HM Inwest SA

skrót: HMI

Ostatnie notowanie z: 12.08.2020 13:56

Aktualny kurs10,10   1 %0,10 zł
Otwarcie10,101,00%
Minimum10,101,00%
Maksimum10,101,00%
Wolumen (szt.) 120
Kurs odniesienia10
Widełki dolne9,10
Widełki górne11,10
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1109,75
21 5809,70
1109,50
1549,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
10,3010 1
10,8010 1
11,4010 2
11,90110 3
Grupa koncentruje się na kompleksowej realizacji inwestycji deweloperskich w budownictwie mieszkaniowym (od znalezienia lokalizacji, zakupu terenu, prace projektowe i budowę, aż po sprzedaż mieszkań). Projekty realizowane są przede wszystkim w Warszawie i Poznaniu. Grupa jest także producentem prefabrykatów betonowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j.1 911 46681,82%1 911 46681,82%
Hofman Piotr130 0045,56%130 0045,56%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 17.06.2020 16:29

  HM INWEST SA (19/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 17.06.2020 16:25

  HM INWEST SA (18/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.

 • 17.06.2020 16:21

  HM INWEST SA (17/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 17.06.2020 r.

 • 16.06.2020 11:25

  HM INWEST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.06.2020 10:29

  HM INWEST SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.06.2020 10:01

  HM INWEST SA (16/2020) Informacja o korekcie skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2019

 • 09.06.2020 16:40

  HM INWEST SA (15/2020) Korekta informacji uzyskanej w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 08.06.2020 15:18

  HM INWEST SA (14/2020) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną

 • 08.06.2020 15:05

  HM INWEST SA (13/2020) Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji

 • 08.06.2020 14:49

  HM INWEST SA (12/2020) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 08.06.2020 14:33

  HM INWEST SA (11/2020) Przekroczenie progu 10% akcji przez akcjonariusza

 • 28.05.2020 14:05

  HM INWEST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 22.05.2020 11:42

  HM INWEST SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2020 14:53

  HM INWEST SA (9/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii D i ich umorzenie

 • 14.05.2020 14:21

  HM INWEST SA (8/2020) Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

 • 24.04.2020 18:30

  HM INWEST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 24.04.2020 18:14

  HM INWEST SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 21.04.2020 15:31

  HM INWEST SA (7/2020) Zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania spółki celowej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

 • 02.04.2020 16:51

  HM INWEST SA (6/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 31.03.2020 12:30

  HM INWEST SA (4/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 05.03.2020 11:59

  HM INWEST SA (3/2020) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

 • 21.02.2020 14:05

  HM INWEST SA (2/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 31.01.2020 15:25

  HM INWEST SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 02.01.2020 18:34

  GPW Benchmark: Komunikat - HMINWEST

 • 02.01.2020 18:34

  GPW Benchmark: Komunikat - HMINWEST

 • 20.12.2019 16:21

  HM INWEST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.12.2019 15:58

  HM INWEST SA (36/2019) Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2019

 • 19.12.2019 13:58

  HM INWEST SA (35/2019) Informacja o nabyciu przez Spółkę nieruchomości

 • 17.12.2019 11:55

  HM INWEST SA (34/2019) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.12.2019 14:45

  HM INWEST SA (33/2019) Przedterminowy wykup obligacji serii C

 • 06.12.2019 15:47

  HM INWEST SA (32/2019) Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza

 • 06.12.2019 15:36

  HM INWEST SA (31/2019) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.12.2019 16:59

  HM INWEST SA (30/2019) Przydział obligacji serii D

 • 29.11.2019 14:11

  HM INWEST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 27.11.2019 16:28

  HM INWEST SA (29/2019) Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości

 • 31.10.2019 18:12

  HM INWEST SA (28/2019) Podpisanie przez spółkę zależną umowy przenoszącej własność nieruchomości

 • 31.10.2019 18:09

  HM INWEST SA (27/2019) Informacja o wygranym przetargu

 • 30.09.2019 19:09

  HM INWEST SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 25.09.2019 18:50

  HM INWEST SA (26/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 13.09.2019 08:06

  HM INWEST SA (25/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.08.2019 16:46

  HM INWEST SA (24/2019) Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa

 • 29.08.2019 17:36

  HM INWEST SA (23/2019) Informacja o wygranym przetargu

 • 28.08.2019 11:26

  HM INWEST SA (22/2019) Podpisanie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 28.08.2019 11:21

  HM INWEST SA (21/2019) Podpisanie przez spółkę zależną umów pożyczek

 • 28.08.2019 11:15

  HM INWEST SA (20/2019) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów

 • 14.08.2019 17:45

  HM INWEST SA (19/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 17.04.2019 16:19

  HM INWEST SA (4/2019) Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

 • 17.04.2019 16:10

  HM INWEST SA (3/2019) Jednostkowy raport roczny za rok 2018

 • 22.03.2019 15:23

  HM INWEST SA (12/2019) Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji

 • 22.03.2019 15:17

  HM INWEST SA (11/2019) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną

 • 18.03.2019 18:09

  HM INWEST SA (10/2019) Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji

 • 18.03.2019 18:02

  HM INWEST SA (9/2019) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną

 • 18.03.2019 17:57

  HM INWEST SA (8/2019) Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji

 • 18.03.2019 17:49

  HM INWEST SA (7/2019) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną

 • 18.03.2019 16:56

  HM INWEST SA (5/2019) Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny

 • 15.03.2019 18:25

  HM INWEST SA (4/2019) Zbycie akcji przez akcjonariusza posiadającego znaczny pakiet akcji

 • 13.03.2019 16:59

  HM INWEST SA (3/2019) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną

 • 14.02.2019 17:58

  HM INWEST SA (2/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

 • 04.02.2019 15:17

  HM INWEST SA (2/2019) Aport nieruchomości do spółki zależnej

 • 28.01.2019 16:29

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny HM Inwest

 • 25.01.2019 14:06

  HM INWEST SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 18.01.2019 14:50

  HM INWEST SA (1/2019) Aport nieruchomości do spółki zależnej

 • 19.12.2018 15:52

  HM INWEST SA (26/2018) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

 • 11.12.2018 14:12

  HM INWEST SA (30/2018) Powołanie prokurenta

 • 03.12.2018 10:39

  HM INWEST SA (25/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 14.11.2018 14:35

  HM INWEST SA (24/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

 • 07.11.2018 12:57

  HM INWEST SA (29/2018) Podpisanie umowy zakupu nieruchomości

 • 31.10.2018 15:52

  HM INWEST SA (23/2018) Tekst jednolity statutu

 • 31.10.2018 15:48

  HM INWEST SA (22/2018) Złożenie rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu

 • 16.10.2018 11:19

  HM INWEST SA (28/2018) Zawarcie istotnej umowy

 • 12.10.2018 17:17

  HM INWEST SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ HM Inwest S.A. w dniu 12.10.2018 r.

 • 12.10.2018 17:02

  HM INWEST SA (21/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 12.10.2018 16:56

  HM INWEST SA (20/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 12.10.2018 r.

 • 02.10.2018 16:44

  HM INWEST SA (25/2018) Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 02.10.2018 16:35

  HM INWEST SA (24/2018) Przedterminowy wykup części obligacji serii C

 • 14.09.2018 11:42

  HM INWEST SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM Inwest S.A.

 • 14.09.2018 11:29

  HM INWEST SA (23/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A.

 • 14.09.2018 08:48

  HM INWEST SA (18/2018) Życiorys Członka Rady Nadzorczej

 • 12.09.2018 11:46

  HM INWEST SA (17/2018) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

 • 11.09.2018 17:34

  HM INWEST SA (16/2018) Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku

 • 10.09.2018 16:58

  HM INWEST SA (15/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 10.08.2018 14:34

  HM INWEST SA (14/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

 • 08.08.2018 15:04

  HM INWEST SA (22/2018) Podpisanie umowy zakupu nieruchomości

 • 07.08.2018 09:07

  HM INWEST SA (21/2018) Przedterminowy wykup części obligacji serii C

 • 07.08.2018 08:57

  HM INWEST SA (13/2018) Przedterminowy wykup części obligacji serii C

 • 06.08.2018 16:55

  HM INWEST SA (20/2018) Podpisanie umów zakupu nieruchomości i ruchomości

 • 03.08.2018 15:57

  HM INWEST SA (12/2018) Życiorys Członka Rady Nadzorczej

 • 20.07.2018 17:18

  HM INWEST SA (11/2018) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

 • 03.07.2018 10:37

  HM INWEST SA (10/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 27.06.2018 12:33

  HM INWEST SA (19/2018) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 21.06.2018 14:41

  HM INWEST SA (9/2018) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 21.06.2018 14:24

  HM INWEST SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 21.06.2018 r.

 • 21.06.2018 14:04

  HM INWEST SA (8/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 21.06.2018 r.

 • 21.06.2018 11:16

  HM INWEST SA (17/2018) Podpisanie przedwstępnych umów zakupu nieruchomości i ruchomości

 • 25.05.2018 12:58

  HM INWEST SA (7/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM Inwest S.A.

 • 25.05.2018 12:46

  HM INWEST SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A.

 • 15.05.2018 08:44

  HM INWEST SA (6/2018) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

 • 19.04.2018 16:09

  HM INWEST SA (14/2018) Informacja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 • 10.04.2018 11:54

  HM INWEST SA (13/2018) Zawiązanie nowej spółki

 • 05.04.2018 13:23

  HM INWEST SA (12/2018) Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeNabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.03.2018 10:52

  HM INWEST SA (11/2018) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu

 • 27.03.2018 10:44

  HM INWEST SA (10/2018) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu

 • 27.03.2018 10:39

  HM INWEST SA (9/2018) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu

 • 27.03.2018 10:35

  HM INWEST SA (8/2018) Zawiązanie nowych spółek

 • 21.03.2018 11:14

  HM INWEST SA (5/2018) Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

 • 21.03.2018 11:06

  HM INWEST SA (4/2018) Jednostkowy raport roczny za rok 2017

 • 16.03.2018 15:37

  HM INWEST SA (7/2018) Prowadzenie działań dotyczących planu pozyskania Inwestora strategicznego i realizacji strategii rozwoju Spółki

 • 08.03.2018 17:45

  HM INWEST SA (6/2018) Spłata kredytu

 • 08.03.2018 17:40

  HM INWEST SA (5/2018) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu

 • 01.03.2018 16:50

  HM INWEST SA (4/2018) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu

 • 31.01.2018 15:45

  HM INWEST SA (3/2018) Przedterminowy wykup obligacji serii A i serii B

 • 31.01.2018 15:41

  HM INWEST SA (3/2018) Umorzenie obligacji serii A i serii B

 • 30.01.2018 16:13

  HM INWEST SA (2/2018) Przydział obligacji serii C i ustanowienie hipoteki

 • 30.01.2018 16:04

  HM INWEST SA (2/2018) Emisja obligacji serii C

 • 30.01.2018 09:56

  HM INWEST SA (1/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 04.01.2018 13:32

  HM INWEST SA (1/2018) Podpisanie listu intencyjnego

 • 20.12.2017 10:57

  HM INWEST SA (33/2017) Umowa zakupu nieruchomości

 • 12.12.2017 08:39

  HM INWEST SA (20/2017) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

 • 04.12.2017 16:23

  HM INWEST SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ HM Inwest S.A. w dniu 04.12.2017 r.

 • 04.12.2017 16:19

  HM INWEST SA (19/2017) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 04.12.2017 16:16

  HM INWEST SA (18/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 04.12.2017 r.

 • 22.11.2017 15:25

  HM INWEST SA (30/2017) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu

 • 21.11.2017 15:24

  HM INWEST SA (29/2017) Informacja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 • 14.11.2017 13:46

  HM INWEST SA (17/2017) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

 • 08.11.2017 11:42

  HM INWEST SA (16/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM Inwest S.A.

 • 08.11.2017 11:24

  HM INWEST SA (28/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. -korekta

 • 08.11.2017 10:47

  HM INWEST SA (28/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A.

 • 31.10.2017 16:03

  HM INWEST SA (27/2017) Informacja o wygranym przetargu

 • 31.10.2017 15:48

  HM INWEST SA (26/2017) Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży i realizacji

 • 23.10.2017 15:27

  HM INWEST SA (15/2017) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 06.10.2017 14:53

  HM INWEST SA (25/2017) Podpisanie umowy zakupu nieruchomości

 • 25.09.2017 15:38

  HM INWEST SA (24/2017) Informacja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 • 06.09.2017 16:35

  HM INWEST SA (23/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.09.2017 14:49

  HM INWEST SA (22/2017) Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt odnawialny

 • 11.08.2017 08:30

  HM INWEST SA (14/2017) Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

 • 07.08.2017 13:47

  HM INWEST SA (21/2017) Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości

 • 17.07.2017 16:41

  HM INWEST SA (19/2017) Aport nieruchomości do spółki zależnej

 • 04.07.2017 14:17

  HM INWEST SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ HM Inwest S.A. w dniu 04.07.2017 r.

 • 04.07.2017 13:57

  HM INWEST SA (13/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 04.07.2017r.

 • 14.06.2017 14:37

  HM INWEST SA (12/2017) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A.

 • 14.06.2017 14:20

  HM INWEST SA (15/2017) Ogłoszenie zmian do porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM INWEST S.A.

 • 01.06.2017 14:47

  HM INWEST SA (14/2017) Zawarcie umowy sprzedaży

 • 27.05.2017 08:27

  HM INWEST SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM Inwest S.A.

 • 27.05.2017 08:02

  HM INWEST SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A.

 • 27.05.2017 07:57

  HM INWEST SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A.

 • 18.05.2017 15:32

  HM INWEST SA (12/2017) Korekta do raportu nr 12/2017 Zawarcie umowy na zakup nieruchomości

 • 18.05.2017 15:15

  HM INWEST SA (12/2017) Zawarcie umowy na zakup nieruchomości

 • 12.05.2017 11:04

  HM INWEST SA (10/2017) Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

 • 09.05.2017 14:16

  HM INWEST SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 09.05.2017 r.

 • 09.05.2017 14:07

  HM INWEST SA (9/2017) Zatwierdzenie rezygnacji oraz zatwierdzenie powołania Członka Rady nadzorczej

 • 09.05.2017 14:04

  HM INWEST SA (8/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 09.05.2017 r.

 • 19.04.2017 15:08

  HM INWEST SA (9/2017) Informacja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 • 12.04.2017 14:51

  HM INWEST SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM Inwest S.A.

 • 12.04.2017 14:41

  HM INWEST SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A.

 • 15.03.2017 13:22

  HM INWEST SA (6/2017) Raport roczny za rok 2016

 • 13.03.2017 14:33

  HM INWEST SA (7/2017) Zawarcie aneksu do umowy

 • 07.02.2017 10:24

  HM INWEST SA (5/2017) Życiorys Członka Rady Nadzorczej

 • 02.02.2017 15:23

  HM INWEST SA (4/2017) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

 • 02.02.2017 15:20

  HM INWEST SA (3/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 02.02.2017 08:11

  HM INWEST SA (6/2017) Zawarcie umowy na zakup nieruchomości i podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą

 • 27.01.2017 12:34

  HM INWEST SA (5/2017) Informacja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 • 25.01.2017 14:10

  HM INWEST SA (2/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 25.01.2017 10:37

  HM INWEST SA (4/2017) Przydział obligacji serii B

 • 24.01.2017 14:03

  HM INWEST SA (1/2017) Uchwała podjęta przez Zarząd w sprawie planowanej emisji obligacji

 • 24.01.2017 13:54

  HM INWEST SA (3/2017) Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą i Zarząd w sprawie planowanej emisji obligacji - korekata spowodowana brakiem pełnej treści raportu

 • 24.01.2017 13:30

  HM INWEST SA (3/2017) Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą i Zarząd w sprawie planowanej emisji obligacji

 • 19.01.2017 12:06

  HM INWEST SA (2/2017) Spłata kredytu

 • 13.01.2017 15:54

  HM INWEST SA (1/2017) Zawarcie aneksu do umowy

 • 22.12.2016 14:35

  HM INWEST SA (10/2016) Informacja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 • 22.12.2016 14:21

  HM INWEST SA (9/2016) Zawarcie umowy na zakup nieruchomości

 • 20.12.2016 16:17

  HM INWEST SA (8/2016) Zawarcie umowy sprzedaży

 • 08.12.2016 14:51

  HM INWEST SA (18/2016) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 22.11.2016 17:21

  HM INWEST SA (7/2016) Zawarcie warunkowej umowy na zakup nieruchomości

 • 14.11.2016 13:03

  HM INWEST SA (6/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.11.2016 14:02

  HM INWEST SA (17/2016) Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

 • 12.08.2016 10:25

  HM INWEST SA (16/2016) Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

 • 26.07.2016 15:40

  HM INWEST SA (5/2016) Zawarcie aneksu do umowy -korekta wynika z niepełnej treści raportu

 • 26.07.2016 15:26

  HM INWEST SA (5/2016) Zawarcie aneksu do umowy

 • 27.06.2016 13:48

  HM INWEST SA Zawarcie aneksu do umowy istotnej

 • 21.06.2016 08:59

  HM INWEST SA Zawarcie istotnej umowy

 • 01.06.2016 17:16

  HM INWEST SA Zawarcie umowy istotnej

 • 01.06.2016 17:14

  HM INWEST SA Zawarcie umowy istotnej

 • 16.05.2016 11:40

  HM INWEST SA Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

 • 12.05.2016 13:59

  HM INWEST SA Zawarcie aneksu do umowy istotnej

 • 25.04.2016 10:40

  HM INWEST SA Zawarcie istotnej umowy

 • 21.04.2016 14:53

  HM INWEST SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 21.04.2016 r.

 • 21.04.2016 14:40

  HM INWEST SA Decyzje w sprawie dywidendy podjęte przez ZWZ

 • 21.04.2016 13:07

  WZ HM Inwest zdecydowało o 1,53 zł dywidendy na akcję

 • 21.04.2016 12:22

  HM INWEST SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 21.04.2016 r.

 • 24.03.2016 09:19

  HM INWEST SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HM INWEST S.A.

 • 01.03.2016 16:19

  HM INWEST SA Zawarcie aneksu do umowy istotnej

 • 15.02.2016 15:27

  HM INWEST SA Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

 • 22.01.2016 08:00

  HM INWEST SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 08.01.2016 13:03

  HM INWEST SA zawarcie istotnej umowy

 • 08.12.2015 07:54

  HM INWEST SA zawarcie istotnej umowy

 • 03.12.2015 16:24

  HM INWEST SA zawarcie istotnej umowy

 • 01.12.2015 10:29

  HM INWEST SA Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Spółka

 • 27.11.2015 14:21

  HM INWEST SA Zawarcie umowy istotnej

 • 26.11.2015 11:30

  HM INWEST SA Uchwała podjęta przez Zarząd w sprawie udzielenia zgody na zakup nieruchomości

 • 18.11.2015 14:23

  HM INWEST SA Zawarcie aneksu do umowy istotnej

 • 18.11.2015 12:29

  HM INWEST SA Przydział obligacji serii A

 • 17.11.2015 19:41

  HM Inwest wypłaci 3,57 mln zł zaliczki w ramach dywidendy za '15

 • 17.11.2015 17:29

  HM INWEST SA Zmiana kwoty planowanej wypłaty zaliczek na dywidendę za rok obrotowy 2015

 • 13.11.2015 11:29

  HM INWEST SA Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

 • 07.11.2015 15:05

  HM INWEST SA Uchwała podjęta przez Zarząd w sprawie planowanej emisji obligacji

 • 04.11.2015 17:15

  HM INWEST SA Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą i w sprawie planowanej emisji obligacji

 • 03.11.2015 13:24

  HM INWEST SA Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki HM Inwest S.A. w sprawie planowanej wypłaty zaliczek na dywidendę za rok obrotowy 2015

 • 03.11.2015 13:19

  HM INWEST SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 13.10.2015 11:31

  HM INWEST SA Zawarcie aneksu do umowy istotnej

 • 08.10.2015 10:24

  HM INWEST SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 21.08.2015 10:54

  HM INWEST SA Ustanowienie hipoteki

 • 13.08.2015 10:56

  HM INWEST SA Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

 • 24.07.2015 15:24

  HM INWEST SA Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 03.07.2015 17:02

  HM INWEST SA Zawarcie istotnej umowy

 • 14.05.2015 17:09

  HM INWEST SA Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

 • 09.04.2015 17:07

  HM INWEST SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 09.04.2015 r.

 • 09.04.2015 17:02

  HM INWEST SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 09.04.2015 r.

 • 02.04.2015 15:29

  HM INWEST SA Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 01.04.2015 16:23

  HM INWEST SA Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 18.03.2015 15:38

  HM INWEST SA Zawarcie istotnej umowy

 • 13.03.2015 11:47

  HM INWEST SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HM INWEST S.A.

 • 13.03.2015 11:05

  HM INWEST SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HM Inwest S.A.

 • 10.03.2015 12:23

  HM INWEST SA Raport roczny za rok 2014

 • 06.03.2015 13:56

  HM INWEST SA Zawarcie istotnej umowy

 • 13.02.2015 15:08

  HM INWEST SA Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

 • 27.01.2015 11:16

  HM INWEST SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 14.11.2014 12:10

  HM INWEST SA Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

 • 13.10.2014 15:54

  HM INWEST SA zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 03.10.2014 13:38

  HM INWEST SA Informacja o niedojściu emisji akcji serii B do skutku

 • 30.09.2014 14:33

  HM INWEST SA Publikacja Informacji o ustaleniu ostatecznej liczby akcji serii B oferowanych w ramach oferty publicznej, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym ka

 • 19.09.2014 22:47

  HM INWEST SA Uchwała Rady Nadzorczej dot. zmiany ustalonych szczegółów emisji akcji serii B

 • 19.09.2014 22:39

  HM INWEST SA Publikacja Komunikatu aktualizującego nr 1 z dnia 19 września 2014 roku do Memorandum Informacyjnego HM Inwest S.A.

 • 15.09.2014 13:07

  HM Inwest liczy na 9,5 mln zł z emisji; w 2015 r. planuje przejście na główny rynek GPW

 • 09.09.2014 12:49

  HM INWEST SA Korekta raportu bieżącego EBI nr 25/2014 z dnia 05.09.2014r.

 • 05.09.2014 17:26

  HM INWEST SA Uchwały Rady Nadzorczej dot. ustalenia szczegółów emisji akcji serii B

 • 05.09.2014 17:23

  HM INWEST SA Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii B

 • 03.09.2014 17:34

  GPW: Komunikat - HM INWEST SA

 • 29.08.2014 17:18

  GPW: Komunikat - HM INWEST SA, CALL CENTER TOOLS SA

 • 26.08.2014 16:51

  HM INWEST SA wykaz akcjonariuszy

 • 26.08.2014 16:47

  HM INWEST SA uchwały podjęte na NWZ w dniu 26.08.2014 r.

 • 26.08.2014 16:39

  HM INWEST SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA HM Inwest S.A. w dniu 26.08.2014 r.

 • 26.08.2014 16:36

  HM INWEST SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 26.08.2014 r.

 • 11.08.2014 09:02

  HM INWEST SA Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

 • 29.07.2014 15:15

  HM INWEST SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HM INWEST S.A.

 • 29.07.2014 14:56

  HM INWEST SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HM Inwest S.A.

 • 14.07.2014 18:09

  HM INWEST SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 14.07.2014 18:01

  HM INWEST SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 08.07.2014 16:06

  HM INWEST SA Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 30.06.2014 13:25

  HM INWEST SA Zawarcie umowy z Animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect

 • 24.06.2014 14:41

  HM INWEST SA zbycie aktywów o istotnej wartości oraz zawarcie istotnej umowy ze spółką pod wspólną kontrolą

 • 24.06.2014 14:09

  HM INWEST SA Zbycie aktywów o istotnej wartości oraz zawarcie istotnej umowy ze spółką pod wspólną kontrolą

 • 11.06.2014 14:45

  HM INWEST SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 10.06.2014 r.

 • 11.06.2014 14:38

  HM INWEST SA uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 10.06.2014 r.

 • 11.06.2014 14:25

  HM INWEST SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA HM Inwest S.A. w dniu 10.06.2014 r.

 • 11.06.2014 14:24

  HM INWEST SA uchwały podjęte na NWZ 10.06.2014 r.

 • 27.05.2014 16:48

  HM INWEST SA Wypowiedzenie umowy z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect

 • 27.05.2014 16:45

  HM INWEST SA Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 14.05.2014 15:17

  HM INWEST SA Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

 • 13.05.2014 12:58

  HM INWEST SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA

 • 13.05.2014 12:41

  HM INWEST SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA

 • 25.04.2014 12:26

  HM INWEST SA zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 07.04.2014 15:16

  HM INWEST SA wykaz akcjonariuszy

 • 07.04.2014 15:11

  HM INWEST SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 07.04.2014 15:06

  HM INWEST SA uchwały podjęte na ZWZ 7.04.2014 r.

 • 07.04.2014 14:53

  HM INWEST SA wykaz akcjonariuszy

 • 07.04.2014 14:46

  HM INWEST SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 07.04.2014 14:43

  HM INWEST SA uchwały podjęte na ZWZ 07.04.2014 r.

 • 10.03.2014 12:49

  HM INWEST SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

 • 10.03.2014 12:36

  HM INWEST SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

 • 07.03.2014 12:35

  HM INWEST SA zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 07.03.2014 12:25

  HM INWEST SA Raport roczny za rok 2013

 • 14.02.2014 10:19

  HM INWEST SA Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

 • 06.02.2014 12:34

  HM INWEST SA rozwój działalności spółki na terenie Katowic

 • 24.01.2014 16:14

  HM INWEST SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 18.12.2013 17:36

  HM INWEST SA zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 09.12.2013 08:46

  GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex