Ferro SA

skrót: FRO

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Zajmuje czołową pozycję w Polce na rynku sprzedaży zaworów i drugie w sprzedaży baterii. Produkcja Grupy realizowana jest w dwóch zakładach: w Czechach i w Chinach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NN OFEportfel4 023 71118,94%4 023 71118,94%
Multimedia Polska SAportfel3 882 21918,27%3 882 21918,27%
PKO BP Bankowy OFEz PKO DFE, ZWZ3 882 21918,28%3 882 21918,28%
Aviva OFEportfel3 182 32614,98%3 182 32614,98%
PTE Aegon SAAegon OFE2 210 69610,00%2 210 69610,00%
Santander TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne1 390 1286,54%1 390 1286,54%

Kategoria • 09.12.2020 12:41

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Ferro do 25,7 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 03.12.2020 17:21

  FERRO SA (17/2020) Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.11.2020 13:29

  Ferro wróci do tematu aktualizacji strategii po finalizacji przejęcia, IV kw. zgodny z oczekiwaniami

 • 26.11.2020 18:32

  Ferro chce przejąć spółki Termet i Tester

 • 26.11.2020 17:45

  FERRO SA (16/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Termet S.A. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Tester sp. z o.o.

 • 26.11.2020 17:14

  FERRO SA (15/2020) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumienia o wyłączności na negocjacje i nabycie akcji Termet S.A. oraz udziałów w Tester sp. z o.o. wraz z aneksami

 • 20.11.2020 16:40

  FERRO SA (14/2020) Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej

 • 19.11.2020 17:30

  Zysk netto Ferro w III kw. wzrósł rdr o 62 proc., grupa podtrzymuje cele strategiczne

 • 19.11.2020 17:07

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 13.11.2020 14:51

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Ferro do 22 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 06.11.2020 12:16

  FERRO SA (13/2020) Oddalenie przez NSA skargi kasacyjnej Spółki na wyrok WSA oddalający skargę na decyzję organu II instancji utrzymującą w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego

 • 24.09.2020 15:50

  Ferro pracuje nad M&A; zakładany poziom inwestycji powinien być utrzymany

 • 17.09.2020 17:39

  Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 12,3 mln zł wobec 9,5 mln zł przed rokiem (opis)

 • 17.09.2020 17:23

  Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 12,3 mln zł wobec 9,5 mln zł przed rokiem

 • 17.09.2020 17:06

  FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 31.08.2020 16:09

  FERRO SA (12/2020) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 31.08.2020 16:05

  Ferro wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję za '19

 • 31.08.2020 16:01

  FERRO SA (11/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 31.08.2020 15:57

  FERRO SA (10/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 27.08.2020 15:49

  FERRO SA (9/2020) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną

 • 18.08.2020 16:11

  Sąd uwzględnił skargę kasacyjną Ferro ws. zobowiązania podatkowego, sprawa będzie ponownie rozpatrywana

 • 18.08.2020 15:43

  FERRO SA (8/2020) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględniający skargę kasacyjną Ferro S.A.

 • 25.05.2020 13:43

  Ferro planuje ograniczyć inwestycje w 2020 roku

 • 19.05.2020 17:29

  Wyniki Ferro w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.05.2020 17:10

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 06.04.2020 16:20

  Rekomendacja zarządu Ferro dot. podziału zysku z '19 po koniec II kw.

 • 30.03.2020 17:50

  Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w '19 40 mln zł, wzrost rdr o 6 proc.

 • 30.03.2020 17:13

  FERRO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.03.2020 17:09

  FERRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.03.2020 11:35

  FERRO SA (4/2020) Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 18.02.2020 17:02

  Fundusze Santander TFI mają poniżej 5 proc. akcji Ferro

 • 18.02.2020 16:21

  FERRO SA (3/2020) Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 31.01.2020 12:56

  Koronawirus na razie bez wpływu na plany produkcyjne polskich fabryk w Chinach (analiza)

 • 23.01.2020 14:17

  FERRO SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 23.01.2020 12:52

  FERRO SA (1/2020) Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

 • 06.12.2019 15:49

  FERRO SA (26/2019) Powiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 06.12.2019 10:17

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Ferro do "kupuj", a cenę docelową do 17,8 zł

 • 25.11.2019 13:25

  Potencjalna akwizycja Ferro najwcześniej w 2020 roku (wywiad)

 • 18.11.2019 17:42

  Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w III kw. 14,5 mln zł wobec 11,9 mln zł przed rokiem

 • 18.11.2019 17:12

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 13.11.2019 13:55

  FERRO SA (25/2019) Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.

 • 27.09.2019 11:58

  FERRO SA (24/2019) Zmiany funkcji w Zarządzie Spółki

 • 13.09.2019 19:00

  Zysk netto j. d. Ferro wyniósł w II kw. 9,5 mln zł wobec 7,1 mln zł przed rokiem

 • 13.09.2019 17:11

  FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 09.09.2019 11:10

  FERRO SA (23/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy

 • 27.08.2019 15:58

  FERRO SA (22/2019) Zwiększenie limitów finansowania przyznanego przez Komerční banka a.s.

 • 29.05.2019 16:42

  FERRO SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.03.2019 17:14

  FERRO SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 17:07

  FERRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 27.03.2019 13:41

  FERRO SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018

 • 20.03.2019 15:48

  FERRO SA (6/2019) Nawiązanie współpracy w zakresie doradztwa w zakresie potencjalnych projektów M&A

 • 12.03.2019 13:30

  FERRO SA (5/2019) Oddalenie przez WSA skargi Spółki na decyzję organu II instancji utrzymującą w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego

 • 05.03.2019 11:38

  Ferro jest zainteresowane akwizycjami na rynku europejskim, nie wyklucza emisji akcji pod ten cel

 • 05.03.2019 09:30

  Grupa Ferro chce zwiększyć przychody do 700 mln zł, EBITDA do 90 mln zł w 2023 roku (opis)

 • 05.03.2019 09:16

  Ferro chce przeznaczać co najmniej 50 proc. zysków na dywidendy w latach '19-'23

 • 05.03.2019 09:10

  Grupa Ferro chce zwiększyć przychody do 700 mln zł, EBITDA do 90 mln zł w 2023

 • 05.03.2019 08:57

  FERRO SA (4/2019) Informacja o zmianie liczby członków Zarządu oraz o powołaniu nowego członka Zarządu w Spółce

 • 05.03.2019 08:55

  FERRO SA (3/2019) Strategia Grupy Ferro na lata 2019-2023

 • 04.03.2019 17:46

  Zysk netto grupy Ferro w IV kw. 2018 roku wyniósł 5,4 mln zł - szacunki

 • 04.03.2019 17:33

  FERRO SA (2/2019) Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Ferro

 • 31.01.2019 09:54

  FERRO SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 16.11.2018 12:47

  FERRO SA (25/2018) Otrzymanie przez Spółkę decyzji organu II instancji utrzymującej w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

 • 15.11.2018 07:30

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.09.2018 14:02

  FERRO SA (24/2018) Powołania osoby zarządzającej - członka Zarządu Spółki

 • 11.09.2018 16:10

  Santander TFI zwiększył udział w Ferro powyżej 5 proc.

 • 11.09.2018 15:58

  FERRO SA (23/2018) Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 10.09.2018 15:46

  FERRO SA (22/2018) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

 • 30.08.2018 11:57

  FERRO SA (21/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 22.08.2018 22:00

  Otoczenie rynkowe Ferro pozostaje wymagające, spółka chce redukować koszty

 • 22.08.2018 17:17

  FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 16.08.2018 11:42

  Altus TFI zmniejszył udział w Ferro poniżej 5 proc.

 • 16.08.2018 11:34

  FERRO SA (20/2018) Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 13.08.2018 14:07

  FERRO SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku zawierającego skrócony raport jednostkowy.

 • 26.07.2018 15:11

  Ferro zapłaciło 19,25 mln zł zaległego podatku i 8,83 mln zł odsetek

 • 26.07.2018 14:05

  FERRO SA (18/2018) Dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego

 • 25.07.2018 15:48

  FERRO SA (17/2018) Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej

 • 18.07.2018 09:43

  FERRO SA (16/2018) Otrzymanie przez Spółkę decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego

 • 25.06.2018 15:53

  FERRO SA (15/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku

 • 25.06.2018 15:46

  Ferro wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję

 • 25.06.2018 15:45

  FERRO SA (14/2018) Powołania osoby nadzorującej - członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.06.2018 15:42

  FERRO SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku

 • 25.06.2018 15:38

  FERRO SA (12/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku

 • 12.06.2018 17:13

  FERRO SA (11/2018) Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.

 • 08.06.2018 12:55

  FERRO SA (10/2018) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną

 • 29.05.2018 13:48

  FERRO SA (9/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 24.05.2018 19:00

  Ferro chce wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję

 • 24.05.2018 18:49

  FERRO SA (8/2018) Uchwała Zarządu Spółki z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rekomendacji pokrycia starty za 2017 r. oraz wypłaty dywidendy z zysków spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy

 • 17.05.2018 07:31

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 08.05.2018 15:09

  FERRO SA (7/2018) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.04.2018 07:28

  FERRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 17.04.2018 07:25

  FERRO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 04.04.2018 15:30

  FERRO SA (6/2018) Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 21.03.2018 13:23

  FERRO SA (5/2018) Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

 • 19.03.2018 17:54

  FERRO SA (4/2018) Otrzymanie przez Spółkę wyniku kontroli celno-skarbowej

 • 12.03.2018 18:18

  Ferro może zapłacić 19,25 mln zł zaległego podatku i 8,25 mln zł odsetek

 • 12.03.2018 17:33

  FERRO SA (3/2018) Otrzymanie przez Spółkę wyniku kontroli celno-skarbowej

 • 12.03.2018 17:31

  FERRO SA (2/2018) Ujawnienie opóźnionej Informacji Poufnej - wystąpienie ryzyka podatkowego w Spółce

 • 30.01.2018 14:41

  FERRO SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 14.12.2017 15:48

  FERRO SA (26/2017) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną

 • 13.12.2017 16:05

  FERRO SA (25/2017) Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

 • 06.12.2017 17:11

  FERRO SA (24/2017) Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zmiana liczby członków Zarządu Spółki

 • 23.11.2017 15:06

  FERRO SA (23/2017) Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 14.11.2017 07:25

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.09.2017 15:10

  FERRO SA (22/2017) Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 17.08.2017 07:35

  FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.08.2017 11:48

  FERRO SA (21/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego, zawierającego skrócony raport jednostkowy za I półrocze 2017

 • 25.07.2017 15:57

  FERRO SA (20/2017) Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji

 • 29.06.2017 14:53

  FERRO SA (19/2017) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wypłacie przez spółkę zależną

 • 20.06.2017 17:26

  Ferro wypłaci 1,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 20.06.2017 16:53

  FERRO SA (18/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 roku

 • 20.06.2017 16:44

  FERRO SA (17/2017) Powołanie osoby nadzorującej - członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 20.06.2017 16:38

  FERRO SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 roku

 • 20.06.2017 16:29

  FERRO SA (15/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku

 • 12.06.2017 19:32

  FERRO SA (14/2017) Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.

 • 31.05.2017 15:17

  FERRO SA (13/2017) Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

 • 31.05.2017 15:12

  FERRO SA (12/2017) Powołanie osoby zarządzającej - członka zarządu Spółki

 • 30.05.2017 11:37

  FERRO SA (11/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r.

 • 29.05.2017 12:49

  FERRO SA (10/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.05.2017 17:34

  FERRO SA (9/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.05.2017 17:33

  Ferro chce wypłacić 1,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 10.05.2017 17:16

  FERRO SA (8/2017) Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2016r.

 • 10.05.2017 07:24

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 18:32

  FERRO SA (7/2017) Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.03.2017 07:29

  FERRO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.03.2017 07:26

  FERRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 18:18

  Norges Bank ma 4,85 proc. głosów na walnym Ferro

 • 16.03.2017 18:00

  FERRO SA (6/2017) Informacja o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 01.03.2017 15:27

  FERRO SA (5/2017) Uzupełnienie informacji o zmianie liczby członków Zarządu oraz o powołaniu nowego członka Zarządu w Spółce

 • 28.02.2017 17:15

  FERRO SA (4/2017) Informacja o zmianie liczby członków Zarządu oraz o powołaniu nowego członka Zarządu w Spółce

 • 28.02.2017 16:27

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Ferro

 • 28.02.2017 16:04

  FERRO SA (3/2017) Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 24.02.2017 17:39

  Norges Bank ma ponad 5 proc. Ferro

 • 24.02.2017 17:25

  FERRO SA (2/2017) Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 26.01.2017 15:24

  FERRO SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 22.12.2016 15:25

  FERRO SA (42/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.12.2016 15:10

  FERRO SA (41/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.12.2016 11:24

  FERRO SA (40/2016) Powołanie członków Rady Nadzorczej FERRO S.A.

 • 16.12.2016 11:05

  FERRO SA (39/2016) Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta

 • 16.12.2016 10:59

  FERRO SA (38/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 r.

 • 16.12.2016 10:52

  FERRO SA (37/2016) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2016 roku

 • 12.12.2016 14:56

  FERRO SA (36/2016) Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

 • 08.12.2016 14:58

  FERRO SA (35/2016) Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

 • 24.11.2016 17:48

  FERRO SA (34/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 18.11.2016 13:21

  FERRO SA (33/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.11.2016 12:03

  FERRO SA (32/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie informacji o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 • 10.11.2016 11:47

  FERRO SA (31/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie informacji o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 • 10.11.2016 07:31

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 16:02

  Ferro rozpoczęło analizy strategiczne rozwoju grupy, m.in. w obszarze fuzji i przejęć

 • 07.11.2016 15:54

  FERRO SA (30/2016) Decyzja o rozpoczęciu analiz strategicznych związanych z rozwojem Grupy, w tym w obszarze M&A

 • 28.10.2016 17:25

  FERRO SA (29/2016) Decyzja UKS w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2014 rok

 • 25.10.2016 15:28

  FERRO SA (26/2016) Korekta raportu bieżącego nr 26/2016r. z dnia 22 września 2016r. Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.

 • 18.10.2016 15:50

  FERRO SA (28/2016) Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej.

 • 26.09.2016 15:41

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji Ferro

 • 26.09.2016 15:29

  FERRO SA (27/2016) Otrzymanie zawiadomienia od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o przekroczeniu przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

 • 22.09.2016 16:13

  FERRO SA (26/2016) Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.

 • 22.09.2016 16:07

  FERRO SA (25/2016) Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 20.09.2016 13:49

  Ferro nie wyklucza ekspansji na nowe rynki, przygląda się krajom bałtyckim

 • 02.09.2016 17:46

  FERRO SA (24/2016) Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding Sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%.

 • 02.09.2016 17:40

  FERRO SA (23/2016) Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 • 11.08.2016 07:29

  FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 05.08.2016 12:14

  FERRO SA (22/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego i skróconego raportu jednostkowego za I półrocze 2016

 • 29.07.2016 17:31

  GPW: Komunikat - FERRO S.A.; EMPERIA HOLDING S.A.; CUBE.ITG S.A.

 • 29.07.2016 17:27

  GPW: Komunikat - FERRO S.A.

 • 29.07.2016 17:22

  GPW: Komunikat - FERRO S.A.

 • 29.07.2016 17:17

  GPW: Komunikat - FERRO S.A.

 • 29.06.2016 12:03

  FERRO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej FERRO SA.

 • 29.06.2016 11:55

  FERRO SA Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.

 • 29.06.2016 11:49

  Ferro wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję za '15

 • 29.06.2016 11:42

  FERRO SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016r.

 • 29.06.2016 11:32

  FERRO SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016 r.

 • 27.06.2016 15:00

  FERRO SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

 • 21.06.2016 17:15

  FERRO SA Ustalenie ilości członków Zarządu kolejnej kadencji i powołanie Zarządu Ferro SA przez Radę Nadzorczą na kolejną kadencję

 • 17.06.2016 15:45

  FERRO SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

 • 16.06.2016 17:15

  FERRO SA Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o wypłacie od Spółki zależnej

 • 14.06.2016 10:40

  FERRO SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA

 • 09.06.2016 10:58

  FERRO SA Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO SA

 • 01.06.2016 19:06

  Ferro chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję za '15

 • 01.06.2016 18:52

  FERRO SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.

 • 01.06.2016 18:35

  FERRO SA Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2015r.

 • 05.05.2016 07:42

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 08:21

  FERRO SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

 • 21.04.2016 15:24

  Warunki w wezwaniu na Ferro nie zostały spełnione

 • 14.04.2016 08:05

  Cena w wezwaniu na Ferro podwyższona do 11,3 zł

 • 06.04.2016 18:04

  Palmyra ma zgodę ostatniego z wymaganych urzędów antymonopolowych na przejęcie Ferro

 • 18.03.2016 15:36

  FERRO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.03.2016 10:17

  Zapisy w wezwaniu Palmyra na akcje Ferro wydłużone do 20 kwietnia

 • 10.03.2016 07:43

  FERRO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.03.2016 07:11

  FERRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 07.03.2016 14:05

  FERRO SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015

 • 26.02.2016 18:30

  FERRO SA Informacja o odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez Palmyra sp. z o.o.

 • 22.02.2016 18:32

  W ocenie zarządu Ferro cena w wezwaniu Palmyry nie odpowiada wartości godziwej

 • 22.02.2016 18:10

  FERRO SA Stanowisko Zarządu FERRO S.A. dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRO S.A. ogłoszonego przez PALMYRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (podmiotem dominującym względem PALMYRA Sp. z o.o. jest IK V

 • 04.02.2016 10:00

  Analitycy różnie oceniają szanse powodzenia wezwania na Ferro (opinia)

 • 04.02.2016 08:53

  Palmyra wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Ferro po 10,50 zł za papier (opis)

 • 04.02.2016 08:47

  FERRO SA Informacja o zawarciu (i) umowy inwestycyjnej, (ii) umowy wspólników oraz (ii) umów nabycia akcji Spółki.

 • 04.02.2016 08:41

  FERRO SA Informacja o prowadzonych negocjacjach ze spółką Alphabeta 5 International S.à r.l. - przekazanie opóźnionej informacji poufnej.

 • 04.02.2016 08:36

  Palmyra wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Ferro po 10,50 zł za papier

 • 21.01.2016 14:05

  FERRO SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 21.01.2016 13:56

  FERRO SA Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2015 r.

 • 23.12.2015 13:03

  FERRO SA Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu FERRO SA

 • 14.12.2015 15:43

  FERRO SA Informacja o transakcji dotyczących zbycia i nabycia akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu

 • 12.11.2015 07:19

  Wyniki Ferro w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2015 07:11

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.10.2015 15:45

  FERRO SA Informacja o transakcji zbycia akcji przez podmiot zależny od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na rzecz innego podmiotu zależnego od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.10.2015 15:41

  FERRO SA Otrzymanie zawiadomienia od ABH Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo - akcyjnej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

 • 29.10.2015 15:37

  FERRO SA Otrzymanie zawiadomienia od ABH Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o przekroczeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

 • 27.10.2015 15:19

  FERRO SA Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki oraz otrzymaniu zawiadomienia od Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 • 27.10.2015 15:09

  FERRO SA Otrzymanie zawiadomienia od ABH Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej o przekroczeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu

 • 06.10.2015 15:15

  FERRO SA Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o zwiększeniu udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

 • 27.08.2015 09:08

  Wyniki Ferro w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2015 09:02

  FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.06.2015 15:24

  FERRO SA Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej

 • 19.05.2015 15:31

  FERRO SA Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 19 maja 2015r.

 • 19.05.2015 15:31

  Ferro wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za '14

 • 19.05.2015 15:25

  FERRO SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO S.A. w dniu 19 maja 2015r.

 • 19.05.2015 15:20

  FERRO SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 19 maja 2015 r.

 • 14.05.2015 11:03

  FERRO SA Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2015r.

 • 14.05.2015 06:56

  Wyniki Ferro w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2015 06:50

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.04.2015 16:09

  FERRO SA Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 • 15.04.2015 15:46

  FERRO SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2015 r.

 • 15.04.2015 15:02

  Ferro chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 15.04.2015 14:50

  FERRO SA Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2014r.

 • 10.04.2015 16:15

  FERRO SA Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu giełdowego

 • 10.04.2015 14:25

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki FERRO SA

 • 31.03.2015 12:10

  FERRO SA Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

 • 19.03.2015 07:45

  Wyniki Ferro w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 19.03.2015 07:24

  FERRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.02.2015 10:36

  FERRO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 16.01.2015 13:28

  FERRO SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 16.01.2015 13:16

  FERRO SA Wykaz informacji przekazanych przez Ferro S.A. do publicznej wiadomości w 2014 r.

 • 12.12.2014 15:12

  FERRO SA otrzymanie zawiadomienia od AVIVA OFE Aviva BZ WBK o zmniejszeniu poniżej 15% ogólnej liczby głosów

 • 09.12.2014 14:56

  FERRO SA Zmiana struktury kapitału zakładowego

 • 09.12.2014 14:48

  FERRO SA informacja o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia o wykonaniu warrantu subskrypcyjnego

 • 05.12.2014 12:51

  FERRO SA uzupełnienie informacji o umorzeniu akcji zwykłych na okaziciela spółki

 • 12.11.2014 12:23

  FERRO SA połączenie emitenta z innym podmiotem

 • 12.11.2014 07:38

  Wyniki Ferro w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2014 07:31

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 12:51

  DM BPS rekomenduje "kupuj" Ferro, cena docelowa 12,6 zł

 • 23.10.2014 12:50

  FERRO SA otrzymanie zawiadomienia od AVIVA OFE Aviva BZ WBK o zwiększeniu powyżej 15% ogólnej liczby głosów

 • 17.10.2014 13:53

  FERRO SA rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego

 • 08.10.2014 15:20

  FERRO SA informacja dodatkowa o realizacji porządku obrad na NWZ w dniu 07 października 2014 r.

 • 07.10.2014 13:31

  FERRO SA uchwały podjęte przez NWZ FERRO SA w dniu 07 października 2014r.

 • 07.10.2014 13:21

  FERRO SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 03.10.2014 08:51

  UniCredit zaleca długą pozycję na Alumetal i Ferro, krótką na Kęty

 • 01.09.2014 13:49

  FERRO SA informacja o niestosowaniu zasady dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

 • 01.09.2014 13:45

  FERRO SA pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy spółki o zamiarze dokonania połączenia z Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

 • 01.09.2014 13:33

  FERRO SA informacja o zwołaniu NWZ na dzień 7 października 2014 r.

 • 29.08.2014 10:22

  Ferro zakłada, że marże w II półroczu będą podobne do tych z I połowy 2014 (wywiad)

 • 26.08.2014 07:35

  Wyniki Ferro w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.08.2014 07:24

  FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 29.07.2014 14:56

  FERRO SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia z innym podmiotem

 • 11.07.2014 09:08

  Millennium DM rekomenduje "kupuj" Ferro, cena docelowa 16,2 zł

 • 18.06.2014 12:28

  FERRO SA wykluczenie obligacji na okaziciela serii A z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 17.06.2014 18:25

  GPW: Wykluczenie z obrotu obligacji spółki FERRO

 • 16.06.2014 13:21

  FERRO SA potwierdzenie przedterminowego wykupu obligacji serii A przez KDPW

 • 10.06.2014 13:49

  FERRO SA podpisanie umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 09.06.2014 15:54

  FERRO SA informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu giełdowego

 • 09.06.2014 14:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki FERRO SA

 • 06.06.2014 08:56

  Ferro wypłaci 21,2 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję

 • 06.06.2014 08:24

  FERRO SA Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 05 czerwca 2014r.

 • 06.06.2014 08:22

  FERRO SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 05 czerwca 2014r.

 • 06.06.2014 08:14

  FERRO SA Powołanie członka rady nadzorczej FERRO S.A.

 • 06.06.2014 08:13

  FERRO SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 03.06.2014 08:45

  UniCredit podniósł rekomendację Ferro do "kupuj", a cenę docelową do 14,3 zł

 • 02.06.2014 15:03

  ING OFE chce, by Ferro wypłaciło 1 zł dywidendy na akcję za '13

 • 02.06.2014 14:45

  FERRO SA zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 05 czerwca 2014r.

 • 02.06.2014 14:42

  FERRO SA zgłoszenie kandydata na członka rady nadzorczej

 • 02.06.2014 14:39

  FERRO SA złożenie rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej FERRO

 • 02.06.2014 14:39

  FERRO SA rekomendacja Akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny w sprawie podziału zysku netto za 2013r.

 • 30.05.2014 10:44

  FERRO SA informacja o zawieszeniu w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki

 • 30.05.2014 10:39

  FERRO SA informacja o podjęciu przez zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW

 • 29.05.2014 19:44

  GPW: Zawieszenie obrotu obligacjami spółki FERRO

 • 27.05.2014 14:53

  FERRO SA przedterminowy obligatoryjny wykup obligacji serii A notowanych na rynku Catalyst na żądanie emitenta

 • 23.05.2014 11:46

  FERRO SA Informacja o złożeniu przez spółkę wniosku o zarejestrowanie akcji serii E w KDPW

 • 20.05.2014 15:43

  FERRO SA otrzymanie zawiadomienia od AVIVA OFE Aviva BZ WBK o zmniejszeniu poniżej 15% ogólnej liczby głosów

 • 20.05.2014 15:37

  FERRO SA Złożenie przez spółkę wniosku o uaktualnienie kapitału zakładowego

 • 16.05.2014 14:51

  FERRO SA zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje spółki

 • 15.05.2014 12:02

  FERRO SA zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad ZWZ

 • 14.05.2014 07:17

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 13.05.2014 10:26

  FERRO SA informacja o złożeniu przez członków zarządu oświadczenia o wykonaniu warrantu subskrypcyjnego

 • 07.05.2014 14:52

  Ferro chce wypłacić 0,41 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.

 • 07.05.2014 14:51

  FERRO SA informacja o zwołaniu ZWZ na dzień 05 czerwca 2014r.

 • 07.05.2014 14:44

  FERRO SA rekomendacja zarządu i rady nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2013r.

 • 07.05.2014 14:37

  FERRO SA informacja o złożeniu rezygnacji przez członka zarządu

 • 19.03.2014 15:13

  FERRO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.02.2014 11:04

  Jan Gniadek sprzedał 11,8 proc. akcji w Ferro

 • 03.02.2014 10:27

  FERRO SA otrzymanie zawiadomienia od Jana Gniadka o zbyciu akcji

 • 21.01.2014 13:12

  FERRO SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 17.01.2014 12:16

  Ferro liczy w '14 na poprawę wyników; myśli o akwizycjach za granicą (wywiad)

 • 17.01.2014 12:11

  Przychody Ferro za IV kw. podobne rdr; dywidenda za '13 może być wyższa niż za '12 (wywiad)

 • 17.01.2014 08:51

  Unicredit podwyższył cenę docelową Ferro do 12 zł

 • 15.01.2014 15:11

  FERRO SA powołanie przez uprawnionych akcjonariuszy członka rady nadzorczej

 • 15.01.2014 15:04

  FERRO SA informacja o złożeniu rezygnacji przez wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

 • 31.12.2013 12:55

  FERRO SA informacja o transakcji zbycia oraz nabycia akcji spółki

 • 31.10.2013 15:57

  FERRO SA Umowa znacząca między spółkami zależnymi - uzupełnienie

 • 25.10.2013 16:17

  FERRO SA umowa znacząca między spółkami zależnymi

 • 16.10.2013 15:38

  FERRO SA uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 117/2013 z dnia 11.10.2013 umowa znacząca na przeniesienie praw własności przemysłowej

 • 15.10.2013 08:30

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 11.10.2013 11:00

  FERRO SA umowa znacząca na przeniesienie praw własności przemysłowej

 • 04.10.2013 08:38

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 02.10.2013 10:34

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 01.10.2013 08:45

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 27.09.2013 08:22

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 24.09.2013 08:34

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 23.09.2013 08:23

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 20.09.2013 15:51

  FERRO SA informacja o transakcji zbycia akcji spółki przez wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

 • 20.09.2013 08:37

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 19.09.2013 12:55

  FERRO SA informacja o umorzeniu 118 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki.

 • 19.09.2013 08:39

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 13.09.2013 09:50

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 12.09.2013 11:28

  FERRO SA informacja o transakcji nabycia akcji spółki

 • 12.09.2013 09:10

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 11.09.2013 10:48

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 10.09.2013 13:28

  Ferro w III kw. spodziewa się podobnych rdr przychodów; wypłaci dywidendę za '13 (opis)

 • 10.09.2013 10:54

  Ferro w III kw. spodziewa się podobnych rdr przychodów; wypłaci dywidendę za '13

 • 09.09.2013 08:58

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 06.09.2013 10:44

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 05.09.2013 11:06

  FERRO SA informacja o wykupie w celu umorzenia 34 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

 • 04.09.2013 10:47

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 29.08.2013 09:23

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 28.08.2013 08:57

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 27.08.2013 09:08

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 26.08.2013 12:12

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 23.08.2013 09:05

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 22.08.2013 08:35

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 21.08.2013 11:13

  FERRO SA Informacja o transakcji nabycia akcji spółki

 • 21.08.2013 09:20

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 19.08.2013 09:56

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 16.08.2013 08:56

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 14.08.2013 07:37

  FERRO SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 13.08.2013 09:37

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 12.08.2013 09:46

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 09.08.2013 08:45

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 08.08.2013 09:08

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 07.08.2013 09:57

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 06.08.2013 12:02

  FERRO SA korekta raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za I półrocze 2013 r.

 • 02.08.2013 08:57

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 01.08.2013 08:33

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 31.07.2013 11:40

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 30.07.2013 10:39

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 29.07.2013 15:37

  FERRO SA - informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 24.07.2013 08:23

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 23.07.2013 10:30

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 22.07.2013 09:12

  FERRO SA - informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 19.07.2013 08:49

  FERRO SA - informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 18.07.2013 10:01

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 17.07.2013 10:07

  FERRO SA - informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 11.07.2013 09:22

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 10.07.2013 11:49

  FERRO SA - informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 09.07.2013 15:07

  FERRO SA - rozpoczęcie działalności nowo utworzonej spółki

 • 09.07.2013 13:13

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 08.07.2013 08:57

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 05.07.2013 08:50

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 04.07.2013 15:43

  FERRO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 04.07.2013 09:01

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 02.07.2013 08:39

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 28.06.2013 09:00

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 27.06.2013 08:58

  FERRO SA Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 26.06.2013 14:10

  FERRO SA informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 05.06.2013 12:42

  FERRO SA powołanie zarządu przez radę nadzorczą na kolejną kadencję

 • 05.06.2013 12:29

  FERRO SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 05.06.2013 12:22

  FERRO SA - uchwała o wypłacie dywidendy

 • 05.06.2013 12:17

  Ferro wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 05.06.2013 11:59

  FERRO SA - uchwały podjęte przez ZWZ

 • 05.06.2013 11:51

  FERRO SA lista akcjonariuszy

 • 14.05.2013 14:24

  FERRO SA zgłoszenie kandydatów na członków rady nadzorczej.

 • 14.05.2013 07:23

  FERRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 24.04.2013 14:26

  ZWZ Ferro zdecyduje o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2013 14:09

  FERRO SA informacja o zwołaniu ZWZ na 4 czerwca 2013 r.

 • 24.04.2013 13:57

  FERRO SA otrzymanie dywidendy za rok 2012 od spółki zależnej