Global Cosmed SA

skrót: GLC

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa zrzesza firmy produkujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini, wiążąc szczególne nadzieje z ekspansją zagraniczną - na rynek niemiecki, a także w Azji (Chiny oraz Korea Południowa). Rozwija także aktywność w segmencie private label. Dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland, czy Rossmann.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Mielimonka Andreaswraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 76 618 96387,73%93 845 08589,75%

Kategoria • 13.01.2021 10:29

  GLOBAL COSMED SA (2/2021) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 08.01.2021 17:32

  GLOBAL COSMED SA (1/2021) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 29.12.2020 13:22

  GLOBAL COSMED SA (35/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 18.12.2020 17:39

  GLOBAL COSMED SA (34/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 17.12.2020 17:22

  Global Cosmed podniósł prognozę EBITDA na 2020 r. do 35 mln zł

 • 17.12.2020 17:13

  GLOBAL COSMED SA (33/2020) Rewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rok

 • 17.12.2020 17:09

  GLOBAL COSMED SA (32/2020) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 14.12.2020 13:38

  GLOBAL COSMED SA (31/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2020 roku.

 • 14.12.2020 13:33

  GLOBAL COSMED SA (30/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Cosmed S.A. w dniu 14 grudnia 2020 roku.

 • 03.12.2020 17:06

  GLOBAL COSMED SA (29/2020) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 25.11.2020 17:08

  GLOBAL COSMED SA (28/2020) uprawomocnienie się wyroku zaocznego przeciwko TUiR Allianz Polska S.A.

 • 16.11.2020 17:17

  Global Cosmed chce w latach 2020-23 przeznaczać min. 35 proc. skons. zysku netto na dywidendę

 • 16.11.2020 17:07

  GLOBAL COSMED SA (27/2020) Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2020 - 2023

 • 16.11.2020 14:54

  GLOBAL COSMED SA (26/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2020 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 09.11.2020 12:51

  GLOBAL COSMED SA (25/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 03.11.2020 17:46

  Zysk netto grupy Global Cosmed po trzech kwartałach wzrósł do 17,4 mln zł

 • 03.11.2020 17:06

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 28.10.2020 10:58

  GLOBAL COSMED SA (24/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.

 • 20.10.2020 08:54

  GLOBAL COSMED SA (23/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 05.10.2020 09:13

  GLOBAL COSMED SA (22/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 18.09.2020 08:33

  GLOBAL COSMED SA (21/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 14.09.2020 17:18

  Global Cosmed podnosi prognozę EBITDA na 2020 r. do 28 mln zł

 • 14.09.2020 17:06

  GLOBAL COSMED SA (20/2020) Rewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rok

 • 11.09.2020 17:33

  GLOBAL COSMED SA (19/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 08.09.2020 17:15

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 03.09.2020 17:06

  GLOBAL COSMED SA (18/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 01.09.2020 14:07

  GLOBAL COSMED SA (17/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 31.08.2020 13:36

  GLOBAL COSMED SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 31.08.2020 13:27

  GLOBAL COSMED SA (15/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

 • 25.08.2020 17:20

  Global Cosmed szacuje EBITDA grupy w I półroczu 2020 r. na 17,7 mln zl

 • 25.08.2020 17:06

  GLOBAL COSMED SA (14/2020) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku

 • 11.08.2020 15:41

  GLOBAL COSMED SA (13/2020) Pozytywny test skuteczności wirusobójczej żeli do dezynfekcji rąk Apart

 • 03.08.2020 13:05

  GLOBAL COSMED SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 28.05.2020 13:55

  GLOBAL COSMED SA (9/2020) Zawarcie znaczących umów

 • 07.05.2020 08:28

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 29.04.2020 21:16

  GLOBAL COSMED SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 01.04.2020 17:14

  GLOBAL COSMED SA (7/2020) Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 23.03.2020 17:11

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.03.2020 17:08

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.03.2020 15:47

  GLOBAL COSMED SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019

 • 16.03.2020 17:17

  GLOBAL COSMED SA (5/2020) Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku

 • 27.02.2020 17:44

  Global Cosmed prognozuje wzrost EBITDA do 22 mln zł w 2020 roku

 • 27.02.2020 17:31

  GLOBAL COSMED SA (4/2020) Prognoza wyników finansowych na 2020 rok

 • 06.02.2020 17:18

  Global Cosmed podniósł prognozy wyników za 2019 rok

 • 06.02.2020 17:01

  GLOBAL COSMED SA (3/2020) Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2019

 • 28.01.2020 16:32

  GLOBAL COSMED SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 07.01.2020 14:04

  GLOBAL COSMED SA (1/2020) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 19.11.2019 18:00

  GLOBAL COSMED SA (12/2019) Wypowiedzenie umowy przez animatora emitenta

 • 18.11.2019 17:03

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.11.2019 16:54

  GLOBAL COSMED SA (11/2019) Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

 • 16.09.2019 17:05

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 02.09.2019 17:22

  GLOBAL COSMED SA (10/2019) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku.

 • 19.08.2019 22:37

  GLOBAL COSMED SA (9/2019) Wytoczenie powództwa przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.

 • 20.05.2019 00:04

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 28.03.2019 19:07

  GPW: Komunikat - GLOBAL COSMED SA

 • 01.03.2019 07:23

  Global Cosmed będzie dochodzić roszczeń za wadliwie zrealizowaną inwestycję

 • 28.02.2019 23:27

  GLOBAL COSMED SA (4/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze dochodzenia roszczeń przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.

 • 11.02.2019 19:08

  Global Cosmed prognozuje 304 mln zł przychodów i 14 mln zł EBITDA w '19

 • 11.02.2019 18:23

  GLOBAL COSMED SA (3/2019) Prognoza wyników finansowych na 2019 rok

 • 11.02.2019 18:08

  GLOBAL COSMED SA (2/2019) Wstępne szacunki wybranych danych finansowych za rok 2018.

 • 30.01.2019 13:16

  GLOBAL COSMED SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 20.12.2018 15:46

  GLOBAL COSMED SA (33/2018) Wypowiedzenie spółce Trigon Dom Maklerski S.A. umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta

 • 19.12.2018 14:38

  Trigon TFI żąda wykupu akcji Global Cosmed przez pozostałych akcjonariuszy spółki

 • 19.12.2018 14:11

  GLOBAL COSMED SA (32/2018) Zgłoszenie żądania wykupienia akcji Emitenta.

 • 18.12.2018 07:37

  GLOBAL COSMED SA (27/2018) Znaczne pakiety akcji - korekta raportu

 • 13.12.2018 16:33

  GLOBAL COSMED SA (31/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 09.11.2018 00:03

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 13:31

  GLOBAL COSMED SA (30/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2018 roku.

 • 06.11.2018 11:57

  GLOBAL COSMED SA (29/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

 • 23.10.2018 16:45

  GLOBAL COSMED SA (28/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 23.10.2018 16:39

  GLOBAL COSMED SA (27/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 19.10.2018 13:34

  GLOBAL COSMED SA (26/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego

 • 10.10.2018 10:54

  GLOBAL COSMED SA (25/2018) Zmiana struktury własnościowej kapitału zakładowego jednostki zależnej

 • 03.10.2018 16:24

  GLOBAL COSMED SA (24/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 01.10.2018 12:02

  GLOBAL COSMED SA (23/2018) Utrata ważności warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii K

 • 17.09.2018 00:07

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.09.2018 10:40

  GLOBAL COSMED SA (22/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2018 roku

 • 21.08.2018 00:04

  GLOBAL COSMED SA (21/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 20.08.2018 23:57

  GLOBAL COSMED SA (20/2018) Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania spółki będącej akcjonariuszem

 • 16.08.2018 10:23

  GLOBAL COSMED SA (19/2018) Decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSA

 • 08.08.2018 15:43

  GLOBAL COSMED SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 sierpnia 2018 roku.

 • 08.08.2018 15:38

  GLOBAL COSMED SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 sierpnia 2018 roku.

 • 26.07.2018 16:09

  GLOBAL COSMED SA (16/2018) Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • 23.07.2018 16:30

  GLOBAL COSMED SA (15/2018) Wybór firmy audytorskiej

 • 13.07.2018 10:22

  GLOBAL COSMED SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 sierpnia 2018 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 25.06.2018 23:47

  GLOBAL COSMED SA (13/2018) Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie aktywów znacznej wartości - akcji jednostki zależnej

 • 25.06.2018 23:20

  GLOBAL COSMED SA (12/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 • 25.06.2018 16:57

  GLOBAL COSMED SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku.

 • 25.06.2018 16:51

  GLOBAL COSMED SA (10/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku.

 • 30.05.2018 12:51

  GLOBAL COSMED SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 21.05.2018 00:06

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 15.05.2018 22:54

  GLOBAL COSMED SA (8/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

 • 08.05.2018 18:01

  GLOBAL COSMED SA (7/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku.

 • 17.04.2018 01:00

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.04.2018 23:43

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.04.2018 11:46

  GLOBAL COSMED SA (6/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w jednostce zależnej

 • 02.04.2018 19:21

  Global Cosmed prognozuje 320 mln zł przychodów i 10 mln zł EBITDA w '18

 • 31.03.2018 01:19

  GLOBAL COSMED SA (5/2018) Prognoza wyników finansowych na 2018 rok.

 • 31.03.2018 01:10

  GLOBAL COSMED SA (4/2018) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy. Szacunki wybranych danych finansowych za rok 2017.

 • 28.03.2018 15:26

  GLOBAL COSMED SA (3/2018) Rezygnacja Prokurenta Spółki

 • 23.01.2018 10:06

  GLOBAL COSMED SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 11.01.2018 14:34

  GLOBAL COSMED SA (1/2018) Odstąpienie od zamiaru zbycia zakładu produkcyjnego

 • 29.12.2017 13:05

  GLOBAL COSMED SA (40/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 29.12.2017 12:58

  GLOBAL COSMED SA (39/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 21.12.2017 16:50

  GLOBAL COSMED SA (38/2017) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w jednostce zależnej.

 • 19.12.2017 00:05

  GLOBAL COSMED SA (37/2017) Nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 20.11.2017 17:53

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 03.11.2017 19:21

  GLOBAL COSMED SA (36/2017) Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

 • 31.10.2017 21:39

  GLOBAL COSMED SA (35/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania

 • 30.10.2017 08:45

  GLOBAL COSMED SA (34/2017) Szacunki wybranych danych finansowych za trzeci kwartał 2017 roku

 • 13.10.2017 23:36

  GLOBAL COSMED SA (33/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

 • 02.10.2017 23:45

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 11.09.2017 23:47

  GLOBAL COSMED SA (32/2017) Rejestracja zmiany statutu Spółki

 • 06.09.2017 09:35

  GLOBAL COSMED SA (31/2017) Zmiana nazwiska powołanej osoby zarządzającej

 • 23.08.2017 22:41

  GLOBAL COSMED SA (30/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.

 • 31.07.2017 23:26

  GLOBAL COSMED SA (29/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 31.07.2017 23:17

  GLOBAL COSMED SA (28/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania społki będącej akcjonariuszem - korekta raportu

 • 07.07.2017 23:34

  GLOBAL COSMED SA (28/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania społki będącej akcjonariuszem.

 • 07.07.2017 23:07

  GLOBAL COSMED SA (27/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 05.07.2017 16:35

  GLOBAL COSMED SA (26/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży zakładu produkcyjnego.

 • 30.06.2017 10:31

  GLOBAL COSMED SA (25/2017) Powołanie osoby zarządzającej

 • 29.06.2017 16:24

  GLOBAL COSMED SA (24/2017) Powołanie Prokurentów

 • 28.06.2017 16:17

  GLOBAL COSMED SA (23/2017) Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

 • 28.06.2017 16:10

  GLOBAL COSMED SA (22/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 roku.

 • 28.06.2017 16:03

  GLOBAL COSMED SA (21/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2017 roku

 • 09.06.2017 11:21

  GLOBAL COSMED SA (20/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 31.05.2017 16:22

  GLOBAL COSMED SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 30.05.2017 23:49

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 18.05.2017 17:42

  GLOBAL COSMED SA (18/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

 • 18.05.2017 13:41

  Global Cosmed rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 18.05.2017 13:32

  GLOBAL COSMED SA (17/2017) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta

 • 17.05.2017 13:32

  GLOBAL COSMED SA (16/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zakończenie podziału spółki zależnej

 • 05.05.2017 14:06

  GLOBAL COSMED SA (15/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 05.05.2017 13:57

  GLOBAL COSMED SA (14/2017) Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

 • 29.04.2017 00:34

  GLOBAL COSMED SA (13/2017) Odwołanie i powołanie Prokurenta

 • 29.04.2017 00:00

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 23:45

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.04.2017 16:41

  GLOBAL COSMED SA (12/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

 • 13.04.2017 23:58

  GLOBAL COSMED SA (11/2017) Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 20.03.2017 23:08

  GLOBAL COSMED SA (10/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania

 • 17.03.2017 15:42

  GLOBAL COSMED SA (8/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 marca 2017 roku - korekta oczywistej omyłki pisarskiej

 • 17.03.2017 15:17

  GLOBAL COSMED SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 marca 2017 roku

 • 17.03.2017 15:10

  GLOBAL COSMED SA (8/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 marca 2017 roku

 • 15.03.2017 10:33

  GLOBAL COSMED SA (7/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

 • 06.03.2017 16:02

  GLOBAL COSMED SA (6/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.

 • 16.02.2017 16:28

  GLOBAL COSMED SA (5/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 marca 2017 roku

 • 15.02.2017 01:04

  GLOBAL COSMED SA (4/2017) Drugie zawiadomienie o planowanym podziale GLOBAL COSMED GROUP S.A.

 • 01.02.2017 16:09

  GLOBAL COSMED SA (3/2017) Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale GLOBAL COSMED GROUP S.A.

 • 30.01.2017 11:38

  GLOBAL COSMED SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 18.01.2017 15:04

  GLOBAL COSMED SA (1/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 27.12.2016 15:42

  GLOBAL COSMED SA (46/2016) Temat: Zawiadomienie o zbyciu udziałów w podmiocie będącym Akcjonariuszem Global Cosmed S.A.

 • 20.12.2016 16:27

  GLOBAL COSMED SA (45/2016) Zmiana formy prawnej akcjonariusza Emitenta

 • 15.12.2016 20:58

  GLOBAL COSMED SA (44/2016) Temat: Zmiany w Zarządzie Emitenta

 • 30.11.2016 18:37

  GLOBAL COSMED SA (43/2016) Uzgodnienie i udostępnienie planu podziału Spółki Zależnej

 • 04.11.2016 23:34

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 26.10.2016 23:09

  GLOBAL COSMED SA (42/2016) Zbycie akcji spółki zależnej w ramach realizacji procesu restrukturyzacji.

 • 13.10.2016 11:47

  Global Cosmed liczy na nowe kontrakty za granicą

 • 20.09.2016 12:13

  Global Cosmed widzi duży potencjał w Azji; chce zwiększać też sprzedaż w Niemczech (wywiad)

 • 14.09.2016 09:35

  GLOBAL COSMED SA (41/2016) Podjęcie przez Zarząd uchwały o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji polegającego na podziale przez wydzielenie spółki zależnej

 • 26.08.2016 17:55

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 19.08.2016 12:52

  GLOBAL COSMED SA (40/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Global Cosmed S.A. poniżej progu 5%

 • 16.08.2016 15:44

  GLOBAL COSMED SA (39/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 16.08.2016 15:37

  GLOBAL COSMED SA (38/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 16.08.2016 14:01

  GLOBAL COSMED SA (37/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 16.08.2016 13:55

  GLOBAL COSMED SA (36/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 12.08.2016 23:37

  GLOBAL COSMED SA (35/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 15.07.2016 20:05

  GLOBAL COSMED SA (34/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 15.07.2016 19:48

  GLOBAL COSMED SA (33/2016) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania.

 • 27.06.2016 15:42

  GLOBAL COSMED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku.

 • 27.06.2016 15:33

  GLOBAL COSMED SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2016 roku.

 • 22.06.2016 23:41

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umów istotnych oraz nabycie aktywów znacznej wartości

 • 20.06.2016 22:45

  GLOBAL COSMED SA Powołanie Prokurentów

 • 16.06.2016 17:11

  GLOBAL COSMED SA Rezygnacja oraz powołanie Prezesa Zarządu, Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 14.06.2016 23:11

  GLOBAL COSMED SA Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

 • 14.06.2016 15:55

  GLOBAL COSMED SA Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieni

 • 09.06.2016 17:12

  GLOBAL COSMED SA Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 31.05.2016 11:48

  GLOBAL COSMED SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 30.05.2016 20:53

  GLOBAL COSMED SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok

 • 27.05.2016 17:27

  GPW: komunikat

 • 25.05.2016 15:41

  GLOBAL COSMED SA Wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2015

 • 24.05.2016 11:57

  GLOBAL COSMED SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Global Cosmed S.A.

 • 19.05.2016 15:03

  GLOBAL COSMED SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 06.05.2016 23:56

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 28.04.2016 16:08

  GLOBAL COSMED SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 21.04.2016 16:28

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie z mBank S.A. umów kredytowych, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej, ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości, poręczenie udzielone przez spółkę zależną

 • 30.03.2016 22:02

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie aktywów znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 24.03.2016 06:50

  GLOBAL COSMED SA Znaczne pakiety akcji

 • 24.03.2016 06:50

  GLOBAL COSMED SA Znaczne pakiety akcji

 • 24.03.2016 06:50

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 24.03.2016 06:49

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 19.03.2016 00:08

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 23:52

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.02.2016 23:20

  GLOBAL COSMED SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej

 • 08.02.2016 21:38

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 07.02.2016 16:28

  GLOBAL COSMED SA Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 03.02.2016 23:28

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 29.01.2016 23:15

  GLOBAL COSMED SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 19.01.2016 11:16

  GLOBAL COSMED SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 16.01.2016 01:10

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie aktywów znacznej wartości - Akcji Global Cosmed Group S.A.

 • 15.01.2016 20:50

  GLOBAL COSMED SA Spełnienie warunków zawieszających umowy istotnej - Umowy Inwestycyjnej nabycia Akcji Global Cosmed Group S.A.

 • 15.01.2016 20:41

  GLOBAL COSMED SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Emitenta

 • 15.01.2016 20:32

  GLOBAL COSMED SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 15.01.2016 20:18

  GLOBAL COSMED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2016 roku

 • 15.01.2016 20:06

  GLOBAL COSMED SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 stycznia 2016 roku.

 • 23.12.2015 00:47

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2015 00:30

  GLOBAL COSMED SA Znaczne pakiety akcji

 • 22.12.2015 01:22

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 18.12.2015 00:40

  GLOBAL COSMED SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 stycznia 2016 roku.

 • 17.12.2015 18:11

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy znaczącej - Umowy Inwestycyjnej nabycia Akcji Global Cosmed Group S.A. - korekta błędu edytorskiego

 • 17.12.2015 18:00

  Global Cosmed prognozuje 15,66 mln zł zysku netto i 273,99 mln zł przychodów w '16

 • 17.12.2015 17:49

  GLOBAL COSMED SA prognozy finansowe na rok 2016

 • 17.12.2015 17:38

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy znaczącej - Umowy Inwestycyjnej nabycia Akcji Global Cosmed Group S.A.

 • 05.11.2015 00:13

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 02.11.2015 16:36

  GLOBAL COSMED SA Wniosek o zmianę terminu zakończenia inwestycji w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 27.08.2015 00:17

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 05.08.2015 14:07

  GLOBAL COSMED SA Wybór biegłego rewidenta

 • 05.08.2015 10:37

  GLOBAL COSMED SA Rozszerzenie granic Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 15.07.2015 16:27

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy factoringu spełniającej kryteria umowy istotnej

 • 25.06.2015 15:37

  GLOBAL COSMED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 roku

 • 25.06.2015 15:24

  Global Cosmed wypłaci 0,1 zł dywidendy

 • 25.06.2015 15:15

  GLOBAL COSMED SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 roku

 • 26.05.2015 16:06

  GLOBAL COSMED SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2015 roku.

 • 25.05.2015 23:26

  GLOBAL COSMED SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok

 • 21.05.2015 06:35

  Global Cosmed chce wypłacać min. 40 proc. zysku na dywidendę; za '14 proponuje 0,1 zł/akcję

 • 20.05.2015 22:25

  GLOBAL COSMED SA Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy oraz wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2014

 • 12.05.2015 12:05

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.05.2015 00:18

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 06.05.2015 15:06

  GLOBAL COSMED SA Aktualizacja raportu bieżącego nr 1/2015 - rezygnacja z publikacji jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu śródrocznego

 • 22.04.2015 17:50

  GLOBAL COSMED SA Znaczne pakiety akcji

 • 22.04.2015 17:45

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 22.04.2015 17:37

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 31.03.2015 18:20

  GLOBAL COSMED SA Podjęcie decyzji o zamiarze przejęcia podmiotu trzeciego.

 • 30.03.2015 13:21

  Global Cosmed liczy na dwucyfrową dynamikę wzrostu wyników w '15

 • 19.03.2015 00:59

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.02.2015 20:49

  GLOBAL COSMED SA Wybór biegłego rewidenta

 • 02.02.2015 16:43

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umów kredytu w rachunku bieżącym oraz o świadczenie usług efinancingu, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.

 • 29.01.2015 16:39

  GLOBAL COSMED SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 16.12.2014 17:51

  Global Cosmed ma roczną umowę z Rossmannem za 10 mln euro

 • 16.12.2014 17:10

  GLOBAL COSMED SA zawarcie znaczącej umowy

 • 16.12.2014 11:20

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 16.12.2014 11:12

  GLOBAL COSMED SA znaczne pakiety akcji

 • 16.12.2014 11:05

  GLOBAL COSMED SA znaczne pakiety akcji

 • 19.11.2014 06:10

  Global Cosmed liczy na zysk domal wittol w ’15 i planuje kolejne przejęcia

 • 06.11.2014 07:49

  GLOBAL COSMED SA stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2014 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie okresowym

 • 06.11.2014 00:07

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 23.10.2014 13:07

  GLOBAL COSMED SA zawarcie z Raiffeisen Bank umów kredytowych

 • 15.10.2014 08:28

  GLOBAL COSMED SA - spełnienie się warunku zawieszającego wejścia w życie umowy

 • 14.10.2014 10:48

  Global Cosmed ma umowę zakupu aktywów niemieckiej spółki Domal (popr.)

 • 13.10.2014 18:01

  Global Cosmed ma umowę zakupu aktywów niemieckiej spółki Domal

 • 13.10.2014 17:35

  GLOBAL COSMED SA zawarcie znaczącej umowy - nabycia aktywów domal wittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH

 • 13.10.2014 17:23

  GLOBAL COSMED SA nabycie udziałów w spółkach zależnych

 • 03.09.2014 08:31

  GLOBAL COSMED SA zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji emitenta

 • 22.08.2014 09:50

  GLOBAL COSMED SA zmiana stanu posiadania akcji GLOBAL COSMED SA

 • 22.08.2014 09:21

  GLOBAL COSMED SA nabycie akcji przez przewodniczącego Rady nadzorczej

 • 20.08.2014 09:14

  GLOBAL COSMED SA nabycie akcji przez przewodniczącego rady nadzorczej

 • 18.08.2014 08:00

  GLOBAL COSMED SA stanowisko emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

 • 18.08.2014 00:30

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 11.08.2014 17:02

  Global Cosmed chce przejąć niemiecką spółkę domal wittol

 • 11.08.2014 16:51

  GLOBAL COSMED SA przystąpienie do negocjacji w przedmiocie przejęcia podmiotu trzeciego

 • 04.08.2014 09:19

  GLOBAL COSMED SA Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 16.07.2014 13:43

  GLOBAL COSMED SA wybór biegłego rewidenta

 • 02.07.2014 09:29

  GPW: Komunikat - GLOBAL COSMED S.A.

 • 01.07.2014 07:46

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 26.06.2014 08:03

  GLOBAL COSMED SA korekta numeracji raportu bieżącego numer 20/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

 • 20.06.2014 08:47

  Fundusze zarządzane przez Trigon TFI mją ponad 5 proc. akcji Global Cosmed

 • 20.06.2014 08:42

  GLOBAL COSMED SA Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

 • 30.05.2014 18:39

  GPW: Komunikat - GLOBAL COSMED

 • 30.05.2014 09:37

  GLOBAL COSMED SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 roku

 • 15.05.2014 08:04

  GLOBAL COSMED SA stanowisko emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2014 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie okresowym za I kwartał 2014 roku

 • 15.05.2014 00:35

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 09.05.2014 10:49

  GLOBAL COSMED SA Udzielenie zezwolenia na działalność w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 30.04.2014 09:20

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 30.04.2014 09:13

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 28.04.2014 09:57

  GLOBAL COSMED SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

 • 02.04.2014 11:27

  Global Cosmed planuje 8 mln zł zysku netto w '14; prognoza jest realistyczna (opis)

 • 02.04.2014 11:14

  Global Cosmed ma na oku trzy potencjalne cele akwizycyjne, ale rozmowy są trudne

 • 02.04.2014 07:54

  GLOBAL COSMED SA Prognoza wyników finansowych na 2014 rok

 • 02.04.2014 07:50

  Global Cosmed planuje na 2014 rok 8 mln zł zysku netto

 • 04.03.2014 15:23

  GLOBAL COSMED SA zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013

 • 20.02.2014 11:57

  GLOBAL COSMED SA komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 19.02.2014 17:12

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GLOBAL COSMED SA

 • 19.02.2014 16:57

  GLOBAL COSMED SA uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii E

 • 14.02.2014 18:31

  GLOBAL COSMED SA złożenie wniosku o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii E do obrotu na GPW

 • 13.02.2014 16:46

  GLOBAL COSMED SA warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

 • 31.01.2014 08:38

  GLOBAL COSMED SA wniosek o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii E

 • 23.01.2014 16:56

  GLOBAL COSMED SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 22.01.2014 16:31

  GLOBAL COSMED SA rozszerzenie granic Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 20.01.2014 17:50

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 20.01.2014 17:41

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 20.01.2014 17:30

  GLOBAL COSMED SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 20.01.2014 17:16

  GLOBAL COSMED SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.12.2013 14:58

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 30.12.2013 14:50

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 30.12.2013 14:22

  GLOBAL COSMED SA zmiany w kapitale zakładowym spółki

 • 25.10.2013 12:28

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 21.10.2013 14:00

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych