Fon SE

skrót: FON

Ostatnie notowanie z: 15.01.2020 16:38

Aktualny kurs0,58   0 %0 zł
Otwarcie0,58-0,34%
Minimum0,55-4,48%
Maksimum0,591,38%
Wolumen (szt.) 11706
Kurs odniesienia0,58
Widełki dolne0,52
Widełki górne0,63
Obroty (tyś. zł)7
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
19980,56
19990,55
12 0000,55
117 0700,54
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,583 840 1
0,582 177 1
0,59967 1
0,591 997 2
Do tej pory wiodącą działalnością FON SA był wynajem nieruchomości oraz działania w ramach funduszu private equity. Obecnie firma podejmuje działania mające na celu uruchomienie działalności związanej z udzielaniem pożyczek dla klientów detalicznych i małych firm, tj. pożyczek w wysokości od kilku do 200 tys. zł.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Patro Invest OU23 450 00033,50%23 450 00033,50%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 20.01.2020 20:16

  FON SE (5/2020) Wznowienie obrotu akcjami Spółki po podziale akcji (splicie). Resumption of trading in the Company's shares after the split.

 • 20.01.2020 19:09

  GPW: Komunikat - FON SE

 • 16.01.2020 13:39

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FON SE

 • 15.01.2020 19:37

  FON SE (4/2020) Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą podziału(splitu) akcji Spółki. Submission of an application for suspension of listing of the Company's shares as a result of the Company's shares split procedure.

 • 15.01.2020 18:34

  FON SE (3/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.

 • 15.01.2020 17:52

  FON SE (2/2020) Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 6.01.2020 r. Correction of the current report of 6/01/2020.

 • 06.01.2020 22:58

  FON SE (47/2019) Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 06.01.2020r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 06/01/2020.

 • 30.12.2019 20:26

  FON SE (46/2019) Zawarcie umowy pożyczki z ELKOP SE

 • 30.12.2019 20:19

  FON SE (45/2019) Zawarcie umowy pożyczki z ATLANTIS SE.

 • 21.12.2019 16:32

  FON SE (44/2019) Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.

 • 17.12.2019 22:17

  FON SE Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 16.12.2019 18:56

  FON SE (43/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.

 • 13.12.2019 22:01

  FON SE (42/2019) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities S.A. on the conditional registration of shares.

 • 11.12.2019 19:22

  FON SE (41/2019) Wyrażenie zgody na przejęcie długu. The consent to take over the debt.

 • 06.12.2019 17:22

  FON SE (40/2019) Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 6.12.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 6 December 2019)

 • 05.12.2019 18:01

  FON SE (39/2019) Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 05.12.2019 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 05/12/2019.

 • 18.11.2019 20:47

  FON SE (38/2019) Informacja o zawarciu umowy powiernictwa. Information on the conclusion of a trust deed.

 • 13.11.2019 18:15

  FON SE (37/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

 • 11.11.2019 14:58

  FON SE (36/2019) Informacja o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE / Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

 • 05.11.2019 19:28

  FON SE (35/2019) Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 5.11.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 5 November 2019)

 • 25.10.2019 20:55

  FON SE (34/2019) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.

 • 25.10.2019 20:43

  FON SE Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 14.10.2019 21:29

  FON SE (33/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE

 • 10.10.2019 17:33

  FON SE Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.09.2019 22:46

  FON SE (32/2019) Informacja na temat istotnej należności wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kontekście sytuacji Newind S.A. Information on significant receivables towards Nowy Wiatr Sp. z o.o. in the context of the situation of Newind S.A.

 • 12.04.2019 17:55

  FON SE (13/2019) Zawarcie porozumienia w sprawie wykupu Tokenów (Conclusion of an agreement regarding redemption of Tokens)

 • 11.04.2019 15:17

  FON SE (12/2019) Informacja dla Akcjonariuszy (Information for Shareholders) .

 • 28.03.2019 17:43

  FON SE (6/2019) Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 28.03.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 28 March 2019)

 • 18.03.2019 19:20

  FON SE (5/2019) Uzyskanie licencji na obrót kryptowalutami (Obtaining licences for virtual currency services).

 • 25.02.2019 18:25

  FON SE (4/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE)

 • 28.01.2019 17:21

  FON SE (3/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. (Dates for filing periodic financial reports in 2019).

 • 24.01.2019 20:36

  FON SE (2/2019) Informacja dotycząca wyboru Państwa Macierzystego. (Disclosure regarding the selection of home Contracting State)

 • 11.01.2019 18:03

  FON SE (1/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. (Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer)

 • 03.12.2018 17:46

  FON SE (50/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kontynuowanym po przerwie w dniu 03.12.2018r.

 • 03.12.2018 10:16

  FON SE (49/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na wniosek Emitenta.

 • 30.11.2018 19:34

  GPW: zawieszenie na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FON SE

 • 30.11.2018 17:44

  FON SE (48/2018) Rejestracja przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Rejestracja zmian Statutu Spółki. Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.

 • 27.11.2018 16:04

  FON SE (47/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kontynuowanym po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

 • 23.11.2018 20:21

  FON SE (46/2018) Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

 • 19.11.2018 18:39

  FON SE (45/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

 • 19.11.2018 18:33

  FON SE (44/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.11.2018r.

 • 19.11.2018 00:18

  FON SE Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 16.11.2018 17:04

  FON SE (43/2018) Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 roku

 • 16.11.2018 17:02

  FON SE (42/2018) Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.

 • 07.11.2018 17:21

  FON SE (41/2018) Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki.

 • 23.10.2018 22:49

  FON SE (40/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.

 • 18.10.2018 16:09

  FON SE (39/2018) Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rozwiązania warunkowej umowy o rejestrację akcji Emitenta.

 • 11.10.2018 17:38

  FON SE (38/2018) Zawarcie Umowy powiernictwa.

 • 09.10.2018 17:54

  FON SE (37/2018) Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

 • 27.09.2018 20:50

  FON SE (36/2018) Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

 • 27.08.2018 21:27

  FON SE Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 26.08.2018 15:24

  FON SE (35/2018) Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki.

 • 16.07.2018 18:46

  FON SE (34/2018) Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki.

 • 04.07.2018 17:42

  FON SE (33/2018) Zmiana w składzie osobowym Komitetu Audytu.

 • 04.07.2018 17:31

  FON SE (32/2018) Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta.

 • 04.07.2018 17:24

  FON SE (31/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.

 • 04.07.2018 17:15

  FON SE (30/2018) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej FON SE.

 • 04.07.2018 15:01

  FON SE (29/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.07.2018r.

 • 04.07.2018 14:48

  FON SE (28/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.

 • 25.06.2018 21:17

  FON SE (27/2018) Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 • 25.06.2018 21:09

  FON SE (26/2018) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 18.06.2018 17:54

  FON SE (25/2018) Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 • 18.06.2018 17:47

  FON SE (24/2018) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 06.06.2018 18:08

  FON SE (23/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji.

 • 05.06.2018 18:57

  FON SE (22/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.07.2018r.

 • 30.05.2018 00:16

  FON SE Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 28.05.2018 15:33

  FON SE (21/2018) Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta.

 • 15.05.2018 17:18

  FON SE (20/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 11.05.2018 19:05

  FON SE (19/2018) Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.

 • 08.05.2018 11:22

  FON SE (18/2018) Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z planem przeniesienia statutowej siedziby Spółki.

 • 26.04.2018 15:54

  FON SE (17/2018) Zamiana rodzaju akcji Emitenta.

 • 24.04.2018 17:12

  FON SE (16/2018) Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu.

 • 24.04.2018 15:35

  FON SE (15/2018) Zawarcie porozumienia dot. Nieruchomości w Poznaniu oraz zawarcie Umowy pożyczki.

 • 23.04.2018 16:50

  FON SE (14/2018) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia, Zamiar przeniesienia Siedziby Spółki.

 • 20.04.2018 17:38

  FON SA (13/2018) Informacja dotycząca realizacji umowy powiernictwa - wezwanie powiernika do zwrotnego przeniesienia nieruchomości na Emitenta.

 • 19.04.2018 17:50

  FON SA (12/2018) Połączenie Emitenta - FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki.

 • 18.04.2018 19:31

  FON SA (11/2018) Informacja w sprawie udzielenia poręczenia przez Emitenta .

 • 18.04.2018 19:23

  FON SA (10/2018) Całkowite rozliczenie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki.

 • 04.04.2018 16:34

  FON SA (9/2018) Złożenie przez Emitenta korekty zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie.

 • 03.04.2018 18:11

  FON SA (8/2018) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 29.03.2018 18:51

  FON SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.03.2018 17:22

  FON SA (7/2018) Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta.

 • 22.03.2018 18:00

  FON SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 24.01.2018 16:45

  FON SA (5/2018) Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 23.01.2018 11:41

  FON SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 03.01.2018 17:57

  FON SA (3/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03.01.2018r.

 • 03.01.2018 17:55

  FON SA (2/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018r.

 • 02.01.2018 17:09

  FON SA (1/2018) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 29.12.2017 17:01

  FON SA (75/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 28.12.2017 15:58

  FON SA (74/2017) Częściowa spłata wierzytelności z tytułu umowy pożyczki.

 • 28.12.2017 11:02

  FON SA (73/2017) Zawarcie umowy pożyczki.

 • 22.12.2017 13:14

  FON SA (72/2017) Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia.

 • 22.12.2017 12:42

  FON SA (71/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki.

 • 18.12.2017 19:52

  FON SA (70/2017) Informacja dotycząca realizacji Umowy powiernictwa.

 • 15.12.2017 14:32

  FON SA (69/2017) II Zawiadomienie o zamiarze połączenia FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana).

 • 14.12.2017 17:25

  FON SA (68/2017) Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 • 12.12.2017 18:22

  FON SA (67/2017) Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 • 08.12.2017 16:22

  FON SA (66/2017) Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z procedurą uzyskania statusu spółki europejskiej.

 • 07.12.2017 14:00

  FON SA (65/2017) Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie.

 • 06.12.2017 12:48

  FON SA (63/2017) Korekta raportu bieżącego nr 63/2017 - Nabycie aktywów istotnej wartości.

 • 05.12.2017 17:26

  FON SA (64/2017) Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 • 04.12.2017 16:00

  FON SA (63/2017) Nabycie aktywów istotnej wartości.

 • 04.12.2017 14:49

  FON SA (62/2017) Zawarcie Umowy objęcia akcji Emitenta.

 • 30.11.2017 19:09

  FON SA (61/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018r.

 • 30.11.2017 18:51

  FON SA (60/2017) I Zawiadomienie o zamiarze połączenia FON S.A. (Spółka Przejmująca) z FON1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana).

 • 30.11.2017 18:12

  FON SA (59/2017) Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

 • 24.11.2017 15:49

  FON SA (58/2017) Informacja dotycząca realizacji Umowy powiernictwa.

 • 21.11.2017 16:35

  FON SA (57/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

 • 10.11.2017 14:13

  FON SA (56/2017) Uchwała KDPW w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta.

 • 07.11.2017 00:16

  FON SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 31.10.2017 15:57

  FON SA (55/2017) Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta.

 • 30.10.2017 14:15

  FON SA (54/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 20.10.2017 17:16

  FON SA (53/2017) Zmiana składu Komitetu Audytu.

 • 10.10.2017 14:32

  FON SA (52/2017) Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego.

 • 29.09.2017 17:58

  FON SA (51/2017) Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta.

 • 29.09.2017 17:54

  FON SA (50/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 21.09.2017 18:00

  FON SA (49/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta.

 • 01.09.2017 06:12

  FON SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 30.08.2017 17:43

  FON SA (48/2017) Aktualizacja wartości aktywów finansowych.

 • 04.08.2017 17:15

  FON SA (47/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2017 roku.

 • 03.07.2017 17:41

  FON SA (46/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 13.06.2017 17:31

  FON SA (45/2017) Debiut Fon Capital w systemie transakcyjnym Nova Giełda.

 • 12.06.2017 11:56

  FON SA (44/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki.

 • 06.06.2017 18:03

  FON SA (43/2017) Objęcie opcji konwertowalnych.

 • 31.05.2017 17:47

  FON SA (42/2017) Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta.

 • 26.05.2017 12:35

  FON SA (41/2017) Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki FON Capital Sp. z o.o.

 • 24.05.2017 20:41

  FON SA (40/2017) Zawiązanie spółki FON Capital Sp. z o.o.

 • 22.05.2017 17:02

  FON SA (39/2017) Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 22.05.2017 14:45

  FON SA (38/2017) Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 18.05.2017 17:20

  FON SA (37/2017) Stanowisko Emitenta dotyczące niezasadnego nałożenia kary na spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • 16.05.2017 16:26

  KNF nałożyła kary pieniężne na spółki PC Guard, DAMF Invest i FON

 • 15.05.2017 16:30

  FON SA (36/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień 27.04.2017r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 15.05.2017r.

 • 15.05.2017 16:21

  FON SA (35/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27.04.2017r., kontynuowanym po przerwie w dniu 15.05.2017r.

 • 11.05.2017 20:26

  FON SA (34/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 11.05.2017 17:25

  FON SA (33/2017) Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

 • 08.05.2017 17:29

  FON SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 04.05.2017 23:12

  FON SA (32/2017) Aktualizacja wartości aktywów finansowych.

 • 28.04.2017 18:10

  FON SA (31/2017) Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 28.04.2017 17:55

  FON SA (30/2017) Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 28.04.2017 17:50

  FON SA (29/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 28.04.2017 16:07

  FON SA (28/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej FON S.A.

 • 27.04.2017 17:23

  FON SA (27/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. w dniu 27.04.2017r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

 • 27.04.2017 16:41

  FON SA (26/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2017r.

 • 21.04.2017 17:57

  FON SA (25/2017) Zawiadomienie Akcjonariusza dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 13.04.2017 21:07

  FON SA (24/2017) Inwestycja FON S.A. w Opcje Inwestycyjną.

 • 06.04.2017 18:39

  Fon planuje split akcji

 • 06.04.2017 17:19

  FON SA (23/2017) Zawiadomienie Akcjonariusza dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 06.04.2017 17:16

  FON SA (22/2017) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

 • 05.04.2017 17:14

  FON SA (21/2017) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.04.2017r.

 • 04.04.2017 13:41

  FON SA (20/2017) Informacja złożona w trybie art. 19 MAR

 • 03.04.2017 17:20

  FON SA (19/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 31.03.2017 17:36

  FON SA (18/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2017r.

 • 16.03.2017 18:32

  FON SA (17/2017) Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 16.03.2017 18:14

  FON SA (16/2017) Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 16.03.2017 17:58

  FON SA (15/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 13.03.2017 06:30

  FON SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 17:22

  FON SA (14/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.

 • 09.03.2017 16:14

  FON SA (13/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok.

 • 22.02.2017 18:05

  FON SA (12/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 15.02.2017 18:02

  FON SA (11/2017) Informacja dotycząca realizacji Umowy powiernictwa.

 • 02.02.2017 10:46

  FON SA (10/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 24.01.2017 17:58

  FON SA (8/2017) Informacja dotycząca realizacji Umowy powiernictwa.

 • 16.01.2017 18:07

  FON SA (7/2017) Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 16.01.2017 18:00

  FON SA (6/2017) Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 13.01.2017 22:18

  FON SA (5/2017) Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 13.01.2017 22:13

  FON SA (4/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 12.01.2017 19:07

  FON SA (3/2017) Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014r.

 • 03.01.2017 18:10

  FON SA (2/2017) Zawiadomienie dotyczące zmiany pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 03.01.2017 17:46

  FON SA (1/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 14.11.2016 17:27

  FON SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 04.11.2016 17:54

  FON SA (33/2016) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.

 • 03.10.2016 17:51

  FON SA (32/2016) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 30.09.2016 18:34

  FON SA (31/2016) Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 31.08.2016 00:27

  FON SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 26.08.2016 17:53

  FON SA (30/2016) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.

 • 15.07.2016 17:17

  FON SA (29/2016) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 30.06.2016 14:05

  FON SA Rejestracja zmian Statutu Spółki.

 • 14.06.2016 17:32

  FON SA Informacja dla akcjonariuszy - umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwałay NWZ.

 • 13.06.2016 18:37

  FON SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

 • 09.06.2016 17:26

  FON SA Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta.

 • 09.06.2016 17:20

  FON SA Spłata pożyczki przez Emitenta.

 • 31.05.2016 18:15

  FON SA Zawarcie porozumień do Umów pożyczek akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

 • 16.05.2016 17:22

  FON SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 13.05.2016 22:46

  FON SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta.

 • 12.05.2016 17:30

  FON SA Umowa pożyczki udziałów spółki celowej.

 • 06.05.2016 17:37

  FON SA Informacja dla akcjonariuszy - cofnięcie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ.

 • 29.04.2016 16:24

  FON SA Podział Emitenta - ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta.

 • 29.04.2016 16:15

  FON SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016r.

 • 29.04.2016 16:11

  FON SA Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego.

 • 29.04.2016 16:00

  FON SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku.

 • 28.04.2016 17:45

  FON SA Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej.

 • 08.04.2016 20:00

  FON SA Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

 • 05.04.2016 17:10

  FON SA Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

 • 01.04.2016 16:35

  FON SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2016r.

 • 30.03.2016 18:57

  FON SA Informacja dotycząca Podziału Emitenta.

 • 14.03.2016 17:39

  FON SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.03.2016 17:59

  FON SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015.

 • 04.03.2016 18:12

  FON SA Korekta odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów finansowych Emitenta.

 • 29.02.2016 17:56

  FON SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta.

 • 19.02.2016 17:32

  FON SA Podjęcie przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartości aktywów finansowych Emitenta.

 • 27.01.2016 19:48

  FON SA Informacja dla Akcjonariuszy.

 • 25.01.2016 22:11

  FON SA Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta.

 • 22.01.2016 18:10

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 12.01.2016 21:50

  FON SA Zawarcie znaczącej umowy - Umowa powiernictwa.

 • 11.01.2016 17:54

  FON SA Zmiany w Zarządzie Spółki.

 • 05.01.2016 16:07

  FON SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016r.

 • 31.12.2015 14:53

  FON SA Zawarcie Aneksów do umów pożyczek akcji FLY.PL S.A.

 • 31.12.2015 11:47

  FON SA Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki celowej.

 • 29.12.2015 20:39

  FON SA Zawiązanie spółki celowej.

 • 23.12.2015 10:33

  FON SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 22.12.2015r.

 • 22.12.2015 18:09

  FON SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynowane po przerwie w dniu 22.12.2015r.

 • 21.12.2015 18:34

  FON SA Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego.

 • 21.12.2015 17:51

  FON SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015r.

 • 21.12.2015 17:43

  FON SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynowane po przerwie w dniu 21.12.2015r. Ogłoszenie przerwy do dnia 22.12.2015 r. do godziny 10:30

 • 18.12.2015 18:08

  FON SA Informacja w sprawie podziału - Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.

 • 18.12.2015 18:03

  FON SA Zawarcie umowy nabycia akcji.

 • 02.12.2015 15:05

  FON SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 02.12.2015r.

 • 02.12.2015 14:49

  FON SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r., kontynowane po przerwie w dniu 02.12.2015r. Ogłoszenie przerwy do dnia 21.12.2015 r. do godziny 9:30

 • 02.12.2015 14:36

  FON SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2015 roku.

 • 01.12.2015 18:30

  FON SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r., ogłoszenie przerwy do dnia 02.12.2015 r. do godziny 10:00

 • 23.11.2015 20:51

  FON SA Informacja w sprawie wygaśnięcia obowiązku Emitenta do zwrotnego przeniesienia praw do nieruchomości.

 • 16.11.2015 17:14

  FON SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 09.11.2015 17:28

  FON SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.

 • 06.11.2015 17:35

  FON SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r.

 • 04.11.2015 19:36

  FON SA Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01.12.2015r.

 • 03.11.2015 17:37

  FON SA Informacja w sprawie podziału spółki - informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału.

 • 26.10.2015 21:09

  FON SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie skierowania wezwania do zapłaty do poręczyciela - TOP OPAŁ Sp. z o.o. w Poznaniu.

 • 19.10.2015 18:08

  FON SA Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015r.

 • 07.10.2015 17:14

  FON SA Rejestracja zmian Statutu Spółki.

 • 02.10.2015 17:05

  FON SA Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale oraz opinia biegłego rewidenta.

 • 14.09.2015 22:20

  FON SA Informacja w sprawie przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie.

 • 31.08.2015 00:42

  FON SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 25.08.2015 19:58

  FON SA Ujawnienie opóźnionej informacji w sprawie zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości.

 • 28.07.2015 18:02

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 21.07.2015 22:23

  FON SA Informacja o rejestracji umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki powiązanej z Emitentem.

 • 20.07.2015 13:05

  FON SA Informacja w sprawie procedury podziału Spółki - Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

 • 03.07.2015 21:06

  FON SA Informacja w sprawie procedury podziału Spółki.

 • 02.07.2015 18:25

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 29.06.2015 17:48

  FON SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2015 roku

 • 29.06.2015 17:36

  FON SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 roku

 • 25.06.2015 23:06

  FON SA Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego podziału Spółki.

 • 25.06.2015 17:17

  FON SA Informacja w sprawie procedury podziału Spółki.

 • 24.06.2015 19:32

  FON SA Zawarcie umowy poręczenia zwrotu udzielonej pożyczki.

 • 03.06.2015 17:38

  FON SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2015r.

 • 02.06.2015 17:23

  FON SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 27.05.2015 20:04

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 26.05.2015 17:42

  FON SA Informacja o skierowaniu żądania natychmiastowej spłaty pożyczki.

 • 20.05.2015 17:54

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 15.05.2015 23:13

  FON SA Uzgodnienie Planu Podziału

 • 15.05.2015 00:18

  FON SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 22.04.2015 17:01

  FON SA Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia akcji Emitenta.

 • 08.04.2015 17:50

  FON SA Zawiadomienie w przedmiocie umorzenia akcji własnych

 • 07.04.2015 18:06

  FON SA Zawiadomienia Akcjonariuszy o zmianie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Emitenta.

 • 01.04.2015 17:43

  FON SA Rejestracja zmian Statutu Spółki - Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

 • 31.03.2015 08:21

  FON SA Zamiar podziału Emitenta.

 • 26.03.2015 17:53

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 26.03.2015 17:21

  FON SA Przekazanie drugiej transzy w ramach umowy pożyczki zawartej ze spółką Investment Friends Capital S.A.

 • 25.03.2015 11:33

  FON SA Zawarcie Umowy pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. w Warszawie

 • 23.03.2015 17:25

  FON SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 17:21

  FON SA Zawarcie Aneksu do Umowy z biegłym rewidentem.

 • 18.03.2015 17:41

  FON SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu aktualizacji wartości odpisu aktywów finansowych Emitenta.

 • 21.02.2015 10:03

  FON SA Informacja o podjęciu uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego przez spółkę powiązaną z Emitentem

 • 18.02.2015 17:52

  FON SA Rozliczenie znaczącej Umowy Inwestycyjnej z dnia 29.12.2011r. oraz Umowy sprzedaży udziałów z dnia 29.11.2011r.

 • 18.02.2015 17:51

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 18.02.2015 17:36

  FON SA Zawarcie umowy pożyczki ze spółką INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku

 • 18.02.2015 17:33

  FON SA Zmiana składu Komitetu Audytu

 • 18.02.2015 17:31

  FON SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 31.01.2015 16:02

  FON SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 23.01.2015 18:10

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 13.01.2015 17:57

  FON SA Ujawnienie bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 13.01.2015 17:55

  FON SA Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 13.01.2015 17:53

  FON SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 05.01.2015 18:09

  FON SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 30.12.2014 23:32

  FON SA Częściowe rozliczenie znaczącej umowy

 • 30.12.2014 23:31

  FON SA Zawarcie dwóch umów pożyczek akcji spółki FLY.PL S.A.

 • 23.12.2014 18:00

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 16.12.2014 18:15

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 11.12.2014 14:57

  FON SA ogłoszenie emitenta związane z podjętą uchwałą NWZ dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego spółki

 • 01.12.2014 16:57

  FON SA treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego emitenta.

 • 28.11.2014 15:49

  FON SA FON SA uchwały podjęte na NWZ

 • 28.11.2014 15:39

  FON SA wykaz akcjonariuszy

 • 24.11.2014 14:26

  FON SA nabycie akcji spółki

 • 20.11.2014 16:38

  FON SA ujawnienie bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania akcji spółki

 • 19.11.2014 18:23

  FON SA zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 19.11.2014 07:40

  FON SA informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych - zapłata ceny za nabyte akcje własne

 • 19.11.2014 07:40

  FON SA nabycie akcji własnych

 • 18.11.2014 14:17

  FON SA spłata należności emitenta z tytułu znaczącej umowy

 • 18.11.2014 12:49

  FON SA uchwała KDPW SA w sprawie umorzenia akcji emitenta.

 • 18.11.2014 07:50

  FON SA zawarcie umowy nabycia akcji własnych - podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych.

 • 17.11.2014 19:54

  FON SA informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych - Zobowiązanie akcjonariusza oraz ustanowienie zabezpieczeń przez akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych Spółki.

 • 17.11.2014 07:44

  FON SA informacja w sprawie programu skupu akcji własnych

 • 14.11.2014 00:33

  FON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 10.11.2014 18:59

  FON SA informacja w sprawie realizacji Programu Skupu akcji własnych. Uchwały Rady Nadzorczej

 • 06.11.2014 14:18

  FON SA informacja w sprawie realizacji Programu skupu akcji własnych Spółki

 • 31.10.2014 15:48

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 30.10.2014 19:52

  FON SA wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ

 • 30.10.2014 19:22

  FON SA zawarcie znaczącej umowy - umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

 • 27.10.2014 18:08

  FON SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 23.10.2014 17:40

  FON SA - informacja akcjonariusza dotycząca bezpośredniej i pośredniej zmiany stanu posiadania akcji

 • 23.10.2014 17:26

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 22.10.2014 17:28

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 22.10.2014 17:22

  FON SA rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu spółki

 • 20.10.2014 17:17

  FON SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 13.10.2014 17:25

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 07.10.2014 17:44

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 03.10.2014 18:35

  FON SA informacja o zwołaniu NWZ na 30.10.2014 r.

 • 03.10.2014 18:33

  FON SA korekta raportu bieżącego nr 86/2014 z dnia 30.09.2014 r.

 • 03.10.2014 18:31

  FON SA wniosek akcjonariusza o zwołanie przez zarząd emitenta NWZ

 • 30.09.2014 18:03

  FON SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 30.09.2014 17:56

  FON SA nabycie akcji emitenta - bezpośrednie i pośrednie zwiększenie stanu posiadania.

 • 26.09.2014 07:35

  FON SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycie aktywów znacznej wartości

 • 02.09.2014 07:42

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 02.09.2014 07:37

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 01.09.2014 19:37

  FON SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienia Członka Rady Nadzorczej złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 01.09.2014 17:44

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 29.08.2014 17:37

  FON SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 25.08.2014 18:19

  FON SA aneks do umowy z biegłym rewidentem

 • 25.08.2014 18:11

  FON SA zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 roku - objęcie emitenta obowiązkiem publikacji skonsolidowanych raportów okresowych

 • 18.08.2014 19:45

  FON SA ujawnienie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta

 • 14.08.2014 17:21

  FON SA ujawnienie pośredniego stanu posiadania akcji emitenta

 • 13.08.2014 19:03

  FON SA ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 13.08.2014 19:02

  FON SA zawiadomienie Akcjonariusza.

 • 25.07.2014 19:46

  FON SA - ukonstytuowanie się rady nadzorczej FON S.A.

 • 15.07.2014 17:27

  FON SA rejestracja zmian w statucie spółki i nowa treść statutu

 • 08.07.2014 17:14

  FON SA ogłoszenie emitenta związane z podjętą uchwałą ZWZ dotyczacą obniżenia kapitału zakładowego spółki

 • 03.07.2014 07:48

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienia złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 02.07.2014 19:46

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 02.07.2014 18:04

  FON SA nabycie akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 27.06.2014 17:40

  FON SA Powołanie rady nadzorczej spółki FON S.A. na kolejną kadencję

 • 26.06.2014 17:32

  FON SA uchwały podjęte na ZWZA zwołanym na 16.06.2014 r. po przerwie w dniu 26.06.2014 r.

 • 26.06.2014 17:25

  FON SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ

 • 26.06.2014 17:19

  FON SA nabycie akcji spółki

 • 25.06.2014 18:57

  FON SA zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 25.06.2014 18:42

  FON SA nabycie akcji własnych oraz podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych.

 • 23.06.2014 17:42

  FON SA Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

 • 17.06.2014 22:25

  FON SA Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 17.06.2014 19:13

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie pracownika

 • 17.06.2014 18:07

  FON SA Korekta raportu nr 57/2014 - Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 17.06.2014 17:56

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 16.06.2014 17:57

  FON SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 16.06.2014r.

 • 16.06.2014 17:47

  FON SA wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 16.06.2014r.

 • 03.06.2014 07:40

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 03.06.2014 07:38

  FON SA zakup akcji spółki

 • 02.06.2014 18:59

  FON SA zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 02.06.2014 17:46

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 30.05.2014 17:20

  FON SA wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdania finansowego spółki za 2014r.

 • 27.05.2014 18:48

  FON SA korekta raportu nr 48/2014 z 22.05.2014 r. - informacja o zwołaniu ZWZ na 16.06.2014 r.

 • 15.05.2014 06:14

  FON SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 14.05.2014 17:56

  FON SA zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji emitenta.

 • 09.05.2014 07:43

  FON SA zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku

 • 28.04.2014 23:01

  FON SA Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 28.04.2014 21:25

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 28.04.2014 21:24

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej

 • 28.04.2014 17:37

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 18.04.2014 15:17

  FON SA zawarcie aneksu do istotnej umowy - umowy pożyczki ze spółką TOP Marka SA

 • 17.04.2014 17:36

  FON SA zakup akcji emitenta - zawiadomienia członków RN

 • 17.04.2014 17:22

  FON SA zawiadomienia akcjonariuszy

 • 09.04.2014 17:28

  FON SA zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

 • 01.04.2014 08:05

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 01.04.2014 08:04

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 31.03.2014 19:31

  FON SA nabycie akcji emitenta

 • 31.03.2014 17:32

  FON SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 11.03.2014 17:57

  FON SA uchwała zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji spółki

 • 05.03.2014 18:56

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki FON SA

 • 05.03.2014 17:44

  FON SA uchwała zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na wniosek emitenta, w związku z procedurą scalenia akcji.

 • 04.03.2014 17:21

  FON SA prośba zarządu emitenta do akcjonariuszy spółki o dostosowanie stanu posiadanych akcji na rachunkach

 • 04.03.2014 17:19

  FON SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M

 • 04.03.2014 17:15

  FON SA rejestracja zmian w statucie spółki i nowa treść statutu

 • 04.03.2014 17:14

  FON SA uchwała zarządu GPW SA w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji serii M

 • 04.03.2014 14:13

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki FON

 • 27.02.2014 17:27

  FON SA Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Emitenta

 • 21.02.2014 17:06

  FON SA - częściowe zamknięcie subskrypcji akcji serii M

 • 18.02.2014 18:01

  FON SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.02.2014 17:44

  FON SA uchwały podjęte na NWZA w dniu 18.02.2014r

 • 14.02.2014 18:14

  FON SA rejestracja zmian kapitału zakładowego

 • 13.02.2014 17:25

  FON SA zawiadomienie akcjonariusza

 • 11.02.2014 17:31

  FON SA rejestracja zmian dotyczących zarządu w KRS

 • 31.01.2014 18:17

  FON SA zmiany w zarządzie emitenta - powołanie prezesa zarządu

 • 31.01.2014 18:09

  FON SA zmiany w zarządzie emitenta

 • 23.01.2014 18:13

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej

 • 23.01.2014 17:19

  FON SA zmiana zakresu umowy zawartej z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego spółki

 • 20.01.2014 17:40

  FON SA zmiany w zarządzie emitenta

 • 20.01.2014 17:38

  FON SA zbycie akcji własnych na skutek wydania ich akcjonariuszom spółek przejmowanych

 • 17.01.2014 17:55

  FON SA zamiana akcji wynikająca z połączenia spółek

 • 16.01.2014 20:00

  FON SA zwiększenie stanu zaangażowania - zawiadomienie członka RN

 • 16.01.2014 19:40

  FON SA zwiększenie stanu zaangażowania - zawiadomienie członka RN

 • 16.01.2014 17:54

  FON SA zwiększenie stanu zaangażowania - zawiadomienie członka RN

 • 16.01.2014 17:37

  FON SA zwiększenie stanu zaangażowania - zawiadomienie członka RN

 • 16.01.2014 17:20

  FON SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 14.01.2014 17:19

  FON SA - informacja o zawarciu umowy pożyczki akcji

 • 07.01.2014 17:45

  FON SA - zawiadomienia członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 31.12.2013 16:48

  FON SA umowa pożyczki ze spółką Top Marka SA w Poznaniu w kwocie 11 000 000 zł.

 • 20.12.2013 17:22

  FON SA zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta o nabyciu akcji

 • 17.12.2013 17:17

  FON SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 16.12.2013 15:30

  FON SA - rejestracja połączenia z innymi podmiotami

 • 03.12.2013 18:15

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej i członka zarządu

 • 03.12.2013 17:27

  FON SA nabycie akcji własnych w celu wydania ich akcjonariuszom spółek przejmowanych

 • 29.11.2013 17:23

  FON SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.11.2013 17:06

  FON SA upublicznienie memorandum informacyjnego dotyczącego połączeniowej oferty publicznej.

 • 08.11.2013 17:21

  FON SA korekta raportu nr 53/2013 z dnia 31.10.2013 r.

 • 22.10.2013 17:25

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej

 • 10.10.2013 17:19

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej

 • 02.10.2013 17:18

  FON SA korekta raportu - zawiadomienia członków rady nadzorczej o obrocie

 • 13.09.2013 06:01

  FON SA aneks do planu połączenia

 • 06.09.2013 17:16

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej

 • 05.09.2013 17:31

  FON SA rejestracja zmian w statucie spółki i nowa treść statutu

 • 30.08.2013 17:24

  FON SA porozumienie w sprawie połączenia

 • 30.08.2013 09:56

  FON SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.08.2013 06:16

  FON SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 26.07.2013 17:36

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej

 • 17.07.2013 17:30

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 15.07.2013 17:37

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 15.07.2013 17:24

  FON SA podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych.

 • 15.07.2013 17:16

  FON SA podsumowanie kosztów emisji akcji serii L

 • 12.07.2013 17:24

  FON SA - rozpoczęcie skupu akcji własnych

 • 27.06.2013 18:09

  FON SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.06.2013r.

 • 27.06.2013 17:26

  FON SA wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 26.06.2013r.

 • 26.06.2013 17:26

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 26.06.2013 17:22

  FON SA zawiadomienia członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 25.06.2013 17:30

  FON SA bezpośrednie i pośrednie nabycie i zbycie akcji emitenta

 • 25.06.2013 17:21

  FON SA - zbycie oraz nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 24.06.2013 17:23

  FON SA pośrednie nabycie akcji emitenta

 • 20.06.2013 17:09

  FON SA - wyniki wezwania na akcje spółki

 • 18.06.2013 17:56

  W wezwaniu DAMF Invest na Fona złożono zapisy na 4.863.650 akcji spółki

 • 18.06.2013 17:13

  FON SA wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowcyh emitenta

 • 14.06.2013 18:58

  GPW: Zmiana kwalifikacji sektorowej spółek

 • 05.06.2013 17:40

  FON SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego oraz rejestracja zmian statutu.

 • 15.05.2013 17:11

  FON SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 17:54

  FON SA - treść uchwał podjętych przez NWZA

 • 25.04.2013 17:53

  FON SA wykaz akcjonariuszy

 • 25.04.2013 17:46

  FON SA stanowisko zarządu w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez DAMF Invest SA

 • 19.04.2013 09:01

  DAMF Invest wezwał do sprzedaży prawie 116 mln akcji spółki Fon po 0,10 zł za akcję