Eurotel SA

skrót: ETL

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 16:37

Aktualny kurs21,10   -0,47 %-0,10 zł
Otwarcie21,200,00%
Minimum20,90-1,42%
Maksimum21,200,00%
Wolumen (szt.) 1699
Kurs odniesienia21,20
Widełki dolne19,10
Widełki górne23,30
Obroty (tyś. zł)36
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
Zajmuje się sprzedażą detaliczną, prowadząc sieci łącznie ponad 300 salonów sprzedaży dla różnych zleceniodawców. Klientami są operatorzy telefonii komórkowych T Mobile i Play oraz telewizja satelitarna nc+. Spółka współpracuje również z Apple prowadząc sieć salonów sprzedaży i serwis pod własną marką iDream.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Stepokura Krzysztof1 131 18230,17%1 131 18230,17%
Foltarz JacekSA-R 2016707 39918,87%707 39918,87%
Marczak Bogusław449 69612,00%449 69612,00%
PKO TFI SAportfele255 3936,81%255 3936,81%

Kategoria • 02.12.2019 11:33

  Rockbridge TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.

 • 02.12.2019 11:27

  EUROTEL SA (18/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.

 • 14.11.2019 22:47

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 17:48

  EUROTEL SA (17/2019) Stanowisko Spółki ws. decyzji Izby Administracji Skarbowej

 • 15.10.2019 19:57

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 15.10.2019 19:50

  EUROTEL SA (16/2019) Korekta raportu za I kwartał 2019 roku

 • 12.09.2019 23:32

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 06.09.2019 17:08

  EUROTEL SA (15/2019) Aneks do Umowy o Multilinie - udostępnienie finansowania spółce zależnej

 • 22.03.2019 14:50

  EUROTEL SA (3/2019) Szacunki wyników za 2018 rok - korekta raportu w zakresie EBITDA

 • 21.03.2019 13:20

  EUROTEL SA (3/2019) Szacunki wyników za 2018 rok

 • 31.01.2019 17:08

  EUROTEL SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 05.12.2018 16:47

  EUROTEL SA (25/2018) Znaczne pakiety akcji.

 • 03.12.2018 20:42

  EUROTEL SA (24/2018) Uzupełnienie raportu za I półrocze 2018 roku - stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do raportu biegłego z zastrzeżeniem.

 • 23.11.2018 14:14

  EUROTEL SA (23/2018) Stanowisko Spółki ws. decyzji Urzędu Celno - Skarbowego

 • 22.11.2018 22:12

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 16:49

  EUROTEL SA (22/2018) Przedłużenie terminu spłaty pożyczki dla spółki Soon Energy Poland Sp. z o.o.

 • 17.10.2018 09:08

  Dom Analiz SII rekomenduje "kupuj" Eurotel

 • 08.10.2018 13:44

  Altus TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.

 • 08.10.2018 13:36

  EUROTEL SA (21/2018) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Eurotel S.A.

 • 27.09.2018 23:52

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 22.09.2018 16:15

  EUROTEL SA (20/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

 • 20.09.2018 15:26

  EUROTEL SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 5.

 • 20.07.2018 16:25

  EUROTEL SA (18/2018) Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej.

 • 17.07.2018 17:32

  Eurotel może być zobowiązany do zapłaty 2 mln zł nienależnie odliczonego VAT za '13 plus odsetki

 • 17.07.2018 16:46

  EUROTEL SA (17/2018) Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej za 2013 rok.

 • 30.05.2018 23:47

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 17:03

  Eurotel wypłaci 2,20 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 24.05.2018 16:57

  EUROTEL SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku.

 • 24.05.2018 16:55

  EUROTEL SA (15/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2018 roku.

 • 24.05.2018 12:51

  EUROTEL SA (14/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2017.

 • 27.04.2018 17:11

  Eurotel planuje wypłacić 2,20 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 27.04.2018 17:06

  EUROTEL SA (13/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok.

 • 27.04.2018 17:03

  EUROTEL SA (12/2018) Rekomendacja podziału zysku za 2017 rok na WZA

 • 26.04.2018 23:07

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 23:03

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 18:22

  EUROTEL SA (11/2018) Umowa spółki zależnej Emitenta.

 • 13.02.2018 17:17

  EUROTEL SA (10/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 08.02.2018 17:21

  EUROTEL SA (9/2018) Aneks do umowy o linie wieloproduktową.

 • 31.01.2018 18:14

  EUROTEL SA (8/2018) Informacja w sprawie niewiążącej oferty zakupu większościowego pakietu udziałów

 • 30.01.2018 18:45

  EUROTEL SA (7/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 30.01.2018 18:41

  EUROTEL SA (6/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 22.01.2018 16:44

  EUROTEL SA (5/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 18.01.2018 16:25

  EUROTEL SA (4/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 15.01.2018 17:23

  EUROTEL SA (3/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 08.01.2018 17:46

  EUROTEL SA (2/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 02.01.2018 17:06

  EUROTEL SA (1/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 29.12.2017 17:01

  EUROTEL SA (56/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 28.12.2017 16:31

  EUROTEL SA (55/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 21.12.2017 17:58

  EUROTEL SA (54/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 21.12.2017 17:55

  EUROTEL SA (53/2017) Informacja o zobowiązaniach Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej.

 • 18.12.2017 16:20

  EUROTEL SA (52/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 15.12.2017 17:42

  EUROTEL SA (51/2017) Powiadomienie o wykonaniu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 14.12.2017 17:04

  EUROTEL SA (50/2017) Poręczenie Emitenta jednostce zależnej.

 • 11.12.2017 17:46

  EUROTEL SA (49/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 06.12.2017 07:25

  Eurotel złożył ofertę zakupu udziałów w spółce działającej na rynku elektroniki użytkowej

 • 05.12.2017 20:20

  EUROTEL SA (48/2017) Informacja w sprawie złożenia niewiążącej oferty zakupu większościowego pakietu udziałów

 • 04.12.2017 17:36

  EUROTEL SA (47/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 27.11.2017 17:54

  EUROTEL SA (46/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 20.11.2017 15:24

  EUROTEL SA (45/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 17.11.2017 17:11

  EUROTEL SA (44/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 15.11.2017 22:14

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 17:30

  EUROTEL SA (43/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 07.11.2017 08:26

  DM BOŚ podwyższa rekomendację Eurotelu do "kupuj"

 • 06.11.2017 17:00

  EUROTEL SA (42/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 31.10.2017 17:56

  EUROTEL SA (41/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 26.10.2017 17:40

  EUROTEL SA (40/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 16.10.2017 16:55

  EUROTEL SA (39/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 09.10.2017 19:03

  EUROTEL SA (38/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 03.10.2017 17:16

  EUROTEL SA (37/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 29.09.2017 17:45

  EUROTEL SA (36/2017) Zakup sieci 24 punktów sprzedaży telewizji nc+.

 • 26.09.2017 14:21

  EUROTEL SA (35/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 26.09.2017 13:33

  Eurotel chce kupić sieć punktów sprzedaży telewizji nc+

 • 26.09.2017 13:22

  EUROTEL SA (34/2017) Informacja o rozpoczęciu negocjacji dotyczących nabycia sieci autoryzowanych punktów sprzedaży

 • 21.09.2017 16:27

  EUROTEL SA (33/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 18.09.2017 20:08

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 18.09.2017 19:35

  EUROTEL SA (32/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 05.09.2017 17:31

  EUROTEL SA (31/2017) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Eurotel S.A.

 • 01.09.2017 16:47

  EUROTEL SA (30/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 29.08.2017 17:25

  EUROTEL SA (29/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 16.08.2017 17:24

  EUROTEL SA (28/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 11.08.2017 16:36

  EUROTEL SA (27/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 03.08.2017 17:17

  EUROTEL SA (26/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 17.07.2017 18:34

  EUROTEL SA (25/2017) Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.

 • 03.07.2017 18:00

  EUROTEL SA (24/2017) Znacząca skala współpracy handlowej

 • 30.06.2017 17:43

  EUROTEL SA (23/2017) Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej

 • 19.06.2017 15:45

  EUROTEL SA (22/2017) Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2017.

 • 22.05.2017 17:12

  EUROTEL SA (21/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 17.05.2017 20:56

  Eurotel wypłaci 1,9 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 17.05.2017 20:26

  EUROTEL SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2017 roku.

 • 17.05.2017 20:25

  EUROTEL SA (19/2017) Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 17.05.2017 20:23

  EUROTEL SA (18/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2016.

 • 17.05.2017 20:20

  EUROTEL SA (17/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2017 roku.

 • 16.05.2017 21:38

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 17:03

  EUROTEL SA (16/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 04.05.2017 16:47

  EUROTEL SA (15/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 21.04.2017 18:08

  EUROTEL SA (14/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 19.04.2017 20:59

  Eurotel planuje wypłacić 1,9 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 19.04.2017 20:57

  EUROTEL SA (13/2017) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2016 rok.

 • 19.04.2017 20:54

  EUROTEL SA (12/2017) Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2016 rok i opinia Rady Nadzorczej.

 • 12.04.2017 16:57

  EUROTEL SA (11/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 28.03.2017 17:36

  EUROTEL SA (10/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 27.03.2017 23:50

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.03.2017 23:48

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 17:51

  EUROTEL SA (9/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 08.03.2017 17:25

  EUROTEL SA (8/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 06.03.2017 08:00

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową Eurotelu do 22,9 zł

 • 27.02.2017 18:31

  EUROTEL SA (7/2017) Aneks do umowy o linię wielozadaniową.

 • 10.02.2017 17:33

  EUROTEL SA (6/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 03.02.2017 16:56

  EUROTEL SA (5/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 17.01.2017 16:56

  EUROTEL SA (4/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 12.01.2017 16:41

  EUROTEL SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 09.01.2017 18:19

  EUROTEL SA (2/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 03.01.2017 17:34

  EUROTEL SA (1/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 22.12.2016 16:57

  EUROTEL SA (28/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 19.12.2016 18:01

  EUROTEL SA (27/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 01.12.2016 16:38

  EUROTEL SA (26/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 01.12.2016 16:20

  EUROTEL SA (25/2016) Informacja o zobowiązaniach Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej

 • 23.11.2016 18:36

  EUROTEL SA (24/2016) Uchwały podjęte na NZW spółki stowarzyszonej z Emitentem.

 • 14.11.2016 18:36

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 17:17

  EUROTEL SA (23/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 21.10.2016 16:33

  EUROTEL SA (22/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 11.10.2016 17:57

  EUROTEL SA (21/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 06.09.2016 18:47

  EUROTEL SA (20/2016) Dyspozycja założenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 31.08.2016 19:58

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 17.08.2016 07:54

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową Eurotelu do 20,3 zł

 • 04.08.2016 11:51

  EUROTEL SA (19/2016) Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2016.

 • 29.06.2016 18:23

  EUROTEL SA Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 24.06.2016 14:29

  EUROTEL SA Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej

 • 03.06.2016 18:10

  EUROTEL SA Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 31.05.2016 18:47

  Eurotel wypłaci 1,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 31.05.2016 18:21

  EUROTEL SA Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 31.05.2016 18:17

  EUROTEL SA Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku.

 • 31.05.2016 18:10

  EUROTEL SA Uchwała o podziale zysku za 2015 rok.

 • 31.05.2016 18:05

  EUROTEL SA Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku.

 • 17.05.2016 17:56

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 16.05.2016 21:03

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 19:26

  EUROTEL SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za rok 2015.

 • 28.04.2016 17:50

  EUROTEL SA Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.

 • 11.04.2016 14:56

  Eurotel planuje wypłacić 1,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 11.04.2016 14:43

  EUROTEL SA Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2015 rok.

 • 21.03.2016 23:05

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 23:02

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 19:17

  EUROTEL SA Informacja o umowach poręczenia zawartych przez spółkę zależną Emitenta.

 • 03.03.2016 17:12

  EUROTEL SA Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 28.01.2016 16:58

  EUROTEL SA Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowe

 • 25.01.2016 19:30

  EUROTEL SA Aneks do umowy o linie wielozadaniową.

 • 19.01.2016 15:33

  EUROTEL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 08.01.2016 18:24

  EUROTEL SA Osięgnięcie kryterium umowy znaczącej.

 • 08.01.2016 16:27

  EUROTEL SA Informacja o umowach poręczenia zawartych przez Emitenta.

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 19.11.2015 21:41

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 19.11.2015 21:38

  EUROTEL SA Informacja o korekcie prezentacj danych w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 3 kwartał 2015 roku.

 • 16.11.2015 21:02

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 01.10.2015 19:35

  Eurotel wchodzi w fotowoltaikę

 • 01.10.2015 18:37

  EUROTEL SA Informacja o istotnej umowie - zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie 40% udziałów w spółce Soon Energy Poland sp. z o.o. w Warszawie.

 • 22.09.2015 17:22

  EUROTEL SA Udzielenie prokury łącznej

 • 14.09.2015 17:23

  EUROTEL SA Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 08.09.2015 09:03

  DM BOŚ obniżył rekomendację Eurotelu do "trzymaj"

 • 31.08.2015 20:55

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.08.2015 18:00

  EUROTEL SA Udzielenie prokury łącznej

 • 12.08.2015 18:14

  Altus TFI ma ponad 5 proc. Eurotelu

 • 12.08.2015 18:05

  EUROTEL SA Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby akcji Emitenta

 • 12.08.2015 08:26

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Eurotelu do 20,3 zł

 • 31.07.2015 17:30

  EUROTEL SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

 • 01.07.2015 14:19

  EUROTEL SA Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 26.06.2015 18:08

  EUROTEL SA Zwolnienie poręczenia udzielonego spółce zależnej

 • 26.06.2015 18:05

  EUROTEL SA Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie spółki zależnej

 • 26.06.2015 18:04

  EUROTEL SA Aneks do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej

 • 19.06.2015 17:05

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta

 • 18.06.2015 13:37

  EUROTEL SA Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2015.

 • 18.06.2015 13:16

  EUROTEL SA Powołanie Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.

 • 16.06.2015 19:37

  Eurotel wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

 • 16.06.2015 19:25

  EUROTEL SA Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku.

 • 16.06.2015 19:21

  EUROTEL SA Uchwała o podziale zysku za 2014 rok.

 • 16.06.2015 19:19

  EUROTEL SA Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku.

 • 15.06.2015 18:36

  EUROTEL SA Informacja o udzieleniu przez emitenta poręczenia jednostce zależnej.

 • 15.06.2015 18:13

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 09.06.2015 17:30

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 03.06.2015 19:06

  EUROTEL SA Osiagnięcie kryterium umowy znaczącej.

 • 01.06.2015 16:48

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 25.05.2015 18:11

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 25.05.2015 09:05

  DM BOŚ podwyższył rekomendację Eurotelu do "kupuj"

 • 19.05.2015 19:32

  EUROTEL SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

 • 15.05.2015 21:19

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 17:17

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 23.04.2015 17:09

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 15.04.2015 18:27

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta

 • 13.04.2015 17:58

  Eurotel chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '14

 • 13.04.2015 17:50

  EUROTEL SA Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2014 rok.

 • 08.04.2015 18:23

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 31.03.2015 17:50

  EUROTEL SA Informacja dotycząca redukcji sieci sprzedaży

 • 31.03.2015 09:29

  DM BOŚ zmienił na "trzymaj" rekomendacje AB, Eurotelu i Budimeksu

 • 30.03.2015 14:54

  EUROTEL SA Wypłata dywidendy przez Spółkę zależną Emitenta

 • 23.03.2015 22:04

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 12.03.2015 12:12

  EUROTEL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 10.03.2015 17:58

  EUROTEL SA Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej.

 • 02.03.2015 19:19

  EUROTEL SA Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej

 • 21.02.2015 09:38

  EUROTEL SA Informacja o zawarciu umowy dostawy towarów zawarta z AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 06.02.2015 14:33

  EUROTEL SA Informacja o ustaleniu warunków umowy - Umowa Resellerska z iSource S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 26.01.2015 18:59

  EUROTEL SA Aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową.

 • 23.01.2015 17:24

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorującego Emitenta.

 • 16.01.2015 17:26

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorującego Emitenta.

 • 15.01.2015 16:24

  EUROTEL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 • 12.01.2015 17:07

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorującego Emitenta.

 • 31.12.2014 13:09

  EUROTEL SA informacja o zmianie zasad konsolidacji w ramach sprawozdań finasowych Emitenta

 • 31.12.2014 13:01

  EUROTEL SA umowa zbycia 48,125% udziałów w spółce MEDIA System sp. z o.o. w Bydgoszczy

 • 14.11.2014 21:54

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 03.11.2014 12:32

  EUROTEL SA zmiana animatora emitenta

 • 31.10.2014 14:29

  GPW: Komunikat - EUROTEL SA

 • 24.10.2014 17:36

  EUROTEL SA znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 21.10.2014 14:58

  Akcjonariusze Eurotela przegłosowali wypłatę 1 zł dywidendy

 • 21.10.2014 14:55

  EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy

 • 21.10.2014 14:51

  EUROTEL SA uchwała o podziale zysku za 2013 rok.

 • 21.10.2014 14:49

  EUROTEL SA - treść uchwał podjętych na NWZ

 • 15.10.2014 17:49

  EUROTEL SA aneks do umowy o Linie Wieloproduktową.

 • 06.10.2014 12:21

  Eurotel może wypłacić do 1 zł dywidendy na akcję

 • 06.10.2014 12:14

  EUROTEL SA rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku za 2013 r.

 • 01.09.2014 21:04

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.09.2014 17:08

  EUROTEL SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 14.08.2014 16:21

  EUROTEL SA dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.08.2014 17:55

  EUROTEL SA zmiana animatora emitenta

 • 07.08.2014 17:48

  EUROTEL SA wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 06.08.2014 17:12

  GPW: Komunikat - EUROTEL SA

 • 05.08.2014 15:28

  Akcjonariusz Eurotelu chce przeznaczenia od 3,15 mln zł do 4,2 mln zł na dywidendę za '13

 • 05.08.2014 15:09

  EUROTEL SA Żądanie zwołania NWZ

 • 04.08.2014 17:44

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 24.07.2014 18:38

  EUROTEL SA Zmiana wysokości zobowiązań emitenta

 • 09.07.2014 16:27

  EUROTEL SA aneks do umowy o linię wielozadaniową

 • 27.06.2014 07:56

  EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w dniu 26 czerwca 2014 roku.

 • 27.06.2014 07:55

  EUROTEL SA uchwała dotycząca podziału zysku za 2013 rok

 • 26.06.2014 19:58

  EUROTEL SA treść uchwał podjętych na WZ 26 czerwca 2014 r.

 • 05.06.2014 18:05

  EUROTEL SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku

 • 05.06.2014 17:57

  EUROTEL SA uchwała nr 4A zgłoszona przez akcjonariusza na WZA zwołane na 26 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 20:00

  EUROTEL SA Rekomendacja zarzadu dotycząca podziału zysku za 2013 rok

 • 30.05.2014 19:58

  EUROTEL SA Zwołanie ZWZ

 • 23.05.2014 17:46

  Allianz FIO ma mniej niż 5 proc. Eurotelu

 • 23.05.2014 17:26

  EUROTEL SA zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZ

 • 15.05.2014 20:41

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 31.03.2014 18:55

  EUROTEL SA wypłata dywidendy przez spółkę zależną emitenta

 • 31.03.2014 09:45

  DM IDM SA obniżył rekomendację Eurotelu do "trzymaj"

 • 24.03.2014 17:54

  EUROTEL SA rekomendacja zarządu odnośnie wypracowanego zysku.

 • 19.03.2014 17:50

  EUROTEL SA informacja o aneksach do umów pożyczek udzielonych przez emitenta jednostce powiązanej

 • 25.02.2014 09:43

  DM IDM SA podwyższył cenę docelową Eurotelu do 20,4 zł

 • 04.02.2014 18:57

  EUROTEL SA Rejestracja w KRS kapitału docelowego

 • 31.01.2014 17:30

  EUROTEL SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

 • 31.01.2014 17:26

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu zarządzającego mitenta.

 • 20.12.2013 20:56

  EUROTEL SA nabycie aktywów znacznej wartości - korekta

 • 20.12.2013 19:35

  EUROTEL SA nabycie aktywów znacznej wartości

 • 04.11.2013 17:17

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta.

 • 29.10.2013 17:29

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 23.10.2013 16:52

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 16.10.2013 16:23

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 15.10.2013 17:00

  EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy

 • 15.10.2013 16:54

  EUROTEL SA treść uchwał podjętych na NWZA 15 października 2013 r.

 • 10.10.2013 16:18

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego

 • 19.09.2013 17:20

  EUROTEL SA - zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

 • 30.08.2013 21:15

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 12.08.2013 18:02

  EUROTEL SA umowa o linię wieloproduktową.

 • 07.08.2013 10:01

  DM IDM podwyższa cenę docelową Eurotelu do 18,9 zł

 • 26.07.2013 17:56

  EUROTEL SA zmiana wysokości zobowiązań emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej

 • 18.07.2013 17:03

  EUROTEL SA dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.07.2013 18:52

  EUROTEL SA informacja o aneksach do umów pożyczek udzielonych przez emitenta jednostce powiązanej.

 • 28.06.2013 18:20

  EUROTEL SA informacja o aneksie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

 • 20.06.2013 20:13

  EUROTEL SA - obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 10.06.2013 17:07

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta.

 • 06.05.2013 16:10

  EUROTEL SA - obrót akcjami przez członka organu nadzorczego

 • 25.04.2013 14:08

  EUROTEL SA informacja o wypłacie dywidendy za 2012 r.

 • 25.04.2013 14:06

  Eurotel wypłaci 1,6 zł dywidendy na akcję za '12

 • 25.04.2013 14:04

  EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

 • 25.04.2013 13:57

  EUROTEL SA treść uchwał podjętych na WZA 25 kwietnia 2013 r.

 • 25.04.2013 12:38

  EUROTEL SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

 • 24.04.2013 14:19

  EUROTEL SA zawarcie znaczącej umowy.