{"status": true, "values": ["maj 2016", "czerwiec 2016", "lipiec 2016", "sierpie\u0144 2016", "wrzesie\u0144 2016", "pa\u017adziernik 2016", "listopad 2016", "grudzie\u0144 2016", "stycze\u0144 2017", "luty 2017", "marzec 2017", "kwiecie\u0144 2017", "maj 2017", "czerwiec 2017", "lipiec 2017", "sierpie\u0144 2017", "wrzesie\u0144 2017", "pa\u017adziernik 2017", "listopad 2017", "grudzie\u0144 2017", "stycze\u0144 2018", "luty 2018", "marzec 2018", "kwiecie\u0144 2018", "maj 2018", "czerwiec 2018", "lipiec 2018", "sierpie\u0144 2018", "wrzesie\u0144 2018", "pa\u017adziernik 2018", "listopad 2018", "grudzie\u0144 2018", "stycze\u0144 2019", "luty 2019", "marzec 2019", "kwiecie\u0144 2019", "maj 2019", "czerwiec 2019", "lipiec 2019", "sierpie\u0144 2019", "wrzesie\u0144 2019", "pa\u017adziernik 2019", "listopad 2019", "grudzie\u0144 2019", "stycze\u0144 2020", "luty 2020"], "charts": [{"type": "line", "dataset": [{"y": "20.27", "l": 0}, {"y": "19.69", "l": 1}, {"y": "19.47", "l": 2}, {"y": "19.12", "l": 3}, {"y": "19.54", "l": 4}, {"y": "21.06", "l": 5}, {"y": "20.92", "l": 6}, {"y": "20.32", "l": 7}, {"y": "19.80", "l": 8}, {"y": "19.34", "l": 9}, {"y": "18.85", "l": 10}, {"y": "19.15", "l": 11}, {"y": "19.47", "l": 12}, {"y": "15.95", "l": 13}, {"y": "15.02", "l": 14}, {"y": "14.71", "l": 15}, {"y": "14.67", "l": 16}, {"y": "13.92", "l": 17}, {"y": "12.21", "l": 18}, {"y": "11.62", "l": 19}, {"y": "15.47", "l": 20}, {"y": "15.82", "l": 21}, {"y": "17.32", "l": 22}, {"y": "17.73", "l": 23}, {"y": "17.11", "l": 24}, {"y": "16.27", "l": 25}, {"y": "16.69", "l": 26}, {"y": "15.25", "l": 27}, {"y": "13.79", "l": 28}, {"y": "12.31", "l": 29}, {"y": "11.30", "l": 30}, {"y": "9.90", "l": 31}, {"y": "10.83", "l": 32}, {"y": "10.88", "l": 33}, {"y": "11.98", "l": 34}, {"y": "11.74", "l": 35}, {"y": "9.58", "l": 36}, {"y": "6.99", "l": 37}, {"y": "6.77", "l": 38}, {"y": "6.69", "l": 39}, {"y": "6.55", "l": 40}, {"y": "9.93", "l": 41}, {"y": "8.76", "l": 42}, {"y": "9.05", "l": 43}, {"y": "8.35", "l": 44}, {"y": "8.66", "l": 45}]}], "title": ""}