Global Cosmed SA

skrót: GLC

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:00

Aktualny kurs6,10   0 %0 zł
Otwarcie6,201,64%
Minimum5,60-8,20%
Maksimum6,201,64%
Wolumen (szt.) 152209
Kurs odniesienia6,10
Widełki dolne5,60
Widełki górne6,80
Obroty (tyś. zł)895
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0005,85
96 7695,80
104 6125,75
85 5205,70
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,051 900 2
6,107 386 9
6,152 066 3
6,204 005 5
Grupa zrzesza firmy produkujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini, wiążąc szczególne nadzieje z ekspansją zagraniczną - na rynek niemiecki, a także w Azji (Chiny oraz Korea Południowa). Rozwija także aktywność w segmencie private label. Dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland, czy Rossmann.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Mielimonka Andreaswraz z żoną i Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o. 76 618 96387,73%93 845 08589,75%

Kategoria • 18.09.2020 08:33

  GLOBAL COSMED SA (21/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 14.09.2020 17:18

  Global Cosmed podnosi prognozę EBITDA na 2020 r. do 28 mln zł

 • 14.09.2020 17:06

  GLOBAL COSMED SA (20/2020) Rewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rok

 • 11.09.2020 17:33

  GLOBAL COSMED SA (19/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 08.09.2020 17:15

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 03.09.2020 17:06

  GLOBAL COSMED SA (18/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 01.09.2020 14:07

  GLOBAL COSMED SA (17/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 • 31.08.2020 13:36

  GLOBAL COSMED SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 31.08.2020 13:27

  GLOBAL COSMED SA (15/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

 • 25.08.2020 17:20

  Global Cosmed szacuje EBITDA grupy w I półroczu 2020 r. na 17,7 mln zl

 • 25.08.2020 17:06

  GLOBAL COSMED SA (14/2020) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku

 • 11.08.2020 15:41

  GLOBAL COSMED SA (13/2020) Pozytywny test skuteczności wirusobójczej żeli do dezynfekcji rąk Apart

 • 03.08.2020 13:05

  GLOBAL COSMED SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 28.05.2020 13:55

  GLOBAL COSMED SA (9/2020) Zawarcie znaczących umów

 • 07.05.2020 08:28

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 29.04.2020 21:16

  GLOBAL COSMED SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 01.04.2020 17:14

  GLOBAL COSMED SA (7/2020) Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 23.03.2020 17:11

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.03.2020 17:08

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.03.2020 15:47

  GLOBAL COSMED SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019

 • 16.03.2020 17:17

  GLOBAL COSMED SA (5/2020) Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku

 • 27.02.2020 17:44

  Global Cosmed prognozuje wzrost EBITDA do 22 mln zł w 2020 roku

 • 27.02.2020 17:31

  GLOBAL COSMED SA (4/2020) Prognoza wyników finansowych na 2020 rok

 • 06.02.2020 17:18

  Global Cosmed podniósł prognozy wyników za 2019 rok

 • 06.02.2020 17:01

  GLOBAL COSMED SA (3/2020) Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2019

 • 28.01.2020 16:32

  GLOBAL COSMED SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 07.01.2020 14:04

  GLOBAL COSMED SA (1/2020) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 19.11.2019 18:00

  GLOBAL COSMED SA (12/2019) Wypowiedzenie umowy przez animatora emitenta

 • 18.11.2019 17:03

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.11.2019 16:54

  GLOBAL COSMED SA (11/2019) Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

 • 16.09.2019 17:05

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 02.09.2019 17:22

  GLOBAL COSMED SA (10/2019) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku.

 • 19.08.2019 22:37

  GLOBAL COSMED SA (9/2019) Wytoczenie powództwa przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.

 • 20.05.2019 00:04

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 28.03.2019 19:07

  GPW: Komunikat - GLOBAL COSMED SA

 • 01.03.2019 07:23

  Global Cosmed będzie dochodzić roszczeń za wadliwie zrealizowaną inwestycję

 • 28.02.2019 23:27

  GLOBAL COSMED SA (4/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze dochodzenia roszczeń przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.

 • 11.02.2019 19:08

  Global Cosmed prognozuje 304 mln zł przychodów i 14 mln zł EBITDA w '19

 • 11.02.2019 18:23

  GLOBAL COSMED SA (3/2019) Prognoza wyników finansowych na 2019 rok

 • 11.02.2019 18:08

  GLOBAL COSMED SA (2/2019) Wstępne szacunki wybranych danych finansowych za rok 2018.

 • 30.01.2019 13:16

  GLOBAL COSMED SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 20.12.2018 15:46

  GLOBAL COSMED SA (33/2018) Wypowiedzenie spółce Trigon Dom Maklerski S.A. umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta

 • 19.12.2018 14:38

  Trigon TFI żąda wykupu akcji Global Cosmed przez pozostałych akcjonariuszy spółki

 • 19.12.2018 14:11

  GLOBAL COSMED SA (32/2018) Zgłoszenie żądania wykupienia akcji Emitenta.

 • 18.12.2018 07:37

  GLOBAL COSMED SA (27/2018) Znaczne pakiety akcji - korekta raportu

 • 13.12.2018 16:33

  GLOBAL COSMED SA (31/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 09.11.2018 00:03

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 13:31

  GLOBAL COSMED SA (30/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2018 roku.

 • 06.11.2018 11:57

  GLOBAL COSMED SA (29/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

 • 23.10.2018 16:45

  GLOBAL COSMED SA (28/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 23.10.2018 16:39

  GLOBAL COSMED SA (27/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 19.10.2018 13:34

  GLOBAL COSMED SA (26/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego

 • 10.10.2018 10:54

  GLOBAL COSMED SA (25/2018) Zmiana struktury własnościowej kapitału zakładowego jednostki zależnej

 • 03.10.2018 16:24

  GLOBAL COSMED SA (24/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 01.10.2018 12:02

  GLOBAL COSMED SA (23/2018) Utrata ważności warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii K

 • 17.09.2018 00:07

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.09.2018 10:40

  GLOBAL COSMED SA (22/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwsze półrocze 2018 roku

 • 21.08.2018 00:04

  GLOBAL COSMED SA (21/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 20.08.2018 23:57

  GLOBAL COSMED SA (20/2018) Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania spółki będącej akcjonariuszem

 • 16.08.2018 10:23

  GLOBAL COSMED SA (19/2018) Decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSA

 • 08.08.2018 15:43

  GLOBAL COSMED SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 sierpnia 2018 roku.

 • 08.08.2018 15:38

  GLOBAL COSMED SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 sierpnia 2018 roku.

 • 26.07.2018 16:09

  GLOBAL COSMED SA (16/2018) Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • 23.07.2018 16:30

  GLOBAL COSMED SA (15/2018) Wybór firmy audytorskiej

 • 13.07.2018 10:22

  GLOBAL COSMED SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 sierpnia 2018 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 25.06.2018 23:47

  GLOBAL COSMED SA (13/2018) Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie aktywów znacznej wartości - akcji jednostki zależnej

 • 25.06.2018 23:20

  GLOBAL COSMED SA (12/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 • 25.06.2018 16:57

  GLOBAL COSMED SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku.

 • 25.06.2018 16:51

  GLOBAL COSMED SA (10/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2018 roku.

 • 30.05.2018 12:51

  GLOBAL COSMED SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 21.05.2018 00:06

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 15.05.2018 22:54

  GLOBAL COSMED SA (8/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

 • 08.05.2018 18:01

  GLOBAL COSMED SA (7/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku.

 • 17.04.2018 01:00

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.04.2018 23:43

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.04.2018 11:46

  GLOBAL COSMED SA (6/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w jednostce zależnej

 • 02.04.2018 19:21

  Global Cosmed prognozuje 320 mln zł przychodów i 10 mln zł EBITDA w '18

 • 31.03.2018 01:19

  GLOBAL COSMED SA (5/2018) Prognoza wyników finansowych na 2018 rok.

 • 31.03.2018 01:10

  GLOBAL COSMED SA (4/2018) Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego na wartości firmy. Szacunki wybranych danych finansowych za rok 2017.

 • 28.03.2018 15:26

  GLOBAL COSMED SA (3/2018) Rezygnacja Prokurenta Spółki

 • 23.01.2018 10:06

  GLOBAL COSMED SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 11.01.2018 14:34

  GLOBAL COSMED SA (1/2018) Odstąpienie od zamiaru zbycia zakładu produkcyjnego

 • 29.12.2017 13:05

  GLOBAL COSMED SA (40/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 29.12.2017 12:58

  GLOBAL COSMED SA (39/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 21.12.2017 16:50

  GLOBAL COSMED SA (38/2017) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w jednostce zależnej.

 • 19.12.2017 00:05

  GLOBAL COSMED SA (37/2017) Nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 20.11.2017 17:53

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 03.11.2017 19:21

  GLOBAL COSMED SA (36/2017) Powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

 • 31.10.2017 21:39

  GLOBAL COSMED SA (35/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania

 • 30.10.2017 08:45

  GLOBAL COSMED SA (34/2017) Szacunki wybranych danych finansowych za trzeci kwartał 2017 roku

 • 13.10.2017 23:36

  GLOBAL COSMED SA (33/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

 • 02.10.2017 23:45

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 11.09.2017 23:47

  GLOBAL COSMED SA (32/2017) Rejestracja zmiany statutu Spółki

 • 06.09.2017 09:35

  GLOBAL COSMED SA (31/2017) Zmiana nazwiska powołanej osoby zarządzającej

 • 23.08.2017 22:41

  GLOBAL COSMED SA (30/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.

 • 31.07.2017 23:26

  GLOBAL COSMED SA (29/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 31.07.2017 23:17

  GLOBAL COSMED SA (28/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania społki będącej akcjonariuszem - korekta raportu

 • 07.07.2017 23:34

  GLOBAL COSMED SA (28/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji wskutek rozwiązania społki będącej akcjonariuszem.

 • 07.07.2017 23:07

  GLOBAL COSMED SA (27/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 05.07.2017 16:35

  GLOBAL COSMED SA (26/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży zakładu produkcyjnego.

 • 30.06.2017 10:31

  GLOBAL COSMED SA (25/2017) Powołanie osoby zarządzającej

 • 29.06.2017 16:24

  GLOBAL COSMED SA (24/2017) Powołanie Prokurentów

 • 28.06.2017 16:17

  GLOBAL COSMED SA (23/2017) Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

 • 28.06.2017 16:10

  GLOBAL COSMED SA (22/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 roku.

 • 28.06.2017 16:03

  GLOBAL COSMED SA (21/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2017 roku

 • 09.06.2017 11:21

  GLOBAL COSMED SA (20/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 31.05.2017 16:22

  GLOBAL COSMED SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2017 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 30.05.2017 23:49

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 18.05.2017 17:42

  GLOBAL COSMED SA (18/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

 • 18.05.2017 13:41

  Global Cosmed rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 18.05.2017 13:32

  GLOBAL COSMED SA (17/2017) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta

 • 17.05.2017 13:32

  GLOBAL COSMED SA (16/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zakończenie podziału spółki zależnej

 • 05.05.2017 14:06

  GLOBAL COSMED SA (15/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 05.05.2017 13:57

  GLOBAL COSMED SA (14/2017) Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

 • 29.04.2017 00:34

  GLOBAL COSMED SA (13/2017) Odwołanie i powołanie Prokurenta

 • 29.04.2017 00:00

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 23:45

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.04.2017 16:41

  GLOBAL COSMED SA (12/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

 • 13.04.2017 23:58

  GLOBAL COSMED SA (11/2017) Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki

 • 20.03.2017 23:08

  GLOBAL COSMED SA (10/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania

 • 17.03.2017 15:42

  GLOBAL COSMED SA (8/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 marca 2017 roku - korekta oczywistej omyłki pisarskiej

 • 17.03.2017 15:17

  GLOBAL COSMED SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 marca 2017 roku

 • 17.03.2017 15:10

  GLOBAL COSMED SA (8/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 marca 2017 roku

 • 15.03.2017 10:33

  GLOBAL COSMED SA (7/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

 • 06.03.2017 16:02

  GLOBAL COSMED SA (6/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.

 • 16.02.2017 16:28

  GLOBAL COSMED SA (5/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 marca 2017 roku

 • 15.02.2017 01:04

  GLOBAL COSMED SA (4/2017) Drugie zawiadomienie o planowanym podziale GLOBAL COSMED GROUP S.A.

 • 01.02.2017 16:09

  GLOBAL COSMED SA (3/2017) Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale GLOBAL COSMED GROUP S.A.

 • 30.01.2017 11:38

  GLOBAL COSMED SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 18.01.2017 15:04

  GLOBAL COSMED SA (1/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 27.12.2016 15:42

  GLOBAL COSMED SA (46/2016) Temat: Zawiadomienie o zbyciu udziałów w podmiocie będącym Akcjonariuszem Global Cosmed S.A.

 • 20.12.2016 16:27

  GLOBAL COSMED SA (45/2016) Zmiana formy prawnej akcjonariusza Emitenta

 • 15.12.2016 20:58

  GLOBAL COSMED SA (44/2016) Temat: Zmiany w Zarządzie Emitenta

 • 30.11.2016 18:37

  GLOBAL COSMED SA (43/2016) Uzgodnienie i udostępnienie planu podziału Spółki Zależnej

 • 04.11.2016 23:34

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 26.10.2016 23:09

  GLOBAL COSMED SA (42/2016) Zbycie akcji spółki zależnej w ramach realizacji procesu restrukturyzacji.

 • 13.10.2016 11:47

  Global Cosmed liczy na nowe kontrakty za granicą

 • 20.09.2016 12:13

  Global Cosmed widzi duży potencjał w Azji; chce zwiększać też sprzedaż w Niemczech (wywiad)

 • 14.09.2016 09:35

  GLOBAL COSMED SA (41/2016) Podjęcie przez Zarząd uchwały o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji polegającego na podziale przez wydzielenie spółki zależnej

 • 26.08.2016 17:55

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 19.08.2016 12:52

  GLOBAL COSMED SA (40/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Global Cosmed S.A. poniżej progu 5%

 • 16.08.2016 15:44

  GLOBAL COSMED SA (39/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 16.08.2016 15:37

  GLOBAL COSMED SA (38/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 16.08.2016 14:01

  GLOBAL COSMED SA (37/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 16.08.2016 13:55

  GLOBAL COSMED SA (36/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 12.08.2016 23:37

  GLOBAL COSMED SA (35/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 15.07.2016 20:05

  GLOBAL COSMED SA (34/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 15.07.2016 19:48

  GLOBAL COSMED SA (33/2016) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania.

 • 27.06.2016 15:42

  GLOBAL COSMED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku.

 • 27.06.2016 15:33

  GLOBAL COSMED SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2016 roku.

 • 22.06.2016 23:41

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umów istotnych oraz nabycie aktywów znacznej wartości

 • 20.06.2016 22:45

  GLOBAL COSMED SA Powołanie Prokurentów

 • 16.06.2016 17:11

  GLOBAL COSMED SA Rezygnacja oraz powołanie Prezesa Zarządu, Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 14.06.2016 23:11

  GLOBAL COSMED SA Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

 • 14.06.2016 15:55

  GLOBAL COSMED SA Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieni

 • 09.06.2016 17:12

  GLOBAL COSMED SA Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 31.05.2016 11:48

  GLOBAL COSMED SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 30.05.2016 20:53

  GLOBAL COSMED SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok

 • 27.05.2016 17:27

  GPW: komunikat

 • 25.05.2016 15:41

  GLOBAL COSMED SA Wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2015

 • 24.05.2016 11:57

  GLOBAL COSMED SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Global Cosmed S.A.

 • 19.05.2016 15:03

  GLOBAL COSMED SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 06.05.2016 23:56

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 28.04.2016 16:08

  GLOBAL COSMED SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 21.04.2016 16:28

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie z mBank S.A. umów kredytowych, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej, ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości, poręczenie udzielone przez spółkę zależną

 • 30.03.2016 22:02

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie aktywów znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 24.03.2016 06:50

  GLOBAL COSMED SA Znaczne pakiety akcji

 • 24.03.2016 06:50

  GLOBAL COSMED SA Znaczne pakiety akcji

 • 24.03.2016 06:50

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 24.03.2016 06:49

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 19.03.2016 00:08

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 23:52

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.02.2016 23:20

  GLOBAL COSMED SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej

 • 08.02.2016 21:38

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 07.02.2016 16:28

  GLOBAL COSMED SA Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 03.02.2016 23:28

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 29.01.2016 23:15

  GLOBAL COSMED SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 19.01.2016 11:16

  GLOBAL COSMED SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 16.01.2016 01:10

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie aktywów znacznej wartości - Akcji Global Cosmed Group S.A.

 • 15.01.2016 20:50

  GLOBAL COSMED SA Spełnienie warunków zawieszających umowy istotnej - Umowy Inwestycyjnej nabycia Akcji Global Cosmed Group S.A.

 • 15.01.2016 20:41

  GLOBAL COSMED SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Emitenta

 • 15.01.2016 20:32

  GLOBAL COSMED SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 15.01.2016 20:18

  GLOBAL COSMED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2016 roku

 • 15.01.2016 20:06

  GLOBAL COSMED SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 stycznia 2016 roku.

 • 23.12.2015 00:47

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2015 00:30

  GLOBAL COSMED SA Znaczne pakiety akcji

 • 22.12.2015 01:22

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 18.12.2015 00:40

  GLOBAL COSMED SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 stycznia 2016 roku.

 • 17.12.2015 18:11

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy znaczącej - Umowy Inwestycyjnej nabycia Akcji Global Cosmed Group S.A. - korekta błędu edytorskiego

 • 17.12.2015 18:00

  Global Cosmed prognozuje 15,66 mln zł zysku netto i 273,99 mln zł przychodów w '16

 • 17.12.2015 17:49

  GLOBAL COSMED SA prognozy finansowe na rok 2016

 • 17.12.2015 17:38

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy znaczącej - Umowy Inwestycyjnej nabycia Akcji Global Cosmed Group S.A.

 • 05.11.2015 00:13

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 02.11.2015 16:36

  GLOBAL COSMED SA Wniosek o zmianę terminu zakończenia inwestycji w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 27.08.2015 00:17

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 05.08.2015 14:07

  GLOBAL COSMED SA Wybór biegłego rewidenta

 • 05.08.2015 10:37

  GLOBAL COSMED SA Rozszerzenie granic Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 15.07.2015 16:27

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy factoringu spełniającej kryteria umowy istotnej

 • 25.06.2015 15:37

  GLOBAL COSMED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 roku

 • 25.06.2015 15:24

  Global Cosmed wypłaci 0,1 zł dywidendy

 • 25.06.2015 15:15

  GLOBAL COSMED SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 roku

 • 26.05.2015 16:06

  GLOBAL COSMED SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2015 roku.

 • 25.05.2015 23:26

  GLOBAL COSMED SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok

 • 21.05.2015 06:35

  Global Cosmed chce wypłacać min. 40 proc. zysku na dywidendę; za '14 proponuje 0,1 zł/akcję

 • 20.05.2015 22:25

  GLOBAL COSMED SA Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy oraz wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2014

 • 12.05.2015 12:05

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.05.2015 00:18

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 06.05.2015 15:06

  GLOBAL COSMED SA Aktualizacja raportu bieżącego nr 1/2015 - rezygnacja z publikacji jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu śródrocznego

 • 22.04.2015 17:50

  GLOBAL COSMED SA Znaczne pakiety akcji

 • 22.04.2015 17:45

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 22.04.2015 17:37

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 31.03.2015 18:20

  GLOBAL COSMED SA Podjęcie decyzji o zamiarze przejęcia podmiotu trzeciego.

 • 30.03.2015 13:21

  Global Cosmed liczy na dwucyfrową dynamikę wzrostu wyników w '15

 • 19.03.2015 00:59

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.02.2015 20:49

  GLOBAL COSMED SA Wybór biegłego rewidenta

 • 02.02.2015 16:43

  GLOBAL COSMED SA Zawarcie z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umów kredytu w rachunku bieżącym oraz o świadczenie usług efinancingu, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.

 • 29.01.2015 16:39

  GLOBAL COSMED SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 16.12.2014 17:51

  Global Cosmed ma roczną umowę z Rossmannem za 10 mln euro

 • 16.12.2014 17:10

  GLOBAL COSMED SA zawarcie znaczącej umowy

 • 16.12.2014 11:20

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 16.12.2014 11:12

  GLOBAL COSMED SA znaczne pakiety akcji

 • 16.12.2014 11:05

  GLOBAL COSMED SA znaczne pakiety akcji

 • 19.11.2014 06:10

  Global Cosmed liczy na zysk domal wittol w ’15 i planuje kolejne przejęcia

 • 06.11.2014 07:49

  GLOBAL COSMED SA stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2014 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie okresowym

 • 06.11.2014 00:07

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 23.10.2014 13:07

  GLOBAL COSMED SA zawarcie z Raiffeisen Bank umów kredytowych

 • 15.10.2014 08:28

  GLOBAL COSMED SA - spełnienie się warunku zawieszającego wejścia w życie umowy

 • 14.10.2014 10:48

  Global Cosmed ma umowę zakupu aktywów niemieckiej spółki Domal (popr.)

 • 13.10.2014 18:01

  Global Cosmed ma umowę zakupu aktywów niemieckiej spółki Domal

 • 13.10.2014 17:35

  GLOBAL COSMED SA zawarcie znaczącej umowy - nabycia aktywów domal wittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH

 • 13.10.2014 17:23

  GLOBAL COSMED SA nabycie udziałów w spółkach zależnych

 • 03.09.2014 08:31

  GLOBAL COSMED SA zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji emitenta

 • 22.08.2014 09:50

  GLOBAL COSMED SA zmiana stanu posiadania akcji GLOBAL COSMED SA

 • 22.08.2014 09:21

  GLOBAL COSMED SA nabycie akcji przez przewodniczącego Rady nadzorczej

 • 20.08.2014 09:14

  GLOBAL COSMED SA nabycie akcji przez przewodniczącego rady nadzorczej

 • 18.08.2014 08:00

  GLOBAL COSMED SA stanowisko emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników

 • 18.08.2014 00:30

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 11.08.2014 17:02

  Global Cosmed chce przejąć niemiecką spółkę domal wittol

 • 11.08.2014 16:51

  GLOBAL COSMED SA przystąpienie do negocjacji w przedmiocie przejęcia podmiotu trzeciego

 • 04.08.2014 09:19

  GLOBAL COSMED SA Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 16.07.2014 13:43

  GLOBAL COSMED SA wybór biegłego rewidenta

 • 02.07.2014 09:29

  GPW: Komunikat - GLOBAL COSMED S.A.

 • 01.07.2014 07:46

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 26.06.2014 08:03

  GLOBAL COSMED SA korekta numeracji raportu bieżącego numer 20/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku

 • 20.06.2014 08:47

  Fundusze zarządzane przez Trigon TFI mją ponad 5 proc. akcji Global Cosmed

 • 20.06.2014 08:42

  GLOBAL COSMED SA Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

 • 30.05.2014 18:39

  GPW: Komunikat - GLOBAL COSMED

 • 30.05.2014 09:37

  GLOBAL COSMED SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 roku

 • 15.05.2014 08:04

  GLOBAL COSMED SA stanowisko emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2014 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie okresowym za I kwartał 2014 roku

 • 15.05.2014 00:35

  GLOBAL COSMED SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 09.05.2014 10:49

  GLOBAL COSMED SA Udzielenie zezwolenia na działalność w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 30.04.2014 09:20

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 30.04.2014 09:13

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 28.04.2014 09:57

  GLOBAL COSMED SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

 • 02.04.2014 11:27

  Global Cosmed planuje 8 mln zł zysku netto w '14; prognoza jest realistyczna (opis)

 • 02.04.2014 11:14

  Global Cosmed ma na oku trzy potencjalne cele akwizycyjne, ale rozmowy są trudne

 • 02.04.2014 07:54

  GLOBAL COSMED SA Prognoza wyników finansowych na 2014 rok

 • 02.04.2014 07:50

  Global Cosmed planuje na 2014 rok 8 mln zł zysku netto

 • 04.03.2014 15:23

  GLOBAL COSMED SA zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013

 • 20.02.2014 11:57

  GLOBAL COSMED SA komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 19.02.2014 17:12

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GLOBAL COSMED SA

 • 19.02.2014 16:57

  GLOBAL COSMED SA uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii E

 • 14.02.2014 18:31

  GLOBAL COSMED SA złożenie wniosku o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii E do obrotu na GPW

 • 13.02.2014 16:46

  GLOBAL COSMED SA warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

 • 31.01.2014 08:38

  GLOBAL COSMED SA wniosek o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii E

 • 23.01.2014 16:56

  GLOBAL COSMED SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 22.01.2014 16:31

  GLOBAL COSMED SA rozszerzenie granic Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 20.01.2014 17:50

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 20.01.2014 17:41

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 20.01.2014 17:30

  GLOBAL COSMED SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 20.01.2014 17:16

  GLOBAL COSMED SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.12.2013 14:58

  GLOBAL COSMED SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 30.12.2013 14:50

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 30.12.2013 14:22

  GLOBAL COSMED SA zmiany w kapitale zakładowym spółki

 • 25.10.2013 12:28

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 21.10.2013 14:00

  GLOBAL COSMED SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych