Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA

skrót: IMP

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:01

Aktualny kurs2,52   5 %0,12 zł
Otwarcie2,420,83%
Minimum2,420,83%
Maksimum2,525,00%
Wolumen (szt.) 13466
Kurs odniesienia2,40
Widełki dolne2,18
Widełki górne2,66
Obroty (tyś. zł)33
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 6202,46
24 0002,44
15002,42
12 0002,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,561 000 1
2,62194 1
2,741 400 1
2,802 000 1
Spółka koncentruje się na rynku inwestycji Private Equity/Venture Capital, poszukując możliwości inwestycyjnych w branżach IT, ITC, e-commerce oraz innowacyjnych produktów i usług. Jako inwestor wspiera kompetencyjnie projekty biznesowe, w które jest zaangażowana.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Gregorczuk Cezary1 598 88320,42%1 598 88320,42%
Bougralo Management Ltd.poprzez Venomb Investment sp. z o.o.1 104 83514,11%1 104 83514,11%
Everest Capital Frontier Fund LP586 9157,49%586 9157,49%
Deutsche Bank AGprzez Deutsche Bank Securities Inc.500 0006,38%500 0006,38%
Ziemiński Andrzej470 1156,00%470 1156,00%
Qlogix Advisors Ltd.450 1165,75%450 1165,75%
Szwedo Leszek399 3615,10%399 3615,10%
Zygmunt Rafał397 0935,07%397 0935,07%

Kategoria • 14.01.2021 17:08

  IMPERA CAPITAL SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 21.12.2020 17:25

  IMPERA CAPITAL SA (24/2020) ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

 • 03.12.2020 14:52

  IMPERA CAPITAL SA (23/2020) Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

 • 23.11.2020 17:42

  IMPERA CAPITAL SA (22/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze związanego z zadłużeniem Invento Sp. z o.o.,

 • 17.11.2020 16:25

  IMPERA CAPITAL SA (21/2020) ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu, wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 12.11.2020 17:02

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 13.10.2020 16:51

  IMPERA CAPITAL SA (20/2020) ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

 • 30.09.2020 16:51

  IMPERA CAPITAL SA (19/2020) Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Impera Capital ASI S.A.

 • 29.09.2020 17:11

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 24.09.2020 16:18

  IMPERA CAPITAL SA (18/2020) Rezygnacja ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok

 • 22.09.2020 17:03

  IMPERA CAPITAL SA (17/2020) Rejestracja zmian statutu Impera Capital ASI S.A.

 • 31.08.2020 13:11

  IMPERA CAPITAL SA (16/2020) zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2020r.

 • 19.08.2020 17:28

  IMPERA CAPITAL SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 r.

 • 19.08.2020 17:21

  IMPERA CAPITAL SA (14/2020) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.

 • 19.08.2020 16:53

  IMPERA CAPITAL SA (13/2020) uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital ASI S.A w dniu 19.08.2020 r.

 • 17.08.2020 15:28

  IMPERA CAPITAL SA (12/2020) rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 31.07.2020 16:29

  IMPERA CAPITAL SA (11/2020) zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital ASI S.A. zwołanego na dzień 19 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza

 • 16.06.2020 17:44

  IMPERA CAPITAL SA (7/2020) sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A. za rok 2019

 • 29.05.2020 17:21

  IMPERA CAPITAL SA (6/2020) Zmiana adresu siedziby Emitenta

 • 12.05.2020 16:15

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 03.04.2020 12:40

  IMPERA CAPITAL SA (5/2020) otrzymanie oryginału podpisanej umowy dotyczącej zadłużenie Invento Sp. z o.o.

 • 02.04.2020 23:43

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 02.04.2020 23:08

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 01.04.2020 16:04

  IMPERA CAPITAL SA (4/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej

 • 19.03.2020 10:00

  IMPERA CAPITAL SA (3/2020) otrzymanie scanu podpisanej umowy dotyczącej zadłużenie Invento Sp. z o.o.

 • 18.02.2020 13:41

  IMPERA CAPITAL SA (2/2020) wykreślenie spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk z rejestru przedsiębiorców

 • 21.01.2020 16:23

  IMPERA CAPITAL SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 16.12.2019 18:13

  IMPERA CAPITAL SA (32/2019) podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

 • 16.12.2019 16:52

  IMPERA CAPITAL SA (31/2019) ujawnienie stanu posiadania

 • 06.12.2019 17:30

  IMPERA CAPITAL SA (30/2019) zwrot i zmniejszenie części wkładu Impera Capital ASI S.A. w spółce zależnej Impera Seed Fund Sp. z o.o. fundusz kapitałowy spk

 • 25.11.2019 17:48

  IMPERA CAPITAL SA (29/2019) udzielenie przez Emitenta poręczenia do umowy najmu powierzchni biurowej

 • 25.11.2019 17:30

  IMPERA CAPITAL SA (28/2019) nabycie aktywów znacznej wartości od spółki zależnej

 • 19.11.2019 16:57

  IMPERA CAPITAL SA (27/2019) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę utrzymujący nakaz zapłaty wydany na rzecz Emitenta

 • 15.11.2019 11:18

  IMPERA CAPITAL SA (26/2019) rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 • 14.11.2019 17:49

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 15:47

  IMPERA CAPITAL SA (25/2019) spełnienie się warunku zapłaty ceny z umów zbycia aktywów zawartych przez spółkę zależną Emitenta

 • 23.10.2019 17:49

  IMPERA CAPITAL SA (24/2019) zawarcie przez spółkę zależną Emitenta znaczących umów zbycia aktywów

 • 27.09.2019 14:37

  IMPERA CAPITAL SA (23/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 26.09.2019 20:30

  IMPERA CAPITAL SA (22/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 26.09.2019 20:20

  IMPERA CAPITAL SA (21/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 26.09.2019 20:13

  IMPERA CAPITAL SA (20/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 26.09.2019 19:57

  IMPERA CAPITAL SA (19/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.09.2019 17:09

  IMPERA CAPITAL SA (18/2019) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu.

 • 23.09.2019 14:28

  Impera Capital SA (17/2019) rejestracja zmian statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji, zmiana firmy Spółki

 • 10.09.2019 17:06

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 02.09.2019 17:05

  IMPERA CAPITAL SA (16/2019) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 14.08.2019 16:34

  IMPERA CAPITAL SA (15/2019) wpis Impera Capital S.A. do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi

 • 30.05.2019 17:07

  IMPERA CAPITAL SA (10/2019) Projekty uchwał na ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r.

 • 30.05.2019 16:49

  IMPERA CAPITAL SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r.

 • 21.05.2019 16:46

  IMPERA CAPITAL SA (8/2019) odwołanie i powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. na nowe kadencje

 • 21.05.2019 16:26

  IMPERA CAPITAL SA (7/2019) sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2018

 • 28.01.2019 17:06

  IMPERA CAPITAL SA (6/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 21.01.2019 16:48

  IMPERA CAPITAL SA (5/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 16.01.2019 17:17

  IMPERA CAPITAL SA (4/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 03.01.2019 17:15

  IMPERA CAPITAL SA (3/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 03.01.2019 17:06

  IMPERA CAPITAL SA (2/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 02.01.2019 17:09

  IMPERA CAPITAL SA (1/2019) ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach ESKY.PL S.A. zabezpieczającego zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o. oraz wejście w życie aneksu do umowy pożyczki.

 • 28.12.2018 18:05

  IMPERA CAPITAL SA (25/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 28.12.2018 14:57

  IMPERA CAPITAL SA (24/2018) zakończenie drugiej transzy skupu Akcji Własnych

 • 27.12.2018 17:13

  IMPERA CAPITAL SA (23/2018) rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • 19.12.2018 17:14

  IMPERA CAPITAL SA (22/2018) wyniki skupu Akcji Własnych

 • 19.12.2018 15:07

  IMPERA CAPITAL SA (21/2018) Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach ESKY.PL S.A. zabezpieczającego zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o.

 • 13.12.2018 19:22

  IMPERA CAPITAL SA (20/2018) Informacja dotycząca złożenia przez spółkę portfelową wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego

 • 07.12.2018 17:19

  IMPERA CAPITAL SA (19/2018) zawarcie umów zastawu rejestrowego i zwykłego zabezpieczających zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o. oraz zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 06.12.2018 17:36

  IMPERA CAPITAL SA (18/2018) Zmiana harmonogramu skupu Akcji Własnych

 • 23.11.2018 17:10

  IMPERA CAPITAL SA (17/2018) Zmiana ceny i harmonogramu skupu Akcji Własnych

 • 09.11.2018 08:33

  IMPERA CAPITAL SA (16/2018) Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych w ramach drugiej transzy skupu akcji własnych

 • 08.11.2018 18:14

  W ramach drugiej transzy buybacku Impera Capital chce skupić do 1,88 mln akcji

 • 08.11.2018 17:11

  IMPERA CAPITAL SA (15/2018) Tryb i warunki nabycia akcji własnych w ramach drugiej transzy

 • 30.10.2018 17:11

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.10.2018 12:09

  IMPERA CAPITAL SA (14/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 02.10.2018 16:29

  IMPERA CAPITAL SA (13/2018) Ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu

 • 27.09.2018 17:13

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.09.2018 16:44

  IMPERA CAPITAL SA (12/2018) Rejestracja zmian statutu Impera Capital S.A.

 • 31.08.2018 17:09

  IMPERA CAPITAL SA (11/2018) Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Invento Sp. z o.o. oraz należności z tytułu pożyczki udzielonej spółce Invento Sp. z o.o.

 • 14.06.2018 17:08

  IMPERA CAPITAL SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 16:46

  IMPERA CAPITAL SA (9/2018) uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 14.06.2018 r.

 • 18.05.2018 16:22

  IMPERA CAPITAL SA (8/2018) Korekta raportu bieżącego nr 8/2018

 • 18.05.2018 14:54

  IMPERA CAPITAL SA (8/2018) Projekty uchwał na ZWZ w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 18.05.2018 14:31

  IMPERA CAPITAL SA (7/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 14 czerwca 2018 r.

 • 17.05.2018 18:07

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 17:46

  IMPERA CAPITAL SA (6/2018) wybór firmy audytorskiej

 • 15.05.2018 17:35

  IMPERA CAPITAL SA (5/2018) odwołanie i powołanie Członka Zarządu Impera Capital S.A. na nową kadencję

 • 15.05.2018 17:20

  IMPERA CAPITAL SA (4/2018) Sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2017

 • 12.04.2018 17:18

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 12.04.2018 17:16

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.03.2018 17:22

  IMPERA CAPITAL SA (3/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 20.03.2018 17:12

  IMPERA CAPITAL SA (2/2018) Utworzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Invento Sp. z o.o.

 • 22.01.2018 14:16

  IMPERA CAPITAL SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.11.2017 17:30

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 21.11.2017 17:14

  IMPERA CAPITAL SA (30/2017) wystawienie na rzecz Emitenta weksli in blanco zabezpieczających zwrot pożyczki udzielonej Invento Sp. z o.o.

 • 08.11.2017 17:05

  IMPERA CAPITAL SA (29/2017) odmowa przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej pozwanego w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.

 • 07.11.2017 18:02

  IMPERA CAPITAL SA (28/2017) Objęcie przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Invento Sp. z o.o.

 • 30.10.2017 17:01

  IMPERA CAPITAL SA (27/2017) Zamiar objęcia przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Invento Sp. z o.o.

 • 23.10.2017 16:46

  IMPERA CAPITAL SA (26/2017) ustanowienie na rzecz Emitenta zastawu rejestrowego na wierzytelności przysługującej Invento Sp. z o.o. zabezpieczającego zwrot pożyczki

 • 16.10.2017 17:35

  IMPERA CAPITAL SA (25/2017) Wdrożenie do stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk 2016

 • 16.10.2017 17:14

  IMPERA CAPITAL SA (24/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 04.10.2017 16:57

  IMPERA CAPITAL SA (23/2017) zawarcie umów poręczenia zabezpieczających zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o.

 • 28.09.2017 17:10

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 27.09.2017 18:12

  IMPERA CAPITAL SA (22/2017) udzielenie pożyczki na rzecz spółki Invento Sp. z o.o.

 • 21.08.2017 16:55

  W ramach pierwszej transzy buybacku Impera Capital nie została złożona żadna oferta

 • 21.08.2017 16:47

  IMPERA CAPITAL SA (21/2017) Informacja o braku ofert sprzedaży akcji w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych

 • 07.08.2017 17:26

  Impera Capital wydłuża termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji do 18 sierpnia włącznie

 • 07.08.2017 17:17

  IMPERA CAPITAL SA (20/2017) Wydłużenie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji Impera Capital SA

 • 26.07.2017 08:56

  Impera Capital skupi do 940 tys. akcji własnych w terminie 31 lipca - 8 sierpnia

 • 26.07.2017 08:37

  IMPERA CAPITAL SA (19/2017) Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych

 • 25.07.2017 17:45

  Impera Capital chce skupić do 940 tys. akcji własnych po 1,5 zł za papier

 • 25.07.2017 17:32

  IMPERA CAPITAL SA (18/2017) Tryb i warunki nabycia akcji własnych w ramach pierwszej transzy

 • 25.07.2017 17:21

  IMPERA CAPITAL SA (17/2017) Ogólne zasady i warunki nabywania akcji własnych Impera Capital S.A.

 • 20.07.2017 14:05

  IMPERA CAPITAL SA (16/2017) Przydział akcji Play Communications S.A.

 • 19.07.2017 14:08

  IMPERA CAPITAL SA (15/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Impera Capital S.A.

 • 07.07.2017 17:26

  IMPERA CAPITAL SA (14/2017) Złożenie zapisu na akcje Play Communications S.A.

 • 12.06.2017 15:47

  IMPERA CAPITAL SA (13/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 15:29

  IMPERA CAPITAL SA (12/2017) uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 12.06.2017 r.

 • 07.06.2017 17:50

  IMPERA CAPITAL SA (11/2017) sprzedaż pakietu akcji w spółce Grupa Exorigo -Upos S.A.

 • 29.05.2017 18:04

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 16.05.2017 18:38

  IMPERA CAPITAL SA (10/2017) Projekty uchwał na ZWZ w dniu 12 czerwca 2017 r.

 • 16.05.2017 18:13

  IMPERA CAPITAL SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 12 czerwca 2017 r.

 • 16.05.2017 17:19

  IMPERA CAPITAL SA (8/2017) odwołanie i powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. na nowe kadencje

 • 16.05.2017 17:11

  IMPERA CAPITAL SA (7/2017) sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2016

 • 16.05.2017 11:59

  IMPERA CAPITAL SA (6/2017) Wniosek Zarządu Emitenta w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

 • 27.04.2017 17:51

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.04.2017 17:48

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 12.04.2017 16:57

  IMPERA CAPITAL SA (5/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie umożliwiającej wykonywanie przez Impera Capital S.A. umowy zobowiązującej do wnoszenia zadeklarowanego wkładu

 • 11.04.2017 17:49

  IMPERA CAPITAL SA (4/2017) Sprzedaż części posiadanego pakietu akcji w spółce Grupa Exorigo -Upos S.A.

 • 10.04.2017 17:28

  IMPERA CAPITAL SA (3/2017) Zawarcie przez Emitenta ze spółką Impera Alfa Sp. z o.o. umowy zobowiązującej do wnoszenia zadeklarowanego wkładu

 • 21.03.2017 16:25

  IMPERA CAPITAL SA (2/2017) Doręczenie skargi kasacyjnej w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę

 • 18.01.2017 12:40

  IMPERA CAPITAL SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 30.12.2016 14:44

  IMPERA CAPITAL SA (36/2016) Ujawnienie stanu posiadania

 • 14.11.2016 17:23

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 24.10.2016 16:38

  IMPERA CAPITAL SA (35/2016) Oddalenie apelacji w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.

 • 30.09.2016 15:19

  IMPERA CAPITAL SA (34/2016) Zrzeczenie się prokury przez prokurenta łącznego

 • 30.08.2016 17:17

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 14.07.2016 17:20

  IMPERA CAPITAL SA (33/2016) aneks zmieniający warunki umowy BRIdge Alfa.

 • 06.07.2016 11:24

  IMPERA CAPITAL SA (32/2016) wybór audytora

 • 30.06.2016 17:50

  IMPERA CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

 • 28.06.2016 16:59

  IMPERA CAPITAL SA uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 28.06.2016 r.

 • 21.06.2016 18:05

  IMPERA CAPITAL SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą

 • 10.06.2016 15:55

  IMPERA CAPITAL SA zniesienie całości blokady instrumentów finansowych oraz środków finansowych (obligacje serii O).

 • 07.06.2016 17:01

  IMPERA CAPITAL SA przedterminowy wykup całości obligacji serii O.

 • 03.06.2016 18:52

  IMPERA CAPITAL SA sprzedaż aktywów o znacznej wartości

 • 31.05.2016 18:11

  IMPERA CAPITAL SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. w dniu 28.06.2016 r. r.

 • 31.05.2016 17:58

  IMPERA CAPITAL SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 28.06.2016 r

 • 25.05.2016 12:58

  IMPERA CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 24 maja 2016 r.

 • 24.05.2016 18:35

  IMPERA CAPITAL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.

 • 24.05.2016 18:12

  IMPERA CAPITAL SA Skład Zarządu Impera Capital S.A.

 • 24.05.2016 18:05

  IMPERA CAPITAL SA uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 24.05.2016 r.

 • 18.05.2016 15:31

  IMPERA CAPITAL SA sprzedaż udziałów spółki zależnej Impera Alfa sp. z o.o.

 • 16.05.2016 18:05

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 17:32

  IMPERA CAPITAL SA zmniejszenie wartości blokady instrumentów finansowych oraz środków finansowych

 • 25.04.2016 16:55

  IMPERA CAPITAL SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2016

 • 25.04.2016 16:13

  IMPERA CAPITAL SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. w dniu 24.05.2016 r.

 • 25.04.2016 16:00

  IMPERA CAPITAL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 24 maja 2016 r.

 • 22.04.2016 17:24

  IMPERA CAPITAL SA przedterminowy wykup części obligacji serii O

 • 21.04.2016 15:16

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie pośredniego stanu posiadania

 • 21.04.2016 15:05

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania- Jalexus Consultants Limited

 • 21.04.2016 14:51

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania- FXCube Technologies Limited

 • 21.04.2016 14:39

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania- Aero Investment sp. z o.o.

 • 24.03.2016 06:50

  IMPERA CAPITAL SA sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2015

 • 24.03.2016 06:50

  IMPERA CAPITAL SA powołanie członka zarządu Impera Capital S.A.

 • 21.03.2016 18:04

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:55

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 16.03.2016 16:51

  IMPERA CAPITAL SA rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta

 • 15.03.2016 13:04

  IMPERA CAPITAL SA apelacja w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę

 • 09.03.2016 17:19

  IMPERA CAPITAL SA emisja obligacji serii O-korekta do raportu 4/2016

 • 04.03.2016 15:10

  IMPERA CAPITAL SA ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii O

 • 25.02.2016 15:55

  IMPERA CAPITAL SA emisja obligacji serii O

 • 25.02.2016 15:47

  IMPERA CAPITAL SA wykup obligacji serii M, wygaśnięcie zabezpieczeń

 • 14.01.2016 16:10

  IMPERA CAPITAL SA raport dotyczący niestosowania zasad Dobrych Praktyk 2016

 • 14.01.2016 10:39

  IMPERA CAPITAL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 30.12.2015 12:13

  IMPERA CAPITAL SA wykup obligacji serii N, wygaśnięcie zabezpieczeń

 • 09.12.2015 17:37

  IMPERA CAPITAL SA zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.12.2015 17:32

  IMPERA CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 09.12.2015 17:04

  IMPERA CAPITAL SA wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę

 • 07.12.2015 17:26

  IMPERA CAPITAL SA zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 07.12.2015 17:19

  IMPERA CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 16.11.2015 17:45

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 06.10.2015 17:27

  IMPERA CAPITAL SA udzielenie prokury łącznej

 • 06.10.2015 17:15

  IMPERA CAPITAL SA odwołanie prokury łącznej

 • 04.09.2015 14:17

  IMPERA CAPITAL SA porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej z dn. 17.10.2013 r.

 • 28.08.2015 17:29

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.06.2015 15:59

  IMPERA CAPITAL SA brak zawarcia ugody

 • 19.05.2015 16:25

  IMPERA CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 19.05.2015 16:19

  IMPERA CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 15.05.2015 17:18

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 22.04.2015 13:58

  IMPERA CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r.

 • 20.04.2015 17:15

  IMPERA CAPITAL SA Skład Zarządu Impera Capital S.A.

 • 20.04.2015 16:52

  IMPERA CAPITAL SA uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 roku

 • 17.04.2015 16:34

  IMPERA CAPITAL SA uzyskanie przez Emitenta nakazu zapłaty

 • 14.04.2015 16:43

  IMPERA CAPITAL SA cofnięcie powództwa w części w związku z pozwem przeciwko G. Kopaczewskiemu

 • 31.03.2015 17:00

  IMPERA CAPITAL SA Powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A.

 • 31.03.2015 14:42

  IMPERA CAPITAL SA Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.

 • 30.03.2015 10:59

  IMPERA CAPITAL SA Przystąpienie Emitenta do Programu Wspierania Płynności

 • 23.03.2015 18:24

  IMPERA CAPITAL SA Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A w dniu 20 kwietnia 2015 r.

 • 23.03.2015 17:55

  IMPERA CAPITAL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 r.

 • 20.03.2015 18:41

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.03.2015 17:01

  IMPERA CAPITAL SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 12.03.2015 17:26

  IMPERA CAPITAL SA złożenie pozwu o zapłatę

 • 03.03.2015 16:46

  IMPERA CAPITAL SA ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii M i N

 • 27.02.2015 13:34

  IMPERA CAPITAL SA korekta do raportu bieżącego nr 2/2015

 • 26.02.2015 16:51

  IMPERA CAPITAL SA emisja obligacji

 • 27.01.2015 13:49

  IMPERA CAPITAL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 30.12.2014 15:41

  IMPERA CAPITAL SA zawarcie znaczących umów

 • 18.12.2014 17:35

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 28.11.2014 10:32

  IMPERA CAPITAL SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.11.2014 10:23

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 27.11.2014 10:42

  IMPERA CAPITAL SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.11.2014 10:37

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 14.11.2014 17:15

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 17.10.2014 19:23

  GPW: Wykreślenie akcji spółki BAKALLAND z list indeksów

 • 03.09.2014 16:33

  IMPERA CAPITAL SA wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą.

 • 29.08.2014 17:11

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 22.08.2014 12:22

  IMPERA CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

 • 20.08.2014 16:10

  IMPERA CAPITAL SA zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 20.08.2014 15:59

  IMPERA CAPITAL SA uchwały podjęte na NWZ 20 sierpnia 2014 roku

 • 19.08.2014 17:24

  IMPERA CAPITAL SA zatwierdzenie Zasad Funkcjonowania Systemu Rachunkowości Impera Capital SA

 • 11.08.2014 15:59

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 23.07.2014 16:17

  IMPERA CAPITAL SA projekty uchwał na NWZ w dniu 20 sierpnia 2014 r.

 • 23.07.2014 16:03

  IMPERA CAPITAL SA ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 20 sierpnia 2014 r.

 • 23.07.2014 15:45

  IMPERA CAPITAL SA rejestracja zmian statutu spółki

 • 15.07.2014 11:23

  IMPERA CAPITAL SA zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.07.2014 11:14

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 11.07.2014 16:00

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 10.07.2014 17:18

  IMPERA CAPITAL SA wykup obligacji serii K, wygaśnięcie zabezpieczeń obligacji serii K

 • 10.07.2014 17:07

  IMPERA CAPITAL SA informacja w nawiązaniu do raportu nr 57/2014

 • 08.07.2014 18:21

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 02.07.2014 15:34

  IMPERA CAPITAL SA komunikat GPW w Warszawie SA z dnia 01 lipca 2014 roku.

 • 30.06.2014 11:16

  IMPERA CAPITAL SA wybór biegłego rewidenta

 • 27.06.2014 12:56

  IMPERA CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 27.06.2014 12:50

  IMPERA CAPITAL SA zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 27.06.2014 12:43

  IMPERA CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania

 • 25.06.2014 17:34

  IMPERA CAPITAL SA emisja obligacji serii L

 • 18.06.2014 16:42

  GPW: Komunikat - animator emitentów

 • 18.06.2014 16:39

  GPW: Komunikat - animator dla emitentów

 • 18.06.2014 15:51

  IMPERA CAPITAL SA - zmiana animatora rynku emitenta

 • 30.05.2014 09:55

  IMPERA CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy

 • 28.05.2014 17:46

  IMPERA CAPITAL SA odstąpienie od głosowania nad uchwałą z punktu 9 porządku obrad ZWZ w dniu 28 maja 2014 roku

 • 28.05.2014 17:30

  IMPERA CAPITAL SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 28 maja 2014 roku

 • 20.05.2014 18:35

  IMPERA CAPITAL SA = ujawnienie stanu posiadania- utrata statusu podmiotu dominującego

 • 20.05.2014 18:29

  IMPERA CAPITAL SA - ujawnienie stanu posiadania- pośrednie nabycie akcji

 • 20.05.2014 18:25

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania- pośrednie nabycie akcji

 • 20.05.2014 18:20

  IMPERA CAPITAL SA - ujawnienie stanu posiadania - pośrednie nabycie akcji

 • 20.05.2014 18:15

  IMPERA CAPITAL SA - ujawnienie stanu posiadania

 • 20.05.2014 18:05

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 20.05.2014 18:00

  IMPERA CAPITAL SA - ujawnienie stanu posiadania

 • 20.05.2014 17:55

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 15.05.2014 17:42

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 16:08

  IMPERA CAPITAL SA zakończenie procesu scalenia akcji, wznowienie notowań

 • 02.05.2014 18:29

  IMPERA CAPITAL SA korekta do raportu bieżącego nr 36/2014

 • 02.05.2014 17:04

  IMPERA CAPITAL SA projekty uchwał na ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.

 • 02.05.2014 16:47

  IMPERA CAPITAL SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 maja 2014 r.

 • 25.04.2014 17:47

  IMPERA CAPITAL SA uchwała zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki (scalenie).

 • 17.04.2014 15:08

  IMPERA CAPITAL SA złożenie wniosku do KDPW o przeprowadzenie scalenia akcji

 • 16.04.2014 12:18

  IMPERA CAPITAL SA zawieszenie obrotu akcjami w związku z ich scaleniem

 • 15.04.2014 18:07

  GPW: Zawieszenie obrotu akcjami IMPERA CAPITAL

 • 10.04.2014 15:36

  IMPERA CAPITAL SA - złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu w związku ze scaleniem akcji

 • 08.04.2014 17:30

  IMPERA CAPITAL SA umorzenie akcji w KDPW

 • 02.04.2014 18:29

  IMPERA CAPITAL SA sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

 • 02.04.2014 18:21

  IMPERA CAPITAL SA przyjęcie tekstu jednolitego statutu spółki

 • 02.04.2014 18:04

  IMPERA CAPITAL SA powołanie członka zarządu

 • 02.04.2014 17:48

  IMPERA CAPITAL SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki

 • 28.03.2014 17:39

  IMPERA CAPITAL SA komunikat zarządu GPW SA z dnia 27 marca 2014 roku.

 • 28.03.2014 13:38

  IMPERA CAPITAL SA umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w statucie spółki w związku ze scaleniem akcji

 • 27.03.2014 18:21

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek (opis)

 • 27.03.2014 18:02

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek

 • 13.03.2014 09:06

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A.

 • 12.03.2014 17:37

  IMPERA CAPITAL SA informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

 • 10.03.2014 14:34

  IMPERA CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy

 • 07.03.2014 12:27

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A.

 • 06.03.2014 18:32

  IMPERA CAPITAL SA nabycie akcji własnych

 • 06.03.2014 16:21

  IMPERA CAPITAL SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 06.03.2014 13:56

  IMPERA CAPITAL SA - uchwały podjęte na NWZ w dniu 06 marca 2014 r.

 • 26.02.2014 13:28

  IMPERA CAPITAL SA - zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 19.02.2014 14:20

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 07.02.2014 15:00

  IMPERA CAPITAL SA - projekty uchwał na NWZ zwołanego na 06 marca 2014 r.

 • 07.02.2014 14:19

  IMPERA CAPITAL SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 06 marca 2014 r.

 • 07.02.2014 12:32

  IMPERA CAPITAL SA odwołanie NWZ zwołanego na dzień 28.02.2014 r.

 • 31.01.2014 16:21

  Impera Capital planuje scalenie akcji w stosunku 1:6

 • 31.01.2014 16:00

  IMPERA CAPITAL SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 29.01.2014 14:44

  IMPERA CAPITAL SA ustanowienie zabezpieczenia obligacji

 • 28.01.2014 17:10

  IMPERA CAPITAL SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 24.01.2014 18:07

  IMPERA CAPITAL SA - ujawnienie informacji poufnej

 • 24.01.2014 18:01

  IMPERA CAPITAL SA wykup obligacji serii H, wygaśnięcie zabezpieczeń obligacji

 • 24.01.2014 17:53

  IMPERA CAPITAL SA emisja obligacji serii K

 • 10.01.2014 17:18

  IMPERA CAPITAL SA informacja dotycząca obligacji

 • 27.12.2013 17:35

  IMPERA CAPITAL SA zmiana warunków emisji obligacji

 • 29.11.2013 15:58

  IMPERA CAPITAL SA - zmiana warunków emisji obligacji oraz częściowy wykup obligacji

 • 29.11.2013 15:36

  IMPERA CAPITAL SA podsumowanie transakcji dotyczących Invento Sp. z o.o. zawartych przez emitenta

 • 28.11.2013 16:36

  IMPERA CAPITAL SA zapłata ceny za udziały spółki Invento sp. z o.o., utrata statusu podmiotu dominującego

 • 22.11.2013 16:12

  IMPERA CAPITAL SA uzupełnienie do raportu nr 114/2013 - sprzedaż udziałów spółki Invento sp. z o.o.

 • 21.11.2013 17:46

  IMPERA CAPITAL SA - sprzedaż udziałów spółki Invento sp. z o.o.

 • 20.11.2013 14:33

  IMPERA CAPITAL SA - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 05.11.2013 19:05

  IMPERA CAPITAL SA kolejny etap wykonania umowy znaczącej

 • 04.11.2013 17:17

  IMPERA CAPITAL SA aneks do umowy znaczącej

 • 30.10.2013 17:50

  IMPERA CAPITAL SA objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej

 • 18.10.2013 18:28

  IMPERA CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 16.10.2013 13:10

  IMPERA CAPITAL SA - zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 09.10.2013 16:10

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A.

 • 26.09.2013 13:22

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 18.09.2013 14:59

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 11.09.2013 16:00

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A.

 • 06.09.2013 19:51

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - oferta pośredniego nabycia akcji

 • 06.09.2013 19:47

  IMPERA CAPITAL SA sprzedaż udziałów w spółce zależnej, utrata statusu podmiotu dominującego

 • 06.09.2013 19:44

  IMPERA CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 06.09.2013 19:39

  IMPERA CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 06.09.2013 19:34

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do zbycia akcji Tell SA

 • 06.09.2013 19:26

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - spłata limitu wierzytelności

 • 06.09.2013 19:23

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie umowy pożyczki

 • 05.09.2013 16:32

  IMPERA CAPITAL SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 04.09.2013 14:22

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 30.08.2013 19:24

  IMPERA CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.08.2013 16:51

  IMPERA CAPITAL SA zmiana warunków emisji obligacji

 • 28.08.2013 14:09

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 21.08.2013 16:26

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital SA

 • 14.08.2013 13:43

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A.

 • 14.08.2013 13:37

  IMPERA CAPITAL SA zmiana umowy o limit wierzytelności

 • 07.08.2013 13:25

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital SA

 • 31.07.2013 15:58

  IMPERA CAPITAL SA - zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 30.07.2013 09:47

  IMPERA CAPITAL SA ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 24.07.2013 13:54

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 18.07.2013 15:35

  IMPERA CAPITAL SA ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 18.07.2013 14:46

  IMPERA CAPITAL SA zmiana umowy o limit wierzytelności

 • 17.07.2013 13:35

  IMPERA CAPITAL SA - zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 16.07.2013 14:03

  IMPERA CAPITAL SA - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 16.07.2013 13:55

  IMPERA CAPITAL SA zbycie praw do akcji

 • 16.07.2013 13:46

  IMPERA CAPITAL SA zbycie praw do akcji

 • 16.07.2013 13:33

  IMPERA CAPITAL SA zbycie praw do akcji

 • 16.07.2013 13:15

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 11.07.2013 14:36

  IMPERA CAPITAL SA - dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

 • 11.07.2013 13:51

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki IMPERA CAPITAL SA

 • 11.07.2013 13:51

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki IMPERA CAPITAL SA

 • 10.07.2013 16:40

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 10.07.2013 16:12

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital SA

 • 03.07.2013 14:08

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 28.06.2013 18:09

  IMPERA CAPITAL SA zmiana warunków emisji obligacji, wykup obligacji serii J, częściowa spłata limitu wierzytelności

 • 28.06.2013 18:05

  IMPERA CAPITAL SA rozwiązanie umowy inwestycyjnej - Dominium S.A.

 • 28.06.2013 18:02

  IMPERA CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej- Dominium S.A.

 • 26.06.2013 15:12

  IMPERA CAPITAL SA Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 21.06.2013 13:01

  IMPERA CAPITAL SA - wykaz akcjonariuszy

 • 20.06.2013 16:00

  IMPERA CAPITAL SA - udzielenie prokury łącznej

 • 19.06.2013 16:39

  IMPERA CAPITAL SA uchwały podjęte na ZWZ 18 czerwca 2013 roku

 • 19.06.2013 13:06

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 18.06.2013 16:42

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania

 • 17.06.2013 17:36

  IMPERA CAPITAL SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 13.06.2013 10:15

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora spółki.

 • 12.06.2013 12:39

  IMPERA CAPITAL SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu

 • 05.06.2013 17:08

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 15.05.2013 13:48

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora spółki.

 • 14.05.2013 06:07

  IMPERA CAPITAL SA przekroczenie progu obrotów 10% kapitałów własnych

 • 08.05.2013 14:45

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital SA

 • 07.05.2013 12:06

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora

 • 02.05.2013 14:18

  IMPERA CAPITAL SA upływ terminu spłaty wierzytelności wynikający z umowy o limit wierzytelności

 • 24.04.2013 15:30

  IMPERA CAPITAL SA zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora spółki.

 • 22.04.2013 18:29

  IMPERA CAPITAL SA informacja o notowaniu praw do akcji serii H

 • 22.04.2013 17:17

  GPW: wprowadzenie do obrotu pda spółki IMPERA CAPITAL SA

 • 20.12.2010 09:46

  IBIZA ICE CAFE S.A. - emisja akcji serii E