Helio SA

skrót: HEL

Brak kursu dla wybranej firmy

Lider na rynku bakalii i mas do ciast w Polsce. W ofercie znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane, ziarna, masy makowe i krówkowe, polewy do ciast oraz popcorn do mikrofalówki.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wąsowicz Leszekw porozumieniu, z Helio SA4 023 42880,47%4 023 42880,47%

Kategoria • 18.12.2020 11:41

  HELIO SA (19/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 18.12.2020 11:40

  HELIO SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 27.11.2020 08:19

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 06.11.2020 09:18

  HELIO SA (17/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.10.2020 08:09

  HELIO SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 29.09.2020 14:02

  HELIO SA (16/2020) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2020/2021

 • 04.09.2020 17:34

  HELIO SA (15/2020) Zawarcie aneksów do umów znaczących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 10.08.2020 16:31

  HELIO SA (14/2020) Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 10.06.2020 11:37

  HELIO SA (6/2020) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2020 r.

 • 29.05.2020 07:51

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 04.05.2020 13:20

  HELIO SA (4/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w HELIO S.A.

 • 01.04.2020 14:40

  HELIO SA (3/2020) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2019/2020

 • 23.03.2020 08:13

  HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 19.03.2020 08:09

  HELIO SA (2/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2019/2020

 • 05.02.2020 13:31

  HELIO SA (1/2020) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2019/2020

 • 20.12.2019 14:31

  HELIO SA (29/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 20.12.2019 14:14

  HELIO SA (28/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 19.12.2019 15:36

  HELIO SA (27/2019) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2019/2020

 • 29.11.2019 07:43

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q

 • 21.11.2019 11:18

  HELIO SA (26/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.10.2019 07:52

  HELIO SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 25.10.2019 18:52

  HELIO SA (25/2019) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

 • 02.10.2019 14:27

  HELIO SA (24/2019) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2019/2020

 • 30.09.2019 12:15

  HELIO SA (23/2019) Zmiana nazwiska członka Rady Nadzorczej

 • 27.09.2019 13:29

  HELIO SA (22/2019) Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A. w II terminie

 • 25.09.2019 14:59

  W wezwaniu na Helio w II terminie spółka kupiła 1.554 akcji

 • 25.09.2019 14:55

  HELIO SA (21/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 25.09.2019 14:46

  HELIO SA (20/2019) Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.

 • 23.09.2019 18:09

  HELIO SA (19/2019) Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących

 • 13.09.2019 12:28

  HELIO SA (18/2019) Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej

 • 11.09.2019 14:59

  HELIO SA (17/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 11.09.2019 14:17

  HELIO SA (16/2019) Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.

 • 11.09.2019 14:15

  W wezwaniu na Helio w I terminie zawarto transakcje na 1.143.000 akcji

 • 05.09.2019 12:11

  HELIO SA (15/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 22.08.2019 16:07

  HELIO SA (14/2019) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2018/2019

 • 30.05.2019 07:43

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 18.04.2019 15:14

  HELIO SA (2/2019) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2018/2019

 • 29.03.2019 07:46

  HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 21.01.2019 15:22

  Helio miało ok. 4 mln zł zysku netto w II kw. '18/'19, mniej rdr o 39 proc. - wstępne dane

 • 21.01.2019 14:56

  HELIO SA (1/2019) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2018/2019

 • 14.12.2018 15:38

  HELIO SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 14.12.2018 15:32

  HELIO SA (9/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 14.12.2018 14:37

  HELIO SA (8/2018) Zmiany osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu

 • 14.12.2018 12:53

  HELIO SA (7/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 29.11.2018 08:05

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 14.11.2018 14:37

  HELIO SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.10.2018 07:54

  HELIO SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 18.09.2018 15:45

  Helio chce rosnąć organicznie, ale nie wyklucza akwizycji

 • 14.09.2018 15:14

  Helio spodziewa się straty w IV kw. roku 2017/18

 • 14.09.2018 14:52

  HELIO SA (5/2018) Odpis aktualizujący przeterminowane należności

 • 29.08.2018 10:52

  HELIO SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 16.08.2018 11:43

  HELIO SA (3/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 04.07.2018 17:12

  HELIO SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

 • 30.05.2018 07:46

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 12.03.2018 08:00

  HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 06.03.2018 16:29

  HELIO SA (1/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2017/2018

 • 19.12.2017 13:00

  HELIO SA (16/2017) Zmiana nazwiska członka Rady Nadzorczej

 • 15.12.2017 17:48

  HELIO SA (14/2017) Korekta raportu bieżącego nr 14/2017 w sprawie zmiany osób pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu

 • 15.12.2017 15:02

  HELIO SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 15.12.2017 14:51

  HELIO SA (14/2017) Zmiany osób pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w składzie Komitetu Audytu

 • 15.12.2017 12:50

  HELIO SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 15.12.2017 12:29

  HELIO SA (12/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 29.11.2017 07:50

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 16.11.2017 11:44

  HELIO SA (11/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 11.11.2017 18:31

  HELIO SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.10.2017 07:40

  HELIO SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 16.09.2017 17:46

  HELIO SA (9/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 12.09.2017 15:41

  HELIO SA (8/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 08.09.2017 14:10

  HELIO SA (7/2017) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w IV kwartale 2016/2017

 • 04.08.2017 11:06

  HELIO SA (6/2017) Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny roczny okres przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 03.07.2017 10:57

  HELIO SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

 • 30.06.2017 12:58

  HELIO SA (4/2017) Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 28.06.2017 16:27

  HELIO SA (3/2017) Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2017 07:45

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 19.04.2017 11:59

  Helio spodziewa się ok. dwukrotnie wyższego wyniku finansowego rdr w III kw. '16/'17

 • 19.04.2017 11:43

  HELIO SA (2/2017) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w III kwartale 2016/2017

 • 31.03.2017 07:43

  HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 18.03.2017 20:30

  HELIO SA (1/2017) Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 16.12.2016 11:57

  HELIO SA (18/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 16.12.2016 11:49

  HELIO SA (17/2016) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 16.12.2016 11:45

  HELIO SA (16/2016) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 15.12.2016 13:28

  HELIO SA (15/2016) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w II kwartale 2016/2017

 • 29.11.2016 08:02

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 10.11.2016 13:01

  HELIO SA (14/2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 02.11.2016 17:08

  HELIO SA (13/2016) Wykreślenie hipoteki na aktywach znaczących w związku ze spłatą kredytu w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 31.10.2016 07:58

  HELIO SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 24.10.2016 16:39

  HELIO SA (12/2016) Dokonanie wpisu w Rejestrze Zastawów zgodnie z umową kredytową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 23.09.2016 13:20

  HELIO SA (11/2016) Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz stosownych umów dotyczących zabezpieczenia kredytu

 • 19.09.2016 12:52

  HELIO SA (10/2016) Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy dotyczącej dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych

 • 13.09.2016 13:29

  HELIO SA (9/2016) Zgoda Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na wykreślenie hipoteki na aktywach znaczących

 • 12.09.2016 15:26

  HELIO SA (8/2016) Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach znaczących

 • 07.09.2016 12:40

  Helio zakłada wzrost przychodów o 60-70 proc. i zysk netto w I kw. 2016/17

 • 07.09.2016 12:16

  HELIO SA (7/2016) Nieoczekiwany charakter danych finansowych w I kwartale 2016/2017

 • 30.08.2016 16:37

  HELIO SA (6/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 27.07.2016 14:48

  HELIO SA (5/2016) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017

 • 22.06.2016 07:00

  Helio zakłada poprawę wyników w 2016/17, zysk możliwy już w I kw. roku obrotowego (wywiad)

 • 16.06.2016 15:55

  Helio może zanotować zysk netto w IV kw. roku 2015/16

 • 16.06.2016 15:41

  HELIO SA Nieoczekiwany charakter danych finansowych

 • 04.06.2016 19:36

  HELIO SA Powołanie członków Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję

 • 16.05.2016 08:12

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 11.04.2016 20:52

  HELIO SA Zmiana treści ustanowionych hipotek na aktywach znaczących

 • 25.03.2016 12:59

  HELIO SA Zmiany znaczących umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 • 29.02.2016 17:13

  HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 18.12.2015 10:51

  HELIO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 18.12.2015 10:47

  HELIO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 17.11.2015 09:49

  HELIO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 16.11.2015 08:15

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 06.11.2015 18:35

  HELIO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 02.11.2015 07:51

  HELIO SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 14.10.2015 13:54

  Helio zakłada poprawę obrotów i marż w 2015/16; zainwestuje w nowy magazyn (wywiad)

 • 28.09.2015 13:27

  HELIO SA Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach znaczących

 • 28.09.2015 13:24

  HELIO SA Zmiana treści ustanowionej hipoteki na aktywach znaczących

 • 18.09.2015 14:41

  HELIO SA Zmiana umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 18.09.2015 14:37

  HELIO SA Zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 31.08.2015 17:16

  HELIO SA Zawarcie znaczącej umowy - aneks do umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 31.08.2015 17:06

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 15.07.2015 14:34

  HELIO SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

 • 26.05.2015 11:41

  HELIO SA Zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 15.05.2015 08:16

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 01.04.2015 17:11

  HELIO SA Znacząca umowa - przekroczenie progu obrotów z kontrahentem

 • 02.03.2015 08:20

  HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 19.12.2014 11:49

  HELIO SA wykaz akcjonariuszy

 • 19.12.2014 11:40

  HELIO SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 14.11.2014 11:14

  HELIO SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2013/2014

 • 14.11.2014 08:24

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 14.11.2014 08:22

  HELIO SA zwołanie ZWZ spółki

 • 05.11.2014 14:59

  Helio zakłada płaską rdr sprzedaż w 2014/15; marże mogą się kurczyć (wywiad)

 • 31.10.2014 08:10

  HELIO SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 05.09.2014 11:32

  HELIO SA zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 29.08.2014 08:19

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 01.07.2014 09:00

  HELIO SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015

 • 15.05.2014 07:39

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2013 SA-Q

 • 28.02.2014 07:56

  HELIO SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 05.02.2014 14:31

  HELIO SA zmiana znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie SA

 • 17.09.2013 11:30

  HELIO SA podpisanie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie S.A.

 • 17.09.2013 11:18

  HELIO SA zawarcie znaczącej umowy - umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie SA

 • 29.08.2013 08:16

  HELIO SA raport okresowy kwartalny 4/2012 SA-Q

 • 02.07.2013 13:02

  HELIO SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014

 • 15.05.2013 08:07

  HELIO SA Raport okresowy kwartalny 3/2012 SA-Q