GPW SA

skrót: GPW

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa14 688 47035,00%29 376 94051,77%

Kategoria • 12.01.2021 13:58

  TGE oraz PGNiG będą współpracowały przy rozwoju rynku biometanu w Polsce

 • 07.01.2021 07:57

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XII wzrosła do 258,00 zł/MWh

 • 04.01.2021 19:14

  BofA liderem obrotów na rynku akcji GPW w grudniu, na drugim miejscu BM ING BSK

 • 04.01.2021 16:49

  Obroty akcjami na GPW w grudniu wzrosły o 152,6 proc. rdr do 35,3 mld zł

 • 29.12.2020 18:23

  GPW i BondSpot chcą uproszczenia rynku Catalyst

 • 24.12.2020 10:37

  GPW chce uruchomić Platformę Pożyczek Pap. Wartościowych w '21; nadal zainteresowana giełdą w Armenii – Dietl

 • 22.12.2020 15:02

  GPW z EBOiR opracują wytyczne do raportowania czynników ESG przez spółki giełdowe - prezes

 • 18.12.2020 10:24

  GPW planuje obniżyć opłaty za notowanie akcji dla emitentów dotkniętych pandemią

 • 17.12.2020 17:52

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (30/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 15.12.2020 07:03

  Projekt ustawy o zniesieniu obliga giełdowego w wykazie prac, planowane przyjęcie w II kw '21

 • 08.12.2020 13:28

  GPW uruchomi w 2021 roku "Indeks Łukasiewicza" grupujący najbardziej innowacyjne spółki

 • 07.12.2020 18:37

  GPW Benchmark rozpoczyna konsultacje dot. metod opracowywania indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30

 • 03.12.2020 08:07

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XI wzrosła do 251,66 zł/MWh

 • 02.12.2020 08:33

  Obroty akcjami na GPW w listopadzie wzrosły o 103,4 proc. rdr do 31,3 mld zł

 • 02.12.2020 08:24

  JP Morgan liderem obrotów na rynku akcji GPW w listopadzie, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 27.11.2020 12:40

  GPW przystępuje do prac nad stworzeniem platformy Polski Cyfrowy Operator Logistyczny

 • 27.11.2020 11:51

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (29/2020) Podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego ("PCOL").

 • 26.11.2020 11:06

  Wood&Company obniżył rekomendację dla GPW do "trzymaj"

 • 25.11.2020 11:39

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (28/2020) Piątek wezwanie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 20.11.2020 07:25

  Citi obniżył rekomendację dla GPW do "neutralnie"

 • 10.11.2020 11:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (27/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 06.11.2020 12:31

  TGE liczy się ze spadkiem obrotów po zmianach obliga giełdowego, czeka na finalny kształt projektu

 • 06.11.2020 11:54

  CAPEX grupy GPW na koniec 2020 roku nie powinien przekroczyć 35 mln zł

 • 06.11.2020 11:39

  GPW szuka okazji do przejęć spółek technologicznych i organizatorów obrotu regulowanego

 • 05.11.2020 21:45

  Zysk netto GPW w III kw. wyniósł 32 mln zł, zgodnie z konsensusem

 • 05.11.2020 21:02

  Wyniki GPW w III kwartale 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.11.2020 20:57

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 04.11.2020 07:56

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w X spadła do 240,52 zł/MWh

 • 02.11.2020 21:35

  BM PKO BP liderem obrotów na rynku akcji GPW w październiku, na drugim miejscu JP Morgan

 • 02.11.2020 18:12

  Obroty akcjami na GPW w październiku wzrosły o 191 proc. rdr do 46,8 mld zł

 • 27.10.2020 09:57

  GPW Benchmark od 1 grudnia rozpocznie publikację indeksu WIGtech Total Return

 • 26.10.2020 13:59

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (26/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 26.10.2020 09:34

  Obligo giełdowe za jakiś czas zostanie przywrócone, bo jest potrzebne rynkowi – prezes GPW

 • 26.10.2020 09:19

  GPW wstrzyma się z due diligence giełdy w Armenii przynajmniej do I kwartału 2021 – prezes

 • 20.10.2020 16:50

  GPW SA (25/2020) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 09.10.2020 10:54

  GPW SA (24/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 09.10.2020 08:21

  DM BDM rekomenduje "redukuj" GPW, cena docelowa 40 zł

 • 08.10.2020 19:29

  GPW SA (23/2020) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 06.10.2020 17:29

  BM mBanku obniżył rekomendację dla GPW do "sprzedaj"

 • 05.10.2020 13:33

  MF rozpoczęło realizację kompleksowych działań przewidzianych w SRRK

 • 05.10.2020 08:05

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IX wzrosła do 243,90 zł/MWh

 • 02.10.2020 12:14

  Obroty akcjami na GPW we wrześniu wzrosły o 30,8 proc. rdr do 22,3 mld zł

 • 02.10.2020 10:03

  BM PKO BP liderem obrotów na rynku akcji GPW we wrześniu, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 28.09.2020 12:30

  Raisemana we współpracy z GPW uruchomi platformę crowdfundingową dla producentów gier (popr.)

 • 28.09.2020 12:06

  Raisemana we współpracy z GPW uruchomi platformę crowdfundingową dla producentów gier

 • 23.09.2020 11:56

  GPW SA (22/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 18.09.2020 14:14

  GPW chce aktywnie rozwijać armeńską giełdę, za 2-3 lata możliwe kolejne przejęcia

 • 18.09.2020 10:29

  GPW podpisała term sheet ws. kupna 65 proc. udziałów w Armenia Securities Exchange (opis)

 • 18.09.2020 10:19

  GPW podpisała term sheet w sprawie kupna 65 proc. udziałów w Armenia Securities Exchange

 • 18.09.2020 10:09

  GPW SA (21/2020) Podpisanie porozumienia "Term Sheet" z Central Bank of Armenia w sprawie negocjacji zakupu udziałów w Armenia Securities Exchange

 • 18.09.2020 10:03

  GPW SA (20/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z Central Bank of Armenia, dotyczącej rozmów na temat potencjalnego odkupienia udziałów w Armenia Securities Exchange (AMX)

 • 17.09.2020 09:41

  Wood podniósł rekomendację dla GPW do "kupuj"

 • 07.09.2020 18:45

  Spółki bez strategii ESG mogą mieć wkrótce problemy m.in. z pozyskaniem inwestorów - debata

 • 07.09.2020 16:41

  Giełdy państw Trójmorza powinny wspólnie promować region - prezesi

 • 04.09.2020 12:19

  Projekt ustawy o zniesieniu obliga giełdowego na energię gotowy, ma wejść jak najszybciej w życie - MAP

 • 03.09.2020 16:08

  Zniesienie obliga giełdowego nie wpłynie na wielkość importu energii - prezes TGE

 • 03.09.2020 10:52

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VIII wzrosła do 233,95 zł/MWh

 • 02.09.2020 20:26

  GPW SA (19/2020) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2023

 • 02.09.2020 15:47

  Obroty akcjami na GPW w sierpniu wzrosły o 6,9 proc. rdr do 17,5 mld zł

 • 02.09.2020 15:05

  Merrill Lynch liderem obrotów na rynku akcji GPW w sierpniu, na drugim miejscu BM PKO BP

 • 28.08.2020 18:10

  Zespół ds. górnictwa potwierdza chęć odejścia od obligatoryjnego handlu energią poprzez giełdę

 • 14.08.2020 11:48

  Covid-19 przyhamował nieco realizację inicjatyw strategicznych GPW, słabnie presja kosztowa

 • 14.08.2020 11:22

  GPW liczy w najbliższym czasie na dużą aktywność na rynku ofert publicznych

 • 14.08.2020 11:01

  Zarząd GPW będzie rekomendował 2,50 zł dywidendy na akcję za '20, niezależnie od wielkości zysku

 • 13.08.2020 20:04

  Zysk netto GPW w II kw. 43,5 mln zł, wyniki lepsze niż rok temu, ale lekko poniżej konsensusu

 • 13.08.2020 19:15

  Wyniki GPW w II kwartale 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.08.2020 19:05

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 06.08.2020 11:42

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w pierwszym półroczu 2020 wyniósł 58 proc.

 • 04.08.2020 13:45

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VII wzrosła do 222,0 zł/MWh

 • 04.08.2020 09:08

  BM PKO BP liderem obrotów na rynku akcji GPW w lipcu, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 04.08.2020 09:06

  Obroty akcjami na GPW w lipcu wzrosły o 41,4 proc. rdr do 23,7 mld zł

 • 31.07.2020 13:14

  Wartość obrotów akcjami na GPW wyniosła w I półroczu 131 mld zł

 • 25.06.2020 17:55

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2020 - korekta raportu bieżącego nr 14/2020

 • 24.06.2020 18:03

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (16/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - informacja uzupełniająca

 • 23.06.2020 15:27

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 czerwca 2020 r.

 • 22.06.2020 22:36

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2020 r.

 • 22.06.2020 22:25

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (13/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na nową kadencję

 • 22.06.2020 13:07

  WZ GPW wybrało nową Radę Giełdy

 • 22.06.2020 12:45

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (12/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.

 • 22.06.2020 11:44

  Walne zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 2,40 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2020 17:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (11/2020) Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 r

 • 03.06.2020 07:51

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w V wzrosła do 173,58 zł/MWh

 • 02.06.2020 12:36

  Merrill Lynch liderem obrotów na rynku akcji GPW w maju, na drugim miejscu BM PKO BP

 • 02.06.2020 12:29

  Obroty akcjami na GPW w maju wzrosły o 28,6 proc. rdr do 21,7 mld zł

 • 26.05.2020 18:06

  BM mBanku obniżył rekomendację dla GPW do "trzymaj", cenę docelową do 41,56 zł

 • 26.05.2020 17:22

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 18.05.2020 18:07

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (9/2020) Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2019

 • 15.05.2020 12:25

  GPW może mieć trudności z utrzymaniem przychodów z I kwartału - prezes

 • 14.05.2020 21:53

  GPW w I kw. miała 29,3 mln zł zysku netto, wynik EBITDA 10 proc. powyżej konsensusu

 • 14.05.2020 21:28

  Wyniki GPW w I kwartale 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2020 20:58

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 14.05.2020 17:50

  Na pierwszej aukcji na RTRS sprzedano 250 ton pszenicy

 • 07.05.2020 12:55

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IV spadła do 150,15 zł/MWh

 • 04.05.2020 19:36

  JP Morgan liderem obrotów na rynku akcji GPW w kwietniu, na drugim miejscu BM PKO BP

 • 04.05.2020 19:09

  Obroty akcjami na GPW w kwietniu wzrosły o 69,4 proc. rdr do 23,7 mld zł

 • 28.04.2020 08:39

  Realizacja SRRK trwa, nie ma planów zmian w tzw. podatku Belki - Nowak, MF

 • 27.04.2020 18:07

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (8/2020) Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

 • 23.04.2020 15:05

  Rośnie zainteresowanie otwieraniem rachunków maklerskich i wejściem na rynek - ankieta

 • 21.04.2020 14:48

  GPW odstąpi od zawieszania notowań i nakładania kar za opóźnienie publikacji raportów spółek z NC i Catalyst

 • 17.04.2020 17:34

  Zarząd GPW rekomenduje wypłatę 2,40 zł dywidendy na akcję

 • 17.04.2020 17:19

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (7/2020) Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

 • 08.04.2020 12:25

  GPW zakłada, że 2020-21 będą z najwyższym wskaźnikiem C/I, ale zapowiada elastyczność w wydatkach

 • 08.04.2020 09:39

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.04.2020 23:50

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 07.04.2020 21:49

  GPW miała 41,2 mln zł wyniku EBITDA w IV kw, zysk netto obciążony odpisem

 • 07.04.2020 21:23

  Wyniki GPW w IV kwartale 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.04.2020 21:15

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 03.04.2020 07:44

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w III spadła do 165,62 zł/MWh

 • 02.04.2020 11:52

  GPW chce informować o zmianach w regulacjach rynku na 3 dni przed wejściem w życie

 • 02.04.2020 09:00

  Merill Lynch liderem obrotów na rynku akcji GPW w marcu, na drugim miejscu JP Morgan

 • 02.04.2020 08:29

  Obroty akcjami na GPW w marcu wzrosły rdr o 59,5 proc. do 26 mld zł

 • 01.04.2020 23:55

  Grupa GPW utworzy 15,5 mln zł rezerwy z tytułu podatku VAT w spółce zależnej IRGiT

 • 01.04.2020 23:43

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (6/2020) Zawiązanie rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej IRGiT

 • 01.04.2020 23:32

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (5/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej

 • 01.04.2020 08:00

  SRRK trzeba zacząć od podatków i zwiększenia płynności rynku - Repa, pełnomocnik MF (wywiad)

 • 25.03.2020 16:58

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (4/2020) Wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej GPW.

 • 23.03.2020 14:07

  DM BOŚ został pierwszym członkiem giełdowego rynku rolnego

 • 18.03.2020 22:24

  Wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej trudne i ryzykowne, GPW przeciwna (aktl.)

 • 18.03.2020 14:43

  IDM zwróciła się do GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 (opis)

 • 18.03.2020 14:21

  IDM zwróciła się do GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15

 • 13.03.2020 09:34

  GPW przeprowadziła przegląd planów utrzymania ciągłości działania; nie ma przesłanek do zawieszenia obrotu

 • 12.03.2020 10:30

  ESMA wydała zalecenia dla uczestników rynków finansowych w zakresie skutków koronawirusa

 • 12.03.2020 09:52

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '19 wyniósł 63 proc.

 • 11.03.2020 09:22

  GPW na bieżąco analizuje wpływ ryzyka związanego z koronawirusem na działanie giełdy - Dietl

 • 09.03.2020 11:40

  GPW przesuwa termin publikacji wyników za '19 na 7 kwietnia

 • 09.03.2020 11:33

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 04.03.2020 09:05

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w II spadła do 170,24 zł/MWh

 • 03.03.2020 13:21

  JP Morgan liderem obrotów na rynku akcji GPW w lutym, na drugim miejscu BM PKO BP

 • 03.03.2020 11:34

  Obroty akcjami na GPW w lutym wzrosły rdr o 9,6 proc. do 17,5 mld zł

 • 02.03.2020 18:44

  Jacek Fotek zrezygnował z funkcji członka zarządu GPW

 • 02.03.2020 18:34

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (2/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 02.03.2020 18:08

  Na ostatnie przeceny na giełdach, w tym na GPW, trzeba patrzeć przez pryzmat globalnych trendów - Dietl

 • 05.02.2020 08:47

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w I wzrosła do 189,46 zł/MWh

 • 04.02.2020 14:38

  Obroty akcjami na GPW w styczniu spadły rdr o 8,2 proc. do 18,7 mld zł

 • 03.02.2020 22:12

  BM PKO BP liderem obrotów na GPW w styczniu, na drugim miejscu JP Morgan

 • 30.01.2020 19:28

  Zarząd GPW wprowadził zmiany w regulaminie ASO

 • 24.01.2020 07:27

  Citi podwyższył rekomendację dla GPW do "kupuj"

 • 22.01.2020 16:38

  DM mBanku rekomenduje "kupuj" GPW, z ceną docelową 47,82 zł

 • 16.01.2020 15:47

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 10.01.2020 12:40

  Przepływy na rynku wyniosą kilka miliardów zł in plus w tym roku – Olszewska, GPW

 • 08.01.2020 10:48

  Projekt GPW "Platforma GPW Data" z pozytywną rekomendacją o dofinansowanie - NCBR

 • 07.01.2020 08:22

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XII spadła do 184,80 zł/MWh

 • 03.01.2020 13:27

  BM PKO BP liderem obrotów na rynku akcji GPW w grudniu, na drugim miejscu Morgan Stanley

 • 03.01.2020 12:34

  Obroty akcjami na GPW w grudniu spadły rdr o 7,5 proc. do 14 mld zł

 • 23.12.2019 14:21

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (30/2019) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 09.12.2019 09:04

  DZIEŃ NA GPW: Kurs akcji Polnordu spada o 10 proc.

 • 06.12.2019 12:15

  Polski Fundusz Rozwoju pod nadzorem premiera, GPW w MAP

 • 06.12.2019 11:10

  DZIEŃ NA GPW: PKN Orlen i spółki energetyczne odrabiają straty z początku sesji

 • 06.12.2019 10:06

  DZIEŃ NA GPW: Notowania PGE i PGNiG zniżkują o ok. 5 proc.

 • 06.12.2019 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Polnordu rośnie o prawie 9 proc.

 • 06.12.2019 09:05

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Orlenu spada po otwarciu 10,2 proc., akcje Energi rosną 5,5 proc.

 • 05.12.2019 18:40

  Datawalk, Selvita i Unimot wejdą do indeksu sWIG80 - GPW Benchmark

 • 04.12.2019 07:59

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XI spadła do 217,90 zł/MWh

 • 03.12.2019 12:44

  Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły rdr o 14,7 proc. do 15,4 mld zł

 • 03.12.2019 09:37

  Morgan Stanley liderem obrotów na rynku akcji GPW w listopadzie, na drugim miejscu JP Morgan

 • 29.11.2019 16:56

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (29/2019) Podpisanie umowy na doradztwo z firmą CBRE, dotyczącej nieruchomości "Centrum Giełdowe"

 • 29.11.2019 14:56

  GPW Benchmark dostała zezwolenie na opracowywanie indeksów giełdowych - KNF

 • 06.11.2019 16:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (28/2019) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 06.11.2019 07:23

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w X spadła do 226,30 zł/MWh

 • 04.11.2019 20:20

  Morgan Stanley liderem obrotów na rynku akcji GPW w październiku, na drugim miejscu JP Morgan

 • 04.11.2019 18:48

  Obroty akcjami na GPW w październiku spadły rdr o 2,8 proc. do 15,9 mld zł

 • 31.10.2019 15:09

  GPW nie analizowała przejęcia giełdy na Słowacji, ale nie wyklucza obecności w kraju strefy euro

 • 31.10.2019 14:56

  GPW spodziewa się stopniowego wzrostu wskaźnika C/I w kolejnych kwartałach

 • 31.10.2019 13:54

  Polska Agencja Ratingowa kończy proces zmian w radzie nadzorczej

 • 31.10.2019 13:22

  GPW rozważa nadawanie spółkom "ratingów" ładu korporacyjnego

 • 31.10.2019 09:59

  Wyniki GPW po III kw. zwiększają szansę wypłaty min. 2,4 zł dywidendy na akcję (opinia)

 • 30.10.2019 22:20

  GPW miała 41,1 mln zł zysku netto w III kw, powyżej konsensusu

 • 30.10.2019 21:48

  Wyniki GPW w III kwartale 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2019 21:43

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 22.10.2019 12:20

  GPW uruchamia program crowdfundingowy dla branży maklerskiej

 • 15.10.2019 12:06

  Prezes giełdy w Bratysławie za współpracą z GPW, nie wyklucza też powiązań kapitałowych

 • 10.10.2019 17:51

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (27/2019) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 09.10.2019 17:30

  GPW wyklucza 5 spółek z obrotu na NewConnect

 • 03.10.2019 12:04

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (26/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.

 • 03.10.2019 10:30

  Obroty akcjami na GPW we wrześniu spadły rdr o 26,3 proc. do 16,1 mld zł

 • 03.10.2019 08:13

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IX wzrosła do 242,79 zł/MWh

 • 02.10.2019 14:49

  DM BH liderem obrotów na rynku akcji GPW we wrześniu, na drugim miejscu JP Morgan

 • 01.10.2019 17:31

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (25/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r.

 • 01.10.2019 17:03

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (24/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 01.10.2019 10:03

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (23/2019) Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r.

 • 30.09.2019 22:31

  GPW podpisała list intencyjny ws. nowego systemu analizy giełdowej

 • 27.09.2019 14:10

  GK GPW ma umowę z Elewarr na stworzenie sieci autoryzowanych magazynów

 • 25.09.2019 19:18

  GPW rozpoczyna pracę nad utworzeniem funduszu typu Corporate Venture Capital

 • 24.09.2019 12:27

  Warszawska giełda wciąż naśladuje rynki wschodzące (analiza)

 • 16.09.2019 17:30

  GPW rozpoczyna współpracę z bałtycko–fińską giełdą gazu GET Baltic

 • 16.09.2019 12:07

  Energa uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

 • 11.09.2019 15:06

  Giełda w Bratysławie nie prowadzi rozmów ws. przejęcia przez GPW - Reuters

 • 10.09.2019 07:10

  EBOiR postuluje, by nie opóźniać prac nad wdrożeniem Strategii rozwoju rynku kapitałowego

 • 04.09.2019 16:25

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (22/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 04.09.2019 14:49

  Siedem giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej tworzy indeks CEEplus (opis)

 • 04.09.2019 13:57

  Siedem giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej tworzy indeks CEEplus

 • 04.09.2019 08:06

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VIII wzrosła do 266,22 zł/MWh

 • 03.09.2019 08:51

  Obroty akcjami na GPW w sierpniu spadły rdr o 4 proc. do 16,2 mld zł

 • 03.09.2019 08:20

  JP Morgan liderem obrotów na GPW w sierpniu, na drugim miejscu DM BH

 • 22.08.2019 15:16

  GPW przeznaczy 8,3 mln zł na system analizy i udostępniania danych

 • 21.08.2019 12:06

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w I połowie '19 wyniósł 59 proc.

 • 07.08.2019 15:29

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (21/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 sierpnia 2019 r.

 • 04.06.2019 10:29

  JP Morgan liderem obrotów na GPW w maju, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 04.06.2019 10:17

  Obroty akcjami na GPW w maju spadły rdr o 2,2 proc. do 16,7 mld zł

 • 03.06.2019 15:00

  Jest wskazane, by GPW Benchmark złożył do KNF wniosek ws. stawek dostosowanych do BMR do końca ‘19 - NBP

 • 01.06.2019 14:29

  Energa uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

 • 31.05.2019 19:50

  Akcje GPW powinny być wyżej wyceniane – prezes

 • 30.05.2019 14:06

  GPW rozpocznie 24 czerwca publikację indeksu WIGtech

 • 20.05.2019 16:12

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 15.04.2019 13:30

  W składzie regionalnego indeksu giełdowego znajdzie się ponad 100 spółek – Dietl

 • 29.03.2019 18:10

  GPW planuje wypłacić 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

 • 29.03.2019 17:49

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (6/2019) Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 29.03.2019 17:45

  GPW zaktualizowała cele finansowe i politykę dywidendową do 2022 r. (opis)

 • 29.03.2019 17:39

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (5/2019) Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 29.03.2019 17:31

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (4/2019) Zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy

 • 29.03.2019 17:31

  GPW zaktualizowala cele finansowe i politykę dywidendową do 2022 r.

 • 29.03.2019 17:16

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (3/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wniosku Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie aktualizacji celów finansowych GK GPW

 • 28.03.2019 18:51

  GPW wprowadza od 8 kwietnia kontrakty terminowe na akcje CI Games

 • 14.03.2019 16:14

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (2/2019) Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B

 • 08.03.2019 11:44

  SII apeluje do MF o zmianę przepisów o przymusowym wykupie

 • 06.03.2019 15:33

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w II spadła do 213,21 zł/MWh

 • 04.03.2019 18:10

  Obroty akcjami na GPW w lutym spadły o 5,7 proc. rdr do 15,3 mld zł

 • 01.03.2019 21:41

  Morgan Stanley liderem obrotów na GPW w lutym, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 01.03.2019 19:06

  Getin Holding zamiast Ten Square Games w indeksie mWIG40 - GPW

 • 01.03.2019 19:01

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '18 wyniósł 59 proc.

 • 01.03.2019 15:51

  GPW stawia na dywersyfikację przychodów i uruchamia nowe projekty biznesowe

 • 01.03.2019 11:24

  Dyskonto w wycenie akcji GPW to efekt słabej wiary analityków, że spółka może rosnąć - prezes

 • 01.03.2019 11:06

  CAPEX GPW w '19 będzie wyższy niż w ubiegłym roku

 • 28.02.2019 20:46

  Zysk netto GPW w czwartym kwartale lekko poniżej konsensusu, wyniósł 38,4 mln zł

 • 28.02.2019 19:55

  Wyniki GPW w IV kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2019 19:41

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 19:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.02.2019 15:56

  SRRK daje nadzieje na rozwój rynku kapitałowego, ale są obawy, że projekt jest zbyt zachowawczy (opinia)

 • 27.02.2019 10:31

  GPW rozpocznie od 18 III publikację indeksów makrosektorowych i indeksu WIG.GAMES

 • 05.02.2019 07:24

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w I wzrosła do 246,24 zł/MWh

 • 01.02.2019 21:51

  Merrill Lynch liderem obrotów na GPW w styczniu, na drugim miejscu JP Morgan

 • 01.02.2019 17:36

  Obroty akcjami na GPW w styczniu wzrosły o 3,9 proc. rdr do 19,9 mld zł

 • 29.01.2019 10:19

  Grupa GPW rozpoczyna prace nad uruchomieniem rynku rolnego

 • 11.01.2019 16:31

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 07.01.2019 13:44

  Nowy ETF na WIG20TR zadebiutował na GPW, Beta Securities zapowiada kolejne produkty

 • 04.01.2019 13:30

  Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wzrósł w '18 o 102,5 proc. rdr

 • 04.01.2019 07:46

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XII spadła do 218,01 zł/MWh

 • 03.01.2019 09:00

  Obroty akcjami na GPW w grudniu spadły o 9,7 proc. rdr do 14,8 mld zł

 • 02.01.2019 16:45

  Merrill Lynch liderem obrotów na GPW w grudniu, na drugim miejscu Morgan Stanley

 • 27.12.2018 17:42

  GPW zawiesza obrót akcjami 11 spółek do 29 marca 2019 r.

 • 27.12.2018 09:52

  TGE złożyła do KNF wniosek o zezwolenie na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu

 • 21.12.2018 18:00

  GPW zakwalifikowała Getin Noble na listę alertów i wykreśliła akcje spółki z mWIG40

 • 21.12.2018 17:49

  Echo Investment wejdzie w skład uczestników indeksu mWIG40, Pekabex dołączy do sWIG80

 • 20.12.2018 13:55

  Od 4 III '19 notowania akcji i funduszy typu ETF na GPW z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

 • 20.12.2018 13:46

  Towarowa Giełda Energii rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego

 • 19.12.2018 12:22

  TGE wprowadza program poprawy płynności oparty o nowy model animacji rynku od lutego '19

 • 12.12.2018 18:57

  GPW ogłosiła nowy skład Respect Index - dochodzą 3 spółki

 • 12.12.2018 13:43

  GPW i Ministerstwo Cyfryzacji będą współpracować przy wykorzystaniu technologii blockchain

 • 10.12.2018 11:44

  GPW wprowadza trzy indeksy dywidend, planuje kolejne indeksy branżowe (opis)

 • 10.12.2018 10:07

  GPW zacznie 27 grudnia publikację trzech indeksów dywidend

 • 05.12.2018 18:39

  GPW zawiesza notowania Skotanu od 12 do 27 grudnia

 • 05.12.2018 07:24

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XI wzrosła do 254,90 zł/MWh

 • 03.12.2018 21:58

  Merrill Lynch liderem obrotów na GPW w listopadzie, na drugim miejscu Morgan Stanley

 • 03.12.2018 18:32

  Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 16,7 proc. rdr do 17,8 mld zł

 • 03.12.2018 16:09

  Strategia rynku kapitałowego jest zbyt dobra, żeby została wdrożona - Kachniewski, SEG (opinia)

 • 27.11.2018 20:11

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 19:47

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (36/2018) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

 • 26.11.2018 18:45

  GPW, AgioFunds TFI, Beta Securities Poland i DM BOŚ chcą wspierać rozwój rynku ETF w Polsce

 • 06.11.2018 08:55

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w X spadła do 248,28 zł/MWh

 • 05.11.2018 17:33

  Obroty akcjami na GPW w październiku spadły o 19,7 proc. rdr do 16,4 mld zł

 • 02.11.2018 21:16

  Merrill Lynch liderem obrotów na GPW w październiku, na drugim miejscu JP Morgan

 • 31.10.2018 16:48

  W poniedziałek 12 listopada nie będzie sesji na GPW

 • 31.10.2018 15:27

  GPW ma trzech chętnych do uruchomienia ETF na indeks giełd środkowoeuropejskich

 • 31.10.2018 14:18

  Strategia GPW wymaga inwestycji, spółka wie, co zrobić z posiadaną dużą gotówką - prezes (aktl.)

 • 31.10.2018 11:21

  Strategia GPW wymaga inwestycji, spółka wie, co zrobić z posiadaną dużą gotówką - prezes

 • 31.10.2018 09:00

  Wyniki GPW lekko rozczarowujące, słabiej po stronie przychodów i kosztów (opinia)

 • 30.10.2018 22:25

  Wyniki GPW w trzecim kwartale lekko poniżej konsensusu, zysk netto sięgnął 37,7 mln zł

 • 30.10.2018 22:10

  Wyniki GPW w III kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2018 21:57

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 12:11

  TGE wprowadza dzienne ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń oraz wahań kursów na RTT (aktl.)

 • 30.10.2018 11:16

  TGE wprowadza dzienne ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń oraz wahań kursów na RTT

 • 17.10.2018 15:50

  Strategia rynku kapitałowego trafi wkrótce do konsultacji, głównym celem obniżka kosztów

 • 09.10.2018 15:02

  Giełdy regionu powinny współpracować, to przyciągnie inwestorów i pomoże w relacjach z UE

 • 05.10.2018 10:18

  Wolumen obrotu energią na TGE wzrósł we wrześniu o 145,7 proc. rdr

 • 03.10.2018 13:01

  Obroty akcjami na GPW we wrześniu wzrosły o 20 proc. rdr do 21,9 mld zł

 • 03.10.2018 10:52

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE we IX wzrosła do 276,24 zł/MWh (popr.)

 • 03.10.2018 07:29

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE we IX wzrosła do 276,24 zł/MWh

 • 02.10.2018 09:04

  DM BH liderem obrotów na GPW we wrześniu, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 01.10.2018 12:05

  Współpraca giełd regionu, przyszłość asset management, MIFID II - tematy konferencji Trading CEE

 • 27.09.2018 17:49

  GPW zawiesza obrót akcjami 10 spółek od 1 X

 • 24.09.2018 14:56

  Awans Polski do grona rynków rozwiniętych ma znaczenie symboliczne, ale to początek drogi (analiza)

 • 21.09.2018 12:44

  Wejście do grona rynków rozwiniętych po okresie przejściowym będzie korzystne dla GPW - prezes

 • 21.09.2018 08:00

  GPW wchodzi do grona rynków rozwiniętych, inwestorzy czekają na efekty zmian

 • 20.09.2018 12:29

  GPW wprowadza nowe kontrakty terminowe na akcje trzech spółek

 • 13.09.2018 08:15

  Trwa dyskusja m.in. nad obniżeniem opłat na TGE w związku z 100 proc. obligiem - ME

 • 06.09.2018 19:49

  PlayWay zastąpi Medicalgorithmics w indeksie mWIG40 po sesji 21 września

 • 06.09.2018 14:49

  GPW chce z innymi giełdami regionu lobbować w Brukseli za deregulacją przepisów

 • 06.09.2018 14:36

  GPW testuje nowe indeksy, chce mieć ETF na Respect Index

 • 06.09.2018 14:01

  GPW nie obawia się odpływu spółek i inwestorów po wejściu do grona rynków rozwiniętych (wywiad)

 • 04.09.2018 17:28

  DM PKO BP w sierpniu liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu DM BH

 • 04.09.2018 16:31

  Obroty akcjami na GPW w sierpniu spadły o 7,6 proc. rdr do 16,9 mld zł

 • 22.08.2018 14:42

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (35/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 03.08.2018 10:35

  Obroty akcjami na GPW w lipcu spadły o 12 proc. rdr do 14,7 mld zł

 • 03.08.2018 07:13

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VII wzrosła do 234,76 zł/MWh

 • 02.08.2018 09:54

  Merrill Lynch utrzymał w lipcu pozycję lidera obrotów akcjami na GPW, drugi DM PKO BP

 • 01.08.2018 14:26

  GPW chce utrzymać wskaźnik koszty/przychody poniżej 50 proc., dodatkowy CAPEX 22 mln zł (opis)

 • 01.08.2018 12:39

  Tegoroczny CAPEX GPW związany z inicjatywami strategicznymi sięgnie 22 mln zł

 • 01.08.2018 11:13

  TGE nie analizował jeszcze wpływu propozycji 100 proc. obliga na obroty na rynku

 • 01.08.2018 10:30

  Koszty GPW w II półroczu wzrosną, ale wskaźnik koszty/przychody utrzyma się poniżej 50 proc.

 • 31.07.2018 21:47

  Wyniki GPW w drugim kwartale zgodne z konsensusem, zysk netto sięgnął 79,1 mln zł

 • 31.07.2018 20:27

  Wyniki GPW w II kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.07.2018 20:20

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 17:37

  PGE oczekuje zmian w warunkach obrotu na TGE

 • 31.07.2018 08:57

  Wprowadzenie całego obrotu energią na giełdę może zwiększyć zysk netto GPW o 30-40 mln zł (opinia)

 • 31.07.2018 07:17

  Tauron zadowolony z podniesienia obliga; oczekuje od TGE obniżenia opłat - prezes

 • 30.07.2018 19:06

  ME chce wprowadzić cały obrót energią elektryczną na giełdę (aktl.)

 • 30.07.2018 18:17

  ME chce wprowadzić cały obrót energią elektryczną na giełdę

 • 19.07.2018 13:38

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (34/2018) Uprawomocnienie się decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zgód na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy

 • 17.07.2018 10:48

  Jakub Modrzejewski nowym prezesem Rady Giełdy

 • 16.07.2018 18:50

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (33/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2018-2020

 • 13.07.2018 14:32

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (32/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy

 • 12.07.2018 10:13

  Wspólna agencja ratingowa GPW, PFR i BiK ruszy w '19 - Dietl

 • 04.07.2018 08:25

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (31/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH

 • 03.07.2018 14:24

  Średnia wartość dziennego obrotu akcjami na GPW w VI spadła o 7,9 proc. rdr

 • 03.07.2018 06:30

  Merrill Lynch utrzymał w czerwcu pozycję lidera obrotów akcjami na GPW, drugi DM BH

 • 27.06.2018 17:03

  Według IDM w strategii GPW zabrakło wspierania płynności na rynku wtórnym (opinia)

 • 27.06.2018 14:40

  Rynek BondSpot chce uruchomić futures na dług i stopę procentową

 • 27.06.2018 14:36

  Plany dywersyfikacji przychodów GPW pozytywne (opinia)

 • 27.06.2018 14:10

  GPW chce uruchomić kontrakty terminowe na indeksy sektorowe

 • 27.06.2018 13:08

  GPW przedstawia nowe inicjatywy, stawia na innowacje i wsparcie w finansowaniu infrastruktury

 • 21.06.2018 13:03

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (30/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 16:38

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (29/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 16:06

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (28/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 19.06.2018 13:07

  GPW wypłaci 92,3 mln zł dywidendy, czyli 2,2 zł na akcję

 • 19.06.2018 13:02

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (27/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r.

 • 19.06.2018 10:49

  Wojciech Nagel zrezygnował z funkcji prezesa Rady Giełdy

 • 19.06.2018 10:43

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (26/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 12.06.2018 22:16

  Rada Giełdy powołała czterech członków zarządu GPW (opis)

 • 12.06.2018 21:48

  Rada Giełdy zatwierdziła aktualizację strategii GPW, cele finansowe bez zmian

 • 12.06.2018 21:40

  Rada Giełdy powołała czterech członków zarządu GPW

 • 12.06.2018 21:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (24/2018) Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą GPW aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej GPW

 • 12.06.2018 21:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (24/2018) Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą GPW aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej GPW

 • 12.06.2018 21:36

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (25/2018) Powołanie Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 12.06.2018 21:35

  GPW SA - Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą GPW aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej GPW

 • 11.06.2018 08:40

  GPW sprzeda akcje Aquis Exchange za 12,4 mln GBP

 • 11.06.2018 08:08

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (23/2018) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnej o zbyciu akcji spółki stowarzyszonej

 • 05.06.2018 18:44

  Merrill Lynch utrzymał w maju pozycję lidera obrotów akcjami na GPW, drugi DM PKO BP

 • 05.06.2018 07:58

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w V wzrosła do 230,63 zł/MWh

 • 04.06.2018 15:14

  Średnia wartość dziennego obrotu akcjami na GPW w V spadła o 17,4 proc. rdr

 • 30.05.2018 20:19

  11 bit studios zastąpi Ursus w indeksie mWIG40 po sesji 15 czerwca

 • 30.05.2018 17:38

  GPW wykluczyła z obrotu na rynku NewConnect akcje pięciu spółek

 • 25.05.2018 14:51

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (22/2018) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

 • 25.05.2018 14:23

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 maja 2018 r.

 • 23.05.2018 09:28

  DM BDM obniżył cenę docelową akcji GPW do 47,1 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 22.05.2018 19:07

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 22.05.2018 14:33

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (19/2018) Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie a nie została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 22 maja 2018 r.

 • 22.05.2018 13:21

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (18/2018) Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2017

 • 04.05.2018 15:27

  Wartość obrotów akcjami na GPW w kwietniu spadła o 27,7 proc. rdr do 14,4 mld zł

 • 04.05.2018 13:21

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IV spadła do 182,25 zł/MWh

 • 02.05.2018 21:43

  Merrill Lynch utrzymał w kwietniu pozycję lidera obrotów akcjami na GPW, drugi DM PKO BP

 • 30.04.2018 09:14

  GPW dokona przeglądu cenowego usług; kontynuuje promocję za granicą

 • 27.04.2018 15:12

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (17/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 • 27.04.2018 11:05

  Zarząd GPW przygotował 21 inicjatyw strategicznych, przedstawił je Radzie Giełdy (opis)

 • 27.04.2018 10:23

  Zarząd GPW przygotował 21 inicjatyw strategicznych, przedstawił je Radzie Giełdy

 • 27.04.2018 07:51

  Zysk netto GPW w I kw.'18 wzrósł do 28,5 mln zł, lepiej od konsensusu

 • 27.04.2018 07:00

  Wyniki GPW w I kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2018 06:46

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 16:52

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (16/2018) Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

 • 25.04.2018 10:31

  GPW chce przeznaczyć 92,3 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 2,2 zł na akcję (opis)

 • 25.04.2018 10:23

  GPW chce przeznaczyć 92,3 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 2,2 zł na akcję

 • 25.04.2018 10:17

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (15/2018) Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

 • 23.04.2018 16:25

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (14/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 • 23.04.2018 14:03

  Aktualizacja strategii GPW w czerwcu, jest zgoda NWZ na sprzedaż Aquis Exchange (opis)

 • 23.04.2018 13:27

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (13/2018) Uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW na zbycie akcji spółki stowarzyszonej

 • 23.04.2018 13:24

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (12/2018) Powołanie Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 23.04.2018 13:22

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (11/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r., zmiana w projekcie uchwały oraz ogłoszenie przerwy w ob

 • 23.04.2018 11:37

  NWZ GPW przerwane do 22 maja

 • 23.04.2018 11:36

  NWZ GPW zgodziło się na sprzedaż akcji Aquis Exchange za kwotę nie mniej niż 11,5 mln GBP

 • 23.04.2018 11:31

  Aktualizacja strategii GPW w czerwcu - Dietl

 • 23.04.2018 11:23

  WZ GPW ponownie wybrało Marka Dietla na prezesa GPW

 • 20.04.2018 08:08

  Skarb Państwa zgłosił kandydaturę Marka Dietla na stanowisko prezesa GPW

 • 05.04.2018 09:24

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w III wzrosła do 203,68 zł/MWh (aktl)

 • 05.04.2018 08:37

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w III wzrosła do 203,68 zł/MWh

 • 04.04.2018 19:05

  Wartość obrotów akcjami na GPW w marcu spadła o 24,3 proc. rdr do 19 mld zł

 • 03.04.2018 21:53

  Merrill Lynch w marcu liderem obrotów akcjami na GPW, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 03.04.2018 17:30

  Michał Cieciórski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa GPW

 • 03.04.2018 17:17

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (10/2018) Rezygnacja Pana Michała Cieciórskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW

 • 29.03.2018 17:31

  NWZ GPW zdecyduje m.in. o sprzedaży akcji Aquis, zmianach w zarządzie i radzie

 • 29.03.2018 16:39

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (9/2018) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

 • 26.03.2018 15:55

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 23.03.2018 14:52

  Rada Giełdy zgodziła się na sprzedaż akcji Aquis Exchange przez GPW jeśli dojdzie do IPO

 • 23.03.2018 14:44

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (7/2018) Zgoda Rady Nadzorczej GPW na zbycie akcji spółki stowarzyszonej

 • 23.03.2018 10:42

  GPW chce sprzedać udziały w Aquis Exchange za minimum 11,475 mln funtów

 • 23.03.2018 10:26

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (6/2018) Przyjęcie warunków brzegowych sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej

 • 09.03.2018 19:30

  GPW nie została wybrana do kolejnego etapu rozmów dot. zakupu udziałów w TASE

 • 09.03.2018 19:22

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (5/2018) GPW uzyskała oficjalną informację, że nie została wybrana przez Tel Aviv Stock Exchange do kolejnego etapu rozmów dotyczących zakupu części udziałów w TASE

 • 09.03.2018 16:29

  Oferta GPW dot. zakupu 71,7 proc. akcji TASE nie będzie dalej rozpatrywana - media

 • 09.03.2018 14:38

  Do końca X realne zakończenie prac nad projektem strategii rozwoju rynku kapitałowego - Słowik

 • 06.03.2018 14:44

  GPW i PFR złożyły ofertę zakupu 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange (opis)

 • 06.03.2018 14:21

  GPW i PFR złożyły ofertę zakupu 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange

 • 06.03.2018 14:11

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (4/2018) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o podjęciu decyzji o przygotowaniu wstępnej, niewiążącej propozycji zakupu części udziałów w Tel Aviv Stock Exchange oraz o złożeniu wstępnej, niewiążącej ofe

 • 05.03.2018 13:56

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w II wzrosła do 195,39 zł/MWh

 • 02.03.2018 16:13

  Wartość obrotów akcjami na GPW w lutym spadła o 22,4 proc. rdr do 16,8 mld zł

 • 01.03.2018 22:30

  Merrill Lynch w lutym liderem obrotów akcjami na GPW, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 01.03.2018 14:30

  GPW chce z giełdami regionu utworzyć nowy indeks, a potem oparty na nim ETF

 • 01.03.2018 11:11

  GPW rozpoczęła negocjacje o wyjściu z inwestycji w Aquis Exchange

 • 01.03.2018 10:59

  Koszty osobowe GPW w 2018 roku mogą wzrosnąć około 10 proc.

 • 01.03.2018 08:00

  PAP nagrodzona przez GPW za dystrybucję informacji

 • 28.02.2018 22:17

  Wyniki GPW w IV kwartale 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2018 21:43

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 21:41

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.02.2018 17:10

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '17 wynosił 53 proc., tyle ile w '16