Interferie SA

skrót: INF

Brak kursu dla wybranej firmy

Sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli zlokalizowanych nad Morzem Bałtyckim i w Sudetach. W zasobach znajduje się ponad 2 tys. miejsc noclegowych w najatrakcyjniejszych polskich kurortach. Do grupy należy również biuro turystyczne, które pośredniczy w sprzedaży ofert wypoczynkowych w Polsce i za granicą a także hotel miejski w Głogowie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
KGHM SApoprzez KGHM VI FIZAN10 122 62569,00%10 122 62569,00%
Urbaniak Marianwraz z ZUW Urbex sp. z o.o.2 197 96915,09%2 197 96915,09%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 19.01.2021 17:07

  INTERFERIE SA (3/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 13.01.2021 16:26

  INTERFERIE SA (2/2021) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 13.01.2021 16:23

  INTERFERIE SA (1/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.02.2021 r.

 • 31.12.2020 09:03

  INTERFERIE SA (40/2020) Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 29.12.2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki

 • 29.12.2020 12:40

  INTERFERIE SA (39/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

 • 29.12.2020 12:31

  INTERFERIE SA (38/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 29.12.2020 12:23

  INTERFERIE SA (37/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 18.12.2020 15:15

  INTERFERIE SA (36/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 02.12.2020 14:18

  INTERFERIE SA (35/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.12.2020 r.

 • 30.11.2020 15:00

  INTERFERIE SA (34/2020) Ograniczenie działalności jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

 • 17.11.2020 18:26

  INTERFERIE SA (33/2020) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie podjęcia działań umożliwiających ustalenie warunków ewentualnej sprzedaży akcji Interferie

 • 07.11.2020 11:14

  INTERFERIE SA (32/2020) Ograniczenie działalności jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

 • 04.11.2020 16:18

  INTERFERIE SA (31/2020) Podpisanie aneksu do umowy z generalnym wykonawcą na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego "Interferie Argentyt"

 • 23.10.2020 17:04

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 20.10.2020 16:41

  INTERFERIE SA (30/2020) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za III kwartały 2020 roku

 • 30.09.2020 15:00

  INTERFERIE SA (29/2020) Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

 • 21.08.2020 12:25

  INTERFERIE SA (28/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

 • 21.08.2020 12:23

  INTERFERIE SA (27/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 14.08.2020 17:37

  INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 12.08.2020 13:41

  INTERFERIE SA (26/2020) Aneks do umowy kredytowej

 • 11.08.2020 17:43

  INTERFERIE SA (25/2020) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu

 • 25.06.2020 16:50

  INTERFERIE SA (20/2020) Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 24 czerwca 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki

 • 24.06.2020 14:59

  INTERFERIE SA (19/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 24.06.2020 14:50

  INTERFERIE SA (18/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 24.06.2020 14:43

  INTERFERIE SA (17/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 28.05.2020 16:45

  INTERFERIE SA (16/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca 2020 r.

 • 24.04.2020 17:12

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 16.04.2020 16:39

  INTERFERIE SA (15/2020) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I kwartał 2020 r.

 • 15.04.2020 16:32

  INTERFERIE SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 18.03.2020 14:53

  INTERFERIE SA (13/2020) Czasowe zawieszenie działalności INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel BORNIT i w Ustroniu Morskim OSW CECHSZTYN

 • 17.03.2020 16:36

  INTERFERIE SA (12/2020) Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację Emitenta

 • 14.03.2020 17:03

  INTERFERIE SA (11/2020) Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na działalność hoteli należących do Spółki

 • 12.03.2020 17:46

  INTERFERIE SA (10/2020) Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 12.03.2020 17:41

  INTERFERIE SA (9/2020) Rekomendacja w zakresie podziału zysku Interferie S.A. za 2019 rok

 • 12.03.2020 17:40

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 12.03.2020 17:37

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 12.03.2020 17:29

  INTERFERIE SA (8/2020) Ryzyko obniżenia przychodów Spółki ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19

 • 04.03.2020 17:44

  INTERFERIE SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 02.03.2020 12:40

  INTERFERIE SA (6/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

 • 02.03.2020 12:30

  INTERFERIE SA (5/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 03.02.2020 16:24

  INTERFERIE SA (4/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 02.03.2020 r.

 • 31.01.2020 11:49

  INTERFERIE SA (3/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

 • 22.01.2020 17:45

  INTERFERIE SA (2/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 14.01.2020 16:57

  INTERFERIE SA (1/2020) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

 • 30.12.2019 16:33

  INTERFERIE SA (32/2019) Powiadomienie o transakcji o której mowa w art.19 ust.1 MAR

 • 30.12.2019 12:33

  INTERFERIE SA (31/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

 • 30.12.2019 12:20

  INTERFERIE SA (30/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 03.12.2019 11:45

  INTERFERIE SA (29/2019) Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego

 • 02.12.2019 07:49

  INTERFERIE SA (28/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.12.2019 r.

 • 25.10.2019 18:01

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 23.09.2019 11:48

  INTERFERIE SA (27/2019) Informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 18.09.2019 16:10

  INTERFERIE SA (26/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.

 • 22.08.2019 13:40

  INTERFERIE SA (25/2019) Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

 • 21.08.2019 14:54

  INTERFERIE SA (24/2019) Powołanie Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.

 • 21.08.2019 13:13

  INTERFERIE SA (23/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

 • 21.08.2019 12:59

  INTERFERIE SA (22/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 13.08.2019 17:12

  INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 22.05.2019 14:13

  INTERFERIE SA (14/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 22.05.2019 14:08

  INTERFERIE SA (13/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

 • 22.05.2019 14:03

  INTERFERIE SA (12/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

 • 14.03.2019 18:48

  INTERFERIE SA (6/2019) Rekomendacja w zakresie podziału zysku Interferie S.A. za 2018 rok

 • 14.03.2019 18:37

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 14.03.2019 18:33

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 01.03.2019 12:21

  INTERFERIE SA (5/2019) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 2018 r.

 • 21.02.2019 17:27

  INTERFERIE SA (4/2019) Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwo uzdrowiskowe

 • 24.01.2019 17:50

  INTERFERIE SA (3/2019) Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 14.01.2019 13:15

  INTERFERIE SA (2/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2019 roku

 • 14.01.2019 13:08

  INTERFERIE SA (1/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.01.2019 r.

 • 18.12.2018 09:37

  INTERFERIE SA (59/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.01.2019 r.

 • 12.12.2018 16:55

  INTERFERIE SA (58/2018) ZAWIADOMIENIE O POŚREDNIM ZBYCIU I POŚREDNIM NABYCIU PAKIETU AKCJI INTERFERIE S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY

 • 11.12.2018 17:08

  INTERFERIE SA (57/2018) Zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 13.11.2018 12:32

  INTERFERIE SA (56/2018) Tekst jednolity Statutu INTERFERIE S.A.

 • 30.10.2018 17:22

  INTERFERIE SA (55/2018) Uzupełnienie informacji opublikowanych w Raporcie bieżącym Nr 39/2018

 • 26.10.2018 17:26

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 25.10.2018 17:20

  INTERFERIE SA (54/2018) REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY W STATUCIE INTERFERIE S.A.

 • 24.10.2018 14:26

  INTERFERIE SA (53/2018) Powołanie nowego członka Komitetu Audytu oraz sekretarza Rady Nadzorczej

 • 17.10.2018 09:02

  INTERFERIE SA (52/2018) Informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego w dniu 15.10.2018 r.

 • 15.10.2018 13:04

  INTERFERIE SA (51/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.10.2018 roku

 • 15.10.2018 13:02

  INTERFERIE SA (50/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

 • 15.10.2018 13:00

  INTERFERIE SA (49/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2018 r.

 • 12.10.2018 14:33

  INTERFERIE SA (48/2018) Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego

 • 19.09.2018 13:44

  INTERFERIE SA (47/2018) Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 15.10.2018

 • 18.09.2018 11:12

  INTERFERIE SA (46/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15.10.2018 r.

 • 21.08.2018 17:01

  INTERFERIE SA (45/2018) Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

 • 20.08.2018 18:56

  INTERFERIE SA (44/2018) Aneks do umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych oraz Aneks do umowy o ustanowienie zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na udziałach spółki INTERFERIE Medical SPA

 • 10.08.2018 17:25

  INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 07.08.2018 18:09

  INTERFERIE SA (43/2010) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2018 r.

 • 01.08.2018 17:37

  INTERFERIE SA (42/2018) Powołanie przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 01.08.2018 17:30

  INTERFERIE SA (41/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 27.07.2018 12:05

  INTERFERIE SA (40/2018) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I półrocze 2018 r.

 • 24.07.2018 13:42

  INTERFERIE SA (39/2018) Zakończenie przez Spółkę świadczenia usług hotelowych w ośrodku w Głogowie oraz sprzedaż tego obiektu

 • 20.07.2018 10:35

  INTERFERIE SA (38/2018) Informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego w dniu 06.07.2018 r.

 • 06.07.2018 12:49

  INTERFERIE SA (37/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

 • 06.07.2018 12:42

  INTERFERIE SA (36/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.07.2018 roku

 • 06.07.2018 12:40

  INTERFERIE SA (35/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.07.2018 roku

 • 29.06.2018 16:33

  INTERFERIE SA (34/2018) Aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r.

 • 28.06.2018 17:32

  INTERFERIE SA (33/2018) Aktualizacja informacji dotyczących prac związanych z rozbudową ośrodków Spółki.

 • 19.06.2018 18:13

  INTERFERIE SA (32/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 08.06.2018 12:33

  INTERFERIE SA (31/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 6 lipca 2018 r.

 • 05.06.2018 12:03

  INTERFERIE SA (30/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2018 roku

 • 05.06.2018 11:55

  INTERFERIE SA (29/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2018 roku

 • 24.05.2018 12:19

  INTERFERIE SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.05.2018 roku

 • 24.05.2018 12:08

  INTERFERIE SA (27/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2018 roku

 • 09.05.2018 16:49

  INTERFERIE SA (26/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5 czerwca 2018 r.

 • 08.05.2018 17:25

  INTERFERIE SA (25/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 • 27.04.2018 17:06

  INTERFERIE SA (24/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24.05.2018 r.

 • 25.04.2018 17:35

  INTERFERIE SA (23/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.04.2018 roku

 • 25.04.2018 17:05

  INTERFERIE SA (22/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 20.04.2018 17:03

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 29.03.2018 17:39

  INTERFERIE SA (21/2018) Aneks do umowy znaczącej

 • 27.03.2018 11:28

  INTERFERIE SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał

 • 14.03.2018 18:54

  INTERFERIE SA (19/2018) Rekomendacja w zakresie podziału zysku Interferie S.A. za 2017 rok

 • 14.03.2018 18:42

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 14.03.2018 18:40

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 17:46

  INTERFERIE SA (18/2018) Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017

 • 28.02.2018 17:31

  INTERFERIE SA (17/2018) Powołanie w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.02.2018 17:25

  INTERFERIE SA (16/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 26.02.2018 16:52

  INTERFERIE SA (15/2018) Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. powołanego dnia 22.02.2018r.

 • 22.02.2018 14:05

  INTERFERIE SA (12/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki - korekta

 • 22.02.2018 12:55

  INTERFERIE SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.02.2018 roku

 • 22.02.2018 12:50

  INTERFERIE SA (13/2018) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.

 • 22.02.2018 12:42

  INTERFERIE SA (12/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 06.02.2018 17:18

  INTERFERIE SA (11/2018) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 2017 rok

 • 05.02.2018 12:40

  INTERFERIE SA (10/2018) Zaopiniowanie przez Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych kandydata na członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

 • 31.01.2018 16:56

  INTERFERIE SA (9/2018) Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 • 26.01.2018 14:33

  INTERFERIE SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał

 • 26.01.2018 10:54

  INTERFERIE SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.

 • 26.01.2018 10:42

  INTERFERIE SA (6/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 26.01.2018 10:32

  INTERFERIE SA (5/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.01.2018 roku tj. w dniu, w którym nastąpiło wznowienie obrad NWZ zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.

 • 23.01.2018 13:26

  INTERFERIE SA (4/2018) Uchwała podjęta przez NWZ INTERFERIE S.A. w trakcie drugiej części obrad w dniu 23.01.2018 roku. Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.

 • 23.01.2018 13:24

  INTERFERIE SA (3/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.01.2018 roku tj. w dniu, w którym nastąpiło wznowienie obrad NWZ zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.:

 • 17.01.2018 17:11

  INTERFERIE SA (2/2018) Rejestracja zmian w Statucie Emitenta, tekst jednolity Statutu

 • 15.01.2018 13:28

  INTERFERIE SA (1/2018) Sprostowanie informacji prasowej

 • 31.12.2017 14:22

  INTERFERIE SA (58/2017) Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA

 • 29.12.2017 16:41

  INTERFERIE SA (57/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

 • 28.12.2017 17:47

  INTERFERIE SA (56/2017) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR

 • 28.12.2017 17:33

  INTERFERIE SA (55/2017) Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji INTERFERIE S.A.

 • 28.12.2017 14:22

  INTERFERIE SA (54/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 28.12.2017 14:14

  INTERFERIE SA (53/2017) Zmiany w Statucie INTERFERIE S.A.

 • 28.12.2017 13:54

  INTERFERIE SA (52/2017) Odwołanie z Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

 • 28.12.2017 13:48

  INTERFERIE SA (51/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.12.2017 roku

 • 07.12.2017 17:35

  INTERFERIE SA (50/2017) Proponowane zmiany Statutu INTERFERIE S.A.

 • 07.12.2017 17:12

  INTERFERIE SA (49/2017) Zmiana porządku obrad NWZ INTERFERIE S.A. zwołanego na 28.12.2017 roku

 • 06.12.2017 17:25

  INTERFERIE SA (48/2017) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.12.2017 r.

 • 30.11.2017 11:45

  INTERFERIE SA (47/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 28.11.2017 17:00

  INTERFERIE SA (46/2017) Aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego.

 • 24.11.2017 17:26

  INTERFERIE SA (45/2017) Podpisane Porozumienia pomiędzy Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju a INTERFERIE S.A.

 • 24.11.2017 17:07

  INTERFERIE SA (44/2017) Zmiana adresu INTERFERIE S.A.

 • 16.11.2017 17:27

  INTERFERIE SA (43/2017) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zawarcie przez INTERFERIE S.A. umowy istotnej z podmiotem powiązanym oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie akceptacji przez Walne Zgromadzenie istotnych warunków tran

 • 27.10.2017 17:31

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 25.10.2017 16:47

  INTERFERIE SA (42/2017) Szacunkowe wyniki za III kwartał 2017 roku

 • 29.09.2017 20:21

  INTERFERIE SA (41/2017) Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.09.2017 19:38

  INTERFERIE SA (40/2017) Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 20.09.2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.

 • 20.09.2017 13:17

  INTERFERIE SA (39/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 20.09.2017 13:10

  INTERFERIE SA (38/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2017 roku

 • 20.09.2017 12:58

  INTERFERIE SA (37/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 30.08.2017 19:58

  INTERFERIE SA (36/2017) Uzyskanie pozwolenia na budowę

 • 23.08.2017 08:32

  INTERFERIE SA (35/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 16.08.2017 14:17

  INTERFERIE SA (34/2017) Podpisanie listu intencyjnego

 • 11.08.2017 17:33

  INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 08.08.2017 19:32

  INTERFERIE SA (33/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku

 • 04.08.2017 17:01

  INTERFERIE SA (32/2017) Szacunkowe wybrane wyniki finansowe INTERFERIE S.A. za I półrocze 2017 roku

 • 14.07.2017 08:46

  INTERFERIE SA (31/2017) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 04.07.2017 17:27

  INTERFERIE SA (30/2017) Korekta powiadomienia o transakcji o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 30.06.2017 18:38

  INTERFERIE SA (29/2017) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

 • 30.06.2017 17:48

  INTERFERIE SA (28/2017) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

 • 29.06.2017 13:33

  INTERFERIE SA (27/2017) Wypłata dywidendy przez Spółkę Interferie Medical SPA Sp. z o.o.

 • 26.06.2017 20:59

  INTERFERIE SA (26/2017) Wyrażenie zgody przez Bank na wypłatę dywidendy przez spółkę stowarzyszoną

 • 23.06.2017 21:14

  INTERFERIE SA (25/2017) Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. powołanego dnia 19.06.2017 roku przez Walne Zgromadzenie

 • 19.06.2017 12:44

  INTERFERIE SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2017 roku

 • 19.06.2017 12:42

  INTERFERIE SA (23/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 19.06.2017 12:38

  INTERFERIE SA (22/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.

 • 13.06.2017 12:41

  INTERFERIE SA (21/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 22.05.2017 10:54

  INTERFERIE SA (20/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał

 • 28.04.2017 16:05

  INTERFERIE SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.04.2017 roku

 • 28.04.2017 13:30

  INTERFERIE SA (18/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 28.04.2017r.

 • 25.04.2017 17:14

  INTERFERIE SA (17/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2017 roku

 • 21.04.2017 17:18

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 18.04.2017 20:13

  INTERFERIE SA (16/2017) Wykreślenie hipoteki umownej

 • 11.04.2017 20:09

  INTERFERIE SA (15/2017) Wykreślenie hipoteki umownej

 • 31.03.2017 16:58

  INTERFERIE SA (14/2017) Uchwalenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego

 • 31.03.2017 10:16

  INTERFERIE SA (14/2017) Korekta Raportu bieżącego Nr 14/2017 dotyczącego wykreślenia zastawu wpisanego w rejestrze zastawów

 • 31.03.2017 09:46

  INTERFERIE SA (12/2017) Korekta Raportu bieżącego Nr 12/2017 dotyczącego projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.03.2017 20:32

  INTERFERIE SA (14/2017) Wykreślenie zastawu wpisanego w rejestrze zastawów

 • 28.03.2017 18:11

  INTERFERIE SA (10/2017) Podpisanie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.

 • 21.03.2017 19:16

  INTERFERIE SA (9/2017) Potwierdzenie zamiaru zbycia wybranego ośrodka Spółki

 • 17.03.2017 16:54

  INTERFERIE SA (8/2017) Aneks do umowy kredytowej

 • 13.03.2017 19:07

  INTERFERIE SA (7/2017) Wykreślenie hipotek umownych łącznych

 • 10.03.2017 19:56

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.03.2017 19:54

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 10.03.2017 19:49

  INTERFERIE SA (6/2017) Zamiar sprzedaży ośrodka Spółki

 • 10.03.2017 19:34

  INTERFERIE SA (5/2017) REKOMENDACJA W ZAKRESIE PODZIAŁU ZYSKU INTERFERIE S.A. ZA 2016 ROK

 • 09.03.2017 20:30

  INTERFERIE SA (4/2017) Aneks do umowy znaczącej

 • 09.03.2017 20:17

  INTERFERIE SA (3/2017) Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

 • 24.02.2017 10:49

  INTERFERIE SA (2/2017) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2016 rok

 • 09.02.2017 18:28

  GPW: przystąpienie do Programu Wspierania Płynności spółki INTERFERIE SA

 • 25.01.2017 17:14

  INTERFERIE SA (1/2017) Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 • 19.12.2016 20:43

  INTERFERIE SA (61/2016) Aneks do umowy znaczącej

 • 14.12.2016 16:50

  INTERFERIE SA (60/2016) Wykreślenie hipoteki umownej

 • 10.11.2016 18:46

  INTERFERIE SA (59/2016) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie w skład Komitetu Audytu

 • 08.11.2016 17:01

  INTERFERIE SA (58/2016) Uzgodnienie warunków podpisania aneksu do umowy

 • 28.10.2016 17:34

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 19.10.2016 17:02

  INTERFERIE SA (57/2016) WYKREŚLENIE HIPOTEKI UMOWNEJ

 • 04.10.2016 17:11

  INTERFERIE SA (56/2016) Informacja na temat członka Rady Nadzorczej powołanego przez NWZ w dniu 30.09.2016r.

 • 30.09.2016 20:01

  INTERFERIE SA (55/2016) Korekta Raportu bieżącego Nr 53/2016

 • 30.09.2016 14:39

  INTERFERIE SA (54/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

 • 30.09.2016 14:33

  INTERFERIE SA (53/2016) Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.09.2016 r.

 • 30.09.2016 14:22

  INTERFERIE SA (52/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.09.2016 r.

 • 02.09.2016 09:38

  INTERFERIE SA (51/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał

 • 01.09.2016 14:00

  INTERFERIE SA (50/2016) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 31.08.2016 17:28

  INTERFERIE SA (49/2016) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

 • 31.08.2016 17:09

  INTERFERIE SA (48/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 12.08.2016 17:27

  INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 05.08.2016 21:00

  INTERFERIE SA (47/2016) Szacunkowe wyniki po I półroczu 2016 roku

 • 11.07.2016 20:48

  INTERFERIE SA (46/2016) Postanowienia sądu dotyczące rejestru zastawów

 • 08.07.2016 10:59

  INTERFERIE SA (45/2016) Postanowienia sądu dotyczące rejestru zastawów

 • 03.07.2016 14:09

  INTERFERIE SA Polityka ujawniania informacji poufnych w INTERFERIE S.A.

 • 01.07.2016 16:38

  INTERFERIE SA Postanowienia sądu dotyczące rejestru zastawów

 • 30.06.2016 17:25

  INTERFERIE SA Postanowienia sądu dotyczące rejestru zastawów

 • 28.06.2016 16:30

  INTERFERIE SA Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

 • 28.06.2016 13:53

  INTERFERIE SA Powołanie w skład komitetu audytu

 • 28.06.2016 13:46

  INTERFERIE SA Postanowienia sądu o wpisie do rejestru zastawów

 • 28.06.2016 13:28

  INTERFERIE SA Wybór biegłego rewidenta

 • 10.06.2016 18:18

  INTERFERIE SA Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów

 • 07.06.2016 16:41

  INTERFERIE SA Postanowienia sądu o wpisie do rejestru zastawów

 • 07.06.2016 16:39

  INTERFERIE SA Wykreślenie hipoteki umownej łącznej

 • 30.05.2016 17:01

  INTERFERIE SA Postanowienia sądu o wpisie do rejestru zastawów

 • 30.05.2016 17:00

  INTERFERIE SA Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej

 • 20.05.2016 22:05

  INTERFERIE SA Postanowienia sądu o wpisie do rejestru zastawów

 • 20.05.2016 12:43

  INTERFERIE SA Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej

 • 10.05.2016 14:34

  INTERFERIE SA Informacje dotyczące Członków Zarządu INTERFERIE S.A. powołanych dnia 6 maja 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 09.05.2016 16:26

  INTERFERIE SA Infromacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. powołanych dnia 28.04. 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 • 06.05.2016 17:26

  INTERFERIE SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

 • 06.05.2016 14:47

  INTERFERIE SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 06.05.2016 14:45

  INTERFERIE SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 28.04.2016 14:18

  INTERFERIE SA Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 28.04.2016 14:08

  INTERFERIE SA Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2016 r.

 • 28.04.2016 14:06

  INTERFERIE SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.04.2016 r.

 • 22.04.2016 16:50

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 12.04.2016 10:28

  INTERFERIE SA Podpisanie umowy przelewu praw z Umów na Zabezpieczenie

 • 12.04.2016 10:23

  INTERFERIE SA Podpisanie umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych

 • 12.04.2016 10:16

  INTERFERIE SA Podpisanie umów o ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw

 • 12.04.2016 10:12

  INTERFERIE SA Podpisanie Umowy Przelewu Praw z Umów na Zabezpieczenie

 • 12.04.2016 10:07

  INTERFERIE SA Podpisanie Umów o ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw

 • 12.04.2016 10:00

  INTERFERIE SA Podpisanie umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych

 • 12.04.2016 09:53

  INTERFERIE SA Umowa podporządkowania

 • 08.04.2016 12:56

  INTERFERIE SA Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej

 • 04.04.2016 17:01

  INTERFERIE SA Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej

 • 01.04.2016 07:27

  INTERFERIE SA Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej

 • 24.03.2016 06:50

  INTERFERIE SA Rekomendacja dotycząca podziału zysku

 • 11.03.2016 18:54

  INTERFERIE SA Podpisanie umowy o ustanowienie zastawów finansowych i zastawów rejestrowych na udziałach INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.

 • 11.03.2016 17:07

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 11.03.2016 17:00

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.03.2016 17:02

  INTERFERIE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 08.03.2016 13:00

  INTERFERIE SA Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.03.2016 r.

 • 08.03.2016 12:59

  INTERFERIE SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.03.2016 r.

 • 17.02.2016 19:22

  INTERFERIE SA Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 8 marca 2016 r.

 • 08.02.2016 10:28

  INTERFERIE SA Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 08.02.2016 10:25

  INTERFERIE SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad

 • 14.01.2016 12:04

  INTERFERIE SA Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2016 r.

 • 14.01.2016 12:02

  INTERFERIE SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.01.2016 r.

 • 12.01.2016 17:22

  INTERFERIE SA Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2016

 • 29.12.2015 10:22

  INTERFERIE SA zakwalifikowanie akcji INTERFERIE S.A. do Strefy Niższej Płynności.

 • 17.12.2015 11:53

  INTERFERIE SA Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 17.12.2015 11:52

  INTERFERIE SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad

 • 15.12.2015 16:43

  INTERFERIE SA Aneks do umowy znaczącej

 • 03.12.2015 16:26

  INTERFERIE SA Aneks do umowy znaczącej

 • 23.10.2015 18:00

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 02.10.2015 17:03

  INTERFERIE SA Aneks do umowy znaczącej

 • 02.10.2015 17:02

  INTERFERIE SA Wykreślenie hipoteki umownej

 • 30.09.2015 18:58

  GPW: komunikat

 • 28.09.2015 17:12

  INTERFERIE SA wystąpienie Emitenta z Programu Wspierania Płynności

 • 13.08.2015 05:26

  INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 07.08.2015 16:38

  INTERFERIE SA Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

 • 05.05.2015 17:43

  INTERFERIE SA Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej

 • 27.04.2015 17:22

  INTERFERIE SA Informacja na temat członka Rady Nadzorczej powołanego przez ZWZ w dniu 24 kwietnia 2015r.

 • 24.04.2015 15:22

  INTERFERIE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 24.04.2015 15:16

  INTERFERIE SA Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.04.2015 r.

 • 24.04.2015 14:24

  INTERFERIE SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2015 r.

 • 24.04.2015 06:29

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 03.04.2015 08:56

  INTERFERIE SA Aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym

 • 26.03.2015 17:27

  INTERFERIE SA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2014

 • 26.03.2015 17:20

  INTERFERIE SA Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 26.03.2015 17:09

  INTERFERIE SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad

 • 17.03.2015 16:25

  INTERFERIE SA Powzięcie przez Zarząd INTERFERIE S.A. informacji o rozwiązaniu przez KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych umowy

 • 12.03.2015 17:12

  INTERFERIE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 09.03.2015 16:31

  INTERFERIE SA Zmiana daty przekazania raportów okresowych

 • 30.01.2015 17:05

  INTERFERIE SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014

 • 16.01.2015 17:12

  INTERFERIE SA Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 16.12.2014 17:02

  INTERFERIE SA zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów

 • 12.12.2014 10:28

  INTERFERIE SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

 • 09.12.2014 17:10

  INTERFERIE SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu przez radę nadzorczą

 • 28.11.2014 17:02

  INTERFERIE SA aneks do umowy znaczącej

 • 07.11.2014 07:07

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 22.10.2014 17:13

  INTERFERIE SA - zmiana adresu siedziby spółki

 • 22.10.2014 17:08

  INTERFERIE SA rejestracja zmian w statucie spółki

 • 15.10.2014 12:39

  INTERFERIE SA - treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 15.10.2014 12:33

  INTERFERIE SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ

 • 30.09.2014 13:53

  INTERFERIE SA aneks do umowy znaczącej

 • 26.09.2014 11:15

  INTERFERIE SA wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad

 • 24.09.2014 18:01

  INTERFERIE SA zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków hotelowo-rotacyjnych

 • 16.09.2014 17:21

  INTERFERIE SA projekty uchwał na NWZ

 • 16.09.2014 17:14

  INTERFERIE SA NWZ - termin i porządek obrad

 • 16.09.2014 16:57

  INTERFERIE SA akceptacja istotnych warunków transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu położonej w Lubinie

 • 08.09.2014 07:37

  INTERFERIE SA aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym

 • 12.08.2014 19:56

  INTERFERIE SA Aneks do umowy znaczącej

 • 11.08.2014 18:02

  INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 07.08.2014 19:43

  INTERFERIE SA - zmiana daty publikacji raportu okresowego

 • 01.07.2014 17:30

  INTERFERIE SA aneks do umowy znaczącej

 • 16.06.2014 19:07

  INTERFERIE SA aneks do umowy znaczącej

 • 12.06.2014 18:01

  INTERFERIE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - korekta rb 19/2014

 • 11.06.2014 19:51

  INTERFERIE SA aneks do umowy zawartej przez INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.

 • 10.06.2014 07:41

  INTERFERIE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.06.2014 07:40

  INTERFERIE SA zmiany w składzie komitetu audytu

 • 04.06.2014 07:59

  INTERFERIE SA Powzięcie przez zarząd informacji o podpisaniu umowy przez KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

 • 28.04.2014 10:25

  INTERFERIE SA informacje dot. prezesa zarządu powołanego 25 kwietnia 2014 r.

 • 26.04.2014 17:43

  INTERFERIE SA Korekta Raportu bieżącego Nr 15/2014

 • 26.04.2014 17:29

  INTERFERIE SA powołanie prezesa zarządu

 • 26.04.2014 17:29

  INTERFERIE SA - rezygnacja prezesa zarządu

 • 25.04.2014 15:13

  INTERFERIE SA - treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 25.04.2014 15:06

  INTERFERIE SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

 • 25.04.2014 07:28

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 11.04.2014 17:09

  INTERFERIE SA aneks do umowy znaczącej

 • 08.04.2014 17:04

  INTERFERIE SA Aneks do umowy znaczącej

 • 27.03.2014 11:09

  INTERFERIE SA projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 27.03.2014 11:07

  INTERFERIE SA zwyczajne WZ - termin i porządek obrad

 • 26.03.2014 17:42

  INTERFERIE SA informacje dotyczące członków zarządu powołanych do składu zarządu spółki przez radę nadzorczą w dniu 21.03.2014 r.

 • 26.03.2014 07:42

  INTERFERIE SA rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2013

 • 14.02.2014 09:49

  INTERFERIE SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 05.02.2014 11:34

  INTERFERIE SA zawarcie umowy w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego

 • 28.01.2014 16:34

  INTERFERIE SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 27.11.2013 18:06

  INTERFERIE SA wybór przewodniczącego, sekretarza rady nadzorczej oraz zmiany w składzie komitetu audytu

 • 25.10.2013 16:34

  INTERFERIE SA informacje dotyczące członków rady nadzorczej powołanych dnia 24 października 2013 roku przez NWZ

 • 24.10.2013 13:06

  INTERFERIE SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 24.10.2013 12:45

  INTERFERIE SA wykaz akcjonariuszy

 • 26.09.2013 11:32

  INTERFERIE SA projekty uchwał na NWZ

 • 26.09.2013 11:25

  INTERFERIE SA NWZ - termin i porządek obrad

 • 23.09.2013 17:30

  INTERFERIE SA rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej

 • 30.08.2013 16:13

  INTERFERIE SA powołanie prezesa zarządu

 • 14.08.2013 17:14

  INTERFERIE SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 12.08.2013 21:05

  INTERFERIE SA aneks do umowy podporządkowania

 • 12.08.2013 06:18

  INTERFERIE SA zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 25.07.2013 19:56

  INTERFERIE SA - rezygnacja prezesa zarządu

 • 03.07.2013 16:42

  INTERFERIE SA podpisanie umowy o wykonywanie usług zarządzania zakupami

 • 02.07.2013 16:41

  INTERFERIE SA ustanowienie hipoteki

 • 27.06.2013 13:22

  INTERFERIE SA wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013

 • 27.06.2013 09:56

  INTERFERIE SA ustanowienie hipoteki

 • 11.06.2013 21:54

  INTERFERIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 08.05.2013 16:51

  INTERFERIE SA informacja na temat członków rady nadzorczej powołanych przez WZ 25.04.2013r.

 • 26.04.2013 16:55

  INTERFERIE SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 26.04.2013 16:49

  INTERFERIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 Q

 • 25.04.2013 16:31

  Interferie wypłacą 0,1 zł dywidendy na akcję za '12

 • 25.04.2013 16:20

  INTERFERIE SA - treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 25.04.2013 16:02

  INTERFERIE SA dywidenda za 2012 r.

 • 25.04.2013 15:49

  INTERFERIE SA powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

 • 25.04.2013 15:38

  INTERFERIE SA - wykaz akcjonariuszy