GPW SA

skrót: GPW

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 17:00

Aktualny kurs37,40   -0,27 %-0,10 zł
Otwarcie37,500,00%
Minimum37,30-0,53%
Maksimum37,500,00%
Wolumen (szt.) 25372
Kurs odniesienia37,50
Widełki dolne33,75
Widełki górne41,25
Obroty (tyś. zł)951
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13237,10
81 02737,00
223636,90
388536,85
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
36,7025 2
37,40331 1
37,45111 1
37,50479 1
Spółka organizuje obrót instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa14 688 47035,00%29 376 94051,77%

Kategoria • 15.10.2019 12:06

  Prezes giełdy w Bratysławie za współpracą z GPW, nie wyklucza też powiązań kapitałowych

 • 10.10.2019 17:51

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (27/2019) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 09.10.2019 17:30

  GPW wyklucza 5 spółek z obrotu na NewConnect

 • 03.10.2019 12:04

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (26/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 października 2019 r.

 • 03.10.2019 10:30

  Obroty akcjami na GPW we wrześniu spadły rdr o 26,3 proc. do 16,1 mld zł

 • 03.10.2019 08:13

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IX wzrosła do 242,79 zł/MWh

 • 02.10.2019 14:49

  DM BH liderem obrotów na rynku akcji GPW we wrześniu, na drugim miejscu JP Morgan

 • 01.10.2019 17:31

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (25/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 2019 r.

 • 01.10.2019 17:03

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (24/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 01.10.2019 10:03

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (23/2019) Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r.

 • 30.09.2019 22:31

  GPW podpisała list intencyjny ws. nowego systemu analizy giełdowej

 • 27.09.2019 14:10

  GK GPW ma umowę z Elewarr na stworzenie sieci autoryzowanych magazynów

 • 25.09.2019 19:18

  GPW rozpoczyna pracę nad utworzeniem funduszu typu Corporate Venture Capital

 • 24.09.2019 12:27

  Warszawska giełda wciąż naśladuje rynki wschodzące (analiza)

 • 16.09.2019 17:30

  GPW rozpoczyna współpracę z bałtycko–fińską giełdą gazu GET Baltic

 • 16.09.2019 12:07

  Energa uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

 • 11.09.2019 15:06

  Giełda w Bratysławie nie prowadzi rozmów ws. przejęcia przez GPW - Reuters

 • 10.09.2019 07:10

  EBOiR postuluje, by nie opóźniać prac nad wdrożeniem Strategii rozwoju rynku kapitałowego

 • 04.09.2019 16:25

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (22/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 04.09.2019 14:49

  Siedem giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej tworzy indeks CEEplus (opis)

 • 04.09.2019 13:57

  Siedem giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej tworzy indeks CEEplus

 • 04.09.2019 08:06

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VIII wzrosła do 266,22 zł/MWh

 • 03.09.2019 08:51

  Obroty akcjami na GPW w sierpniu spadły rdr o 4 proc. do 16,2 mld zł

 • 03.09.2019 08:20

  JP Morgan liderem obrotów na GPW w sierpniu, na drugim miejscu DM BH

 • 22.08.2019 15:16

  GPW przeznaczy 8,3 mln zł na system analizy i udostępniania danych

 • 21.08.2019 12:06

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w I połowie '19 wyniósł 59 proc.

 • 07.08.2019 15:29

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (21/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 sierpnia 2019 r.

 • 04.06.2019 10:29

  JP Morgan liderem obrotów na GPW w maju, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 04.06.2019 10:17

  Obroty akcjami na GPW w maju spadły rdr o 2,2 proc. do 16,7 mld zł

 • 03.06.2019 15:00

  Jest wskazane, by GPW Benchmark złożył do KNF wniosek ws. stawek dostosowanych do BMR do końca ‘19 - NBP

 • 01.06.2019 14:29

  Energa uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

 • 31.05.2019 19:50

  Akcje GPW powinny być wyżej wyceniane – prezes

 • 30.05.2019 14:06

  GPW rozpocznie 24 czerwca publikację indeksu WIGtech

 • 20.05.2019 16:12

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 15.04.2019 13:30

  W składzie regionalnego indeksu giełdowego znajdzie się ponad 100 spółek – Dietl

 • 29.03.2019 18:10

  GPW planuje wypłacić 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

 • 29.03.2019 17:49

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (6/2019) Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 29.03.2019 17:45

  GPW zaktualizowała cele finansowe i politykę dywidendową do 2022 r. (opis)

 • 29.03.2019 17:39

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (5/2019) Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 29.03.2019 17:31

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (4/2019) Zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy

 • 29.03.2019 17:31

  GPW zaktualizowala cele finansowe i politykę dywidendową do 2022 r.

 • 29.03.2019 17:16

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (3/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wniosku Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie aktualizacji celów finansowych GK GPW

 • 28.03.2019 18:51

  GPW wprowadza od 8 kwietnia kontrakty terminowe na akcje CI Games

 • 14.03.2019 16:14

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (2/2019) Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B

 • 08.03.2019 11:44

  SII apeluje do MF o zmianę przepisów o przymusowym wykupie

 • 06.03.2019 15:33

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w II spadła do 213,21 zł/MWh

 • 04.03.2019 18:10

  Obroty akcjami na GPW w lutym spadły o 5,7 proc. rdr do 15,3 mld zł

 • 01.03.2019 21:41

  Morgan Stanley liderem obrotów na GPW w lutym, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 01.03.2019 19:06

  Getin Holding zamiast Ten Square Games w indeksie mWIG40 - GPW

 • 01.03.2019 19:01

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '18 wyniósł 59 proc.

 • 01.03.2019 15:51

  GPW stawia na dywersyfikację przychodów i uruchamia nowe projekty biznesowe

 • 01.03.2019 11:24

  Dyskonto w wycenie akcji GPW to efekt słabej wiary analityków, że spółka może rosnąć - prezes

 • 01.03.2019 11:06

  CAPEX GPW w '19 będzie wyższy niż w ubiegłym roku

 • 28.02.2019 20:46

  Zysk netto GPW w czwartym kwartale lekko poniżej konsensusu, wyniósł 38,4 mln zł

 • 28.02.2019 19:55

  Wyniki GPW w IV kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2019 19:41

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 19:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.02.2019 15:56

  SRRK daje nadzieje na rozwój rynku kapitałowego, ale są obawy, że projekt jest zbyt zachowawczy (opinia)

 • 27.02.2019 10:31

  GPW rozpocznie od 18 III publikację indeksów makrosektorowych i indeksu WIG.GAMES

 • 05.02.2019 07:24

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w I wzrosła do 246,24 zł/MWh

 • 01.02.2019 21:51

  Merrill Lynch liderem obrotów na GPW w styczniu, na drugim miejscu JP Morgan

 • 01.02.2019 17:36

  Obroty akcjami na GPW w styczniu wzrosły o 3,9 proc. rdr do 19,9 mld zł

 • 29.01.2019 10:19

  Grupa GPW rozpoczyna prace nad uruchomieniem rynku rolnego

 • 11.01.2019 16:31

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 07.01.2019 13:44

  Nowy ETF na WIG20TR zadebiutował na GPW, Beta Securities zapowiada kolejne produkty

 • 04.01.2019 13:30

  Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wzrósł w '18 o 102,5 proc. rdr

 • 04.01.2019 07:46

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XII spadła do 218,01 zł/MWh

 • 03.01.2019 09:00

  Obroty akcjami na GPW w grudniu spadły o 9,7 proc. rdr do 14,8 mld zł

 • 02.01.2019 16:45

  Merrill Lynch liderem obrotów na GPW w grudniu, na drugim miejscu Morgan Stanley

 • 27.12.2018 17:42

  GPW zawiesza obrót akcjami 11 spółek do 29 marca 2019 r.

 • 27.12.2018 09:52

  TGE złożyła do KNF wniosek o zezwolenie na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu

 • 21.12.2018 18:00

  GPW zakwalifikowała Getin Noble na listę alertów i wykreśliła akcje spółki z mWIG40

 • 21.12.2018 17:49

  Echo Investment wejdzie w skład uczestników indeksu mWIG40, Pekabex dołączy do sWIG80

 • 20.12.2018 13:55

  Od 4 III '19 notowania akcji i funduszy typu ETF na GPW z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

 • 20.12.2018 13:46

  Towarowa Giełda Energii rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego

 • 19.12.2018 12:22

  TGE wprowadza program poprawy płynności oparty o nowy model animacji rynku od lutego '19

 • 12.12.2018 18:57

  GPW ogłosiła nowy skład Respect Index - dochodzą 3 spółki

 • 12.12.2018 13:43

  GPW i Ministerstwo Cyfryzacji będą współpracować przy wykorzystaniu technologii blockchain

 • 10.12.2018 11:44

  GPW wprowadza trzy indeksy dywidend, planuje kolejne indeksy branżowe (opis)

 • 10.12.2018 10:07

  GPW zacznie 27 grudnia publikację trzech indeksów dywidend

 • 05.12.2018 18:39

  GPW zawiesza notowania Skotanu od 12 do 27 grudnia

 • 05.12.2018 07:24

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XI wzrosła do 254,90 zł/MWh

 • 03.12.2018 21:58

  Merrill Lynch liderem obrotów na GPW w listopadzie, na drugim miejscu Morgan Stanley

 • 03.12.2018 18:32

  Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 16,7 proc. rdr do 17,8 mld zł

 • 03.12.2018 16:09

  Strategia rynku kapitałowego jest zbyt dobra, żeby została wdrożona - Kachniewski, SEG (opinia)

 • 27.11.2018 20:11

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 19:47

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (36/2018) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

 • 26.11.2018 18:45

  GPW, AgioFunds TFI, Beta Securities Poland i DM BOŚ chcą wspierać rozwój rynku ETF w Polsce

 • 06.11.2018 08:55

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w X spadła do 248,28 zł/MWh

 • 05.11.2018 17:33

  Obroty akcjami na GPW w październiku spadły o 19,7 proc. rdr do 16,4 mld zł

 • 02.11.2018 21:16

  Merrill Lynch liderem obrotów na GPW w październiku, na drugim miejscu JP Morgan

 • 31.10.2018 16:48

  W poniedziałek 12 listopada nie będzie sesji na GPW

 • 31.10.2018 15:27

  GPW ma trzech chętnych do uruchomienia ETF na indeks giełd środkowoeuropejskich

 • 31.10.2018 14:18

  Strategia GPW wymaga inwestycji, spółka wie, co zrobić z posiadaną dużą gotówką - prezes (aktl.)

 • 31.10.2018 11:21

  Strategia GPW wymaga inwestycji, spółka wie, co zrobić z posiadaną dużą gotówką - prezes

 • 31.10.2018 09:00

  Wyniki GPW lekko rozczarowujące, słabiej po stronie przychodów i kosztów (opinia)

 • 30.10.2018 22:25

  Wyniki GPW w trzecim kwartale lekko poniżej konsensusu, zysk netto sięgnął 37,7 mln zł

 • 30.10.2018 22:10

  Wyniki GPW w III kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2018 21:57

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 12:11

  TGE wprowadza dzienne ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń oraz wahań kursów na RTT (aktl.)

 • 30.10.2018 11:16

  TGE wprowadza dzienne ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń oraz wahań kursów na RTT

 • 17.10.2018 15:50

  Strategia rynku kapitałowego trafi wkrótce do konsultacji, głównym celem obniżka kosztów

 • 09.10.2018 15:02

  Giełdy regionu powinny współpracować, to przyciągnie inwestorów i pomoże w relacjach z UE

 • 05.10.2018 10:18

  Wolumen obrotu energią na TGE wzrósł we wrześniu o 145,7 proc. rdr

 • 03.10.2018 13:01

  Obroty akcjami na GPW we wrześniu wzrosły o 20 proc. rdr do 21,9 mld zł

 • 03.10.2018 10:52

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE we IX wzrosła do 276,24 zł/MWh (popr.)

 • 03.10.2018 07:29

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE we IX wzrosła do 276,24 zł/MWh

 • 02.10.2018 09:04

  DM BH liderem obrotów na GPW we wrześniu, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 01.10.2018 12:05

  Współpraca giełd regionu, przyszłość asset management, MIFID II - tematy konferencji Trading CEE

 • 27.09.2018 17:49

  GPW zawiesza obrót akcjami 10 spółek od 1 X

 • 24.09.2018 14:56

  Awans Polski do grona rynków rozwiniętych ma znaczenie symboliczne, ale to początek drogi (analiza)

 • 21.09.2018 12:44

  Wejście do grona rynków rozwiniętych po okresie przejściowym będzie korzystne dla GPW - prezes

 • 21.09.2018 08:00

  GPW wchodzi do grona rynków rozwiniętych, inwestorzy czekają na efekty zmian

 • 20.09.2018 12:29

  GPW wprowadza nowe kontrakty terminowe na akcje trzech spółek

 • 13.09.2018 08:15

  Trwa dyskusja m.in. nad obniżeniem opłat na TGE w związku z 100 proc. obligiem - ME

 • 06.09.2018 19:49

  PlayWay zastąpi Medicalgorithmics w indeksie mWIG40 po sesji 21 września

 • 06.09.2018 14:49

  GPW chce z innymi giełdami regionu lobbować w Brukseli za deregulacją przepisów

 • 06.09.2018 14:36

  GPW testuje nowe indeksy, chce mieć ETF na Respect Index

 • 06.09.2018 14:01

  GPW nie obawia się odpływu spółek i inwestorów po wejściu do grona rynków rozwiniętych (wywiad)

 • 04.09.2018 17:28

  DM PKO BP w sierpniu liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu DM BH

 • 04.09.2018 16:31

  Obroty akcjami na GPW w sierpniu spadły o 7,6 proc. rdr do 16,9 mld zł

 • 22.08.2018 14:42

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (35/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 03.08.2018 10:35

  Obroty akcjami na GPW w lipcu spadły o 12 proc. rdr do 14,7 mld zł

 • 03.08.2018 07:13

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VII wzrosła do 234,76 zł/MWh

 • 02.08.2018 09:54

  Merrill Lynch utrzymał w lipcu pozycję lidera obrotów akcjami na GPW, drugi DM PKO BP

 • 01.08.2018 14:26

  GPW chce utrzymać wskaźnik koszty/przychody poniżej 50 proc., dodatkowy CAPEX 22 mln zł (opis)

 • 01.08.2018 12:39

  Tegoroczny CAPEX GPW związany z inicjatywami strategicznymi sięgnie 22 mln zł

 • 01.08.2018 11:13

  TGE nie analizował jeszcze wpływu propozycji 100 proc. obliga na obroty na rynku

 • 01.08.2018 10:30

  Koszty GPW w II półroczu wzrosną, ale wskaźnik koszty/przychody utrzyma się poniżej 50 proc.

 • 31.07.2018 21:47

  Wyniki GPW w drugim kwartale zgodne z konsensusem, zysk netto sięgnął 79,1 mln zł

 • 31.07.2018 20:27

  Wyniki GPW w II kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.07.2018 20:20

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 17:37

  PGE oczekuje zmian w warunkach obrotu na TGE

 • 31.07.2018 08:57

  Wprowadzenie całego obrotu energią na giełdę może zwiększyć zysk netto GPW o 30-40 mln zł (opinia)

 • 31.07.2018 07:17

  Tauron zadowolony z podniesienia obliga; oczekuje od TGE obniżenia opłat - prezes

 • 30.07.2018 19:06

  ME chce wprowadzić cały obrót energią elektryczną na giełdę (aktl.)

 • 30.07.2018 18:17

  ME chce wprowadzić cały obrót energią elektryczną na giełdę

 • 19.07.2018 13:38

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (34/2018) Uprawomocnienie się decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zgód na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy

 • 17.07.2018 10:48

  Jakub Modrzejewski nowym prezesem Rady Giełdy

 • 16.07.2018 18:50

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (33/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2018-2020

 • 13.07.2018 14:32

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (32/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy

 • 12.07.2018 10:13

  Wspólna agencja ratingowa GPW, PFR i BiK ruszy w '19 - Dietl

 • 04.07.2018 08:25

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (31/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH

 • 03.07.2018 14:24

  Średnia wartość dziennego obrotu akcjami na GPW w VI spadła o 7,9 proc. rdr

 • 03.07.2018 06:30

  Merrill Lynch utrzymał w czerwcu pozycję lidera obrotów akcjami na GPW, drugi DM BH

 • 27.06.2018 17:03

  Według IDM w strategii GPW zabrakło wspierania płynności na rynku wtórnym (opinia)

 • 27.06.2018 14:40

  Rynek BondSpot chce uruchomić futures na dług i stopę procentową

 • 27.06.2018 14:36

  Plany dywersyfikacji przychodów GPW pozytywne (opinia)

 • 27.06.2018 14:10

  GPW chce uruchomić kontrakty terminowe na indeksy sektorowe

 • 27.06.2018 13:08

  GPW przedstawia nowe inicjatywy, stawia na innowacje i wsparcie w finansowaniu infrastruktury

 • 21.06.2018 13:03

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (30/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 16:38

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (29/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 16:06

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (28/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 19.06.2018 13:07

  GPW wypłaci 92,3 mln zł dywidendy, czyli 2,2 zł na akcję

 • 19.06.2018 13:02

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (27/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r.

 • 19.06.2018 10:49

  Wojciech Nagel zrezygnował z funkcji prezesa Rady Giełdy

 • 19.06.2018 10:43

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (26/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 12.06.2018 22:16

  Rada Giełdy powołała czterech członków zarządu GPW (opis)

 • 12.06.2018 21:48

  Rada Giełdy zatwierdziła aktualizację strategii GPW, cele finansowe bez zmian

 • 12.06.2018 21:40

  Rada Giełdy powołała czterech członków zarządu GPW

 • 12.06.2018 21:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (24/2018) Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą GPW aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej GPW

 • 12.06.2018 21:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (24/2018) Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą GPW aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej GPW

 • 12.06.2018 21:36

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (25/2018) Powołanie Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 12.06.2018 21:35

  GPW SA - Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą GPW aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej GPW

 • 11.06.2018 08:40

  GPW sprzeda akcje Aquis Exchange za 12,4 mln GBP

 • 11.06.2018 08:08

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (23/2018) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnej o zbyciu akcji spółki stowarzyszonej

 • 05.06.2018 18:44

  Merrill Lynch utrzymał w maju pozycję lidera obrotów akcjami na GPW, drugi DM PKO BP

 • 05.06.2018 07:58

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w V wzrosła do 230,63 zł/MWh

 • 04.06.2018 15:14

  Średnia wartość dziennego obrotu akcjami na GPW w V spadła o 17,4 proc. rdr

 • 30.05.2018 20:19

  11 bit studios zastąpi Ursus w indeksie mWIG40 po sesji 15 czerwca

 • 30.05.2018 17:38

  GPW wykluczyła z obrotu na rynku NewConnect akcje pięciu spółek

 • 25.05.2018 14:51

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (22/2018) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

 • 25.05.2018 14:23

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 maja 2018 r.

 • 23.05.2018 09:28

  DM BDM obniżył cenę docelową akcji GPW do 47,1 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 22.05.2018 19:07

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 22.05.2018 14:33

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (19/2018) Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie a nie została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 22 maja 2018 r.

 • 22.05.2018 13:21

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (18/2018) Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2017

 • 04.05.2018 15:27

  Wartość obrotów akcjami na GPW w kwietniu spadła o 27,7 proc. rdr do 14,4 mld zł

 • 04.05.2018 13:21

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IV spadła do 182,25 zł/MWh

 • 02.05.2018 21:43

  Merrill Lynch utrzymał w kwietniu pozycję lidera obrotów akcjami na GPW, drugi DM PKO BP

 • 30.04.2018 09:14

  GPW dokona przeglądu cenowego usług; kontynuuje promocję za granicą

 • 27.04.2018 15:12

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (17/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 • 27.04.2018 11:05

  Zarząd GPW przygotował 21 inicjatyw strategicznych, przedstawił je Radzie Giełdy (opis)

 • 27.04.2018 10:23

  Zarząd GPW przygotował 21 inicjatyw strategicznych, przedstawił je Radzie Giełdy

 • 27.04.2018 07:51

  Zysk netto GPW w I kw.'18 wzrósł do 28,5 mln zł, lepiej od konsensusu

 • 27.04.2018 07:00

  Wyniki GPW w I kwartale 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2018 06:46

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 16:52

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (16/2018) Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

 • 25.04.2018 10:31

  GPW chce przeznaczyć 92,3 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 2,2 zł na akcję (opis)

 • 25.04.2018 10:23

  GPW chce przeznaczyć 92,3 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 2,2 zł na akcję

 • 25.04.2018 10:17

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (15/2018) Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

 • 23.04.2018 16:25

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (14/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 • 23.04.2018 14:03

  Aktualizacja strategii GPW w czerwcu, jest zgoda NWZ na sprzedaż Aquis Exchange (opis)

 • 23.04.2018 13:27

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (13/2018) Uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPW na zbycie akcji spółki stowarzyszonej

 • 23.04.2018 13:24

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (12/2018) Powołanie Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 23.04.2018 13:22

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (11/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r., zmiana w projekcie uchwały oraz ogłoszenie przerwy w ob

 • 23.04.2018 11:37

  NWZ GPW przerwane do 22 maja

 • 23.04.2018 11:36

  NWZ GPW zgodziło się na sprzedaż akcji Aquis Exchange za kwotę nie mniej niż 11,5 mln GBP

 • 23.04.2018 11:31

  Aktualizacja strategii GPW w czerwcu - Dietl

 • 23.04.2018 11:23

  WZ GPW ponownie wybrało Marka Dietla na prezesa GPW

 • 20.04.2018 08:08

  Skarb Państwa zgłosił kandydaturę Marka Dietla na stanowisko prezesa GPW

 • 05.04.2018 09:24

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w III wzrosła do 203,68 zł/MWh (aktl)

 • 05.04.2018 08:37

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w III wzrosła do 203,68 zł/MWh

 • 04.04.2018 19:05

  Wartość obrotów akcjami na GPW w marcu spadła o 24,3 proc. rdr do 19 mld zł

 • 03.04.2018 21:53

  Merrill Lynch w marcu liderem obrotów akcjami na GPW, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 03.04.2018 17:30

  Michał Cieciórski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa GPW

 • 03.04.2018 17:17

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (10/2018) Rezygnacja Pana Michała Cieciórskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW

 • 29.03.2018 17:31

  NWZ GPW zdecyduje m.in. o sprzedaży akcji Aquis, zmianach w zarządzie i radzie

 • 29.03.2018 16:39

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (9/2018) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

 • 26.03.2018 15:55

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 23.03.2018 14:52

  Rada Giełdy zgodziła się na sprzedaż akcji Aquis Exchange przez GPW jeśli dojdzie do IPO

 • 23.03.2018 14:44

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (7/2018) Zgoda Rady Nadzorczej GPW na zbycie akcji spółki stowarzyszonej

 • 23.03.2018 10:42

  GPW chce sprzedać udziały w Aquis Exchange za minimum 11,475 mln funtów

 • 23.03.2018 10:26

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (6/2018) Przyjęcie warunków brzegowych sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej

 • 09.03.2018 19:30

  GPW nie została wybrana do kolejnego etapu rozmów dot. zakupu udziałów w TASE

 • 09.03.2018 19:22

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (5/2018) GPW uzyskała oficjalną informację, że nie została wybrana przez Tel Aviv Stock Exchange do kolejnego etapu rozmów dotyczących zakupu części udziałów w TASE

 • 09.03.2018 16:29

  Oferta GPW dot. zakupu 71,7 proc. akcji TASE nie będzie dalej rozpatrywana - media

 • 09.03.2018 14:38

  Do końca X realne zakończenie prac nad projektem strategii rozwoju rynku kapitałowego - Słowik

 • 06.03.2018 14:44

  GPW i PFR złożyły ofertę zakupu 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange (opis)

 • 06.03.2018 14:21

  GPW i PFR złożyły ofertę zakupu 71,7 proc. udziałów w Tel Aviv Stock Exchange

 • 06.03.2018 14:11

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (4/2018) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o podjęciu decyzji o przygotowaniu wstępnej, niewiążącej propozycji zakupu części udziałów w Tel Aviv Stock Exchange oraz o złożeniu wstępnej, niewiążącej ofe

 • 05.03.2018 13:56

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w II wzrosła do 195,39 zł/MWh

 • 02.03.2018 16:13

  Wartość obrotów akcjami na GPW w lutym spadła o 22,4 proc. rdr do 16,8 mld zł

 • 01.03.2018 22:30

  Merrill Lynch w lutym liderem obrotów akcjami na GPW, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 01.03.2018 14:30

  GPW chce z giełdami regionu utworzyć nowy indeks, a potem oparty na nim ETF

 • 01.03.2018 11:11

  GPW rozpoczęła negocjacje o wyjściu z inwestycji w Aquis Exchange

 • 01.03.2018 10:59

  Koszty osobowe GPW w 2018 roku mogą wzrosnąć około 10 proc.

 • 01.03.2018 08:00

  PAP nagrodzona przez GPW za dystrybucję informacji

 • 28.02.2018 22:17

  Wyniki GPW w IV kwartale 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2018 21:43

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 21:41

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.02.2018 17:10

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '17 wynosił 53 proc., tyle ile w '16

 • 22.02.2018 10:55

  W Pradze spotkali się prezesi giełd regionu CEE; rozmawiali o współpracy

 • 19.02.2018 19:40

  GPW negocjuje warunki sprzedaży udziałów w Aquis Exchange

 • 19.02.2018 19:13

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (3/2018) Rozpoczęcie procesu negocjacji warunków brzegowych sprzedaży udziałów w spółce stowarzyszonej

 • 16.02.2018 12:16

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje GPW z ceną docelową 54,8 zł

 • 14.02.2018 11:41

  2018 może być równie dobry dla IPO jak '17, regulacje MAR spowodują wycofanie wielu spółek - PwC

 • 05.02.2018 08:02

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w I wzrosła do 163,95 zł/MWh

 • 02.02.2018 16:01

  Wartość obrotów akcjami na GPW w styczniu spadła o 11 proc. rdr do 19,43 mld zł

 • 01.02.2018 22:55

  DM BH w styczniu liderem obrotów akcjami na GPW, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 22.01.2018 10:45

  Premier przejął nadzór nad spółkami podlegającymi pod MR i MIiB - CIR

 • 19.01.2018 09:31

  DM BDM podniósł cenę docelową GPW do 57,7 zł za akcję

 • 18.01.2018 12:20

  Nadzór nad spółkami strategicznymi trafił do KPRM - Kwieciński

 • 16.01.2018 17:10

  GPW i KDPW mogą przejąć Centrum Giełdowe

 • 16.01.2018 16:47

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (2/2018) Informacja o podjęciu decyzji o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego nieruchomości "Centrum Giełdowe"

 • 16.01.2018 16:10

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (44/2017) Korekta raportu bieżącego nr 44/2017 - niekompletny załącznik

 • 16.01.2018 11:07

  Strategia rozwoju rynku kapitał. zawierać będzie analizę wpływu podatków na rynek - MF (aktl.)

 • 16.01.2018 10:10

  Strategia rozwoju rynku kapitał. zawierać będzie analizę wpływu podatków na rynek - MF

 • 10.01.2018 10:24

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w roku obrotowym 2018

 • 04.01.2018 07:19

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XII spadła do 146,52 zł/MWh

 • 03.01.2018 18:31

  Wartość obrotów akcjami na GPW w grudniu spadła o 22,8 proc. rdr do 17,8 mld zł

 • 19.12.2017 20:13

  KNF zgodziła się na powołanie Piotra Zawistowskiego na stanowisko prezesa TGE

 • 15.12.2017 16:34

  Jarosław Grzywiński zrezygnował z funkcji wiceprezesa GPW

 • 15.12.2017 16:26

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (47/2017) Rezygnacja Pana Jarosława Grzywińskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przed objęciem stanowiska

 • 14.12.2017 18:28

  GPW ogłosiła nowy skład Respect Index, jest trzech debiutantów

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 04.12.2017 14:29

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w XI spadła do 171,82 zł/MWh

 • 04.12.2017 13:44

  Wartość obrotów akcjami na GPW w listopadzie wzrosła o 17,8 proc. rdr do 22 mld zł

 • 01.12.2017 22:18

  DM PKO BP w listopadzie liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu DM BH

 • 28.11.2017 11:03

  Wspólna agencja ratingowa GPW, PFR i BiK ruszy w II poł. 18

 • 07.11.2017 14:24

  MF i EBOiR rozpoczynają prace nad strategią rozwoju rynku kapitałowego

 • 07.11.2017 10:42

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (46/2017) Aktualizacja informacji poufnej z dnia 1 sierpnia 2017 r. dotyczącej spłaty umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 06.11.2017 07:53

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w X wzrosła do 173,77 zł/MWh

 • 03.11.2017 10:53

  Wartość obrotów akcjami na GPW w październiku wzrosła o 29,6 proc. rdr do 21,3 mld zł

 • 03.11.2017 09:51

  DM BH w październiku liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 31.10.2017 14:39

  GPW zapowiada strategiczny przegląd cenników, aktualizacja strategii do połowy '18 (opis)

 • 31.10.2017 13:00

  GPW nie widzi zagrożeń dla wypłaty dywidendy zgodnej ze swoją polityką

 • 31.10.2017 12:44

  GPW zapowiada przegląd cenników w 2018 roku

 • 31.10.2017 12:40

  Wyniki GPW w czwartym kwartale pod presją kosztów związanych z MIFID II

 • 30.10.2017 20:17

  Zysk netto GPW w III kw. '17 wyniósł 47 mln zł wobec 39,5 mln zł zysku rok wcześniej

 • 30.10.2017 19:36

  Wyniki GPW w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2017 19:26

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.10.2017 19:06

  Piotr Zawistowski prezesem Towarowej Giełdy Energii

 • 27.10.2017 18:18

  Piotr Zawistowski p.o. prezesa TGE

 • 20.10.2017 16:35

  GPW odnotuje w III kw. 6,6 mln zł jednorazowego dodatniego wpływu na wynik (opis)

 • 20.10.2017 16:14

  GPW odnotuje w III kw. 6,6 mln zł jednorazowego dodatniego wpływu na wynik

 • 20.10.2017 16:00

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (45/2017) Odchylenie wyników finansowych GK GPW od konsensusu rynkowego w III kwartale 2017 r.

 • 18.10.2017 08:23

  Erste Group zaleca sprzedaż akcji GPW; cena docelowa 43,1 zł

 • 11.10.2017 07:00

  Ograniczenie REIT-ów do mieszkań negatywnym zaskoczeniem, rynek chce objąć nimi też inne segmenty (analiza)

 • 05.10.2017 09:56

  Obligo giełdowe PGE wzrośnie do 25 proc. - prezes

 • 04.10.2017 15:36

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (44/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 03.10.2017 16:38

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE we IX wzrosła do 172,39 zł/MWh

 • 03.10.2017 14:24

  Wartość obrotów akcjami na GPW we wrześniu wzrosła o 10,9 proc. rdr do 19,6 mld zł

 • 02.10.2017 20:33

  DM PKO BP we wrześniu liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 02.10.2017 14:03

  Prezes GPW liczy na duże napływy nowych funduszy do Polski po decyzji FTSE Russell

 • 29.09.2017 23:52

  FTSE Russell zakwalifikował Polskę do grupy rynków rozwiniętych (opis)

 • 29.09.2017 23:35

  FTSE Russell zakwalifikował Polskę do grupy rynków rozwiniętych

 • 27.09.2017 11:04

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (43/2017) Dostarczenie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy

 • 26.09.2017 12:23

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (42/2017) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy

 • 26.09.2017 11:05

  KNF zgodziła się na powołanie Marka Dietla na stanowisko prezesa GPW

 • 25.09.2017 16:18

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (41/2017) Podsumowanie kosztów emisji obligacji na okaziciela serii D i E

 • 18.09.2017 17:56

  GPW rozwiąże rezerwę w kwocie 5,8 mln zł, co wpłynie na wyniki III kw.

 • 18.09.2017 17:44

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (40/2017) Zmiana wysokości opłat GK GPW na rzecz KNF w 2017 r.

 • 13.09.2017 10:04

  Tymczasowa sytuacja w GPW nie stanowi zagrożenia dla stabilności GPW - MR

 • 07.09.2017 17:46

  GPW wkrótce rozpocznie publikację nowych indeksów obliczanych z uwzględnieniem dywidend

 • 07.09.2017 07:30

  TGE pracuje nad poprawą atrakcyjności swojej oferty (wywiad)

 • 04.09.2017 15:26

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VIII wzrosła do 163,47 zł/MWh

 • 04.09.2017 12:40

  Wartość obrotów akcjami na GPW w sierpniu wzrosła o 18,3 proc. rdr do 18,5 mld zł

 • 29.08.2017 09:35

  DM PKO BP podwyższył cenę docelową akcji GPW do 51,7 zł

 • 17.08.2017 08:25

  Wood&Company podniósł rekomendację GPW do "kupuj"

 • 16.08.2017 11:10

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w I połowie '17 spadł do 52 proc.

 • 02.08.2017 16:38

  Wartość obrotów akcjami na GPW w lipcu spadła o 0,4 proc. rdr do 21 mld zł

 • 02.08.2017 12:18

  DM PKO BP w lipcu liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu DM BH

 • 02.08.2017 11:32

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VII wzrosła do 156,66 zł/MWh

 • 01.08.2017 17:15

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (39/2017) Częściowa spłata umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 27.07.2017 18:34

  GPW w II kw. miała 41,9 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 27.07.2017 17:58

  Wyniki GPW w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.07.2017 17:48

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 17.07.2017 14:13

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (38/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 04.07.2017 17:49

  Wartość obrotów akcjami na GPW w czerwcu wzrosła rdr o 80,2 proc. do 30,3 mld zł

 • 04.07.2017 15:24

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w VI spadła do 154,05 zł/MWh

 • 03.07.2017 22:03

  DM BH w czerwcu liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 21.06.2017 13:33

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 czerwca 2017 r.

 • 19.06.2017 19:14

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (36/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r.

 • 19.06.2017 18:50

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (35/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 19.06.2017 17:24

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (34/2017) Powołanie Pana Marka Dietla na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 19.06.2017 14:42

  WZ GPW wybrało Marka Dietla na prezesa, wybór musi jeszcze zatwierdzić KNF (opis)

 • 19.06.2017 14:36

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (33/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.

 • 19.06.2017 14:06

  WZ GPW wybrało Marka Dietla na prezesa GPW

 • 19.06.2017 12:03

  Akcjonariusze GPW przeglosowali wypłatę 2,15 zł dywidendy na akcję

 • 14.06.2017 20:51

  Marek Dietl zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko prezesa GPW

 • 13.06.2017 20:25

  SP chce, aby ZWZ GPW zajęło się zmianami w Radzie Giełdy

 • 13.06.2017 20:14

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (32/2017) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r.

 • 13.06.2017 19:08

  RN GPW powołała Jarosława Grzywińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu

 • 13.06.2017 18:56

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (31/2017) Powołanie Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 08.06.2017 12:35

  GPW utworzyła z Beesfund akcelerator dla wspierania startupów

 • 05.06.2017 09:12

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w V wzrosła do 154,15 zł/MWh

 • 02.06.2017 14:31

  Wartość obrotów akcjami na GPW w maju wzrosła rdr o 65,7 proc. do 22,1 mld zł

 • 29.05.2017 19:56

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (30/2017) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

 • 23.05.2017 19:01

  ZWZ GPW 19 czerwca powoła prezesa spółki

 • 23.05.2017 18:47

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (29/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 23.05.2017 18:40

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (28/2017) Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2016

 • 19.05.2017 16:46

  GPW: Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 • 18.05.2017 16:23

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (27/2017) Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

 • 18.05.2017 10:52

  Asseco ma umowę z GPW na wdrożenie systemu do obsługi handlu instrumentami finansowymi

 • 12.05.2017 19:17

  GPW chce przeznaczyć 90,24 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 2,15 zł na akcję

 • 12.05.2017 19:03

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (26/2017) Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

 • 08.05.2017 10:34

  Władze GPW nie znajdują uzasadnienia dla decyzji kadrowych od II pół. '16 do 14 III '17

 • 05.05.2017 12:38

  Wartość obrotów akcjami na GPW w kwietniu wzrosła rdr o 43,8 proc.

 • 05.05.2017 08:24

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IV spadła do 139,29 zł/MWh

 • 04.05.2017 22:01

  DM BH odzyskał w kwietniu pozycję lidera obrotów na GPW, na drugie miejsce spadł DM PKO BP

 • 28.04.2017 13:41

  Zysk GPW w I kw. niższy z powodu płatności do US, giełda liczy na ok. 10 debiutów

 • 28.04.2017 12:39

  GPW chce długoterminowo przeznaczać "wyraźnie" ponad 60 proc. zysku na dywidendę

 • 27.04.2017 22:38

  Wyniki GPW w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2017 22:12

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.04.2017 11:44

  Po. prezesa GPW liczy na 3-4 duże IPO do końca roku

 • 13.04.2017 10:57

  GPW spodziewa się 2-3 debiutów spółek typu REIT w '17

 • 05.04.2017 09:58

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w III spadła do 147,63 zł/MWh

 • 04.04.2017 22:00

  DM PKO BP był w marcu liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu Merrill Lynch

 • 04.04.2017 17:09

  Wartość obrotów akcjami na GPW w marcu wzrosła rdr o 43,9 proc.

 • 27.03.2017 12:44

  GPW: Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 22.03.2017 17:52

  Paweł Dziekoński zrezygnował z funkcji wiceprezesa GPW

 • 22.03.2017 17:42

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (25/2017) Rezygnacja Pana Pawła Dziekońskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW

 • 17.03.2017 13:47

  GPW przedłuża obniżkę opłat transakcyjnych dla animatorów futures na WIG20

 • 15.03.2017 16:11

  Jarosław Grzywiński oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa GPW

 • 15.03.2017 16:02

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (24/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej GPW do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu GPW

 • 14.03.2017 17:14

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (23/2017) Dostarczenie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w składzie Zarządu Giełdy

 • 14.03.2017 14:33

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (22/2017) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w składzie Zarządu Giełdy

 • 14.03.2017 13:24

  KNF udzieliła zgody na odwołanie Małgorzaty Zaleskiej ze stanowiska prezesa GPW

 • 14.03.2017 13:05

  KNF zgodziła się na powołanie Jacka Fotka na stanowisko wiceprezesa GPW

 • 13.03.2017 18:57

  Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa GPW

 • 13.03.2017 18:36

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (21/2017) Rezygnacja Pana Rafała Antczaka z funkcji Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przed objęciem stanowiska

 • 10.03.2017 18:46

  TGE z grupy GPW zaciągnie 60 mln zł kredytu na sfinansowanie rozliczeń z US

 • 10.03.2017 17:18

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (20/2017) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 06.03.2017 16:44

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (19/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 03.03.2017 16:50

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w II spadła do 154,75 zł/MWh

 • 02.03.2017 18:44

  Po sesji 17 marca JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG 20 (opis)

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 02.03.2017 18:24

  Po sesji 17 marca Kruk zastąpi Bogdankę w indeksie WIG 30

 • 02.03.2017 18:20

  Po sesji 17 marca JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG 20

 • 02.03.2017 09:54

  DM BH odzyskał w lutym pozycję lidera obrotów na GPW, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 02.03.2017 09:44

  Wartość obrotów akcjami na GPW w lutym wzrosła o 53,2 proc. rdr

 • 28.02.2017 22:10

  Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w '16 wzrósł do 53 proc.

 • 28.02.2017 16:13

  CAPEX GPW w '17 sięgnie 40 mln zł, giełda liczy na ożywienie na rynku IPO

 • 28.02.2017 15:00

  GPW: komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

 • 27.02.2017 21:37

  Wyniki GPW w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2017 21:32

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.02.2017 21:29

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.02.2017 12:36

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (18/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 lutego 2017 r.

 • 22.02.2017 18:33

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (17/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 lutego 2017 r.

 • 22.02.2017 18:30

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (16/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 09.02.2017 11:14

  DM BDM rekomenduje "kupuj" dla GPW; cena docelowa 57,35 zł

 • 06.02.2017 09:34

  GPW chciałaby, aby Nar. Fund. Mieszk. emitował papiery o długim terminie zapadalności

 • 03.02.2017 08:21

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii w '18 na TGE w I spadła o 1,91 proc. mdm

 • 01.02.2017 18:15

  Wartość obrotów akcjami na GPW w styczniu wzrosła o 52,1 proc. rdr

 • 26.01.2017 18:37

  GPW: Komunikat - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

 • 26.01.2017 17:06

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (15/2017) Decyzja KDPW o asymilacji obligacji GPW serii D i E

 • 26.01.2017 14:47

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 25.01.2017 08:57

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (13/2017) Decyzja spółki zależnej o zmianie stosowanych dotychczas zasad opodatkowania i skorygowaniu rozliczeń podatku VAT

 • 23.01.2017 19:33

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

 • 23.01.2017 16:47

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (12/2017) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu giełdowego na Catalyst

 • 23.01.2017 08:36

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii E spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

 • 20.01.2017 17:54

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (11/2017) Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu giełdowego na Catalyst

 • 13.01.2017 16:46

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (10/2017) Rejestracja obligacji serii E w KDPW

 • 11.01.2017 15:07

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (9/2017) Podsumowanie wyników emisji obligacji na okaziciela serii D i E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 11.01.2017 14:13

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (8/2017) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii D Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu giełdowego na Catalyst

 • 11.01.2017 12:42

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

 • 10.01.2017 18:51

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki GPW W WARSZAWIE SA

 • 10.01.2017 17:44

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (7/2017) Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii D Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu giełdowego na Catalyst

 • 05.01.2017 16:48

  GPW przydzieliła 600 tys. obligacji serii E

 • 05.01.2017 15:53

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (6/2017) Informacja o przydziale obligacji serii E

 • 04.01.2017 16:44

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (5/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 stycznia 2017 r.

 • 04.01.2017 16:37

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (4/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 stycznia 2017 r.

 • 04.01.2017 14:01

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (3/2017) Powołanie Pana Rafała Antczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 04.01.2017 12:31

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (2/2017) Odwołanie Pani Małgorzaty Zaleskiej ze składu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 04.01.2017 11:59

  Rafał Antczak nowym prezesem GPW (opis)

 • 04.01.2017 11:40

  NWZ GPW powołało Rafała Antczaka na nowego prezesa giełdy

 • 04.01.2017 11:22

  Skarb Państwa wnioskuje o powołanie Rafała Antczaka na prezesa GPW

 • 04.01.2017 11:21

  NWZ GPW odwołało Małgorzatę Zaleską z funkcji prezesa giełdy

 • 04.01.2017 09:36

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii w '17 na TGE w XII spadła o 0,09 proc. mdm

 • 03.01.2017 16:36

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (1/2017) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

 • 03.01.2017 13:05

  Wartość obrotów akcjami na GPW w grudniu wzrosła o 24,9 proc. rdr

 • 02.01.2017 22:54

  Rafał Antczak ma być nowym prezesem GPW - media

 • 02.01.2017 22:02

  DM BH odzyskał w grudniu pozycję lidera obrotów na GPW, na drugim miejscu DM PKO BP

 • 30.12.2016 12:40

  GPW przydzieliła 600 tys. obligacji serii D, popyt był ponad dwa razy większy

 • 29.12.2016 18:07

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (47/2016) Informacja o przydziale obligacji serii D oraz rejestracji obligacji serii D w KDPW

 • 21.12.2016 16:26

  GPW: Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej GPW SA

 • 21.12.2016 12:51

  Towarowa Giełda Energii ma zgodę KNF na prowadzenie platformy aukcyjnej CO2

 • 16.12.2016 17:37

  Jacek Fotek nowym wiceprezesem GPW

 • 16.12.2016 17:23

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (46/2016) Powołanie Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 • 16.12.2016 09:55

  DM PKO BP podwyższył cenę docelową akcji GPW do 43,3 zł

 • 14.12.2016 18:54

  GPW ogłosiła nowy skład Respect Index, jest czterech debiutantów

 • 13.12.2016 18:28

  Nowe regulacje zwiększają ochronę inwestorów na rynku kapitałowym - MF

 • 13.12.2016 18:08

  GPW: Komunikat - GPW W WARSZAWIE SA

 • 12.12.2016 11:40

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (45/2016) Terminy publikacji raportów okresowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w roku obrotowym 2017

 • 09.12.2016 21:59

  Skarb Państwa chce zmiany prezesa GPW, walne zwołano na 4 stycznia 2017 r.

 • 09.12.2016 17:56

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (44/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 09.12.2016 11:54

  Według analityków GPW zredukuje koszty i jednocześnie zwiększy przychody (opinia)

 • 08.12.2016 12:26

  GPW chce w I poł. '17 zakończyć integrację grupy; szacuje oszczędności na kilka mln zł rocznie

 • 08.12.2016 12:26

  GPW liczy w '17 na więcej IPO niż w tym roku; rozmawia m.in. ze spółkami z Białorusi - prezes

 • 08.12.2016 12:05

  GPW, PFR i BIK w '17 uruchomią Polską Agencję Ratingową - prezes GPW

 • 02.12.2016 14:05

  Średnia cena kontraktu na dostawy energii w '17 na TGE w XI wzrosła o 0,34 proc. mdm

 • 02.12.2016 13:12

  DM PKO BP w listopadzie liderem obrotów na GPW, na drugim miejscu DM BH

 • 02.12.2016 11:52

  Wartość obrotów akcjami na GPW w listopadzie wzrosła o 21,6 proc. rdr

 • 01.12.2016 14:34

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (43/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.

 • 01.12.2016 14:07

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (42/2016) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 30.11.2016 21:45

  GPW wyemituje do 1,2 mln obligacji w dwóch transzach

 • 30.11.2016 18:27

  WZ GPW powołała trzech nowych członków Rady Giełdy, Nagel ponownie szefem Rady

 • 30.11.2016 17:09

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (41/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.

 • 30.11.2016 15:49

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (40/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 29.11.2016 19:19

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny GPW w związku z emisją obligacji s. D i E

 • 28.11.2016 12:40

  GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (39/2016) Poszerzenie konsorcjum dystrybucyjnego nowej serii obligacji GPW