Fasing SA

skrót: FSG

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Karbon-2 sp. z o.o.1 868 05660,11%1 868 05660,11%

Kategoria • 21.12.2020 14:54

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (55/2020) Informacja Zarządu

 • 18.12.2020 14:06

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (54/2020) Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego

 • 17.12.2020 18:45

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (53/2020) Sprzedaż jedynego udziału w spółce K.B.P. Kettenwerk Becker-Pruente GmbH

 • 17.12.2020 18:44

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (52/2020) Nabycie dwóch unijnych znaków towarowych od spółki K.B.P. Kettenwerk Becker-Pruente GmbH

 • 10.12.2020 14:07

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (51/2020) Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki

 • 07.12.2020 12:46

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (50/2020) Nabycie pakietu akcji MOJ S.A.

 • 03.12.2020 14:23

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (49/2020) Umowa ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.

 • 30.11.2020 14:35

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (48/2020) Aneks do umowy kredytowej ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA"

 • 26.11.2020 08:13

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 23.11.2020 13:07

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (47/2020) Nabycie akcji MOJ S.A.

 • 10.11.2020 13:28

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (46/2020) Informacja Zarządu

 • 09.11.2020 12:28

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (45/2020) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 30.10.2020 08:24

  FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA (44/2020) Aneks do umowy kredytowej ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA"

 • 14.10.2020 13:46

  FASING SA (43/2020) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A

 • 12.10.2020 13:52

  FASING SA (42/2020) Informacja Zarządu

 • 05.10.2020 10:54

  FASING SA (41/2020) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 30.09.2020 13:42

  FASING SA (40/2020) Umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.

 • 25.09.2020 17:46

  FASING SA (39/2020) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A.

 • 25.09.2020 13:47

  FASING SA (38/2020) Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 24.09.2020 18:53

  FASING SA (37/2020) Zawarcie porozumienia akcjonariuszy spółki MOJ S.A.

 • 21.09.2020 14:20

  FASING SA (36/2020) Aneks do umowy z Jastrzębską Spółką Węglową

 • 16.09.2020 08:19

  FASING SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 08.09.2020 14:08

  FASING SA (35/2020) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 20.08.2020 12:40

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (34/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 12.08.2020 13:32

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (33/2020) Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.

 • 25.06.2020 13:21

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (27/2020) Umowa z Polską Grupą Górniczą S.A.

 • 22.06.2020 16:39

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (26/2020) Umowa ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.

 • 18.06.2020 14:55

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (25/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 18.06.2020 14:25

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (24/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.

 • 18.06.2020 08:08

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.06.2020 11:47

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (23/2020) Umowa pożyczki zawarta z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

 • 01.06.2020 14:25

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (22/2020) Aneks do zawartej Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.

 • 26.05.2020 13:32

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (21/2020) Działania w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej" - porozumienie ws. obniżenia wymiaru czasu pracy

 • 18.05.2020 14:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (20/2020) Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 09.05.2020 00:04

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (19/2020) Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2019 rok

 • 09.05.2020 00:02

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (18/2020) Informacja dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2019 rok

 • 09.05.2020 00:00

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 09.05.2020 00:00

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 07.05.2020 09:38

  Branża okołogórnicza apeluje o powołanie zespołu kryzysowego dla branży wydobywczej

 • 21.04.2020 14:16

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (17/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 10.04.2020 10:17

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (16/2020) Przedłużenie terminu wykonania umowy

 • 02.04.2020 17:29

  Fasing dokona odpisu o wartości 5 mln zł

 • 02.04.2020 17:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (15/2020) Utworzenie odpisu aktualizacyjnego

 • 31.03.2020 14:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (14/2020) Aneks do umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Spółdzielczym

 • 30.03.2020 15:02

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (13/2020) Umowa ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.

 • 30.03.2020 14:38

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (12/2020) Aneks do zawartej Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.

 • 20.03.2020 13:14

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (11/2020) Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

 • 20.03.2020 12:59

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (10/2020) Informacja Zarządu w sprawie wpływu koronawirusa Covid-19 na działalność Spółki

 • 04.03.2020 14:10

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (9/2020) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 26.02.2020 14:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (8/2020) Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego

 • 26.02.2020 11:07

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (7/2020) Kontrakt z firmą ADDITIONAL LIABILITY COMPANY MINE BILOZERSKA (Ukraina)

 • 26.02.2020 11:07

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (6/2020) Kontrakt z firmą DTEK PAVLOGRADUGOL, PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY (Ukraina)

 • 24.02.2020 13:40

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (5/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 24.02.2020 13:38

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (4/2020) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 06.02.2020 14:18

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (2/2020) Umowa faktoringu

 • 29.01.2020 13:00

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 19.12.2019 14:25

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (54/2019) Informacja Zarządu

 • 17.12.2019 15:21

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (53/2019) Umowa kredytowa

 • 06.12.2019 14:45

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (52/2019) Umowa pożyczki z firmą PEAC (Poland) Sp. z o.o.

 • 06.12.2019 14:11

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (51/2019) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 02.12.2019 11:53

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (50/2019) Kontrakt z firmą WAFIOS Aktiengesellscgaft (Niemcy)

 • 26.11.2019 17:42

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 26.11.2019 14:26

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (49/2019) Transakcje z firmą OOO "Zavody gornovo oborudovanija i instrumenta FASING" (Rosja)

 • 20.11.2019 13:39

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (48/2019) Transakcje z firmą DTEK Pavlogradugol.

 • 04.11.2019 11:48

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (47/2019) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A.

 • 30.10.2019 16:59

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (46/2019) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A.

 • 30.10.2019 16:58

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (45/2019) Umowa kredytowa

 • 29.10.2019 19:47

  GPW: wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji spółki FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.

 • 22.10.2019 10:12

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (44/2019) Dopuszczenie do obrotu obligacji serii A

 • 21.10.2019 18:33

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.

 • 18.10.2019 12:19

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (43/2019) Umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.

 • 08.10.2019 13:39

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (42/2019) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 26.09.2019 13:00

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (41/2019) Transakcje ze spółką zależną

 • 24.09.2019 13:13

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (40/2019) Umowa z Lubelskim Węglem "BOGDANKA" S.A.

 • 29.08.2019 17:41

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 13:24

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (39/2019) Informacja Zarządu w sprawie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 29.08.2019 08:20

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 21.05.2019 15:07

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (24/2019) Umowa dostawy

 • 21.05.2019 14:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (24/2018) Umowa dostawy

 • 17.04.2019 11:12

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (13/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 .

 • 29.03.2019 14:26

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (9/2019) Aneks do umowy kredytowej ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA"

 • 29.03.2019 14:22

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (8/2019) Aneks do zawartej Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.

 • 22.03.2019 13:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (7/2019) Rozszerzenie składu Zarządu Spółki

 • 21.02.2019 15:35

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (6/2019) Umowa faktoringu

 • 11.02.2019 11:04

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (5/2019) Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za 2018 rok

 • 06.02.2019 11:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (4/2019) Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.

 • 04.02.2019 14:21

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (3/2019) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 28.01.2019 14:13

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (2/2019) Aneks przedłużający umowę z Lubelskim Węglem "BOGDANKA" S.A.

 • 18.01.2019 12:20

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 11.12.2018 13:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (47/2018) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 11.12.2018 13:32

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (46/2018) Transakcje z firmą DTEK Pavlogradugol.

 • 06.12.2018 13:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (45/2018) Umowa kredytowa

 • 29.11.2018 07:47

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 16.11.2018 12:15

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (44/2018) Kontrakt z firmą Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co., Ltd.

 • 16.11.2018 12:14

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (43/2018) : Umowa ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.

 • 15.11.2018 14:09

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (42/2018) Aneks do zawartej z Santander Bank Polska S.A. Umowy o MultiLinię

 • 22.10.2018 14:20

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (41/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za 9 miesięcy 2018 roku

 • 01.10.2018 13:44

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (40/2018) Kontrakt z firmą CENTRAL CONCENTRATING MILL PAVLOGRADSKA LIMITED LIABILITY COMPANY z siedzibą w Ukrainie

 • 27.09.2018 14:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (39/2018) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 25.09.2018 13:57

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (38/2018) Aneks do umowy kredytowej z bankiem Deutsche Bank Polska S.A.

 • 19.09.2018 14:51

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (37/2018) Umowa faktoringu

 • 05.09.2018 14:28

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (36/2018) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 05.09.2018 14:27

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (35/2018) Transakcje z firmą Węglokoks S.A.

 • 31.08.2018 08:06

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 29.08.2018 14:43

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (34/2018) Umowy kredytowe

 • 24.07.2018 13:42

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (33/2018) Aneks do umowy kredytowej

 • 20.07.2018 17:03

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (32/2018) Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku

 • 03.07.2018 11:25

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (31/2018) Aneks do zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy o MultiLinię

 • 19.06.2018 14:41

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (30/2018) Aneks do zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy o MultiLinię

 • 15.06.2018 10:22

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (29/2018) Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki

 • 15.06.2018 10:21

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (28/2018) Umowa ze spółką Tauron Wydobycie S.A.

 • 14.06.2018 12:00

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (27/2018) Zbycie 100% udziałów spółki zależnej

 • 12.06.2018 13:52

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (26/2018) Powołanie Komitetu Audytu

 • 12.06.2018 13:51

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (25/2018) Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 12.06.2018 13:50

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 12 czerwca 2018 roku.

 • 12.06.2018 13:50

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (23/2018) Podjęta uchwała przez ZWZ Spółki w sprawie dywidendy.

 • 12.06.2018 13:49

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (22/2018) Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 11.06.2018 14:03

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (21/2018) Transakcje ze spółką zależną

 • 25.05.2018 14:41

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (20/2018) Umowa kredytowa

 • 25.05.2018 07:18

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 13:40

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (19/2018) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 16.05.2018 12:42

  Fasing chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję za '17

 • 16.05.2018 12:29

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (18/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 16.05.2018 12:28

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (17/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.

 • 14.05.2018 13:55

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (16/2018) Umowa ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.

 • 14.05.2018 13:53

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (15/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 rok

 • 14.05.2018 13:52

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (14/2018) Umowa z JSW S.A.

 • 27.04.2018 19:51

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 19:32

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 27.04.2018 13:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (13/2018) Aneksy do umów kredytowych z bankiem Deutsche Bank Polska S.A.

 • 27.04.2018 13:35

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (12/2018) Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki

 • 16.04.2018 13:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (11/2018) Aneks do zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy o Multilinię

 • 05.04.2018 13:05

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (10/2018) Zawarcie kontraktów

 • 29.03.2018 10:34

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (9/2018) Umowa znacząca

 • 16.03.2018 08:42

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (8/2018) Transakcje z firmą DTEK Pavlogradugol.

 • 01.03.2018 14:27

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (7/2018) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 21.02.2018 13:51

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (2018/6) Umowa znacząca.

 • 26.01.2018 10:29

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (5/2018) Zawarcie kontraktu

 • 16.01.2018 11:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (4/2018) Transakcje ze spółką zależną

 • 16.01.2018 11:22

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 16.01.2018 11:22

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (2/2018) Zawarcie kontraktu

 • 15.01.2018 12:41

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (1/2018) Umowy znaczące

 • 18.12.2017 19:34

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (47/2017) Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 14.12.2017 16:46

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (46/2017) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 07.12.2017 13:48

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (45/2017) Transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB

 • 22.11.2017 11:17

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (44/2017) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 17.11.2017 08:06

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 16.11.2017 14:40

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (43/2017) Aneks do zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy o Multilinię

 • 15.11.2017 15:07

  Fasing ma umowę o współpracy w Wietnamie, wartość inwestycji to ok. 30 mln euro

 • 15.11.2017 14:32

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (42/2017) Informacja Zarządu dot. Wstępnej Umowy o Współpracy

 • 13.11.2017 14:51

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (41/2017) Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego

 • 06.11.2017 10:44

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (40/2017) Umowa znacząca.

 • 31.10.2017 12:29

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (39/2017) Wpis do KRS spółki zależnej.

 • 18.10.2017 10:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (38/2017) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 05.10.2017 13:44

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (37/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 05.10.2017 13:41

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (36/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 5 października 2017 roku.

 • 05.10.2017 13:40

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (35/2017) Informacja dot. nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej

 • 05.10.2017 13:39

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (34/2017) Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 27.09.2017 13:12

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (33/2017) Transakcje z Przedsiębiorstwem Handlu Hurtowego MEGATOR B. Nowicka - Żurawska, R. Żurawski Sp. j.

 • 19.09.2017 12:38

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (32/2017) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 12.09.2017 11:30

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (31/2017) Umowa znacząca.

 • 07.09.2017 11:04

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (30/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 07.09.2017 11:03

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (29/2017) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.

 • 05.09.2017 11:45

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (28/2017) Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok.

 • 31.08.2017 10:34

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (27/2017) Transakcje z firmą DTEK Pavlogradugol.

 • 31.08.2017 07:27

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 03.08.2017 19:12

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (26/2017) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 27.07.2017 10:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (25/2017) Podpisanie umowy przez Kontrahenta (Zamawiającego).

 • 21.07.2017 09:00

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (24/2017) Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2017 roku.

 • 18.07.2017 13:27

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (23/2017) Podpisanie kontraktu

 • 17.07.2017 13:55

  Fasing podpisał umowę o maksymalnej wartości ok. 25,7 mln zł netto

 • 17.07.2017 13:40

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (22/2017) Umowa znacząca.

 • 30.06.2017 14:38

  Fasing utworzy wspólne przedsięwzięcie z chińskim partnerem

 • 30.06.2017 14:16

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (21/2017) Informacja zarządu Spółki.

 • 12.06.2017 14:11

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (20/2017) Umowa znacząca.

 • 12.06.2017 12:37

  Fasing wypłaci 0,8 zł dywidendy na akcję za '16

 • 12.06.2017 12:26

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (19/2017) Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

 • 12.06.2017 12:25

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (18/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 12 czerwca 2017 roku.

 • 12.06.2017 12:24

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (17/2017) Podjęta uchwała przez ZWZ Spółki w sprawie dywidendy.

 • 12.06.2017 12:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (16/2017) Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 19.05.2017 07:29

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 17.05.2017 11:58

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (15/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 17.05.2017 11:57

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (14/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.

 • 12.05.2017 11:41

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (13/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 rok Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 rok

 • 04.05.2017 10:30

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (12/2017) Udzielenie prokury

 • 28.04.2017 23:57

  Zysk netto Fasingu w '16 spadł o 56 proc. do 3,5 mln zł, CAPEX na '17 to 11 mln zł

 • 28.04.2017 23:20

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 18:27

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 10.04.2017 11:47

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (11/2017) Aneks do zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowy o MultiLinię.

 • 29.03.2017 13:08

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (9/2017) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 21.03.2017 12:58

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (8/2017) Aneks do umowy kredytowej.

 • 20.03.2017 11:53

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (7/2017) Umowa znacząca.

 • 10.03.2017 11:53

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (6/2017) Umowa znacząca.

 • 01.03.2017 10:17

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (5/2017) Umowa o współpracy

 • 28.02.2017 07:26

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 16.02.2017 10:59

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (4/2017) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 10.02.2017 10:12

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (3/2017) Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za 2016 rok.

 • 25.01.2017 12:16

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 05.01.2017 14:10

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (1/2017) Transakcje z firmą DUBELOW S.R.O.

 • 14.11.2016 17:34

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 09:43

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (34/2016) Umowa faktorinu.

 • 11.10.2016 20:05

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (33/2016) Transakcje z podmiotem zależnym.

 • 06.10.2016 12:06

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (32/2016) Transakcje z podmiotem dominującym.

 • 30.08.2016 17:51

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.07.2016 17:34

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (31/2016) Umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 25.07.2016 17:32

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (30/2016) Aneks do umowy kredytowej.

 • 22.07.2016 12:16

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (29/2016) Umowa znacząca

 • 06.07.2016 11:35

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (28/2016) uzupełnienie do ISR Grupy Kapitałowej FASING S.A.

 • 04.07.2016 14:42

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Przyjęcie Indywidualnego Standardu Raportowania Grupy Kapitałowej FASING S.A.

 • 15.06.2016 11:18

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Nabycie udziałów

 • 10.06.2016 13:33

  Fasing wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję za '15

 • 10.06.2016 13:27

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 10.06.2016 13:27

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 10 czerwca 2016 roku.

 • 10.06.2016 13:26

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Podjęta uchwała przez ZWZ Spółki w sprawie dywidendy.

 • 10.06.2016 13:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 31.05.2016 11:46

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Aneks do umowy kredytowej.

 • 24.05.2016 11:26

  Fasing widzi duży potencjał w Chinach, liczy na "widoczne" rezultaty w '17 (wywiad)

 • 18.05.2016 11:46

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 13.05.2016 17:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 11:47

  Fasing chce wypłacić 0,80 zł dywidendy na akcję

 • 10.05.2016 11:29

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką Dubelow s.r.o.

 • 10.05.2016 11:29

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 10.05.2016 11:26

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.

 • 09.05.2016 11:16

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

 • 09.05.2016 11:15

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2015 rok

 • 29.04.2016 17:43

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 29.04.2016 17:42

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 28.04.2016 14:28

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa znacząca.

 • 27.04.2016 11:09

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Aneks do umowy kredytowej.

 • 25.04.2016 15:15

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Utworzenie spółki zależnej w Chinach

 • 18.04.2016 12:50

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Aneks do umowy kredytowej.

 • 08.04.2016 13:59

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa znacząca.

 • 29.03.2016 13:11

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Podpisanie umów przez Kontrahenta (Zamawiającego).

 • 14.03.2016 11:46

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa znacząca.

 • 29.02.2016 17:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 16.02.2016 14:38

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Aneks do umowy kredytowej.

 • 29.01.2016 09:10

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 26.01.2016 10:17

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa znacząca.

 • 20.01.2016 09:21

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 13.01.2016 11:39

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.01.2016 11:38

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 08.01.2016 13:38

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej

 • 29.12.2015 10:05

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Aneks do umowy znaczącej

 • 22.12.2015 12:03

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Udzielenie poręczeń podmiotowi zależnemu

 • 03.12.2015 10:06

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 25.11.2015 12:31

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką MOJ S.A. na wartość umowy znaczącej.

 • 25.11.2015 12:29

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA nformacja nt. terminowej transakcji walutowej typu forward.

 • 10.11.2015 17:31

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.09.2015 12:03

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 28.08.2015 17:58

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 12.08.2015 10:22

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Objęcie udziałów w spółce akcyjnej

 • 17.07.2015 11:41

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej

 • 15.07.2015 13:20

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Informacja nt. terminowych transakcji walutowych typu forward.

 • 08.07.2015 13:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Aneks do umowy kredytowej.

 • 29.06.2015 14:42

  Fasing wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję

 • 29.06.2015 14:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 29.06.2015 14:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku.

 • 29.06.2015 14:36

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Podjęta uchwała przez ZWZ Spółki w sprawie dywidendy.

 • 29.06.2015 14:35

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 19.06.2015 14:26

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Informacja Zarządu o podpisaniu umowy znaczącej

 • 19.06.2015 14:25

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego

 • 16.06.2015 12:10

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką Aurubis AG

 • 15.06.2015 13:41

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa znacząca.

 • 01.06.2015 12:13

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką Dubelow s.r.o. na wartość znaczącej umowy

 • 27.05.2015 14:24

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa kredytowa

 • 22.05.2015 09:53

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką zależną na wartość umowy znaczącej

 • 21.05.2015 11:37

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie hipoteki.

 • 21.05.2015 11:36

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 21.05.2015 11:35

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.

 • 20.05.2015 14:08

  Producenci maszyn dla górnictwa w I kw. z niższym zyskiem i rentownością (tabela)

 • 15.05.2015 17:34

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 13:25

  Fasing chce wypłacić 0,80 zł dywidendy na akcję

 • 11.05.2015 13:17

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

 • 11.05.2015 13:17

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą

 • 11.05.2015 13:16

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2014 rok

 • 08.05.2015 14:07

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką Aurubis AG

 • 30.04.2015 18:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 21.04.2015 11:46

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką Dubelow s.r.o.

 • 26.03.2015 11:51

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa znacząca

 • 23.03.2015 14:23

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowy znaczące.

 • 06.03.2015 12:32

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 06.03.2015 10:15

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką Aurubis AG

 • 04.03.2015 12:28

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

 • 27.02.2015 17:35

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 26.02.2015 10:13

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką Dubelow s.r.o.

 • 19.02.2015 09:55

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Transakcje ze spółką MOJ S.A. na wartość umowy znaczącej.

 • 02.02.2015 10:42

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa znacząca

 • 23.01.2015 10:56

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Umowa znacząca

 • 12.01.2015 11:00

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 09.01.2015 14:02

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 23.12.2014 13:58

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA aneks do umowy znaczącej

 • 23.12.2014 11:55

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 03.12.2014 12:55

  FASING SA zbycie 100% udziałów spółki zależnej

 • 20.11.2014 14:10

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA udzielenie poręczeń podmiotowi zależnemu.

 • 18.11.2014 15:50

  FASING SA transakcje ze spółką zależną na wartość umowy znaczącej

 • 17.11.2014 11:36

  FASING SA transakcje ze spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa SA

 • 13.11.2014 07:55

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 14:36

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA umowa znacząca

 • 28.10.2014 13:13

  Fasing w ciągu dwóch lat chce uruchomić wydobycie w kopalni Barbara-Chorzów

 • 28.10.2014 12:44

  FASING SA transakcje ze spółką MOJ S.A. na wartość umowy znaczącej.

 • 28.08.2014 17:31

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 22.08.2014 10:08

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA transakcje ze spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

 • 19.08.2014 12:13

  FASING SA zawarcie porozumień z Kompanią Węglową SA i Jastrzębską Spółką Węglową SA

 • 18.08.2014 14:14

  FASING SA ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 08.07.2014 10:57

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA przystąpienie do spółki i objęcie udziałów.

 • 25.06.2014 11:35

  Fasing wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2014 11:31

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Podjęta uchwała przez ZWZ spółki w sprawie dywidendy.

 • 25.06.2014 11:31

  FASING SA wykaz akcjonariuszy

 • 25.06.2014 11:30

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Podjęte uchwały na ZWZ

 • 23.06.2014 13:55

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA zmiana wartości ustanowionego zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

 • 06.06.2014 10:42

  FASING SA aneks do umowy znaczącej

 • 05.06.2014 08:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA podpisanie kontraktu

 • 04.06.2014 07:05

  Druga połowa '14 może być trudna dla producentów maszyn górniczych (analiza)

 • 22.05.2014 11:10

  FASING SA umowa znacząca

 • 22.05.2014 11:09

  FASING SA transakcje ze spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

 • 21.05.2014 12:16

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA - projekty uchwał na ZWZ spółki

 • 21.05.2014 12:16

  FASING SA ZWZ - termin i porządek obrad

 • 20.05.2014 14:02

  Fasing chce wypłacić 0,70 zł dywidendy na akcję

 • 20.05.2014 13:56

  FASING SA wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

 • 20.05.2014 13:56

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA ocena sytuacji spółki dokonana przez radę nadzorczą

 • 20.05.2014 13:55

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA opinia rady nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2013 rok

 • 19.05.2014 12:57

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA przystąpienie do spółki i objęcie udziałów.

 • 14.05.2014 17:34

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 21:14

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 19:39

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 28.04.2014 14:04

  FASING SA transakcje ze spółką MOJ SA na wartość umowy znaczącej

 • 11.03.2014 14:29

  FASING SA ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

 • 28.02.2014 17:34

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 27.02.2014 14:31

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA umowa znacząca.

 • 19.02.2014 09:33

  FASING SA transakcje ze spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa SA

 • 17.02.2014 14:57

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA umowa kredytowa

 • 12.02.2014 16:00

  Fasing podtrzymuje chęć wprowadzenia Shandong Liangda na giełdę w Chinach (wywiad)

 • 12.02.2014 15:45

  Fasing w '13 miał gorszy rdr zysk netto; może wypłacić podobną rdr dywidendę (wywiad)

 • 29.01.2014 12:41

  FASING SA umowa znacząca

 • 22.01.2014 13:34

  FASING SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 22.01.2014 13:33

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA udzielenie prokury

 • 21.01.2014 11:48

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA aneks do zawartego kontraktu

 • 10.01.2014 13:13

  FASING SA aneks do umowy cesji wierzytelności

 • 03.01.2014 10:43

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA - zawarcie aneksu do umowy cesji wierzytelności.

 • 27.11.2013 12:06

  FASING SA transakcje ze spółką MOJ SA na wartość umowy znaczącej

 • 26.11.2013 12:22

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA umowa znacząca

 • 15.11.2013 14:49

  FASING SA korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. - sprostowanie pomyłki pisarskiej

 • 12.11.2013 14:16

  FASING SA transakcje ze spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa SA

 • 29.10.2013 10:50

  FASING SA odwołanie wiceprezesa zarządu oraz zmniejszenie liczby członków zarządu spółki

 • 17.10.2013 13:02

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA umowa znacząca

 • 02.10.2013 12:35

  FASING SA aneks do umowy znaczącej

 • 01.10.2013 13:12

  FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA rozszerzenie składu zarządu spółki