Elzab SA

skrót: ELZ

Ostatnie notowanie z: 17.01.2020 13:44

Aktualny kurs3   0 %0 zł
Otwarcie30,00%
Minimum30,00%
Maksimum30,00%
Wolumen (szt.) 401
Kurs odniesienia3
Widełki dolne2,70
Widełki górne3,30
Obroty (tyś. zł)1
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0002,92
21 3432,90
12 6252,86
15902,84
14982,82
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,009 355 4
3,24440 1
3,30667 1
3,501 426 1
3,98200 1
Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą kas i drukarek fiskalnych oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów do systemów sprzedaży: wag, szuflad kasowych, czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet i innych. Integruje także systemy rejestracji sprzedaży, prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Comp SA12 246 63975,89%12 320 43977,60%
Rockbridge TFI SAportfele; wraz z funduszami Altus TFI SA1 513 6879,38%1 513 6879,53%
Elzab SA405 6622,51%405 6622,68%
Altus TFI SAporfele142 2730,88%142 2730,90%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 16.01.2020 17:25

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2020) Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej

 • 29.11.2019 17:10

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (21/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.11.2019 17:09

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (20/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 19.11.2019 17:10

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (19/2019) Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A.

 • 15.11.2019 17:28

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 16.08.2019 20:21

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 14.08.2019 15:25

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 31.05.2019 17:09

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 31.05.2019 17:07

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (10/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018

 • 29.03.2019 17:50

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 17:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 17:39

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (6/2019) Rezygnacja z funkcji Prokurenta Spółki ELZAB S.A.

 • 29.03.2019 17:36

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (5/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018

 • 14.03.2019 18:11

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (4/2019) Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 27.02.2019 19:15

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (3/2019) Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 29.01.2019 15:33

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (2/2019) Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku dla akcji Spółki ELZAB S.A.

 • 25.01.2019 15:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2019) Harmonogram raportów okresowych w 2019 r.

 • 14.12.2018 18:02

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (31/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 13.12.2018 19:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (30/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 09.11.2018 17:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 07.11.2018 13:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (29/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018

 • 11.10.2018 17:25

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (28/2018) Znaczący akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 11.10.2018 17:23

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (27/2018) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 11.10.2018 17:22

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (26/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 11.10.2018 17:21

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (25/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 13.09.2018 17:24

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (24/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A,

 • 13.09.2018 17:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (23/2018) Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A.

 • 30.08.2018 15:54

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (22/2018) spłata kredytów w Alior S.A.

 • 27.08.2018 19:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (21/2018) Zawarcie umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 24.08.2018 17:40

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.08.2018 13:36

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (20/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

 • 18.07.2018 21:01

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (19/2018) Wybór audytora Spółki ELZAB S.A.

 • 29.06.2018 17:51

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (18/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 29.06.2018 17:40

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (17/2018) Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 29.06.2018 17:39

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (16/2018) Przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki ELZAB S.A. za rok 2017

 • 29.06.2018 17:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 30.05.2018 15:41

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 25.05.2018 19:07

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (13/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017

 • 15.05.2018 19:35

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 17:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (12/2018) Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji

 • 23.04.2018 18:24

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.04.2018 18:22

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 18:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (11/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017

 • 18.04.2018 17:29

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (10/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 14.03.2018 17:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 27.02.2018 18:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (8/2018) Umorzenie obligacji serii A/2015 przez KDPW

 • 15.02.2018 16:39

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (7/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

 • 12.02.2018 13:54

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (6/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

 • 09.02.2018 14:42

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (5/2018) Informacja o ustanowieniu zastawu rejestrowego na zabezpieczenie umowy o kredyt w Alior Bank S.A.

 • 08.02.2018 18:23

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (4/2018) Nabycie własnych obligacji serii A/2015 celem ich umorzenia

 • 05.02.2018 19:27

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (3/2018) Zamiar nabycia obligacji serii A/2015 celem umorzenia

 • 25.01.2018 12:22

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (2/2018) Harmonogram raportów okresowych w 2018 r.

 • 22.01.2018 17:51

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2018) Umowy o kredyt z Alior Bank S.A.

 • 27.12.2017 12:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (26/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki "ELZAB" S.A.

 • 27.12.2017 12:43

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (25/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki "ELZAB" S.A.

 • 21.12.2017 21:27

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (24/2017) Zbycie akcji własnych Spółki "ELZAB" S.A.

 • 21.12.2017 13:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (23/2017) Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 15.11.2017 18:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 22.09.2017 14:44

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (22/2017) Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 17.08.2017 22:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 10.08.2017 13:28

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (21/2017) Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.08.2017 15:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (20/2017) Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu

 • 02.08.2017 17:14

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (19/2017) Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.07.2017 16:56

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (17/2017) Korekta raportu 17/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 30.06.2017 18:57

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (18/2017) Udzielenie Prokury

 • 30.06.2017 18:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (17/2017) Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 18:46

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (16/2017) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 18:44

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (15/2017) Podział wyniku Spółki ELZAB S.A. za rok 2016

 • 30.06.2017 18:42

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (14/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 18:41

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (13/2017) Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

 • 30.06.2017 13:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (12/2017) Rezygnacja członka Zarządu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 13:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (11/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2017 13:17

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (10/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 23.06.2017 15:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (9/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

 • 01.06.2017 21:56

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 01.06.2017 21:35

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (7/2017) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2016

 • 01.06.2017 21:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (6/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 01.06.2017 21:28

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (5/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 15.05.2017 17:38

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 04.05.2017 20:30

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (4/2017) Zawarcie umowy - wykup i objęcie obligacji

 • 17.03.2017 18:52

  Elzab nie planuje wypłaty dywidendy za zeszły rok

 • 17.03.2017 18:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016

 • 17.03.2017 17:14

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 17:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 01.02.2017 10:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (2/2017) Korekta numeracji raportów bieżących

 • 31.01.2017 20:30

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2017) Harmonogram raportów okresowych w 2017 roku

 • 02.01.2017 18:46

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2017) Umowa licencji

 • 07.11.2016 17:40

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 17.08.2016 17:36

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 16:54

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (19/2016) Przyjęcie Polityki Informacyjnej Spółki ELZAB S.A.

 • 29.07.2016 17:26

  GPW: Komunikat - ELZAB, CITY SERVICE SE

 • 19.07.2016 15:08

  GPW: animator spółki ZUK ELZAB SA

 • 15.07.2016 21:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (18/2016) Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 14.07.2016 21:13

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (17/2016) Animator Rynku dla akcji ELZAB S.A.

 • 14.07.2016 19:26

  GPW: animator rynku dla akcji ZUK ELZAB SA

 • 01.07.2016 09:42

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2016 20:20

  Elzab wypłaci 0,52 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2016 20:11

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2016 20:10

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej "ELZAB" S.A.

 • 30.06.2016 20:08

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podział wyniku Spółki ELZAB S.A. za rok 2015

 • 30.06.2016 20:07

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 16.06.2016 12:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Rezygnacja osoby zarządzającej oraz powołanie osoby zarządzającej

 • 13.05.2016 17:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 16:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016

 • 06.05.2016 19:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie znaczączej umowy - wykup i objęcie obligacji

 • 05.05.2016 16:24

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 29.04.2016 15:09

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016

 • 14.04.2016 07:22

  Elzab może wypłacić 0,52 zł dywidendy na akcję za '15

 • 13.04.2016 21:25

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 13.04.2016 21:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu Spółki ELZAB S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2015

 • 13.04.2016 21:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wybór biegłego rewidenta

 • 31.03.2016 17:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 31.03.2016 17:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 30.03.2016 18:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A., w sprawie wypłaty zysku za rok 2015

 • 29.03.2016 13:11

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015

 • 22.02.2016 17:59

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 28.01.2016 13:09

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Harmonogram raportów okresowych w 2016 roku

 • 29.12.2015 17:59

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie umowy z Bankiem Millennium

 • 02.12.2015 17:08

  Altus TFI ma ponad 5 proc. Elzabu

 • 02.12.2015 16:58

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ELZAB S.A.

 • 06.11.2015 17:19

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 01.09.2015 22:31

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie umowy zbycia udziałów oraz objęcie udziałów

 • 14.08.2015 17:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.06.2015 18:04

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

 • 30.06.2015 17:59

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podział wyniku za rok 2014

 • 30.06.2015 17:59

  Elzab wypłaci 0,89 zł dywidendy na akcję za '14

 • 30.06.2015 17:49

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

 • 25.06.2015 19:00

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podwyższenie limitu umowy wieloproduktowej w banku ING Bank Śląski S.A.

 • 11.06.2015 17:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii A/2015 Spółki ELZAB S.A.

 • 03.06.2015 16:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. obligacji na okaziciela serii A/2015 Spółki

 • 02.06.2015 18:05

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

 • 02.06.2015 18:00

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przyjętej przez Zarząd Spółki polityki wypłaty dywidendy

 • 02.06.2015 17:55

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wybór biegłego rewidenta

 • 13.05.2015 18:06

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 07.05.2015 17:26

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.05.2015 17:42

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Rejestracja w KDPW obligacji serii A/2015

 • 06.05.2015 17:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

 • 13.04.2015 20:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.04.2015 20:12

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 09.04.2015 21:20

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Rezygnacja osoby zarządzającej i osoby nadzorującej oraz powołanie osoby zarządzającej

 • 01.04.2015 17:46

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Emisja Obligacji serii A/2015

 • 01.04.2015 10:19

  Elzab uplasował obligacje za 25 mln zł z marżą poniżej 200 pb.

 • 31.03.2015 07:42

  Elzab zwiększa pierwszą transzę emitowanych obligacji do 25 mln zł

 • 30.03.2015 22:16

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zwiększenie kwoty emisji, ustalenie marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji

 • 24.02.2015 06:38

  Elzab wyemituje pierwszą transzę obligacji z programu o wartości do 50 mln zł

 • 23.02.2015 21:24

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji i emisji obligacji oraz zawarcie umowy programowej

 • 20.02.2015 17:57

  Elzab może wypłacić ok. 0,8 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

 • 20.02.2015 17:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 19.02.2015 17:36

  Elzab ma zgodę rady nadzorczej na emisję obligacji o wartości do 50 mln zł

 • 19.02.2015 17:21

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przyjęcie programu emisji i emisję obligacji

 • 27.01.2015 12:03

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Harmonogram raportów okresowych w 2015 r.

 • 27.01.2015 07:26

  Elzab przyjął politykę dywidendy; za '14 wypłaci 50 proc. zysku netto grupy

 • 26.01.2015 23:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie rekomendacji w przedmiocie wypłaty zysku za rok obrotowy 2014 r.

 • 26.01.2015 23:23

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

 • 05.01.2015 17:49

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Millennium

 • 16.12.2014 14:33

  ELZAB SA korekta - nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy

 • 16.12.2014 08:09

  Elzab objął 47 proc. udziałów w Comp Centrum Innowacji

 • 16.12.2014 07:57

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy

 • 11.12.2014 07:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 10.12.2014 20:44

  Elzab nabył autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i oprogramowania za 3,3 mln GBP

 • 01.12.2014 14:47

  Elzab może w grudniu ogłosić politykę dywidendową - źródło

 • 28.11.2014 21:10

  Comp planuje dalszą sprzedaż akcji Elzabu, chce utrzymać jednak powyżej 66 proc.

 • 28.11.2014 18:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - zawarcie umowy z jednostką zależną od emitenta

 • 07.11.2014 12:40

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 05.11.2014 17:27

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 03.10.2014 17:40

  ELZAB SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 03.10.2014 17:25

  ELZAB SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 03.10.2014 17:24

  ELZAB SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 03.10.2014 17:23

  ELZAB SA zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 03.10.2014 17:19

  ELZAB SA zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 01.10.2014 19:02

  Comp nie planuje dalszej sprzedaży akcji Elzabu (aktl.)

 • 01.10.2014 13:16

  Elzab może przyjąć stałą politykę dywidendową

 • 01.10.2014 09:43

  Comp nie planuje dalszej sprzedaży akcji Elzabu

 • 01.10.2014 07:58

  Comp sprzedaje 783.000 akcji Elzabu po 15 zł za papier

 • 11.08.2014 12:45

  Elzab w III kw. 2014 r. spodziewa się kontynuacji wysokiej sprzedaży eksportowej

 • 08.08.2014 17:34

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.07.2014 07:34

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.06.2014 17:56

  ELZAB SA znaczący akcjonariusze na ZWZ

 • 30.06.2014 17:55

  ELZAB SA przeznaczenie zysku za rok 2013

 • 30.06.2014 17:53

  ELZAB SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 30.06.2014 17:50

  ELZAB SA wybór zarządu na kolejną kadencję

 • 27.06.2014 19:37

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 03.06.2014 22:36

  ELZAB SA zawarcie umowy na dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • 30.05.2014 19:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

 • 29.05.2014 16:04

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 28.05.2014 17:45

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA wybór audytora

 • 27.05.2014 12:17

  Comp od '15 może wypłacać dywidendę i skupować akcje, podobnie może być w Elzabie

 • 07.05.2014 17:35

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 06.05.2014 18:56

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski

 • 30.04.2014 14:28

  Elzab zadowolony z I kw., liczy na poprawę wyników w całym '14

 • 17.04.2014 07:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 26.03.2014 17:47

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 26.03.2014 17:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 24.03.2014 10:42

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy- korekta raportu 8/2014

 • 03.03.2014 14:59

  Comp bierze pod uwagę możliwość wypłaty dywidendy za '13 lub buyback

 • 20.02.2014 17:18

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 17.02.2014 14:12

  Elzab w pozytywnym scenariuszu może zdobyć 30 proc. węgierskiego rynku urządzeń fiskalnych (wywiad)

 • 14.02.2014 18:51

  ELZAB SA aneks do umowy z Bankiem Millennium

 • 12.02.2014 17:30

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 29.01.2014 17:55

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA wybór prezydium rady nadzorczej i wybór członków komitetu audytu

 • 29.01.2014 17:53

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA harmonogram raportów okresowych w 2014

 • 29.01.2014 17:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.01.2014 17:49

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.01.2014 17:48

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.12.2013 06:12

  ZUK ELZAB SA znaczący akcjonariusze na NWZA

 • 30.12.2013 06:07

  ZUK ELZAB SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 20.12.2013 14:54

  ELZAB SA aneks do umowy z ING Bank Śląski SA

 • 30.08.2013 17:58

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA zawiadomienie o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki

 • 28.08.2013 19:05

  ELZAB SA nabycie akcji własnych

 • 16.08.2013 19:57

  ELZAB SA oferta zakupu akcji własnych

 • 16.08.2013 17:20

  Elzab ogłosił ofertę zakupu do 806.852 akcji własnych po 4 zł za papier

 • 14.08.2013 21:17

  ELZAB SA przyjęcie programu nabycia akcji własnych

 • 09.08.2013 17:50

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 26.07.2013 16:00

  ELZAB SA zawarcie znaczącej umowy

 • 28.06.2013 20:48

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA znaczący akcjonariusze na ZWZA

 • 28.06.2013 18:57

  ELZAB SA przeznaczenie zysku za 2012 r.

 • 28.06.2013 18:37

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - uchwały podjęte na ZWZ

 • 08.05.2013 16:24

  Elzab spodziewa się rekordowych wyników w 2013 r.

 • 08.05.2013 16:01

  W I kw. 2013 r. zarejestrowano około 117 tys. kas fiskalnych - MF

 • 07.05.2013 17:52

  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 23.04.2013 15:01

  Posnet szacuje, że po I kw. utrzymuje największy udziału w rynku urządzeń fiskalnych