Energoaparatura SA

skrót: ENP

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 09:00

Aktualny kurs1,57   1,29 %0,02 zł
Otwarcie1,571,29%
Minimum1,571,29%
Maksimum1,571,29%
Wolumen (szt.) 2
Kurs odniesienia1,55
Widełki dolne1,42
Widełki górne1,72
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14851,46
15 2421,45
22 3001,31
19431,27
12 0211,21
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,554 904 1
1,575 989 1
1,6010 800 1
1,653 000 1
1,692 505 1
Spółka świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Brała udział w budowie i modernizacji niemal wszystkich dużych obiektów energetycznych i przemysłowych w kraju.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Beza Adam5 558 49228,25%5 558 49228,25%
Rejniak Leszek4 509 77322,92%4 509 77322,92%
Zatryb Jacek2 106 20010,70%2 106 20010,70%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 13.01.2021 08:59

  ENERGOAPARATURA SA (2/2021) Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 11.01.2021 09:10

  ENERGOAPARATURA SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych

 • 21.12.2020 12:16

  ENERGOAPARATURA SA (26/2020) Zawarcie umowy

 • 08.12.2020 11:52

  ENERGOAPARATURA SA (25/2020) Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 27.11.2020 07:03

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 29.10.2020 10:42

  ENERGOAPARATURA SA (24/2020) Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 • 26.10.2020 14:54

  ENERGOAPARATURA SA (23/2020) Zawarcie umowy

 • 01.10.2020 13:14

  ENERGOAPARATURA SA (22/2020) Odwołanie i powołanie prokurentów

 • 30.09.2020 08:01

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 10.08.2020 11:07

  ENERGOAPARATURA SA (21/2020) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 10.08.2020 10:08

  ENERGOAPARATURA SA (20/2020) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 29.05.2020 07:40

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 22.05.2020 09:57

  ENERGOAPARATURA SA (12/2020) Aneksy terminowe do umów

 • 21.05.2020 12:40

  ENERGOAPARATURA SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 21.05.2020 08:49

  ENERGOAPARATURA SA (10/2020) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

 • 21.05.2020 08:39

  ENERGOAPARATURA SA (9/2020) Zawarcie Aneksu do Umowy ramowej o linię gwarancyjną

 • 14.05.2020 10:24

  ENERGOAPARATURA SA (8/2020) Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

 • 30.04.2020 08:14

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 08.04.2020 14:06

  ENERGOAPARATURA SA (7/2020) Wpływ epidemii koronawirusa oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki

 • 31.01.2020 11:48

  ENERGOAPARATURA SA (6/2020) Powiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 31.01.2020 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (5/2020) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 31.01.2020 09:00

  ENERGOAPARATURA SA (4/2020) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 29.01.2020 12:05

  ENERGOAPARATURA SA (3/2020) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 16.01.2020 08:38

  ENERGOAPARATURA SA (2/2020) Zawarcie umowy

 • 03.01.2020 07:03

  ENERGOAPARATURA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych

 • 18.12.2019 13:07

  ENERGOAPARATURA SA (30/2019) Korekta RB 30/2019 - Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 18.12.2019 13:00

  ENERGOAPARATURA SA (30/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 18.12.2019 09:01

  ENERGOAPARATURA SA (29/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.12.2019 08:58

  ENERGOAPARATURA SA (28/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 16.12.2019 13:14

  ENERGOAPARATURA SA (27/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 16.12.2019 13:11

  ENERGOAPARATURA SA (26/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 16.12.2019 13:06

  ENERGOAPARATURA SA (25/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.12.2019 12:56

  ENERGOAPARATURA SA (24/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 11.12.2019 08:04

  ENERGOAPARATURA SA (23/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 04.12.2019 10:13

  ENERGOAPARATURA SA (22/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 03.12.2019 13:37

  ENERGOAPARATURA SA (21/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 29.11.2019 06:30

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 26.11.2019 14:15

  ENERGOAPARATURA SA (20/2019) Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i podwyższenie hipoteki

 • 15.10.2019 13:53

  ENERGOAPARATURA SA (19/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 02.10.2019 12:41

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 27.09.2019 14:18

  ENERGOAPARATURA SA (18/2019) Podpisanie aneksu do umowy

 • 17.09.2019 14:04

  ENERGOAPARATURA SA (17/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 30.05.2019 06:06

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q

 • 15.03.2019 13:45

  ENERGOAPARATURA SA (9/2019) Uchwalenie nowego Indywidualnego Standardu Raportowania Emitenta

 • 12.03.2019 09:35

  ENERGOAPARATURA SA (8/2019) Zawarcie umowy

 • 19.02.2019 14:19

  ENERGOAPARATURA SA (7/2019) Zawarcie umowy

 • 24.01.2019 14:20

  ENERGOAPARATURA SA (6/2019) Uzupełnienie składu Komitetu Audytu

 • 23.01.2019 14:25

  ENERGOAPARATURA SA (5/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 23.01.2019 14:19

  ENERGOAPARATURA SA (4/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 22.01.2019 13:11

  ENERGOAPARATURA SA (3/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 • 11.01.2019 10:44

  ENERGOAPARATURA SA (2/2019) Aneksy terminowe do umów

 • 04.01.2019 08:27

  ENERGOAPARATURA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.12.2018 11:25

  ENERGOAPARATURA SA (67/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 29.11.2018 06:29

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 15.11.2018 11:21

  ENERGOAPARATURA SA (66/2018) Podpisanie aneksu do umowy

 • 28.09.2018 07:14

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 26.09.2018 10:56

  ENERGOAPARATURA SA (65/2018) Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu w KDPW

 • 12.09.2018 12:04

  ENERGOAPARATURA SA (64/2018) Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu

 • 13.06.2018 12:51

  ENERGOAPARATURA SA (63/2018) Zawarcie umowy

 • 07.06.2018 13:14

  ENERGOAPARATURA SA (62/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku - sprostowanie aktu notarialnego

 • 06.06.2018 14:36

  ENERGOAPARATURA SA (61/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 06.06.2018 14:29

  ENERGOAPARATURA SA (60/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku.

 • 06.06.2018 14:23

  ENERGOAPARATURA SA (59/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 06:36

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 18.05.2018 16:48

  ENERGOAPARATURA SA (58/2018) Zawarcie umów

 • 10.05.2018 10:32

  ENERGOAPARATURA SA (57/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 09.05.2018 14:18

  ENERGOAPARATURA SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 27.04.2018 07:29

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 20.04.2018 12:31

  ENERGOAPARATURA SA (55/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.04.2018 09:22

  ENERGOAPARATURA SA (54/2018) skup akcji własnych

 • 17.04.2018 14:14

  ENERGOAPARATURA SA (53/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

 • 17.04.2018 09:11

  ENERGOAPARATURA SA (52/2018) skup akcji własnych

 • 16.04.2018 09:30

  ENERGOAPARATURA SA (51/2018) skup akcji własnych

 • 13.04.2018 09:50

  ENERGOAPARATURA SA (50/2018) skup akcji własnych

 • 12.04.2018 11:37

  ENERGOAPARATURA SA (49/2018) skup akcji własnych

 • 11.04.2018 09:31

  ENERGOAPARATURA SA (48/2018) skup akcji własnych

 • 10.04.2018 12:06

  ENERGOAPARATURA SA (47/2018) skup akcji własnych

 • 06.04.2018 12:17

  ENERGOAPARATURA SA (46/2018) skup akcji własnych

 • 04.04.2018 14:15

  ENERGOAPARATURA SA (45/2018) skup akcji własnych

 • 04.04.2018 12:44

  Energoaparatura podpisała z Enea Operator umowę o wartości 9,15 mln zł

 • 04.04.2018 12:33

  ENERGOAPARATURA SA (44/2018) Podpisanie umowy

 • 03.04.2018 14:03

  ENERGOAPARATURA SA (43/2018) skup akcji własnych

 • 28.03.2018 13:00

  ENERGOAPARATURA SA (42/2018) skup akcji własnych

 • 23.03.2018 14:35

  ENERGOAPARATURA SA (41/2018) skup akcji własnych

 • 21.03.2018 12:21

  ENERGOAPARATURA SA (40/2018) skup akcji własnych

 • 20.03.2018 06:38

  ENERGOAPARATURA SA (40/2018) skup akcji własnych

 • 19.03.2018 14:31

  ENERGOAPARATURA SA (40/2018) skup akcji własnych

 • 15.03.2018 10:30

  ENERGOAPARATURA SA (39/2018) skup akcji własnych

 • 01.03.2018 09:49

  ENERGOAPARATURA SA (38/2018) skup akcji własnych

 • 28.02.2018 09:57

  ENERGOAPARATURA SA (37/2018) skup akcji własnych

 • 27.02.2018 11:33

  ENERGOAPARATURA SA (36/2018) skup akcji własnych

 • 26.02.2018 09:15

  ENERGOAPARATURA SA (35/2018) skup akcji własnych

 • 23.02.2018 11:02

  ENERGOAPARATURA SA (34/2018) skup akcji własnych

 • 22.02.2018 12:08

  ENERGOAPARATURA SA (33/2018) skup akcji własnych

 • 19.02.2018 10:01

  ENERGOAPARATURA SA (32/2018) skup akcji własnych

 • 16.02.2018 10:06

  ENERGOAPARATURA SA (31/2018) skup akcji własnych

 • 13.02.2018 12:28

  ENERGOAPARATURA SA (30/2018) skup akcji własnych

 • 08.02.2018 10:15

  ENERGOAPARATURA SA (29/2018) skup akcji własnych

 • 07.02.2018 17:00

  ENERGOAPARATURA SA (28/2018) skup akcji własnych

 • 06.02.2018 11:11

  ENERGOAPARATURA SA (27/2018) skup akcji własnych

 • 05.02.2018 10:03

  ENERGOAPARATURA SA (26/2018) skup akcji własnych

 • 02.02.2018 10:20

  ENERGOAPARATURA SA (25/2018) skup akcji własnych

 • 01.02.2018 14:08

  ENERGOAPARATURA SA (24/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 01.02.2018 09:52

  ENERGOAPARATURA SA (23/2018) skup akcji własnych

 • 31.01.2018 11:55

  ENERGOAPARATURA SA (22/2018) skup akcji własnych

 • 30.01.2018 09:33

  ENERGOAPARATURA SA (21/2018) skup akcji własnych

 • 29.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (20/2018) skup akcji własnych

 • 26.01.2018 09:24

  ENERGOAPARATURA SA (19/2018) skup akcji własnych

 • 25.01.2018 09:10

  ENERGOAPARATURA SA (18/2018) skup akcji własnych

 • 24.01.2018 09:09

  ENERGOAPARATURA SA (17/2018) skup akcji własnych

 • 23.01.2018 09:07

  ENERGOAPARATURA SA (16/2018) skup akcji własnych

 • 22.01.2018 09:30

  ENERGOAPARATURA SA (15/2018) skup akcji własnych

 • 19.01.2018 12:15

  ENERGOAPARATURA SA (14/2018) skup akcji własnych

 • 18.01.2018 09:33

  ENERGOAPARATURA SA (13/2018) skup akcji własnych

 • 17.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (12/2018) skup akcji własnych

 • 16.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (11/2018) skup akcji własnych

 • 15.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (10/2018) skup akcji własnych

 • 12.01.2018 09:55

  ENERGOAPARATURA SA (9/2018) skup akcji własnych

 • 11.01.2018 10:07

  ENERGOAPARATURA SA (8/2018) skup akcji własnych

 • 10.01.2018 09:21

  ENERGOAPARATURA SA (7/2018) skup akcji własnych

 • 09.01.2018 09:44

  ENERGOAPARATURA SA (6/2018) skup akcji własnych

 • 08.01.2018 10:48

  ENERGOAPARATURA SA (5/2018) skup akcji własnych

 • 05.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (4/2018) skup akcji własnych

 • 04.01.2018 11:00

  ENERGOAPARATURA SA (3/2018) skup akcji własnych

 • 03.01.2018 12:20

  ENERGOAPARATURA SA (2/2018) skup akcji własnych

 • 03.01.2018 09:34

  ENERGOAPARATURA SA (1/2018) Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym

 • 29.12.2017 10:01

  ENERGOAPARATURA SA (121/2017) skup akcji własnych

 • 28.12.2017 09:35

  ENERGOAPARATURA SA (120/2017) skup akcji własnych

 • 27.12.2017 10:47

  ENERGOAPARATURA SA (119/2017) skup akcji własnych

 • 22.12.2017 09:41

  ENERGOAPARATURA SA (118/2017) skup akcji własnych

 • 21.12.2017 11:21

  ENERGOAPARATURA SA (117/2017) skup akcji własnych

 • 20.12.2017 09:09

  ENERGOAPARATURA SA (116/2017) skup akcji własnych

 • 19.12.2017 19:31

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ENERGOAPARATURA S.A.

 • 19.12.2017 10:02

  ENERGOAPARATURA SA (115/2017) skup akcji własnych

 • 18.12.2017 09:42

  ENERGOAPARATURA SA (114/2017) skup akcji własnych

 • 15.12.2017 09:35

  ENERGOAPARATURA SA (113/2017) skup akcji własnych

 • 14.12.2017 09:35

  ENERGOAPARATURA SA (112/2017) skup akcji własnych

 • 13.12.2017 09:16

  ENERGOAPARATURA SA (111/2017) skup akcji własnych

 • 12.12.2017 09:59

  ENERGOAPARATURA SA (110/2017) skup akcji własnych

 • 11.12.2017 09:27

  ENERGOAPARATURA SA (109/2017) skup akcji własnych

 • 08.12.2017 09:16

  ENERGOAPARATURA SA (108/2017) skup akcji własnych

 • 07.12.2017 10:18

  ENERGOAPARATURA SA (107/2017) skup akcji własnych

 • 06.12.2017 09:15

  ENERGOAPARATURA SA (106/2017) skup akcji własnych

 • 05.12.2017 10:45

  ENERGOAPARATURA SA (105/2017) skup akcji własnych

 • 04.12.2017 09:18

  ENERGOAPARATURA SA (104/2017) skup akcji własnych

 • 01.12.2017 09:29

  ENERGOAPARATURA SA (103/2017) skup akcji własnych

 • 30.11.2017 14:13

  ENERGOAPARATURA SA (102/2017) Uchwalenie przez Komitet Audytu polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską

 • 30.11.2017 09:24

  ENERGOAPARATURA SA (101/2017) skup akcji własnych

 • 29.11.2017 09:18

  ENERGOAPARATURA SA (100/2017) skup akcji własnych

 • 28.11.2017 10:22

  ENERGOAPARATURA SA (99/2017) skup akcji własnych

 • 27.11.2017 10:18

  ENERGOAPARATURA SA (98/2017) skup akcji własnych

 • 24.11.2017 07:26

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 23.11.2017 14:02

  ENERGOAPARATURA SA (97/2017) skup akcji własnych

 • 22.11.2017 09:39

  ENERGOAPARATURA SA (96/2017) skup akcji własnych

 • 21.11.2017 09:26

  ENERGOAPARATURA SA (95/2017) skup akcji własnych

 • 20.11.2017 09:55

  ENERGOAPARATURA SA (94/2017) skup akcji własnych

 • 17.11.2017 10:20

  ENERGOAPARATURA SA (93/2017) skup akcji własnych

 • 16.11.2017 10:57

  ENERGOAPARATURA SA (92/2017) Skup akcji własnych

 • 15.11.2017 09:56

  ENERGOAPARATURA SA (91/2017) Skup akcji własnych

 • 14.11.2017 09:28

  ENERGOAPARATURA SA (90/2017) Skup akcji własnych

 • 13.11.2017 09:27

  ENERGOAPARATURA SA (89/2017) Skup akcji własnych

 • 10.11.2017 10:26

  ENERGOAPARATURA SA (88/2017) Skup akcji własnych

 • 09.11.2017 11:37

  ENERGOAPARATURA SA (87/2017) Skup akcji własnych

 • 08.11.2017 10:21

  ENERGOAPARATURA SA (86/2017) Skup akcji własnych

 • 07.11.2017 09:43

  ENERGOAPARATURA SA (85/2017) Skup akcji własnych

 • 31.10.2017 12:45

  ENERGOAPARATURA SA (84/2017) Skup akcji własnych

 • 30.10.2017 11:42

  ENERGOAPARATURA SA (83/2017) Skup akcji własnych

 • 30.10.2017 11:35

  ENERGOAPARATURA SA (82/2017) Konwersja akcji

 • 27.10.2017 09:26

  ENERGOAPARATURA SA (81/2017) Skup akcji własnych

 • 26.10.2017 09:59

  ENERGOAPARATURA SA (80/2017) Skup akcji własnych

 • 25.10.2017 10:06

  ENERGOAPARATURA SA (79/2017) Skup akcji własnych

 • 24.10.2017 10:36

  ENERGOAPARATURA SA (78/2017) Skup akcji własnych

 • 23.10.2017 11:34

  ENERGOAPARATURA SA (77/2017) Skup akcji własnych

 • 20.10.2017 11:16

  ENERGOAPARATURA SA (76/2017) Skup akcji własnych

 • 19.10.2017 11:08

  ENERGOAPARATURA SA (75/2017) Skup akcji własnych

 • 18.10.2017 14:15

  ENERGOAPARATURA SA (73/2017) :Powołanie Komitetu Audytu

 • 18.10.2017 10:54

  ENERGOAPARATURA SA (74/2017) Skup akcji własnych

 • 17.10.2017 14:23

  ENERGOAPARATURA SA (73/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 17.10.2017 12:59

  ENERGOAPARATURA SA (72/2017) Skup akcji własnych

 • 16.10.2017 09:54

  ENERGOAPARATURA SA (71/2017) Skup akcji własnych

 • 12.10.2017 11:01

  ENERGOAPARATURA SA (70/2017) Skup akcji własnych

 • 11.10.2017 13:15

  ENERGOAPARATURA SA (69/2017) Skup akcji własnych

 • 10.10.2017 13:48

  ENERGOAPARATURA SA (68/2017) Skup akcji własnych

 • 10.10.2017 13:46

  ENERGOAPARATURA SA (68/2017) Skup akcji własnych

 • 09.10.2017 11:12

  ENERGOAPARATURA SA (67/2017) Skup akcji własnych

 • 06.10.2017 11:07

  ENERGOAPARATURA SA (66/2017) Skup akcji własnych

 • 05.10.2017 11:31

  ENERGOAPARATURA SA (65/2017) Skup akcji własnych

 • 04.10.2017 11:58

  ENERGOAPARATURA SA (64/2017) Skup akcji własnych

 • 04.10.2017 10:38

  ENERGOAPARATURA SA (64/2017) Skup akcji wlasnycj

 • 04.10.2017 10:30

  ENERGOAPARATURA SA (63/2017) Korekta raportu

 • 04.10.2017 10:09

  ENERGOAPARATURA SA (63/2017) Skup akcji własnych

 • 03.10.2017 10:58

  ENERGOAPARATURA SA (63/2017) Skup akcji własnych

 • 29.09.2017 07:33

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 27.09.2017 10:39

  ENERGOAPARATURA SA (62/2017) Skup akcji własnych

 • 26.09.2017 11:03

  ENERGOAPARATURA SA (61/2017) Skup akcji własnych

 • 25.09.2017 14:37

  ENERGOAPARATURA SA (60/2017) Skup akcji własnych

 • 21.09.2017 14:43

  ENERGOAPARATURA SA (59/2017) Skup akcji własnych

 • 20.09.2017 11:10

  ENERGOAPARATURA SA (58/2017) Skup akcji własnych

 • 19.09.2017 11:10

  ENERGOAPARATURA SA (57/2017) Skup akcji własnych

 • 18.09.2017 09:53

  ENERGOAPARATURA SA (56/2017) Skup akcji własnych

 • 14.09.2017 12:05

  ENERGOAPARATURA SA (55/2017) Skup akcji własnych

 • 13.09.2017 10:28

  ENERGOAPARATURA SA (54/2017) Skup akcji własnych

 • 12.09.2017 09:51

  ENERGOAPARATURA SA (53/2017) Skup akcji własnych

 • 11.09.2017 09:58

  ENERGOAPARATURA SA (52/2017) Skup akcji własnych

 • 07.09.2017 11:09

  ENERGOAPARATURA SA (51/2017) Skup akcji własnych

 • 06.09.2017 09:56

  ENERGOAPARATURA SA (50/2017) Skup akcji własnych

 • 05.09.2017 13:14

  ENERGOAPARATURA SA (49/2017) Skup akcji własnych

 • 04.09.2017 10:54

  ENERGOAPARATURA SA (48/2017) Skup akcji własnych

 • 01.09.2017 10:53

  ENERGOAPARATURA SA (47/2017) Skup akcji własnych

 • 31.08.2017 13:02

  ENERGOAPARATURA SA (46/2017) Skup akcji własnych

 • 30.08.2017 15:47

  ENERGOAPARATURA SA (45/2017) Skup akcji własnych

 • 29.08.2017 12:02

  ENERGOAPARATURA SA (44/2017) Skup akcji własnych

 • 28.08.2017 13:16

  ENERGOAPARATURA SA (43/2017) Skup akcji własnych

 • 25.08.2017 13:37

  ENERGOAPARATURA SA (42/2017) Skup akcji własnych

 • 24.08.2017 11:27

  ENERGOAPARATURA SA (41/2017) Skup akcji własnych

 • 23.08.2017 11:22

  ENERGOAPARATURA SA (40/2017) Skup akcji własnych

 • 22.08.2017 13:53

  ENERGOAPARATURA SA (39/2017) Skup akcji własnych

 • 21.08.2017 12:06

  ENERGOAPARATURA SA (38/2017) Skup akcji własnych

 • 18.08.2017 14:18

  ENERGOAPARATURA SA (37/2017) Skup akcji własnych

 • 17.08.2017 13:32

  ENERGOAPARATURA SA (36/2017) Skup akcji własnych

 • 16.08.2017 12:48

  ENERGOAPARATURA SA (35/2017) Skup akcji własnych

 • 11.08.2017 09:41

  ENERGOAPARATURA SA (34/2017) Skup akcji własnych

 • 10.08.2017 15:16

  ENERGOAPARATURA SA (33/2017) Informacja dotycząca progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych

 • 10.08.2017 14:52

  ENERGOAPARATURA SA (32/2017) Skup akcji własnych

 • 09.08.2017 13:00

  ENERGOAPARATURA SA (31/2017) Skup akcji własnych

 • 08.08.2017 14:47

  ENERGOAPARATURA SA (30/2017) Skup akcji własnych

 • 07.08.2017 14:57

  ENERGOAPARATURA SA (29/2017) Skup akcji własnych

 • 04.08.2017 12:33

  ENERGOAPARATURA SA (28/2017) Skup akcji własnych

 • 03.08.2017 14:48

  ENERGOAPARATURA SA (27/2017) Skup akcji własnych

 • 02.08.2017 14:17

  ENERGOAPARATURA SA (26/2017) Skup akcji własnych

 • 02.08.2017 11:50

  ENERGOAPARATURA SA (25/2017) Informacja o zamiarze przekroczenia przez Spółkę progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych

 • 01.08.2017 12:03

  ENERGOAPARATURA SA (24/2017) Skup akcji własnych

 • 31.07.2017 14:14

  ENERGOAPARATURA SA (23/2017) Skup akcji własnych

 • 28.07.2017 10:19

  ENERGOAPARATURA SA (22/2017) Skup akcji własnych

 • 27.07.2017 14:59

  ENERGOAPARATURA SA (21/2017) Skup akcji własnych

 • 26.07.2017 14:40

  ENERGOAPARATURA SA (20/2017) Skup akcji własnych

 • 25.07.2017 14:16

  ENERGOAPARATURA SA (19/2017) Skup akcji własnych

 • 24.07.2017 14:54

  ENERGOAPARATURA SA (18/2017) Skup akcji własnych

 • 21.07.2017 13:59

  ENERGOAPARATURA SA (17/2017) Skup akcji własnych

 • 20.07.2017 14:08

  ENERGOAPARATURA SA (16/2017) Skup akcji własnych

 • 19.07.2017 14:26

  ENERGOAPARATURA SA (15/2017) Skup akcji własnych

 • 18.07.2017 14:53

  ENERGOAPARATURA SA (14/2017) Skup akcji własnych

 • 18.07.2017 09:22

  ENERGOAPARATURA SA (13/2017) Skup akcji własnych

 • 14.07.2017 08:26

  Energoaparatura chce oferować aparaturę dla sektora górniczego

 • 14.07.2017 08:00

  ENERGOAPARATURA SA (12/2017) Plany Spółki

 • 13.07.2017 14:50

  ENERGOAPARATURA SA (11/2017) Skup akcji własnych

 • 23.06.2017 14:02

  Energoaparatura podpisała z Tauron Dystrybucja umowę o wartości 4,88 mln zł

 • 23.06.2017 13:44

  ENERGOAPARATURA SA (10/2017) Podpisanie umowy znaczącej.

 • 21.06.2017 13:09

  ENERGOAPARATURA SA (9/2017) Powołanie osób nadzorujacych

 • 21.06.2017 12:25

  ENERGOAPARATURA SA (8/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 12:24

  ENERGOAPARATURA SA (7/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2017 roku.

 • 12.06.2017 13:32

  ENERGOAPARATURA SA (6/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - publikacja dokumentu

 • 01.06.2017 12:42

  ENERGOAPARATURA SA (5/2017) Aneks do Umowy na linię gwarancyjną.

 • 26.05.2017 07:41

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 25.05.2017 10:37

  ENERGOAPARATURA SA (4/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 28.04.2017 07:42

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 02.03.2017 13:24

  ENERGOAPARATURA SA (3/2017) Powołanie prokurenta

 • 30.01.2017 12:30

  ENERGOAPARATURA SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 03.01.2017 11:39

  ENERGOAPARATURA SA (1/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 20.12.2016 14:32

  ENERGOAPARATURA SA (27/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 28.11.2016 15:01

  ENERGOAPARATURA SA (26/2016) Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 14.11.2016 14:19

  ENERGOAPARATURA SA (25/2016) Podpisanie umowy znaczącej.

 • 14.11.2016 07:49

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 03.11.2016 14:26

  ENERGOAPARATURA SA (24/2016) Zawarcie aneksu do umowy o gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe z PZU SA.

 • 03.11.2016 14:24

  ENERGOAPARATURA SA (23/2016) Odwołanie Prokurenta

 • 24.10.2016 12:09

  ENERGOAPARATURA SA (22/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie - uzupełnienie informacji

 • 21.10.2016 14:45

  ENERGOAPARATURA SA (21/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR

 • 21.10.2016 12:24

  ENERGOAPARATURA SA (20/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR

 • 21.10.2016 10:28

  ENERGOAPARATURA SA (19/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR

 • 21.10.2016 10:17

  ENERGOAPARATURA SA (18/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 21.10.2016 10:15

  ENERGOAPARATURA SA (17/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 21.10.2016 10:14

  ENERGOAPARATURA SA (16/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 31.08.2016 07:52

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 21.06.2016 13:49

  ENERGOAPARATURA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

 • 21.06.2016 13:48

  ENERGOAPARATURA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2016 roku.

 • 14.06.2016 14:42

  ENERGOAPARATURA SA Aneks do Umowy na linię gwarancyjną.

 • 31.05.2016 14:30

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.

 • 18.05.2016 10:07

  ENERGOAPARATURA SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądów półrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2016 - 2018.

 • 18.05.2016 10:02

  ENERGOAPARATURA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 09.05.2016 07:42

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 04.05.2016 10:22

  ENERGOAPARATURA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku.

 • 21.04.2016 07:56

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 04.04.2016 07:38

  ENERGOAPARATURA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego SA-R za 2015 rok.

 • 09.03.2016 14:31

  ENERGOAPARATURA SA Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku.

 • 26.02.2016 08:15

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 10.02.2016 13:56

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.

 • 19.01.2016 11:38

  ENERGOAPARATURA SA Daty przekazywania raportów okresowych za 2016 rok.

 • 15.01.2016 12:33

  ENERGOAPARATURA SA Podpisanie aneksu nr 1 z Fortum Zabrze Spółką Akcyjną z siedzibą w Zabrzu - przedłużenie daty zakończenia przedmiotu umowy.

 • 07.01.2016 10:58

  ENERGOAPARATURA SA Wykaz raportów przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2015 roku.

 • 04.01.2016 14:39

  ENERGOAPARATURA SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza Ruthford Holdings Limited.

 • 04.01.2016 12:36

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.

 • 22.12.2015 13:01

  ENERGOAPARATURA SA : Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.

 • 18.12.2015 10:25

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

 • 16.11.2015 07:28

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 03.11.2015 14:56

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie aneksu do umowy o gwarancje kontraktowe z PZU SA.

 • 27.10.2015 13:56

  ENERGOAPARATURA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

 • 08.10.2015 13:23

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.

 • 24.09.2015 12:40

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.

 • 21.09.2015 14:53

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.

 • 11.09.2015 13:13

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Fortum Zabrze Spółką Akcyjną z siedzibą w Zabrzu.

 • 28.08.2015 07:09

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 27.07.2015 14:53

  ENERGOAPARATURA SA Umorzenie akcji, rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w statucie Spółki.

 • 09.07.2015 14:41

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Częstochowie

 • 22.06.2015 10:53

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z podwykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych GROTEX Sp. z o.o. Zabrze.

 • 18.06.2015 14:59

  ENERGOAPARATURA SA Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2015roku.

 • 18.06.2015 14:59

  ENERGOAPARATURA SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatury SA.

 • 18.06.2015 14:57

  ENERGOAPARATURA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - korekta raportu.

 • 11.06.2015 14:59

  ENERGOAPARATURA SA Wypłata dywidendy przez Spółkę.

 • 11.06.2015 14:40

  ENERGOAPARATURA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • 11.06.2015 14:17

  Energoaparatura wypłaci 5 gr dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 11.06.2015 13:56

  ENERGOAPARATURA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 10.06.2015 14:19

  ENERGOAPARATURA SA Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 • 01.06.2015 14:54

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie Aneksu do Umowy Ramowej nr 11/063/11/Z/GX na linię gwarancyjną z mBank Spółka Akcyjna.

 • 25.05.2015 14:51

  ENERGOAPARATURA SA Korekta w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA.

 • 14.05.2015 10:00

  Energoaparatura chce wypłacić 798,8 tys. zł dywidendy z zysku za '14

 • 14.05.2015 09:44

  ENERGOAPARATURA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA.

 • 14.05.2015 07:30

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 08.05.2015 14:04

  ENERGOAPARATURA SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczenie o 2% progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 • 24.04.2015 08:44

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 15.04.2015 12:28

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczących umów z Podwykonawcą Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław.

 • 26.02.2015 08:19

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 12.01.2015 11:18

  ENERGOAPARATURA SA Wykaz raportów przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2014 roku.

 • 12.01.2015 11:16

  ENERGOAPARATURA SA Daty przekazywania raportów okresowych za 2015 rok.

 • 23.12.2014 07:46

  ENERGOAPARATURA SA zakończenie realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 04.12.2014 10:26

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie znaczącej umowy z TELE-FONIKA S.A. z siedzibą w Krakowie.

 • 27.11.2014 14:45

  ENERGOAPARATURA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 27.11.2014 12:45

  ENERGOAPARATURA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 25.11.2014 13:35

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie aneksu z mBank SA w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym

 • 14.11.2014 07:41

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 05.11.2014 09:13

  ENERGOAPARATURA SA informacja o możliwości przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami przy nabywaniu akcji własnych

 • 31.10.2014 14:19

  ENERGOAPARATURA SA transakcje dokonane przez członka RN

 • 29.10.2014 11:28

  ENERGOAPARATURA SA regulamin programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 13.10.2014 11:26

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z PZU SA z siedzibą w Warszawie.

 • 26.09.2014 09:43

  ENERGOAPARATURA SA informacja o zawarciu umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z TUiR Allianz Polska SA

 • 16.09.2014 12:59

  ENERGOAPARATURA SA - zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 29.08.2014 08:18

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 04.07.2014 13:38

  ENERGOAPARATURA SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki

 • 03.07.2014 10:06

  ENERGOAPARATURA SA wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014

 • 30.05.2014 11:54

  ENERGOAPARATURA SA wypłata dywidendy przez Spółkę

 • 30.05.2014 11:51

  ENERGOAPARATURA SA uchwały podjęte przez ZWZA

 • 29.05.2014 13:46

  Energoaparatura wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2014 13:38

  ENERGOAPARATURA SA - uchwały podjęte przez ZWZ

 • 29.05.2014 13:24

  ENERGOAPARATURA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 27.05.2014 12:03

  ENERGOAPARATURA SA transakcje dokonane przez członka rady nadzorczej

 • 21.05.2014 12:23

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach

 • 14.05.2014 09:58

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja SA

 • 14.05.2014 08:27

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 29.04.2014 14:05

  ENERGOAPARATURA SA - korekta z tytułu uzupełnienia brakującej uchwały

 • 25.04.2014 09:45

  Energoaparatura chce przeznaczyć na dywidendę 606 tys. zł

 • 25.04.2014 09:37

  ENERGOAPARATURA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

 • 24.04.2014 10:58

  ENERGOAPARATURA SA podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

 • 17.04.2014 07:10

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 14.04.2014 10:05

  ENERGOAPARATURA SA - zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 08.04.2014 14:56

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 08.04.2014 14:56

  ENERGOAPARATURA SA - korekta raportu bieżącego nr 3/2014

 • 08.04.2014 14:56

  ENERGOAPARATURA SA korekta raportu okresowego za IV kwartał 2013 r.

 • 03.04.2014 13:10

  ENERGOAPARATURA SA pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

 • 27.02.2014 07:56

  ENERGOAPARATURA SA raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 10.02.2014 12:46

  ENERGOAPARATURA SA transakcje dokonane przez członka rady nadzorczej oraz przekroczenie 5% głosów na WZA

 • 13.01.2014 13:25

  ENERGOAPARATURA SA daty przekazywania raportów okresowych za 2014 rok

 • 26.11.2013 15:16

  ENERGOAPARATURA SA ujawnienie stanu posiadania-przekroczenie przez akcjonariusza 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 21.11.2013 09:55

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie aneksu z BRE Bank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym.

 • 08.11.2013 11:55

  ENERGOAPARATURA SA wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.

 • 10.10.2013 12:12

  ENERGOAPARATURA SA podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 30.09.2013 14:53

  ENERGOAPARATURA SA podpisanie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o.

 • 23.09.2013 11:22

  ENERGOAPARATURA SA - pozyskanie znaczącego zlecenia od Enea Operator

 • 23.09.2013 10:58

  ENERGOAPARATURA SA - korekta raportu 18/2013

 • 13.09.2013 17:56

  ENERGOAPARATURA SA pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu

 • 29.08.2013 09:13

  ENERGOAPARATURA SA korekta raportu bieżącego dotyczacego zawiadomienia o przeniesieniu pakietu akcji

 • 29.08.2013 08:22

  ENERGOAPARATURA SA raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 27.08.2013 13:30

  ENERGOAPARATURA SA zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 02.08.2013 12:54

  Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Polimeksu wszczęte przez Energoaparaturę

 • 16.07.2013 17:32

  Energoaparatura złożyła wniosek o upadłość Polimeksu, chce go niezwłocznie wycofać

 • 03.07.2013 14:59

  ENERGOAPARATURA SA wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

 • 02.07.2013 10:01

  ENERGOAPARATURA SA korekta rb 5/2013 nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 04.06.2013 11:59

  ENERGOAPARATURA SA korekta raportu bieżącego 12/2013/K

 • 04.06.2013 11:37

  ENERGOAPARATURA SA uchwały podjęte przez ZWZA

 • 10.05.2013 09:33

  ENERGOAPARATURA SA podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja SA

 • 10.05.2013 08:12

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q