Indykpol SA

skrót: IND

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 09:48

Aktualny kurs66   0 %0 zł
Otwarcie671,52%
Minimum660,00%
Maksimum671,52%
Wolumen (szt.) 27
Kurs odniesienia66
Widełki dolne60,50
Widełki górne73,50
Obroty (tyś. zł)2
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
111964,50
210253,50
11452,50
16051,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
67,50162 2
68,001 549 3
69,0099 1
69,502 1
Największy w Polsce producent mięsa i przetworów indyczych. Specjalizuje się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Rolmex SAz WMHM sp. z o.o.1 958 54562,68%5 532 04588,47%
Indykpol SA445 00014,24%445 0007,03%
NN OFEportfel397 32412,72%397 3246,35%

Kategoria • 30.09.2019 19:47

  INDYKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 26.09.2019 13:10

  INDYKPOL SA (44/2019) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NZWZ Emitenta

 • 25.09.2019 19:43

  INDYKPOL SA (43/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 25.09.2019 19:36

  INDYKPOL SA (42/2019) Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 25 września 2019 roku

 • 16.09.2019 13:22

  INDYKPOL SA (41/2019) Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. w zakresie zamierzonej zmiany Statutu Spółki

 • 16.09.2019 13:20

  INDYKPOL SA (40/2019) Zmiana treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A. dotyczących umorzenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu

 • 29.08.2019 10:52

  INDYKPOL SA (39/2019) Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 28.08.2019 15:11

  INDYKPOL SA (38/2019) Zawarcie transakcji forward

 • 28.08.2019 12:55

  INDYKPOL SA (37/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 27.08.2019 08:19

  Redukcja w ofercie sprzedaży akcji Indykpolu wyniesie ok. 5,6 proc.

 • 27.08.2019 08:12

  INDYKPOL SA (36/2015) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

 • 23.08.2019 13:32

  INDYKPOL SA (35/2019) Zawarcie transakcji forward

 • 19.08.2019 17:14

  INDYKPOL SA (34/2019) Zawarcie transakcji forward

 • 14.08.2019 09:41

  Indykpol zaprasza do składania ofert sprzedaży do 80 tys. akcji własnych, po 59 zł/szt.

 • 14.08.2019 09:26

  INDYKPOL SA (33/2019) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

 • 03.06.2019 13:46

  INDYKPOL SA (22/2019) Korekta (uzupełnienie) Raportu Rocznego oraz Raportu Skonsolidowanego za 2018r.

 • 31.05.2019 13:48

  INDYKPOL SA (21/2019) Zawarcie umowy z Pekao Investment Banking S.A.

 • 30.05.2019 19:59

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.03.2019 14:26

  INDYKPOL SA (12/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.03.2019 12:44

  INDYKPOL SA (11/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki

 • 21.03.2019 12:34

  INDYKPOL SA (10/2019) Transakcje na akcjach spółki

 • 11.03.2019 12:12

  INDYKPOL SA (9/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 06.03.2019 11:15

  INDYKPOL SA (8/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki

 • 25.02.2019 11:11

  INDYKPOL SA (7/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.02.2019 16:50

  INDYKPOL SA (6/2019) Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię

 • 18.02.2019 11:56

  INDYKPOL SA (5/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach spółki

 • 13.02.2019 10:12

  INDYKPOL SA (4/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.02.2019 11:09

  INDYKPOL SA (3/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 04.02.2019 12:28

  INDYKPOL SA (2/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 16.01.2019 13:37

  INDYKPOL SA (1/2019) Terminy przekazania raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.12.2018 16:44

  INDYKPOL SA (44/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.12.2018 10:58

  INDYKPOL SA (43/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 19.12.2018 12:33

  INDYKPOL SA (42/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 18.12.2018 17:36

  INDYKPOL SA (41/2018) Zmiana składu Komitetu ds. Audytu

 • 11.12.2018 09:26

  INDYKPOL SA (40/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 30.11.2018 14:13

  INDYKPOL SA (39/2018) Informacja o połączeniu z innym podmiotem

 • 29.11.2018 21:10

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 12:10

  INDYKPOL SA (38/2018) Aneks do umowy kredytowej

 • 14.11.2018 19:24

  INDYKPOL SA (37/2018) Zawarcie transakcji forward

 • 13.11.2018 12:20

  Indykpol rozbuduje zakład produkcyjny w Olsztynie; koszt inwestycji to ok. 120 mln zł

 • 13.11.2018 11:43

  INDYKPOL SA (36/2018) Uzyskanie wsparcia na nową inwestycję

 • 09.11.2018 13:55

  INDYKPOL SA (35/2018) Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 9 listopada 2018 roku

 • 09.11.2018 13:35

  INDYKPOL SA (34/2018) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta

 • 30.10.2018 13:40

  INDYKPOL SA (33/2018) Zawarcie transakcji forward

 • 15.10.2018 12:26

  INDYKPOL SA (32/2018) Stanowisko Emitenta wobec nieścisłych informacji opublikowanych przez Parkiet w dniu 15 października 2018 roku

 • 12.10.2018 15:56

  INDYKPOL SA (31/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 9 listopada 2018 r.

 • 12.10.2018 15:14

  INDYKPOL SA (29/2018) Korekta raportu bieżącego Nr 29/2018 dotyczącego zmiany terminu i porządku obrad NWZ Spółki

 • 10.10.2018 15:29

  INDYKPOL SA (30/2018) Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej

 • 09.10.2018 18:05

  INDYKPOL SA (29/2018) Zmiana terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 08.10.2018 11:45

  INDYKPOL SA (28/2018) Zawiadomienie drugie o zamiarze połączenia z LZD "Eldrob" S.A.

 • 05.10.2018 14:09

  Indykpol wchodzi na rynek chiński; spodziewany pozytywny wpływ na wyniki w II półroczu (wywiad)

 • 04.10.2018 13:52

  INDYKPOL SA (27/2018) Zawarcie transakcji forward

 • 02.10.2018 19:23

  INDYKPOL SA (26/2018) Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej

 • 02.10.2018 19:12

  INDYKPOL SA (25/2018) Wniesienie aportu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce zależnej "Zdrowy Drób" S p. z o.o.

 • 28.09.2018 20:01

  INDYKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.09.2018 13:05

  INDYKPOL SA (24/2018) Projekty uchwał na NWZA Indykpol SA w dniu 25 października 2018 roku.

 • 27.09.2018 13:02

  INDYKPOL SA (23/2018) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Indykpol SA na dzień 25 października 2018r.

 • 21.09.2018 15:09

  INDYKPOL SA (22/2018) Zawiadomienie pierwsze o zamiarze połączenia z LZD "Eldrob" S.A.

 • 20.09.2018 15:08

  INDYKPOL SA (21/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawiadomienie o zamiarze połączenia Indykpol S.A. jako spółki przejmującej z Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi "Eldrob" S.A.

 • 21.08.2018 10:48

  INDYKPOL SA (20/2018) Przesunięcie daty spłaty kredytu

 • 28.06.2018 14:12

  INDYKPOL SA (19/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 30.05.2018 22:15

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 17:22

  INDYKPOL SA (18/2018) Zawarcie transakcji forward

 • 29.05.2018 20:38

  INDYKPOL SA (17/2018) Zawarcie transakcji forward

 • 29.05.2018 20:34

  INDYKPOL SA (16/2018) Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 29.05.2018 18:13

  INDYKPOL SA (15/2018) Uchwała ws. wypłaty dywidendy

 • 29.05.2018 18:10

  Indykpol wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2018 18:03

  INDYKPOL SA (14/2018) Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 29 maja 2018 roku

 • 29.05.2018 17:50

  INDYKPOL SA (13/2018) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

 • 15.05.2018 13:48

  INDYKPOL SA (12/2018) Zawarcie transakcji forward

 • 27.04.2018 19:43

  INDYKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 19:37

  INDYKPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 18:55

  INDYKPOL SA (11/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2018 roku

 • 27.04.2018 18:44

  INDYKPOL SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 27.04.2018 18:06

  Indykpol chce wypłacić 0,80 zł dywidendy na akcję

 • 27.04.2018 18:00

  INDYKPOL SA (9/2018) Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 15.03.2018 17:26

  INDYKPOL SA (8/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 12.03.2018 12:39

  Indykpol ograniczy ofertę produktową; zlikwiduje zakład w Świebodzinie

 • 12.03.2018 12:20

  INDYKPOL SA (7/2018) Przyjęcie nowej strategii działania Spółki

 • 01.03.2018 08:21

  Indykpol sprzedał zakład uboju kurczaka i wylęgarnie piskląt za 190,07 mln zł

 • 01.03.2018 08:04

  INDYKPOL SA (6/2018) Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu uboju kurczaka (oraz sezonowo gęsi) w Lublinie oraz wylęgarni piskląt kurczęcych w Turce

 • 15.02.2018 16:19

  INDYKPOL SA (5/2018) Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających wykonanie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu uboju kurczaka (oraz sezonowo gęsi) w Lublinie oraz wylęgarni piskląt kurczęcych w Turce

 • 08.02.2018 12:56

  INDYKPOL SA (4/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

 • 01.02.2018 14:26

  INDYKPOL SA (3/2018) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta

 • 01.02.2018 14:21

  INDYKPOL SA (2/2018) Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 1 lutego 2018 roku

 • 09.01.2018 13:06

  INDYKPOL SA (1/2018) Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku

 • 28.12.2017 13:40

  INDYKPOL SA (18/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 28.12.2017 13:23

  INDYKPOL SA (17/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA

 • 20.12.2017 19:32

  Indykpol chce sprzedać zakład uboju kurczaka i wylęgarnie piskląt

 • 20.12.2017 19:11

  INDYKPOL SA (16/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu uboju kurczaka (oraz sezonowo gęsi) w Lublinie oraz wylęgarni piskląt kurczęcych w Turce

 • 29.11.2017 23:47

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 29.09.2017 21:10

  INDYKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 31.07.2017 10:55

  INDYKPOL SA (15/2017) Zmiana Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

 • 21.07.2017 18:52

  INDYKPOL SA (14/2017) Rejestracja zmian w Statucie Spółki - tekst jednolity Statutu

 • 30.05.2017 19:32

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 30.05.2017 18:27

  INDYKPOL SA (13/2017) Uchwalone zmiany w w Statucie Spółki

 • 30.05.2017 18:03

  INDYKPOL SA (12/2017) Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 30 maja 2017 r.

 • 30.05.2017 17:44

  INDYKPOL SA (11/2017) Wybór bieglego rewidenta

 • 30.05.2017 15:33

  INDYKPOL SA (10/2017) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% glosów na ZWZ Emitenta

 • 02.05.2017 11:27

  INDYKPOL SA (9/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A.

 • 02.05.2017 10:56

  INDYKPOL SA (8/2017) Proponowane zmiany w Statucie Spółki

 • 02.05.2017 10:36

  INDYKPOL SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A.

 • 28.04.2017 22:35

  INDYKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 22:09

  INDYKPOL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 13:31

  INDYKPOL SA (6/2017) Waldemar Połucha - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych będzie kontynuował pracę na rzecz Indykpol S.A.

 • 04.04.2017 18:15

  INDYKPOL SA (5/2017) Wcześniejszy wykup obligacji nabytych przez Spółkę

 • 23.02.2017 14:08

  INDYKPOL SA (4/2017) Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 • 22.02.2017 16:15

  INDYKPOL SA (3/2017) Rezygnacja Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

 • 30.01.2017 10:09

  INDYKPOL SA (2/2017) Potwierdzenie wystąpienia ogniska ptasiej grypy w woj. warmińsko-mazurskim

 • 12.01.2017 15:06

  INDYKPOL SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2017 roku.

 • 22.12.2016 12:31

  INDYKPOL SA (46/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 21.12.2016 14:52

  INDYKPOL SA (45/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 16.12.2016 15:01

  INDYKPOL SA (44/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 13.12.2016 12:37

  INDYKPOL SA (43/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.12.2016 15:22

  INDYKPOL SA (42/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 06.12.2016 18:52

  Ograniczenie eksportu drobiu z Polski może negatywnie wpłynąć na wyniki Indykpolu

 • 06.12.2016 18:29

  INDYKPOL SA (41/2016) Informacja o zakazie wwozu drobiu z Polski do niektórych krajów oraz wpływie tego zdarzenia na wyniki Spółki

 • 05.12.2016 11:57

  INDYKPOL SA (40/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 15.11.2016 17:19

  INDYKPOL SA (39/2016) Zawarcie umów znaczących

 • 14.11.2016 19:21

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.10.2016 11:50

  INDYKPOL SA (38/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 04.10.2016 11:39

  INDYKPOL SA (37/2016) Powiadomienie o transakcjach

 • 28.09.2016 11:26

  INDYKPOL SA (36/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 23.09.2016 10:19

  INDYKPOL SA (35/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.09.2016 11:18

  INDYKPOL SA (34/2016) Zawiadomienie o transakcjach

 • 15.09.2016 12:35

  INDYKPOL SA (33/2016) Zawiadomienie o transakcjach

 • 12.09.2016 11:01

  INDYKPOL SA (32/2016) Zawiadomienie o transakcjach

 • 07.09.2016 12:42

  INDYKPOL SA (31/2016) Powiadomienie o transakacjach

 • 31.08.2016 21:56

  INDYKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.08.2016 17:46

  INDYKPOL SA (30/2016) Korekta raportu nr30/2016 z dnia 15 lipca 2016r. Wpływ nabycia aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta, na wyniki finansowe Spółki za miesiąc czerwiec i I półrocze 2016 roku

 • 15.07.2016 15:14

  INDYKPOL SA (30/2016) Wpływ nabycia aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta, na wyniki finansowe Spółki za miesiąc czerwiec i I półrocze 2016 roku

 • 01.07.2016 23:22

  INDYKPOL SA Zawarcie transakcji forward

 • 01.07.2016 14:54

  INDYKPOL SA Transakcje na akcjach Spółki

 • 09.06.2016 18:57

  INDYKPOL SA Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

 • 08.06.2016 11:53

  INDYKPOL SA Transakcje na akcjach

 • 07.06.2016 17:10

  INDYKPOL SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

 • 07.06.2016 17:08

  Indykpol wypłaci 0,8 zł dywidendy na akcję za '15

 • 07.06.2016 17:08

  INDYKPOL SA Przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej

 • 07.06.2016 17:06

  INDYKPOL SA Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 7 czerwca b.r.

 • 07.06.2016 17:04

  INDYKPOL SA Wybór biegłego rewidenta

 • 07.06.2016 17:01

  INDYKPOL SA Powołanie Zarządu Spółki

 • 07.06.2016 16:59

  INDYKPOL SA Uchwała ws. wypłaty dywidendy podjęta przez WZA Indykpol S.A.

 • 07.06.2016 16:56

  INDYKPOL SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

 • 01.06.2016 13:06

  INDYKPOL SA Transakcje na akcjach

 • 13.05.2016 20:16

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 11:10

  INDYKPOL SA Projekty uchwał na ZWZA

 • 11.05.2016 10:51

  INDYKPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki

 • 06.05.2016 12:16

  INDYKPOL SA Informacja o awarii w zakładzie w Olsztynie

 • 06.05.2016 09:59

  Wyciek amoniaku w Indykpolu; są poszkodowani, zakład ewakuowany

 • 29.04.2016 10:28

  INDYKPOL SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.04.2016 17:08

  Indykpol chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję za '15

 • 28.04.2016 17:03

  INDYKPOL SA Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 25.04.2016 12:39

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 19.04.2016 12:47

  INDYKPOL SA Transakcje na akcjach

 • 29.03.2016 16:18

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 21.03.2016 15:42

  INDYKPOL SA Rozwiązanie umów kredytowych

 • 18.03.2016 21:55

  INDYKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 21:48

  INDYKPOL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 26.02.2016 18:19

  INDYKPOL SA Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej

 • 20.02.2016 19:09

  INDYKPOL SA Ustanowienie hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółki zależnej od Emitenta

 • 04.02.2016 21:15

  INDYKPOL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 04.02.2016 16:59

  INDYKPOL SA Przekształcenie spółki zależnej

 • 18.01.2016 08:47

  INDYKPOL SA Lista akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5% głosów na NWZ Emitenta

 • 14.01.2016 13:20

  INDYKPOL SA Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 14 stycznia 2016 roku

 • 12.01.2016 17:02

  INDYKPOL SA Uchwały zgromadzeń wspólników w spółkach zależnych w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 12.01.2016 11:54

  INDYKPOL SA Terminy raportów okresowych w 2016 roku.

 • 21.12.2015 11:41

  INDYKPOL SA o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 stycznia 2016r.

 • 18.12.2015 17:49

  INDYKPOL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.12.2015 17:43

  INDYKPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 16.12.2015 14:11

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 15.12.2015 16:14

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 11.12.2015 16:17

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 01.12.2015 13:39

  INDYKPOL SA Transakcje na akcjach

 • 26.11.2015 14:17

  INDYKPOL SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 13.11.2015 17:39

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 06.11.2015 17:19

  INDYKPOL SA Zawarcie umów znaczących

 • 30.10.2015 15:04

  INDYKPOL SA zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem przez spółkę zależną od Emitenta aktywów o znacznej wartości do spółki zależnej oraz nabycie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

 • 25.09.2015 15:36

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 08.09.2015 12:22

  INDYKPOL SA Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez spółkę zależną Emitenta

 • 01.09.2015 07:35

  Nationale-Niderlanden OFE i DFE mają ponad 5 proc. głosów na WZ Indykpolu

 • 01.09.2015 05:28

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 31.08.2015 18:53

  INDYKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 27.08.2015 11:40

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów Emitenta

 • 26.08.2015 13:10

  INDYKPOL SA Zawarcie umów znaczących

 • 10.08.2015 12:58

  INDYKPOL SA Korekta do raportu bieżącego nr 27/2015

 • 07.08.2015 19:28

  INDYKPOL SA Zawarcie umów znaczących

 • 31.07.2015 11:30

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 09.07.2015 13:05

  INDYKPOL SA Transakcje na akcjach

 • 02.07.2015 11:00

  INDYKPOL SA transakcje na akcjach spółki

 • 23.06.2015 12:11

  INDYKPOL SA Zawarcie umów znaczących

 • 19.06.2015 15:24

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 09.06.2015 10:12

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 03.06.2015 10:27

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

 • 28.05.2015 11:38

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 27.05.2015 13:16

  Indykpol wypłaci 1 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 27.05.2015 13:07

  INDYKPOL SA Uchwała ws wypłaty dywidendy podjęta przez WZA Indykpol S.A.

 • 27.05.2015 13:05

  INDYKPOL SA Wybór biegłego rewidenta

 • 27.05.2015 13:04

  INDYKPOL SA Wybór Rady Nadzorczej IX kadencji

 • 27.05.2015 13:02

  INDYKPOL SA Uchwały podjęte na WZA Emitenta

 • 27.05.2015 13:01

  INDYKPOL SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

 • 15.05.2015 17:29

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 11:42

  INDYKPOL SA O niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas ZWZA Spółki zwołanego na 26 maja 2015 roku

 • 30.04.2015 10:43

  INDYKPOL SA Projekty uchwał ZWZA Spółki

 • 30.04.2015 10:36

  INDYKPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki

 • 29.04.2015 12:17

  INDYKPOL SA Transakcje na akcjach

 • 28.04.2015 10:33

  INDYKPOL SA Transakcje na akcjach

 • 28.04.2015 10:23

  Indykpol chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 28.04.2015 10:13

  INDYKPOL SA Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.03.2015 22:28

  INDYKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 22:24

  INDYKPOL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 13:41

  INDYKPOL SA O stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku.

 • 26.01.2015 15:10

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

 • 19.01.2015 13:11

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 16.01.2015 15:44

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

 • 15.01.2015 15:05

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 15.01.2015 10:00

  INDYKPOL SA Terminy raportów okresowych w 2015 roku

 • 13.01.2015 15:08

  INDYKPOL SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 17.12.2014 13:23

  INDYKPOL SA zawarcie umów znaczących

 • 09.12.2014 16:09

  INDYKPOL SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez osobę zobowiązaną

 • 14.11.2014 17:36

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.10.2014 12:54

  INDYKPOL SA zawarcie umów znaczących

 • 28.10.2014 15:53

  INDYKPOL SA przyjęcie programu inwestycyjnego

 • 07.10.2014 12:14

  INDYKPOL SA zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

 • 08.09.2014 13:06

  INDYKPOL SA Zawarcie umowy i ustanowienie hipoteki na aktywach znacznej wartości

 • 01.09.2014 13:22

  INDYKPOL SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy i zmiana wartości hipoteki

 • 29.08.2014 17:14

  INDYKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 20.08.2014 17:01

  INDYKPOL SA zawarcie znaczącej umowy

 • 06.08.2014 13:26

  INDYKPOL SA - zawarcie znaczących umów

 • 09.07.2014 14:28

  INDYKPOL SA rejestracja zmian w statucie spółki - tekst jednolity statutu

 • 08.07.2014 11:29

  INDYKPOL SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez osobę zobowiązaną

 • 28.05.2014 11:55

  INDYKPOL SA Uchwalone zmiany w statucie spółki

 • 28.05.2014 11:37

  INDYKPOL SA Wypłata dywidendy

 • 28.05.2014 11:29

  INDYKPOL SA lista akcjonariuszy

 • 28.05.2014 11:14

  INDYKPOL SA wybór biegłego rewidenta

 • 28.05.2014 11:11

  Indykpol wypłaci 0,14 zł dywidendy na akcję

 • 28.05.2014 11:07

  INDYKPOL SA uchwały podjęte przez ZWZ 27 maja 2014 r.

 • 21.05.2014 15:30

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 21.05.2014 14:54

  INDYKPOL SA informacja o przekazaniu korekty raportu okresowego - skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania

 • 15.05.2014 23:34

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 11:33

  INDYKPOL SA proponowane zmiany w statucie spółki

 • 30.04.2014 11:29

  INDYKPOL SA o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas WZ zwołanego na 27 maja 2014 r.

 • 30.04.2014 11:27

  INDYKPOL SA projekty uchwał na WZA

 • 30.04.2014 11:10

  Indykpol chce wypłacić 0,14 zł dywidendy na akcję

 • 30.04.2014 11:09

  INDYKPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki

 • 30.04.2014 11:03

  INDYKPOL SA Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 23.04.2014 10:57

  INDYKPOL SA transakcje na akcjach

 • 01.04.2014 12:26

  INDYKPOL SA o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.

 • 13.01.2014 13:05

  INDYKPOL SA terminy raportów okresowych w 2014 r.

 • 13.01.2014 12:54

  INDYKPOL SA wykaz informacji bieżących i okresowych publikowanych w 2013 r.

 • 15.10.2013 13:11

  INDYKPOL SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez osobę zobowiązaną

 • 30.08.2013 14:20

  INDYKPOL SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 23.08.2013 17:06

  INDYKPOL SA zawarcie znaczącej umowy

 • 14.06.2013 15:11

  INDYKPOL SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez osobę zobowiązaną

 • 10.06.2013 17:17

  INDYKPOL SA zawiadomienie o nabyciu akcji spółki przez osobę zobowiązaną

 • 15.05.2013 20:38

  INDYKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 24.04.2013 12:00

  INDYKPOL SA projekt uchwał na ZWZA

 • 24.04.2013 11:50

  INDYKPOL SA - ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

 • 24.04.2013 11:41

  INDYKPOL SA rezygnacja osoby nadzorującej