Eurotel SA

skrót: ETL

Brak kursu dla wybranej firmy

Zajmuje się sprzedażą detaliczną, prowadząc sieci łącznie ponad 300 salonów sprzedaży dla różnych zleceniodawców. Klientami są operatorzy telefonii komórkowych T Mobile i Play oraz telewizja satelitarna nc+. Spółka współpracuje również z Apple prowadząc sieć salonów sprzedaży i serwis pod własną marką iDream.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Stepokura Krzysztof1 131 18230,17%1 131 18230,17%
Foltarz JacekSA-R 2016707 39918,87%707 39918,87%
Marczak Bogusław449 69612,00%449 69612,00%
PKO TFI SAportfele255 3936,81%255 3936,81%

Kategoria • 16.11.2020 19:18

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 12.10.2020 17:59

  EUROTEL SA (15/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 10.09.2020 18:17

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 31.08.2020 18:52

  EUROTEL SA (14/2020) Aneks do Umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta.

 • 31.08.2020 18:48

  EUROTEL SA (13/2020) Aneks do Umowy o Multilinie- udostępnienie finansowania spółce zależnej.

 • 31.08.2020 18:44

  EUROTEL SA (12/2020) Zwrot subwencji finansowej

 • 21.08.2020 14:28

  EUROTEL SA (11/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

 • 20.08.2020 15:31

  EUROTEL SA (10/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. na kolejną kadencję

 • 20.08.2020 15:27

  EUROTEL SA (9/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019.

 • 20.08.2020 15:24

  EUROTEL SA (8/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5%ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

 • 15.06.2020 21:06

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 17:15

  EUROTEL SA (6/2020) Informacja o otrzymaniu subwencji finansowej.

 • 12.05.2020 17:32

  EUROTEL SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku.

 • 31.03.2020 00:08

  EUROTEL SA (4/2020) Rekomendacja podziału zysku

 • 31.03.2020 00:06

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 31.03.2020 00:05

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 19.03.2020 18:53

  EUROTEL SA (3/2020) Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Eurotel SA

 • 13.02.2020 14:30

  EUROTEL SA (2/2020) Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej.

 • 31.01.2020 16:23

  EUROTEL SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 02.12.2019 11:33

  Rockbridge TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.

 • 02.12.2019 11:27

  EUROTEL SA (18/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.

 • 14.11.2019 22:47

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 17:48

  EUROTEL SA (17/2019) Stanowisko Spółki ws. decyzji Izby Administracji Skarbowej

 • 15.10.2019 19:57

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 15.10.2019 19:50

  EUROTEL SA (16/2019) Korekta raportu za I kwartał 2019 roku

 • 12.09.2019 23:32

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 06.09.2019 17:08

  EUROTEL SA (15/2019) Aneks do Umowy o Multilinie - udostępnienie finansowania spółce zależnej

 • 22.03.2019 14:50

  EUROTEL SA (3/2019) Szacunki wyników za 2018 rok - korekta raportu w zakresie EBITDA

 • 21.03.2019 13:20

  EUROTEL SA (3/2019) Szacunki wyników za 2018 rok

 • 31.01.2019 17:08

  EUROTEL SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 05.12.2018 16:47

  EUROTEL SA (25/2018) Znaczne pakiety akcji.

 • 03.12.2018 20:42

  EUROTEL SA (24/2018) Uzupełnienie raportu za I półrocze 2018 roku - stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do raportu biegłego z zastrzeżeniem.

 • 23.11.2018 14:14

  EUROTEL SA (23/2018) Stanowisko Spółki ws. decyzji Urzędu Celno - Skarbowego

 • 22.11.2018 22:12

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 16:49

  EUROTEL SA (22/2018) Przedłużenie terminu spłaty pożyczki dla spółki Soon Energy Poland Sp. z o.o.

 • 17.10.2018 09:08

  Dom Analiz SII rekomenduje "kupuj" Eurotel

 • 08.10.2018 13:44

  Altus TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.

 • 08.10.2018 13:36

  EUROTEL SA (21/2018) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Eurotel S.A.

 • 27.09.2018 23:52

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 22.09.2018 16:15

  EUROTEL SA (20/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

 • 20.09.2018 15:26

  EUROTEL SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 5.

 • 20.07.2018 16:25

  EUROTEL SA (18/2018) Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej.

 • 17.07.2018 17:32

  Eurotel może być zobowiązany do zapłaty 2 mln zł nienależnie odliczonego VAT za '13 plus odsetki

 • 17.07.2018 16:46

  EUROTEL SA (17/2018) Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej za 2013 rok.

 • 30.05.2018 23:47

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 17:03

  Eurotel wypłaci 2,20 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 24.05.2018 16:57

  EUROTEL SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku.

 • 24.05.2018 16:55

  EUROTEL SA (15/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2018 roku.

 • 24.05.2018 12:51

  EUROTEL SA (14/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2017.

 • 27.04.2018 17:11

  Eurotel planuje wypłacić 2,20 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

 • 27.04.2018 17:06

  EUROTEL SA (13/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok.

 • 27.04.2018 17:03

  EUROTEL SA (12/2018) Rekomendacja podziału zysku za 2017 rok na WZA

 • 26.04.2018 23:07

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 23:03

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 18:22

  EUROTEL SA (11/2018) Umowa spółki zależnej Emitenta.

 • 13.02.2018 17:17

  EUROTEL SA (10/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 08.02.2018 17:21

  EUROTEL SA (9/2018) Aneks do umowy o linie wieloproduktową.

 • 31.01.2018 18:14

  EUROTEL SA (8/2018) Informacja w sprawie niewiążącej oferty zakupu większościowego pakietu udziałów

 • 30.01.2018 18:45

  EUROTEL SA (7/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 30.01.2018 18:41

  EUROTEL SA (6/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 22.01.2018 16:44

  EUROTEL SA (5/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 18.01.2018 16:25

  EUROTEL SA (4/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 15.01.2018 17:23

  EUROTEL SA (3/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 08.01.2018 17:46

  EUROTEL SA (2/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 02.01.2018 17:06

  EUROTEL SA (1/2018) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 29.12.2017 17:01

  EUROTEL SA (56/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 28.12.2017 16:31

  EUROTEL SA (55/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 21.12.2017 17:58

  EUROTEL SA (54/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 21.12.2017 17:55

  EUROTEL SA (53/2017) Informacja o zobowiązaniach Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej.

 • 18.12.2017 16:20

  EUROTEL SA (52/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 15.12.2017 17:42

  EUROTEL SA (51/2017) Powiadomienie o wykonaniu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 14.12.2017 17:04

  EUROTEL SA (50/2017) Poręczenie Emitenta jednostce zależnej.

 • 11.12.2017 17:46

  EUROTEL SA (49/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 06.12.2017 07:25

  Eurotel złożył ofertę zakupu udziałów w spółce działającej na rynku elektroniki użytkowej

 • 05.12.2017 20:20

  EUROTEL SA (48/2017) Informacja w sprawie złożenia niewiążącej oferty zakupu większościowego pakietu udziałów

 • 04.12.2017 17:36

  EUROTEL SA (47/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 27.11.2017 17:54

  EUROTEL SA (46/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 20.11.2017 15:24

  EUROTEL SA (45/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 17.11.2017 17:11

  EUROTEL SA (44/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 15.11.2017 22:14

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 17:30

  EUROTEL SA (43/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 07.11.2017 08:26

  DM BOŚ podwyższa rekomendację Eurotelu do "kupuj"

 • 06.11.2017 17:00

  EUROTEL SA (42/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 31.10.2017 17:56

  EUROTEL SA (41/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 26.10.2017 17:40

  EUROTEL SA (40/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 16.10.2017 16:55

  EUROTEL SA (39/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 09.10.2017 19:03

  EUROTEL SA (38/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 03.10.2017 17:16

  EUROTEL SA (37/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 29.09.2017 17:45

  EUROTEL SA (36/2017) Zakup sieci 24 punktów sprzedaży telewizji nc+.

 • 26.09.2017 14:21

  EUROTEL SA (35/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 26.09.2017 13:33

  Eurotel chce kupić sieć punktów sprzedaży telewizji nc+

 • 26.09.2017 13:22

  EUROTEL SA (34/2017) Informacja o rozpoczęciu negocjacji dotyczących nabycia sieci autoryzowanych punktów sprzedaży

 • 21.09.2017 16:27

  EUROTEL SA (33/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 18.09.2017 20:08

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 18.09.2017 19:35

  EUROTEL SA (32/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 05.09.2017 17:31

  EUROTEL SA (31/2017) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Eurotel S.A.

 • 01.09.2017 16:47

  EUROTEL SA (30/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 29.08.2017 17:25

  EUROTEL SA (29/2017) Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

 • 16.08.2017 17:24

  EUROTEL SA (28/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 11.08.2017 16:36

  EUROTEL SA (27/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 03.08.2017 17:17

  EUROTEL SA (26/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 17.07.2017 18:34

  EUROTEL SA (25/2017) Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.

 • 03.07.2017 18:00

  EUROTEL SA (24/2017) Znacząca skala współpracy handlowej

 • 30.06.2017 17:43

  EUROTEL SA (23/2017) Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej

 • 19.06.2017 15:45

  EUROTEL SA (22/2017) Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2017.

 • 22.05.2017 17:12

  EUROTEL SA (21/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 17.05.2017 20:56

  Eurotel wypłaci 1,9 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 17.05.2017 20:26

  EUROTEL SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2017 roku.

 • 17.05.2017 20:25

  EUROTEL SA (19/2017) Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 17.05.2017 20:23

  EUROTEL SA (18/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2016.

 • 17.05.2017 20:20

  EUROTEL SA (17/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2017 roku.

 • 16.05.2017 21:38

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 17:03

  EUROTEL SA (16/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 04.05.2017 16:47

  EUROTEL SA (15/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 21.04.2017 18:08

  EUROTEL SA (14/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 19.04.2017 20:59

  Eurotel planuje wypłacić 1,9 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

 • 19.04.2017 20:57

  EUROTEL SA (13/2017) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2016 rok.

 • 19.04.2017 20:54

  EUROTEL SA (12/2017) Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2016 rok i opinia Rady Nadzorczej.

 • 12.04.2017 16:57

  EUROTEL SA (11/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 28.03.2017 17:36

  EUROTEL SA (10/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 27.03.2017 23:50

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.03.2017 23:48

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 17:51

  EUROTEL SA (9/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 08.03.2017 17:25

  EUROTEL SA (8/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 06.03.2017 08:00

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową Eurotelu do 22,9 zł

 • 27.02.2017 18:31

  EUROTEL SA (7/2017) Aneks do umowy o linię wielozadaniową.

 • 10.02.2017 17:33

  EUROTEL SA (6/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 03.02.2017 16:56

  EUROTEL SA (5/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 17.01.2017 16:56

  EUROTEL SA (4/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 12.01.2017 16:41

  EUROTEL SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 09.01.2017 18:19

  EUROTEL SA (2/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 03.01.2017 17:34

  EUROTEL SA (1/2017) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 22.12.2016 16:57

  EUROTEL SA (28/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 19.12.2016 18:01

  EUROTEL SA (27/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 01.12.2016 16:38

  EUROTEL SA (26/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 01.12.2016 16:20

  EUROTEL SA (25/2016) Informacja o zobowiązaniach Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej

 • 23.11.2016 18:36

  EUROTEL SA (24/2016) Uchwały podjęte na NZW spółki stowarzyszonej z Emitentem.

 • 14.11.2016 18:36

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 17:17

  EUROTEL SA (23/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 21.10.2016 16:33

  EUROTEL SA (22/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 11.10.2016 17:57

  EUROTEL SA (21/2016) Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

 • 06.09.2016 18:47

  EUROTEL SA (20/2016) Dyspozycja założenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 31.08.2016 19:58

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 17.08.2016 07:54

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową Eurotelu do 20,3 zł

 • 04.08.2016 11:51

  EUROTEL SA (19/2016) Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2016.

 • 29.06.2016 18:23

  EUROTEL SA Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

 • 24.06.2016 14:29

  EUROTEL SA Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej

 • 03.06.2016 18:10

  EUROTEL SA Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 31.05.2016 18:47

  Eurotel wypłaci 1,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 31.05.2016 18:21

  EUROTEL SA Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 31.05.2016 18:17

  EUROTEL SA Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku.

 • 31.05.2016 18:10

  EUROTEL SA Uchwała o podziale zysku za 2015 rok.

 • 31.05.2016 18:05

  EUROTEL SA Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku.

 • 17.05.2016 17:56

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 16.05.2016 21:03

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 05.05.2016 19:26

  EUROTEL SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za rok 2015.

 • 28.04.2016 17:50

  EUROTEL SA Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.

 • 11.04.2016 14:56

  Eurotel planuje wypłacić 1,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

 • 11.04.2016 14:43

  EUROTEL SA Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2015 rok.

 • 21.03.2016 23:05

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 23:02

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 19:17

  EUROTEL SA Informacja o umowach poręczenia zawartych przez spółkę zależną Emitenta.

 • 03.03.2016 17:12

  EUROTEL SA Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.

 • 28.01.2016 16:58

  EUROTEL SA Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowe

 • 25.01.2016 19:30

  EUROTEL SA Aneks do umowy o linie wielozadaniową.

 • 19.01.2016 15:33

  EUROTEL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 08.01.2016 18:24

  EUROTEL SA Osięgnięcie kryterium umowy znaczącej.

 • 08.01.2016 16:27

  EUROTEL SA Informacja o umowach poręczenia zawartych przez Emitenta.

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 19.11.2015 21:41

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 19.11.2015 21:38

  EUROTEL SA Informacja o korekcie prezentacj danych w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 3 kwartał 2015 roku.

 • 16.11.2015 21:02

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 01.10.2015 19:35

  Eurotel wchodzi w fotowoltaikę

 • 01.10.2015 18:37

  EUROTEL SA Informacja o istotnej umowie - zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie 40% udziałów w spółce Soon Energy Poland sp. z o.o. w Warszawie.

 • 22.09.2015 17:22

  EUROTEL SA Udzielenie prokury łącznej

 • 14.09.2015 17:23

  EUROTEL SA Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 08.09.2015 09:03

  DM BOŚ obniżył rekomendację Eurotelu do "trzymaj"

 • 31.08.2015 20:55

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 19.08.2015 18:00

  EUROTEL SA Udzielenie prokury łącznej

 • 12.08.2015 18:14

  Altus TFI ma ponad 5 proc. Eurotelu

 • 12.08.2015 18:05

  EUROTEL SA Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby akcji Emitenta

 • 12.08.2015 08:26

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Eurotelu do 20,3 zł

 • 31.07.2015 17:30

  EUROTEL SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

 • 01.07.2015 14:19

  EUROTEL SA Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 26.06.2015 18:08

  EUROTEL SA Zwolnienie poręczenia udzielonego spółce zależnej

 • 26.06.2015 18:05

  EUROTEL SA Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie spółki zależnej

 • 26.06.2015 18:04

  EUROTEL SA Aneks do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej

 • 19.06.2015 17:05

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta

 • 18.06.2015 13:37

  EUROTEL SA Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2015.

 • 18.06.2015 13:16

  EUROTEL SA Powołanie Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.

 • 16.06.2015 19:37

  Eurotel wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

 • 16.06.2015 19:25

  EUROTEL SA Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku.

 • 16.06.2015 19:21

  EUROTEL SA Uchwała o podziale zysku za 2014 rok.

 • 16.06.2015 19:19

  EUROTEL SA Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku.

 • 15.06.2015 18:36

  EUROTEL SA Informacja o udzieleniu przez emitenta poręczenia jednostce zależnej.

 • 15.06.2015 18:13

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 09.06.2015 17:30

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 03.06.2015 19:06

  EUROTEL SA Osiagnięcie kryterium umowy znaczącej.

 • 01.06.2015 16:48

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 25.05.2015 18:11

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 25.05.2015 09:05

  DM BOŚ podwyższył rekomendację Eurotelu do "kupuj"

 • 19.05.2015 19:32

  EUROTEL SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

 • 15.05.2015 21:19

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 17:17

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 23.04.2015 17:09

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 15.04.2015 18:27

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta

 • 13.04.2015 17:58

  Eurotel chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '14

 • 13.04.2015 17:50

  EUROTEL SA Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2014 rok.

 • 08.04.2015 18:23

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.

 • 31.03.2015 17:50

  EUROTEL SA Informacja dotycząca redukcji sieci sprzedaży

 • 31.03.2015 09:29

  DM BOŚ zmienił na "trzymaj" rekomendacje AB, Eurotelu i Budimeksu

 • 30.03.2015 14:54

  EUROTEL SA Wypłata dywidendy przez Spółkę zależną Emitenta

 • 23.03.2015 22:04

  EUROTEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 12.03.2015 12:12

  EUROTEL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 10.03.2015 17:58

  EUROTEL SA Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej.

 • 02.03.2015 19:19

  EUROTEL SA Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej

 • 21.02.2015 09:38

  EUROTEL SA Informacja o zawarciu umowy dostawy towarów zawarta z AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 06.02.2015 14:33

  EUROTEL SA Informacja o ustaleniu warunków umowy - Umowa Resellerska z iSource S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 26.01.2015 18:59

  EUROTEL SA Aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową.

 • 23.01.2015 17:24

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorującego Emitenta.

 • 16.01.2015 17:26

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez członka organu nadzorującego Emitenta.

 • 15.01.2015 16:24

  EUROTEL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 • 12.01.2015 17:07

  EUROTEL SA Obrót akcjami przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorującego Emitenta.

 • 31.12.2014 13:09

  EUROTEL SA informacja o zmianie zasad konsolidacji w ramach sprawozdań finasowych Emitenta

 • 31.12.2014 13:01

  EUROTEL SA umowa zbycia 48,125% udziałów w spółce MEDIA System sp. z o.o. w Bydgoszczy

 • 14.11.2014 21:54

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 03.11.2014 12:32

  EUROTEL SA zmiana animatora emitenta

 • 31.10.2014 14:29

  GPW: Komunikat - EUROTEL SA

 • 24.10.2014 17:36

  EUROTEL SA znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 21.10.2014 14:58

  Akcjonariusze Eurotela przegłosowali wypłatę 1 zł dywidendy

 • 21.10.2014 14:55

  EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy

 • 21.10.2014 14:51

  EUROTEL SA uchwała o podziale zysku za 2013 rok.

 • 21.10.2014 14:49

  EUROTEL SA - treść uchwał podjętych na NWZ

 • 15.10.2014 17:49

  EUROTEL SA aneks do umowy o Linie Wieloproduktową.

 • 06.10.2014 12:21

  Eurotel może wypłacić do 1 zł dywidendy na akcję

 • 06.10.2014 12:14

  EUROTEL SA rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku za 2013 r.

 • 01.09.2014 21:04

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.09.2014 17:08

  EUROTEL SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 14.08.2014 16:21

  EUROTEL SA dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.08.2014 17:55

  EUROTEL SA zmiana animatora emitenta

 • 07.08.2014 17:48

  EUROTEL SA wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 06.08.2014 17:12

  GPW: Komunikat - EUROTEL SA

 • 05.08.2014 15:28

  Akcjonariusz Eurotelu chce przeznaczenia od 3,15 mln zł do 4,2 mln zł na dywidendę za '13

 • 05.08.2014 15:09

  EUROTEL SA Żądanie zwołania NWZ

 • 04.08.2014 17:44

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 24.07.2014 18:38

  EUROTEL SA Zmiana wysokości zobowiązań emitenta

 • 09.07.2014 16:27

  EUROTEL SA aneks do umowy o linię wielozadaniową

 • 27.06.2014 07:56

  EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w dniu 26 czerwca 2014 roku.

 • 27.06.2014 07:55

  EUROTEL SA uchwała dotycząca podziału zysku za 2013 rok

 • 26.06.2014 19:58

  EUROTEL SA treść uchwał podjętych na WZ 26 czerwca 2014 r.

 • 05.06.2014 18:05

  EUROTEL SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku

 • 05.06.2014 17:57

  EUROTEL SA uchwała nr 4A zgłoszona przez akcjonariusza na WZA zwołane na 26 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 20:00

  EUROTEL SA Rekomendacja zarzadu dotycząca podziału zysku za 2013 rok

 • 30.05.2014 19:58

  EUROTEL SA Zwołanie ZWZ

 • 23.05.2014 17:46

  Allianz FIO ma mniej niż 5 proc. Eurotelu

 • 23.05.2014 17:26

  EUROTEL SA zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZ

 • 15.05.2014 20:41

  EUROTEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 31.03.2014 18:55

  EUROTEL SA wypłata dywidendy przez spółkę zależną emitenta

 • 31.03.2014 09:45

  DM IDM SA obniżył rekomendację Eurotelu do "trzymaj"

 • 24.03.2014 17:54

  EUROTEL SA rekomendacja zarządu odnośnie wypracowanego zysku.

 • 19.03.2014 17:50

  EUROTEL SA informacja o aneksach do umów pożyczek udzielonych przez emitenta jednostce powiązanej

 • 25.02.2014 09:43

  DM IDM SA podwyższył cenę docelową Eurotelu do 20,4 zł

 • 04.02.2014 18:57

  EUROTEL SA Rejestracja w KRS kapitału docelowego

 • 31.01.2014 17:30

  EUROTEL SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

 • 31.01.2014 17:26

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu zarządzającego mitenta.

 • 20.12.2013 20:56

  EUROTEL SA nabycie aktywów znacznej wartości - korekta

 • 20.12.2013 19:35

  EUROTEL SA nabycie aktywów znacznej wartości

 • 04.11.2013 17:17

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta.

 • 29.10.2013 17:29

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 23.10.2013 16:52

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 16.10.2013 16:23

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 15.10.2013 17:00

  EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy

 • 15.10.2013 16:54

  EUROTEL SA treść uchwał podjętych na NWZA 15 października 2013 r.

 • 10.10.2013 16:18

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego

 • 19.09.2013 17:20

  EUROTEL SA - zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

 • 30.08.2013 21:15

  EUROTEL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 12.08.2013 18:02

  EUROTEL SA umowa o linię wieloproduktową.

 • 07.08.2013 10:01

  DM IDM podwyższa cenę docelową Eurotelu do 18,9 zł

 • 26.07.2013 17:56

  EUROTEL SA zmiana wysokości zobowiązań emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozadaniowej

 • 18.07.2013 17:03

  EUROTEL SA dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.07.2013 18:52

  EUROTEL SA informacja o aneksach do umów pożyczek udzielonych przez emitenta jednostce powiązanej.

 • 28.06.2013 18:20

  EUROTEL SA informacja o aneksie do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

 • 20.06.2013 20:13

  EUROTEL SA - obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta

 • 10.06.2013 17:07

  EUROTEL SA obrót akcjami przez członka organu nadzorczego emitenta.

 • 06.05.2013 16:10

  EUROTEL SA - obrót akcjami przez członka organu nadzorczego

 • 25.04.2013 14:08

  EUROTEL SA informacja o wypłacie dywidendy za 2012 r.

 • 25.04.2013 14:06

  Eurotel wypłaci 1,6 zł dywidendy na akcję za '12

 • 25.04.2013 14:04

  EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

 • 25.04.2013 13:57

  EUROTEL SA treść uchwał podjętych na WZA 25 kwietnia 2013 r.

 • 25.04.2013 12:38

  EUROTEL SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

 • 24.04.2013 14:19

  EUROTEL SA zawarcie znaczącej umowy.