Groclin SA

skrót: GCN

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 16:49

Aktualny kurs1,08   0 %0 zł
Otwarcie1,02-5,58%
Minimum1,02-5,58%
Maksimum1,123,72%
Wolumen (szt.) 9974
Kurs odniesienia1,08
Widełki dolne0,91
Widełki górne1,12
Obroty (tyś. zł)10
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 5781,04
44 3901,03
23 0001,02
57 3701,02
31 7501,02
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,086 1
1,08620 1
1,103 202 3
1,102 189 3
1,109 500 1
Grupa produkuje i sprzedaje wyposażenie i akcesoria samochodowe (poszycia foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie). Groclin zajmuje się także projektowaniem i rozwojem siedzeń, poszyć i akcesoriów samochodowych. Posiada 4 zakłady produkcyjne, w tym na Ukrainie i w Niemczech. Klientami są największe koncerny z branży motoryzacyjnej- VW, Volvo, Renault, BMW, Ford czy Opel.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Drzymała Zbigniewporozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH4 202 87336,30%4 202 87336,30%

Kategoria • 22.09.2020 17:22

  GROCLIN SA (20/2020) Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.

 • 18.09.2020 10:31

  GROCLIN SA (19/2020) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku

 • 09.09.2020 13:19

  GROCLIN SA (18/2020) Sprzedaż nieruchomości produkcyjnych Emitenta

 • 04.09.2020 15:01

  GROCLIN SA (17/2020) Zmiana adresu siedziby Groclin Spółka Akcyjna

 • 02.09.2020 17:25

  GROCLIN SA (16/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 02.09.2020 17:16

  GROCLIN SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 09.06.2020 15:17

  Groclin przedłużył firmie GST AutoLeather wyłączność na nabycie aktywów na Ukrainie

 • 09.06.2020 14:53

  GROCLIN SA (8/2020) Przedłużenie udzielenia wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych Emitenta

 • 08.05.2020 17:36

  Grupa Groclin ujmie odpisy i rezerwy w wysokości 16 mln zł, które obniżą wyniki za 2019 r.

 • 08.05.2020 17:28

  GROCLIN SA (7/2020) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe

 • 20.04.2020 09:12

  GROCLIN SA (6/2020) Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 03.04.2020 15:26

  Groclin chce sprzedać aktywa produkcyjne na Ukrainie za ok.4,5 mln USD

 • 03.04.2020 14:52

  GROCLIN SA (5/2020) Przekazanie informacji o rozpoczęciu procesu zbycia istotnych aktywów Emitenta oraz ocena bieżącej sytuacji Emitenta.

 • 24.03.2020 14:58

  GROCLIN SA (4/2020) Prognoza oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 24.01.2020 10:08

  GROCLIN SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 07.01.2020 14:18

  GROCLIN SA (1/2020) Połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta

 • 13.12.2019 13:15

  GROCLIN SA (22/2019) Rejestracja zmian Statutu Groclin S.A.

 • 13.12.2019 13:03

  GROCLIN SA (21/2019) Rozwiązanie spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna

 • 26.11.2019 08:00

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.11.2019 12:12

  GROCLIN SA (20/2019) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku

 • 18.11.2019 10:29

  GROCLIN SA (19/2019) Zmiana umowy pożyczki w zakresie terminu spłaty

 • 24.10.2019 13:43

  GROCLIN SA (18/2019) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna

 • 14.10.2019 16:12

  GROCLIN SA (17/2019) Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH

 • 30.09.2019 19:32

  Celem Groclinu na II poł. '19 ograniczanie kosztów i rezygnacja z nierentownych projektów

 • 30.09.2019 17:20

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 09:40

  GROCLIN SA (12/2019) Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 31.05.2019 09:22

  GROCLIN SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 20.05.2019 15:39

  GROCLIN SA (9/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Groclin S.A. oraz Groclin Service Sp. z o.o.

 • 13.03.2019 19:03

  Groclin zastąpi Alchemię w sWIG80 po sesji 15 marca

 • 12.02.2019 09:41

  GROCLIN SA (6/2019) Spłata kredytu

 • 07.02.2019 17:57

  Aegon OFE zszedł poniżej 5 proc. na walnym Groclinu

 • 07.02.2019 17:49

  GROCLIN SA (5/2019) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w Spółce

 • 01.02.2019 18:07

  Groclin sprzedał nieruchomości w Grodzisku Wielkopolskim za 18,2 mln zł

 • 01.02.2019 17:16

  GROCLIN SA (4/2019) Sprzedaż nieruchomości oraz przeniesienie części aktywów produkcyjnych Emitenta.

 • 01.02.2019 17:08

  GROCLIN SA (3/2019) Przekazanie opóźnionej informacji o prowadzeniu negocjacji dotyczących zbycia istotnych aktywów Emitenta.

 • 31.01.2019 12:48

  GROCLIN SA (2/2019) Zawarcie znaczącej Umowy z mBank S.A. i Santander Bank Polska S.A.

 • 18.01.2019 12:59

  GROCLIN SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.12.2018 10:34

  GROCLIN SA (21/2018) Spłata kredytów

 • 10.12.2018 12:39

  GROCLIN SA (20/2018) Zawarcie istotnej umowy. Zbycie aktywów znacznej wartości.

 • 29.11.2018 08:16

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 30.10.2018 17:34

  Groclin sprzeda 51 proc. udziałów w spółce zależnej za 42,5 mln zł (opis)

 • 30.10.2018 16:52

  Groclin sprzeda 51 proc. udziałów w spółce zależnej za 42,5 mln zł

 • 30.10.2018 16:25

  GROCLIN SA (19/2018) Zawarcie istotnej umowy. Zbycie aktywów znacznej wartości.

 • 30.10.2018 16:23

  GROCLIN SA (18/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 28.09.2018 09:02

  Groclin zapowiada wzrost zysku i rentowności w kolejnych kwartałach

 • 28.09.2018 08:13

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.09.2018 08:10

  GROCLIN SA (17/2018) Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia

 • 10.08.2018 19:34

  Groclin rozpoczął konsultacje w sprawie zwolnień grupowych, chce zwolnić 321 pracowników

 • 10.08.2018 19:14

  GROCLIN SA (16/2018) Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Groclin S.A.

 • 16.07.2018 18:40

  GROCLIN SA (15/2018) Zbycie aktywów przez jednostkę zależną.

 • 29.06.2018 12:11

  GROCLIN SA (14/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 12:09

  GROCLIN SA (13/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 04.06.2018 17:26

  GROCLIN SA (12/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2018 14:08

  GROCLIN SA (11/2018) Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 30.05.2018 14:06

  GROCLIN SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 25.05.2018 21:22

  GROCLIN SA (9/2018) Zawarcie znaczącej Umowy z BZ WBK S.A.

 • 11.05.2018 17:52

  GROCLIN SA (8/2018) Zawarcie znaczącej Umowy z mBank S.A.

 • 27.04.2018 17:48

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 17:43

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:41

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 19:55

  GROCLIN SA (7/2018) Zmiany w składzie Zarządu GROCLIN S.A.

 • 25.04.2018 19:52

  GROCLIN SA (6/2018) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

 • 12.04.2018 19:38

  Wynik Groclinu za '17 niższy o ok. 69 mln zł z powodu odpisów

 • 12.04.2018 19:27

  GROCLIN SA (5/2018) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe.

 • 22.01.2018 13:37

  GROCLIN SA (4/2018) Zmiany w składzie Zarządu GROCLIN S.A.

 • 11.01.2018 09:51

  GROCLIN SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 04.01.2018 12:24

  Spółka zależna Groclinu ma umowę z Varroc; szacowana wartość to 15 mln euro

 • 04.01.2018 12:05

  GROCLIN SA (2/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o.

 • 03.01.2018 10:52

  GROCLIN SA (1/2018) Zawiadomienie o połączeniu spółki zależnej CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. z ctrlCAD Spółka z o.o.

 • 22.12.2017 17:07

  GROCLIN SA (28/2017) Dodatkowe wyjaśnienie - nabycie udziałów w spółce CTRLCAD Spółka z o.o.

 • 29.11.2017 17:41

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 12:51

  GROCLIN SA (27/2017) Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki zależnej CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. z ctrlCAD Spółka z o.o.

 • 29.09.2017 17:57

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 19.09.2017 09:13

  Groclin kupił spółkę projektową; w I połowie 2018 r. możliwe kolejne zakupy (wywiad)

 • 19.09.2017 09:05

  CADM Automotive z grupy Groclin kupił za 2 mln zł 100 proc. udziałów w spółce crtlCAD

 • 19.09.2017 08:53

  GROCLIN SA (26/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o.

 • 07.09.2017 18:58

  GROCLIN SA (25/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.

 • 07.09.2017 18:53

  GROCLIN SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.

 • 14.08.2017 10:12

  DZIEŃ NA GPW: Akcje Groclinu spadają o ponad 7 proc. po informacji o planowanej emisji akcji

 • 14.08.2017 08:23

  Nowa emisja akcji Groclinu jest związana z planami akwizycyjnymi

 • 11.08.2017 17:45

  NWZ Groclinu zdecyduje ws. podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

 • 11.08.2017 17:10

  GROCLIN SA (23/2017) Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 11.08.2017 17:06

  GROCLIN SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 11.08.2017 14:29

  Sprzedaż biznesu poszyciowego Groclinu może mieć pozytywny wpływ na dywidendę za '17 r. (wywiad)

 • 25.07.2017 08:41

  Groclin chce pozyskać inwestora dla segmentu poszyć

 • 25.07.2017 08:23

  GROCLIN SA (21/2017) Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

 • 23.06.2017 15:48

  Groclin wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 23.06.2017 15:40

  GROCLIN SA (20/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 23.06.2017 15:37

  GROCLIN SA (19/2017) Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki.

 • 23.06.2017 15:33

  GROCLIN SA (18/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A.

 • 23.06.2017 15:30

  GROCLIN SA (17/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 19.06.2017 14:41

  GROCLIN SA (16/2017) Kandydatura Pana Janusza Kędziory do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:40

  GROCLIN SA (15/2017) Kandydatura Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:39

  GROCLIN SA (14/2017) Kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:37

  GROCLIN SA (13/2017) Kandydatura Pana Piotra Gałązki do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:36

  GROCLIN SA (12/2017) Kandydatura Pana Mike`a Gerstnera do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:34

  GROCLIN SA (11/2017) Kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera do składu Rady Nadzorczej.

 • 19.06.2017 14:33

  GROCLIN SA (10/2017) Kandydatura Pana Michała Głowackiego do składu Rady Nadzorczej.

 • 30.05.2017 19:18

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.05.2017 11:27

  GROCLIN SA (9/2017) Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 26.05.2017 11:22

  GROCLIN SA (8/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 08.05.2017 14:12

  Groclin chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 08.05.2017 14:03

  GROCLIN SA (7/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy.

 • 05.05.2017 17:30

  Groclin liczy, że w ciągu trzech lat segment inżynieryjny będzie tak duży jak poszyciowy (wywiad)

 • 05.05.2017 09:05

  Volkswagen ma prawo pierwokupu akcji Groclina (opis)

 • 05.05.2017 08:40

  Volkswagen ma prawo pierwokupu akcji Groclina

 • 05.05.2017 08:11

  GROCLIN SA (6/2017) Podpisanie porozumienia z VOLKSWAGEN AG

 • 28.04.2017 18:58

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 18:56

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 25.04.2017 13:11

  GROCLIN SA (5/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.04.2017 13:09

  GROCLIN SA (4/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A.

 • 20.03.2017 16:02

  Groclin przyjął plan restrukturyzacji i założenia nowej strategii rozwoju

 • 20.03.2017 15:41

  GROCLIN SA (3/2017) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2016

 • 20.03.2017 15:39

  GROCLIN SA (2/2017) Przyjęcie programu restrukturyzacji GROCLIN S.A. oraz założenia nowej strategii rozwoju.

 • 19.01.2017 11:38

  GROCLIN SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 08.12.2016 17:53

  Quercus TFI zmniejszyło zaangażowanie w Groclin do 4,94 proc.

 • 08.12.2016 17:46

  GROCLIN SA (35/2016) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 07.12.2016 16:32

  GROCLIN SA (34/2016) Nabycie akcji spółki Groclin S.A.

 • 02.12.2016 21:10

  GROCLIN SA (33/2016) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 02.12.2016 21:05

  GROCLIN SA (32/2016) Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A.

 • 28.11.2016 08:58

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Groclin, cena docelowa 17,6 zł

 • 25.11.2016 19:32

  GROCLIN SA (31/2016) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 25.11.2016 19:30

  GROCLIN SA (30/2016) Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A.

 • 21.11.2016 09:23

  Groclin rozszerza współpracę z jednym z głównych klientów; wartość umowy 170 mln zł

 • 21.11.2016 09:14

  GROCLIN SA (29/2016) Podpisanie Porozumienia z jednym z kluczowych Klientów

 • 14.11.2016 08:15

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 13:48

  GROCLIN SA (28/2016) Korekta raportu bieżącego numer 28/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 03.11.2016 13:46

  GROCLIN SA (27/2016) Korekta raportu bieżącego nr 27/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 03.11.2016 13:45

  GROCLIN SA (26/2016) Korekta raportu bieżącego nr 26/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 03.11.2016 13:42

  GROCLIN SA (25/2016) Korekta raportu bieżącego numer 25/2016 Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 03.11.2016 13:40

  GROCLIN SA (23/2016) Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A

 • 03.11.2016 13:38

  GROCLIN SA (22/2016) Korekta raportu bieżącego numer 22/2016 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 18.10.2016 14:01

  GROCLIN SA (28/2016) Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 14.10.2016 11:17

  GROCLIN SA (27/2016) Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 28.09.2016 16:37

  GROCLIN SA (26/2016) Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 27.09.2016 16:37

  GROCLIN SA (25/2016) Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 23.09.2016 15:06

  GROCLIN SA (24/2016) Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 20.09.2016 08:51

  GROCLIN SA (23/2016) Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji Groclin S.A.

 • 20.09.2016 08:50

  GROCLIN SA (22/2016) Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 19.09.2016 12:47

  Groclin liczy na 2 tłuste lata; chce, by z Ukrainy pochodziło 70 proc. produkcji firmy

 • 31.08.2016 18:30

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 08.08.2016 14:57

  GROCLIN SA (21/2016) Korekta raportu bieżącego nr 21/2016. Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A.

 • 20.07.2016 13:59

  GROCLIN SA (21/2016) Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz mBank S.A.

 • 01.07.2016 17:14

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej Umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A..

 • 01.07.2016 17:06

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej Umowy. Umowa pożyczki ze spółką zależną.

 • 28.06.2016 14:39

  GROCLIN SA Połączenie Emitenta z podmiotem zależnym

 • 16.06.2016 12:52

  Groclin wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2016 12:51

  GROCLIN SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.

 • 16.06.2016 12:47

  GROCLIN SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A.

 • 16.06.2016 12:43

  GROCLIN SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.

 • 07.06.2016 16:21

  GROCLIN SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.05.2016 13:48

  GROCLIN SA Korekta raportu bieżącego nr 13/2016. Korekta projektu Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna. Zmiana dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

 • 20.05.2016 12:01

  GROCLIN SA Korekta raportu bieżącego nr 9/2016

 • 20.05.2016 11:58

  GROCLIN SA Korekta raportu bieżącego nr 5/2016

 • 19.05.2016 19:32

  GROCLIN SA Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 19.05.2016 19:29

  GROCLIN SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 16.05.2016 17:46

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 14:30

  Groclin kupił 51 proc. Cadm Automotive

 • 29.04.2016 14:12

  GROCLIN SA Zawarcie istotnej umowy

 • 29.04.2016 14:09

  GROCLIN SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A.

 • 21.04.2016 08:44

  GROCLIN SA Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Groclin S.A. oraz IGA Nowa Sól Sp. z o.o.

 • 19.04.2016 08:46

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. Groclinu

 • 19.04.2016 08:31

  GROCLIN SA Nabycie akcji spółki Groclin S.A.

 • 07.04.2016 13:13

  Kurs Groclinu może w krótkim terminie testosować poziom 16,5 zł (opinia)

 • 07.04.2016 08:43

  Groclin ma list intencyjny ws. produkcji poszyć foteli samochodowych dla GM za ok. 50 mln zł

 • 07.04.2016 08:31

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.04.2016 12:13

  Wyniki Groclinu w tym roku mogą wrosnąć dwucyfrowo

 • 06.04.2016 11:22

  Groclin do końca '17 może dokończyć budowę własnego zakładu w Dolinie na Ukrainie (opis)

 • 06.04.2016 10:29

  Groclin do końca '17 mieć na Ukrainie własny zakład do produkcji poszyć

 • 06.04.2016 09:24

  Groclin kupi 100 proc. udziałów w inżynierskim biurze projektowym za min. 20 mln zł

 • 06.04.2016 09:01

  GROCLIN SA Zawarcie istotnej umowy

 • 01.04.2016 20:00

  GPW: animator dla akcji GROCLIN SA

 • 31.03.2016 19:52

  GPW: komunikat dot. spółki GROCLIN SA

 • 31.03.2016 13:05

  GROCLIN SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Groclin S.A. oraz IGA Nowa Sól Sp. z o.o.

 • 30.03.2016 12:19

  GROCLIN SA Zawarcie Porozumienia do Umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW S.A.

 • 21.03.2016 22:04

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 22:03

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 21:03

  Zarząd spółki Groclin będzie rekomendować wypłatę 0,5 zł dywidendy za '15

 • 21.03.2016 20:55

  GROCLIN SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 28.01.2016 14:56

  GROCLIN SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzone rozmowy

 • 26.01.2016 08:41

  GROCLIN SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 18.12.2015 16:01

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy - zbycie aktywów.

 • 10.12.2015 14:58

  GROCLIN SA Wypowiedzenie umowy o pełnienia funkcji animatora Emitenta na GPW

 • 07.12.2015 13:06

  GROCLIN SA Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Groclin S.A.

 • 01.12.2015 15:48

  GROCLIN SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

 • 01.12.2015 14:14

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji GROCLIN S.A.

 • 16.11.2015 19:24

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.10.2015 14:20

  GROCLIN SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Groclin S.A.

 • 19.10.2015 08:35

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.09.2015 18:17

  GROCLIN SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A.

 • 02.09.2015 09:08

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy - zbycie aktywów.

 • 31.08.2015 20:18

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.07.2015 17:39

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 28.07.2015 09:03

  Groclin ma list intencyjny ws. umowy o wartości ok. 24 mln euro

 • 28.07.2015 08:55

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 22.07.2015 08:13

  Groclin ma list intencyjny ws. umowy o wartości ok. 60 mln euro

 • 22.07.2015 08:04

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 01.07.2015 16:15

  GROCLIN SA Zamknięcie transakcji i zbycie aktywów znaczącej wartości.

 • 19.06.2015 15:03

  GROCLIN SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 19 czerwca 2015 r.

 • 19.06.2015 15:01

  GROCLIN SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 19 czerwca 2015 r.

 • 17.06.2015 13:48

  GROCLIN SA Zbycie aktywów znacznej wartości

 • 09.06.2015 14:41

  GROCLIN SA Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki zależnej od emitenta oraz zbycie aktywów znacznej wartości.

 • 22.05.2015 14:46

  GROCLIN SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.05.2015 14:42

  GROCLIN SA Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 22.05.2015 14:40

  GROCLIN SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 14.05.2015 21:38

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 17:47

  GROCLIN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 17:04

  GROCLIN SA Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości inwestycji.

 • 29.04.2015 19:19

  GROCLIN SA Odwołanie prognozy wyników finansowych.

 • 01.04.2015 20:28

  GROCLIN SA Nabycie oraz zbycie aktywów o znacznej wartości.

 • 02.03.2015 18:30

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 25.02.2015 18:56

  GROCLIN SA Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce.

 • 13.02.2015 07:49

  Groclin sprzedaje część aktywów za 50 mln euro

 • 13.02.2015 07:11

  GROCLIN SA Zawarcie znaczącej umowy. Zbycie aktywów znaczącej wartości.

 • 13.02.2015 07:04

  GROCLIN SA Zawiadomienie o opóźnieniu informacji.

 • 26.01.2015 14:16

  GROCLIN SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 14.01.2015 17:17

  GROCLIN SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r.

 • 14.01.2015 17:10

  GROCLIN SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r.

 • 06.01.2015 23:03

  GROCLIN SA Zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 23.12.2014 13:29

  GROCLIN SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 13.11.2014 18:17

  GROCLIN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.11.2014 15:59

  GROCLIN SA przyjęcie przez Radę Nadzorczą spółki jednolitego tekstu Statutu

 • 04.11.2014 16:45

  GROCLIN SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na NWZ

 • 04.11.2014 16:44

  GROCLIN SA - powołanie przez NWZ członków rady nadzorczej

 • 04.11.2014 16:41

  GROCLIN SA treść uchwał podjętych przez NWZA 4 listopada 2014 r.

 • 19.10.2014 11:12

  GROCLIN SA zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 19.10.2014 11:11

  GROCLIN SA kandydatura Pana Michała Głowackiego do składu Rady Nadzorczej

 • 14.10.2014 15:32

  GROCLIN SA - kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera do składu rady nadzorczej

 • 14.10.2014 15:28

  GROCLIN SA - zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce

 • 14.10.2014 15:27

  GROCLIN SA - rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej

 • 09.10.2014 15:21

  GROCLIN SA kandydatura Piotra Halczaka do składu RN

 • 07.10.2014 16:34

  GROCLIN SA projekty uchwał na NWZ

 • 07.10.2014 16:31

  GROCLIN SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 02.10.2014 08:55

  GROCLIN SA rezygnacja z członkostwa w Radzie nadzorczej.

 • 23.09.2014 17:06

  GROCLIN SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 23 września 2014 r.

 • 23.09.2014 16:58

  GROCLIN SA treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 23 września 2014 r.

 • 19.09.2014 13:27

  GROCLIN SA zmiana dotychczas posiadanego udziału w spółce.

 • 04.09.2014 13:58

  GROCLIN SA zmiana miejsca odbycia NWZ zwołanego na 23 września 2014 r. - korekta

 • 28.08.2014 17:59

  GROCLIN SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 27.08.2014 19:51

  GROCLIN SA projekty uchwał na MWZ spółki

 • 27.08.2014 19:48

  GROCLIN SA ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

 • 27.08.2014 19:45

  GROCLIN SA rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 07.08.2014 16:24

  GROCLIN SA prowadzone negocjacje

 • 08.07.2014 16:03

  INTER GROCLIN AUTO SA odwołanie oraz powołanie osób nadzorujących

 • 08.07.2014 15:59

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana nazwy i siedziby spółki

 • 30.06.2014 08:20

  INTER GROCLIN AUTO SA informacje poufne.

 • 28.06.2014 09:26

  Inter Groclin Auto nie przejmie niemieckiej Car Trim

 • 25.06.2014 13:54

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 18.06.2014 18:00

  INTER GROCLIN AUTO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 30.05.2014 17:28

  INTER GROCLIN AUTO SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Inter Groclin Auto S.A. w dniu 30.05.2014 r.

 • 30.05.2014 17:21

  INTER GROCLIN AUTO SA powołanie przez ZWZ członków rady nadzorczej spółki.

 • 30.05.2014 17:20

  INTER GROCLIN AUTO SA - treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.05.2014 r.

 • 29.05.2014 18:20

  INTER GROCLIN AUTO SA informacja poufna

 • 26.05.2014 16:11

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura pana Piotra Halczaka do składu rady nadzorczej.

 • 26.05.2014 14:51

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura pani Marii Drzymały do składu rady nadzorczej.

 • 23.05.2014 17:10

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Janusza Brzezińskiego do składu Rady Nadzorczej

 • 23.05.2014 17:07

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Wojciecha Witkowskiego do składu Rady Nadzorczej

 • 23.05.2014 17:03

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura pana prof. Waldemara Frąckowiaka do składu rady nadzorczej.

 • 23.05.2014 16:58

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Mike'a Gerstnera do składu rady nadzorczej.

 • 23.05.2014 16:47

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura pana Piotra Gałązki do składu rady nadzorczej.

 • 23.05.2014 16:41

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga do składu Rady Nadzorczej.

 • 23.05.2014 16:35

  INTER GROCLIN AUTO SA kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera do składu Rady Nadzorczej

 • 19.05.2014 12:54

  Inter Groclin Auto ma umowę o wartości 100 mln euro na produkcję poszyć foteli samochodowych

 • 19.05.2014 12:45

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.05.2014 08:31

  Inter Groclin Auto obniża prognozę zysku EBITDA do 30-32 mln zł w '14

 • 15.05.2014 08:09

  INTER GROCLIN AUTO SA korekta prognozy na rok 2014.

 • 15.05.2014 08:08

  INTER GROCLIN AUTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 18:04

  Groclin będzie produkował poszycia do Forda, szacowana wartość dostaw to blisko 50 mln euro

 • 14.05.2014 17:33

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.04.2014 18:23

  Zbigniew Drzymała zrezygnował z funkcji prezesa Inter Groclin Auto

 • 30.04.2014 18:22

  INTER GROCLIN AUTO SA rezygnacja prezesa zarządu oraz powołanie zarządu

 • 30.04.2014 18:22

  INTER GROCLIN AUTO SA podpisanie aneksu do umowy akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2013 r.

 • 30.04.2014 18:16

  INTER GROCLIN AUTO SA projekty uchwał na ZWZ

 • 30.04.2014 18:15

  INTER GROCLIN AUTO SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 25.04.2014 09:00

  Inter Groclin Auto chce przejąć niemiecką spółkę Car Trim

 • 25.04.2014 08:41

  INTER GROCLIN AUTO SA - informacje poufne

 • 08.04.2014 17:41

  INTER GROCLIN AUTO SA nabycie akcji SeaTcon AG

 • 07.04.2014 09:24

  BM BGŻ rekomenduje "sprzedaj" Inter Groclin Auto, cena docelowa 17,74 zł

 • 31.03.2014 16:02

  INTER GROCLIN AUTO SA połączenie emitenta z podmiotami zależnymi.

 • 24.03.2014 12:57

  INTER GROCLIN AUTO SA zaprzestanie pełnienia funkcji animatora rynku dla akcji Inter Groclin Auto SA

 • 28.02.2014 16:16

  INTER GROCLIN AUTO SA nabycie przez emitenta oraz jednostkę od niego zależną aktywów o znacznej wartości.

 • 19.02.2014 11:09

  INTER GROCLIN AUTO SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzone negocjacje

 • 05.02.2014 12:29

  INTER GROCLIN AUTO SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na NWZ

 • 03.02.2014 15:13

  INTER GROCLIN AUTO SA - treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 3 lutego 2014 r.

 • 17.01.2014 16:11

  INTER GROCLIN AUTO SA lista informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 17.01.2014 15:59

  INTER GROCLIN AUTO SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 09.01.2014 16:41

  GPW: Komunikat - INTER GROCLIN AUTO

 • 07.01.2014 09:12

  INTER GROCLIN AUTO SA powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem

 • 03.01.2014 13:29

  INTER GROCLIN AUTO SA Korekta raportu bieżącego nr 58/2013.

 • 31.12.2013 16:48

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana znaczących umów

 • 13.12.2013 18:41

  GPW: Korekta indeksów mWIG40, sWIG80, WIG oraz WIG-Poland

 • 13.12.2013 17:37

  Po sesji 20 XII Pelion zastąpi Alchemię w mWIG40

 • 29.11.2013 17:57

  INTER GROCLIN AUTO SA bycie przez jednostkę zależną aktywów znacznej wartości

 • 20.11.2013 08:50

  Inter Groclin Auto prognozuje 39-45 mln zł EBITDA na 2014 rok

 • 20.11.2013 08:48

  INTER GROCLIN AUTO SA prognoza przychodów ze sprzedaży i EBITDA grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za 2014 r.

 • 08.11.2013 18:19

  GPW: animator dla INTER GROCLIN AUTO S.A.

 • 07.10.2013 18:57

  INTER GROCLIN AUTO SA stanowisko zarządu spółki dotyczące publicznego wezwania.

 • 26.09.2013 14:25

  Groclin planuje podać w czwartym kwartale prognozy przychodów i EBITDA na 2014 rok

 • 26.09.2013 13:28

  Inter Groclin Auto ma list nominacyjny na dostawy tapicerki dla Nissana o wartości 104 mln euro

 • 26.09.2013 12:46

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 20.09.2013 14:23

  Zbigniew Drzymała wezwał do sprzedaży 0,77 proc. akcji Inter Groclin Auto po 17,84 zł

 • 17.09.2013 19:47

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana znaczących umów

 • 17.09.2013 15:20

  INTER GROCLIN AUTO SA korekta raportu bieżącego nr 43/2013

 • 30.08.2013 18:03

  INTER GROCLIN AUTO SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 29.08.2013 17:46

  INTER GROCLIN AUTO SA rejestracja przez sąd powołania osoby zarządzającej jednostki zależnej

 • 20.08.2013 14:55

  INTER GROCLIN AUTO SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego emitenta oraz zmian w składzie organów spółki.

 • 12.08.2013 15:17

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 23.07.2013 20:20

  INTER GROCLIN AUTO SA spłata kredytów

 • 19.07.2013 16:39

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana umów.

 • 19.07.2013 15:48

  INTER GROCLIN AUTO SA spłata kredytów w Banku Zachodnim WBK SA.

 • 08.07.2013 08:17

  INTER GROCLIN AUTO SA zawarcie znaczących umów

 • 28.06.2013 15:34

  INTER GROCLIN AUTO SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 28.06.2013 15:32

  INTER GROCLIN AUTO SA - zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZW

 • 28.06.2013 15:30

  INTER GROCLIN AUTO SA nabycie akcji emitenta przez osoby blisko związane z członkiem organu emitenta.

 • 28.06.2013 15:15

  INTER GROCLIN AUTO SA objęcie akcji emitenta.

 • 28.06.2013 15:03

  INTER GROCLIN AUTO SA - zawarcie porozumienia

 • 27.06.2013 20:01

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana znaczących umów.

 • 27.06.2013 15:45

  INTER GROCLIN AUTO SA korekta raportu bieżącego nr 35/2013.

 • 21.06.2013 20:10

  INTER GROCLIN AUTO SA odwołanie oraz powołanie osób zarządzających i nadzorujących

 • 21.06.2013 19:57

  INTER GROCLIN AUTO SA podpisanie aneksu do istotnej warunkowej umowy inwestycyjnej, spełnienie warunku zawieszającego, nabycie aktywów znacznej wartości.

 • 19.06.2013 15:38

  INTER GROCLIN AUTO SA spełnienie się warunku zawartego w istotnej warunkowej umowie inwestycyjnej.

 • 14.06.2013 13:43

  INTER GROCLIN AUTO SA spełnienie się warunku zawartego w istotnej warunkowej umowie inwestycyjnej

 • 06.06.2013 18:42

  INTER GROCLIN AUTO SA spełnienie się warunku zawartego w istotnej warunkowej umowie inwestycyjnej

 • 06.06.2013 18:41

  INTER GROCLIN AUTO SA zmiana praw z papierów wartościowych emitenta

 • 06.06.2013 18:39

  INTER GROCLIN AUTO SA wpisanie do KRS zmian statutu

 • 05.06.2013 11:24

  INTER GROCLIN AUTO SA lista informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

 • 16.05.2013 14:38

  INTER GROCLIN AUTO SA akcjonariusze na NWZ w dniu 25 kwietnia 2013 r.

 • 15.05.2013 17:38

  INTER GROCLIN AUTO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 17:32

  INTER GROCLIN AUTO SA treść projektów uchwał na NWZ 21 maja 2013 r.

 • 25.04.2013 17:25

  INTER GROCLIN AUTO SA zwołanie NWZ na 21 maja 2013 r.

 • 25.04.2013 17:11

  INTER GROCLIN AUTO SA treść uchwał podjętych przez NWZ 25 kwietnia 2013 r.

 • 25.04.2013 17:08

  INTER GROCLIN AUTO SA podpisanie aneksu do istotnej warunkowej umowy inwestycyjnej

 • 23.04.2013 09:45

  INTER GROCLIN AUTO SA zwołanie ZWZ na dzień 20 maja 2013 r.

 • 23.04.2013 09:45

  INTER GROCLIN AUTO SA treść projektów uchwał wraz z załącznikami na ZWZ 20 maja 2013 r.