EuCO SA

skrót: EUC

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 16:22

Aktualny kurs2,52   -0,40 %-0,01 zł
Otwarcie2,540,40%
Minimum2,44-3,56%
Maksimum2,540,40%
Wolumen (szt.) 9765
Kurs odniesienia2,53
Widełki dolne2,29
Widełki górne2,79
Obroty (tyś. zł)24
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
22 4622,45
28772,44
35 2822,42
52 8902,40
25 0002,36
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,52715 1
2,534 000 3
2,541 695 1
2,591 700 1
2,60550 2
Jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki działaniom EuCO wysokość wypłaconego odszkodowania może wzrosnąć nawet o kilkaset procent w stosunku do pierwotnej propozycji składanej przez ubezpieczyciela. Grupa świadczy usługi na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Corpor Capital sp. z o.o.1 630 54029,11%1 630 54029,11%
KLN Investments sp. z o.o.1 614 19128,82%1 614 19128,82%
Media Venture Capital FIZ AN342 2786,11%342 2786,11%

Kategoria • 26.11.2019 18:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 02.09.2019 17:41

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.04.2019 19:40

  EuCO rozpoczęło przegląd opcji strategicznych

 • 16.04.2019 19:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (4/2019) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

 • 29.03.2019 18:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

 • 22.03.2019 21:18

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (2/2019) Zejście poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

 • 29.01.2019 14:42

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 26.11.2018 17:49

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.09.2018 17:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.06.2018 15:20

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (10/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 15:18

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (9/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 14.06.2018 15:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (8/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 28.05.2018 17:37

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 12:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2018 roku.

 • 11.05.2018 19:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (6/2018) Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017

 • 26.04.2018 13:39

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (5/2018) Wybór Zarządu na nową kadencję

 • 26.04.2018 12:44

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (4/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.04.2018 12:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (3/2018) Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 • 17.04.2018 16:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (2/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.03.2018 17:58

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.03.2018 17:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 17.01.2018 11:35

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 21.11.2017 17:23

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 15:59

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (39/2017) Aktualizacja informacji dot. nabycia akcji EUCOCAR S.A.

 • 27.10.2017 17:55

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (38/2017) Zawarcie umowy nabycia akcji EUCOCAR S.A.

 • 18.10.2017 14:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (37/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.10.2017 13:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (36/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 r.

 • 18.10.2017 13:36

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (35/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

 • 18.10.2017 13:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (34/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r

 • 10.10.2017 14:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (33/2017) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 29.09.2017 12:28

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (32/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 27.09.2017 15:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (31/2017) Zbycie pakietu wierzytelności przez spółkę zależną Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. - EUCOCAR S.A.

 • 22.09.2017 18:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (30/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na dzień 18 października 2017 r.

 • 21.09.2017 11:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (29/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 31.08.2017 17:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 16.08.2017 17:02

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (28/2017) Nabycie akcji spółki EuCOcar S.A. - spełnienie warunków

 • 10.08.2017 15:49

  Europejskie Centrum Odszkodowań kupi 80 proc. EuCOcar za 25,4 mln zł

 • 10.08.2017 15:32

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (27/2017) Zawarcie umowy nabycia akcji EuCOcar S.A.

 • 26.07.2017 10:57

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (26/2017) Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. - spełnienie warunków zawieszających

 • 03.07.2017 15:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (25/2017) Powiadomienia o transakcjach na obligacjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 03.07.2017 15:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (24/2017) Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna - korekta raportu

 • 30.06.2017 17:01

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (24/2017) Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

 • 26.06.2017 09:13

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

 • 23.06.2017 20:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (23/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EuCO S.A. uchwały Zarządu GPW i BondSpot

 • 22.06.2017 08:14

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

 • 21.06.2017 21:50

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (22/2017) Uchwała Zarządu GPW- wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.

 • 21.06.2017 21:20

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (21/2017) Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.

 • 05.06.2017 13:42

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (20/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 czerwca 2017 r.

 • 05.06.2017 13:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (19/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 05.06.2017 13:01

  EuCO wypłaci 1,33 zł dywidendy na akcję za '16

 • 05.06.2017 12:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (18/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 czerwca 2017 r

 • 05.06.2017 12:42

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (17/2017) Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 29.05.2017 16:00

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (16/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.05.2017 17:41

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 14:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (15/2017) Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

 • 09.05.2017 15:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (14/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 08.05.2017 15:54

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (13/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 08.05.2017 10:01

  EuCO chce wypłacić 1,33 zł dywidendy na akcję za '16

 • 08.05.2017 09:53

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (12/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 13.04.2017 11:24

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (11/2017) Powiadomienia o transakcjach na obligacjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 13.04.2017 08:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (10/2017) Dojście do skutku emisji obligacji serii A

 • 28.03.2017 18:17

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (9/2017) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A

 • 15.03.2017 08:34

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (8/2017) Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCOcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 14.03.2017 17:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 17:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.02.2017 16:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (7/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 13.02.2017 16:16

  EuCO chce pozyskać do 100 mln zł w ramach emisji obligacji

 • 13.02.2017 16:05

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (6/2017) Program Emisji Obligacji

 • 07.02.2017 12:44

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (5/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 31.01.2017 11:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (4/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 27.01.2017 19:36

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (3/2017) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki

 • 13.01.2017 09:43

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (2/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

 • 12.01.2017 18:37

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (1/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2017 r.

 • 16.12.2016 20:57

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (25/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2017 roku wraz z projektami uchwał.

 • 14.11.2016 17:18

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 17.10.2016 11:01

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (24/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.10.2016 20:31

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (23/2016) Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo

 • 22.08.2016 17:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 22.07.2016 17:47

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (22/2016) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 01.07.2016 13:55

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 29.06.2016 19:45

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Znak towarowy "euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" - uzupełnienie informacji

 • 24.06.2016 17:53

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wycena znaku towarowego "euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ"

 • 23.06.2016 16:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 23.06.2016 16:17

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 16:08

  EuCO wypłaci 3,58 zł dywidendy na akcję za '15

 • 23.06.2016 16:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 15:59

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 23.06.2016 09:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2016 14:43

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 08.06.2016 16:24

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD

 • 02.06.2016 16:52

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.05.2016 13:31

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

 • 24.05.2016 16:10

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016 r.

 • 24.05.2016 15:59

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 24.05.2016 15:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 12.05.2016 15:45

  EuCO zapowiada rekordowy 2016 rok

 • 11.05.2016 17:10

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 11:23

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

 • 26.04.2016 15:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

 • 07.04.2016 18:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.04.2016 16:29

  EuCO chce wypłacić dywidendę za ‘15 w wysokości 3,58 zł na akcję

 • 01.04.2016 16:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 22.03.2016 15:00

  EuCO chce wypłacić dywidendę za ‘15 (opis)

 • 22.03.2016 12:27

  EuCO chce wypłacić dywidendę za ‘15

 • 21.03.2016 17:28

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.01.2016 12:45

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Transakcja na akcjach Spółki

 • 19.01.2016 11:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 22.12.2015 08:53

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.12.2015 14:46

  EuCO liczy na dobrą końcówkę roku, listopad może być rekordowym miesiącem (wywiad)

 • 25.11.2015 10:22

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową EuCO do 70 zł i podtrzymał rekomendację "kupuj"

 • 17.11.2015 14:09

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

 • 10.11.2015 18:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 01.10.2015 15:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 29.09.2015 14:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 29.09.2015 14:04

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 15.09.2015 13:12

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.09.2015 12:54

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 08.09.2015 12:41

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 12.08.2015 14:31

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku

 • 04.08.2015 08:47

  DM BZ WBK obniża rekomendację EuCO do "trzymaj"

 • 25.06.2015 11:55

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2015 r.

 • 22.06.2015 13:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2015 13:40

  EUCO wypłaci 2,68 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2015 13:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 r.

 • 22.06.2015 13:30

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 22.06.2015 07:01

  EUCO stawia na postępowania ugodowe z ubezpieczycielami (wywiad)

 • 21.05.2015 13:23

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 22.06.2015r.

 • 21.05.2015 13:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 20.05.2015 20:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wybór Zarządu na nową kadencję.

 • 20.05.2015 16:24

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

 • 14.05.2015 05:57

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 29.04.2015 16:02

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 29.04.2015 15:51

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 29.04.2015 09:38

  DM BZ WBK zmienił ceny docelowe akcji Euco, BOŚ i Open Finance

 • 27.04.2015 17:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 27.04.2015 17:22

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 22.04.2015 14:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014.

 • 13.04.2015 16:04

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 10.03.2015 18:11

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową EuCO do 50,8 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 10.03.2015 07:30

  EuCO ma za sobą rekordowy początek roku, liczy na znaczącą poprawę wyników w '15 (wywiad)

 • 09.03.2015 17:18

  Zarząd EuCO rekomenduje 2,68 zł dywidendy na akcję za '14

 • 09.03.2015 17:09

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 04.03.2015 10:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 27.02.2015 16:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.02.2015 11:30

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla EuCo, Magellana i Votum

 • 24.02.2015 15:47

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną - uzupełnienie

 • 23.02.2015 17:04

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 18.02.2015 12:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

 • 23.01.2015 13:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 31.12.2014 15:11

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 24.12.2014 10:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA umowa potrącenia

 • 22.12.2014 15:17

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22.12.2014 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki zawiadomienia o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 28.11.2014 18:32

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 28.11.2014 07:53

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA podpisanie listu intencyjnego - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 26.11.2014 16:42

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA rezygnacja członka Rady nadzorczej

 • 13.11.2014 17:10

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 27.08.2014 17:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA zbycie aktywów o znacznej wartości (zbycie akcji spółki zależnej)

 • 18.08.2014 17:10

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 18.08.2014 17:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 28.07.2014 12:51

  DM BZ WBK podwyższył zalecenia dla EuCO do "kupuj", cena docelowa 30,9 zł

 • 10.07.2014 16:00

  ECO SA zawarcie umowy o współpracy w zakresie utworzenia i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych

 • 25.06.2014 16:00

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2014 r.

 • 24.06.2014 18:12

  ECO SA zatwierdzenie powołania członków RN

 • 24.06.2014 17:02

  ECO SA uchwały podjęte przez ZWZ 24 czerwca 2014 r.

 • 24.06.2014 16:49

  EuCO wypłaci 1,05 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 24.06.2014 16:42

  ECO SA wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

 • 26.05.2014 17:06

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r

 • 26.05.2014 16:54

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA zwołanie ZWZ

 • 26.05.2014 16:50

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA rekomendacja rady nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

 • 22.05.2014 14:55

  EuCO oczekuje, że zyski spółki urosną w tym roku mocniej niż w ubiegłym (wywiad)

 • 13.05.2014 17:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 16.04.2014 08:27

  EuCO może wypłacić 1,05 zł dywidendy na akcję za '13; ma politykę dywidendową

 • 16.04.2014 08:12

  ECO SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

 • 16.04.2014 08:07

  ECO SA podjęcie uchwały rady nadzorczej w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

 • 07.04.2014 17:02

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 07.04.2014 17:00

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 31.03.2014 15:28

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA zmiany w organach spółki.

 • 26.03.2014 16:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA znaczne pakiety akcji

 • 13.03.2014 15:26

  Analitycy wierzą w branżę windykacyjną, wyceny spółek są niskie, zyski powinny rosnąć (analiza)

 • 04.03.2014 07:01

  EuCO liczy na coraz wyższe wypłaty z postępowań sądowych w kolejnych kwartałach (wywiad)

 • 27.02.2014 17:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.01.2014 15:48

  ECO SA informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 • 28.01.2014 15:42

  ECO SA informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 • 28.01.2014 15:38

  ECO SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 28.01.2014 15:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 28.01.2014 15:30

  ECO SA zmniejszenie udziału

 • 28.01.2014 15:22

  ECO SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 28.01.2014 15:16

  ECO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.01.2014 15:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2013 13:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego

 • 19.11.2013 07:00

  EuCO skupia się na redukcji kosztów i rozwoju na rynku krajowym (wywiad)

 • 04.10.2013 16:22

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA informacja o transakcjach

 • 04.10.2013 16:15

  ECO SA zmniejszenie udziału poniżej 10%

 • 04.09.2013 14:52

  ECO SA zmiany w organach spółki - uzupełnienie

 • 27.08.2013 16:03

  ECO SA zmiany w organach spółki

 • 19.08.2013 17:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 19.08.2013 17:30

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 23.07.2013 17:06

  ECO SA rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 18.07.2013 08:41

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA podpisanie znaczącej umowy

 • 26.06.2013 08:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - powołanie rady nadzorczej EuCO na kolejną kadencję

 • 25.06.2013 14:07

  EuCO wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

 • 25.06.2013 14:01

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

 • 25.06.2013 13:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 r.

 • 25.06.2013 13:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - akcjonariusze posiadający co najmniej 5%

 • 12.06.2013 13:34

  Fundusz BPH TFI ma poniżej 5 proc. EuCO

 • 12.06.2013 13:28

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - zmniejszenie udziału poniżej 5%

 • 05.06.2013 10:56

  EuCO może wejść na kolejny rynek zagraniczny jeszcze w tym roku (wywiad)

 • 13.05.2013 17:18

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 23.04.2013 15:07

  Zarząd EuCO rekomenduje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

 • 23.04.2013 14:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.