Elektrotim SA

skrót: ELT

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 14:28

Aktualny kurs6,34   -2,16 %-0,14 zł
Otwarcie6,480,00%
Minimum6,34-2,16%
Maksimum6,480,00%
Wolumen (szt.) 1656
Kurs odniesienia6,48
Widełki dolne5,84
Widełki górne7,12
Obroty (tyś. zł)11
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
24556,36
23266,34
23616,32
11 0006,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,503 000 1
6,541 155 1
6,56500 1
6,7650 1
Spółka wykonuje sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe, integruje systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej, produkuje rozdzielnice elektryczne średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych i inżynierii ruchu drogowego, zarządza przedsięwzięciami budowlanymi oraz projektuje sieci i instalacje elektryczne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Folta Krzysztofwraz z Ewą Folta2 004 36420,08%2 004 36420,08%
Wieczorkowski Krzysztof1 319 53413,22%1 319 53413,22%
Aviva OFEportfel979 2369,80%979 2369,80%
Nowakowski Mirosław607 0005,99%607 0005,99%
Rockbridge TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne589 1255,90%589 1255,90%
NN PTE SAportfel584 2445,85%584 2445,85%

Kategoria • 12.01.2021 09:01

  ELEKTROTIM SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2021

 • 02.12.2020 08:01

  ELEKTROTIM SA (49/2020) Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zarządzającą

 • 30.11.2020 14:13

  ELEKTROTIM SA (48/2020) Informacja o umowie kredytowej zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla ELEKTROTIM S.A.

 • 30.11.2020 09:06

  ELEKTROTIM SA (47/2020) Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zarządzającą

 • 25.11.2020 13:25

  ELEKTROTIM SA (46/2020) Informacja o zmianie umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 25.11.2020 13:23

  ELEKTROTIM SA (45/2020) Informacja o umowie kredytowej zawartej przez spółkę zależną z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM z mBank S.A.

 • 25.11.2020 13:22

  ELEKTROTIM SA (44/2020) Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii na gwarancje

 • 20.11.2020 11:12

  Elektrotim oczekuje, że '21 będzie podobny na poziomie wyników do '20

 • 19.11.2020 06:27

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 18.11.2020 13:55

  Elektrotim obniżył prognozy na '20; spodziewa się 14,8 mln zł skons. zysku netto

 • 18.11.2020 13:34

  ELEKTROTIM SA (43/2020) Korekta prognozy wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. na rok 2020

 • 30.10.2020 17:27

  ELEKTROTIM SA (42/2020) Informacja o zmianie Umów zawartych z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM oraz w zakresie linii na gwarancje

 • 01.10.2020 10:00

  ELEKTROTIM SA (41/2020) Informacja o zmianie Umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej

 • 18.09.2020 12:16

  Elektrotim ocenia, że prognozy na 2020 r. są możliwe do osiągnięcia; portfel zamówień wynosi 344,5 mln zł

 • 15.09.2020 07:05

  Elektrotim chce utrzymywać trend wzrostu portfela zamówień (wywiad)

 • 28.08.2020 08:13

  Portfel zamówień grupy Elektrotim po I półr. wynosi 356,2 mln zł

 • 28.08.2020 06:32

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 26.08.2020 16:30

  ELEKTROTIM SA (40/2020) Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

 • 25.08.2020 13:35

  ELEKTROTIM SA (39/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I. półrocze 2020

 • 25.06.2020 19:26

  Elektrotim obniżył prognozy na '20; spodziewa się 15,8 mln zł zysku grupy

 • 25.06.2020 19:12

  ELEKTROTIM SA (20/2020) Korekta prognozy wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. na rok 2020

 • 18.06.2020 19:25

  ELEKTROTIM SA (19/2020) Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 17.06.2020 12:25

  ELEKTROTIM SA (18/2020) Zgłoszenie kandydatury na Przwodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 10.06.2020 15:19

  ELEKTROTIM SA (17/2020) Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 roku

 • 10.06.2020 15:04

  ELEKTROTIM SA (16/2020) Informacja o otrzymaniu żądania akcjonariusza o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad WZA ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego na dzień 30.06.2020r.

 • 03.06.2020 16:29

  ELEKTROTIM SA (15/2020) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 roku

 • 02.06.2020 17:36

  ELEKTROTIM SA (14/2020) Informacja o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od dnia odbycia WZA za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

 • 02.06.2020 17:08

  ELEKTROTIM SA (13/2020) Zwiększenie składu Zarządu ELEKTROTIM S.A. IX kadencji i powołanie nowego Członka Zarządu od 02.06.2020 roku

 • 02.06.2020 15:08

  ELEKTROTIM SA (12/2020) Informacja o zawarciu porozumienia z PORR S.A. skutkująca rozwiązaniem odpisu aktualizującego i rozwiązaniem rezerw na straty dla projektu CH SOLARIS w Opolu

 • 01.06.2020 14:33

  Oferta Elektrotimu za 27,4 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Enei Operator

 • 01.06.2020 14:25

  ELEKTROTIM SA (11/2020) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

 • 13.05.2020 11:02

  ELEKTROTIM SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 30.06.2020 roku

 • 12.05.2020 11:21

  ELEKTROTIM SA (9/2020) Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 07.05.2020 14:07

  Elektrotim nie widzi istotnych zagrożeń realizacji prognozy na '20

 • 05.05.2020 08:50

  Portfel zamówień grupy Elektrotim wynosi 294,3 mln zł

 • 05.05.2020 08:19

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 30.04.2020 06:32

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 06:29

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.04.2020 17:41

  ELEKTROTIM SA (8/2020) Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 01.08.2020 roku

 • 17.04.2020 17:20

  Rockbridge TFI zszedł poniżej progu 5 proc. w Elektrotimie

 • 17.04.2020 17:10

  ELEKTROTIM SA (7/2020) Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. poniżej 5%.

 • 02.04.2020 23:15

  ELEKTROTIM SA (6/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej

 • 04.03.2020 16:22

  ELEKTROTIM SA (5/2020) Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu

 • 04.02.2020 15:13

  Elektrotim prognozuje 18,4 mln zł zysku netto grupy w '20

 • 04.02.2020 14:59

  ELEKTROTIM SA (4/2020) Prognoza wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. na rok 2020

 • 31.01.2020 17:41

  ELEKTROTIM SA (3/2020) Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego

 • 17.01.2020 08:05

  Elektrotim ma warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 13,5 mln zł

 • 17.01.2020 07:59

  ELEKTROTIM SA (2/2020) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu

 • 02.01.2020 14:54

  ELEKTROTIM SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2020

 • 27.12.2019 09:26

  ELEKTROTIM SA (49/2019) Informacja o zmianie Umowy ramowej zawartej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej

 • 20.12.2019 10:16

  Elektrotim ma umowę o wartości 22,7 mln zł z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu

 • 20.12.2019 09:58

  ELEKTROTIM SA (48/2019) Informacja o zawarciu umowy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu

 • 13.12.2019 08:24

  ELEKTROTIM SA (47/2019) Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. - prace na terenie zarządzanym operacyjnie przez ZKO PSE S.A. w Poznaniu

 • 06.12.2019 12:52

  ELEKTROTIM SA (46/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 04.12.2019 11:38

  ELEKTROTIM SA (45/2019) Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. - prace na terenie zarządzanym operacyjnie przez ZKO PSE S.A. w Bydgoszczy

 • 03.12.2019 13:23

  Elektrotim może 2019 r. zamknąć stratą, spodziewa się wyraźnej poprawy w '20

 • 29.11.2019 10:12

  ELEKTROTIM SA (44/2019) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

 • 28.11.2019 18:40

  Elektrotim miał w III kw. 1,1 mln zł straty netto i 0,5 mln zł straty EBIT

 • 28.11.2019 17:35

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 28.11.2019 09:19

  ELEKTROTIM SA (43/2019) Aktualizacja informacji - rozwiązanie rezerwy na karę umowną do umowy zawartej z AWBUD S.A.

 • 25.11.2019 11:47

  ELEKTROTIM SA (42/2019) Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 21.11.2019 08:58

  ELEKTROTIM SA (41/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 19.11.2019 16:20

  ELEKTROTIM SA (40/2019) Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 18.11.2019 11:06

  ELEKTROTIM SA (39/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 15.11.2019 11:29

  ELEKTROTIM SA (38/2019) Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

 • 08.11.2019 15:00

  ELEKTROTIM SA (37/2019) Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego

 • 05.11.2019 12:35

  ELEKTROTIM SA (36/2019) Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 31.10.2019 09:35

  Andrzej Diakun zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu Elektrotimu

 • 31.10.2019 09:30

  ELEKTROTIM SA (35/2019) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. ze skutkiem na dzień odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019

 • 30.10.2019 18:37

  ELEKTROTIM SA (34/2019) Zmiana składu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

 • 24.10.2019 11:40

  ELEKTROTIM SA (33/2019) Informacja o wyborze dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 16.10.2019 09:52

  ELEKTROTIM SA (32/2019) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

 • 08.10.2019 14:25

  ELEKTROTIM SA (31/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2019r.

 • 08.10.2019 14:22

  ELEKTROTIM SA (30/2019) Powołanie Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 08.10.2019 14:21

  ELEKTROTIM SA (29/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2019r.

 • 04.10.2019 12:49

  ELEKTROTIM SA (28/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 04.10.2019 11:48

  ELEKTROTIM SA (27/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 02.10.2019 12:42

  ELEKTROTIM SA (25/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 01.10.2019 11:45

  ELEKTROTIM SA (26/2019) Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 13.09.2019 14:28

  Elektrotim na koniec '19 zakłada radykalną poprawę wyników i osiągnięcie zysku

 • 12.09.2019 10:50

  ELEKTROTIM SA (24/2019) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

 • 12.09.2019 06:28

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.09.2019 13:10

  ELEKTROTIM SA (23/2019) Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział w Legnicy

 • 04.09.2019 11:52

  ELEKTROTIM SA (22/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 08.10.2019r.

 • 03.09.2019 15:50

  ELEKTROTIM SA (21/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 03.09.2019 15:49

  ELEKTROTIM SA (20/2019) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 28.08.2019 15:50

  Oferta konsorcjum Elektrotimu za 22 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Tauronu

 • 28.08.2019 15:42

  ELEKTROTIM SA (19/2019) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

 • 16.08.2019 13:44

  ELEKTROTIM SA (18/2019) Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział w Tarnowie

 • 17.01.2019 09:08

  ELEKTROTIM SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2019

 • 02.01.2019 14:13

  ELEKTROTIM SA (1/2019) Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z Eltrako Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

 • 23.11.2018 14:36

  Elektrotim spodziewa się dodatnich wyników w IV kw. i stawia na poprawę marż w 2019 r.

 • 22.11.2018 06:28

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 17:12

  Strategia Elektrotimu zakłada na 2022 r. 340-400 mln zł przychodów grupy

 • 13.11.2018 16:59

  ELEKTROTIM SA (40/2018) Zatwierdzenie Strategii ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022

 • 13.11.2018 12:59

  ELEKTROTIM SA (39/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.11.2018r.

 • 13.11.2018 12:20

  ELEKTROTIM SA (38/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 13.11.2018r.

 • 25.10.2018 06:52

  ELEKTROTIM SA (37/2018) Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połaczeniu ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

 • 15.10.2018 07:47

  Altus TFI zmniejszył udział w Elektrotimie poniżej progu 5 proc.

 • 15.10.2018 07:33

  ELEKTROTIM SA (36/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej iczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 10.10.2018 14:48

  ELEKTROTIM SA (35/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% akcji i głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 10.10.2018 10:15

  ELEKTROTIM SA (34/2018) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połaczeniu ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

 • 10.10.2018 09:43

  ELEKTROTIM SA (33/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.11.2018r.

 • 10.10.2018 08:41

  ELEKTROTIM SA (32/2018) Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o., spółką z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 09.10.2018 12:52

  ELEKTROTIM SA (31/2018) Informacja o nabyciu przez ELEKTROTIM S.A. pozostałych udziałów spółki zależnej (Eltrako Sp. z o.o.) oraz o podjęciu przez ELEKTROTIM S.A. działań zmierzających do połączenia się z ww. spółką zależną.

 • 25.09.2018 18:10

  ELEKTROTIM SA (30/2018) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą oraz zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 24.09.2018 13:10

  ELEKTROTIM SA (29/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 17.09.2018 14:56

  ELEKTROTIM SA (28/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.

 • 14.09.2018 13:29

  ELEKTROTIM SA (27/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 13.09.2018 13:23

  ELEKTROTIM SA (26/2018) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

 • 13.09.2018 08:07

  ELEKTROTIM SA (25/2018) Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

 • 12.09.2018 09:55

  ELEKTROTIM SA (24/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 10.09.2018 12:57

  ELEKTROTIM SA (23/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 06.09.2018 16:54

  Elektrotim spodziewa się w II poł. 2018 r. dwucyfrowego wzrostu przychodów

 • 06.09.2018 14:27

  ELEKTROTIM SA (22/2018) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 06.09.2018 06:27

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 14:41

  ELEKTROTIM SA (21/2018) Informacja o zawarciu umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

 • 27.07.2018 10:32

  ELEKTROTIM SA (20/2018) Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego

 • 27.07.2018 08:46

  ELEKTROTIM SA (19/2018) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

 • 16.07.2018 15:01

  ELEKTROTIM SA (18/2018) Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 28.06.2018 13:24

  ELEKTROTIM SA (17/2018) Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

 • 27.06.2018 16:14

  ELEKTROTIM SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 27.06.2018r.

 • 27.06.2018 15:35

  ELEKTROTIM SA (15/2018) Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 27.06.2018 15:21

  ELEKTROTIM SA (14/2018) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 27.06.2018r.

 • 13.06.2018 13:54

  ELEKTROTIM SA (13/2018) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 12.06.2018 15:23

  ELEKTROTIM SA (12/2018) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 04.06.2018 14:55

  ELEKTROTIM SA (11/2018) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 30.05.2018 09:30

  ELEKTROTIM SA (10/2018) Informacja o zawiązaniu przez ELEKTROTIM S.A. rezerwy na kary umowne do umowy zawartej z AWBUD S.A.

 • 24.05.2018 12:22

  Elektrotim liczy na poprawę wyników w ‘18 i osiągnięcie zysku netto

 • 24.05.2018 11:18

  Elektrotim chce zatrzymać zysk za '17, ale planuje powrót do dywidend w przyszłości

 • 24.05.2018 06:21

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.05.2018 12:26

  ELEKTROTIM SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 27.06.2018r.

 • 22.05.2018 17:00

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.05.2018 16:54

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.05.2018 16:50

  ELEKTROTIM SA (8/2018) Korekta raportów rocznych za rok 2017 opublikowanych w dniu 30 kwietnia 2018 r. - uzupełnienie o ocenę sprawozdań przez Radę Nadzorczą

 • 30.04.2018 06:04

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.04.2018 05:59

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.04.2018 08:48

  ELEKTROTIM SA (7/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 13.04.2018 10:10

  ELEKTROTIM SA (6/2018) Informacja o otwarciu sprawozdania finansowego za rok 2017 spółki MAWILUX S.A. z Grupy Kapitałowej

 • 28.02.2018 14:16

  ELEKTROTIM SA (5/2018) Informacja o połączeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z MAWILUX S.A. (spółka przejmowana)

 • 30.01.2018 14:58

  ELEKTROTIM SA (4/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 30.01.2018 12:16

  ELEKTROTIM SA (3/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.

 • 15.01.2018 10:35

  ELEKTROTIM SA (2/2018) Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.

 • 12.01.2018 12:12

  ELEKTROTIM SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2018

 • 29.12.2017 13:49

  ELEKTROTIM SA (28/2017) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.

 • 29.12.2017 13:07

  ELEKTROTIM SA (27/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 30.01.2018r.

 • 29.12.2017 12:13

  ELEKTROTIM SA (26/2017) Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A., spółką z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 15.12.2017 12:08

  ELEKTROTIM SA (25/2017) Informacja o podjęciu przez ELEKTROTIM S.A. działań zmierzających do połączenia ze spółką zależną Emitenta tj. z MAWILUX S.A.

 • 28.11.2017 12:01

  Grupa Elektrotim liczy na dodatnie wyniki finansowe w całym ’17 - prezes

 • 16.11.2017 06:07

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 14.09.2017 10:35

  Elektrotim liczy na dodatni EBIT i zysk netto w całym 2017

 • 14.09.2017 06:04

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 18.08.2017 13:25

  ELEKTROTIM SA (24/2017) Informacja o zawarciu Aneksu do umowy z Nestle Polska S.A. z/s w Warszawie - drugi etap inwestycji dot. zakładu produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

 • 21.07.2017 07:55

  ELEKTROTIM SA (23/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 31.05.2017 07:28

  ELEKTROTIM SA (22/2017) Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zwiększeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZA ELEKTROTIM S.A.

 • 26.05.2017 16:11

  ELEKTROTIM SA (21/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

 • 26.05.2017 15:47

  ELEKTROTIM SA (20/2017) Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. z dnia 26.05.2017r. dwóch punktów porządku obrad

 • 26.05.2017 15:07

  ELEKTROTIM SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

 • 26.05.2017 14:09

  ELEKTROTIM SA (18/2017) Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 26.05.2017 13:33

  Elektrotim wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję za '16

 • 26.05.2017 13:20

  ELEKTROTIM SA (17/2017) Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 24.05.2017 11:35

  Elektrotim liczy, że wyniki w ’17 będą lepsze niż przed rokiem

 • 20.05.2017 11:25

  ELEKTROTIM SA (16/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 18.05.2017 07:22

  ELEKTROTIM SA (15/2017) Projekt uchwały zamiennej do uchwały dot. przyjęcia porządku obrad na WZA ELEKTROTIM S.A. na 26.05.2017r. - autopoprawka Zarządu

 • 18.05.2017 06:29

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 11:25

  ELEKTROTIM SA (14/2017) Kandydatura na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 08.05.2017 09:25

  ELEKTROTIM SA (13/2017) Informacja o zawarciu umowy z Nestle Polska S.A. z/s w Warszawie - pierwszy etap inwestycji dot. zakładu produkcyjnego Nestle Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej

 • 05.05.2017 11:46

  ELEKTROTIM SA (12/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

 • 27.04.2017 06:32

  ELEKTROTIM SA (11/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 26.05.2017r.

 • 27.04.2017 06:26

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.04.2017 06:23

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.04.2017 13:42

  Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję za '16

 • 13.04.2017 13:36

  ELEKTROTIM SA (10/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 11.04.2017 11:35

  ELEKTROTIM SA (9/2017) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Nestle Polska S.A., Oddział Purina

 • 11.04.2017 08:38

  ELEKTROTIM SA (8/2017) Informacja o zawarciu umowy przez spółkę MAWILUX S.A. z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM z 12. TOL w Warszawie (konsorcjum ze Strabag Sp. z o.o.)

 • 22.03.2017 10:33

  Oferta konsorcjum ze spółką zależną Elektrotimu, warta 54 mln zł - najkorzystniejsza

 • 22.03.2017 10:21

  ELEKTROTIM SA (7/2017) Informacja o wyborze oferty MAWILUX S.A. - spółki z Grupy ELEKTROTIM, złożonej w konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie

 • 08.03.2017 08:40

  ELEKTROTIM SA (6/2017) Informacja o zawarciu umowy z Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (spółka z Grupy LOKUM Deweloper)

 • 06.03.2017 11:45

  DM mBanku obniża rekomendację dla Elektrotimu i Ronsona do "niedoważaj"

 • 16.02.2017 07:34

  ELEKTROTIM SA (5/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 27.01.2017 12:47

  Elektrotim zawiązał 1,95 mln zł rezerwy z tytułu kar umownych

 • 27.01.2017 12:26

  ELEKTROTIM SA (4/2017) Informacja o zawiązaniu przez ELEKTROTIM S.A. rezerwy na kary umowne do umowy zawartej z Wojskowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu

 • 11.01.2017 13:30

  ELEKTROTIM SA (3/2017) Nabycie przez ELEKTROTIM S.A. udziałów spółki Enamor System Sp. z o.o. z/s w Gdańsku

 • 11.01.2017 12:10

  ELEKTROTIM SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2017

 • 05.01.2017 11:53

  ELEKTROTIM SA (1/2017) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez LOKUM Deweloper

 • 22.12.2016 10:47

  Elektrotim chce kupić większość udziałów w spółce Enamor System

 • 22.12.2016 10:34

  ELEKTROTIM SA (43/2016) Zawarcie umowy inwestycyjnej dot.. nabycia udziałów przez ELEKTROTIM S.A.

 • 18.11.2016 11:55

  Zarząd Elektrotimu chce wypłaty dywidendy za 2016 r.

 • 09.11.2016 06:36

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 12:02

  ELEKTROTIM SA (42/2016) Informacja o zawarciu umów przez spółkę ZEUS S.A. z Grupy ELEKTROTIM z Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z/s w Warszawie

 • 12.10.2016 10:19

  ELEKTROTIM SA (41/2016) Informacja o wyborze ofert spółki z Grupy ELEKTROTIM, ZEUS S.A., jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z/s w Warszawie

 • 29.09.2016 11:41

  ELEKTROTIM SA (40/2016) Informacja o zawarciu umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. dot. Oddziału w Bydgoszczy

 • 23.09.2016 13:30

  ELEKTROTIM SA (39/2016) Informacja o zawarciu umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 21.09.2016 12:04

  ELEKTROTIM SA (38/2016) Informacja o zawarciu umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. dot. Oddziału PSE w Poznaniu

 • 14.09.2016 13:47

  ELEKTROTIM SA (37/2016) Informacja o zawarciu umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. dot. Oddziału PSE w Katowicach

 • 07.09.2016 10:05

  Elektrotim zakłada, że wyniki w ’16 będą słabsze niż przed rokiem

 • 02.09.2016 10:59

  ELEKTROTIM SA (36/2016) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez KGHM Polska Miedź S.A.

 • 05.08.2016 15:47

  ELEKTROTIM SA (35/2016) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 • 05.08.2016 15:29

  Oferta konsorcjum z Elektrotimem za ok. 23 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PSE

 • 04.08.2016 09:20

  ELEKTROTIM SA (34/2016) Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 25.07.2016 15:25

  ELEKTROTIM SA (33/2016) Tekst jednolity Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 21.07.2016 12:41

  ELEKTROTIM SA (32/2016) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 18.07.2016 13:05

  ELEKTROTIM SA (31/2016) Nabycie 10% akcji MAWILUX S.A. - spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 01.07.2016 12:20

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 30.06.2016 12:16

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 15.06.2016 12:21

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 15.06.2016 08:07

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi Głogów

 • 13.06.2016 13:43

  ELEKTROTIM SA Odwołanie Prokurenta Spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 09.06.2016 10:35

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 08.06.2016 12:36

  ELEKTROTIM SA Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 08.06.2016 12:36

  ELEKTROTIM SA Treść uchwał podjętych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.06.2016r.

 • 08.06.2016 12:34

  ELEKTROTIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.06.2016r.

 • 07.06.2016 13:48

  Elektrotim wypłaci 1,24 zł dywidendy na akcję za '15

 • 07.06.2016 13:36

  ELEKTROTIM SA Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 04.06.2016 08:49

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

 • 31.05.2016 13:25

  ELEKTROTIM SA Kandydatura do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 31.05.2016 12:14

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 25.05.2016 15:44

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ELEKTROTIM S.A.

 • 24.05.2016 12:46

  ELEKTROTIM SA Projekt Statutu ELEKTROTIM S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z planowanymi zmianami (uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2016 - ogłoszenie o WZA na dzień 07.06.2016r.)

 • 24.05.2016 10:54

  ELEKTROTIM SA Kandydatura do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 20.05.2016 13:52

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

 • 19.05.2016 11:33

  Backlog Elektrotimu po I kw. to 250 mln zł, z tego 180-200 mln zł na ‘16

 • 16.05.2016 06:41

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 11:08

  ELEKTROTIM SA Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu

 • 25.04.2016 13:39

  ELEKTROTIM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 07.06.2016r.

 • 21.04.2016 06:48

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.04.2016 06:46

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 20.04.2016 15:52

  ELEKTROTIM SA Powołanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. VIII. kadencji

 • 01.04.2016 12:48

  Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 1,24 zł dywidendy na akcję za '15

 • 01.04.2016 12:42

  ELEKTROTIM SA Rekomendacja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 11.03.2016 09:33

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu decyzji Ministerstwa Skarbu Państwa dot. udziału ELEKTROTIM S.A. w procesie prywatyzacji IASE Sp. z o.o. - zakończenie procesu prywatyzacji bez rozstrzygnięcia

 • 26.02.2016 10:57

  Elektrotim liczy, że wyniki w ’16 zbliżą się do tych z ’15 (popr.)

 • 26.02.2016 10:27

  Elektrotim liczy, że wyniki w ’16 zbliżą się do tych z ’15

 • 25.02.2016 12:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez ELEKTROTIM S.A. (w konsorcjum z ZEUS S.A., spółką zależną) z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie

 • 25.02.2016 06:40

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 19.02.2016 08:54

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. (w konsorcjum ze spółką zależną ZEUS S.A.) od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie

 • 19.02.2016 08:11

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych

 • 02.02.2016 11:41

  ELEKTROTIM SA Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu

 • 01.02.2016 12:11

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z PZU S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 27.01.2016 09:55

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

 • 14.01.2016 08:16

  ELEKTROTIM SA Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2016

 • 11.01.2016 14:18

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w ramach przetargu prowadzonego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

 • 30.12.2015 12:30

  ELEKTROTIM SA Powołanie Prokurenta Spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 30.12.2015 12:29

  ELEKTROTIM SA Odwołanie Prokurenta Spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 22.12.2015 10:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział Wałbrzych

 • 16.12.2015 10:11

  ELEKTROTIM SA Infromacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział Wałbrzych

 • 10.12.2015 09:38

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczącej umowy ubezpieczenia OC projektanta przez ELEKTROTIM S.A.

 • 08.12.2015 12:25

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 07.12.2015 12:23

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczących umów ubezpieczenia majątku ELEKTROTIM S.A.

 • 07.12.2015 12:18

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczącej umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych przez ELEKTROTIM S.A.

 • 04.12.2015 12:22

  ELEKTROTIM SA Zawarcie znaczącej umowy ubezpieczenia OC

 • 03.12.2015 10:32

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Nestle Polska S.A.

 • 02.12.2015 12:23

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie

 • 27.11.2015 14:27

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

 • 25.11.2015 13:20

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie

 • 23.11.2015 09:51

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 18.11.2015 12:30

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

 • 18.11.2015 11:13

  Backlog Elektrotimu na koniec III kw. wynosił 292 mln zł; spółka rozmawia o akwizycji

 • 13.11.2015 15:04

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego

 • 13.11.2015 12:07

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A., tj. ZEUS S.A. z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie

 • 13.11.2015 06:38

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 12:07

  ELEKTROTIM SA Korekta raportu bieżącego nr 63/2015 z dn. 06.11.2015r. - informacja o zawarciu znaczącej umowy z KGHM ZANAM S.A.

 • 06.11.2015 13:39

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez ELEKTROTIM S.A. z KGHM ZANAM S.A.

 • 28.10.2015 11:37

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. ZEUS S.A. z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie

 • 16.10.2015 10:05

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 16.10.2015 09:35

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zobowiązaną

 • 15.10.2015 10:37

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zobowiązaną

 • 14.10.2015 10:13

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zobowiązaną

 • 06.10.2015 17:44

  ELEKTROTIM SA Objęcie nowych udziałów przez ELEKTROTIM S.A. w spółce Eltrako Sp. z o.o. z/s w Gliwicach

 • 01.10.2015 12:51

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 29.09.2015 11:04

  ELEKTROTIM SA Wybór ofert ZEUS S.A., spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, jako najkorzystniejszych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie

 • 24.09.2015 12:39

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu decyzji MInisterstwa Skarbu Państwa dot. udziału ELEKTROTIM S.A. w procesie prywatyzacji IASE Sp. z o.o.

 • 18.09.2015 14:58

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A.umowy ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE sp. z o.o. (dotyczy robót w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu pn. przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS)

 • 01.09.2015 08:30

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy ramowej z mBank S.A. w zakresie korzystania przez ELEKTROTIM S.A. z linii gwarancyjnej

 • 26.08.2015 14:10

  Elektrotim prowadzi zaawansowane rozmowy ws. akwizycji

 • 26.08.2015 08:20

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. MAWILUX S.A. ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. (dot. budowy oświetlenia nawigacyjnego lotniska we Wrocławiu)

 • 26.08.2015 06:27

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 12.08.2015 11:35

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od KGHM ZANAM S.A. o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w ramach postępowania dot. realizacji zadania na Wydziale Elektrorafinacji Miedzi w Hucie Miedzi "Legnica"

 • 11.08.2015 13:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z PKO BP S.A. na limit kredytu wielocelowego

 • 11.08.2015 10:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 10.08.2015 13:38

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

 • 05.08.2015 07:33

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Elektrotimu

 • 05.08.2015 07:21

  ELEKTROTIM SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. przez ALTUS TFI S.A.

 • 04.08.2015 08:12

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 30.07.2015 13:32

  Grupa Elektrotim może dostać kontrakt na 21 mln zł netto

 • 30.07.2015 12:56

  ELEKTROTIM SA Informacja o zamiarze zlecenia Grupie Kapitałowej ELEKTROTIM robót w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu pn. przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS

 • 24.07.2015 13:03

  Elektrotim złożył ofertę wiążącą na IASE

 • 24.07.2015 12:46

  ELEKTROTIM SA Aktualizacja informacji o dalszym udziale ELEKTROTIM S.A. w procesie prywatyzacji IASE Sp. z o.o. - złozenie oferty wiążącej

 • 16.07.2015 10:06

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 24.06.2015 13:58

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

 • 12.06.2015 12:17

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystaniejszej w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

 • 03.06.2015 08:22

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

 • 02.06.2015 19:48

  Elektrotim, KGHM, ZA Polna i Westor w kolejnym etapie prywatyzacji IASE

 • 02.06.2015 11:25

  ELEKTROTIM SA Aktualizacja informacji o dalszym udziale ELEKTROTIM S.A. w procesie prywatyzacji IASE Sp. z o.o.

 • 26.05.2015 12:17

  ELEKTROTIM SA Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 26.05.2015 12:07

  ELEKTROTIM SA Treść uchwał podjętych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 25.05.2015r.

 • 26.05.2015 11:51

  ELEKTROTIM SA Informacja o odstąpieniu przez WZA ELEKTROTIM S.A. z dnia 25.05.2015r. od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad

 • 26.05.2015 11:33

  ELEKTROTIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 25.05.2015r.

 • 25.05.2015 13:58

  Elektrotim wypłaci 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 25.05.2015 13:48

  ELEKTROTIM SA Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 22.05.2015 12:36

  ELEKTROTIM SA Projekty zamienne do projektów uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25.05.2015r.

 • 21.05.2015 09:33

  ELEKTROTIM SA Kandydatura do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 20.05.2015 12:23

  Backlog Elektrotimu ma wartość ponad 322 mln zł

 • 15.05.2015 13:55

  ELEKTROTIM SA Kandydatura do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 • 14.05.2015 12:27

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 14.05.2015 06:40

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 13:12

  Elektrotim, KGHM oraz Zakłady Automatyki Polna złożyły oferty wstępne na IASE

 • 08.05.2015 07:53

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu przez ELEKTROTIM S.A. umowy z POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. S.A. Oddział w Polsce

 • 07.05.2015 12:57

  Elektrotim złożył ofertę wstępną na IASE

 • 07.05.2015 12:45

  ELEKTROTIM SA Informacja nt. złożenia przez ELEKTROTIM S.A. oferty wstępnej w ramach publicznego zaproszenia do negocjacji opublikowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa

 • 30.04.2015 14:34

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez MAWILUX S.A.

 • 29.04.2015 11:10

  ELEKTROTIM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 25.05.2015r.

 • 23.04.2015 06:41

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 21.04.2015 09:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty spółki zależnej ELEKTROTIM S.A. tj. MAWILUX S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postepowania prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 • 16.04.2015 12:43

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 14.04.2015 13:30

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

 • 10.04.2015 11:52

  Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję

 • 10.04.2015 11:38

  ELEKTROTIM SA Rekomendacja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 • 02.04.2015 08:52

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 31.03.2015 14:03

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie treści objętej raportem bieżącym nr 33/2013 - umowa zawarta przez spółkę zależną od ELEKTROTIM S.A., tj. ZEUS S.A. w konsorcjum z HYDROBUDOWĄ Gdańsk S.A. w kontekście ogłoszenia upadłości HYDROBUDOWY Gdańsk S.A.

 • 27.03.2015 12:45

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez PROCOM SYSTEM S.A.

 • 27.03.2015 10:10

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A.

 • 26.03.2015 09:55

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 25.03.2015 14:05

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umów z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław

 • 19.03.2015 10:22

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystaniejszej w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

 • 04.03.2015 10:14

  Elektrotim zakłada, że sprzedaż grupy znacznie przekroczy 200 mln zł w 2015 r.

 • 03.03.2015 13:55

  MetLife PTE zmniejszyło udział w Elektrotimie do 4,22 proc.

 • 03.03.2015 13:49

  ELEKTROTIM SA Informacja o zbyciu akcji ELEKTROTIM S.A. przez MetLife PTE S.A.

 • 26.02.2015 09:05

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze

 • 24.02.2015 11:09

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomień o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowań prowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu

 • 17.02.2015 13:29

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja, Oddział w Rzeszowie

 • 11.02.2015 13:25

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu listu intencyjnego

 • 10.02.2015 13:13

  Oferta Elektrotimu na 22 mln zł najkorzystniejsza w przetargu zorganizowanym przez Tauron

 • 10.02.2015 13:03

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze

 • 05.02.2015 12:20

  ELEKTROTIM SA Nabycie akcji przez Osobę zobowiązaną

 • 02.02.2015 13:43

  ELEKTROTIM SA Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloproduktowej dla grupy podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 29.01.2015 15:32

  ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 26.01.2015 09:15

  ELEKTROTIM SA Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie

 • 16.01.2015 13:36

  ELEKTROTIM SA Aneks do umowy znaczącej

 • 13.01.2015 13:04

  ELEKTROTIM SA Terminy przekazywania raportów okresowych ELEKTROTIM S.A. w roku 2015

 • 08.01.2015 12:11

  ELEKTROTIM SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 30.12.2014 13:22

  ELEKTROTIM SA powołanie Prokurenta Spółki

 • 30.12.2014 13:20

  ELEKTROTIM SA odowołanie prokurenta spółki

 • 22.12.2014 12:40

  ELEKTROTIM SA zbycie akcji przez osobę zobowiązaną

 • 19.12.2014 11:29

  Elektrotim ma umowę z Posco za blisko 21 mln zł

 • 19.12.2014 11:17

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy znaczącej

 • 16.12.2014 12:22

  ELEKTROTIM SA informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. - bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Wrocławia w latach 2015-2016

 • 08.12.2014 13:14

  Fundusze ING PTE mają ponad 5 proc. Elektrotimu

 • 08.12.2014 13:10

  ELEKTROTIM SA informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji ELEKTROTIM SA przez ING OFE i ING DFE

 • 02.12.2014 11:35

  ELEKTROTIM SA informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty spółki zależnej

 • 26.11.2014 10:02

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy znaczącej z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy

 • 25.11.2014 10:47

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy znaczącej

 • 21.11.2014 08:25

  ELEKTROTIM SA zmiana informacji poufnej objętej raportami nr 31/2014, 35/2014 i 37/2014 - wybór oferty ELEKTROTIM SA

 • 21.11.2014 08:24

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy znaczącej ze ZDiUM we Wrocławiu - iluminacje świąteczne

 • 14.11.2014 09:39

  ELEKTROTIM SA informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. - iluminacje świąteczne w trzech kolejnych sezonach zimowych

 • 13.11.2014 16:01

  ELEKTROTIM SA zmiana informacji objętej raportami 31/2014 i 35/2014 - wybór oferty ELEKTROTIM SA

 • 06.11.2014 12:46

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy z GDDKiA w Krakowie

 • 06.11.2014 07:06

  ELEKTROTIM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 08:03

  ELEKTROTIM SA zmiana informacji poufnej objętej raportem nr 31/2014 z dn. 22.10.2014r. - wybór oferty ELEKTROTIM S.A.

 • 03.11.2014 10:47

  ELEKTROTIM SA informacja o zawieszeniu planowanego połączenia spółek z grupy

 • 30.10.2014 13:13

  ELEKTROTIM SA zawarcie umowy prez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A., tj. przez PROCOM SYSTEM S.A.

 • 24.10.2014 10:01

  ELEKTROTIM SA - informacja o portfelu zamówień

 • 22.10.2014 09:17

  ELEKTROTIM SA informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

 • 17.10.2014 15:10

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu znaczącej umowy z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu

 • 14.10.2014 11:39

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu znaczącej umowy z GDDKiA w Krakowie

 • 10.10.2014 09:26

  ELEKTROTIM SA informacja o otrzymaniu listu intencyjnego

 • 01.10.2014 10:22

  ELEKTROTIM SA zawarcie umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A., tj. przez ZEUS S.A.

 • 23.09.2014 12:19

  ELEKTROTIM SA informacja o zmianie nazwy jednego z akcjonariuszy

 • 16.09.2014 07:45

  ELEKTROTIM SA korekta informacji o dacie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

 • 16.09.2014 07:45

  ELEKTROTIM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki ELEKTROTIM S.A.

 • 02.09.2014 11:15

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu umowy z GDDKiA

 • 27.08.2014 10:51

  Elektrotim oczekuje, że na koniec roku wyjdzie na plus

 • 19.08.2014 13:33

  ELEKTROTIM SA - zawarcie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni

 • 19.08.2014 13:02

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu przez spółkę znaczącej umowy

 • 08.08.2014 08:33

  ELEKTROTIM SA informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank w zakresie linii wieloproduktowej dla grupy podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

 • 04.07.2014 08:21

  ELEKTROTIM SA informacja o zawarciu przez spółkę znaczącej umowy

 • 25.06.2014 10:01

  ELEKTROTIM SA informacja o nabyciu kolejnej transzy akcji spółki MAWILUX SA

 • 10.06.2014 12:18

  ELEKTROTIM SA zawiadomienie o zbyciu/nabyciu znacznego pakietu akcji ELEKTROTIM S.A.

 • 04.06.2014 11:30

  Elektrotim wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 04.06.2014 11:26

  ELEKTROTIM SA powołanie przewodniczącego RN

 • 04.06.2014 11:25

  ELEKTROTIM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 03.06.2014r.

 • 04.06.2014 11:23

  ELEKTROTIM SA dywidenda dla akcjonariuszy

 • 04.06.2014 11:21

  ELEKTROTIM SA treść uchwał podjętych przez WZA 03.06.2014 r.

 • 27.05.2014 11:38

  ELEKTROTIM SA kandydatura do rady nadzorczej

 • 16.05.2014 12:59

  Elektrotim zakłada, że w II kw. będzie na plusie, ale nie odrobi starty z I kw.