Idea Bank SA

skrót: IDA

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:00

Aktualny kurs1,50   -5,66 %-0,09 zł
Otwarcie1,48-6,92%
Minimum1,48-6,92%
Maksimum1,56-1,89%
Wolumen (szt.) 100060
Kurs odniesienia1,59
Widełki dolne1,33
Widełki górne1,63
Obroty (tyś. zł)150
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14001,50
11 0001,50
12 0031,49
14001,49
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,521 394 2
1,529 866 1
1,532 000 1
1,561 000 1
Oferta Grupy skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, zwłaszcza z segmentów mikro-, małych i średnich firm. Bank stawia na szerokie doradztwo klientowi – nie tylko finansowe, ale również z zakresu prowadzenia firmy, księgowości i podatków - oraz innowacyjne produkty powiązane z rachunkiem (m.in.: wirtualny sejf, mobilny wpłatomat, Idea Cloud).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Czarnecki Leszekbezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i Getin Noble Bank SA; ZWZ58 332 54074,40%59 383 74074,74%

Kategoria • 25.09.2020 18:30

  KNF domaga się odwołania Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej Idea Banku

 • 25.09.2020 18:13

  IDEA BANK SA (99/2020) WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ KNF ORAZ WNIOSEK DO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU

 • 24.09.2020 11:37

  Idea Bank liczy, że w kolejnych kw. wynik odsetkowy będzie istotnie wyższy niż osiągnięty w II kw.

 • 24.09.2020 08:33

  Zysk netto Idea Banku w II kw. '20 wyniósł 1 mln zł; bank chce w X przedstawić KNF nowy plan naprawy (opis)

 • 24.09.2020 07:59

  Zysk netto Idea Banku w II kw. '20 wyniósł 1 mln zł

 • 24.09.2020 07:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.09.2020 18:28

  Akcjonariusze Idea Banku zdecydują 20 X o emisji 12,5-50 mln akcji

 • 23.09.2020 17:54

  IDEA BANK SA (98/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 23.09.2020 16:39

  IDEA BANK SA (97/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.09.2020 12:34

  IDEA BANK SA (96/2020) ZMIANA ADRESU BANKU

 • 22.09.2020 19:14

  Idea Bank zawiesił emisję 10-75 mln akcji, zamierza wyemitować 12,5-50 mln akcji bez prawa poboru (aktl.)

 • 22.09.2020 18:53

  IDEA BANK SA (95/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 22.09.2020 18:07

  Idea Bank zawiesił emisję 10-75 mln akcji, zamierza wyemitować 12,5-50 mln akcji bez prawa poboru

 • 22.09.2020 17:49

  IDEA BANK SA (94/2020) DECYZJA O EMISJI AKCJI

 • 22.09.2020 17:45

  IDEA BANK SA (93/2020) DECYZJA O ZAWIESZENIU OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII O

 • 21.09.2020 11:20

  Prokuratura postawi zarzuty Leszkowi Cz. - Ziobro

 • 18.09.2020 14:22

  Warszawski sąd wyznaczył termin posiedzenia aresztowego dla Leszka Czarneckiego

 • 18.09.2020 13:16

  BFG ponownie sprzeciwia się sprzedaży przez Idea Bank udziałów w Idea Money

 • 18.09.2020 12:44

  IDEA BANK SA (92/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 18.09.2020 12:32

  Prokuratura chce aresztowania Leszka Czarneckiego w związku ze sprawą GetBack - RMF FM

 • 04.09.2020 16:29

  Dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza najwłaściwszym sposobem poprawy sytuacji w Idea Banku - KNF (opis)

 • 04.09.2020 16:03

  Idea Bank potrzebuje wiarygodnego planu poprawy swojej sytuacji kapitałowej - BFG

 • 04.09.2020 15:45

  Najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku jest dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza - KNF

 • 04.09.2020 07:46

  Idea Bank ma umowę sprzedaży spółki zależnej Idea Money

 • 03.09.2020 23:07

  IDEA BANK SA (91/2020) INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI I POROZUMIEŃ

 • 03.09.2020 21:07

  Idea Bank chce odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora banku

 • 03.09.2020 20:24

  IDEA BANK SA (90/2020) INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU DOTYCZĄCEGO KURATORA

 • 01.09.2020 15:38

  IDEA BANK SA (89/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 24.08.2020 17:21

  KNF wszczął postępowanie przeciw Getin Holding

 • 21.08.2020 14:15

  IDEA BANK SA (88/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA

 • 20.08.2020 19:13

  Wg kontroli celno-skarbowej podatek spółki zależnej Idea Banku za '18 powinien być o 150,5 mln zł wyższy

 • 20.08.2020 18:23

  IDEA BANK SA (87/2020) INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PODATKOWEJ W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

 • 17.08.2020 18:44

  IDEA BANK SA (86/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.08.2020 09:32

  BFG sprzeciwia się sprzedaży przez Idea Bank udziałów w Idea Money

 • 14.08.2020 09:07

  IDEA BANK SA (85/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 13.08.2020 20:11

  Idea Bank podpisał z GNB list intencyjny ws. sprzedaży wierzytelności o wartości do 2 mld zł

 • 13.08.2020 19:57

  IDEA BANK SA (84/2020) PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

 • 04.08.2020 11:47

  Wynik odsetkowy Idea Banku może wzrosnąć dzięki obniżkom stóp proc. o 11-33 mln zł w '20

 • 04.08.2020 11:32

  IDEA BANK SA (83/2020) INFORMACJA O WPŁYWIE ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH ORAZ SKUTKACH EPIDEMII COVID-19 NA WYNIK ODSETKOWY IDEA BANK S.A.

 • 03.08.2020 12:56

  IDEA BANK SA (82/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.06.2020 14:20

  IDEA BANK SA (57/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.06.2020 16:50

  IDEA BANK SA (56/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.06.2020 15:35

  IDEA BANK SA (55/2020) ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ

 • 10.06.2020 17:14

  Idea Bank chce wyemitować 10-75 mln akcji z prawem poboru

 • 10.06.2020 16:56

  IDEA BANK SA (54/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 10.06.2020 14:41

  IDEA BANK SA (53/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.06.2020 17:52

  IDEA BANK SA (52/2020) ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

 • 08.06.2020 14:54

  IDEA BANK SA (51/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.06.2020 15:33

  IDEA BANK SA (50/2020) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 03.06.2020 17:15

  IDEA BANK SA (49/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 02.06.2020 12:55

  IDEA BANK SA (48/2020) POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

 • 29.05.2020 16:40

  IDEA BANK SA (47/2020) POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

 • 29.05.2020 16:36

  IDEA BANK SA (46/2020) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A. ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE

 • 29.05.2020 16:33

  IDEA BANK SA (45/2020) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

 • 28.05.2020 19:32

  IDEA BANK SA (44/2020) OCENA ODPOWIEDNIOŚCI RADY NADZORCZEJ I KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ

 • 28.05.2020 19:25

  IDEA BANK SA (43/2020) ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

 • 28.05.2020 11:29

  Jan Czeremcha zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Idea Banku

 • 28.05.2020 11:08

  IDEA BANK SA (42/2020) REZYGNACJA WICEPREZESA ZARZĄDU

 • 27.05.2020 16:50

  IDEA BANK SA (41/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.05.2020 19:17

  IDEA BANK SA (40/2020) ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

 • 25.05.2020 14:51

  IDEA BANK SA (39/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.05.2020 13:46

  IDEA BANK SA (38/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.05.2020 11:29

  Idea Bank liczy, że w pełni zneutralizuje negatywny wpływ obniżek stóp przez RPP

 • 21.05.2020 08:06

  Zysk netto Idea Banku w I kw. '20 wyniósł 1,7 mln zł

 • 21.05.2020 07:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 16:02

  IDEA BANK SA (37/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.05.2020 15:06

  IDEA BANK SA (36/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.05.2020 13:32

  IDEA BANK SA (35/2020) ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU

 • 12.05.2020 15:00

  IDEA BANK SA (34/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.05.2020 11:43

  W Idea Banku wakacjami kredytowymi zostało objętych ponad 6,4 tys. kredytów

 • 04.05.2020 13:10

  IDEA BANK SA (33/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.04.2020 15:44

  IDEA BANK SA (32/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.04.2020 16:27

  IDEA BANK SA (31/2020) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 27.04.2020 14:45

  IDEA BANK SA (30/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 24.04.2020 16:31

  IDEA BANK SA (29/2020) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

 • 23.04.2020 12:20

  IDEA BANK SA (28/2020) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU

 • 21.04.2020 16:05

  IDEA BANK SA (27/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.04.2020 13:24

  IDEA BANK SA (26/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.04.2020 10:03

  Składka Idea Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '20 wynosi 7,88 mln zł

 • 17.04.2020 09:54

  IDEA BANK SA (25/2020) INFORMACJA O WYSOKOŚCI USTALONEJ PRZEZ BFG SKŁADKI ROCZNEJ NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKÓW ZA 2020 R.

 • 09.04.2020 15:42

  IDEA BANK SA (24/2020) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 09.04.2020 14:56

  IDEA BANK SA (23/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.04.2020 15:17

  IDEA BANK SA (22/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 24.03.2020 15:02

  IDEA BANK SA (21/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.03.2020 12:03

  Idea Bank nie potrzebuje wsparcia NBP, oferta wakacji kredytowych obejmie prawie wszystkich klientów

 • 19.03.2020 08:56

  Idea Bank ocenia, że może byc szczególnie narażony na negatywne skutki wynikające z pandemii koronawirusa

 • 19.03.2020 08:20

  Zysk netto grupy Idea Banku w IV kw. wyniósł 30,3 mln zł

 • 19.03.2020 07:32

  IDEA BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 19.03.2020 07:31

  IDEA BANK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 18.03.2020 13:03

  IDEA BANK SA (20/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.03.2020 13:39

  IDEA BANK SA (19/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.03.2020 10:34

  RF ma 810 wniosków o interwencję ws. Getbacku, z czego 675 od klientów będących w sporze z Idea Bankiem

 • 12.03.2020 13:35

  IDEA BANK SA (18/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 10.03.2020 14:01

  IDEA BANK SA (17/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.03.2020 14:54

  IDEA BANK SA (16/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.03.2020 13:33

  Pierwszy wyrok ws. GetBack; poszkodowana odzyska pieniądze

 • 02.03.2020 14:55

  IDEA BANK SA (15/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.02.2020 12:07

  IDEA BANK SA (14/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.02.2020 12:52

  IDEA BANK SA (13/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.02.2020 14:47

  IDEA BANK SA (12/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.02.2020 14:12

  IDEA BANK SA (11/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.02.2020 12:52

  IDEA BANK SA (10/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.02.2020 16:40

  IDEA BANK SA (9/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.02.2020 18:25

  KNF uchyliła zakaz wykonywania przez GNB prawa głosu z 3,74 proc. akcji Idea Banku

 • 04.02.2020 14:43

  IDEA BANK SA (8/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 03.02.2020 16:11

  Idea Bank szacuje wartość rekompensaty zw. z decyzją UOKiK na ok. 42 mln zł

 • 03.02.2020 15:53

  IDEA BANK SA (7/2020) INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI PREZESA UOKIK

 • 03.02.2020 11:53

  Idea Bank ma wypłacić rekompensaty poszkodowanym przez GetBack - UOKiK

 • 29.01.2020 15:37

  IDEA BANK SA (6/2020) TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU

 • 29.01.2020 15:27

  IDEA BANK SA (5/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.01.2020 18:42

  IDEA BANK SA (4/2020) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 21.01.2020 15:57

  IDEA BANK SA (3/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.01.2020 15:39

  UOKiK wszczął postępowania wobec Idea Banku

 • 09.01.2020 15:29

  IDEA BANK SA (2/2020) INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ PRZEZ UOKIK

 • 07.01.2020 14:56

  IDEA BANK SA (1/2020) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.12.2019 15:07

  IDEA BANK SA (85/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA

 • 23.12.2019 15:55

  IDEA BANK SA (84/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 17.12.2019 15:21

  KNF zgodziła się na powołanie Marka Kempnego na członka zarządu Idea Banku

 • 17.12.2019 15:01

  IDEA BANK SA (83/2019) ZGODA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DLA CZŁONKA ZARZĄDU

 • 12.12.2019 15:03

  Wg kontroli celno-skarbowej podatek Idea Banku za '16 powinien być o 26,9 mln zł wyższy (aktl.)

 • 12.12.2019 13:20

  Idea ma wyniki kontroli podatkowej wskazujące na nieprawidłowości w podatku za '16

 • 12.12.2019 12:54

  IDEA BANK SA (82/2019) INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PODATKOWEJ

 • 06.12.2019 16:21

  IDEA BANK SA (81/2019) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 26.11.2019 16:38

  IDEA BANK SA (80/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.11.2019 11:48

  IDEA BANK SA (79/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.11.2019 11:50

  Idea Bank chce szybko odbudować rentowność; zysk z III kw. może oznaczać zmianę trendu

 • 19.11.2019 09:17

  Zysk netto grupy Idea Banku w III kw. wyniósł 12,9 mln zł, TCR na poziomie 2,22 proc. (opis)

 • 19.11.2019 08:58

  Idea Bank zamierza kontynuować poszukiwanie inwestora

 • 19.11.2019 08:46

  Zysk netto grupy Idea Banku w III kw. wyniósł 12,9 mln zł, TCR na poziomie 2,22 proc.

 • 19.11.2019 08:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 18.11.2019 11:34

  IDEA BANK SA (78/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.11.2019 12:12

  IDEA BANK SA (77/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.11.2019 13:31

  IDEA BANK SA (76/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.10.2019 18:53

  Fundusz private equity zrezygnował z potencjalnego nabycia akcji Idea Banku

 • 28.10.2019 18:45

  IDEA BANK SA (75/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 25.10.2019 16:27

  IDEA BANK SA (74/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.10.2019 13:46

  IDEA BANK SA (73/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.10.2019 10:47

  Getin Holding podpisał z funduszem private equity list intencyjny w sprawie sprzedaży Idea Banku we Lwowie

 • 21.10.2019 16:54

  IDEA BANK SA (72/2019) INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO

 • 18.10.2019 11:17

  IDEA BANK SA (71/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.10.2019 15:59

  IDEA BANK SA (70/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.10.2019 15:17

  IDEA BANK SA (69/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 08.10.2019 16:09

  IDEA BANK SA (68/2019) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 07.10.2019 14:00

  IDEA BANK SA (67/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.09.2019 14:44

  IDEA BANK SA (66/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.09.2019 12:32

  IDEA BANK SA (65/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.09.2019 14:59

  IDEA BANK SA (64/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.09.2019 16:34

  IDEA BANK SA (63/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.09.2019 13:37

  IDEA BANK SA (62/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.09.2019 11:47

  Idea Bank wymaga dokapitalizowania na około 500 mln zł - prezes (opis)

 • 17.09.2019 10:20

  Idea Bank wymaga dokapitalizowania na około 500 mln zł - prezes

 • 17.09.2019 09:16

  Zysk netto Idea Banku w II kw. '19 wyniósł 1,28 mln zł (opis)

 • 17.09.2019 08:38

  TCR grupy Idea Banku wynosi 2,11 proc., jest poniżej wymogów

 • 17.09.2019 08:20

  Zysk netto Idea Banku w II kw. '19 wyniósł 1,28 mln zł

 • 17.09.2019 08:01

  IDEA BANK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.09.2019 19:12

  Idea Bank dopuści fundusz private equity do rozszerzonego due diligence

 • 16.09.2019 18:46

  IDEA BANK SA (61/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 10.09.2019 18:41

  Sąd odmówił otwarcia postępowania układowego Tax Care z grupy Idea Banku

 • 10.09.2019 18:27

  IDEA BANK SA (60/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 09.09.2019 17:01

  IDEA BANK SA (59/2019) INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO

 • 04.09.2019 13:22

  IDEA BANK SA (58/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 02.09.2019 14:32

  IDEA BANK SA (57/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.08.2019 15:56

  IDEA BANK SA (56/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.08.2019 17:52

  KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Idea Banku

 • 16.08.2019 17:39

  IDEA BANK SA (54/2019) INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ KNF

 • 14.08.2019 16:38

  Tax Care z grupy Idea Banku złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

 • 14.08.2019 16:30

  IDEA BANK SA (53/2019) ZŁOŻENIE WNIOSKU O OTWARCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ Z GRUPY KAPITAŁOWEJ

 • 03.06.2019 16:22

  IDEA BANK SA (33/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.05.2019 23:55

  IDEA BANK SA (31/2019) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

 • 31.05.2019 20:17

  KNF nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem (opis)

 • 31.05.2019 19:58

  KNF nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

 • 31.05.2019 19:43

  IDEA BANK SA (32/2019) DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

 • 31.05.2019 17:19

  IDEA BANK SA (31/2019) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 31.05.2019 17:16

  IDEA BANK SA (30/2019) ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU

 • 30.05.2019 11:19

  Idea Bank liczy na istotnie lepsze wyniki w kolejnych kwartałach niż w I kw. '19

 • 30.05.2019 08:37

  Idea Bank bez fuzji z Getinem wymagałby dokapitalizowania kwotą ok. 500 mln zł

 • 30.05.2019 08:29

  Getin Noble Bank ocenia, że istotnie zmalała szansa na połączenie z Idea Bankiem

 • 30.05.2019 08:02

  Proces pozyskania inwestora strategicznego dla Idea Banku powinien się zakończyć w VI '19

 • 30.05.2019 07:53

  Idea Bank podlega due dilligence przeprowadzanego przez kilku inwestorów typu private equity

 • 30.05.2019 07:43

  Strata netto Idea Banku w I kw. '19 wyniosła 80,8 mln zł

 • 30.05.2019 07:30

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 08:23

  Rozmowy ws. inwestycji w Getin prowadzone są z Cerberus i Bain - prasa

 • 18.04.2019 16:20

  IDEA BANK SA (20/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.04.2019 20:03

  Składka Idea Banku na fundusz restrukturyzacji banków w '19 wynosi 22,1 mln zł

 • 17.04.2019 19:59

  IDEA BANK SA (19/2019) INFORMACJA O WYSOKOŚCI USTALONEJ PRZEZ BFG SKŁADKI ROCZNEJ NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKÓW ZA 2019 R.

 • 27.03.2019 17:23

  IDEA BANK SA (18/2018) WYDANIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA OPINII Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 15.03.2019 19:13

  Idea Bank spłacił 1,05 mld zł kredytu z NBP pozyskanego po spadku LCR poniżej wymaganego minimum

 • 15.03.2019 18:35

  IDEA BANK SA (17/2019) UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ W SPRAWIE WSKAŹNIKA LCR

 • 11.03.2019 13:46

  IDEA BANK SA (16/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 07.03.2019 18:13

  Spółka zależna Idea Banku otrzymała od DNLD, akcjonariusza GetBacku, wezwanie do ugody

 • 07.03.2019 17:52

  IDEA BANK SA (15/2019) INFORMACJA WS. WEZWANIA DO UGODY

 • 04.03.2019 16:18

  IDEA BANK SA (14/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH UZYSKANA W TRYBIE ART.19 MAR

 • 26.02.2019 18:09

  18 osób z zarzutami w śledztwie dot. afery GetBack - Prokuratura

 • 26.02.2019 13:29

  IDEA BANK SA (13/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.02.2019 09:45

  Idea Bank potwierdza zatrzymanie przez prokuraturę byłych pracowników

 • 21.02.2019 09:57

  IDEA BANK SA (12/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.02.2019 16:31

  IDEA BANK SA (11/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.02.2019 16:17

  IDEA BANK SA (10/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 07.02.2019 11:52

  UOKiK nałożył na PDM 2,07 mln zł kary w związku z obligacjami GetBack (opis)

 • 05.02.2019 09:24

  IDEA BANK SA (9/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.02.2019 17:50

  GNB i Idea Bank dopuściły wybrane fundusze private equity do due diligence

 • 01.02.2019 17:45

  IDEA BANK SA (8/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.02.2019 17:25

  IDEA BANK SA (7/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

 • 29.01.2019 18:07

  IDEA BANK SA (6/2019) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2019 Z DNIA 25 STYCZNIA 2019 R.

 • 25.01.2019 17:43

  IDEA BANK SA (6/2019) TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 ROKU

 • 24.01.2019 15:16

  IDEA BANK SA (5/2019) UTRZYMANIE OCENY RATINGOWEJ

 • 24.01.2019 11:44

  Połączenie z Idea Bankiem pozytywne dla profilu kredytowego Getin Noble Bank - Moody's

 • 22.01.2019 12:19

  Połącznie z Idea Bankiem bez wpływu na ratingi Getinu - Fitch

 • 18.01.2019 13:52

  Wyzwaniem Getinu i Idei pozyskanie inwestora, który uzupełni kapitały i pomoże odbudować zaufanie (analiza)

 • 18.01.2019 08:59

  Synergie kosztowe w połączeniu GNB i Idea Banku realistyczne, ROE trudne do zrealizowania (opinia, aktl.)

 • 18.01.2019 08:43

  Połączenie Getinu i Idea Banku spodziewane, niewiadomą strona przychodowa (opinia)

 • 17.01.2019 19:10

  GNB i Idea Bank podpisały plan połączenia, docelowe synergie szacują na 180 mln zł rocznie (opis2)

 • 17.01.2019 18:22

  GNB i Idea Bank podpisały plan połączenia, docelowe synergie szacują na 180 mln zł rocznie (opis)

 • 17.01.2019 18:00

  Getin Noble Bank i Idea Bank celują w rentowność ROE na poziomie 8 proc. w 2021 roku

 • 17.01.2019 17:39

  GNB i Idea Bank szacują synergie z fuzji docelowo na ok. 180 mln zł w skali roku

 • 17.01.2019 17:31

  Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia

 • 17.01.2019 17:22

  IDEA BANK SA (4/2019) PREZENTACJA DLA INWESTORÓW DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 17.01.2019 17:18

  IDEA BANK SA (3/2019) UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 08.01.2019 16:53

  IDEA BANK SA (2/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.01.2019 16:11

  IDEA BANK SA (1/2019) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.12.2018 17:53

  IDEA BANK SA (131/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 21.12.2018 17:45

  IDEA BANK SA (130/2018) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU

 • 17.12.2018 15:02

  IDEA BANK SA (129/2018) UTRZYMANIE RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 17.12.2018 14:17

  IDEA BANK SA (128/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.12.2018 18:02

  Getin Noble Bank i Idea Bank chcą pozyskać inwestora finansowego

 • 13.12.2018 17:48

  IDEA BANK SA (127/2018) INFORMACJA O ZAMIARZE POSZUKIWANIA INWESTORA FINANSOWEGO

 • 11.12.2018 09:42

  IDEA BANK SA (126/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.11.2018 12:38

  Idea ma 34 ugody z klientami dot. obligacji GetBacku; bank chce zmniejszyć koszty finansowania

 • 28.11.2018 09:49

  IDEA BANK SA (125/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.11.2018 09:11

  Idea Bank planuje podwyższyć fundusze własne

 • 28.11.2018 07:39

  Strata netto Idea Banku w III kw. '18 wyniosła 32,6 mln zł

 • 28.11.2018 06:50

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 23.11.2018 16:44

  IDEA BANK SA (124/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.11.2018 13:59

  Akcje Getinu i Idei rosną, sprzyja im gra pod uspokajające wypowiedzi banków i KSF (opinia)

 • 21.11.2018 17:25

  IDEA BANK SA (123/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.11.2018 17:00

  KNF przeanalizowała informacje na temat bieżącej sytuacji Getin Noble Banku i Idea Banku

 • 20.11.2018 09:10

  NBP zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania części rezerwy obowiązkowej (popr.)

 • 20.11.2018 09:00

  IDEA BANK SA (122/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 122/2018 Z DNIA 20 LISTOPADA 2018 R.

 • 20.11.2018 08:44

  NBP zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania części rezerwy obowiązkowej

 • 20.11.2018 08:37

  IDEA BANK SA (122/2018) UZYSKANIE ZWOLNIENIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA CZĘŚCI REZERWY OBOWIĄZKOWEJ

 • 19.11.2018 18:25

  IDEA BANK SA (121/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.11.2018 16:14

  Działalność Idea Banku przebiega bez zakłóceń, bank realizuje wyznaczone cele biznesowe - prezes

 • 19.11.2018 10:13

  GNB i Idea funkcjonują bez zakłóceń, NBP gotowy zapewnić płynność - MF, NBP

 • 16.11.2018 18:03

  Magdalena Skwarzec zrezygnowała ze stanowiska wiceprezes Idea Banku

 • 16.11.2018 17:54

  IDEA BANK SA (120/2018) REZYGNACJA WICEPREZESA ZARZĄDU

 • 15.11.2018 20:00

  Idea Bank przesuwa termin publikacji raportu za III kw. na 28 XI

 • 15.11.2018 19:39

  IDEA BANK SA (119/2018) ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO

 • 15.11.2018 15:51

  IDEA BANK SA (118/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.11.2018 16:04

  IDEA BANK SA (117/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.11.2018 08:15

  Zawiadomienie KNF dotyczy zdarzeń, które nie mają związku z bieżącą działalnością Idea Banku

 • 13.11.2018 22:22

  IDEA BANK SA (116/2018) WPIS NA LISTĘ OSTRZEŻEŃ PUBLICZNYCH KNF

 • 13.11.2018 17:49

  Idea Bank wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF (opis)

 • 13.11.2018 17:42

  Idea Bank wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF

 • 09.11.2018 18:00

  IDEA BANK SA (115/2018) ZMIANA RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 07.11.2018 20:07

  Jerzy Pruski p.o. prezesa Idea Banku po rezygnacji Tobiasza Burego

 • 07.11.2018 19:57

  IDEA BANK SA (114/2018) POWOŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU I POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU

 • 07.11.2018 19:52

  IDEA BANK SA (113/2018) REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU

 • 05.11.2018 14:02

  IDEA BANK SA (112/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.10.2018 16:30

  IDEA BANK SA (111/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.10.2018 15:54

  IDEA BANK SA (110/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.10.2018 13:42

  IDEA BANK SA (109/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.10.2018 19:22

  IDEA BANK SA (108/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 01.10.2018 16:30

  IDEA BANK SA (107/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.09.2018 11:22

  GNB ocenia, że w kolejnych kw. koszty ryzyka w kredytach korp. będą w przedziale 0,3-0,5 proc.

 • 28.09.2018 11:06

  GNB ocenia, że plusy połączenia z Idea Bankiem przeważają nad minusami

 • 21.09.2018 14:15

  Idea Bank oczekuje utrzymania kwartalnej sprzedaży kredytowej na poziomie ok. 2 mld zł

 • 21.09.2018 13:16

  Idea Bank zaproponuje polubowne rozwiązanie ponad 66 klientom, którzy złożyli reklamacje na oferowanie obligacji GetBacku

 • 21.09.2018 11:58

  Idea Bank oczekuje zysku w kolejnych okresach - prezes (opis)

 • 21.09.2018 11:03

  Idea Bank spodziewa się wyników analizy ws. połączenia z GNB w listopadzie

 • 21.09.2018 10:20

  Idea Bank spodziewa się, że KNF zatwierdzi plan ochrony kapitału w najbliższych tygodniach

 • 21.09.2018 09:44

  Idea Bank oczekuje zysku w kolejnych okresach - prezes

 • 21.09.2018 07:45

  Dodatkowe rezerwy w Idea Banku obniżyły wynik grupy Getin Holding o 54 mln zł

 • 21.09.2018 07:38

  Strata netto Idea Banku w II kw. '18 wyniosła 404,6 mln zł

 • 21.09.2018 07:17

  Idea Bank uruchomił plan naprawy grupy, działania zaplanowane są do 2020 roku

 • 21.09.2018 07:13

  Grupa Idea Bank utworzyła dodatkowe rezerwy w wysokości 98 mln zł

 • 21.09.2018 07:06

  IDEA BANK SA (106/2018) UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ KOREKT W ŚRÓDROCZNYM SKONSOLIDOWANYM I JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

 • 21.09.2018 07:04

  IDEA BANK SA (105/2018) UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ W SPRAWIE URUCHOMIENIA PLANU NAPRAWY

 • 21.09.2018 07:01

  IDEA BANK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 13.09.2018 17:16

  IDEA BANK SA (104/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.09.2018 16:43

  IDEA BANK SA (103/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.09.2018 16:25

  IDEA BANK SA (102/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.08.2018 20:12

  Idea Bank sprzeda Leszkowi Czarneckiemu 15 proc. akcji Idea Getin Leasing za 75 mln zł (opis)

 • 31.08.2018 20:01

  Idea Bank sprzeda Leszkowi Czarneckiemu 15 proc. akcji Idea Getin Leasing za 75 mln zł

 • 31.08.2018 19:41

  IDEA BANK SA (101/2018) ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI ORAZ WYGAŚNIĘCIE OPCJI CALL

 • 23.08.2018 19:54

  IDEA BANK SA (100/2018) ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 23.08.2018 19:50

  IDEA BANK SA (99/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 23.08.2018 19:46

  IDEA BANK SA (98/2018) ZMIANA RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 23.08.2018 16:34

  IDEA BANK SA (97/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.08.2018 11:16

  IDEA BANK SA (96/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.08.2018 06:59

  Idea Bank planuje sekurytyzację portfela, emisję obligacji, nie rozważa emisji akcji (wywiad)

 • 17.08.2018 19:56

  Idea Bank dokonał odpisów i zawiązał rezerwy, które obciążą wynik grupy w II kw. (opis)

 • 17.08.2018 19:35

  Idea Bank dokonał odpisów i zawiązał rezerwy, które obciążą wynik grupy w II kw.

 • 17.08.2018 19:15

  IDEA BANK SA (95/2018) INFORMACJA O SZACOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKACH KAPITAŁOWYCH IDEA BANK S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ IDEA BANK S.A.

 • 17.08.2018 19:10

  IDEA BANK SA (94/2018) INFORMACJA O REZERWACH, ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH I KOREKTACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

 • 17.08.2018 15:37

  IDEA BANK SA (93/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 10.08.2018 17:40

  IDEA BANK SA (92/2018) ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO

 • 08.08.2018 16:16

  IDEA BANK SA (91/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.08.2018 14:08

  IDEA BANK SA (90/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.08.2018 17:29

  Getin Noble Bank i Idea Bank będą współpracować przy analizie i przygotowaniu ich połączenia

 • 01.08.2018 17:06

  IDEA BANK SA (89/2018) ZAWARCIE UMOWY WSPÓŁPRACY Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 31.07.2018 13:37

  IDEA BANK SA (88/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.07.2018 20:49

  Artur Kubiński i Rafał Grodzicki powołani na członków zarządu Idea Banku

 • 30.07.2018 20:13

  IDEA BANK SA (87/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 30.07.2018 20:05

  IDEA BANK SA (86/2018) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 25.07.2018 14:57

  IDEA BANK SA (85/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.07.2018 15:13

  IDEA BANK SA (84/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.07.2018 10:22

  Połączenie z Idea Bankiem może przyspieszyć wyjście GNB z programu naprawczego (opinia)

 • 17.07.2018 19:22

  IDEA BANK SA (83/2018) INFORMACJA O ZAMIARZE GŁÓWNEGO AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCYM ROZWAŻENIA OPCJI KONSOLIDACYJNYCH IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

 • 17.07.2018 19:14

  Leszek Czarnecki rozważy opcje konsolidacyjne Getin Noble Banku z Idea Bankiem

 • 17.07.2018 16:24

  IDEA BANK SA (82/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.07.2018 21:45

  IDEA BANK SA (81/2018) ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

 • 07.07.2018 11:05

  Postępowania ws. praktyk windykacyjnych GetBack na końcowym etapie - Niechciał, UOKiK (wywiad)

 • 02.07.2018 15:31

  IDEA BANK SA (80/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.06.2018 22:04

  IDEA BANK SA (77/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 77/2018 Z DNIA 27 CZERWCA 2018 R.

 • 28.06.2018 14:40

  IDEA BANK SA (79/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.06.2018 13:37

  IDEA BANK SA (78/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.06.2018 15:55

  IDEA BANK SA (77/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.06.2018 16:10

  IDEA BANK SA (76/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.06.2018 20:15

  IDEA BANK SA (75/2018) POWOŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU

 • 25.06.2018 20:12

  Dariusz Makosz odwołany z funkcji członka zarządu Idea Banku

 • 25.06.2018 20:03

  IDEA BANK SA (74/2018) ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

 • 25.06.2018 19:56

  IDEA BANK SA (73/2018) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU

 • 25.06.2018 11:26

  IDEA BANK SA (72/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.06.2018 15:33

  IDEA BANK SA (71/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.06.2018 16:37

  IDEA BANK SA (70/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.06.2018 16:04

  IDEA BANK SA (69/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.06.2018 14:39

  IDEA BANK SA (68/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.06.2018 16:26

  IDEA BANK SA (67/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 08.06.2018 14:30

  IDEA BANK SA (66/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.06.2018 14:56

  IDEA BANK SA (65/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.06.2018 16:35

  IDEA BANK SA (64/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.05.2018 20:48

  IDEA BANK SA (63/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.05.2018 15:47

  IDEA BANK SA (62/2018) INFORMACJA O ANEKSACH ZAWARTYCH DO ZNACZĄCYCH UMÓW

 • 28.05.2018 12:45

  IDEA BANK SA (61/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.05.2018 19:18

  Plan restrukturyzacji GetBacku nie jest zbyt ambitny - Czarnecki

 • 25.05.2018 18:43

  Idea Bank uzna wszystkie "zasadne" reklamacje klientów ws. obligacji GetBack - Czarnecki

 • 24.05.2018 19:23

  IDEA BANK SA (60/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.05.2018 16:27

  IDEA BANK SA (59/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.05.2018 16:13

  IDEA BANK SA (58/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.05.2018 15:36

  IDEA BANK SA (57/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.05.2018 09:21

  Zysk netto Idea Banku w I kw. '18 wyniósł 14,6 mln zł (opis)

 • 15.05.2018 08:03

  Zysk netto Idea Banku w I kw. '18 wyniósł 14,6 mln zł

 • 15.05.2018 06:59

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 15:07

  IDEA BANK SA (56/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.05.2018 18:03

  IDEA BANK SA (55/2018) ZMIANA PERSPEKTYWY RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 07.05.2018 14:55

  IDEA BANK SA (54/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.04.2018 06:00

  Idea Bank realizuje strategię, pośrednictwo przy obligacjach GetBacku to kilka proc. prowizji (wywiad)

 • 26.04.2018 20:33

  IDEA BANK SA (53/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.04.2018 17:49

  Należności grupy Idea Banku od GetBacku wynoszą 14,3 mln zł

 • 26.04.2018 06:31

  Składka Idea Banku na BFG, wliczona w ciężar kosztów I kw. '18, wynosi 14,45 mln zł

 • 26.04.2018 00:12

  IDEA BANK SA (52/2018) INFORMACJA O WYSOKOŚCI USTALONEJ PRZEZ BFG SKŁADKI ROCZNEJ NA FUNDUSZ PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI BANKÓW ZA 2018 R.

 • 25.04.2018 18:21

  IDEA BANK SA (51/2018) POWOŁANIE PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

 • 25.04.2018 10:38

  Sytuacja Idea Banku stabilna, nie ma przesłanek uzasadniających ostatnie zmiany kursu - zarząd

 • 24.04.2018 16:55

  IDEA BANK SA (50/2018) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A.

 • 24.04.2018 16:46

  IDEA BANK SA (49/2018) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A. W DNIU 24 KWIETNIA 2018 R.

 • 24.04.2018 16:32

  IDEA BANK SA (48/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.04.2018 12:27

  IDEA BANK SA (47/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.04.2018 15:31

  IDEA BANK SA (46/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.04.2018 16:12

  IDEA BANK SA (45/2018) TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

 • 10.04.2018 15:25

  Zgoda KNF na powołanie T. Burego na prezesa Idea Banku i P. Gdańskiego na prezesa BGŻ BNPP

 • 06.04.2018 15:25

  IDEA BANK SA (44/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.04.2018 10:06

  IDEA BANK SA (43/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 03.04.2018 15:00

  IDEA BANK SA (42/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.03.2018 10:49

  IDEA BANK SA (41/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.03.2018 16:40

  IDEA BANK SA (40/2018) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 26.03.2018 17:43

  IDEA BANK SA (39/2018) INFORMACJA O STANOWISKU RADY NADZORCZEJ IDEA BANK S.A. W SPRAWIE REALIZACJI ZALECENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZWIĘKSZENIA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU

 • 26.03.2018 16:37

  IDEA BANK SA (38/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.03.2018 14:44

  IDEA BANK SA (37/2018) INFORMACJA O STANOWISKU ZARZĄDU IDEA BANK S.A. W SPRAWIE REALIZACJI ZALECENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZWIĘKSZENIA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU

 • 22.03.2018 17:10

  IDEA BANK SA (36/2018) INFORMACJA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI IDEA BANK S.A.

 • 22.03.2018 16:01

  IDEA BANK SA (35/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.03.2018 11:10

  IDEA BANK SA (34/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.03.2018 18:49

  KNF zaleca Idea Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie zysku za '17

 • 16.03.2018 18:32

  IDEA BANK SA (33/2018) ZALECENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU

 • 16.03.2018 13:22

  IDEA BANK SA (32/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.03.2018 14:33

  IDEA BANK SA (31/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.03.2018 12:03

  IDEA BANK SA (30/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.03.2018 11:14

  IDEA BANK SA (29/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.03.2018 09:05

  Idea chce sprzedawać produkty kredytowe za 9-10 mld zł rocznie i wypłacać dywidendę (wywiad)

 • 09.03.2018 07:51

  Idea Bank chce mieć do 2020 r. ponad 10 proc. ROE, C/I poniżej 45 proc. (opis)

 • 09.03.2018 07:26

  Idea Bank chce mieć do 2020 r. ponad 10 proc. ROE, C/I poniżej 45 proc.

 • 09.03.2018 06:53

  IDEA BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 06:47

  IDEA BANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 08.03.2018 18:45

  IDEA BANK SA (28/2018) ZMIANA WARUNKÓW ZNACZĄCEJ UMOWY

 • 02.03.2018 14:20

  IDEA BANK SA (27/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 02.03.2018 13:46

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 02.03.2018 13:36

  IDEA BANK SA (26/2018) KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

 • 28.02.2018 17:54

  IDEA BANK SA (25/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.02.2018 17:44

  IDEA BANK SA (24/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA AKCJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.02.2018 13:31

  IDEA BANK SA (23/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.02.2018 10:55

  IDEA BANK SA (22/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.02.2018 18:07

  Skonsolidowany wynik netto j.d. Getin Holding za III kw. '17 niższy o 15,2 mln zł

 • 23.02.2018 16:45

  Idea Bank dokonał przeglądu portfela kredytowego i korekty wyniku za III kw. '17

 • 23.02.2018 16:20

  IDEA BANK SA (21/2018) AKTUALIZACJA POZIOMU ODPISÓW ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

 • 22.02.2018 16:59

  IDEA BANK SA (20/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.02.2018 16:14

  Tax Care chce mieć 50 tys. użytkowników platformy faktur do końca '19

 • 20.02.2018 17:00

  IDEA BANK SA (19/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.02.2018 14:02

  IDEA BANK SA (18/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.02.2018 14:41

  IDEA BANK SA (17/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.02.2018 16:05

  IDEA BANK SA (16/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.02.2018 12:16

  IDEA BANK SA (15/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.02.2018 08:13

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Idea Banku do "trzymaj", cenę docelową do 20,6 zł

 • 07.02.2018 15:14

  IDEA BANK SA (14/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.02.2018 14:31

  IDEA BANK SA (13/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.02.2018 12:45

  Tomasz Górski dołączył do zarządu Idea Banku

 • 02.02.2018 14:52

  Idea Getin Leasing liczy w '18 na ponad 90 mln zł zysku, w '19 udzieli finansowania na 10 mld zł

 • 01.02.2018 15:21

  IDEA BANK SA (12/2018) REJESTRACJA POŁĄCZENIA IDEA LEASING S.A. I GETIN LEASING S.A.

 • 01.02.2018 12:44

  IDEA BANK SA (11/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.01.2018 10:59

  IDEA BANK SA (10/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.01.2018 10:32

  IDEA BANK SA (9/2018) TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2018

 • 26.01.2018 15:34

  IDEA BANK SA (8/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.01.2018 12:49

  IDEA BANK SA (7/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.01.2018 15:25

  IDEA BANK SA (6/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.01.2018 11:23

  IDEA BANK SA (5/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.01.2018 11:01

  IDEA BANK SA (4/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.01.2018 15:15

  IDEA BANK SA (3/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.01.2018 12:20

  IDEA BANK SA (2/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 03.01.2018 11:39

  IDEA BANK SA (1/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.12.2017 16:32

  IDEA BANK SA (158/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.12.2017 14:06

  IDEA BANK SA (157/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.12.2017 15:08

  IDEA BANK SA (156/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.12.2017 14:44

  IDEA BANK SA (155/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.12.2017 14:27

  IDEA BANK SA (154/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.12.2017 14:59

  IDEA BANK SA (153/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.12.2017 13:10

  IDEA BANK SA (152/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.12.2017 12:55

  IDEA BANK SA (151/2017) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU BANKU

 • 15.12.2017 10:36

  IDEA BANK SA (150/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.12.2017 13:31

  IDEA BANK SA (149/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 08.12.2017 11:25

  IDEA BANK SA (148/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.12.2017 13:32

  IDEA BANK SA (147/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.12.2017 10:47

  IDEA BANK SA (146/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.11.2017 16:15

  IDEA BANK SA (145/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.11.2017 15:21

  Idea Bank ma program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł

 • 28.11.2017 15:09

  IDEA BANK SA (144/2017) UCHWALENIE PIĄTEGO PROGRAMU EMSIJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

 • 22.11.2017 13:07

  IDEA BANK SA (143/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.11.2017 10:53

  IDEA BANK SA (142/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.11.2017 11:04

  IDEA BANK SA (141/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.11.2017 12:13

  IDEA BANK SA (140/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.11.2017 11:31

  IDEA BANK SA (139/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 02.11.2017 12:42

  IDEA BANK SA (138/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 31.10.2017 16:50

  IDEA BANK SA (137/2017) PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA IDEA LEASING S.A. I GETIN LEASING S.A.

 • 31.10.2017 07:55

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Idea Banku do 30,4 zł

 • 30.10.2017 14:31

  IDEA BANK SA (136/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.10.2017 10:00

  Idea Bank chce, by suma bilansowa rosła o ok. 2 mld zł, liczy na utrzymanie zyskowności (wywiad)

 • 27.10.2017 07:18

  Zysk netto Idea Banku w III kw. wyniósł 130,4 mln zł

 • 27.10.2017 06:27

  IDEA BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 26.10.2017 15:46

  IDEA BANK SA (135/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.10.2017 13:59

  IDEA BANK SA (134/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 23.10.2017 16:59

  IDEA BANK SA (133/2017) UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

 • 23.10.2017 15:55

  IDEA BANK SA (132/2017) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IDEA BANK S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 • 23.10.2017 15:36

  IDEA BANK SA (131/2017) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IDEA BANK S.A.

 • 23.10.2017 11:03

  IDEA BANK SA (130/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.10.2017 17:44

  Idea Bank zwiększyła odpis z tytułu utraty wartości akcji Open Finance o kwotę 20 mln zł

 • 20.10.2017 17:22

  IDEA BANK SA (129/2017) INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI

 • 19.10.2017 12:23

  IDEA BANK SA (128/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.10.2017 14:35

  IDEA BANK SA (127/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.10.2017 14:27

  IDEA BANK SA (126/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 10.10.2017 17:40

  IDEA BANK SA (125/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 09.10.2017 17:35

  IDEA BANK SA (124/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 06.10.2017 14:33

  IDEA BANK SA (123/2017) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 123/2017 Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 • 06.10.2017 13:14

  Tobiasz Bury będzie pełnił obowiązki prezesa Idea Banku (opis)

 • 06.10.2017 13:05

  IDEA BANK SA (123/2017) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU BANKU

 • 06.10.2017 12:59

  IDEA BANK SA (122/2017) POWOŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU NA STANOWISKO PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU

 • 06.10.2017 12:46

  IDEA BANK SA (121/2017) REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU Z PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE

 • 06.10.2017 12:43

  Jarosław Augustyniak zrezygnował z funkcji prezesa Idea Banku

 • 06.10.2017 12:38

  IDEA BANK SA (120/2017) REZYGNACJA PREZESA ZARZĄDU Z PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE

 • 05.10.2017 16:00

  Rating kredytowy zwiększy możliwość pozyskiwania depozytów Idea Banku o kilkaset mln zł - prezes

 • 05.10.2017 10:22

  IDEA BANK SA (119/2017) NADANIE RATINGU PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

 • 04.10.2017 12:08

  IDEA BANK SA (118/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 02.10.2017 17:17

  IDEA BANK SA (117/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.09.2017 13:21

  Transakcje dot. spółek leasingowych poprawią CAR grupy Idea Banku o 1,6 pkt. proc.

 • 28.09.2017 19:05

  Idea Bank sprzedała LC Corp BV 25 proc. akcji Idea Leasing i kupiła 25 proc. Getin Leasing

 • 28.09.2017 18:32

  IDEA BANK SA (116/2017) ZAWARCIE UMÓW SPRZEDAŻY AKCJI

 • 28.09.2017 09:56

  IDEA BANK SA (115/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.09.2017 11:56

  IDEA BANK SA (114/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.09.2017 16:31

  IDEA BANK SA (113/2017) TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

 • 26.09.2017 16:16

  IDEA BANK SA (112/2017) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 • 25.09.2017 13:33

  IDEA BANK SA (111/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.09.2017 10:34

  IDEA BANK SA (110/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 15.09.2017 12:37

  IDEA BANK SA (109/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.09.2017 12:22

  IDEA BANK SA (108/2017) ZGODA NA ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI BANKU

 • 13.09.2017 12:25

  IDEA BANK SA (107/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.09.2017 11:19

  IDEA BANK SA (106/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 07.09.2017 14:46

  IDEA BANK SA (105/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.09.2017 10:53

  IDEA BANK SA (104/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.09.2017 11:21

  IDEA BANK SA (103/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 30.08.2017 13:20

  IDEA BANK SA (102/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 28.08.2017 13:37

  IDEA BANK SA (101/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 24.08.2017 10:36

  IDEA BANK SA (100/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 22.08.2017 11:47

  IDEA BANK SA (99/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 18.08.2017 11:13

  IDEA BANK SA (98/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 16.08.2017 14:18

  IDEA BANK SA (97/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.08.2017 15:39

  IDEA BANK SA (96/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 07.08.2017 11:13

  IDEA BANK SA (95/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 04.08.2017 09:41

  Idea Bank liczy na ponad 200 mln zł zysku w '17, chce skonsolidować oddziały (wywiad)

 • 04.08.2017 08:19

  Idea Bank liczy, że zysk netto w '17 przekroczy 200 mln zł

 • 04.08.2017 07:26

  Zysk netto Idea Banku w II kw. wyniósł 58,7 mln zł

 • 04.08.2017 06:22

  IDEA BANK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 03.08.2017 11:31

  IDEA BANK SA (94/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 01.08.2017 12:16

  IDEA BANK SA (93/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 25.07.2017 16:04

  IDEA BANK SA (92/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.07.2017 12:08

  IDEA BANK SA (91/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 20.07.2017 13:02

  IDEA BANK SA (90/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 17.07.2017 15:59

  IDEA BANK SA (89/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.07.2017 09:45

  IDEA BANK SA (88/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 11.07.2017 14:34

  IDEA BANK SA (87/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 07.07.2017 16:06

  IDEA BANK SA (86/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.07.2017 16:54

  IDEA BANK SA (85/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 29.06.2017 11:09

  IDEA BANK SA (84/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 27.06.2017 17:12

  IDEA BANK SA (83/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 26.06.2017 16:50

  IDEA BANK SA (82/2017) WYGAŚNIĘCIE MANDATU CZŁONKA ZARZĄDU IDEA BANK S.A.

 • 23.06.2017 14:53

  IDEA BANK SA (81/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJI NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 21.06.2017 13:52

  IDEA BANK SA (80/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 19.06.2017 15:42

  IDEA BANK SA (79/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 14.06.2017 11:17

  IDEA BANK SA (78/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 13.06.2017 13:42

  IDEA BANK SA (77/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 12.06.2017 19:13

  IDEA BANK SA (76/2017) WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 • 09.06.2017 16:59

  IDEA BANK SA (75/2017) POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU BANKU NA WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU

 • 09.06.2017 15:21

  IDEA BANK SA (74/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 07.06.2017 16:19

  IDEA BANK SA (73/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

 • 05.06.2017 17:07

  IDEA BANK SA (72/2017) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR