Groclin SA

skrót: GCN

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa produkuje i sprzedaje wyposażenie i akcesoria samochodowe (poszycia foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie). Groclin zajmuje się także projektowaniem i rozwojem siedzeń, poszyć i akcesoriów samochodowych. Posiada 4 zakłady produkcyjne, w tym na Ukrainie i w Niemczech. Klientami są największe koncerny z branży motoryzacyjnej- VW, Volvo, Renault, BMW, Ford czy Opel.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Drzymała Zbigniewporozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH4 202 87336,30%4 202 87336,30%

Kategoria • 26.11.2020 18:02

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.09.2020 22:32

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 22.09.2020 17:22

  GROCLIN SA (20/2020) Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.

 • 18.09.2020 10:31

  GROCLIN SA (19/2020) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku

 • 09.09.2020 13:19

  GROCLIN SA (18/2020) Sprzedaż nieruchomości produkcyjnych Emitenta

 • 04.09.2020 15:01

  GROCLIN SA (17/2020) Zmiana adresu siedziby Groclin Spółka Akcyjna

 • 02.09.2020 17:25

  GROCLIN SA (16/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 02.09.2020 17:16

  GROCLIN SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 09.06.2020 15:17

  Groclin przedłużył firmie GST AutoLeather wyłączność na nabycie aktywów na Ukrainie

 • 09.06.2020 14:53

  GROCLIN SA (8/2020) Przedłużenie udzielenia wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych Emitenta

 • 08.05.2020 17:36

  Grupa Groclin ujmie odpisy i rezerwy w wysokości 16 mln zł, które obniżą wyniki za 2019 r.

 • 08.05.2020 17:28

  GROCLIN SA (7/2020) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe

 • 20.04.2020 09:12

  GROCLIN SA (6/2020) Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 03.04.2020 15:26

  Groclin chce sprzedać aktywa produkcyjne na Ukrainie za ok.4,5 mln USD

 • 03.04.2020 14:52

  GROCLIN SA (5/2020) Przekazanie informacji o rozpoczęciu procesu zbycia istotnych aktywów Emitenta oraz ocena bieżącej sytuacji Emitenta.

 • 24.03.2020 14:58

  GROCLIN SA (4/2020) Prognoza oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 24.01.2020 10:08

  GROCLIN SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 07.01.2020 14:18

  GROCLIN SA (1/2020) Połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta

 • 13.12.2019 13:15

  GROCLIN SA (22/2019) Rejestracja zmian Statutu Groclin S.A.

 • 13.12.2019 13:03

  GROCLIN SA (21/2019) Rozwiązanie spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna

 • 26.11.2019 08:00

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.11.2019 12:12

  GROCLIN SA (20/2019) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku

 • 18.11.2019 10:29

  GROCLIN SA (19/2019) Zmiana umowy pożyczki w zakresie terminu spłaty

 • 24.10.2019 13:43

  GROCLIN SA (18/2019) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna

 • 14.10.2019 16:12

  GROCLIN SA (17/2019) Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH

 • 30.09.2019 19:32

  Celem Groclinu na II poł. '19 ograniczanie kosztów i rezygnacja z nierentownych projektów

 • 30.09.2019 17:20

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 09:40

  GROCLIN SA (12/2019) Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 31.05.2019 09:22

  GROCLIN SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 20.05.2019 15:39

  GROCLIN SA (9/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Groclin S.A. oraz Groclin Service Sp. z o.o.

 • 13.03.2019 19:03

  Groclin zastąpi Alchemię w sWIG80 po sesji 15 marca

 • 12.02.2019 09:41

  GROCLIN SA (6/2019) Spłata kredytu

 • 07.02.2019 17:57

  Aegon OFE zszedł poniżej 5 proc. na walnym Groclinu

 • 07.02.2019 17:49

  GROCLIN SA (5/2019) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w Spółce

 • 01.02.2019 18:07

  Groclin sprzedał nieruchomości w Grodzisku Wielkopolskim za 18,2 mln zł

 • 01.02.2019 17:16

  GROCLIN SA (4/2019) Sprzedaż nieruchomości oraz przeniesienie części aktywów produkcyjnych Emitenta.

 • 01.02.2019 17:08

  GROCLIN SA (3/2019) Przekazanie opóźnionej informacji o prowadzeniu negocjacji dotyczących zbycia istotnych aktywów Emitenta.

 • 31.01.2019 12:48

  GROCLIN SA (2/2019) Zawarcie znaczącej Umowy z mBank S.A. i Santander Bank Polska S.A.

 • 18.01.2019 12:59

  GROCLIN SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.12.2018 10:34

  GROCLIN SA (21/2018) Spłata kredytów

 • 10.12.2018 12:39

  GROCLIN SA (20/2018) Zawarcie istotnej umowy. Zbycie aktywów znacznej wartości.

 • 29.11.2018 08:16

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 17:34

  Groclin sprzeda 51 proc. udziałów w spółce zależnej za 42,5 mln zł (opis)

 • 30.10.2018 16:52

  Groclin sprzeda 51 proc. udziałów w spółce zależnej za 42,5 mln zł

 • 30.10.2018 16:25

  GROCLIN SA (19/2018) Zawarcie istotnej umowy. Zbycie aktywów znacznej wartości.

 • 30.10.2018 16:23

  GROCLIN SA (18/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 28.09.2018 09:02

  Groclin zapowiada wzrost zysku i rentowności w kolejnych kwartałach

 • 28.09.2018 08:13

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.09.2018 08:10

  GROCLIN SA (17/2018) Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia

 • 10.08.2018 19:34

  Groclin rozpoczął konsultacje w sprawie zwolnień grupowych, chce zwolnić 321 pracowników

 • 10.08.2018 19:14

  GROCLIN SA (16/2018) Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Groclin S.A.

 • 16.07.2018 18:40

  GROCLIN SA (15/2018) Zbycie aktywów przez jednostkę zależną.

 • 29.06.2018 12:11

  GROCLIN SA (14/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 12:09

  GROCLIN SA (13/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 04.06.2018 17:26

  GROCLIN SA (12/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2018 14:08

  GROCLIN SA (11/2018) Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 30.05.2018 14:06

  GROCLIN SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 25.05.2018 21:22

  GROCLIN SA (9/2018) Zawarcie znaczącej Umowy z BZ WBK S.A.

 • 11.05.2018 17:52

  GROCLIN SA (8/2018) Zawarcie znaczącej Umowy z mBank S.A.

 • 27.04.2018 17:48

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 17:43

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:41

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 19:55

  GROCLIN SA (7/2018) Zmiany w składzie Zarządu GROCLIN S.A.

 • 25.04.2018 19:52

  GROCLIN SA (6/2018) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

 • 12.04.2018 19:38

  Wynik Groclinu za '17 niższy o ok. 69 mln zł z powodu odpisów

 • 12.04.2018 19:27

  GROCLIN SA (5/2018) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe.

 • 22.01.2018 13:37

  GROCLIN SA (4/2018) Zmiany w składzie Zarządu GROCLIN S.A.

 • 11.01.2018 09:51

  GROCLIN SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 04.01.2018 12:24

  Spółka zależna Groclinu ma umowę z Varroc; szacowana wartość to 15 mln euro

 • 04.01.2018 12:05

  GROCLIN SA (2/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o.

 • 03.01.2018 10:52

  GROCLIN SA (1/2018) Zawiadomienie o połączeniu spółki zależnej CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. z ctrlCAD Spółka z o.o.

 • 22.12.2017 17:07

  GROCLIN SA (28/2017) Dodatkowe wyjaśnienie - nabycie udziałów w spółce CTRLCAD Spółka z o.o.

 • 29.11.2017 17:41

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 12:51

  GROCLIN SA (27/2017) Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki zależnej CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. z ctrlCAD Spółka z o.o.

 • 29.09.2017 17:57

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 19.09.2017 09:13

  Groclin kupił spółkę projektową; w I połowie 2018 r. możliwe kolejne zakupy (wywiad)

 • 19.09.2017 09:05

  CADM Automotive z grupy Groclin kupił za 2 mln zł 100 proc. udziałów w spółce crtlCAD

 • 19.09.2017 08:53

  GROCLIN SA (26/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o.

 • 07.09.2017 18:58

  GROCLIN SA (25/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.

 • 07.09.2017 18:53

  GROCLIN SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.

 • 14.08.2017 10:12

  DZIEŃ NA GPW: Akcje Groclinu spadają o ponad 7 proc. po informacji o planowanej emisji akcji

 • 14.08.2017 08:23

  Nowa emisja akcji Groclinu jest związana z planami akwizycyjnymi

 • 11.08.2017 17:45

  NWZ Groclinu zdecyduje ws. podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

 • 11.08.2017 17:10

  GROCLIN SA (23/2017) Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 11.08.2017 17:06

  GROCLIN SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 11.08.2017 14:29

  Sprzedaż biznesu poszyciowego Groclinu może mieć pozytywny wpływ na dywidendę za '17 r. (wywiad)

 • 25.07.2017 08:41

  Groclin chce pozyskać inwestora dla segmentu poszyć

 • 25.07.2017 08:23

  GROCLIN SA (21/2017) Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

 • 23.06.2017 15:48

  Groclin wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.06.2017 15:40

  GROCLIN SA (20/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 23.06.2017 15:37

  GROCLIN SA (19/2017) Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki.

 • 23.06.2017 15:33

  GROCLIN SA (18/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A.

 • 23.06.2017 15:30

  GROCLIN SA (17/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 19.06.2017 14:41

  GROCLIN SA (16/2017) Kandydatura Pana Janusza Kędziory do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:40

  GROCLIN SA (15/2017) Kandydatura Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:39

  GROCLIN SA (14/2017) Kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:37

  GROCLIN SA (13/2017) Kandydatura Pana Piotra Gałązki do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:36

  GROCLIN SA (12/2017) Kandydatura Pana Mike`a Gerstnera do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:34

  GROCLIN SA (11/2017) Kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:33

  GROCLIN SA (10/2017) Kandydatura Pana Michała Głowackiego do składu Rady Nadzorczej.

 • 30.05.2017 19:18

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.05.2017 11:27

  GROCLIN SA (9/2017) Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 26.05.2017 11:22

  GROCLIN SA (8/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 08.05.2017 14:12

  Groclin chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 08.05.2017 14:03

  GROCLIN SA (7/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy.

 • 05.05.2017 17:30

  Groclin liczy, że w ciągu trzech lat segment inżynieryjny będzie tak duży jak poszyciowy (wywiad)

 • 05.05.2017 09:05

  Volkswagen ma prawo pierwokupu akcji Groclina (opis)

 • 05.05.2017 08:40

  Volkswagen ma prawo pierwokupu akcji Groclina

 • 05.05.2017 08:11

  GROCLIN SA (6/2017) Podpisanie porozumienia z VOLKSWAGEN AG

 • 28.04.2017 18:58

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 18:56

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 25.04.2017 13:11

  GROCLIN SA (5/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.04.2017 13:09

  GROCLIN SA (4/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A.

 • 20.03.2017 16:02

  Groclin przyjął plan restrukturyzacji i założenia nowej strategii rozwoju

 • 20.03.2017 15:41

  GROCLIN SA (3/2017) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2016

 • 20.03.2017 15:39

  GROCLIN SA (2/2017) Przyjęcie programu restrukturyzacji GROCLIN S.A. oraz założenia nowej strategii rozwoju.

 • 19.01.2017 11:38

  GROCLIN SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 08.12.2016 17:53

  Quercus TFI zmniejszyło zaangażowanie w Groclin do 4,94 proc.

 • 08.12.2016 17:46

  GROCLIN SA (35/2016) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 07.12.2016 16:32

  GROCLIN SA (34/2016) Nabycie akcji spółki Groclin S.A.

 • 02.12.2016 21:10

  GROCLIN SA (33/2016) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 02.12.2016 21:05

  GROCLIN SA (32/2016) Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A.

 • 28.11.2016 08:58

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Groclin, cena docelowa 17,6 zł

 • 25.11.2016 19:32

  GROCLIN SA (31/2016) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 25.11.2016 19:30

  GROCLIN SA (30/2016) Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A.

 • 21.11.2016 09:23

  Groclin rozszerza współpracę z jednym z głównych klientów; wartość umowy 170 mln zł

 • 21.11.2016 09:14

  GROCLIN SA (29/2016) Podpisanie Porozumienia z jednym z kluczowych Klientów

 • 14.11.2016 08:15

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 13:48

  GROCLIN SA (28/2016) Korekta raportu bieżącego numer 28/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 03.11.2016 13:46

  GROCLIN SA (27/2016) Korekta raportu bieżącego nr 27/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 03.11.2016 13:45

  GROCLIN SA (26/2016) Korekta raportu bieżącego nr 26/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 03.11.2016 13:42

  GROCLIN SA (25/2016) Korekta raportu bieżącego numer 25/2016 Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 03.11.2016 13:40

  GROCLIN SA (23/2016) Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A

 • 03.11.2016 13:38

  GROCLIN SA (22/2016) Korekta raportu bieżącego numer 22/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 18.10.2016 14:01

  GROCLIN SA (28/2016) Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 14.10.2016 11:17

  GROCLIN SA (27/2016) Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 28.09.2016 16:37

  GROCLIN SA (26/2016) Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 27.09.2016 16:37

  GROCLIN SA (25/2016) Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 23.09.2016 15:06

  GROCLIN SA (24/2016) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 20.09.2016 08:51

  GROCLIN SA (23/2016) Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A.

 • 20.09.2016 08:50

  GROCLIN SA (22/2016) Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 19.09.2016 12:47

  Groclin liczy na 2 tłuste lata; chce, by z Ukrainy pochodziło 70 proc. produkcji firmy

 • 31.08.2016 18:30

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 08.08.2016 14:57

  GROCLIN SA (21/2016) Korekta raportu bieżącego nr 21/2016. Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A.

 • 20.07.2016 13:59

  GROCLIN SA (21/2016) Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A.

 • 01.07.2016 17:14

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A..

 • 01.07.2016 17:06

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej Umowy. Umowa pożyczki ze spółką zależną.

 • 28.06.2016 14:39

  GROCLIN SA Połączenie Emitenta z podmiotem zależnym

 • 16.06.2016 12:52

  Groclin wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2016 12:51

  GROCLIN SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.

 • 16.06.2016 12:47

  GROCLIN SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A.

 • 16.06.2016 12:43

  GROCLIN SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.

 • 07.06.2016 16:21

  GROCLIN SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.05.2016 13:48

  GROCLIN SA Korekta raportu bieżącego nr 13/2016. Korekta projektu Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna. Zmiana dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

 • 20.05.2016 12:01

  GROCLIN SA Korekta raportu bieżącego nr 9/2016

 • 20.05.2016 11:58

  GROCLIN SA Korekta raportu bieżącego nr 5/2016

 • 19.05.2016 19:32

  GROCLIN SA Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 19.05.2016 19:29

  GROCLIN SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 16.05.2016 17:46

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 14:30

  Groclin kupił 51 proc. Cadm Automotive

 • 29.04.2016 14:12

  GROCLIN SA Zawarcie istotnej umowy

 • 29.04.2016 14:09

  GROCLIN SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A.

 • 21.04.2016 08:44

  GROCLIN SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Groclin S.A. oraz IGA Nowa Sól Sp. z o.o.

 • 19.04.2016 08:46

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. Groclinu

 • 19.04.2016 08:31

  GROCLIN SA Nabycie akcji spółki Groclin S.A.

 • 07.04.2016 13:13

  Kurs Groclinu może w krótkim terminie testosować poziom 16,5 zł (opinia)

 • 07.04.2016 08:43

  Groclin ma list intencyjny ws. produkcji poszyć foteli samochodowych dla GM za ok. 50 mln zł

 • 07.04.2016 08:31

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.04.2016 12:13

  Wyniki Groclinu w tym roku mogą wrosnąć dwucyfrowo

 • 06.04.2016 11:22

  Groclin do końca '17 może dokończyć budowę własnego zakładu w Dolinie na Ukrainie (opis)

 • 06.04.2016 10:29

  Groclin do końca '17 mieć na Ukrainie własny zakład do produkcji poszyć

 • 06.04.2016 09:24

  Groclin kupi 100 proc. udziałów w inżynierskim biurze projektowym za min. 20 mln zł

 • 06.04.2016 09:01

  GROCLIN SA Zawarcie istotnej umowy

 • 01.04.2016 20:00

  GPW: animator dla akcji GROCLIN SA

 • 31.03.2016 19:52

  GPW: komunikat dot. spółki GROCLIN SA

 • 31.03.2016 13:05

  GROCLIN SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Groclin S.A. oraz IGA Nowa Sól Sp. z o.o.

 • 30.03.2016 12:19

  GROCLIN SA Zawarcie Porozumienia do Umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW S.A.

 • 21.03.2016 22:04

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 22:03

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 21:03

  Zarząd spółki Groclin będzie rekomendować wypłatę 0,5 zł dywidendy za '15

 • 21.03.2016 20:55

  GROCLIN SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 28.01.2016 14:56

  GROCLIN SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzone rozmowy

 • 26.01.2016 08:41

  GROCLIN SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 18.12.2015 16:01

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy - zbycie aktywów.

 • 10.12.2015 14:58

  GROCLIN SA Wypowiedzenie umowy o pełnienia funkcji animatora Emitenta na GPW

 • 07.12.2015 13:06

  GROCLIN SA Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Groclin S.A.

 • 01.12.2015 15:48

  GROCLIN SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

 • 01.12.2015 14:14

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji GROCLIN S.A.

 • 16.11.2015 19:24

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.10.2015 14:20

  GROCLIN SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Groclin S.A.

 • 19.10.2015 08:35

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.09.2015 18:17

  GROCLIN SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A.

 • 02.09.2015 09:08

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy - zbycie aktywów.

 • 31.08.2015 20:18

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.07.2015 17:39

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 28.07.2015 09:03

  Groclin ma list intencyjny ws. umowy o wartości ok. 24 mln euro

 • 28.07.2015 08:55

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 22.07.2015 08:13

  Groclin ma list intencyjny ws. umowy o wartości ok. 60 mln euro

 • 22.07.2015 08:04

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 01.07.2015 16:15

  GROCLIN SA Zamknięcie transakcji i zbycie aktywów znaczącej wartości.

 • 19.06.2015 15:03

  GROCLIN SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 19 czerwca 2015 r.

 • 19.06.2015 15:01

  GROCLIN SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 19 czerwca 2015 r.

 • 17.06.2015 13:48

  GROCLIN SA Zbycie aktywów znacznej wartości

 • 09.06.2015 14:41

  GROCLIN SA Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki zależnej od emitenta oraz zbycie aktywów znacznej wartości.

 • 22.05.2015 14:46

  GROCLIN SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.05.2015 14:42

  GROCLIN SA Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 22.05.2015 14:40

  GROCLIN SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 14.05.2015 21:38

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 17:47

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 17:04

  GROCLIN SA Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości inwestycji.

 • 29.04.2015 19:19

  GROCLIN SA Odwołanie prognozy wyników finansowych.

 • 01.04.2015 20:28

  GROCLIN SA Nabycie oraz zbycie aktywów o znacznej wartości.

 • 02.03.2015 18:30

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 25.02.2015 18:56

  GROCLIN SA Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce.

 • 13.02.2015 07:49

  Groclin sprzedaje część aktywów za 50 mln euro

 • 13.02.2015 07:11

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy. Zbycie aktywów znaczącej wartości.

 • 13.02.2015 07:04

  GROCLIN SA Zawiadomienie o opóźnieniu informacji.

 • 26.01.2015 14:16

  GROCLIN SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 14.01.2015 17:17

  GROCLIN SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r.

 • 14.01.2015 17:10

  GROCLIN SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r.

 • 06.01.2015 23:03

  GROCLIN SA Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 23.12.2014 13:29

  GROCLIN SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 13.11.2014 18:17

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.11.2014 15:59

  GROCLIN SA przyjęcie przez Radę Nadzorczą spółki jednolitego tekstu Statutu

 • 04.11.2014 16:45

  GROCLIN SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na NWZ

 • 04.11.2014 16:44

  GROCLIN SA - powołanie przez NWZ członków rady nadzorczej

 • 04.11.2014 16:41

  GROCLIN SA treść uchwał podjętych przez NWZA 4 listopada 2014 r.

 • 19.10.2014 11:12

  GROCLIN SA zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 19.10.2014 11:11

  GROCLIN SA kandydatura Pana Michała Głowackiego do składu Rady Nadzorczej

 • 14.10.2014 15:32

  GROCLIN SA - kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera do składu rady nadzorczej

 • 14.10.2014 15:28

  GROCLIN SA - zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 14.10.2014 15:27

  GROCLIN SA - rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej

 • 09.10.2014 15:21

  GROCLIN SA kandydatura Piotra Halczaka do składu RN

 • 07.10.2014 16:34

  GROCLIN SA projekty uchwał na NWZ

 • 07.10.2014 16:31

  GROCLIN SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 02.10.2014 08:55

  GROCLIN SA rezygnacja z członkostwa w Radzie nadzorczej.

 • 23.09.2014 17:06

  GROCLIN SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 23 września 2014 r.

 • 23.09.2014 16:58

  GROCLIN SA treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 23 września 2014 r.

 • 19.09.2014 13:27

  GROCLIN SA zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce.

 • 04.09.2014 13:58

  GROCLIN SA zmiana miejsca odbycia NWZ zwołanego na 23 września 2014 r. - korekta

 • 28.08.2014 17:59

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 27.08.2014 19:51

  GROCLIN SA projekty uchwał na MWZ spółki

 • 27.08.2014 19:48

  GROCLIN SA ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 27.08.2014 19:45

  GROCLIN SA rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 07.08.2014 16:24

  GROCLIN SA prowadzone negocjacje

 • 08.07.2014 16:03

  INTER GROCLIN AUTO SA odwołanie oraz powołanie osób nadzorujących

 • 08.07.2014 15:59

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana nazwy i siedziby spółki

 • 30.06.2014 08:20

  INTER GROCLIN AUTO SA informacje poufne.

 • 28.06.2014 09:26

  Inter Groclin Auto nie przejmie niemieckiej Car Trim

 • 25.06.2014 13:54

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 18.06.2014 18:00

  INTER GROCLIN AUTO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 30.05.2014 17:28

  INTER GROCLIN AUTO SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Inter Groclin Auto S.A. w dniu 30.05.2014 r.

 • 30.05.2014 17:21

  INTER GROCLIN AUTO SA powołanie przez ZWZ członków rady nadzorczej spółki.

 • 30.05.2014 17:20

  INTER GROCLIN AUTO SA - treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.05.2014 r.

 • 29.05.2014 18:20

  INTER GROCLIN AUTO SA informacja poufna

 • 26.05.2014 16:11

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura pana Piotra Halczaka do składu rady nadzorczej.

 • 26.05.2014 14:51

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura pani Marii Drzymały do składu rady nadzorczej.

 • 23.05.2014 17:10

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Janusza Brzezińskiego do składu Rady Nadzorczej

 • 23.05.2014 17:07

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Wojciecha Witkowskiego do składu Rady Nadzorczej

 • 23.05.2014 17:03

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura pana prof. Waldemara Frąckowiaka do składu rady nadzorczej.

 • 23.05.2014 16:58

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Mike'a Gerstnera do składu rady nadzorczej.

 • 23.05.2014 16:47

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura pana Piotra Gałązki do składu rady nadzorczej.

 • 23.05.2014 16:41

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga do składu Rady Nadzorczej.

 • 23.05.2014 16:35

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera do składu Rady Nadzorczej

 • 19.05.2014 12:54

  Inter Groclin Auto ma umowę o wartości 100 mln euro na produkcję poszyć foteli samochodowych

 • 19.05.2014 12:45

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.05.2014 08:31

  Inter Groclin Auto obniża prognozę zysku EBITDA do 30-32 mln zł w '14

 • 15.05.2014 08:09

  INTER GROCLIN AUTO SA korekta prognozy na rok 2014.

 • 15.05.2014 08:08

  INTER GROCLIN AUTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 18:04

  Groclin będzie produkował poszycia do Forda, szacowana wartość dostaw to blisko 50 mln euro

 • 14.05.2014 17:33

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.04.2014 18:23

  Zbigniew Drzymała zrezygnował z funkcji prezesa Inter Groclin Auto

 • 30.04.2014 18:22

  INTER GROCLIN AUTO SA rezygnacja prezesa zarządu oraz powołanie zarządu

 • 30.04.2014 18:22

  INTER GROCLIN AUTO SA podpisanie aneksu do umowy akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r.

 • 30.04.2014 18:16

  INTER GROCLIN AUTO SA projekty uchwał na ZWZ

 • 30.04.2014 18:15

  INTER GROCLIN AUTO SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 25.04.2014 09:00

  Inter Groclin Auto chce przejąć niemiecką spółkę Car Trim

 • 25.04.2014 08:41

  INTER GROCLIN AUTO SA - informacje poufne

 • 08.04.2014 17:41

  INTER GROCLIN AUTO SA nabycie akcji SeaTcon AG

 • 07.04.2014 09:24

  BM BGŻ rekomenduje "sprzedaj" Inter Groclin Auto, cena docelowa 17,74 zł

 • 31.03.2014 16:02

  INTER GROCLIN AUTO SA połączenie emitenta z podmiotami zależnymi.

 • 24.03.2014 12:57

  INTER GROCLIN AUTO SA zaprzestanie pełnienia funkcji animatora rynku dla akcji Inter Groclin Auto SA

 • 28.02.2014 16:16

  INTER GROCLIN AUTO SA nabycie przez emitenta oraz jednostkę od niego zależną aktywów o znacznej wartości.

 • 19.02.2014 11:09

  INTER GROCLIN AUTO SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzone negocjacje

 • 05.02.2014 12:29

  INTER GROCLIN AUTO SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na NWZ

 • 03.02.2014 15:13

  INTER GROCLIN AUTO SA - treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 3 lutego 2014 r.

 • 17.01.2014 16:11

  INTER GROCLIN AUTO SA lista informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 17.01.2014 15:59

  INTER GROCLIN AUTO SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 09.01.2014 16:41

  GPW: Komunikat - INTER GROCLIN AUTO

 • 07.01.2014 09:12

  INTER GROCLIN AUTO SA powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem

 • 03.01.2014 13:29

  INTER GROCLIN AUTO SA Korekta raportu bieżącego nr 58/2013.

 • 31.12.2013 16:48

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana znaczących umów

 • 13.12.2013 18:41

  GPW: Korekta indeksów mWIG40, sWIG80, WIG oraz WIG-Poland

 • 13.12.2013 17:37

  Po sesji 20 XII Pelion zastąpi Alchemię w mWIG40

 • 29.11.2013 17:57

  INTER GROCLIN AUTO SA bycie przez jednostkę zależną aktywów znacznej wartości

 • 20.11.2013 08:50

  Inter Groclin Auto prognozuje 39-45 mln zł EBITDA na 2014 rok

 • 20.11.2013 08:48

  INTER GROCLIN AUTO SA prognoza przychodów ze sprzedaży i EBITDA grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za 2014 r.

 • 08.11.2013 18:19

  GPW: animator dla INTER GROCLIN AUTO S.A.

 • 07.10.2013 18:57

  INTER GROCLIN AUTO SA stanowisko zarządu spółki dotyczące publicznego wezwania.

 • 26.09.2013 14:25

  Groclin planuje podać w czwartym kwartale prognozy przychodów i EBITDA na 2014 rok

 • 26.09.2013 13:28

  Inter Groclin Auto ma list nominacyjny na dostawy tapicerki dla Nissana o wartości 104 mln euro

 • 26.09.2013 12:46

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 20.09.2013 14:23

  Zbigniew Drzymała wezwał do sprzedaży 0,77 proc. akcji Inter Groclin Auto po 17,84 zł

 • 17.09.2013 19:47

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana znaczących umów

 • 17.09.2013 15:20

  INTER GROCLIN AUTO SA korekta raportu bieżącego nr 43/2013

 • 30.08.2013 18:03

  INTER GROCLIN AUTO SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 29.08.2013 17:46

  INTER GROCLIN AUTO SA rejestracja przez sąd powołania osoby zarządzającej jednostki zależnej

 • 20.08.2013 14:55

  INTER GROCLIN AUTO SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego emitenta oraz zmian w składzie organów spółki.

 • 12.08.2013 15:17

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 23.07.2013 20:20

  INTER GROCLIN AUTO SA spłata kredytów

 • 19.07.2013 16:39

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana umów.

 • 19.07.2013 15:48

  INTER GROCLIN AUTO SA spłata kredytów w Banku Zachodnim WBK SA.

 • 08.07.2013 08:17

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczących umów

 • 28.06.2013 15:34

  INTER GROCLIN AUTO SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 28.06.2013 15:32

  INTER GROCLIN AUTO SA - zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZW

 • 28.06.2013 15:30

  INTER GROCLIN AUTO SA nabycie akcji emitenta przez osoby blisko związane z członkiem organu emitenta.

 • 28.06.2013 15:15

  INTER GROCLIN AUTO SA objęcie akcji emitenta.

 • 28.06.2013 15:03

  INTER GROCLIN AUTO SA - zawarcie porozumienia

 • 27.06.2013 20:01

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana znaczących umów.

 • 27.06.2013 15:45

  INTER GROCLIN AUTO SA korekta raportu bieżącego nr 35/2013.

 • 21.06.2013 20:10

  INTER GROCLIN AUTO SA odwołanie oraz powołanie osób zarządzających i nadzorujących

 • 21.06.2013 19:57

  INTER GROCLIN AUTO SA podpisanie aneksu do istotnej warunkowej umowy inwestycyjnej, spełnienie warunku zawieszającego, nabycie aktywów znacznej wartości.

 • 19.06.2013 15:38

  INTER GROCLIN AUTO SA spełnienie się warunku zawartego w istotnej warunkowej umowie inwestycyjnej.

 • 14.06.2013 13:43

  INTER GROCLIN AUTO SA spełnienie się warunku zawartego w istotnej warunkowej umowie inwestycyjnej

 • 06.06.2013 18:42

  INTER GROCLIN AUTO SA spełnienie się warunku zawartego w istotnej warunkowej umowie inwestycyjnej

 • 06.06.2013 18:41

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana praw z papierów wartościowych emitenta

 • 06.06.2013 18:39

  INTER GROCLIN AUTO SA wpisanie do KRS zmian statutu

 • 05.06.2013 11:24

  INTER GROCLIN AUTO SA lista informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

 • 16.05.2013 14:38

  INTER GROCLIN AUTO SA akcjonariusze na NWZ w dniu 25 kwietnia 2013 r.

 • 15.05.2013 17:38

  INTER GROCLIN AUTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 17:32

  INTER GROCLIN AUTO SA treść projektów uchwał na NWZ 21 maja 2013 r.

 • 25.04.2013 17:25

  INTER GROCLIN AUTO SA zwołanie NWZ na 21 maja 2013 r.

 • 25.04.2013 17:11

  INTER GROCLIN AUTO SA treść uchwał podjętych przez NWZ 25 kwietnia 2013 r.

 • 25.04.2013 17:08

  INTER GROCLIN AUTO SA podpisanie aneksu do istotnej warunkowej umowy inwestycyjnej

 • 23.04.2013 09:45

  INTER GROCLIN AUTO SA zwołanie ZWZ na dzień 20 maja 2013 r.

 • 23.04.2013 09:45

  INTER GROCLIN AUTO SA treść projektów uchwał wraz z załącznikami na ZWZ 20 maja 2013 r.