ERG SA

skrót: ERG

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka zajmuje się produkcją nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych (folie opakowaniowe, do laminowania, mrożonek oraz folię moletowaną), wyrobów wtryskowych (obudowy akumulatorowe, skrzynki transportowe, artykuły gospodarstwa domowego) oraz taśm przylepnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Purgał Dariusz172 03419,64%172 03422,35%
ERG SA106 17412,12%106 17413,16%
Tajak GrzegorzZWZ80 4709,19%80 47010,45%
Koczur-Purgał, Annaz Metalskład sp. z o.o.60 8106,94%60 8107,54%
Knopik PawełZWZ47 4665,42%47 4666,17%

Kategoria • 24.11.2020 14:39

  ERG SA (36/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

 • 18.11.2020 17:48

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 03.11.2020 16:33

  ERG SA (35/2020) ERG S.A. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.11.2020 r.

 • 19.10.2020 09:57

  ERG SA (34/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

 • 19.10.2020 09:51

  ERG SA (33/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

 • 19.10.2020 09:47

  ERG SA (32/2020) ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

 • 16.10.2020 10:24

  ERG SA (31/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

 • 15.10.2020 14:30

  ERG SA (30/2020) ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2020 r.

 • 14.10.2020 15:05

  ERG SA (29/2020) ERG S.A. Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A.

 • 14.10.2020 15:02

  ERG SA (28/2020) ERG S.A. Rozliczenie skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia

 • 13.10.2020 15:14

  ERG SA (27/2020) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną Folpak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej poprzez jej przejęcie

 • 12.10.2020 16:57

  ERG otrzymał oferty na sprzedaż 622.763 akcji własnych, redukcja wyniesie ok. 95,89 proc.

 • 12.10.2020 16:46

  ERG SA (26/2020) ERG S.A. Informacja w sprawie stopy redukcji zgłoszonych ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia

 • 30.09.2020 21:20

  ERG SA (25/2020) ERG S.A. Zmiana harmonogramu skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i treści dokumentu"Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A."

 • 24.09.2020 07:23

  ERG ogłosił skup do 25.623 akcji własnych po 85 zł za sztukę

 • 24.09.2020 06:51

  ERG SA (24/2020) ERG S.A. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A.

 • 17.09.2020 17:12

  ERG SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 10.09.2020 14:50

  ERG zdecydował o skupie do 25.623 akcji własnych po 85 zł za sztukę

 • 10.09.2020 14:38

  ERG SA (23/2020) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą uchwał w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i określenia szczegółowych warunków skupu

 • 13.08.2020 16:18

  Akcjonariusze ERG zdecydowali o przeznaczeniu zysku za '19 na kapitał rezerwowy pod buyback

 • 13.08.2020 15:59

  ERG SA (22/2020) ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 sierpnia 2020 r.

 • 13.08.2020 15:58

  ERG SA (21/2020) ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 13 sierpnia 2020

 • 04.08.2020 12:33

  ERG SA (20/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

 • 24.06.2020 16:45

  ERG chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał rezerwowy pod buyback

 • 24.06.2020 16:37

  ERG SA (16/2020) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2019

 • 10.06.2020 18:37

  ERG SA (15/2020) ERG S.A. Otrzymanie przez Emitenta subwencji finansowej z PFR

 • 03.06.2020 17:14

  ERG SA (14/2020) ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.

 • 28.05.2020 08:13

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 17:12

  ERG SA (13/2020) ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku

 • 23.04.2020 16:56

  ERG SA (12/2020) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

 • 26.03.2020 17:16

  ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 26.03.2020 17:14

  ERG SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.03.2020 14:23

  ERG SA (11/2020) ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 20 marca 2020 r.

 • 20.03.2020 12:14

  ERG planuje skupić ok. 69 tys. akcji własnych za max. 1,65 mln zł

 • 20.03.2020 12:04

  ERG SA (10/2020) ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020

 • 09.03.2020 16:10

  ERG SA (9/2020) ERG S.A. Odstąpienie od realizacji projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej w wyniku własnych prac B+R" objętego dofinansowaniem w ramach RPO WSL 20

 • 27.02.2020 15:52

  ERG SA (8/2020) ERG S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 marca 2020 r.

 • 26.02.2020 17:18

  ERG SA (7/2020) ERG S.A. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna

 • 26.02.2020 17:16

  ERG SA (6/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

 • 26.02.2020 17:13

  ERG SA (5/2020) ERG S.A. Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna

 • 26.02.2020 17:09

  ERG SA (4/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna

 • 21.02.2020 15:47

  ERG SA (3/2020) ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2020 r.

 • 29.01.2020 15:54

  ERG SA (2/2020) ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 08.01.2020 16:36

  ERG SA (1/2020) ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.12.2019 15:17

  ERG SA (28/2019) ERG S.A. Otrzymanie wyroku z NSA ws. ujęcia w kosztach podatkowych straty na sprzedaży przedawnionych wierzytelności

 • 06.11.2019 18:44

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 24.10.2019 16:26

  ERG SA (27/2019) ERG S.A. Korekta faktur obejmujących cenę energii elektrycznej

 • 16.10.2019 15:04

  ERG SA (26/2019) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP"

 • 24.09.2019 14:12

  ERG SA (25/2019) ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.

 • 11.09.2019 17:09

  ERG SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.06.2019 11:01

  ERG SA (14/2019) Powołanie prokurenta

 • 30.05.2019 10:21

  ERG SA (13/2019) ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019

 • 18.04.2019 17:35

  ERG SA (8/2019) ERG S.A. Zmiana terminu publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok

 • 28.03.2019 17:03

  ERG SA (7/2019) ERG S.A. Informacja o wynikach inwentaryzacji stanów magazynowych

 • 27.02.2019 13:11

  ERG SA (6/2019) ERG S.A. Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2019 w sprawie zidentyfikowania czynników mających wpływ na wyniki Emitenta

 • 29.01.2019 17:53

  ERG SA (5/2019) ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 14.01.2019 13:25

  ERG SA (4/2019) ERG S.A. Zidentyfikowanie czynników mających wpływ na wyniki Emitenta

 • 02.01.2019 16:52

  ERG SA (3/2019) ERG S.A. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.01.2019 13:51

  ERG SA (2/2019) ERG S.A. Powołanie Członka Zarządu ERG S.A.

 • 02.01.2019 13:48

  ERG SA (1/2019) ERG S.A. Powołanie Członka Zarządu ERG S.A.

 • 21.12.2018 14:42

  ERG SA (23/2018) ERG S.A. Rezygnacja Prokurenta ERG S.A.

 • 06.12.2018 17:37

  ERG zakończył przegląd opcji strategicznych; nie wybrał żadnej z rozważanych opcji

 • 06.12.2018 15:02

  ERG SA (22/2018) ERG S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu ERG S.A.

 • 06.12.2018 15:00

  ERG SA (21/2018) ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 stycznia 2019

 • 06.12.2018 14:59

  ERG SA (20/2018) ERG S.A. Zakończenie przeglądu opcji strategicznych ERG S.A.

 • 06.11.2018 17:35

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 11.09.2018 22:35

  ERG planuje na przełomie roku zakończyć przegląd opcji strategicznych

 • 11.09.2018 17:26

  ERG SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 06.08.2018 11:17

  ERG SA (19/2018) ERG S.A. Korekta informacji o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.08.2018 10:38

  ERG uruchomił nową linię produkcyjną; chce, by w '18 udział eksportu przekroczył 20 proc.

 • 02.08.2018 12:33

  ERG SA (18/2018) ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.07.2018 11:34

  ERG SA (17/2018) ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 20.07.2018 15:00

  ERG SA (16/2018) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.06.2018 18:20

  ERG SA (15/2018) ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 18:17

  ERG SA (14/2018) ERG S.A. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ERG S.A.

 • 27.06.2018 18:12

  ERG SA (13/2018) ERG S.A. Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

 • 27.06.2018 17:43

  ERG SA (12/2018) ERG S.A. Powołanie Członka Rady Nadzorczej ERG S.A.

 • 27.06.2018 17:39

  ERG SA (11/2018) ERG S.A. Odstąpienie od rozpatrzenia niektórych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 17:36

  ERG SA (10/2018) ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

 • 26.06.2018 16:41

  Zarząd ERG chce przeznaczyć zysk za '17 na buyback

 • 26.06.2018 16:20

  ERG SA (9/2018) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 11.06.2018 16:33

  ERG SA (8/2018) ERG S.A. Uzupełnienie komunikatu nr 7/2018 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. na dzień 27 czerwca 2018

 • 30.05.2018 15:23

  ERG SA (7/2018) ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2018

 • 25.05.2018 10:35

  ERG SA (6/2018) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 18.05.2018 11:11

  ERG SA (5/2018) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 17.05.2018 16:08

  ERG SA (4/2018) ERG S.A. Uzupełnienie komunikatu nr 3/2018 dotyczącego przeglądu opcji strategicznych

 • 17.05.2018 07:37

  ERG rozpoczął przegląd opcji strategicznych

 • 17.05.2018 07:27

  ERG SA (3/2018) ERG S.A. Przegląd opcji strategicznych

 • 16.05.2018 17:37

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 06:57

  ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 06:51

  ERG SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.02.2018 15:27

  ERG SA (2/2018) ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 30.01.2018 14:56

  ERG SA (1/2018) ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 07.12.2017 16:03

  ERG SA (45/2017) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 45/2017 - ERG S.A. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A.

 • 05.12.2017 19:19

  ERG SA (45/2017) ERG S.A. Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A.

 • 16.11.2017 16:13

  ERG SA (44/2017) ERG S.A. Decyzja Zarządu w sprawie wyboru źródła dofinansowania inwestycji

 • 02.11.2017 14:07

  ERG SA (43/2017) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP"

 • 25.10.2017 06:59

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.10.2017 15:42

  ERG SA (42/2017) ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 10 października 2017 r.

 • 10.10.2017 15:39

  ERG SA (41/2017) ERG S.A. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A.

 • 10.10.2017 15:35

  ERG SA (40/2017) ERG S.A. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ERG S.A.

 • 10.10.2017 15:33

  ERG SA (39/2017) ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A.

 • 26.09.2017 14:51

  ERG wyda 4,5 mln zł na nową linię do produkcji folii i zainwestuje w automatyzację produkcji

 • 26.09.2017 07:00

  ERG SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 12.09.2017 15:18

  ERG SA (38/2017) ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2017 r.

 • 04.09.2017 12:54

  ERG SA (37/2017) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanIE W RAMACH DZIAŁANIA POIR 2014-2020 PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 • 18.08.2017 17:35

  ERG SA (36/2017) ERG S.A. Zmiana terminu publikacji Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 26.07.2017 15:09

  ERG zamówił linię do produkcji folii, oczekuje wzrostu mocy o ok. 17 proc.

 • 26.07.2017 14:22

  ERG SA (35/2017) ERG S.A. Zawarcie istotnej umowy

 • 19.07.2017 16:07

  ERG SA (34/2017) ERG S.A. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2017

 • 13.07.2017 11:13

  ERG SA (33/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 12.07.2017 15:28

  ERG SA (32/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 24.05.2017 08:04

  ERG uruchomił dwie linie produkcyjne, które zwiększą moce w segmencie wysokomarżowym

 • 24.05.2017 06:59

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 25.04.2017 16:31

  ERG SA (31/2017) ERG S.A. Zejście poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A.

 • 25.04.2017 16:27

  ERG SA (30/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 25.04.2017 16:24

  ERG SA (29/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.04.2017 16:21

  ERG SA (28/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.04.2017 16:19

  ERG SA (27/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.04.2017 14:29

  ERG SA (26/2017) ERG S.A. Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów spółki ERG S.A.

 • 25.04.2017 09:36

  ERG SA (25/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.04.2017 09:32

  ERG SA (24/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 21.04.2017 15:09

  ERG SA (23/2017) ERG S.A. Rozliczenie skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia

 • 20.04.2017 14:48

  Redukcja w ramach subskrypcji na skup akcji własnych ERG wyniesie 93,36 proc.

 • 20.04.2017 14:20

  ERG SA (22/2017) ERG S.A. Informacja w sprawie stopy redukcji zgłoszonych ofert sprzedaży akcji w ramach skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia

 • 12.04.2017 15:02

  ERG SA (21/2017) ERG S.A. Zmiana terminu zamknięcia subskrypcji i rozliczenia skupu akcji własnych

 • 12.04.2017 14:44

  ERG SA (20/2017) ERG S.A. Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu akcji serii E

 • 11.04.2017 13:32

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji ERG SA

 • 06.04.2017 11:18

  ERG SA (19/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.03.2017 18:34

  ERG uruchamia skup do 37 tys. akcji własnych

 • 30.03.2017 18:12

  ERG SA (18/2017) ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 marca 2017 r.

 • 30.03.2017 18:08

  ERG SA (17/2017) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą uchwał w sprawie uruchomienia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i określenia szczegółowych warunków skupu

 • 30.03.2017 17:46

  WZ ERG zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1 mln zł, co daje 1,25 zł dywidendy na akcję

 • 30.03.2017 17:36

  ERG SA (16/2017) ERG S.A. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie dywidendy za rok 2016

 • 30.03.2017 17:33

  ERG SA (15/2017) ERG S.A. Odstąpienie od rozpatrzenia niektórych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 marca 2017 r.

 • 30.03.2017 17:30

  ERG SA (14/2017) ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A.

 • 29.03.2017 19:54

  Zarząd ERG rekomenduje przeznaczenie 1 mln zł na dywidendę, czyli 1,25 zł na akcję

 • 29.03.2017 19:32

  ERG SA (13/2017) ERG S.A. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 29.03.2017 19:25

  ERG SA (12/2017) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie nabycia akcji własnych

 • 29.03.2017 19:19

  ERG SA (11/2017) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie dywidendy za rok 2016

 • 29.03.2017 17:16

  ERG SA (10/2017) ERG S.A. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 marca 2017 r.

 • 27.03.2017 14:12

  ERG SA (9/2017) ERG S.A. Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.03.2017 07:44

  Podział zysku ERG uwzględni politykę wypłaty do 75 proc. zysku na dywidendę

 • 14.03.2017 06:16

  ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 14.03.2017 05:56

  ERG SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 16:15

  ERG SA (8/2017) ERG S.A. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 r.

 • 03.03.2017 07:54

  ERG chce wypłacić dywidendę i dalej skupować akcje

 • 02.03.2017 21:38

  ERG SA (7/2017) ERG S.A. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 r.

 • 02.03.2017 15:57

  ERG SA (6/2017) ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 r.

 • 22.02.2017 08:12

  ERG wkrótce opublikuje nową strategię na lata 2018-2020

 • 21.02.2017 22:21

  ERG SA (5/2017) ERG S.A. Szacunek wybranych danych finansowych za rok 2016

 • 20.02.2017 17:53

  ERG SA (4/2017) ERG S.A. Zmiana terminów publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 rok oraz Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 31.01.2017 14:17

  ERG SA (3/2017) ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 11.01.2017 14:39

  ERG SA (2/2017) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 05.01.2017 15:50

  ERG SA (1/2017) ERG S.A. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2016 roku

 • 13.12.2016 12:29

  ERG kupi linię do produkcji folii za 4,13 mln zł, zwiększy moce produkcyjne o 15 proc. (aktl.)

 • 13.12.2016 11:28

  ERG kupi linię do produkcji folii za 4,1 mln zł, co zwiększy moce produkcyjne o 15 proc.

 • 13.12.2016 11:16

  ERG SA (54/2016) ERG S.A. Zatwierdzenie planu inwestycyjnego na okres 12.2016 do 09.2017

 • 25.10.2016 07:57

  ERG zwiększa moce i szuka nowych rynków zbytu w Europie i na Dalekim Wschodzie

 • 25.10.2016 06:38

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 21.10.2016 14:00

  ERG kupił linię do produkcji folii za 1,186 mln euro, zwiększy moce produkcyjne o 18 proc.

 • 21.10.2016 13:38

  ERG SA (53/2016) ERG S.A. Zawarcie istotnych umów

 • 18.10.2016 09:48

  ERG SA (52/2016) ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.

 • 13.09.2016 16:12

  ERG SA (51/2016) ERG S.A. Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.09.2016 10:40

  ERG SA (50/2016) ERG S.A. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

 • 02.09.2016 10:40

  Dotacja uzyskana przez ERG sprzyja uruchomieniu nowych projektów inwestycyjnych

 • 31.08.2016 18:00

  ERG SA (49/2016) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

 • 17.08.2016 13:42

  ERG SA (48/2016) ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 11.08.2016 11:24

  Erg opublikuje skorygowaną strategię wraz z wynikami za 2016 rok

 • 11.08.2016 05:46

  ERG SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 08.08.2016 10:24

  ERG kupi linię do produkcji folii za 5,73 mln zł, co zwiększy moce produkcyjne o 18 proc.

 • 08.08.2016 10:12

  ERG SA (47/2016) ERG S.A. Zatwierdzenie planu inwestycyjnego na okres 08.2016 do 03.2017

 • 05.08.2016 08:25

  ERG SA (46/2016) ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.

 • 26.07.2016 14:58

  ERG SA (45/2016) ERG S.A. Korekta raportu bieżącego nr 44/2016

 • 15.07.2016 13:04

  ERG SA (44/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.07.2016 12:57

  ERG SA (43/2016) Transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 15.07.2016 12:56

  ERG SA (42/2016) Korekta informacji bieżącej nr 42/2016 z dnia 14.07.2016 dotyczącej transakcji na wartość umowy znaczącej

 • 14.07.2016 13:52

  ERG SA (42/2016) ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 04.07.2016 09:58

  ERG SA ERG S.A. Ustanowienie prokurenta

 • 01.07.2016 12:41

  ERG SA ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 30.06.2016 15:38

  ERG SA ERG S.A. Rezygnacja Członka Zarządu

 • 27.06.2016 17:46

  ERG SA ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27.06.2016 r.

 • 27.06.2016 17:40

  ERG wypłaci 0,62 zł dywidendy na akcję za '15

 • 27.06.2016 17:35

  ERG SA ERG S.A. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2015 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

 • 27.06.2016 17:30

  ERG SA ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

 • 27.06.2016 09:15

  ERG chce wypłacić 0,62 zł dywidendy na akcję za '15 (popr.)

 • 24.06.2016 12:24

  ERG SA ERG S.A. Przyjęcie polityki dywidendy na lata 2016-2018 przez Radę Nadzorczą

 • 24.06.2016 12:17

  ERG SA ERG S.A. Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

 • 23.06.2016 16:03

  ERG wypłaci 0,62 zł dywidendy na akcję za '15

 • 23.06.2016 15:56

  ERG SA ERG S.A. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie dywidendy za rok obrotowy 2015

 • 17.06.2016 12:30

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 09.06.2016 09:18

  ERG SA ERG S.A. Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.05.2016 16:21

  ERG SA ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 r.

 • 30.05.2016 10:43

  Obłożenie nowych mocy w Ergu wysokie, spółka chce potwierdzić, czy to trwały trend

 • 24.05.2016 13:15

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 11.05.2016 06:46

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 11:00

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 15.04.2016 13:10

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 13.04.2016 11:45

  ERG zwiększył moce o 22 proc. i rozwija eksport

 • 13.04.2016 09:44

  Zarząd ERG rekomenduje 0,62 zł dywidendy na akcję

 • 13.04.2016 09:34

  ERG SA ERG S.A. Polityka dywidendy na lata 2016-2018

 • 13.04.2016 09:33

  ERG SA ERG S.A. Dywidenda za 2015 r.

 • 12.04.2016 22:33

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 12.04.2016 22:31

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 12.04.2016 22:30

  ERG SA ERG S.A. Zawarcie umowy znaczącej

 • 12.04.2016 22:28

  ERG SA ERG S.A. Korekta i uzupełnienie informacji do Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.

 • 07.04.2016 12:41

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 02.04.2016 08:55

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 01.04.2016 09:23

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 31.03.2016 12:31

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 30.03.2016 15:53

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 30.03.2016 07:05

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 29.03.2016 18:16

  ERG SA ERG S.A. Informacja o zawarciu umowy sprzedaży pakietu akcji spółki zależnej BIOERG S.A.

 • 29.03.2016 17:14

  ERG sprzedał akcje Bioergu

 • 25.03.2016 12:58

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 24.03.2016 06:50

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 24.03.2016 06:50

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 21.03.2016 08:39

  ERG rozważa wypłatę dywidendy z zysku za '15

 • 21.03.2016 00:42

  ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 00:33

  ERG SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.03.2016 16:15

  ERG SA ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 25.01.2016 14:59

  ERG SA ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 21.01.2016 21:43

  ERG SA ERG S.A. Zawarcie umowy znaczącej

 • 21.01.2016 21:33

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 21.01.2016 21:24

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 21.01.2016 21:11

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 20.01.2016 09:17

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 16.01.2016 20:11

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 08.01.2016 15:40

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 08.01.2016 14:14

  ERG SA ERG S.A. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2015 roku

 • 23.12.2015 11:53

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 22.12.2015 15:02

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 22.12.2015 12:37

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 18.12.2015 12:21

  ERG SA ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 18.12.2015 09:03

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 16.12.2015 18:01

  ERG SA ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 15 grudnia 2015 r.

 • 16.12.2015 09:39

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 17.11.2015 16:56

  ERG SA ERG SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2015 r.

 • 30.10.2015 19:34

  ERG SA ERG S.A. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

 • 14.10.2015 16:06

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 01.10.2015 19:20

  ERG SA ERG S.A. Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytowej z Bankiem Pekao S.A.

 • 14.09.2015 14:26

  ERG SA ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 28.08.2015 09:33

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 06.08.2015 07:56

  ERG chce do 2017 roku rozwijać moce produkcyjne i zwiększać rentowność

 • 06.08.2015 07:44

  ERG SA ERG S.A. Ogłoszenie strategii spółki na lata 2015-2017

 • 24.07.2015 16:28

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 24.07.2015 15:05

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 24.07.2015 09:41

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 24.07.2015 09:09

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 22.07.2015 21:31

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 22.07.2015 09:32

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 20.07.2015 22:04

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 18.07.2015 23:25

  ERG SA ERG S.A. Transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 17.07.2015 15:15

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 17.07.2015 13:40

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 16.07.2015 16:02

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 14.07.2015 20:04

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 14.07.2015 11:32

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 13.07.2015 17:26

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 11.07.2015 09:15

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 09.07.2015 09:24

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 02.07.2015 09:31

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 30.06.2015 20:45

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 27.06.2015 09:58

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 26.06.2015 12:46

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 21.06.2015 11:39

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 18.06.2015 16:58

  ERG SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

 • 17.06.2015 17:27

  ERG SA Powołanie Rady Nadzorczej ERG S.A. VIII kadencji.

 • 17.06.2015 16:18

  ERG SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 16 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 08:25

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 10.06.2015 15:14

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 09.06.2015 22:04

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 09.06.2015 08:24

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 05.06.2015 17:45

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 04.06.2015 07:22

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 04.06.2015 07:11

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 02.06.2015 23:05

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 30.05.2015 15:10

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 29.05.2015 12:47

  ERG SA KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2015 - ERG S.A. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2015

 • 29.05.2015 12:45

  ERG SA KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2015 - ERG S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2015

 • 26.05.2015 08:35

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 21.05.2015 10:51

  ERG SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2015

 • 21.05.2015 10:17

  ERG SA ERG SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2015

 • 12.05.2015 05:44

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 23.04.2015 20:50

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 23.04.2015 20:13

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 22.04.2015 06:40

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 18.04.2015 23:34

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 16.04.2015 21:39

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 16.04.2015 21:11

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20%

 • 16.04.2015 15:11

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 16.04.2015 09:26

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 16.04.2015 09:13

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 16.04.2015 09:00

  ERG SA Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 - ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 15.04.2015 08:15

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 14.04.2015 21:21

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 13.04.2015 21:46

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 11.04.2015 07:50

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 09.04.2015 21:24

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 09.04.2015 11:24

  ERG SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2015 z 16 marca 2015 roku (raport bieżący nr 5/2015)

 • 09.04.2015 11:07

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 07.04.2015 21:20

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 02.04.2015 22:34

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 01.04.2015 22:31

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 31.03.2015 23:40

  ERG SA ERG S.A. Rezygnacja Członka Zarządu

 • 31.03.2015 23:07

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 30.03.2015 22:36

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 30.03.2015 22:18

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 27.03.2015 20:07

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 27.03.2015 14:45

  ERG SA ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży

 • 27.03.2015 10:18

  ERG SA ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 18.03.2015 18:08

  ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 16.03.2015 15:53

  ERG SA ERG S.A. Zawarcie Umowy znaczącej

 • 18.02.2015 15:01

  ERG SA ERG S.A. Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.01.2015 21:36

  ERG SA ERG S.A. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2014 roku

 • 22.01.2015 19:22

  ERG SA Korekta raportu bieżącego nr 40/2014 - ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 19.01.2015 21:59

  ERG SA AKTUALIZACJA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 48/2011 Z 29 LISTOPADA 2011 r.

 • 08.01.2015 19:07

  ERG SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 23:35

  ERG S.A. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

 • 30.12.2014 23:35

  ERG S.A. Ustanowienie i odwołanie Prokurenta

 • 30.12.2014 07:55

  ERG SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.12.2014 17:10

  ERG SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 18.12.2014 17:08

  ERG SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 18.12.2014 17:07

  ERG SA powołanie członków zarządu

 • 08.12.2014 17:44

  ERG SA zawiadomienie od osoby zobowiązanej

 • 03.12.2014 07:37

  ERG SA korekta do RB nr 38/2014 z 02 grudnia 2014 zwołanie NWZ na dzień 29 grudnia 2014 r.

 • 02.12.2014 12:25

  ERG SA projekty uchwał ZWZ na 29 grudnia 2014 r.

 • 02.12.2014 11:54

  ERG SA zwołanie ZWZ na 29 grudnia 2014 r.

 • 06.11.2014 22:44

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 15.10.2014 07:57

  ERG SA ERG SA transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 29.09.2014 07:45

  ERG SA zawarcie umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

 • 01.09.2014 17:36

  ERG SA zawarcie umowy znaczącej z Bankiem ING Bank Śląski SA

 • 26.08.2014 19:45

  ERG SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 07.08.2014 07:34

  ERG SA powołanie prokurenta

 • 30.07.2014 16:32

  ERG SA zmiana stanu posiadania akcji własnych w zwiazku z procedurą scalenia akcji

 • 28.07.2014 15:28

  ERG SA rezygnacja prezesa zarządu

 • 25.07.2014 15:09

  ERG SA Plan naprawczy spółki w związku z uchwała GPW nr 1387 z 2013 roku ws. listy alertów

 • 22.07.2014 15:42

  ERG SA transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 18.07.2014 17:31

  ERG SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych

 • 15.07.2014 16:28

  ERG SA uchwała KDPW w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji

 • 08.07.2014 21:50

  ERG SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.

 • 08.07.2014 17:56

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki ERG SA

 • 08.07.2014 14:23

  ERG SA zawiadomienie osoby zobowiązanej

 • 04.07.2014 13:35

  ERG SA zawarcie umowy znaczącej

 • 04.07.2014 13:27

  ERG SA wniosek o zawieszenie notowań w związku ze scaleniem akcji spółki

 • 04.07.2014 10:55

  ERG SA zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu spółki

 • 26.06.2014 10:05

  ERG SA podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki, rejestracja zmian statutu

 • 13.06.2014 11:39

  ERG SA zawiadomienie osoby zobowiązanej

 • 11.06.2014 16:14

  ERG SA powołanie Zarządu VIII kadencji

 • 26.05.2014 10:52

  ERG SA zawarcie umowy znaczącej

 • 20.05.2014 16:03

  ERG SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej

 • 20.05.2014 16:01

  ERG SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej

 • 20.05.2014 13:35

  ERG SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 15.05.2014 16:23

  ERG SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 15 maja 2014 roku

 • 15.05.2014 16:02

  ERG SA zmiany statutu spółki zatwierdzone przez ZWZ 15 maja 2014

 • 15.05.2014 13:31

  ERG SA uchwały ZWZ podjęte 15 maja 2014

 • 09.05.2014 17:10

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 15:58

  ERG SA zawarcie umowy znaczącej

 • 18.04.2014 13:15

  ERG SA zawiadomienie osoby zobowiązanej

 • 18.04.2014 13:11

  ERG SA zawiadomienie osoby zobowiązanej

 • 18.04.2014 11:30

  ERG SA projekty uchwał ZWZ na dzień 15 maja 2014

 • 18.04.2014 10:55

  ERG SA zwołanie ZWZ na dzień 15 maja 2014

 • 12.04.2014 23:44

  ERG SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej

 • 12.04.2014 23:44

  ERG SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej

 • 27.03.2014 18:21

  GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek (opis)

 • 18.03.2014 21:12

  ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 18.03.2014 21:08

  ERG SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 31.01.2014 15:48

  ERG SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki

 • 20.01.2014 16:55

  ERG SA zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z członkiem rady nadzorczej

 • 20.01.2014 16:46

  ERG SA zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

 • 10.01.2014 15:01

  ERG SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 20.11.2013 16:38

  ERG SA zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

 • 30.10.2013 09:45

  ERG SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013

 • 18.10.2013 14:15

  ERG SA transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 27.09.2013 15:46

  ERG SA Transakcje na wartość umowy znaczącej

 • 01.09.2013 09:48

  ERG SA Złożenie prokury

 • 01.09.2013 09:44

  ERG SA zawarcie umowy znaczącej z Bankiem ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz ustanowienie zastawu na aktywach o znaczącej wartości

 • 28.08.2013 18:35

  ERG SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 13.08.2013 14:20

  ERG SA informacja korygująca do raportu biezącego 13/2013 - zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej

 • 08.08.2013 16:49

  ERG SA Powołanie członka zarządu

 • 07.08.2013 20:43

  ERG SA ustalenie tekstu jednolitego stautu

 • 07.08.2013 20:32

  ERG SA wybór biegłego rewidenta

 • 31.07.2013 12:17

  ERG SA zawarcie umowy znaczącej

 • 29.07.2013 13:48

  ERG SA zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej

 • 28.06.2013 09:53

  ERG SA Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2013

 • 27.06.2013 21:53

  ERG SA zmiana statutu

 • 27.06.2013 21:49

  ERG SA zmiana statutu

 • 27.06.2013 21:46

  ERG SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 06.06.2013 14:16

  ERG SA zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej

 • 14.05.2013 18:29

  ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 13:30

  ERG SA zawarcie umowy znaczącej

 • 19.04.2013 13:52

  ERG SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2012 r.