Feerum SA

skrót: FEE

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 15:22

Aktualny kurs12   8,60 %0,95 zł
Otwarcie11,604,98%
Minimum11,604,98%
Maksimum12,5013,12%
Wolumen (szt.) 1555
Kurs odniesienia11,05
Widełki dolne10,45
Widełki górne12,75
Obroty (tyś. zł)19
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
110012,00
15011,80
110011,45
110011,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
12,7075 1
13,10200 1
13,25580 1
13,3599 1
Działalność Feerum SA koncentruje się na produkcji i montażu kompleksowych elewatorów zbożowych, a także dostarczaniu ich komponentów w zależności od potrzeb klienta. Działalność firmy obejmuje produkcję urządzeń, projektowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii suszenia i magazynowania płodów rolnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Danmag sp. z o.o.5 042 37452,87%5 042 37652,87%
NN PTE SAportfele, ZWZ1 809 11218,97%1 809 11218,97%
Janusz DanielZWZ772 8118,10%772 8118,10%
Łabudzka-Janusz Magdalena660 6546,93%660 6546,93%

Kategoria • 07.01.2021 09:07

  FEERUM SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 30.12.2020 11:49

  FEERUM SA (45/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 01.12.2020 08:50

  FEERUM SA (44/2020) odstąpienie od znaczącej umowy

 • 30.11.2020 17:12

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 29.10.2020 11:28

  FEERUM SA (43/2020) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 01.10.2020 07:28

  Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi ok. 149 mln zł

 • 30.09.2020 22:25

  FEERUM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 04.09.2020 18:19

  FEERUM SA (42/2020) Informacja o zawarciu umowy znaczącej

 • 04.09.2020 11:55

  FEERUM SA (41/2020) Zawarcie warunkowej umowy znaczącej

 • 31.08.2020 13:42

  FEERUM SA (40/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 31.08.2020 13:41

  FEERUM SA (39/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 19.08.2020 14:45

  FEERUM SA (38/2020) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 19.08.2020 08:09

  FEERUM SA (37/2020) Zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE

 • 14.08.2020 18:36

  FEERUM SA (36/2020) Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 05.08.2020 11:53

  FEERUM SA (35/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

 • 25.06.2020 11:06

  Epicentr K zmniejszył wartość kontraktu z Feerum do 81,9 mln zł ze 115,8 mln zł i rezygnuje z drugiej umowy

 • 25.06.2020 10:30

  FEERUM SA (22/2020) Zawarcie warunkowego porozumienia w sprawie rozwiązania umowy znaczącej

 • 25.06.2020 10:28

  FEERUM SA (21/2020) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

 • 02.06.2020 09:40

  FEERUM SA (20/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.

 • 29.05.2020 14:34

  Feerum chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję za '19

 • 29.05.2020 14:24

  FEERUM SA (19/2020) Wybór biegłego rewidenta

 • 29.05.2020 14:23

  FEERUM SA (18/2020) Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019

 • 22.05.2020 10:54

  FEERUM SA (17/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 21.05.2020 14:20

  FEERUM SA (16/2020) Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy limitu kredytowego na transakcje pochodne

 • 21.05.2020 14:18

  FEERUM SA (15/2020) Zawarcie umowy finansowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 20.05.2020 08:21

  Aktualny portfel Feerum wynosi około 278 mln zł, grupa nie odczuwa wpływu pandemii na sprzedaż

 • 19.05.2020 22:03

  FEERUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 19.05.2020 22:00

  FEERUM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 15.05.2020 13:30

  FEERUM SA (14/2020) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 13.05.2020 14:34

  FEERUM SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

 • 12.05.2020 13:19

  FEERUM SA (12/2020) Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 28.04.2020 14:45

  FEERUM SA (11/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 27.04.2020 10:37

  FEERUM SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

 • 23.04.2020 14:26

  Feerum otrzymało zaliczkę od Epicentr K, kolejną chce uzyskać do końca maja

 • 23.04.2020 13:49

  FEERUM SA (9/2020) Informacja na temat zaliczek płatnych na podstawie umów znaczących

 • 07.04.2020 09:33

  FEERUM SA (8/2020) Informacja o zawarciu umowy znaczącej

 • 01.04.2020 14:05

  FEERUM SA (7/2020) Opóźnienie kontrahenta w zapłacie zaliczek

 • 24.03.2020 15:39

  FEERUM SA (6/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 21.02.2020 15:59

  FEERUM SA (5/2020) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 21.02.2020 15:55

  FEERUM SA (4/2020) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 12.02.2020 07:00

  Po wpłacie zaliczki przez Epicentr K portfel zamówień Feerum będzie trochę wyższy niż w '19 (wywiad)

 • 31.01.2020 09:41

  FEERUM SA (2/2020) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 10.01.2020 13:48

  FEERUM SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 23.12.2019 16:51

  FEERUM SA (41/2019) Zawarcie umów ubezpieczenia z KUKE

 • 20.12.2019 19:30

  FEERUM SA (40/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 20.12.2019 19:27

  FEERUM SA (39/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 19.12.2019 13:53

  FEERUM SA (38/2019) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 03.12.2019 14:18

  Przychody Feerum przekroczą 200 mln zł w 2019 roku

 • 29.11.2019 18:03

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 22.11.2019 15:22

  FEERUM SA (37/2019) Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie znaczącej

 • 21.11.2019 16:19

  FEERUM SA (36/2019) Zwolnienie zabezpieczeń spłaty kredytu obrotowego w Banku Gospodarstwa Krajowego

 • 20.11.2019 13:18

  FEERUM SA (35/2019) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 06.11.2019 15:57

  FEERUM SA (34/2019) Otrzymanie wezwania do zapłaty od podwykonawców

 • 05.11.2019 13:48

  FEERUM SA (33/2019) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 28.10.2019 15:43

  FEERUM SA (32/2019) zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE

 • 16.10.2019 20:02

  FEERUM SA (31/2019) Zawarcie umowy finansowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 16.10.2019 20:00

  FEERUM SA (30/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 16.10.2019 19:57

  FEERUM SA (29/2019) Zawarcie umowy wykupu wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 02.10.2019 14:32

  FEERUM SA (28/2019) Odwołanie i udzielenie prokury

 • 01.10.2019 13:34

  Feerum liczy na kolejne kontrakty na Ukrainie i w Tanzanii

 • 27.09.2019 09:26

  Aktualny portfel Feerum wynosi 232 mln zł, potencjalny 189,8 mln zł

 • 26.09.2019 22:34

  FEERUM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 26.09.2019 16:08

  FEERUM SA (26/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 23.09.2019 15:25

  FEERUM SA (26/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku

 • 03.06.2019 15:13

  FEERUM SA (14/2019) Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Feerum S.A. i Grupy Kapitałowej Feerum S.A. za 2018 rok

 • 31.05.2019 09:44

  Zysk netto Feerum w I kw. '19 wyniósł 1,4 mln zł, spadek o 31,6 proc. rdr

 • 30.05.2019 18:58

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 29.05.2019 14:58

  FEERUM SA (13/2019) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 20.05.2019 07:05

  Feerum pracuje z Epicentr K nad potencjalnymi, kolejnymi projektami na Ukrainie (wywiad)

 • 20.05.2019 07:00

  Oprócz Tanzanii Feerum jest potencjalnie zainteresowane rozwojem w Senegalu, Zambii i Rwandzie (wywiad)

 • 11.03.2019 17:51

  Feerum ocenia pozew Krot-Plon o zapłatę 44,84 mln zł za bezzasadny

 • 11.03.2019 17:10

  FEERUM SA (7/2019) otrzymanie pozwu KROT-PLON sp. z o.o.

 • 08.03.2019 14:15

  FEERUM SA (6/2019) zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 06.03.2019 18:04

  FEERUM SA (5/2019) zawarcie aneksu do umowy ubezpieczenia z KUKE

 • 06.03.2019 18:02

  FEERUM SA (4/2019) zawarcie umowy znaczącej

 • 28.02.2019 13:32

  FEERUM SA (3/2019) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 25.02.2019 07:00

  Feerum liczy na zdobycie wkrótce kolejnych kontraktów na rynku ukraińskim (wywiad)

 • 11.01.2019 12:37

  FEERUM SA (2/2019) zapłata zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy znaczącej

 • 11.01.2019 09:59

  FEERUM SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 20.12.2018 12:01

  Feerum otrzymało od KUKE ubezpieczenie należności z ukraińskich kontraktów

 • 20.12.2018 11:46

  FEERUM SA (33/2018) Zawarcie umowy ubezpieczenia z KUKE

 • 20.12.2018 11:45

  FEERUM SA (32/2018) Zawarcie umowy ubezpieczenia z KUKE

 • 20.12.2018 11:37

  FEERUM SA (31/2018) Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie znaczącej

 • 20.12.2018 11:35

  FEERUM SA (30/2018) Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie znaczącej

 • 13.12.2018 16:22

  FEERUM SA (29/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.12.2018 11:30

  FEERUM SA (28/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

 • 05.12.2018 14:15

  Feerum z deklaracją o wypłacie dywidendy z zysku'18 czeka do decyzji KUKE

 • 05.12.2018 13:49

  Feerum prowadzi zaawansowane rozmowy o kolejnych kontraktach w Afryce

 • 04.12.2018 08:48

  FEERUM SA (27/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.11.2018 07:00

  Feerum jest zainteresowane dalszym rozwojem na rynku afrykańskim

 • 30.11.2018 07:00

  Feerum przewiduje istotny wzrost przychodów w '19 dzięki kontraktom na Ukrainie (wywiad)

 • 29.11.2018 17:11

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 28.11.2018 19:05

  Feerum ma kontrakty o wartości ponad 209 mln zł na dostawę kompleksów silosów zbożowych na Ukrainę

 • 28.11.2018 18:38

  FEERUM SA (26/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 28.11.2018 18:37

  FEERUM SA (25/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 28.11.2018 11:44

  FEERUM SA (24/2018) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 14.11.2018 15:59

  Value FIZ Subfundusz 1 ma ponad 5 proc. Feerum

 • 14.11.2018 15:38

  FEERUM SA (23/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 14.11.2018 11:32

  FEERUM SA (22/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 09.11.2018 13:38

  FEERUM SA (21/2018) Zawarcie aneksu do umowy o multilinię

 • 15.10.2018 15:02

  FEERUM SA (20/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

 • 25.09.2018 13:43

  Feerum zakłada utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów w II półroczu 2018 r.

 • 21.09.2018 17:06

  FEERUM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 18.09.2018 08:24

  FEERUM SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku

 • 04.09.2018 17:00

  FEERUM SA (18/2018) Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 28.08.2018 13:52

  FEERUM SA (17/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.08.2018 13:15

  FEERUM SA (16/2018) Zawarcie aneksu do umowy o multilinię

 • 25.07.2018 14:30

  FEERUM SA (15/2018) Korekta Raportu Bieżącego 15/2018 Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych

 • 20.07.2018 13:54

  FEERUM SA (15/2018) Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych

 • 19.07.2018 16:14

  FEERUM SA (14/2018) Potwierdzenie wypowiedzenia umowy z NCBiR dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego

 • 29.06.2018 13:51

  FEERUM SA (13/2018) Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 28.06.2018 14:06

  FEERUM SA (12/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 18.06.2018 13:56

  FEERUM SA (11/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2018 roku

 • 18.06.2018 13:51

  FEERUM SA (10/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 18:11

  Portfel zamówień Feerum wynosi obecnie 132,9 mln zł

 • 30.05.2018 17:08

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 22.05.2018 15:14

  FEERUM SA (9/2018) Zawarcie umowy faktoringowej

 • 22.05.2018 14:19

  FEERUM SA (8/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.

 • 21.05.2018 16:23

  FEERUM SA (7/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 21.05.2018 16:22

  FEERUM SA (6/2018) Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017

 • 10.05.2018 16:09

  Prezes Feerum liczy na dobre wyniki w '18 dzięki inwestycji w Tanzanii

 • 30.04.2018 11:32

  FEERUM SA (5/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 27.04.2018 20:14

  FEERUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 20:10

  FEERUM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 12:26

  FEERUM SA (4/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 26.02.2018 12:23

  FEERUM SA (3/2018) Otrzymanie zaliczki w ramach umowy o znaczącej wartości

 • 26.02.2018 12:15

  FEERUM SA (3/2018)

 • 13.02.2018 17:41

  FEERUM SA (2/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 05.01.2018 13:13

  FEERUM SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 22.12.2017 16:53

  FEERUM SA (37/2017) Otrzymanie zamówienia o znaczącej wartości

 • 08.12.2017 15:42

  FEERUM SA (36/2017) Zawarcie umów o znaczącej wartości

 • 01.12.2017 11:00

  FEERUM SA (35/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 29.11.2017 12:19

  Zakontraktowany portfel zamówień Feerum to 156,1 mln zł; spółka ma potencjał dywidendowy

 • 29.11.2017 07:34

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 24.11.2017 15:19

  Kontrakt Feerum w Tanzanii o wartości 139,93 mln zł wejdzie w życie 9 grudnia '17 r. (opis)

 • 24.11.2017 15:04

  Feerum podał, że kontrakt w Tanzanii wejdzie w życie 9 grudnia 2017 r.

 • 24.11.2017 14:38

  FEERUM SA (34/2017) Akceptacja przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej znaczącej umowy

 • 16.11.2017 09:35

  FEERUM SA (33/2017) Zawarcie z NCBiR umowy dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego

 • 07.11.2017 09:52

  FEERUM SA (32/2017) Zmiany w składzie Komitetu Audytu

 • 30.10.2017 12:40

  FEERUM SA (31/2017) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 30.10.2017 12:35

  FEERUM SA (30/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 października 2017 roku

 • 30.10.2017 12:34

  FEERUM SA (29/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2017 roku

 • 24.10.2017 14:47

  FEERUM SA (28/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 24.10.2017 08:30

  FEERUM SA (27/2017) Zmiana decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na prowadzenie przez Emitenta działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 17.10.2017 15:24

  FEERUM SA (26/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 09.10.2017 15:02

  FEERUM SA (25/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 03.10.2017 12:31

  FEERUM SA (24/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.

 • 19.09.2017 12:46

  Perspektywy wynikowe Feerum korzystne; ratyfikacja kontraktu w Tanzanii w ciągu kilku tygodni

 • 15.09.2017 09:45

  Backlog Feerum na lata 2017-2018 wynosi 174,5 mln zł

 • 14.09.2017 21:05

  FEERUM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 12.09.2017 09:37

  FEERUM SA (23/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku

 • 08.08.2017 11:30

  FEERUM SA (22/2017) Korekta Raportu Bieżącego Nr 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 13:34

  FEERUM SA (22/2017) Korekta Raportu Bieżącego Nr 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 26.06.2017 15:34

  FEERUM SA (22/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 26.06.2017 15:29

  FEERUM SA (21/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 08.06.2017 14:30

  FEERUM SA (20/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych

 • 29.05.2017 10:03

  FEERUM SA (19/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.

 • 26.05.2017 15:33

  FEERUM SA (18/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 26.05.2017 15:31

  FEERUM SA (17/2017) ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2016

 • 22.05.2017 22:52

  Backlog Feerum to 186,4 mln zł, przychody w I kw. wzrosły o 74 proc. rdr

 • 22.05.2017 20:24

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 18.05.2017 15:11

  FEERUM SA (16/2017) Zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości

 • 18.05.2017 12:27

  FEERUM SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2017 roku

 • 12.05.2017 14:24

  Feerum liczy na poprawę wyników w '17 oraz w '18; chce być spółką dywidendową

 • 02.05.2017 18:21

  Backlog Feerum na lata 2017-2018 wynosi obecnie ok. 194,1 mln zł

 • 02.05.2017 17:55

  FEERUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 02.05.2017 17:52

  FEERUM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.04.2017 13:14

  FEERUM SA (14/2017) Zawarcie umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 24.03.2017 16:09

  FEERUM SA (13/2017) Umorzenie postępowania w sprawie o zapłatę z powództwa KROT-PLON Sp. z o.o.

 • 10.03.2017 17:56

  FEERUM SA (12/2017) Stwierdzenie częściowej nieważności decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 06.03.2017 16:44

  FEERUM SA (11/2017) Zawarcie umowy o znaczącej wartości

 • 06.03.2017 16:35

  FEERUM SA (10/2017) Zawarcie umowy o znaczącej wartości

 • 03.03.2017 16:30

  NWZ Feerum zdecydowało o emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej

 • 03.03.2017 16:12

  FEERUM SA (9/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 03.03.2017 16:11

  FEERUM SA (8/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 marca 2017 roku

 • 02.03.2017 13:48

  Feerum planuje emisję ponad 1,4 mln akcji w ramach subskrypcji prywatnej (opis)

 • 02.03.2017 13:07

  Feerum planuje emisję ponad 1,4 mln akcji w ramach subskrypcji prywatnej

 • 02.03.2017 12:50

  FEERUM SA (7/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 06.02.2017 16:10

  FEERUM SA (6/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.01.2017 16:08

  FEERUM SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

 • 11.01.2017 09:53

  FEERUM SA (4/2017) Zawarcie umowy oferowania akcji

 • 11.01.2017 09:28

  FEERUM SA (3/2017) Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

 • 10.01.2017 21:08

  FEERUM SA (2/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

 • 10.01.2017 16:15

  FEERUM SA (1/2017) Zawarcie umowy o znaczącej wartości

 • 22.12.2016 19:57

  Feerum ma umowę na budowę silosów w Tanzanii za 139,93 mln zł

 • 22.12.2016 19:31

  FEERUM SA (19/2016) zawarcie znaczącej umowy

 • 22.12.2016 19:22

  FEERUM SA (19/2016) zawarcie znaczącej umowy

 • 22.12.2016 11:20

  FEERUM SA (18/2016) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO18/2016

 • 22.12.2016 11:00

  FEERUM SA (17/2016) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO 17/2016

 • 22.12.2016 10:53

  FEERUM SA (16/2016) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO 16/2016

 • 22.12.2016 09:37

  FEERUM SA (18/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.12.2016 09:33

  FEERUM SA (17/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.12.2016 09:24

  FEERUM SA (16/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.12.2016 09:17

  FEERUM SA (15/2016) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 20.12.2016 17:17

  FEERUM SA (14/2016) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

 • 02.12.2016 13:10

  Feerum oczekuje poprawy wyników w '17, z optymizmem patrzy także na '18

 • 29.11.2016 17:03

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 17.11.2016 17:06

  Feerum ma dwa zamówienia na Litwie łącznie za ok. 7,8 mln zł netto

 • 17.11.2016 15:31

  FEERUM SA (13/2016) Otrzymanie zamówień o znaczącej wartości

 • 10.11.2016 15:57

  FEERUM SA (12/2016) Uzyskanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego Uzyskanie dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego

 • 09.11.2016 08:33

  FEERUM SA (11/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku

 • 02.09.2016 13:10

  Feerum liczy, że po słabszym '16, wypracuje w '17 rekordowe wyniki

 • 31.08.2016 17:43

  FEERUM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 26.08.2016 19:27

  FEERUM SA (10/2016) Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę

 • 04.08.2016 14:01

  W okresie żniw może nie być gdzie magazynować ziarna, ceny zbóż spadną - Feerum (opinia)

 • 13.07.2016 11:07

  BPH TFI ma ponad 5 proc. Feerum

 • 13.07.2016 10:56

  FEERUM SA (9/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w FEERUM S.A.

 • 01.07.2016 16:07

  FEERUM SA Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

 • 30.06.2016 14:27

  FEERUM SA Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 r.

 • 30.06.2016 14:23

  FEERUM SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 30.06.2016 14:13

  FEERUM SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 02.06.2016 14:37

  FEERUM SA Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał ZWZ oraz proponowaną zmianą Statutu

 • 02.06.2016 10:14

  FEERUM SA Wybór biegłego rewidenta

 • 30.05.2016 14:10

  FEERUM SA Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2015

 • 24.05.2016 13:25

  Feerum może mieć w '16 niższe przychody rdr, czeka na decyzje ARiMR

 • 16.05.2016 17:13

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 24.03.2016 07:29

  Feerum widzi szansę na przychody nie niższe niż w ’15; może wypłacić dywidendę

 • 21.03.2016 18:09

  Feerum zmniejszy nakłady na inwestycje; CAPEX na lata 2016-17 to 6 mln zł

 • 21.03.2016 17:49

  FEERUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:47

  FEERUM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 01.02.2016 16:08

  FEERUM SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 18.11.2015 14:15

  Przychody Feerum w IV kw. nie wyższe niż 31,6 mln zł; w całym '15 powyżej 100 mln zł

 • 16.11.2015 17:39

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 18.09.2015 13:13

  FEERUM SA Zawarcie znaczącej umowy - umowy pożyczki

 • 04.09.2015 18:44

  FEERUM SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 13.08.2015 17:45

  FEERUM SA Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta

 • 13.08.2015 17:37

  FEERUM SA Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta

 • 12.08.2015 13:29

  Feerum liczy na ponad 100 mln zł przychodów w '15 (opis)

 • 12.08.2015 12:37

  Feerum liczy na ponad 100 mln zł przychodów w '15

 • 12.08.2015 07:57

  Portfel zamówień Feerum wynosi blisko 85,7 mln zł

 • 12.08.2015 07:24

  FEERUM SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 10.08.2015 10:44

  FEERUM SA Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I półrocze 2015.

 • 03.07.2015 16:02

  FEERUM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 24.06.2015 15:10

  Feerum ma umowę o wartości 14,4 mln zł netto

 • 24.06.2015 14:57

  FEERUM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 19.06.2015 16:27

  FEERUM SA Zawarcie umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

 • 17.06.2015 09:56

  FEERUM SA Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymiInformacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.05.2015 13:06

  Portfel zamówień Feerum przeznaczony do realizacji w '15 wynosi obecnie ponad 72 mln zł

 • 15.05.2015 18:17

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 29.04.2015 09:52

  FEERUM SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok

 • 29.04.2015 09:32

  FEERUM SA Wybór Zarządu FEERUM S.A. na kolejną kadencję

 • 29.04.2015 09:24

  FEERUM SA Wybór Rady Nadzorczej FEERUM S.A. na kolejną kadencję

 • 28.04.2015 17:51

  ZWZ Feerum uchwaliło przeznaczenie 2 mln zł na dywidendę za '14

 • 28.04.2015 17:50

  FEERUM SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 28.04.2015 17:33

  FEERUM SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia

 • 08.04.2015 16:44

  FEERUM SA Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

 • 01.04.2015 15:31

  FEERUM SA Otrzymanie zamówienia o znacznej wartości

 • 31.03.2015 15:25

  Feerum może przeznaczyć 2 mln zł na dywidendę za '14

 • 31.03.2015 15:10

  FEERUM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.

 • 19.03.2015 13:51

  Feerum liczy na lepsze wyniki w '15; nakłady inwestycyjne wyniosą 19,4 mln zł

 • 18.03.2015 16:10

  FEERUM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.03.2015 14:17

  FEERUM SA Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2014 rok

 • 13.03.2015 13:06

  FEERUM SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2015

 • 28.01.2015 10:22

  FEERUM SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 17.12.2014 14:39

  FEERUM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 05.12.2014 14:54

  FEERUM SA odwołanie członka zarządu

 • 26.11.2014 16:43

  FEERUM SA powołanie członka Rady nadzorczej

 • 26.11.2014 16:32

  FEERUM SA lista akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ spółki

 • 26.11.2014 16:18

  FEERUM SA treść uchwał NWZ, które odbyło się w dniu 26 listopada 2014 r.

 • 20.11.2014 16:45

  FEERUM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 18.11.2014 13:14

  Feerum spodziewa się, że 2015 rok będzie dla spółki lepszy rok do roku

 • 17.11.2014 18:57

  FEERUM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 14.11.2014 18:25

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 30.10.2014 15:04

  FEERUM SA zwołanie NWZ

 • 28.10.2014 17:00

  FEERUM SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 17.10.2014 17:28

  FEERUM SA - zawezwanie do próby ugodowej

 • 07.10.2014 13:36

  GPW: FEERUM w Programie Wspierania Płynności

 • 03.09.2014 14:43

  Portfel zamówień Feerum przeznaczony do realizacji w '14 wynosi obecnie 54,2 mln zł

 • 29.08.2014 17:55

  FEERUM SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 21.08.2014 17:25

  FEERUM SA zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

 • 20.06.2014 23:09

  FEERUM SA Umowa znacząca z NCBiR

 • 20.06.2014 23:09

  FEERUM SA Umowa znacząca z PARP

 • 18.06.2014 18:26

  FEERUM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 18.06.2014 18:26

  FEERUM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 13.06.2014 18:07

  FEERUM SA Informacja poufna - udzielenie zezwolenia na działalność Spółki na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 21.05.2014 13:20

  Backlog Feerum wynosi 51,5 mln zł; spółka liczy na dobrą drugą połowę roku

 • 15.05.2014 18:53

  FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 11:30

  FEERUM SA rejestracja połączenia emitenta z innymi podmiotami

 • 08.05.2014 17:34

  FEERUM SA - informacja poufna

 • 06.05.2014 14:36

  FEERUM SA lista akcjonariuszy

 • 06.05.2014 14:18

  FEERUM SA treść uchwał NWZ które odbyło się 6.05.2014 r.

 • 04.05.2014 22:17

  FEERUM SA Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia spółek

 • 17.04.2014 15:38

  FEERUM SA - drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 • 16.04.2014 13:53

  FEERUM SA lista akcjonariuszy

 • 16.04.2014 13:44

  FEERUM SA - treść uchwał ZWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 16.04.2014r.

 • 09.04.2014 15:49

  FEERUM SA - informacja poufna

 • 03.04.2014 18:02

  FEERUM SA - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

 • 03.04.2014 17:46

  FEERUM SA - projekty uchwał walnego zgromadzenia

 • 03.04.2014 17:44

  FEERUM SA - zwołanie NWZ spółki

 • 03.04.2014 16:55

  FEERUM SA - podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

 • 18.03.2014 14:05

  FEERUM SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.03.2014 13:53

  FEERUM SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.03.2014 13:25

  Feerum ma obecnie zamówienia za 42,5 mln zł; chce wypłacić dywidendę za '14

 • 11.03.2014 08:40

  FEERUM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 11.03.2014 08:39

  FEERUM SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 25.02.2014 09:17

  FEERUM SA zmiana terminu przekazywania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok.

 • 06.02.2014 17:41

  BPH TFI zmniejszyło udział w akcjonariacie Feerum do 4,97 proc.

 • 06.02.2014 17:33

  FEERUM SA zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczny głosów w spółce

 • 15.01.2014 11:39

  FEERUM SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.01.2014 12:00

  FEERUM SA informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.01.2014 11:56

  FEERUM SA transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 14.01.2014 11:47

  FEERUM SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 14.01.2014 11:41

  FEERUM SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.

 • 13.12.2013 11:00

  FEERUM SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.12.2013 10:55

  FEERUM SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.11.2013 09:40

  BM BGŻ podnosi wycenę Feerum do 28,41 zł, nadal zaleca "kupuj"

 • 30.10.2013 11:55

  FEERUM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.10.2013 14:19

  FEERUM SA zmiana terminu przekazywania raportu kwartalnego za III kwartał 2013

 • 25.10.2013 15:51

  FEERUM SA zawarcie znaczącej umowy

 • 22.10.2013 11:16

  Feerum notuje wzrost zamówień; rok '14 nie będzie gorszy rdr (wywiad)

 • 22.10.2013 10:45

  FEERUM SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 21.10.2013 08:09

  FEERUM SA zmiana prognozy na rok 2013

 • 21.10.2013 08:08

  Feerum podnosi prognozę zysku netto w '13 do 12,1 mln zł, a przychodów do 87,6 mln zł