Globe Trade Centre SA

skrót: GTC

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 17:00

Aktualny kurs9,60   0 %0 zł
Otwarcie9,52-0,83%
Minimum9,52-0,83%
Maksimum9,600,00%
Wolumen (szt.) 54898
Kurs odniesienia9,60
Widełki dolne8,57
Widełki górne10,46
Obroty (tyś. zł)525
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
32 3369,60
15009,56
21 1289,55
33 9799,51
11 0009,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
9,601 000 1
9,611 000 1
9,62944 1
9,63747 1
9,6523 200 3
Grupa jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Prowadzi inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości: budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Obecnie działa aktywnie między innymi: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, koncentrując działalność inwestycyjną w stolicach tych państw.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
GTC Dutch Holdings BV298 575 09161,49%298 575 09161,49%
PZU OFE Złota Jesieńportfel51 231 72410,55%51 231 72410,55%
Aviva OFEportfel36 619 7747,54%36 619 7747,54%

Kategoria • 15.11.2019 08:39

  GTC przygotowuje kolejne projekty; za '19 chce wypłacić wyższą dywidendę (wywiad)

 • 14.11.2019 09:09

  Wyniki GTC w III kw. bez zaskoczeń; bardzo mocny bilans i cash flow (opinia)

 • 14.11.2019 07:50

  GTC miało w III kw. 19,9 mln euro zysku netto j. d., poniżej konsensusu (opis)

 • 14.11.2019 07:23

  GTC miało w III kw. 19,9 mln euro zysku netto j. d., poniżej konsensusu

 • 14.11.2019 07:09

  Wyniki GTC w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2019 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 14.10.2019 19:49

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 14.10.2019 19:49

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 22.08.2019 14:30

  GTC rozważa emisję obligacji o wartości do 220 mln zł

 • 22.08.2019 08:40

  Wyniki GTC za II kw. bardzo dobre, ale bez zaskoczeń (opinia)

 • 22.08.2019 08:13

  GTC miało w II kw. 23,1 mln euro zysku netto wobec 25,8 mln euro konsensusu (opis)

 • 22.08.2019 07:40

  GTC miało w II kw. 23,1 mln euro zysku netto wobec 25,8 mln euro konsensusu

 • 22.08.2019 07:11

  Wyniki GTC w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.08.2019 07:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.05.2019 18:14

  Cena emisyjna akcji serii N Globe Trade Centre wynosi 8,29 zł

 • 22.05.2019 17:53

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2019) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii N

 • 18.04.2019 09:32

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2019) Propozycja kandydata na członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 17.04.2019 15:50

  GTC planuje emisję do 21.607.000 akcji w celu umożliwienia wypłaty dywidendy w formie akcji

 • 17.04.2019 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2019 r.

 • 21.03.2019 13:36

  GTC emituje obligacje za ok. 20 mln euro, kolejna transza w ciągu kilku miesięcy

 • 21.03.2019 09:33

  Zysk netto GTC w IV kw. i rekomendacja dywidendy bez większych zaskoczeń (opinia, aktl.)

 • 21.03.2019 08:50

  Zysk netto GTC w IV kw. lepszy od oczekiwań; dywidenda bez zaskoczeń (opinia)

 • 21.03.2019 08:17

  GTC miało w IV kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,1 mln euro konsensusu (opis)

 • 21.03.2019 07:36

  GTC miało w IV kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,1 mln euro konsensusu

 • 21.03.2019 07:03

  Wyniki GTC w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2019 06:46

  Zarząd GTC rekomenduje wypłatę dywidendy za '18 w wysokości 0,37 zł na akcję

 • 21.03.2019 06:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 06:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 21.03.2019 06:43

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2019) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 15.03.2019 09:37

  DM BDM obniża rekomendację GTC do "akumuluj"

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 20.02.2019 18:37

  GPW: 27 lutego 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii GTCSA032019 (GTC0319) spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A

 • 14.02.2019 11:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2019) Midroog przyznał Globe Trade Centre S.A rating A2.il ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 milionów euro, które Spółka może zaciągnąć w Izraelu.

 • 31.01.2019 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 07.01.2019 10:25

  GTC podpisało umowy refinansowania na 94,6 mln euro

 • 21.12.2018 17:41

  GLOBE TRADE CENTRE SA (27/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 21.12.2018 15:43

  GLOBE TRADE CENTRE SA (26/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 14.11.2018 17:03

  GTC planuje refinansowanie zadłużenia łącznie na blisko 100 mln euro, pracuje nad przejęciem (wywiad)

 • 14.11.2018 16:32

  Lone Star negocjuje z 2 inwestorami ws. zbycia pakietu akcji GTC; trwa due diligence

 • 14.11.2018 08:28

  GTC miało w III kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,8 mln euro konsensusu (opis)

 • 14.11.2018 07:50

  GTC miało w III kw. 22,8 mln euro zysku netto wobec 21,8 mln euro konsensusu

 • 14.11.2018 07:18

  Wyniki GTC w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2018 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (25/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 16.10.2018 17:27

  GLOBE TRADE CENTRE SA (24/2018) Przekroczenia progu głosów przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

 • 09.10.2018 09:50

  DM BDM obniżył cenę docelową dla GTC do 10,48 zł

 • 21.09.2018 13:41

  MF rozpoczyna konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

 • 10.09.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (23/2018) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 06.09.2018 17:49

  GPW: zawieszenie obrotu kontraktami terminowymi na akcje spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.09.2018 16:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (22/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 24.08.2018 18:01

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 23.08.2018 14:40

  GTC może sprzedać "dojrzałe" aktywo, by przyspieszyć procesy akwizycyjne (wywiad)

 • 23.08.2018 08:41

  Wyniki GTC za II kwartał '18 nie przyniosły zaskoczeń (opinia)

 • 23.08.2018 08:20

  GTC miało w II kw. 21,5 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 23.08.2018 07:43

  GTC miało w II kw. 21,5 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 23.08.2018 07:22

  Wyniki GTC w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2018 07:03

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 01.08.2018 12:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 31.07.2018 09:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania akcji Globe Trade Centre S.A.

 • 19.07.2018 16:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M

 • 19.07.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2018) : Uchwała GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii M Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego

 • 18.07.2018 19:04

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 13.07.2018 10:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii M Globe Trade Centre S.A.

 • 11.07.2018 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (16/2018) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. otrzymane od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"

 • 06.07.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (15/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Globe Trade Centre S.A.

 • 28.06.2018 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (14/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M Globe Trade Centre S.A.

 • 26.06.2018 09:15

  GTC ma pozwolenie na budowę biurowca The Twist w Budapeszcie

 • 13.06.2018 13:10

  W ramach subskrypcji prywatnej GTC akcjonariusze objęli 13.233.492 akcje serii M

 • 13.06.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (13/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii M

 • 25.05.2018 13:30

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową GTC do 11,1 zł

 • 25.05.2018 12:09

  Cena emisyjna akcji serii M Globe Trade Centre wynosi 8,58 zł

 • 25.05.2018 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (12/2018) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii M

 • 23.05.2018 16:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2018) Korekta raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

 • 21.05.2018 16:14

  GTC prowadzi rozmowy ws. refinansowania zadłużenia łącznie na ok. 100 mln euro (wywiad)

 • 21.05.2018 08:57

  Wyniki GTC powyżej konsensusu, rynek mógł nie doszacować zysk z rewaluacji (opinia, aktl.)

 • 21.05.2018 08:39

  Wyniki GTC powyżej konsensusu, rynek mógł niedoszacować zysk z rewaluacji (opinia)

 • 21.05.2018 08:07

  GTC miał w I kw. roku 24,1 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 21.05.2018 07:39

  GTC miał w I kw. 24,1 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 21.05.2018 07:16

  Wyniki GTC w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.05.2018 07:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 17:17

  Akcjonariusze GTC za emisją do 19,4 mln akcji na potrzeby wypłaty dywidendy

 • 17.05.2018 17:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017

 • 17.05.2018 17:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 17 maja 2018 r.

 • 17.05.2018 16:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (9/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 r.

 • 17.05.2018 15:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (8/2018) Ponowne powołanie pana Ereza Boniel na członka Zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

 • 15.05.2018 07:28

  Tauron opuści główny indeks MSCI Poland po sesji 31 maja

 • 14.05.2018 15:52

  AmRest może wejść do indeksu MSCI, GTC wypadnie z grona mniejszych spółek (opinia)

 • 26.04.2018 18:27

  GTC kupiło bułgarską spółkę Dorado, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia (opis)

 • 26.04.2018 17:22

  GTC kupiło bułgarską spółkę Dorado, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia

 • 26.04.2018 17:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA (7/2018) Zawarcie umowy kupna 100% kapitału bułgarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dorado 1 EOOD, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia

 • 20.04.2018 17:13

  GTC planuje emisję do 19.400.019 akcji w celu umożliwienia wypłaty dywidendy w formie akcji

 • 20.04.2018 16:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2018 r.

 • 06.04.2018 13:27

  MF zmieni regulacje dotyczące minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych

 • 05.04.2018 16:54

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.04.2018 13:52

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 05.04.2018 09:25

  DM BDM podniósł cenę docelową GTC do 11,17 zł, a rekomendację do "kupuj"

 • 03.04.2018 12:32

  Rynek liczy na premię przy transakcji GTC, perspektywy dla GTC są dobre a koniunktura korzystna (opinia)

 • 03.04.2018 08:16

  Lone Star rozważa sprzedaż inwestorowi wszystkich swoich akcji GTC, nie planuje ABB (opis)

 • 03.04.2018 08:10

  Lone Star rozważa sprzedaż wszystkich swoich akcji GTC inwestorowi, nie planuje ABB

 • 03.04.2018 08:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2018) Informacja poufna

 • 29.03.2018 19:26

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii PLGTC032021 spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 21.03.2018 14:54

  GTC planuje zwiększyć aktywność w obszarze akwizycji; efekty mogą być widoczne w '18

 • 21.03.2018 09:10

  Wyniki i dywidenda GTC powinny spotkać się z pozytywną reakcją rynku (opinia, aktl.)

 • 21.03.2018 08:56

  Wyniki i dywidenda GTC powinny spotkać się z pozytywną reakcją rynku (opinia)

 • 21.03.2018 08:14

  GTC miał w IV kw. 2017 roku 44,6 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 21.03.2018 07:59

  GTC miał w IV kw. 2017 roku 44,6 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 21.03.2018 07:19

  Wyniki spółki GTC w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2018 07:06

  Zarząd GTC rekomenduje 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 21.03.2018 06:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 06:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2018) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 21.03.2018 06:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 10:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2018) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 23.02.2018 18:30

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 23.02.2018 11:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 23.02.2018 10:30

  Haitong Bank podniósł cenę docelową GTC do 10,80 zł z 10,70 zł

 • 19.02.2018 13:11

  W marcu CD Projekt zastąpi Asseco Poland w indeksie WIG20 – DM BZ WBK (opinia)

 • 07.02.2018 13:49

  GPW: Komunikat - GLOBE TRADE CENTRE

 • 06.02.2018 18:37

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 15.01.2018 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 13.12.2017 12:07

  GTC pozyskało finansowanie na projekt biurowy w Serbii

 • 08.12.2017 09:43

  GTC podpisało umowę kredytową w wys. 46,5 mln euro na refinansowanie Korona Office Complex

 • 06.12.2017 15:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA (32/2017) Aneks do znaczącej umowy dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 30.11.2017 07:28

  JP Morgan podniósł rekomendację dla GTC do "przeważaj", cena docelowa 11,35 zł

 • 27.11.2017 09:52

  Haitong Bank podtrzymał rekomendacje "kupuj" GTC, cena docelowa lekko podniesiona do 10,70 zł

 • 14.11.2017 07:00

  GTC zakłada stabilizację stawek najmu w '18; czeka na 2-3 pozwolenia na budowę (wywiad)

 • 14.11.2017 07:00

  GTC notuje 20 proc. wzrost przychodów po otwarciu Galerii Północnej (wywiad)

 • 13.11.2017 09:04

  Wyniki GTC zgodne z oczekiwaniami analityków (opinia)

 • 13.11.2017 07:48

  GTC miał w III kw. 2017 r. 51,9 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 13.11.2017 07:07

  Wyniki spółki GTC w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2017 06:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (31/2017) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 24.10.2017 09:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (30/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 rok

 • 18.10.2017 08:17

  DM PKO BP obniża rekomendację dla GTC do "trzymaj"

 • 16.10.2017 18:42

  GLOBE TRADE CENTRE SA (28/2017) Korekta raportu: Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 11.10.2017 16:40

  GLOBE TRADE CENTRE SA (29/2017) Nabycie akcji Spółki przez prezesa Zarządu

 • 27.09.2017 09:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (28/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 22.09.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (27/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre SA

 • 13.09.2017 12:37

  GTC nie obawia się ewentualnego podatku od nieruchomości komercyjnych

 • 13.09.2017 12:26

  GTC oczekuje, że poziom wynajęcia Galerii Północnej wzrośnie wkrótce do 95-97 proc.

 • 31.08.2017 15:46

  Globe Trade Centre kupiło biurowiec w Belgradzie

 • 28.08.2017 07:56

  DM BDM podnosi cenę docelową GTC do 10,73 zł, utrzymuje "akumuluj"

 • 21.08.2017 13:32

  GTC nie wyklucza, że ponownie wypłaci w przyszłości dywidendę w formie akcji

 • 21.08.2017 08:54

  Wyniki GTC nie przyniosły zaskoczeń, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia, aktl.)

 • 21.08.2017 08:41

  Wyniki GTC nie przyniosły zaskoczeń, reakcja rynku powinna być neutralna (opinia)

 • 21.08.2017 07:54

  GTC miał w II kw. 2017 r. 27,5 mln euro zysku netto, lekko poniżej konsensusu (opis)

 • 21.08.2017 07:40

  GTC miał w II kw. 2017 r. 27,5 mln euro zysku netto, lekko poniżej konsensusu

 • 21.08.2017 07:20

  Wyniki spółki GTC w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.08.2017 07:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 2/2017 QSr

 • 17.08.2017 15:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (26/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.08.2017 19:40

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 08.08.2017 16:17

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla pięciu spółek

 • 02.08.2017 11:12

  Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji GTC do 11,3 zł

 • 01.08.2017 18:58

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 19.07.2017 07:27

  JP Morgan obniżył rekomendację dla GTC do "neutralnie", cena docelowa 10,35 zł

 • 12.07.2017 17:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (25/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L

 • 12.07.2017 15:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (24/2017) Wprowadzenie akcji serii L Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego

 • 12.07.2017 14:15

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 10.07.2017 16:35

  GLOBE TRADE CENTRE SA (23/2017) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 06.07.2017 09:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (22/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii L Globe Trade Centre S.A. w KDPW

 • 29.06.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2017) Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Globe Trade Centre S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 26.06.2017 16:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2017) Publikacja Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L Globe Trade Centre S.A.

 • 20.06.2017 19:33

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 13.06.2017 08:43

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PLGTC032020 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 12.06.2017 16:36

  21 funduszy objęło 10.087.026 akcji GTC s. L

 • 12.06.2017 16:13

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 12.06.2017 16:11

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii L

 • 12.06.2017 11:33

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową GTC do 10,76 zł

 • 02.06.2017 13:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 26.05.2017 11:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (16/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 26.05.2017 10:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (15/2017) Ustalenie ceny emisyjnej oraz terminów i warunków złożenia przez Spółkę Uprawnionym Akcjonariuszom ofert nabycia akcji serii L

 • 26.05.2017 09:05

  Haitong Bank podniósł cenę docelową akcji GTC do 10,6 zł

 • 22.05.2017 10:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA (14/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 18.05.2017 08:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (13/2017) Publikacja informacji dla akcjonariuszy południowoafrykańskich przekazanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 16.05.2017 17:19

  GTC wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 16.05.2017 17:02

  GLOBE TRADE CENTRE SA (12/2017) Ponowne powołanie pana Jan-Christoph Düdden na członka rady nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 16.05.2017 17:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA (11/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 maja 2017 r.

 • 16.05.2017 17:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 16 maja 2017 r.

 • 15.05.2017 15:31

  GTC liczy, że na koniec VI wskaźnik wynajęcia wzrośnie do co najmniej 95 proc. (wywiad)

 • 15.05.2017 09:01

  DM BDM podniósł cenę docelową GTC do 10 zł

 • 15.05.2017 07:38

  GTC miał w I kw. 2017 r. 32,2 mln euro zysku netto, powyżej konsensusu

 • 15.05.2017 07:15

  Wyniki spółki GTC w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2017 07:05

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 16:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA (9/2017) Ponowne powołanie pana Thomasa Kurzmanna na prezesa Zarządu spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

 • 09.05.2017 15:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (8/2017) Zaktualizowana opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L stanowiącej załącznik do projektu uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia GTC S.A. zwołanego na dzień 16 maja 20

 • 09.05.2017 09:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA (7/2017) Zmiana projektu uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia GTC S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2017 r. w sprawie m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 02.05.2017 12:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (6/2017) Zmiana praw z obligacji wyemitowanych przez Emitenta

 • 19.04.2017 17:29

  GLOBE TRADE CENTRE SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 maja 2017 r.

 • 04.04.2017 16:32

  GLOBE TRADE CENTRE SA (4/2017) Powzięcie wiadomości o wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny uchylającego decyzje ustalające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia - budowy Centrum Handlowego Wilanów

 • 04.04.2017 08:33

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla GTC z "trzymaj" do "kupuj"

 • 20.03.2017 13:35

  GTC planuje w '17 większe inwestycje rdr; nie planuje podwyższania kapitału

 • 20.03.2017 07:15

  GTC będzie chciało rekomendować dwucyfrowe wzrosty dywidendy począwszy od 2017 r.

 • 20.03.2017 07:00

  Wyniki spółki GTC w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2017 06:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 20.03.2017 06:17

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 18:20

  GTC chce wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 17.03.2017 18:06

  GLOBE TRADE CENTRE SA (3/2017) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

 • 15.02.2017 08:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA (2/2017) Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę Ada Mall w Belgradzie

 • 08.02.2017 11:56

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji GTC do 8,6 zł za akcję

 • 31.01.2017 16:23

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC (opis)

 • 31.01.2017 16:11

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC

 • 31.01.2017 11:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 25.01.2017 10:05

  DM mBanku podwyższył rekomendacje Echo Investment, Capital Park i GTC

 • 28.12.2016 10:53

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 28.12.2016 10:52

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 22.12.2016 18:50

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 22.12.2016 18:48

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 28.11.2016 19:31

  GTC zachęcone listopadową emisją obligacji, rozważy kolejne emisje w przyszłości

 • 28.11.2016 07:33

  GTC miał w III kw. 71,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu (opis)

 • 28.11.2016 06:56

  GTC miał w III kw. 71,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu

 • 28.11.2016 06:42

  Wyniki GTC w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.11.2016 06:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 10:06

  Haitong podwyższył cenę docelową GTC do 9,1 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 20.10.2016 09:18

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" GTC, cena docelowa 9,42 zł

 • 19.10.2016 14:09

  GTC wyemituje obligacje o wartości do 20 mln euro

 • 14.10.2016 19:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2016 rok

 • 14.10.2016 09:22

  Trigon DM wydał rekomendacje dla deweloperów komercyjnych

 • 13.10.2016 10:57

  GTC nie ma zgody na budowę Galerii Wilanów, ale inwestycji nie należy przekreślać (opinia)

 • 13.10.2016 10:27

  Prezydent Warszawy nie udzieliła GTC pozwolenia na budowę galerii w Wilanowie

 • 13.10.2016 10:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA (20/2016) Powzięcie wiadomości o wydaniu decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Wilanów

 • 11.10.2016 16:38

  DM mBanku obniżył rekomendacje czterech spółek, podniósł jednej

 • 28.09.2016 08:20

  DM PKO BP podniósł cenę docelową akcji GTC do 8,66 zł

 • 06.09.2016 08:25

  JP Morgan podniósł rekomendację dla GTC do "przeważaj"

 • 24.08.2016 13:18

  GTC skupi się w II poł. '16 na rozwijaniu portfolio projektów, także poprzez akwizycje (opis)

 • 24.08.2016 12:43

  GTC może wypłacić dywidendę w 2019 roku

 • 24.08.2016 08:31

  GTC skupi się w II poł. '16 na rozwijaniu portfolio projektów, także poprzez akwizycje

 • 24.08.2016 08:00

  GTC miał w II kw. 18,8 mln euro zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 24.08.2016 07:36

  Wyniki GTC w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2016 07:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 08:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA (19/2016) Publikacja Skróconego Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z wprowadzeniem do równoległego obrotu akcji Globe Trade Centre S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 15.07.2016 16:09

  GLOBE TRADE CENTRE SA (18/2016) Refinansowanie istotnych umów kredytowych

 • 06.07.2016 16:28

  Akcje GTC będą notowane równolegle na giełdzie w Johannesburgu (opis)

 • 06.07.2016 16:09

  Akcje GTC będą notowane równolegle na giełdzie w Johannesburgu

 • 06.07.2016 16:00

  GLOBE TRADE CENTRE SA (17/2016) Zatwierdzenie wprowadzenia akcji Globe Trade Centre S.A. do równoległego obrotu (secondary listing) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

 • 01.07.2016 11:31

  GTC myśli o kolejnych akwizycjach; transakcje możliwe w II poł. roku

 • 01.07.2016 10:16

  GTC kupiło dwa biurowce w Polsce

 • 14.06.2016 13:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 10.06.2016 08:08

  Haitong podwyższa ceny docelowe GTC i Echo, tnie zalecenie dla Capital Parku

 • 08.06.2016 08:30

  DM BDM podnosi cenę docelową GTC do 7,33 zł, utrzymuje "akumuluj"

 • 28.05.2016 13:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 24.05.2016 17:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Globe Trade Centre SA

 • 24.05.2016 17:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA : Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2016 r.

 • 24.05.2016 17:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 24 maja 2016 r.

 • 19.05.2016 17:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Odwołanie Pana Klausa Helmrich z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.

 • 16.05.2016 19:13

  GLOBE TRADE CENTRE SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną kadencję

 • 12.05.2016 08:51

  Wyniki GTC nieco słabsze od oczekiwań przez niższy zysk z rewaluacji aktywów (opinia)

 • 12.05.2016 07:53

  GTC miał w I kw. 16,4 mln euro zysku netto, nieco słabiej od konsensusu

 • 12.05.2016 07:01

  Wyniki GTC w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 06:55

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 15:54

  GLOBE TRADE CENTRE SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 05.05.2016 15:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 22.04.2016 20:08

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2016 r.

 • 20.04.2016 16:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 20.04.2016 16:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).

 • 01.04.2016 20:01

  GPW: animator rynku dla kontraktów terminowych na akcje BORYSZEW i GTC

 • 01.04.2016 16:33

  GPW: wznowienie obrotu kontraktami terminowymi na akcje BORYSZEW, GTC i SERINUS ENERGY

 • 30.03.2016 16:13

  GTC upraszcza strukturę grupy, zakłada obniżkę kosztów jej funkcjonowania

 • 30.03.2016 15:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), uzgodnienie planu transgranicznego połączenia pomiędzy łączącymi

 • 30.03.2016 15:56

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), uzgodnienie planu transgranicznego połączenia pomiędzy łączącymi się spółkami oraz sporządzen

 • 21.03.2016 17:44

  GPW: PEKAO INVESTMENT BANKING animatorem rynku dla akcji GTC SA i PETROLINVEST SA

 • 18.03.2016 18:54

  GPW: zmiana liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 17.03.2016 13:40

  GTC rozmawia o akwizycjach, w kilku przypadkach negocjacje są zaawansowane (opis)

 • 17.03.2016 13:11

  GTC rozmawia o akwizycjach, w kilku przypadkach negocjacje są zaawansowane

 • 17.03.2016 08:51

  GTC miał w IV kw. 28,4 mln euro zysku netto, nieco lepiej od konsensusu

 • 17.03.2016 08:18

  Wyniki GTC w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.03.2016 08:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 17.03.2016 08:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 28.01.2016 12:23

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie ostatecznej umowy kupna budynku biurowego Pixel w Poznaniu

 • 19.01.2016 09:40

  GLOBE TRADE CENTRE SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r. oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

 • 23.12.2015 12:00

  Spółka zależna GTC kupuje biurowiec za 32,2 mln euro

 • 23.12.2015 11:50

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zakup budynku biurowego Pixel w Poznaniu

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 18.12.2015 20:01

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 17.12.2015 08:14

  DM PKO BP obniża rekomendację GTC do "trzymaj"; podnosi wycenę do 7,14 zł

 • 16.12.2015 19:50

  GPW: animator rynku

 • 26.11.2015 16:21

  DM mBanku podwyższył rekomendację dla GTC do "kupuj"

 • 26.11.2015 10:44

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 19.11.2015 16:18

  GTC kupiło w Budapeszcie budynek biurowy za 52,15 mln euro

 • 19.11.2015 16:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zakup nieruchomości Duna Tower

 • 13.11.2015 08:31

  GTC negocjuje zakup nieruchomości w Polsce i na Węgrzech

 • 13.11.2015 08:13

  GTC zanotował w III kw. 10,4 mln euro zysku netto; lepiej od konsensusu

 • 13.11.2015 07:52

  Wyniki GTC w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2015 07:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 18:22

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.11.2015 19:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Transakcje na akcjach Spółki

 • 05.11.2015 15:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Globe Trade Centre S.A. od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień"

 • 03.11.2015 16:10

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wprowadzenie akcji serii K Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii K

 • 03.11.2015 13:55

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii K spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 03.11.2015 13:55

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia pda akcji serii K GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 30.10.2015 19:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Warunkowa rejestracja akcji serii K Globe Trade Centre S.A. w KDPW

 • 22.10.2015 16:28

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Globe Trade Centre S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 12.10.2015 10:27

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 rok

 • 08.10.2015 16:57

  DM mBanku podniósł rekomendację dla GTC, obniżył dla Capital Park

 • 06.10.2015 16:28

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o notowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 06.10.2015 13:49

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

 • 05.10.2015 19:58

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii K

 • 05.10.2015 11:34

  GTC w najbliższych dniach rozpocznie budowę II fazy biurowca FortyOne

 • 02.10.2015 20:57

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 02.10.2015 11:13

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji Capital Parku, GTC i Echo Investment

 • 30.09.2015 18:49

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja na temat wyników subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii KInformacja na temat wyników subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii K

 • 29.09.2015 10:21

  Popyt na akcje GTC przewyższył podaż o 34 proc.

 • 18.09.2015 17:25

  GLOBE TRADE CENTRE SA Transakcje na prawach poboru akcji Spółki

 • 11.09.2015 18:52

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o notowaniu praw poboru akcji serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 11.09.2015 13:31

  GPW: notowanie praw poboru akcji serii K spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

 • 09.09.2015 00:00

  Globe Trade Centre S.A. - Emisja akcji serii K z prawem poboru

 • 08.09.2015 18:04

  GPW: Komunikat

 • 08.09.2015 17:51

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K Globe Trade Centre S.A.

 • 08.09.2015 17:48

  GPW: na sesji 9 września 2015 r. akcje spółki GTC nie będą uwzględnianie przy obliczaniu indeksu mWIG40 oraz WIG30.

 • 07.09.2015 09:29

  Prospekt Emisyjny - Globe Trade Centre S.A.

 • 07.09.2015 09:11

  GTC nie zamierza wypłacać dywidendy w ciągu przynajmniej najbliższych 4 lat

 • 07.09.2015 08:38

  Harmonogram oferty publicznej spółki GTC

 • 04.09.2015 19:47

  Zarząd GTC ustalił cenę emisyjną akcji s. K na 5,47 zł za szt.

 • 04.09.2015 19:34

  GLOBE TRADE CENTRE SA Ustalenie ceny emisyjnej i liczy akcji serii K

 • 04.09.2015 13:56

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny GTC

 • 28.08.2015 22:59

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rezygnacja członków Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 20.08.2015 12:45

  GTC planuje emisję akcji w III kw. '15; negocjuje zakup aktywów (opis)

 • 20.08.2015 09:24

  Rynek oczekiwał zysku GTC, jest strata; ale reakcja rynku neutralna (opinia)

 • 20.08.2015 08:56

  GTC zanotował w II kw. 1,9 mln euro straty netto; konsensus zakładał zysk (opis)

 • 20.08.2015 08:43

  GTC planuje emisję akcji w III kwartale 2015 roku

 • 20.08.2015 08:34

  GTC zanotował w II kw. 1,9 mln euro straty netto; konsensus zakładał zysk

 • 20.08.2015 08:26

  Wyniki GTC w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.08.2015 08:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.08.2015 11:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Korekta raportu: Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 18.08.2015 09:42

  GTC podpisał umowę na finansowanie Galerii Północnej; inwestycja ma 32 proc. przednajmu (opis)

 • 18.08.2015 07:40

  GTC ma umowę na finansowanie budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 18.08.2015 07:26

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej finansowania budowy Galerii Północnej w Warszawie

 • 21.07.2015 19:19

  GLOBE TRADE CENTRE SA Rezygnacja członka Zarządu Globe Trade Centre S.A.

 • 13.07.2015 18:16

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiana w składzie rady nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 08.07.2015 17:34

  GTC zleciło Unibepowi generalne wykonawstwo Galerii Północnej za ok. 360 mln zł

 • 08.07.2015 17:15

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej realizacji Galerii Północnej w Warszawie

 • 03.07.2015 17:47

  GTC ma umowę restrukturyzacji kredytu z EBOR

 • 03.07.2015 17:25

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podpisanie znaczącej umowy, tj. umowy restrukturyzacji kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • 30.06.2015 17:47

  GLOBE TRADE CENTRE SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 15:56

  GLOBE TRADE CENTRE SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 11:29

  Walne GTC zdecydowało o emisji do 140 mln nowych akcji spółki (opis)

 • 30.06.2015 11:14

  Walne GTC zdecydowało o emisji do 140 mln nowych akcji spółki

 • 29.06.2015 09:51

  GTC ma umowy restrukturyzacji kredytów udzielonych przez EBOR (opis)

 • 29.06.2015 07:52

  GTC ma umowy restrukturyzacji kredytów udzielonych przez EBOR

 • 26.06.2015 23:05

  GLOBE TRADE CENTRE SA Podpisanie znaczącej umowy, tj. umowy restrukturyzacji kredytów udzielonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • 26.06.2015 08:15

  Zarząd GTC chce, by cena emisyjna akcji była nie niższa niż 5 zł

 • 25.06.2015 22:57

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zmiana projektu uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Globe Trade Centre S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych n

 • 16.06.2015 18:30

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie przez GTC zawiadomienia o zbyciu przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny akcji Spółki i obniżeniu udziału głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej poziomu 10% oraz wygaśnięcie mandatów członków rady nadzorczej Spółki

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 15.06.2015 17:42

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie przez GTC zawiadomienia o zbyciu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny akcji Spółki i obniżeniu udziału głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej poziomu 10% oraz wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej Spółki

 • 15.06.2015 17:31

  GLOBE TRADE CENTRE SA Otrzymanie zawiadomień o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w spółce Globe Trade Centre S.A. od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 09.06.2015 10:21

  GTC liczy na start budowy Galerii Północnej w II/III kw. '15 i otwarcie w I poł. '17

 • 08.06.2015 12:54

  GTC ma pozwolenia na budowę Galerii Północnej

 • 08.06.2015 12:40

  GLOBE TRADE CENTRE SA Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę Galerii Północnej w Warszawie

 • 03.06.2015 19:39

  Akcjonariusze GTC 30 VI po raz kolejny będą decydować o emisji akcji z prawem poboru

 • 03.06.2015 17:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r.

 • 29.05.2015 10:45

  GTC sprzedało projekt Kazimierz Office Center w Krakowie za 42 mln euro

 • 29.05.2015 10:36

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży Centrum Biurowe Kazimierz

 • 25.05.2015 14:45

  GLOBE TRADE CENTRE SA Informacja od LSREF III GTC Investments B.V. w sprawie wezwania na akcje Globe Trade Centre S.A.

 • 25.05.2015 11:22

  W wezwaniu na akcje GTC złożono dotąd zapisy na sprzedaż 22,7 proc. akcji - Lone Star

 • 18.05.2015 08:49

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji GPW do 56,8 zł

 • 18.05.2015 08:41

  Lone Star będzie kupował akcje GTC w wezwaniu, mimo nieziszczenia się jego warunków

 • 14.05.2015 15:44

  GTC rozważy inny niż emisja akcji sposób finansowania strategii (opis)

 • 14.05.2015 09:23

  GTC pobił konsensus na poziomie netto dzięki odnotowaniu korzyści podatkowej (opinia)

 • 14.05.2015 08:44

  GTC rozważy inny niż emisja akcji sposób finansowania strategii

 • 14.05.2015 08:30

  GTC zanotował w I kw. 8,3 mln euro zysku netto, więcej od konsensusu (opis)

 • 14.05.2015 08:07

  GTC zanotował w I kw. 8,3 mln euro zysku netto, więcej od konsensusu

 • 14.05.2015 07:58

  Wyniki GTC w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2015 07:55

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 15:42

  DM mBanku obniżył rekomendacje pięciu spółek z GPW

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 24.04.2015 13:48

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wygaśnięcie mandatów osób zarządzających

 • 23.04.2015 17:14

  GLOBE TRADE CENTRE SA : Ponowne powołanie Pana Krzysztofa Geruli do Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

 • 23.04.2015 17:13

  GLOBE TRADE CENTRE SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 23.04.2015 17:07

  GLOBE TRADE CENTRE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 23.04.2015 14:53

  Wood& Co zaskoczony kolejną nieudaną próbą przegłosowania emisji akcji GTC (opinia)

 • 23.04.2015 12:25

  Walne GTC nie podjęło uchwały o emisji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru (opis)

 • 23.04.2015 12:04

  Walne GTC nie podjęło uchwały o emisji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru

 • 16.04.2015 16:29

  DM mBanku podtrzymuje rekomendację "kupuj" GTC, cena docelowa 6,6 zł

 • 15.04.2015 20:13

  Wg zarządu GTC realizacja wezwania ogłoszonego przez Lone Star wzmocni pozycję spółki

 • 15.04.2015 19:46

  GLOBE TRADE CENTRE SA Stanowisko Zarządu Globe Trade Centre S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez LSREF III GTC Investments B.V.

 • 09.04.2015 08:29

  Deutsche Bank podniósł rekomendację dla GTC do "kupuj"

 • 01.04.2015 09:17

  GTC ma przedwstępną umowę sprzedaży Kazimierz Office Center za 42 mln euro

 • 01.04.2015 09:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA : Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Kazimierz Office Center

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 30.03.2015 15:39

  GTC ma krótką listę potencjalnych celów akwizycyjnych wycenianych na ok. 190 mln euro

 • 30.03.2015 10:07

  Cena oferowana w wezwaniu na GTC jest atrakcyjna, kurs mocno rośnie (opinia, aktl.)

 • 30.03.2015 09:52

  Cena oferowana w wezwaniu na GTC jest atrakcyjna (opinia)

 • 30.03.2015 09:23

  Lone Star wzywa do sprzedaży 33,5 proc. akcji GTC po 6,1 zł w 18-22 V i po 5,5 zł w 23 V-3 VI (opis)

 • 30.03.2015 09:05

  Lone Star wzywa do sprzedaży 33,5 proc. akcji GTC po 6,1 zł w 18-22 V i po 5,5 zł w 23 V-3 VI

 • 27.03.2015 18:38

  GTC wraca do akcjonariuszy z propozycją emisji do 140 mln nowych akcji (opis2)

 • 27.03.2015 17:49

  GTC wraca do akcjonariuszy z propozycją emisji do 140 mln nowych akcji (opis)

 • 27.03.2015 17:37

  GTC wraca do akcjonariuszy z propozycją emisji do 140 mln nowych akcji

 • 27.03.2015 17:24

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2015 r.

 • 25.03.2015 10:05

  BESI podwyższył cenę docelową GTC do 4,95 zł i rekomendację do "neutralnie"

 • 23.03.2015 13:23

  GTC może wydać na inwestycje w tym roku do 50 mln euro

 • 23.03.2015 08:53

  GTC zakłada, że otrzyma pozwolenie na budowę Galerii Północnej w połowie 2015 r.

 • 23.03.2015 08:26

  GTC zanotowało w IV kw. 125,1 mln euro straty netto, odpisy sięgnęły 126 mln euro (opis)

 • 23.03.2015 07:56

  GTC zanotował w IV kw. 125,1 mln euro straty netto, odpisy sięgnęły 126 mln euro

 • 23.03.2015 07:45

  Wyniki GTC w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.03.2015 07:38

  GLOBE TRADE CENTRE SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 19.03.2015 15:42

  GLOBE TRADE CENTRE SA Ponowne powołanie Ereza Boniel jako członka Zarządu Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzyletnią kadencje

 • 19.03.2015 15:39

  GLOBE TRADE CENTRE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.03.2015 09:15

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" GTC, cena docelowa 5,73 zł/akcję

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 28.01.2015 16:18

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 2% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.

 • 26.01.2015 10:02

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla GTC do "sprzedaj" (popr.)

 • 26.01.2015 08:17

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla GTC do "sprzedaj"

 • 22.01.2015 08:30

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji GTC do 6,4 zł, podtrzymuje zalecenie "kupuj"

 • 20.01.2015 10:00

  BESI tnie rekomendację GTC do "sprzedaj"

 • 19.01.2015 12:25

  GTC nie rezygnuje z pomysłu emisji akcji, wróci do niego w I poł. '15 (opis)

 • 19.01.2015 10:55

  GTC nie rezygnuje z pomysłu emisji akcji, wróci do niego w I poł. '15

 • 19.01.2015 09:26

  Kurs GTC mocno w dół po informacji o możliwej stracie z rewaluacji aktywów w IV kw.

 • 19.01.2015 09:03

  GTC znów mocno przeszacowuje aktywa; może opóźnić realizację projektów w Warszawie (opinia)

 • 16.01.2015 18:48

  Wartość godziwa nieruchomości GTC na koniec '14 niższa kdk o 132 mln euro (opis)

 • 16.01.2015 18:17

  Wartość godziwa nieruchomości GTC na koniec '14 niższa kdk o 132 mln euro

 • 16.01.2015 18:04

  GLOBE TRADE CENTRE SA Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.