Globe Trade Centre SA

skrót: GTC

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Prowadzi inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości: budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Obecnie działa aktywnie między innymi: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, koncentrując działalność inwestycyjną w stolicach tych państw.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
GTC Dutch Holdings BV298 575 09161,49%298 575 09161,49%
PZU OFE Złota Jesieńportfel48 555 16910,00%48 555 16910,00%
Aviva OFEportfel36 619 7747,54%36 619 7747,54%

Kategoria • 21.12.2020 17:21

  Wycena nieruchomości GTC na koniec roku może spaść o ok. 74 mln euro

 • 21.12.2020 17:06

  GLOBE TRADE CENTRE SA (34/2020) Wydarzenia, które potencjalnie mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GTC za okres 3 miesięcy kończący się 31 grudnia 2020 r.

 • 16.12.2020 11:47

  Spadek przychodów właścicieli centrów handlowych w '20 może wynieść 3,8-4,3 mld zł - PRCH

 • 08.12.2020 17:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA (33/2020) Zamiana w składzie Rady Nadzorczej Globe Trade Centre

 • 03.12.2020 15:21

  GTC wyemitowało zielone obligacje o łącznej wartości 39,6 mld HUF

 • 03.12.2020 15:05

  GLOBE TRADE CENTRE SA (32/2020) Emisja obligacji w ramach programu Bond Funding for Growth

 • 26.11.2020 12:29

  GLOBE TRADE CENTRE SA (31/2020) Rejestracja zmiany Statutu Globe Trade Centre S.A.

 • 24.11.2020 15:16

  GTC chce uplasować zielone obligacje za ok. 100 mln euro z przeznaczeniem m.in. na akwizycje (wywiad)

 • 24.11.2020 08:03

  GTC miało w III kw. 17,2 mln euro zysku netto j.d., powyżej konsensusu (opis)

 • 24.11.2020 07:27

  GTC miało w III kw. 17,2 mln euro zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu

 • 24.11.2020 07:14

  Wyniki GTC w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.11.2020 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 12.11.2020 09:44

  Scope Ratings przyznał GTC rating "BBB-" z perspektywą stabilną (opis)

 • 12.11.2020 09:30

  Scope Ratings przyznał GTC rating "BBB-" z perspektywą stabilną

 • 12.11.2020 09:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA (30/2020) Scope Ratings przyznał rating BBB-/stabliny dla Globe Trade Centre S.A i jej spółki zależnej GTC Real Estate Development Hungary Zrt.

 • 30.10.2020 19:42

  KNF zakończyła postępowanie wyjaśniające dotyczące wezwania na akcje GTC

 • 28.10.2020 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (29/2020) Zawiadomienie o transakcjach podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze i nadzorcze

 • 28.10.2020 10:29

  GLOBE TRADE CENTRE SA (28/2020) Otrzymanie zawiadomienia o osiągnięciu 66% ogólnej liczby głosów w spółce Globe Trade Centre S.A. od GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • 22.10.2020 15:50

  W wezwaniu na akcje GTC zawarto transakcje na 21.891.289 akcji

 • 12.10.2020 16:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA (27/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

 • 09.10.2020 17:19

  GTC Holding podnosi cenę w wezwaniu na akcje GTC do 8,76 zł z 6,89 zł za akcję

 • 01.10.2020 14:51

  KNF sprawdzi czy naruszono przepisy w wezwaniu na akcje GTC (opis)

 • 01.10.2020 14:04

  KNF sprawdzi czy naruszono przepisy w wezwaniu na akcje GTC

 • 29.09.2020 19:24

  Zarząd GTC ocenia, że cena akcji w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej

 • 29.09.2020 19:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA (26/2020) Stanowisko Zarządu Globe Trade Centre S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • 22.09.2020 16:14

  Zapisy w wezwaniu na akcje GTC potrwają od 2 do 19 października

 • 18.09.2020 12:32

  RN GTC powołała na stanowisko prezesa Yovava Carmi

 • 18.09.2020 12:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA (25/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 17.09.2020 16:13

  Kredytodawcy Galerii Północnej zgodzili się na złagodzenie kowenantów - GTC

 • 17.09.2020 15:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA (24/2020) Zmiany w istotnej umowie finansowej dotyczącej finansowania Galerii Północnej

 • 10.09.2020 08:30

  Wood obniżył rekomendację dla Dom Development do "sprzedaj", a GTC do "trzymaj"

 • 07.09.2020 18:24

  GTC Holding ogłosił wezwanie na 21.891.289 akcji GTC po cenie 6,89 zł za akcję (opis)

 • 07.09.2020 17:36

  GTC Holding ogłosił wezwanie na 21.891.289 akcji GTC po cenie 6,89 zł za akcję

 • 27.08.2020 16:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA (23/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r

 • 27.08.2020 16:25

  GLOBE TRADE CENTRE SA (22/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 19.08.2020 14:24

  GTC może w X sprzedać biurowiec w Budapeszcie, rozgląda się za okazjami na rynku (wywiad)

 • 19.08.2020 14:18

  GTC ocenia, że jest dobrze przygotowane na drugie półrocze (wywiad)

 • 19.08.2020 08:20

  GTC miało w II kw. 36,2 mln euro straty netto j.d.; konsensus zakładał 42,7 mln euro straty (opis)

 • 19.08.2020 07:31

  GTC miało w II kw. 36,2 mln euro straty netto j.d.; konsensus zakładał 42,7 mln euro straty

 • 19.08.2020 07:11

  Wyniki GTC w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.08.2020 07:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 11.08.2020 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

 • 31.07.2020 15:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 r.

 • 25.06.2020 17:20

  GLOBE TRADE CENTRE SA (15/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. (korekta)

 • 25.06.2020 16:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA (15/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A.

 • 24.06.2020 10:29

  GLOBE TRADE CENTRE SA (14/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 23.06.2020 17:14

  LSREF i Lone Star sprzedały posiadane akcje GTC

 • 23.06.2020 16:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA (13/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A.

 • 23.06.2020 07:52

  RN GTC odwołała prezesa Thomasa Kurzmanna

 • 23.06.2020 07:29

  GLOBE TRADE CENTRE SA (12/2020) Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 23.06.2020 07:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2020) Odwołanie Thomasa Kurzmanna ze stanowiska członka Zarządu Globe Trade Centre S.A. oraz powołanie Roberta Snowa na stanowisko członka Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 02.06.2020 08:28

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2020 r.

 • 27.05.2020 18:49

  GPW: 3 czerwca 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii PLGTC062020 (GTC0620) wyemitowanych przez GLOBE TRADE CENTRE S.A.,

 • 27.05.2020 12:57

  LSREF III GTC Investments ma zgody urzędów antymonopolowych na sprzedaż GTC Dutch Holdings

 • 27.05.2020 12:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA (9/2020) Spełnienie warunków zawieszających warunkową umowę nabycia udziałów pomiędzy LSREF III GTC INVESTMENTS B.V. i OPTIMUM VENTURES MAGÁNTŐKEALAP

 • 29.04.2020 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2020 r.

 • 16.04.2020 19:27

  GLOBE TRADE CENTRE SA (7/2020) Powołanie członka Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 16.04.2020 15:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA (6/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 10.04.2020 08:48

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 07.04.2020 15:48

  Optimum Ventures po przejęciu GTC chce pozostawić spółkę na giełdzie

 • 06.04.2020 17:49

  LSREF III GTC Investments ma umowę sprzedaży GTC Dutch Holdings, większościowego akcjonariusza GTC

 • 06.04.2020 17:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2020) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym akcjonariusza większościowego Globe Trade Centre S.A.

 • 19.03.2020 19:13

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 19.03.2020 12:58

  GTC nie spodziewa się znacznego pogorszenia sytuacji fin., chce się dostosować do nowych warunków (wywiad)

 • 19.03.2020 09:37

  Słabszy wynik GTC w IV kw. to efekt niższego od oczekiwań wyniku z rewaluacji (opinia)

 • 19.03.2020 08:24

  GTC miało w IV kw. 12,3 mln euro zysku netto j. d. wobec 20,3 mln euro konsensusu (opis)

 • 19.03.2020 07:37

  GTC miało w IV kw. 12,3 mln euro zysku netto j. d. wobec 20,3 mln euro konsensusu

 • 19.03.2020 07:07

  Wyniki GTC w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.03.2020 06:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 19.03.2020 06:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 13.02.2020 18:09

  GTC ma umowę kredytową w wys. 130 mln euro na refinansowanie Galerii Jurajskiej

 • 13.02.2020 17:56

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2020) Zawarcie umowy kredytowej dotyczącej refinansowania Galerii Jurajskiej w Częstochowie

 • 28.01.2020 10:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 27.01.2020 15:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2020) Midroog przestał utrzymywać rating dla Globe Trade Centre S.A

 • 20.12.2019 16:17

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. otrzymane od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"

 • 15.11.2019 08:39

  GTC przygotowuje kolejne projekty; za '19 chce wypłacić wyższą dywidendę (wywiad)

 • 14.11.2019 09:09

  Wyniki GTC w III kw. bez zaskoczeń; bardzo mocny bilans i cash flow (opinia)

 • 14.11.2019 07:50

  GTC miało w III kw. 19,9 mln euro zysku netto j. d., poniżej konsensusu (opis)

 • 14.11.2019 07:23

  GTC miało w III kw. 19,9 mln euro zysku netto j. d., poniżej konsensusu

 • 14.11.2019 07:09

  Wyniki GTC w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2019 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 14.10.2019 19:49

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 14.10.2019 19:49

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 22.08.2019 14:30

  GTC rozważa emisję obligacji o wartości do 220 mln zł

 • 22.08.2019 08:40

  Wyniki GTC za II kw. bardzo dobre, ale bez zaskoczeń (opinia)

 • 22.08.2019 08:13

  GTC miało w II kw. 23,1 mln euro zysku netto wobec 25,8 mln euro konsensusu (opis)

 • 22.08.2019 07:40

  GTC miało w II kw. 23,1 mln euro zysku netto wobec 25,8 mln euro konsensusu

 • 22.08.2019 07:11

  Wyniki GTC w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.08.2019 07:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.05.2019 18:14

  Cena emisyjna akcji serii N Globe Trade Centre wynosi 8,29 zł

 • 22.05.2019 17:53

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2019) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii N

 • 18.04.2019 09:32

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2019) Propozycja kandydata na członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 17.04.2019 15:50

  GTC planuje emisję do 21.607.000 akcji w celu umożliwienia wypłaty dywidendy w formie akcji

 • 17.04.2019 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2019 r.

 • 21.03.2019 13:36

  GTC emituje obligacje za ok. 20 mln euro, kolejna transza w ciągu kilku miesięcy

 • 21.03.2019 09:33

  Zysk netto GTC w IV kw. i rekomendacja dywidendy bez większych zaskoczeń (opinia, aktl.)

 • 21.03.2019 08:50

  Zysk netto GTC w IV kw. lepszy od oczekiwań; dywidenda bez zaskoczeń (opinia)

 • 21.03.2019 08:17

  GTC miało w IV kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,1 mln euro konsensusu (opis)

 • 21.03.2019 07:36

  GTC miało w IV kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,1 mln euro konsensusu

 • 21.03.2019 07:03

  Wyniki GTC w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2019 06:46

  Zarząd GTC rekomenduje wypłatę dywidendy za '18 w wysokości 0,37 zł na akcję

 • 21.03.2019 06:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 06:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 21.03.2019 06:43

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2019) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 15.03.2019 09:37

  DM BDM obniża rekomendację GTC do "akumuluj"

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 20.02.2019 18:37

  GPW: 27 lutego 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii GTCSA032019 (GTC0319) spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A

 • 14.02.2019 11:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2019) Midroog przyznał Globe Trade Centre S.A rating A2.il ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 milionów euro, które Spółka może zaciągnąć w Izraelu.

 • 31.01.2019 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 07.01.2019 10:25

  GTC podpisało umowy refinansowania na 94,6 mln euro

 • 21.12.2018 17:41

  GLOBE TRADE CENTRE SA (27/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 21.12.2018 15:43

  GLOBE TRADE CENTRE SA (26/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 14.11.2018 17:03

  GTC planuje refinansowanie zadłużenia łącznie na blisko 100 mln euro, pracuje nad przejęciem (wywiad)

 • 14.11.2018 16:32

  Lone Star negocjuje z 2 inwestorami ws. zbycia pakietu akcji GTC; trwa due diligence

 • 14.11.2018 08:28

  GTC miało w III kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,8 mln euro konsensusu (opis)

 • 14.11.2018 07:50

  GTC miało w III kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,8 mln euro konsensusu

 • 14.11.2018 07:18

  Wyniki GTC w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2018 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (25/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 16.10.2018 17:27

  GLOBE TRADE CENTRE SA (24/2018) Przekroczenia progu głosów przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

 • 09.10.2018 09:50

  DM BDM obniżył cenę docelową dla GTC do 10,48 zł

 • 21.09.2018 13:41

  MF rozpoczyna konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

 • 10.09.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (23/2018) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 06.09.2018 17:49

  GPW: zawieszenie obrotu kontraktami terminowymi na akcje spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.09.2018 16:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (22/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 24.08.2018 18:01

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 23.08.2018 14:40

  GTC może sprzedać "dojrzałe" aktywo, by przyspieszyć procesy akwizycyjne (wywiad)

 • 23.08.2018 08:41

  Wyniki GTC za II kwartał '18 nie przyniosły zaskoczeń (opinia)

 • 23.08.2018 08:20

  GTC miało w II kw. 21,5 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 23.08.2018 07:43

  GTC miało w II kw. 21,5 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 23.08.2018 07:22

  Wyniki GTC w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2018 07:03

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 01.08.2018 12:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 31.07.2018 09:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania akcji Globe Trade Centre S.A.

 • 19.07.2018 16:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M

 • 19.07.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2018) : Uchwała GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii M Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego

 • 18.07.2018 19:04

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 13.07.2018 10:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii M Globe Trade Centre S.A.

 • 11.07.2018 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (16/2018) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. otrzymane od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"

 • 06.07.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (15/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Globe Trade Centre S.A.

 • 28.06.2018 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (14/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M Globe Trade Centre S.A.

 • 26.06.2018 09:15

  GTC ma pozwolenie na budowę biurowca The Twist w Budapeszcie

 • 13.06.2018 13:10

  W ramach subskrypcji prywatnej GTC akcjonariusze objęli 13.233.492 akcje serii M

 • 13.06.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (13/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii M

 • 25.05.2018 13:30

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową GTC do 11,1 zł

 • 25.05.2018 12:09

  Cena emisyjna akcji serii M Globe Trade Centre wynosi 8,58 zł

 • 25.05.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (12/2018) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii M

 • 23.05.2018 16:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2018) Korekta raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

 • 21.05.2018 16:14

  GTC prowadzi rozmowy ws. refinansowania zadłużenia łącznie na ok. 100 mln euro (wywiad)

 • 21.05.2018 08:57

  Wyniki GTC powyżej konsensusu, rynek mógł nie doszacować zysk z rewaluacji (opinia, aktl.)

 • 21.05.2018 08:39

  Wyniki GTC powyżej konsensusu, rynek mógł niedoszacować zysk z rewaluacji (opinia)

 • 21.05.2018 08:07

  GTC miał w I kw. roku 24,1 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 21.05.2018 07:39

  GTC miał w I kw. 24,1 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 21.05.2018 07:16

  Wyniki GTC w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.05.2018 07:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 17:17

  Akcjonariusze GTC za emisją do 19,4 mln akcji na potrzeby wypłaty dywidendy

 • 17.05.2018 17:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017

 • 17.05.2018 17:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

 • 17.05.2018 16:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (9/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 r.

 • 17.05.2018 15:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (8/2018) Ponowne powołanie pana Ereza Boniel na członka Zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

 • 15.05.2018 07:28

  Tauron opuści główny indeks MSCI Poland po sesji 31 maja

 • 14.05.2018 15:52

  AmRest może wejść do indeksu MSCI, GTC wypadnie z grona mniejszych spółek (opinia)

 • 26.04.2018 18:27

  GTC kupiło bułgarską spółkę Dorado, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia (opis)

 • 26.04.2018 17:22

  GTC kupiło bułgarską spółkę Dorado, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia

 • 26.04.2018 17:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA (7/2018) Zawarcie umowy kupna 100% kapitału bułgarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dorado 1 EOOD, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia

 • 20.04.2018 17:13

  GTC planuje emisję do 19.400.019 akcji w celu umożliwienia wypłaty dywidendy w formie akcji

 • 20.04.2018 16:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2018 r.

 • 06.04.2018 13:27

  MF zmieni regulacje dotyczące minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych

 • 05.04.2018 16:54

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.04.2018 13:52

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 05.04.2018 09:25

  DM BDM podniósł cenę docelową GTC do 11,17 zł, a rekomendację do "kupuj"

 • 03.04.2018 12:32

  Rynek liczy na premię przy transakcji GTC, perspektywy dla GTC są dobre a koniunktura korzystna (opinia)

 • 03.04.2018 08:16

  Lone Star rozważa sprzedaż inwestorowi wszystkich swoich akcji GTC, nie planuje ABB (opis)

 • 03.04.2018 08:10

  Lone Star rozważa sprzedaż wszystkich swoich akcji GTC inwestorowi, nie planuje ABB

 • 03.04.2018 08:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2018) Informacja poufna

 • 29.03.2018 19:26

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 21.03.2018 14:54

  GTC planuje zwiększyć aktywność w obszarze akwizycji; efekty mogą być widoczne w '18

 • 21.03.2018 09:10

  Wyniki i dywidenda GTC powinny spotkać się z pozytywną reakcją rynku (opinia, aktl.)

 • 21.03.2018 08:56

  Wyniki i dywidenda GTC powinny spotkać się z pozytywną reakcją rynku (opinia)

 • 21.03.2018 08:14

  GTC miał w IV kw. 2017 roku 44,6 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 21.03.2018 07:59

  GTC miał w IV kw. 2017 roku 44,6 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 21.03.2018 07:19

  Wyniki spółki GTC w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2018 07:06

  Zarząd GTC rekomenduje 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 21.03.2018 06:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 06:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2018) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 21.03.2018 06:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 10:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2018) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 23.02.2018 18:30

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 23.02.2018 11:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 23.02.2018 10:30

  Haitong Bank podniósł cenę docelową GTC do 10,80 zł z 10,70 zł

 • 19.02.2018 13:11

  W marcu CD Projekt zastąpi Asseco Poland w indeksie WIG20 – DM BZ WBK (opinia)

 • 07.02.2018 13:49

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE

 • 06.02.2018 18:37

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 15.01.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 13.12.2017 12:07

  GTC pozyskało finansowanie na projekt biurowy w Serbii

 • 08.12.2017 09:43

  GTC podpisało umowę kredytową w wys. 46,5 mln euro na refinansowanie Korona Office Complex

 • 06.12.2017 15:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA (32/2017) Aneks do znaczącej umowy dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 30.11.2017 07:28

  JP Morgan podniósł rekomendację dla GTC do "przeważaj", cena docelowa 11,35 zł

 • 27.11.2017 09:52

  Haitong Bank podtrzymał rekomendacje "kupuj" GTC, cena docelowa lekko podniesiona do 10,70 zł

 • 14.11.2017 07:00

  GTC zakłada stabilizację stawek najmu w '18; czeka na 2-3 pozwolenia na budowę (wywiad)

 • 14.11.2017 07:00

  GTC notuje 20 proc. wzrost przychodów po otwarciu Galerii Północnej (wywiad)

 • 13.11.2017 09:04

  Wyniki GTC zgodne z oczekiwaniami analityków (opinia)

 • 13.11.2017 07:48

  GTC miał w III kw. 2017 r. 51,9 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 13.11.2017 07:07

  Wyniki spółki GTC w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2017 06:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (31/2017) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 24.10.2017 09:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (30/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 rok

 • 18.10.2017 08:17

  DM PKO BP obniża rekomendację dla GTC do "trzymaj"

 • 16.10.2017 18:42

  GLOBE TRADE CENTRE SA (28/2017) Korekta raportu: Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 11.10.2017 16:40

  GLOBE TRADE CENTRE SA (29/2017) Nabycie akcji Spółki przez prezesa Zarządu

 • 27.09.2017 09:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (28/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 22.09.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (27/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre SA

 • 13.09.2017 12:37

  GTC nie obawia się ewentualnego podatku od nieruchomości komercyjnych

 • 13.09.2017 12:26

  GTC oczekuje, że poziom wynajęcia Galerii Północnej wzrośnie wkrótce do 95-97 proc.

 • 31.08.2017 15:46

  Globe Trade Centre kupiło biurowiec w Belgradzie

 • 28.08.2017 07:56

  DM BDM podnosi cenę docelową GTC do 10,73 zł, utrzymuje "akumuluj"

 • 21.08.2017 13:32

  GTC nie wyklucza, że ponownie wypłaci w przyszłości dywidendę w formie akcji

 • 21.08.2017 08:54

  Wyniki GTC nie przyniosły zaskoczeń, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia, aktl.)

 • 21.08.2017 08:41

  Wyniki GTC nie przyniosły zaskoczeń, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia)

 • 21.08.2017 07:54

  GTC miał w II kw. 2017 r. 27,5 mln euro zysku netto, lekko poniżej konsensusu (opis)

 • 21.08.2017 07:40

  GTC miał w II kw. 2017 r. 27,5 mln euro zysku netto, lekko poniżej konsensusu

 • 21.08.2017 07:20

  Wyniki spółki GTC w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.08.2017 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 2/2017 QSr

 • 17.08.2017 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (26/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.08.2017 19:40

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 08.08.2017 16:17

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla pięciu spółek

 • 02.08.2017 11:12

  Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji GTC do 11,3 zł

 • 01.08.2017 18:58

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 19.07.2017 07:27

  JP Morgan obniżył rekomendację dla GTC do "neutralnie", cena docelowa 10,35 zł

 • 12.07.2017 17:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (25/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L

 • 12.07.2017 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (24/2017) Wprowadzenie akcji serii L Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego

 • 12.07.2017 14:15

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 10.07.2017 16:35

  GLOBE TRADE CENTRE SA (23/2017) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 06.07.2017 09:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (22/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii L Globe Trade Centre S.A. w KDPW

 • 29.06.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2017) Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Globe Trade Centre S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 26.06.2017 16:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2017) Publikacja Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L Globe Trade Centre S.A.

 • 20.06.2017 19:33

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 13.06.2017 08:43

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PLGTC032020 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 12.06.2017 16:36

  21 funduszy objęło 10.087.026 akcji GTC s. L

 • 12.06.2017 16:13

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 12.06.2017 16:11

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii L

 • 12.06.2017 11:33

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową GTC do 10,76 zł

 • 02.06.2017 13:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 26.05.2017 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (16/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 26.05.2017 10:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (15/2017) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii L

 • 26.05.2017 09:05

  Haitong Bank podniósł cenę docelową akcji GTC do 10,6 zł

 • 22.05.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (14/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 18.05.2017 08:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (13/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 16.05.2017 17:19

  GTC wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 16.05.2017 17:02

  GLOBE TRADE CENTRE SA (12/2017) Ponowne powołanie pana Jan-Christoph Düdden na członka rady nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 16.05.2017 17:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 maja 2017 r.

 • 16.05.2017 17:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 16 maja 2017 r.

 • 15.05.2017 15:31

  GTC liczy, że na koniec VI wskaźnik wynajęcia wzrośnie do co najmniej 95 proc. (wywiad)

 • 15.05.2017 09:01

  DM BDM podniósł cenę docelową GTC do 10 zł

 • 15.05.2017 07:38

  GTC miał w I kw. 2017 r. 32,2 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 15.05.2017 07:15

  Wyniki spółki GTC w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2017 07:05

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 16:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (9/2017) Ponowne powołanie pana Thomasa Kurzmanna na prezesa Zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

 • 09.05.2017 15:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (8/2017) Zaktualizowana opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L stanowiącej załącznik do projektu uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia GTC S.A. zwołanego na dzień 16 maja 20

 • 09.05.2017 09:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA (7/2017) Zmiana projektu uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia GTC S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2017 r. w sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 02.05.2017 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (6/2017) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 19.04.2017 17:29

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 r.

 • 04.04.2017 16:32

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2017) Powzięcie wiadomości o wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny uchylającego decyzje ustalające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia - budowy Centrum Handlowego Wilanów

 • 04.04.2017 08:33

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla GTC z "trzymaj" do "kupuj"

 • 20.03.2017 13:35

  GTC planuje w '17 większe inwestycje rdr; nie planuje podwyższania kapitału

 • 20.03.2017 07:15

  GTC będzie chciało rekomendować dwucyfrowe wzrosty dywidendy począwszy od 2017 r.

 • 20.03.2017 07:00

  Wyniki spółki GTC w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2017 06:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 20.03.2017 06:17

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 18:20

  GTC chce wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 17.03.2017 18:06

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2017) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 15.02.2017 08:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2017) Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę Ada Mall w Belgradzie

 • 08.02.2017 11:56

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji GTC do 8,6 zł za akcję

 • 31.01.2017 16:23

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC (opis)

 • 31.01.2017 16:11

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC

 • 31.01.2017 11:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 25.01.2017 10:05

  DM mBanku podwyższył rekomendacje Echo Investment, Capital Park i GTC

 • 28.12.2016 10:53

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 28.12.2016 10:52

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 22.12.2016 18:50

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 22.12.2016 18:48

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 28.11.2016 19:31

  GTC zachęcone listopadową emisją obligacji, rozważy kolejne emisje w przyszłości

 • 28.11.2016 07:33

  GTC miał w III kw. 71,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu (opis)

 • 28.11.2016 06:56

  GTC miał w III kw. 71,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu

 • 28.11.2016 06:42

  Wyniki GTC w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.11.2016 06:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 10:06

  Haitong podwyższył cenę docelową GTC do 9,1 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 20.10.2016 09:18

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" GTC, cena docelowa 9,42 zł

 • 19.10.2016 14:09

  GTC wyemituje obligacje o wartości do 20 mln euro

 • 14.10.2016 19:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2016 rok

 • 14.10.2016 09:22

  Trigon DM wydał rekomendacje dla deweloperów komercyjnych

 • 13.10.2016 10:57

  GTC nie ma zgody na budowę Galerii Wilanów, ale inwestycji nie należy przekreślać (opinia)

 • 13.10.2016 10:27

  Prezydent Warszawy nie udzieliła GTC pozwolenia na budowę galerii w Wilanowie

 • 13.10.2016 10:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2016) Powzięcie wiadomości o wydaniu decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Wilanów

 • 11.10.2016 16:38

  DM mBanku obniżył rekomendacje czterech spółek, podniósł jednej

 • 28.09.2016 08:20

  DM PKO BP podniósł cenę docelową akcji GTC do 8,66 zł

 • 06.09.2016 08:25

  JP Morgan podniósł rekomendację dla GTC do "przeważaj"

 • 24.08.2016 13:18

  GTC skupi się w II poł. '16 na rozwijaniu portfolio projektów, także poprzez akwizycje (opis)

 • 24.08.2016 12:43

  GTC może wypłacić dywidendę w 2019 roku

 • 24.08.2016 08:31

  GTC skupi się w II poł. '16 na rozwijaniu portfolio projektów, także poprzez akwizycje

 • 24.08.2016 08:00

  GTC miał w II kw. 18,8 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 24.08.2016 07:36

  Wyniki GTC w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2016 07:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 08:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2016) Publikacja Skróconego Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z wprowadzeniem do równoległego obrotu akcji Globe Trade Centre S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 15.07.2016 16:09

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2016) Refinansowanie istotnych umów kredytowych

 • 06.07.2016 16:28

  Akcje GTC będą notowane równolegle na giełdzie w Johannesburgu (opis)

 • 06.07.2016 16:09

  Akcje GTC będą notowane równolegle na giełdzie w Johannesburgu

 • 06.07.2016 16:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2016) Zatwierdzenie wprowadzenia akcji Globe Trade Centre S.A. do równoległego obrotu (secondary listing) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 01.07.2016 11:31

  GTC myśli o kolejnych akwizycjach; transakcje możliwe w II poł. roku

 • 01.07.2016 10:16

  GTC kupiło dwa biurowce w Polsce

 • 14.06.2016 13:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 10.06.2016 08:08

  Haitong podwyższa ceny docelowe GTC i Echo, tnie zalecenie dla Capital Parku

 • 08.06.2016 08:30

  DM BDM podnosi cenę docelową GTC do 7,33 zł, utrzymuje "akumuluj"

 • 28.05.2016 13:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 24.05.2016 17:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Globe Trade Centre SA

 • 24.05.2016 17:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA : Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2016 r.

 • 24.05.2016 17:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 24 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 17:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Odwołanie Pana Klausa Helmrich z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 16.05.2016 19:13

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną kadencję

 • 12.05.2016 08:51

  Wyniki GTC nieco słabsze od oczekiwań przez niższy zysk z rewaluacji aktywów (opinia)

 • 12.05.2016 07:53

  GTC miał w I kw. 16,4 mln euro zysku netto, nieco słabiej od konsensusu

 • 12.05.2016 07:01

  Wyniki GTC w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 06:55

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 15:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 05.05.2016 15:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 22.04.2016 20:08

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2016 r.

 • 20.04.2016 16:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 20.04.2016 16:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 01.04.2016 20:01

  GPW: animator rynku dla kontraktów terminowych na akcje BORYSZEW i GTC

 • 01.04.2016 16:33

  GPW: wznowienie obrotu kontraktami terminowymi na akcje BORYSZEW, GTC i SERINUS ENERGY

 • 30.03.2016 16:13

  GTC upraszcza strukturę grupy, zakłada obniżkę kosztów jej funkcjonowania

 • 30.03.2016 15:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), uzgodnienie planu transgranicznego połączenia pomiędzy łączącymi

 • 30.03.2016 15:56

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), uzgodnienie planu transgranicznego połączenia pomiędzy łączącymi się spółkami oraz sporządzen

 • 21.03.2016 17:44

  GPW: PEKAO INVESTMENT BANKING animatorem rynku dla akcji GTC SA i PETROLINVEST SA

 • 18.03.2016 18:54

  GPW: zmiana liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 17.03.2016 13:40

  GTC rozmawia o akwizycjach, w kilku przypadkach negocjacje są zaawansowane (opis)

 • 17.03.2016 13:11

  GTC rozmawia o akwizycjach, w kilku przypadkach negocjacje są zaawansowane

 • 17.03.2016 08:51

  GTC miał w IV kw. 28,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu

 • 17.03.2016 08:18

  Wyniki GTC w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.03.2016 08:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 17.03.2016 08:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 28.01.2016 12:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie ostatecznej umowy kupna budynku biurowego Pixel w Poznaniu

 • 19.01.2016 09:40

  GLOBE TRADE CENTRE SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r. oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 23.12.2015 12:00

  Spółka zależna GTC kupuje biurowiec za 32,2 mln euro

 • 23.12.2015 11:50

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zakup budynku biurowego Pixel w Poznaniu

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 18.12.2015 20:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 17.12.2015 08:14

  DM PKO BP obniża rekomendację GTC do "trzymaj"; podnosi wycenę do 7,14 zł

 • 16.12.2015 19:50

  GPW: animator rynku

 • 26.11.2015 16:21

  DM mBanku podwyższył rekomendację dla GTC do "kupuj"

 • 26.11.2015 10:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 19.11.2015 16:18

  GTC kupiło w Budapeszcie budynek biurowy za 52,15 mln euro

 • 19.11.2015 16:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zakup nieruchomości Duna Tower

 • 13.11.2015 08:31

  GTC negocjuje zakup nieruchomości w Polsce i na Węgrzech

 • 13.11.2015 08:13

  GTC zanotował w III kw. 10,4 mln euro zysku netto; lepiej od konsensusu

 • 13.11.2015 07:52

  Wyniki GTC w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2015 07:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 18:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.11.2015 19:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Transakcje na akcjach Spółki

 • 05.11.2015 15:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Globe Trade Centre S.A. od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"

 • 03.11.2015 16:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wprowadzenie akcji serii K Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii K

 • 03.11.2015 13:55

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii K spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 03.11.2015 13:55

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia pda akcji serii K GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 30.10.2015 19:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Warunkowa rejestracja akcji serii K Globe Trade Centre S.A. w KDPW

 • 22.10.2015 16:28

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Globe Trade Centre S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 12.10.2015 10:27

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 rok

 • 08.10.2015 16:57

  DM mBanku podniósł rekomendację dla GTC, obniżył dla Capital Park

 • 06.10.2015 16:28

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o notowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 06.10.2015 13:49

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.10.2015 19:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii K

 • 05.10.2015 11:34

  GTC w najbliższych dniach rozpocznie budowę II fazy biurowca FortyOne

 • 02.10.2015 20:57

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 02.10.2015 11:13

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji Capital Parku, GTC i Echo Investment

 • 30.09.2015 18:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja na temat wyników subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii KInformacja na temat wyników subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii K

 • 29.09.2015 10:21

  Popyt na akcje GTC przewyższył podaż o 34 proc.

 • 18.09.2015 17:25

  GLOBE TRADE CENTRE SA Transakcje na prawach poboru akcji Spółki

 • 11.09.2015 18:52

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o notowaniu praw poboru akcji serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 11.09.2015 13:31

  GPW: notowanie praw poboru akcji serii K spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 09.09.2015 00:00

  Globe Trade Centre S.A. - Emisja akcji serii K z prawem poboru

 • 08.09.2015 18:04

  GPW: Komunikat

 • 08.09.2015 17:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 08.09.2015 17:48

  GPW: na sesji 9 września 2015 r. akcje spółki GTC nie będą uwzględnianie przy obliczaniu indeksu mWIG40 oraz WIG30.

 • 07.09.2015 09:29

  Prospekt Emisyjny - Globe Trade Centre S.A.

 • 07.09.2015 09:11

  GTC nie zamierza wypłacać dywidendy w ciągu przynajmniej najbliższych 4 lat

 • 07.09.2015 08:38

  Harmonogram oferty publicznej spółki GTC

 • 04.09.2015 19:47

  Zarząd GTC ustalił cenę emisyjną akcji s. K na 5,47 zł za szt.

 • 04.09.2015 19:34

  GLOBE TRADE CENTRE SA Ustalenie ceny emisyjnej i liczy akcji serii K

 • 04.09.2015 13:56

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny GTC

 • 28.08.2015 22:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rezygnacja członków Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 20.08.2015 12:45

  GTC planuje emisję akcji w III kw. '15; negocjuje zakup aktywów (opis)

 • 20.08.2015 09:24

  Rynek oczekiwał zysku GTC, jest strata; ale reakcja rynku neutralna (opinia)

 • 20.08.2015 08:56

  GTC zanotował w II kw. 1,9 mln euro straty netto; konsensus zakładał zysk (opis)

 • 20.08.2015 08:43

  GTC planuje emisję akcji w III kwartale 2015 roku

 • 20.08.2015 08:34

  GTC zanotował w II kw. 1,9 mln euro straty netto; konsensus zakładał zysk

 • 20.08.2015 08:26

  Wyniki GTC w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.08.2015 08:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.08.2015 11:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Korekta raportu: Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 18.08.2015 09:42

  GTC podpisał umowę na finansowanie Galerii Północnej; inwestycja ma 32 proc. przednajmu (opis)

 • 18.08.2015 07:40

  GTC ma umowę na finansowanie budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 18.08.2015 07:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 21.07.2015 19:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rezygnacja członka Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 13.07.2015 18:16

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiana w składzie rady nadzorczej Globe Trade Centre S.A.