Elektrobudowa SA

skrót: ELB

Ostatnie notowanie z: 17.01.2020 17:02

Aktualny kurs8,42   0,48 %0,04 zł
Otwarcie8,36-0,24%
Minimum8,02-4,30%
Maksimum8,703,82%
Wolumen (szt.) 42398
Kurs odniesienia8,38
Widełki dolne7,54
Widełki górne9,18
Obroty (tyś. zł)353
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0008,36
31 1418,34
16008,32
38778,30
28608,28
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
8,46304 1
8,4897 1
8,508 018 2
8,60199 1
8,62672 2
Spółka świadczy kompleksowe usługi realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Jest również producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU OFE Złota Jesieńportfel561 04011,81%561 04011,81%
PKO BP Bankowy OFEportfel470 3139,90%470 3139,90%
AXA Polska OFEportfel446 5539,40%446 5539,40%

Kategoria • 15.01.2020 17:21

  Book building na akcje serii F Elektrobudowa będzie przeprowadzony do 23 marca

 • 15.01.2020 17:10

  ELEKTROBUDOWA SA (3/2020) Aktualizacja informacji nt. procesu realizacji emisji akcji serii F

 • 09.01.2020 15:38

  ELEKTROBUDOWA SA (2/2020) Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

 • 08.01.2020 17:46

  ELEKTROBUDOWA SA (1/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 31.12.2019 14:58

  Elektrobudowa złożyła pozew przeciwko PKN Orlen na ok. 103,9 mln zł i ok. 11,5 mln euro

 • 31.12.2019 14:44

  ELEKTROBUDOWA SA (154/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania arbitrażowego z udziałem PKN ORLEN

 • 20.12.2019 18:58

  ELEKTROBUDOWA SA (153/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki

 • 20.12.2019 16:47

  ELEKTROBUDOWA SA (152/2019) Uzupełnienie informacji nt. roszczenia wobec kontrahenta

 • 20.12.2019 12:53

  ELEKTROBUDOWA SA (151/2019) Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

 • 19.12.2019 14:10

  ELEKTROBUDOWA SA (150/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 16.12.2019 14:38

  ELEKTROBUDOWA SA (149/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 13.12.2019 18:20

  ELEKTROBUDOWA SA (148/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 11.12.2019 15:55

  ELEKTROBUDOWA SA (147/2019) Zawarcie umowy z PGE Energia Ciepła S.A.

 • 10.12.2019 23:45

  Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę dla Elektrobudowy

 • 10.12.2019 22:29

  ELEKTROBUDOWA SA (146/2019) Informacja nt. wydania postanowienia o wpisie w dziale 4 rejestru przedsiębiorców

 • 05.12.2019 12:05

  ELEKTROBUDOWA SA (145/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 04.12.2019 16:19

  ELEKTROBUDOWA SA (144/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 29.11.2019 19:58

  ELEKTROBUDOWA SA (143/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 29.11.2019 11:43

  ELEKTROBUDOWA SA (142/2019) Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

 • 26.11.2019 19:26

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.11.2019 21:51

  Elektrobudowa szacuje stratę netto w III kw. na 8,9 mln zł, obniża szacunki na '19

 • 21.11.2019 21:28

  ELEKTROBUDOWA SA (141/2019) Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres III kwartałów 2019 roku

 • 20.11.2019 16:25

  ELEKTROBUDOWA SA (140/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 18.11.2019 12:38

  ELEKTROBUDOWA SA (139/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowy w Warszawie S.A.

 • 15.11.2019 18:28

  ELEKTROBUDOWA SA (138/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 08.11.2019 22:26

  Elektrobudowa i PKN Orlen zdecydowały się na postępowanie arbitrażowe

 • 08.11.2019 21:53

  ELEKTROBUDOWA SA (137/2019) Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN

 • 07.11.2019 18:48

  ELEKTROBUDOWA SA (136/2019) Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 06.11.2019 18:32

  ELEKTROBUDOWA SA (135/2019) Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 04.11.2019 16:08

  ELEKTROBUDOWA SA (134/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 31.10.2019 17:08

  ELEKTROBUDOWA SA (133/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 31.10.2019 16:56

  ELEKTROBUDOWA SA (132/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 31.10.2019 14:38

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło nie zawarły ugody, rozmowy są kontynuowane

 • 31.10.2019 13:55

  ELEKTROBUDOWA SA (131/2019) Aktualizacja informacji nt. zawezwania do próby ugodowej złożonego przez TAURON Ciepło sp. z o.o.

 • 30.10.2019 20:08

  ELEKTROBUDOWA SA (130/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 29.10.2019 13:07

  ELEKTROBUDOWA SA (129/2019) Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

 • 25.10.2019 18:12

  Bank Handlowy wypłacił Orlenowi gwarancje związane z kontraktem Metateza - Elektrobudowa

 • 25.10.2019 17:44

  ELEKTROBUDOWA SA (128/2019) Powzięcie informacji o wypłacie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz PKN Orlen S.A.

 • 24.10.2019 17:57

  ELEKTROBUDOWA SA (127/2019) Aktualizacja informacji na temat postanowienia sądu o zabezpieczeniu

 • 18.10.2019 19:09

  Jacek Podgórski został prezesem Elektrobudowy

 • 18.10.2019 19:08

  ELEKTROBUDOWA SA (126/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 18.10.2019 18:26

  ELEKTROBUDOWA SA (125/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 18.10.2019 18:22

  ELEKTROBUDOWA SA (124/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA

 • 16.10.2019 19:58

  ELEKTROBUDOWA SA (123/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 12.10.2019 23:18

  Elektrobudowa uzgadnia z dostawcami i podwykonawcami sposób i termin spłaty zadłużenia

 • 10.10.2019 20:50

  ELEKTROBUDOWA SA (122/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 05.10.2019 22:59

  Elektrobudowa przystąpi do emisji akcji serii F, rezygnuje z akcji serii E

 • 04.10.2019 22:29

  ELEKTROBUDOWA SA (121/2019) Decyzja Zarządu Spółki o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E

 • 04.10.2019 18:50

  ELEKTROBUDOWA SA (120/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 04.10.2019 15:06

  ELEKTROBUDOWA SA (119/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 02.10.2019 16:54

  ELEKTROBUDOWA SA (118/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 30.09.2019 22:25

  ELEKTROBUDOWA SA (117/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 27.09.2019 13:30

  ELEKTROBUDOWA SA (116/2019) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA

 • 23.09.2019 19:37

  NWZ Elektrobudowy zdecydowało o podwyższeniu kapitału

 • 23.09.2019 18:19

  ELEKTROBUDOWA SA (115/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA

 • 23.09.2019 17:41

  ELEKTROBUDOWA SA (114/2019) Treść uchwał podjętych i będących przedmiotem głosowania podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 września 2019 roku

 • 20.09.2019 19:17

  ELEKTROBUDOWA SA (113/2019) Aktualizacja informacji nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP

 • 20.09.2019 18:23

  ELEKTROBUDOWA SA (112/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 20.09.2019 16:17

  ELEKTROBUDOWA SA (111/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez Akcjonariusza tj. G - ENERGY S.A.

 • 20.09.2019 15:52

  ELEKTROBUDOWA SA (110/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 20.09.2019 12:32

  ELEKTROBUDOWA SA (109/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 20.09.2019 11:56

  Zarmen odstępuje od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy

 • 20.09.2019 11:47

  ELEKTROBUDOWA SA (108/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

 • 20.09.2019 08:41

  Elektrobudowa miała w II kw. 103,7 mln zł straty netto wobec 61,8 mln zł przed rokiem

 • 20.09.2019 07:46

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.09.2019 14:19

  ELEKTROBUDOWA SA (107/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 18.09.2019 13:58

  Elektrobudowa ma umowę wydłużającą termin porozumienia z instytucjami finansowymi do 30 IX

 • 18.09.2019 13:44

  ELEKTROBUDOWA SA (106/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 18.09.2019 09:11

  Elektrobudowa nie porozumiała się z instytucjami finansowymi, chce wydłużenia terminu do 30 IX

 • 18.09.2019 08:13

  ELEKTROBUDOWA SA (105/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 17.09.2019 16:51

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło rozmawiają o porozumieniu

 • 17.09.2019 16:40

  ELEKTROBUDOWA SA (104/2019) Zawezwanie do próby ugodowej złożone przez TAURON Ciepło sp. z o.o.

 • 17.09.2019 14:35

  ELEKTROBUDOWA SA (103/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 16.09.2019 15:41

  ELEKTROBUDOWA SA (102/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

 • 16.09.2019 14:33

  ELEKTROBUDOWA SA (101/2019) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 101/2019

 • 16.09.2019 12:44

  Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia akcji Elektrobudowy

 • 16.09.2019 12:17

  ELEKTROBUDOWA SA (101/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

 • 14.09.2019 10:51

  ELEKTROBUDOWA SA (100/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

 • 13.09.2019 23:36

  Tylko Zarmen jest gotowy dokapitalizować Elektrobudowę

 • 13.09.2019 22:27

  ELEKTROBUDOWA SA (99/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

 • 13.09.2019 16:09

  Szanse na uzgodnienie długoterminowej struktury finansowania do 17 IX znikome - Elektrobudowa

 • 13.09.2019 15:48

  ELEKTROBUDOWA SA (98/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 13.09.2019 15:20

  ELEKTROBUDOWA SA (97/2019) Aktualizacja informacji nt. jednostkowych danych za I półrocze 2019 roku

 • 10.09.2019 09:53

  Elektrobudowa oczekuje 28 mln zł straty EBITDA w '19 i 9 mln zł zysku w '20 (opis)

 • 10.09.2019 09:28

  Elektrobudowa oczekuje 28 mln zł straty EBITDA w '19 i 9 mln zł zysku w '20

 • 10.09.2019 09:04

  ELEKTROBUDOWA SA (96/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

 • 04.09.2019 14:23

  ELEKTROBUDOWA SA (95/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 03.09.2019 16:38

  Termin uzgodnienia przez Elektrobudowę długoterminowego finansowania wydłużony do 17 IX

 • 03.09.2019 16:19

  ELEKTROBUDOWA SA (94/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 02.09.2019 20:13

  ELEKTROBUDOWA SA (93/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 30.08.2019 19:30

  Elektrobudowa nie uzgodniła długoterminowej struktury finansowania

 • 30.08.2019 18:30

  ELEKTROBUDOWA SA (92/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 30.08.2019 16:24

  ELEKTROBUDOWA SA (91/2019) Informacja nt. aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

 • 29.08.2019 10:42

  ELEKTROBUDOWA SA (90/2019) Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 23.08.2019 15:34

  ELEKTROBUDOWA SA (89/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 22.08.2019 22:08

  Elektrobudowa chce pozyskać 18 mln zł finansowania pomostowego, potem możliwe dwie emisje akcji

 • 22.08.2019 21:14

  ELEKTROBUDOWA SA (88/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

 • 20.08.2019 19:26

  ELEKTROBUDOWA SA (87/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 16.08.2019 14:57

  ELEKTROBUDOWA SA (86/2019) Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.08.2019 20:21

  Elektrobudowa ma wstępną ofertę objęcia akcji nowej emisji przez PG Energy Capital Management

 • 15.08.2019 16:59

  ELEKTROBUDOWA SA (85/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

 • 08.08.2019 10:50

  Zarmen złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Elektrobudową

 • 07.08.2019 18:33

  Elektrobudowa rozpoczyna negocjacje ze spółką Zarmen dotyczące dokapitalizowania

 • 07.08.2019 18:10

  ELEKTROBUDOWA SA (82/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

 • 07.08.2019 17:39

  ELEKTROBUDOWA SA (81/2019) Zawarcie z PKO BP S.A. aneksu do umowy przelewu wierzytelności

 • 07.08.2019 16:21

  ELEKTROBUDOWA SA (80/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 03.06.2019 19:30

  ELEKTROBUDOWA SA (44/2019) Aktualizacja informacji na temat rezygnacja osoby nadzorującej

 • 31.05.2019 18:03

  ELEKTROBUDOWA SA (43/2019) Powzięcie informacji o wystawieniu not obciążeniowych przez PKN Orlen S.A.

 • 30.05.2019 18:32

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 23:03

  ELEKTROBUDOWA SA (37/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 22.05.2019 12:01

  Aegon OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Elektrobudowy

 • 22.05.2019 11:56

  ELEKTROBUDOWA SA (36/2019) Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Aegon OFE

 • 20.05.2019 15:54

  Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Elektrobudowy

 • 20.05.2019 15:26

  ELEKTROBUDOWA SA (35/2019) Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Nationale-Nederlanden OFE

 • 17.05.2019 16:29

  ELEKTROBUDOWA SA (34/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

 • 17.04.2019 16:16

  ELEKTROBUDOWA SA (19/2019) Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 29.03.2019 15:42

  ELEKTROBUDOWA SA (17/2019) Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 14.03.2019 16:00

  ELEKTROBUDOWA SA (16/2019) Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A.

 • 08.03.2019 17:49

  Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu dot. roszczeń Fińskiego Związku Zawodowego

 • 08.03.2019 17:38

  ELEKTROBUDOWA SA (15/2019) Złożenie apelacji od wyroku sądu I instancji w sporze sądowym z Fińskim Związkiem Zawodowym

 • 06.03.2019 16:38

  ELEKTROBUDOWA SA (14/2019) Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji bankowych do umowy z PKN Orlen S.A. dotyczącej Instalacji Metatezy w Płocku

 • 04.03.2019 22:41

  ING BSK ocenia, że Elektrobudowa naruszyła warunki umowy z bankiem

 • 04.03.2019 22:33

  ELEKTROBUDOWA SA (13/2019) Zawiadomienie z ING Bank Śląski S.A. o działaniach w związku z naruszeniem warunków umowy

 • 28.02.2019 16:17

  ELEKTROBUDOWA SA (12/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 28.02.2019 13:42

  ELEKTROBUDOWA SA (11/2019) Informacje dotyczące realizacji umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

 • 27.02.2019 15:57

  ELEKTROBUDOWA SA (10/2019) Zawarcie aneksu do umowy z EMERSON Process Management sp. z o.o.

 • 20.02.2019 17:46

  PKN Orlen zakończy budowę instalacji metatezy w Płocku w połowie kwietnia

 • 20.02.2019 16:14

  ELEKTROBUDOWA SA (9/2019) Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

 • 13.02.2019 16:41

  ELEKTROBUDOWA SA (8/2019) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 06.02.2019 20:10

  MPK w Poznaniu domaga się od Elektrobudowy i ZUE ok. 20,2 mln zł

 • 06.02.2019 19:55

  ELEKTROBUDOWA SA (7/2019) Otrzymanie pozwu o zapłatę

 • 31.01.2019 18:08

  ELEKTROBUDOWA SA (6/2019) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 22.01.2019 15:30

  ELEKTROBUDOWA SA (5/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 18.01.2019 15:24

  ELEKTROBUDOWA SA (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 08.01.2019 17:58

  ELEKTROBUDOWA SA (3/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 08.01.2019 17:31

  ELEKTROBUDOWA SA (2/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 02.01.2019 16:04

  ELEKTROBUDOWA SA (1/2019) Aktualizacja informacji o umowie ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • 20.12.2018 14:48

  ELEKTROBUDOWA SA (53/2018) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 18 grudnia 2018 r.

 • 20.12.2018 10:09

  Noble Securities obniża wycenę Elektrobudowy do 43,5 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 18.12.2018 16:22

  ELEKTROBUDOWA SA (52/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 18.12.2018 13:46

  ELEKTROBUDOWA SA (51/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 18 grudnia 2018 roku

 • 17.12.2018 19:38

  Sąd w Finlandii zasądził od Elektrobudowy ok. 8 mln euro na rzecz związku zawodowego

 • 17.12.2018 19:11

  ELEKTROBUDOWA SA (50/2018) Wyrok sądu I instancji w sporze sądowym z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej

 • 30.11.2018 22:40

  ELEKTROBUDOWA SA (49/2018) Aktualizacja informacji dotyczących roszczenia o zapłatę kar umownych

 • 26.11.2018 17:15

  ELEKTROBUDOWA SA (48/2018) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 21.11.2018 06:05

  PKN Orlen domaga się od Elektrobudowy 29 mln zł kar umownych

 • 20.11.2018 23:42

  ELEKTROBUDOWA SA (47/2018) Powzięcie informacji o roszczeniu o zapłatę kar umownych

 • 20.11.2018 14:54

  ELEKTROBUDOWA SA (46/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

 • 19.11.2018 14:53

  ELEKTROBUDOWA SA (45/2018) Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 16.11.2018 17:12

  ELEKTROBUDOWA SA (44/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 15.11.2018 19:26

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 19:19

  Elektrobudowa obniżyła do 601,3 mln zł z 835,4 mln zł prognozę zamówień na '18

 • 15.11.2018 19:08

  ELEKTROBUDOWA SA (43/2018) Korekta prognozy na 2018 rok w zakresie zamówień Spółki

 • 08.11.2018 18:08

  Elektrobudowa szacuje, że miała w III kw. 4,8 mln zł zysku netto wobec 6 mln zł konsensusu

 • 08.11.2018 17:45

  ELEKTROBUDOWA SA (42/2018) Szacunkowe dane finansowe za III kwartały 2018 r.

 • 30.10.2018 16:01

  ELEKTROBUDOWA SA (41/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A.

 • 25.10.2018 15:03

  ELEKTROBUDOWA SA (40/2018) Zawarcie drugiego aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

 • 16.10.2018 16:20

  ELEKTROBUDOWA SA (39/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

 • 16.10.2018 15:14

  ELEKTROBUDOWA SA (38/2018) Zwiększenie wartości umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 12.10.2018 08:56

  Elektrobudowa może potrzebować kapitału na rozwój; jest za wcześnie, by mówić o dywidendzie (wywiad)

 • 12.10.2018 06:30

  Elektrobudowa może potrzebować kapitału na rozwój; jest za wcześnie, by mówić o dywidendzie (wywiad)

 • 02.10.2018 16:52

  DM mBanku podniósł rekomendację dla Elektrobudowy do "kupuj"

 • 28.09.2018 13:10

  ELEKTROBUDOWA SA (37/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A.

 • 28.09.2018 10:15

  ELEKTROBUDOWA SA (36/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 17.09.2018 17:27

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 11.09.2018 14:54

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Elektrobudowy spada ok. 18 proc. po obniżce prognoz na '18

 • 10.09.2018 22:35

  Elektrobudowa drugi raz obniża prognozy na '18, grupa ma 59,9 mln zł straty netto po półroczu

 • 10.09.2018 22:11

  ELEKTROBUDOWA SA (35/2018) Decyzja o utworzeniu rezerwy, szacunkowe dane finansowe ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 r. oraz korekta prognozy na rok 2018

 • 04.09.2018 16:43

  ELEKTROBUDOWA SA (34/2018) Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

 • 31.08.2018 15:56

  ELEKTROBUDOWA SA (33/2018) Zawarcie Umowy ramowej o wystawianie gwarancji bankowych i akredytyw oraz podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 28.08.2018 11:15

  ELEKTROBUDOWA SA (32/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 28.08.2018 11:14

  ELEKTROBUDOWA SA (31/2018) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 23.08.2018 13:11

  Elektrobudowa, Budimex, Polimex, Rafako w II etapie przetargu na blok energ. w Puławach

 • 10.08.2018 09:13

  DM BOŚ obniżył wyceny Budimeksu, Elektrobudowy, Erbudu i Trakcji; podniósł Unibepu

 • 02.08.2018 12:09

  ELEKTROBUDOWA SA (30/2018) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 31.07.2018 15:46

  Elektrobudowa chce przesunięcia terminu zakończenia budowy Instalacji Metatezy Orlenu

 • 31.07.2018 15:26

  ELEKTROBUDOWA SA (29/2018) Aktualizacja informacji o umowie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

 • 02.07.2018 15:40

  ELEKTROBUDOWA SA (28/2018) Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 29.06.2018 14:41

  ELEKTROBUDOWA SA (27/2018) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 22.06.2018 09:29

  Noble Securities obniża cenę docelową akcji Elektrobudowy do 74,6 zł

 • 20.06.2018 09:21

  ELEKTROBUDOWA SA (26/2018) Podpisanie kolejnego aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 04.06.2018 14:46

  ELEKTROBUDOWA SA (25/2018) Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

 • 30.05.2018 15:44

  Grupa Elektrobudowa obniżyła prognozę zysku netto na '18 do 27,3 mln zł

 • 30.05.2018 15:30

  ELEKTROBUDOWA SA (24/2018) Korekta prognozy wyników finansowych w zakresie zysku netto Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na 2018 rok

 • 30.05.2018 14:43

  ELEKTROBUDOWA SA (23/2018) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 30.05.2018 08:30

  ELEKTROBUDOWA SA (22/2018) Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. obecnie Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc.

 • 15.05.2018 17:10

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 17:25

  Elektrobudowa miała w I kw. 1,9 mln zł zysku, spółka podtrzymuje prognozę na '18

 • 10.05.2018 17:01

  Wstępne wyniki Elektrobudowy w I kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 16:53

  ELEKTROBUDOWA SA (21/2018) Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.

 • 08.05.2018 11:56

  ELEKTROBUDOWA SA (20/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 30.04.2018 14:54

  ELEKTROBUDOWA SA (19/2018) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 27.04.2018 13:40

  ELEKTROBUDOWA SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 r.

 • 26.04.2018 17:34

  ELEKTROBUDOWA SA (17/2018) Powołanie Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

 • 26.04.2018 15:24

  Elektrobudowa wypłaci 10,5 zł dywidendy na akcję, więcej niż rekomendował zarząd

 • 26.04.2018 15:13

  ELEKTROBUDOWA SA (16/2018) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 26.04.2018 15:11

  ELEKTROBUDOWA SA (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 roku

 • 19.04.2018 09:45

  OFE PZU chce, by Elektrobudowa wypłaciła 10,5 zł dywidendy na akcję, więcej niż proponuje zarząd

 • 19.04.2018 09:30

  ELEKTROBUDOWA SA (14/2018) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 12.04.2018 15:05

  ELEKTROBUDOWA SA (13/2018) Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

 • 30.03.2018 12:24

  ELEKTROBUDOWA SA (12/2018) Aktualizacja informacji o umowie z AREVA GmbH

 • 29.03.2018 14:01

  ELEKTROBUDOWA SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

 • 28.03.2018 11:40

  Elektrobudowa planuje akwizycję o wartości 100-150 mln zł (opis)

 • 28.03.2018 10:29

  Elektrobudowa planuje akwizycję o wartości 100-150 mln zł

 • 27.03.2018 17:48

  Zysk netto grupy Elektrobudowa w '17 wyniósł 58,6 mln zł, wcześniej szacowano go na 61 mln zł

 • 27.03.2018 17:21

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 17:17

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.03.2018 15:51

  Elektrobudowa chce wypłacić 8 zł dywidendy na akcję

 • 27.03.2018 15:41

  ELEKTROBUDOWA SA (10/2018) Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 21.03.2018 17:28

  ELEKTROBUDOWA SA (9/2018) Podpisanie aneksu do umowy ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • 21.03.2018 14:30

  ELEKTROBUDOWA SA (8/2018) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 02.03.2018 09:05

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że w '17 wypracowała 61 mln zł zysku netto (opis)

 • 02.03.2018 08:49

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że w '17 wypracowała 61 mln zł zysku netto

 • 02.03.2018 08:43

  ELEKTROBUDOWA SA (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

 • 26.02.2018 13:58

  ELEKTROBUDOWA SA (6/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 21.02.2018 14:25

  ELEKTROBUDOWA SA (5/2018) Zawarcie z PZU SA aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 14.02.2018 13:58

  DM BDM podniósł rekomendację Elektrobudowy do "kupuj"

 • 06.02.2018 13:00

  Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł przychodów i 46 mln zł zysku netto w '18

 • 06.02.2018 12:44

  ELEKTROBUDOWA SA (4/2018) Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2018 rok

 • 01.02.2018 15:47

  ELEKTROBUDOWA SA (3/2018) Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

 • 30.01.2018 11:30

  ELEKTROBUDOWA SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 16.01.2018 14:17

  ELEKTROBUDOWA SA (1/2018) Podpisanie kolejnego aneksu do umowy z Amec Foster Wheeler

 • 28.12.2017 11:34

  ELEKTROBUDOWA SA (48/2017) Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.

 • 30.11.2017 09:37

  Noble Securities obniża cenę docelową akcji Elektrobudowy do 83,8 zł

 • 23.11.2017 15:04

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji Elektrobudowy

 • 23.11.2017 14:58

  ELEKTROBUDOWA SA (47/2017) Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 15.11.2017 17:14

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 12:28

  ELEKTROBUDOWA SA (46/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 r.

 • 09.11.2017 16:30

  ELEKTROBUDOWA SA (45/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA na trwającą X kadencję

 • 09.11.2017 16:26

  ELEKTROBUDOWA SA (44/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 roku

 • 09.11.2017 12:15

  ELEKTROBUDOWA SA (43/2017) Doprecyzowanie treści raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 8.11.2017 roku

 • 08.11.2017 16:40

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że po trzech kw. wypracowała 30,1 mln zł zysku netto (opis)

 • 08.11.2017 16:29

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że po trzech kw. wypracowała 30,1 mln zł zysku netto

 • 08.11.2017 16:11

  ELEKTROBUDOWA SA (42/2017) Szacunkowe dane finansowe za III kwartał 2017 r.

 • 08.11.2017 14:01

  ELEKTROBUDOWA SA (41/2017) Podpisanie aneksu do umowy z Amec Foster Wheeler

 • 31.10.2017 08:47

  ELEKTROBUDOWA SA (40/2017) Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.

 • 30.10.2017 13:04

  ELEKTROBUDOWA SA (39/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce

 • 17.10.2017 13:30

  ELEKTROBUDOWA SA (38/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 17.10.2017 11:47

  ELEKTROBUDOWA SA (37/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

 • 12.10.2017 12:31

  ELEKTROBUDOWA SA (36/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

 • 11.10.2017 14:25

  ELEKTROBUDOWA SA (35/2017) Podpisanie aneksu do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 06.10.2017 14:13

  ELEKTROBUDOWA SA (34/2017) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 03.10.2017 08:30

  Erste podniósł rekomendację Erbudu i Unibepu, obniżył dla Budimeksu i Elektrobudowy

 • 28.09.2017 13:53

  ELEKTROBUDOWA SA (33/2017) Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A.

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 14.09.2017 13:12

  ELEKTROBUDOWA SA (32/2017) Podpisanie aneksu do umowy z Amec Foster Wheeler

 • 08.09.2017 10:13

  ELEKTROBUDOWA SA (31/2017) Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 31.08.2017 17:14

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 18:07

  Wstępne wyniki Elektrobudowy w II kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 17:14

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że miała w I półroczu 17,2 mln zł zysku netto

 • 24.08.2017 17:09

  ELEKTROBUDOWA SA (30/2017) Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r.

 • 27.07.2017 12:18

  ELEKTROBUDOWA SA (29/2017) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 28.06.2017 12:08

  ELEKTROBUDOWA SA (28/2017) Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 01.06.2017 10:59

  ELEKTROBUDOWA SA (27/2017) Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

 • 01.06.2017 09:06

  ELEKTROBUDOWA SA (26/2017) Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.05.2017 10:01

  ELEKTROBUDOWA SA (25/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 15.05.2017 17:10

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 08:55

  DM mBanku zmienił rekomendacje sześciu spółek

 • 09.05.2017 17:39

  Elektrobudowa w I kw. miała 1,4 mln zł straty netto, oczekiwano 6,1 mln zł zysku

 • 09.05.2017 17:19

  Szacunkowe wyniki Elektrobudowy w I kwartale 2017 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2017 17:19

  Builder Elektrobudowa suffers PLN 1.4 mln Q1 group net loss, below PLN 6.1 mln expected profit - market filing

 • 09.05.2017 17:09

  ELEKTROBUDOWA SA (24/2017) Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 r.

 • 27.04.2017 16:58

  ELEKTROBUDOWA SA (23/2017) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 27.04.2017 10:51

  ELEKTROBUDOWA SA (22/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25 kwietnia 2017 r.

 • 25.04.2017 15:49

  Elektrobudowa wypłaci 10 zł dywidendy na akcję

 • 25.04.2017 15:44

  ELEKTROBUDOWA SA (21/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA X kadencji

 • 25.04.2017 15:41

  ELEKTROBUDOWA SA (20/2017) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 25.04.2017 15:38

  ELEKTROBUDOWA SA (19/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25 kwietnia 2017 roku

 • 21.04.2017 14:11

  OFE PZU chce, by Elektrobudowa wypłaciła 10 zł dywidendy na akcję, więcej niż proponuje zarząd

 • 21.04.2017 13:56

  ELEKTROBUDOWA SA (18/2017) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 20.04.2017 16:41

  ELEKTROBUDOWA SA (17/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza MetLife OFE

 • 20.04.2017 13:15

  ELEKTROBUDOWA SA (16/2017) Rozwiązanie Umowy Ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych z Bankiem Handlowym w Warszawie SA

 • 20.04.2017 12:09

  ELEKTROBUDOWA SA (15/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 20.04.2017 11:14

  ELEKTROBUDOWA SA (14/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Allianz Polska OFE dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad - zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 12.04.2017 11:30

  ELEKTROBUDOWA SA (13/2017) Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 11.04.2017 16:23

  DM mBanku zmienił rekomendacje dziewięciu spółek

 • 11.04.2017 12:45

  ELEKTROBUDOWA SA (12/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

 • 11.04.2017 10:05

  ELEKTROBUDOWA SA (11/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza AXA OFE

 • 06.04.2017 15:42

  ELEKTROBUDOWA SA (10/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza Nationale - Nederlanden OFE

 • 31.03.2017 10:08

  ELEKTROBUDOWA SA (9/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 28.03.2017 10:57

  ELEKTROBUDOWA SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

 • 20.03.2017 19:28

  Elektrobudowa chce wydać na inwestycje w I połowie 2017 roku 19,7 mln zł

 • 20.03.2017 17:55

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 17:53

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 17:16

  Elektrobudowa chce wypłacić 6 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2017 17:08

  ELEKTROBUDOWA SA (7/2017) Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 17.03.2017 15:15

  ELEKTROBUDOWA SA (6/2017) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

 • 17.03.2017 14:54

  ELEKTROBUDOWA SA (5/2017) Podpisanie aneksu do umowy ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • 10.03.2017 17:28

  Elektrobudowa szacuje, że miała w '16 55,1 mln zł zysku i 971,5 mln zł przychodów

 • 10.03.2017 17:11

  ELEKTROBUDOWA SA (4/2017) Szacunki wyników za 2016 rok

 • 22.02.2017 12:33

  ELEKTROBUDOWA SA (3/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 30.01.2017 17:17

  Elektrobudowa prognozuje 51,1 mln zł zysku netto grupy w '17

 • 30.01.2017 17:09

  ELEKTROBUDOWA SA (2/2017) Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2017 rok

 • 26.01.2017 12:59

  Elektrobudowa ma niższy backlog rdr, czeka na ogłoszenie przetargów w energetyce (wywiad)

 • 26.01.2017 12:59

  Elektrobudowa planuje zwiększyć inwestycje w '17, podtrzymuje plany akwizycyjne (wywiad)

 • 10.01.2017 15:18

  ELEKTROBUDOWA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 30.12.2016 13:32

  ELEKTROBUDOWA SA (44/2016) Aktualizacja informacji o umowie ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • 29.12.2016 16:10

  DM mBanku obniżył cenę docelową dla Elektrobudowy do 146 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 28.12.2016 14:51

  ELEKTROBUDOWA SA (43/2016) Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 20.12.2016 15:30

  ELEKTROBUDOWA SA (42/2016) Popisanie aneksu do umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 15.12.2016 09:25

  Haitong Bank podnosi cenę docelową Budimeksu i Trakcji, obniża wycenę Elektrobudowy

 • 06.12.2016 12:46

  Oferta Shanghai Electric Power Construction najkorzystniejsza w przetargu PSE

 • 01.12.2016 13:56

  ZUE i Elektrobudowa zawarły ugodę ws. budowy zajezdni tramwajowej

 • 01.12.2016 13:44

  ELEKTROBUDOWA SA (41/2016) Informacja o zawarciu ugody z ZUE SA w związku z realizacją budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

 • 30.11.2016 13:15

  ELEKTROBUDOWA SA (40/2016) Aktualizacja informacji o umowie z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 22.11.2016 12:38

  ELEKTROBUDOWA SA (39/2016) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 15.11.2016 20:32

  Qumak otrzymał 5,9 mln zł należności za prace na Stadionie Narodowym

 • 15.11.2016 12:16

  ELEKTROBUDOWA SA (38/2016) Rozliczenie prac na Stadionie Narodowym w Warszawie

 • 11.11.2016 11:28

  Elektrobudowa i Qumak liczą na szybką ugodę w sprawie należności za Stadion Narodowy

 • 11.11.2016 08:43

  ELEKTROBUDOWA SA (37/2016) Informacja dotycząca postępowania w sprawie rozliczenia prac związanych z budową Stadionu Narodowego

 • 10.11.2016 08:21

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 10:06

  ELEKTROBUDOWA SA (36/2016) Zawarcie umowy z Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce

 • 09.11.2016 08:42

  ELEKTROBUDOWA SA (35/2016) Doprecyzowanie treści raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 8.11.2016 roku

 • 08.11.2016 17:03

  Wyniki Elektrobudowy w III kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2016 16:50

  ELEKTROBUDOWA SA (34/2016) Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2016 r.

 • 02.11.2016 11:56

  ELEKTROBUDOWA SA (33/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

 • 11.10.2016 15:58

  ELEKTROBUDOWA SA (32/2016) Uzgodnienie warunków podpisania aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 29.09.2016 10:29

  ELEKTROBUDOWA SA (31/2016) Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.

 • 27.09.2016 14:43

  Elektrobudowa cofnęła pozew przeciwko ZUE o zapłatę 24,8 mln zł

 • 23.09.2016 15:41

  Elektrobudowa chce od ZUE 24,8 mln zł

 • 13.09.2016 09:35

  Elektrobudowa zwiększy rentowność i średnioroczną sprzedaż zewnętrzną do 1,1 mld zł

 • 13.09.2016 09:29

  Elektrobudowa chce wypłacać na dywidendę w '16-'18 nie mniej niż 30 proc. skonsolidowanego zysku

 • 13.09.2016 09:23

  ELEKTROBUDOWA SA (30/2016) Przyjęcie strategii na lata 2016 - 2018

 • 31.08.2016 17:40

  Wyniki Elektrobudowy w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2016 17:34

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.08.2016 14:22

  ELEKTROBUDOWA SA (29/2016) Aneks do umowy znaczącej

 • 25.08.2016 15:14

  Elektrobudowa miała w II kw. 21,3 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 25.08.2016 14:55

  Wyniki Elektrobudowy w II kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2016 14:48

  ELEKTROBUDOWA SA (28/2016) Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 r.

 • 16.08.2016 14:28

  ELEKTROBUDOWA SA (27/2016) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 04.08.2016 15:35

  Elektrobudowa rezygnuje z projektu, na który miała dostać dofinansowanie z NCBiR

 • 04.08.2016 15:15

  ELEKTROBUDOWA SA (26/2016) Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu

 • 01.08.2016 12:57

  Elektrobudowa wykona dla Orlenu prace w Płocku za ok. 250 mln zł (opis)

 • 01.08.2016 12:41

  Elektrobudowa wykona dla Orlenu prace w Płocku za ok. 250 mln zł

 • 01.08.2016 12:31

  ELEKTROBUDOWA SA (25/2016) Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

 • 25.07.2016 15:56

  ELEKTROBUDOWA SA (24/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 25.07.2016 14:43

  ELEKTROBUDOWA SA (23/2016) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 30.06.2016 15:01

  ELEKTROBUDOWA SA Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 22.06.2016 16:09

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie aneksu do umowy z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 15.06.2016 08:27

  DM PKO BP obniża cenę docelową Elektrobudowy do 100 zł

 • 08.06.2016 13:38

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

 • 01.06.2016 16:35

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 31.05.2016 16:27

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie umowy znaczącej z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 16.05.2016 09:00

  Backlog Elektrobudowy na koniec I kw. '16 wynosił 1.268,8 mln zł, spadek 26,3 proc. rdr

 • 16.05.2016 08:39

  Wyniki Elektrobudowy w I kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 08:23

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 08:39

  Haitong Bank obniżył wycenę Elektrobudowy do 144,5 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 06.05.2016 09:57

  Elektrobudowa ma umowę o wartości 40,5 mln zł

 • 06.05.2016 09:41

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie znaczącej umowy

 • 29.04.2016 13:32

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

 • 28.04.2016 12:15

  ELEKTROBUDOWA SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2016 r.

 • 26.04.2016 15:54

  ELEKTROBUDOWA SA Wykaz zmian w Statucie Spółki

 • 26.04.2016 15:51

  Elektrobudowa wypłaci 4 zł dywidendy na akcję za '15

 • 26.04.2016 15:47

  ELEKTROBUDOWA SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 26.04.2016 15:43

  ELEKTROBUDOWA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA

 • 05.04.2016 14:28

  Oferta Trakcji najtańsza na budowę linii tramwajowej na Tarchomin , ZUE drugie

 • 01.04.2016 12:26

  ELEKTROBUDOWA SA Rozwiązanie i otwarcie likwidacji spółki zależnej "KONIP" Sp. z o.o.

 • 29.03.2016 15:04

  ELEKTROBUDOWA SA Planowane zmiany Statutu ELEKTROBUDOWA SA

 • 29.03.2016 15:04

  ELEKTROBUDOWA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26 kwietnia 2016 r. wraz z projektami uchwał

 • 22.03.2016 12:23

  Publikacja strategii Elektrobudowy w II kwartale; dywidenda może rosnąć rdr

 • 22.03.2016 11:51

  Elektrobudowa liczy w '16 na dodatnie marże w segmencie przemysłowym

 • 22.03.2016 10:36

  Backlog Elektrobudowy na koniec '15 wyniósł 1.294 mln zł

 • 21.03.2016 18:15

  Wyniki Elektrobudowy w IV kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2016 18:11

  ELEKTROBUDOWA SA Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 21.03.2016 18:06

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 18:02

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 04.03.2016 07:55

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Elektrobudowy do "trzymaj"

 • 01.03.2016 17:12

  ELEKTROBUDOWA SA Szacunki wyników Spółki za 2015 rok

 • 25.02.2016 15:51

  ELEKTROBUDOWA SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 19.02.2016 11:32

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do Umowy Współpracy z mBank SA

 • 18.02.2016 16:33

  Zarząd Elektrobudowy rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję za '15

 • 18.02.2016 16:25

  ELEKTROBUDOWA SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 10.02.2016 14:47

  ELEKTROBUDOWA SA Informacja o zawartej umowie generalnej z KUKE S.A.

 • 25.01.2016 17:07

  Elektrobudowa prognozuje 50,9 mln zł zysku netto i 1,1 mld zł przychodów w '16

 • 25.01.2016 16:54

  ELEKTROBUDOWA SA Prognoza 2016 roku

 • 13.01.2016 11:04

  ELEKTROBUDOWA SA Terminy przekazywania przez ELEKTROBUDOWĘ SA raportów okresowych w 2016 r.

 • 31.12.2015 11:02

  ELEKTROBUDOWA SA Skład Zarządu Spółki

 • 31.12.2015 09:13

  Janusz Juszczyk zastąpi Jacka Faltynowicza na stanowisku prezesa Elektrobudowy

 • 31.12.2015 09:01

  ELEKTROBUDOWA SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 23.12.2015 15:09

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 18.12.2015 17:33

  ELEKTROBUDOWA SA Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej

 • 18.12.2015 10:00

  Noble Securities, w sektorze budowniczym, poleca kupno Erbudu i Trakcji PRKiI

 • 17.12.2015 10:14

  Haitong Bank podniósł wycenę Elektrobudowy, a obniżył Kopeksu

 • 14.12.2015 08:52

  DM BDM obniżył rekomendację dla Elektrobudowy do "trzymaj"

 • 10.12.2015 09:04

  ELEKTROBUDOWA SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

 • 09.12.2015 17:03

  DM mBanku podniósł rekomendację PGNiG do "trzymaj", a Elektrobudowy do "kupuj"

 • 09.12.2015 16:28

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do umowy z ING Bank Śląski SA

 • 07.12.2015 11:46

  Elektrobudowa otrzyma 13,6 mln zł dofinansowania z NCBiR

 • 07.12.2015 11:37

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

 • 02.12.2015 16:52

  Elektrobudowa zawiąże rezerwę w wysokości 11,8 mln zł na karę naliczoną przez PSE

 • 02.12.2015 16:28

  ELEKTROBUDOWA SA Wezwanie do zapłaty kar umownych

 • 18.11.2015 15:45

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 16.11.2015 08:30

  Wyniki Elektrobudowy w III kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2015 08:24

  Prognoza grupy Elektrobudowa podwyższona do 59,6 zł, spółki do 56,3 mln zł

 • 16.11.2015 08:13

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 08:09

  ELEKTROBUDOWA SA Podwyższenie prognozy wyników finansowych 2015 roku

 • 10.11.2015 17:14

  DM mBanku obniżył rekomendacje trzech spółek

 • 10.11.2015 14:58

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksów do umowy kredytowej

 • 10.11.2015 09:05

  ELEKTROBUDOWA SA Odwołanie prokury

 • 05.11.2015 08:04

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Elektrobudowy do "kupuj", a cenę docelową do 174 zł

 • 08.10.2015 16:51

  DM mBanku podniósł rekomendację dla Elektrobudowy do "kupuj"

 • 30.09.2015 11:45

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank SA

 • 23.09.2015 15:08

  Synthos, Boryszew, Elektrobudowa i Ursus otrzymają dofinansowania z NCBiR

 • 01.09.2015 11:39

  Elektrobudowa we IX-X rozważy podniesienie prognozy

 • 01.09.2015 09:13

  Backlog Elektrobudowy na koniec II kw. to 1.686,5 mln zł, o 5,4 proc. mniej rdr

 • 31.08.2015 17:37

  Wyniki Elektrobudowy w II kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 04.08.2015 09:43

  Noble Securities podnosi wyceny dla spółek z branży budowlanej

 • 31.07.2015 13:22

  ELEKTROBUDOWA SA Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 01.07.2015 15:03

  ELEKTROBUDOWA SA Znacząca umowa

 • 30.06.2015 16:11

  ELEKTROBUDOWA SA Znaczące zamówienia

 • 25.06.2015 15:52

  ELEKTROBUDOWA SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

 • 15.06.2015 09:43

  BESI obniżył rekomendację Budimeksu do "neutralnie"

 • 09.06.2015 16:08

  DM mBanku podniósł cenę docelową akcji Elektrobudowy do 149,7 zł

 • 15.05.2015 09:02

  Backlog Elektrobudowy na koniec I kw. wynosił 1.721,8 mln zł

 • 15.05.2015 08:32

  Wyniki Elektrobudowy w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2015 08:24

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 06.05.2015 16:14

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 05.05.2015 11:48

  ELEKTROBUDOWA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA w dniu 29.04.2015 r.

 • 05.05.2015 10:07

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA

 • 04.05.2015 16:14

  Noble Securities podnosi cenę docelową Elektrobudowy do 154,9 zł

 • 04.05.2015 11:18

  DM BDM obniża zalecenie dla Mostostalu Zabrze do "trzymaj" i podnosi wycenę Elektrobudowy

 • 30.04.2015 14:34

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do Umowy Ramowej z Bankiem Handlowym

 • 29.04.2015 16:11

  ELEKTROBUDOWA SA Powołanie Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

 • 29.04.2015 14:45

  ELEKTROBUDOWA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA

 • 28.04.2015 11:21

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek budowlanych

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 30.03.2015 13:35

  Elektrobudowa chce w 2-3 lata zwiększyć przychody do poziomu 1,5 mld zł rocznie

 • 30.03.2015 09:41

  ELEKTROBUDOWA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

 • 26.03.2015 14:09

  ELEKTROBUDOWA SA Wybór oferty w postępowaniu przetargowym

 • 25.03.2015 15:18

  Oferta Elektrobudowy za 140 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PSE

 • 20.03.2015 19:39

  Zarząd i rada nadzorcza Elektrobudowy nie chcą wypłacać dywidendy za 2014 rok

 • 20.03.2015 19:20

  ELEKTROBUDOWA SA Propozycja dotycząca podziału zysku za rok 2014

 • 20.03.2015 17:27

  Wyniki Elektrobudowy w IV kw. '14 vs konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2015 17:20

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 17:16

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 16:32

  DM mBanku wprowadził zmiany w rekomendacjach 12 spółek z GPW

 • 02.03.2015 14:22

  ELEKTROBUDOWA SA Udzielenie prokury

 • 02.03.2015 14:18

  ELEKTROBUDOWA SA Odwołanie prokury

 • 26.02.2015 09:01

  DM BDM obniżył cenę docelową akcji Elektrobudowy do 116,5 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 25.02.2015 14:51

  Elektrobudowa prognozuje 45 mln zł zysku netto grupy w tym roku

 • 25.02.2015 14:41

  ELEKTROBUDOWA SA Prognoza 2015 roku

 • 20.02.2015 10:31

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA

 • 17.02.2015 14:36

  ELEKTROBUDOWA SA Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

 • 09.02.2015 12:38

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank SA

 • 06.02.2015 14:40

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 27.01.2015 13:18

  ELEKTROBUDOWA SA Terminy przekazywania przez ELEKTROBUDOWĘ SA raportów okresowych w 2015 r.

 • 29.12.2014 15:54

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 29.12.2014 12:47

  ELEKTROBUDOWA SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez Aviva OFE

 • 23.12.2014 13:02

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 17.12.2014 10:40

  BESI obniżył cenę docelową akcji Budimeksu do 156,3 zł, a Elektrobudowy do 102,9 zł

 • 11.12.2014 10:43

  Sentyment w branży budowlanej najlepszy od trzech lat - Noble Securities

 • 01.12.2014 12:55

  ELEKTROBUDOWA SA podpisanie aneksów do umowy kredytowej

 • 18.11.2014 15:13

  ELEKTROBUDOWA SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki

 • 14.11.2014 08:02

  Wyniki Elektrobudowy w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 14.11.2014 07:53

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 15:23

  ELEKTROBUDOWA SA zawarcie umowy

 • 27.10.2014 10:34

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Elektrobudowy do "sprzedaj"

 • 14.10.2014 14:22

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 26.09.2014 14:19

  ELEKTROBUDOWA SA wybór oferty w postępowaniu przetargowym

 • 26.09.2014 12:17

  ELEKTROBUDOWA SA przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 17.09.2014 08:29

  DM BOŚ podniósł rekomendację Budimeksu, Trakcji i Erbudu do "kupuj"

 • 29.08.2014 18:02

  Wyniki Elektrobudowy w II kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2014 17:48

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 23.07.2014 11:33

  ELEKTROBUDOWA SA podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA

 • 16.07.2014 13:59

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 23.06.2014 08:28

  DM BPS rekomenduje "kupuj" Budimex, Erbud i Unibep, "trzymaj" Elektrobudowę, "sprzedaj" Trakcję

 • 03.06.2014 13:17

  ELEKTROBUDOWA SA przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 03.06.2014 10:49

  BESI rekomenduje "kupuj" Budimex i Elektrobudowę, "neutralnie" dla Trakcji

 • 26.05.2014 15:58

  DM mBanku tnie cenę docelową Elektrobudowy do 107 zł

 • 26.05.2014 11:52

  ELEKTROBUDOWA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 22.05.2014 r.

 • 23.05.2014 13:49

  ELEKTROBUDOWA SA - powołanie osób nadzorujących

 • 22.05.2014 16:04

  ELEKTROBUDOWA SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 22.05.2014 15:47

  Elektrobudowa wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 22.05.2014 15:43

  ELEKTROBUDOWA SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 15.05.2014 17:19

  Wyniki Elektrobudowy w I kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2014 17:10

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 09:01

  Noble Securities zaleca "kupuj" Elektrobudowę i Unibep, "akumuluj" Erbud

 • 30.04.2014 08:42

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Elektrobudowy do "trzymaj"

 • 24.04.2014 10:58

  ELEKTROBUDOWA SA zwołanie ZWZ

 • 17.04.2014 14:06

  ELEKTROBUDOWA SA - znaczące zamówienia

 • 15.04.2014 15:46

  Prognoza Elektrobudowy poniżej oczekiwań rynku, kurs spada o 5 proc. (opinia)

 • 15.04.2014 13:04

  Backlog Elektrobudowy spadnie z 1,8 mld zł na koniec I kw. do 1,6 mld zł na koniec '14

 • 15.04.2014 11:00

  Elektrobudowa prognozuje 23 mln zysku netto i 1,23 mld zł przychodów w '14

 • 15.04.2014 10:49

  ELEKTROBUDOWA SA Prognoza 2014 roku

 • 02.04.2014 14:49

  ELEKTROBUDOWA SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 02.04.2014 13:35

  DI Investors zaleca "akumuluj" Elektrobudowę

 • 01.04.2014 10:27

  DI Investors rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla spółek budowlanych

 • 25.03.2014 15:25

  Konsorcjum ZUE ma kontrakt w PSE za 577 mln zł

 • 24.03.2014 14:30

  Elektrobudowa chce przenieść ukraińską spółkę z terytorium Krymu

 • 11.03.2014 11:35

  Erste rekomenduje "trzymaj" Budimex i Elektrobudowę, "kupuj" Erbud i Unibep

 • 11.03.2014 09:43

  ELEKTROBUDOWA SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 19.02.2014 08:19

  DM PKO BP obniża cenę docelową akcji Elektrobudowy do 140 zł

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 31.01.2014 16:00

  Oferta konsorcjum ZUE za 577 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PSE

 • 29.01.2014 14:34

  ELEKTROBUDOWA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 28.01.2014 09:49

  Noble Securities obniżył cenę docelową Elektrobudowy do 125,4 zł

 • 21.01.2014 15:27

  DM mBanku rekomenduje "trzymaj" Budimex, "kupuj" Elektrobudowę i Unibep, "akumuluj" Erbud

 • 21.01.2014 09:02

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" akcje Elektrobudowy z ceną docelową 130 zł

 • 30.12.2013 14:21

  ELEKTROBUDOWA SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez Aviva OFE

 • 02.12.2013 19:41

  ELEKTROBUDOWA SA korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku

 • 02.12.2013 10:02

  ELEKTROBUDOWA SA - prognoza wyników 2013 roku

 • 29.11.2013 10:49

  ELEKTROBUDOWA SA zmiana terminu powołania członka zarządu

 • 14.11.2013 08:57

  Portfel zamówień Elektrobudowy na koniec września miał wartość 1,83 mld zł

 • 14.11.2013 08:11

  Wyniki Elektrobudowy w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 18.10.2013 15:25

  ELEKTROBUDOWA SA znaczące umowy kredytowe

 • 17.10.2013 11:05

  ELEKTROBUDOWA SA rezygnacja osoby zarządzającej

 • 17.10.2013 11:05

  ELEKTROBUDOWA SA powołanie członka zarządu

 • 04.10.2013 13:36

  ELEKTROBUDOWA SA - znacząca umowa

 • 27.09.2013 15:27

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 02.09.2013 10:15

  Elektrobudowa prognozuje 18,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II poł. '13

 • 02.09.2013 10:02

  ELEKTROBUDOWA SA prognoza wyników II półrocza 2013 roku

 • 30.08.2013 19:39

  Elektrobudowa przedstawi nową prognozę na 2013 r.

 • 30.08.2013 18:40

  Wyniki Elektrobudowy w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2013 18:34

  Wyniki Elektrobudowy w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.08.2013 18:26

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 13:02

  ELEKTROBUDOWA SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

 • 13.08.2013 12:43

  ELEKTROBUDOWA SA wykreślenie spółki z o.o. KRUELTA z Państwowego Rejestru Osób Prawnych w Federacji Rosyjskiej