Getin Holding SA

skrót: GTN

Ostatnie notowanie z: 06.07.2020 17:02

Aktualny kurs1,24   0,40 %0 zł
Otwarcie1,283,23%
Minimum1,21-2,42%
Maksimum1,293,79%
Wolumen (szt.) 935208
Kurs odniesienia1,24
Widełki dolne1,15
Widełki górne1,41
Obroty (tyś. zł)1173
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12061,01
22 3401,01
19501,01
12 0001,01
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,031 000 1
1,035 000 1
1,033 000 2
1,031 509 1
Grupa prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na wyszukiwaniu i realizacji projektów w Polsce i poza jej granicami. Funkcjonuje na szeroko pojętym rynku finansowym – w bankowości, pośrednictwie finansowym, ubezpieczeniach i leasingu. aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej i Południowej, gdzie posiada cztery banki oraz trzy firmy leasingowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Czarnecki Leszekbezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i LC Corp BV104 318 77754,97%104 318 77754,97%

Kategoria • 25.06.2020 08:09

  Umowa Getin Holding dotycząca sprzedaży Idea Bank Ukraina uległa rozwiązaniu

 • 25.06.2020 07:53

  GETIN HOLDING SA (15/2020) Rozwiązanie warunkowych umów sprzedaży akcji/udziału spółek zależnych od Emitenta

 • 29.05.2020 20:41

  GETIN HOLDING SA (14/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 26.05.2020 10:44

  Getin H. ostrożnie optymistyczny co do wpływu pandemii na portfele kredytowe jego banków

 • 26.05.2020 08:25

  Strata netto grupy Getin Holding w I kw. '20 wyniosła 200,6 mln zł, wynik pod wpływem rozliczenia sprzedaży Carcade

 • 26.05.2020 07:31

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 14:56

  M.W. Trade wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję

 • 05.05.2020 17:23

  GETIN HOLDING SA (13/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

 • 05.05.2020 17:15

  GETIN HOLDING SA (12/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

 • 24.04.2020 17:22

  Getin Holding chce wypłaty 2,1 zł dywidendy przez M.W. Trade

 • 08.04.2020 16:40

  GETIN HOLDING SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 01.04.2020 11:14

  Banki w grupie Getin H. zachowują płynność; jest ryzyko braku sfinalizowania sprzedaży aktywów na Ukrainie

 • 01.04.2020 08:32

  Zysk netto grupy Getin Holding w 2019 roku wyniósł 101,3 mln zł

 • 31.03.2020 18:31

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 31.03.2020 18:29

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 31.03.2020 10:02

  GETIN HOLDING SA (10/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 20.03.2020 18:13

  Getin Holding ma umowę sprzedaży rosyjskiej spółki Carcade

 • 20.03.2020 17:43

  GETIN HOLDING SA (9/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 20.03.2020 12:56

  GETIN HOLDING SA (8/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 19.03.2020 17:54

  Getin Holding otrzymał ponad 200 mln UAH dywidend od Idea Bank Ukraina i NFS

 • 19.03.2020 17:38

  GETIN HOLDING SA (7/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 04.03.2020 13:43

  GETIN HOLDING SA (6/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 28.02.2020 17:18

  GETIN HOLDING SA (5/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 31.01.2020 17:24

  GETIN HOLDING SA (4/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 30.01.2020 12:45

  GETIN HOLDING SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 14.01.2020 18:10

  GETIN HOLDING SA (2/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 02.01.2020 16:17

  GETIN HOLDING SA (1/2020) Aktualizacja informacji poufnej

 • 20.12.2019 20:30

  GETIN HOLDING SA (42/2019) Zawarcie warunkowych umów sprzedaży akcji / udziału spółek zależnych od Emitenta

 • 20.12.2019 14:53

  Getin Holding ma zgodę RN na zbycie Idea Bank Ukraina i New Finance Service

 • 20.12.2019 14:42

  GETIN HOLDING SA (41/2019) Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Ukraina i udziału w New Finance Service

 • 03.12.2019 10:08

  GETIN HOLDING SA (40/2019) Aktualizacja informacji poufnej

 • 02.12.2019 16:01

  GETIN HOLDING SA (39/2019) Aktualizacja informacji poufnej

 • 29.11.2019 21:23

  GETIN HOLDING SA (37/2019) Korekta raportu bieżącego nr 37/2019

 • 29.11.2019 21:20

  Getin Holding zawarł z Gazprombankiem warunkową umowę sprzedaży udziału w Carcade

 • 29.11.2019 20:44

  GETIN HOLDING SA (38/2019) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 29.11.2019 07:12

  Getin Holding uzyskał zgodę RN na zbycie udziału w Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

 • 28.11.2019 23:43

  GETIN HOLDING SA (37/2019) Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zbycie udziału w Carcade i nabycie akcji spółki zależnej

 • 22.11.2019 10:24

  Getin Holding rozpoczyna rozmowy ws. zbycia udziału w Carcade oraz nabycia akcji Idea Bank Białoruś

 • 22.11.2019 10:16

  GETIN HOLDING SA (36/2019) Podjęcie decyzji dotyczących negocjacji zbycia udziału w Carcade oraz nabycia akcji Idea Bank Białoruś

 • 21.11.2019 10:39

  Getin Holding spodziewa się, że w XII będzie wiadomo, czy dojdzie do sprzedaży biznesu ukraińskiego

 • 20.11.2019 17:53

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '19 wyniósł 47,3 mln zł

 • 20.11.2019 17:09

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 15:15

  GETIN HOLDING SA (35/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 22.10.2019 10:47

  Getin Holding podpisał z funduszem private equity list intencyjny w sprawie sprzedaży Idea Banku we Lwowie

 • 22.10.2019 10:38

  GETIN HOLDING SA (34/2019) Zawarcie listu intencyjnego

 • 24.09.2019 09:46

  Sytuacja na rynkach zagranicznych Getin Holdingu stabilna, wyniki segmentu mogą być powtórzone

 • 23.09.2019 18:05

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '19 wyniósł 36,2 mln zł

 • 23.09.2019 17:17

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.09.2019 15:23

  GETIN HOLDING SA (33/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 31.05.2019 10:53

  Getin Holding poprawił w I kw. wyniki za granicą, liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji

 • 30.05.2019 17:38

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.05.2019 16:52

  GETIN HOLDING SA (30/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.

 • 29.05.2019 16:48

  GETIN HOLDING SA (29/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 29.05.2019 16:40

  GETIN HOLDING SA (28/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

 • 17.05.2019 14:51

  GETIN HOLDING SA (26/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 17.04.2019 12:03

  GETIN HOLDING SA (17/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 28.03.2019 16:29

  GETIN HOLDING SA (15/2019) Informacja na temat sprawozdania finansowego spółki zależnej

 • 28.03.2019 15:08

  GETIN HOLDING SA (14/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 27.03.2019 16:16

  GETIN HOLDING SA (13/2019) Informacja na temat sprawozdania finansowego spółki zależnej

 • 18.03.2019 11:07

  GETIN HOLDING SA (12/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 12.03.2019 18:00

  GETIN HOLDING SA (11/2019) Informacja na temat sprawozdania finansowego spółki zależnej

 • 07.03.2019 16:27

  Getin Holding w sprawozdaniu za '18 zawiąże odpis na ASF w wysokości 19,7 mln zł

 • 07.03.2019 16:17

  GETIN HOLDING SA (10/2019) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji

 • 01.03.2019 19:06

  Getin Holding zamiast Ten Square Games w indeksie mWIG40 - GPW

 • 21.02.2019 13:34

  GETIN HOLDING SA (9/2019) Aktualizacja informacji poufnej

 • 15.02.2019 14:15

  GETIN HOLDING SA (8/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 13.02.2019 15:14

  GETIN HOLDING SA (7/2019) Aktualizacja informacji poufnej

 • 01.02.2019 15:59

  GETIN HOLDING SA (6/2019) Informacja na temat szacunkowej wartości zobowiązań Emitenta

 • 30.01.2019 16:16

  GETIN HOLDING SA (5/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 24.01.2019 16:40

  GETIN HOLDING SA (4/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 10.01.2019 17:09

  GETIN HOLDING SA (3/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 08.01.2019 16:16

  GETIN HOLDING SA (2/2019) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 07.01.2019 13:29

  GETIN HOLDING SA (1/2019) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Getin Holding S.A.

 • 31.12.2018 16:47

  GETIN HOLDING SA (60/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.12.2018 19:21

  GPW: zawieszenie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki GETIN HOLDING SA

 • 28.12.2018 17:39

  Obrót akcjami Getin Holding zawieszony od 8 do 18 stycznia

 • 28.12.2018 12:35

  GETIN HOLDING SA (59/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 21.12.2018 16:11

  GETIN HOLDING SA (58/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 21.12.2018 14:47

  GETIN HOLDING SA (57/2018) Ustalenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji

 • 17.12.2018 16:50

  GETIN HOLDING SA (56/2018) Rejestracja zmian w Statucie Emitenta, tekst jednolity Statutu Emitenta

 • 14.12.2018 17:27

  GETIN HOLDING SA (55/2018) Zawarcie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta

 • 29.11.2018 08:24

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. wyniósł 13,9 mln zł, spadek o 84 proc. rdr

 • 29.11.2018 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 17:06

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji Getin Holding

 • 27.11.2018 16:56

  GETIN HOLDING SA (54/2018) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 19.11.2018 10:13

  GNB i Idea funkcjonują bez zakłóceń, NBP gotowy zapewnić płynność - MF, NBP

 • 16.11.2018 14:13

  GETIN HOLDING SA (53/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 30.10.2018 15:51

  GETIN HOLDING SA (52/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 30 października 2018 r.

 • 30.10.2018 15:49

  GETIN HOLDING SA (51/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 października 2018 r.

 • 29.10.2018 16:52

  GETIN HOLDING SA (50/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 25.10.2018 15:48

  GETIN HOLDING SA (49/2018) Powiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 23.10.2018 16:21

  GETIN HOLDING SA (48/2018) Powiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 04.10.2018 17:12

  GETIN HOLDING SA (47/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 03.10.2018 16:16

  GETIN HOLDING SA (46/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 01.10.2018 13:45

  GETIN HOLDING SA (45/2018) Powiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 28.09.2018 17:21

  GETIN HOLDING SA (44/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 27.09.2018 12:12

  GETIN HOLDING SA (43/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 26.09.2018 19:29

  GPW: w dniu 28 września 2018 nastąpią zmiany na listach indeksów giełdowych

 • 26.09.2018 18:21

  GPW zakwalifikowała Getin Holding na listę alertów i wykreśliła akcje spółki z sWIG80

 • 24.09.2018 13:19

  GETIN HOLDING SA (42/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 21.09.2018 11:06

  Getin Holding rozpoczął proces scalenia akcji w stosunku 4:1

 • 21.09.2018 10:34

  GETIN HOLDING SA (41/2018) Rozpoczęcie procesu scalenia akcji

 • 21.09.2018 07:45

  Dodatkowe rezerwy w Idea Banku obniżyły wynik grupy Getin Holding o 54 mln zł

 • 21.09.2018 07:35

  GETIN HOLDING SA (40/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną korekt w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym

 • 21.09.2018 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.09.2018 19:06

  GETIN HOLDING SA (39/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 13.09.2018 18:10

  NN OFE ma poniżej 5 proc. Getin Holdingu

 • 13.09.2018 18:01

  GETIN HOLDING SA (38/2018) Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 21.08.2018 11:51

  GETIN HOLDING SA (37/2018) Powiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 21.08.2018 06:59

  Idea Bank planuje sekurytyzację portfela, emisję obligacji, nie rozważa emisji akcji (wywiad)

 • 20.08.2018 16:02

  Rezerwy i odpisy Idea Banku obciążą wyniki j.d. grupy Getin Holding za II kw. na 173 mln zł

 • 20.08.2018 15:33

  GETIN HOLDING SA (36/2018) Informacja o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną rezerw, odpisów aktualizujących i korekt na dzień 30 czerwca 2018

 • 17.08.2018 14:45

  GETIN HOLDING SA (35/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 13.08.2018 10:11

  GETIN HOLDING SA (34/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.

 • 25.07.2018 13:13

  GETIN HOLDING SA (33/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 17.07.2018 17:00

  GETIN HOLDING SA (32/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 13.07.2018 12:57

  GETIN HOLDING SA (31/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 02.07.2018 13:32

  GETIN HOLDING SA (30/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 26.06.2018 12:32

  GETIN HOLDING SA (29/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 12.06.2018 16:48

  GETIN HOLDING SA (28/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 08.06.2018 12:24

  GETIN HOLDING SA (27/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 06.06.2018 14:35

  GETIN HOLDING SA (26/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 04.06.2018 17:16

  GETIN HOLDING SA (25/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 04.06.2018 13:22

  GETIN HOLDING SA (24/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 30.05.2018 16:19

  GETIN HOLDING SA (23/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 30.05.2018 15:47

  GETIN HOLDING SA (22/2018) Aktualizacja informacji poufnej

 • 28.05.2018 12:21

  GETIN HOLDING SA (21/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 24.05.2018 16:31

  GETIN HOLDING SA (20/2018) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 22.05.2018 17:18

  GETIN HOLDING SA (19/2018) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 18.05.2018 11:11

  Getin Holding mocno rozwija działalność zagraniczną, Rumunia może wymagać dokapitalizowania

 • 18.05.2018 08:03

  Zysk netto grupy Getin Holding w I kw. '18 wyniósł 24,4 mln zł, wzrost 42 proc. rdr

 • 18.05.2018 07:34

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 07.05.2018 14:14

  GETIN HOLDING SA (18/2018) Informacja na temat wysokości zobowiązań Emitenta

 • 02.05.2018 15:05

  GETIN HOLDING SA (17/2018) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 25.04.2018 15:55

  GETIN HOLDING SA (16/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 r.

 • 25.04.2018 15:52

  GETIN HOLDING SA (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

 • 29.03.2018 13:30

  GETIN HOLDING SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

 • 27.03.2018 14:15

  GETIN HOLDING SA (13/2018) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 26.03.2018 13:53

  GETIN HOLDING SA (12/2018) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 22.03.2018 17:54

  GETIN HOLDING SA (11/2018) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 22.03.2018 17:09

  GETIN HOLDING SA (10/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 22.03.2018 13:00

  GETIN HOLDING SA (9/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 19.03.2018 14:30

  GETIN HOLDING SA (8/2018) Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 16.03.2018 10:48

  Getin Holding liczy, że udział zagranicy w zysku grupy nadal będzie rósł

 • 16.03.2018 08:49

  Zysk netto grupy Getin Holding w IV kw. '17 wyniósł 25,8 mln zł

 • 16.03.2018 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.03.2018 07:28

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 18:16

  Getin Holding ujmie w jednostkowym raporcie za '17 odpis w wysokości 29,7 mln zł

 • 09.03.2018 18:09

  GETIN HOLDING SA (7/2018) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji

 • 05.03.2018 11:19

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 05.03.2018 11:11

  GETIN HOLDING SA (6/2018) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 28.02.2018 17:26

  GETIN HOLDING SA (5/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 28.02.2018 17:19

  GETIN HOLDING SA (4/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 23.02.2018 18:07

  Skonsolidowany wynik netto j.d. Getin Holding za III kw. '17 niższy o 15,2 mln zł

 • 23.02.2018 17:41

  GETIN HOLDING SA (3/2018) Informacja o wpływie aktualizacji poziomu odpisów za III kwartał 2017 roku dokonanej przez spółkę zależną

 • 31.01.2018 16:40

  GETIN HOLDING SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 31.01.2018 15:35

  GETIN HOLDING SA (1/2018) Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności

 • 28.11.2017 13:07

  GETIN HOLDING SA (48/2017) Aktualizacja informacji podsumowujących zakończoną subskrypcję akcji serii C

 • 10.11.2017 11:38

  Getin Holding chce poprawić wyniki w Rosji, z GNB otworzy 30-50 tys. rachunków dla Ukraińców

 • 10.11.2017 08:04

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '17 wyniósł 106,2 mln zł

 • 10.11.2017 07:23

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.11.2017 14:43

  GETIN HOLDING SA (47/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 • 24.10.2017 19:22

  GETIN HOLDING SA (46/2017) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 20.10.2017 12:04

  GETIN HOLDING SA (45/2017) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 19.10.2017 14:32

  GETIN HOLDING SA (44/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 19 października 2017 r.

 • 19.10.2017 14:31

  GETIN HOLDING SA (43/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 19.10.2017 14:30

  GETIN HOLDING SA (42/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2017 r.

 • 12.10.2017 15:40

  GETIN HOLDING SA (41/2017) Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ

 • 11.10.2017 14:00

  GETIN HOLDING SA (40/2017) Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 10.10.2017 15:45

  GETIN HOLDING SA (39/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C

 • 10.10.2017 14:40

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki GETIN HOLDING S.A.

 • 10.10.2017 12:02

  GETIN HOLDING SA (38/2017) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 26.09.2017 15:33

  GETIN HOLDING SA (37/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 22.09.2017 11:43

  GETIN HOLDING SA (36/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 13.09.2017 17:14

  GETIN HOLDING SA (35/2017) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 12.09.2017 16:25

  GETIN HOLDING SA (34/2017) Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 07.09.2017 13:58

  GETIN HOLDING SA (33/2017) Rejestracja zmian w Statucie Emitenta, tekst jednolity Statutu

 • 07.09.2017 13:47

  GETIN HOLDING SA (32/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 30.08.2017 17:21

  GETIN HOLDING SA (31/2017) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza

 • 21.08.2017 10:52

  Getin Holding optymistycznie patrzy w przyszłość, strata NFS Ukraina jednorazowa

 • 21.08.2017 08:10

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '17 wyniósł 49,5 mln zł

 • 21.08.2017 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 03.08.2017 14:56

  GETIN HOLDING SA (30/2017) Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii C

 • 28.07.2017 13:21

  GETIN HOLDING SA (29/2017) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

 • 21.07.2017 16:44

  GETIN HOLDING SA (28/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 21.07.2017 12:22

  GETIN HOLDING SA (27/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Getin Holding S.A.

 • 11.07.2017 12:28

  GETIN HOLDING SA (26/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Getin Holding S.A.

 • 29.06.2017 14:42

  GETIN HOLDING SA (25/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 27.06.2017 16:46

  WZ Getin Holdingu przegłosowało emisję akcji s. C, z której chce pozyskać 30 mln zł

 • 27.06.2017 16:29

  GETIN HOLDING SA (24/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r., informacja na temat zgłoszonych sprzeciwów oraz tekst jednolity statutu Emitenta

 • 22.06.2017 13:33

  GETIN HOLDING SA (23/2017) Zawiadomienia o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 16.06.2017 11:06

  GETIN HOLDING SA (22/2017) Przeniesienie własności sprzedawanych akcji

 • 13.06.2017 13:29

  GETIN HOLDING SA (21/2017) Podpisanie umowy sprzedaży akcji

 • 13.06.2017 11:44

  GETIN HOLDING SA (20/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2017 16:48

  GETIN HOLDING SA (19/2017) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 01.06.2017 12:32

  GETIN HOLDING SA (18/2017) Aktualizacja informacji poufnej

 • 29.05.2017 18:42

  Getin Holding chce pozyskać z emisji prywatnej 30 mln zł na działalność na Ukrainie

 • 29.05.2017 17:46

  GETIN HOLDING SA (17/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2017 16:53

  GETIN HOLDING SA (16/2017) Podpisanie przedwstępnej umowy objęcia akcji

 • 29.05.2017 16:41

  GETIN HOLDING SA (15/2017) Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 29.05.2017 16:22

  GETIN HOLDING SA (14/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Getin Holding S.A.

 • 19.05.2017 12:36

  GETIN HOLDING SA (13/2017) Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 18.05.2017 12:29

  Getin Holding liczy na utrzymanie trendu wzrostowego akcji kredytowej na wschodzie Europy

 • 18.05.2017 08:31

  Zysk netto grupy Getin Holding w I kw. '17 wyniósł 17,2 mln zł, wzrost 13,5 proc. rdr

 • 18.05.2017 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 17:08

  GETIN HOLDING SA (11/2017) Korekta raportu bieżącego nr 11/2017

 • 04.05.2017 15:02

  GETIN HOLDING SA (12/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 04 maja 2017 r.

 • 04.05.2017 15:01

  GETIN HOLDING SA (11/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 maja 2017 r.

 • 28.04.2017 17:01

  GETIN HOLDING SA (10/2017) Informacja na temat wysokości zobowiązań Emitenta

 • 21.04.2017 14:25

  GETIN HOLDING SA (9/2017) Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ

 • 20.04.2017 13:02

  GETIN HOLDING SA (8/2017) Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej

 • 14.04.2017 16:30

  GETIN HOLDING SA (7/2017) Udzielenie zabezpieczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 05.04.2017 15:50

  GETIN HOLDING SA (6/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

 • 29.03.2017 16:33

  GETIN HOLDING SA (5/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

 • 24.03.2017 08:22

  Zysk netto grupy Getin Holding w '16 wyniósł 259 mln zł

 • 24.03.2017 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 23.03.2017 18:35

  Getin Holding chce, by Idea Bank zatrzymał zysk za '16

 • 10.02.2017 08:00

  Citigroup obniżył rekomendację dla Getin Holding do "sprzedaj"

 • 08.02.2017 17:45

  GETIN HOLDING SA (4/2017) Aktualizacja informacji poufnej

 • 01.02.2017 16:52

  GETIN HOLDING SA (3/2017) Zamiar udzielenia poręczenia

 • 31.01.2017 17:17

  GETIN HOLDING SA (2/2017) Informacja o zrzeczeniu się warunków zawieszających oraz o wykonaniu umowy

 • 27.01.2017 16:59

  GETIN HOLDING SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 27.12.2016 15:24

  GETIN HOLDING SA (26/2016) Powołanie I Wiceprezesa Zarządu

 • 21.12.2016 17:56

  GETIN HOLDING SA (25/2016) Aktualizacja informacji poufnej

 • 20.12.2016 19:34

  GETIN HOLDING SA (24/2016) Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego

 • 20.12.2016 19:22

  GETIN HOLDING SA (23/2016) Informacja o odstąpieniu od Porozumienia Transakcyjnego

 • 15.12.2016 18:22

  Getin Holding sprzedał 1,46 proc. akcji Idea Banku

 • 15.12.2016 18:12

  GETIN HOLDING SA (22/2016) Sprzedaż akcji Idea Bank S.A.

 • 29.11.2016 17:43

  GETIN HOLDING SA (21/2016) Zawiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.

 • 10.11.2016 16:52

  Getin Holding otrzyma od Getin International 217,6 mln zł

 • 10.11.2016 16:17

  GETIN HOLDING SA (20/2016) Podjęcie uchwały przez NWZ Spółki zależnej Emitenta ws. obniżenia kapitału zakładowego

 • 07.11.2016 10:27

  Getin Holding liczy w IV kw. na kontynuację pozytywnych trendów z poprzednich kwartałów

 • 07.11.2016 08:39

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '16 wyniósł 36,6 mln zł, spadek 22 proc. rdr

 • 07.11.2016 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 18:05

  GETIN HOLDING SA (19/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

 • 10.10.2016 13:49

  GETIN HOLDING SA (18/2016) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Holding S.A.

 • 19.09.2016 18:08

  GETIN HOLDING SA (17/2016) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Holding S.A.

 • 12.08.2016 11:05

  Getin Holding liczy, że II połowa roku dla biznesów zagranicznych będzie lepsze niż pierwsza

 • 12.08.2016 08:38

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '16 wyniósł 168 mln zł

 • 12.08.2016 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 09.08.2016 15:17

  GETIN HOLDING SA (16/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

 • 30.06.2016 13:38

  GETIN HOLDING SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 21.06.2016 17:12

  GETIN HOLDING SA Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 21.06.2016 17:07

  GETIN HOLDING SA Zbycie i nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 17.06.2016 17:01

  GETIN HOLDING SA Zbycie akcji własnych przez Emitenta

 • 16.05.2016 11:04

  Getin Holding chce, by Carcade stał się zyskowny w '16

 • 16.05.2016 08:15

  Zysk netto grupy Getin Holding w I kw. '16 wyniósł 33,3 mln zł, spadek 4,7 proc. rdr

 • 16.05.2016 07:36

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 13:52

  GETIN HOLDING SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 r.

 • 25.04.2016 17:16

  GETIN HOLDING SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2016 r.

 • 14.04.2016 09:34

  Getin Leasing połączy się z Idea Leasingiem i w '18 osiągnie zysk 150 mln zł

 • 13.04.2016 18:00

  Idea Bank kupi 49,99 proc. akcji Getin Leasing; sprzedającym jest LC Corp

 • 06.04.2016 18:42

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 06.04.2016 18:40

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 30.03.2016 16:30

  GETIN HOLDING SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

 • 17.03.2016 07:42

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 07:39

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.03.2016 16:54

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015

 • 02.03.2016 18:19

  Getin Holding ma umowę sprzedaży 39,26 proc. akcji Getin Leasing i warunkową umowę sprzedaży 10,02 proc. (opis)

 • 02.03.2016 18:09

  Getin Holding ma umowę sprzedaży 39,26 proc. akcji Getin Leasing i warunkową umowę sprzedaży 10,02 proc.

 • 02.03.2016 17:54

  GETIN HOLDING SA Informacja o zawarciu umów dotyczących zbycia akcji Getin Leasing S.A. oraz aktualizacja informacji poufnej

 • 18.02.2016 16:48

  GETIN HOLDING SA Informacja o znaczących umowach

 • 17.02.2016 19:20

  Getin Holding otrzymał wypowiedzenie umowy ws. sprzedaży Carcade

 • 17.02.2016 19:00

  GETIN HOLDING SA Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 26.01.2016 15:08

  GETIN HOLDING SA Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 19.01.2016 12:35

  GETIN HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 17.12.2015 09:55

  Getin Holding liczy na finalizację sprzedaży Carcade na początku 2016 roku

 • 16.12.2015 19:01

  Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży Carcade za 169,5 mln zł (opis)

 • 16.12.2015 18:51

  Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży Carcade

 • 16.12.2015 18:39

  GETIN HOLDING SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 26.11.2015 18:25

  Getin H. sprzedał 2,41 proc. akcji Idea Banku na rzecz L. Czarneckiego i LC Corp B.V.

 • 26.11.2015 18:05

  GETIN HOLDING SA Sprzedaż akcji Idea Bank S.A.

 • 13.11.2015 17:26

  GETIN HOLDING SA Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 05.11.2015 10:20

  Sprzedaż Carcade do końca '15 mało prawdopodobna - Getin Holding

 • 05.11.2015 08:11

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '15 wyniósł 46,5 mln zł

 • 05.11.2015 07:31

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.11.2015 17:14

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

 • 15.10.2015 17:01

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 02.10.2015 17:37

  GETIN HOLDING SA Połączenie spółek zależnych od Emitenta

 • 02.10.2015 16:31

  Getin Holding nadal planuje sprzedaż Carcade

 • 02.10.2015 15:48

  Artertesia wypowiedziała Getinowi Holding umowę sprzedaży Carcade

 • 02.10.2015 15:35

  GETIN HOLDING SA Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży udziału Carcade

 • 22.09.2015 15:36

  GETIN HOLDING SA Powołanie Członka Zarządu

 • 19.08.2015 14:48

  Getin Holding sprzedaje Carcade, wycofuje się z rynku rosyjskiego (opis2)

 • 19.08.2015 14:02

  Getin Holding podpisał umowę sprzedaży Carcade, wycofuje się z rynku rosyjskiego (opis)

 • 19.08.2015 13:53

  Getin Holding podpisał umowę sprzedaży udziałów w Carcade

 • 19.08.2015 13:47

  GETIN HOLDING SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade

 • 11.08.2015 09:50

  Sprzedaż banku w Rosji będzie mieć pozytywny wpływ na wynik grupy Getin Holdingu

 • 11.08.2015 07:56

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '15 wyniósł 38,4 mln zł, spadek 7 proc. rdr

 • 11.08.2015 07:31

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 07.08.2015 14:06

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

 • 29.06.2015 16:09

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 25.06.2015 22:00

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 12.06.2015 16:48

  GETIN HOLDING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.06.2015 18:17

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 29.05.2015 16:46

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 14.05.2015 18:14

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 08.05.2015 10:18

  Getin Holding liczy, że spółki wschodnie zaczną być zyskowne

 • 08.05.2015 08:43

  Zysk netto grupy Getin Holding w I kw. '15 wyniósł 45,8 mln zł, wzrost 41,7 proc. rdr

 • 08.05.2015 07:32

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 05.05.2015 17:12

  GETIN HOLDING SA Wpisanie do rejestru zmian zawartych w tekście jednolitym statutu Emitenta

 • 05.05.2015 13:21

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

 • 16.04.2015 15:02

  Leszek Czarnecki nie planuje w najbliższym czasie wprowadzać spółek na GPW

 • 16.04.2015 14:04

  Idea Bank w '16 zastanowi się, czy będzie sięgać po nowe środki na rozwój

 • 09.04.2015 18:28

  W ofercie publicznej Idea Banku przydzielono 10,6 mln akcji, bank pozyskał 254 mln zł

 • 09.04.2015 18:01

  GETIN HOLDING SA Informacja o przydziale akcji w ofercie Idea Bank S.A.

 • 08.04.2015 18:06

  Getin Holding sprzedaje bank w Rosji, ale rozważa zwiększenie aktywności na innych rynkach

 • 07.04.2015 21:29

  GETIN HOLDING SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji

 • 02.04.2015 16:06

  GETIN HOLDING SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 27 marca 2015 r.

 • 01.04.2015 16:33

  Getin Holding nie będzie sprzedawać akcji w IPO Idea Banku, ale chce objąć nowe akcje

 • 01.04.2015 16:17

  GETIN HOLDING SA Informacja o zamiarze udziału w ofercie Idea Bank S.A.

 • 31.03.2015 16:29

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 30.03.2015 17:44

  GETIN HOLDING SA Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

 • 30.03.2015 17:32

  GETIN HOLDING SA Odwołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 27.03.2015 18:17

  GETIN HOLDING SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 27.03.2015 18:01

  GETIN HOLDING SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2015

 • 26.03.2015 14:05

  GETIN HOLDING SA Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ

 • 25.03.2015 17:29

  GETIN HOLDING SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 19.03.2015 14:42

  GETIN HOLDING SA Publikacja aneksu do prospektu emisyjnego Idea Bank S.A.

 • 19.03.2015 14:26

  C/I grupy Idea Banku spadnie do końca '17 do ok. 50 proc., a banku do 40 proc.

 • 19.03.2015 13:03

  Idea Bank liczy, że środki z IPO zabezpieczą rozwój banku na trzy lata

 • 19.03.2015 09:23

  Idea Bank zakłada do końca 2017 r. podwojenie portfela kredytowego

 • 19.03.2015 09:01

  Idea Bank nie planuje dywidendy za 14-16, średnioterminowo dywidenda do 50 proc. zysku

 • 19.03.2015 08:54

  Idea Bank oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 1 mld zł

 • 19.03.2015 08:29

  GETIN HOLDING SA Publikacja prospektu emisyjnego Idea Bank S.A.

 • 13.03.2015 16:26

  GETIN HOLDING SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Idea Bank S.A.

 • 13.03.2015 15:44

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Idea Banku

 • 27.02.2015 20:37

  Getin Holding planuje skup 5,4697 proc. akcji własnych za max. 80,3 mln zł

 • 27.02.2015 20:14

  GETIN HOLDING SA Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i informacjami na temat kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 25.02.2015 11:52

  Zarząd Getin Holding będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

 • 25.02.2015 11:46

  Getin Holding liczy, że efekty rozmów akwizycyjnych pojawią się do końca kwartału

 • 25.02.2015 08:59

  Grupa Getin Holding w IV kw. '14 miała 5,7 mln straty netto (opis)

 • 25.02.2015 08:20

  Zysk netto grupy Getin Holding w '14 wyniósł 173,9 mln zł, spadek 29,4 proc. rdr

 • 25.02.2015 07:52

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 25.02.2015 07:49

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.02.2015 17:17

  GETIN HOLDING SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu za rok 2014

 • 30.01.2015 21:13

  GETIN HOLDING SA Nabycie akcji Getin Leasing S.A.

 • 26.01.2015 19:41

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 23.01.2015 14:44

  GETIN HOLDING SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 09.01.2015 17:35

  GETIN HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 09.01.2015 17:31

  GETIN HOLDING SA Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta

 • 12.11.2014 18:24

  GETIN HOLDING SA zakończenie subskrypcji akcji serii P w ramach Programu Opcji Menedżerskich prowadzonego przez emitenta w latach 2011-2014

 • 04.11.2014 12:49

  Getin Holding nie spodziewa się dodatkowych rezerw ze względu na sytuację na Ukrainie

 • 04.11.2014 07:56

  Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. '14 wyniósł 106 mln zł

 • 04.11.2014 07:30

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.10.2014 13:07

  GETIN HOLDING SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

 • 30.10.2014 16:03

  GETIN HOLDING SA wykup i umorzenie obligacji

 • 29.10.2014 17:13

  GETIN HOLDING SA zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji

 • 29.10.2014 16:09

  GETIN HOLDING SA ustalenie ostatecznej ceny nabycia od emitenta akcji VB Leasing Polska S.A. oraz akcji VB Leasing Romania IFN S.A. przez spółki zależne.

 • 10.10.2014 17:27

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy oraz nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości

 • 02.10.2014 18:21

  Akcjonariusz i zarząd Getin Noble Banku chcą, by bank mógł działać na rynkach UE

 • 09.09.2014 18:41

  Getin Holding kupił VBL PL i VB Leasing Romania i odsprzedał je grupie Idea Banku

 • 09.09.2014 18:17

  GETIN HOLDING SA - wykonanie warunkowej umowy nabycia akcji

 • 05.09.2014 17:10

  GETIN HOLDING SA ustalenie ceny nabycia akcji VB Leasing Polska SA oraz VB Leasing Romania IFN SA

 • 03.09.2014 18:13

  GETIN HOLDING SA zawarcie aneksów do warunkowych umów nabycia wierzytelności

 • 29.08.2014 18:12

  GETIN HOLDING SA zawarcie znaczącej umowy z jednostką zależną od Emitenta

 • 28.08.2014 18:26

  GETIN HOLDING SA zawarcie warunkowej umowy zbycia akcji VB Leasing Romania IFN SA

 • 28.08.2014 14:08

  Getin Holding nadal zainteresowany przejęciami na wschodnich rynkach

 • 28.08.2014 08:03

  Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. ‘14 spadł do 41,3 mln zł z 66 mln zł rok wcześniej

 • 28.08.2014 07:33

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 26.08.2014 18:46

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 21.08.2014 18:21

  GETIN HOLDING SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 13.08.2014 18:30

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 13.08.2014 18:15

  GETIN HOLDING SA wprowadzenie akcji serii P do obrotu i struktura kapitału zakładowego Emitenta

 • 13.08.2014 17:42

  GETIN HOLDING SA informacja zarządu

 • 11.08.2014 17:41

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GETIN HOLDING SA

 • 11.08.2014 17:12

  GETIN HOLDING SA rejestracja akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 11.08.2014 08:08

  GETIN HOLDING SA - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii P

 • 06.08.2014 19:06

  GETIN HOLDING SA spełnienie się warunku zawieszającego umowy

 • 04.08.2014 18:09

  GETIN HOLDING SA spełnienie się warunku zawieszającego umowy

 • 01.08.2014 17:27

  GETIN HOLDING SA warunkowa rejestracja akcji serii P w KDPW

 • 30.07.2014 18:21

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 29.07.2014 16:41

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 28.07.2014 16:48

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 25.07.2014 17:23

  GETIN HOLDING SA - spełnienie się warunku zawieszającego umowy

 • 25.07.2014 17:14

  GETIN HOLDING SA - nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 24.07.2014 17:28

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 24.07.2014 07:47

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 23.07.2014 17:39

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 22.07.2014 18:25

  GETIN HOLDING SA Nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 21.07.2014 18:46

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 18.07.2014 18:52

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 17.07.2014 17:45

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 16.07.2014 18:30

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 15.07.2014 17:45

  GETIN HOLDING SA nabycie papierów wartościowych emitenta

 • 14.07.2014 17:48

  GETIN HOLDING SA zmiany w składzie zarządu

 • 10.07.2014 07:41

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy oraz nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości

 • 09.07.2014 09:15

  BESI podniósł cenę docelową Getin Holdingu do 2,45 zł, nadal rekomenduje "sprzedaj"

 • 17.06.2014 19:39

  GETIN HOLDING SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 06.06.2014 17:41

  GETIN HOLDING SA zawarcie warunkowej umowy zbycia akcji VB Leasing Polska SA

 • 03.06.2014 22:21

  GETIN HOLDING SA Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 03.06.2014 22:20

  GETIN HOLDING SA Zbycie i nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 02.06.2014 18:13

  GETIN HOLDING SA aktualizacja informacji poufnej

 • 30.05.2014 23:21

  GETIN HOLDING SA zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

 • 30.05.2014 23:21

  GETIN HOLDING SA zbycie i nabycie papierów wartościowych Emitenta

 • 30.05.2014 23:20

  GETIN HOLDING SA Informacja ws. nabycia akcji własnych przez Emitenta

 • 29.05.2014 18:02

  GETIN HOLDING SA Sprzedaż akcji Open Finance S.A.

 • 16.05.2014 16:34

  GETIN HOLDING SA zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy

 • 16.05.2014 08:19

  Getin Holding kupi VB Leasing w Polsce i w Rumunii za ok. 163 mln zł (opis)

 • 16.05.2014 08:17

  GETIN HOLDING SA zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji VB Leasing Polska S.A. oraz VB Leasing Romania IFN S.A. oraz zawarcie znaczących umów nabycia wierzytelności przez jednostki zależne Emitenta

 • 16.05.2014 07:12

  Getin Holding podpisał warunkową umowę zakupu VBL PL i VB Leasing Romania za ok. 163 mln zł

 • 12.05.2014 18:50

  Getin Holding chce skupić do 3 proc. akcji własnych po 3,65 zł za papier

 • 12.05.2014 18:31

  GETIN HOLDING SA zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki.

 • 12.05.2014 09:51

  Getin Holding miał w I kw. 32,3 mln zł zysku, nie wyklucza kolejnych akwizycji

 • 12.05.2014 07:28

  GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr