EuCO SA

skrót: EUC

Brak kursu dla wybranej firmy

Jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki działaniom EuCO wysokość wypłaconego odszkodowania może wzrosnąć nawet o kilkaset procent w stosunku do pierwotnej propozycji składanej przez ubezpieczyciela. Grupa świadczy usługi na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Corpor Capital sp. z o.o.1 630 54029,11%1 630 54029,11%
KLN Investments sp. z o.o.1 614 19128,82%1 614 19128,82%
Media Venture Capital FIZ AN342 2786,11%342 2786,11%

Kategoria • 23.12.2020 18:34

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii B spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

 • 18.12.2020 13:06

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (37/2020) Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Santander

 • 25.11.2020 17:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 24.11.2020 15:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (36/2020) Informacja z banku dot. wydłużenia okresu finansowania

 • 03.09.2020 19:10

  EUCO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 28.08.2020 14:19

  EUCO SA (35/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r.

 • 28.08.2020 14:05

  EUCO SA (34/2020) Uchwały podjęte Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.

 • 22.08.2020 16:42

  EUCO SA (33/2020) Powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

 • 25.06.2020 10:39

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (29/2020) Ustanowienie zastawów rejestrowych

 • 17.06.2020 14:30

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (24/2020) Korekta raportu 24/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 05.06.2020 14:36

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (28/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 r.

 • 05.06.2020 14:34

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (27/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 05.06.2020 14:31

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (26/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2020 r.

 • 03.06.2020 11:43

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (25/2020) Rozszerzenie obszarów działalności grupy kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 08.05.2020 18:59

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (24/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 08.05.2020 18:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (23/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2020 roku.

 • 08.05.2020 13:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (22/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 08.05.2020 13:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (21/2020) Wybór Zarządu na nową kadencję

 • 30.04.2020 23:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 23:32

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 13:55

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (20/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną

 • 24.04.2020 13:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (19/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

 • 16.04.2020 14:45

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (18/2020) Raport z podsumowania emisji obligacji serii B spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

 • 15.04.2020 15:51

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (17/2020) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.04.2020 14:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (16/2020) Podjęcie uchwały o przydziale obligacji serii B

 • 10.04.2020 13:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (15/2020) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019

 • 09.04.2020 20:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (14/2020) Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii B

 • 08.04.2020 12:01

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (13/2020) Zawarcie Umowy Kredytu

 • 06.04.2020 17:58

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (12/2020) Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 r.

 • 06.04.2020 17:55

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (11/2020) Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami

 • 27.03.2020 09:58

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (10/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 marca 2020 r.

 • 26.03.2020 13:43

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (9/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 r.

 • 25.03.2020 18:27

  GPW: 1 kwietnia 2020 r. jest ostatnim dniem notowania obligacji serii A (EUC0420) spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A

 • 19.03.2020 20:58

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (8/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

 • 19.03.2020 20:51

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (7/2020) Ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A Spółki

 • 09.03.2020 12:57

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (6/2020) Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 28.02.2020 15:43

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 marca 2020 roku.

 • 28.02.2020 15:30

  EuCO zakończyło przegląd opcji strategicznych

 • 28.02.2020 15:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (4/2020) Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych, w tym co do finansowania długu obligacyjnego.

 • 03.02.2020 22:04

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (3/2020) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 03.02.2020 16:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (2/2020) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 30.01.2020 15:44

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 26.11.2019 18:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 02.09.2019 17:41

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.04.2019 19:40

  EuCO rozpoczęło przegląd opcji strategicznych

 • 16.04.2019 19:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (4/2019) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

 • 29.03.2019 18:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

 • 22.03.2019 21:18

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (2/2019) Zejście poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

 • 29.01.2019 14:42

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 26.11.2018 17:49

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.09.2018 17:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.06.2018 15:20

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (10/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 15:18

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (9/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 14.06.2018 15:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (8/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 28.05.2018 17:37

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 12:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2018 roku.

 • 11.05.2018 19:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (6/2018) Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017

 • 26.04.2018 13:39

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (5/2018) Wybór Zarządu na nową kadencję

 • 26.04.2018 12:44

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (4/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.04.2018 12:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (3/2018) Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 • 17.04.2018 16:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (2/2018) Powiadomienie o transakcji na obligacjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.03.2018 17:58

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.03.2018 17:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 17.01.2018 11:35

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 21.11.2017 17:23

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 15:59

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (39/2017) Aktualizacja informacji dot. nabycia akcji EUCOCAR S.A.

 • 27.10.2017 17:55

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (38/2017) Zawarcie umowy nabycia akcji EUCOCAR S.A.

 • 18.10.2017 14:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (37/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.10.2017 13:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (36/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 r.

 • 18.10.2017 13:36

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (35/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

 • 18.10.2017 13:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (34/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 października 2017 r

 • 10.10.2017 14:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (33/2017) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 29.09.2017 12:28

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (32/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 27.09.2017 15:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (31/2017) Zbycie pakietu wierzytelności przez spółkę zależną Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. - EUCOCAR S.A.

 • 22.09.2017 18:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (30/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na dzień 18 października 2017 r.

 • 21.09.2017 11:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (29/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 31.08.2017 17:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 16.08.2017 17:02

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (28/2017) Nabycie akcji spółki EuCOcar S.A. - spełnienie warunków

 • 10.08.2017 15:49

  Europejskie Centrum Odszkodowań kupi 80 proc. EuCOcar za 25,4 mln zł

 • 10.08.2017 15:32

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (27/2017) Zawarcie umowy nabycia akcji EuCOcar S.A.

 • 26.07.2017 10:57

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (26/2017) Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia S.A. - spełnienie warunków zawieszających

 • 03.07.2017 15:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (25/2017) Powiadomienia o transakcjach na obligacjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 03.07.2017 15:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (24/2017) Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna - korekta raportu

 • 30.06.2017 17:01

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (24/2017) Nabycie udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

 • 26.06.2017 09:13

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

 • 23.06.2017 20:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (23/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki EuCO S.A. uchwały Zarządu GPW i BondSpot

 • 22.06.2017 08:14

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

 • 21.06.2017 21:50

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (22/2017) Uchwała Zarządu GPW- wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.

 • 21.06.2017 21:20

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (21/2017) Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A.

 • 05.06.2017 13:42

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (20/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 czerwca 2017 r.

 • 05.06.2017 13:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (19/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 05.06.2017 13:01

  EuCO wypłaci 1,33 zł dywidendy na akcję za '16

 • 05.06.2017 12:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (18/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 czerwca 2017 r

 • 05.06.2017 12:42

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (17/2017) Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 29.05.2017 16:00

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (16/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.05.2017 17:41

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 14:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (15/2017) Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCO Poręczenia Spółka Akcyjna

 • 09.05.2017 15:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (14/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 08.05.2017 15:54

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (13/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 08.05.2017 10:01

  EuCO chce wypłacić 1,33 zł dywidendy na akcję za '16

 • 08.05.2017 09:53

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (12/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 13.04.2017 11:24

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (11/2017) Powiadomienia o transakcjach na obligacjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 13.04.2017 08:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (10/2017) Dojście do skutku emisji obligacji serii A

 • 28.03.2017 18:17

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (9/2017) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A

 • 15.03.2017 08:34

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (8/2017) Podjęcie strategicznej decyzji o zamiarze nabycia udziałów spółki EuCOcar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 14.03.2017 17:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 17:19

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.02.2017 16:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (7/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 13.02.2017 16:16

  EuCO chce pozyskać do 100 mln zł w ramach emisji obligacji

 • 13.02.2017 16:05

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (6/2017) Program Emisji Obligacji

 • 07.02.2017 12:44

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (5/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 31.01.2017 11:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (4/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 27.01.2017 19:36

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (3/2017) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki

 • 13.01.2017 09:43

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (2/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

 • 12.01.2017 18:37

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (1/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2017 r.

 • 16.12.2016 20:57

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (25/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2017 roku wraz z projektami uchwał.

 • 14.11.2016 17:18

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 17.10.2016 11:01

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (24/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.10.2016 20:31

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (23/2016) Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo

 • 22.08.2016 17:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 22.07.2016 17:47

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (22/2016) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 01.07.2016 13:55

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 29.06.2016 19:45

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Znak towarowy "euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" - uzupełnienie informacji

 • 24.06.2016 17:53

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wycena znaku towarowego "euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ"

 • 23.06.2016 16:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 23.06.2016 16:17

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 16:08

  EuCO wypłaci 3,58 zł dywidendy na akcję za '15

 • 23.06.2016 16:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 15:59

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 23.06.2016 09:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2016 14:43

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 08.06.2016 16:24

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD

 • 02.06.2016 16:52

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.05.2016 13:31

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

 • 24.05.2016 16:10

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016 r.

 • 24.05.2016 15:59

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 24.05.2016 15:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 12.05.2016 15:45

  EuCO zapowiada rekordowy 2016 rok

 • 11.05.2016 17:10

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 11:23

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

 • 26.04.2016 15:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

 • 07.04.2016 18:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.04.2016 16:29

  EuCO chce wypłacić dywidendę za ‘15 w wysokości 3,58 zł na akcję

 • 01.04.2016 16:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 22.03.2016 15:00

  EuCO chce wypłacić dywidendę za ‘15 (opis)

 • 22.03.2016 12:27

  EuCO chce wypłacić dywidendę za ‘15

 • 21.03.2016 17:28

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.01.2016 12:45

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Transakcja na akcjach Spółki

 • 19.01.2016 11:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 22.12.2015 08:53

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.12.2015 14:46

  EuCO liczy na dobrą końcówkę roku, listopad może być rekordowym miesiącem (wywiad)

 • 25.11.2015 10:22

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową EuCO do 70 zł i podtrzymał rekomendację "kupuj"

 • 17.11.2015 14:09

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

 • 10.11.2015 18:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 01.10.2015 15:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 29.09.2015 14:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 29.09.2015 14:04

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 15.09.2015 13:12

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 08.09.2015 12:54

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 08.09.2015 12:41

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 • 12.08.2015 14:31

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku

 • 04.08.2015 08:47

  DM BZ WBK obniża rekomendację EuCO do "trzymaj"

 • 25.06.2015 11:55

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2015 r.

 • 22.06.2015 13:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2015 13:40

  EUCO wypłaci 2,68 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2015 13:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2015 r.

 • 22.06.2015 13:30

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 22.06.2015 07:01

  EUCO stawia na postępowania ugodowe z ubezpieczycielami (wywiad)

 • 21.05.2015 13:23

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 22.06.2015r.

 • 21.05.2015 13:15

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 • 20.05.2015 20:16

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wybór Zarządu na nową kadencję.

 • 20.05.2015 16:24

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

 • 14.05.2015 05:57

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 29.04.2015 16:02

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 29.04.2015 15:51

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 29.04.2015 09:38

  DM BZ WBK zmienił ceny docelowe akcji Euco, BOŚ i Open Finance

 • 27.04.2015 17:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 27.04.2015 17:22

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 22.04.2015 14:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014.

 • 13.04.2015 16:04

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 10.03.2015 18:11

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową EuCO do 50,8 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 10.03.2015 07:30

  EuCO ma za sobą rekordowy początek roku, liczy na znaczącą poprawę wyników w '15 (wywiad)

 • 09.03.2015 17:18

  Zarząd EuCO rekomenduje 2,68 zł dywidendy na akcję za '14

 • 09.03.2015 17:09

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 • 04.03.2015 10:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 27.02.2015 16:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 26.02.2015 11:30

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla EuCo, Magellana i Votum

 • 24.02.2015 15:47

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną - uzupełnienie

 • 23.02.2015 17:04

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 18.02.2015 12:38

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach

 • 23.01.2015 13:21

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 31.12.2014 15:11

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 24.12.2014 10:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA umowa potrącenia

 • 22.12.2014 15:17

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22.12.2014 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki zawiadomienia o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 28.11.2014 18:32

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 28.11.2014 07:53

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA podpisanie listu intencyjnego - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 26.11.2014 16:42

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA rezygnacja członka Rady nadzorczej

 • 13.11.2014 17:10

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 27.08.2014 17:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA zbycie aktywów o znacznej wartości (zbycie akcji spółki zależnej)

 • 18.08.2014 17:10

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 18.08.2014 17:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 28.07.2014 12:51

  DM BZ WBK podwyższył zalecenia dla EuCO do "kupuj", cena docelowa 30,9 zł

 • 10.07.2014 16:00

  ECO SA zawarcie umowy o współpracy w zakresie utworzenia i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych

 • 25.06.2014 16:00

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2014 r.

 • 24.06.2014 18:12

  ECO SA zatwierdzenie powołania członków RN

 • 24.06.2014 17:02

  ECO SA uchwały podjęte przez ZWZ 24 czerwca 2014 r.

 • 24.06.2014 16:49

  EuCO wypłaci 1,05 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 24.06.2014 16:42

  ECO SA wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

 • 26.05.2014 17:06

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r

 • 26.05.2014 16:54

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA zwołanie ZWZ

 • 26.05.2014 16:50

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA rekomendacja rady nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

 • 22.05.2014 14:55

  EuCO oczekuje, że zyski spółki urosną w tym roku mocniej niż w ubiegłym (wywiad)

 • 13.05.2014 17:14

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 16.04.2014 08:27

  EuCO może wypłacić 1,05 zł dywidendy na akcję za '13; ma politykę dywidendową

 • 16.04.2014 08:12

  ECO SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

 • 16.04.2014 08:07

  ECO SA podjęcie uchwały rady nadzorczej w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

 • 07.04.2014 17:02

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 07.04.2014 17:00

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 31.03.2014 15:28

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA zmiany w organach spółki.

 • 26.03.2014 16:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA znaczne pakiety akcji

 • 13.03.2014 15:26

  Analitycy wierzą w branżę windykacyjną, wyceny spółek są niskie, zyski powinny rosnąć (analiza)

 • 04.03.2014 07:01

  EuCO liczy na coraz wyższe wypłaty z postępowań sądowych w kolejnych kwartałach (wywiad)

 • 27.02.2014 17:08

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.01.2014 15:48

  ECO SA informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 • 28.01.2014 15:42

  ECO SA informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 • 28.01.2014 15:38

  ECO SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

 • 28.01.2014 15:33

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 28.01.2014 15:30

  ECO SA zmniejszenie udziału

 • 28.01.2014 15:22

  ECO SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 28.01.2014 15:16

  ECO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.01.2014 15:03

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2013 13:25

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego

 • 19.11.2013 07:00

  EuCO skupia się na redukcji kosztów i rozwoju na rynku krajowym (wywiad)

 • 04.10.2013 16:22

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA informacja o transakcjach

 • 04.10.2013 16:15

  ECO SA zmniejszenie udziału poniżej 10%

 • 04.09.2013 14:52

  ECO SA zmiany w organach spółki - uzupełnienie

 • 27.08.2013 16:03

  ECO SA zmiany w organach spółki

 • 19.08.2013 17:40

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 19.08.2013 17:30

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 23.07.2013 17:06

  ECO SA rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 18.07.2013 08:41

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA podpisanie znaczącej umowy

 • 26.06.2013 08:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - powołanie rady nadzorczej EuCO na kolejną kadencję

 • 25.06.2013 14:07

  EuCO wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

 • 25.06.2013 14:01

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

 • 25.06.2013 13:56

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 r.

 • 25.06.2013 13:48

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - akcjonariusze posiadający co najmniej 5%

 • 12.06.2013 13:34

  Fundusz BPH TFI ma poniżej 5 proc. EuCO

 • 12.06.2013 13:28

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA - zmniejszenie udziału poniżej 5%

 • 05.06.2013 10:56

  EuCO może wejść na kolejny rynek zagraniczny jeszcze w tym roku (wywiad)

 • 13.05.2013 17:18

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 23.04.2013 15:07

  Zarząd EuCO rekomenduje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

 • 23.04.2013 14:46

  EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.