Grupa Kapitałowa Immobile SA

skrót: GKI

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa dokonuje inwestycji w branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz o najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Jerzy Rafałwraz z żoną45 866 27160,86%45 866 27160,86%
Gros, Francois Fernandprzez FG International Investment Holding Ltd. i Filon Investment sp. z o.o.10 855 49114,40%10 855 49114,40%
NN OFEportfel4 300 0005,70%4 300 0005,70%
Winiecki, Sławomir Ireneusz4 000 0005,31%4 000 0005,31%

Kategoria • 08.01.2021 18:10

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (1/2021) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 21.12.2020 19:56

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (39/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 10.12.2020 16:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (38/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 08.12.2020 20:25

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (37/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 04.12.2020 16:40

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (36/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy ramowej z bankiem

 • 03.12.2020 21:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (35/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 03.12.2020 21:00

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (34/2020) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego wartość nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta, tj. Hotelu Focus Premium "Pod Orłem" przy ul. Gdańskiej 14 w Bydgoszczy

 • 01.12.2020 09:07

  Konsorcjum z PJP Makrum i Atrem ma umowę z Gaz-System na 326,7 mln zł netto

 • 01.12.2020 08:53

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (33/2020) Zawarcie w imieniu Konsorcjum z udziałem spółek zależnych Emitenta umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Od

 • 27.11.2020 17:12

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 27.11.2020 17:11

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 17.11.2020 12:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (32/2020) Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty

 • 13.10.2020 16:54

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (31/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 13.10.2020 14:54

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (30/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta - korekta

 • 12.10.2020 16:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (30/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 08.10.2020 16:25

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (29/2020) Otrzymanie informacji o wyborze przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. oferty Konsorcjum z udziałem spółek zależnych Emitenta na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy

 • 02.10.2020 16:17

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (28/2020) Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego o wymaganą opinię Rady Nadzorczej Emitenta

 • 01.10.2020 16:12

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (27/2020) Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego o wymagane stanowisko Zarządu Emitenta

 • 01.10.2020 00:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 01.10.2020 00:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 25.09.2020 15:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (26/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2020

 • 01.09.2020 16:47

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (25/2020) Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną Cezaro Sp. z o.o.

 • 13.08.2020 21:07

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (24/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 25.06.2020 14:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (18/2020) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 10.06.2020 13:48

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (17/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 • 02.06.2020 22:28

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał

 • 02.06.2020 22:00

  Immobile chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję

 • 02.06.2020 21:39

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (15/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 28.05.2020 19:32

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (14/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 28.05.2020 19:31

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (13/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 26.05.2020 16:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (12/2020) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 • 25.05.2020 16:56

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (11/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 25.05.2020 16:56

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (10/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 22.05.2020 17:57

  Immobile skupiło 414.031 akcji własnych po 2,2 zł za sztukę

 • 22.05.2020 17:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (9/2020) łNabycie akcji własnych w wyniku odpowiedzi na ofertę zakupu z dnia 12 maja 2020 r.

 • 20.05.2020 20:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (8/2020) Informacja o ofertach sprzedaży akcji Emitenta w odpowiedzi na ofertę zakupu z dnia 12 maja 2020 r.

 • 12.05.2020 09:07

  Immobile rozpoczyna skup 455 tys. akcji własnych po 2,2 zł za sztukę

 • 12.05.2020 08:56

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (7/2020) Planowany skup akcji własnych

 • 11.05.2020 15:31

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwszy kwartał 2020

 • 08.05.2020 23:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 08.05.2020 23:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 04.05.2020 18:49

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2019

 • 24.04.2020 18:21

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2019

 • 16.03.2020 14:32

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (3/2020) Informacja o wpływie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na działalność spółki zależnej

 • 30.01.2020 15:39

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (2/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 28.01.2020 12:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (1/2020) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 19.12.2019 13:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (44/2019) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz dokonanie w związku z tym odpisu aktualizacyjnego wartości księgowej nieruchomości

 • 12.12.2019 12:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (43/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6.12.2019 r.

 • 07.12.2019 10:38

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (42/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06.12.2019 r.

 • 06.12.2019 10:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (41/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 29.11.2019 17:54

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 29.11.2019 17:52

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 28.11.2019 12:23

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (40/2019) Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o roboty budowlano-montażowe ze spółką Kupiec Sp. z o.o.

 • 26.11.2019 16:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (39/2019) Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drog

 • 26.11.2019 15:49

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (38/2019) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za trzeci kwartał 2019

 • 15.10.2019 16:09

  Immobile planuje skup do 2 mln akcji własnych za nie więcej niż 10 mln zł (aktl.)

 • 15.10.2019 15:44

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (37/2019) Korekta raportu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r., projekty uchwał

 • 15.10.2019 14:52

  Immobile planuje skup do 7 mln akcji własnych za nie więcej niż 21 mln zł

 • 15.10.2019 14:37

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (37/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r., projekty uchwał

 • 11.10.2019 18:43

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (36/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 09.10.2019 13:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (35/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 09.10.2019 13:39

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (34/2019) Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.

 • 04.10.2019 15:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (33/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 04.10.2019 15:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (32/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 30.09.2019 23:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 30.09.2019 23:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 25.09.2019 15:00

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (31/2019) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2019

 • 04.09.2019 14:25

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (30/2019) Otrzymanie informacji o zawarciu umowy przez spółkę zależną drugiego stopnia od Emitenta: Contrast sp. z o. o.

 • 27.08.2019 14:40

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (29/2019) Zawarcie umowy kredytów przez spółkę zależną

 • 03.06.2019 16:18

  Akcjonariusz Immobile chce, by spółka wypłaciła 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 03.06.2019 15:59

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (17/2019) Uzupełnienie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. o punkt dotyczący wypłaty dywidendy

 • 30.05.2019 17:29

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 30.05.2019 17:29

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 23.05.2019 12:42

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (14/2019) Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie

 • 16.04.2019 22:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 16.04.2019 22:33

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.04.2019 15:47

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (10/2019) Informacja o spełnieniu warunku wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.

 • 15.04.2019 15:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (9/2019) Przyjęcie oferty nabycia przez spółkę zależną obligacji Emitenta

 • 15.03.2019 15:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (6/2019) Zawarcie umowy na kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną

 • 15.03.2019 08:38

  Zarząd Atremu zgodził się na sprzedaż przez założycieli akcji uprzywilejowanych w wezwaniu Immobile

 • 04.03.2019 12:26

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (5/2019) Zgłoszenie przez Spółkę kandydatury do Zarządu ATREM S.A.

 • 12.02.2019 15:43

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (4/2019) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej, wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków Komitetu Audytu

 • 11.02.2019 18:12

  Immobile ogłosił wezwanie na Atrem; oferuje 2,07 zł za akcję na okaziciela (opis)

 • 11.02.2019 17:48

  Immobile ogłosił wezwanie na Atrem; oferuje 2,07 zł za akcję na okaziciela

 • 11.02.2019 17:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (3/2019) Ogłoszenie przez Spółkę wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.

 • 31.01.2019 13:31

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (2/2019) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 11.01.2019 15:37

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (1/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.12.2018 13:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (16/2018) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 30.11.2018 14:58

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (15/2018) Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

 • 27.11.2018 17:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 27.11.2018 17:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 10.10.2018 13:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (14/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 19.09.2018 15:42

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (13/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 14.09.2018 18:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 14.09.2018 18:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 13.07.2018 14:33

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (12/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 28.06.2018 16:28

  GK Immobile sprzedała udziały w spółce Halifax P i Makrum Pomerania za 21 mln zł

 • 28.06.2018 16:08

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (11/2018) Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych Halifax P Sp. z o.o. oraz Makrum Pomerania Sp. z o.o.

 • 14.06.2018 16:22

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (10/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 8.06.2018 r.

 • 08.06.2018 16:27

  Immobile wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję

 • 08.06.2018 16:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (9/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08.06.2018 r.

 • 08.06.2018 16:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (8/2018) Informacje na temat dywidendy

 • 29.05.2018 08:16

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 29.05.2018 08:16

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 15.05.2018 14:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (7/2018) Otrzymanie informacji o braku możliwości zawarcia przyrzeczonej umowy nabycia akcji

 • 11.05.2018 15:26

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 08.06.2018 r., projekty uchwał

 • 10.05.2018 16:14

  GK Immobile zdecydowała o zaprzestaniu rozmów ws. objęcia akcji Zrembu-Chojnice

 • 10.05.2018 16:06

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (5/2018) Podjęcie decyzji w sprawie nieprowadzenia dalszych rozmów w sprawie objęcia akcji nowej emisji w spółce pod firmą: Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji

 • 25.04.2018 07:11

  Immobile chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję

 • 25.04.2018 01:07

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 25.04.2018 01:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 01:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (4/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 01.02.2018 15:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (3/2017) Wypowiedzenie umowy zawartej z animatorem rynku

 • 23.01.2018 15:21

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (2/2018) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 03.01.2018 15:28

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (1/2018) Wygaśnięcie umowy znaczącej zawartej przez Spółkę zależną - Focus Hotels S.A.

 • 18.12.2017 16:10

  GK Immobile chce objąć akcji nowej emisji Zrembu-Chojnice za 6,75 mln zł

 • 18.12.2017 15:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (52/2017) Złożenie oferty objęcia akcji

 • 28.11.2017 15:42

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (51/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

 • 28.11.2017 13:39

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii K spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA

 • 27.11.2017 18:13

  GK Immobile chce mieć 645 mln zł przychodów w '22; planuje debiut Focus Hotels na GPW

 • 27.11.2017 17:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (50/2017) Publikacja strategii spółki na lata 2018-22

 • 27.11.2017 08:46

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 27.11.2017 08:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 21.11.2017 15:58

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (49/2017) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za III kwartał 2017 r.

 • 27.10.2017 15:41

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (48/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną dalszego stopnia

 • 18.10.2017 15:25

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (47/2017) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii K Spółki

 • 02.10.2017 15:48

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (46/2017) Rejestracja zmian w statucie Spółki, tekst jednolity statutu.

 • 29.09.2017 16:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (45/2017) Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę zależną

 • 28.09.2017 16:00

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (44/2017) Uzupełnienie raportu półrocznego 2017 r. o Oświadczenia Zarządu

 • 20.09.2017 16:40

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (43/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną dalszego stopnia

 • 19.09.2017 15:19

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 19.09.2017 15:16

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (42/2017) Korekta raportu okresowego PS z dnia 18.09.2017

 • 19.09.2017 08:04

  GK Immobile chce w IV kw. przedstawić aktualizację strategii dla grupy

 • 18.09.2017 18:54

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 18.09.2017 18:53

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 04.09.2017 14:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (41/2017) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2017 r.

 • 31.08.2017 12:25

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (40/2017) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 26.07.2017 15:21

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (39/2017) Podpisanie umowy z animatorem Emitenta

 • 25.07.2017 14:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (38/2017) Zawarcie przez Spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim

 • 18.07.2017 15:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (37/2017) Zawarcie umowy kredytów przez spółkę zależną

 • 11.07.2017 11:53

  Immobile oczekuje lepszego kdk II kw.; pełne efekty synergii będą widoczne w '18 (wywiad)

 • 05.07.2017 13:36

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (36/2017) Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r.

 • 05.07.2017 13:33

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (35/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta przez Prezesa Zarządu - poprawiona forma przedstawienia danych

 • 30.06.2017 18:28

  Immobile wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2017 18:16

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (34/2017) Powołanie nowych Członków do Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.06.2017 18:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (33/2017) Informacje na temat dywidendy

 • 30.06.2017 18:11

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (32/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2017 r., tekst jednolity Statutu

 • 23.06.2017 18:00

  NN PTE ma ponad 5 proc. głosów na WZ Grupy Kapitałowej Immobile

 • 23.06.2017 17:48

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (31/2017) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 23.06.2017 17:23

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (30/2017) Zawarcie umów sprzedaży akcji Projprzem S.A.

 • 23.06.2017 17:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (29/2017) Zawarcie umowy znaczącej z bankiem

 • 20.06.2017 15:40

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (28/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 20.06.2017 15:38

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (27/2017) Zawarcie aneksu do umowy z biegłym rewidentem

 • 16.06.2017 14:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (26/2017) Zmiana w stanie posiadania akcji znaczącego Akcjonariusza

 • 16.06.2017 14:49

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (25/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta przez Prezesa Zarządu

 • 09.06.2017 15:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (24/2017) Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy spółkami zależnymi

 • 01.06.2017 12:32

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (23/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.06.2017 r., projekty uchwał

 • 30.05.2017 20:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 30.05.2017 20:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 22.05.2017 15:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (22/2017) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I kwartał 2017 r.

 • 19.05.2017 15:05

  Immobile chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję

 • 19.05.2017 14:46

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (21/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2016 oraz w sprawie wypłaty dywidendy

 • 12.05.2017 11:32

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (20/2017) Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji Projprzem S.A. w odpowiedzi na ofertę zakupu akcji ogłoszoną przez spółkę zależną Emitenta

 • 09.05.2017 10:24

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (19/2017) Informacja o braku decyzji w sprawie dywidendy za 2016 rok

 • 08.05.2017 12:55

  GK Immobile chce wydzielić trzy spółki i wprowadzić je na rynek główny GPW

 • 29.04.2017 05:24

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (18/2017) Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Poznaniu

 • 29.04.2017 05:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 29.04.2017 05:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 18.04.2017 17:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (17/2017) Ogłoszenie przez spółkę zależną oferty zakupu akcji spółki PROJPRZEM S.A.

 • 18.04.2017 14:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2016

 • 13.04.2017 15:53

  GK Immobile zleciła budowę hotelu w Warszawie

 • 13.04.2017 15:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (15/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Warszawie

 • 04.04.2017 14:53

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (14/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 31.03.2017 15:41

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (13/2017) Zawarcie przez spółkę zależną ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości oraz ostatecznej umowy zbycia udziałów w spółce z o.o.

 • 23.03.2017 17:46

  Projprzem kupił od Immobile spółkę Makrum Project Management za 31 mln zł (aktl.)

 • 23.03.2017 17:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (12/2017) Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

 • 23.03.2017 17:34

  Projprzem kupił od Immobile spółkę Makrum Project Management za 31 mln zł

 • 21.03.2017 15:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (11/2017) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2016 rok

 • 14.03.2017 16:06

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (10/2017) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną

 • 10.02.2017 12:38

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (9/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Lublinie

 • 27.01.2017 15:53

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (8/2017) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji w spółce akcyjnej

 • 13.01.2017 15:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (7/2017) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 13.01.2017 10:42

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (6/2017) Zmiana w stanie posiadania akcji znaczącego Akcjonariusza

 • 13.01.2017 10:39

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (5/2017) Zmiana w stanie posiadania akcji znaczącego Akcjonariusza

 • 13.01.2017 10:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (4/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

 • 13.01.2017 10:33

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (3/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

 • 02.01.2017 14:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (2/2017) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 02.01.2017 14:49

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (1/2017) Zmiana w stanie posiadania akcji znaczącego Akcjonariusza

 • 21.12.2016 15:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (55/2016) Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną dalszego stopnia

 • 16.12.2016 15:59

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (54/2016) Rejestracja zmian w statucie Spółki.

 • 07.12.2016 12:00

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (53/2016) Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości oraz przedwstępnej umowy zbycia udziałów w spółce z o.o.

 • 06.12.2016 08:16

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (52/2016) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 30.11.2016 15:37

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (50/2016) Korekta raportu w sprawie zmiany w statucie Spółki i wysokości ogólnej liczby akcji.

 • 29.11.2016 18:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (51/2016) Wybór Członków Rady Nadzorczej spółki PROJPRZEM S.A. zgłoszonych przez Spółkę oraz zmiana w Zarządzie spółki PROJPRZEM S.A.

 • 29.11.2016 18:12

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (50/2016) Korekta zmiany w statucie Spółki. Wysokość ogólnej liczby akcji.

 • 28.11.2016 17:36

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (49/2016) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

 • 28.11.2016 15:39

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (48/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki.

 • 15.11.2016 13:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (47/2016) Postanowienia o umorzeniu postępowań w sprawach przeciwko Spółce o ustalenie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji.

 • 14.11.2016 17:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 14.11.2016 17:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 07.11.2016 16:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (46/2016) Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji Projprzem S.A.

 • 28.10.2016 12:00

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (45/2016) Cofnięcie pozwu przeciwko Spółce o ustalenie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji w Projprzem S.A.

 • 27.10.2016 14:52

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (44/2016) Wycofanie pozwu przeciwko Spółce i Akcjonariuszom.

 • 21.10.2016 16:09

  GK Immobile zleciła budowę hotelu w Sopocie, liczy na ok. 61,7 mln zł przychodu w 10 lat

 • 21.10.2016 15:47

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (43/2016) Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Sopocie

 • 12.10.2016 15:28

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (42/2016) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii K.

 • 12.10.2016 15:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (41/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - emisja akcji serii K.

 • 12.10.2016 11:18

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (40/2016) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Projprzem S.A.

 • 06.10.2016 17:54

  W wezwaniu na Projprzem złożono zapisy na 145.410 akcji

 • 06.10.2016 17:33

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (39/2016) Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Projprzem S.A. w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Spółkę.

 • 27.09.2016 10:26

  Według Projprzemu cena za akcje imienne niższa od wartości godziwej

 • 27.09.2016 09:01

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (38/2016) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały wyrażającej zgodę na zmianę treści wezwania do zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki Projprzem S.A.

 • 26.09.2016 18:20

  Immobile podwyższa cenę akcji imiennych Projprzemu w wezwaniu do 15 zł z 8,5 zł

 • 19.09.2016 13:45

  W ocenie zarządu Projprzemu cena w wezwaniu znacznie odbiega od wartości godziwej

 • 02.09.2016 15:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (37/2016) Zawarcie umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej i umowy o kredyt obrotowy

 • 02.09.2016 15:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (36/2016) Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki uchwał wyrażających zgodę na przeprowadzenie wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki Projprzem S.A.

 • 02.09.2016 15:27

  Immobile wzywa do sprzedaży akcji Projprzemu dających 33 proc. głosów (opis)

 • 02.09.2016 15:07

  Immobile wzywa do sprzedaży akcji Projprzemu dających 33 proc. głosów, po 8,5 zł za szt.

 • 26.08.2016 18:08

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 26.08.2016 18:06

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 23.08.2016 15:01

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (35/2016) Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o.

 • 13.07.2016 15:26

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (34/2016) Wybór biegłego rewidenta na 2016 i 2017 rok

 • 13.07.2016 15:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA (33/2016) Pytania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r. i odpowiedzi Zarządu Spółki.

 • 04.07.2016 12:01

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r.

 • 30.06.2016 14:55

  Immobile wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2016 14:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Informacje na temat dywidendy

 • 30.06.2016 14:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2016 r. wraz z załącznikami, wyniki głosowania, zgłoszone sprzeciwy

 • 15.06.2016 16:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Ujawnienie informacji poufnej

 • 08.06.2016 14:06

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Aneks do umowy znaczącej ze spółką zależną.

 • 03.06.2016 15:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2016 r. - zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.05.2016 15:21

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta przez osobę blisko związaną

 • 30.05.2016 15:17

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta przez osobę blisko związaną

 • 30.05.2016 15:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o zbyciu akcji emitenta

 • 25.05.2016 17:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 22.06.2016 r., projekty uchwał

 • 25.05.2016 16:18

  Immobile chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 25.05.2016 16:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Rekomendacja Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2015 oraz w sprawie wypłaty dywidendy

 • 25.05.2016 15:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok

 • 13.05.2016 17:07

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 13.05.2016 17:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 09.05.2016 17:44

  GK Immobile kupiła w wezwaniu 630.440 akcji Projprzemu

 • 06.05.2016 12:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Projprzem S.A. w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Spółkę.

 • 06.05.2016 11:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 • 27.04.2016 15:36

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Powództwo przeciwko Spółce o ustalenie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji w Projprzem S.A.

 • 20.04.2016 08:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 13.04.2016 15:45

  Według zarządu Projprzemu cena w wezwaniu znacznie odbiega od wartości godziwej spółki

 • 01.04.2016 14:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki uchwał wyrażających zgodę na przeprowadzenie wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki Projprzem S.A.

 • 01.04.2016 13:53

  GK Immobile wzywa do sprzedaży 14,92 proc. akcji Projprzemu, po 8,5 zł za akcję

 • 30.03.2016 15:47

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 30.03.2016 14:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 30.03.2016 14:49

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 30.03.2016 14:48

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 30.03.2016 14:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o zbyciu akcji emitenta

 • 24.03.2016 15:58

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zbycie akcji własnych

 • 21.03.2016 17:58

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 15:08

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Rezygnacja ze skupu akcji własnych

 • 29.02.2016 13:19

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką zależną

 • 25.02.2016 12:42

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Ogłoszenie zamiaru połączenia ze spółką zależną

 • 27.01.2016 17:48

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby nadzorującej o nabyciu akcji emitenta

 • 21.01.2016 12:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23.12.2015r. - ujawnienie informacji poufnej

 • 20.01.2016 12:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 19.01.2016 08:24

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku

 • 13.01.2016 14:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 07.01.2016 14:38

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Wniesienie powództwa przez Członka Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał NWZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23.12.2015r. - ujawnienie informacji poufnej

 • 09.12.2015 15:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 30.11.2015 15:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 25.11.2015 r.

 • 26.11.2015 16:22

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Uchwały podjęte na NWZA w dniu 25.11.2015r., wyniki głosowania

 • 19.11.2015 15:52

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zakup akcji PROJPRZEM S.A. - przekroczenie progu 5%.

 • 19.11.2015 14:49

  GK Immobile ma ponad 5 proc. Projprzemu

 • 17.11.2015 15:19

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 12.11.2015 16:52

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 12.11.2015 16:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 12.11.2015 15:17

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Przerwanie negocjacji w sprawie zakupu Hotel Victoria w Lublinie - przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej.

 • 03.11.2015 16:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną KUCHET Sp. z o.o.

 • 02.11.2015 13:42

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku - KOREKTA raportu bieżącego nr 50/2015 z dnia 30 października 2015 r.

 • 30.10.2015 16:28

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 25.11.2015 r., projekty uchwał

 • 22.10.2015 15:07

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zarejestrowanie Zmian Statutu Spółki

 • 12.10.2015 15:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 12.10.2015 15:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

 • 28.09.2015 14:19

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną - FOCUS Hotels S.A.

 • 23.09.2015 15:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie umowy znaczącej przez spółki zależne

 • 23.09.2015 15:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Rozwiązanie umowy znaczącej ze spółką zależną

 • 23.09.2015 15:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży Stoczni Pomerania ze spółką zależną

 • 18.09.2015 10:07

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji Immobile do 3,1 zł

 • 27.08.2015 18:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 21.08.2015 15:57

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 13.08.2015 r.

 • 13.08.2015 15:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Uchwały podjęte na NWZA w dniu 13.08.2015r., tekst jednolity statutu, wyniki głosowania

 • 12.08.2015 12:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży i aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży Stoczni Pomerania ze spółką zależną

 • 28.07.2015 15:07

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną HALIFAX P Sp. z o.o.

 • 17.07.2015 16:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 13.08.2015 r., projekty uchwał

 • 09.07.2015 17:07

  GK Immobile zainteresowana zakupem Grupy Hoteli WAM od MSP

 • 01.07.2015 08:56

  Vestor DM wyznaczył cenę docelową GK Immobile na 2,7 zł

 • 26.06.2015 16:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 26.06.2015 16:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

 • 24.06.2015 15:49

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

 • 24.06.2015 15:43

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Wybór biegłego rewidenta na 2015 rok

 • 19.06.2015 17:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 19.06.2015 17:01

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 19.06.2015 16:57

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o zbyciu akcji emitenta

 • 26.05.2015 14:21

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 25.05.2015 15:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 20.05.2015 16:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zbycie akcji własnych

 • 19.05.2015 12:59

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 14.05.2015 13:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 14.05.2015 13:33

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 13.05.2015 14:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Makrum Project Management Sp. z o.o.

 • 28.04.2015 14:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 15.04.2015 13:58

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 13.04.2015 14:54

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania na rzecz spółki zależnej - ujawnienie informacji poufnej

 • 08.04.2015 15:23

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zbycie akcji własnych

 • 03.04.2015 12:08

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 03.04.2015 10:40

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 27.03.2015 r.

 • 27.03.2015 16:17

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27.03.2015 r., wyniki głosowania

 • 24.03.2015 13:31

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zmiana w Zarządzie Spółki

 • 24.03.2015 12:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zmiana treści projektów uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27.03.2015

 • 24.03.2015 09:16

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Korekta numeracji raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 23 marca 2015r.

 • 23.03.2015 18:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Komunikat Giełdy w sprawie pełnienia zadania animatora rynku dla akcji spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

 • 23.03.2015 18:47

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Podpisanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

 • 23.03.2015 15:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok

 • 20.03.2015 20:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 20:11

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 11.03.2015 12:38

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną - ujawnienie informacji poufnej

 • 24.02.2015 16:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.03.2015 r.

 • 30.01.2015 18:10

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zwołanie ZWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 27.03.2015 r., projekty uchwał

 • 30.01.2015 17:24

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 30.01.2015 09:26

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 29.01.2015 11:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

 • 23.01.2015 16:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 22.01.2015 13:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 22.01.2015 13:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta przez osobę blisko związaną

 • 21.01.2015 13:59

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 16.01.2015 17:32

  GPW: Komunikat - GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA

 • 16.01.2015 17:13

  GPW: Komunikat - GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA

 • 16.01.2015 13:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 15.01.2015 09:32

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Podsumowanie programu odkupu akcji własnych

 • 13.01.2015 15:38

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 31.12.2014 12:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu

 • 30.12.2014 14:46

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu i zbyciu akcji emitenta

 • 30.12.2014 12:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 30.12.2014 09:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 23.12.2014 14:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie pełnomocnika osoby zarządzającej o nabyciu i zbyciu akcji emitenta

 • 23.12.2014 13:12

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 22.12.2014 14:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 22.12.2014 11:21

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 15.12.2014 16:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 11.12.2014 16:11

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 10.12.2014 14:59

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawarcie umowy znaczącej ze spółką CDI 1 Sp. z o.o.

 • 10.12.2014 14:32

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 05.12.2014 15:31

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 04.12.2014 16:00

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 17.11.2014 16:19

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór sekretarza Rady

 • 14.11.2014 17:44

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 14.11.2014 17:43

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 21.10.2014 17:21

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 20.10.2014 15:10

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości - ujawnienie informacji poufnej

 • 09.10.2014 14:08

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 08.10.2014 14:16

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA spełnienie warunku umowy znaczącej ze spółką zależną

 • 07.10.2014 15:33

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 29.09.2014 r.

 • 03.10.2014 17:06

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA brak spełnienia warunków umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 30.09.2014 16:36

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 30.09.2014 13:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA uchwały podjęte na WZA w dniu 29.09.2014 r., wyniki głosowania

 • 26.09.2014 15:18

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 24.09.2014 16:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 22.09.2014 12:59

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej spółki

 • 18.09.2014 13:56

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 17.09.2014 15:47

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 12.09.2014 16:13

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej spółki zależnej z Bankiem

 • 02.09.2014 17:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zwołanie NWZA na dzień 29.09.2014 r., projekty uchwał

 • 29.08.2014 17:49

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 29.08.2014 17:48

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 24.07.2014 12:17

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 22.07.2014 10:57

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 22.07.2014 10:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki

 • 17.07.2014 15:06

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 14.07.2014 16:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 14.07.2014 09:30

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej spółki

 • 11.07.2014 11:57

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA uzupełnienie raportu bieżącego RB-W 107/2014

 • 11.07.2014 10:08

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki

 • 10.07.2014 16:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 09.07.2014 14:29

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 07.07.2014 14:20

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 03.07.2014 14:25

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 02.07.2014 09:43

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 26.06.2014 15:52

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 25.06.2014 15:32

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 24.06.2014 13:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Nabycie akcji własnych

 • 18.06.2014 15:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 17.06.2014 13:24

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 17.06.2014 13:13

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA rozwiązanie umowy znaczącej

 • 16.06.2014 14:13

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 13.06.2014 16:35

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA wszczęcie postępowania sądowego przez emitenta

 • 13.06.2014 14:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 13.06.2014 13:19

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 12.06.2014 13:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 11.06.2014 10:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA korekta raportu bieżącego nr 90/2014 z dnia 10.06.2014 r.

 • 10.06.2014 15:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Nabycie akcji własnych

 • 06.06.2014 14:24

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 06.06.2014 14:07

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 05.06.2014 11:32

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 04.06.2014 13:14

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 04.06.2014 12:52

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA - zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 03.06.2014 14:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Nabycie akcji własnych

 • 02.06.2014 13:59

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 02.06.2014 13:45

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Nabycie akcji własnych

 • 30.05.2014 13:51

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 29.05.2014 13:46

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA - zarejestrowanie zmian statutu

 • 28.05.2014 10:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 27.05.2014 14:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA wybór biegłego rewidenta na 2014 r.

 • 27.05.2014 13:57

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 26.05.2014 15:48

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 22.05.2014 15:21

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 22.05.2014 15:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej

 • 21.05.2014 15:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 20.05.2014 16:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA - zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 20.05.2014 15:50

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA - zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 20.05.2014 15:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Nabycie akcji własnych

 • 20.05.2014 14:42

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej spółki

 • 16.05.2014 19:05

  GPW: zmiany w kwalifikacji sektorowej

 • 16.05.2014 17:08

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 16.05.2014 12:55

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 15.05.2014 18:48

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 15.05.2014 18:31

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 07.05.2014 17:10

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA korekta raportu bieżącego nr 62/2014 z dnia 29.04.2014r.

 • 30.04.2014 16:08

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 30.04.2014 12:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA - zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 29.04.2014 15:40

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 28.04.2014 r.

 • 29.04.2014 15:22

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA - powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję

 • 29.04.2014 15:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA - uchwały podjęte na WZA w dniu 28.04.2014 r.

 • 29.04.2014 08:16

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 25.04.2014 15:04

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 25.04.2014 14:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną

 • 25.04.2014 13:59

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 24.04.2014 13:10

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 24.04.2014 09:05

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 22.04.2014 13:24

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 18.04.2014 14:47

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 17.04.2014 12:44

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 16.04.2014 10:18

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej spółki

 • 16.04.2014 09:23

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 11.04.2014 16:09

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 11.04.2014 08:27

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 10.04.2014 12:02

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 10.04.2014 11:03

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 09.04.2014 16:34

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA sprzedaż aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną na rzecz innej spółki zależnej

 • 09.04.2014 15:58

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy.

 • 09.04.2014 10:15

  GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 08.04.2014 09:21

  GRUPA IMMOBILE SA nabycie akcji własnych

 • 07.04.2014 12:18

  GRUPA IMMOBILE SA zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 07.04.2014 09:34

  GRUPA IMMOBILE SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej spółki

 • 03.04.2014 16:01

  GRUPA IMMOBILE SA - nabycie akcji własnych

 • 02.04.2014 18:31

  Grupa Kapitałowa IMMOBILE SA zwołanie ZWZA na dzień 28.04.2014 r., projekty uchwał

 • 02.04.2014 12:40

  GPW: zmiana nazwy z Makrum na GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE

 • 01.04.2014 16:18

  MAKRUM SA - nabycie akcji własnych

 • 01.04.2014 13:26

  MAKRUM SA - zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta

 • 31.03.2014 17:51

  MAKRUM SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 31.03.2014 17:48

  MAKRUM SA połączenie spółki ze spółką zależną

 • 31.03.2014 17:48

  MAKRUM SA zarejestrowanie zmian statutu spółki - nowa firma spółki

 • 28.03.2014 17:50

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 28.03.2014 17:49

  MAKRUM SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 28.03.2014 17:25

  MAKRUM SA przeniesienie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną na rzecz spółki zależnej dalszego stopnia

 • 28.03.2014 16:48

  MAKRUM SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 28.03.2014 16:47

  MAKRUM SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 28.03.2014 15:24

  MAKRUM SA rekomendacje rady nadzorczej co do pokrycia straty za 2013 rok

 • 28.03.2014 15:23

  MAKRUM SA sprawozdanie rady nadzorczej za 2013 rok

 • 28.03.2014 10:44

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 27.03.2014 18:08

  MAKRUM SA - zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 27.03.2014 18:07

  MAKRUM SA - zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 27.03.2014 17:17

  MAKRUM SA - zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 27.03.2014 11:37

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 26.03.2014 11:09

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 25.03.2014 15:42

  MAKRUM SA - przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

 • 24.03.2014 08:56

  MAKRUM SA nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej spółki

 • 14.03.2014 18:01

  MAKRUM SA zawarcie przez spółki zależne umów o kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy

 • 14.03.2014 17:44

  MAKRUM SA zawarcie umów znaczących przez spółkę zależną ze spółką zależną

 • 14.03.2014 17:37

  MAKRUM SA sprzedaż aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną na rzecz innych spółek zależnych

 • 18.02.2014 18:30

  MAKRUM SA - zarejestrowanie zmian statutu spółki

 • 07.02.2014 15:22

  MAKRUM SA - przeniesienie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 30.01.2014 17:50

  MAKRUM SA zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umowy kredytowej

 • 30.01.2014 17:48

  MAKRUM SA - zbycie aktywów o znacznej wartości na rzecz spółki zależnej

 • 17.01.2014 13:22

  MAKRUM SA otrzymanie przez spółkę zależną decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę

 • 13.01.2014 16:46

  MAKRUM SA informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 10.01.2014 16:49

  MAKRUM SA złożenie przez spółkę zależną wniosku o uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę

 • 10.01.2014 16:48

  MAKRUM SA - rozwiązanie znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną

 • 30.12.2013 17:05

  MAKRUM SA zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umowy kredytowej

 • 30.12.2013 16:39

  MAKRUM SA wykaz akcjonariuszy na NWZA w dniu 30.12.2013 r.

 • 16.12.2013 11:39

  MAKRUM SA - drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 • 09.12.2013 16:45

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 06.12.2013 18:33

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 03.12.2013 14:23

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 02.12.2013 09:43

  MAKRUM SA - nabycie akcji własnych

 • 28.11.2013 17:53

  MAKRUM SA - nabycie akcji własnych

 • 27.11.2013 17:20

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 25.11.2013 17:03

  MAKRUM SA ogłoszenie zamiaru połączenia ze spółką zależną

 • 25.11.2013 16:55

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 22.11.2013 15:42

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 20.11.2013 17:42

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 19.11.2013 17:14

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 05.11.2013 17:09

  MAKRUM SA zaprzestanie budowy systemu budowy ERP

 • 31.10.2013 17:11

  MAKRUM SA zawarcie znaczącej umowy warunkowej - ujawnienie informacji opóźnionej

 • 07.10.2013 13:41

  MAKRUM SA - wyrok w sprawie przeciwko Cognor Stahlhandel Czech Republic s.r.o.

 • 27.09.2013 11:09

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 26.09.2013 10:53

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 25.09.2013 09:47

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 24.09.2013 09:48

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 23.09.2013 11:47

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych

 • 20.09.2013 12:00

  MAKRUM SA nabycie akcji własnych