Erbud SA

skrót: ERB

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jest jedną z pięciu czołowych polskich grup budowanych. Działalność grupy jest realizowana w generalnym wykonawstwie w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki, a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KGwraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG4 152 86532,41%4 152 86532,41%
Grzeszczak Dariuszwraz z DGI FIZAN2 910 16022,71%2 910 16022,71%
NN OFEportfel1 266 9009,88%1 266 9009,88%
Aviva OFEportfel1 183 1469,23%1 183 1469,23%
PKO BP Bankowy OFEZWZ837 3436,54%837 3436,54%
Zubelewicz, Józef Adamwraz Adler Properties sp. z o.o.771 5876,02%771 5876,02%

Kategoria • 18.01.2021 15:14

  ERBUD SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

 • 14.01.2021 10:22

  ERBUD SA (1/2021) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 22,5 mln zł netto na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

 • 13.01.2021 08:28

  DM BOŚ dodał PGNiG i Mercor do listy długich pozycji, usunął Erbud

 • 30.12.2020 14:59

  ERBUD SA (78/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane - Przebudowa POK "Dom Chemika" etap II - budowa Mediateki o wartości 21.531.766,46 zł netto.

 • 23.12.2020 12:13

  Erbud podpisał z Vantage Development umowę o wartości 73,45 mln zł

 • 23.12.2020 11:54

  ERBUD SA (77/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 73,45 mln zł netto na "Trzeci etap inwestycji pod nazwą Port Popowice,w części obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze i garażem podziemnym dwukondy

 • 18.12.2020 14:39

  ERBUD SA (76/2020) Wybór najlepszej oferty i Generalnego Wykonawcy na roboty budowlane o wartości 23,89 mln zł netto, która dotyczy generalnego wykonania dwóch budynków mieszkalnych projektu ZAM wraz z garażem - Kraków, ul. Rydlówka.

 • 17.12.2020 15:47

  ERBUD SA (75/2020) Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A. znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 67 mln zł netto przy budowie Farmy wiatrowej Banie 3.

 • 15.12.2020 16:50

  ERBUD SA (74/2020) Podpisanie znaczącej Umowy na realizacje robót budowlanych o wartości 24,93 mln zł na realizację budowy Szkoły Podstawowej na os. Złocień w Krakowie.

 • 14.12.2020 16:22

  ERBUD SA (72/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,15 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kuślin.

 • 11.12.2020 15:07

  ERBUD SA (71/2020) Podpisanie znaczącej Umowy na realizacje robót budowlanych o wartości 43,8 mln zł netto, związanych z inwestycją - budynek mieszkalny wraz z garażem "Fuzja II" w Łodzi przy ul. Tymienieckiego/Milionowej

 • 02.12.2020 15:36

  ERBUD SA (70/2020) Informacja o wyborze oferty ERBUD S.A. (Emitent) na realizacje robót budowlanych o wartości 43,8 mln zł netto, związanych z inwestycją - budynek mieszkalny wraz z garażem "Fuzja II" w Łodzi przy ul. Tymienieckiego/Milionowej

 • 02.12.2020 10:55

  ERBUD SA (69/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 41,00 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sępopol.

 • 02.12.2020 10:19

  ERBUD SA (68/2020) Informacja o rejestracji w dniu 01.12.2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki

 • 25.11.2020 12:38

  ERBUD SA (67/2020) Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 31,8 mln zł -Modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej w Poznaniu w energię elektryczną i cieplną (nr zadania 6-05-08-015-1) wraz z nasadzeniami kompensacy

 • 06.11.2020 14:30

  Erbud spodziewa się w '21 podobnych wyników rdr, zarząd rozważy wypłatę dywidendy (wywiad)

 • 06.11.2020 08:01

  Portfel zamówień grupy Erbud na koniec września miał wartość 2,44 mld zł

 • 06.11.2020 07:11

  Wyniki Erbudu w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2020 00:03

  ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 05.11.2020 15:21

  ERBUD SA (66/2020) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 28,23 mln zł netto, która dotyczy obiektu wielorodzinnego przy ul. Myśliwskiej w Krakowie

 • 04.11.2020 14:41

  ERBUD SA (65/2020) Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

 • 30.10.2020 16:24

  ERBUD SA (64/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 43,79 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dobrzyca.

 • 28.10.2020 08:54

  ERBUD SA (63/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 31,46 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg.

 • 27.10.2020 13:19

  ERBUD SA (62/2020) Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lu

 • 19.10.2020 15:58

  ERBUD SA (61/2020) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 09.10.2020 12:53

  ERBUD SA (60/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 45,86 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki.

 • 08.10.2020 17:24

  ERBUD SA (59/2020) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 30 mln zł dotyczące budowy obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze, parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania te

 • 06.10.2020 12:24

  ERBUD SA (58/2020) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń (Lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner); a Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454 O

 • 05.10.2020 10:49

  ERBUD SA (57/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 38,98 mln zł netto na prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km

 • 02.10.2020 08:45

  ERBUD SA (56/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 42,83 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty.

 • 01.10.2020 09:37

  ERBUD SA (54/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej Umowy o wartości 154,64 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

 • 30.09.2020 16:51

  ERBUD SA (53/2020) Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedziba we Wrocławiu.

 • 29.09.2020 16:01

  ERBUD SA (52/2020) Korekta pomyłki pisarskiej z raportu bieżącego 52/2020 dotyczącego podpisania znaczącej Umowy na roboty budowlane - "Wykonania parku handlowo-usługowego, marketu budowlanego Castorama wraz z przebudową zewnętrznego układu komunikacyjneg

 • 29.09.2020 14:03

  ERBUD SA (52/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 47,43 mln zł netto na roboty budowlane dotycząca wykonania parku handlowo-usługowego, marketu budowlanego Castorama wraz z przebudową zewnętrznego układu komunikacyjnego w Lipniku ul. Stargardzka.

 • 25.09.2020 16:25

  ERBUD SA (51/2020) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Aliro Bank S.A. z siedzibą Warszawie.

 • 16.09.2020 18:12

  ERBUD SA (50/2020) Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych.

 • 15.09.2020 14:21

  ERBUD SA (49/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,88 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Warszawie.

 • 04.09.2020 15:30

  ERBUD SA (48/2020) Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 4 września 2020 roku.

 • 04.09.2020 15:25

  ERBUD SA (47/2020) Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 września 2020 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

 • 04.09.2020 15:20

  ERBUD SA (46/2020) Powołanie nowego Członka Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)

 • 04.09.2020 09:00

  Erbud spodziewa się podobnych wyników w '20 i '21; przychody mogą nieco spaść (wywiad)

 • 03.09.2020 06:39

  Portfel zamówień grupy Erbud wyniósł na koniec czerwca 2,35 mld zł

 • 03.09.2020 06:29

  Wyniki Erbudu w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.09.2020 00:15

  ERBUD SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 02.09.2020 15:17

  ERBUD SA (45/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 70,75 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu wraz z wykończeniem w Stanie

 • 25.08.2020 11:05

  ERBUD SA (44/2020) Informacja o rejestracji w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki.

 • 31.07.2020 16:10

  ERBUD SA (43/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane pomiędzy ERBUD S.A. (Emitent) a spółka zależną od Emitenta - GWI Bauunternehmung GmbH (GWI).

 • 22.06.2020 12:08

  ERBUD SA (26/2020) Podpisanie Aneksu nr 1 o wartości 7,2 mln zł do znaczącej umowy na roboty budowlane.

 • 28.05.2020 16:41

  Erbud chce skupić akcje własne za maksymalnie 16,5 mln zł

 • 28.05.2020 16:32

  ERBUD SA (22/2020) Skup akcji własnych.

 • 14.05.2020 08:17

  Erbud spodziewa się w '20 podobnych przychodów i wyników rdr

 • 14.05.2020 08:02

  Portfel zamówień grupy Erbud wyniósł na koniec marca 2.554 mln zł

 • 14.05.2020 06:19

  Wyniki Erbudu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2020 00:32

  ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 16:00

  ERBUD SA (21/2020) Podpisanie umów o łącznej wartości 37,21 mln PLN netto na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.

 • 30.04.2020 19:26

  ERBUD SA (20/2020) Podpisanie Umów o łącznej wartości 68,74 mln zł netto ze spółkami należącymi do grupy EDF RENOUVELABLES S.A. przez Konsorcjum złożonym z ERBUD S.A. (Emitent) oraz PBDI S.A. (podmiot zależny od Emitenta).

 • 29.04.2020 16:30

  ERBUD SA (19/2020) Otrzymanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - Erbud Operations Sp. z o.o. pisma od Inwestora - Uniwersytet Medyczny w Łodzi o odstąpieniu od Umowy o roboty budowlane przez Inwestora.

 • 16.04.2020 14:33

  Erbud wznowi roboty na budowach w Belgii 20 kwietnia

 • 16.04.2020 14:21

  ERBUD SA (17/2020) Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 - powrót pracowników na rynek belgijski.

 • 07.04.2020 08:52

  Portfel zamówień grupy Erbud na koniec '19 miał wartość 2,4 mld zł

 • 07.04.2020 06:38

  Wyniki Erbudu w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.04.2020 00:18

  ERBUD SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.04.2020 00:03

  ERBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 06.04.2020 17:58

  Erbud zawiesił stosowanie polityki dywidendowej

 • 06.04.2020 17:32

  ERBUD SA (16/2020) Zawieszenie stosowania polityki dywidendy

 • 01.04.2020 11:54

  ERBUD SA (15/2020) Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestenianiem się koronawirusa COVID-19

 • 26.03.2020 10:11

  Santander BM wskazał 8 spółek najbardziej narażonych na wpływ koronawirusa

 • 20.03.2020 13:12

  ERBUD SA (14/2020) Podpisanie znaczącej umowy o wartości 37,2 mln zł netto na budowę obiektu wielorodzinnego z usługami w poziomie parteru i podziemną halą garażową, zlokalizowanego na stanowiącej przedmiot prawa własności nieruchomości położonej w Bydgos

 • 20.03.2020 11:55

  Erbud zamknął wszystkie budowy na terenie Belgii do 5 kwietnia

 • 20.03.2020 11:48

  ERBUD SA (13/2020) Wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

 • 10.03.2020 15:03

  ERBUD SA (12/2020) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 17.02.2020 13:56

  Erbud podpisał umowy budowlane o łącznej wartości 237,6 mln zł

 • 17.02.2020 13:44

  ERBUD SA (11/2020) Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 167 717 139,41 zł netto na realizację Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza.

 • 17.02.2020 13:38

  ERBUD SA (10/2020) Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 69 915 595,45 zł netto na realizację Hotelu we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza.

 • 03.02.2020 17:01

  ERBUD SA (9/2020) Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Etap II dla Budynku G wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkiem, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią

 • 31.01.2020 11:02

  ERBUD SA (8/2020) Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 29.01.2020 16:28

  ERBUD SA (7/2020) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 • 28.01.2020 11:22

  ERBUD SA (6/2020) Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent/Spółka) dwóch umów o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o wartości łącznej 103,97 mln zł na realizację budynków G i H w II etapie inwestycji Port Popowice.

 • 27.01.2020 09:44

  Erbud ma umowę za 75 mln zł na budowę farmy wiatrowej

 • 27.01.2020 09:38

  ERBUD SA (5/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 75 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 • 22.01.2020 15:16

  ERBUD SA (4/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 37,9 mln zł na roboty budowlane - budowę: budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze - "Dom Mehoffera".

 • 16.01.2020 13:03

  ERBUD SA (3/2020) Terminy publikacj raportów okresowych w 2020 roku.

 • 10.01.2020 15:07

  Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w elektrociepłowni w Tychach

 • 10.01.2020 14:49

  ERBUD SA (2/2020) Informacja o wezwaniu konsorcjum firm w składzie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej "Konsorcjum" do wstrzymania robót związanych z Umową z dnia 26 listopada 2019 r. na budowę półs

 • 07.01.2020 12:56

  ERBUD SA (1/2020) Podpisanie znaczącej umowy o wartości 40,5 mln zł. na budowę nowego budynku laboratoryjno-badawczego Brain dla Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (udział w konsorcjum 50%) oraz BUDOMAL Prze

 • 09.12.2019 14:45

  Erbud ma umowę z PGE za 80,5 mln zł na budowę kotłowni szczytowej w EC 2 Gdańsk

 • 09.12.2019 14:33

  ERBUD SA (68/2019) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 80,5 mln na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej" . Umowa została podpisna przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry S

 • 04.12.2019 13:29

  ERBUD SA (67/2019) Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej, obejmującej działkę nr 17/6, obręb 002

 • 02.12.2019 13:49

  ERBUD SA (66/2019) Zmiany w składzie Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)

 • 29.11.2019 17:48

  ERBUD SA (65/2019) Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 11. 152 tyś. EUR przez Spółkę zależną od Erbud S.A. - GWI GmbH, na budowę stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Niederkasseler Lohweg 20 in Düsseldorf.

 • 29.11.2019 17:12

  ERBUD SA (64/2019) Podpisanie znaczących Umów o roboty budowlane o łącznej kwocie 27,46 mln zł na Generalne wykonawstwo obiektu - "Zespół budynków mieszkaniowych ETAP LMNO oraz Etap TUW - Warszawa ul.Jaśminowa / Pory" ze spółkami z Grupy Ronson Developme

 • 28.11.2019 15:37

  Erbud ma umowy na roboty przy budowie farm wiatrowych za łącznie 79,25 mln zł

 • 28.11.2019 15:20

  ERBUD SA (61/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy o wartości 22,36 mln zł netto na budowę Farmy Wiatrowej Świecie oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

 • 28.11.2019 15:16

  ERBUD SA (60/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy o wartości 56,89 mln zł netto na budowę Farmy Wiatrowej Dębowa Łąka oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

 • 26.11.2019 13:18

  ERBUD SA (59/2019) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 72,5 mln na Budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy przez konsorcjum złożonego z ERBUD S.A. (E

 • 14.11.2019 16:32

  Erbud z optymizmem patrzy na '20, liczy na rentowność EBIT powyżej 2 proc. (wywiad)

 • 14.11.2019 11:03

  ERBUD SA (58/2019) Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

 • 14.11.2019 08:37

  Portfel zamówień grupy Erbud na koniec września '19 miał wartość 2,3 mld zł

 • 14.11.2019 06:33

  Wyniki Erbudu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2019 00:07

  ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 12:44

  ERBUD SA (57/2019) Spełnienie się warunku zawieszającego Umowę na roboty budowlane związane z budową Farmy Wiatrowej Szymankowo.

 • 05.11.2019 21:05

  ERBUD SA (56/2019) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 37,05 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Szymankowo.

 • 04.11.2019 16:44

  ERBUD SA (55/2019) Korekta pomyłki pisarskiej z raportu bieżącego 55/2019 dotyczącego podpisania znaczącej Umowy na roboty budowlane - "Remont generalny i przebudowa Domu Studenckiego nr III w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 12/16" przez spółkę zależną od ER

 • 04.11.2019 16:25

  ERBUD SA (55/2019) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane - "Remont generalny i przebudowa Domu Studenckiego nr III w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 12/16" przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - Erbud Operations Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie.

 • 31.10.2019 13:48

  ERBUD SA (54/2019) Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 28.10.2019 14:28

  ERBUD SA (53/2019) Rezygnacja z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Zarządu ERBUD S.A. przez Józefa Zubelewicza.

 • 24.10.2019 15:09

  Erbud ma umowę na budowę czterech budynków w Krakowie za 115 mln zł netto

 • 24.10.2019 14:58

  ERBUD SA (52/2019) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 115 mln zł netto na roboty budowlane - Apartamenty Novum III w Krakowie.

 • 16.10.2019 15:33

  ERBUD SA (51/2019) Podpisanie Umowy kredytowej przez spółkę pośrednio zależną od ERBUD S.A. - PflegeQuatier Düren GmbH.

 • 14.10.2019 15:58

  ERBUD SA (50/2019) Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 30.09.2019 12:39

  DM BDM podwyższył rekomendację dla Erbudu do trzymaj

 • 26.09.2019 09:51

  ERBUD SA (49/2019) Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 23.09.2019 13:13

  Erbud ma umowę na budowę ośrodka kliniczno-naukowego w Zabrzu za 107,7 mln zł

 • 23.09.2019 12:57

  ERBUD SA (48/2019) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 107,6 mln zł netto - Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wiek

 • 05.09.2019 15:18

  Erbud chce zbliżyć się do 2,5 proc. marży operacyjnej w '20 (wywiad)

 • 05.09.2019 08:42

  Portfel zamówień Erbudu na koniec czerwca miał wartość 2,2 mld zł

 • 05.09.2019 07:55

  Wyniki Erbudu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.09.2019 00:34

  ERBUD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.08.2019 14:45

  Spółka zależna Erbudu sprzedała dom spokojnej starości w Niemczech za ponad 114 mln zł

 • 30.08.2019 14:28

  ERBUD SA (47/2019) Sprzedaż inwestycji developerskiej: Dom spokojnej starości w Düren przez Pflegequartier Düren GmbH z siedziba w 40549 Düsseldorfie - podmiot zależny w 51% od GWI GmbH (spółki zależnej od ERBUD S.A.).

 • 14.08.2019 15:02

  ERBUD SA (46/2019) Podpisanie kolejnych umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.

 • 30.05.2019 15:20

  ERBUD SA (37/2019) Wykonanie przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) Erbud Operations Sp. z o.o. prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (w formule "projektuj i buduj") za k

 • 30.05.2019 13:21

  Platinum Resort złożył pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu

 • 30.05.2019 12:46

  ERBUD SA (36/2019) Pozew wzajemny Platinum Resort Sp. z o.o.

 • 23.05.2019 13:57

  ERBUD SA (33/2019) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 24,76 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice.

 • 21.05.2019 14:40

  ERBUD SA (32/2019) Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo - Zachód o mocy 118,25 MW.

 • 21.05.2019 14:33

  ERBUD SA (31/2019) Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo - Wschód o mocy 101,25 MW.

 • 20.05.2019 15:44

  ERBUD SA (30/2019) Podpisanie Aneksu nr 4 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I -na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz

 • 17.04.2019 15:51

  ERBUD SA (16/2019) Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Wykonawca) informuję o zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji Port Popowice etap I ze Spółką zależną od Vantage Dervelopment S.A. - Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (

 • 17.04.2019 15:36

  ERBUD SA (15/2019) Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Wykonawca) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku podpisał ze Spółką zależną od Vantage Development S.A. - spółką VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVIII sp.k. (Zamawiający) - umowę r

 • 29.03.2019 14:41

  ERBUD SA (14/2019) Podpisanie Aneksu nr 3 w dniu 29-03-2019 r. do znaczącej Umowy o Roboty Budowlane Nr 1/2018 zawartej w Szczecinie.

 • 28.03.2019 09:36

  Erbud podtrzymuje, że chce w '19 osiągnąć rentowność EBIT powyżej 2 proc.

 • 28.03.2019 07:06

  Wyniki Erbudu w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.03.2019 00:31

  ERBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 00:10

  ERBUD SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 27.03.2019 15:17

  ERBUD SA (13/2019) Podpisanie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I - na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz

 • 11.03.2019 15:47

  Erbud chce wypłacać 30-70 proc. zysku netto w formie dywidendy

 • 11.03.2019 15:20

  ERBUD SA (12/2019) Poityka dywidendy w ERBUD S.A. (Emitent)

 • 08.03.2019 15:51

  ERBUD SA (11/2019) Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących inwestycji Port Popowice Faza II Budynek B (z wyłączeniem budynku C) wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi

 • 25.02.2019 10:00

  Backlog Erbudu na koniec '18 wyniósł 2,5 mld zł, do realizacji w '19 przypada 1,8 mld zł

 • 18.02.2019 10:33

  Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych

 • 15.02.2019 13:23

  ERBUD SA (10/2019) Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I - na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz

 • 04.02.2019 17:15

  ERBUD SA (9/2019) Podpisanie aneksu zmieniającego umowę warunki umowy - Potęgowo Wschód

 • 30.01.2019 14:01

  ERBUD SA (8/2019) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 28.01.2019 11:52

  ERBUD SA (7/2019) Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 16.01.2019 13:53

  ERBUD SA (6/2019) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 • 16.01.2019 13:22

  ERBUD SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 16 stycznia 2019 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

 • 16.01.2019 13:05

  ERBUD SA (4/2019) Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 16 stycznia 2019 roku.

 • 14.01.2019 11:27

  ERBUD SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 11.01.2019 16:55

  ERBUD SA (2/2019) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 41,35 mln zł netto na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości Barwice.

 • 28.12.2018 13:36

  ERBUD SA (85/2018) Wydłużenie Umowy warunkowej do 31 marca 2019 roku w związku z przewidywanym brakiem uzyskania przez Inwestora w terminie umownym ( tj. do 31 grudnia 2018 r. ) zmiany projektu polegającej na posadowieniu budynku na jednej działce.

 • 20.12.2018 16:31

  ERBUD SA (84/2018) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 40 mln zł na budowę budynku usługowo-hotelowego zamieszkania zbiorowego w Krakowie.

 • 20.12.2018 15:40

  ERBUD SA (83/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 17.12.2018 14:33

  ERBUD SA (82/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 25,97 mln zł netto na wykonanie Remontu nawierzchni dróg krajowych w latach 2018-2021 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy R

 • 07.12.2018 14:30

  ERBUD SA (81/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane z podwykonawcą - Spółka pod firmą DEFOR S.A. z siedzibą w Śremie

 • 07.12.2018 14:16

  ERBUD SA (80/2018) Podpisanie umowy dodatkowej do Umowy na roboty budowlane o znaczącej wartości przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) - Erbud Rzeszów Sp. z o.o.

 • 04.12.2018 18:04

  Erbud żąda od Platinum Resort zapłaty 16,3 mln zł

 • 04.12.2018 17:37

  ERBUD SA (79/2018) Wniesienie przez Spółkę pozwu o zapłatę przeciwko Platinum Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

 • 29.11.2018 15:40

  Konsorcjum z Erbudem ma umowę na 139,1 mln zł netto

 • 29.11.2018 15:25

  ERBUD SA (79/2018) Zawarcie umowy wykonanie robót budowlanych o wartości 139,1 mln zł netto - przez konsorcjum z udziałem spółki zaleznej od ERBUD S.A. (Emitent) - PBDI S.A.

 • 21.11.2018 13:51

  ERBUD SA (77/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Rozpoczęcie negocjacji z Inwestorem dotyczących zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane.

 • 21.11.2018 11:14

  ERBUD SA (76/2018) Zawarcie umowy ramowej dotyczącej ustalenia warunków udzielania oraz realizacji zamówienia (wykonawczego) na wykonanie robót budowlanych o wartości 139,1 mln zł netto.

 • 19.11.2018 17:14

  ERBUD SA (75/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 23,6 mln zł netto ( 5,46 mln EUR) przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) - GWI GmbH.

 • 16.11.2018 12:26

  ERBUD SA (74/2018) Podpisanie znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane o wartości 28,5 mln zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I - na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1

 • 15.11.2018 10:06

  Erbud nie widzi zagrożenia dla wyników IV kw.; chce mieć 2-2,5 mld zł w backlogu (wywiad)

 • 14.11.2018 08:47

  Backlog Erbudu na koniec września '18 wynosił 2.458 mln zł

 • 14.11.2018 06:43

  Wyniki Erbudu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2018 00:05

  ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 17:36

  ERBUD SA (73/2018) Podpisanie Umów na budowę Farm Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej: Modus Energy.

 • 07.11.2018 15:50

  ERBUD SA (72/2018) Podpisanie Aneksu nr 7 do Umowy o Linię nr KKW/NS/15/2015 z dnia 18 września 2015 r. (Umowa) z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 31.10.2018 13:42

  ERBUD SA (71/2018) Wydłużenie Umowy warunkowej do 31 grudnia 2018 roku w związku z przewidywanym brakiem uzyskania przez Inwestora w terminie umownym ( tj. do 02 listopada 2018 r. ) zmiany projektu polegającej na posadowieniu budynku na jednej działce.

 • 30.10.2018 11:42

  ERBUD SA (70/2018) Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o Multilinię Nr K01393/15 z dnia 20-11-2015 r. (Umowa) wraz z późniejszymi zmianami z Santander Bank Polska S.A. (Bank)

 • 30.10.2018 10:15

  ERBUD SA (69/2018) Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Bankowi Millennium S.A. - pozostawienie rozpoznawania sprawy w Sądzie Apelacyjnym.

 • 22.10.2018 15:14

  ERBUD SA (68/2018) Podpisanie Aneksu nr 5 do Umowy o linię gwarancji nr 67/2014 z dnia 29 grudnia 2014 (Umowa) z HSBC Bank Polska S.A.

 • 19.10.2018 16:03

  Erbud wybuduje szkołę na Białołęce za 43,7 mln zł netto

 • 19.10.2018 15:52

  ERBUD SA (67/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 43,7 mln zł netto ( 53,8 mln zł brutto) na budowę szkoły podstawowej na Białołęce w Warszawie. Inwestor Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Białołeka.

 • 19.10.2018 14:34

  ERBUD SA (66/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 23,4 mln zł na rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.

 • 17.10.2018 13:25

  Konsorcjum z Erbudem ma umowę z GDDKiA o wartości 715,2 mln zł netto

 • 17.10.2018 12:56

  ERBUD SA (65/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 715,2 mln zł netto na zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok 15,3 km

 • 16.10.2018 13:39

  ERBUD SA (64/2018) Informacja o wydaniu nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji Promenady Wrocławskie etap X we Wrocławiu.

 • 16.10.2018 13:14

  ERBUD SA (63/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartość 22,85 mln zł na rozbudowę Zakładu OLEOFARM Sp. z o.o. Wrocław - Etap I: Budynek socjalno-biurowy wraz z halą produkcyjno-magazynowa.

 • 10.10.2018 15:53

  ERBUD SA (62/2018) Podpisanie znaczącej umowy o wartości 21 mln zł na Remont kapitalny kotła OFz-425 nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini" przez spółkę pośrednio zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - Erbud Industry

 • 01.10.2018 16:39

  Erbud wybuduje halę produkcyjno-magazynową w Sanoku za 49,9 mln zł

 • 01.10.2018 16:21

  ERBUD SA (61/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 49,9 mln zł na budowę hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastruk

 • 01.10.2018 13:21

  Erbud wybuduje halę produkcyjno-magazynową w Ostaszewie za 40,6 mln zł

 • 01.10.2018 11:50

  ERBUD SA (60/2018) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 40,6 mln PLN. Umowa dotyczy kompleksowej budowy Hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowo - socjalnym oraz infrastrukturą zewnętrzną w Ostaszewie k/Torunia.

 • 14.09.2018 16:12

  Erbud rozbuduje budynek basenu w Toruniu za 41,9 mln zł netto

 • 14.09.2018 14:50

  ERBUD SA (59/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 42 mln zł - Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu.

 • 06.09.2018 15:39

  ERBUD SA (58/2018) Podpisanie znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane o wartości 26 mln zł na Rozbudowa Hotelu Solny przy ul. Aleksandra Fredry 5 w Kołobrzegu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

 • 05.09.2018 13:35

  Erbud oczekuje zysku w II poł. '18 i w całym '19; 2 mld zł przychodów w '18 realne

 • 05.09.2018 08:27

  Obecnie realizowane przez Erbud kontrakty generują dodatnią marżę - prezes

 • 05.09.2018 08:02

  Backlog Erbudu na koniec czerwca '18 wynosił 2,6 mld zł

 • 05.09.2018 00:08

  ERBUD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.09.2018 16:22

  ERBUD SA (57/2018) Podpisanie Aneksu nr 6 do znaczącej Umowy - Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego GALERIA MŁOCINY zwiększającego wartość kontraktu o 56,6 ml zł do kwoty 591,2 mln zł.

 • 31.08.2018 14:19

  ERBUD SA (56/2018) Podpisanie znaczącej umowy z podwykonawcą firmą - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym GRALBET Sp. z o.o. konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej obiektów na Budowie Centrum Dystrybucyjnego LIDL STARGARD przy ul. Metalowej w Stargar

 • 29.08.2018 15:01

  ERBUD SA (55/2018) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 26, 3 mln zł - modernizacja zdegradowanych budynków OSiR w Tomaszowie Lubelskim

 • 28.08.2018 14:27

  Erbud ma umowę na budowę centrum dystrybucyjnego Lidla za 195,5 mln zł

 • 28.08.2018 14:19

  ERBUD SA (54/2018) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 195,5 mln zł - budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL STARGARD.

 • 23.08.2018 17:29

  ERBUD SA (53/2018) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 23.08.2018 16:06

  Erbud może zakończyć cały '18 stratą; rezerwy mogą pojawić się również w II półr. (analiza)

 • 23.08.2018 11:11

  ERBUD SA (52/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 31,6 mln zł - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów, odcinek III.2: Borzytuchom - Bytów.

 • 22.08.2018 08:00

  Grupa Erbud szacuje, że w I połowie 2018 roku miała 30 mln zł straty netto (opis)

 • 22.08.2018 07:29

  Grupa Erbud szacuje, że w I połowie 2018 roku miała 30 mln zł straty netto

 • 22.08.2018 07:07

  ERBUD SA (51/2018) Informacja o wstępnych szacunkach wyników na dzień 30.06.2018 dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.

 • 17.08.2018 13:22

  ERBUD SA (50/2018) Informacja o wydaniu nakazu rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji Dorzecze Legnickiej etap III we Wrocławiu

 • 16.08.2018 17:04

  Konsorcjum z Erbudem ma umowę na budowę farmy wiatrowej za 123 mln zł netto

 • 16.08.2018 16:48

  ERBUD SA (47/2018) Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy

 • 16.08.2018 16:37

  ERBUD SA (46/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie aneksu do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo - Wschód.

 • 16.08.2018 16:28

  ERBUD SA (45/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo - Wschód

 • 14.08.2018 16:55

  Erbud ma kontrakty w Poznaniu i Krakowie o łącznej wartości 72,6 mln zł

 • 14.08.2018 16:27

  ERBUD SA (44/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 41,9 mln - budowa budynku handlowo - usługowego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi zewnętrznymi.

 • 14.08.2018 16:13

  ERBUD SA (43/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 30,66 mln - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Smoluchowskiego 3 w Poznaniu

 • 14.08.2018 14:07

  ERBUD SA (41/2018) : Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Rozpoczęcie negocjacji z Inwestorem dotyczących kontynuowania budowy oraz przekazanie informacji o statusie negocjacji.

 • 10.08.2018 09:13

  DM BOŚ obniżył wyceny Budimeksu, Elektrobudowy, Erbudu i Trakcji; podniósł Unibepu

 • 01.08.2018 16:19

  ERBUD SA (40/2018) Podpisanie znaczącej Umowna na roboty budowlane o wartości 52 mln zł - budowa Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych B4, B5, B6 (Etap II), B7 i B8 (Etap III) z garażami podziemnymi, osiedlowym układem drogowym wraz z zespołem par

 • 30.07.2018 16:26

  DM BDM obniża cenę docelową dla akcji Erbudu do 13,5 zł

 • 16.07.2018 16:44

  ERBUD SA (39/2018) Podpisanie znaczącej umowy na budowę hotelu Holiday Inn Express na terenie Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka o wartości 33.900.000,00 zł

 • 13.07.2018 14:53

  ERBUD SA (38/2018) Powzięcie przez ERBUD S.A. (Emitnet) informacji o złożeniu przez Bank Millennium S.A. zażalenia do Sądu Najwyższego na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 • 04.07.2018 15:26

  ERBUD SA (37/2018) Zawarcie Aneksu nr 3 do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu. Wartość Aneksu 67,6 mln PLN. Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksów wynosi 144,9 mln PLN.

 • 28.06.2018 15:02

  ERBUD SA (36/2018) Spełnienie się warunku i wejście w życie umowy warunkowej

 • 19.06.2018 16:17

  ERBUD SA (35/2018) Zawarcie znaczącej Umowy na realizację inwestycji - Budowa Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego pry Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - w systemie generalnego wykonawstwa w formule "Zapro

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 08.06.2018 14:43

  Konsorcjum Erbudu ma umowę z ZA Puławy o wartości 83,5 mln zł netto

 • 08.06.2018 14:26

  ERBUD SA (34/2018) Zawarcie znaczącej Umowy przez Konsorcjum Erbud Industry Sp. z p.o. (Lider); Erbud S.A. (partner) Fabryka Kotłów S.A. a Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (Zamawiający) na realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa w formule "pod k

 • 07.06.2018 14:55

  ERBUD SA (33/2018) Zawarcie znaczącej Umowy na realizację I etapu inwestycji Port Popowice w systemie generalnego wykonawstwa w formule "Zaprojektuj i wybuduj" o wartości 114,5 mln zł oraz wydanie nakazu rozpoczęcia robót dla fazy I prac.

 • 07.06.2018 14:46

  Erbud ma umowę z Vantage Development na 114,5 mln zł netto

 • 05.06.2018 07:21

  Erbud podpisał umowę za 90,8 mln zł

 • 04.06.2018 20:58

  ERBUD SA (32/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 90,8 mln zł. - budowa obiektu biurowego wraz z pozostałymi uzupełniającymi obiektami, budynkami i budowlami, łącznikiem z budynkiem centrum dystrybucyjnego, infrastrukturą zewn

 • 29.05.2018 14:37

  ERBUD SA (31/2018) Wyrok sądu apelacyjnego w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Bankowi Millennium S.A.

 • 29.05.2018 13:34

  Erbud ma umowy z Vantage Development za 95 mln zł

 • 29.05.2018 12:43

  ERBUD SA (30/2018) Powołanie Zarządu w Erbud S.A.

 • 25.05.2018 16:30

  ERBUD SA (29/2018) Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) znaczącej Umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo X etapu inwestycji Promenady Wrocławskie o wartośći 48 mln złotych netto.

 • 25.05.2018 16:22

  ERBUD SA (28/2018) Zawarcie przez ERBUD S.A. ( Emitent) znaczącej umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo III etapu inwestycji Dorzecze Legnickiej o wartości 47 mln złotych netto.

 • 18.05.2018 16:08

  ERBUD SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadan

 • 18.05.2018 15:55

  ERBUD SA (26/2018) Dywidenda za rok obrotowy 2017.

 • 18.05.2018 15:52

  Erbud wypłaci łącznie 14,09 mln zł dywidendy, czyli 1,1 zł na akcję

 • 18.05.2018 15:49

  ERBUD SA (25/2018) Powołanie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową, współną trzyletnią kadencję.

 • 18.05.2018 15:42

  ERBUD SA (24/2018) Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 18 maja 2018 roku.

 • 16.05.2018 16:26

  ERBUD SA (23/2018) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29,2 mln zł (6,8 mln EUR) przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - GWI GmbH.

 • 16.05.2018 16:22

  ERBUD SA (22/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji.

 • 15.05.2018 08:21

  Portfel zamówień grupy Erbud pod koniec wynosił 1,96 mld zł

 • 15.05.2018 06:29

  Wyniki Erbudu w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2018 00:06

  ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 15:13

  ERBUD SA (21/2018) Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem fi

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 26.04.2018 15:50

  ERBUD SA (19/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi Spółka zależna od ERBUD S.A. (Emitent) - Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o wartości 25,1 mln zł.

 • 25.04.2018 15:07

  ERBUD SA (18/2018) Zawarcie przez Erbud S.A. (Emitent) umowu o roboty budowlane i generalne wykonawstwo inwestycji pn. DOM STUDENTA - AKADEMIK " Akademik Foxtrot" przy ul. Woronicza 37 w Warszawie. Wartość Umowy 39,5 mln PLN.

 • 19.04.2018 15:53

  ERBUD SA (17/2018) Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. kolejnej kadencji.

 • 19.04.2018 15:46

  ERBUD SA (16/2018) Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy.

 • 19.04.2018 15:36

  ERBUD SA (15/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

 • 17.04.2018 17:10

  ERBUD SA (14/2018) Zawarcie przez Erbud S.A. (Emitent) z Cedrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) Umowy na Generalne Wykonawstwo zadania pod nazwą "Zespół F budynków mieszkalnych z usługami i parkangami podziemnymi , łącznie z otoczeniem i

 • 30.03.2018 15:29

  ERBUD SA (14/2018) Otrzymanie nakazu rozpoczęcia robót - inwestycja Dorzecze Legnickiej Etap II w Wrocławiu - umowa z dnia 7 marca 2018

 • 27.03.2018 13:10

  Erbud może przekroczyć 2 mld zł przychodów w '18; spółka oczekuje wzrostu marży (wywiad)

 • 27.03.2018 06:41

  Wyniki Erbudu w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.03.2018 06:30

  Erbud chce wypłacić 1,1 zł dywidendy na akcję za '17

 • 27.03.2018 00:20

  ERBUD SA (13/2018) Podjęcie Uchwały Zarządu ERBUD S.A. (Emitent) w sprawie rekomendacji odnośnie podziału zysku za rok 2017.

 • 27.03.2018 00:16

  ERBUD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.03.2018 00:13

  ERBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.03.2018 15:40

  Erbud ma umowę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym za 152,5 mln zł netto

 • 16.03.2018 15:28

  ERBUD SA (12/2018) Zawarcie przez Erbud S.A. ( Emitent) z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym Umowy o roboty budowalne i generalne wykonawstwo Budynku A wchodzącego w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wraz z budową łącznika naziemnego do Centrum M

 • 15.03.2018 15:15

  Konsorcjum Erbudu ma umowę z Michelin Polska o wartości 38,2 mln zł netto

 • 15.03.2018 14:51

  ERBUD SA (11/2018) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowalane pomiędzy konsorcjum Erbud Industry Sp. z o.o. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń (lider) i Erbud S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (partner); a Michelin Polska S.A. ul. Leonharda 9, 10-454

 • 15.03.2018 10:57

  ERBUD SA (10/2018) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 08.03.2018 11:48

  GPW: 14 marca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii B (ERB0318) spółki ERBUD S.A

 • 07.03.2018 15:52

  ERBUD SA (9/2018) Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo II etapu inwestycji Dorzecze Legnickiej o wartości 29 mln zł.

 • 07.03.2018 13:39

  Erbud ma umowę z Vantage Development za 29 mln zł netto

 • 02.03.2018 07:00

  Obecny backlog Erbudu to 2 mld zł, w tym 1,7-1,8 mld zł przypada na '18

 • 27.02.2018 16:30

  ERBUD SA (8/2018) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej

 • 27.02.2018 14:08

  Erbud ma umowę przejęcia niemieckiej spółki IVT za 8,5 mln euro (opis)

 • 27.02.2018 13:30

  Erbud ma umowę przejęcia niemieckiej spółki IVT za 8,5 mln euro

 • 27.02.2018 13:28

  ERBUD SA (8/2018) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę z Grupy.

 • 27.02.2018 13:13

  ERBUD SA (6/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Uzgodnienie treści istotnej umowy przez spółkę z Grupy.

 • 23.02.2018 12:27

  Erbud podpisał umowę za 18,1 mln zł

 • 23.02.2018 12:12

  ERBUD SA (5/2018) Podpisanie Umowy na roboty budowlane - Zespół Zabudowy Mieszkaniowej BLISKIE BEMOWO Etap II przy ul. Powstańców Śląskich w Warszawie w kwocie 18 111 365,00 PLN.

 • 15.02.2018 09:21

  Erbud zamierza przejąć niemiecką spółkę IVT

 • 15.02.2018 08:56

  ERBUD SA (3/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie przez Emitenta listu intencyjnego dotyczącego możliwości zakupu do 100% udziałów w spółce IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen, w tym 100% udziałów jej spółki zależnej IVT

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 15.01.2018 14:00

  ERBUD SA (1/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki ERBUD S.A.

 • 22.12.2017 14:11

  ERBUD SA (64/2017) Podpisanie znaczącej umowy na budowę ETAPU II ,,ZAJEZDNIA POZNAŃ" ( budynek nr 3) zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym zlokalizowany w Poznaniu o wartości 39,5 mln zł.

 • 21.12.2017 17:25

  DM mBanku obniżył cenę docelową dla akcji Erbudu do 28,7 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 19.12.2017 22:18

  ERBUD SA (63/2017) Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie "Centrum Praskie Koneser" w Warszawie.

 • 15.12.2017 11:36

  ERBUD SA (62/2017) Ziszczenie się warunku wejścia w życie umowy na roboty budowlane - budowa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami

 • 07.12.2017 16:10

  ERBUD SA (61/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 57,6 mln zł - Wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, mur

 • 04.12.2017 16:40

  ERBUD SA (60/2017) Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy na roboty budowlane z dnia 22 czerwca 2016 roku podnoszącego wartość umowy do łącznej kwoty 37,8 mln zł.

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 17.11.2017 17:58

  ERBUD SA (59/2017) Podjęcie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C Spółki Erbud S.A.

 • 17.11.2017 14:10

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C spółki ERBUD S.A.

 • 16.11.2017 18:28

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii C spółki ERBUD SA

 • 15.11.2017 13:07

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje dla Trakcji i Erbudu do "trzymaj"

 • 14.11.2017 15:18

  Erbud spodziewa się w '18 utrzymania marży EBIT i przychodów (wywiad)

 • 14.11.2017 08:23

  Portfel zamówień Erbudu wynosił na koniec września 2,119 mld zł

 • 14.11.2017 07:17

  Wyniki Erbudu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2017 00:02

  ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 16:27

  ERBUD SA (58/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - realizacja inwestycji deweloperską mieszkaniowej Promenady Wrocławskie etap VIII we Wrocławiu o łącznej wartości 44 mln zł.

 • 10.11.2017 15:44

  ERBUD SA (57/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadań: - Zadanie nr 1: nowa siedziba "Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z

 • 03.11.2017 14:36

  ERBUD SA (56/2017) Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy: Konsorcjum Erbud SA (Lider); Erbud Industry Sp. z o.o. (partner) i Fortum Power and Heat Oy, Keilaniementie 1, 02150 Espoo (Partner) (zwani łącznie "Wykonawcą") i Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.

 • 20.10.2017 14:22

  ERBUD SA (55/2015) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zdrojowej 9 w Międzyzdrojach" - o wartości 25,2 mln zł.

 • 19.10.2017 15:58

  ERBUD SA (54/2017) Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Umowy Spółki Erbud S.A.

 • 12.10.2017 14:37

  ERBUD SA (53/2017) Zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę zarządzającą.

 • 06.10.2017 15:29

  ERBUD SA (52/2017) Zawarcie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo - hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu. Wartość Aneksu wynosi 23,3 mln PLN. Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu nr 2 wynosi 77,3 mln PLN.

 • 03.10.2017 08:30

  Erste podniósł rekomendację Erbudu i Unibepu, obniżył dla Budimeksu i Elektrobudowy

 • 27.09.2017 11:01

  Erbud wyemitował obligacje o wartości 52 mln zł

 • 27.09.2017 10:51

  ERBUD SA (51/2017) dojście do skutku emisji obligacji serii C i wcześniejszy wykup 4.805 obligacji serii B

 • 27.09.2017 10:28

  ERBUD SA (50/2017) Podpisanie znaczącej umowny na roboty budowlane przez podmiot zależny od Erbud S.A. - spółkę GWI GmbH o wartości 9.620.978,80 EUR (41.197.031,22 PLN).

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 19.09.2017 14:13

  ERBUD SA (49/2017) Akcjonariusze powyżej 5% obecni na WZA Erbud S.A. w dniu 2017-09-19

 • 19.09.2017 13:55

  ERBUD SA (48/2017) Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • 19.09.2017 13:50

  ERBUD SA (47/2017) Informacja o zmianie Statutu Spółki Erbud S.A

 • 19.09.2017 13:42

  ERBUD SA (46/2017) Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19-09-2017 r.

 • 13.09.2017 15:08

  ERBUD SA (45/2017) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 12.09.2017 09:08

  DM BDM podwyższył rekomendację Erbudu do "kupuj"

 • 11.09.2017 18:06

  Erbud planuje emisję obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 52 mln zł

 • 11.09.2017 17:53

  ERBUD SA (44/2017) Uchwała Zarządu ERBUD S.A. (Emitent) w sprawie emisji obligacji serii C.

 • 06.09.2017 06:02

  Erbud oczekuje wzrostu marży EBIT w II połowie 2017 roku (wywiad)

 • 05.09.2017 08:07

  Na koniec czerwca portfel zamówień Erbudu wynosił 2,2 mld zł

 • 05.09.2017 07:57

  Wyniki Erbudu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.09.2017 00:02

  ERBUD SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.08.2017 15:48

  ERBUD SA (42/2017) Informacja o zamierzonym przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 22.08.2017 15:43

  ERBUD SA (41/2017) Informacja o zamierzonej zmianie Statutu Spółki Erbud S.A z siedzibą w Warszawie.

 • 22.08.2017 15:38

  ERBUD SA (40/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 21.08.2017 18:38

  Erbud podpisał umowę za 32,3 mln zł netto

 • 21.08.2017 18:03

  ERBUD SA (39/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przez ERBUD S.A. - budowa budynku biurowo-usługowego segm. A, z parkingiem podziemnym - wartość 32,3 mln PLN.

 • 21.08.2017 15:56

  Spółka zależna Erbudu podpisała umowę za 25,3 mln zł w Niemczech

 • 21.08.2017 15:47

  ERBUD SA (38/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przez spółkę zależną od ERBUD S.A. - GWI GmbH w wysokości 5.917 tys. EUR (25.292 tys. PLN) - budowa domu spokojnej starości.

 • 27.07.2017 13:49

  ERBUD SA (37/2017) Zawarcie znaczącej Umowy o wartości 148 335 480,50 złotych na budowę trzech etapów inwestycji mieszkaniowej w Białołęce.

 • 27.07.2017 13:49

  Dom Development zawarł z Erbudem umowę za 148,3 mln zł netto

 • 21.07.2017 12:56

  ERBUD SA (36/2017) Podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczącej wykonania kompleksowych robót elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla budowy Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych: Mierki I, Mierki II, Mierki III, Mierki IV, Mierki V, Mi

 • 13.07.2017 16:47

  ERBUD SA (34/2017) Podpisanie Umowy na roboty budowlane - Kompleks Mieszkaniowy przy ul. Spiskiej w Krakowie ( Etap III) w kwocie 17,2 mln PLN.

 • 12.07.2017 18:29

  ERBUD SA (33/2017) Podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczącej wykonania robót drogowych i sieciowych przy obiekcie Centrum Handlowe "Libero" w Katowicach. - wartość 38,9 mln zł.

 • 29.06.2017 15:36

  ERBUD SA (32/2017) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 29.06.2017 10:45

  ERBUD SA (31/2017) Zmiana warunków Umowy warunkowej na budowę budynku handlowo-usługowego OUTLET w Bydgoszczy i wejście w życie Umowy.

 • 27.06.2017 16:05

  ERBUD SA (30/2017) Zawarcie znaczących Umów na roboty budowlane dotyczących inwestycji Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu Etap I A i Etap IB o całkowitej wartości 55,1 mln zł.

 • 23.06.2017 17:07

  Spółka zależna Erbudu ma umowę za 37,2 mln zł na budowę elektrociepłowni w Niemczech

 • 23.06.2017 16:56

  Erbud ma kontrakt na budowę kompleksu hotelowego w Świnoujściu za 53,5 mln zł (anulowanie)

 • 23.06.2017 16:45

  Erbud ma kontrakt na budowę kompleksu hotelowego w Świnoujściu za 53,5 mln zł

 • 23.06.2017 16:30

  ERBUD SA (29/2017) Podpisanie znaczącej umowy o wartości 17,6 mln EUR (74,4 mln zł.) przez podmiot zależny od ERBUD S.A. - spółkę GWI GmbH na budowę: "Reuter C Ersatz" - budowa elektrociepłowni. Udział GWI GmbH w kontrakcie -8,8 mln EUR ( 37,2 mln zł)

 • 22.06.2017 14:24

  ERBUD SA (28/2017) Zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane - Budowa dwóch budynków oznaczonych literami A i B, tworzących kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny pod nazwą "Lake Hill Resort & Spa" o wartości 48,97 mln zł.

 • 02.06.2017 16:40

  ERBUD SA (27/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa budynku mieszkaniowo-usługowego "NORDIC ASTRUM" w Bydgoszczy przy ul. Babia Wieś o wartości 73.250.000,00 PLN. W tym wartość dla ERBUD S.A. nie mniej niż 50.250.000,00 PLN

 • 01.06.2017 18:30

  ERBUD SA (26/2017) Podpisanie Umowy na roboty budowlane - Zespół mieszkaniowo-usługowy z garażem podziemnym "Grójecka 216 " przy ul. Grójeckiej w Warszawie, ETAP II w kwocie 17.312.805,00 PLN.

 • 31.05.2017 11:26

  ERBUD SA (25/2017) Podpisanie Umowy na roboty budowlane - budowa Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej BLISKIE BEMOWO przy ul. Olbrachta róg ul. Powstańców Śląsklich w Warszawie w kwocie 18 071 383,10 PLN.

 • 23.05.2017 14:54

  ERBUD SA (24/2017) Powołanie nowego Czlonka Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)

 • 23.05.2017 14:47

  ERBUD SA (23/2017) Treści uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 23 maja 2017

 • 23.05.2017 14:41

  ERBUD SA (22/2017) Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 23 maja 2017 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 17.05.2017 16:45

  ERBUD SA (21/2017) Podpisanie Umowy na roboty budowlane - Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowego z garażem podziemnym "Nowe Bielany 2" w kwocie 10 370 000 PLN, przy ul. Duracza w Warszawie, ETAP III

 • 16.05.2017 09:49

  Erbud w kolejnych kwartałach chce powrócić do poziomu marż sprzed roku

 • 16.05.2017 06:40

  Wyniki Erbudu w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2017 00:01

  ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 13:19

  ERBUD SA (19/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 38,02 na realizację Domu Studenckiego FUNKY przy ul. Robotniczej 96 we Wrocławiu..

 • 05.05.2017 12:42

  ERBUD SA (18/2017) Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy z Podwykonawcą w ramach realizacji inwestycji "Budowa obiektu Galerii Młociny na działkach ewidencyjnych 4/4 i 4/7 z obręb u 7-11-04, położonych przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos w Warszawie". - wa

 • 28.04.2017 15:11

  ERBUD SA (16/2017) Podpisanie Umowy na roboty budowlane - Budowa Zespołu mieszkaniowo-usługowego z garażem podziemnym "Bliski Tarchomin" przy ul. Kowalczyka 1 w Warszawie, ETAP IV

 • 28.04.2017 11:39

  ERBUD SA (15/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowalane - Budowa kompleksu lakarsko - mieszkalnego przez Spółkę zalzeną od Emitenta tj. GWI Bauunternehmung GmbH.

 • 25.04.2017 16:01

  Zarząd Erbudu za przeznaczeniem zysku za '16 na kapitał rezerwowy

 • 25.04.2017 15:46

  ERBUD SA (15/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 24.04.2017 14:12

  ERBUD SA (9/2017) Korekta raportu bieżącego nr 9/2017: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 11.04.2017 16:23

  DM mBanku zmienił rekomendacje dziewięciu spółek

 • 07.04.2017 14:44

  ERBUD SA (12/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane na budowę Budowa jednego budynku obejmującego garaż podziemny, dwie nadziemne części mieszkalne i jedną nadziemną część o funkcji hotelu studenckiego o wartości 43 mln zł

 • 07.04.2017 14:44

  ERBUD SA (11/2017) Podpisanie znaczącej umowy na budowę dwóch wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym o wartości 37,9 mln zł

 • 31.03.2017 11:36

  ERBUD SA (10/2017) Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo - hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu. Wartość Aneksu wynosi 25,9 mln PLN. Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu wynosi 54 mln PLN.

 • 29.03.2017 18:09

  PKO BP Bankowy OFE i PKO DFE mają 5,58 proc. głosów na walnym Erbudu

 • 29.03.2017 17:44

  ERBUD SA (9/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 24.03.2017 13:08

  ERBUD SA (8/2017) Zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą.

 • 21.03.2017 10:00

  Portfel zamówień grupy Erbud na koniec ’16 miał wartość ponad 2 mld zł

 • 21.03.2017 06:58

  Wyniki Erbudu w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2017 00:06

  ERBUD SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.03.2017 00:03

  ERBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 03.03.2017 14:19

  DM BDM podwyższył cenę docelową akcji Erbudu do 35 zł, rekomenduje "akumuluj"

 • 31.01.2017 16:08

  ERBUD SA (7/2017) Podpisanie Aneksów do znaczącej Umowy finansowej z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 26.01.2017 10:49

  Erbud ma kontrakt na budowę kompleksu hotelowego w Świnoujściu za 53,5 mln zł

 • 26.01.2017 10:21

  ERBUD SA (6/2017) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane -Budowa kompleksu hotelowego czterogwiazdkowego w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego o wartości 53 468 654,49 zł netto

 • 23.01.2017 10:30

  ERBUD SA (5/2017) Wypłata dywidendy nadzwyczajnej przez ERBUD S.A.

 • 17.01.2017 14:40

  ERBUD SA (4/2017) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach.

 • 17.01.2017 13:16

  ERBUD SA (3/2017) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 13.01.2017 16:40

  ERBUD SA (2/2017) Korekta raportu bieżącego 2/2017 - terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 13.01.2017 14:53

  ERBUD SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych jednostkowych oraz skonsolidowanych w 2017 roku

 • 09.01.2017 10:07

  DM BDM obniżył cenę docelową akcji Erbudu do 31,1 zł, rekomenduje "akumuluj"

 • 03.01.2017 16:57

  ERBUD SA (92/2016) Korekta raportu bieżącego nr 92/2016: Zbycie pakietu akcji przez akcjonariusza

 • 02.01.2017 16:34

  ERBUD SA (1/2017) Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) znaczącej umowy na roboty budowlane - realizacja inwestycji developerskiej mieszkaniowej - Login City we Wrocławiu o wartości 33,8 mln zł netto

 • 22.12.2016 14:11

  ERBUD SA (95/2016) Wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadający na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2016 co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 • 22.12.2016 14:04

  Erbud wypłaci 1,17 zł nadzwyczajnej dywidendy na akcję

 • 22.12.2016 13:59

  ERBUD SA (94/2016) Dywidenda Nadzwyczajna.

 • 22.12.2016 13:54

  ERBUD SA (93/2016) Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22-12-2016 r.

 • 22.12.2016 09:03

  ERBUD SA (92/2016) Zbycie pakietu akcji przez akcjonariusza

 • 21.12.2016 17:27

  ERBUD SA (91/2016) Zawarcie transakcji zabezpieczających typu Par Forward

 • 21.12.2016 17:20

  Erbud ma kontrakt na budowę budynków Konesera w Warszawie za 11,68 mln euro

 • 21.12.2016 17:06

  ERBUD SA (90/2016) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - realizacja budynków B i C kompleksu Centrum Praskie Koneser przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą o wartości 11.675 tys. EUR (51.519 tys. PLN)

 • 21.12.2016 12:35

  ERBUD SA (89/2016) Zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą.

 • 25.11.2016 14:45

  Erbud planuje wypłacić 1,17 zł nadzwyczajnej dywidendy na akcję

 • 25.11.2016 14:40

  ERBUD SA (87/2016) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • 25.11.2016 14:34

  ERBUD SA (86/2016) Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze wypłaty dywidendy nadzwyczajnej przez Spółkę.

 • 22.11.2016 11:54

  ERBUD SA (85/2016) Informacja o zmianie Statutu Spółki Erbud S.A.

 • 15.11.2016 14:45

  Erbud chce, aby sprzedaż Budleksu nie wpłynęła na politykę dywidendy (wywiad)

 • 15.11.2016 08:40

  Portfel zamówień Erbudu na koniec września miał wartość ponad 2 mld zł

 • 14.11.2016 18:08

  ERBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 14.11.2016 15:12

  ERBUD SA (84/2016) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).

 • 14.11.2016 15:07

  ERBUD SA (83/2016) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem Zachodnim BZ WBK S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu.

 • 08.11.2016 10:05

  ERBUD SA (82/2016) Podpisanie znaczącej umowy z Podwykonawcą - Spółką zależną PBDI S.A. w ramach Realizacji inwestycji "Budowa obiektu Galerii Młociny na działkach ewidencyjnych 4/4 i 4/7 z obręb u 7-11-04, położonych przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos

 • 04.11.2016 18:44

  ERBUD SA (81/2016) Informacja o złożeniu apelacji od wyroku ogłoszonego w dniu 16 września 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z pozwem przeciwko Bankowi Millennium S.A.