Getin Holding SA

skrót: GTN

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 17:04

Aktualny kurs1,31   -2,10 %-0,03 zł
Otwarcie1,351,20%
Minimum1,30-2,40%
Maksimum1,361,65%
Wolumen (szt.) 485524
Kurs odniesienia1,34
Widełki dolne1,22
Widełki górne1,49
Obroty (tyś. zł)646
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 4701,31
21 6001,31
619 3861,30
211 7081,30
1236 8351,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,311 558 1
1,324 390 2
1,3211 414 2
1,3311 262 2
1,331 900 2
Grupa prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na wyszukiwaniu i realizacji projektów w Polsce i poza jej granicami. Funkcjonuje na szeroko pojętym rynku finansowym – w bankowości, pośrednictwie finansowym, ubezpieczeniach i leasingu. aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej i Południowej, gdzie posiada cztery banki oraz trzy firmy leasingowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Czarnecki Leszekbezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i LC Corp BV104 318 77754,97%104 318 77754,97%

Kategoria • 24.09.2019 09:46

  Sytuacja na rynkach zagranicznych Getin Holdingu stabilna, wyniki segmentu mogą być powtórzone

 • 23.09.2019 18:05

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '19 wyniósł 36,2 mln zł

 • 23.09.2019 17:17

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.09.2019 15:23

  GETIN HOLDING SA (33/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 31.05.2019 10:53

  Getin Holding poprawił w I kw. wyniki za granicą, liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji

 • 30.05.2019 17:38

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.05.2019 16:52

  GETIN HOLDING SA (30/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.

 • 29.05.2019 16:48

  GETIN HOLDING SA (29/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 29.05.2019 16:40

  GETIN HOLDING SA (28/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

 • 17.05.2019 14:51

  GETIN HOLDING SA (26/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 17.04.2019 12:03

  GETIN HOLDING SA (17/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 28.03.2019 16:29

  GETIN HOLDING SA (15/2019) Informacja na temat sprawozdania finansowego spółki zależnej

 • 28.03.2019 15:08

  GETIN HOLDING SA (14/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 27.03.2019 16:16

  GETIN HOLDING SA (13/2019) Informacja na temat sprawozdania finansowego spółki zależnej

 • 18.03.2019 11:07

  GETIN HOLDING SA (12/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 12.03.2019 18:00

  GETIN HOLDING SA (11/2019) Informacja na temat sprawozdania finansowego spółki zależnej

 • 07.03.2019 16:27

  Getin Holding w sprawozdaniu za '18 zawiąże odpis na ASF w wysokości 19,7 mln zł

 • 07.03.2019 16:17

  GETIN HOLDING SA (10/2019) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji

 • 01.03.2019 19:06

  Getin Holding zamiast Ten Square Games w indeksie mWIG40 - GPW

 • 21.02.2019 13:34

  GETIN HOLDING SA (9/2019) Aktualizacja informacji poufnej

 • 15.02.2019 14:15

  GETIN HOLDING SA (8/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 13.02.2019 15:14

  GETIN HOLDING SA (7/2019) Aktualizacja informacji poufnej

 • 01.02.2019 15:59

  GETIN HOLDING SA (6/2019) Informacja na temat szacunkowej wartości zobowiązań Emitenta

 • 30.01.2019 16:16

  GETIN HOLDING SA (5/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 24.01.2019 16:40

  GETIN HOLDING SA (4/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 10.01.2019 17:09

  GETIN HOLDING SA (3/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 08.01.2019 16:16

  GETIN HOLDING SA (2/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 07.01.2019 13:29

  GETIN HOLDING SA (1/2019) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Getin Holding S.A.

 • 31.12.2018 16:47

  GETIN HOLDING SA (60/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.12.2018 19:21

  GPW: zawieszenie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki GETIN HOLDING SA

 • 28.12.2018 17:39

  Obrót akcjami Getin Holding zawieszony od 8 do 18 stycznia

 • 28.12.2018 12:35

  GETIN HOLDING SA (59/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 21.12.2018 16:11

  GETIN HOLDING SA (58/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 21.12.2018 14:47

  GETIN HOLDING SA (57/2018) Ustalenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji

 • 17.12.2018 16:50

  GETIN HOLDING SA (56/2018) Rejestracja zmian w Statucie Emitenta, tekst jednolity Statutu Emitenta

 • 14.12.2018 17:27

  GETIN HOLDING SA (55/2018) Zawarcie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta

 • 29.11.2018 08:24

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. wyniósł 13,9 mln zł, spadek o 84 proc. rdr

 • 29.11.2018 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 17:06

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji Getin Holding

 • 27.11.2018 16:56

  GETIN HOLDING SA (54/2018) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 19.11.2018 10:13

  GNB i Idea funkcjonują bez zakłóceń, NBP gotowy zapewnić płynność - MF, NBP

 • 16.11.2018 14:13

  GETIN HOLDING SA (53/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 30.10.2018 15:51

  GETIN HOLDING SA (52/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 30 października 2018 r.

 • 30.10.2018 15:49

  GETIN HOLDING SA (51/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 października 2018 r.

 • 29.10.2018 16:52

  GETIN HOLDING SA (50/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 25.10.2018 15:48

  GETIN HOLDING SA (49/2018) Powiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 23.10.2018 16:21

  GETIN HOLDING SA (48/2018) Powiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 04.10.2018 17:12

  GETIN HOLDING SA (47/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 03.10.2018 16:16

  GETIN HOLDING SA (46/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 01.10.2018 13:45

  GETIN HOLDING SA (45/2018) Powiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 28.09.2018 17:21

  GETIN HOLDING SA (44/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 27.09.2018 12:12

  GETIN HOLDING SA (43/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 26.09.2018 19:29

  GPW: w dniu 28 września 2018 nastąpią zmiany na listach indeksów giełdowych

 • 26.09.2018 18:21

  GPW zakwalifikowała Getin Holding na listę alertów i wykreśliła akcje spółki z sWIG80

 • 24.09.2018 13:19

  GETIN HOLDING SA (42/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 21.09.2018 11:06

  Getin Holding rozpoczął proces scalenia akcji w stosunku 4:1

 • 21.09.2018 10:34

  GETIN HOLDING SA (41/2018) Rozpoczęcie procesu scalenia akcji

 • 21.09.2018 07:45

  Dodatkowe rezerwy w Idea Banku obniżyły wynik grupy Getin Holding o 54 mln zł

 • 21.09.2018 07:35

  GETIN HOLDING SA (40/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną korekt w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym

 • 21.09.2018 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.09.2018 19:06

  GETIN HOLDING SA (39/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 13.09.2018 18:10

  NN OFE ma poniżej 5 proc. Getin Holdingu

 • 13.09.2018 18:01

  GETIN HOLDING SA (38/2018) Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 21.08.2018 11:51

  GETIN HOLDING SA (37/2018) Powiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 21.08.2018 06:59

  Idea Bank planuje sekurytyzację portfela, emisję obligacji, nie rozważa emisji akcji (wywiad)

 • 20.08.2018 16:02

  Rezerwy i odpisy Idea Banku obciążą wyniki j.d. grupy Getin Holding za II kw. na 173 mln zł

 • 20.08.2018 15:33

  GETIN HOLDING SA (36/2018) Informacja o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną rezerw, odpisów aktualizujących i korekt na dzień 30 czerwca 2018

 • 17.08.2018 14:45

  GETIN HOLDING SA (35/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 13.08.2018 10:11

  GETIN HOLDING SA (34/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.

 • 25.07.2018 13:13

  GETIN HOLDING SA (33/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 17.07.2018 17:00

  GETIN HOLDING SA (32/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 13.07.2018 12:57

  GETIN HOLDING SA (31/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 02.07.2018 13:32

  GETIN HOLDING SA (30/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 26.06.2018 12:32

  GETIN HOLDING SA (29/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 12.06.2018 16:48

  GETIN HOLDING SA (28/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 08.06.2018 12:24

  GETIN HOLDING SA (27/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 06.06.2018 14:35

  GETIN HOLDING SA (26/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 04.06.2018 17:16

  GETIN HOLDING SA (25/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 04.06.2018 13:22

  GETIN HOLDING SA (24/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 30.05.2018 16:19

  GETIN HOLDING SA (23/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 30.05.2018 15:47

  GETIN HOLDING SA (22/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 28.05.2018 12:21

  GETIN HOLDING SA (21/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 24.05.2018 16:31

  GETIN HOLDING SA (20/2018) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 22.05.2018 17:18

  GETIN HOLDING SA (19/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 18.05.2018 11:11

  Getin Holding mocno rozwija działalność zagraniczną, Rumunia może wymagać dokapitalizowania

 • 18.05.2018 08:03

  Zysk netto grupy Getin Holding w I kw. '18 wyniósł 24,4 mln zł, wzrost 42 proc. rdr

 • 18.05.2018 07:34

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 07.05.2018 14:14

  GETIN HOLDING SA (18/2018) Informacja na temat wysokości zobowiązań Emitenta

 • 02.05.2018 15:05

  GETIN HOLDING SA (17/2018) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 25.04.2018 15:55

  GETIN HOLDING SA (16/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r.

 • 25.04.2018 15:52

  GETIN HOLDING SA (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

 • 29.03.2018 13:30

  GETIN HOLDING SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

 • 27.03.2018 14:15

  GETIN HOLDING SA (13/2018) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 26.03.2018 13:53

  GETIN HOLDING SA (12/2018) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 22.03.2018 17:54

  GETIN HOLDING SA (11/2018) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 22.03.2018 17:09

  GETIN HOLDING SA (10/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 22.03.2018 13:00

  GETIN HOLDING SA (9/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 19.03.2018 14:30

  GETIN HOLDING SA (8/2018) Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 16.03.2018 10:48

  Getin Holding liczy, że udział zagranicy w zysku grupy nadal będzie rósł

 • 16.03.2018 08:49

  Zysk netto grupy Getin Holding w IV kw. '17 wyniósł 25,8 mln zł

 • 16.03.2018 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.03.2018 07:28

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 18:16

  Getin Holding ujmie w jednostkowym raporcie za '17 odpis w wysokości 29,7 mln zł

 • 09.03.2018 18:09

  GETIN HOLDING SA (7/2018) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji

 • 05.03.2018 11:19

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 05.03.2018 11:11

  GETIN HOLDING SA (6/2018) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 28.02.2018 17:26

  GETIN HOLDING SA (5/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 28.02.2018 17:19

  GETIN HOLDING SA (4/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 23.02.2018 18:07

  Skonsolidowany wynik netto j.d. Getin Holding za III kw. '17 niższy o 15,2 mln zł

 • 23.02.2018 17:41

  GETIN HOLDING SA (3/2018) Informacja o wpływie aktualizacji poziomu odpisów za III kwartał 2017 roku dokonanej przez spółkę zależną

 • 31.01.2018 16:40

  GETIN HOLDING SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 31.01.2018 15:35

  GETIN HOLDING SA (1/2018) Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności

 • 28.11.2017 13:07

  GETIN HOLDING SA (48/2017) Aktualizacja informacji podsumowujących zakończoną subskrypcję akcji serii C

 • 10.11.2017 11:38

  Getin Holding chce poprawić wyniki w Rosji, z GNB otworzy 30-50 tys. rachunków dla Ukraińców

 • 10.11.2017 08:04

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '17 wyniósł 106,2 mln zł

 • 10.11.2017 07:23

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.11.2017 14:43

  GETIN HOLDING SA (47/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 • 24.10.2017 19:22

  GETIN HOLDING SA (46/2017) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 20.10.2017 12:04

  GETIN HOLDING SA (45/2017) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 19.10.2017 14:32

  GETIN HOLDING SA (44/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 19 października 2017 r.

 • 19.10.2017 14:31

  GETIN HOLDING SA (43/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 19.10.2017 14:30

  GETIN HOLDING SA (42/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2017 r.

 • 12.10.2017 15:40

  GETIN HOLDING SA (41/2017) Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ

 • 11.10.2017 14:00

  GETIN HOLDING SA (40/2017) Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 10.10.2017 15:45

  GETIN HOLDING SA (39/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C

 • 10.10.2017 14:40

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki GETIN HOLDING S.A.

 • 10.10.2017 12:02

  GETIN HOLDING SA (38/2017) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 26.09.2017 15:33

  GETIN HOLDING SA (37/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 22.09.2017 11:43

  GETIN HOLDING SA (36/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 13.09.2017 17:14

  GETIN HOLDING SA (35/2017) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 12.09.2017 16:25

  GETIN HOLDING SA (34/2017) Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 07.09.2017 13:58

  GETIN HOLDING SA (33/2017) Rejestracja zmian w Statucie Emitenta, tekst jednolity Statutu

 • 07.09.2017 13:47

  GETIN HOLDING SA (32/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 30.08.2017 17:21

  GETIN HOLDING SA (31/2017) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza

 • 21.08.2017 10:52

  Getin Holding optymistycznie patrzy w przyszłość, strata NFS Ukraina jednorazowa

 • 21.08.2017 08:10

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '17 wyniósł 49,5 mln zł

 • 21.08.2017 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 03.08.2017 14:56

  GETIN HOLDING SA (30/2017) Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii C

 • 28.07.2017 13:21

  GETIN HOLDING SA (29/2017) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

 • 21.07.2017 16:44

  GETIN HOLDING SA (28/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 21.07.2017 12:22

  GETIN HOLDING SA (27/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 11.07.2017 12:28

  GETIN HOLDING SA (26/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Getin Holding S.A.

 • 29.06.2017 14:42

  GETIN HOLDING SA (25/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 16:46

  WZ Getin Holdingu przegłosowało emisję akcji s. C, z której chce pozyskać 30 mln zł

 • 27.06.2017 16:29

  GETIN HOLDING SA (24/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r., informacja na temat zgłoszonych sprzeciwów oraz tekst jednolity statutu Emitenta

 • 22.06.2017 13:33

  GETIN HOLDING SA (23/2017) Zawiadomienia o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 16.06.2017 11:06

  GETIN HOLDING SA (22/2017) Przeniesienie własności sprzedawanych akcji

 • 13.06.2017 13:29

  GETIN HOLDING SA (21/2017) Podpisanie umowy sprzedaży akcji

 • 13.06.2017 11:44

  GETIN HOLDING SA (20/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2017 16:48

  GETIN HOLDING SA (19/2017) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 01.06.2017 12:32

  GETIN HOLDING SA (18/2017) Aktualizacja informacji poufnej

 • 29.05.2017 18:42

  Getin Holding chce pozyskać z emisji prywatnej 30 mln zł na działalność na Ukrainie

 • 29.05.2017 17:46

  GETIN HOLDING SA (17/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2017 16:53

  GETIN HOLDING SA (16/2017) Podpisanie przedwstępnej umowy objęcia akcji

 • 29.05.2017 16:41

  GETIN HOLDING SA (15/2017) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 29.05.2017 16:22

  GETIN HOLDING SA (14/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Getin Holding S.A.

 • 19.05.2017 12:36

  GETIN HOLDING SA (13/2017) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 18.05.2017 12:29

  Getin Holding liczy na utrzymanie trendu wzrostowego akcji kredytowej na wschodzie Europy

 • 18.05.2017 08:31

  Zysk netto grupy Getin Holding w I kw. '17 wyniósł 17,2 mln zł, wzrost 13,5 proc. rdr

 • 18.05.2017 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 17:08

  GETIN HOLDING SA (11/2017) Korekta raportu bieżącego nr 11/2017

 • 04.05.2017 15:02

  GETIN HOLDING SA (12/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 04 maja 2017 r.

 • 04.05.2017 15:01

  GETIN HOLDING SA (11/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 maja 2017 r.

 • 28.04.2017 17:01

  GETIN HOLDING SA (10/2017) Informacja na temat wysokości zobowiązań Emitenta

 • 21.04.2017 14:25

  GETIN HOLDING SA (9/2017) Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ

 • 20.04.2017 13:02

  GETIN HOLDING SA (8/2017) Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej

 • 14.04.2017 16:30

  GETIN HOLDING SA (7/2017) Udzielenie zabezpieczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 05.04.2017 15:50

  GETIN HOLDING SA (6/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

 • 29.03.2017 16:33

  GETIN HOLDING SA (5/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

 • 24.03.2017 08:22

  Zysk netto grupy Getin Holding w '16 wyniósł 259 mln zł

 • 24.03.2017 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 23.03.2017 18:35

  Getin Holding chce, by Idea Bank zatrzymał zysk za '16

 • 10.02.2017 08:00

  Citigroup obniżył rekomendację dla Getin Holding do "sprzedaj"

 • 08.02.2017 17:45

  GETIN HOLDING SA (4/2017) Aktualizacja informacji poufnej

 • 01.02.2017 16:52

  GETIN HOLDING SA (3/2017) Zamiar udzielenia poręczenia

 • 31.01.2017 17:17

  GETIN HOLDING SA (2/2017) Informacja o zrzeczeniu się warunków zawieszających oraz o wykonaniu umowy

 • 27.01.2017 16:59

  GETIN HOLDING SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 27.12.2016 15:24

  GETIN HOLDING SA (26/2016) Powołanie I Wiceprezesa Zarządu

 • 21.12.2016 17:56

  GETIN HOLDING SA (25/2016) Aktualizacja informacji poufnej

 • 20.12.2016 19:34

  GETIN HOLDING SA (24/2016) Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego

 • 20.12.2016 19:22

  GETIN HOLDING SA (23/2016) Informacja o odstąpieniu od Porozumienia Transakcyjnego

 • 15.12.2016 18:22

  Getin Holding sprzedał 1,46 proc. akcji Idea Banku

 • 15.12.2016 18:12

  GETIN HOLDING SA (22/2016) Sprzedaż akcji Idea Bank S.A.

 • 29.11.2016 17:43

  GETIN HOLDING SA (21/2016) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 10.11.2016 16:52

  Getin Holding otrzyma od Getin International 217,6 mln zł

 • 10.11.2016 16:17

  GETIN HOLDING SA (20/2016) Podjęcie uchwały przez NWZ Spółki zależnej Emitenta ws. obniżenia kapitału zakładowego

 • 07.11.2016 10:27

  Getin Holding liczy w IV kw. na kontynuację pozytywnych trendów z poprzednich kwartałów

 • 07.11.2016 08:39

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '16 wyniósł 36,6 mln zł, spadek 22 proc. rdr

 • 07.11.2016 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 18:05

  GETIN HOLDING SA (19/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

 • 10.10.2016 13:49

  GETIN HOLDING SA (18/2016) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Holding S.A.

 • 19.09.2016 18:08

  GETIN HOLDING SA (17/2016) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Holding S.A.

 • 12.08.2016 11:05

  Getin Holding liczy, że II połowa roku dla biznesów zagranicznych będzie lepsze niż pierwsza

 • 12.08.2016 08:38

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '16 wyniósł 168 mln zł

 • 12.08.2016 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 09.08.2016 15:17

  GETIN HOLDING SA (16/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

 • 30.06.2016 13:38

  GETIN HOLDING SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 21.06.2016 17:12

  GETIN HOLDING SA Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 21.06.2016 17:07

  GETIN HOLDING SA Zbycie i nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 17.06.2016 17:01

  GETIN HOLDING SA Zbycie akcji własnych przez Emitenta

 • 16.05.2016 11:04

  Getin Holding chce, by Carcade stał się zyskowny w '16

 • 16.05.2016 08:15

  Zysk netto grupy Getin Holding w I kw. '16 wyniósł 33,3 mln zł, spadek 4,7 proc. rdr

 • 16.05.2016 07:36

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 13:52

  GETIN HOLDING SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 r.

 • 25.04.2016 17:16

  GETIN HOLDING SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2016 r.

 • 14.04.2016 09:34

  Getin Leasing połączy się z Idea Leasingiem i w '18 osiągnie zysk 150 mln zł

 • 13.04.2016 18:00

  Idea Bank kupi 49,99 proc. akcji Getin Leasing; sprzedającym jest LC Corp

 • 06.04.2016 18:42

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 06.04.2016 18:40

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 30.03.2016 16:30

  GETIN HOLDING SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

 • 17.03.2016 07:42

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 07:39

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.03.2016 16:54

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015

 • 02.03.2016 18:19

  Getin Holding ma umowę sprzedaży 39,26 proc. akcji Getin Leasing i warunkową umowę sprzedaży 10,02 proc. (opis)

 • 02.03.2016 18:09

  Getin Holding ma umowę sprzedaży 39,26 proc. akcji Getin Leasing i warunkową umowę sprzedaży 10,02 proc.

 • 02.03.2016 17:54

  GETIN HOLDING SA Informacja o zawarciu umów dotyczących zbycia akcji Getin Leasing S.A. oraz aktualizacja informacji poufnej

 • 18.02.2016 16:48

  GETIN HOLDING SA Informacja o znaczących umowach

 • 17.02.2016 19:20

  Getin Holding otrzymał wypowiedzenie umowy ws. sprzedaży Carcade

 • 17.02.2016 19:00

  GETIN HOLDING SA Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 26.01.2016 15:08

  GETIN HOLDING SA Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 19.01.2016 12:35

  GETIN HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 17.12.2015 09:55

  Getin Holding liczy na finalizację sprzedaży Carcade na początku 2016 roku

 • 16.12.2015 19:01

  Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży Carcade za 169,5 mln zł (opis)

 • 16.12.2015 18:51

  Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży Carcade

 • 16.12.2015 18:39

  GETIN HOLDING SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 26.11.2015 18:25

  Getin H. sprzedał 2,41 proc. akcji Idea Banku na rzecz L. Czarneckiego i LC Corp B.V.

 • 26.11.2015 18:05

  GETIN HOLDING SA Sprzedaż akcji Idea Bank S.A.

 • 13.11.2015 17:26

  GETIN HOLDING SA Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 05.11.2015 10:20

  Sprzedaż Carcade do końca '15 mało prawdopodobna - Getin Holding

 • 05.11.2015 08:11

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '15 wyniósł 46,5 mln zł

 • 05.11.2015 07:31

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.11.2015 17:14

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

 • 15.10.2015 17:01

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 02.10.2015 17:37

  GETIN HOLDING SA Połączenie spółek zależnych od Emitenta

 • 02.10.2015 16:31

  Getin Holding nadal planuje sprzedaż Carcade

 • 02.10.2015 15:48

  Artertesia wypowiedziała Getinowi Holding umowę sprzedaży Carcade

 • 02.10.2015 15:35

  GETIN HOLDING SA Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży udziału Carcade

 • 22.09.2015 15:36

  GETIN HOLDING SA Powołanie Członka Zarządu

 • 19.08.2015 14:48

  Getin Holding sprzedaje Carcade, wycofuje się z rynku rosyjskiego (opis2)

 • 19.08.2015 14:02

  Getin Holding podpisał umowę sprzedaży Carcade, wycofuje się z rynku rosyjskiego (opis)

 • 19.08.2015 13:53

  Getin Holding podpisał umowę sprzedaży udziałów w Carcade

 • 19.08.2015 13:47

  GETIN HOLDING SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 11.08.2015 09:50

  Sprzedaż banku w Rosji będzie mieć pozytywny wpływ na wynik grupy Getin Holdingu

 • 11.08.2015 07:56

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '15 wyniósł 38,4 mln zł, spadek 7 proc. rdr

 • 11.08.2015 07:31

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 07.08.2015 14:06

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

 • 29.06.2015 16:09

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 25.06.2015 22:00

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 12.06.2015 16:48

  GETIN HOLDING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.06.2015 18:17

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 29.05.2015 16:46

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 14.05.2015 18:14

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 08.05.2015 10:18

  Getin Holding liczy, że spółki wschodnie zaczną być zyskowne

 • 08.05.2015 08:43

  Zysk netto grupy Getin Holding w I kw. '15 wyniósł 45,8 mln zł, wzrost 41,7 proc. rdr

 • 08.05.2015 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 05.05.2015 17:12

  GETIN HOLDING SA Wpisanie do rejestru zmian zawartych w tekście jednolitym statutu Emitenta

 • 05.05.2015 13:21

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

 • 16.04.2015 15:02

  Leszek Czarnecki nie planuje w najbliższym czasie wprowadzać spółek na GPW

 • 16.04.2015 14:04

  Idea Bank w '16 zastanowi się, czy będzie sięgać po nowe środki na rozwój

 • 09.04.2015 18:28

  W ofercie publicznej Idea Banku przydzielono 10,6 mln akcji, bank pozyskał 254 mln zł

 • 09.04.2015 18:01

  GETIN HOLDING SA Informacja o przydziale akcji w ofercie Idea Bank S.A.

 • 08.04.2015 18:06

  Getin Holding sprzedaje bank w Rosji, ale rozważa zwiększenie aktywności na innych rynkach

 • 07.04.2015 21:29

  GETIN HOLDING SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji

 • 02.04.2015 16:06

  GETIN HOLDING SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 27 marca 2015 r.

 • 01.04.2015 16:33

  Getin Holding nie będzie sprzedawać akcji w IPO Idea Banku, ale chce objąć nowe akcje

 • 01.04.2015 16:17

  GETIN HOLDING SA Informacja o zamiarze udziału w ofercie Idea Bank S.A.

 • 31.03.2015 16:29

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 30.03.2015 17:44

  GETIN HOLDING SA Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 30.03.2015 17:32

  GETIN HOLDING SA Odwołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 27.03.2015 18:17

  GETIN HOLDING SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 27.03.2015 18:01

  GETIN HOLDING SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2015

 • 26.03.2015 14:05

  GETIN HOLDING SA Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ

 • 25.03.2015 17:29

  GETIN HOLDING SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 19.03.2015 14:42

  GETIN HOLDING SA Publikacja aneksu do prospektu emisyjnego Idea Bank S.A.

 • 19.03.2015 14:26

  C/I grupy Idea Banku spadnie do końca '17 do ok. 50 proc., a banku do 40 proc.

 • 19.03.2015 13:03

  Idea Bank liczy, że środki z IPO zabezpieczą rozwój banku na trzy lata

 • 19.03.2015 09:23

  Idea Bank zakłada do końca 2017 r. podwojenie portfela kredytowego

 • 19.03.2015 09:01

  Idea Bank nie planuje dywidendy za 14-16, średnioterminowo dywidenda do 50 proc. zysku

 • 19.03.2015 08:54

  Idea Bank oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 1 mld zł

 • 19.03.2015 08:29

  GETIN HOLDING SA Publikacja prospektu emisyjnego Idea Bank S.A.

 • 13.03.2015 16:26

  GETIN HOLDING SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Idea Bank S.A.

 • 13.03.2015 15:44

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Idea Banku

 • 27.02.2015 20:37

  Getin Holding planuje skup 5,4697 proc. akcji własnych za max. 80,3 mln zł

 • 27.02.2015 20:14

  GETIN HOLDING SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i informacjami na temat kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 25.02.2015 11:52

  Zarząd Getin Holding będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

 • 25.02.2015 11:46

  Getin Holding liczy, że efekty rozmów akwizycyjnych pojawią się do końca kwartału

 • 25.02.2015 08:59

  Grupa Getin Holding w IV kw. '14 miała 5,7 mln straty netto (opis)

 • 25.02.2015 08:20

  Zysk netto grupy Getin Holding w '14 wyniósł 173,9 mln zł, spadek 29,4 proc. rdr

 • 25.02.2015 07:52

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 25.02.2015 07:49

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.02.2015 17:17

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu za rok 2014

 • 30.01.2015 21:13

  GETIN HOLDING SA Nabycie akcji Getin Leasing S.A.

 • 26.01.2015 19:41

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 23.01.2015 14:44

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 09.01.2015 17:35

  GETIN HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 09.01.2015 17:31

  GETIN HOLDING SA Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta

 • 12.11.2014 18:24

  GETIN HOLDING SA zakończenie subskrypcji akcji serii P w ramach Programu Opcji Menedżerskich prowadzonego przez emitenta w latach 2011-2014

 • 04.11.2014 12:49

  Getin Holding nie spodziewa się dodatkowych rezerw ze względu na sytuację na Ukrainie

 • 04.11.2014 07:56

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '14 wyniósł 106 mln zł

 • 04.11.2014 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.10.2014 13:07

  GETIN HOLDING SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

 • 30.10.2014 16:03

  GETIN HOLDING SA wykup i umorzenie obligacji

 • 29.10.2014 17:13

  GETIN HOLDING SA zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji

 • 29.10.2014 16:09

  GETIN HOLDING SA ustalenie ostatecznej ceny nabycia od emitenta akcji VB Leasing Polska S.A. oraz akcji VB Leasing Romania IFN S.A. przez spółki zależne.

 • 10.10.2014 17:27

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy oraz nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości

 • 02.10.2014 18:21

  Akcjonariusz i zarząd Getin Noble Banku chcą, by bank mógł działać na rynkach UE

 • 09.09.2014 18:41

  Getin Holding kupił VBL PL i VB Leasing Romania i odsprzedał je grupie Idea Banku

 • 09.09.2014 18:17

  GETIN HOLDING SA - wykonanie warunkowej umowy nabycia akcji

 • 05.09.2014 17:10

  GETIN HOLDING SA ustalenie ceny nabycia akcji VB Leasing Polska SA oraz VB Leasing Romania IFN SA

 • 03.09.2014 18:13

  GETIN HOLDING SA zawarcie aneksów do warunkowych umów nabycia wierzytelności

 • 29.08.2014 18:12

  GETIN HOLDING SA zawarcie znaczącej umowy z jednostką zależną od Emitenta

 • 28.08.2014 18:26

  GETIN HOLDING SA zawarcie warunkowej umowy zbycia akcji VB Leasing Romania IFN SA

 • 28.08.2014 14:08

  Getin Holding nadal zainteresowany przejęciami na wschodnich rynkach

 • 28.08.2014 08:03

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. ‘14 spadł do 41,3 mln zł z 66 mln zł rok wcześniej

 • 28.08.2014 07:33

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 26.08.2014 18:46

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 21.08.2014 18:21

  GETIN HOLDING SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 13.08.2014 18:30

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 13.08.2014 18:15

  GETIN HOLDING SA wprowadzenie akcji serii P do obrotu i struktura kapitału zakładowego Emitenta

 • 13.08.2014 17:42

  GETIN HOLDING SA informacja zarządu

 • 11.08.2014 17:41

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GETIN HOLDING SA

 • 11.08.2014 17:12

  GETIN HOLDING SA rejestracja akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 11.08.2014 08:08

  GETIN HOLDING SA - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii P

 • 06.08.2014 19:06

  GETIN HOLDING SA spełnienie się warunku zawieszającego umowy

 • 04.08.2014 18:09

  GETIN HOLDING SA spełnienie się warunku zawieszającego umowy

 • 01.08.2014 17:27

  GETIN HOLDING SA warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW

 • 30.07.2014 18:21

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 29.07.2014 16:41

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 28.07.2014 16:48

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 25.07.2014 17:23

  GETIN HOLDING SA - spełnienie się warunku zawieszającego umowy

 • 25.07.2014 17:14

  GETIN HOLDING SA - nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 24.07.2014 17:28

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 24.07.2014 07:47

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 23.07.2014 17:39

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 22.07.2014 18:25

  GETIN HOLDING SA Nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 21.07.2014 18:46

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 18.07.2014 18:52

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 17.07.2014 17:45

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 16.07.2014 18:30

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 15.07.2014 17:45

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 14.07.2014 17:48

  GETIN HOLDING SA zmiany w składzie zarządu

 • 10.07.2014 07:41

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy oraz nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości

 • 09.07.2014 09:15

  BESI podniósł cenę docelową Getin Holdingu do 2,45 zł, nadal rekomenduje "sprzedaj"

 • 17.06.2014 19:39

  GETIN HOLDING SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 06.06.2014 17:41

  GETIN HOLDING SA zawarcie warunkowej umowy zbycia akcji VB Leasing Polska SA

 • 03.06.2014 22:21

  GETIN HOLDING SA Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 03.06.2014 22:20

  GETIN HOLDING SA Zbycie i nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 02.06.2014 18:13

  GETIN HOLDING SA aktualizacja informacji poufnej

 • 30.05.2014 23:21

  GETIN HOLDING SA zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 30.05.2014 23:21

  GETIN HOLDING SA zbycie i nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 30.05.2014 23:20

  GETIN HOLDING SA Informacja ws. nabycia akcji własnych przez Emitenta

 • 29.05.2014 18:02

  GETIN HOLDING SA Sprzedaż akcji Open Finance S.A.

 • 16.05.2014 16:34

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 16.05.2014 08:19

  Getin Holding kupi VB Leasing w Polsce i w Rumunii za ok. 163 mln zł (opis)

 • 16.05.2014 08:17

  GETIN HOLDING SA zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji VB Leasing Polska S.A. oraz VB Leasing Romania IFN S.A. oraz zawarcie znaczących umów nabycia wierzytelności przez jednostki zależne Emitenta

 • 16.05.2014 07:12

  Getin Holding podpisał warunkową umowę zakupu VBL PL i VB Leasing Romania za ok. 163 mln zł

 • 12.05.2014 18:50

  Getin Holding chce skupić do 3 proc. akcji własnych po 3,65 zł za papier

 • 12.05.2014 18:31

  GETIN HOLDING SA zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki.

 • 12.05.2014 09:51

  Getin Holding miał w I kw. 32,3 mln zł zysku, nie wyklucza kolejnych akwizycji

 • 12.05.2014 07:28

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 17:11

  GETIN HOLDING SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.

 • 30.04.2014 16:40

  GETIN HOLDING SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28.04.2014 r.

 • 28.04.2014 17:44

  GETIN HOLDING SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 28 kwietnia 2014 r.

 • 08.04.2014 16:06

  GETIN HOLDING SA - aktualizacja informacji poufnej

 • 07.04.2014 17:51

  Piotr Kaczmarek prezesem Getin Holdingu od 1 VI

 • 07.04.2014 17:40

  GETIN HOLDING SA zmiany w składzie zarządu

 • 31.03.2014 17:40

  GETIN HOLDING SA ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 27.03.2014 17:44

  GETIN HOLDING SA - aktualizacja informacji poufnej

 • 19.03.2014 11:24

  Getin Holding nie wyklucza, że z zysku osiągniętego w '13 wypłaci dywidendę

 • 19.03.2014 10:21

  Getin Holding chce w 2014 roku poprawić zyskowność w tempie dwucyfrowym (wywiad)

 • 19.03.2014 08:10

  Zysk netto grupy Getin Holding w '13 wyniósł 248,9 mln zł, spadek 57,1 proc. rdr

 • 19.03.2014 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 07:27

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 17.03.2014 12:53

  DM IDM obniżył rekomendację Getin Holdingu do "trzymaj", cenę docelową do 3,72 zł

 • 14.03.2014 17:43

  GETIN HOLDING SA zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013

 • 07.03.2014 17:41

  GETIN HOLDING SA zmiany w składzie zarządu

 • 05.03.2014 19:11

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 04.03.2014 14:06

  Idea Bank Polska chce w '14 poprawić wyniki, kredyty będą rosły szybciej niż depozyty (wywiad)

 • 15.01.2014 17:13

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 08.01.2014 13:07

  GETIN HOLDING SA - terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 30.12.2013 19:28

  GETIN HOLDING SA nabycie akcji Getin Noble Bank SA

 • 23.12.2013 18:42

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 23.12.2013 18:37

  GETIN HOLDING SA wprowadzenie akcji serii P do obrotu i struktura kapitału zakładowego emitenta

 • 20.12.2013 18:22

  GETIN HOLDING SA rejestracja akcji serii P w KDPW

 • 19.12.2013 17:39

  GETIN HOLDING SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii P

 • 19.12.2013 15:15

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GETIN HOLDING

 • 09.12.2013 17:23

  GETIN HOLDING SA warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW

 • 05.12.2013 12:09

  Getin Holding przejął Romanian International Bank

 • 14.11.2013 08:00

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '12 wyniósł 79,6 mln zł

 • 13.11.2013 09:08

  DM IDM podwyższa cenę docelową dla Getin Holdingu do 5,03 zł

 • 04.11.2013 09:32

  Getin Holding ma przedwstępną umowę zakupu RIB, finalizacja transakcji do końca '13 - prezes

 • 31.10.2013 19:52

  GETIN HOLDING SA - zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

 • 31.10.2013 19:48

  GETIN HOLDING SA spełnienie się wszystkich warunków zawieszających wynikających ze znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną

 • 31.10.2013 07:31

  GETIN HOLDING SA nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

 • 18.10.2013 17:38

  GETIN HOLDING SA nabycie akcji zamkniętej spółki akcyjnej "Białoruski Bank Małego Biznesu"

 • 17.10.2013 20:41

  GETIN HOLDING SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy nabycia akcji

 • 15.10.2013 17:41

  GETIN HOLDING SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy nabycia akcji

 • 14.10.2013 18:00

  GETIN HOLDING SA spełnienie warunku zawieszającego wynikającego ze znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od emitenta

 • 11.10.2013 17:54

  GETIN HOLDING SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy nabycia akcji

 • 08.10.2013 15:23

  GETIN HOLDING SA zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

 • 04.10.2013 17:42

  GETIN HOLDING SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy nabycia akcji

 • 03.09.2013 17:56

  Bartosz Chytła zrezygnował z funkcji wiceprezesa Getin Holding

 • 03.09.2013 17:47

  GETIN HOLDING SA rezygnacja z funkcji wiceprezesa zarządu

 • 30.08.2013 11:52

  Getin Holding chce mieć w III i IV kw. '13 zysk wyższy niż w II kw. '13

 • 30.08.2013 07:28

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr