zaskoczeń (opinia, aktl.)

 • 13.02.2019 08:46

  Wyniki ING BSK lepsze od oczekiwań dzięki niższym rezerwom, dywidenda bez zaskoczeń (opinia)

 • 13.02.2019 08:01

  ING Bank Śląski oczekuje, że w '19 portfel kredytowy banku będzie rósł szybciej niż na rynku

 • 13.02.2019 07:57

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '18 wyniósł 452,2 mln zł, 10 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.02.2019 07:24

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '18 wyniósł 452,2 mln zł, powyżej oczekwiań

 • 13.02.2019 07:19

  Zarząd ING BSK chce zarekomendować dywidendę na poziomie ok. 30 proc. zysku za '18

 • 13.02.2019 07:09

  Wyniki ING BSK w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.02.2019 07:02

  ING BANK ŚLĄSKI SA (5/2019) Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku.

 • 13.02.2019 07:00

  ING BANK ŚLĄSKI SA (4/2019) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018.

 • 07.02.2019 17:15

  DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje

 • 31.01.2019 09:39

  ING ma zgodę KNF na zaliczenie do Tier II środków z pożyczki podporządkowanej w wys. 100 mln euro

 • 31.01.2019 09:29

  ING BANK ŚLĄSKI SA (3/2019) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej.

 • 21.01.2019 16:24

  KNF wyznaczyła wskaźnik ST dla ING Banku Śląskiego na 3,34 proc.

 • 21.01.2019 16:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA (2/2019) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej.

 • 02.01.2019 17:07

  ING BANK ŚLĄSKI SA (1/2019) Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A.

 • 02.01.2019 14:38

  KNF zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny

 • 20.12.2018 16:03

  ING udzieli Krukowi kredytu na 200 mln zł

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 18:25

  ING BSK ma umowę zakupu akcji w NN TFI za 177,2 mln zł, zamknięcie transakcji w II kw. '19 (opis)

 • 18.12.2018 17:50

  ING BSK ma przedwstępną umowę zakupu 45 proc. akcji w NN TFI za 177,2 mln zł

 • 18.12.2018 17:42

  ING BANK ŚLĄSKI SA (34/2018) Zawarcie umów zmierzających do nabycia 45% udziału w NN IP TFI S.A.

 • 18.12.2018 17:36

  ING BANK ŚLĄSKI SA (33/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji zmierzających do nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A.

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 17.12.2018 15:21

  ING BANK ŚLĄSKI SA (32/2018) Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 17.12.2018 11:30

  ING BANK ŚLĄSKI SA (31/2018) Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziewiątym okresie odsetkowym.

 • 27.11.2018 12:35

  Polacy spodziewają się wzrostu cen nieruchomości, nie przewidują załamania na rynku - ING

 • 23.11.2018 13:49

  ING BANK ŚLĄSKI SA (30/2018) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.

 • 07.11.2018 13:45

  ING Bank Śląski ocenia, że jego portfel kredytowy w '18 wzrośnie o 13-14 mld zł (opis)

 • 07.11.2018 12:54

  ING Bank Śląski ocenia, że jego portfel kredytowy w '18 wzrośnie o 13-14 mld zł

 • 07.11.2018 08:32

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. '18 wyniósł 378,8 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 07.11.2018 07:36

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. '18 wyniósł 378,8 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 07.11.2018 07:29

  Wyniki ING BSK w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2018 07:20

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 13:54

  ING BANK ŚLĄSKI SA (29/2018) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej.

 • 26.10.2018 09:52

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji ING BSK do 154,9 zł

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 23.10.2018 16:49

  ING BANK ŚLĄSKI SA (28/2018) Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej.

 • 15.10.2018 17:28

  Moody's podtrzymał ratingi dla ING BSK

 • 15.10.2018 17:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA (27/2018) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody's.

 • 12.10.2018 18:13

  ING BANK ŚLĄSKI SA (26/2018) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.

 • 12.10.2018 16:52

  Fitch potwierdził rating Santander Bank Polska, Banku Handlowego i ING Banku Śląskiego

 • 12.10.2018 12:00

  KNF nałożyła 0,5 mln zł kary na ING BSK za naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych

 • 26.09.2018 15:57

  Polwax nie dotrzymał wymaganej przez ING Bank Śląski EBITDA, bank nie będzie reagował

 • 20.09.2018 15:05

  ING BANK ŚLĄSKI SA (25/2018) Rezygnacja Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląskiego S.A.

 • 19.09.2018 12:27

  ING wprowadził płatności internetowe, liczy na 3,5 tys. sklepów w półtora roku

 • 02.08.2018 11:47

  Wzrost kosztów ryzyka ING BSK to głównie efekt zmiany standardu rachunkowości

 • 02.08.2018 08:46

  ING Bank Śląski zaskoczył wysokimi odpisami w segmencie detalicznym (opinia)

 • 02.08.2018 08:10

  Zysk netto grupy ING BSK w II kw. '18 wyniósł 372,7 mln zł, poniżej konsensusu (opis)

 • 02.08.2018 07:19

  Zysk netto grupy ING BSK w II kw. '18 wyniósł 372,7 mln zł, poniżej konsensusu

 • 02.08.2018 07:16

  Wyniki ING BSK w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.08.2018 07:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.07.2018 16:37

  DM mBanku zmienił dla 7 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 14.06.2018 12:53

  ING BANK ŚLĄSKI SA (24/2018) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

 • 22.05.2018 10:49

  ING Bank Śląski rozszerza ofertę kont, chce utrzymać tempo akwizycji klientów

 • 15.05.2018 14:31

  ING i Tauron będą współpracować dla rozwoju elektromobilności

 • 09.05.2018 12:36

  ING Bank Śląski ocenia, że wysoki popyt na rynku na kredyty hipoteczne się utrzyma

 • 09.05.2018 09:27

  Zysk ING BSK w I kw. '18 powyżej konsensusu, ale bank pokazał wysokie koszty (opinia, aktl.)

 • 09.05.2018 08:33

  Wyniki ING BSK w I kw. wyższe od oczekiwań, wsparte niższym saldem rezerw (opinia)

 • 09.05.2018 08:08

  Zysk netto grupy ING BSK w I kw. '18 wyniósł 322,2 mln zł, wobec konsensusu 315,1 mln zł (opis)

 • 09.05.2018 07:21

  Zysk netto grupy ING BSK w I kw. '18 wyniósł 322,2 mln zł, wobec konsensusu 315,1 mln zł

 • 09.05.2018 07:17

  Wyniki ING BSK w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2018 07:06

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 11:04

  Składka ING na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za '18 to 58,2 mln zł

 • 26.04.2018 10:50

  ING BANK ŚLĄSKI SA (23/2018) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2018 roku.

 • 25.04.2018 13:51

  ING BANK ŚLĄSKI SA (22/2018) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 05.04.2018 15:49

  ING BANK ŚLĄSKI SA (21/2018) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 05.04.2018 15:48

  ING BSK wypłaci 416,3 mln zł dywidendy, czyli 3,20 zł brutto na akcję

 • 05.04.2018 15:45

  ING BANK ŚLĄSKI SA (20/2018) Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.

 • 05.04.2018 15:43

  ING BANK ŚLĄSKI SA (19/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 05.04.2018 15:39

  ING BANK ŚLĄSKI SA (18/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

 • 05.04.2018 15:02

  ING Bank Śląski zakłada stabilny wzrost liczby klientów

 • 30.03.2018 12:36

  ING BANK ŚLĄSKI SA (17/2018) Zmiana projektu uchwały Walnego Zgromadzenia.

 • 28.03.2018 14:06

  ING BANK ŚLĄSKI SA (16/2018) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 23.03.2018 15:42

  ING BANK ŚLĄSKI SA (15/2018) Aktualizacja ratingów przez agencję Moody's.

 • 23.03.2018 15:16

  Moody's podniósł rating depozytów ING Bank Śląski do A2, perspektywa stabilna

 • 22.03.2018 14:24

  ING BANK ŚLĄSKI SA (14/2018) Rejestracja ING Banku Hipotecznego S.A. w KRS.

 • 19.03.2018 12:25

  ING BANK ŚLĄSKI SA (13/2018) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 14.03.2018 15:07

  ING BANK ŚLĄSKI SA (12/2018) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 13.03.2018 15:04

  ING BANK ŚLĄSKI SA (11/2018) Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 09.03.2018 17:44

  ING BANK ŚLĄSKI SA (10/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 09.03.2018 17:38

  ING BSK obniżył minimalny poziom współczynnika Tier 1 do wypłaty dywidendy do 12,875 proc.

 • 09.03.2018 17:38

  ING BANK ŚLĄSKI SA (9/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

 • 09.03.2018 17:31

  ING BANK ŚLĄSKI SA (8/2018) Aktualizacja polityki dywidendowej.

 • 09.03.2018 17:22

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 17:17

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.03.2018 15:03

  Zarząd ING rekomenduje wypłatę 416,3 mln zł dywidendy, czyli 3,20 zł brutto na akcję

 • 06.03.2018 14:51

  ING BANK ŚLĄSKI SA (7/2018) Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2017 rok.

 • 28.02.2018 14:06

  ING BANK ŚLĄSKI SA (6/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2017 rok.

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 12.02.2018 12:29

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla ING BSK do "sprzedaj", cenę docelową podniósł do 215,3 zł

 • 08.02.2018 14:37

  ING rozpoczął pilotaż bramki płatniczej, w II kw. rozpocznie szerokie jej wdrożenie

 • 05.02.2018 14:00

  ING liczy, że kredyty ekologiczne będą miały kilka proc. udział w sprzedaży gotówek i hipotek

 • 01.02.2018 11:44

  DM mBank podwyższył rekomendację Pekao i Aliora do "kupuj", ING do "trzymaj", a Handlowego do "akumuluj"

 • 31.01.2018 12:29

  Silny wzrost akcji kredytowej ING BSK jest priorytetem na ’18 – prezes

 • 31.01.2018 09:35

  ING BANK ŚLĄSKI SA (5/2018) Terminy przesyłania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 31.01.2018 08:45

  Wyniki BZ WBK i ING Banku Śląskiego w IV kw. zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 31.01.2018 08:03

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '17 wyniósł 366,8 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 31.01.2018 07:27

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '17 wyniósł 366,8 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami

 • 31.01.2018 07:24

  Zarząd ING BSK chce zarekomendować dywidendę na poziomie ok. 30 proc. zysku za '17

 • 31.01.2018 07:20

  Wyniki ING BSK w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.01.2018 07:13

  ING BANK ŚLĄSKI SA (4/2018) Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017.

 • 31.01.2018 07:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA (3/2018) Wybrane niezaudytowane dane finansowe za IV kwartał 2017 roku.

 • 26.01.2018 08:05

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla ING BSK do 188,8 zł

 • 17.01.2018 14:24

  ING planuje, że jego bank hipoteczny wyemituje pierwsze listy zastawne w '19

 • 16.01.2018 13:18

  ING BANK ŚLĄSKI SA (2/2018) Uzyskanie zezwolenia KNF na utworzenie banku hipotecznego.

 • 16.01.2018 11:19

  KNF zezwoliła na utworzenie ING Banku Hipotecznego

 • 11.01.2018 14:52

  ING BANK ŚLĄSKI SA (1/2018) Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz data publikacji danych szacunkowych za IV kwartał 2017 roku.

 • 29.12.2017 14:47

  ING BANK ŚLĄSKI SA (33/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.

 • 19.12.2017 14:03

  ING BANK ŚLĄSKI SA (32/2017) Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w siódmym okresie odsetkowym.

 • 18.12.2017 16:14

  KNF zwolniła ING BSK z indywidualnego narzutu stress-testowego

 • 18.12.2017 15:18

  ING BANK ŚLĄSKI SA (31/2017) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego narzutu wykorzystywanego w polityce dywidendowej.

 • 18.12.2017 08:56

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla ING BSK do "kupuj", dla BZ WBK do "trzymaj"

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 12.12.2017 11:28

  ING przyspieszy ograniczanie finansowania dla energetyki węglowej

 • 08.12.2017 12:09

  ING BANK ŚLĄSKI SA (30/2017) Postanowienie Komisji Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

 • 06.12.2017 13:00

  ING BANK ŚLĄSKI SA (29/2017) Wykup obligacji serii INGBS061217 zgodnie z warunkami emisji.

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 27.11.2017 16:03

  KNF chce utrzymać ING BSK bufor O-SII w wysokości 0,5 proc.

 • 27.11.2017 15:51

  ING BANK ŚLĄSKI SA (28/2017) Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym o

 • 07.11.2017 12:09

  ING BANK ŚLĄSKI SA (27/2017) Potwierdzenie ratingów i podwyższenie perspektywy przez agencję Moody's.

 • 07.11.2017 10:03

  Moody's podniósł perspektywę ratingu ING BSK do pozytywnej

 • 03.11.2017 07:38

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla ING BSK do 159,5 zł

 • 02.11.2017 12:31

  Wytyczne dot. podziału zysku ING Banku Śląskiego za '17 będą pod koniec XI - prezes

 • 02.11.2017 08:38

  ING pokazał w III kw. wyższe od oczekiwań przychody, wyniki banku neutralne dla kursu (opinia)

 • 02.11.2017 08:21

  Pozytywny wpływ zmian wag ryzyka na łączny współczynnik kapitałowy ING BSK wyniesie 17 pb

 • 02.11.2017 08:03

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. '17 wyniósł 375,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 02.11.2017 07:27

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. '17 wyniósł 375,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 02.11.2017 07:20

  Wyniki ING BSK w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.11.2017 07:15

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 20.10.2017 17:08

  ING BANK ŚLĄSKI SA (26/2017) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.

 • 20.10.2017 17:06

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej (opis)

 • 20.10.2017 16:58

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej

 • 03.10.2017 08:54

  DM PKO BP obniżył rekomendację ING BSK do "trzymaj"

 • 22.09.2017 08:22

  Societe Generale zaleca kupowanie akcji ING

 • 10.08.2017 19:11

  KNF zdecydowała o przejęciu Bieszczadzkiej SKOK przez ING

 • 02.08.2017 11:18

  ING nie widzi negatywnych zmian w portfelu kredytowym, w VII sprzedał portfel wierzytelności

 • 02.08.2017 09:18

  Wyniki ING w II kw. pod wpływem wyższych od oczekiwań rezerw, kurs spada (opinia)

 • 02.08.2017 08:25

  Zysk netto grupy ING BSK w II kw. '17 wyniósł 360,4 mln zł, wobec konsensusu 368,6 mln zł (opis)

 • 02.08.2017 07:30

  Zysk netto grupy ING BSK w II kw. '17 wyniósł 360,4 mln zł, wobec konsensusu 368,6 mln zł

 • 02.08.2017 07:24

  Wyniki ING BSK w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.08.2017 07:16

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 17.07.2017 13:20

  Moody's podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego

 • 17.07.2017 13:07

  ING BANK ŚLĄSKI SA (25/2017) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody's.

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 20.06.2017 11:35

  Erste Securities wznowił wydawanie rekomendacji dla czterech banków

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 14.06.2017 14:53

  ING BANK ŚLĄSKI SA (24/2017) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219

 • 06.06.2017 13:05

  ING BANK ŚLĄSKI SA (23/2017) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.

 • 05.06.2017 14:33

  ING BSK liczy na wzrost akcji kredytowej w segmencie kredytów korporacyjnych

 • 22.05.2017 16:32

  ING BANK ŚLĄSKI SA (22/2017) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

 • 10.05.2017 15:30

  ING Bank Śląski nie spodziewa się, że jego bank hipoteczny rozpocznie działalność w '17

 • 10.05.2017 09:51

  Pekao i ING pokazały w I kw. dobre wyniki; mocno rośnie kurs ING (opinia)

 • 10.05.2017 08:43

  Zysk netto grupy ING BSK w I kw. '17 wyniósł 300,2 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 10.05.2017 07:51

  Zysk netto grupy ING BSK w I kw. '17 wyniósł 300,2 mln zł, wobec konsensusu 287,7 mln zł

 • 10.05.2017 07:29

  Wyniki ING BSK w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2017 07:14

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 15:18

  ING Bank Śląski złożył do KNF wniosek ws. utworzenia banku hipotecznego

 • 26.04.2017 15:05

  ING BANK ŚLĄSKI SA (21/2017) Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego.

 • 25.04.2017 18:10

  Wysokość składki rocznej ING BSK na BFG to 70,5 mln zł; obciąży koszty I kw.

 • 25.04.2017 18:02

  ING BANK ŚLĄSKI SA (20/2017) Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG.

 • 21.04.2017 17:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA (19/2017) Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 21.04.2017 17:00

  ING BANK ŚLĄSKI SA (18/2017) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 21.04.2017 16:51

  Mirosław Boda rezygnuje z funkcji wiceprezesa ING BSK, RN powołuje Bożenę Graczyk

 • 21.04.2017 16:50

  ING BANK ŚLĄSKI SA (17/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

 • 21.04.2017 16:37

  ING BANK ŚLĄSKI SA (16/2017) Zmiany w składzie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 11.04.2017 16:58

  ING BANK ŚLĄSKI SA (15/2017) Zmiana Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 11.04.2017 16:23

  DM mBanku zmienił rekomendacje dziewięciu spółek

 • 10.04.2017 13:39

  Aviva rozpoczęła współpracę z ING Bankiem Śląskim w zakresie bancassurace

 • 30.03.2017 11:48

  ING BANK ŚLĄSKI SA (14/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 29.03.2017 14:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA (13/2017) Zawiadomienie powtórne w związku z niezapisaniem się załącznika - Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 29.03.2017 13:36

  ING BANK ŚLĄSKI SA (13/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 24.03.2017 16:03

  ING BANK ŚLĄSKI SA (12/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

 • 23.03.2017 15:27

  ING BANK ŚLĄSKI SA (11/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 22.03.2017 16:15

  Holenderska prokuratura podejrzewa ING Bank o nieujawnienie nieprawidłowych transakcji

 • 21.03.2017 17:11

  ING BANK ŚLĄSKI SA (10/2017) Nadanie ratingów przez agencję Fitch.

 • 20.03.2017 12:18

  ING BANK ŚLĄSKI SA (9/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 16.03.2017 19:24

  ING BANK ŚLĄSKI SA (8/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 15.03.2017 15:07

  ING BANK ŚLĄSKI SA (7/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 13.03.2017 17:02

  ING BANK ŚLĄSKI SA (6/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 09.03.2017 16:14

  KNF zaleca ING zatrzymanie zysku za '16; zarząd nie zamierza rekomendować dywidendy (opis)

 • 09.03.2017 16:02

  KNF zaleca ING zatrzymanie zysku za '16; zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy

 • 09.03.2017 15:53

  ING BANK ŚLĄSKI SA (5/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia dywidendowego za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania wypłaty dywidendy za rok 2016.

 • 03.03.2017 17:14

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 03.03.2017 17:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.03.2017 13:29

  Minimalny poziom Tier 1 do wypłaty dywidendy przez ING BSK podniesiony do 13,75 proc. (opis)

 • 03.03.2017 13:20

  ING BSK podniósł minimalny poziomu współczynnika Tier 1 do wypłaty dywidendy do 13,75 proc.

 • 03.03.2017 13:15

  ING BANK ŚLĄSKI SA (4/2017) Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A.

 • 03.03.2017 13:15

  ING BANK ŚLĄSKI SA (4/2017) Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A.

 • 28.02.2017 13:17

  ING BANK ŚLĄSKI SA (3/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2016 r.

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 10.02.2017 08:34

  DM PKO BP podniósł cenę docelową ING do 190 zł

 • 08.02.2017 09:46

  Trigon DM obniżył rekomendacje dla B. Handlowego i ING do "trzymaj" z kupuj"

 • 02.02.2017 11:41

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '16 wyniósł 254,9 mln zł, poniżej oczekiwań (opis2)

 • 02.02.2017 11:15

  ING BSK czeka na stanowisko KNF ws. możliwości wypłaty dywidendy z zysku za '16

 • 02.02.2017 08:47

  Zysk ING w IV kw. niższy od oczekiwań przez wyższe odpisy, podatek i amortyzację (opinia)

 • 02.02.2017 08:09

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '16 wyniósł 254,9 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)

 • 02.02.2017 07:27

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '16 wyniósł 254,9 mln zł, poniżej oczekiwań

 • 02.02.2017 07:20

  Wyniki ING BSK w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.02.2017 07:15

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 30.01.2017 13:50

  ING BANK ŚLĄSKI SA (2/2017) Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2017.

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 27.01.2017 08:30

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową ING BSK do 144,1 zł, a Banku Millennium do 5 zł

 • 24.01.2017 11:03

  Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

 • 24.01.2017 10:55

  ING BANK ŚLĄSKI SA (1/2017) Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody's.

 • 18.01.2017 09:13

  Noble Securities wydał rekomendacje dla banków; sektor czeka trudny rok

 • 11.01.2017 07:00

  ING obserwuje niższy popyt na kredyty inwestycyjne, firmy odwlekają decyzje o inwestycjach

 • 10.01.2017 12:19

  Cyfrowe platformy mogą ograniczyć koszty zakupów w firmach o 15 proc. - Deloitte i Aleo

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 14.12.2016 13:39

  ING BANK ŚLĄSKI SA (37/2016) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 07.12.2016 10:21

  Wytyczne KNF sprawiają, że ING BSK jest na granicy zdolności wypłaty dywidendy – prezes

 • 05.12.2016 14:02

  DM BZ WBK wprowadził zmiany w rekomendacjach banków

 • 02.12.2016 14:11

  ING BANK ŚLĄSKI SA (36/2016) Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.

 • 24.11.2016 12:54

  Haitong podwyższył rekomendacje czterech banków, zmienił wyceny dwóch (aktl.)

 • 10.11.2016 11:17

  ING BANK ŚLĄSKI SA (35/2016) Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.

 • 09.11.2016 22:23

  Fitch potwierdził ratingi ING Banku Śląskiego i Banku Handlowego

 • 09.11.2016 09:01

  DM BZ WBK zaleca kupno akcji ING Banku Śląskiego

 • 07.11.2016 10:24

  Trigon DM podnosi rekomendację dla ING BSK do "kupuj", cenę docelową do 182,4 zł

 • 03.11.2016 11:18

  ING oczekuje stabilizacji marży odsetkowej netto na poziomie 2,57 proc.

 • 03.11.2016 09:20

  ING BSK w III kw. pokazał mocną stronę przychodową, kurs może rosnąć (opinia, aktl.2)

 • 03.11.2016 08:50

  ING BSK w III kw. pokazał mocną stronę przychodową, kurs może rosnąć (opinia, aktl.)

 • 03.11.2016 08:43

  ING BSK w III kw. pokazał mocną stronę przychodową, kurs może rosnąć (opinia)

 • 03.11.2016 07:56

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. '16 wyniósł 332 mln zł, 17 proc. powyżej konsensusu (opis)

 • 03.11.2016 07:28

  Zysk netto grupy ING BSK w III kw. '16 wyniósł 332 mln zł, wobec konsensusu 283,8 mln zł

 • 03.11.2016 07:19

  Wyniki ING BSK w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.11.2016 07:15

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 11.10.2016 16:38

  DM mBanku obniżył rekomendacje czterech spółek, podniósł jednej

 • 10.10.2016 17:06

  ING BANK ŚLĄSKI SA (34/2016) Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemo

 • 10.10.2016 12:26

  ING Lease zmienia ofertę leasingu pojazdów, liczy na wzrost sprzedaży

 • 10.10.2016 08:53

  Erste obniżył rekomendację Alior Banku, BZ WBK, B. Millennium, ING BSK, mBanku i PKO BP

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 16.09.2016 19:45

  GPW: Komunikat - GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:42

  GPW: Komunikat - ALUMETAL SA, STALPRODUKT SA, CIECH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:38

  GPW: Komunikat - CIECH SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, MBANK SA

 • 15.09.2016 14:58

  ING Bank Śląski chce wypłacać dywidendę z nadwyżki ponad 13,25 proc. Tier 1

 • 15.09.2016 14:41

  ING BANK ŚLĄSKI SA (33/2016) Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A.

 • 25.08.2016 18:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 19.08.2016 15:27

  ING BANK ŚLĄSKI SA (32/2016) Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego ING Banku Śląskiego S.A., jako i

 • 18.08.2016 10:12

  Haitong Bank obniżył rekomendacje dla PKO BP, mBanku, B. Handlowego i B. Millennium

 • 10.08.2016 12:09

  KNF chce uznać ING BSK za instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyć dodatkowy bufor

 • 10.08.2016 11:55

  ING BANK ŚLĄSKI SA (31/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

 • 09.08.2016 16:28

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla dziewięciu spółek z GPW

 • 09.08.2016 10:34

  Vestor DM obniża rekomendację ING BSK do "neutralnie", podnosi wycenę do 142 zł

 • 03.08.2016 13:30

  Priorytetem dla ING Banku Śląskiego jest wzrost organiczny

 • 03.08.2016 09:21

  Wyniki Pekao SA i ING w II kw. dobre, pomogły wyższe przychody z transakcji Visa (opinia)

 • 03.08.2016 08:34

  Zysk netto grupy ING BSK w II kw. '16 wyniósł 406,9 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 03.08.2016 07:27

  Zysk netto grupy ING BSK w II kw. '16 wyniósł 406,9 mln zł, wobec konsensusu 375,5 mln zł

 • 03.08.2016 07:23

  Wyniki ING BSK w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.08.2016 07:18

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.07.2016 08:16

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i ING BSK; podnosi dla Millennium

 • 25.07.2016 19:45

  Moody's podtrzymał długoterminowy rating depozytów ING na poziomie A3 z perspektywą stabilną

 • 25.07.2016 19:36

  ING BANK ŚLĄSKI SA (30/2016) Aktualizacja ratingów przez agencję Moody's.

 • 15.07.2016 13:13

  BM ING BSK kończy działalność maklerską dla klientów instytucjonalnych

 • 04.07.2016 13:43

  Propozycja dot. OFE daje przestrzeń dla realizacji planów rządu - ING BSK (opinia)

 • 27.06.2016 16:44

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zmiany w składzie Zarządu Banku.

 • 22.06.2016 14:01

  ING BANK ŚLĄSKI SA Umowa Udostępnienia Papierów Wartościowych z ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

 • 22.06.2016 09:50

  ING BANK ŚLĄSKI SA Finalizacja transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.

 • 20.06.2016 11:07

  Morderstwo Jo Cox przełomowe dla kampanii w Wielkiej Brytanii - ING BSK (opinia)

 • 17.06.2016 15:33

  ING Bank Śląski otrzyma 33,1 mln euro w gotówce z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 17.06.2016 15:23

  ING BANK ŚLĄSKI SA Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.

 • 15.06.2016 16:20

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.

 • 02.06.2016 14:00

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS061217.

 • 01.06.2016 15:15

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zmiany Umów kredytowych z ING Commercial Finance Polska S.A.

 • 31.05.2016 16:26

  ING BANK ŚLĄSKI SA Dokonanie podziału ING Securities S.A., w ramach którego ING Bank Śląski S.A. jest spółką przejmującą.

 • 25.05.2016 14:17

  GPW: dopuszczenie do działania na giełdzie spółki ING BANK ŚLĄSKI SA

 • 25.05.2016 14:17

  GPW: określenie daty rozpoczęcia działania przez członka giełdy spółkę ING BANK ŚLĄSKI SA

 • 18.05.2016 15:26

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Pekao i ING, podwyższył dla GNB i B.Handlowego

 • 10.05.2016 14:49

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

 • 10.05.2016 13:02

  ING Bank Śląski obserwuje zwiększone zainteresowanie kredytami inwestycyjnymi

 • 10.05.2016 09:23

  Wyniki Pekao i ING ws I kw. pozytywne, Pekao pomogły zyski ze sprzedaży NPL (opinia, aktl.)

 • 10.05.2016 08:21

  Zysk netto grupy ING BSK w I kw. '16 wyniósł 259,2 mln zł, wyższy od konsensusu (opis)

 • 10.05.2016 07:31

  Zysk netto grupy ING BSK w I kw. '16 wyniósł 259,2 .mln zł, wobec konsensusu 239,5 mln zł

 • 10.05.2016 07:23

  Wyniki ING BSK w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2016 07:17

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 08:02

  DM BOŚ podniósł cenę docelową dla ING BSK do 105,2 zł; dla Handlowego do 83,8 zł

 • 25.04.2016 09:41

  Vestor DM obniżył rekomendację Aliora, B. Handlowego i B.Millennium, podnosząc mBanku i ING BSK

 • 22.04.2016 16:05

  ING BANK ŚLĄSKI SA Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - podpisanie nowej umowy.

 • 20.04.2016 17:06

  Fitch podniósł rating ING BSK do "A" z "A-"; perspektywa stabilna

 • 20.04.2016 17:02

  ING BANK ŚLĄSKI SA Podwyższenie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 20.04.2016 15:49

  ING BSK zaliczy pożyczkę na 150 mln euro do kapitału Tier II

 • 20.04.2016 15:40

  ING BANK ŚLĄSKI SA Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kapitału Tier II Banku środków z otrzymanej od ING Bank N.V. pożyczki podporządkowanej.

 • 19.04.2016 17:37

  KNF zgodziła się na powołanie Brunona Bartkiewicza na prezesa ING Banku Śląskiego

 • 19.04.2016 17:28

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku.

 • 31.03.2016 18:07

  ING BANK ŚLĄSKI SA Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 31.03.2016 18:04

  ING BANK ŚLĄSKI SA Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r.

 • 31.03.2016 18:00

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 31.03.2016 17:52

  ING BANK ŚLĄSKI SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

 • 31.03.2016 13:23

  WZ ING BSK zdecydowało o wypłacie 4,3 zł dywidendy na akcję za '15

 • 29.03.2016 17:22

  ING BANK ŚLĄSKI SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

 • 25.03.2016 11:54

  ING BANK ŚLĄSKI SA Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 24.03.2016 12:51

  ING BANK ŚLĄSKI SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 24.03.2016 06:20

  Pekao IB podniósł rekomendację PKO BP, a obniżył ING i Handlowego

 • 07.03.2016 16:54

  ING BANK ŚLĄSKI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki ING Securities Spółka Akcyjna.

 • 04.03.2016 14:03

  ING BANK ŚLĄSKI SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

 • 04.03.2016 13:46

  Brunon Bartkiewicz powraca na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego

 • 04.03.2016 13:34

  ING BANK ŚLĄSKI SA Rezygnacja Członka Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

 • 04.03.2016 13:31

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

 • 01.03.2016 16:24

  Zarząd ING Banku Śląskiego proponuje 4,3 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 01.03.2016 16:17

  ING BANK ŚLĄSKI SA Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2015 r.

 • 29.02.2016 17:48

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.02.2016 17:43

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 23.02.2016 15:20

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zawarcie z ING Bank N.V. umowy pożyczki podporządkowanej.

 • 04.02.2016 10:43

  ING liczy na poprawę marży odsetkowej

 • 04.02.2016 10:37

  ING ocenia, że w '16 będzie trudno utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu portfela kredytowego

 • 04.02.2016 10:10

  ING Bank Śląski spodziewa się w ’16 niższych wyników niż w ’15

 • 04.02.2016 08:01

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '15 wyniósł 205,7 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 04.02.2016 07:17

  Zysk netto grupy ING BSK w IV kw. '15 wyniósł 230,8 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 04.02.2016 07:13

  Wyniki ING BSK w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.02.2016 07:06

  ING BANK ŚLĄSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 03.02.2016 14:29

  Usługi maklerskie w grupie ING trafią do ING Banku Śląskiego

 • 03.02.2016 14:10

  ING BANK ŚLĄSKI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału spółki ING Securities Spółka Akcyjna.

 • 21.01.2016 14:28

  ING BANK ŚLĄSKI SA Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2016.

 • 21.01.2016 14:19

  ING BANK ŚLĄSKI SA Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 2015 r.

 • 29.12.2015 10:53

  Proponowana poprawka do podatku bankowego idzie w dobrą stronę (opinia)

 • 28.12.2015 16:13

  DM PKO BP wśród banków preferuje Alior, Handlowy i ING

 • 23.12.2015 15:36

  ING Bank Śląski liczy na łącznie 41,8 mln euro z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 23.12.2015 15:20

  ING BANK ŚLĄSKI SA Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.