Idea Bank SA

skrót: IDA

Ostatnie notowanie z: 30.12.2020 17:00

Aktualny kurs1,59   1,15 %0,02 zł
Otwarcie1,601,78%
Minimum1,570,00%
Maksimum1,644,46%
Wolumen (szt.) 150405
Kurs odniesienia1,57
Widełki dolne1,44
Widełki górne1,76
Obroty (tyś. zł)240
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15001,59
33 2891,59
21 3991,58
21 1801,58
11 4001,58
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,60500 1
1,614 100 1
1,612 028 2
1,621 269 1
1,624 864 4
Oferta Grupy skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, zwłaszcza z segmentów mikro-, małych i średnich firm. Bank stawia na szerokie doradztwo klientowi – nie tylko finansowe, ale również z zakresu prowadzenia firmy, księgowości i podatków - oraz innowacyjne produkty powiązane z rachunkiem (m.in.: wirtualny sejf, mobilny wpłatomat, Idea Cloud).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Czarnecki Leszekbezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i Getin Noble Bank SA; ZWZ58 332 54074,40%59 383 74074,74%

Kategoria • 07.01.2021 13:50

  Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie uniemożliwia dochodzenia roszczeń dot. obligacji GetBacku - BFG

 • 07.01.2021 12:27

  Przejęcie Idea Banku neutralne dla profilu ryzyka i modelu biznesowego Pekao - S&P

 • 05.01.2021 16:42

  Pekao czeka trudny proces przejęcia Idea Banku, który de facto nic mu nie daje - Santander BM (opinia)

 • 04.01.2021 14:25

  Decyzja ws. Idea Banku zwiększa stabilność sektora, PKO BP nie jest zainteresowany przejmowaniem banków w Polsce - Jagiełło (wywiad)

 • 04.01.2021 13:54

  Wartość aktywów Idea Banku nie pokrywała wartości środków gwarantowanych - BFG

 • 04.01.2021 10:59

  Przejęcie Idea Banku ma neutralny wpływ na wycenę Pekao, przymusowa restrukturyzacja czekać może też GNB - Trigon DM (opinia)

 • 04.01.2021 09:54

  Luka kapitałowa Idea Banku była znaczna, zyski nie stwarzały perspektyw na usunięcie zagrożenia upadłością - KNF

 • 04.01.2021 08:06

  GPW Benchmark: Komunikat - IDEA BANK

 • 04.01.2021 08:05

  GPW Benchmark: Komunikat - IDEA BANK

 • 01.01.2021 18:56

  BFG udzieli Bankowi Pekao dotacji na 193 mln zł w ramach umowy przejęcia Idea Banku

 • 31.12.2020 17:10

  Przejęcie Idea Banku wpisuje się w strategię stawiania na segment MŚP - p.o. prezesa Pekao

 • 31.12.2020 16:33

  Pekao spodziewa się osiągnąć około 40 proc. synergii z przejęcia Idea Banku w ciągu dwóch lat

 • 31.12.2020 16:14

  IDEA BANK SA (138/2020) Aktualizacja Oceny Raitingowej

 • 31.12.2020 16:14

  GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki IDEA BANK SA

 • 31.12.2020 14:55

  Leszek Czarnecki zapowiada złożenie odwołania od decyzji BFG ws. Idea Banku

 • 31.12.2020 14:22

  Jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość Idea Banku - UKNF

 • 31.12.2020 14:16

  BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao (opis2)

 • 31.12.2020 13:50

  Leszek Czarnecki wstrząśnięty i poruszony decyzją o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku

 • 31.12.2020 13:48

  IDEA BANK SA (137/2020) Decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji

 • 31.12.2020 13:34

  Maksymalna kwota dotacji BFG dla Pekao w związku z przejęciem Idea Banku wyniesie do 218 mln zł

 • 31.12.2020 13:12

  Pekao szacuje synergie kosztowe z przejęcia Idea Banku na ok. 300 mln zł w ujęciu NPV w 10 lat

 • 31.12.2020 12:54

  BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao (opis)

 • 31.12.2020 12:47

  BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao

 • 30.12.2020 17:38

  Getin Holding i Idea Bank mają aneks do listu intencyjnego ws. akcji Idea Getin Leasing

 • 30.12.2020 17:20

  IDEA BANK SA (136/2020) ZAWARCIE ANEKSU DO LISTU INTENCYJNEGO

 • 29.12.2020 17:59

  Idea Bank zamknął transakcję zamiany akcji Idea Money na akcje Noble Funds TFI

 • 29.12.2020 17:22

  IDEA BANK SA (135/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 23.12.2020 16:49

  Getin Holding ma niewiążące oferty zakupu Idea Banku Rumunia, dopuścił oferentów do due diligence

 • 23.12.2020 16:27

  Idea Bank nie uzgodnił Getinem warunków sprzedaży wierzytelności o wartości do 2 mld zł

 • 23.12.2020 15:56

  IDEA BANK SA (134/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 22.12.2020 17:08

  BFG nie wniósł sprzeciwu wobec restrukturyzacji zadłużenia Idea Money z obligacji Idea 247

 • 22.12.2020 16:39

  IDEA BANK SA (133/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 18.12.2020 14:46

  IDEA BANK SA (132/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI OBJĘCIA AKCJI EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.12.2020 11:48

  Getin Holding objął 12,5 mln akcji serii O Idea Banku

 • 18.12.2020 11:35

  IDEA BANK SA (131/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 15.12.2020 20:06

  Idea Bank wnioskuje do KNF o uchylenie decyzji nakładającej na bank 10 mln zł kary

 • 15.12.2020 19:50

  IDEA BANK SA (130/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 15.12.2020 19:11

  Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o emisji 35-100 mln akcji s. P

 • 15.12.2020 18:50

  Idea Bank skierował do Getin Holding ofertę nabycia 12,5 mln akcji s. O

 • 15.12.2020 18:47

  IDEA BANK SA (129/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 15.12.2020 18:37

  IDEA BANK SA (128/2020) SUBSKRYPCJA AKCJI SERII O

 • 15.12.2020 13:52

  IDEA BANK SA (127/2020) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A.

 • 15.12.2020 13:46

  IDEA BANK SA (126/2020) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

 • 14.12.2020 16:17

  IDEA BANK SA (125/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.12.2020 17:32

  IDEA BANK SA (124/2020) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 11.12.2020 11:36

  BFG nie wniósł sprzeciwu wobec planów zamiany przez Idea Bank akcji Idea Money na akcje Noble Funds TFI

 • 11.12.2020 10:41

  IDEA BANK SA (123/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 10.12.2020 18:37

  IDEA BANK SA (122/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 03.12.2020 18:46

  Krynica Vitamin i Sanwil Holding zastąpią Capital Park i Idea Bank w indeksie sWIG80

 • 02.12.2020 16:10

  IDEA BANK SA (121/2020) PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 • 01.12.2020 12:21

  KNF nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł (opis)

 • 01.12.2020 10:51

  KNF nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł

 • 01.12.2020 10:34

  IDEA BANK SA (120/2020) OTRZYMANIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

 • 26.11.2020 20:08

  Idea Bank zawarł z RB Investcom umowę zamiany akcji Idea Money na akcje Noble Funds TFI

 • 26.11.2020 19:57

  IDEA BANK SA (119/2020) ZAWARCIE UMOWY ZAMIANY AKCJI

 • 23.11.2020 13:52

  Idea Bank odstąpił od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii P

 • 23.11.2020 13:41

  IDEA BANK SA (118/2020) DECYZJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII P

 • 18.11.2020 19:38

  IDEA BANK SA (117/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 17.11.2020 10:49

  IDEA BANK SA (116/2020) CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 • 16.11.2020 12:35

  Sąd odroczył do 21 grudnia posiedzenie ws. aresztowania Leszka Czarneckiego

 • 10.11.2020 16:30

  Getin Holding chce sprzedać spółkę zależną Idea Bank Rumunia

 • 02.11.2020 15:54

  IDEA BANK SA (115/2020) TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 • 30.10.2020 21:12

  IDEA BANK SA (114/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 28.10.2020 14:45

  NWZ Idea Banku zdecydowało o nieodwoływaniu Leszka Czarneckiego ze składu RN

 • 28.10.2020 14:26

  IDEA BANK SA (113/2020) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A. ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE

 • 28.10.2020 14:12

  IDEA BANK SA (112/2020) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

 • 27.10.2020 14:11

  Według Idea Banku osiągnięcie trwałej rentowności będzie wsparte m.in. zmianą modelu biznesowego

 • 27.10.2020 08:06

  Zysk netto Idea Banku w III kw. '20 wyniósł 5,25 mln zł

 • 27.10.2020 07:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 26.10.2020 15:32

  IDEA BANK SA (111/2020) ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTU UCHWAŁY OBJĘTEJ PORZĄDKIEM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 • 23.10.2020 18:22

  IDEA BANK SA (110/2020) PONOWNA OCENA ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 • 22.10.2020 17:07

  Idea Bank złożył w KNF nowy plan naprawy

 • 21.10.2020 17:59

  IDEA BANK SA (109/2020) INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO

 • 20.10.2020 16:04

  Akcjonariusze Idea Banku za emisją 12,5-50 mln akcji

 • 20.10.2020 15:55

  IDEA BANK SA (108/2020) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A.

 • 20.10.2020 15:47

  IDEA BANK SA (107/2020) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

 • 16.10.2020 13:01

  Sąd odroczył o miesiąc rozpoznanie wniosku o aresztowanie Leszka Czarneckiego

 • 15.10.2020 13:36

  IDEA BANK SA (106/2020) DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 • 06.10.2020 10:33

  IDEA BANK SA (105/2020) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 105/2020 Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 • 05.10.2020 14:29

  IDEA BANK SA (105/2020) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 30.09.2020 21:36

  IDEA BANK SA (104/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 30.09.2020 20:25

  IDEA BANK SA (103/2020) ZAWARCIE ANEKSU DO LISTU INTENCYJNEGO

 • 30.09.2020 20:12

  IDEA BANK SA (102/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 30.09.2020 20:02

  IDEA BANK SA (101/2020) WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 • 30.09.2020 19:41

  NWZ Getin Noble Banku 29 X zdecyduje o odwołaniu Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej

 • 30.09.2020 16:26

  KNF odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie odwołania BFG z funkcji kuratora Idea Banku

 • 28.09.2020 18:05

  IDEA BANK SA (100/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 25.09.2020 18:30

  KNF domaga się odwołania Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej Idea Banku

 • 25.09.2020 18:13

  IDEA BANK SA (99/2020) WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ KNF ORAZ WNIOSEK DO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU

 • 24.09.2020 11:37

  Idea Bank liczy, że w kolejnych kw. wynik odsetkowy będzie istotnie wyższy niż osiągnięty w II kw.

 • 24.09.2020 08:33

  Zysk netto Idea Banku w II kw. '20 wyniósł 1 mln zł; bank chce w X przedstawić KNF nowy plan naprawy (opis)

 • 24.09.2020 07:59

  Zysk netto Idea Banku w II kw. '20 wyniósł 1 mln zł

 • 24.09.2020 07:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.09.2020 18:28

  Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 20 X o emisji 12,5-50 mln akcji

 • 23.09.2020 17:54

  IDEA BANK SA (98/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 23.09.2020 16:39

  IDEA BANK SA (97/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.09.2020 12:34

  IDEA BANK SA (96/2020) ZMIANA ADRESU BANKU

 • 22.09.2020 19:14

  Idea Bank zawiesił emisję 10-75 mln akcji, zamierza wyemitować 12,5-50 mln akcji bez prawa poboru (aktl.)

 • 22.09.2020 18:53

  IDEA BANK SA (95/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 22.09.2020 18:07

  Idea Bank zawiesił emisję 10-75 mln akcji, zamierza wyemitować 12,5-50 mln akcji bez prawa poboru

 • 22.09.2020 17:49

  IDEA BANK SA (94/2020) DECYZJA O EMISJI AKCJI

 • 22.09.2020 17:45

  IDEA BANK SA (93/2020) DECYZJA O ZAWIESZENIU OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII O

 • 21.09.2020 11:20

  Prokuratura postawi zarzuty Leszkowi Cz. - Ziobro

 • 18.09.2020 14:22

  Warszawski sąd wyznaczył termin posiedzenia aresztowego dla Leszka Czarneckiego

 • 18.09.2020 13:16

  BFG ponownie sprzeciwia się sprzedaży przez Idea Bank udziałów w Idea Money

 • 18.09.2020 12:44

  IDEA BANK SA (92/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 18.09.2020 12:32

  Prokuratura chce aresztowania Leszka Czarneckiego w związku ze sprawą GetBack - RMF FM

 • 04.09.2020 16:29

  Dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza najwłaściwszym sposobem poprawy sytuacji w Idea Banku - KNF (opis)

 • 04.09.2020 16:03

  Idea Bank potrzebuje wiarygodnego planu poprawy swojej sytuacji kapitałowej - BFG

 • 04.09.2020 15:45

  Najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku jest dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza - KNF

 • 04.09.2020 07:46

  Idea Bank ma umowę sprzedaży spółki zależnej Idea Money

 • 03.09.2020 23:07

  IDEA BANK SA (91/2020) INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI I POROZUMIEŃ

 • 03.09.2020 21:07

  Idea Bank chce odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora banku

 • 03.09.2020 20:24

  IDEA BANK SA (90/2020) INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU DOTYCZĄCEGO KURATORA

 • 01.09.2020 15:38

  IDEA BANK SA (89/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 24.08.2020 17:21

  KNF wszczął postępowanie przeciw Getin Holding

 • 21.08.2020 14:15

  IDEA BANK SA (88/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA

 • 20.08.2020 19:13

  Wg kontroli celno-skarbowej podatek spółki zależnej Idea Banku za '18 powinien być o 150,5 mln zł wyższy

 • 20.08.2020 18:23

  IDEA BANK SA (87/2020) INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PODATKOWEJ W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

 • 17.08.2020 18:44

  IDEA BANK SA (86/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.08.2020 09:32

  BFG sprzeciwia się sprzedaży przez Idea Bank udziałów w Idea Money

 • 14.08.2020 09:07

  IDEA BANK SA (85/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 13.08.2020 20:11

  Idea Bank podpisał z GNB list intencyjny ws. sprzedaży wierzytelności o wartości do 2 mld zł

 • 13.08.2020 19:57

  IDEA BANK SA (84/2020) PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

 • 04.08.2020 11:47

  Wynik odsetkowy Idea Banku może wzrosnąć dzięki obniżkom stóp proc. o 11-33 mln zł w '20

 • 04.08.2020 11:32

  IDEA BANK SA (83/2020) INFORMACJA O WPŁYWIE ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH ORAZ SKUTKACH EPIDEMII COVID-19 NA WYNIK ODSETKOWY IDEA BANK S.A.

 • 03.08.2020 12:56

  IDEA BANK SA (82/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.06.2020 14:20

  IDEA BANK SA (57/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.06.2020 16:50

  IDEA BANK SA (56/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.06.2020 15:35

  IDEA BANK SA (55/2020) ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ

 • 10.06.2020 17:14

  Idea Bank chce wyemitować 10-75 mln akcji z prawem poboru

 • 10.06.2020 16:56

  IDEA BANK SA (54/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 10.06.2020 14:41

  IDEA BANK SA (53/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.06.2020 17:52

  IDEA BANK SA (52/2020) ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

 • 08.06.2020 14:54

  IDEA BANK SA (51/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.06.2020 15:33

  IDEA BANK SA (50/2020) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 03.06.2020 17:15

  IDEA BANK SA (49/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 02.06.2020 12:55

  IDEA BANK SA (48/2020) POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

 • 29.05.2020 16:40

  IDEA BANK SA (47/2020) POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

 • 29.05.2020 16:36

  IDEA BANK SA (46/2020) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A. ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE

 • 29.05.2020 16:33

  IDEA BANK SA (45/2020) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

 • 28.05.2020 19:32

  IDEA BANK SA (44/2020) OCENA ODPOWIEDNIOŚCI RADY NADZORCZEJ I KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ

 • 28.05.2020 19:25

  IDEA BANK SA (43/2020) ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

 • 28.05.2020 11:29

  Jan Czeremcha zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Idea Banku

 • 28.05.2020 11:08

  IDEA BANK SA (42/2020) REZYGNACJA WICEPREZESA ZARZĄDU

 • 27.05.2020 16:50

  IDEA BANK SA (41/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.05.2020 19:17

  IDEA BANK SA (40/2020) ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

 • 25.05.2020 14:51

  IDEA BANK SA (39/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.05.2020 13:46

  IDEA BANK SA (38/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.05.2020 11:29

  Idea Bank liczy, że w pełni zneutralizuje negatywny wpływ obniżek stóp przez RPP

 • 21.05.2020 08:06

  Zysk netto Idea Banku w I kw. '20 wyniósł 1,7 mln zł

 • 21.05.2020 07:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 16:02

  IDEA BANK SA (37/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.05.2020 15:06

  IDEA BANK SA (36/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.05.2020 13:32

  IDEA BANK SA (35/2020) ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU

 • 12.05.2020 15:00

  IDEA BANK SA (34/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.05.2020 11:43

  W Idea Banku wakacjami kredytowymi zostało objętych ponad 6,4 tys. kredytów

 • 04.05.2020 13:10

  IDEA BANK SA (33/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.04.2020 15:44

  IDEA BANK SA (32/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.04.2020 16:27

  IDEA BANK SA (31/2020) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 27.04.2020 14:45

  IDEA BANK SA (30/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 24.04.2020 16:31

  IDEA BANK SA (29/2020) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

 • 23.04.2020 12:20

  IDEA BANK SA (28/2020) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU

 • 21.04.2020 16:05

  IDEA BANK SA (27/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.04.2020 13:24

  IDEA BANK SA (26/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.04.2020 10:03

  Składka Idea Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '20 wynosi 7,88 mln zł

 • 17.04.2020 09:54

  IDEA BANK SA (25/2020) INFORMACJA O WYSOKOŚCI USTALONEJ PRZEZ BFG SKŁADKI ROCZNEJ NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKÓW ZA 2020 R.

 • 09.04.2020 15:42

  IDEA BANK SA (24/2020) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 09.04.2020 14:56

  IDEA BANK SA (23/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.04.2020 15:17

  IDEA BANK SA (22/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 24.03.2020 15:02

  IDEA BANK SA (21/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.03.2020 12:03

  Idea Bank nie potrzebuje wsparcia NBP, oferta wakacji kredytowych obejmie prawie wszystkich klientów

 • 19.03.2020 08:56

  Idea Bank ocenia, że może byc szczególnie narażony na negatywne skutki wynikające z pandemii koronawirusa

 • 19.03.2020 08:20

  Zysk netto grupy Idea Banku w IV kw. wyniósł 30,3 mln zł

 • 19.03.2020 07:32

  IDEA BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 19.03.2020 07:31

  IDEA BANK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 18.03.2020 13:03

  IDEA BANK SA (20/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.03.2020 13:39

  IDEA BANK SA (19/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.03.2020 10:34

  RF ma 810 wniosków o interwencję ws. Getbacku, z czego 675 od klientów będących w sporze z Idea Bankiem

 • 12.03.2020 13:35

  IDEA BANK SA (18/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 10.03.2020 14:01

  IDEA BANK SA (17/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.03.2020 14:54

  IDEA BANK SA (16/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.03.2020 13:33

  Pierwszy wyrok ws. GetBack; poszkodowana odzyska pieniądze

 • 02.03.2020 14:55

  IDEA BANK SA (15/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.02.2020 12:07

  IDEA BANK SA (14/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.02.2020 12:52

  IDEA BANK SA (13/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.02.2020 14:47

  IDEA BANK SA (12/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.02.2020 14:12

  IDEA BANK SA (11/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.02.2020 12:52

  IDEA BANK SA (10/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.02.2020 16:40

  IDEA BANK SA (9/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.02.2020 18:25

  KNF uchyliła zakaz wykonywania przez GNB prawa głosu z 3,74 proc. akcji Idea Banku

 • 04.02.2020 14:43

  IDEA BANK SA (8/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 03.02.2020 16:11

  Idea Bank szacuje wartość rekompensaty zw. z decyzją UOKiK na ok. 42 mln zł

 • 03.02.2020 15:53

  IDEA BANK SA (7/2020) INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI PREZESA UOKIK

 • 03.02.2020 11:53

  Idea Bank ma wypłacić rekompensaty poszkodowanym przez GetBack - UOKiK

 • 29.01.2020 15:37

  IDEA BANK SA (6/2020) TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU

 • 29.01.2020 15:27

  IDEA BANK SA (5/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.01.2020 18:42

  IDEA BANK SA (4/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 21.01.2020 15:57

  IDEA BANK SA (3/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.01.2020 15:39

  UOKiK wszczął postępowania wobec Idea Banku

 • 09.01.2020 15:29

  IDEA BANK SA (2/2020) INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ PRZEZ UOKIK

 • 07.01.2020 14:56

  IDEA BANK SA (1/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.12.2019 15:07

  IDEA BANK SA (85/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA

 • 23.12.2019 15:55

  IDEA BANK SA (84/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 17.12.2019 15:21

  KNF zgodziła się na powołanie Marka Kempnego na członka zarządu Idea Banku

 • 17.12.2019 15:01

  IDEA BANK SA (83/2019) ZGODA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DLA CZŁONKA ZARZĄDU

 • 12.12.2019 15:03

  Wg kontroli celno-skarbowej podatek Idea Banku za '16 powinien być o 26,9 mln zł wyższy (aktl.)

 • 12.12.2019 13:20

  Idea ma wyniki kontroli podatkowej wskazujące na nieprawidłowości w podatku za '16

 • 12.12.2019 12:54

  IDEA BANK SA (82/2019) INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PODATKOWEJ

 • 06.12.2019 16:21

  IDEA BANK SA (81/2019) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 26.11.2019 16:38

  IDEA BANK SA (80/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.11.2019 11:48

  IDEA BANK SA (79/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.11.2019 11:50

  Idea Bank chce szybko odbudować rentowność; zysk z III kw. może oznaczać zmianę trendu

 • 19.11.2019 09:17

  Zysk netto grupy Idea Banku w III kw. wyniósł 12,9 mln zł, TCR na poziomie 2,22 proc. (opis)

 • 19.11.2019 08:58

  Idea Bank zamierza kontynuować poszukiwanie inwestora

 • 19.11.2019 08:46

  Zysk netto grupy Idea Banku w III kw. wyniósł 12,9 mln zł, TCR na poziomie 2,22 proc.

 • 19.11.2019 08:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 18.11.2019 11:34

  IDEA BANK SA (78/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.11.2019 12:12

  IDEA BANK SA (77/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.11.2019 13:31

  IDEA BANK SA (76/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.10.2019 18:53

  Fundusz private equity zrezygnował z potencjalnego nabycia akcji Idea Banku

 • 28.10.2019 18:45

  IDEA BANK SA (75/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 25.10.2019 16:27

  IDEA BANK SA (74/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.10.2019 13:46

  IDEA BANK SA (73/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.10.2019 10:47

  Getin Holding podpisał z funduszem private equity list intencyjny w sprawie sprzedaży Idea Banku we Lwowie

 • 21.10.2019 16:54

  IDEA BANK SA (72/2019) INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO

 • 18.10.2019 11:17

  IDEA BANK SA (71/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.10.2019 15:59

  IDEA BANK SA (70/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.10.2019 15:17

  IDEA BANK SA (69/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 08.10.2019 16:09

  IDEA BANK SA (68/2019) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 07.10.2019 14:00

  IDEA BANK SA (67/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.09.2019 14:44

  IDEA BANK SA (66/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.09.2019 12:32

  IDEA BANK SA (65/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.09.2019 14:59

  IDEA BANK SA (64/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.09.2019 16:34

  IDEA BANK SA (63/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.09.2019 13:37

  IDEA BANK SA (62/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.09.2019 11:47

  Idea Bank wymaga dokapitalizowania na około 500 mln zł - prezes (opis)

 • 17.09.2019 10:20

  Idea Bank wymaga dokapitalizowania na około 500 mln zł - prezes

 • 17.09.2019 09:16

  Zysk netto Idea Banku w II kw. '19 wyniósł 1,28 mln zł (opis)

 • 17.09.2019 08:38

  TCR grupy Idea Banku wynosi 2,11 proc., jest poniżej wymogów

 • 17.09.2019 08:20

  Zysk netto Idea Banku w II kw. '19 wyniósł 1,28 mln zł

 • 17.09.2019 08:01

  IDEA BANK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.09.2019 19:12

  Idea Bank dopuści fundusz private equity do rozszerzonego due diligence

 • 16.09.2019 18:46

  IDEA BANK SA (61/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 10.09.2019 18:41

  Sąd odmówił otwarcia postępowania układowego Tax Care z grupy Idea Banku

 • 10.09.2019 18:27

  IDEA BANK SA (60/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 09.09.2019 17:01

  IDEA BANK SA (59/2019) INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO

 • 04.09.2019 13:22

  IDEA BANK SA (58/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 02.09.2019 14:32

  IDEA BANK SA (57/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.08.2019 15:56

  IDEA BANK SA (56/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.08.2019 17:52

  KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Idea Banku

 • 16.08.2019 17:39

  IDEA BANK SA (54/2019) INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ KNF

 • 14.08.2019 16:38

  Tax Care z grupy Idea Banku złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

 • 14.08.2019 16:30

  IDEA BANK SA (53/2019) ZŁOŻENIE WNIOSKU O OTWARCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ Z GRUPY KAPITAŁOWEJ

 • 03.06.2019 16:22

  IDEA BANK SA (33/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.05.2019 23:55

  IDEA BANK SA (31/2019) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

 • 31.05.2019 20:17

  KNF nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem (opis)

 • 31.05.2019 19:58

  KNF nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

 • 31.05.2019 19:43

  IDEA BANK SA (32/2019) DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

 • 31.05.2019 17:19

  IDEA BANK SA (31/2019) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 31.05.2019 17:16

  IDEA BANK SA (30/2019) ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU

 • 30.05.2019 11:19

  Idea Bank liczy na istotnie lepsze wyniki w kolejnych kwartałach niż w I kw. '19

 • 30.05.2019 08:37

  Idea Bank bez fuzji z Getinem wymagałby dokapitalizowania kwotą ok. 500 mln zł

 • 30.05.2019 08:29

  Getin Noble Bank ocenia, że istotnie zmalała szansa na połączenie z Idea Bankiem

 • 30.05.2019 08:02

  Proces pozyskania inwestora strategicznego dla Idea Banku powinien się zakończyć w VI '19

 • 30.05.2019 07:53

  Idea Bank podlega due dilligence przeprowadzanego przez kilku inwestorów typu private equity

 • 30.05.2019 07:43

  Strata netto Idea Banku w I kw. '19 wyniosła 80,8 mln zł

 • 30.05.2019 07:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 08:23

  Rozmowy ws. inwestycji w Getin prowadzone są z Cerberus i Bain - prasa

 • 18.04.2019 16:20

  IDEA BANK SA (20/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.04.2019 20:03

  Składka Idea Banku na fundusz restrukturyzacji banków w '19 wynosi 22,1 mln zł

 • 17.04.2019 19:59

  IDEA BANK SA (19/2019) INFORMACJA O WYSOKOŚCI USTALONEJ PRZEZ BFG SKŁADKI ROCZNEJ NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKÓW ZA 2019 R.

 • 27.03.2019 17:23

  IDEA BANK SA (18/2018) WYDANIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA OPINII Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 15.03.2019 19:13

  Idea Bank spłacił 1,05 mld zł kredytu z NBP pozyskanego po spadku LCR poniżej wymaganego minimum

 • 15.03.2019 18:35

  IDEA BANK SA (17/2019) UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ W SPRAWIE WSKAŹNIKA LCR

 • 11.03.2019 13:46

  IDEA BANK SA (16/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 07.03.2019 18:13

  Spółka zależna Idea Banku otrzymała od DNLD, akcjonariusza GetBacku, wezwanie do ugody

 • 07.03.2019 17:52

  IDEA BANK SA (15/2019) INFORMACJA WS. WEZWANIA DO UGODY

 • 04.03.2019 16:18

  IDEA BANK SA (14/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH UZYSKANA W TRYBIE ART.19 MAR

 • 26.02.2019 18:09

  18 osób z zarzutami w śledztwie dot. afery GetBack - Prokuratura

 • 26.02.2019 13:29

  IDEA BANK SA (13/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.02.2019 09:45

  Idea Bank potwierdza zatrzymanie przez prokuraturę byłych pracowników

 • 21.02.2019 09:57

  IDEA BANK SA (12/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.02.2019 16:31

  IDEA BANK SA (11/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.02.2019 16:17

  IDEA BANK SA (10/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 07.02.2019 11:52

  UOKiK nałożył na PDM 2,07 mln zł kary w związku z obligacjami GetBack (opis)

 • 05.02.2019 09:24

  IDEA BANK SA (9/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.02.2019 17:50

  GNB i Idea Bank dopuściły wybrane fundusze private equity do due diligence

 • 01.02.2019 17:45

  IDEA BANK SA (8/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.02.2019 17:25

  IDEA BANK SA (7/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 29.01.2019 18:07

  IDEA BANK SA (6/2019) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2019 Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 R.

 • 25.01.2019 17:43

  IDEA BANK SA (6/2019) TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 ROKU

 • 24.01.2019 15:16

  IDEA BANK SA (5/2019) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 24.01.2019 11:44

  Połączenie z Idea Bankiem pozytywne dla profilu kredytowego Getin Noble Bank - Moody's

 • 22.01.2019 12:19

  Połącznie z Idea Bankiem bez wpływu na ratingi Getinu - Fitch

 • 18.01.2019 13:52

  Wyzwaniem Getinu i Idei pozyskanie inwestora, który uzupełni kapitały i pomoże odbudować zaufanie (analiza)

 • 18.01.2019 08:59

  Synergie kosztowe w połączeniu GNB i Idea Banku realistyczne, ROE trudne do zrealizowania (opinia, aktl.)

 • 18.01.2019 08:43

  Połączenie Getinu i Idea Banku spodziewane, niewiadomą strona przychodowa (opinia)

 • 17.01.2019 19:10

  GNB i Idea Bank podpisały plan połączenia, docelowe synergie szacują na 180 mln zł rocznie (opis2)

 • 17.01.2019 18:22

  GNB i Idea Bank podpisały plan połączenia, docelowe synergie szacują na 180 mln zł rocznie (opis)

 • 17.01.2019 18:00

  Getin Noble Bank i Idea Bank celują w rentowność ROE na poziomie 8 proc. w 2021 roku

 • 17.01.2019 17:39

  GNB i Idea Bank szacują synergie z fuzji docelowo na ok. 180 mln zł w skali roku

 • 17.01.2019 17:31

  Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia

 • 17.01.2019 17:22

  IDEA BANK SA (4/2019) PREZENTACJA DLA INWESTORÓW DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 17.01.2019 17:18

  IDEA BANK SA (3/2019) UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 08.01.2019 16:53

  IDEA BANK SA (2/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.01.2019 16:11

  IDEA BANK SA (1/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.12.2018 17:53

  IDEA BANK SA (131/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 21.12.2018 17:45

  IDEA BANK SA (130/2018) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU

 • 17.12.2018 15:02

  IDEA BANK SA (129/2018) UTRZYMANIE RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 17.12.2018 14:17

  IDEA BANK SA (128/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.12.2018 18:02

  Getin Noble Bank i Idea Bank chcą pozyskać inwestora finansowego

 • 13.12.2018 17:48

  IDEA BANK SA (127/2018) INFORMACJA O ZAMIARZE POSZUKIWANIA INWESTORA FINANSOWEGO

 • 11.12.2018 09:42

  IDEA BANK SA (126/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.11.2018 12:38

  Idea ma 34 ugody z klientami dot. obligacji GetBacku; bank chce zmniejszyć koszty finansowania

 • 28.11.2018 09:49

  IDEA BANK SA (125/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.11.2018 09:11

  Idea Bank planuje podwyższyć fundusze własne

 • 28.11.2018 07:39

  Strata netto Idea Banku w III kw. '18 wyniosła 32,6 mln zł

 • 28.11.2018 06:50

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 23.11.2018 16:44

  IDEA BANK SA (124/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.11.2018 13:59

  Akcje Getinu i Idei rosną, sprzyja im gra pod uspokajające wypowiedzi banków i KSF (opinia)

 • 21.11.2018 17:25

  IDEA BANK SA (123/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.11.2018 17:00

  KNF przeanalizowała informacje na temat bieżącej sytuacji Getin Noble Banku i Idea Banku

 • 20.11.2018 09:10

  NBP zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania części rezerwy obowiązkowej (popr.)

 • 20.11.2018 09:00

  IDEA BANK SA (122/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 122/2018 Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R.

 • 20.11.2018 08:44

  NBP zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania części rezerwy obowiązkowej

 • 20.11.2018 08:37

  IDEA BANK SA (122/2018) UZYSKANIE ZWOLNIENIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA CZĘŚCI REZERWY OBOWIĄZKOWEJ

 • 19.11.2018 18:25

  IDEA BANK SA (121/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.11.2018 16:14

  Działalność Idea Banku przebiega bez zakłóceń, bank realizuje wyznaczone cele biznesowe - prezes

 • 19.11.2018 10:13

  GNB i Idea funkcjonują bez zakłóceń, NBP gotowy zapewnić płynność - MF, NBP

 • 16.11.2018 18:03

  Magdalena Skwarzec zrezygnowała ze stanowiska wiceprezes Idea Banku

 • 16.11.2018 17:54

  IDEA BANK SA (120/2018) REZYGNACJA WICEPREZESA ZARZĄDU

 • 15.11.2018 20:00

  Idea Bank przesuwa termin publikacji raportu za III kw. na 28 XI

 • 15.11.2018 19:39

  IDEA BANK SA (119/2018) ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO

 • 15.11.2018 15:51

  IDEA BANK SA (118/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.11.2018 16:04

  IDEA BANK SA (117/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.11.2018 08:15

  Zawiadomienie KNF dotyczy zdarzeń, które nie mają związku z bieżącą działalnością Idea Banku

 • 13.11.2018 22:22

  IDEA BANK SA (116/2018) WPIS NA LISTĘ OSTRZEŻEŃ PUBLICZNYCH KNF

 • 13.11.2018 17:49

  Idea Bank wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF (opis)

 • 13.11.2018 17:42

  Idea Bank wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF

 • 09.11.2018 18:00

  IDEA BANK SA (115/2018) ZMIANA RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 07.11.2018 20:07

  Jerzy Pruski p.o. prezesa Idea Banku po rezygnacji Tobiasza Burego

 • 07.11.2018 19:57

  IDEA BANK SA (114/2018) POWOŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU I POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU

 • 07.11.2018 19:52

  IDEA BANK SA (113/2018) REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU

 • 05.11.2018 14:02

  IDEA BANK SA (112/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.10.2018 16:30

  IDEA BANK SA (111/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.10.2018 15:54

  IDEA BANK SA (110/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.10.2018 13:42

  IDEA BANK SA (109/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.10.2018 19:22

  IDEA BANK SA (108/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 01.10.2018 16:30

  IDEA BANK SA (107/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.09.2018 11:22

  GNB ocenia, że w kolejnych kw. koszty ryzyka w kredytach korp. będą w przedziale 0,3-0,5 proc.

 • 28.09.2018 11:06

  GNB ocenia, że plusy połączenia z Idea Bankiem przeważają nad minusami

 • 21.09.2018 14:15

  Idea Bank oczekuje utrzymania kwartalnej sprzedaży kredytowej na poziomie ok. 2 mld zł

 • 21.09.2018 13:16

  Idea Bank zaproponuje polubowne rozwiązanie ponad 66 klientom, którzy złożyli reklamacje na oferowanie obligacji GetBacku

 • 21.09.2018 11:58

  Idea Bank oczekuje zysku w kolejnych okresach - prezes (opis)

 • 21.09.2018 11:03

  Idea Bank spodziewa się wyników analizy ws. połączenia z GNB w listopadzie

 • 21.09.2018 10:20

  Idea Bank spodziewa się, że KNF zatwierdzi plan ochrony kapitału w najbliższych tygodniach

 • 21.09.2018 09:44

  Idea Bank oczekuje zysku w kolejnych okresach - prezes

 • 21.09.2018 07:45

  Dodatkowe rezerwy w Idea Banku obniżyły wynik grupy Getin Holding o 54 mln zł

 • 21.09.2018 07:38

  Strata netto Idea Banku w II kw. '18 wyniosła 404,6 mln zł

 • 21.09.2018 07:17

  Idea Bank uruchomił plan naprawy grupy, działania zaplanowane są do 2020 roku

 • 21.09.2018 07:13

  Grupa Idea Bank utworzyła dodatkowe rezerwy w wysokości 98 mln zł

 • 21.09.2018 07:06

  IDEA BANK SA (106/2018) UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ KOREKT W ŚRÓDROCZNYM SKONSOLIDOWANYM I JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

 • 21.09.2018 07:04

  IDEA BANK SA (105/2018) UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ W SPRAWIE URUCHOMIENIA PLANU NAPRAWY

 • 21.09.2018 07:01

  IDEA BANK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.09.2018 17:16

  IDEA BANK SA (104/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.09.2018 16:43

  IDEA BANK SA (103/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.09.2018 16:25

  IDEA BANK SA (102/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.08.2018 20:12

  Idea Bank sprzeda Leszkowi Czarneckiemu 15 proc. akcji Idea Getin Leasing za 75 mln zł (opis)

 • 31.08.2018 20:01

  Idea Bank sprzeda Leszkowi Czarneckiemu 15 proc. akcji Idea Getin Leasing za 75 mln zł

 • 31.08.2018 19:41

  IDEA BANK SA (101/2018) ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI ORAZ WYGAŚNIĘCIE OPCJI CALL

 • 23.08.2018 19:54

  IDEA BANK SA (100/2018) ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 23.08.2018 19:50

  IDEA BANK SA (99/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 23.08.2018 19:46

  IDEA BANK SA (98/2018) ZMIANA RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 23.08.2018 16:34

  IDEA BANK SA (97/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.08.2018 11:16

  IDEA BANK SA (96/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.08.2018 06:59

  Idea Bank planuje sekurytyzację portfela, emisję obligacji, nie rozważa emisji akcji (wywiad)

 • 17.08.2018 19:56

  Idea Bank dokonał odpisów i zawiązał rezerwy, które obciążą wynik grupy w II kw. (opis)

 • 17.08.2018 19:35

  Idea Bank dokonał odpisów i zawiązał rezerwy, które obciążą wynik grupy w II kw.

 • 17.08.2018 19:15

  IDEA BANK SA (95/2018) INFORMACJA O SZACOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKACH KAPITAŁOWYCH IDEA BANK S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ IDEA BANK S.A.

 • 17.08.2018 19:10

  IDEA BANK SA (94/2018) INFORMACJA O REZERWACH, ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH I KOREKTACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

 • 17.08.2018 15:37

  IDEA BANK SA (93/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 10.08.2018 17:40

  IDEA BANK SA (92/2018) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO

 • 08.08.2018 16:16

  IDEA BANK SA (91/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.08.2018 14:08

  IDEA BANK SA (90/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.08.2018 17:29

  Getin Noble Bank i Idea Bank będą współpracować przy analizie i przygotowaniu ich połączenia

 • 01.08.2018 17:06

  IDEA BANK SA (89/2018) ZAWARCIE UMOWY WSPÓŁPRACY Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 31.07.2018 13:37

  IDEA BANK SA (88/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.07.2018 20:49

  Artur Kubiński i Rafał Grodzicki powołani na członków zarządu Idea Banku

 • 30.07.2018 20:13

  IDEA BANK SA (87/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 30.07.2018 20:05

  IDEA BANK SA (86/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 25.07.2018 14:57

  IDEA BANK SA (85/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.07.2018 15:13

  IDEA BANK SA (84/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.07.2018 10:22

  Połączenie z Idea Bankiem może przyspieszyć wyjście GNB z programu naprawczego (opinia)

 • 17.07.2018 19:22

  IDEA BANK SA (83/2018) INFORMACJA O ZAMIARZE GŁÓWNEGO AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCYM ROZWAŻENIA OPCJI KONSOLIDACYJNYCH IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 17.07.2018 19:14

  Leszek Czarnecki rozważy opcje konsolidacyjne Getin Noble Banku z Idea Bankiem

 • 17.07.2018 16:24

  IDEA BANK SA (82/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.07.2018 21:45

  IDEA BANK SA (81/2018) ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

 • 07.07.2018 11:05

  Postępowania ws. praktyk windykacyjnych GetBack na końcowym etapie - Niechciał, UOKiK (wywiad)

 • 02.07.2018 15:31

  IDEA BANK SA (80/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.06.2018 22:04

  IDEA BANK SA (77/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 77/2018 Z DNIA 27 CZERWCA 2018 R.

 • 28.06.2018 14:40

  IDEA BANK SA (79/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.06.2018 13:37

  IDEA BANK SA (78/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.06.2018 15:55

  IDEA BANK SA (77/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.06.2018 16:10

  IDEA BANK SA (76/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.06.2018 20:15

  IDEA BANK SA (75/2018) POWOŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU

 • 25.06.2018 20:12

  Dariusz Makosz odwołany z funkcji członka zarządu Idea Banku

 • 25.06.2018 20:03

  IDEA BANK SA (74/2018) ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 25.06.2018 19:56

  IDEA BANK SA (73/2018) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU

 • 25.06.2018 11:26

  IDEA BANK SA (72/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.06.2018 15:33

  IDEA BANK SA (71/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.06.2018 16:37

  IDEA BANK SA (70/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.06.2018 16:04

  IDEA BANK SA (69/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.06.2018 14:39

  IDEA BANK SA (68/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.06.2018 16:26

  IDEA BANK SA (67/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 08.06.2018 14:30

  IDEA BANK SA (66/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.06.2018 14:56

  IDEA BANK SA (65/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.06.2018 16:35

  IDEA BANK SA (64/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.05.2018 20:48

  IDEA BANK SA (63/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.05.2018 15:47

  IDEA BANK SA (62/2018) INFORMACJA O ANEKSACH ZAWARTYCH DO ZNACZĄCYCH UMÓW

 • 28.05.2018 12:45

  IDEA BANK SA (61/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.05.2018 19:18

  Plan restrukturyzacji GetBacku nie jest zbyt ambitny - Czarnecki

 • 25.05.2018 18:43

  Idea Bank uzna wszystkie "zasadne" reklamacje klientów ws. obligacji GetBack - Czarnecki

 • 24.05.2018 19:23

  IDEA BANK SA (60/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.05.2018 16:27

  IDEA BANK SA (59/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.05.2018 16:13

  IDEA BANK SA (58/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.05.2018 15:36

  IDEA BANK SA (57/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.05.2018 09:21

  Zysk netto Idea Banku w I kw. '18 wyniósł 14,6 mln zł (opis)

 • 15.05.2018 08:03

  Zysk netto Idea Banku w I kw. '18 wyniósł 14,6 mln zł

 • 15.05.2018 06:59

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 15:07

  IDEA BANK SA (56/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.05.2018 18:03

  IDEA BANK SA (55/2018) ZMIANA PERSPEKTYWY RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 07.05.2018 14:55

  IDEA BANK SA (54/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.04.2018 06:00

  Idea Bank realizuje strategię, pośrednictwo przy obligacjach GetBacku to kilka proc. prowizji (wywiad)

 • 26.04.2018 20:33

  IDEA BANK SA (53/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.04.2018 17:49

  Należności grupy Idea Banku od GetBacku wynoszą 14,3 mln zł

 • 26.04.2018 06:31

  Składka Idea Banku na BFG, wliczona w ciężar kosztów I kw. '18, wynosi 14,45 mln zł

 • 26.04.2018 00:12

  IDEA BANK SA (52/2018) INFORMACJA O WYSOKOŚCI USTALONEJ PRZEZ BFG SKŁADKI ROCZNEJ NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKÓW ZA 2018 R.

 • 25.04.2018 18:21

  IDEA BANK SA (51/2018) POWOŁANIE PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

 • 25.04.2018 10:38

  Sytuacja Idea Banku stabilna, nie ma przesłanek uzasadniających ostatnie zmiany kursu - zarząd

 • 24.04.2018 16:55

  IDEA BANK SA (50/2018) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

 • 24.04.2018 16:46

  IDEA BANK SA (49/2018) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A. W DNIU 24 KWIETNIA 2018 R.

 • 24.04.2018 16:32

  IDEA BANK SA (48/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.04.2018 12:27

  IDEA BANK SA (47/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.04.2018 15:31

  IDEA BANK SA (46/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.04.2018 16:12

  IDEA BANK SA (45/2018) TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

 • 10.04.2018 15:25

  Zgoda KNF na powołanie T. Burego na prezesa Idea Banku i P. Gdańskiego na prezesa BGŻ BNPP

 • 06.04.2018 15:25

  IDEA BANK SA (44/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.04.2018 10:06

  IDEA BANK SA (43/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 03.04.2018 15:00

  IDEA BANK SA (42/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.03.2018 10:49

  IDEA BANK SA (41/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.03.2018 16:40

  IDEA BANK SA (40/2018) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 26.03.2018 17:43

  IDEA BANK SA (39/2018) INFORMACJA O STANOWISKU RADY NADZORCZEJ IDEA BANK S.A. W SPRAWIE REALIZACJI ZALECENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZWIĘKSZENIA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU

 • 26.03.2018 16:37

  IDEA BANK SA (38/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.03.2018 14:44

  IDEA BANK SA (37/2018) INFORMACJA O STANOWISKU ZARZĄDU IDEA BANK S.A. W SPRAWIE REALIZACJI ZALECENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZWIĘKSZENIA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU

 • 22.03.2018 17:10

  IDEA BANK SA (36/2018) INFORMACJA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI IDEA BANK S.A.

 • 22.03.2018 16:01

  IDEA BANK SA (35/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.03.2018 11:10

  IDEA BANK SA (34/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.03.2018 18:49

  KNF zaleca Idea Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie zysku za '17

 • 16.03.2018 18:32

  IDEA BANK SA (33/2018) ZALECENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU

 • 16.03.2018 13:22

  IDEA BANK SA (32/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.03.2018 14:33

  IDEA BANK SA (31/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.03.2018 12:03

  IDEA BANK SA (30/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.03.2018 11:14

  IDEA BANK SA (29/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.03.2018 09:05

  Idea chce sprzedawać produkty kredytowe za 9-10 mld zł rocznie i wypłacać dywidendę (wywiad)

 • 09.03.2018 07:51

  Idea Bank chce mieć do 2020 r. ponad 10 proc. ROE, C/I poniżej 45 proc. (opis)

 • 09.03.2018 07:26

  Idea Bank chce mieć do 2020 r. ponad 10 proc. ROE, C/I poniżej 45 proc.

 • 09.03.2018 06:53

  IDEA BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 06:47

  IDEA BANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 08.03.2018 18:45

  IDEA BANK SA (28/2018) ZMIANA WARUNKÓW ZNACZĄCEJ UMOWY

 • 02.03.2018 14:20

  IDEA BANK SA (27/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 02.03.2018 13:46

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 02.03.2018 13:36

  IDEA BANK SA (26/2018) KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

 • 28.02.2018 17:54

  IDEA BANK SA (25/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.02.2018 17:44

  IDEA BANK SA (24/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.02.2018 13:31

  IDEA BANK SA (23/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.02.2018 10:55

  IDEA BANK SA (22/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.02.2018 18:07

  Skonsolidowany wynik netto j.d. Getin Holding za III kw. '17 niższy o 15,2 mln zł

 • 23.02.2018 16:45

  Idea Bank dokonał przeglądu portfela kredytowego i korekty wyniku za III kw. '17

 • 23.02.2018 16:20

  IDEA BANK SA (21/2018) AKTUALIZACJA POZIOMU ODPISÓW ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

 • 22.02.2018 16:59

  IDEA BANK SA (20/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.02.2018 16:14

  Tax Care chce mieć 50 tys. użytkowników platformy faktur do końca '19

 • 20.02.2018 17:00

  IDEA BANK SA (19/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.02.2018 14:02

  IDEA BANK SA (18/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.02.2018 14:41

  IDEA BANK SA (17/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.02.2018 16:05

  IDEA BANK SA (16/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.02.2018 12:16

  IDEA BANK SA (15/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.02.2018 08:13

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Idea Banku do "trzymaj", cenę docelową do 20,6 zł

 • 07.02.2018 15:14

  IDEA BANK SA (14/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.02.2018 14:31

  IDEA BANK SA (13/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.02.2018 12:45

  Tomasz Górski dołączył do zarządu Idea Banku

 • 02.02.2018 14:52

  Idea Getin Leasing liczy w '18 na ponad 90 mln zł zysku, w '19 udzieli finansowania na 10 mld zł

 • 01.02.2018 15:21

  IDEA BANK SA (12/2018) REJESTRACJA POŁĄCZENIA IDEA LEASING S.A. I GETIN LEASING S.A.

 • 01.02.2018 12:44

  IDEA BANK SA (11/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.01.2018 10:59

  IDEA BANK SA (10/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.01.2018 10:32

  IDEA BANK SA (9/2018) TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

 • 26.01.2018 15:34

  IDEA BANK SA (8/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.01.2018 12:49

  IDEA BANK SA (7/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.01.2018 15:25

  IDEA BANK SA (6/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.01.2018 11:23

  IDEA BANK SA (5/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.01.2018 11:01

  IDEA BANK SA (4/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.01.2018 15:15

  IDEA BANK SA (3/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.01.2018 12:20

  IDEA BANK SA (2/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 03.01.2018 11:39

  IDEA BANK SA (1/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR