Enel-Med SA

skrót: ENE

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju, w skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Usługi medycznych oferowane są klientom indywidualnym, jak i klientom korporacyjnym w ramach abonamentów medycznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Rozwadowski, Bartosz Adam6 674 00028,32%6 674 00028,32%
Rozwadowska Anna6 673 95028,32%6 673 95028,32%
Generali OFE3 552 84215,08%3 552 84215,08%
PZU OFE Złota Jesieńportfel2 096 0728,89%2 096 0728,89%
Rozwadowski Jacek992 8004,00%992 8004,00%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 17.12.2020 14:58

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (19/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

 • 14.12.2020 15:12

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (18/2020) Zawarcie aneksu nr 1 do listu intencyjnego z Polcom Investment XVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • 30.11.2020 18:53

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 30.11.2020 18:27

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (17/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.

 • 26.11.2020 17:15

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 12.11.2020 15:10

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Enel-Medu do 15,1 zł

 • 09.11.2020 15:55

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (16/2020) Zawarcie listu intencyjnego z Polcom Investment XVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • 13.10.2020 13:50

  ENEL-MED SA (15/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

 • 29.09.2020 17:09

  ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 06.08.2020 07:55

  EVR wycenia akcje Enel-Medu na 13,60 zł, a Synektika na 29,40 zł

 • 18.06.2020 16:22

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (10/2020) Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 7 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał

 • 09.06.2020 13:09

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (9/2020) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 lipca 2020 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości

 • 09.06.2020 13:05

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 lipca 2020 roku

 • 28.05.2020 17:10

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 13:31

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (5/2020) Wypowiedzenie umowy znaczącej

 • 19.05.2020 13:13

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (4/2020) Zawarcie umowy znaczącej

 • 12.05.2020 16:48

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Enel-Medu do 13,7 zł

 • 22.04.2020 17:51

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 22.04.2020 17:29

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 20.03.2020 11:47

  Enel-Med rozważa ograniczenie nowych inwestycji w '20

 • 20.03.2020 11:32

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (3/2020) Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID -19 na działalność Spółki

 • 24.01.2020 12:25

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (2/2020) Korekta raportu bieżącego nr 2/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 23.01.2020 14:07

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 21.01.2020 09:25

  EVR obniżył rekomendację Enel-Medu do "sprzedaj", utrzymał "kupuj" dla Synektika

 • 15.01.2020 08:47

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (1/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

 • 17.12.2019 12:56

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (12/2019) Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Grunwaldzka

 • 17.12.2019 10:31

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (11/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

 • 04.12.2019 11:14

  Enel-Med chce pozyskać do 80 mln zł z emisji nowych akcji na rozwój

 • 04.12.2019 10:55

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (10/2019) Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego

 • 27.11.2019 17:28

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 26.09.2019 17:30

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.05.2019 17:06

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 14:24

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (5/2019) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości

 • 22.05.2019 14:21

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (4/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku

 • 18.04.2019 17:45

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (3/2019) Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

 • 18.04.2019 17:41

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 18.04.2019 17:30

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 23.01.2019 10:31

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 10.01.2019 12:04

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (1/2019) Uzyskanie dofinansowania w wysokości 13.908.699,69 zł projektu "Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!" w woj. wielkopolskim, na warunkach nieodbiegających od standardowych

 • 14.12.2018 12:38

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (26/2018) Zawarcie umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A.

 • 14.12.2018 12:35

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (25/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

 • 14.12.2018 09:30

  East Value Research obniżył ceny docelowe dla akcji Enel-Med i Synektik

 • 29.11.2018 17:07

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.10.2018 10:20

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Enel-Medu do 9,8 zł za akcję

 • 22.10.2018 13:47

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (24/2018) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 26.09.2018 17:10

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 09.08.2018 11:06

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (23/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

 • 08.08.2018 13:00

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (22/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 08.08.2018 12:58

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (21/2018) Zmiana wartości umów podnajmu ze spółką zależną

 • 08.08.2018 12:57

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (20/2018) Rejestracja połączenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograni

 • 01.08.2018 08:40

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Enel-Medu do 11,2 zł za akcję

 • 23.07.2018 10:16

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (19/2018) Zawarcie aneksów do umów podnajmu ze spółką zależną

 • 06.07.2018 09:27

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (18/2018) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • 29.06.2018 12:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (17/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 12:15

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (16/2018) Zawarcie umowy ramowej określającej zasady nabycia urządzeń aparatury medycznej o znacznej wartości

 • 28.06.2018 18:08

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (15/2018) Podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa C

 • 28.06.2018 18:06

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (14/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 28.06.2018 18:04

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (13/2018) Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r., a nie zostały podjęte

 • 28.06.2018 18:02

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (12/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r. i treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania oraz informacja o podjęciu uchwały w sprawie zmiany stat

 • 28.06.2018 14:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (11/2018) Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 08.06.2018 14:07

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (10/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ENEL-MED sp. z o.o., Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o.

 • 29.05.2018 17:16

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 14:47

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (9/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ENEL-MED sp. z o.o., Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o.

 • 24.05.2018 14:45

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 15.05.2018 15:22

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (7/2018) Uzgodnienie planu połączenia - przystąpienie do realizacji drugiego etapu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej

 • 26.04.2018 13:23

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (6/2018) Powołanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki

 • 26.04.2018 13:05

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (5/2018) Zawarcie umów sprzedaży udziałów w dwóch spółkach zależnych - realizacja pierwszego etapu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej

 • 25.04.2018 17:11

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (4/2018) Decyzja o podjęciu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej i zamiar przejęcia trzech spółek zależnych prowadzących działalność medyczną

 • 25.04.2018 17:08

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 17:07

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.03.2018 10:27

  Adam Rozwadowski zrezygnował z ubiegania się o stanowisko prezesa Enel-Medu w następnej kadencji

 • 13.03.2018 09:01

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (3/2018) Decyzja Prezesa Zarządu o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 20.02.2018 09:09

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Enel-Medu do "trzymaj"

 • 13.02.2018 13:23

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (2/2018) Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Blue City

 • 09.01.2018 11:38

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 27.12.2017 08:11

  East Value Research rekomenduje "sprzedaj" Enel-Med i "kupuj" Synektik

 • 13.12.2017 14:07

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (23/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

 • 11.12.2017 10:59

  Enel-Med oczekuje utrzymania tendencji wzrostu przychodów w '17 (wywiad)

 • 29.11.2017 07:50

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 10:38

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (22/2017) Zawarcie aneksów do umów najmu i podnajmu ze spółką zależną

 • 18.10.2017 17:23

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (21/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 18.10.2017 17:19

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (20/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 18.10.2017 17:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (19/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 18.10.2017 07:52

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla Enel-Medu do 13,4 zł

 • 17.10.2017 18:09

  Dwaj znaczący akcjonariusze Enel-Medu chcą sprzedać do 3,82 proc. akcji spółki

 • 17.10.2017 17:44

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (18/2017) Zawiadomienia o zamiarze sprzedaży przez znaczących akcjonariuszy części akcji w Spółce

 • 02.10.2017 15:52

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (17/2017) Sprzedaż przez spółkę zależną udziałów w spółce prowadzącej placówkę długoterminowej opieki nad osobami starszymi

 • 29.09.2017 07:30

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.09.2017 14:37

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (16/2017) Uzgodnienie warunków sprzedaży przez spółkę zależną udziałów w spółce prowadzącej placówkę długoterminowej opieki nad osobami starszymi

 • 15.09.2017 12:36

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (15/2017) Zawarcie umów podnajmu ze spółką zależną

 • 25.08.2017 12:54

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (14/2017) Informacja o dokonaniu zmiany wpisu hipoteki na nieruchomości Spółki

 • 27.07.2017 15:36

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (13/2017) Zawarcie umowy o kredyt obrotowy oraz aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.

 • 26.07.2017 14:53

  Enel-Med ma umowę ws. przejęcia trzech firm za około 2,3 mln zł

 • 26.07.2017 14:01

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (12/2017) Zakończenie negocjacji dotyczących nabycia praw udziałowych w trzech spółkach prowadzących działalność medyczną, zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów wykonawczych

 • 20.07.2017 09:07

  DM BOŚ obniżył rekomendację Enel-Medu do "trzymaj" z "kupuj"

 • 17.07.2017 12:40

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (11/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 13.07.2017 12:22

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (10/2017) Przedłużenie terminu zakończenia negocjacji dotyczących nabycia praw udziałowych w trzech spółkach prowadzących działalność medyczną

 • 13.07.2017 12:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (9/2017) Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na nabycie praw udziałowych w trzech spółkach prowadzących działalność medyczną

 • 13.07.2017 12:14

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (8/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.06.2017 11:38

  Enel-Med ma list intencyjny ws. przejęcia trzech firm za maksymalnie 3 mln zł

 • 23.06.2017 11:15

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (7/2017) Zawarcie wiążącego listu intencyjnego dotyczącego nabycia praw udziałowych w trzech spółkach prowadzących działalność medyczną

 • 08.06.2017 15:14

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (6/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 08.06.2017 15:12

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (5/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r.

 • 08.06.2017 14:58

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (4/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r. oraz informacja o podjęciu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

 • 07.06.2017 09:43

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (3/2017) Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r.

 • 30.05.2017 07:27

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 08:21

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla Enel-Medu do 12,3 zł

 • 11.05.2017 13:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (2/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 8 czerwca 2017 roku

 • 13.04.2017 18:39

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.04.2017 18:37

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 26.01.2017 14:47

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 01.12.2016 13:25

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (29/2016) Zawarcie kolejnych umów najmu ze spółką zależną

 • 30.11.2016 14:24

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (28/2016) Rejestracja połączenia spółek zależnych

 • 29.11.2016 07:42

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 29.11.2016 07:40

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 18.11.2016 12:26

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (27/2016) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.

 • 24.10.2016 15:27

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (26/2016) Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Manufaktura

 • 04.10.2016 13:13

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (25/2016) Zawarcie kolejnych umów najmu ze spółką zależną

 • 04.10.2016 13:10

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (24/2016) Korekta raportu bieżącego nr 24/2016: zawarcie znaczących umów najmu ze spółką zależną

 • 30.09.2016 07:40

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 30.09.2016 07:38

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 20.09.2016 13:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (24/2016) Zawarcie znaczących umów najmu ze spółką zależną

 • 02.09.2016 16:12

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (23/2016) Zawarcie aneksu do umowy najmu powierzchni na potrzeby przychodni w Warszawie

 • 01.09.2016 15:27

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (22/2016) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy najmu na potrzeby przychodni medycznej

 • 01.09.2016 08:45

  DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Enel-Medu do 10,5 zł

 • 22.08.2016 15:27

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (21/2016) Podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółek zależnych

 • 26.07.2016 15:04

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (20/2016) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 18.07.2016 13:16

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA (19/2016) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 04.07.2016 13:14

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.06.2016 15:18

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Arkady Wrocławskie

 • 30.06.2016 15:13

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 28.06.2016 13:23

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zamiar połączenia spółek zależnych

 • 06.06.2016 15:42

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie umowy najmu na kolejny okres na potrzeby Oddziału Puławska w Warszawie

 • 31.05.2016 11:44

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Informacja o dokonaniu zmiany wpisu hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 23.05.2016 12:22

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą Spółki.

 • 18.05.2016 15:29

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w dniu 18 maja 2016 r.

 • 18.05.2016 15:24

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w dniu 18 maja 2016 r.

 • 18.05.2016 15:09

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 18.05.2016 15:02

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 maja 2016 r.

 • 18.05.2016 14:53

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2016 r.

 • 13.05.2016 08:03

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 13.05.2016 07:58

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 27.04.2016 14:47

  Prywatna opieka zdrowotna w '16-'21 będzie rosła średnio o 7 proc. rocznie - PMR (opinia)

 • 22.04.2016 10:24

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 21.04.2016 15:10

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. na dzień 18 maja 2016 roku.

 • 20.04.2016 15:18

  Enel-Med chce mieć ok. 30 placówek na koniec '16; nie planuje akwizycji; myśli o emisji (wywiad)

 • 20.04.2016 15:04

  Enel-Med liczy w '16 na podobną rdr dynamikę wzrostu przychodów; dywidendy nie będzie (wywiad)

 • 20.04.2016 12:23

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie aneksu do Umowy o linię wieloproduktową z Bankiem Millennium S.A.

 • 20.04.2016 12:01

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Rezygnacja osoby nadzorującej.

 • 18.03.2016 17:09

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 17:07

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 22.02.2016 17:19

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie umowy najmu na potrzeby przychodni medycznej.

 • 26.01.2016 13:45

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Znacząca umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • 21.01.2016 15:01

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 18.01.2016 11:41

  East Value Research wycenia akcję Enel-Med na 8 zł

 • 11.12.2015 14:28

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Ziszczenie się warunku zawieszającego z umowy nabycia przez spółkę zależną udziałów w spółce prowadzącej placówkę długoterminowej opieki nad osobami starszymi

 • 09.12.2015 17:33

  Enel-Med kupuje udziały w Jovimed Ośrodek Opiekuńczo–Rehabilitacyjny

 • 09.12.2015 17:21

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia udziałów w spółce prowadzącej placówkę długoterminowej opieki nad osobami starszymi.

 • 19.11.2015 12:08

  Enel-Med chce rosnąć o 15-18 proc. rocznie, interesuje się opieką długoterminową

 • 16.11.2015 17:24

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 16.11.2015 17:12

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 06.11.2015 08:13

  DM BOŚ obniża cenę docelową akcji Enel-Medu do 11,6 zł

 • 23.10.2015 11:34

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Spółką.

 • 29.09.2015 14:20

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie umowy najmu powierzchni na potrzeby przychodni w Warszawie

 • 14.09.2015 14:38

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Spółką.

 • 07.09.2015 09:19

  DM BOŚ obniżył rekomendację Enel-Medu do "trzymaj"

 • 04.09.2015 12:57

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Spółką.

 • 31.08.2015 08:20

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 15.07.2015 17:01

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Spółką.

 • 01.07.2015 15:57

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Spółką.

 • 24.06.2015 14:02

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.06.2015 13:57

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 22.05.2015 13:36

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w dniu 20 maja 2015 r.

 • 21.05.2015 13:06

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie umowy najmu powierzchni na potrzeby przychodni abonamentowej w Warszawie.

 • 20.05.2015 15:19

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 • 20.05.2015 14:58

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Informacja na temat wypłaty dywidendy przez Spółkę.

 • 20.05.2015 14:51

  Enel-Med wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

 • 20.05.2015 14:47

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 maja 2015 r.

 • 19.05.2015 08:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 14.05.2015 08:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 14.05.2015 08:11

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 04.05.2015 13:57

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Korekta raportu bieżącego nr 8/2015: nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Spółką.

 • 28.04.2015 11:58

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Spółką.

 • 27.04.2015 09:46

  DM BOŚ podniósł rekomendację Enel-Medu do "kupuj"

 • 23.04.2015 15:30

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. na dzień 20 maja 2015 roku.

 • 23.04.2015 14:06

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A.

 • 15.04.2015 16:56

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawezwanie do próby ugodowej

 • 26.03.2015 09:13

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Enel-Medu do "trzymaj"

 • 19.03.2015 10:22

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Nowy Dyrektor Finansowy Spółki

 • 19.03.2015 08:14

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 07:36

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.03.2015 18:55

  Enel-Med chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

 • 18.03.2015 18:43

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.

 • 25.02.2015 17:27

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Korekta raportu bieżącego nr 49/2014: rozwiązanie umowy znaczącej

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 26.01.2015 14:46

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 23.01.2015 10:33

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Spółką.

 • 17.12.2014 16:15

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie umowy najmu powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowej w Katowicach.

 • 14.11.2014 08:06

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 05.11.2014 08:24

  DM BOŚ podnosi rekomendację Enel-Medu do "kupuj"

 • 04.11.2014 13:14

  Enel-Med może wypłacić dywidendę za '14; rezygnuje z rozwoju przez akwizycje (wywiad)

 • 01.09.2014 18:31

  ENEL-MED SA zawarcie generalnej umowy pożyczki

 • 01.09.2014 17:22

  Wyniki Enel-Medu w II kwartale 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.09.2014 17:17

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 01.09.2014 17:12

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 12.08.2014 09:44

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.

 • 11.08.2014 11:31

  ENEL-MED SA zawarcie umowy znaczącej

 • 11.08.2014 11:19

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA - rozwiązanie umowy znaczącej

 • 06.08.2014 16:49

  ENEL-MED SA kontynuacja świadczenia usług medycznych na rzecz Philips Lighting Poland SA

 • 14.07.2014 16:50

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 11.07.2014 09:42

  ENEL-MED SA zawarcie umowy najmu powierzchni w celu prowadzenia działalności leczniczej i medycyny estetycznej

 • 01.07.2014 11:48

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA nabycie sprzętu medycznego o znacznej wartości od GE Medical Systems Polska sp. z o.o.

 • 01.07.2014 11:43

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

 • 27.06.2014 17:15

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.06.2014 08:13

  Dr Kalliwoda podniósł wyceny Polmedu, Enel-Medu, Synektiku; obniżył dla Voxela

 • 18.06.2014 16:42

  GPW: Komunikat - animator emitentów

 • 18.06.2014 16:39

  GPW: Komunikat - animator dla emitentów

 • 18.06.2014 11:13

  ENEL-MED SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.06.2014 16:33

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Transakcja dotycząca znacznych pakietów akcji zawarta przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających

 • 17.06.2014 16:25

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Transakcja dotycząca akcji zawarta przez prokurenta spółki.

 • 17.06.2014 16:15

  ENEL-MED SA transakcja dotycząca znacznych pakietów akcji zawarta przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających

 • 17.06.2014 16:03

  ENEL-MED SA transakcja dot. znacznych pakietów akcji zawarta przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorujących

 • 16.06.2014 13:31

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Treść uchwał podjętych na ZWZ

 • 13.06.2014 15:32

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA - spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej.

 • 09.06.2014 19:55

  Enel-Med zawarł z Lux Med umowę inwestycyjną ws. sprzedaży spółki Centrum Medyczne Diagnostyka

 • 09.06.2014 18:47

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o spełnieniu się kolejnego warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej.

 • 09.06.2014 18:31

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o spełnieniu się kolejnego warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej.

 • 09.06.2014 18:19

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 09.06.2014 18:10

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawieszeniu negocjacji

 • 09.06.2014 18:07

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy inwestycyjnej w przedmiocie sprzedaży udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

 • 09.06.2014 18:01

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku.

 • 09.06.2014 17:38

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o złożeniu przez Spółkę odpowiedzi na ofertę nabycia udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka

 • 09.06.2014 17:30

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu oferty nabycia udziałów w spółce zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

 • 09.06.2014 17:19

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu listu intencyjnego w przedmiocie prowadzenia negocjacji dotyczących zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 • 09.06.2014 17:09

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 • 06.06.2014 12:27

  ENEL-MED SA znacząca umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

 • 03.06.2014 13:48

  Enel-Med na przełomie II/III kw. podpisze umowę sprzedaży diagnostyki za ok. 50 mln zł

 • 29.05.2014 18:31

  ENEL-MED SA zawarcie umowy przeniesienia przez Spółkę udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. na rzecz Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o.

 • 29.05.2014 11:59

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o. i objęcie nowo utworzonych udziałów przez spółkę.

 • 29.05.2014 11:00

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

 • 16.05.2014 11:02

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zwołanie ZWZA na dzień 16 czerwca 2014 roku.

 • 14.05.2014 17:28

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 30.04.2014 11:59

  ENEL-MED SA zawarcie umowy określającej składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszone na rzecz spółki zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

 • 29.04.2014 14:44

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA - zawarcie porozumienia o udzieleniu poręczeń za zobowiązania spółki zależnej

 • 24.04.2014 13:42

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie znaczącej umowy na świadczenie usług medycznych ze spółką ITI Neovision S.A.

 • 24.04.2014 13:35

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych ze spółką Canal+ Cyfrowy S.A.

 • 23.04.2014 08:06

  DM IDM podniósł rekomendację dla Enel-Medu do "kupuj" z ceną docelową 12,3 zł

 • 31.03.2014 15:20

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowej w oddziale Arkadia w Warszawie.

 • 13.03.2014 15:57

  ENEL-MED SA zawarcie umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowej w Oddziale Atrium w Warszawie

 • 28.02.2014 15:39

  CM ENEL-MED SA zawarcie umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

 • 28.02.2014 15:25

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej .

 • 28.02.2014 15:03

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 28 lutego 2014 r.

 • 28.02.2014 14:49

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA treść uchwał podjętych na NWZ zwołanym na dzień 28 lutego 2014 r.

 • 28.02.2014 14:31

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA - projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ

 • 25.02.2014 09:37

  DM IDM obniżył rekomendację dla Enel-Medu do "trzymaj" z ceną docelową 10,3 zł

 • 10.02.2014 15:37

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA znacząca umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne

 • 06.02.2014 14:33

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA znacząca umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

 • 04.02.2014 18:20

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA - zmiana udziałowca w spółce Bunus Vitae Sp. z o.o.

 • 04.02.2014 10:29

  DM IDM podniósł cenę docelową Enel-Medu do 10,3 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 31.01.2014 15:19

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zmiana zakresu przedmiotowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie wniesiona do spółki zależnej.

 • 21.01.2014 13:34

  ENEL-MED SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 20.01.2014 12:45

  Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Enel-Medu od "kupuj"

 • 14.01.2014 15:27

  ENEL-MED SA znacząca umowa z NFZ

 • 23.12.2013 15:11

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA rejestracja przez sąd spółki Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o., spółki zależnej od Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 03.12.2013 12:54

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA rejestracja przez sąd rejestrowy spółki Bonus Vitae sp. z o.o., spółki zależnej od Spółki Enelbud sp. z o.o. - spółki zależnej od mitenta

 • 22.11.2013 11:10

  ENEL-MED SA zawiązanie spółki zależnej i zamiar wniesienia do niej udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

 • 06.11.2013 16:39

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie znaczącej umowy - uzupełnienie raportu bieżącego nr 35/2013

 • 06.11.2013 09:21

  Enel-Med zainwestuje 50 mln zł w latach 2014-15 - strategia

 • 31.10.2013 12:59

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych ze spółkami z Grupy Generali

 • 31.10.2013 11:38

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA rozwiązanie umowy znaczącej oraz zawarcie umów znaczących.

 • 31.10.2013 11:23

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA korekta rb nr 11/2013 zawarcie znaczącej umowy

 • 25.10.2013 16:28

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawiązanie spółki przez Enelbud Sp. z o.o. (spółka zależna od Centrum Medycznego ENEL-MED)

 • 23.10.2013 16:46

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie znaczącej umowy

 • 04.10.2013 14:45

  ENEL-MED SA zawarcie umowy zobowiązującej do wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej

 • 02.10.2013 14:39

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA spółki w dniu 2 października 2013 roku.

 • 02.10.2013 14:16

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 2 października 2013 r.

 • 10.09.2013 14:43

  ENEL-MED SA rejestracja przez Sąd spółki Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o., spółki zależnej

 • 04.09.2013 14:48

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zwołanie NWZA spółki na dzień 2 października 2013 roku.

 • 04.09.2013 14:24

  ENEL-MED SA zamiar przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej

 • 30.08.2013 14:18

  ENEL-MED SA zawiązanie spółki zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. i złożenie wniosku o jej rejestrację

 • 30.08.2013 08:18

  ENEL-MED SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 08.08.2013 13:00

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie aneksu do umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowej w Poznaniu.

 • 02.08.2013 13:55

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie aneksu do umowy na świadczenie usług medycznych z Reiffeisen Bank Polska

 • 29.07.2013 16:39

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie umowy na świadczenie usług zdrowotnych z Narodowym Bankiem Polskim

 • 09.07.2013 16:30

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.06.2013 08:05

  Dr. Kalliwoda Research podwyższył ceny docelowe dla Polmedu, Enel-Medu i Scanmedu

 • 10.06.2013 15:34

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA zawarcie umowy przez jednostkę zależną Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

 • 06.06.2013 12:12

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA udzielenie prokury

 • 06.06.2013 12:03

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA odwołanie prokury

 • 15.05.2013 08:30

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 Q

 • 09.05.2013 18:12

  ENEL-MED SA wypowiedzenie umowy o linię wielocelową

 • 24.04.2013 12:33

  ENEL-MED SA zwołanie ZWZA na 23 maja 2013 r.

 • 22.04.2013 16:06

  CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA rozszerzenie współpracy ze spółką UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA