Elektrotim SA

skrót: ELT

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 09:00

Aktualny kurs3,79   0,26 %0,01 zł
Otwarcie3,790,26%
Minimum3,790,26%
Maksimum3,790,26%
Wolumen (szt.) 20
Kurs odniesienia3,78
Widełki dolne3,42
Widełki górne4,16
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1203,79
42 5653,70
18523,62
15803,61
11 0003,57
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,7960 3
3,8450 5
3,881 950 1
3,89232 1
3,9050 5
Spółka wykonuje sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe, integruje systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej, produkuje rozdzielnice elektryczne średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych i inżynierii ruchu drogowego, zarządza przedsięwzięciami budowlanymi oraz projektuje sieci i instalacje elektryczne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Folta Krzysztofwraz z Ewą Folta2 004 36420,08%2 004 36420,08%
Wieczorkowski Krzysztof1 319 53413,22%1 319 53413,22%
Aviva OFEportfel979 2369,80%979 2369,80%
Nowakowski Mirosław607 0005,99%607 0005,99%
Nationale-Nederlanden PTE SAportfel584 2445,85%584 2445,85%

Kategoria • 08.10.2019 14:25

  ELEKTROTIM SA (31/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2019r.

 • 08.10.2019 14:22

  ELEKTROTIM SA (30/2019) Powołanie Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 08.10.2019 14:21

  ELEKTROTIM SA (29/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2019r.

 • 04.10.2019 12:49

  ELEKTROTIM SA (28/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 04.10.2019 11:48

  ELEKTROTIM SA (27/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 02.10.2019 12:42

  ELEKTROTIM SA (25/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 01.10.2019 11:45

  ELEKTROTIM SA (26/2019) Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 13.09.2019 14:28

  Elektrotim na koniec '19 zakłada radykalną poprawę wyników i osiągnięcie zysku

 • 12.09.2019 10:50

  ELEKTROTIM SA (24/2019) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

 • 12.09.2019 06:28

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.09.2019 13:10

  ELEKTROTIM SA (23/2019) Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział w Legnicy

 • 04.09.2019 11:52

  ELEKTROTIM SA (22/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 08.10.2019r.

 • 03.09.2019 15:50

  ELEKTROTIM SA (21/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 03.09.2019 15:49

  ELEKTROTIM SA (20/2019) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 28.08.2019 15:50

  Oferta konsorcjum Elektrotimu za 22 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Tauronu

 • 28.08.2019 15:42

  ELEKTROTIM SA (19/2019) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

 • 16.08.2019 13:44

  ELEKTROTIM SA (18/2019) Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział w Tarnowie

 • 17.01.2019 09:08

  ELEKTROTIM SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2019

 • 02.01.2019 14:13

  ELEKTROTIM SA (1/2019) Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z Eltrako Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

 • 23.11.2018 14:36

  Elektrotim spodziewa się dodatnich wyników w IV kw. i stawia na poprawę marż w 2019 r.

 • 22.11.2018 06:28

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 17:12

  Strategia Elektrotimu zakłada na 2022 r. 340-400 mln zł przychodów grupy

 • 13.11.2018 16:59

  ELEKTROTIM SA (40/2018) Zatwierdzenie Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022

 • 13.11.2018 12:59

  ELEKTROTIM SA (39/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.11.2018r.

 • 13.11.2018 12:20

  ELEKTROTIM SA (38/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.11.2018r.

 • 25.10.2018 06:52

  ELEKTROTIM SA (37/2018) Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połaczeniu ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

 • 15.10.2018 07:47

  Altus TFI zmniejszył udział w Elektrotimie poniżej progu 5 proc.

 • 15.10.2018 07:33

  ELEKTROTIM SA (36/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej iczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 10.10.2018 14:48

  ELEKTROTIM SA (35/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% akcji i głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 10.10.2018 10:15

  ELEKTROTIM SA (34/2018) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połaczeniu ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

 • 10.10.2018 09:43

  ELEKTROTIM SA (33/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.11.2018r.

 • 10.10.2018 08:41

  ELEKTROTIM SA (32/2018) Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o., spółką z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 09.10.2018 12:52

  ELEKTROTIM SA (31/2018) Informacja o nabyciu przez ELEKTROTIM S.A. pozostałych udziałów spółki zależnej (Eltrako Sp. z o.o.) oraz o podjęciu przez ELEKTROTIM S.A. działań zmierzających do połączenia się z ww. spółką zależną.

 • 25.09.2018 18:10

  ELEKTROTIM SA (30/2018) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą oraz zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 24.09.2018 13:10

  ELEKTROTIM SA (29/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 17.09.2018 14:56

  ELEKTROTIM SA (28/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 14.09.2018 13:29

  ELEKTROTIM SA (27/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 13.09.2018 13:23

  ELEKTROTIM SA (26/2018) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

 • 13.09.2018 08:07

  ELEKTROTIM SA (25/2018) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

 • 12.09.2018 09:55

  ELEKTROTIM SA (24/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 10.09.2018 12:57

  ELEKTROTIM SA (23/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 06.09.2018 16:54

  Elektrotim spodziewa się w II poł. 2018 r. dwucyfrowego wzrostu przychodów

 • 06.09.2018 14:27

  ELEKTROTIM SA (22/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 06.09.2018 06:27

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 14:41

  ELEKTROTIM SA (21/2018) Informacja o zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

 • 27.07.2018 10:32

  ELEKTROTIM SA (20/2018) Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego

 • 27.07.2018 08:46

  ELEKTROTIM SA (19/2018) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

 • 16.07.2018 15:01

  ELEKTROTIM SA (18/2018) Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 28.06.2018 13:24

  ELEKTROTIM SA (17/2018) Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

 • 27.06.2018 16:14

  ELEKTROTIM SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 27.06.2018r.

 • 27.06.2018 15:35

  ELEKTROTIM SA (15/2018) Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 27.06.2018 15:21

  ELEKTROTIM SA (14/2018) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 27.06.2018r.

 • 13.06.2018 13:54

  ELEKTROTIM SA (13/2018) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 12.06.2018 15:23

  ELEKTROTIM SA (12/2018) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 04.06.2018 14:55

  ELEKTROTIM SA (11/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 30.05.2018 09:30

  ELEKTROTIM SA (10/2018) Informacja o zawiązaniu przez ELEKTROTIM S.A. rezerwy na kary umowne do umowy zawartej z AWBUD S.A.

 • 24.05.2018 12:22

  Elektrotim liczy na poprawę wyników w ‘18 i osiągnięcie zysku netto

 • 24.05.2018 11:18

  Elektrotim chce zatrzymać zysk za '17, ale planuje powrót do dywidend w przyszłości

 • 24.05.2018 06:21

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.05.2018 12:26

  ELEKTROTIM SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 27.06.2018r.

 • 22.05.2018 17:00

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.05.2018 16:54

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.05.2018 16:50

  ELEKTROTIM SA (8/2018) Korekta raportów rocznych za rok 2017 opublikowanych w dniu 30 kwietnia 2018 r. - uzupełnienie o ocenę sprawozdań przez Radę Nadzorczą

 • 30.04.2018 06:04

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.04.2018 05:59

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.04.2018 08:48

  ELEKTROTIM SA (7/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 13.04.2018 10:10

  ELEKTROTIM SA (6/2018) Informacja o otwarciu sprawozdania finansowego za rok 2017 spółki MAWILUX S.A. z Grupy Kapitałowej

 • 28.02.2018 14:16

  ELEKTROTIM SA (5/2018) Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z MAWILUX S.A. (spółka przejmowana)

 • 30.01.2018 14:58

  ELEKTROTIM SA (4/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 30.01.2018 12:16

  ELEKTROTIM SA (3/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 15.01.2018 10:35

  ELEKTROTIM SA (2/2018) Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.

 • 12.01.2018 12:12

  ELEKTROTIM SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2018

 • 29.12.2017 13:49

  ELEKTROTIM SA (28/2017) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.

 • 29.12.2017 13:07

  ELEKTROTIM SA (27/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 30.01.2018r.

 • 29.12.2017 12:13

  ELEKTROTIM SA (26/2017) Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A., spółką z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 15.12.2017 12:08

  ELEKTROTIM SA (25/2017) Informacja o podjęciu przez ELEKTROTIM S.A. działań zmierzających do połączenia ze spółką zależną Emitenta tj. z MAWILUX S.A.

 • 28.11.2017 12:01

  Grupa Elektrotim liczy na dodatnie wyniki finansowe w całym ’17 - prezes

 • 16.11.2017 06:07

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 14.09.2017 10:35

  Elektrotim liczy na dodatni EBIT i zysk netto w całym 2017

 • 14.09.2017 06:04

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 18.08.2017 13:25

  ELEKTROTIM SA (24/2017) Informacja o zawarciu Aneksu do umowy z Nestle Polska S.A. z/s w Warszawie - drugi etap inwestycji dot. zakładu produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

 • 21.07.2017 07:55

  ELEKTROTIM SA (23/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 31.05.2017 07:28

  ELEKTROTIM SA (22/2017) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zwiększeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 26.05.2017 16:11

  ELEKTROTIM SA (21/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

 • 26.05.2017 15:47

  ELEKTROTIM SA (20/2017) Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. z dnia 26.05.2017r. dwóch punktów porządku obrad

 • 26.05.2017 15:07

  ELEKTROTIM SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

 • 26.05.2017 14:09

  ELEKTROTIM SA (18/2017) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 26.05.2017 13:33

  Elektrotim wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję za '16

 • 26.05.2017 13:20

  ELEKTROTIM SA (17/2017) Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 24.05.2017 11:35

  Elektrotim liczy, że wyniki w ’17 będą lepsze niż przed rokiem

 • 20.05.2017 11:25

  ELEKTROTIM SA (16/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 18.05.2017 07:22

  ELEKTROTIM SA (15/2017) Projekt uchwały zamiennej do uchwały dot. przyjęcia porządku obrad na WZA ELEKTROTIM S.A. na 26.05.2017r. - autopoprawka Zarządu

 • 18.05.2017 06:29

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 11:25

  ELEKTROTIM SA (14/2017) Kandydatura na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 08.05.2017 09:25

  ELEKTROTIM SA (13/2017) Informacja o zawarciu umowy z Nestle Polska S.A. z/s w Warszawie - pierwszy etap inwestycji dot. zakładu produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

 • 05.05.2017 11:46

  ELEKTROTIM SA (12/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

 • 27.04.2017 06:32

  ELEKTROTIM SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 26.05.2017r.

 • 27.04.2017 06:26

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.04.2017 06:23

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.04.2017 13:42

  Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję za '16

 • 13.04.2017 13:36

  ELEKTROTIM SA (10/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 11.04.2017 11:35

  ELEKTROTIM SA (9/2017) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Nestle Polska S.A., Oddział Purina

 • 11.04.2017 08:38

  ELEKTROTIM SA (8/2017) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę MAWILUX S.A. z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM z 12. TOL w Warszawie (konsorcjum ze Strabag Sp. z o.o.)

 • 22.03.2017 10:33

  Oferta konsorcjum ze spółką zależną Elektrotimu, warta 54 mln zł - najkorzystniejsza

 • 22.03.2017 10:21

  ELEKTROTIM SA (7/2017) Informacja o wyborze oferty MAWILUX S.A. - spółki z Grupy ELEKTROTIM, złożonej w konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie

 • 08.03.2017 08:40

  ELEKTROTIM SA (6/2017) Informacja o zawarciu umowy z Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (spółka z Grupy LOKUM Deweloper)

 • 06.03.2017 11:45

  DM mBanku obniża rekomendację dla Elektrotimu i Ronsona do "niedoważaj"

 • 16.02.2017 07:34

  ELEKTROTIM SA (5/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 27.01.2017 12:47

  Elektrotim zawiązał 1,95 mln zł rezerwy z tytułu kar umownych

 • 27.01.2017 12:26

  ELEKTROTIM SA (4/2017) Informacja o zawiązaniu przez ELEKTROTIM S.A. rezerwy na kary umowne do umowy zawartej z Wojskowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu

 • 11.01.2017 13:30

  ELEKTROTIM SA (3/2017) Nabycie przez ELEKTROTIM S.A. udziałów spółki Enamor System Sp. z o.o. z/s w Gdańsku

 • 11.01.2017 12:10

  ELEKTROTIM SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2017

 • 05.01.2017 11:53

  ELEKTROTIM SA (1/2017) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez LOKUM Deweloper

 • 22.12.2016 10:47

  Elektrotim chce kupić większość udziałów w spółce Enamor System

 • 22.12.2016 10:34

  ELEKTROTIM SA (43/2016) Zawarcie umowy inwestycyjnej dot.. nabycia udziałów przez ELEKTROTIM S.A.

 • 18.11.2016 11:55

  Zarząd Elektrotimu chce wypłaty dywidendy za 2016 r.

 • 09.11.2016 06:36

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 12:02

  ELEKTROTIM SA (42/2016) Informacja o zawarciu umów przez spółkę ZEUS S.A. z Grupy ELEKTROTIM z Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z/s w Warszawie

 • 12.10.2016 10:19

  ELEKTROTIM SA (41/2016) Informacja o wyborze ofert spółki z Grupy ELEKTROTIM, ZEUS S.A., jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z/s w Warszawie

 • 29.09.2016 11:41

  ELEKTROTIM SA (40/2016) Informacja o zawarciu umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. dot. Oddziału w Bydgoszczy

 • 23.09.2016 13:30

  ELEKTROTIM SA (39/2016) Informacja o zawarciu umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 21.09.2016 12:04

  ELEKTROTIM SA (38/2016) Informacja o zawarciu umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. dot. Oddziału PSE w Poznaniu

 • 14.09.2016 13:47

  ELEKTROTIM SA (37/2016) Informacja o zawarciu umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. dot. Oddziału PSE w Katowicach

 • 07.09.2016 10:05

  Elektrotim zakłada, że wyniki w ’16 będą słabsze niż przed rokiem

 • 02.09.2016 10:59

  ELEKTROTIM SA (36/2016) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez KGHM Polska Miedź S.A.

 • 05.08.2016 15:47

  ELEKTROTIM SA (35/2016) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 05.08.2016 15:29

  Oferta konsorcjum z Elektrotimem za ok. 23 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PSE

 • 04.08.2016 09:20

  ELEKTROTIM SA (34/2016) Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 25.07.2016 15:25

  ELEKTROTIM SA (33/2016) Tekst jednolity Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 21.07.2016 12:41

  ELEKTROTIM SA (32/2016) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 18.07.2016 13:05

  ELEKTROTIM SA (31/2016) Nabycie 10% akcji MAWILUX S.A. - spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 01.07.2016 12:20

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 30.06.2016 12:16

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 15.06.2016 12:21

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 15.06.2016 08:07

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi Głogów

 • 13.06.2016 13:43

  ELEKTROTIM SA Odwołanie Prokurenta Spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 09.06.2016 10:35

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 08.06.2016 12:36

  ELEKTROTIM SA Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 08.06.2016 12:36

  ELEKTROTIM SA Treść uchwał podjętych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.06.2016r.

 • 08.06.2016 12:34

  ELEKTROTIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.06.2016r.

 • 07.06.2016 13:48

  Elektrotim wypłaci 1,24 zł dywidendy na akcję za '15

 • 07.06.2016 13:36

  ELEKTROTIM SA Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 04.06.2016 08:49

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

 • 31.05.2016 13:25

  ELEKTROTIM SA Kandydatura do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 31.05.2016 12:14

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 25.05.2016 15:44

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 24.05.2016 12:46

  ELEKTROTIM SA Projekt Statutu ELEKTROTIM S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z planowanymi zmianami (uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2016 - ogłoszenie o WZA na dzień 07.06.2016r.)

 • 24.05.2016 10:54

  ELEKTROTIM SA Kandydatura do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 20.05.2016 13:52

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

 • 19.05.2016 11:33

  Backlog Elektrotimu po I kw. to 250 mln zł, z tego 180-200 mln zł na ‘16

 • 16.05.2016 06:41

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 11:08

  ELEKTROTIM SA Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu

 • 25.04.2016 13:39

  ELEKTROTIM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 07.06.2016r.

 • 21.04.2016 06:48

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.04.2016 06:46

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 20.04.2016 15:52

  ELEKTROTIM SA Powołanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. VIII. kadencji

 • 01.04.2016 12:48

  Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 1,24 zł dywidendy na akcję za '15

 • 01.04.2016 12:42

  ELEKTROTIM SA Rekomendacja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 11.03.2016 09:33

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu decyzji Ministerstwa Skarbu Państwa dot. udziału ELEKTROTIM S.A. w procesie prywatyzacji IASE Sp. z o.o. - zakończenie procesu prywatyzacji bez rozstrzygnięcia

 • 26.02.2016 10:57

  Elektrotim liczy, że wyniki w ’16 zbliżą się do tych z ’15 (popr.)

 • 26.02.2016 10:27

  Elektrotim liczy, że wyniki w ’16 zbliżą się do tych z ’15

 • 25.02.2016 12:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez ELEKTROTIM S.A. (w konsorcjum z ZEUS S.A., spółką zależną) z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie

 • 25.02.2016 06:40

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 19.02.2016 08:54

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. (w konsorcjum ze spółką zależną ZEUS S.A.) od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie

 • 19.02.2016 08:11

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych

 • 02.02.2016 11:41

  ELEKTROTIM SA Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu

 • 01.02.2016 12:11

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z PZU S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 27.01.2016 09:55

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

 • 14.01.2016 08:16

  ELEKTROTIM SA Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2016

 • 11.01.2016 14:18

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w ramach przetargu prowadzonego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

 • 30.12.2015 12:30

  ELEKTROTIM SA Powołanie Prokurenta Spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 30.12.2015 12:29

  ELEKTROTIM SA Odwołanie Prokurenta Spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 22.12.2015 10:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział Wałbrzych

 • 16.12.2015 10:11

  ELEKTROTIM SA Infromacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział Wałbrzych

 • 10.12.2015 09:38

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczącej umowy ubezpieczenia OC projektanta przez ELEKTROTIM S.A.

 • 08.12.2015 12:25

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 07.12.2015 12:23

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczących umów ubezpieczenia majątku ELEKTROTIM S.A.

 • 07.12.2015 12:18

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczącej umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych przez ELEKTROTIM S.A.

 • 04.12.2015 12:22

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczącej umowy ubezpieczenia OC

 • 03.12.2015 10:32

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Nestle Polska S.A.

 • 02.12.2015 12:23

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie

 • 27.11.2015 14:27

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

 • 25.11.2015 13:20

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie

 • 23.11.2015 09:51

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 18.11.2015 12:30

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

 • 18.11.2015 11:13

  Backlog Elektrotimu na koniec III kw. wynosił 292 mln zł; spółka rozmawia o akwizycji

 • 13.11.2015 15:04

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego

 • 13.11.2015 12:07

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A., tj. ZEUS S.A. z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie

 • 13.11.2015 06:38

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 12:07

  ELEKTROTIM SA Korekta raportu bieżącego nr 63/2015 z dn. 06.11.2015r. - informacja o zawarciu znaczącej umowy z KGHM ZANAM S.A.

 • 06.11.2015 13:39

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez ELEKTROTIM S.A. z KGHM ZANAM S.A.

 • 28.10.2015 11:37

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. ZEUS S.A. z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie

 • 16.10.2015 10:05

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 16.10.2015 09:35

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zobowiązaną

 • 15.10.2015 10:37

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zobowiązaną

 • 14.10.2015 10:13

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zobowiązaną

 • 06.10.2015 17:44

  ELEKTROTIM SA Objęcie nowych udziałów przez ELEKTROTIM S.A. w spółce Eltrako Sp. z o.o. z/s w Gliwicach

 • 01.10.2015 12:51

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 29.09.2015 11:04

  ELEKTROTIM SA Wybór ofert ZEUS S.A., spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, jako najkorzystniejszych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie

 • 24.09.2015 12:39

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu decyzji MInisterstwa Skarbu Państwa dot. udziału ELEKTROTIM S.A. w procesie prywatyzacji IASE Sp. z o.o.

 • 18.09.2015 14:58

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A.umowy ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE sp. z o.o. (dotyczy robót w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu pn. przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS)

 • 01.09.2015 08:30

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy ramowej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej

 • 26.08.2015 14:10

  Elektrotim prowadzi zaawansowane rozmowy ws. akwizycji

 • 26.08.2015 08:20

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. MAWILUX S.A. ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. (dot. budowy oświetlenia nawigacyjnego lotniska we Wrocławiu)

 • 26.08.2015 06:27

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 12.08.2015 11:35

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od KGHM ZANAM S.A. o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w ramach postępowania dot. realizacji zadania na Wydziale Elektrorafinacji Miedzi w Hucie Miedzi "Legnica"

 • 11.08.2015 13:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z PKO BP S.A. na limit kredytu wielocelowego

 • 11.08.2015 10:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 10.08.2015 13:38

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

 • 05.08.2015 07:33

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Elektrotimu

 • 05.08.2015 07:21

  ELEKTROTIM SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 04.08.2015 08:12

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 30.07.2015 13:32

  Grupa Elektrotim może dostać kontrakt na 21 mln zł netto

 • 30.07.2015 12:56

  ELEKTROTIM SA Informacja o zamiarze zlecenia Grupie Kapitałowej ELEKTROTIM robót w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu pn. przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS

 • 24.07.2015 13:03

  Elektrotim złożył ofertę wiążącą na IASE

 • 24.07.2015 12:46

  ELEKTROTIM SA Aktualizacja informacji o dalszym udziale ELEKTROTIM S.A. w procesie prywatyzacji IASE Sp. z o.o. - złozenie oferty wiążącej

 • 16.07.2015 10:06

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 24.06.2015 13:58

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 12.06.2015 12:17

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystaniejszej w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

 • 03.06.2015 08:22

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

 • 02.06.2015 19:48

  Elektrotim, KGHM, ZA Polna i Westor w kolejnym etapie prywatyzacji IASE

 • 02.06.2015 11:25

  ELEKTROTIM SA Aktualizacja informacji o dalszym udziale ELEKTROTIM S.A. w procesie prywatyzacji IASE Sp. z o.o.

 • 26.05.2015 12:17

  ELEKTROTIM SA Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 26.05.2015 12:07

  ELEKTROTIM SA Treść uchwał podjętych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 25.05.2015r.

 • 26.05.2015 11:51

  ELEKTROTIM SA Informacja o odstąpieniu przez WZA ELEKTROTIM S.A. z dnia 25.05.2015r. od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad

 • 26.05.2015 11:33

  ELEKTROTIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 25.05.2015r.

 • 25.05.2015 13:58

  Elektrotim wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 25.05.2015 13:48

  ELEKTROTIM SA Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 22.05.2015 12:36

  ELEKTROTIM SA Projekty zamienne do projektów uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25.05.2015r.

 • 21.05.2015 09:33

  ELEKTROTIM SA Kandydatura do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 20.05.2015 12:23

  Backlog Elektrotimu ma wartość ponad 322 mln zł

 • 15.05.2015 13:55

  ELEKTROTIM SA Kandydatura do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 14.05.2015 12:27

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 14.05.2015 06:40

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 13:12

  Elektrotim, KGHM oraz Zakłady Automatyki Polna złożyły oferty wstępne na IASE

 • 08.05.2015 07:53

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A. umowy z POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. S.A. Oddział w Polsce

 • 07.05.2015 12:57

  Elektrotim złożył ofertę wstępną na IASE

 • 07.05.2015 12:45

  ELEKTROTIM SA Informacja nt. złożenia przez ELEKTROTIM S.A. oferty wstępnej w ramach publicznego zaproszenia do negocjacji opublikowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa

 • 30.04.2015 14:34

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez MAWILUX S.A.

 • 29.04.2015 11:10

  ELEKTROTIM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 25.05.2015r.

 • 23.04.2015 06:41

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 21.04.2015 09:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty spółki zależnej ELEKTROTIM S.A. tj. MAWILUX S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postepowania prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 • 16.04.2015 12:43

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 14.04.2015 13:30

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

 • 10.04.2015 11:52

  Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję

 • 10.04.2015 11:38

  ELEKTROTIM SA Rekomendacja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 02.04.2015 08:52

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 31.03.2015 14:03

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie treści objętej raportem bieżącym nr 33/2013 - umowa zawarta przez spółkę zależną od ELEKTROTIM S.A., tj. ZEUS S.A. w konsorcjum z HYDROBUDOWĄ Gdańsk S.A. w kontekście ogłoszenia upadłości HYDROBUDOWY Gdańsk S.A.

 • 27.03.2015 12:45

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez PROCOM SYSTEM S.A.

 • 27.03.2015 10:10

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

 • 26.03.2015 09:55

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 25.03.2015 14:05

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umów z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław

 • 19.03.2015 10:22

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystaniejszej w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

 • 04.03.2015 10:14

  Elektrotim zakłada, że sprzedaż grupy znacznie przekroczy 200 mln zł w 2015 r.

 • 03.03.2015 13:55

  MetLife PTE zmniejszyło udział w Elektrotimie do 4,22 proc.

 • 03.03.2015 13:49

  ELEKTROTIM SA Informacja o zbyciu akcji ELEKTROTIM S.A. przez MetLife PTE S.A.

 • 26.02.2015 09:05

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze

 • 24.02.2015 11:09

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomień o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowań prowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu

 • 17.02.2015 13:29

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja, Oddział w Rzeszowie

 • 11.02.2015 13:25

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego

 • 10.02.2015 13:13

  Oferta Elektrotimu na 22 mln zł najkorzystniejsza w przetargu zorganizowanym przez Tauron

 • 10.02.2015 13:03

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze

 • 05.02.2015 12:20

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez Osobę zobowiązaną

 • 02.02.2015 13:43

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grupy podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 29.01.2015 15:32

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 26.01.2015 09:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 16.01.2015 13:36

  ELEKTROTIM SA Aneks do umowy znaczącej

 • 13.01.2015 13:04

  ELEKTROTIM SA Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2015

 • 08.01.2015 12:11

  ELEKTROTIM SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 30.12.2014 13:22

  ELEKTROTIM SA powołanie Prokurenta Spółki

 • 30.12.2014 13:20

  ELEKTROTIM SA odowołanie prokurenta spółki

 • 22.12.2014 12:40

  ELEKTROTIM SA zbycie akcji przez osobę zobowiązaną

 • 19.12.2014 11:29

  Elektrotim ma umowę z Posco za blisko 21 mln zł

 • 19.12.2014 11:17

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy znaczącej

 • 16.12.2014 12:22

  ELEKTROTIM SA informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. - bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Wrocławia w latach 2015-2016

 • 08.12.2014 13:14

  Fundusze ING PTE mają ponad 5 proc. Elektrotimu

 • 08.12.2014 13:10

  ELEKTROTIM SA informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji ELEKTROTIM SA przez ING OFE i ING DFE

 • 02.12.2014 11:35

  ELEKTROTIM SA informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty spółki zależnej

 • 26.11.2014 10:02

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy znaczącej z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy

 • 25.11.2014 10:47

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy znaczącej

 • 21.11.2014 08:25

  ELEKTROTIM SA zmiana informacji poufnej objętej raportami nr 31/2014, 35/2014 i 37/2014 - wybór oferty ELEKTROTIM SA

 • 21.11.2014 08:24

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy znaczącej ze ZDiUM we Wrocławiu - iluminacje świąteczne

 • 14.11.2014 09:39

  ELEKTROTIM SA informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. - iluminacje świąteczne w trzech kolejnych sezonach zimowych

 • 13.11.2014 16:01

  ELEKTROTIM SA zmiana informacji objętej raportami 31/2014 i 35/2014 - wybór oferty ELEKTROTIM SA

 • 06.11.2014 12:46

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy z GDDKiA w Krakowie

 • 06.11.2014 07:06

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 08:03

  ELEKTROTIM SA zmiana informacji poufnej objętej raportem nr 31/2014 z dn. 22.10.2014r. - wybór oferty ELEKTROTIM S.A.

 • 03.11.2014 10:47

  ELEKTROTIM SA informacja o zawieszeniu planowanego połączenia spółek z grupy

 • 30.10.2014 13:13

  ELEKTROTIM SA zawarcie umowy prez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A., tj. przez PROCOM SYSTEM S.A.

 • 24.10.2014 10:01

  ELEKTROTIM SA - informacja o portfelu zamówień

 • 22.10.2014 09:17

  ELEKTROTIM SA informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

 • 17.10.2014 15:10

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu znaczącej umowy z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu

 • 14.10.2014 11:39

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu znaczącej umowy z GDDKiA w Krakowie

 • 10.10.2014 09:26

  ELEKTROTIM SA informacja o otrzymaniu listu intencyjnego

 • 01.10.2014 10:22

  ELEKTROTIM SA zawarcie umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A., tj. przez ZEUS S.A.

 • 23.09.2014 12:19

  ELEKTROTIM SA informacja o zmianie nazwy jednego z akcjonariuszy

 • 16.09.2014 07:45

  ELEKTROTIM SA korekta informacji o dacie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

 • 16.09.2014 07:45

  ELEKTROTIM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 02.09.2014 11:15

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy z GDDKiA

 • 27.08.2014 10:51

  Elektrotim oczekuje, że na koniec roku wyjdzie na plus

 • 19.08.2014 13:33

  ELEKTROTIM SA - zawarcie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni

 • 19.08.2014 13:02

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu przez spółkę znaczącej umowy

 • 08.08.2014 08:33

  ELEKTROTIM SA informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank w zakresie linii wieloproduktowej dla grupy podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 04.07.2014 08:21

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu przez spółkę znaczącej umowy

 • 25.06.2014 10:01

  ELEKTROTIM SA informacja o nabyciu kolejnej transzy akcji spółki MAWILUX SA

 • 10.06.2014 12:18

  ELEKTROTIM SA zawiadomienie o zbyciu/nabyciu znacznego pakietu akcji ELEKTROTIM S.A.

 • 04.06.2014 11:30

  Elektrotim wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 04.06.2014 11:26

  ELEKTROTIM SA powołanie przewodniczącego RN

 • 04.06.2014 11:25

  ELEKTROTIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 03.06.2014r.

 • 04.06.2014 11:23

  ELEKTROTIM SA dywidenda dla akcjonariuszy

 • 04.06.2014 11:21

  ELEKTROTIM SA treść uchwał podjętych przez WZA 03.06.2014 r.

 • 27.05.2014 11:38

  ELEKTROTIM SA kandydatura do rady nadzorczej

 • 16.05.2014 12:59

  Elektrotim zakłada, że w II kw. będzie na plusie, ale nie odrobi starty z I kw.

 • 24.04.2014 12:28

  ELEKTROTIM SA korekta ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 03.06.2014

 • 24.04.2014 10:59

  ELEKTROTIM SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 03.06.2014r.

 • 11.04.2014 12:41

  ELEKTROTIM SA - zawarcie umowy przez spółkę zależną

 • 08.04.2014 08:46

  Zarząd Elektrotimu będzie rekomendował wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję za '13

 • 08.04.2014 08:43

  ELEKTROTIM SA rekomendacja wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

 • 12.03.2014 09:20

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Elektrotimu do "akumuluj" z ceną docelową 12,87 zł

 • 26.02.2014 11:54

  Elektrotim liczy w '14 na co najmniej powtórkę wyników z '13

 • 26.02.2014 11:15

  Zarząd Elektrotimu będzie rekomendował wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję za '13

 • 26.02.2014 07:52

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 25.02.2014 09:54

  ELEKTROTIM SA informacja o zmianie umowy zawartej z mBank w zakresie linii wieloproduktowej dla grupy podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 17.02.2014 13:02

  ELEKTROTIM SA powołanie nowego członka rady nadzorczej 7.02.2014 r.

 • 17.02.2014 13:00

  ELEKTROTIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 17.02.2014 12:55

  ELEKTROTIM SA - treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 17.02.2014 r.

 • 03.02.2014 12:14

  ELEKTROTIM SA zmiana terminu publikacji raportu za czwarty kwartał 2013 r.

 • 17.01.2014 08:55

  ELEKTROTIM SA rezygnacja członka rady nadzorczej z pełnienia funkcji

 • 13.01.2014 07:53

  ELEKTROTIM SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 02.12.2013 13:00

  ELEKTROTIM SA - zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 02.12.2013 12:59

  ELEKTROTIM SA - zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 21.11.2013 12:07

  ELEKTROTIM SA zawarcie umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

 • 22.10.2013 12:57

  ELEKTROTIM SA zawarcie umowy z TAURON Dystrybucja SA

 • 06.09.2013 12:44

  ELEKTROTIM SA zawarcie umowy z PBH ARKOP z/s we Wrocławiu na realizację kontraktu dla KGHM Polska Miedź S.A.

 • 27.08.2013 13:53

  ELEKTROTIM SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ZEUS S.A.

 • 23.08.2013 08:55

  ELEKTROTIM SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną MAWILUX S.A.

 • 21.08.2013 12:52

  Wyniki Elektrotimu w ’13 zbliżone do ’12; spółka rozmawia o akwizycji

 • 21.08.2013 06:57

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 20.08.2013 10:59

  ELEKTROTIM SA informacja o umowie z BRE Bank SA

 • 24.07.2013 16:14

  ELEKTROTIM SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ZEUS S.A.

 • 21.06.2013 13:12

  ELEKTROTIM SA tekst jednolity statutu spółki po zarejestrowaniu zmian

 • 13.06.2013 07:43

  ELEKTROTIM SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

 • 05.06.2013 08:11

  Fundusze zarządzane przez Amplico PTE mają ponad 5 proc. Elektrotimu

 • 05.06.2013 08:08

  ELEKTROTIM SA zawiadomienie dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów przez AMPLICO PTE SA

 • 15.05.2013 13:16

  ELEKTROTIM SA komunikat KDPW SA dot. rejestracji 23.850 akcji serii C

 • 15.05.2013 08:02

  ELEKTROTIM SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 23.850 akcji erii C

 • 14.05.2013 18:44

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ELEKTROTIM

 • 14.05.2013 07:01

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 10:41

  ELEKTROTIM SA korekta ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 23.05.2013r.

 • 25.04.2013 08:41

  ELEKTROTIM SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23.05.2013r.

 • 24.04.2013 07:10

  Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2013 07:07

  ELEKTROTIM SA rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 24.04.2013 07:04

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 24.04.2013 07:01

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2012 R

 • 23.04.2013 11:44

  Aviva Investors Specjalistyczny FIO ma poniżej 5 proc. spółki Elektrotim

 • 23.04.2013 11:24

  ELEKTROTIM SA zawiadomienie dot. udziału Aviva Investors Poland SA - Aviva Investors Specjalistyczny FIO .

 • 19.04.2013 11:54

  ELEKTROTIM SA tekst jednolity statutu spółki po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego

 • 19.04.2013 11:54

  ELEKTROTIM SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego