Elkop SE

skrót: EKP

Ostatnie notowanie z: 21.02.2020 15:41

Aktualny kurs1,11   0 %0 zł
Otwarcie1,110,00%
Minimum1,02-8,11%
Maksimum1,110,00%
Wolumen (szt.) 8613
Kurs odniesienia1,11
Widełki dolne1
Widełki górne1,22
Obroty (tyś. zł)9
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15 5931,03
11 2001,02
14001,02
1171,01
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,112 069 2
1,122 700 1
1,149 055 3
1,152 723 5
Spółka zajmuje się zakupem, wynajmem powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych oraz jest w posiadaniu nieruchomości komercyjnych i projektu deweloperskiego w Katowicach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Patro Invest OU3 945 00140,05%3 945 00140,05%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 07.02.2020 17:12

  ELKOP SE (7/2020) Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych Emitenta

 • 05.02.2020 17:47

  ELKOP SE (6/2020) Podjęcie rozmów z potencjalnym nabywcą jednej z nieruchomości Spółki

 • 30.01.2020 20:57

  ELKOP SE (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 30.01.2020 roku oraz uzupełnienie informacji o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

 • 30.01.2020 19:20

  ELKOP SE (5/2020) Informacja o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

 • 29.01.2020 20:19

  ELKOP SE (4/2020) Informacja w sprawie negocjacji dotyczących zbycia jednej z nieruchomości Spółki

 • 29.01.2020 17:01

  ELKOP SE (3/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.01.2020 18:10

  ELKOP SE (2/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 14.01.2020 19:43

  ELKOP SE (1/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 30.12.2019 20:21

  ELKOP SE (55/2019) Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej

 • 30.12.2019 20:16

  ELKOP SE (54/2019) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 24.12.2019 10:15

  ELKOP SE (53/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 20.12.2019 08:03

  ELKOP SE (52/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 20.12.2019 07:59

  ELKOP SE (51/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 20.12.2019 07:54

  ELKOP SE (50/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 11.12.2019 07:16

  ELKOP SE (49/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 02.12.2019 15:27

  ELKOP SE (48/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.12.2019 r.

 • 02.12.2019 15:22

  ELKOP SE (47/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.12.2019 roku

 • 29.11.2019 17:30

  ELKOP SE Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 18.11.2019 18:18

  ELKOP SE (45/2019) Informacja o zawarciu umowy powiernictwa

 • 18.11.2019 17:34

  ELKOP SE (44/2019) Informacja o zwolnieniu udzielonego przez Spółkę zabezpieczenia

 • 12.11.2019 18:10

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP SE

 • 05.11.2019 17:01

  ELKOP SE (42/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2019 roku

 • 30.10.2019 15:51

  ELKOP SE (41/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 27.09.2019 13:02

  ELKOP SE (40/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19

 • 26.09.2019 20:16

  ELKOP SE (39/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 20.09.2019 22:57

  ELKOP SE (38/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 20.09.2019 22:52

  ELKOP SE (37/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 20.09.2019 22:48

  ELKOP SE (36/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 17.09.2019 17:18

  ELKOP SE (35/2019) Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki

 • 16.09.2019 17:13

  ELKOP SE Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 09.09.2019 17:03

  ELKOP SE (34/2019) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 09.09.2019 r.

 • 09.09.2019 17:01

  ELKOP SE (33/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku

 • 21.08.2019 20:14

  ELKOP SA (30/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 21.08.2019 19:01

  GPW: . w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych serii A spółki ELKOP SE

 • 19.08.2019 17:07

  ELKOP SA (29/2019) Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

 • 07.08.2019 17:13

  ELKOP SA (26/2019) Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu - uzupełnienie informacji

 • 31.05.2019 16:09

  ELKOP SA (16/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

 • 05.03.2019 17:31

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 01.03.2019 17:35

  ELKOP SA (11/2019) Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

 • 19.02.2019 19:50

  ELKOP SA (10/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 04.02.2019 17:18

  ELKOP SA (9/2019) Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 roku

 • 04.02.2019 17:14

  ELKOP SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 04.02.2019 r.

 • 31.01.2019 17:24

  ELKOP SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018

 • 28.01.2019 19:48

  GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ELKOP SA

 • 28.01.2019 18:12

  ELKOP SA (6/2019) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji

 • 23.01.2019 17:28

  ELKOP SA (5/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 17:46

  ELKOP SA (4/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 18.01.2019 17:09

  ELKOP SA (3/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r. Ogłoszenie przerwy do dnia 04.02.2019 r., do godz. 11:00

 • 18.01.2019 17:04

  ELKOP SA (2/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.01.2019 roku

 • 31.12.2018 16:15

  ELKOP SA (94/2018) Informacja dla Akcjonariuszy - przejęcie własności nieruchomości

 • 28.12.2018 08:29

  ELKOP SA (92/2018) Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

 • 27.12.2018 09:42

  GPW: skorygowana tabela spółek do wykreślenia z portfeli indeksów

 • 19.12.2018 17:58

  ELKOP SA (91/2018) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 19.12.2018 17:44

  ELKOP SA (90/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2018 r.

 • 19.12.2018 17:40

  ELKOP SA (89/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.12.2018 roku

 • 14.12.2018 23:11

  ELKOP SA (88/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 14.12.2018 23:06

  ELKOP SA (87/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 14.12.2018 23:02

  ELKOP SA (86/2018) Spłata pożyczek przez pożyczkobiorcę

 • 11.12.2018 21:18

  ELKOP SA (84/2018) Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

 • 07.12.2018 17:36

  ELKOP SA (83/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.01.2019 r.

 • 07.12.2018 17:27

  ELKOP SA (82/2018) Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

 • 07.12.2018 17:22

  ELKOP SA (81/2018) Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Ponowienie procedury łączenia

 • 22.11.2018 19:16

  ELKOP SA (79/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.12.2018 r.

 • 22.11.2018 19:06

  ELKOP SA (78/2018) Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 19.11.2018 17:44

  ELKOP SA (77/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 13.11.2018 20:22

  ELKOP SA (76/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 13.11.2018 20:17

  ELKOP SA (75/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 13.11.2018 20:13

  ELKOP SA (74/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 07.11.2018 19:09

  ELKOP SA (73/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 07.11.2018 19:05

  ELKOP SA (72/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 07.11.2018 19:00

  ELKOP SA (71/2018) Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 02.11.2018 19:41

  ELKOP SA (70/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 29.10.2018 07:27

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 25.10.2018 17:53

  ELKOP SA (69/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2018 roku

 • 24.10.2018 18:23

  ELKOP SA (68/2018) Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji Spółki

 • 12.10.2018 17:19

  ELKOP SA (67/2018) Rejestracja zmian statutu spółki

 • 05.10.2018 17:19

  ELKOP SA (66/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 28.09.2018 17:29

  ELKOP SA (65/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu

 • 28.09.2018 17:25

  ELKOP SA (64/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.09.2018 17:20

  ELKOP SA (63/2018) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.09.2018 roku

 • 28.09.2018 17:17

  ELKOP SA (62/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.09.2018 roku

 • 26.09.2018 19:38

  ELKOP SA (61/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 25.09.2018 20:30

  ELKOP SA (60/2018) Stanowisko Zarządu Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie w sprawie podziału akcji 1:350 (NWZA 28.09.2018 r.)

 • 14.09.2018 07:41

  ELKOP SA (57/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 13.09.2018 17:17

  ELKOP SA (56/2018) Informacja dla Akcjonariuszy - przejęcie własności nieruchomości

 • 07.09.2018 18:39

  ELKOP SA (54/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 07.09.2018 18:35

  ELKOP SA (53/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 07.09.2018 18:30

  ELKOP SA (52/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 07.09.2018 18:05

  ELKOP SA (51/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad podział akcji (split) na NWZ spółki zwołanego na dzień 28.09.2018 r.

 • 05.09.2018 20:17

  ELKOP SA (50/2018) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 31.08.2018 18:47

  ELKOP SA (49/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 27.08.2018 18:59

  ELKOP SA (48/2018) Częściowa spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

 • 27.08.2018 18:40

  ELKOP SA (47/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 21.08.2018 08:01

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 17.08.2018 18:01

  ELKOP SA (46/2018) Częściowa spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

 • 16.08.2018 17:05

  ELKOP SA (45/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 08.08.2018 17:04

  ELKOP SA (44/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2018 r.

 • 07.08.2018 19:03

  ELKOP SA (43/2018) Informacja w sprawie procedury łączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

 • 01.08.2018 18:19

  ELKOP SA (42/2018) Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 01.08.2018 18:14

  ELKOP SA (41/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 20.07.2018 17:31

  ELKOP SA (40/2018) Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów

 • 18.07.2018 19:57

  ELKOP SA (39/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 12.07.2018 19:52

  ELKOP SA (38/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 12.07.2018 19:49

  ELKOP SA (37/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 12.07.2018 19:45

  ELKOP SA (36/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 05.07.2018 18:55

  ELKOP SA (35/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2018 20:47

  ELKOP SA (34/2018) Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 26.06.2018 18:09

  ELKOP SA (33/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2018 18:05

  ELKOP SA (32/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 26.06.2018 18:01

  ELKOP SA (31/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 25.06.2018 18:59

  ELKOP SA (30/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 25.06.2018 18:55

  ELKOP SA (29/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki oraz uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia zwrotu pożyczki

 • 18.06.2018 20:12

  ELKOP SA (28/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 18.06.2018 20:08

  ELKOP SA (27/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 06.06.2018 21:09

  ELKOP SA (26/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019

 • 05.06.2018 17:25

  ELKOP SA (25/2018) Powołanie Komitetu Audytu

 • 05.06.2018 17:21

  ELKOP SA (24/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ELKOP S.A.

 • 05.06.2018 17:18

  ELKOP SA (23/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 05.06.2018 17:13

  ELKOP SA (22/2018) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 05.06.2018 roku

 • 05.06.2018 17:09

  ELKOP SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2018 roku

 • 04.06.2018 22:29

  ELKOP SA (20/2018) Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A

 • 30.05.2018 08:07

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 11.05.2018 18:37

  ELKOP SA (17/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05.06.2018 r.

 • 10.05.2018 19:15

  ELKOP SA (16/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

 • 10.05.2018 17:26

  ELKOP SA (15/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2018 roku

 • 27.04.2018 17:52

  ELKOP SA (14/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 27.04.2018 17:48

  ELKOP SA (13/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 26.04.2018 17:18

  ELKOP SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku

 • 26.04.2018 17:14

  ELKOP SA (11/2018) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

 • 16.04.2018 17:48

  ELKOP SA (10/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

 • 16.04.2018 17:09

  ELKOP SA (9/2018) Informacja o zmianie danych adresowych Spółki w związku ze zmianą nazwy ulicy przez Wojewodę

 • 10.04.2018 18:51

  ELKOP SA (8/2018) Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 29.03.2018 08:16

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 17:27

  ELKOP SA (7/2018) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta

 • 07.03.2018 17:21

  ELKOP SA (6/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 05.03.2018 21:07

  ELKOP SA (5/2018) Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 19.02.2018 17:29

  ELKOP SA (4/2018) Zawarcie umowy pożyczki

 • 31.01.2018 22:45

  ELKOP SA (3/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 03.01.2018 17:09

  ELKOP SA (2/2018) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 03.01.2018 roku

 • 03.01.2018 17:07

  ELKOP SA (1/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku

 • 29.12.2017 20:53

  ELKOP SA (82/2017) Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 27.12.2017 18:13

  ELKOP SA (80/2017) Zawarcie umowy pożyczki

 • 21.12.2017 17:20

  ELKOP SA (79/2017) Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia

 • 15.12.2017 18:07

  ELKOP SA (77/2017) Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

 • 12.12.2017 23:09

  ELKOP SA (76/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

 • 30.11.2017 17:38

  ELKOP SA (75/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.

 • 30.11.2017 17:32

  ELKOP SA (74/2017) Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

 • 30.11.2017 17:29

  ELKOP SA (73/2017) Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

 • 09.11.2017 08:14

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 03.11.2017 17:14

  ELKOP SA (72/2017) Zawarcie umowy pożyczki

 • 31.10.2017 17:25

  ELKOP SA (71/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta

 • 20.10.2017 18:13

  ELKOP SA (70/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 10.10.2017 18:41

  ELKOP SA (69/2017) Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

 • 29.09.2017 18:36

  ELKOP SA (68/2017) Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta

 • 21.09.2017 19:39

  ELKOP SA (67/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 23.08.2017 17:26

  ELKOP SA (65/2017) Prośba Zarządu Emitenta do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach

 • 23.08.2017 17:19

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 18.08.2017 21:20

  ELKOP SA (64/2017) Informacja dla Akcjonariuszy - zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta

 • 18.08.2017 11:54

  ELKOP SA (63/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji

 • 17.08.2017 19:05

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami ELKOP SA

 • 17.08.2017 18:27

  GPW zawiesiła obrót akcjami sześciu spółek

 • 08.08.2017 19:27

  ELKOP SA (62/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki - scalenie akcji Spółki

 • 06.07.2017 17:38

  Akcjonariusze Elkopu zdecydowali o scaleniu akcji spółki

 • 06.07.2017 17:25

  ELKOP SA (60/2017) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 06.07.2017 roku

 • 06.07.2017 17:20

  ELKOP SA (59/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.07.2017 roku

 • 03.07.2017 09:08

  GPW: 30 czerwca 2017 r. z list uczestników poszczególnych indeksów giełdowych zostaną wykreślone akcje spółek

 • 30.06.2017 17:33

  ELKOP SA (58/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B

 • 30.06.2017 14:46

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP S.A.

 • 20.06.2017 17:13

  ELKOP SA (55/2017) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20.06.2017 roku

 • 20.06.2017 17:09

  ELKOP SA (54/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2017 roku

 • 13.06.2017 17:37

  ELKOP SA (52/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 09.06.2017 18:32

  ELKOP SA (51/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 09.06.2017 18:29

  ELKOP SA (50/2017) Zawiadomienia w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

 • 09.06.2017 18:25

  ELKOP SA (49/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 09.06.2017 18:21

  ELKOP SA (48/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 09.06.2017 17:32

  ELKOP SA (47/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.07.2017 r.

 • 02.06.2017 09:13

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP S.A.

 • 01.06.2017 18:09

  ELKOP SA (45/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B

 • 24.05.2017 18:01

  ELKOP SA (44/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku

 • 15.05.2017 17:06

  ELKOP SA (43/2017) Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonej pożyczki

 • 12.05.2017 17:09

  ELKOP SA (42/2017) Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonych pożyczek

 • 10.05.2017 07:05

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 09.05.2017 17:11

  ELKOP SA (41/2017) Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie

 • 08.05.2017 18:01

  ELKOP SA (40/2017) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B

 • 05.05.2017 17:11

  ELKOP SA (39/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta

 • 05.05.2017 17:05

  ELKOP SA (38/2017) Korekta raportu z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta w zakresie nadanej raportowi numeracji

 • 02.05.2017 21:20

  ELKOP SA (37/2017) Informacja w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta

 • 13.04.2017 18:38

  ELKOP SA (37/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta

 • 13.04.2017 18:33

  ELKOP SA (36/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta

 • 13.04.2017 18:30

  ELKOP SA (35/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 13.04.2017 17:22

  ELKOP SA (34/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

 • 13.04.2017 17:18

  ELKOP SA (33/2017) Zamknięcie subskrypcji akcji serii B

 • 10.04.2017 17:22

  ELKOP SA (32/2017) Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie

 • 06.04.2017 17:49

  ELKOP SA (31/217) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 06.04.2017 17:42

  ELKOP SA (30/2017) Informacja dla akcjonariuszy

 • 06.04.2017 17:38

  ELKOP SA (29/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 05.04.2017 17:39

  ELKOP SA (28/2017) Zawarcie Umowy objęcia akcji Emitenta oraz nabycie aktywów istotnej wartości

 • 04.04.2017 17:38

  Elkop wyemituje 38,5 mln akcji o łącznej wartości 26,95 mln zł

 • 04.04.2017 17:21

  ELKOP SA (27/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

 • 31.03.2017 18:02

  ELKOP SA (26/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 31.03.2017 17:58

  ELKOP SA (25/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 24.03.2017 21:34

  ELKOP SA (24/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 22.03.2017 18:54

  ELKOP SA (23/2017) Zawiadomienia w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

 • 22.03.2017 18:50

  ELKOP SA (22/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 22.03.2017 18:45

  ELKOP SA (21/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 22.03.2017 18:40

  ELKOP SA (20/2017) Informacja dla akcjonariuszy

 • 17.03.2017 18:16

  ELKOP SA (19/2017) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 16.03.2017 18:55

  ELKOP SA (18/2017) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 16.03.2017 18:48

  ELKOP SA (17/2017) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 16.03.2017 18:37

  ELKOP SA (16/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 16.03.2017 18:25

  ELKOP SA (15/2017) Informacja dla akcjonariuszy

 • 03.03.2017 22:00

  ELKOP SA (14/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 01.03.2017 08:13

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.02.2017 08:30

  ELKOP SA (13/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

 • 27.02.2017 08:29

  ELKOP SA (12/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta

 • 22.02.2017 18:22

  ELKOP SA (11/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 17.02.2017 19:27

  ELKOP SA (10/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 08.02.2017 17:12

  ELKOP SA (9/2017) Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta

 • 23.01.2017 17:17

  ELKOP SA (8/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 17.01.2017 19:18

  ELKOP SA (7/2017) Korekta raportu nr 7/2017 z dnia 17.01.2017 r., w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki

 • 17.01.2017 18:41

  ELKOP SA (7/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 16.01.2017 19:20

  ELKOP SA (6/2017) Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie o nabyciu akcji Spółki

 • 16.01.2017 19:17

  ELKOP SA (5/2017) Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie o nabyciu akcji Spółki

 • 13.01.2017 22:47

  ELKOP SA (4/2017) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 13.01.2017 22:42

  ELKOP SA (3/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 12.01.2017 22:32

  ELKOP SA (2/2017) Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.

 • 04.01.2017 16:08

  ELKOP SA (1/2017) Korekta raportu z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zawiadomienia w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta, w zakresie nadanej raportowi numeracji

 • 03.01.2017 18:47

  ELKOP SA (27/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 28.12.2016 18:18

  ELKOP SA (26/2016) Zawarcie aneksów do Umów pożyczek

 • 28.12.2016 18:12

  ELKOP SA (25/2016) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.12.2016 roku

 • 28.12.2016 18:08

  ELKOP SA (24/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.12.2016 roku

 • 01.12.2016 18:30

  ELKOP SA (22/2016) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2016 r.

 • 08.11.2016 00:49

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 25.10.2016 17:46

  ELKOP SA (21/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku

 • 13.10.2016 17:43

  ELKOP SA (20/2016) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 30.09.2016 19:16

  ELKOP SA (19/2016) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 24.08.2016 00:33

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 22.08.2016 08:16

  ELKOP SA (18/2016) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

 • 21.06.2016 21:09

  ELKOP SA Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 06.05.2016 08:29

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 29.04.2016 17:04

  ELKOP SA Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta

 • 29.04.2016 17:03

  ELKOP SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję

 • 29.04.2016 12:25

  ELKOP SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku

 • 29.04.2016 12:22

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku

 • 19.04.2016 17:38

  ELKOP SA Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki

 • 14.04.2016 15:49

  ELKOP SA Podział Emitenta - ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta

 • 11.04.2016 16:00

  ELKOP SA Publikacja opinii Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

 • 05.04.2016 18:22

  ELKOP SA Wniosek Akcjonariusza DAMF Invest S.A. oraz uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

 • 05.04.2016 16:20

  ELKOP SA Publikacja materiałów Rady Nadzorczej w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. na dzień 29.04.2016 r.

 • 01.04.2016 17:08

  ELKOP SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016 r.

 • 30.03.2016 18:54

  ELKOP SA Podział Emitenta

 • 15.03.2016 07:16

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 07.03.2016 18:34

  ELKOP SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

 • 17.02.2016 18:14

  ELKOP SA Zawarcie umowy pożyczki

 • 12.01.2016 17:39

  ELKOP SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 04.01.2016 18:28

  ELKOP SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku

 • 21.12.2015 21:49

  ELKOP SA Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego

 • 21.12.2015 18:18

  ELKOP SA Korekta raportu nr 45/2015 - Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku

 • 21.12.2015 17:42

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015 roku

 • 21.12.2015 17:40

  ELKOP SA Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku

 • 18.12.2015 17:30

  ELKOP SA Informacja w sprawie podziału - Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.

 • 18.12.2015 17:26

  ELKOP SA Zawarcie umowy nabycia akcji

 • 01.12.2015 17:15

  ELKOP SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r., ogłoszenie przerwy do dnia 21.12.2015 r. do godziny 10:00

 • 01.12.2015 17:10

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2015 roku

 • 06.11.2015 18:02

  ELKOP SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015 r.

 • 06.11.2015 04:56

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 04.11.2015 19:17

  ELKOP SA Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01.12.2015 r.

 • 03.11.2015 17:08

  ELKOP SA Informacja w sprawie podziału spółki - informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału

 • 19.10.2015 18:18

  ELKOP SA Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015 r.

 • 02.10.2015 17:12

  ELKOP SA Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale oraz opinia biegłego rewidenta

 • 24.08.2015 17:21

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 20.08.2015 17:09

  ELKOP SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2015 roku

 • 21.07.2015 20:25

  ELKOP SA Informacja o rejestracji umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki powiązanej z Emitentem

 • 03.07.2015 17:32

  ELKOP SA Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

 • 02.07.2015 18:30

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 29.06.2015 17:11

  ELKOP SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.06.2015 roku

 • 29.06.2015 17:09

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 roku

 • 25.06.2015 23:01

  ELKOP SA Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego podziału Spółki

 • 25.06.2015 17:48

  ELKOP SA Informacja w sprawie procedury podziału Spółki - Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

 • 09.06.2015 19:39

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 03.06.2015 17:26

  ELKOP SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 27.05.2015 20:22

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 20.05.2015 19:51

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 12.05.2015 06:51

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 07.05.2015 06:53

  ELKOP SA Spłata pożyczki pieniężnej przez pożyczkobiorcę

 • 08.04.2015 18:34

  ELKOP SA Uchwała KDPW w sprawie umorzenia akcji Spółki

 • 08.04.2015 18:03

  ELKOP SA Zawiadomienie w sprawie umorzenia akcji własnych

 • 31.03.2015 18:56

  ELKOP SA Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki

 • 31.03.2015 18:53

  ELKOP SA Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki

 • 31.03.2015 18:49

  ELKOP SA Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki

 • 31.03.2015 08:35

  ELKOP SA Zamiar podziału Emitenta

 • 30.03.2015 19:24

  ELKOP SA Rejestracja zmian Statutu Spółki - Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

 • 26.03.2015 19:18

  ELKOP SA Zwiększenie stanu zaangażowania - zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 26.03.2015 17:13

  ELKOP SA Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej

 • 18.03.2015 17:42

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 21:05

  ELKOP SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

 • 20.02.2015 22:59

  ELKOP SA Informacja o podjęciu uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego przez spółkę powiązaną z Emitentem

 • 31.01.2015 11:03

  ELKOP SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 22.01.2015 20:22

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 05.01.2015 18:27

  ELKOP SA zwiększenie stanu zaangażowania - zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 17.12.2014 07:40

  ELKOP SA zwiększenie stanu zaangażowania

 • 17.12.2014 07:37

  ELKOP SA zwiększenie stanu zaangażowania

 • 16.12.2014 18:49

  ELKOP SA zwiększenie stanu zaangażowania

 • 15.12.2014 15:36

  ELKOP SA treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego emitenta

 • 01.12.2014 18:46

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków Rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 01.12.2014 16:02

  ELKOP SA treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego emitenta

 • 28.11.2014 13:52

  ELKOP SA uchwały podjęte na NWZ

 • 28.11.2014 13:48

  ELKOP SA wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 30.10.2014 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 roku

 • 20.11.2014 15:30

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej

 • 18.11.2014 15:08

  ELKOP SA informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych - zapłata ceny za nabyte akcje własne

 • 18.11.2014 13:26

  ELKOP SA uzyskanie spłaty należności przez emitenta z tytułu znaczącej umowy

 • 17.11.2014 15:55

  ELKOP SA zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 17.11.2014 14:16

  ELKOP SA nabycie akcji własnych

 • 14.11.2014 18:10

  ELKOP SA uzupełnienie Informacji podanych raportem 66/2014 z dnia 30.10.2014 r.

 • 14.11.2014 13:56

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 14.11.2014 13:42

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania przez Damf Invest S.A.

 • 13.11.2014 19:24

  ELKOP SA zawarcie umowy nabycia akcji własnych - podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych

 • 13.11.2014 19:19

  ELKOP SA informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych

 • 10.11.2014 17:44

  ELKOP SA wyrażenie przez Radę nadzorczą spółki zgody na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.

 • 06.11.2014 14:20

  ELKOP SA informacja w sprawie realizacji Programu skupu akcji własnych Spółki

 • 06.11.2014 06:39

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 03.11.2014 17:25

  ELKOP SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

 • 31.10.2014 16:55

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 31.10.2014 16:14

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 31.10.2014 15:20

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 31.10.2014 09:50

  ELKOP SA korekta rb nr 67/2014 z dnia 30.10.2014 r., w sprawie opublikowanych uchwał podjętych na NWZ w dniu 30.10.2014 roku

 • 30.10.2014 19:51

  ELKOP SA stanowisko zarządu wobec podjętych uchwał przez NWZ w dniu 30.10.2014 r.

 • 30.10.2014 19:19

  Walne Elkopu upoważniło zarząd do nabycia 3.143.172 akcji własnych po 4,04 zł

 • 30.10.2014 19:05

  ELKOP SA wykaz akcjonariuszy

 • 30.10.2014 18:59

  ELKOP SA uchwały podjęte na NWZ w dniu 30.10.2014 r.

 • 30.10.2014 18:54

  ELKOP SA zawarcie znaczącej umowy - umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

 • 15.10.2014 08:19

  ELKOP SA - wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

 • 13.10.2014 17:20

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 03.10.2014 19:06

  ELKOP SA informacja o zwołaniu NWZ na 30.10.2014 r.

 • 03.10.2014 18:46

  ELKOP SA wniosek akcjonariusza o zwołanie przez zarząd emitenta NWZ

 • 25.09.2014 18:56

  ELKOP SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycie aktywów znacznej wartości

 • 04.09.2014 17:15

  ELKOP SA pośrednie zwiększeniu stanu posiadania

 • 03.09.2014 19:47

  ELKOP SA pośrednie zwiększeniu stanu posiadania

 • 03.09.2014 07:46

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 03.09.2014 07:43

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 02.09.2014 17:24

  ELKOP SA - nabycie akcji emitenta

 • 02.09.2014 17:07

  ELKOP SA zwiększenie stanu posiadania

 • 29.08.2014 07:41

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 29.08.2014 07:36

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 28.08.2014 19:23

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 28.08.2014 01:42

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 18.08.2014 17:13

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 14.08.2014 17:20

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 13.08.2014 19:03

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania przez Damf Invest S.A.

 • 13.08.2014 19:02

  ELKOP SA zawiadomienie Akcjonariusza

 • 18.07.2014 07:38

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 18.07.2014 07:36

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 17.07.2014 18:09

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta

 • 09.07.2014 18:17

  ELKOP SA wykonanie znaczącej umowy

 • 03.07.2014 07:48

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy

 • 03.07.2014 07:47

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy

 • 02.07.2014 19:12

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej w trybie art. 160 ustawy

 • 30.06.2014 17:41

  GPW: Komunikat - ELKOP; RESBUD

 • 25.06.2014 07:44

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 24.06.2014 19:37

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 24.06.2014 17:14

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 12.06.2014 18:15

  ELKOP SA uchwały podjęte na ZWZ 12.06.2014 r.

 • 12.06.2014 18:09

  ELKOP SA wykaz akcjonariuszy

 • 27.05.2014 07:48

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 27.05.2014 07:48

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 26.05.2014 19:43

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 16.05.2014 16:05

  ELKOP SA informacja o zwołaniu ZWZ na 12 czerwca 2014 r.

 • 14.05.2014 17:38

  ELKOP SA pośrednie nabycie akcji emitenta - zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy

 • 14.05.2014 17:30

  ELKOP SA zawarcie znaczącej umowy

 • 14.05.2014 01:12

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 09.05.2014 07:42

  ELKOP SA zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku

 • 28.04.2014 23:05

  ELKOP SA Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 28.04.2014 22:54

  ELKOP SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej

 • 28.04.2014 21:24

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej

 • 28.04.2014 21:23

  ELKOP SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej

 • 27.03.2014 17:29

  ELKOP SA Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora przez PKO BP S.A.

 • 26.03.2014 07:39

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta

 • 26.03.2014 07:36

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta

 • 26.03.2014 07:34

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta

 • 20.03.2014 06:42

  ELKOP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 20.03.2014 06:30

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 04.03.2014 10:30

  ELKOP SA uchwała zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji spółki

 • 25.02.2014 18:30

  ELKOP SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na wniosek emitenta

 • 25.02.2014 18:28

  GPW: zawieszenie na GPW obrotu akcjami spółki ELKOP S.A.

 • 20.02.2014 17:33

  ELKOP SA prośba zarządu do akcjonariuszy spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach

 • 17.02.2014 18:40

  ELKOP SA rejestracja zmian w statucie spółki i nowa treść statutu.

 • 17.02.2014 18:40

  ELKOP SA rejestracja zmian w statucie spółki i nowa treść statutu.

 • 30.01.2014 17:31

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy

 • 16.01.2014 17:52

  ELKOP SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 14.01.2014 17:16

  ELKOP SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego

 • 14.01.2014 17:13

  ELKOP SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.12.2013 06:22

  ELKOP SA transakcje osób blisko związanych

 • 05.11.2013 17:18

  ELKOP SA zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 27.09.2013 17:26

  ELKOP SA rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść Statutu

 • 11.09.2013 18:00

  ELKOP SA nabycie oraz pośrednie nabycie akcji emitenta

 • 29.08.2013 07:20

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 20.08.2013 18:06

  ELKOP SA zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 19.08.2013 18:22

  ELKOP SA nabycie oraz pośrednie nabycie akcji emitenta

 • 16.08.2013 20:53

  ELKOP SA wyniki wezwania

 • 14.08.2013 15:43

  W wezwaniu DAMF Invest na akcje Elkopu zawarto transakcje na 5.935.223 akcje

 • 08.08.2013 17:06

  ELKOP SA - rejestracja zmian w statucie

 • 03.07.2013 07:42

  ELKOP SA stanowisko zarządu w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez DAMF Invest SA

 • 03.07.2013 07:24

  Cena w wezwaniu na akcje Elkopu jest niższa od wartości godziwej - zarząd Elkopu

 • 25.06.2013 19:04

  ELKOP SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej.

 • 21.06.2013 08:57

  DAMF Invest wzywa do sprzedaży 34 proc. Elkopu, oferuje 0,16 zł za akcję

 • 20.06.2013 17:36

  ELKOP SA - powołanie członków organów emitenta na kolejna kadencję

 • 19.06.2013 21:36

  ELKOP SA akcjonariusze - 5% głosów na ZWZA

 • 19.06.2013 21:29

  ELKOP SA uchwały podjęte na ZWZ

 • 14.05.2013 07:22

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS