Herkules SA

skrót: HRS

Ostatnie notowanie z: 25.05.2020 16:09

Aktualny kurs1,55   32,48 %0,38 zł
Otwarcie1,289,83%
Minimum1,213,42%
Maksimum1,5532,48%
Wolumen (szt.) 926733
Kurs odniesienia1,17
Widełki dolne1,40
Widełki górne1,70
Obroty (tyś. zł)1297
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0001,68
19 1001,65
16 0001,62
28211,60
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,5534 230 4
1,58100 1
1,581 000 1
1,591 902 1
1,604 376 3
Wiodący w Polsce dostawca usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Grupa jest także producentem prefabrykatów strunobetonowych oraz kontenerów żelbetowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Value FIZ Subfundusz 1wraz z Sanwil Holding6 323 09917,51%6 323 09917,51%
Kwieciński Tomasz5 633 89715,60%5 633 89715,60%
NN OFEportfel4 943 40613,69%4 943 40613,69%
Aviva OFEZWZ2 086 5395,78%2 086 5395,78%

Kategoria • 25.05.2020 18:55

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.05.2020 16:09

  HERKULES SA (22/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w kapitale zakładowym spółki Herkules S.A.

 • 13.05.2020 09:49

  HERKULES SA (21/2020) Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Herkules S.A.

 • 30.04.2020 19:22

  HERKULES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 19:16

  HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 21.04.2020 17:17

  HERKULES SA (20/2020) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

 • 21.04.2020 16:30

  HERKULES SA (19/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 12.03.2020 16:36

  HERKULES SA (18/2020) Informacja w związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2

 • 06.03.2020 18:42

  HERKULES SA (17/2020) Informacja o wstrzymaniu usług kredytowych przez Santander Bank Polska S.A.

 • 27.02.2020 12:06

  HERKULES SA (16/2020) Korekta raportu bieżącego nr 16/2020 - informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej

 • 26.02.2020 17:08

  HERKULES SA (16/2020) Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej

 • 21.02.2020 20:59

  HERKULES SA (15/2020) Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej

 • 17.02.2020 23:03

  HERKULES SA (14/2020) Powołanie Członków Zarządu Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:50

  HERKULES SA (13/2020) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:41

  HERKULES SA (12/2020) Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:29

  HERKULES SA (11/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:23

  HERKULES SA (10/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:17

  HERKULES SA (9/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S.A. w dniu 17 lutego 2020 r.

 • 17.02.2020 22:09

  HERKULES SA (8/2020) Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia 2.000.000 akcji własnych

 • 17.02.2020 22:03

  HERKULES SA (7/2020) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 17.02.2020 21:47

  HERKULES SA (6/2020) Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 17 lutego 2020 roku

 • 31.01.2020 13:01

  HERKULES SA (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 - rezygnacja członka Zarządu Herkules S.A.

 • 28.01.2020 17:13

  HERKULES SA (5/2020) Rezygnacja członka Zarządu Herkules S.A.

 • 27.01.2020 16:39

  HERKULES SA (4/2020) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 14.01.2020 09:43

  HERKULES SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 10.01.2020 17:41

  HERKULES SA (2/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 03.01.2020 18:00

  HERKULES SA (1/2020) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

 • 29.11.2019 17:19

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.11.2019 17:11

  HERKULES SA (50/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 25.11.2019 18:20

  HERKULES SA (49/2019) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego, który zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r.

 • 25.10.2019 15:58

  HERKULES SA (48/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 18.10.2019 16:07

  HERKULES SA (47/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska

 • 16.10.2019 19:25

  HERKULES SA (46/2019) Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A.

 • 10.10.2019 17:18

  HERKULES SA (45/2019) Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

 • 08.10.2019 16:36

  HERKULES SA (44/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 30.09.2019 18:54

  HERKULES SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 24.09.2019 18:04

  HERKULES SA (43/2019) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.

 • 10.07.2019 15:42

  HERKULES SA (40/2019) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 10.07.2019 15:40

  HERKULES SA (39/2019) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.

 • 10.07.2019 15:37

  HERKULES SA (38/2019) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.

 • 30.05.2019 00:30

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 16.04.2019 15:30

  HERKULES SA (26/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 12.04.2019 17:21

  HERKULES SA (25/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 12.04.2019 17:11

  HERKULES SA (24/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 29.03.2019 14:00

  HERKULES SA (22/2019) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 06.03.2019 11:57

  HERKULES SA (21/2019) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 05.03.2019 17:25

  HERKULES SA (20/2019) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.

 • 05.03.2019 17:16

  HERKULES SA (19/2019) Odwołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.

 • 18.02.2019 16:15

  HERKULES SA (18/2019) Otrzymanie korekty do zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2019 r, przesłanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

 • 12.02.2019 17:29

  HERKULES SA (17/2019) Uzupełnienie składu Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 31.01.2019 14:21

  HERKULES SA (16/2019) Wpis połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 25.01.2019 12:07

  HERKULES SA (15/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 24 stycznia 2019 r.

 • 24.01.2019 14:37

  HERKULES SA (14/2019) Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia 4.650.000 akcji własnych

 • 24.01.2019 14:31

  HERKULES SA (13/2019) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 24.01.2019 14:20

  HERKULES SA (12/2019) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 24.01.2019 14:15

  HERKULES SA (11/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 24 stycznia 2019 roku

 • 23.01.2019 16:58

  HERKULES SA (10/2019) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 23.01.2019 16:11

  HERKULES SA (9/2019) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 18.01.2019 14:41

  Fundusze Rockbridge TFI mają mniej niż 5 proc. na walnym Herkulesa

 • 18.01.2019 14:25

  HERKULES SA (8/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 16.01.2019 16:19

  HERKULES SA (7/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 16.01.2019 10:34

  HERKULES SA (6/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 11.01.2019 09:59

  HERKULES SA (5/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.01.2019 18:55

  HERKULES SA (4/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 10.01.2019 18:43

  HERKULES SA (3/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.01.2019 15:17

  Herkules nabył 4,65 mln akcji własnych, stanowiących 11,4 proc. kapitału zakładowego

 • 08.01.2019 14:39

  HERKULES SA (2/2019) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 02.01.2019 15:57

  HERKULES SA (1/2019) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 24 stycznia 2019 roku.

 • 21.12.2018 17:30

  HERKULES SA (82/2018) Wycofanie z depozytu KDPW 2.643.035 akcji Herkules S.A. w związku z ich umorzeniem

 • 20.12.2018 09:12

  HERKULES SA (81/2018) II zmiana załącznika nr 5 do zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 19.12.2018 11:22

  HERKULES SA (80/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 18.12.2018 16:41

  HERKULES SA (79/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 14.12.2018 09:14

  HERKULES SA (78/2018) Zmiana załącznika nr 5 do Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 05.12.2018 14:31

  HERKULES SA (77/2018) Zaprzestanie konsolidacji spółki zależnej

 • 30.11.2018 19:31

  Herkules chce skupić do 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł

 • 30.11.2018 19:18

  HERKULES SA (76/2018) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 30.11.2018 16:43

  HERKULES SA (75/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 30.11.2018 15:34

  HERKULES SA (74/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Noble Securities S.A.

 • 29.11.2018 00:23

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 12:36

  HERKULES SA (73/2018) Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Herkules S.A.

 • 21.11.2018 12:55

  HERKULES SA (70/2018) Korekta - Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 20 listopada 2018 roku

 • 21.11.2018 10:15

  HERKULES SA (72/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 20 listopada 2018 r.

 • 20.11.2018 18:22

  Herkules zmienił statut, by móc wypłacać zaliczki na poczet dywidendy

 • 20.11.2018 18:22

  Herkules zdecydował o skupie 10,71 proc. akcji własnych

 • 20.11.2018 17:36

  HERKULES SA (71/2018) Odwołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 20.11.2018 17:18

  HERKULES SA (70/2018) Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 20 listopada 2018 roku

 • 16.11.2018 16:58

  HERKULES SA (69/2018) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. zwołane na 20 listopada 2018 r.

 • 06.11.2018 14:53

  HERKULES SA (68/2018) Przedłużenie istotnej umowy zawartej z Bankiem Santander S.A.

 • 31.10.2018 10:51

  Akcjonariusz Herkulesa chce, by NWZ zdecydowało o skupie do 10,71 proc. akcji własnych

 • 31.10.2018 10:21

  HERKULES SA (67/2018) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 20 listopada 2018 roku

 • 26.10.2018 14:09

  HERKULES SA (66/2018) Otrzymanie sprostowania zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

 • 25.10.2018 09:34

  HERKULES SA (65/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.10.2018 15:56

  HERKULES SA (64/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 23.10.2018 17:32

  Zarząd Herkulesa chce, by spółka wypłaciła 0,45 zł na akcję dodatkowej dywidendy

 • 23.10.2018 17:12

  HERKULES SA (63/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podwyższenia kwoty wypłaconej akcjonariuszom w formie dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

 • 15.10.2018 14:37

  HERKULES SA (62/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 05.10.2018 10:08

  HERKULES SA (61/2018) Złożenie przez spółkę zależną Viatron S.A. pozwu o przyznanie odszkodowania

 • 28.09.2018 19:21

  HERKULES SA (60/2018) Zakończenie negocjacji dotyczących nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o.

 • 28.09.2018 00:08

  HERKULES SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.09.2018 14:35

  HERKULES SA (59/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 24.09.2018 13:46

  HERKULES SA (58/2018) Informacja o przyjęciu i uzgodnieniu planu połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 21.09.2018 19:14

  Herkules nie otrzymał odpowiedzi na ofertę zakupu Trinac Polska

 • 21.09.2018 18:57

  HERKULES SA (57/2018) Aktualizacja informacji w sprawie oferty dotyczącej nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o.

 • 20.09.2018 16:56

  HERKULES SA (56/2018) Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A

 • 17.09.2018 15:36

  HERKULES SA (55/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 2%.

 • 14.09.2018 15:50

  HERKULES SA (54/2018) Podpisanie przez spółkę zależną istotnej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 13.09.2018 15:25

  Herkules złożył wiążącą ofertę zakupu spółki Trinac Polska (opis)

 • 13.09.2018 14:00

  Herkules złożył wiążącą ofertę zakupu spółki Trinac Polska

 • 13.09.2018 13:45

  HERKULES SA (53/2018) Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o.

 • 13.09.2018 13:41

  HERKULES SA (52/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 13.09.2018 13:39

  HERKULES SA (51/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 31.08.2018 14:28

  HERKULES SA (49/2018) Korekta numeru raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 • 31.08.2018 12:37

  HERKULES SA (49/2018) Informacja o ustaleniu oczekiwanego terminu połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 29.08.2018 17:24

  HERKULES SA (49/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.08.2018 10:38

  HERKULES SA (48/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 24.08.2018 15:01

  Herkules skupił 1 mln akcji własnych

 • 24.08.2018 14:36

  HERKULES SA (47/2018) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 07.08.2018 18:25

  Herkules ogłosił skup do 1 mln akcji po 4,2 zł za papier

 • 07.08.2018 18:07

  HERKULES SA (46/2018) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 01.08.2018 10:51

  Herkules chce skupić do 1 mln akcji po 4,20 zł za papier

 • 01.08.2018 10:36

  HERKULES SA (45/2018) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

 • 19.07.2018 14:54

  HERKULES SA (44/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 2%.

 • 18.07.2018 12:57

  HERKULES SA (43/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Herkules S.A. poniżej 5%

 • 12.07.2018 17:30

  HERKULES SA (42/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.07.2018 17:02

  HERKULES SA (41/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 12.07.2018 11:08

  HERKULES SA (40/2018) Rozwiązanie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Herkules S.A. i spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A.

 • 11.07.2018 17:20

  Herkules skupił 1 mln akcji własnych po 4,2 zł za papier

 • 11.07.2018 16:26

  HERKULES SA (39/2018) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 02.07.2018 14:58

  HERKULES SA (38/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 29.06.2018 r.

 • 29.06.2018 18:12

  HERKULES SA (37/2018) Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych

 • 29.06.2018 18:11

  Herkules wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję za '17

 • 29.06.2018 18:03

  HERKULES SA (36/2018) Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

 • 29.06.2018 17:52

  HERKULES SA (35/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.06.2018 17:37

  HERKULES SA (34/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.06.2018 17:24

  HERKULES SA (33/2018) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.06.2018 17:15

  HERKULES SA (32/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

 • 29.06.2018 14:53

  HERKULES SA (31/2018) Powołanie Zarządu Herkules S.A. na nową kadencję

 • 27.06.2018 16:07

  HERKULES SA (30/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 26.06.2018 16:40

  HERKULES SA (29/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 25.06.2018 19:58

  Herkules chce skupić do 1 mln akcji po 4,2 zł za papier

 • 25.06.2018 19:47

  HERKULES SA (28/2018) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 19.06.2018 13:27

  HERKULES SA (27/2018) Postanowienie Sądu o zmianie firmy spółki zależnej z SPC-3 Sp. z o.o. na Herkules Infrastruktura Sp. z o.o.

 • 18.06.2018 13:47

  HERKULES SA (26/2018) Otrzymanie I części zaliczki od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz spółki zależnej.

 • 14.06.2018 12:49

  HERKULES SA (25/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Noble Securities S.A.

 • 12.06.2018 16:14

  HERKULES SA (24/2018) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

 • 11.06.2018 15:49

  Herkules przyjął program skupu akcji własnych w celu umorzenia

 • 11.06.2018 15:28

  HERKULES SA (23/2018) Przyjęcie Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia

 • 08.06.2018 12:59

  HERKULES SA (22/2018) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 16:53

  HERKULES SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 30.05.2018 11:12

  Rockbridge TFI ma ponad 5 proc. akcji Herkulesa

 • 30.05.2018 10:07

  HERKULES SA (20/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 28.05.2018 00:12

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 16:12

  Herkules chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję za '17

 • 24.05.2018 16:01

  HERKULES SA (19/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 23.05.2018 12:12

  HERKULES SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

 • 18.05.2018 21:16

  HERKULES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 18.05.2018 21:12

  HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.05.2018 21:08

  HERKULES SA (17/2018) Korekta rocznego Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki Herkules S.A. za 2017 r. oraz rocznego Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Herkules za 2017 r.

 • 08.05.2018 16:12

  HERKULES SA (16/2018) Podpisanie przez spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o gwarancję i udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 27.04.2018 17:05

  HERKULES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:03

  HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.04.2018 14:13

  HERKULES SA (15/2018) Podpisanie umów z Millennium Leasing Sp. z o.o.

 • 04.04.2018 12:07

  HERKULES SA (14/2018) Otrzymanie przez Viatron S.A. - spółki zależnej Emitenta postanowienia Sądu o otwarciu postępowania układowego

 • 29.03.2018 10:58

  HERKULES SA (13/2018) Informacja o podpisaniu istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A. i o odpowiedzialności Emitenta za realizację umowy.

 • 29.03.2018 10:36

  Konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem podpisało z PKP PLK umowę za 2,3 mld zł

 • 26.03.2018 14:46

  HERKULES SA (12/2018) Podpisanie przez spółkę zależną istotnej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 05.03.2018 13:01

  HERKULES SA (11/2018) Zawarcie umów z Warbud S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • 26.02.2018 15:03

  HERKULES SA (10/2018) Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Herkules S.A. i spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A.

 • 14.02.2018 09:18

  HERKULES SA (9/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 13.02.2018 15:50

  Herkules chce skupić do 3,5 mln akcji po co najmniej 4 zł za sztukę do końca '19

 • 13.02.2018 15:08

  HERKULES SA (8/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 13.02.2018 r.

 • 13.02.2018 14:49

  HERKULES SA (7/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 13 lutego 2018 roku

 • 25.01.2018 14:46

  HERKULES SA (6/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 19.01.2018 13:30

  HERKULES SA (5/2018) Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie oddalenia odwołania w postępowaniu przetargowym

 • 17.01.2018 15:37

  HERKULES SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 05.01.2018 17:33

  HERKULES SA (3/2018) Złożenie przez Viatron S.A. - spółkę zależną Emitenta wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

 • 04.01.2018 15:49

  Akcjonariusz Herkulesa chce upoważnić zarząd spółki do skupu akcji własnych

 • 04.01.2018 15:36

  HERKULES SA (2/2018) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 03.01.2018 15:55

  HERKULES SA (1/2018) Decyzja Viatron S.A. - spółki zależnej Emitenta o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

 • 29.12.2017 15:49

  HERKULES SA (137/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.12.2017 15:45

  Herkules skupił 1,2 mln akcji po 4,20 zł za sztukę

 • 29.12.2017 15:42

  HERKULES SA (136/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.12.2017 15:31

  HERKULES SA (135/2017) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 29.12.2017 09:44

  HERKULES SA (134/2017) Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 14.12.2017 09:24

  HERKULES SA (133/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A.

 • 12.12.2017 15:43

  HERKULES SA (132/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 12.12.2017 15:34

  HERKULES SA (131/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 12.12.2017 15:28

  HERKULES SA (130/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 12 grudnia 2017 roku

 • 07.12.2017 16:43

  Herkules chce skupić do 1,2 mln akcji po 4,20 zł za akcję

 • 07.12.2017 16:22

  HERKULES SA (129/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 06.12.2017 17:17

  HERKULES SA (128/2017) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

 • 06.12.2017 15:55

  Wynik Herkulesa za '17 może być niższy o 7,2 mln zł wskutek odpisów

 • 06.12.2017 15:34

  HERKULES SA (127/2017) Wpływ niektórych istotnych zdarzeń na skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r.

 • 06.12.2017 08:38

  HERKULES SA (126/2017) Wybór Herkules S.A. na dostawcę żurawi wieżowych na potrzeby budowy wieżowca Skyliner w Warszawie

 • 05.12.2017 08:35

  HERKULES SA (125/2017) Podpisanie umowy z Enercon GmbH

 • 29.11.2017 16:43

  HERKULES SA (124/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.11.2017 00:09

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.11.2017 15:32

  HERKULES SA (123/2017) Podpisanie umów z Millennium Leasing Sp. z o.o.

 • 15.11.2017 13:24

  HERKULES SA (122/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 13.11.2017 12:26

  HERKULES SA (121/2017) Zaniechanie dalszej współpracy z Grupą Kapitałową Vistal Gdynia - aktualizacja.

 • 07.11.2017 15:47

  HERKULES SA (120/2017) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 07.11.2017 14:10

  Herkules szacuje marżę netto na kontrakcie na GSM-R na 8-10 proc.

 • 30.10.2017 10:33

  HERKULES SA (119/2017) Rozszerzenie współpracy z Enercon GmbH

 • 26.10.2017 12:38

  Oferta konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 26.10.2017 12:25

  HERKULES SA (118/2017) Informacja o wybraniu oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 26.10.2017 08:43

  HERKULES SA (117/2017) Spadek przychodów spółki zależnej

 • 19.10.2017 20:39

  Herkules zrezygnował z współpracy z grupą Vistal Gdynia

 • 19.10.2017 20:06

  HERKULES SA (116/2017) Zaniechanie dalszej współpracy z Grupą Kapitałową Vistal Gdynia

 • 19.10.2017 09:20

  Altus TFI ma 6,38 proc. głosów na walnym Herkulesa

 • 19.10.2017 09:14

  HERKULES SA (115/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 19.10.2017 09:07

  HERKULES SA (114/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 12.10.2017 20:07

  Altus TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Herkulesa

 • 12.10.2017 20:00

  HERKULES SA (113/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Herkules S.A. poniżej 5%

 • 05.10.2017 11:08

  Herkules nie wyklucza akwizycji; chce sprzedać obiekt w Krynicy (wywiad)

 • 05.10.2017 11:05

  Herkules widzi duży popyt na żurawie wieżowe, w '18 powinno być podobnie (wywiad)

 • 29.09.2017 00:17

  HERKULES SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.09.2017 15:46

  HERKULES SA (112/2017) Informacja o złożeniu przez spółkę zależną oferty z najkorzystniejszą ceną

 • 22.09.2017 09:56

  HERKULES SA (111/2017) Informacja o nabyciu udziałów

 • 12.09.2017 13:07

  HERKULES SA (110/2017) Podpisanie umowy istotnej oraz aneksu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 31.08.2017 09:21

  HERKULES SA (109/2017) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 17.08.2017 15:37

  HERKULES SA (108/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez Herkules S.A. oraz przez jednostkę zależną Herkules S.A.

 • 17.08.2017 14:52

  Spółka zależna Herkulesa otrzyma dofinansowanie na kwotę 5,3 mln zł

 • 17.08.2017 14:42

  HERKULES SA (107/2017) Zatwierdzenie, przez PARP, wniosku spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

 • 27.07.2017 14:51

  HERKULES SA (106/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 13.07.2017 14:58

  HERKULES SA (105/2017) Powołanie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 12.07.2017 13:11

  HERKULES SA (104/2017) Odpowiedź na pytania akcjonariusza zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 30.06.2017 r. udzielona w trybie art. 428 par. 6. k.s.h.

 • 03.07.2017 07:58

  Herkules wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję za '16

 • 01.07.2017 16:18

  HERKULES SA (103/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A.

 • 01.07.2017 16:03

  HERKULES SA (102/2017) Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

 • 01.07.2017 15:49

  HERKULES SA (101/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

 • 28.06.2017 14:35

  BPH TFI ma 4,77 proc. głosów na walnym Herkulesa

 • 28.06.2017 14:28

  HERKULES SA (100/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Herkules S.A. poniżej 5%

 • 23.06.2017 11:09

  HERKULES SA (99/2017) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 01.06.2017 16:21

  HERKULES SA (98/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 31.05.2017 15:36

  HERKULES SA (97/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 26.05.2017 13:50

  Herkules do 19 czerwca chce skupić 825.000 akcji po 4,2 zł za sztukę

 • 26.05.2017 13:11

  HERKULES SA (96/2017) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

 • 19.05.2017 00:29

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 18.05.2017 13:13

  HERKULES SA (95/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Victoria Dom S.A.

 • 18.05.2017 09:13

  NN PTE ma 12,71 proc. na WZ spółki Herkules

 • 18.05.2017 09:03

  HERKULES SA (94/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana stanu posiadania.

 • 17.05.2017 11:07

  HERKULES SA (93/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 02.05.2017 10:06

  NN PTE ma ponad 10 proc. na WZ spółki Herkules

 • 02.05.2017 09:54

  HERKULES SA (92/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 28.04.2017 10:03

  HERKULES SA (91/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Noble Securities S.A.

 • 28.04.2017 08:57

  HERKULES SA (90/2017) Skup akcji własnych

 • 28.04.2017 00:17

  HERKULES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 00:11

  HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.04.2017 15:14

  Herkules chce wypłacić 0,13 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.04.2017 15:03

  HERKULES SA (89/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 27.04.2017 09:21

  HERKULES SA (88/2017) Skup akcji własnych

 • 26.04.2017 13:21

  HERKULES SA (87/2017) Wypłata dywidendy w spółce zależnej

 • 26.04.2017 08:54

  HERKULES SA (86/2017) Skup akcji własnych

 • 25.04.2017 09:45

  HERKULES SA (85/2017) Skup akcji własnych

 • 22.04.2017 10:49

  HERKULES SA (84/2017) Skup akcji własnych

 • 21.04.2017 10:56

  HERKULES SA (83/2017) Skup akcji własnych

 • 20.04.2017 09:08

  HERKULES SA (82/2017) Skup akcji własnych

 • 19.04.2017 10:28

  HERKULES SA (81/2017) Skup akcji własnych

 • 14.04.2017 09:10

  HERKULES SA (80/2017) Skup akcji własnych

 • 13.04.2017 09:03

  HERKULES SA (79/2017) Skup akcji własnych

 • 12.04.2017 12:41

  HERKULES SA (78/2017) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A

 • 12.04.2017 09:51

  HERKULES SA (77/2017) Skup akcji własnych

 • 11.04.2017 09:02

  HERKULES SA (76/2017) Skup akcji własnych

 • 08.04.2017 17:15

  HERKULES SA (75/2017) Skup akcji własnych

 • 07.04.2017 09:47

  HERKULES SA (74/2017) Skup akcji własnych

 • 06.04.2017 13:12

  HERKULES SA (73/2017) Skup akcji własnych

 • 05.04.2017 13:36

  HERKULES SA (72/2017) Skup akcji własnych

 • 04.04.2017 13:10

  HERKULES SA (71/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A.

 • 04.04.2017 09:28

  HERKULES SA (70/2017) Skup akcji własnych

 • 31.03.2017 17:38

  HERKULES SA (69/2017) Skup akcji własnych

 • 31.03.2017 10:10

  HERKULES SA (68/2017) Skup akcji własnych

 • 30.03.2017 10:06

  HERKULES SA (67/2017) Skup akcji własnych

 • 29.03.2017 16:38

  HERKULES SA (66/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.03.2017 16:30

  HERKULES SA (65/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.03.2017 16:20

  HERKULES SA (64/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.03.2017 16:12

  HERKULES SA (63/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.03.2017 16:00

  HERKULES SA (62/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 29 marca 2017 roku

 • 29.03.2017 09:50

  HERKULES SA (61/2017) Skup akcji własnych

 • 24.03.2017 20:38

  HERKULES SA (60/2017) Skup akcji własnych

 • 24.03.2017 12:58

  HERKULES SA (59/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez Herkules S.A.

 • 24.03.2017 10:12

  HERKULES SA (58/2017) Skup akcji własnych

 • 23.03.2017 10:07

  HERKULES SA (57/2017) Skup akcji własnych

 • 22.03.2017 11:29

  HERKULES SA (56/2017) Skup akcji własnych

 • 21.03.2017 10:18

  HERKULES SA (55/2017) Skup akcji własnych

 • 17.03.2017 17:10

  HERKULES SA (54/2017) Skup akcji własnych

 • 16.03.2017 17:19

  HERKULES SA (53/2017) Skup akcji własnych

 • 16.03.2017 08:52

  HERKULES SA (52/2017) Skup akcji własnych

 • 15.03.2017 09:59

  HERKULES SA (51/2017) Skup akcji własnych

 • 14.03.2017 08:56

  HERKULES SA (50/2017) Skup akcji własnych

 • 13.03.2017 09:15

  HERKULES SA (49/2017) Skup akcji własnych

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 02.03.2017 15:06

  HERKULES SA (48/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 02.03.2017 10:15

  HERKULES SA (47/2017) Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A

 • 01.03.2017 12:13

  HERKULES SA (46/2017) Informacja o przesunięciu terminu połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną

 • 28.02.2017 10:04

  HERKULES SA (45/2017) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 24.02.2017 11:24

  HERKULES SA (44/2017) Skup akcji własnych

 • 23.02.2017 11:21

  HERKULES SA (43/2017) Skup akcji własnych

 • 22.02.2017 20:30

  HERKULES SA (42/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 20.02.2017 14:44

  HERKULES SA (41/2017) Zmiany w Programie skupu akcji własnych

 • 17.02.2017 10:29

  HERKULES SA (40/2017) Skup akcji własnych

 • 16.02.2017 10:10

  HERKULES SA (39/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A.

 • 16.02.2017 09:21

  HERKULES SA (38/2017) Skup akcji własnych

 • 15.02.2017 10:44

  HERKULES SA (37/2017) Skup akcji własnych

 • 14.02.2017 10:13

  HERKULES SA (36/2017) Skup akcji własnych

 • 10.02.2017 20:34

  HERKULES SA (35/2017) Skup akcji własnych

 • 10.02.2017 20:09

  HERKULES SA (34/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 10.02.2017 20:00

  HERKULES SA (33/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 10 lutego 2017 roku

 • 10.02.2017 09:47

  HERKULES SA (32/2017) Skup akcji własnych

 • 09.02.2017 13:17

  HERKULES SA (31/2017) Skup akcji własnych

 • 08.02.2017 09:32

  HERKULES SA (30/2017) Skup akcji własnych

 • 07.02.2017 11:13

  HERKULES SA (29/2017) Skup akcji własnych

 • 04.02.2017 14:26

  HERKULES SA (28/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 04.02.2017 14:12

  HERKULES SA (27/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 04.02.2017 14:03

  HERKULES SA (26/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

 • 01.02.2017 10:12

  HERKULES SA (25/2017) Skup akcji własnych

 • 31.01.2017 16:02

  HERKULES SA (24/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 31.01.2017 11:13

  HERKULES SA (23/2017) Skup akcji własnych

 • 28.01.2017 14:00

  HERKULES SA (22/2017) Skup akcji własnych

 • 27.01.2017 12:01

  HERKULES SA (21/2017) Skup akcji własnych

 • 26.01.2017 10:03

  HERKULES SA (20/2017) Skup akcji własnych

 • 25.01.2017 10:22

  HERKULES SA (19/2017) Skup akcji własnych

 • 24.01.2017 11:03

  HERKULES SA (18/2017) Skup akcji własnych

 • 21.01.2017 12:11

  HERKULES SA (17/2017) Skup akcji własnych

 • 20.01.2017 11:00

  HERKULES SA (16/2017) Skup akcji własnych

 • 19.01.2017 11:05

  HERKULES SA (15/2017) Skup akcji własnych

 • 18.01.2017 13:27

  HERKULES SA (14/2017) Skup akcji własnych

 • 17.01.2017 13:43

  HERKULES SA (13/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 17.01.2017 09:45

  HERKULES SA (12/2017) Skup akcji własnych

 • 13.01.2017 23:04

  HERKULES SA (11/2017) Skup akcji własnych

 • 13.01.2017 09:41

  HERKULES SA (10/2017) Skup akcji własnych

 • 12.01.2017 18:55

  HERKULES SA (9/2017) Skup akcji własnych

 • 11.01.2017 13:44

  HERKULES SA (8/2017) Skup akcji własnych

 • 10.01.2017 15:24

  HERKULES SA (7/2017) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

 • 10.01.2017 10:11

  HERKULES SA (6/2017) Skup akcji własnych

 • 06.01.2017 15:01

  HERKULES SA (5/2017) Skup akcji własnych

 • 05.01.2017 13:09

  HERKULES SA (4/2017) Skup akcji własnych

 • 04.01.2017 14:37

  HERKULES SA (3/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 04.01.2017 12:14

  HERKULES SA (2/2016) Skup akcji własnych

 • 03.01.2017 13:36

  HERKULES SA (1/2017) Skup akcji własnych

 • 31.12.2016 14:56

  HERKULES SA (82/2016) Skup akcji własnych

 • 30.12.2016 19:23

  HERKULES SA (81/2016) Skup akcji własnych

 • 29.12.2016 13:51

  HERKULES SA (80/2016) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

 • 29.12.2016 12:48

  HERKULES SA (79/2016) Skup akcji własnych

 • 27.12.2016 15:13

  HERKULES SA (78/2016) Skup akcji własnych

 • 24.12.2016 12:17

  HERKULES SA (77/2016) Skup akcji własnych

 • 22.12.2016 19:50

  HERKULES SA (76/2016) Skup akcji własnych

 • 22.12.2016 14:00

  HERKULES SA (75/2016) Skup akcji własnych

 • 21.12.2016 09:36

  HERKULES SA (74/2016) Skup akcji własnych

 • 20.12.2016 10:02

  HERKULES SA (73/2016) Skup akcji własnych

 • 17.12.2016 15:08

  HERKULES SA (72/2016) Skup akcji własnych

 • 16.12.2016 10:11

  HERKULES SA (71/2016) Skup akcji własnych

 • 15.12.2016 14:59

  HERKULES SA (70/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 15.12.2016 09:50

  HERKULES SA (69/2016) Skup akcji własnych

 • 14.12.2016 09:35

  HERKULES SA (68/2016) Skup akcji własnych

 • 13.12.2016 10:44

  HERKULES SA (67/2016) Skup akcji własnych

 • 10.12.2016 12:01

  HERKULES SA (66/2016) Skup akcji własnych

 • 09.12.2016 12:20

  HERKULES SA (65/2016) Skup akcji własnych

 • 08.12.2016 10:30

  HERKULES SA (64/2016) Skup akcji własnych

 • 07.12.2016 09:27

  HERKULES SA (63/2016) Skup akcji własnych

 • 06.12.2016 12:36

  HERKULES SA (62/2016) Skup akcji własnych

 • 03.12.2016 18:17

  HERKULES SA (61/2016) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 01.12.2016 10:00

  HERKULES SA (60/2016) Skup akcji własnych

 • 29.11.2016 15:56

  HERKULES SA (59/2016) Skup akcji własnych

 • 26.11.2016 11:37

  HERKULES SA (58/2016) Skup akcji własnych

 • 25.11.2016 12:15

  HERKULES SA (57/2016) Skup akcji własnych

 • 24.11.2016 10:33

  HERKULES SA (56/2016) Skup akcji własnych

 • 23.11.2016 10:01

  HERKULES SA (55/2016) Skup akcji własnych

 • 22.11.2016 09:23

  HERKULES SA (54/2016) Skup akcji własnych

 • 19.11.2016 14:11

  HERKULES SA (53/2016) Skup akcji własnych

 • 15.11.2016 11:47

  HERKULES SA (52/2016) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za 3. kwartał 2016 roku nr QSr 3/2016

 • 15.11.2016 10:30

  HERKULES SA (51/2016) Skup akcji własnych

 • 14.11.2016 17:57

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 11.11.2016 15:06

  HERKULES SA (50/2016) Skup akcji własnych

 • 10.11.2016 09:28

  HERKULES SA (49/2016) Skup akcji własnych

 • 09.11.2016 13:17

  HERKULES SA (48/2016) Skup akcji własnych

 • 08.11.2016 10:09

  HERKULES SA (47/2016) Skup akcji własnych

 • 05.11.2016 08:30

  HERKULES SA (46/2016) Skup akcji własnych

 • 04.11.2016 12:33

  HERKULES SA (45/2016) Skup akcji własnych

 • 15.10.2016 14:48

  HERKULES SA (44/2016) Skup akcji własnych

 • 14.10.2016 12:51

  HERKULES SA (43/2016) Skup akcji własnych

 • 13.10.2016 10:30

  HERKULES SA (42/2016) Skup akcji własnych

 • 12.10.2016 15:04

  HERKULES SA (41/2016) Skup akcji własnych

 • 01.10.2016 13:30

  HERKULES SA (40/2016) Skup akcji własnych

 • 30.09.2016 12:38

  HERKULES SA (39/2016) Skup akcji własnych

 • 29.09.2016 13:28

  HERKULES SA (38/2016) Skup akcji własnych

 • 28.09.2016 11:09

  HERKULES SA (37/2016) Skup akcji własnych

 • 22.09.2016 10:04

  HERKULES SA (36/2016) Skup akcji własnych

 • 21.09.2016 10:22

  HERKULES SA (35/2016) Skup akcji własnych

 • 20.09.2016 10:07

  HERKULES SA (34/2016) Skup akcji własnych

 • 16.09.2016 19:04

  HERKULES SA (33/2016) Skup akcji własnych

 • 16.09.2016 10:25

  HERKULES SA (32/2016) Skup akcji własnych

 • 15.09.2016 12:55

  HERKULES SA (31/2016) Sprzedaż aktywów spółki zależnej

 • 15.09.2016 12:46

  HERKULES SA (30/2016) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną

 • 15.09.2016 09:00

  HERKULES SA (29/2016) Skup akcji własnych

 • 14.09.2016 11:33

  HERKULES SA (28/2016) Skup akcji własnych

 • 31.08.2016 17:12

  HERKULES SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 16:04

  Oferta konsorcjum z Herkulesem najkorzystniejsza w przetargu PSE

 • 08.08.2016 10:07

  HERKULES SA (27/2016) Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2016 roku

 • 03.08.2016 21:17

  HERKULES SA (26/2016) Aneksy do umów kredytowych zawartych pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Maszynami Budownictwa "Budopol" S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 28.07.2016 13:32

  HERKULES SA (25/2016) Skup akcji własnych w celu umorzenia

 • 15.07.2016 23:59

  HERKULES SA (24/2016) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A

 • 15.07.2016 23:49

  HERKULES SA (23/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 25.05.2016 17:55

  Herkules skupi do 2.170.607 akcji własnych; wyda do 10,85 mln zł

 • 25.05.2016 17:17

  HERKULES SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 25.05.2016 17:12

  HERKULES SA Powołanie członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję

 • 25.05.2016 16:52

  Herkules wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję za '15

 • 25.05.2016 16:52

  HERKULES SA Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

 • 25.05.2016 16:40

  HERKULES SA Uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy Herkules S.A. w dniu 25 maja 2016 roku

 • 23.05.2016 18:15

  Akcjonariusz Herkulesa proponuje uchwalenie skupu do 2.170.607 akcji własnych

 • 23.05.2016 17:08

  HERKULES SA Projekty uchwał do uzupełnionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 25 maja 2016 roku.

 • 16.05.2016 17:12

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 16:24

  HERKULES SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

 • 11.05.2016 16:16

  HERKULES SA Korekta raportu rocznego za 2015 rok

 • 07.05.2016 13:01

  HERKULES SA Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 25 maja 2016 roku.

 • 07.05.2016 12:33

  HERKULES SA Zmiana pośredniego stanu posiadania akcji Herkules S.A. przez Akcjonariusza

 • 06.05.2016 14:00

  HERKULES SA Zmiana stanu posiadania akcji Herkules S.A. przez Akcjonariusza