Ferrum SA

skrót: FER

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 14:55

Aktualny kurs3,60   0 %0 zł
Otwarcie3,641,11%
Minimum3,600,00%
Maksimum3,661,67%
Wolumen (szt.) 6234
Kurs odniesienia3,60
Widełki dolne3,28
Widełki górne4
Obroty (tyś. zł)23
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
Krajowy lider w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizuje się w produkcji rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. Przeznaczone są dla rynku gazowniczego (szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych), ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Watchet sp. z o.o.19 284 80533,30%19 284 80534,12%
MW Asset Management sp. z o.o.12 196 08321,06%12 196 08321,58%
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ ANZWZ9 511 62416,42%9 511 62416,83%
Bajor Sławomirwraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi6 979 73212,05%6 979 73212,35%
Noble Funds TFI SApoprzez Mezzanine FIZAN6 599 18611,40%6 599 18611,67%
Ferrum SA1 386 3862,39%1 386 3862,45%

Kategoria • 12.01.2021 12:33

  FERRUM SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 29.12.2020 14:05

  FERRUM SA (54/2020) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

 • 22.12.2020 15:05

  FERRUM SA (53/2020) Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.

 • 21.12.2020 17:12

  FERRUM SA (52/2020) Aktualizacja informacji nt. pozwu skierowanego przeciwko spółce zależnej

 • 30.11.2020 23:14

  FERRUM SA (51/2020) Zawarcie umowy zmieniającej termin spłaty pożyczek udzielonych Emitentowi

 • 30.11.2020 19:28

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 23.11.2020 14:40

  FERRUM SA (50/2020) Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2020 r.

 • 20.11.2020 14:21

  FERRUM SA (49/2020) Zawarcie umowy pożyczki z PFR Inwestycje FIZ

 • 18.11.2020 22:48

  FERRUM SA (48/2020) Aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

 • 18.11.2020 21:53

  FERRUM SA (47/2020) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z FIPP FIZAN

 • 18.11.2020 13:19

  FERRUM SA (46/2020) Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

 • 09.11.2020 15:39

  FERRUM SA (45/2020) Zawarcie umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 02.11.2020 19:25

  FERRUM SA (44/2020) Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowych obudowy pieców

 • 30.10.2020 17:32

  FERRUM SA (43/2020) Informacja nt. pozwu skierowanego przeciwko spółce zależnej

 • 30.10.2020 13:45

  FERRUM SA (42/2020) Aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

 • 07.10.2020 10:14

  Ferrum rozważy udział partnera strategicznego w ZKS Ferrum

 • 07.10.2020 09:59

  FERRUM SA (41/2020) Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów obejmujących akcje spółki zależnej

 • 30.09.2020 17:44

  FERRUM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.09.2020 15:49

  Grupa Ferrum zwiększyła w I półroczu przychody o ok. 24 proc. rdr, do 287,3 mln zł

 • 23.09.2020 15:27

  FERRUM SA (40/2020) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

 • 23.09.2020 14:18

  FERRUM SA (39/2020) Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

 • 31.08.2020 15:37

  FERRUM SA (38/2020) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 31.08.2020 13:46

  FERRUM SA (37/2020) Aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

 • 19.08.2020 11:14

  FERRUM SA (36/2020) Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 13.08.2020 16:10

  FERRUM SA (35/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 13 sierpnia 2020 r.

 • 13.08.2020 15:59

  FERRUM SA (34/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji

 • 13.08.2020 15:46

  FERRUM SA (33/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2020 r.

 • 07.08.2020 14:35

  FERRUM SA (32/2020) Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

 • 04.08.2020 14:45

  FERRUM SA (31/2020) Informacja nt. współpracy pomiędzy FERRUM S.A. a Severstal Distribution

 • 24.06.2020 12:42

  FERRUM SA (21/2020) Informacja o kwalifikacji oferty Konsorcjum w składzie FERRUM S.A. oraz Izostal S.A. na realizację dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.

 • 19.06.2020 15:55

  FERRUM SA (20/2020) Zawarcie z IZOSTAL S.A. umów dotyczących sprzedaży rur stalowych

 • 05.06.2020 14:59

  FERRUM SA (19/2020) Informacja o wyborze oferty złożonej przez FERRUM w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM

 • 01.06.2020 17:11

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 25.05.2020 14:25

  FERRUM SA (18/2020) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

 • 05.05.2020 12:02

  FERRUM SA (17/2020) Zawarcie aneksu do umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

 • 29.04.2020 08:42

  Grupa Ferrum nie widzi zagrożenia dla ciągłości produkcji z powodu pandemii

 • 29.04.2020 08:13

  FERRUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 29.04.2020 08:13

  FERRUM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 22.04.2020 12:46

  FERRUM SA (16/2020) Wstępne wyniki finansowe za rok 2019

 • 30.03.2020 17:28

  FERRUM SA (15/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 30.03.2020 14:53

  FERRUM SA (14/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 26.03.2020 11:55

  FERRUM SA (13/2020) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

 • 20.03.2020 15:24

  FERRUM SA (12/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 18.03.2020 11:23

  FERRUM SA (11/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 17.03.2020 19:01

  FERRUM SA (10/2020) Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

 • 04.03.2020 19:33

  FERRUM SA (9/2020) Aktualizacja informacji nt. umów pożyczek Emitenta

 • 04.03.2020 15:24

  FERRUM SA (8/2020) Aktualizacja informacji nt. umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

 • 28.02.2020 17:09

  FERRUM SA (7/2020) Aktualizacja informacji nt. umów pożyczek Emitenta

 • 24.02.2020 11:45

  FERRUM SA (6/2020) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną

 • 19.02.2020 10:20

  FERRUM SA (5/2020) Zawarcie umów ramowych na dostawę przez FERRUM S.A. produktów na rzecz Grupy Isoplus

 • 04.02.2020 14:55

  Ferrum chce sprzedać Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum

 • 04.02.2020 14:41

  FERRUM SA (4/2020) Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych

 • 28.01.2020 17:14

  FERRUM SA (3/2020) Aneks do umowy pożyczki zawartej z FIPP FIZAN

 • 21.01.2020 18:08

  FERRUM SA (2/2020) Aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

 • 07.01.2020 14:22

  FERRUM SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.12.2019 09:34

  FERRUM SA (58/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 17 grudnia 2019 r.

 • 17.12.2019 15:23

  FERRUM SA (57/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2019 r.

 • 09.12.2019 15:50

  FERRUM SA (56/2019) Zawarcie z IZOSTAL S.A. umowy dot. zakupu rur stalowych

 • 03.12.2019 11:09

  Ferrum chce osiągnąć 400 mln zł przychodów w 2019 roku

 • 29.11.2019 07:58

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 25.11.2019 15:38

  FERRUM SA (55/2019) Informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal

 • 25.11.2019 14:49

  FERRUM SA (54/2019) Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

 • 22.11.2019 14:07

  FERRUM SA (53/2019) Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2019 r.

 • 20.11.2019 13:34

  FERRUM SA (52/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2019 r.

 • 20.11.2019 13:26

  FERRUM SA (51/2019) Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

 • 12.11.2019 13:55

  FERRUM SA (50/2019) Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną

 • 31.10.2019 17:11

  FERRUM SA (49/2019) Wybór oferty FERRUM w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM

 • 31.10.2019 15:09

  FERRUM SA (48/2019) Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 48/2019

 • 28.10.2019 16:08

  Oferta Ferrum o wartości ok. 21,3 mln euro najkorzystniejsza w postępowaniu Gaz-System

 • 28.10.2019 15:53

  FERRUM SA (48/2019) Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM

 • 28.10.2019 09:20

  FERRUM SA (47/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2019 r.

 • 28.10.2019 09:15

  FERRUM SA (46/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 26 listopada 2019 r.

 • 22.10.2019 09:37

  FERRUM SA (45/2019) Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółką zależną

 • 14.10.2019 12:41

  FERRUM SA (44/2019) Informacja nt. obrotów z podmiotami z Grupy Izostal

 • 11.10.2019 15:12

  FERRUM SA (43/2016) Odwołanie Członka Zarządu FERRUM S.A.

 • 10.10.2019 15:24

  FERRUM SA (42/2019) Przyjęcie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o.

 • 08.10.2019 14:26

  FERRUM SA (41/2019) Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 08.10.2019 13:06

  FERRUM SA (40/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o.

 • 02.10.2019 15:48

  Ferrum ma umowę z Hyundai Engineering o wartości ok. 9,7 mln euro netto

 • 02.10.2019 15:39

  FERRUM SA (39/2019) Zawarcie przez spółkę zależną ZKS FERRUM umowy z Hyundai Engineering

 • 30.09.2019 17:20

  FERRUM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 23.09.2019 15:23

  FERRUM SA (38/2019) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.

 • 12.09.2019 09:17

  FERRUM SA (37/2019) Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

 • 04.09.2019 13:41

  Ferrum rozważy zbycie wybranych aktywów w celu optymalizacji struktury finansowej

 • 04.09.2019 13:20

  FERRUM SA (36/2019) Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych

 • 30.08.2019 16:21

  FERRUM SA (35/2019) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

 • 30.08.2019 14:15

  FERRUM SA (34/2019) Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu na Głównym Rynku GPW

 • 30.08.2019 13:27

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii F spółki FERRUM S.A.

 • 16.08.2019 12:21

  FERRUM SA (33/2019) Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę przez FERRUM rur stalowych

 • 31.05.2019 17:46

  FERRUM SA (21/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 31.05.2019 17:15

  FERRUM SA (20/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 30.05.2019 19:05

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.05.2019 12:12

  FERRUM SA (19/2019) Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

 • 18.04.2019 16:50

  FERRUM SA (14/2019) Zawarcie porozumień w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług faktoringu

 • 18.04.2019 16:19

  FERRUM SA (13/2019) Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

 • 28.03.2019 13:07

  FERRUM SA (11/2019) Informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal

 • 28.03.2019 11:30

  FERRUM SA (10/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 28.03.2019 11:18

  FERRUM SA (9/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.

 • 16.03.2019 20:20

  Huta Ferrum dzięki interwencji PFR uniknęła bankructwa - Morawiecki

 • 12.03.2019 14:03

  FERRUM SA (8/2019) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 27.02.2019 13:10

  FERRUM SA (7/2019) Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Severstal Distribution

 • 01.02.2019 14:37

  FERRUM SA (6/2019) Informacja nt. obrotów realizowanych z Grupą ArcelorMittal

 • 31.01.2019 12:53

  FERRUM SA (5/2019) Zawarcie pomiędzy FERRUM S.A. a POSCO Daewoo umowy dostawy materiałów hutniczych

 • 28.01.2019 19:53

  FERRUM SA (4/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji wielostronnej umowy inwestycyjnej

 • 28.01.2019 09:56

  FERRUM SA (3/2019) Zawarcie umów ramowych na dostawę przez FERRUM S.A. produktów na rzecz Grupy Isoplus

 • 21.01.2019 21:44

  FERRUM SA (2/2019) Zawarcie umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

 • 07.01.2019 15:06

  FERRUM SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 29.11.2018 21:44

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 29.11.2018 14:37

  FERRUM SA (66/2018) Zawarcie kolejnego aneksu do wielostronnej umowy inwestycyjnej

 • 28.11.2018 19:01

  FERRUM SA (65/2018) Powołanie osoby zarządzającej w FERRUM S.A.

 • 28.11.2018 16:43

  FERRUM SA (64/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a DUNAFERR

 • 27.11.2018 10:02

  FERRUM SA (63/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

 • 23.11.2018 15:20

  FERRUM SA (62/2018) Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2018 r.

 • 21.11.2018 12:44

  FERRUM SA (61/2018) Zawarcie z Grupą CZH S.A. porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań

 • 13.11.2018 16:54

  W wezwaniu na akcje Ferrum nie złożono żadnego zapisu

 • 13.11.2018 16:22

  FERRUM SA (60/2018) Informacja nt. wyników wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN

 • 08.11.2018 09:43

  FERRUM SA (59/2018) Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 18.10.2018 16:07

  Cena w wezwaniu poniżej wartości godziwej, ale adekwatna do nastrojów na GPW - zarząd Ferrum

 • 18.10.2018 15:32

  FERRUM SA (58/2018) Stanowisko Zarządu FERRUM S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN

 • 04.10.2018 13:58

  FERRUM SA (57/2018) Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A. ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN

 • 03.10.2018 17:58

  FIPP FIZAN wzywa do sprzedaży 9.425.151 akcji Ferrum, po 4,39 zł za sztukę (opis)

 • 03.10.2018 17:27

  FIPP FIZAN wzywa do sprzedaży 9.425.151 akcji Ferrum, po 4,39 zł za sztukę

 • 01.10.2018 20:02

  FERRUM SA (56/2018) Zawarcie aneksu do wielostronnej umowy inwestycyjnej

 • 01.10.2018 18:37

  FERRUM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.09.2018 15:38

  FERRUM SA (55/2018) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r.

 • 10.09.2018 10:59

  FERRUM SA (54/2018) Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

 • 06.09.2018 14:35

  FERRUM SA (53/2018) Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

 • 04.09.2018 12:42

  FERRUM SA (52/2018) Porozumienia w przedmiocie rozwiązania poręczeń udzielonych przez spółkę zależną

 • 13.08.2018 13:57

  FERRUM SA (51/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 10.08.2018 13:29

  FERRUM SA (50/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 09.08.2018 15:44

  FERRUM SA (49/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w FERRUM S.A.

 • 09.08.2018 15:08

  FERRUM SA (48/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.

 • 09.08.2018 09:43

  FERRUM SA (47/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRRUM S.A.

 • 07.08.2018 18:42

  FERRUM SA (46/2018) Informacja dotycząca zmiany umowy pożyczki

 • 07.08.2018 18:03

  FERRUM SA (45/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w FERRUM S.A.

 • 31.07.2018 15:01

  FERRUM SA (44/2018) Informacja wyjaśniająca nt. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 30.07.2018 18:40

  GPW: Komunikat (Główny Rynek GPW)

 • 25.07.2018 13:13

  FERRUM SA (43/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 24.07.2018 13:50

  FERRUM SA (42/2018) Aktualizacja informacji nt. wprowadzenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu giełdowego

 • 20.07.2018 13:21

  FERRUM SA (41/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRRUM S.A.

 • 19.07.2018 15:44

  FERRUM SA (40/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 18.07.2018 14:31

  FERRUM SA (39/2018) Informacja nt. wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A.

 • 18.07.2018 11:06

  Watchet kupił w wezwaniu 9.428.030 akcji Ferrum

 • 11.07.2018 16:47

  Ferrum sprzedaje wszystkie akcje własne w odpowiedzi na wezwanie Watchet

 • 11.07.2018 16:12

  FERRUM SA (38/2018) Złożenie zapisu dotyczącego akcji własnych FERRUM S.A. w odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez Watchet Sp. z o.o.

 • 03.07.2018 19:16

  FERRUM SA (37/2018) Zmiany w składzie Zarządu FERRUM S.A.

 • 02.07.2018 13:27

  FERRUM SA (36/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 19:09

  FERRUM SA (35/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej FERRUM S.A.

 • 29.06.2018 18:54

  FERRUM SA (34/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 16:48

  FERRUM SA (33/2018) Informacja nt. projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FERRUM S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 16:33

  FERRUM SA (32/2018) Informacja nt. umowy ramowej zawartej z WĘGLOKOKS S.A.

 • 11.06.2018 14:19

  Zarząd Ferrum ocenia, że cena w wezwaniu jest zbyt niska, ale adekwatna do sytuacji rynkowej

 • 11.06.2018 13:50

  FERRUM SA (31/2018) Stanowisko Zarządu FERRUM S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Watchet Sp. z o.o.

 • 08.06.2018 14:23

  FERRUM SA (30/2018) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad

 • 30.05.2018 22:16

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 29.05.2018 11:33

  FERRUM SA (29/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 29.05.2018 11:17

  FERRUM SA (28/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 24.05.2018 21:57

  FERRUM SA (27/2018) Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A.

 • 24.05.2018 17:42

  Watchet wezwał do sprzedaży 19.792.817 akcji Ferrum, po 4,39 zł za akcję

 • 17.05.2018 20:50

  FERRUM SA (26/2018) Zawarcie umowy pożyczki

 • 26.04.2018 19:58

  FERRUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 19:48

  FERRUM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.04.2018 19:07

  Grupa Ferrum szacuje, że miała w '17 ok. 46,9 mln zł straty netto

 • 19.04.2018 18:49

  FERRUM SA (25/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok 2017

 • 11.04.2018 16:05

  FERRUM SA (24/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.04.2018 16:09

  FERRUM SA (23/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych z grupą kontrahenta

 • 10.04.2018 08:11

  FERRUM SA (22/2018) Zawarcie aneksu do umowy ramowej pomiędzy FERRUM Marketing Sp. z o. o. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 • 09.04.2018 11:48

  FERRUM SA (21/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

 • 06.04.2018 13:28

  FERRUM SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 23.03.2018 13:28

  FERRUM SA (19/2018) Informacja nt. współpracy z GE Power Sp. z o.o.

 • 19.03.2018 15:10

  FERRUM SA (18/2018) Informacja nt. rezygnacji osoby zarządzającej

 • 07.03.2018 16:39

  FERRUM SA (17/2018) Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 06.03.2018 11:51

  FERRUM SA (16/2018) Informacja nt. umowy limitu wierzytelności zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 05.03.2018 17:54

  FERRUM SA (15/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 05.03.2018 16:17

  FERRUM SA (14/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w FERRUM S.A.

 • 05.03.2018 14:06

  FERRUM SA (13/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 02.03.2018 15:16

  FERRUM SA (12/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 02.03.2018 14:18

  FERRUM SA (11/2018) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 01.03.2018 13:02

  FERRUM SA (10/2018) Informacja nt. akcji własnych będących w posiadaniu FERRUM S.A.

 • 28.02.2018 16:51

  FERRUM SA (9/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 27.02.2018 16:33

  FERRUM SA (8/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR

 • 27.02.2018 16:00

  FERRUM SA (7/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego FERRUM S.A.

 • 27.02.2018 14:40

  FERRUM SA (6/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 27.02.2018 09:20

  FERRUM SA (5/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w FERRUM S.A.

 • 23.02.2018 16:07

  FERRUM SA (4/2018) Sprostowanie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 4/2018

 • 21.02.2018 15:36

  FERRUM SA (4/2018) Zawarcie umowy pożyczki

 • 01.02.2018 10:59

  FERRUM SA (3/2018) Informacja nt. uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu

 • 26.01.2018 18:48

  FERRUM SA (2/2018) Informacja nt. obrotów z Izostal S.A

 • 08.01.2018 11:46

  FERRUM SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.12.2017 21:56

  FERRUM SA (70/2017) Zatwierdzenie propozycji układowych przez sąd

 • 27.12.2017 12:13

  FERRUM SA (69/2017) Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Grupą Isoplus

 • 14.12.2017 17:14

  Wierzyciele Ferrum za przyjęciem układu

 • 14.12.2017 16:55

  FERRUM SA (68/2017) Przyjęcie przez wierzycieli propozycji układowych

 • 08.12.2017 13:51

  Ferrum proponuje wierzycielom zamianę ok.127 mln zł długów na akcje po cenie 3,80 zł

 • 08.12.2017 13:37

  FERRUM SA (67/2017) Informacja nt. propozycji układowych i postępowania układowego

 • 05.12.2017 11:10

  FERRUM SA (66/2017) Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 29.11.2017 19:34

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 28.11.2017 19:47

  FERRUM SA (65/2017) Ustanowienie hipotek w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 27.11.2017 13:05

  FERRUM SA (64/2017) Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.

 • 22.11.2017 17:16

  FERRUM SA (63/2017) Wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2017 roku

 • 06.11.2017 15:11

  FERRUM SA (62/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 27.10.2017 14:58

  FERRUM SA (61/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 25.10.2017 15:20

  FERRUM SA (60/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 23.10.2017 13:04

  FERRUM SA (59/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.

 • 20.10.2017 15:34

  FERRUM SA (58/2017) Zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.

 • 20.10.2017 15:03

  FERRUM SA (57/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2017 r.

 • 20.10.2017 09:49

  FERRUM SA (56/2017) Aktualizacja informacji nt. porozumienia zawartego z CZH S.A.

 • 13.10.2017 15:56

  FERRUM SA (55/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 05.10.2017 10:24

  FERRUM SA (54/2017) Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 • 02.10.2017 20:07

  FERRUM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 29.09.2017 16:11

  FERRUM SA (53/2017) Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 25.09.2017 15:50

  FERRUM SA (52/2017) Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 22.09.2017 14:19

  FERRUM SA (51/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 20 października 2017 r. oraz planowane zmiany Statutu

 • 22.09.2017 14:07

  FERRUM SA (50/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 20 października 2017 r.

 • 19.09.2017 16:04

  FERRUM SA (49/2017) Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 • 14.09.2017 17:56

  Wynik netto Ferrum za I półr. niższy o ok. 15,4 mln zł z powodu przeszacowania nieruchomości

 • 14.09.2017 16:59

  FERRUM SA (48/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w półrocznych sprawozdaniach finansowych jednorazowych operacji księgowych

 • 04.09.2017 16:41

  Ferrum podpisał z Węglokoksem porozumienie dot. spłaty zobowiązań

 • 04.09.2017 16:14

  FERRUM SA (47/2017) Informacja nt. współpracy handlowej z WĘGLOKOKS S.A.

 • 31.08.2017 14:26

  Ferrum podpisało porozumienie dotyczące refinansowania części zadłużenia

 • 31.08.2017 14:00

  FERRUM SA (46/2017) Zawarcie porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących

 • 31.07.2017 12:19

  FERRUM SA (45/2017) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 27.07.2017 13:05

  FERRUM SA (44/2017) Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

 • 24.07.2017 18:14

  FERRUM SA (43/2017) Informacja nt. współpracy handlowej z Grupą CZH S.A.

 • 11.07.2017 11:33

  FERRUM SA (42/2017) Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 05.07.2017 13:10

  FERRUM SA (41/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 05.07.2017 13:01

  FERRUM SA (40/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.

 • 30.06.2017 21:40

  FERRUM SA (39/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

 • 30.06.2017 21:27

  FERRUM SA (38/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 20:50

  FERRUM SA (37/2017) Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.06.2017 20:29

  FERRUM SA (36/2017) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 30.06.2017 20:10

  FERRUM SA (35/2017) Powołanie Zarządu FERRUM S.A. IX kadencji

 • 14.06.2017 17:01

  FERRUM SA (34/2017) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 02.06.2017 15:01

  FERRUM SA (33/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.

 • 02.06.2017 14:59

  FERRUM SA (32/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.

 • 01.06.2017 17:05

  FERRUM SA (31/2017) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 01.06.2017 14:36

  FERRUM SA (30/2017) Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 31.05.2017 15:33

  FERRUM SA (29/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

 • 30.05.2017 18:02

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 29.05.2017 14:44

  FERRUM SA (28/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

 • 17.05.2017 20:20

  Ferrum ma umowę inwestycyjną z FIPP FIZAN ws. zakupu i uruchomienia linii do produkcji rur

 • 17.05.2017 19:46

  FERRUM SA (27/2017) Zawarcie wielostronnej Umowy Inwestycyjnej

 • 16.05.2017 18:19

  FERRUM SA (26/2017) Korekta raportu bieżącego dotyczącego informacji nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 • 10.05.2017 17:25

  FERRUM SA (26/2017) Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 • 09.05.2017 14:43

  Ferrum zakończył skup akcji własnych; łącznie nabyto 93.185 akcji

 • 09.05.2017 14:23

  FERRUM SA (25/2017) Zakończenie programu skupu akcji własnych FERRUM S.A.

 • 05.05.2017 12:26

  FERRUM SA (21/2017) Korekta raportu bieżącego w sprawie uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 04.05.2017 16:34

  Ferrum planuje emisję akcji z prawem poboru, może podwoić kapitał zakładowy

 • 04.05.2017 16:23

  FERRUM SA (24/2017) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku

 • 04.05.2017 16:06

  FERRUM SA (23/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 r.

 • 04.05.2017 15:58

  FERRUM SA (22/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 31 maja 2017 r.

 • 28.04.2017 22:06

  FERRUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 21:35

  FERRUM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.04.2017 18:34

  FERRUM SA (21/2017) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 20.04.2017 12:15

  FERRUM SA (20/2017) Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 13.04.2017 18:33

  FERRUM SA (18/2017) Korekta raportu w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 13.04.2017 17:51

  FERRUM SA (19/2017) Aktualizacja informacji nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 • 13.04.2017 17:34

  FERRUM SA (18/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 07.04.2017 20:52

  Wierzycieli Ferrum złożył spółce ofertę podjęcia rozmów ws. restrukturyzacji zadłużenia

 • 07.04.2017 20:05

  FERRUM SA (17/2017) Wpłynięcie od jednego z wierzycieli finansowych propozycji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia

 • 03.04.2017 18:04

  FERRUM SA (16/2017) Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 • 03.04.2017 17:54

  FERRUM SA (15/2017) Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

 • 31.03.2017 18:27

  FERRUM SA (14/2017) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 28.03.2017 16:53

  FERRUM SA (13/2017) Informacja nt. współpracy spółki zależnej z kontrahentem

 • 16.03.2017 16:58

  FERRUM SA (12/2017) Informacja nt. odwołania Prezesa Zarządu Spółki

 • 08.03.2017 17:11

  FERRUM SA (9/2017) Sprostowanie informacji nt. odwołania Prezesa Zarządu Spółki

 • 08.03.2017 15:28

  FERRUM SA (11/2017) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.03.2017 18:16

  FERRUM SA (10/2017) Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

 • 07.03.2017 14:08

  FERRUM SA (9/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 03.03.2017 13:53

  FERRUM SA (8/2017) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 01.03.2017 18:23

  FERRUM SA (7/2017) Aktualizacja informacji nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 • 03.02.2017 16:56

  FERRUM SA (6/2017) Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 • 31.01.2017 12:29

  FERRUM SA (5/2017) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 24.01.2017 14:37

  FERRUM SA (4/2017) Informacja nt. zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Grupą CZH S.A.

 • 19.01.2017 14:42

  FERRUM SA (3/2017) Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 • 10.01.2017 13:46

  FERRUM SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 03.01.2017 11:09

  FERRUM SA (1/2017) Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 29.12.2016 10:34

  FERRUM SA (85/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 28 grudnia 2016 r.

 • 28.12.2016 17:25

  FERRUM SA (84/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

 • 28.12.2016 16:57

  FERRUM SA (83/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A w dniu 28 grudnia 2016 r.

 • 27.12.2016 13:23

  FERRUM SA (82/2016) Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

 • 16.12.2016 16:31

  FERRUM SA (81/2016) Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

 • 09.12.2016 10:31

  FERRUM SA (80/2016) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

 • 07.12.2016 11:39

  FERRUM SA (78/2016) Korekta numeracji raportu bieżącego nr 78/2016 w sprawie żądania akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

 • 07.12.2016 10:44

  FERRUM SA (78/2016) Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

 • 30.11.2016 20:49

  FERRUM SA (78/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.

 • 30.11.2016 20:44

  FERRUM SA (77/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 28 grudnia 2016 r.

 • 14.11.2016 18:22

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 14:04

  FERRUM SA (76/2016) Informacja nt. zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania

 • 27.10.2016 15:30

  FERRUM SA (75/2016) Wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2016 roku

 • 18.10.2016 14:34

  FERRUM SA (74/2016) Informacja nt. zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

 • 30.09.2016 15:42

  FERRUM SA (73/2016) Zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego dot. HW Pietrzak Holding S.A.

 • 15.09.2016 14:08

  FERRUM SA (72/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

 • 31.08.2016 17:05

  FERRUM SA (71/2016) Informacja dotycząca pisma otrzymanego od Węglokoks S.A.

 • 30.08.2016 20:00

  FERRUM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 14:49

  FERRUM SA (70/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej

 • 24.08.2016 07:44

  FERRUM SA (69/2016) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku.

 • 19.08.2016 15:02

  FERRUM SA (68/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej

 • 18.08.2016 15:15

  FERRUM SA (67/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 11.08.2016 15:26

  FERRUM SA (66/2016) Ustanowienie kolejnego zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej

 • 04.08.2016 15:55

  FERRUM SA (65/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz instytucji finansującej

 • 22.07.2016 15:03

  FERRUM SA (64/2016) Aneks do umowy zawartej przez ZKS FERRUM S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 15.07.2016 20:55

  FERRUM SA (63/2016) Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi

 • 01.07.2016 13:46

  FERRUM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.06.2016 18:31

  FERRUM SA Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi

 • 16.06.2016 10:42

  FERRUM SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.

 • 15.06.2016 17:32

  FERRUM SA Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi

 • 15.06.2016 15:04

  FERRUM SA Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.06.2016 16:34

  FERRUM SA Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi

 • 09.06.2016 11:25

  FERRUM SA Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a WĘGLOKOKS S.A.

 • 31.05.2016 16:37

  FERRUM SA Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

 • 20.05.2016 17:59

  FERRUM SA Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi

 • 20.05.2016 13:33

  Śląskie Huty Stali mają powstać przed końcem roku

 • 17.05.2016 18:16

  FERRUM SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

 • 17.05.2016 18:07

  FERRUM SA Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 15 czerwca 2016 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

 • 16.05.2016 19:06

  FERRUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 13.05.2016 16:22

  FERRUM SA Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi

 • 09.05.2016 11:06

  FERRUM SA Zawarcie z Izostal S.A. umowy na dostawę rur stalowych

 • 29.04.2016 21:25

  FERRUM SA Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi

 • 29.04.2016 11:41

  FERRUM SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.04.2016 11:49

  FERRUM SA Przedłużenie terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi

 • 14.04.2016 11:51

  FERRUM SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 17 maja 2016 r.

 • 12.04.2016 22:03

  Węglokoks jest wstępnie zainteresowany objęciem większościowego pakietu akcji Ferrum

 • 12.04.2016 21:48

  FERRUM SA Zawarcie listu intencyjnego z Węglokoks S.A.

 • 12.04.2016 17:09

  Ferrum ma dwuletnią umowę ramową z PGE o wartości do 82 mln zł

 • 12.04.2016 16:44

  FERRUM SA Zawarcie umowy ramowej pomiędzy FERRUM Marketing Sp. z o. o. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 • 01.04.2016 13:57

  FERRUM SA Zmiana treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi

 • 31.03.2016 18:00

  FERRUM SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zwołane na dzień 17 maja 2016 r.

 • 30.03.2016 12:05

  FERRUM SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.03.2016 11:40

  ZWZ Ferrum zdecyduje o emisji do 12,27 mln akcji z prawem poboru

 • 25.03.2016 11:30

  FERRUM SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r.

 • 25.03.2016 11:15

  FERRUM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 17 maja 2016 r.

 • 24.03.2016 16:04

  FERRUM SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.03.2016 21:26

  FERRUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 21:08

  FERRUM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 09:06

  FERRUM SA Aktualizacja strategii w zakresie wariantów finansowania działalności

 • 14.03.2016 16:50

  FERRUM SA Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a IZOSTAL S.A.

 • 04.03.2016 17:48

  Ferrum uwzględni w sprawozdaniach rocznych odpisy aktualizujące wartość aktywów

 • 04.03.2016 17:33

  FERRUM SA Informacja nt. zamiaru ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych

 • 04.03.2016 14:53

  FERRUM SA Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 29.02.2016 16:44

  FERRUM SA Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a WĘGLOKOKS S.A.

 • 23.02.2016 10:49

  FERRUM SA Aktualizacja informacji nt. stanowiska HW Pietrzak Holding S.A. w sprawie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

 • 12.02.2016 14:37

  FERRUM SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 9 lutego 2016 r.

 • 12.02.2016 14:01

  FERRUM SA Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi

 • 11.02.2016 12:30

  FERRUM SA Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi

 • 10.02.2016 15:24

  FERRUM SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości oraz wejście w życie umowy ramowej zawartej z WĘGKLOKOKS S.A.