Elemental Holding SA

skrót: EMT

Ostatnie notowanie z: 06.07.2020 17:00

Aktualny kurs1,82   5,58 %0,10 zł
Otwarcie1,762,33%
Minimum1,741,16%
Maksimum1,825,81%
Wolumen (szt.) 109152
Kurs odniesienia1,72
Widełki dolne1,58
Widełki górne1,94
Obroty (tyś. zł)195
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 0831,75
16 0001,74
11 2001,74
11 1111,73
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,773 055 1
1,784 462 2
1,789 880 3
1,792 000 1
Grupa działa w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz jest czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu oraz szerokiej sieci punktów skupu zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych, metali szlachetnych w tym głównie pochodzących z układów elektronicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
EFF BVbezpośrednio, wraz z podmiotami zależnymi52 500 00030,80%52 500 00030,80%
Tesla Recycling sp. z o.o. sp.k.25 569 91015,00%25 569 91015,00%
NN OFEportfel21 827 59712,80%21 827 59712,80%
MetLife OFENWZ12 829 7127,53%12 829 7127,53%
Rogucka Joannaprzez JR Invest sp. z o.o. 11 707 6006,87%11 707 6006,87%
PTE Aegon SApotfel10 138 5875,95%10 138 5875,95%

Kategoria • 23.06.2020 17:43

  ELEMENTAL HOLDING SA (48/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 23.06.2020 17:27

  ELEMENTAL HOLDING SA (47/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 19.06.2020 21:49

  ELEMENTAL HOLDING SA (46/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 09.06.2020 19:50

  ELEMENTAL HOLDING SA (45/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 09.06.2020 19:42

  ELEMENTAL HOLDING SA (44/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 01.06.2020 20:32

  ELEMENTAL HOLDING SA (43/2020) Zawarcie Umowy zmieniającej umowę kredytową oraz umów kredytu odnawialnego przez niektóre spółki zależne Emitenta

 • 28.05.2020 16:37

  ELEMENTAL HOLDING SA (42/2020) Otrzymanie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zawieszenia postępowania

 • 22.05.2020 16:57

  ELEMENTAL HOLDING SA (41/2020) Otrzymanie postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia

 • 08.05.2020 19:24

  ELEMENTAL HOLDING SA (40/2020) Podpisanie umowy uprawniającej Spółkę do nabycia akcji Elemental Asia S.A.

 • 27.04.2020 17:33

  ELEMENTAL HOLDING SA (39/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.04.2020 19:59

  ELEMENTAL HOLDING SA (38/2020) Rozliczenie ceny zakupu udziałów w spółce Evciler Kimya Madencilik Ve Değerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

 • 20.04.2020 15:29

  Elemental szacuje możliwe spadki przychodów z działalności w okresie epidemii na 50-60 proc.

 • 20.04.2020 15:00

  ELEMENTAL HOLDING SA (37/2020) Aktualizacja informacji na temat wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING

 • 10.04.2020 18:07

  ELEMENTAL HOLDING SA (36/2020) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 • 06.04.2020 18:26

  ELEMENTAL HOLDING SA (35/2020) Zawarcie umowy w przedmiocie nabycie udziałów w Elemental Resource Management Ltd

 • 27.03.2020 18:20

  Elemental rozważa różne scenariusze, w tym zahamowanie lub wstrzymanie działalności

 • 27.03.2020 18:07

  ELEMENTAL HOLDING SA (34/2020) Informacja o potencjalnym wpływie epidemii Covid-19 na działalność Grupy Kapitałowej ELEMENTAL

 • 20.03.2020 17:59

  ELEMENTAL HOLDING SA (33/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.03.2020 17:57

  ELEMENTAL HOLDING SA (32/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.03.2020 16:06

  ELEMENTAL HOLDING SA (31/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 16.03.2020 20:41

  ELEMENTAL HOLDING SA (30/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 16.03.2020 20:37

  ELEMENTAL HOLDING SA (29/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 13.03.2020 18:59

  ELEMENTAL HOLDING SA (28/2020) Przejście własności udziałów Evciler Kimya Madencilik Ve Değerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

 • 12.03.2020 17:38

  Aegon OFE zszedł poniżej 5 proc. głosów na WZ Elemental Holding

 • 12.03.2020 17:30

  ELEMENTAL HOLDING SA (27/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 27.02.2020 18:34

  Elemental utworzył 6,1 mln zł rezerwy oraz odpisów obniżających wynik grupy w 2019 roku

 • 27.02.2020 18:18

  ELEMENTAL HOLDING SA (26/2020) Informacja na temat zawiązania istotnych rezerw i utworzeniu odpisów

 • 24.02.2020 21:55

  ELEMENTAL HOLDING SA (25/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding SA w dniu 24 lutego 2020 roku

 • 24.02.2020 21:49

  ELEMENTAL HOLDING SA (24/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 24 lutego 2020 roku - uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, informacje o odstąpieniu od głosowania

 • 06.02.2020 21:56

  ELEMENTAL HOLDING SA (23/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 06.02.2020 21:51

  ELEMENTAL HOLDING SA (22/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 06.02.2020 18:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (21/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 05.02.2020 21:01

  ELEMENTAL HOLDING SA (20/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 05.02.2020 20:57

  ELEMENTAL HOLDING SA (19/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 05.02.2020 20:54

  ELEMENTAL HOLDING SA (18/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 05.02.2020 19:45

  Podmiot zależny Elementalu kupi 49 proc. udziałów w spółce Evciler & Elemental Recycling Middle East

 • 05.02.2020 19:20

  ELEMENTAL HOLDING SA (17/2020) Nabycie udziałów w Evciler & Elemental Recycling Middle East DMCC

 • 03.02.2020 18:01

  Tesla Recykling otrzymała oferty sprzedaży 8,6 mln akcji Elementalu

 • 03.02.2020 17:45

  ELEMENTAL HOLDING SA (16/2020) Informacja o zakończeniu oferty zakupu akcji Emitenta przez spółkę zależną

 • 29.01.2020 20:12

  ELEMENTAL HOLDING SA (15/2020) Zwołanie NWZ na dzień 24 lutego 2020 roku

 • 27.01.2020 18:59

  ELEMENTAL HOLDING SA (14/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 24.01.2020 20:20

  Spółka zależna Elemental Holding kupi 49 proc. udziałów w tureckiej spółce Evciler Kimya

 • 24.01.2020 20:07

  ELEMENTAL HOLDING SA (13/2020) Nabycie udziałów w Evciler Kimya Madencilik Ve Değerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

 • 23.01.2020 18:43

  ELEMENTAL HOLDING SA (12/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 23.01.2020 18:33

  Spółka zależna Elementalu chce kupić 4,95 proc. akcji Elementalu, po 1,75 zł

 • 23.01.2020 18:18

  ELEMENTAL HOLDING SA (11/2020) Publikacja oferty nabycia akcji własnych Emitenta przez spółkę zależną

 • 23.01.2020 17:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (10/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 22.01.2020 18:12

  ELEMENTAL HOLDING SA (9/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 17.01.2020 12:31

  ELEMENTAL HOLDING SA (8/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 17.01.2020 12:22

  ELEMENTAL HOLDING SA (7/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 16.01.2020 12:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (6/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 14.01.2020 18:08

  ELEMENTAL HOLDING SA (5/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 11.01.2020 10:42

  ELEMENTAL HOLDING SA (4/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 11.01.2020 10:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (3/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 10.01.2020 18:58

  ELEMENTAL HOLDING SA (2/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umów zastawu

 • 10.01.2020 15:35

  ELEMENTAL HOLDING SA (1/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 20.12.2019 18:48

  Elemental Holding kupił 66 proc. amerykańskiej spółki PGM of Texas

 • 20.12.2019 18:03

  ELEMENTAL HOLDING SA (63/2019) Nabycie udziałów w PGM of Texas LLC

 • 17.12.2019 18:47

  ELEMENTAL HOLDING SA (62/2019) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta

 • 16.12.2019 19:58

  Elemental ma list intencyjny ws. współpracy z Prime Minerals, rozważa zaangażowanie kapitałowe

 • 16.12.2019 19:47

  ELEMENTAL HOLDING SA (61/2019) Zawarcie listu inwestycyjnego ze spółką z rynku NewConnect

 • 16.12.2019 19:44

  ELEMENTAL HOLDING SA (60/2019) Przejście własności udziałów

 • 16.12.2019 19:31

  ELEMENTAL HOLDING SA (59/2019) Zawarcie umowy zmieniającej umowę kredytową

 • 16.12.2019 19:24

  ELEMENTAL HOLDING SA (58/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding SA w dniu 16 grudnia 2019 roku

 • 16.12.2019 19:22

  Akcjonariusze Elementalu nie podjęli uchwały ws. emisji do 34,09 mln akcji serii R

 • 16.12.2019 19:13

  ELEMENTAL HOLDING SA (57/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 16 grudnia 2019 roku - uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, informacje o odstąpieniu od głosowania

 • 09.12.2019 19:20

  Elemental wnioskuje o pomoc publiczną w celu skompensowania strat projektu dot. produkcji baterii

 • 09.12.2019 18:15

  ELEMENTAL HOLDING SA (56/2019) Decyzja notyfikacyjna w sprawie projektu IPCEI

 • 06.12.2019 21:01

  Elemental Holding podpisał z FEZ FIZ AN dwie umowy dot. inwestycji zagranicznych

 • 06.12.2019 20:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (55/2019) Zawarcie umów inwestycyjnych z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

 • 22.11.2019 06:30

  Elemetal Holding chce inwestować, wyzwaniem wzrost zadłużenia (wywiad)

 • 21.11.2019 19:11

  Elemental miał w III kw. '19 4,6 mln zł zysku netto j.d. i 19,8 mln zł EBITDA

 • 21.11.2019 17:32

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 31.10.2019 18:09

  Elemental Holding ma list intencyjny ws. przejęcia amerykańskiej spółki

 • 31.10.2019 17:51

  ELEMENTAL HOLDING SA (54/2019) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych

 • 29.10.2019 17:21

  ELEMENTAL HOLDING SA (53/2019) Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 NWZ akcjonariuszy Elemental Holding S.A. z dnia 16 września 2019 r. wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

 • 25.10.2019 21:36

  ELEMENTAL HOLDING SA (52/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 25.10.2019 21:21

  ELEMENTAL HOLDING SA (51/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.10.2019 19:56

  ELEMENTAL HOLDING SA (50/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 21.10.2019 18:14

  Elemental Holding otrzymał oferty na sprzedaż 21,7 mln akcji własnych, redukcja wyniosła 6,73 proc.

 • 21.10.2019 18:05

  ELEMENTAL HOLDING SA (49/2019) Informacja o zakończeniu oferty zakupu akcji Emitenta przez spółkę zależną

 • 17.10.2019 17:51

  ELEMENTAL HOLDING SA (48/2019) Informacja o wykupie obligacji serii E

 • 07.10.2019 19:03

  Akcjonariusze Elementalu zdecydują o emisji do 34,09 mln akcji serii R z prawem poboru

 • 07.10.2019 18:48

  ELEMENTAL HOLDING SA (47/2019) Zwołanie NWZ na dzień 16 grudnia 2019 roku

 • 07.10.2019 18:15

  Elemental Holding chce skupić do 11,87 proc. akcji własnych po 1,50 zł za papier

 • 07.10.2019 17:51

  ELEMENTAL HOLDING SA (46/2019) Publikacja oferty nabycia akcji własnych Emitenta przez spółkę zależną

 • 30.09.2019 19:08

  ELEMENTAL HOLDING SA (45/2019) Przekazanie poświadczeń zgodności

 • 30.09.2019 18:28

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 24.09.2019 14:10

  Główny akcjonariusz Elementalu chce emisji do 20 proc. nowych akcji z prawem poboru

 • 24.09.2019 13:47

  ELEMENTAL HOLDING SA (44/2019) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

 • 17.09.2019 14:50

  ELEMENTAL HOLDING SA (43/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Elemental Holding SA w dniu 16 września 2019 roku

 • 17.09.2019 14:41

  ELEMENTAL HOLDING SA (42/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA w dniu 16 września 2019 roku

 • 06.09.2019 10:32

  ELEMENTAL HOLDING SA (41/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 06.09.2019 10:29

  ELEMENTAL HOLDING SA (40/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 29.08.2019 20:07

  ELEMENTAL HOLDING SA (39/2019) Informacja o zakończeniu oferty zakupu akcji Emitenta przez spółkę zależną

 • 22.08.2019 17:53

  ELEMENTAL HOLDING SA (38/2019) Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych płytek elektronicznych

 • 20.08.2019 17:53

  ELEMENTAL HOLDING SA (37/2019) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał

 • 13.08.2019 19:14

  ELEMENTAL HOLDING SA (36/2019) Nabycie akcji własnych Emitenta przez spółkę zależną

 • 07.08.2019 18:37

  ELEMENTAL HOLDING SA (35/2019) Naruszenie istotnej umowy

 • 04.06.2019 09:26

  Vestor DM obniża cenę docelową dla Elemental Holding do 1,5 zł

 • 30.05.2019 17:11

  ELEMENTAL HOLDING SA (21/2019) Zwołanie ZWZ na dzień 26 czerwca 2019 roku

 • 04.03.2019 17:35

  Elemental wycofał ofertę na zakup do 100 proc. NEF Battery Holding

 • 04.03.2019 17:27

  ELEMENTAL HOLDING SA (18/2019) Informacja o wycofaniu oferty

 • 15.02.2019 17:31

  ELEMENTAL HOLDING SA (17/2019) Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ

 • 24.01.2019 11:38

  ELEMENTAL HOLDING SA (16/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 23.01.2019 18:50

  ELEMENTAL HOLDING SA (15/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding SA w dniu 23 stycznia 2019 roku

 • 23.01.2019 18:35

  ELEMENTAL HOLDING SA (14/2019) Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 23.01.2019 18:30

  ELEMENTAL HOLDING SA (13/2019) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 23 stycznia 2019 roku - uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, informacje o odstąpieniu od głosowania

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 17.01.2019 16:57

  ELEMENTAL HOLDING SA (12/2019) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA

 • 16.01.2019 17:29

  ELEMENTAL HOLDING SA (11/2019) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA

 • 15.01.2019 20:59

  Elemental rozpoczął negocjacje ws. pośredniego nabycia udziałów w spółce Orzeł Biały

 • 15.01.2019 20:05

  ELEMENTAL HOLDING SA (10/2019) Informacja o złożeniu oferty

 • 04.01.2019 18:24

  ELEMENTAL HOLDING SA (9/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 04.01.2019 18:21

  ELEMENTAL HOLDING SA (8/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 04.01.2019 18:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (7/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 04.01.2019 18:14

  ELEMENTAL HOLDING SA (6/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 04.01.2019 18:11

  ELEMENTAL HOLDING SA (5/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 04.01.2019 18:06

  ELEMENTAL HOLDING SA (4/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 04.01.2019 18:03

  ELEMENTAL HOLDING SA (3/2019) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 03.01.2019 23:21

  ELEMENTAL HOLDING SA (2/2019) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 03.01.2019 14:43

  NWZ Elementalu zdecyduje o upoważnieniu zarządu do nabycia 19,95 proc. akcji własnych

 • 03.01.2019 14:11

  ELEMENTAL HOLDING SA (1/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 31.12.2018 17:47

  ELEMENTAL HOLDING SA (44/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 31.12.2018 17:41

  ELEMENTAL HOLDING SA (43/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 31.12.2018 17:28

  ELEMENTAL HOLDING SA (42/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 31.12.2018 17:22

  ELEMENTAL HOLDING SA (41/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 31.12.2018 17:14

  ELEMENTAL HOLDING SA (40/2018) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.12.2018 22:12

  ELEMENTAL HOLDING SA (39/2018) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.12.2018 22:05

  ELEMENTAL HOLDING SA (38/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.12.2018 13:09

  ELEMENTAL HOLDING SA (37/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 28.12.2018 12:58

  ELEMENTAL HOLDING SA (36/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej

 • 28.12.2018 12:50

  ELEMENTAL HOLDING SA (35/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 28.12.2018 12:36

  ELEMENTAL HOLDING SA (34/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 21.12.2018 20:16

  ELEMENTAL HOLDING SA (33/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 21.12.2018 20:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (32/2018) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 21.12.2018 20:02

  ELEMENTAL HOLDING SA (31/2018) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 21.12.2018 19:54

  ELEMENTAL HOLDING SA (30/2018) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 22.11.2018 08:08

  Elemental miał w III kw. 7,9 mln zł zysku netto, rynek oczekiwał 7-9,8 mln zł

 • 22.11.2018 07:54

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 14.11.2018 22:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (29/2018) Zwołanie NWZ na dzień 23 stycznia 2019 roku

 • 14.11.2018 17:16

  ELEMENTAL HOLDING SA (28/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 rok

 • 14.11.2018 09:18

  Vestor DM wycenia akcję Elemental Holding na 1,8 zł za akcję

 • 05.11.2018 20:28

  ELEMENTAL HOLDING SA (27/2018) Otrzymanie od akcjonariuszy wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

 • 05.11.2018 12:30

  Elemental rozważa budowę nowej fabryki o rocznej wydajności ok. 30.000 ton

 • 05.11.2018 12:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (26/2018) Zawarcie listów intencyjnych w sprawie zabezpieczenia sprzedaży zdolności produkcyjnych nowej instalacji do recyklingu sprzętu chłodniczego

 • 02.10.2018 12:23

  ELEMENTAL HOLDING SA (25/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 01.10.2018 12:56

  ELEMENTAL HOLDING SA (24/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.09.2018 15:49

  ELEMENTAL HOLDING SA (23/2018) Przekazanie poświadczeń zgodności

 • 28.09.2018 12:15

  ELEMENTAL HOLDING SA (22/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.09.2018 08:18

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 21.09.2018 07:00

  Elemental skupia się na cash-flow, sytuacja w Turcji korzystna dla grupy (wywiad)

 • 28.08.2018 13:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (21/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 27.08.2018 11:57

  ELEMENTAL HOLDING SA (20/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 23.08.2018 22:19

  Elemental miał w drugim kwartale 9,2 mln zł zysku netto, lepiej od oczekiwań

 • 23.08.2018 21:33

  ELEMENTAL HOLDING SA (19/2018) Informacja odnośnie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2018

 • 07.08.2018 11:59

  ELEMENTAL HOLDING SA (18/2018) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta

 • 19.06.2018 19:01

  Elemental Holding kupił 32 proc. tureckiej spółki zależnej

 • 19.06.2018 18:39

  ELEMENTAL HOLDING SA (17/2018) Zawarcie umowy nabycia 32% udziałów w spółce zależnej Elemental Holding SA

 • 29.05.2018 12:59

  ELEMENTAL HOLDING SA (16/2018) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.05.2018 22:37

  Zysk netto Elementalu spadł w I kw. '18 do 5,3 mln zł, poniżej oczekiwań

 • 28.05.2018 20:05

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 16:26

  ELEMENTAL HOLDING SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEMENTAL HOLDING SA w dniu 24 maja 2018 roku

 • 24.05.2018 16:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (14/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA w dniu 24 maja 2018 roku

 • 02.05.2018 08:25

  Aviva Investors Poland TFI zmniejszył udział w Elemental Holding do 4,50 proc.

 • 02.05.2018 08:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (13/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 27.04.2018 18:34

  ELEMENTAL HOLDING SA (12/2018) Przekazanie poświadczeń zgodności

 • 26.04.2018 23:00

  ELEMENTAL HOLDING SA (11/2018) Zwołanie ZWZ na dzień 24 maja 2018 roku

 • 26.04.2018 18:46

  ELEMENTAL HOLDING SA (10/2018) Informacja o zmianach w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA

 • 26.04.2018 08:50

  Wyniki Elemental Holding w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2018 08:36

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 08:35

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 18:01

  ELEMENTAL HOLDING SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok

 • 20.03.2018 07:08

  Elemental Holding chce dokonać przeglądu opcji strategicznych

 • 19.03.2018 22:31

  ELEMENTAL HOLDING SA (8/2018) Informacja o dalszych kierunkach rozwoju

 • 01.03.2018 20:29

  Elemental nie doszedł do porozumienia ws. akwizycji spółki w Holandii

 • 01.03.2018 19:45

  ELEMENTAL HOLDING SA (7/2018) Uaktualnienie informacji w sprawie akwizycji holenderskiej spółki

 • 28.02.2018 23:05

  Elemental kupił 85 proc. niemieckiej spółki z branży recyklingu katalizatorów

 • 28.02.2018 21:37

  ELEMENTAL HOLDING SA (6/2018) Zakup większościowego pakietu udziałów w niemieckiej spółce z branży recyklingu katalizatorów samochodowych

 • 20.02.2018 19:39

  GPW: Komunikat - ELEMENTAL HOLDING

 • 20.02.2018 18:20

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 20.02.2018 18:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (5/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

 • 07.02.2018 10:56

  ELEMENTAL HOLDING SA (4/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

 • 06.02.2018 18:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 24.01.2018 17:26

  ELEMENTAL HOLDING SA (3/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 10.01.2018 10:12

  Elemental chce kupić niemiecką spółkę z branży przetwarzania zużytych katalizatorów

 • 10.01.2018 10:01

  ELEMENTAL HOLDING SA (2/2018) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych

 • 02.01.2018 18:07

  ELEMENTAL HOLDING SA (1/2018) Informacja na temat akwizycji na terenie Holandii

 • 29.12.2017 14:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (59/2017) Przejście własności udziałów

 • 22.12.2017 15:43

  Elemental Holding sprzeda PFR TFI 49 proc. udziałów w litewskiej spółce zależnej

 • 22.12.2017 15:30

  ELEMENTAL HOLDING SA (58/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

 • 21.12.2017 19:46

  ELEMENTAL HOLDING SA (57/2017) Przejęcie całkowitej kontroli nad spółką zależną

 • 07.12.2017 11:19

  Elemental liczy na wzrost skali biznesu w '18; rozważa jedną lub dwie akwizycje (wywiad)

 • 30.11.2017 20:44

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.11.2017 20:43

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 30.11.2017 20:42

  ELEMENTAL HOLDING SA (56/2017) Korekta raportów okresowych Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA

 • 29.11.2017 12:28

  ELEMENTAL HOLDING SA (55/2017) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.11.2017 09:29

  Elemental rozmawia z EBOiR ws. potencjalnego pozyskania finansowania i planuje przejęcia (opis)

 • 29.11.2017 08:42

  Elemental rozmawia z EBOiR ws. potencjalnego pozyskania finansowania

 • 29.11.2017 08:35

  ELEMENTAL HOLDING SA (54/2017) Rozpoczęcie rozmów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

 • 28.11.2017 18:32

  ELEMENTAL HOLDING SA (53/2017) Rejestracja obligacji serii F w KDPW

 • 24.11.2017 11:03

  Elemental może zainwestować ok. 30 mln euro w infrastrukturę w ciągu 3 lat

 • 24.11.2017 07:41

  Wyniki Elemental Holding w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.11.2017 07:28

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 14:28

  ELEMENTAL HOLDING SA (52/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 16.11.2017 10:38

  Elemental będzie rozmawiać z PFR TFI ws. sprzedaży udziałów w litewskiej spółce zależnej

 • 16.11.2017 09:48

  ELEMENTAL HOLDING SA (51/2017) Zawarcie listu intencyjnego z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

 • 31.10.2017 18:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (50/2017) Informacja o inwestycji

 • 24.10.2017 13:41

  ELEMENTAL HOLDING SA (49/2017) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 17.10.2017 17:23

  ELEMENTAL HOLDING SA (48/2017) Informacja o wykupie obligacji serii D

 • 16.10.2017 19:06

  Elemental wyemitował obligacje o wartości 40 mln zł

 • 16.10.2017 18:51

  ELEMENTAL HOLDING SA (47/2017) Emisja obligacji serii F

 • 10.10.2017 18:04

  ELEMENTAL HOLDING SA (46/2017) Zawarcie umowy programowej emisji obligacji

 • 02.10.2017 16:35

  ELEMENTAL HOLDING SA (45/2017) Przekazanie poświadczeń zgodności

 • 29.09.2017 08:52

  Elemental liczy, że wyniki drugiego półrocza będą zbliżone do pierwszego (wywiad)

 • 29.09.2017 08:43

  Wyniki Elemental Holding w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.09.2017 08:27

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 15.09.2017 18:33

  Elemental wyemituje obligacje o wartości nie większej niż 40 mln zł

 • 15.09.2017 18:29

  ELEMENTAL HOLDING SA (44/2017) Informacja o zmianach funkcji w Zarządzie Elemental Holding SA

 • 15.09.2017 18:22

  ELEMENTAL HOLDING SA (43/2017) Informacja o zamiarze emisji obligacji

 • 14.09.2017 16:52

  ELEMENTAL HOLDING SA (42/2017) Informacja o zmianach w Zarządzie ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 12.09.2017 15:57

  ELEMENTAL HOLDING SA (41/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 06.09.2017 09:10

  Elemental ma list intencyjny ws. akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów (opis)

 • 06.09.2017 08:32

  Elemental ma list intencyjny ws. akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów

 • 06.09.2017 08:22

  ELEMENTAL HOLDING SA (40/2017) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i złomu elektroniki

 • 04.09.2017 19:49

  Przychody Elemental Holding w I poł. roku wyniosą ok. 673,5 mln zł, a EBITDA ok. 35,8 mln zł

 • 04.09.2017 19:24

  ELEMENTAL HOLDING SA (39/2017) Informacja odnośnie skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2017

 • 12.07.2017 13:38

  MetLife OFE ma ponad 5 proc. akcji Elemental Holding

 • 12.07.2017 13:31

  ELEMENTAL HOLDING SA (38/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 11.07.2017 13:34

  Enterprise Investors sprzedał 9,22 proc. akcji Elemental Holding

 • 11.07.2017 13:24

  ELEMENTAL HOLDING SA (37/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 06.07.2017 16:58

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 9,22 proc. akcji Elemental Holding

 • 06.07.2017 12:01

  ELEMENTAL HOLDING SA (36/2017) Przejście własności udziałów

 • 05.07.2017 18:31

  Enterprise Investors chce sprzedać do 9,22 proc. akcji Elemental Holding

 • 30.06.2017 16:22

  ELEMENTAL HOLDING SA (35/2017) Przedłużenie porozumienia z JX Nippon Mining & Metals Corporation

 • 09.06.2017 16:00

  ELEMENTAL HOLDING SA (34/2017) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 07.06.2017 15:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (33/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEMENTAL HOLDING S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku

 • 07.06.2017 14:58

  ELEMENTAL HOLDING SA (32/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku

 • 02.06.2017 14:19

  ELEMENTAL HOLDING SA (31/2017) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 31.05.2017 20:41

  ELEMENTAL HOLDING SA (30/2017) Uaktualnienie informacji w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

 • 29.05.2017 18:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (29/2017) Aneks do umowy inwestycyjnej

 • 26.05.2017 08:12

  Wyniki Elemental Holding w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.05.2017 08:00

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.05.2017 13:47

  ELEMENTAL HOLDING SA (28/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.05.2017 17:09

  ELEMENTAL HOLDING SA (27/2017) Zwołanie ZWZ na dzień 7 czerwca 2017 roku

 • 10.05.2017 09:32

  Elemental Holding sfinalizował przejęcie na Litwie

 • 09.05.2017 18:34

  ELEMENTAL HOLDING SA (26/2017) Nabycie udziałów w spółce zależnej UAB "EMP Recycling" z siedzibą na Litwie w wykonaniu Put Option

 • 28.04.2017 20:08

  ELEMENTAL HOLDING SA (25/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 28.04.2017 20:07

  ELEMENTAL HOLDING SA (24/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 28.04.2017 20:06

  ELEMENTAL HOLDING SA (23/2017) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.04.2017 20:04

  ELEMENTAL HOLDING SA (22/2017) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.04.2017 20:03

  ELEMENTAL HOLDING SA (21/2017) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 28.04.2017 16:41

  ELEMENTAL HOLDING SA (20/2017) Przekazanie poświadczeń zgodności

 • 26.04.2017 13:20

  Trigon DM podtrzymuje "kupuj" Elemental Holding, cena docelowa 5 zł (popr.)

 • 26.04.2017 12:59

  Trigon DM podtrzymuje "trzymaj" Elemental Holding, cena docelowa 5 zł

 • 25.04.2017 15:34

  ELEMENTAL HOLDING SA (19/2017) Informacja o powołaniu Członków Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A. na kolejną kadencję oraz o wyborze nowego Członka Zarządu

 • 24.04.2017 18:02

  ELEMENTAL HOLDING SA (18/2017) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 24.04.2017 17:55

  ELEMENTAL HOLDING SA (17/2017) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.04.2017 17:50

  ELEMENTAL HOLDING SA (16/2017) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 19.04.2017 17:00

  ELEMENTAL HOLDING SA (15/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 18.04.2017 10:26

  ELEMENTAL HOLDING SA (14/2017) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 13.04.2017 13:56

  ELEMENTAL HOLDING SA (13/2017) Etap realizacji umowy inwestycyjnej

 • 12.04.2017 12:47

  ELEMENTAL HOLDING SA (12/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 07.04.2017 16:27

  Spółka zależna Elemental Holding ma list intencyjny ws. przejęcia firmy w Niemczech

 • 07.04.2017 16:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (11/2017) Zawarcie listu intencyjnego przez podmiot zależny w sprawie akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych

 • 03.04.2017 21:28

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 03.04.2017 21:16

  ELEMENTAL HOLDING SA (10/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta

 • 31.03.2017 17:33

  Dynamika poprawy wyników fin. Elemental w '17 będzie zbliżona do lat poprzednich (wywiad)

 • 31.03.2017 17:27

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.03.2017 17:26

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 23.03.2017 14:49

  ELEMENTAL HOLDING SA (9/2017) Identyfikacja zmiany wysokości zobowiązania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

 • 17.03.2017 17:15

  ELEMENTAL HOLDING SA (8/2017) Spełnienie się warunku dotyczącego umowy zawartej przez podmiot zależny od Emitenta

 • 24.02.2017 16:58

  ELEMENTAL HOLDING SA (7/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 17.02.2017 19:28

  ELEMENTAL HOLDING SA (6/2017) Zmiany organizacyjne w Grupie Kapitałowej Elemental Holding S.A.

 • 10.02.2017 19:30

  ELEMENTAL HOLDING SA (5/2017) Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej uruchomienia w zakładzie w Bydgoszczy linii samplingowej do układów drukowanych

 • 01.02.2017 17:46

  ELEMENTAL HOLDING SA (4/2017) Sformalizowanie inwestycji w rozbudowę zakładu spółki zależnej w Bydgoszczy

 • 31.01.2017 16:02

  ELEMENTAL HOLDING SA (3/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 20.01.2017 10:15

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową Elemental Holding do 4,68 zł

 • 11.01.2017 13:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (2/2017) Przedłużenie porozumienia z JX Nippon Mining & Metals Corporation

 • 10.01.2017 12:14

  ELEMENTAL HOLDING SA (1/2017) Otrzymanie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 30.12.2016 18:40

  ELEMENTAL HOLDING SA (71/2016) Zmiany organizacyjne w Grupie Kapitałowej Elemental Holding S.A.

 • 29.12.2016 17:35

  ELEMENTAL HOLDING SA (70/2016) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz udziałów spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

 • 21.12.2016 17:04

  ELEMENTAL HOLDING SA (69/2016) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEMENTAL HOLDING S.A. w dniu 21 grudnia 2016 r.

 • 21.12.2016 16:47

  ELEMENTAL HOLDING SA (68/2016) Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 21.12.2016 16:41

  ELEMENTAL HOLDING SA (67/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2016 r.

 • 19.12.2016 18:16

  ELEMENTAL HOLDING SA (66/2016) Informacja o powołaniu Członka Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 12.12.2016 15:55

  ELEMENTAL HOLDING SA (65/2016) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 09.12.2016 08:58

  Elemental Holding ma list intencyjny ws. przejęcia spółki z branży recyklingu

 • 09.12.2016 08:33

  ELEMENTAL HOLDING SA (64/2016) Zawarcie przez podmiot zależny listu intencyjnego w sprawie inwestycji w spółkę z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

 • 07.12.2016 07:15

  Elemental nie wyklucza kolejnych akwizycji, ale priorytetem integracja grupy (wywiad)

 • 30.11.2016 20:10

  ELEMENTAL HOLDING SA (63/2016) Zakup przez spółkę zależną Emitenta udziałów w AWT Recycling Limited z siedzibą w Leeds - angielskiej spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych

 • 28.11.2016 16:50

  ELEMENTAL HOLDING SA (62/2016) Informacja o powołaniu Członka Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 25.11.2016 17:18

  ELEMENTAL HOLDING SA (61/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.11.2016 17:13

  ELEMENTAL HOLDING SA (60/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.11.2016 17:05

  ELEMENTAL HOLDING SA (59/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.11.2016 13:37

  ELEMENTAL HOLDING SA (58/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 25.11.2016 13:32

  ELEMENTAL HOLDING SA (57/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.11.2016 13:28

  ELEMENTAL HOLDING SA (56/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.11.2016 13:24

  ELEMENTAL HOLDING SA (55/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 25.11.2016 12:49

  ELEMENTAL HOLDING SA (54/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.11.2016 16:09

  ELEMENTAL HOLDING SA (53/2016) Zwołanie NWZ na dzień 21 grudnia 2016 roku

 • 18.11.2016 16:38

  ELEMENTAL HOLDING SA (52/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 18.11.2016 16:27

  ELEMENTAL HOLDING SA (51/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.11.2016 16:22

  ELEMENTAL HOLDING SA (50/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.11.2016 16:16

  ELEMENTAL HOLDING SA (49/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.11.2016 16:07

  ELEMENTAL HOLDING SA (48/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.11.2016 15:59

  ELEMENTAL HOLDING SA (47/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 10.11.2016 08:58

  Wyniki Elemental Holding w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 08:48

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.10.2016 20:34

  ELEMENTAL HOLDING SA (46/2016) Uaktualnienie informacji w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

 • 26.10.2016 09:58

  Elemental Holding sfinalizował akwizycję w Finlandii

 • 26.10.2016 09:34

  ELEMENTAL HOLDING SA (45/2016) Zakup przez spółkę zależną Emitenta udziałów w Kat-Metal Oy z siedzibą w Tervajoki - fińskiej spółce z branży recyclingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych

 • 19.10.2016 15:11

  ELEMENTAL HOLDING SA (44/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 10.10.2016 15:18

  ELEMENTAL HOLDING SA (43/2016) Informacja o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

 • 30.09.2016 16:42

  ELEMENTAL HOLDING SA (41/2016) Informacja o dokonanym przekształceniu spółki z grupy kapitałowej Emitenta

 • 30.09.2016 13:43

  ELEMENTAL HOLDING SA (40/2016) Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej Elemental Holding S.A.

 • 12.09.2016 11:43

  Spółka Elementalu Holding chce kupić udziały w firmie ze Skandynawii

 • 12.09.2016 11:35

  ELEMENTAL HOLDING SA (39/2016) Zawarcie listu intencyjnego przez podmiot zależny w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych

 • 06.09.2016 13:33

  ELEMENTAL HOLDING SA (38/2016) Zmiana oznaczenia audytora uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w związku z restrukturyzacją w strukturze wewnętrznej spółek sieci audytora

 • 05.09.2016 18:18

  ELEMENTAL HOLDING SA (37/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 05.09.2016 18:11

  ELEMENTAL HOLDING SA (36/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.09.2016 18:05

  ELEMENTAL HOLDING SA (35/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.09.2016 17:58

  ELEMENTAL HOLDING SA (34/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.09.2016 17:48

  ELEMENTAL HOLDING SA (33/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 05.09.2016 11:30

  Spółka Elementalu Holding chce kupić udziały w firmie z Wysp Brytyjskich

 • 05.09.2016 11:15

  ELEMENTAL HOLDING SA (32/2016) Zawarcie listu intencyjnego przez podmiot zależny w sprawie akwizycji spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

 • 02.09.2016 18:22

  ELEMENTAL HOLDING SA (31/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 02.09.2016 18:17

  ELEMENTAL HOLDING SA (30/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.09.2016 18:11

  ELEMENTAL HOLDING SA (29/2016) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.09.2016 17:59

  ELEMENTAL HOLDING SA (28/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.09.2016 17:48

  ELEMENTAL HOLDING SA (27/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 02.09.2016 17:43

  ELEMENTAL HOLDING SA (26/2016) Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Elemental Holding S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 01.09.2016 09:17

  ELEMENTAL HOLDING S.A. (25/2016) Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej Elemental Holding S.A.

 • 26.08.2016 17:30

  Elemental liczy w '16 na zdecydowanie lepsze wyniki rdr w segmencie metali przemysłowych

 • 26.08.2016 17:17

  Wyniki Elemental Holding w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.08.2016 17:06

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 23.08.2016 14:56

  ELEMENTAL HOLDING SA (24/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 26.07.2016 22:48

  ELEMENTAL HOLDING SA (23/2016) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

 • 13.07.2016 18:42

  ELEMENTAL HOLDING SA (22/2016) Rozwiązanie umowy sprzedaży udziałów w Gorenje Surovina z siedzibą w Mariborze

 • 05.07.2016 09:39

  ELEMENTAL HOLDING SA (21/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 04.07.2016 19:12

  ELEMENTAL HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 01.07.2016 13:46

  ELEMENTAL HOLDING SA Przedłużenie porozumienia z JX Nippon Mining & Metals Corporation

 • 27.06.2016 12:37

  ELEMENTAL HOLDING SA Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 27.06.2016 11:22

  ELEMENTAL HOLDING SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku

 • 22.06.2016 18:49

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

 • 22.06.2016 18:41

  ELEMENTAL HOLDING SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadenie Elemental Holding S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku

 • 21.06.2016 17:37

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

 • 20.06.2016 08:47

  DM mBanku obniżył wycenę Elemental Holding do 4,6 zł

 • 16.06.2016 19:52

  ELEMENTAL HOLDING SA Życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

 • 06.06.2016 22:20

  ELEMENTAL HOLDING SA Przekazanie poświadczenia zgodności

 • 03.06.2016 15:26

  ELEMENTAL HOLDING SA Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta.

 • 01.06.2016 09:45

  Nie spełniły się warunki zawieszające kupno udziałów Gorenje Surovina przez Elemental Holding (aktl.)

 • 01.06.2016 08:55

  Nie spełniły się warunki zawieszające kupno udziałów Gorenje Surovina przez Elemental Holding

 • 01.06.2016 08:13

  ELEMENTAL HOLDING SA Niespełnienie się warunków zawieszających z umowy sprzedaży udziałów Gorenje Surovina

 • 13.05.2016 08:38

  Wyniki Elemental Holding w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2016 08:01

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 19.04.2016 09:08

  DM BZ WBK obniża cenę docelową Elemental Holding do 4,5 zł

 • 05.04.2016 19:45

  ELEMENTAL HOLDING SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.03.2016 17:40

  Wyniki Elemental Holding w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 18.03.2016 17:33

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 17:23

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 07:30

  Elemental rozmawia ws. akwizycji; myśli o skupie akcji w '16 (wywiad)

 • 17.03.2016 07:30

  Elemental liczy w '16 na kilka proc. wzrostu m. in w segmencie metali przemysłowych (wywiad)

 • 16.03.2016 12:43

  ELEMENTAL HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 05.03.2016 00:07

  ELEMENTAL HOLDING SA Zmiana umowy sprzedaży udziałów GORENJE SUROVINA D.O.O.

 • 22.02.2016 18:13

  ELEMENTAL HOLDING SA Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 22.02.2016 18:07

  ELEMENTAL HOLDING SA Zbycie akcji Elemental Holding S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 29.01.2016 10:27

  ELEMENTAL HOLDING SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 22.01.2016 22:37

  ELEMENTAL HOLDING SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 21.01.2016 09:49

  ELEMENTAL HOLDING SA Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 14.01.2016 16:35

  DM mBanku podnieśli rekomendację Elemental Holding do "kupuj", a wycenę do 4,8 zł

 • 11.01.2016 18:16

  ELEMENTAL HOLDING SA Podpisanie porozumienia z JX Nippon Mining & Metals Corporation

 • 23.12.2015 18:52

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o zmianie warunków emisji obligacji serii D i E

 • 17.12.2015 10:21

  ELEMENTAL HOLDING SA Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 04.12.2015 13:56

  Norges Bank ma ponad 5 proc. Elemental Holding

 • 04.12.2015 13:48

  ELEMENTAL HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 20.11.2015 21:35

  ELEMENTAL HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 20.11.2015 18:37

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o odwołaniu Członka Zarządu ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 09.11.2015 08:22

  ELEMENTAL HOLDING SA Raport okresowy SA-QS

 • 06.11.2015 09:49

  Norges Bank ma ponad 5 proc. Elemental Holding

 • 06.11.2015 09:42

  ELEMENTAL HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 05.11.2015 13:32

  ELEMENTAL HOLDING SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 26.10.2015 20:39

  ELEMENTAL HOLDING SA Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii P w KDPW

 • 22.10.2015 14:24

  ELEMENTAL HOLDING SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P

 • 22.10.2015 14:19

  ELEMENTAL HOLDING SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P

 • 21.10.2015 17:54

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii P spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 21.10.2015 17:54

  GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia PDA akcji serii P spółki ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 20.10.2015 15:19

  ELEMENTAL HOLDING SA Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 16.10.2015 20:38

  ELEMENTAL HOLDING SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii P

 • 15.10.2015 13:39

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego z umowy sprzedaży udziałów Gorenje Surovina

 • 14.10.2015 09:52

  ELEMENTAL HOLDING SA Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 07.10.2015 14:51

  ELEMENTAL HOLDING SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P

 • 06.10.2015 14:32

  ELEMENTAL HOLDING SA Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P w KDPW

 • 02.10.2015 18:22

  ELEMENTAL HOLDING SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P

 • 02.10.2015 15:37

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 02.10.2015 13:11

  ELEMENTAL HOLDING SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P

 • 01.10.2015 16:16

  Elemental Holding kupuje 51 proc. akcji PGM Group

 • 01.10.2015 15:37

  ELEMENTAL HOLDING SA Zawarcie przez spółkę zależną umów nabycia akcji/udziałów spółki z branży recyklingu katalizatorów samochodowych

 • 28.09.2015 18:18

  ELEMENTAL HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 17.09.2015 18:21

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o spełnieniu się niektórych warunków zawieszających z umowy sprzedaży udziałów Gorenje Surovina

 • 14.09.2015 11:39

  Elemental planuje inwestycje za 30 mln EUR, rozważa przejęcie w USA (wywiad)

 • 11.09.2015 14:17

  Cena emisyjna akcji Elementalu ustalona na 4,5 zł

 • 11.09.2015 14:06

  ELEMENTAL HOLDING SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P

 • 10.09.2015 18:59

  ELEMENTAL HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 10.09.2015 18:55

  ELEMENTAL HOLDING SA Korekta Raportu bieżącego nr 43/2015 poprzez zmianę w liście akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09 września 2015 roku wielkości procent głosów

 • 09.09.2015 20:41

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 09.09.2015 17:10

  Trigon DM podniósł cenę docelową Elemental Holding do 6,5 zł/akcję

 • 09.09.2015 12:32

  NWZ Elementalu zdecydowało o emisji do 12 mln akcji

 • 09.09.2015 12:18

  ELEMENTAL HOLDING SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09 września 2015 roku

 • 09.09.2015 12:15

  ELEMENTAL HOLDING SA Treść uchwał podjętych przez NWZ Elemental Holding S.A.

 • 08.09.2015 08:48

  ELEMENTAL HOLDING SA Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 07.09.2015 20:16

  ELEMENTAL HOLDING SA Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. zwołanego na dzień 09 września 2015 roku

 • 07.09.2015 09:15

  ELEMENTAL HOLDING SA Podpisanie porozumienia z Toyotsu Recycle Corporation

 • 04.09.2015 20:04

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 03.09.2015 20:27

  ELEMENTAL HOLDING SA Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. zwołanego na dzień 09 września 2015 roku

 • 01.09.2015 20:30

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 31.08.2015 20:44

  ELEMENTAL HOLDING SA Przekazanie poświadczenia zgodności

 • 31.08.2015 20:29

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 31.08.2015 20:24

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o dokonanym przekształceniu spółki zależnej Emitenta

 • 31.08.2015 08:37

  Wyniki Elemental Holding w II kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2015 14:23

  ELEMENTAL HOLDING SA Życiorysy kandydaci do Ray Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

 • 26.08.2015 09:56

  Elemental ma list intencyjny w sprawie nabycia udziałów w innych spółkach

 • 26.08.2015 08:55

  ELEMENTAL HOLDING SA Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną ws. nabycia udziałów spółki z branży recyclingu katalizatorów samochodowych

 • 14.08.2015 19:58

  Elemental chce pozyskać 50 mln zł z prywatnej emisji na inwestycje w nowe linie

 • 14.08.2015 17:22

  ELEMENTAL HOLDING SA Zwołanie NWZA na dzień 09 września 2015 roku

 • 05.08.2015 09:39

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Elemental Holding i Krynicki Recykling

 • 31.07.2015 20:34

  ELEMENTAL HOLDING SA Informacja o dokonanym przekształceniu spółek zależnych emitenta

 • 27.07.2015 14:59

  ELEMENTAL HOLDING SA Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 24.07.2015 19:28

  Spółka zależna Elemental Holding kupi słoweńskie Gorenje Surovina (aktl.)

 • 24.07.2015 19:01

  ELEMENTAL HOLDING SA Zawarcie umowy nabycia udziałów Gorenje Surovina d.o.o. z siedzibą w Mariborze