Elektrobudowa SA

skrót: ELB

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 15:16

Aktualny kurs1,36   4,62 %0,06 zł
Otwarcie1,310,77%
Minimum1,300,00%
Maksimum1,396,92%
Wolumen (szt.) 75296
Kurs odniesienia1,30
Widełki dolne1,18
Widełki górne1,44
Obroty (tyś. zł)101
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13321,34
21 8101,33
11 9001,32
218 9151,32
23 6661,31
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,371 158 1
1,381 763 2
1,385 385 2
1,392 989 3
1,402 899 2
Spółka świadczy kompleksowe usługi realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Jest również producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU OFE Złota Jesieńportfel561 04011,81%561 04011,81%
PKO BP Bankowy OFEportfel470 3139,90%470 3139,90%
AXA Polska OFEportfel446 5539,40%446 5539,40%

Kategoria • 26.03.2020 18:44

  ELEKTROBUDOWA SA (27/2020) Odstąpienie od umowy przez ENEA Operator Sp. z o.o.

 • 25.03.2020 18:47

  ELEKTROBUDOWA SA (26/2020) Otrzymanie not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

 • 25.03.2020 18:27

  GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI

 • 25.03.2020 16:57

  PKO BP Bankowy OFE zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Elektrobudowy

 • 25.03.2020 16:47

  ELEKTROBUDOWA SA (25/2020) Zawiadomienie o zbyciu akcji przez PKO BP Bankowy OFE

 • 25.03.2020 16:22

  ELEKTROBUDOWA SA (24/2020) Informacje o osobie zarządzającej

 • 24.03.2020 15:22

  Sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy

 • 24.03.2020 15:14

  ELEKTROBUDOWA SA (23/2020) Ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.

 • 24.03.2020 12:03

  AXA OFE wyszedł z akcjonariatu Elektrobudowy

 • 24.03.2020 11:52

  ELEKTROBUDOWA SA (22/2020) Zawiadomienie o zbyciu akcji przez AXA OFE

 • 24.03.2020 00:09

  ELEKTROBUDOWA SA (21/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 23.03.2020 15:19

  ELEKTROBUDOWA SA (20/2020) Zawiadomienie o zawarciu porozumienia oraz przekroczeniu przez członków porozumienia progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Elektrobudowa SA

 • 19.03.2020 14:19

  Elektrobudowa rezygnuje z emisji akcji, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości (opis, aktl.)

 • 19.03.2020 13:41

  ELEKTROBUDOWA SA (19/2020) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.

 • 19.03.2020 10:02

  Elektrobudowa rezygnuje z emisji akcji, planuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości (opis)

 • 19.03.2020 09:07

  Elektrobudowa rezygnuje z emisji akcji, planuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

 • 19.03.2020 09:00

  ELEKTROBUDOWA SA (18/2020) Decyzja Zarządu Elektrobudowa S.A. o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii F oraz złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.

 • 19.03.2020 08:32

  ELEKTROBUDOWA SA (17/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji ugody z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej

 • 05.03.2020 19:12

  Elektrobudowa ma ugodę z Tauron Ciepło dot. umowy na budowę bloku ciepłowniczego w Tychach

 • 05.03.2020 18:47

  ELEKTROBUDOWA SA (16/2020) Zawarcie ugody z Tauron Ciepło Sp. z o.o.

 • 03.03.2020 17:32

  ELEKTROBUDOWA SA (15/2020) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 03.03.2020 11:28

  ELEKTROBUDOWA SA (14/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 02.03.2020 12:57

  ELEKTROBUDOWA SA (13/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 28.02.2020 21:23

  ELEKTROBUDOWA SA (12/2020) Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

 • 28.02.2020 21:04

  ELEKTROBUDOWA SA (11/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 26.02.2020 11:05

  ELEKTROBUDOWA SA (10/2020) Informacja nt. aneksów do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

 • 19.02.2020 08:52

  ELEKTROBUDOWA SA (9/2020) Korekta raportu bieżącego nr 9/2020

 • 18.02.2020 19:51

  Elektrobudowa ma ugodę z fińskim związkiem zawodowym

 • 18.02.2020 19:33

  ELEKTROBUDOWA SA (9/2020) Zawarcie ugody z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej

 • 03.02.2020 13:34

  ELEKTROBUDOWA SA (8/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 30.01.2020 12:54

  ELEKTROBUDOWA SA (7/2020) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 29.01.2020 15:35

  ELEKTROBUDOWA SA (6/2020) Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

 • 29.01.2020 13:06

  ELEKTROBUDOWA SA (5/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.01.2020 20:18

  ELEKTROBUDOWA SA (4/2020) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 15.01.2020 17:21

  Book building na akcje serii F Elektrobudowa będzie przeprowadzony do 23 marca

 • 15.01.2020 17:10

  ELEKTROBUDOWA SA (3/2020) Aktualizacja informacji nt. procesu realizacji emisji akcji serii F

 • 09.01.2020 15:38

  ELEKTROBUDOWA SA (2/2020) Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

 • 08.01.2020 17:46

  ELEKTROBUDOWA SA (1/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 31.12.2019 14:58

  Elektrobudowa złożyła pozew przeciwko PKN Orlen na ok. 103,9 mln zł i ok. 11,5 mln euro

 • 31.12.2019 14:44

  ELEKTROBUDOWA SA (154/2019) Aktualizacja informacji nt. postępowania arbitrażowego z udziałem PKN ORLEN

 • 20.12.2019 18:58

  ELEKTROBUDOWA SA (153/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki

 • 20.12.2019 16:47

  ELEKTROBUDOWA SA (152/2019) Uzupełnienie informacji nt. roszczenia wobec kontrahenta

 • 20.12.2019 12:53

  ELEKTROBUDOWA SA (151/2019) Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

 • 19.12.2019 14:10

  ELEKTROBUDOWA SA (150/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 16.12.2019 14:38

  ELEKTROBUDOWA SA (149/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 13.12.2019 18:20

  ELEKTROBUDOWA SA (148/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 11.12.2019 15:55

  ELEKTROBUDOWA SA (147/2019) Zawarcie umowy z PGE Energia Ciepła S.A.

 • 10.12.2019 23:45

  Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę dla Elektrobudowy

 • 10.12.2019 22:29

  ELEKTROBUDOWA SA (146/2019) Informacja nt. wydania postanowienia o wpisie w dziale 4 rejestru przedsiębiorców

 • 05.12.2019 12:05

  ELEKTROBUDOWA SA (145/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 04.12.2019 16:19

  ELEKTROBUDOWA SA (144/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 29.11.2019 19:58

  ELEKTROBUDOWA SA (143/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 29.11.2019 11:43

  ELEKTROBUDOWA SA (142/2019) Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.

 • 26.11.2019 19:26

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.11.2019 21:51

  Elektrobudowa szacuje stratę netto w III kw. na 8,9 mln zł, obniża szacunki na '19

 • 21.11.2019 21:28

  ELEKTROBUDOWA SA (141/2019) Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres III kwartałów 2019 roku

 • 20.11.2019 16:25

  ELEKTROBUDOWA SA (140/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 18.11.2019 12:38

  ELEKTROBUDOWA SA (139/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowy w Warszawie S.A.

 • 15.11.2019 18:28

  ELEKTROBUDOWA SA (138/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 08.11.2019 22:26

  Elektrobudowa i PKN Orlen zdecydowały się na postępowanie arbitrażowe

 • 08.11.2019 21:53

  ELEKTROBUDOWA SA (137/2019) Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN

 • 07.11.2019 18:48

  ELEKTROBUDOWA SA (136/2019) Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 06.11.2019 18:32

  ELEKTROBUDOWA SA (135/2019) Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 04.11.2019 16:08

  ELEKTROBUDOWA SA (134/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 31.10.2019 17:08

  ELEKTROBUDOWA SA (133/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 31.10.2019 16:56

  ELEKTROBUDOWA SA (132/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 31.10.2019 14:38

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło nie zawarły ugody, rozmowy są kontynuowane

 • 31.10.2019 13:55

  ELEKTROBUDOWA SA (131/2019) Aktualizacja informacji nt. zawezwania do próby ugodowej złożonego przez TAURON Ciepło sp. z o.o.

 • 30.10.2019 20:08

  ELEKTROBUDOWA SA (130/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 29.10.2019 13:07

  ELEKTROBUDOWA SA (129/2019) Zawarcie aneksu do umowy z mBank SA

 • 25.10.2019 18:12

  Bank Handlowy wypłacił Orlenowi gwarancje związane z kontraktem Metateza - Elektrobudowa

 • 25.10.2019 17:44

  ELEKTROBUDOWA SA (128/2019) Powzięcie informacji o wypłacie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz PKN Orlen S.A.

 • 24.10.2019 17:57

  ELEKTROBUDOWA SA (127/2019) Aktualizacja informacji na temat postanowienia sądu o zabezpieczeniu

 • 18.10.2019 19:09

  Jacek Podgórski został prezesem Elektrobudowy

 • 18.10.2019 19:08

  ELEKTROBUDOWA SA (126/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 18.10.2019 18:26

  ELEKTROBUDOWA SA (125/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 18.10.2019 18:22

  ELEKTROBUDOWA SA (124/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA

 • 16.10.2019 19:58

  ELEKTROBUDOWA SA (123/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 12.10.2019 23:18

  Elektrobudowa uzgadnia z dostawcami i podwykonawcami sposób i termin spłaty zadłużenia

 • 10.10.2019 20:50

  ELEKTROBUDOWA SA (122/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 05.10.2019 22:59

  Elektrobudowa przystąpi do emisji akcji serii F, rezygnuje z akcji serii E

 • 04.10.2019 22:29

  ELEKTROBUDOWA SA (121/2019) Decyzja Zarządu Spółki o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E

 • 04.10.2019 18:50

  ELEKTROBUDOWA SA (120/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 04.10.2019 15:06

  ELEKTROBUDOWA SA (119/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 02.10.2019 16:54

  ELEKTROBUDOWA SA (118/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 30.09.2019 22:25

  ELEKTROBUDOWA SA (117/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 27.09.2019 13:30

  ELEKTROBUDOWA SA (116/2019) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA

 • 23.09.2019 19:37

  NWZ Elektrobudowy zdecydowało o podwyższeniu kapitału

 • 23.09.2019 18:19

  ELEKTROBUDOWA SA (115/2019) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA

 • 23.09.2019 17:41

  ELEKTROBUDOWA SA (114/2019) Treść uchwał podjętych i będących przedmiotem głosowania podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 września 2019 roku

 • 20.09.2019 19:17

  ELEKTROBUDOWA SA (113/2019) Aktualizacja informacji nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP

 • 20.09.2019 18:23

  ELEKTROBUDOWA SA (112/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 20.09.2019 16:17

  ELEKTROBUDOWA SA (111/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez Akcjonariusza tj. G - ENERGY S.A.

 • 20.09.2019 15:52

  ELEKTROBUDOWA SA (110/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 20.09.2019 12:32

  ELEKTROBUDOWA SA (109/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 20.09.2019 11:56

  Zarmen odstępuje od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy

 • 20.09.2019 11:47

  ELEKTROBUDOWA SA (108/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

 • 20.09.2019 08:41

  Elektrobudowa miała w II kw. 103,7 mln zł straty netto wobec 61,8 mln zł przed rokiem

 • 20.09.2019 07:46

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 19.09.2019 14:19

  ELEKTROBUDOWA SA (107/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 18.09.2019 13:58

  Elektrobudowa ma umowę wydłużającą termin porozumienia z instytucjami finansowymi do 30 IX

 • 18.09.2019 13:44

  ELEKTROBUDOWA SA (106/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 18.09.2019 09:11

  Elektrobudowa nie porozumiała się z instytucjami finansowymi, chce wydłużenia terminu do 30 IX

 • 18.09.2019 08:13

  ELEKTROBUDOWA SA (105/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 17.09.2019 16:51

  Elektrobudowa i Tauron Ciepło rozmawiają o porozumieniu

 • 17.09.2019 16:40

  ELEKTROBUDOWA SA (104/2019) Zawezwanie do próby ugodowej złożone przez TAURON Ciepło sp. z o.o.

 • 17.09.2019 14:35

  ELEKTROBUDOWA SA (103/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 16.09.2019 15:41

  ELEKTROBUDOWA SA (102/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

 • 16.09.2019 14:33

  ELEKTROBUDOWA SA (101/2019) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 101/2019

 • 16.09.2019 12:44

  Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia akcji Elektrobudowy

 • 16.09.2019 12:17

  ELEKTROBUDOWA SA (101/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

 • 14.09.2019 10:51

  ELEKTROBUDOWA SA (100/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

 • 13.09.2019 23:36

  Tylko Zarmen jest gotowy dokapitalizować Elektrobudowę

 • 13.09.2019 22:27

  ELEKTROBUDOWA SA (99/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

 • 13.09.2019 16:09

  Szanse na uzgodnienie długoterminowej struktury finansowania do 17 IX znikome - Elektrobudowa

 • 13.09.2019 15:48

  ELEKTROBUDOWA SA (98/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 13.09.2019 15:20

  ELEKTROBUDOWA SA (97/2019) Aktualizacja informacji nt. jednostkowych danych za I półrocze 2019 roku

 • 10.09.2019 09:53

  Elektrobudowa oczekuje 28 mln zł straty EBITDA w '19 i 9 mln zł zysku w '20 (opis)

 • 10.09.2019 09:28

  Elektrobudowa oczekuje 28 mln zł straty EBITDA w '19 i 9 mln zł zysku w '20

 • 10.09.2019 09:04

  ELEKTROBUDOWA SA (96/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

 • 04.09.2019 14:23

  ELEKTROBUDOWA SA (95/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 03.09.2019 16:38

  Termin uzgodnienia przez Elektrobudowę długoterminowego finansowania wydłużony do 17 IX

 • 03.09.2019 16:19

  ELEKTROBUDOWA SA (94/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 02.09.2019 20:13

  ELEKTROBUDOWA SA (93/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 30.08.2019 19:30

  Elektrobudowa nie uzgodniła długoterminowej struktury finansowania

 • 30.08.2019 18:30

  ELEKTROBUDOWA SA (92/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 30.08.2019 16:24

  ELEKTROBUDOWA SA (91/2019) Informacja nt. aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

 • 29.08.2019 10:42

  ELEKTROBUDOWA SA (90/2019) Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 23.08.2019 15:34

  ELEKTROBUDOWA SA (89/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 22.08.2019 22:08

  Elektrobudowa chce pozyskać 18 mln zł finansowania pomostowego, potem możliwe dwie emisje akcji

 • 22.08.2019 21:14

  ELEKTROBUDOWA SA (88/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

 • 20.08.2019 19:26

  ELEKTROBUDOWA SA (87/2019) Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

 • 16.08.2019 14:57

  ELEKTROBUDOWA SA (86/2019) Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.08.2019 20:21

  Elektrobudowa ma wstępną ofertę objęcia akcji nowej emisji przez PG Energy Capital Management

 • 15.08.2019 16:59

  ELEKTROBUDOWA SA (85/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

 • 08.08.2019 10:50

  Zarmen złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Elektrobudową

 • 07.08.2019 18:33

  Elektrobudowa rozpoczyna negocjacje ze spółką Zarmen dotyczące dokapitalizowania

 • 07.08.2019 18:10

  ELEKTROBUDOWA SA (82/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

 • 07.08.2019 17:39

  ELEKTROBUDOWA SA (81/2019) Zawarcie z PKO BP S.A. aneksu do umowy przelewu wierzytelności

 • 07.08.2019 16:21

  ELEKTROBUDOWA SA (80/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 03.06.2019 19:30

  ELEKTROBUDOWA SA (44/2019) Aktualizacja informacji na temat rezygnacja osoby nadzorującej

 • 31.05.2019 18:03

  ELEKTROBUDOWA SA (43/2019) Powzięcie informacji o wystawieniu not obciążeniowych przez PKN Orlen S.A.

 • 30.05.2019 18:32

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 23:03

  ELEKTROBUDOWA SA (37/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 22.05.2019 12:01

  Aegon OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Elektrobudowy

 • 22.05.2019 11:56

  ELEKTROBUDOWA SA (36/2019) Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Aegon OFE

 • 20.05.2019 15:54

  Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Elektrobudowy

 • 20.05.2019 15:26

  ELEKTROBUDOWA SA (35/2019) Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Nationale-Nederlanden OFE

 • 17.05.2019 16:29

  ELEKTROBUDOWA SA (34/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

 • 17.04.2019 16:16

  ELEKTROBUDOWA SA (19/2019) Zawarcie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 29.03.2019 15:42

  ELEKTROBUDOWA SA (17/2019) Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 14.03.2019 16:00

  ELEKTROBUDOWA SA (16/2019) Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A.

 • 08.03.2019 17:49

  Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu dot. roszczeń Fińskiego Związku Zawodowego

 • 08.03.2019 17:38

  ELEKTROBUDOWA SA (15/2019) Złożenie apelacji od wyroku sądu I instancji w sporze sądowym z Fińskim Związkiem Zawodowym

 • 06.03.2019 16:38

  ELEKTROBUDOWA SA (14/2019) Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji bankowych do umowy z PKN Orlen S.A. dotyczącej Instalacji Metatezy w Płocku

 • 04.03.2019 22:41

  ING BSK ocenia, że Elektrobudowa naruszyła warunki umowy z bankiem

 • 04.03.2019 22:33

  ELEKTROBUDOWA SA (13/2019) Zawiadomienie z ING Bank Śląski S.A. o działaniach w związku z naruszeniem warunków umowy

 • 28.02.2019 16:17

  ELEKTROBUDOWA SA (12/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 28.02.2019 13:42

  ELEKTROBUDOWA SA (11/2019) Informacje dotyczące realizacji umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

 • 27.02.2019 15:57

  ELEKTROBUDOWA SA (10/2019) Zawarcie aneksu do umowy z EMERSON Process Management sp. z o.o.

 • 20.02.2019 17:46

  PKN Orlen zakończy budowę instalacji metatezy w Płocku w połowie kwietnia

 • 20.02.2019 16:14

  ELEKTROBUDOWA SA (9/2019) Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

 • 13.02.2019 16:41

  ELEKTROBUDOWA SA (8/2019) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 06.02.2019 20:10

  MPK w Poznaniu domaga się od Elektrobudowy i ZUE ok. 20,2 mln zł

 • 06.02.2019 19:55

  ELEKTROBUDOWA SA (7/2019) Otrzymanie pozwu o zapłatę

 • 31.01.2019 18:08

  ELEKTROBUDOWA SA (6/2019) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 22.01.2019 15:30

  ELEKTROBUDOWA SA (5/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 18.01.2019 15:24

  ELEKTROBUDOWA SA (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 08.01.2019 17:58

  ELEKTROBUDOWA SA (3/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 08.01.2019 17:31

  ELEKTROBUDOWA SA (2/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 02.01.2019 16:04

  ELEKTROBUDOWA SA (1/2019) Aktualizacja informacji o umowie ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • 20.12.2018 14:48

  ELEKTROBUDOWA SA (53/2018) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 18 grudnia 2018 r.

 • 20.12.2018 10:09

  Noble Securities obniża wycenę Elektrobudowy do 43,5 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 18.12.2018 16:22

  ELEKTROBUDOWA SA (52/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 18.12.2018 13:46

  ELEKTROBUDOWA SA (51/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 18 grudnia 2018 roku

 • 17.12.2018 19:38

  Sąd w Finlandii zasądził od Elektrobudowy ok. 8 mln euro na rzecz związku zawodowego

 • 17.12.2018 19:11

  ELEKTROBUDOWA SA (50/2018) Wyrok sądu I instancji w sporze sądowym z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej

 • 30.11.2018 22:40

  ELEKTROBUDOWA SA (49/2018) Aktualizacja informacji dotyczących roszczenia o zapłatę kar umownych

 • 26.11.2018 17:15

  ELEKTROBUDOWA SA (48/2018) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 21.11.2018 06:05

  PKN Orlen domaga się od Elektrobudowy 29 mln zł kar umownych

 • 20.11.2018 23:42

  ELEKTROBUDOWA SA (47/2018) Powzięcie informacji o roszczeniu o zapłatę kar umownych

 • 20.11.2018 14:54

  ELEKTROBUDOWA SA (46/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

 • 19.11.2018 14:53

  ELEKTROBUDOWA SA (45/2018) Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 16.11.2018 17:12

  ELEKTROBUDOWA SA (44/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 15.11.2018 19:26

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 19:19

  Elektrobudowa obniżyła do 601,3 mln zł z 835,4 mln zł prognozę zamówień na '18

 • 15.11.2018 19:08

  ELEKTROBUDOWA SA (43/2018) Korekta prognozy na 2018 rok w zakresie zamówień Spółki

 • 08.11.2018 18:08

  Elektrobudowa szacuje, że miała w III kw. 4,8 mln zł zysku netto wobec 6 mln zł konsensusu

 • 08.11.2018 17:45

  ELEKTROBUDOWA SA (42/2018) Szacunkowe dane finansowe za III kwartały 2018 r.

 • 30.10.2018 16:01

  ELEKTROBUDOWA SA (41/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A.

 • 25.10.2018 15:03

  ELEKTROBUDOWA SA (40/2018) Zawarcie drugiego aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

 • 16.10.2018 16:20

  ELEKTROBUDOWA SA (39/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

 • 16.10.2018 15:14

  ELEKTROBUDOWA SA (38/2018) Zwiększenie wartości umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 12.10.2018 08:56

  Elektrobudowa może potrzebować kapitału na rozwój; jest za wcześnie, by mówić o dywidendzie (wywiad)

 • 12.10.2018 06:30

  Elektrobudowa może potrzebować kapitału na rozwój; jest za wcześnie, by mówić o dywidendzie (wywiad)

 • 02.10.2018 16:52

  DM mBanku podniósł rekomendację dla Elektrobudowy do "kupuj"

 • 28.09.2018 13:10

  ELEKTROBUDOWA SA (37/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A.

 • 28.09.2018 10:15

  ELEKTROBUDOWA SA (36/2018) Powiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 17.09.2018 17:27

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 11.09.2018 14:54

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Elektrobudowy spada ok. 18 proc. po obniżce prognoz na '18

 • 10.09.2018 22:35

  Elektrobudowa drugi raz obniża prognozy na '18, grupa ma 59,9 mln zł straty netto po półroczu

 • 10.09.2018 22:11

  ELEKTROBUDOWA SA (35/2018) Decyzja o utworzeniu rezerwy, szacunkowe dane finansowe ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za I półrocze 2018 r. oraz korekta prognozy na rok 2018

 • 04.09.2018 16:43

  ELEKTROBUDOWA SA (34/2018) Zawarcie aneksu do umowy z PKN ORLEN S.A. na rozbudowę pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie

 • 31.08.2018 15:56

  ELEKTROBUDOWA SA (33/2018) Zawarcie Umowy ramowej o wystawianie gwarancji bankowych i akredytyw oraz podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 28.08.2018 11:15

  ELEKTROBUDOWA SA (32/2018) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 28.08.2018 11:14

  ELEKTROBUDOWA SA (31/2018) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 23.08.2018 13:11

  Elektrobudowa, Budimex, Polimex, Rafako w II etapie przetargu na blok energ. w Puławach

 • 10.08.2018 09:13

  DM BOŚ obniżył wyceny Budimeksu, Elektrobudowy, Erbudu i Trakcji; podniósł Unibepu

 • 02.08.2018 12:09

  ELEKTROBUDOWA SA (30/2018) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 31.07.2018 15:46

  Elektrobudowa chce przesunięcia terminu zakończenia budowy Instalacji Metatezy Orlenu

 • 31.07.2018 15:26

  ELEKTROBUDOWA SA (29/2018) Aktualizacja informacji o umowie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

 • 02.07.2018 15:40

  ELEKTROBUDOWA SA (28/2018) Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 29.06.2018 14:41

  ELEKTROBUDOWA SA (27/2018) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 22.06.2018 09:29

  Noble Securities obniża cenę docelową akcji Elektrobudowy do 74,6 zł

 • 20.06.2018 09:21

  ELEKTROBUDOWA SA (26/2018) Podpisanie kolejnego aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 04.06.2018 14:46

  ELEKTROBUDOWA SA (25/2018) Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

 • 30.05.2018 15:44

  Grupa Elektrobudowa obniżyła prognozę zysku netto na '18 do 27,3 mln zł

 • 30.05.2018 15:30

  ELEKTROBUDOWA SA (24/2018) Korekta prognozy wyników finansowych w zakresie zysku netto Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na 2018 rok

 • 30.05.2018 14:43

  ELEKTROBUDOWA SA (23/2018) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 30.05.2018 08:30

  ELEKTROBUDOWA SA (22/2018) Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. obecnie Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc.

 • 15.05.2018 17:10

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 17:25

  Elektrobudowa miała w I kw. 1,9 mln zł zysku, spółka podtrzymuje prognozę na '18

 • 10.05.2018 17:01

  Wstępne wyniki Elektrobudowy w I kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 16:53

  ELEKTROBUDOWA SA (21/2018) Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.

 • 08.05.2018 11:56

  ELEKTROBUDOWA SA (20/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 30.04.2018 14:54

  ELEKTROBUDOWA SA (19/2018) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 27.04.2018 13:40

  ELEKTROBUDOWA SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 r.

 • 26.04.2018 17:34

  ELEKTROBUDOWA SA (17/2018) Powołanie Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

 • 26.04.2018 15:24

  Elektrobudowa wypłaci 10,5 zł dywidendy na akcję, więcej niż rekomendował zarząd

 • 26.04.2018 15:13

  ELEKTROBUDOWA SA (16/2018) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 26.04.2018 15:11

  ELEKTROBUDOWA SA (15/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 roku

 • 19.04.2018 09:45

  OFE PZU chce, by Elektrobudowa wypłaciła 10,5 zł dywidendy na akcję, więcej niż proponuje zarząd

 • 19.04.2018 09:30

  ELEKTROBUDOWA SA (14/2018) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 12.04.2018 15:05

  ELEKTROBUDOWA SA (13/2018) Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

 • 30.03.2018 12:24

  ELEKTROBUDOWA SA (12/2018) Aktualizacja informacji o umowie z AREVA GmbH

 • 29.03.2018 14:01

  ELEKTROBUDOWA SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

 • 28.03.2018 11:40

  Elektrobudowa planuje akwizycję o wartości 100-150 mln zł (opis)

 • 28.03.2018 10:29

  Elektrobudowa planuje akwizycję o wartości 100-150 mln zł

 • 27.03.2018 17:48

  Zysk netto grupy Elektrobudowa w '17 wyniósł 58,6 mln zł, wcześniej szacowano go na 61 mln zł

 • 27.03.2018 17:21

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 17:17

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.03.2018 15:51

  Elektrobudowa chce wypłacić 8 zł dywidendy na akcję

 • 27.03.2018 15:41

  ELEKTROBUDOWA SA (10/2018) Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 21.03.2018 17:28

  ELEKTROBUDOWA SA (9/2018) Podpisanie aneksu do umowy ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • 21.03.2018 14:30

  ELEKTROBUDOWA SA (8/2018) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 02.03.2018 09:05

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że w '17 wypracowała 61 mln zł zysku netto (opis)

 • 02.03.2018 08:49

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że w '17 wypracowała 61 mln zł zysku netto

 • 02.03.2018 08:43

  ELEKTROBUDOWA SA (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

 • 26.02.2018 13:58

  ELEKTROBUDOWA SA (6/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 21.02.2018 14:25

  ELEKTROBUDOWA SA (5/2018) Zawarcie z PZU SA aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 14.02.2018 13:58

  DM BDM podniósł rekomendację Elektrobudowy do "kupuj"

 • 06.02.2018 13:00

  Elektrobudowa prognozuje 959,7 mln zł przychodów i 46 mln zł zysku netto w '18

 • 06.02.2018 12:44

  ELEKTROBUDOWA SA (4/2018) Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2018 rok

 • 01.02.2018 15:47

  ELEKTROBUDOWA SA (3/2018) Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

 • 30.01.2018 11:30

  ELEKTROBUDOWA SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 16.01.2018 14:17

  ELEKTROBUDOWA SA (1/2018) Podpisanie kolejnego aneksu do umowy z Amec Foster Wheeler

 • 28.12.2017 11:34

  ELEKTROBUDOWA SA (48/2017) Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.

 • 30.11.2017 09:37

  Noble Securities obniża cenę docelową akcji Elektrobudowy do 83,8 zł

 • 23.11.2017 15:04

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji Elektrobudowy

 • 23.11.2017 14:58

  ELEKTROBUDOWA SA (47/2017) Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 15.11.2017 17:14

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 12:28

  ELEKTROBUDOWA SA (46/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 r.

 • 09.11.2017 16:30

  ELEKTROBUDOWA SA (45/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA na trwającą X kadencję

 • 09.11.2017 16:26

  ELEKTROBUDOWA SA (44/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 9 listopada 2017 roku

 • 09.11.2017 12:15

  ELEKTROBUDOWA SA (43/2017) Doprecyzowanie treści raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 8.11.2017 roku

 • 08.11.2017 16:40

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że po trzech kw. wypracowała 30,1 mln zł zysku netto (opis)

 • 08.11.2017 16:29

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że po trzech kw. wypracowała 30,1 mln zł zysku netto

 • 08.11.2017 16:11

  ELEKTROBUDOWA SA (42/2017) Szacunkowe dane finansowe za III kwartał 2017 r.

 • 08.11.2017 14:01

  ELEKTROBUDOWA SA (41/2017) Podpisanie aneksu do umowy z Amec Foster Wheeler

 • 31.10.2017 08:47

  ELEKTROBUDOWA SA (40/2017) Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.

 • 30.10.2017 13:04

  ELEKTROBUDOWA SA (39/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce

 • 17.10.2017 13:30

  ELEKTROBUDOWA SA (38/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 17.10.2017 11:47

  ELEKTROBUDOWA SA (37/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

 • 12.10.2017 12:31

  ELEKTROBUDOWA SA (36/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

 • 11.10.2017 14:25

  ELEKTROBUDOWA SA (35/2017) Podpisanie aneksu do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 06.10.2017 14:13

  ELEKTROBUDOWA SA (34/2017) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 03.10.2017 08:30

  Erste podniósł rekomendację Erbudu i Unibepu, obniżył dla Budimeksu i Elektrobudowy

 • 28.09.2017 13:53

  ELEKTROBUDOWA SA (33/2017) Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A.

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 14.09.2017 13:12

  ELEKTROBUDOWA SA (32/2017) Podpisanie aneksu do umowy z Amec Foster Wheeler

 • 08.09.2017 10:13

  ELEKTROBUDOWA SA (31/2017) Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 31.08.2017 17:14

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 18:07

  Wstępne wyniki Elektrobudowy w II kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 17:14

  Grupa Elektrobudowa szacuje, że miała w I półroczu 17,2 mln zł zysku netto

 • 24.08.2017 17:09

  ELEKTROBUDOWA SA (30/2017) Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r.

 • 27.07.2017 12:18

  ELEKTROBUDOWA SA (29/2017) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 28.06.2017 12:08

  ELEKTROBUDOWA SA (28/2017) Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 01.06.2017 10:59

  ELEKTROBUDOWA SA (27/2017) Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

 • 01.06.2017 09:06

  ELEKTROBUDOWA SA (26/2017) Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.05.2017 10:01

  ELEKTROBUDOWA SA (25/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 15.05.2017 17:10

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 08:55

  DM mBanku zmienił rekomendacje sześciu spółek

 • 09.05.2017 17:39

  Elektrobudowa w I kw. miała 1,4 mln zł straty netto, oczekiwano 6,1 mln zł zysku

 • 09.05.2017 17:19

  Szacunkowe wyniki Elektrobudowy w I kwartale 2017 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2017 17:19

  Builder Elektrobudowa suffers PLN 1.4 mln Q1 group net loss, below PLN 6.1 mln expected profit - market filing

 • 09.05.2017 17:09

  ELEKTROBUDOWA SA (24/2017) Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 r.

 • 27.04.2017 16:58

  ELEKTROBUDOWA SA (23/2017) Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 27.04.2017 10:51

  ELEKTROBUDOWA SA (22/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25 kwietnia 2017 r.

 • 25.04.2017 15:49

  Elektrobudowa wypłaci 10 zł dywidendy na akcję

 • 25.04.2017 15:44

  ELEKTROBUDOWA SA (21/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA X kadencji

 • 25.04.2017 15:41

  ELEKTROBUDOWA SA (20/2017) Informacja o wypłacie dywidendy

 • 25.04.2017 15:38

  ELEKTROBUDOWA SA (19/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 25 kwietnia 2017 roku

 • 21.04.2017 14:11

  OFE PZU chce, by Elektrobudowa wypłaciła 10 zł dywidendy na akcję, więcej niż proponuje zarząd

 • 21.04.2017 13:56

  ELEKTROBUDOWA SA (18/2017) Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 20.04.2017 16:41

  ELEKTROBUDOWA SA (17/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza MetLife OFE

 • 20.04.2017 13:15

  ELEKTROBUDOWA SA (16/2017) Rozwiązanie Umowy Ramowej o Udzielanie Kredytów Handlowych z Bankiem Handlowym w Warszawie SA

 • 20.04.2017 12:09

  ELEKTROBUDOWA SA (15/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 20.04.2017 11:14

  ELEKTROBUDOWA SA (14/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Allianz Polska OFE dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad - zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 12.04.2017 11:30

  ELEKTROBUDOWA SA (13/2017) Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 11.04.2017 16:23

  DM mBanku zmienił rekomendacje dziewięciu spółek

 • 11.04.2017 12:45

  ELEKTROBUDOWA SA (12/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

 • 11.04.2017 10:05

  ELEKTROBUDOWA SA (11/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza AXA OFE

 • 06.04.2017 15:42

  ELEKTROBUDOWA SA (10/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez akcjonariusza Nationale - Nederlanden OFE

 • 31.03.2017 10:08

  ELEKTROBUDOWA SA (9/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA

 • 28.03.2017 10:57

  ELEKTROBUDOWA SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

 • 20.03.2017 19:28

  Elektrobudowa chce wydać na inwestycje w I połowie 2017 roku 19,7 mln zł

 • 20.03.2017 17:55

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 17:53

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 17:16

  Elektrobudowa chce wypłacić 6 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2017 17:08

  ELEKTROBUDOWA SA (7/2017) Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 17.03.2017 15:15

  ELEKTROBUDOWA SA (6/2017) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

 • 17.03.2017 14:54

  ELEKTROBUDOWA SA (5/2017) Podpisanie aneksu do umowy ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • 10.03.2017 17:28

  Elektrobudowa szacuje, że miała w '16 55,1 mln zł zysku i 971,5 mln zł przychodów

 • 10.03.2017 17:11

  ELEKTROBUDOWA SA (4/2017) Szacunki wyników za 2016 rok

 • 22.02.2017 12:33

  ELEKTROBUDOWA SA (3/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 30.01.2017 17:17

  Elektrobudowa prognozuje 51,1 mln zł zysku netto grupy w '17

 • 30.01.2017 17:09

  ELEKTROBUDOWA SA (2/2017) Prognoza wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej na 2017 rok

 • 26.01.2017 12:59

  Elektrobudowa ma niższy backlog rdr, czeka na ogłoszenie przetargów w energetyce (wywiad)

 • 26.01.2017 12:59

  Elektrobudowa planuje zwiększyć inwestycje w '17, podtrzymuje plany akwizycyjne (wywiad)

 • 10.01.2017 15:18

  ELEKTROBUDOWA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 30.12.2016 13:32

  ELEKTROBUDOWA SA (44/2016) Aktualizacja informacji o umowie ze Spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 • 29.12.2016 16:10

  DM mBanku obniżył cenę docelową dla Elektrobudowy do 146 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 28.12.2016 14:51

  ELEKTROBUDOWA SA (43/2016) Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

 • 20.12.2016 15:30

  ELEKTROBUDOWA SA (42/2016) Popisanie aneksu do umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 15.12.2016 09:25

  Haitong Bank podnosi cenę docelową Budimeksu i Trakcji, obniża wycenę Elektrobudowy

 • 06.12.2016 12:46

  Oferta Shanghai Electric Power Construction najkorzystniejsza w przetargu PSE

 • 01.12.2016 13:56

  ZUE i Elektrobudowa zawarły ugodę ws. budowy zajezdni tramwajowej

 • 01.12.2016 13:44

  ELEKTROBUDOWA SA (41/2016) Informacja o zawarciu ugody z ZUE SA w związku z realizacją budowy zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

 • 30.11.2016 13:15

  ELEKTROBUDOWA SA (40/2016) Aktualizacja informacji o umowie z KGHM Polska Miedź S.A.

 • 22.11.2016 12:38

  ELEKTROBUDOWA SA (39/2016) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 15.11.2016 20:32

  Qumak otrzymał 5,9 mln zł należności za prace na Stadionie Narodowym

 • 15.11.2016 12:16

  ELEKTROBUDOWA SA (38/2016) Rozliczenie prac na Stadionie Narodowym w Warszawie

 • 11.11.2016 11:28

  Elektrobudowa i Qumak liczą na szybką ugodę w sprawie należności za Stadion Narodowy

 • 11.11.2016 08:43

  ELEKTROBUDOWA SA (37/2016) Informacja dotycząca postępowania w sprawie rozliczenia prac związanych z budową Stadionu Narodowego

 • 10.11.2016 08:21

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 10:06

  ELEKTROBUDOWA SA (36/2016) Zawarcie umowy z Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce

 • 09.11.2016 08:42

  ELEKTROBUDOWA SA (35/2016) Doprecyzowanie treści raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 8.11.2016 roku

 • 08.11.2016 17:03

  Wyniki Elektrobudowy w III kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2016 16:50

  ELEKTROBUDOWA SA (34/2016) Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2016 r.

 • 02.11.2016 11:56

  ELEKTROBUDOWA SA (33/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

 • 11.10.2016 15:58

  ELEKTROBUDOWA SA (32/2016) Uzgodnienie warunków podpisania aneksu do umowy z AREVA GmbH

 • 29.09.2016 10:29

  ELEKTROBUDOWA SA (31/2016) Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.

 • 27.09.2016 14:43

  Elektrobudowa cofnęła pozew przeciwko ZUE o zapłatę 24,8 mln zł

 • 23.09.2016 15:41

  Elektrobudowa chce od ZUE 24,8 mln zł

 • 13.09.2016 09:35

  Elektrobudowa zwiększy rentowność i średnioroczną sprzedaż zewnętrzną do 1,1 mld zł

 • 13.09.2016 09:29

  Elektrobudowa chce wypłacać na dywidendę w '16-'18 nie mniej niż 30 proc. skonsolidowanego zysku

 • 13.09.2016 09:23

  ELEKTROBUDOWA SA (30/2016) Przyjęcie strategii na lata 2016 - 2018

 • 31.08.2016 17:40

  Wyniki Elektrobudowy w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2016 17:34

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.08.2016 14:22

  ELEKTROBUDOWA SA (29/2016) Aneks do umowy znaczącej

 • 25.08.2016 15:14

  Elektrobudowa miała w II kw. 21,3 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 25.08.2016 14:55

  Wyniki Elektrobudowy w II kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2016 14:48

  ELEKTROBUDOWA SA (28/2016) Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 r.

 • 16.08.2016 14:28

  ELEKTROBUDOWA SA (27/2016) Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 04.08.2016 15:35

  Elektrobudowa rezygnuje z projektu, na który miała dostać dofinansowanie z NCBiR

 • 04.08.2016 15:15

  ELEKTROBUDOWA SA (26/2016) Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu

 • 01.08.2016 12:57

  Elektrobudowa wykona dla Orlenu prace w Płocku za ok. 250 mln zł (opis)

 • 01.08.2016 12:41

  Elektrobudowa wykona dla Orlenu prace w Płocku za ok. 250 mln zł

 • 01.08.2016 12:31

  ELEKTROBUDOWA SA (25/2016) Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

 • 25.07.2016 15:56

  ELEKTROBUDOWA SA (24/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 25.07.2016 14:43

  ELEKTROBUDOWA SA (23/2016) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 30.06.2016 15:01

  ELEKTROBUDOWA SA Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 22.06.2016 16:09

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie aneksu do umowy z ING Bankiem Śląskim S.A.

 • 15.06.2016 08:27

  DM PKO BP obniża cenę docelową Elektrobudowy do 100 zł

 • 08.06.2016 13:38

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

 • 01.06.2016 16:35

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 31.05.2016 16:27

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie umowy znaczącej z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

 • 16.05.2016 09:00

  Backlog Elektrobudowy na koniec I kw. '16 wynosił 1.268,8 mln zł, spadek 26,3 proc. rdr

 • 16.05.2016 08:39

  Wyniki Elektrobudowy w I kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 08:23

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 08:39

  Haitong Bank obniżył wycenę Elektrobudowy do 144,5 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 06.05.2016 09:57

  Elektrobudowa ma umowę o wartości 40,5 mln zł

 • 06.05.2016 09:41

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie znaczącej umowy

 • 29.04.2016 13:32

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

 • 28.04.2016 12:15

  ELEKTROBUDOWA SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2016 r.

 • 26.04.2016 15:54

  ELEKTROBUDOWA SA Wykaz zmian w Statucie Spółki

 • 26.04.2016 15:51

  Elektrobudowa wypłaci 4 zł dywidendy na akcję za '15

 • 26.04.2016 15:47

  ELEKTROBUDOWA SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 26.04.2016 15:43

  ELEKTROBUDOWA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA

 • 05.04.2016 14:28

  Oferta Trakcji najtańsza na budowę linii tramwajowej na Tarchomin , ZUE drugie

 • 01.04.2016 12:26

  ELEKTROBUDOWA SA Rozwiązanie i otwarcie likwidacji spółki zależnej "KONIP" Sp. z o.o.

 • 29.03.2016 15:04

  ELEKTROBUDOWA SA Planowane zmiany Statutu ELEKTROBUDOWA SA

 • 29.03.2016 15:04

  ELEKTROBUDOWA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26 kwietnia 2016 r. wraz z projektami uchwał

 • 22.03.2016 12:23

  Publikacja strategii Elektrobudowy w II kwartale; dywidenda może rosnąć rdr

 • 22.03.2016 11:51

  Elektrobudowa liczy w '16 na dodatnie marże w segmencie przemysłowym

 • 22.03.2016 10:36

  Backlog Elektrobudowy na koniec '15 wyniósł 1.294 mln zł

 • 21.03.2016 18:15

  Wyniki Elektrobudowy w IV kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2016 18:11

  ELEKTROBUDOWA SA Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 21.03.2016 18:06

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 18:02

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 04.03.2016 07:55

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Elektrobudowy do "trzymaj"

 • 01.03.2016 17:12

  ELEKTROBUDOWA SA Szacunki wyników Spółki za 2015 rok

 • 25.02.2016 15:51

  ELEKTROBUDOWA SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 19.02.2016 11:32

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do Umowy Współpracy z mBank SA

 • 18.02.2016 16:33

  Zarząd Elektrobudowy rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję za '15

 • 18.02.2016 16:25

  ELEKTROBUDOWA SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 10.02.2016 14:47

  ELEKTROBUDOWA SA Informacja o zawartej umowie generalnej z KUKE S.A.

 • 25.01.2016 17:07

  Elektrobudowa prognozuje 50,9 mln zł zysku netto i 1,1 mld zł przychodów w '16

 • 25.01.2016 16:54

  ELEKTROBUDOWA SA Prognoza 2016 roku

 • 13.01.2016 11:04

  ELEKTROBUDOWA SA Terminy przekazywania przez ELEKTROBUDOWĘ SA raportów okresowych w 2016 r.

 • 31.12.2015 11:02

  ELEKTROBUDOWA SA Skład Zarządu Spółki

 • 31.12.2015 09:13

  Janusz Juszczyk zastąpi Jacka Faltynowicza na stanowisku prezesa Elektrobudowy

 • 31.12.2015 09:01

  ELEKTROBUDOWA SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 23.12.2015 15:09

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 18.12.2015 17:33

  ELEKTROBUDOWA SA Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej

 • 18.12.2015 10:00

  Noble Securities, w sektorze budowniczym, poleca kupno Erbudu i Trakcji PRKiI

 • 17.12.2015 10:14

  Haitong Bank podniósł wycenę Elektrobudowy, a obniżył Kopeksu

 • 14.12.2015 08:52

  DM BDM obniżył rekomendację dla Elektrobudowy do "trzymaj"

 • 10.12.2015 09:04

  ELEKTROBUDOWA SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

 • 09.12.2015 17:03

  DM mBanku podniósł rekomendację PGNiG do "trzymaj", a Elektrobudowy do "kupuj"

 • 09.12.2015 16:28

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do umowy z ING Bank Śląski SA

 • 07.12.2015 11:46

  Elektrobudowa otrzyma 13,6 mln zł dofinansowania z NCBiR

 • 07.12.2015 11:37

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

 • 02.12.2015 16:52

  Elektrobudowa zawiąże rezerwę w wysokości 11,8 mln zł na karę naliczoną przez PSE

 • 02.12.2015 16:28

  ELEKTROBUDOWA SA Wezwanie do zapłaty kar umownych

 • 18.11.2015 15:45

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 16.11.2015 08:30

  Wyniki Elektrobudowy w III kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2015 08:24

  Prognoza grupy Elektrobudowa podwyższona do 59,6 zł, spółki do 56,3 mln zł

 • 16.11.2015 08:13

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 08:09

  ELEKTROBUDOWA SA Podwyższenie prognozy wyników finansowych 2015 roku

 • 10.11.2015 17:14

  DM mBanku obniżył rekomendacje trzech spółek

 • 10.11.2015 14:58

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksów do umowy kredytowej

 • 10.11.2015 09:05

  ELEKTROBUDOWA SA Odwołanie prokury

 • 05.11.2015 08:04

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Elektrobudowy do "kupuj", a cenę docelową do 174 zł

 • 08.10.2015 16:51

  DM mBanku podniósł rekomendację dla Elektrobudowy do "kupuj"

 • 30.09.2015 11:45

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank SA

 • 23.09.2015 15:08

  Synthos, Boryszew, Elektrobudowa i Ursus otrzymają dofinansowania z NCBiR

 • 01.09.2015 11:39

  Elektrobudowa we IX-X rozważy podniesienie prognozy

 • 01.09.2015 09:13

  Backlog Elektrobudowy na koniec II kw. to 1.686,5 mln zł, o 5,4 proc. mniej rdr

 • 31.08.2015 17:37

  Wyniki Elektrobudowy w II kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 04.08.2015 09:43

  Noble Securities podnosi wyceny dla spółek z branży budowlanej

 • 31.07.2015 13:22

  ELEKTROBUDOWA SA Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 01.07.2015 15:03

  ELEKTROBUDOWA SA Znacząca umowa

 • 30.06.2015 16:11

  ELEKTROBUDOWA SA Znaczące zamówienia

 • 25.06.2015 15:52

  ELEKTROBUDOWA SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

 • 15.06.2015 09:43

  BESI obniżył rekomendację Budimeksu do "neutralnie"

 • 09.06.2015 16:08

  DM mBanku podniósł cenę docelową akcji Elektrobudowy do 149,7 zł

 • 15.05.2015 09:02

  Backlog Elektrobudowy na koniec I kw. wynosił 1.721,8 mln zł

 • 15.05.2015 08:32

  Wyniki Elektrobudowy w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2015 08:24

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 06.05.2015 16:14

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 05.05.2015 11:48

  ELEKTROBUDOWA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA w dniu 29.04.2015 r.

 • 05.05.2015 10:07

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA

 • 04.05.2015 16:14

  Noble Securities podnosi cenę docelową Elektrobudowy do 154,9 zł

 • 04.05.2015 11:18

  DM BDM obniża zalecenie dla Mostostalu Zabrze do "trzymaj" i podnosi wycenę Elektrobudowy

 • 30.04.2015 14:34

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do Umowy Ramowej z Bankiem Handlowym

 • 29.04.2015 16:11

  ELEKTROBUDOWA SA Powołanie Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

 • 29.04.2015 14:45

  ELEKTROBUDOWA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA

 • 28.04.2015 11:21

  DM BPS wydał rekomendacje dla spółek budowlanych

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 30.03.2015 13:35

  Elektrobudowa chce w 2-3 lata zwiększyć przychody do poziomu 1,5 mld zł rocznie

 • 30.03.2015 09:41

  ELEKTROBUDOWA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA

 • 26.03.2015 14:09

  ELEKTROBUDOWA SA Wybór oferty w postępowaniu przetargowym

 • 25.03.2015 15:18

  Oferta Elektrobudowy za 140 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PSE

 • 20.03.2015 19:39

  Zarząd i rada nadzorcza Elektrobudowy nie chcą wypłacać dywidendy za 2014 rok

 • 20.03.2015 19:20

  ELEKTROBUDOWA SA Propozycja dotycząca podziału zysku za rok 2014

 • 20.03.2015 17:27

  Wyniki Elektrobudowy w IV kw. '14 vs konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2015 17:20

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 17:16

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 16:32

  DM mBanku wprowadził zmiany w rekomendacjach 12 spółek z GPW

 • 02.03.2015 14:22

  ELEKTROBUDOWA SA Udzielenie prokury

 • 02.03.2015 14:18

  ELEKTROBUDOWA SA Odwołanie prokury

 • 26.02.2015 09:01

  DM BDM obniżył cenę docelową akcji Elektrobudowy do 116,5 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 25.02.2015 14:51

  Elektrobudowa prognozuje 45 mln zł zysku netto grupy w tym roku

 • 25.02.2015 14:41

  ELEKTROBUDOWA SA Prognoza 2015 roku

 • 20.02.2015 10:31

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA

 • 17.02.2015 14:36

  ELEKTROBUDOWA SA Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

 • 09.02.2015 12:38

  ELEKTROBUDOWA SA Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank SA

 • 06.02.2015 14:40

  ELEKTROBUDOWA SA Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 27.01.2015 13:18

  ELEKTROBUDOWA SA Terminy przekazywania przez ELEKTROBUDOWĘ SA raportów okresowych w 2015 r.

 • 29.12.2014 15:54

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 29.12.2014 12:47

  ELEKTROBUDOWA SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez Aviva OFE

 • 23.12.2014 13:02

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 17.12.2014 10:40

  BESI obniżył cenę docelową akcji Budimeksu do 156,3 zł, a Elektrobudowy do 102,9 zł

 • 11.12.2014 10:43

  Sentyment w branży budowlanej najlepszy od trzech lat - Noble Securities

 • 01.12.2014 12:55

  ELEKTROBUDOWA SA podpisanie aneksów do umowy kredytowej

 • 18.11.2014 15:13

  ELEKTROBUDOWA SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki

 • 14.11.2014 08:02

  Wyniki Elektrobudowy w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 14.11.2014 07:53

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 15:23

  ELEKTROBUDOWA SA zawarcie umowy

 • 27.10.2014 10:34

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Elektrobudowy do "sprzedaj"

 • 14.10.2014 14:22

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 26.09.2014 14:19

  ELEKTROBUDOWA SA wybór oferty w postępowaniu przetargowym

 • 26.09.2014 12:17

  ELEKTROBUDOWA SA przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 17.09.2014 08:29

  DM BOŚ podniósł rekomendację Budimeksu, Trakcji i Erbudu do "kupuj"

 • 29.08.2014 18:02

  Wyniki Elektrobudowy w II kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2014 17:48

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 23.07.2014 11:33

  ELEKTROBUDOWA SA podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA

 • 16.07.2014 13:59

  ELEKTROBUDOWA SA znacząca umowa

 • 23.06.2014 08:28

  DM BPS rekomenduje "kupuj" Budimex, Erbud i Unibep, "trzymaj" Elektrobudowę, "sprzedaj" Trakcję

 • 03.06.2014 13:17

  ELEKTROBUDOWA SA przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 03.06.2014 10:49

  BESI rekomenduje "kupuj" Budimex i Elektrobudowę, "neutralnie" dla Trakcji

 • 26.05.2014 15:58

  DM mBanku tnie cenę docelową Elektrobudowy do 107 zł

 • 26.05.2014 11:52

  ELEKTROBUDOWA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 22.05.2014 r.

 • 23.05.2014 13:49

  ELEKTROBUDOWA SA - powołanie osób nadzorujących

 • 22.05.2014 16:04

  ELEKTROBUDOWA SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 22.05.2014 15:47

  Elektrobudowa wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 22.05.2014 15:43

  ELEKTROBUDOWA SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 15.05.2014 17:19

  Wyniki Elektrobudowy w I kwartale 2014 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2014 17:10

  ELEKTROBUDOWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 09:01

  Noble Securities zaleca "kupuj" Elektrobudowę i Unibep, "akumuluj" Erbud

 • 30.04.2014 08:42

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Elektrobudowy do "trzymaj"

 • 24.04.2014 10:58

  ELEKTROBUDOWA SA zwołanie ZWZ

 • 17.04.2014 14:06

  ELEKTROBUDOWA SA - znaczące zamówienia

 • 15.04.2014 15:46

  Prognoza Elektrobudowy poniżej oczekiwań rynku, kurs spada o 5 proc. (opinia)

 • 15.04.2014 13:04

  Backlog Elektrobudowy spadnie z 1,8 mld zł na koniec I kw. do 1,6 mld zł na koniec '14

 • 15.04.2014 11:00

  Elektrobudowa prognozuje 23 mln zysku netto i 1,23 mld zł przychodów w '14

 • 15.04.2014 10:49

  ELEKTROBUDOWA SA Prognoza 2014 roku

 • 02.04.2014 14:49

  ELEKTROBUDOWA SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 02.04.2014 13:35

  DI Investors zaleca "akumuluj" Elektrobudowę

 • 01.04.2014 10:27

  DI Investors rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla spółek budowlanych