Elzab SA

skrót: ELZ

Brak kursu dla wybranej firmy

Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą kas i drukarek fiskalnych oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów do systemów sprzedaży: wag, szuflad kasowych, czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet i innych. Integruje także systemy rejestracji sprzedaży, prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Comp SA12 246 63975,89%12 320 43977,60%
Rockbridge TFI SAportfele; wraz z funduszami Altus TFI SA1 513 6879,38%1 513 6879,53%
Elzab SA405 6622,51%405 6622,68%
Altus TFI SAporfele142 2730,88%142 2730,90%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 16.11.2020 17:40

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 01.09.2020 16:03

  ELZAB SA (12/2020) odwołanie Prokury

 • 31.08.2020 18:56

  ELZAB SA (11/2020) akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZ ELZAB SA w dniu 31.08.2020 r.

 • 31.08.2020 18:40

  ELZAB SA (10/2020) uchwały podjęte przez WZ ELZAB SA w dniu 31.08.2020

 • 31.08.2020 18:29

  ELZAB SA (9/2020) Powołanie Zarządu na następną kadencję

 • 21.08.2020 18:05

  ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 05.08.2020 18:06

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (8/2020) Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 04.08.2020 18:46

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

 • 04.08.2020 18:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (6/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku

 • 04.08.2020 18:14

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 04.08.2020 18:13

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (4/2020) wybór Audytora

 • 15.05.2020 17:28

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.03.2020 22:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 20.03.2020 22:36

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.01.2020 17:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (2/2020) Harmonogram raportów okresowych w 2020 r.

 • 16.01.2020 17:25

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2020) Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej

 • 29.11.2019 17:10

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (21/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.11.2019 17:09

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (20/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 19.11.2019 17:10

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (19/2019) Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A.

 • 15.11.2019 17:28

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 16.08.2019 20:21

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 14.08.2019 15:25

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 31.05.2019 17:09

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 31.05.2019 17:07

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (10/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018

 • 29.03.2019 17:50

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 17:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 17:39

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (6/2019) Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki ELZAB S.A.

 • 29.03.2019 17:36

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (5/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018

 • 14.03.2019 18:11

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (4/2019) Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 27.02.2019 19:15

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (3/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 29.01.2019 15:33

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (2/2019) Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB S.A.

 • 25.01.2019 15:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2019) Harmonogram raportów okresowych w 2019 r.

 • 14.12.2018 18:02

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (31/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 13.12.2018 19:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (30/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 09.11.2018 17:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 07.11.2018 13:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (29/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018

 • 11.10.2018 17:25

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (28/2018) Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 11.10.2018 17:23

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (27/2018) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 11.10.2018 17:22

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (26/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 11.10.2018 17:21

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (25/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 13.09.2018 17:24

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (24/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A,

 • 13.09.2018 17:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (23/2018) Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A.

 • 30.08.2018 15:54

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (22/2018) spłata kredytów w Alior S.A.

 • 27.08.2018 19:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (21/2018) Zawarcie umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 24.08.2018 17:40

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.08.2018 13:36

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (20/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

 • 18.07.2018 21:01

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (19/2018) Wybór audytora Spółki ELZAB S.A.

 • 29.06.2018 17:51

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (18/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 29.06.2018 17:40

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (17/2018) Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 29.06.2018 17:39

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (16/2018) Przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki ELZAB S.A. za rok 2017

 • 29.06.2018 17:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 30.05.2018 15:41

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 25.05.2018 19:07

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (13/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017

 • 15.05.2018 19:35

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 17:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (12/2018) Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji

 • 23.04.2018 18:24

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.04.2018 18:22

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 18:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (11/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

 • 18.04.2018 17:29

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (10/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 14.03.2018 17:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 27.02.2018 18:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (8/2018) Umorzenie obligacji serii A/2015 przez KDPW

 • 15.02.2018 16:39

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (7/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

 • 12.02.2018 13:54

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (6/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

 • 09.02.2018 14:42

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (5/2018) Informacja o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zabezpieczenie umowy o kredyt w Alior Bank S.A.

 • 08.02.2018 18:23

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (4/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

 • 05.02.2018 19:27

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (3/2018) Zamiar nabycia obligacji serii A/2015 celem umorzenia

 • 25.01.2018 12:22

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (2/2018) Harmonogram raportów okresowych w 2018 r.

 • 22.01.2018 17:51

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2018) Umowy o kredyt z Alior Bank S.A.

 • 27.12.2017 12:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (26/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki "ELZAB" S.A.

 • 27.12.2017 12:43

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (25/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki "ELZAB" S.A.

 • 21.12.2017 21:27

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (24/2017) Zbycie akcji własnych Spółki "ELZAB" S.A.

 • 21.12.2017 13:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (23/2017) Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 15.11.2017 18:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 22.09.2017 14:44

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (22/2017) Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 17.08.2017 22:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 10.08.2017 13:28

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (21/2017) Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.08.2017 15:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (20/2017) Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu

 • 02.08.2017 17:14

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (19/2017) Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.07.2017 16:56

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (17/2017) Korekta raportu 17/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 30.06.2017 18:57

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (18/2017) Udzielenie Prokury

 • 30.06.2017 18:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (17/2017) Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 18:46

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (16/2017) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 18:44

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (15/2017) Podział wyniku Spółki ELZAB S.A. za rok 2016

 • 30.06.2017 18:42

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (14/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 18:41

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (13/2017) Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

 • 30.06.2017 13:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (12/2017) Rezygnacja członka Zarządu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 13:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (11/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 13:17

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (10/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 23.06.2017 15:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (9/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 01.06.2017 21:56

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 01.06.2017 21:35

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (7/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2016

 • 01.06.2017 21:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (6/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 01.06.2017 21:28

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (5/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 15.05.2017 17:38

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 04.05.2017 20:30

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (4/2017) Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji

 • 17.03.2017 18:52

  Elzab nie planuje wypłaty dywidendy za zeszły rok

 • 17.03.2017 18:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016

 • 17.03.2017 17:14

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 17:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 01.02.2017 10:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (2/2017) Korekta numeracji raportów bieżących

 • 31.01.2017 20:30

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2017) Harmonogram raportów okresowych w 2017 roku

 • 02.01.2017 18:46

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2017) Umowa licencji

 • 07.11.2016 17:40

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 17.08.2016 17:36

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 16:54

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (19/2016) Przyjęcie Polityki Informacyjnej Spółki ELZAB S.A.

 • 29.07.2016 17:26

  GPW: Komunikat - ELZAB, CITY SERVICE SE

 • 19.07.2016 15:08

  GPW: animator spółki ZUK ELZAB SA

 • 15.07.2016 21:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (18/2016) Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 14.07.2016 21:13

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (17/2016) Animator Rynku dla akcji ELZAB S.A.

 • 14.07.2016 19:26

  GPW: animator rynku dla akcji ZUK ELZAB SA

 • 01.07.2016 09:42

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2016 20:20

  Elzab wypłaci 0,52 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2016 20:11

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2016 20:10

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej "ELZAB" S.A.

 • 30.06.2016 20:08

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podział wyniku Spółki ELZAB S.A. za rok 2015

 • 30.06.2016 20:07

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 16.06.2016 12:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Rezygnacja osoby zarządzającej oraz powołanie osoby zarządzającej

 • 13.05.2016 17:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 16:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016

 • 06.05.2016 19:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie znaczączej umowy - wykup i objęcie obligacji

 • 05.05.2016 16:24

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 29.04.2016 15:09

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016

 • 14.04.2016 07:22

  Elzab może wypłacić 0,52 zł dywidendy na akcję za '15

 • 13.04.2016 21:25

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 13.04.2016 21:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu Spółki ELZAB S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2015

 • 13.04.2016 21:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wybór biegłego rewidenta

 • 31.03.2016 17:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 31.03.2016 17:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 30.03.2016 18:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A., w sprawie wypłaty zysku za rok 2015

 • 29.03.2016 13:11

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015

 • 22.02.2016 17:59

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 28.01.2016 13:09

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Harmonogram raportów okresowych w 2016 roku

 • 29.12.2015 17:59

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie umowy z Bankiem Millennium

 • 02.12.2015 17:08

  Altus TFI ma ponad 5 proc. Elzabu

 • 02.12.2015 16:58

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ELZAB S.A.

 • 06.11.2015 17:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 01.09.2015 22:31

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie umowy zbycia udziałów oraz objęcie udziałów

 • 14.08.2015 17:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.06.2015 18:04

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2015 17:59

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podział wyniku za rok 2014

 • 30.06.2015 17:59

  Elzab wypłaci 0,89 zł dywidendy na akcję za '14

 • 30.06.2015 17:49

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 25.06.2015 19:00

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podwyższenie limitu umowy wieloproduktowej w banku ING Bank Śląski S.A.

 • 11.06.2015 17:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii A/2015 Spółki ELZAB S.A.

 • 03.06.2015 16:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. obligacji na okaziciela serii A/2015 Spółki

 • 02.06.2015 18:05

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 02.06.2015 18:00

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przyjętej przez Zarząd Spółki polityki wypłaty dywidendy

 • 02.06.2015 17:55

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wybór biegłego rewidenta

 • 13.05.2015 18:06

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 07.05.2015 17:26

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.05.2015 17:42

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Rejestracja w KDPW obligacji serii A/2015

 • 06.05.2015 17:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

 • 13.04.2015 20:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.04.2015 20:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 09.04.2015 21:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Rezygnacja osoby zarządzającej i osoby nadzorującej oraz powołanie osoby zarządzającej

 • 01.04.2015 17:46

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Emisja Obligacji serii A/2015

 • 01.04.2015 10:19

  Elzab uplasował obligacje za 25 mln zł z marżą poniżej 200 pb.

 • 31.03.2015 07:42

  Elzab zwiększa pierwszą transzę emitowanych obligacji do 25 mln zł

 • 30.03.2015 22:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zwiększenie kwoty emisji, ustalenie marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji

 • 24.02.2015 06:38

  Elzab wyemituje pierwszą transzę obligacji z programu o wartości do 50 mln zł

 • 23.02.2015 21:24

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji i emisji obligacji oraz zawarcie umowy programowej

 • 20.02.2015 17:57

  Elzab może wypłacić ok. 0,8 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

 • 20.02.2015 17:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 19.02.2015 17:36

  Elzab ma zgodę rady nadzorczej na emisję obligacji o wartości do 50 mln zł

 • 19.02.2015 17:21

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przyjęcie programu emisji i emisję obligacji

 • 27.01.2015 12:03

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Harmonogram raportów okresowych w 2015 r.

 • 27.01.2015 07:26

  Elzab przyjął politykę dywidendy; za '14 wypłaci 50 proc. zysku netto grupy

 • 26.01.2015 23:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie rekomendacji w przedmiocie wypłaty zysku za rok obrotowy 2014 r.

 • 26.01.2015 23:23

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

 • 05.01.2015 17:49

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Millennium

 • 16.12.2014 14:33

  ELZAB SA korekta - nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy

 • 16.12.2014 08:09

  Elzab objął 47 proc. udziałów w Comp Centrum Innowacji

 • 16.12.2014 07:57

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy

 • 11.12.2014 07:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 10.12.2014 20:44

  Elzab nabył autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i oprogramowania za 3,3 mln GBP

 • 01.12.2014 14:47

  Elzab może w grudniu ogłosić politykę dywidendową - źródło

 • 28.11.2014 21:10

  Comp planuje dalszą sprzedaż akcji Elzabu, chce utrzymać jednak powyżej 66 proc.

 • 28.11.2014 18:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - zawarcie umowy z jednostką zależną od emitenta

 • 07.11.2014 12:40

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 05.11.2014 17:27

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 03.10.2014 17:40

  ELZAB SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 03.10.2014 17:25

  ELZAB SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 03.10.2014 17:24

  ELZAB SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 03.10.2014 17:23

  ELZAB SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 03.10.2014 17:19

  ELZAB SA zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 01.10.2014 19:02

  Comp nie planuje dalszej sprzedaży akcji Elzabu (aktl.)

 • 01.10.2014 13:16

  Elzab może przyjąć stałą politykę dywidendową

 • 01.10.2014 09:43

  Comp nie planuje dalszej sprzedaży akcji Elzabu

 • 01.10.2014 07:58

  Comp sprzedaje 783.000 akcji Elzabu po 15 zł za papier

 • 11.08.2014 12:45

  Elzab w III kw. 2014 r. spodziewa się kontynuacji wysokiej sprzedaży eksportowej

 • 08.08.2014 17:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.07.2014 07:34

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.06.2014 17:56

  ELZAB SA znaczący akcjonariusze na ZWZ

 • 30.06.2014 17:55

  ELZAB SA przeznaczenie zysku za rok 2013

 • 30.06.2014 17:53

  ELZAB SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 30.06.2014 17:50

  ELZAB SA wybór zarządu na kolejną kadencję

 • 27.06.2014 19:37

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 03.06.2014 22:36

  ELZAB SA zawarcie umowy na dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • 30.05.2014 19:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 29.05.2014 16:04

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 28.05.2014 17:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA wybór audytora

 • 27.05.2014 12:17

  Comp od '15 może wypłacać dywidendę i skupować akcje, podobnie może być w Elzabie

 • 07.05.2014 17:35

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 18:56

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski

 • 30.04.2014 14:28

  Elzab zadowolony z I kw., liczy na poprawę wyników w całym '14

 • 17.04.2014 07:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 26.03.2014 17:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 26.03.2014 17:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 24.03.2014 10:42

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy- korekta raportu 8/2014

 • 03.03.2014 14:59

  Comp bierze pod uwagę możliwość wypłaty dywidendy za '13 lub buyback

 • 20.02.2014 17:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 17.02.2014 14:12

  Elzab w pozytywnym scenariuszu może zdobyć 30 proc. węgierskiego rynku urządzeń fiskalnych (wywiad)

 • 14.02.2014 18:51

  ELZAB SA aneks do umowy z Bankiem Millennium

 • 12.02.2014 17:30

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 29.01.2014 17:55

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA wybór prezydium rady nadzorczej i wybór członków komitetu audytu

 • 29.01.2014 17:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA harmonogram raportów okresowych w 2014

 • 29.01.2014 17:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.01.2014 17:49

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.01.2014 17:48

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.12.2013 06:12

  ZUK ELZAB SA znaczący akcjonariusze na NWZA

 • 30.12.2013 06:07

  ZUK ELZAB SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 20.12.2013 14:54

  ELZAB SA aneks do umowy z ING Bank Śląski SA

 • 30.08.2013 17:58

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki

 • 28.08.2013 19:05

  ELZAB SA nabycie akcji własnych

 • 16.08.2013 19:57

  ELZAB SA oferta zakupu akcji własnych

 • 16.08.2013 17:20

  Elzab ogłosił ofertę zakupu do 806.852 akcji własnych po 4 zł za papier

 • 14.08.2013 21:17

  ELZAB SA przyjęcie programu nabycia akcji własnych

 • 09.08.2013 17:50

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 26.07.2013 16:00

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 28.06.2013 20:48

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA znaczący akcjonariusze na ZWZA

 • 28.06.2013 18:57

  ELZAB SA przeznaczenie zysku za 2012 r.

 • 28.06.2013 18:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - uchwały podjęte na ZWZ

 • 08.05.2013 16:24

  Elzab spodziewa się rekordowych wyników w 2013 r.

 • 08.05.2013 16:01

  W I kw. 2013 r. zarejestrowano około 117 tys. kas fiskalnych - MF

 • 07.05.2013 17:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 23.04.2013 15:01

  Posnet szacuje, że po I kw. utrzymuje największy udziału w rynku urządzeń fiskalnych