Grodno SA

skrót: GRN

Brak kursu dla wybranej firmy

Grodno SA to jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce. Oferta obejmuje rozwiązania z sektora automatyki, fotowoltaiki, oświetlenia oraz klimatyzacji. Spółka świadczy doradztwo i usługi specjalistyczne – przeprowadza audyty energetyczne i oświetleniowe. Sieć dystrybucyjna Grodna obejmuje 46 własnych punktów sprzedaży oraz 1 oddział franczyzowy. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Jurczak Jarosław5 064 19732,00%10 064 19739,00%
Jurczak Andrzej5 043 64232,79%10 043 64239,57%
Bieniak Jacek2 500 00016,25%2 500 0009,85%

Kategoria • 04.01.2021 18:40

  GRODNO SA (1/2021) Szacunkowe przychody za grudzień 2020 r.

 • 30.12.2020 08:05

  GRODNO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.12.2020 11:09

  GRODNO SA (33/2020) Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Magma Sp. z o.o.

 • 03.12.2020 16:16

  GRODNO SA (32/2020) Rejestracja przez sąd zmian w statucie

 • 02.12.2020 08:28

  GRODNO SA (31/2020) Szacunkowe przychody za listopad 2020 r.

 • 30.11.2020 12:18

  Grodno ma umowę z Energa Obrót ws. dostarczania rozwiązań PV

 • 24.11.2020 17:09

  GRODNO SA (29/2020) Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.11.2020 16:56

  GRODNO SA (30/2020) Zawiadomienia o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.11.2020 09:01

  GRODNO SA (29/2020) Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 20.11.2020 14:03

  GRODNO SA (28/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

 • 16.11.2020 13:58

  Zysk netto Grodna wzrósł w I półroczu do 8,4 mln zł z 2,4 mln zł przed rokiem - szacunki

 • 16.11.2020 13:43

  GRODNO SA (27/2020) Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2020/2021

 • 13.11.2020 16:39

  GRODNO SA (26/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 03.11.2020 07:43

  GRODNO SA (25/2020) Szacunkowe przychody za październik 2020 r.

 • 30.10.2020 16:20

  GRODNO SA (24/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 21.10.2020 12:43

  GRODNO SA (19/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2020 r.

 • 20.10.2020 16:19

  GRODNO SA (23/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. Głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2020 r.

 • 20.10.2020 16:17

  GRODNO SA (22/2020) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 20.10.2020 16:16

  Grodno wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 20.10.2020 16:11

  GRODNO SA (21/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencje

 • 20.10.2020 16:07

  GRODNO SA (20/2020) Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto

 • 20.10.2020 16:04

  GRODNO SA (19/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2020 r.

 • 16.10.2020 16:11

  GRODNO SA (18/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 08.10.2020 13:04

  Zakładany w strategii Grodna coroczny wzrost przychodów o 10 proc. jest konserwatywny - prezes (wywiad)

 • 08.10.2020 11:43

  GRODNO SA (17/2020) Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 08.10.2020 11:40

  GRODNO SA (16/2020) Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.10.2020 17:33

  Osiągnięcie min. 10 proc. wzrostu sprzedaży rocznie celem Grodna w strategii na 2020-24

 • 05.10.2020 16:48

  GRODNO SA (15/2020) Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grodno S.A. na lata 2020-2024

 • 02.10.2020 15:53

  GRODNO SA (14/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 02.10.2020 07:05

  GRODNO SA (13/2020) Szacunkowe przychody za wrzesień 2020 r.

 • 22.09.2020 16:48

  GRODNO SA (12/2020) Zmiana terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.09.2020 12:46

  GRODNO SA (11/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 08.09.2020 16:26

  GRODNO SA (10/2020) Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2020 r. wraz z projektami uchwał

 • 03.09.2020 18:30

  Akcjonariusze Grodna 30 września zdecydują o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 03.09.2020 17:19

  GRODNO SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2020 r. wraz z projektami uchwał

 • 01.09.2020 18:47

  GRODNO SA (9/2020) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

 • 31.08.2020 23:01

  Grodno chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 31.08.2020 21:38

  GRODNO SA (8/2020) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

 • 18.08.2020 08:31

  Grodno chce się rozwijać poprzez akwizycje; szansą konsolidacja rynku w związku z pandemią (wywiad)

 • 13.08.2020 08:05

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 06.08.2020 07:00

  GRODNO SA (7/2020) Szacunkowe wyniki za I kw. roku obrotowego 2020/2021

 • 29.04.2020 07:30

  Poprawa sytuacji w branży dystrybucji elektrotechniki oczekiwana w czerwcu - SHE ZPDE (wywiad)

 • 23.04.2020 15:58

  GRODNO SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

 • 13.02.2020 07:53

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.02.2020 14:30

  Grodno szacuje skons. zysk netto po trzech kw. 2019/20 na 9,1 mln zł, wzrost o 32 proc. rdr

 • 05.02.2020 14:09

  GRODNO SA (1/2020) Szacunkowe wyniki za III kwartały roku obrotowego 2019/2020

 • 13.12.2019 10:26

  Grodno w '20 spodziewa się spowolnienia w branży, w przyszłości chce wrócić do wypłaty dywidendy (wywiad)

 • 12.12.2019 08:14

  GRODNO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 13.11.2019 16:41

  GRODNO SA (16/2019) Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2019/2020

 • 07.10.2019 13:12

  GRODNO SA (15/2019) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 30.09.2019 17:26

  GRODNO SA (14/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

 • 30.09.2019 17:21

  GRODNO SA (13/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grodno S.A. oraz dokonane zamiany Statutu

 • 30.09.2019 17:10

  GRODNO SA (12/2019) Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto

 • 04.09.2019 15:50

  GRODNO SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 13.08.2019 17:15

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 07.08.2019 16:19

  GRODNO SA (9/2019) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

 • 27.02.2019 13:12

  GRODNO SA (5/2019) Znaczne pakiety - korekta zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2019 r.

 • 14.02.2019 17:30

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 12.02.2019 09:47

  GRODNO SA (4/2019) Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za III kwartały roku obrotowego

 • 28.01.2019 16:51

  GRODNO SA (3/2018) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 23.01.2019 16:09

  GRODNO SA (2/2019) Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej

 • 15.01.2019 21:37

  GRODNO SA (1/2019) Podpisanie umowy sprzedaży 51 proc. udziałów El-Corte Sp. z o.o.

 • 28.12.2018 15:40

  GRODNO SA (23/2018) Przeniesienie na Emitenta własności 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

 • 27.12.2018 18:43

  GRODNO SA (22/2018) Podpisanie umowy nabycia 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

 • 20.12.2018 19:35

  GRODNO SA (21/2018) Podpisanie Umowy Kredytów na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu

 • 15.12.2018 15:32

  GRODNO SA (20/2018) Korekta raportu ESPI nr 20/2018 - Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów Magma Sp. z o.o.

 • 15.12.2018 09:11

  Grodno ma przedwstępną umowę kupna spółki Magma za 20 mln zł

 • 15.12.2018 07:18

  GRODNO SA (20/2018) Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów

 • 14.12.2018 08:39

  GRODNO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 21.11.2018 15:54

  GRODNO SA (19/2018) Szacunkowe wyniki GRODNO SA za I półrocze roku obrotowego 2018/19

 • 14.11.2018 15:23

  GRODNO SA (18/2018) Określenie wstępnych warunków transakcji zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej

 • 09.11.2018 16:21

  GRODNO SA (17/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 18.09.2018 15:38

  ZWZ Grodna przegłosowało wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 18.09.2018 15:37

  GRODNO SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ

 • 18.09.2018 15:33

  GRODNO SA (15/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ Grodno S.A. w dniu 18 września 2018 r.

 • 18.09.2018 15:29

  GRODNO SA (14/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 18.09.2018 15:21

  GRODNO SA (13/2018) Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

 • 22.08.2018 10:36

  GRODNO SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2018 r. wraz z projektami uchwał - korekta

 • 22.08.2018 08:49

  GRODNO SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 21.08.2018 19:49

  GRODNO SA (11/2018) Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej

 • 20.08.2018 15:45

  Grodno chce wypłacić 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 20.08.2018 15:08

  GRODNO SA (10/2018) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej

 • 09.08.2018 07:55

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 02.08.2018 16:58

  GRODNO SA (9/2018) Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2018/19

 • 31.07.2018 09:16

  PDM obniża cenę docelową dla TIM-u do 12,16 zł, dla Grodna do 9,67 zł

 • 27.07.2018 12:34

  Prezes Grodna zadowolony z wyników za rok 2017/18; w planach ma kolejne akwizycje (wywiad)

 • 26.07.2018 08:15

  GRODNO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.07.2018 08:11

  GRODNO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.04.2018 22:18

  GRODNO SA (8/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowy 2018/2019

 • 19.04.2018 09:22

  GRODNO SA (7/2018) Rejestracja przez sąd zmian w statucie

 • 06.03.2018 09:47

  GRODNO SA (6/2018) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 14.02.2018 14:31

  Grodno spodziewa się, że korzystna sytuacja rynkowa utrzyma się w 2018-2020 (wywiad)

 • 14.02.2018 07:59

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.02.2018 09:42

  GRODNO SA (5/2018) Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Bargo Sp. z o.o.

 • 12.02.2018 16:17

  NWZ Grodna upoważniło zarząd do emisji do 10 mln akcji w ramach kapitału docelowego

 • 12.02.2018 15:59

  GRODNO SA (4/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 12.02.2018 15:55

  GRODNO SA (3/2018) Zmiany w statucie podjęte przez NWZ Grodno S.A. w dniu 12 lutego 2018 roku

 • 12.02.2018 15:50

  GRODNO SA (2/2018) Treść uchwał podjętych na NWZ Grodno S.A. w dniu 12 lutego 2018 roku

 • 15.01.2018 16:19

  Grodno chce upoważnić zarząd do emisji do 10 mln akcji w ramach kapitału docelowego

 • 15.01.2018 16:08

  GRODNO SA (1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lutego 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 12.12.2017 23:29

  Grodno chce przejąć firmę z branży elektro

 • 12.12.2017 23:21

  GRODNO SA (19/2017) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie określenia warunków zakupu udziałów przedsiębiorstwa z branży elektro

 • 22.11.2017 16:21

  Grodno liczy na 400 mln zł przychodów ze sprzedaży w r. obr. '17/'18 i zapowiada akwizycje (popr.)

 • 22.11.2017 16:09

  Grodno liczy na 400 mln zł przychodów ze sprzedaży w r. obr. '17/'18 i zapowiada akwizycje

 • 22.11.2017 07:59

  GRODNO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 16.11.2017 16:57

  GRODNO SA (18/2017) Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I półrocze roku obrotowego 2017/18

 • 10.11.2017 13:57

  GRODNO SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych

 • 26.09.2017 17:26

  GRODNO SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 26.09.2017 17:15

  GRODNO SA (15/2017) Powołanie na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej

 • 26.09.2017 17:06

  GRODNO SA (14/2017) Powołanie na nową kadencję Członków Zarządu

 • 26.09.2017 16:59

  Grodno wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 26.09.2017 16:54

  GRODNO SA (13/2017) Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

 • 26.09.2017 16:45

  GRODNO SA (12/2017) Treść uchwał podjętych na ZWZ Grodno S.A. w dniu 26 września 2017 roku

 • 31.08.2017 11:37

  GRODNO SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 września 2017 r. wraz z projektami uchwał

 • 29.08.2017 16:50

  GRODNO SA (10/2017) Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

 • 09.08.2017 08:19

  Grodno zakłada do '20 r. wzrost przychodów grupy o minimum 20 proc. rocznie

 • 09.08.2017 07:57

  Zarząd Grodna rekomenduje wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 09.08.2017 07:53

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.08.2017 07:47

  GRODNO SA (9/2017) Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017

 • 09.08.2017 07:42

  GRODNO SA (8/2017) Strategia Grupy Kapitałowej GRODNO S.A. na lata 2017-2020

 • 04.08.2017 16:05

  GRODNO SA (7/2017) Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2017/18

 • 06.07.2017 07:00

  Grodno rozmawia o kolejnych przejęciach; zakupy możliwe jeszcze w tym roku (wywiad)

 • 05.07.2017 08:03

  GRODNO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 05.07.2017 08:01

  GRODNO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.06.2017 17:29

  GRODNO SA (6/2017) Szacunkowe wyniki Grodno S.A za rok obrotowy 2016/2017

 • 12.05.2017 14:52

  GRODNO SA (5/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.05.2017 22:15

  GRODNO SA (4/2017) Zawiadomienie od Trigon TFI - zwiększenie posiadanego udziału głosów

 • 04.05.2017 08:49

  Grodno przejmie działalność handlową firmy Jorga

 • 28.04.2017 13:34

  GRODNO SA (3/2017) Termin publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

 • 08.02.2017 08:18

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 06.02.2017 12:10

  Grodno sfinalizowało przejęcie Bargo; w planach kolejne akwizycje

 • 03.02.2017 20:34

  GRODNO SA (2/2017) Podpisanie umowy nabycia udziałów Bargo Sp. z o.o.

 • 03.02.2017 20:25

  GRODNO SA (1/2017) Szacunkowe wyniki finansowe GRODNO za 3q'2016

 • 21.12.2016 16:45

  GRODNO SA (17/2016) Korekta raportu nr 17/2016 Zawiadomienie od Trigon TFI S.A. o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów Grodno S.A.

 • 13.12.2016 14:39

  GRODNO SA (19/2016) Powołanie Komitetu Audytu

 • 13.12.2016 14:34

  GRODNO SA (18/2016) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 29.11.2016 21:58

  GRODNO SA (17/2016) Zawiadomienie od Trigon TFI S.A. o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów Grodno S.A.

 • 23.11.2016 21:31

  GRODNO SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 08.11.2016 20:59

  GRODNO SA (16/2016) Wstępne półroczne wyniki finansowe

 • 06.10.2016 12:54

  GRODNO SA (6/2016) Korekta numeracji raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 6 października 2016 roku

 • 06.10.2016 08:24

  Grodno chce kupić firmę Bargo za kwotę do 14 mln zł

 • 06.10.2016 08:05

  GRODNO SA (6/2016) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów

 • 28.09.2016 16:15

  GRODNO SA (14/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 28.09.2016 16:11

  GRODNO SA (13/2016) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 28.09.2016 15:46

  GRODNO SA (12/2016) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 28.09.2016 15:41

  GRODNO SA (11/2016) Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy

 • 28.09.2016 15:37

  Grodno wypłaci 2,6 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015/16

 • 28.09.2016 15:35

  GRODNO SA (10/2016) Zgłoszenie projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ Grodno S.A. w dniu 28 września 2016 roku

 • 28.09.2016 15:29

  GRODNO SA (9/2016) Treść uchwał podjętych na ZWZ Grodno S.A. w dniu 28 września 2016 roku

 • 01.09.2016 14:16

  GRODNO SA (8/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 września 2016 r. wraz z projektami uchwał

 • 31.08.2016 13:16

  GRODNO SA (7/2016) Wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.08.2016 13:10

  GRODNO SA (6/2016) Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

 • 10.08.2016 16:57

  Grodno spodziewa się, że wymagająca sytuacja rynkowa utrzyma się w całym roku 2016/17 r. (wywiad)

 • 10.08.2016 08:17

  Grodno prognozuje 9,1 mln zł zysku netto i 344 mln zł przychodów w 2016/17

 • 10.08.2016 08:11

  Zarząd Grodna rekomenduje wypłatę 0,17 zł dywidendy na akcję

 • 10.08.2016 08:06

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 10.08.2016 08:00

  GRODNO SA (5/2016) Wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku

 • 10.08.2016 07:56

  GRODNO SA (4/2016) Prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2016/2017

 • 03.08.2016 11:10

  GRODNO SA (3/2016) Wstępne wyniki finansowe GRODNO za 1q'2016 r.

 • 02.06.2016 18:00

  Grodno w ciągu 2-3 lat chce wejść do pierwszej trójki dystrybutorów (wywiad)

 • 02.06.2016 16:05

  Grodno w ciągu 2-3 lat chce wejść do pierwszej trójki dystrybutorów (wywiad)

 • 02.06.2016 07:58

  GRODNO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 30.05.2016 14:42

  GRODNO SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego dotyczącego roku obrotowego 2015/2016

 • 06.05.2016 13:57

  GRODNO SA Korekta raportu ESPI 1/2016 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowy 2016/2017

 • 14.04.2016 12:01

  GRODNO SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowy 2016/2017

 • 15.02.2016 21:30

  GRODNO SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 30.12.2015 19:46

  GRODNO SA Animator Emitenta

 • 30.12.2015 17:42

  GPW: Komunikat - GRODNO

 • 03.12.2015 16:16

  GRODNO SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 26.11.2015 07:10

  GRODNO SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 02.11.2015 22:07

  GRODNO SA Kryteria stosowane przez Spółkę w przedmiocie raportowania o znaczących umowach oraz znaczących aktywach

 • 26.10.2015 15:21

  GRODNO SA Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

 • 13.10.2015 17:58

  GPW: Komunikat - GRODNO

 • 09.10.2015 09:50

  Grodno debiutuje na GPW; w przyszłości giełda może pomóc w finansowaniu akwizycji

 • 09.10.2015 09:03

  Kurs Grodna wzrósł w debiucie na rynku głównym GPW o 0,92 proc.

 • 08.10.2015 19:06

  GPW: zmiany na listach uczestników NCIndex30 i NCIndex

 • 08.10.2015 17:06

  GRODNO SA Zakończenie pełnienia zadań Animatora akcji

 • 07.10.2015 17:21

  GRODNO SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji GRODNO S.A. do obrotu na Głównym Rynku GPW

 • 07.10.2015 17:20

  GRODNO SA Wykluczenie akcji emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą notowań tych akcji

 • 07.10.2015 12:50

  GPW: . w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki GRODNO S.A.

 • 07.10.2015 12:49

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki GRODNO S.A.

 • 07.10.2015 12:48

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D GRODNO S.A.

 • 24.09.2015 11:40

  Grodno planuje 9 października debiut na rynku głównym GPW

 • 24.09.2015 11:13

  GRODNO SA Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego Grodno S.A.

 • 23.09.2015 16:18

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Grodna

 • 24.08.2015 10:36

  GRODNO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA GRODNO S.A. w dniu 18.08.2015 r.

 • 20.08.2015 08:11

  Akcjonariusze Grodna za wypłatą 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 19.08.2015 20:33

  GRODNO SA Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 19.08.2015 20:31

  GRODNO SA Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 sierpnia 2015 roku

 • 14.08.2015 15:19

  GRODNO SA Podsumowanie kosztów emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego

 • 13.08.2015 07:05

  Grodno planuje debiut na rynku głównym w III kw. 2015 r. (wywiad)

 • 12.08.2015 08:18

  GRODNO SA Raport za I kwartał roku obrotowego 2015/2016

 • 23.07.2015 16:29

  GRODNO SA Korekta raportu ESPI nr 8-2015 z dnia 23.07.2015 r.

 • 23.07.2015 16:24

  GRODNO SA Korekta raportu EBI nr 23/2015 z dnia 23.07.2015 r.

 • 23.07.2015 15:58

  Zarząd Grodna rekomenduje wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 23.07.2015 15:57

  GRODNO SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

 • 23.07.2015 15:55

  GRODNO SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 sierpnia 2015 r. wraz z projektami uchwał

 • 23.07.2015 15:44

  GRODNO SA Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok obrotowy 2014/2015

 • 21.07.2015 16:18

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki GRODNO SA

 • 17.07.2015 17:45

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRODNO SA

 • 17.07.2015 16:04

  Grodno prognozuje zysk netto 9,7 mln zł i EBITDA 17,5 mln zł w roku '15/'16

 • 17.07.2015 15:24

  GRODNO SA Prognozy finansowe na rok obrotowy 2015/2016

 • 17.07.2015 15:22

  GRODNO SA Strategia rozwoju GRODNO S.A.

 • 08.06.2015 15:27

  Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. głosów na WZ Grodna

 • 08.06.2015 15:16

  GRODNO SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej od Quercus TFI S.A.

 • 08.06.2015 15:11

  GRODNO SA Korekta raportu 6/2015 z dnia 4 czerwca 2015 r.

 • 04.06.2015 23:12

  Trigon TFI ma 6,13 proc. głosów na WZA Grodna

 • 04.06.2015 21:31

  GRODNO SA Korekta raportu 6/2015 z dnia 4 czerwca 2015 roku

 • 04.06.2015 20:53

  GRODNO SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej od Trigon TFI S.A.

 • 03.06.2015 15:35

  GRODNO SA RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2014/2015

 • 29.05.2015 14:14

  GRODNO SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 19.05.2015 07:04

  Grodno rozwija franczyzę i rozmawia o akwizycjach; w tym roku może przenieść się na GPW (wywiad)

 • 14.05.2015 11:06

  GRODNO SA Raport za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015

 • 07.05.2015 13:20

  GRODNO SA Zakończenie emisji akcji serii D

 • 07.05.2015 13:19

  GRODNO SA Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie

 • 29.04.2015 13:16

  GRODNO SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

 • 24.04.2015 17:00

  GRODNO SA Rozpoczęcie franczyzowego modelu sprzedaży

 • 24.04.2015 15:01

  GRODNO SA Emisja akcji w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiana statutu Spółki

 • 09.04.2015 10:17

  GRODNO SA Korekta raportu 5/2015 z 10.03.2015 r.

 • 01.04.2015 14:26

  GRODNO SA Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii C

 • 10.03.2015 08:29

  GRODNO SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.03.2015 08:23

  GRODNO SA Korekta raportu z dnia 2.03.2015 r.

 • 02.03.2015 16:32

  Fundusze Quercus TFI mają ponad 5 proc. głosów na WZ Grodna

 • 02.03.2015 16:25

  GRODNO SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej od Quercus TFI S.A.

 • 25.02.2015 16:58

  GRODNO SA Podpisanie istotnej umowy

 • 12.02.2015 06:30

  Plany akwizycyjne Grodna nie zagrożą dywidendzie (wywiad)

 • 11.02.2015 11:28

  GRODNO SA Raport za III kwartał roku obrotowego 2014/2015

 • 09.02.2015 21:57

  GRODNO SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014/2015

 • 26.01.2015 15:07

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki GRODNO SA

 • 26.01.2015 13:21

  GRODNO SA Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii C Grodno w ASO

 • 23.01.2015 15:04

  GRODNO SA Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii C Grodno do ASO

 • 23.01.2015 14:35

  GPW: GRODNO S.A.

 • 14.01.2015 16:59

  GRODNO SA Uchwalenie jednolitego tekstu statutu Spółki

 • 14.01.2015 14:24

  GRODNO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grodno S.A. w dniu 13.01.2015 r.

 • 14.01.2015 14:19

  GRODNO SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej od Quercus TFI S.A.

 • 14.01.2015 13:31

  GRODNO SA Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie uchwałami NWZA z 13 stycznia 2015 r.

 • 14.01.2015 13:29

  GRODNO SA Treść uchwał podjętych na NWZA z 13 stycznia 2015 r.

 • 13.01.2015 16:09

  GRODNO SA Rezygnacja z ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym

 • 07.01.2015 16:22

  GRODNO SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 17.12.2014 16:55

  WZ Grodna zdecyduje o przeniesieniu akcji spółki na rynek główny GPW

 • 17.12.2014 16:54

  GRODNO SA Planowane zmiany w statucie Spółki

 • 17.12.2014 16:51

  GRODNO SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 stycznia 2015 r. wraz z projektami uchwał

 • 17.12.2014 16:48

  GRODNO SA ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 stycznia 2015 r. wraz z projektami uchwał

 • 16.12.2014 11:11

  Grodno sprzedało akcje za 5,6 mln zł

 • 16.12.2014 09:34

  GRODNO SA Przydział akcji serii C

 • 09.12.2014 16:32

  GRODNO SA Zmiana terminu przydziału Akcji serii C

 • 02.12.2014 15:36

  Grodno ustaliło cenę emisyjną akcji serii C na 3 zł

 • 02.12.2014 15:07

  GRODNO SA Uchwała zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii C

 • 27.11.2014 16:03

  Grodno wznawia ofertę publiczną akcji serii C

 • 27.11.2014 14:41

  GRODNO SA Wznowienie oferty publicznej akcji serii C

 • 13.11.2014 10:26

  GRODNO SA Raport za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.

 • 23.09.2014 15:51

  Grodno chce do końca '14 wrócić na rynek z ofertą publiczną (wywiad)

 • 23.09.2014 08:39

  GRODNO SA wykaz akcjonariuszy

 • 23.09.2014 08:36

  Grodno wypłaci 8 gr dywidendy na akcję za 2013/14

 • 23.09.2014 08:30

  GRODNO SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2014 roku

 • 23.09.2014 08:27

  GRODNO SA Wypłata dywidendy

 • 12.09.2014 19:47

  GRODNO SA Podpisanie istotnej umowy

 • 25.08.2014 09:27

  ZWZ Grodna zdecyduje o wypłacie 984 tys. zł dywidendy za 2013/14

 • 25.08.2014 09:24

  GRODNO SA Informacja ws. wypłaty dywidendy

 • 25.08.2014 09:21

  GRODNO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 września 2014 r. wraz z projektami uchwał

 • 25.08.2014 09:16

  GRODNO SA - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 22 września 2014 r.

 • 13.08.2014 10:56

  GRODNO SA Raport za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.

 • 23.07.2014 16:21

  GRODNO SA Raport roczny za rok obrotowy 2013/2014

 • 21.07.2014 16:32

  GRODNO SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013/2014

 • 27.06.2014 17:00

  Grodno zawiesza ofertę publiczną akcji serii C

 • 27.06.2014 16:46

  GRODNO SA Zawieszenie oferty akcji serii C

 • 27.06.2014 11:59

  DM BOŚ wycenia akcje Grodna w przedziale 4,1-6,1 zł

 • 25.06.2014 16:55

  Przedział cenowy w ofercie publicznej Grodna ustalony na 3,9 zł - 4,3 zł za papier

 • 25.06.2014 16:24

  GRODNO SA Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu emisyjnego

 • 16.06.2014 09:49

  Grodno szacuje wpływy z emisji na ok. 14,9 mln zł brutto

 • 16.06.2014 09:24

  Harmonogram oferty publicznej Grodna

 • 12.06.2014 17:06

  GRODNO SA Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego Grodno S.A.

 • 12.06.2014 16:35

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Grodno

 • 22.05.2014 08:56

  GRODNO SA Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2013/2014

 • 14.05.2014 11:40

  GRODNO SA Raport za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.

 • 29.04.2014 10:39

  GRODNO SA szacunek wyników finansowych za rok obrotowy 2013/2014

 • 24.04.2014 16:37

  GRODNO SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015

 • 17.04.2014 16:16

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. głosów na WZ Grodna

 • 17.04.2014 16:07

  GRODNO SA otrzymanie zawiadomienia od Quercus TFI SA

 • 16.04.2014 13:10

  GRODNO SA Uruchomienie nowego punktu sprzedaży w Sosnowcu

 • 25.03.2014 17:49

  Grodno złożyło prospekt do KNF, do końca '14 chce się przenieść na rynek regulowany

 • 25.03.2014 15:26

  GRODNO SA prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2014/2015 i 2015/2016

 • 25.03.2014 15:25

  GRODNO SA złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 24.03.2014 10:35

  GRODNO SA transakcje na akcjach Grodno SA dokonane przez wiceprezesa zarządu

 • 17.03.2014 16:34

  GRODNO SA informacja dot. stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 • 14.03.2014 14:40

  GRODNO SA wykaz akcjonariuszy

 • 13.03.2014 16:53

  GRODNO SA powołanie zarządu na nową kadencję

 • 13.03.2014 16:53

  GRODNO SA powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

 • 13.03.2014 16:49

  GRODNO SA treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie uchwałami NWZA z 12 marca 2014 r.

 • 13.03.2014 16:44

  GRODNO SA treść uchwał podjętych na NWZA z 12 marca 2014 r.

 • 13.02.2014 09:33

  Grodno podwyższa prognozę zysku w roku 13/14 do 4 mln zł z 2 mln zł

 • 13.02.2014 09:23

  Grodno planuje emisję do 3,5 mln akcji

 • 13.02.2014 09:22

  GRODNO SA planowane zmiany w statucie spółki

 • 13.02.2014 09:18

  GRODNO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 12 marca 2014 r. wraz z projektami uchwał

 • 13.02.2014 09:07

  GRODNO SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 12 marca 2014 r. wraz z projektami uchwał

 • 13.02.2014 08:53

  GRODNO SA Raport za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

 • 13.02.2014 08:52

  GRODNO SA podwyższenie prognoz finansowych na rok obrachunkowy 2013/2014

 • 11.02.2014 10:26

  GRODNO SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013/2014

 • 29.01.2014 13:06

  GRODNO SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013/2014

 • 10.01.2014 09:33

  GRODNO SA szacunkowe przychody ze sprzedaży za III kw. roku obrotowego 2013/2014

 • 22.10.2013 09:43

  Grodno prognozuje 2 mln zł zysku netto i 7,85 mln zł EBITDA w roku obrotowym 13/14

 • 22.10.2013 08:53

  GRODNO SA prognoza wyników finansowych na rok obrachunkowy 2013/2014

 • 10.10.2013 11:33

  GRODNO SA uruchomienie nowego punktu sprzedaży w Warszawie

 • 07.10.2013 09:45

  GRODNO SA szacunkowe przychody ze sprzedaży za II kw. roku obrotowego 2013/2014

 • 25.09.2013 15:42

  GRODNO SA zamiana banku kredytującego.

 • 25.09.2013 10:43

  GRODNO SA wykaz akcjonariuszy

 • 25.09.2013 10:27

  GRODNO SA treść uchwał podjętych na ZWZ 24 września 2013 r.

 • 28.08.2013 10:59

  GRODNO SA zwołanie ZWZ na 24 września 2013 r.

 • 28.08.2013 10:53

  GRODNO SA zwołanie ZWZ na 24 września 2013 r.

 • 28.08.2013 10:19

  GRODNO SA Raport roczny za rok obrotowy 2012/2013

 • 08.08.2013 09:15

  GRODNO SA Raport za I kwartał roku obrotowego 2013/2014

 • 16.07.2013 10:20

  GRODNO SA szacunek przychodów ze sprzedaży za I kw. roku obrotowego 2013/2014

 • 26.06.2013 15:23

  Grodno w I kw. roku obrotowego 13/14 spodziewa się wyników podobnych rdr (wywiad)

 • 26.06.2013 15:12

  Grodno rozważa akwizycje, również spoza branży elektrotechnicznej (wywiad)

 • 14.05.2013 15:58

  GRODNO SA Raport za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013

 • 08.05.2013 10:37

  GRODNO SA podpisanie umowy z SolarWorld AG

 • 23.04.2013 14:59

  GRODNO SA harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014