Energoaparatura SA

skrót: ENP

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 17:01

Aktualny kurs1,30   14,04 %0,16 zł
Otwarcie1,140,00%
Minimum1,140,00%
Maksimum1,3518,42%
Wolumen (szt.) 142723
Kurs odniesienia1,14
Widełki dolne1,13
Widełki górne1,37
Obroty (tyś. zł)170
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
25 8531,30
11 5001,26
22 6111,23
12 1001,20
12 5001,16
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,362 552 1
1,383 160 1
1,401 000 1
1,501 946 2
1,601 000 1
Spółka świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Brała udział w budowie i modernizacji niemal wszystkich dużych obiektów energetycznych i przemysłowych w kraju.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Beza Adam5 558 49228,25%5 558 49228,25%
Rejniak Leszek4 000 00020,33%4 000 00020,33%
Zatryb Jacek1 209 2006,15%1 209 2006,15%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 04.12.2019 10:13

  ENERGOAPARATURA SA (22/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 03.12.2019 13:37

  ENERGOAPARATURA SA (21/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 29.11.2019 06:30

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 26.11.2019 14:15

  ENERGOAPARATURA SA (20/2019) Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i podwyższenie hipoteki

 • 15.10.2019 13:53

  ENERGOAPARATURA SA (19/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 02.10.2019 12:41

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 27.09.2019 14:18

  ENERGOAPARATURA SA (18/2019) Podpisanie aneksu do umowy

 • 17.09.2019 14:04

  ENERGOAPARATURA SA (17/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 30.05.2019 06:06

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q

 • 15.03.2019 13:45

  ENERGOAPARATURA SA (9/2019) Uchwalenie nowego Indywidualnego Standardu Raportowania Emitenta

 • 12.03.2019 09:35

  ENERGOAPARATURA SA (8/2019) Zawarcie umowy

 • 19.02.2019 14:19

  ENERGOAPARATURA SA (7/2019) Zawarcie umowy

 • 24.01.2019 14:20

  ENERGOAPARATURA SA (6/2019) Uzupełnienie składu Komitetu Audytu

 • 23.01.2019 14:25

  ENERGOAPARATURA SA (5/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 23.01.2019 14:19

  ENERGOAPARATURA SA (4/2019) Zawiadomienie o transakcjach otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 22.01.2019 13:11

  ENERGOAPARATURA SA (3/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 • 11.01.2019 10:44

  ENERGOAPARATURA SA (2/2019) Aneksy terminowe do umów

 • 04.01.2019 08:27

  ENERGOAPARATURA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.12.2018 11:25

  ENERGOAPARATURA SA (67/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 29.11.2018 06:29

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 15.11.2018 11:21

  ENERGOAPARATURA SA (66/2018) Podpisanie aneksu do umowy

 • 28.09.2018 07:14

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 26.09.2018 10:56

  ENERGOAPARATURA SA (65/2018) Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu w KDPW

 • 12.09.2018 12:04

  ENERGOAPARATURA SA (64/2018) Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu

 • 13.06.2018 12:51

  ENERGOAPARATURA SA (63/2018) Zawarcie umowy

 • 07.06.2018 13:14

  ENERGOAPARATURA SA (62/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku - sprostowanie aktu notarialnego

 • 06.06.2018 14:36

  ENERGOAPARATURA SA (61/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 06.06.2018 14:29

  ENERGOAPARATURA SA (60/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku.

 • 06.06.2018 14:23

  ENERGOAPARATURA SA (59/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 06:36

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 18.05.2018 16:48

  ENERGOAPARATURA SA (58/2018) Zawarcie umów

 • 10.05.2018 10:32

  ENERGOAPARATURA SA (57/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 09.05.2018 14:18

  ENERGOAPARATURA SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 27.04.2018 07:29

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 20.04.2018 12:31

  ENERGOAPARATURA SA (55/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.04.2018 09:22

  ENERGOAPARATURA SA (54/2018) skup akcji własnych

 • 17.04.2018 14:14

  ENERGOAPARATURA SA (53/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

 • 17.04.2018 09:11

  ENERGOAPARATURA SA (52/2018) skup akcji własnych

 • 16.04.2018 09:30

  ENERGOAPARATURA SA (51/2018) skup akcji własnych

 • 13.04.2018 09:50

  ENERGOAPARATURA SA (50/2018) skup akcji własnych

 • 12.04.2018 11:37

  ENERGOAPARATURA SA (49/2018) skup akcji własnych

 • 11.04.2018 09:31

  ENERGOAPARATURA SA (48/2018) skup akcji własnych

 • 10.04.2018 12:06

  ENERGOAPARATURA SA (47/2018) skup akcji własnych

 • 06.04.2018 12:17

  ENERGOAPARATURA SA (46/2018) skup akcji własnych

 • 04.04.2018 14:15

  ENERGOAPARATURA SA (45/2018) skup akcji własnych

 • 04.04.2018 12:44

  Energoaparatura podpisała z Enea Operator umowę o wartości 9,15 mln zł

 • 04.04.2018 12:33

  ENERGOAPARATURA SA (44/2018) Podpisanie umowy

 • 03.04.2018 14:03

  ENERGOAPARATURA SA (43/2018) skup akcji własnych

 • 28.03.2018 13:00

  ENERGOAPARATURA SA (42/2018) skup akcji własnych

 • 23.03.2018 14:35

  ENERGOAPARATURA SA (41/2018) skup akcji własnych

 • 21.03.2018 12:21

  ENERGOAPARATURA SA (40/2018) skup akcji własnych

 • 20.03.2018 06:38

  ENERGOAPARATURA SA (40/2018) skup akcji własnych

 • 19.03.2018 14:31

  ENERGOAPARATURA SA (40/2018) skup akcji własnych

 • 15.03.2018 10:30

  ENERGOAPARATURA SA (39/2018) skup akcji własnych

 • 01.03.2018 09:49

  ENERGOAPARATURA SA (38/2018) skup akcji własnych

 • 28.02.2018 09:57

  ENERGOAPARATURA SA (37/2018) skup akcji własnych

 • 27.02.2018 11:33

  ENERGOAPARATURA SA (36/2018) skup akcji własnych

 • 26.02.2018 09:15

  ENERGOAPARATURA SA (35/2018) skup akcji własnych

 • 23.02.2018 11:02

  ENERGOAPARATURA SA (34/2018) skup akcji własnych

 • 22.02.2018 12:08

  ENERGOAPARATURA SA (33/2018) skup akcji własnych

 • 19.02.2018 10:01

  ENERGOAPARATURA SA (32/2018) skup akcji własnych

 • 16.02.2018 10:06

  ENERGOAPARATURA SA (31/2018) skup akcji własnych

 • 13.02.2018 12:28

  ENERGOAPARATURA SA (30/2018) skup akcji własnych

 • 08.02.2018 10:15

  ENERGOAPARATURA SA (29/2018) skup akcji własnych

 • 07.02.2018 17:00

  ENERGOAPARATURA SA (28/2018) skup akcji własnych

 • 06.02.2018 11:11

  ENERGOAPARATURA SA (27/2018) skup akcji własnych

 • 05.02.2018 10:03

  ENERGOAPARATURA SA (26/2018) skup akcji własnych

 • 02.02.2018 10:20

  ENERGOAPARATURA SA (25/2018) skup akcji własnych

 • 01.02.2018 14:08

  ENERGOAPARATURA SA (24/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 01.02.2018 09:52

  ENERGOAPARATURA SA (23/2018) skup akcji własnych

 • 31.01.2018 11:55

  ENERGOAPARATURA SA (22/2018) skup akcji własnych

 • 30.01.2018 09:33

  ENERGOAPARATURA SA (21/2018) skup akcji własnych

 • 29.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (20/2018) skup akcji własnych

 • 26.01.2018 09:24

  ENERGOAPARATURA SA (19/2018) skup akcji własnych

 • 25.01.2018 09:10

  ENERGOAPARATURA SA (18/2018) skup akcji własnych

 • 24.01.2018 09:09

  ENERGOAPARATURA SA (17/2018) skup akcji własnych

 • 23.01.2018 09:07

  ENERGOAPARATURA SA (16/2018) skup akcji własnych

 • 22.01.2018 09:30

  ENERGOAPARATURA SA (15/2018) skup akcji własnych

 • 19.01.2018 12:15

  ENERGOAPARATURA SA (14/2018) skup akcji własnych

 • 18.01.2018 09:33

  ENERGOAPARATURA SA (13/2018) skup akcji własnych

 • 17.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (12/2018) skup akcji własnych

 • 16.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (11/2018) skup akcji własnych

 • 15.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (10/2018) skup akcji własnych

 • 12.01.2018 09:55

  ENERGOAPARATURA SA (9/2018) skup akcji własnych

 • 11.01.2018 10:07

  ENERGOAPARATURA SA (8/2018) skup akcji własnych

 • 10.01.2018 09:21

  ENERGOAPARATURA SA (7/2018) skup akcji własnych

 • 09.01.2018 09:44

  ENERGOAPARATURA SA (6/2018) skup akcji własnych

 • 08.01.2018 10:48

  ENERGOAPARATURA SA (5/2018) skup akcji własnych

 • 05.01.2018 09:13

  ENERGOAPARATURA SA (4/2018) skup akcji własnych

 • 04.01.2018 11:00

  ENERGOAPARATURA SA (3/2018) skup akcji własnych

 • 03.01.2018 12:20

  ENERGOAPARATURA SA (2/2018) skup akcji własnych

 • 03.01.2018 09:34

  ENERGOAPARATURA SA (1/2018) Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym

 • 29.12.2017 10:01

  ENERGOAPARATURA SA (121/2017) skup akcji własnych

 • 28.12.2017 09:35

  ENERGOAPARATURA SA (120/2017) skup akcji własnych

 • 27.12.2017 10:47

  ENERGOAPARATURA SA (119/2017) skup akcji własnych

 • 22.12.2017 09:41

  ENERGOAPARATURA SA (118/2017) skup akcji własnych

 • 21.12.2017 11:21

  ENERGOAPARATURA SA (117/2017) skup akcji własnych

 • 20.12.2017 09:09

  ENERGOAPARATURA SA (116/2017) skup akcji własnych

 • 19.12.2017 19:31

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ENERGOAPARATURA S.A.

 • 19.12.2017 10:02

  ENERGOAPARATURA SA (115/2017) skup akcji własnych

 • 18.12.2017 09:42

  ENERGOAPARATURA SA (114/2017) skup akcji własnych

 • 15.12.2017 09:35

  ENERGOAPARATURA SA (113/2017) skup akcji własnych

 • 14.12.2017 09:35

  ENERGOAPARATURA SA (112/2017) skup akcji własnych

 • 13.12.2017 09:16

  ENERGOAPARATURA SA (111/2017) skup akcji własnych

 • 12.12.2017 09:59

  ENERGOAPARATURA SA (110/2017) skup akcji własnych

 • 11.12.2017 09:27

  ENERGOAPARATURA SA (109/2017) skup akcji własnych

 • 08.12.2017 09:16

  ENERGOAPARATURA SA (108/2017) skup akcji własnych

 • 07.12.2017 10:18

  ENERGOAPARATURA SA (107/2017) skup akcji własnych

 • 06.12.2017 09:15

  ENERGOAPARATURA SA (106/2017) skup akcji własnych

 • 05.12.2017 10:45

  ENERGOAPARATURA SA (105/2017) skup akcji własnych

 • 04.12.2017 09:18

  ENERGOAPARATURA SA (104/2017) skup akcji własnych

 • 01.12.2017 09:29

  ENERGOAPARATURA SA (103/2017) skup akcji własnych

 • 30.11.2017 14:13

  ENERGOAPARATURA SA (102/2017) Uchwalenie przez Komitet Audytu polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską

 • 30.11.2017 09:24

  ENERGOAPARATURA SA (101/2017) skup akcji własnych

 • 29.11.2017 09:18

  ENERGOAPARATURA SA (100/2017) skup akcji własnych

 • 28.11.2017 10:22

  ENERGOAPARATURA SA (99/2017) skup akcji własnych

 • 27.11.2017 10:18

  ENERGOAPARATURA SA (98/2017) skup akcji własnych

 • 24.11.2017 07:26

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 23.11.2017 14:02

  ENERGOAPARATURA SA (97/2017) skup akcji własnych

 • 22.11.2017 09:39

  ENERGOAPARATURA SA (96/2017) skup akcji własnych

 • 21.11.2017 09:26

  ENERGOAPARATURA SA (95/2017) skup akcji własnych

 • 20.11.2017 09:55

  ENERGOAPARATURA SA (94/2017) skup akcji własnych

 • 17.11.2017 10:20

  ENERGOAPARATURA SA (93/2017) skup akcji własnych

 • 16.11.2017 10:57

  ENERGOAPARATURA SA (92/2017) Skup akcji własnych

 • 15.11.2017 09:56

  ENERGOAPARATURA SA (91/2017) Skup akcji własnych

 • 14.11.2017 09:28

  ENERGOAPARATURA SA (90/2017) Skup akcji własnych

 • 13.11.2017 09:27

  ENERGOAPARATURA SA (89/2017) Skup akcji własnych

 • 10.11.2017 10:26

  ENERGOAPARATURA SA (88/2017) Skup akcji własnych

 • 09.11.2017 11:37

  ENERGOAPARATURA SA (87/2017) Skup akcji własnych

 • 08.11.2017 10:21

  ENERGOAPARATURA SA (86/2017) Skup akcji własnych

 • 07.11.2017 09:43

  ENERGOAPARATURA SA (85/2017) Skup akcji własnych

 • 31.10.2017 12:45

  ENERGOAPARATURA SA (84/2017) Skup akcji własnych

 • 30.10.2017 11:42

  ENERGOAPARATURA SA (83/2017) Skup akcji własnych

 • 30.10.2017 11:35

  ENERGOAPARATURA SA (82/2017) Konwersja akcji

 • 27.10.2017 09:26

  ENERGOAPARATURA SA (81/2017) Skup akcji własnych

 • 26.10.2017 09:59

  ENERGOAPARATURA SA (80/2017) Skup akcji własnych

 • 25.10.2017 10:06

  ENERGOAPARATURA SA (79/2017) Skup akcji własnych

 • 24.10.2017 10:36

  ENERGOAPARATURA SA (78/2017) Skup akcji własnych

 • 23.10.2017 11:34

  ENERGOAPARATURA SA (77/2017) Skup akcji własnych

 • 20.10.2017 11:16

  ENERGOAPARATURA SA (76/2017) Skup akcji własnych

 • 19.10.2017 11:08

  ENERGOAPARATURA SA (75/2017) Skup akcji własnych

 • 18.10.2017 14:15

  ENERGOAPARATURA SA (73/2017) :Powołanie Komitetu Audytu

 • 18.10.2017 10:54

  ENERGOAPARATURA SA (74/2017) Skup akcji własnych

 • 17.10.2017 14:23

  ENERGOAPARATURA SA (73/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 17.10.2017 12:59

  ENERGOAPARATURA SA (72/2017) Skup akcji własnych

 • 16.10.2017 09:54

  ENERGOAPARATURA SA (71/2017) Skup akcji własnych

 • 12.10.2017 11:01

  ENERGOAPARATURA SA (70/2017) Skup akcji własnych

 • 11.10.2017 13:15

  ENERGOAPARATURA SA (69/2017) Skup akcji własnych

 • 10.10.2017 13:48

  ENERGOAPARATURA SA (68/2017) Skup akcji własnych

 • 10.10.2017 13:46

  ENERGOAPARATURA SA (68/2017) Skup akcji własnych

 • 09.10.2017 11:12

  ENERGOAPARATURA SA (67/2017) Skup akcji własnych

 • 06.10.2017 11:07

  ENERGOAPARATURA SA (66/2017) Skup akcji własnych

 • 05.10.2017 11:31

  ENERGOAPARATURA SA (65/2017) Skup akcji własnych

 • 04.10.2017 11:58

  ENERGOAPARATURA SA (64/2017) Skup akcji własnych

 • 04.10.2017 10:38

  ENERGOAPARATURA SA (64/2017) Skup akcji wlasnycj

 • 04.10.2017 10:30

  ENERGOAPARATURA SA (63/2017) Korekta raportu

 • 04.10.2017 10:09

  ENERGOAPARATURA SA (63/2017) Skup akcji własnych

 • 03.10.2017 10:58

  ENERGOAPARATURA SA (63/2017) Skup akcji własnych

 • 29.09.2017 07:33

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 27.09.2017 10:39

  ENERGOAPARATURA SA (62/2017) Skup akcji własnych

 • 26.09.2017 11:03

  ENERGOAPARATURA SA (61/2017) Skup akcji własnych

 • 25.09.2017 14:37

  ENERGOAPARATURA SA (60/2017) Skup akcji własnych

 • 21.09.2017 14:43

  ENERGOAPARATURA SA (59/2017) Skup akcji własnych

 • 20.09.2017 11:10

  ENERGOAPARATURA SA (58/2017) Skup akcji własnych

 • 19.09.2017 11:10

  ENERGOAPARATURA SA (57/2017) Skup akcji własnych

 • 18.09.2017 09:53

  ENERGOAPARATURA SA (56/2017) Skup akcji własnych

 • 14.09.2017 12:05

  ENERGOAPARATURA SA (55/2017) Skup akcji własnych

 • 13.09.2017 10:28

  ENERGOAPARATURA SA (54/2017) Skup akcji własnych

 • 12.09.2017 09:51

  ENERGOAPARATURA SA (53/2017) Skup akcji własnych

 • 11.09.2017 09:58

  ENERGOAPARATURA SA (52/2017) Skup akcji własnych

 • 07.09.2017 11:09

  ENERGOAPARATURA SA (51/2017) Skup akcji własnych

 • 06.09.2017 09:56

  ENERGOAPARATURA SA (50/2017) Skup akcji własnych

 • 05.09.2017 13:14

  ENERGOAPARATURA SA (49/2017) Skup akcji własnych

 • 04.09.2017 10:54

  ENERGOAPARATURA SA (48/2017) Skup akcji własnych

 • 01.09.2017 10:53

  ENERGOAPARATURA SA (47/2017) Skup akcji własnych

 • 31.08.2017 13:02

  ENERGOAPARATURA SA (46/2017) Skup akcji własnych

 • 30.08.2017 15:47

  ENERGOAPARATURA SA (45/2017) Skup akcji własnych

 • 29.08.2017 12:02

  ENERGOAPARATURA SA (44/2017) Skup akcji własnych

 • 28.08.2017 13:16

  ENERGOAPARATURA SA (43/2017) Skup akcji własnych

 • 25.08.2017 13:37

  ENERGOAPARATURA SA (42/2017) Skup akcji własnych

 • 24.08.2017 11:27

  ENERGOAPARATURA SA (41/2017) Skup akcji własnych

 • 23.08.2017 11:22

  ENERGOAPARATURA SA (40/2017) Skup akcji własnych

 • 22.08.2017 13:53

  ENERGOAPARATURA SA (39/2017) Skup akcji własnych

 • 21.08.2017 12:06

  ENERGOAPARATURA SA (38/2017) Skup akcji własnych

 • 18.08.2017 14:18

  ENERGOAPARATURA SA (37/2017) Skup akcji własnych

 • 17.08.2017 13:32

  ENERGOAPARATURA SA (36/2017) Skup akcji własnych

 • 16.08.2017 12:48

  ENERGOAPARATURA SA (35/2017) Skup akcji własnych

 • 11.08.2017 09:41

  ENERGOAPARATURA SA (34/2017) Skup akcji własnych

 • 10.08.2017 15:16

  ENERGOAPARATURA SA (33/2017) Informacja dotycząca progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych

 • 10.08.2017 14:52

  ENERGOAPARATURA SA (32/2017) Skup akcji własnych

 • 09.08.2017 13:00

  ENERGOAPARATURA SA (31/2017) Skup akcji własnych

 • 08.08.2017 14:47

  ENERGOAPARATURA SA (30/2017) Skup akcji własnych

 • 07.08.2017 14:57

  ENERGOAPARATURA SA (29/2017) Skup akcji własnych

 • 04.08.2017 12:33

  ENERGOAPARATURA SA (28/2017) Skup akcji własnych

 • 03.08.2017 14:48

  ENERGOAPARATURA SA (27/2017) Skup akcji własnych

 • 02.08.2017 14:17

  ENERGOAPARATURA SA (26/2017) Skup akcji własnych

 • 02.08.2017 11:50

  ENERGOAPARATURA SA (25/2017) Informacja o zamiarze przekroczenia przez Spółkę progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych

 • 01.08.2017 12:03

  ENERGOAPARATURA SA (24/2017) Skup akcji własnych

 • 31.07.2017 14:14

  ENERGOAPARATURA SA (23/2017) Skup akcji własnych

 • 28.07.2017 10:19

  ENERGOAPARATURA SA (22/2017) Skup akcji własnych

 • 27.07.2017 14:59

  ENERGOAPARATURA SA (21/2017) Skup akcji własnych

 • 26.07.2017 14:40

  ENERGOAPARATURA SA (20/2017) Skup akcji własnych

 • 25.07.2017 14:16

  ENERGOAPARATURA SA (19/2017) Skup akcji własnych

 • 24.07.2017 14:54

  ENERGOAPARATURA SA (18/2017) Skup akcji własnych

 • 21.07.2017 13:59

  ENERGOAPARATURA SA (17/2017) Skup akcji własnych

 • 20.07.2017 14:08

  ENERGOAPARATURA SA (16/2017) Skup akcji własnych

 • 19.07.2017 14:26

  ENERGOAPARATURA SA (15/2017) Skup akcji własnych

 • 18.07.2017 14:53

  ENERGOAPARATURA SA (14/2017) Skup akcji własnych

 • 18.07.2017 09:22

  ENERGOAPARATURA SA (13/2017) Skup akcji własnych

 • 14.07.2017 08:26

  Energoaparatura chce oferować aparaturę dla sektora górniczego

 • 14.07.2017 08:00

  ENERGOAPARATURA SA (12/2017) Plany Spółki

 • 13.07.2017 14:50

  ENERGOAPARATURA SA (11/2017) Skup akcji własnych

 • 23.06.2017 14:02

  Energoaparatura podpisała z Tauron Dystrybucja umowę o wartości 4,88 mln zł

 • 23.06.2017 13:44

  ENERGOAPARATURA SA (10/2017) Podpisanie umowy znaczącej.

 • 21.06.2017 13:09

  ENERGOAPARATURA SA (9/2017) Powołanie osób nadzorujacych

 • 21.06.2017 12:25

  ENERGOAPARATURA SA (8/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 12:24

  ENERGOAPARATURA SA (7/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2017 roku.

 • 12.06.2017 13:32

  ENERGOAPARATURA SA (6/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - publikacja dokumentu

 • 01.06.2017 12:42

  ENERGOAPARATURA SA (5/2017) Aneks do Umowy na linię gwarancyjną.

 • 26.05.2017 07:41

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 25.05.2017 10:37

  ENERGOAPARATURA SA (4/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 28.04.2017 07:42

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 02.03.2017 13:24

  ENERGOAPARATURA SA (3/2017) Powołanie prokurenta

 • 30.01.2017 12:30

  ENERGOAPARATURA SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 03.01.2017 11:39

  ENERGOAPARATURA SA (1/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 20.12.2016 14:32

  ENERGOAPARATURA SA (27/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 28.11.2016 15:01

  ENERGOAPARATURA SA (26/2016) Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 14.11.2016 14:19

  ENERGOAPARATURA SA (25/2016) Podpisanie umowy znaczącej.

 • 14.11.2016 07:49

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 03.11.2016 14:26

  ENERGOAPARATURA SA (24/2016) Zawarcie aneksu do umowy o gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe z PZU SA.

 • 03.11.2016 14:24

  ENERGOAPARATURA SA (23/2016) Odwołanie Prokurenta

 • 24.10.2016 12:09

  ENERGOAPARATURA SA (22/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie - uzupełnienie informacji

 • 21.10.2016 14:45

  ENERGOAPARATURA SA (21/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR

 • 21.10.2016 12:24

  ENERGOAPARATURA SA (20/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR

 • 21.10.2016 10:28

  ENERGOAPARATURA SA (19/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR

 • 21.10.2016 10:17

  ENERGOAPARATURA SA (18/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 21.10.2016 10:15

  ENERGOAPARATURA SA (17/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 21.10.2016 10:14

  ENERGOAPARATURA SA (16/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

 • 31.08.2016 07:52

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 21.06.2016 13:49

  ENERGOAPARATURA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

 • 21.06.2016 13:48

  ENERGOAPARATURA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2016 roku.

 • 14.06.2016 14:42

  ENERGOAPARATURA SA Aneks do Umowy na linię gwarancyjną.

 • 31.05.2016 14:30

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.

 • 18.05.2016 10:07

  ENERGOAPARATURA SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądów półrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2016 - 2018.

 • 18.05.2016 10:02

  ENERGOAPARATURA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

 • 09.05.2016 07:42

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 04.05.2016 10:22

  ENERGOAPARATURA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku.

 • 21.04.2016 07:56

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 04.04.2016 07:38

  ENERGOAPARATURA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego SA-R za 2015 rok.

 • 09.03.2016 14:31

  ENERGOAPARATURA SA Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku.

 • 26.02.2016 08:15

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 10.02.2016 13:56

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.

 • 19.01.2016 11:38

  ENERGOAPARATURA SA Daty przekazywania raportów okresowych za 2016 rok.

 • 15.01.2016 12:33

  ENERGOAPARATURA SA Podpisanie aneksu nr 1 z Fortum Zabrze Spółką Akcyjną z siedzibą w Zabrzu - przedłużenie daty zakończenia przedmiotu umowy.

 • 07.01.2016 10:58

  ENERGOAPARATURA SA Wykaz raportów przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2015 roku.

 • 04.01.2016 14:39

  ENERGOAPARATURA SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza Ruthford Holdings Limited.

 • 04.01.2016 12:36

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.

 • 22.12.2015 13:01

  ENERGOAPARATURA SA : Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław - łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.

 • 18.12.2015 10:25

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

 • 16.11.2015 07:28

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 03.11.2015 14:56

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie aneksu do umowy o gwarancje kontraktowe z PZU SA.

 • 27.10.2015 13:56

  ENERGOAPARATURA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

 • 08.10.2015 13:23

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.

 • 24.09.2015 12:40

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.

 • 21.09.2015 14:53

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.

 • 11.09.2015 13:13

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Fortum Zabrze Spółką Akcyjną z siedzibą w Zabrzu.

 • 28.08.2015 07:09

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 27.07.2015 14:53

  ENERGOAPARATURA SA Umorzenie akcji, rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w statucie Spółki.

 • 09.07.2015 14:41

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Częstochowie

 • 22.06.2015 10:53

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczącej umowy z podwykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych GROTEX Sp. z o.o. Zabrze.

 • 18.06.2015 14:59

  ENERGOAPARATURA SA Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2015roku.

 • 18.06.2015 14:59

  ENERGOAPARATURA SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatury SA.

 • 18.06.2015 14:57

  ENERGOAPARATURA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - korekta raportu.

 • 11.06.2015 14:59

  ENERGOAPARATURA SA Wypłata dywidendy przez Spółkę.

 • 11.06.2015 14:40

  ENERGOAPARATURA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • 11.06.2015 14:17

  Energoaparatura wypłaci 5 gr dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 11.06.2015 13:56

  ENERGOAPARATURA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 10.06.2015 14:19

  ENERGOAPARATURA SA Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 • 01.06.2015 14:54

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie Aneksu do Umowy Ramowej nr 11/063/11/Z/GX na linię gwarancyjną z mBank Spółka Akcyjna.

 • 25.05.2015 14:51

  ENERGOAPARATURA SA Korekta w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA.

 • 14.05.2015 10:00

  Energoaparatura chce wypłacić 798,8 tys. zł dywidendy z zysku za '14

 • 14.05.2015 09:44

  ENERGOAPARATURA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA.

 • 14.05.2015 07:30

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 08.05.2015 14:04

  ENERGOAPARATURA SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczenie o 2% progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 • 24.04.2015 08:44

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 15.04.2015 12:28

  ENERGOAPARATURA SA Zawarcie znaczących umów z Podwykonawcą Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław.

 • 26.02.2015 08:19

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 12.01.2015 11:18

  ENERGOAPARATURA SA Wykaz raportów przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2014 roku.

 • 12.01.2015 11:16

  ENERGOAPARATURA SA Daty przekazywania raportów okresowych za 2015 rok.

 • 23.12.2014 07:46

  ENERGOAPARATURA SA zakończenie realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 04.12.2014 10:26

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie znaczącej umowy z TELE-FONIKA S.A. z siedzibą w Krakowie.

 • 27.11.2014 14:45

  ENERGOAPARATURA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 27.11.2014 12:45

  ENERGOAPARATURA SA informacja o realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

 • 25.11.2014 13:35

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie aneksu z mBank SA w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym

 • 14.11.2014 07:41

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 05.11.2014 09:13

  ENERGOAPARATURA SA informacja o możliwości przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami przy nabywaniu akcji własnych

 • 31.10.2014 14:19

  ENERGOAPARATURA SA transakcje dokonane przez członka RN

 • 29.10.2014 11:28

  ENERGOAPARATURA SA regulamin programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

 • 13.10.2014 11:26

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z PZU SA z siedzibą w Warszawie.

 • 26.09.2014 09:43

  ENERGOAPARATURA SA informacja o zawarciu umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z TUiR Allianz Polska SA

 • 16.09.2014 12:59

  ENERGOAPARATURA SA - zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 29.08.2014 08:18

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 04.07.2014 13:38

  ENERGOAPARATURA SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki

 • 03.07.2014 10:06

  ENERGOAPARATURA SA wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014

 • 30.05.2014 11:54

  ENERGOAPARATURA SA wypłata dywidendy przez Spółkę

 • 30.05.2014 11:51

  ENERGOAPARATURA SA uchwały podjęte przez ZWZA

 • 29.05.2014 13:46

  Energoaparatura wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2014 13:38

  ENERGOAPARATURA SA - uchwały podjęte przez ZWZ

 • 29.05.2014 13:24

  ENERGOAPARATURA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 27.05.2014 12:03

  ENERGOAPARATURA SA transakcje dokonane przez członka rady nadzorczej

 • 21.05.2014 12:23

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach

 • 14.05.2014 09:58

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja SA

 • 14.05.2014 08:27

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 29.04.2014 14:05

  ENERGOAPARATURA SA - korekta z tytułu uzupełnienia brakującej uchwały

 • 25.04.2014 09:45

  Energoaparatura chce przeznaczyć na dywidendę 606 tys. zł

 • 25.04.2014 09:37

  ENERGOAPARATURA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

 • 24.04.2014 10:58

  ENERGOAPARATURA SA podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

 • 17.04.2014 07:10

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 14.04.2014 10:05

  ENERGOAPARATURA SA - zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 08.04.2014 14:56

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 08.04.2014 14:56

  ENERGOAPARATURA SA - korekta raportu bieżącego nr 3/2014

 • 08.04.2014 14:56

  ENERGOAPARATURA SA korekta raportu okresowego za IV kwartał 2013 r.

 • 03.04.2014 13:10

  ENERGOAPARATURA SA pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

 • 27.02.2014 07:56

  ENERGOAPARATURA SA raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 10.02.2014 12:46

  ENERGOAPARATURA SA transakcje dokonane przez członka rady nadzorczej oraz przekroczenie 5% głosów na WZA

 • 13.01.2014 13:25

  ENERGOAPARATURA SA daty przekazywania raportów okresowych za 2014 rok

 • 26.11.2013 15:16

  ENERGOAPARATURA SA ujawnienie stanu posiadania-przekroczenie przez akcjonariusza 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 21.11.2013 09:55

  ENERGOAPARATURA SA zawarcie aneksu z BRE Bank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym.

 • 08.11.2013 11:55

  ENERGOAPARATURA SA wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.

 • 10.10.2013 12:12

  ENERGOAPARATURA SA podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 30.09.2013 14:53

  ENERGOAPARATURA SA podpisanie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o.

 • 23.09.2013 11:22

  ENERGOAPARATURA SA - pozyskanie znaczącego zlecenia od Enea Operator

 • 23.09.2013 10:58

  ENERGOAPARATURA SA - korekta raportu 18/2013

 • 13.09.2013 17:56

  ENERGOAPARATURA SA pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu

 • 29.08.2013 09:13

  ENERGOAPARATURA SA korekta raportu bieżącego dotyczacego zawiadomienia o przeniesieniu pakietu akcji

 • 29.08.2013 08:22

  ENERGOAPARATURA SA raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 27.08.2013 13:30

  ENERGOAPARATURA SA zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 02.08.2013 12:54

  Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Polimeksu wszczęte przez Energoaparaturę

 • 16.07.2013 17:32

  Energoaparatura złożyła wniosek o upadłość Polimeksu, chce go niezwłocznie wycofać

 • 03.07.2013 14:59

  ENERGOAPARATURA SA wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

 • 02.07.2013 10:01

  ENERGOAPARATURA SA korekta rb 5/2013 nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 04.06.2013 11:59

  ENERGOAPARATURA SA korekta raportu bieżącego 12/2013/K

 • 04.06.2013 11:37

  ENERGOAPARATURA SA uchwały podjęte przez ZWZA

 • 10.05.2013 09:33

  ENERGOAPARATURA SA podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja SA

 • 10.05.2013 08:12

  ENERGOAPARATURA SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q