Energa SA

skrót: ENG

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:00

Aktualny kurs8,28   0 %0 zł
Otwarcie8,28-0,06%
Minimum8,28-0,06%
Maksimum8,290,12%
Wolumen (szt.) 434285
Kurs odniesienia8,28
Widełki dolne7,45
Widełki górne9,10
Obroty (tyś. zł)3596
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
3226 4638,28
25 0008,27
224 0008,26
6159 4318,26
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
8,2921 831 21
8,308 983 6
8,3071 088 44
8,301 567 2
Podstawowa działalność grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi ok. 1,4 GW. Energa ma największy udział OZE w produkcji energii wśród wszystkich polskich grup energetycznych (powyżej 40%). Moce wytwórcze to m.in. elektrownia systemowa w Ostrołęce, 2 elektrociepłownie, 47 elektrownie wodnych, elektrownie szczytowo - pompowej w Żydowie oraz 5 farm wiatrowych i 2 farmy fotowoltaiczne. Sieć dystrybucyjna Grupy obejmuje swoim zasięgiem obszar ok. 1/4 kraju.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa213 326 31751,51%358 254 31764,08%

Kategoria • 24.09.2020 10:13

  Energa Operator we współpracy z samorządami wybuduje ok. 280 stacji ładowania pojazdów elektrycznych

 • 21.09.2020 18:04

  PKN Orlen wezwał do sprzedaży 82,75 mln akcji Energi, chce wycofać spółkę z GPW (opis)

 • 21.09.2020 17:31

  PKN Orlen wezwał do sprzedaży 82.754.032 akcji Energi po cenie 8,35 zł za akcję

 • 11.09.2020 17:14

  ENERGA SA (61/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Energa SA

 • 09.09.2020 15:57

  Orlen pracuje nad strategią, chce dojść do neutralności klimatycznej w 2050 r. (wywiad)

 • 03.09.2020 16:46

  PKN i PGNiG mają list intencyjny ws. analizy realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce (opis)

 • 03.09.2020 16:31

  PKN i PGNiG podpisały list intencyjny dot. analizy wspólnej realizacji budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce

 • 21.08.2020 10:26

  Energa Operator przyłączyła w I półroczu niemal 20 tys. mikroinstalacji o mocy 140 MW

 • 10.08.2020 10:08

  Energa planuje wybudować farmę fotowoltaiczną Gryf o mocy 19,83 MW

 • 06.08.2020 06:45

  Orlen tworzy multienergetyczny koncern z 200 mld zł przychodów, liczy na synergie z przejęć (wywiad)

 • 25.06.2020 19:00

  ENERGA SA (54/2020) Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 29 czerwca 2020 r. oraz zmiana projektu jednej z uchwał ZWZ

 • 18.06.2020 13:55

  MAP ocenia pozytywnie pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych - Sasin (opis)

 • 18.06.2020 12:06

  W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny - Sasin, MAP (opis)

 • 18.06.2020 11:44

  W ciągu półtora miesiąca dojdzie do podpisania umowy inwestycyjnej z wykonawcą bloku w Ostrołęce - prezes PKN Orlen

 • 10.06.2020 16:14

  Firmy energetyczne planują prawie 52 mld zł inwestycji w sieć do 2025 r. - URE

 • 10.06.2020 07:33

  Wyniki operacyjne Energi w I kw. '20 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 10.06.2020 07:25

  Energa miała w I kw. 568 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 10.06.2020 07:00

  Energa miała w I kw. 568 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami

 • 10.06.2020 06:44

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 09.06.2020 20:01

  ENERGA SA (53/2020) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza

 • 02.06.2020 23:16

  Enea będzie mniejszościowym udziałowcem Elektrowni Ostrołęka, do spółki dołączy PKN Orlen (opis)

 • 02.06.2020 22:16

  ENERGA SA (52/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

 • 02.06.2020 21:52

  Enea będzie mniejszościowym udziałowcem Elektrowni Ostrołęka, do spółki dołączy PKN Orlen

 • 02.06.2020 21:32

  ENERGA SA (51/2020) Informacja nt. przeprowadzonych analiz oraz zawarcie dodatkowego trójstronnego porozumienia w związku z realizacją projektu Ostrołęka C

 • 02.06.2020 20:51

  ENERGA SA (50/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

 • 02.06.2020 07:30

  Sentyment do energetyki się poprawił, ale perspektywy dla wyników w '20 nie są najlepsze (analiza)

 • 01.06.2020 17:33

  ENERGA SA (49/2020) Opinia Rady Nadzorczej Energa SA ws. pokrycia straty netto za 2019 rok z kapitału zapasowego

 • 29.05.2020 18:04

  Fitch obniżył rating Energi do "BBB-", perspektywa stabilna (opis)

 • 29.05.2020 17:37

  ENERGA SA (48/2020) Obniżenie ratingu spółki Energa SA przez agencję Fitch Ratings

 • 29.05.2020 17:13

  Fitch obniżył rating Energi do "BBB-", perspektywa stabilna

 • 29.05.2020 12:51

  Energa spodziewa się negatywnego wpływu pandemii na wyniki

 • 29.05.2020 12:31

  Energa robi przegląd swojej strategii; trwają analizy dot. projektu w Ostrołęce

 • 28.05.2020 22:53

  ENERGA SA (47/2020) Rekomendacja Zarządu Energa SA ws. pokrycia straty netto za 2019 rok z kapitału zapasowego

 • 28.05.2020 22:36

  Energa szacuje, że miała w I kw. '20 568 mln zł EBITDA wobec 580,5 mln zł konsensusu (opis)

 • 28.05.2020 22:28

  Energa szacuje, że miała w I kw. '20 568 mln zł EBITDA wobec 580,5 mln zł konsensusu

 • 28.05.2020 22:27

  Wstępnw wyniki Energi w I kw. 2020 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 28.05.2020 22:19

  ENERGA SA (46/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Energa za I kwartał 2020 roku

 • 28.05.2020 21:42

  Wyniki operacyjne Energi w IV kw.'19 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 28.05.2020 21:24

  Energa miała w 2019 r. 2,04 mld zł EBITDA wobec 1,88 mld zł rok wcześniej (opis)

 • 28.05.2020 20:54

  Energa miała w 2019 r. 2,04 mld zł EBITDA wobec 1,88 mld zł rok wcześniej

 • 28.05.2020 20:52

  ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.05.2020 20:45

  ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 25.05.2020 17:24

  ENERGA SA (45/2020) Rejestracja zmian w Statucie Energa SA

 • 22.05.2020 10:57

  Energa utworzy w wynikach za '19 102 mln zł rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 • 22.05.2020 10:49

  ENERGA SA (44/2020) Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 • 21.05.2020 18:54

  GPW: zawieszenie wprowadzania do obrotu na Głównym Rynku GPW kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki ENERGA SA

 • 20.05.2020 18:42

  ENERGA SA (43/2020) Informacja Ministra Aktywów Państwowych o zbyciu wszystkich akcji Energa SA

 • 20.05.2020 06:35

  Odpisy dot. Elektrowni Ostrołęka obniżą wynik netto grupy Enea za '19 o ok. 500,9 mln zł

 • 19.05.2020 22:31

  El. Ostrołęka odpisała 1,03 mld zł, obniży to wynik netto Energi za '19 o 443 mln zł

 • 19.05.2020 22:04

  ENERGA SA (42/2020) Informacja o odpisach aktualizujących dokonanych przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

 • 19.05.2020 17:30

  ENERGA SA (41/2020) Informacja od PKN ORLEN S.A. dotycząca deklaracji odnośnie inwestycji realizowanej przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

 • 19.05.2020 16:37

  PKN Orlen gotów zaangażować się finansowo w Ostrołękę C, jeśli paliwem będzie gaz (opis)

 • 19.05.2020 16:21

  PKN Orlen gotów zaangażować się finansowo w El. Ostrołęka, tylko jeśli paliwem będzie gaz

 • 14.05.2020 08:29

  MAP przedstawi w ciągu 2-3 tygodni plan restrukturyzacji energetyki - Sasin

 • 08.05.2020 19:51

  Energa Obrót ma kolejną ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi

 • 08.05.2020 19:43

  ENERGA SA (40/2020) Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych

 • 08.05.2020 19:23

  Odpisy w Energa Kogeneracja obniżą wynik netto grupy Energa za 2019 r. o 451 mln zł

 • 08.05.2020 19:14

  ENERGA SA (39/2020) Informacja o odpisach aktualizujących dokonanych przez spółkę zależną

 • 07.05.2020 20:33

  Enea i Energa przedłużają okres prowadzenia analiz ws. Ostrołęki C o ok. miesiąc

 • 07.05.2020 20:19

  ENERGA SA (38/2020) Przedłużenie okresu analiz w ramach projektu Ostrołęka "C"

 • 07.05.2020 16:30

  ENERGA SA (37/2020) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2020

 • 05.05.2020 18:19

  ENERGA SA (36/2020) Zmiany w składzie Zarządu Energa SA

 • 05.05.2020 11:41

  Energa Operator przyłączyła w I kw. blisko 7 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 46 MW

 • 30.04.2020 20:50

  ENERGA SA (35/2020) Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A. oraz powstanie stosunku dominacji

 • 29.04.2020 19:01

  Moody's obniżył rating Energi do Baa2 z Baa1, perspektywa ratingu negatywna

 • 29.04.2020 15:28

  ENERGA SA (34/2020) Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A.

 • 28.04.2020 10:44

  Nieplanowane spadki zapotrzebowania na energię zagrożeniem dla płynności spółek energetycznych - rząd

 • 27.04.2020 17:29

  PKN Orlen w ciągu miesiąca przedstawi wizję dot. projektu w Ostrołęce (opis)

 • 27.04.2020 17:05

  Orlen chce w dwa miesiące przedstawić plan synergii po połączeniu z Energą (opis)

 • 27.04.2020 17:04

  MAP jest za kolejnymi fuzjami i przejęciami w ramach spółek Skarbu Państwa - wicepremier Sasin

 • 27.04.2020 16:32

  Zastępowanie energetyki węglowej gazem w nowych inwestycjach to dobry kierunek - wicepremier Sasin

 • 27.04.2020 15:56

  PKN Orlen w ciągu miesiąca przedstawi wizję dot. projektu w Ostrołęce

 • 27.04.2020 15:39

  Orlen chce w dwa miesiące przedstawić plan synergii po połączeniu z Energą

 • 27.04.2020 15:31

  PKN Orlen ma kolejne pomysły na rozwój - Sasin

 • 27.04.2020 13:40

  Orlen kupił w wezwaniu ok. 80 proc. akcji Energi; kurs spółki ma potencjał do wzrostu (opinia)

 • 27.04.2020 13:32

  PKN Orlen kupił w wezwaniu 331.313.082 akcji Energi (popr.)

 • 27.04.2020 11:26

  PKN Orlen kupił w wezwaniu 333.313.082 akcji Energi

 • 23.04.2020 17:53

  ENERGA SA (33/2020) Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 22.04.2020 18:44

  ENERGA SA (32/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 22 kwietnia 2020 roku

 • 22.04.2020 17:29

  ENERGA SA (31/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

 • 22.04.2020 14:33

  ENERGA SA (30/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA

 • 22.04.2020 08:08

  ENERGA SA (29/2020) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Energa SA

 • 20.04.2020 14:16

  Spełnił się warunek 66 proc. w wezwaniu PKN Orlen na Energę

 • 20.04.2020 12:31

  SP złożył zapis na sprzedaż 213.326.316 akcji Energi w wezwaniu PKN Orlen (opis)

 • 20.04.2020 12:10

  SP złożył zapis na sprzedaż 213. 326. 316 akcji Energi w wezwaniu PKN Orlen

 • 18.04.2020 21:49

  Orlen podpisał ze SP porozumienie dotyczące kontynuacji inwestycji strategicznych Energi (opis)

 • 18.04.2020 21:37

  Orlen podpisał ze SP porozumienie dotyczące kontynuacji inwestycji strategicznych Energi

 • 16.04.2020 09:16

  Skala podwyżki ceny w wezwaniu na Energę zaskakuje, może oznaczać zgodę SP na gazowy blok w Ostrołęce (opinia)

 • 15.04.2020 23:04

  ENERGA SA (28/2020) Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 • 15.04.2020 17:31

  PKN Orlen podnosi cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł z 7 zł

 • 09.04.2020 20:18

  ENERGA SA (27/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 06.04.2020 08:04

  MAP powoła Pełnomocnika ds. rozwoju firm energetycznych - zarządzenia

 • 31.03.2020 21:23

  Energa szacuje, że odpisy w wytwarzaniu obniżą wynik netto grupy za '19 o 131 mln zł

 • 31.03.2020 21:09

  ENERGA SA (26/2020) Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów w Linii Biznesowej Wytwarzanie oraz testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych posiadanych przez Energa SA

 • 31.03.2020 19:50

  PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi (opis2)

 • 31.03.2020 19:21

  PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energii (opis)

 • 31.03.2020 19:13

  PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energii

 • 26.03.2020 22:13

  ENERGA SA (25/2020) Zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

 • 26.03.2020 21:24

  ENERGA SA (24/2020) Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

 • 26.03.2020 18:00

  Termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu PKN na Energę przedłużony do 22 kwietnia

 • 26.03.2020 00:20

  ENERGA SA (23/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

 • 26.03.2020 00:01

  ENERGA SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

 • 25.03.2020 21:43

  ENERGA SA (21/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA zwołanego na 8 kwietnia 2020 roku

 • 20.03.2020 14:14

  ENERGA SA (20/2020) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na Członka Rady Nadzorczej Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2020

 • 19.03.2020 16:55

  Trajan Szuladziński wszedł w skład rady nadzorczej Energi

 • 19.03.2020 16:40

  ENERGA SA (19/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Energa SA

 • 16.03.2020 18:04

  MAP chce zmian w składzie rady nadzorczej Energi

 • 16.03.2020 17:34

  ENERGA SA (18/2020) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 kwietnia 2020 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 14.03.2020 12:27

  Grzegorz Ksepko odwołany z zarządu Energi

 • 14.03.2020 12:19

  ENERGA SA (17/2020) Zmiany w składzie Zarządu Energa SA

 • 12.03.2020 09:18

  Na koniec 2019 r. liczba prosumentów wzrosła do ok. 149 tys. - URE

 • 06.03.2020 19:40

  ENERGA SA (16/2020) Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

 • 06.03.2020 19:26

  ENERGA SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

 • 03.03.2020 11:30

  Energa Operator ogłosiła przetarg na dostawę blisko 600 tys. inteligentnych liczników

 • 28.02.2020 07:17

  Energa rozpocznie poszukiwania partnerów przy budowie bloków CCGT w Gdańsku i Grudziądzu

 • 28.02.2020 07:01

  ENERGA SA (14/2020) Decyzja o rozpoczęciu procesu zmierzającego do weryfikacji dostępnych opcji strategicznych dotyczących projektów budowy bloków gazowo-parowych (CCGT) zlokalizowanych w Gdańsku i Grudziądzu

 • 27.02.2020 15:06

  Energa Obrót ma kolejną ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi

 • 27.02.2020 14:58

  ENERGA SA (13/2020) Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych

 • 27.02.2020 13:24

  ENERGA SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 27.02.2020 08:38

  BM mBanku zawiesza rekomendacje dla spółek energetycznych

 • 26.02.2020 12:59

  PKN Orlen złożył do KE wniosek koncentracyjny w związku z planowanym przejęciem Energi

 • 24.02.2020 11:36

  MAP przeciwny "ogałacaniu" spółek Skarbu Państwa przez dywidendy - Sasin

 • 24.02.2020 11:23

  MAP chce do połowy roku mieć jasność co do modelu polskiej energetyki - Sasin (opis)

 • 24.02.2020 11:06

  Skarb Państwa chciałby, by cena w wezwaniu Orlenu na Energę była wyższa - Sasin

 • 24.02.2020 11:04

  MAP chce do połowy roku mieć jasność co do modelu polskiej energetyki - Sasin

 • 24.02.2020 06:32

  Enea i Energa chcą zakończyć analizy ws. Ostrołęki C do 7 maja

 • 23.02.2020 21:04

  ENERGA SA (11/2020) Przyjęcie uzgodnienia na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad projektem Ostrołęka "C".

 • 17.02.2020 14:01

  PGG wypracowała 86 mln zł zysku na działalności, ale strata księgowa z powodu odpisu sięgnęła 427 mln zł

 • 17.02.2020 12:34

  PGG nie stać na 12 proc. podwyżki wynagrodzeń - Sasin, MAP

 • 17.02.2020 11:58

  Elektrownia w Ostrołęce powstanie; trwają analizy dotyczące paliwa - Sasin, MAP

 • 17.02.2020 08:40

  PKN Orlen oczekuje decyzji KE w sprawie przejęcia Energi w I kw. '20 - MAP

 • 13.02.2020 20:52

  Zawieszenie finansowania projektu Ostrołęka C słuszną decyzją biznesową - prezes Obajtek

 • 13.02.2020 20:29

  Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C na czas dalszych analiz

 • 13.02.2020 20:16

  ENERGA SA (8/2020) Zawarcie przez Energa SA z Enea S.A. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C"

 • 11.02.2020 14:40

  Konsolidacja branży energetycznej ma sens, będą analizowane jej kierunki - Sasin (opis)

 • 11.02.2020 14:32

  Decyzja o wyborze paliwa dla Ostrołęki C zapadnie przed końcem wezwania PKN na Energę - Sasin (opis)

 • 11.02.2020 14:26

  Kwestia paliwa dla Ostrołęki C jest dyskutowana, decyzja wkrótce - Naimski (opis)

 • 11.02.2020 14:02

  Konsolidacja branży energetycznej ma sens, będą analizowane jej kierunki - Sasin

 • 11.02.2020 13:53

  Decyzja o wyborze paliwa dla Ostrołęki C zapadnie przed końcem wezwania PKN na Energę - Sasin

 • 10.02.2020 00:02

  Proponowana przez Orlen w wezwaniu cena 7 zł za akcję Energi to absolutne minimum - Sasin

 • 07.02.2020 14:50

  ENERGA SA (7/2020) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2020

 • 06.02.2020 17:27

  ENERGA SA (6/2020) Zmiany w Zarządzie Energa SA

 • 05.02.2020 08:46

  W szacunkowych wynikach Energi rozczarowuje segment wytwarzania (opinia)

 • 04.02.2020 18:05

  EBITDA grupy Energa w IV kwartale '19 wyniosła 300 mln zł - szacunki (opis)

 • 04.02.2020 17:35

  EBITDA grupy Energa w IV kwartale '19 wyniosła 300 zł - szacunki

 • 04.02.2020 17:28

  ENERGA SA (5/2020) Szacunkowe wyniki Grupy Energa za IV kwartał 2019 roku i za 2019 rok

 • 04.02.2020 10:32

  Projekt ustawy o rekompensatach za podwyżki cen prądu jest gotowy - Sasin

 • 31.01.2020 12:13

  RN Energi ogłasza konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych

 • 31.01.2020 09:57

  Restrukturyzacja Polskiej Grupy Górniczej nie przyniosła oczekiwanych efektów - NIK

 • 30.01.2020 11:57

  PKN Orlen nie zakłada obecnie podniesienia ceny w wezwaniu na Energę

 • 29.01.2020 15:32

  ENERGA SA (4/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 29.01.2020 06:01

  Zarząd Energi pozytywnie o wezwaniu Orlenu; zaoferowana cena odpowiada wartości godziwej

 • 28.01.2020 23:39

  ENERGA SA (3/2020) Stanowisko Zarządu Energa SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego 5 grudnia 2019 r. przez POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 27.01.2020 11:06

  Zakup Energi jest korzystny dla Orlenu, trwają analizy bloku C w Ostrołęce - prezes

 • 21.01.2020 13:51

  Nie jest obecnie opracowywany plan alternatywny dla Ostrołęki C - Sasin

 • 17.01.2020 15:34

  ENERGA SA (2/2020) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2019

 • 17.01.2020 13:37

  Decyzja ws. ewentualnej zmiany projektu w Ostrołęce musi być jak najszybciej - Gawęda, MAP

 • 16.01.2020 15:17

  Jacek Kościelniak odwołany z zarządu Energi

 • 16.01.2020 15:14

  ENERGA SA (1/2020) Zmiany w Zarządzie Energa SA

 • 16.01.2020 13:07

  Enspirion z grupy Energa chce wspierać obrót obowiązkami mocowymi

 • 02.01.2020 08:45

  Farma wiatrowa Energi o mocy 31,15 MW wygrała aukcję OZE

 • 31.12.2019 12:15

  Energa utworzyła rezerwę na umowy rodzące obciążenia w wysokości 125 mln zł

 • 31.12.2019 12:03

  ENERGA SA (39/2019) Decyzja o zawiązaniu rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2020 rok

 • 31.12.2019 08:43

  MAP jest na etapie wyboru firm, które wycenią Energę - Sasin

 • 30.12.2019 15:53

  URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii Enei i Energi Obrót (opis)

 • 23.12.2019 17:13

  Energa pożyczy Elektrowni Ostrołęka maksymalnie 340 mln zł

 • 23.12.2019 16:50

  ENERGA SA (38/2019) Zawarcie Umowy pożyczki pomiędzy Energa S.A., Enea S.A. oraz Elektrownią Ostrołęka spółka z o.o. oraz planowana konwersja wierzytelności Energa S.A. i Enea S.A. z poprzednio udzielonej pożyczki dla Elektrowni Ostrołęka na udziały tej s

 • 19.12.2019 09:43

  URE prawdopodobnie zaakceptowałby wzrost rachunku na energię o ok. 12 proc. - Gawin

 • 18.12.2019 09:36

  Taryfa na sprzedaż energii nie zrekompensuje kosztów, ale mogło być gorzej (opinia, aktl.)

 • 18.12.2019 08:55

  Taryfa na sprzedaż energii nie zrekompensuje kosztów, ale mogło być gorzej (opinia)

 • 17.12.2019 17:56

  URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSE i 5 dystrybutorów, sprzedażową jedynie dla Tauron Sprzedaż (opis2)

 • 17.12.2019 16:26

  URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSE i 5 dystrybutorów, sprzedażową jedynie dla Tauron Sprzedaż (opis)

 • 13.12.2019 21:38

  Jacek Goliński został nowym prezesem Energi, w zarządzie spółki będzie pięć osób

 • 13.12.2019 21:25

  ENERGA SA (37/2019) Zmiany w składzie Zarządu Energa SA

 • 13.12.2019 16:23

  Energa chce sprzedać wybrane aktywa ciepłownicze zarządzane przez Energę Kogeneracja

 • 13.12.2019 16:14

  ENERGA SA (36/2019) Decyzja o rozpoczęciu procesu mającego na celu sprzedaż wybranych aktywów ciepłowniczych

 • 13.12.2019 10:41

  Energa OZE ma przedwstępną umowę przejęcia spółki PV Wielbark

 • 13.12.2019 09:20

  Trwają analizy, czy oferta na Energę będzie korzystna dla Skarbu Państwa - Sasin

 • 11.12.2019 21:16

  Moody's może obniżyć rating Energi w związku z wezwaniem ogłoszonym przez PKN Orlen

 • 11.12.2019 21:09

  Moody's umieścił rating Energi na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia w związku z wezwaniem Orlenu - komunikat. (PAP Biznes)

 • 11.12.2019 09:40

  ENERGA SA (35/2019) Wyniki aukcji rynku mocy na 2024 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 10.12.2019 17:19

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE

 • 10.12.2019 17:00

  Nabycie Energi przez Orlen neutralne dla ratingu płockiego koncernu - Fitch

 • 10.12.2019 17:00

  ENERGA SA (34/2019) Umieszczenie Energa S.A. na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch

 • 10.12.2019 16:34

  Fitch umieścił rating Energi na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

 • 09.12.2019 08:00

  Następnym celem przejęć może być Tauron, wśród kandydatów Enea, KGHM i PGNiG (opinia)

 • 06.12.2019 22:03

  Energa zakontraktowała na aukcji rynku mocy 529 MW obowiązku mocowego

 • 06.12.2019 21:53

  ENERGA SA (33/2019) Wyniki aukcji rynku mocy na 2024 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA

 • 06.12.2019 15:28

  Przejęcie przez Orlen dałoby grupie Energa ogromną szansę rozwoju

 • 06.12.2019 13:18

  Strategia Orlenu nie uwzględnia zaangażowania we wspieranie górnictwa - Obajtek

 • 06.12.2019 12:59

  Aukcja mocowa na rok 2024 została zakończona w 5. rundzie - PSE (opis)

 • 06.12.2019 12:49

  Aukcja mocowa na rok 2024 została zakończona w 5 rundzie - PSE

 • 06.12.2019 11:42

  Dla Orlenu technologia węglowa nie jest ulubioną; węglowy projekt Ostrołęka C "nie jest najlepszy" (opis)

 • 06.12.2019 10:36

  Orlen nie planuje innych akwizycji w sektorze w przypadku niepowodzenia wezwania na Energę

 • 06.12.2019 10:13

  Technologia węglowa nie jest ulubiona dla Orlenu

 • 06.12.2019 09:56

  W ciągu 5 lat Orlen mógłby wybudować w Ostrołęce blok gazowy

 • 06.12.2019 09:44

  Cena w wezwaniu na akcje Energi raczej mało atrakcyjna (opinia)

 • 06.12.2019 09:02

  Wezwanie PKN Orlen pozytywne dla kursu Energi, w krótkim terminie negatywne dla Orlenu (opinia)

 • 06.12.2019 08:26

  Tworzenie z PKN Orlen "narodowego czempiona" negatywne (opinia)

 • 05.12.2019 21:19

  Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gosp. rządu - Sasin, MAP

 • 05.12.2019 19:42

  PKN Orlen przeanalizuje projekty inwestycyjne Energi, nie wyklucza kolejnych akwizycji (opis)

 • 05.12.2019 19:05

  PKN Orlen przeanalizuje projekty inwestycyjne Energi, nie wyklucza kolejnych akwizycji

 • 05.12.2019 18:18

  Przejęcie Energi istotne dla projektu offshore - Orlen

 • 05.12.2019 17:56

  PKN Orlen wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł/akcję; chce stworzyć koncern multi-utility (opis)

 • 05.12.2019 17:23

  PKN Orlen wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję - DM PKO BP

 • 05.12.2019 09:09

  DZIEŃ NA GPW: Kurs akcji BoomBit rośnie po szacunku wyników za listopad

 • 04.12.2019 14:39

  Inwestycja w Elektrowni Ostrołęka C jest kontynuowana - Sasin

 • 04.12.2019 12:14

  Inwestycja El.Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem - Energa

 • 04.12.2019 09:11

  DZIEŃ NA GPW: Kursy Enei i Energi rosną w reakcji na spekulacje dot. rezygnacji z projektu Ostrołęka C

 • 02.12.2019 09:27

  Projekt Ostrołęka C może wymagać korekty - Emilewicz

 • 02.12.2019 07:10

  Rozwój OZE kluczowy w UE, polskie firmy energetyczne muszą się dostosować - Fitch (wywiad)

 • 29.11.2019 22:03

  Zarząd i związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali protokół rozbieżności

 • 28.11.2019 13:19

  Fitch zakłada, że Ostrołęka C zostanie wybudowana

 • 28.11.2019 13:17

  Fitch zakłada, że łączne zadłużenie 6 spółek paliwowo-energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w ‘20

 • 22.11.2019 08:38

  MAP będzie przekonywało prezesów spółek energetycznych do szukania oszczędności - Sasin

 • 21.11.2019 13:24

  Enea bierze pod uwagę pozyskanie finansowania dla elektrowni Ostrołęka spoza Europy

 • 21.11.2019 12:53

  Budowa Elektrowni Ostrołęka zgodnie z harmonogramem, PGE było tylko jedną z alternatyw

 • 20.11.2019 13:57

  Energa-Obrót zakończyła polubownie spór z jedną z farm wiatrowych

 • 20.11.2019 13:50

  ENERGA SA (32/2019) Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa-Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych

 • 19.11.2019 14:16

  PGE odstąpiła od rozmów ws. zaangażowania w budowę bloku 1.000 MW w Ostrołęce

 • 19.11.2019 08:27

  Państwowe spółki energetyczne postulują dwucyfrowe podwyżki cen prądu - media

 • 18.11.2019 15:43

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2020 r.

 • 15.11.2019 13:37

  Energa chciałaby wziąć udział w aukcji z projektem PV o mocy prawie 20 MW

 • 15.11.2019 13:07

  Energa z optymizmem patrzy na kolejne okresy; za wcześnie na decyzję o dywidendzie (opis)

 • 15.11.2019 12:17

  Energa z optymizmem patrzy na IV kw. i przyszły rok

 • 15.11.2019 09:14

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 08:51

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 08:43

  Wyniki Energi za III kw. bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 15.11.2019 07:45

  Wyniki operacyjne Energi w III kw.'19 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 15.11.2019 07:28

  Zysk netto j.d. Energi w III kw. '19 wyniósł 104 mln zł, EBITDA 484 mln zł (opis)

 • 15.11.2019 07:01

  Zysk netto j.d. Energi w III kw. '19 wyniósł 104 mln zł, EBITDA 484 mln zł

 • 08.11.2019 08:38

  Citi podniósł rekomendację Energi do "kupuj"

 • 07.11.2019 15:30

  Energa planuje w ’20 inwestycje w OZE, w tym w fotowoltaice

 • 30.10.2019 10:32

  ENERGA SA (31/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

 • 24.10.2019 15:16

  ENERGA SA (30/2019) Umorzenie postępowania w wyniku cofnięcia pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

 • 21.10.2019 08:49

  Szacunkowe wyniki Energi lekko rozczarowują z powodu słabego segmentu dystrybucji (opinia, aktl.)

 • 21.10.2019 08:43

  Szacunkowe wyniki Energi lekko rozczarowują z powodu słabego segmentu dystrybucji (opinia)

 • 19.10.2019 17:26

  Olej z elektrowni w Ostrołęce wyciekł do kanału uchodzącego do Narwi

 • 18.10.2019 18:20

  Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w III kw. '19 wyniosła 484 mln zł (opis)

 • 18.10.2019 17:55

  Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w III kw. '19 wyniosła 484 mln zł

 • 18.10.2019 17:48

  ENERGA SA (29/2019) Szacunkowe wyniki Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku

 • 18.10.2019 15:44

  Energa chce postawić elektrownię fotowoltaiczną na wodzie

 • 27.09.2019 12:57

  Energa nie wyklucza nowych inwestycji w OZE, w tym w energetyce wiatrowej

 • 27.09.2019 12:48

  Energa ocenia wpływ ustawy o cenach energii jako "w miarę neutralny" dla wyników - wiceprezes

 • 27.09.2019 09:27

  Wyniki Energi zgodne z wcześniejszymi szacunkami (opinia, aktl.)

 • 27.09.2019 08:40

  Wyniki Energi zgodne z wcześniejszymi szacunkami (opinia)

 • 27.09.2019 07:57

  Wyniki operacyjne Energi w II kw.'19 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 27.09.2019 07:40

  Zysk netto j.d. Energi w II kw. '19 wyniósł 89 mln zł, EBITDA 704 mln zł (opis)

 • 27.09.2019 07:03

  Zysk netto j.d. Energi w II kw. '19 wyniósł 89 mln zł, EBITDA 704 mln zł

 • 27.09.2019 06:58

  ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.09.2019 08:14

  Wood&Co. podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj", obniżył dla Energi do "trzymaj"

 • 17.09.2019 14:16

  Energa ma umowę kredytu ESG-linked o wartości 2 mld zł z konsorcjum pięciu banków (opis)

 • 17.09.2019 13:47

  Energa ma umowę kredytu o wartości 2 mld zł; środki mają być wykorzystane m.in. na OZE

 • 17.09.2019 13:38

  ENERGA SA (28/2019) Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked)

 • 16.09.2019 12:07

  Energa uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

 • 09.09.2019 18:07

  EBITDA grupy Energa w II kwartale '19 wyniosła 704 mln zł - szacunki (opis2)

 • 09.09.2019 17:52

  EBITDA grupy Energa w II kwartale '19 wyniosła 704 mln zł - szacunki (opis)

 • 09.09.2019 17:21

  EBITDA grupy Energa w II kwartale '19 wyniosła 704 mln zł - szacunki

 • 09.09.2019 17:14

  ENERGA SA (27/2019) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku

 • 06.09.2019 12:01

  Apator Rector wdroży nowe wersje modułów systemu SID za 12,5 mln zł dla Energa Operator

 • 29.08.2019 13:51

  Spółka Energi zawiązała rezerwę, jej szacowany wpływ na EBITDA grupy za I pół '19 to 31,2 mln zł (opis)

 • 29.08.2019 13:43

  Spółka Energi zawiązała rezerwę, jej szacowany wpływ na EBITDA grupy za I pół '19 to 31,2 mln zł

 • 29.08.2019 13:32

  ENERGA SA (26/2019) Zawiązanie rezerwy przez spółkę zależną

 • 03.06.2019 22:58

  ENERGA SA (16/2019) Zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku

 • 03.06.2019 22:13

  ENERGA SA (15/2019) Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings

 • 03.06.2019 20:38

  Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB"

 • 03.06.2019 18:30

  ENERGA SA (14/2019) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu ENERGA SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2019

 • 03.06.2019 10:38

  Wiceprezes Energi Grzegorz Ksepko p.o. prezesa zarządu

 • 03.06.2019 10:26

  ENERGA SA (13/2019) Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA - powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu ENERGA SA

 • 01.06.2019 14:29

  Energa uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

 • 30.05.2019 20:48

  Rada Nadzorcza Energi odwołała Alicję Barbarę Klimiuk z zarządu spółki

 • 30.05.2019 20:29

  ENERGA SA (12/2019) Zmiany w Zarządzie ENERGA SA

 • 30.05.2019 09:22

  Energa ocenia, że 2019 r. będzie pod silnym wpływem czynników rynkowych i regulacyjnych

 • 30.05.2019 06:46

  Wyniki operacyjne Energi w I kw.'19 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 30.05.2019 06:37

  Zysk netto j.d. Energi w I kw. '19 wyniósł 186 mln zł, EBITDA 554 mln zł (opis)

 • 30.05.2019 06:17

  Zysk netto j.d. Energi w I kw. '19 wyniósł 186 mln zł, EBITDA 554 mln zł

 • 30.05.2019 05:55

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.05.2019 19:22

  ENERGA SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 17.04.2019 15:54

  Tchórzewski widzi możliwość sfinansowania budowy bloku w Ostrołęce tylko przez Eneę i Energę

 • 15.04.2019 22:29

  Zarząd Energi nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2018 rok

 • 15.04.2019 22:15

  ENERGA SA (6/2019) Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie dywidendy

 • 28.03.2019 16:10

  ElectroMobility Poland zaprojektuje trzy wersje polskiego auta elektrycznego - prezes

 • 28.03.2019 14:03

  Fabryka polskich samochodów elektrycznych ma kosztować 2 mld zł - Zaremba, EMP

 • 22.03.2019 15:39

  Rynek raczej nie zakładał tak dużego spadku taryf dla dystrybucji energii (opinia)

 • 22.03.2019 14:47

  Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne na '19; spadek średniej stawki wynosi 4 proc. (opis)

 • 22.03.2019 08:53

  DM BDM rekomenduje "redukuj" Energę

 • 16.03.2019 10:33

  ElectroMobility Poland zapewnia, że przed '23 ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych

 • 14.03.2019 11:15

  Energa chce wrócić do wypłaty dywidendy

 • 14.03.2019 11:09

  Energa liczy, że w I/II kw. rozwiąże rezerwę w segmencie sprzedaży

 • 14.03.2019 07:37

  Wyniki operacyjne Energi w IV kw.'18 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 14.03.2019 07:23

  Zysk netto j.d. Energi w '18 wyniósł 739 mln zł, EBITDA 1,88 mld zł (opis)

 • 14.03.2019 07:03

  Energa planuje w '19 r. 1,28 mld zł nakładów w dystrybucji, 0,8 mld zł w wytwarzaniu (opis)

 • 14.03.2019 06:48

  Energa planuje w '19 r. 1,28 mld zł nakładów w dystrybucji, 0,8 mld zł w wytwarzaniu

 • 14.03.2019 06:41

  Zysk netto j.d. Energi w '18 wyniósł 739 mln zł, EBITDA 1,88 mld zł

 • 14.03.2019 06:36

  ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 14.03.2019 06:33

  ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 13.03.2019 08:49

  Grupa Energa obniżyła szacowaną EBITDA w IV kwartale '18 do 290 mln zł (opis)

 • 13.03.2019 08:15

  EBITDA grupy Energa w IV kwartale '18 wyniosła 290 mln zł - aktualizacja szacunków

 • 13.03.2019 08:04

  ENERGA SA (5/2019) Aktualizacja szacunkowych wyników Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok

 • 11.03.2019 14:24

  Trwają prace nad pozyskaniem inwestorów do spółki ElectroMobility Poland - Tchórzewski, ME

 • 11.03.2019 11:47

  Energa Wytwarzanie ogłosiła przetarg na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 450-750 MWe

 • 04.03.2019 11:00

  Sektor energetyczny w poniedziałek mocno traci; impulsem słabe wyniki PGE i Energi (opinia)

 • 04.03.2019 10:32

  PSE, Enea Operator i Tauron Dystrybucja mają porozumienie ws. rozwoju sieci za ponad 100 mln zł

 • 04.03.2019 08:40

  Szacunkowe wyniki Energi i PGE słabsze od oczekiwań (opinia)

 • 01.03.2019 20:05

  EBITDA grupy Energa w IV kwartale '18 wyniosła 426 mln zł - szacunki (opis)

 • 01.03.2019 19:22

  EBITDA grupy Energa w IV kwartale '18 wyniosła 426 mln zł - szacunki

 • 01.03.2019 19:09

  ENERGA SA (4/2019) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok

 • 28.02.2019 19:06

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20 (opis)

 • 28.02.2019 18:49

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20

 • 28.02.2019 12:52

  Energa rozpoczyna budowę farmy wiatrowej Przykona o mocy ponad 30 MW

 • 18.02.2019 16:24

  Projekt nowelizacji ws. cen energii jest zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej - ME

 • 18.02.2019 13:44

  Nowelizacja ws. cen energii zakłada usunięcie obowiązku zamrożenia stawek dla dystrybutorów (opis)

 • 08.02.2019 08:53

  Potencjał wzrostów na WIG-Energia nie został wyczerpany (opinia)

 • 08.02.2019 08:53

  Dobry początek roku dla energetyki na GPW, ale wokół branży dużo znaków zapytania (analiza)

 • 04.02.2019 13:08

  Dino Polska zastąpi Eurocash lub Energę w WIG20 po lutowej rewizji indeksów GPW (opinia)

 • 31.01.2019 12:52

  ENERGA SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 15:01

  Energa zakończyła projekt optymalizacji struktury grupy

 • 17.01.2019 13:46

  Projekt Ostrołęka C nie zakłada zaangażowania JSW – Enea

 • 17.01.2019 12:31

  Energa odwróci odpisy na 145,4 mln zł, co zwiększy wynik netto grupy za '18 o 117,8 mln zł (opis)

 • 17.01.2019 12:24

  Odwrócenie przez Energę odpisów zwiększy wynik netto grupy za '18 o 117,8 mln zł

 • 17.01.2019 12:16

  ENERGA SA (2/2019) Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

 • 11.01.2019 15:56

  W finansowaniu Ostrołęki C nie jest rozważane zaangażowanie środków z JSW - Energa

 • 09.01.2019 15:57

  Fundusz Stabilizacyjny JSW nie może inwestować w energetykę - Tchórzewski, ME

 • 08.01.2019 09:00

  Potencjalne zaangażowanie PGE w projekt w Ostrołęce negatywne dla spółki (opinia)

 • 07.01.2019 19:05

  ENERGA SA (1/2019) Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka C

 • 07.01.2019 18:13

  PGE rozpoczęła rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w projekt w Ostrołęce (opis)

 • 07.01.2019 17:46

  PGE rozpoczęła rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w projekt w Ostrołęce

 • 07.01.2019 12:11

  PGE, Enea, Tauron są wśród wytwórców z największą ekspozycją na wzrost CO2 - Fitch

 • 02.01.2019 16:29

  URE oczekuje nowych wniosków taryfowych, jest zaniepokojone zamrożeniem opłat dystrybucyjnych

 • 30.12.2018 12:24

  Prezydent podpisał nowelę m.in. obniżającą akcyzę na energię elektryczną

 • 29.12.2018 20:55

  Zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał polecenie rozpoczęcia budowy bloku o mocy 1000 MW (opis)

 • 29.12.2018 20:50

  Enea i Energa podpisały porozumienie dotyczące realizacji projektu Ostrołęka C

 • 29.12.2018 20:34

  Zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał polecenie rozpoczęcia budowy nowego bloku o mocy 1000 MW

 • 29.12.2018 18:53

  ENERGA SA (56/2018) Informacja Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C

 • 29.12.2018 18:49

  ENERGA SA (55/2018) Zawarcie Porozumienia w sprawie realizacji budowy elektrowni Ostrołęka C

 • 29.12.2018 09:49

  Senat poparł nowelę ustawy ws. cen prądu

 • 28.12.2018 18:58

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19 (opis)

 • 28.12.2018 18:43

  Sejm przyjął ustawę dot. ustabilizowania cen sprzedaży energii w '19

 • 28.12.2018 15:21

  Stabilizowanie cen energii nie jest pomocą publiczną dla dostawców prądu - Tchórzewski

 • 28.12.2018 09:58

  Firmy energetyczne do 1 kwietnia muszą renegocjować umowy z klientami - projekt ustawy

 • 24.12.2018 10:30

  Przychody Energi z rynku mocy w '23 mogą wynieść 96,8 mln zł

 • 24.12.2018 10:10

  ENERGA SA (54/2018) Wyniki aukcji rynku mocy na 2023 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 23.12.2018 15:24

  Prezes zarządu Energa Obrót zrezygnował ze stanowiska

 • 22.12.2018 16:13

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2023 (dokumentacja)

 • 22.12.2018 16:09

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 22.12.2018 15:58

  Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2023 wyniosła 202,99 zł/kW/rok - PSE

 • 21.12.2018 18:19

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis2)

 • 21.12.2018 17:43

  Minister energii zlecił audyt w spółkach energetycznych - premier

 • 21.12.2018 17:34

  ME chce stworzyć krajowy system zielonych inwestycji

 • 21.12.2018 17:22

  Grupa Energa zakontraktowała w aukcji rynku mocy na '23 477 MW

 • 21.12.2018 17:18

  Rząd obniży akcyzę na energię do 5 zł i zredukuje opłatę przejściową o 95 proc. (opis)

 • 21.12.2018 17:18

  Elektrownia Ostrołęka zakontraktowała w aukcji mocy na 2023 r. 853 MW obowiązku mocowego

 • 21.12.2018 17:09

  ENERGA SA (53/2018) Wyniki aukcji rynku mocy na 2023 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA oraz Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

 • 21.12.2018 16:45

  Rząd planuje obniżkę akcyzy na energię do 5 zł i redukcję opłaty przejściowej o 95 proc. - premier

 • 21.12.2018 16:39

  Rząd wprowadzi mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie

 • 21.12.2018 15:55

  Aukcja mocowa na rok 2023 została zakończona w 8 rundzie - PSE

 • 20.12.2018 09:32

  DZIEŃ NA GPW: Mocne spadki spółek energetycznych po informacjach dot. rozwiązań ws. cen energii

 • 19.12.2018 20:24

  Rząd planuje na '19 zamrozić ceny energii, a spółkom energ. zrekompensować straty - Polityka Insight

 • 19.12.2018 18:19

  Energa zgodziła się na rozpoczęcie robót w Elektrowni Ostrołęka

 • 19.12.2018 18:07

  ENERGA SA (52/2018) Uchwały Rady Nadzorczej Energa S.A. dotyczące wyrażenia zgody na wydanie przez Spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajny

 • 18.12.2018 12:58

  Prezes URE kolejny raz wzywa spółki energetyczne do wyjaśnień; czeka na odpowiedzi do 3 I

 • 17.12.2018 08:06

  W cenie MWh energii są opłaty, których można się pozbyć - Emilewicz, MPiT

 • 13.12.2018 13:59

  ME może zaproponować obniżkę lub zniesienie akcyzy na energię - "Rz"

 • 13.12.2018 11:08

  Spółki energetyczne nie mają podstaw do wycofywania wniosków z URE - Tchórzewski, ME

 • 13.12.2018 10:21

  ME ma także inne warianty niż rekompensaty - Tchórzewski (opis)

 • 13.12.2018 09:52

  ME ma także inne warianty niż rekompensaty - Tchórzewski

 • 13.12.2018 07:50

  Spółki wycofają wnioski taryfowe i dokonają przeglądu sytuacji - Tchórzewski, ME

 • 12.12.2018 10:58

  Spółki energetyczne zapłacą 1 mld zł "jednorazowej opłaty klimatycznej” - Tchórzewski, ME

 • 11.12.2018 20:05

  Tchórzewski chce 1 mld zł od spółek na fundusz efektywności "zaoszczędzić na akcjonariuszach"

 • 11.12.2018 19:05

  Rekompensaty za energię m.in. ze sprzedaży starych uprawnień do emisji CO2 - Tchórzewski

 • 11.12.2018 15:13

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne tracą po wezwaniu prezesa URE do korekty wniosków taryfowych

 • 11.12.2018 14:11

  URE wzywa spółki energetyczne do wyjaśnień i korekty wniosków taryfowych (opis)

 • 10.12.2018 17:40

  UE finalizuje reformę rynku energii; ważą się losy wsparcia dla elektrowni

 • 10.12.2018 16:49

  ME szacuje cenę energii w taryfie G w '19 na 302 zł/MWh; rekompensaty na 4-5 mld zł (opis)

 • 10.12.2018 16:19

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne tracą po konferencji ministra energii, najmocniej spada kurs PGE

 • 08.12.2018 17:46

  Energa zamierza wspólnie ze sklepami Komfort rozwijać sieć stacji ładowania

 • 07.12.2018 23:37

  ENERGA SA (51/2018) Wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 07.12.2018 20:50

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na rok dostaw 2022 (dokumentacja)

 • 07.12.2018 20:44

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2022 wynosi 198 zł/kW/rok - PSE (opis)

 • 07.12.2018 20:38

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2022 wynosi 198 zł/kW/rok - PSE

 • 07.12.2018 12:03

  Perspektywa dla spółek energetycznych na '19 jest stabilna - Fitch (wywiad)

 • 06.12.2018 13:04

  ME wystąpi do RN spółek energetycznych o audyt kosztów i wdrożenie oszczędności (opis, aktl.)

 • 06.12.2018 12:15

  ME wystąpi do RN spółek energetycznych o audyt kosztów i wdrożenie oszczędności (opis)

 • 06.12.2018 08:31

  DM mBanku podniósł cenę docelową Enei, PGE i Tauronu, obniżył cenę dla Energi

 • 05.12.2018 18:47

  ENERGA SA (50/2018) Wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA -korekta

 • 05.12.2018 18:14

  Energa zakontraktowała w aukcji rynku mocy na '22 łącznie 442 MW obowiązku mocowego

 • 05.12.2018 18:04

  ENERGA SA (49/2018) Wyniki aukcji rynku mocy na 2022 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA

 • 05.12.2018 14:53

  Aukcja mocowa na rok 2022 została zakończona w 7. rundzie - PSE

 • 05.12.2018 12:42

  Zadłużenie 6 polskich spółek energetycznych wzrośnie do 60 mld zł w latach 2019-21 – Fitch

 • 04.12.2018 18:51

  Ostrołęka ważna dla synchronizacji energetycznej krajów bałtyckich z UE - Tchórzewski

 • 04.12.2018 10:03

  SocGen obniżył rekomendację dla Energi do "trzymaj", cena docelowa 10 zł

 • 28.11.2018 15:06

  Sprzedawcy energii wnioskują o średnio ponad 30 proc. podwyżkę w taryfie G w '19 - URE

 • 28.11.2018 08:13

  Wyniki aukcji rynku mocy pozytywne dla firm energetycznych - Moody’s

 • 27.11.2018 10:45

  PKEE zadowolony z projektu PEP2040; liczy na środki unijne dla sektora na inwestycje (opinia)

 • 27.11.2018 10:21

  Udział w miksie PV i offshore pozytywny; rezygnacja z wiatraków na lądzie nieracjonalna - IEO (opinia)

 • 26.11.2018 14:21

  Rezygnacja w PEP2040 z rozwoju farm wiatrowych na lądzie niezrozumiała - PSEW (opinia)

 • 26.11.2018 11:35

  Analitycy sceptycznie o projekcie polityki energetycznej (opinia)

 • 23.11.2018 17:18

  W 2030 r. udział węgla w wytwarzaniu wyniesie 60 proc., atom od 2033 r. - projekt PEP (opis)

 • 23.11.2018 16:33

  ENERGA SA (48/2018) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 23.11.2018 15:48

  Łączne nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym do '40 zakładane na ok. 400 mld zł - ME (opis)

 • 23.11.2018 14:39

  Łączne nakłady inwestycyjne w energetyce do '40 zakładane na ok. 400 mld zł – Tchórzewski, ME

 • 23.11.2018 13:27

  Pierwsza elektrownia jądrowa zostanie uruchomiona w 2033 r. - projekt PEP

 • 21.11.2018 08:48

  Udział banków w finansowaniu bloku w Elektrowni Ostrołęka wyniesie 30-35 proc. - Tchórzewski

 • 21.11.2018 08:15

  Energa rozpoczyna budowę hybrydowego magazynu energii

 • 20.11.2018 17:49

  Łączne przychody grupy Energa z rynku mocy w latach '21-'25 mogą wynieść 797 mln zł

 • 20.11.2018 17:27

  ENERGA SA (47/2018) Wyniki aukcji rynku mocy na 2021 rok opublikowane przez PSE S.A.

 • 20.11.2018 16:57

  Wstępne wyniki aukcji głównej na rynku mocy na 2021 rok (dokumentacja)

 • 20.11.2018 16:39

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2021 wynosi 240,32 zł/kW/rok - PSE (opis)

 • 20.11.2018 16:34

  Cena w aukcji rynku mocy na rok 2021 wynosi 240,32 zł/kW/rok - PSE

 • 16.11.2018 12:03

  Cena w pierwszej aukcji mocowej wyższa od oczekiwań, pozytywna dla wytwórców energii (opinia)

 • 16.11.2018 11:53

  Energa pozytywnie ocenia wyniki aukcji mocy; cena jest "obiecująca" - wiceprezes

 • 15.11.2018 16:16

  ENERGA SA (46/2018) Wyniki aukcji rynku mocy na 2021 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA - korekta

 • 15.11.2018 15:44

  Do URE trafiły wnioski od czterech sprzedawców z urzędu ws. taryf na energię w 2019 r.

 • 15.11.2018 15:31

  Energa zakontraktowała w aukcji rynku mocy na '21 łącznie 977 MW

 • 15.11.2018 15:13

  ENERGA SA (46/2018) Wyniki aukcji rynku mocy na 2021 rok dla jednostek należących do Grupy ENERGA

 • 15.11.2018 13:35

  Aukcja mocowa na rok 2021 została zakończona w 5. rundzie - PSE (opis)

 • 08.11.2018 13:51

  Trwają prace nad dokumentacją do wydania NTP dla Ostrołęki C – wiceprezes Energi (opis)

 • 08.11.2018 12:54

  Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do wydania NTP dla Ostrołęki C – wiceprezes Energi

 • 08.11.2018 10:36

  Energa liczy, że wyniki grupy w '18 będą powyżej konsensusu rynkowego (opis)

 • 08.11.2018 10:14

  Energa liczy, że wyniki grupy w '18 będą powyżej konsensusu rynkowego

 • 08.11.2018 10:07

  Energa liczy, że IV kw. w segmencie sprzedaży będzie zdecydowanie lepszy

 • 08.11.2018 07:12

  Zysk netto Energi w III kw. '18 wyniósł 122 mln zł wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej (opis)

 • 08.11.2018 06:50

  Wyniki operacyjne Energi w III kw.'18 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 08.11.2018 06:36

  Zysk netto Energi w III kw. '18 wyniósł 122 mln zł wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej

 • 08.11.2018 06:30

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 15:36

  Energa da zgodę na NTP dla Ostrołęki C tylko przy akceptowalnym poziomie rentowności projektu

 • 24.10.2018 14:18

  ENERGA SA (45/2018) Odpowiedzi na pytania złożone przez pełnomocnika akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych

 • 23.10.2018 09:03

  El. Ostrołęka ma promesę bankową wystawioną przez konsorcjum banków na budowę bloku - ME

 • 23.10.2018 08:58

  Szacunkowe wyniki Energi za III kw. słabe, rozczarował segment dystrybucji (opinia, aktl.)

 • 23.10.2018 08:49

  Szacunkowe wyniki Energi za III kw. słabe m.in. w segmencie dystrybucji (opinia)

 • 22.10.2018 18:04

  Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w III kw. 2018 roku wyniosła 426 mln zł (opis)

 • 22.10.2018 17:26

  Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w III kw. 2018 roku wyniosła 426 mln zł

 • 22.10.2018 17:17

  ENERGA SA (44/2018) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za III kwartał i 9 miesięcy 2018 roku

 • 16.10.2018 17:32

  Ruszyły prace przygotowawcze przy budowie bloku w El. Ostrołęka, NTP do końca roku

 • 02.10.2018 15:38

  Energa rozważa rozpoczęcie inwestycji w moce wytwórcze o mocy ok. 1000 MW do ‘30

 • 27.09.2018 10:14

  Spadki akcji firm energetycznych mogą wynikać z niezrozumienia działań ME - wiceminister

 • 26.09.2018 11:18

  Enea i Energa mają możliwość większego wkładu własnego w Ostrołękę (opis)

 • 26.09.2018 11:05

  Enea i Energa mają możliwość większego wkładu własnego w Ostrołękę

 • 24.09.2018 12:10

  Akcjonariusze Enei zgodzili się na przystąpienie do budowy Ostrołęki C

 • 20.09.2018 18:13

  Tchórzewski rozmawia z KE nt. wzrostu cen CO2, energia nie zdrożeje dla gosp. domowych (aktl.)