Elkop SE

skrót: EKP

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:02

Aktualny kurs0,33   -7,12 %-0,02 zł
Otwarcie0,35-0,28%
Minimum0,32-10,26%
Maksimum0,361,99%
Wolumen (szt.) 951811
Kurs odniesienia0,35
Widełki dolne0,32
Widełki górne0,38
Obroty (tyś. zł)315
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15 0000,32
413 9970,32
120 0000,32
114 0000,32
210 0000,32
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,339 130 2
0,3313 491 1
0,3317 900 2
0,3315 000 2
0,346 000 1
Spółka zajmuje się zakupem, wynajmem powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych oraz jest w posiadaniu nieruchomości komercyjnych i projektu deweloperskiego w Katowicach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Patro Invest OU3 945 00140,05%3 945 00140,05%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 13.01.2021 15:46

  ELKOP SE (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

 • 12.01.2021 19:20

  ELKOP SE (1/2021) Informacja o rozwiązaniu Umowy z firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań spółki przejętej

 • 28.12.2020 20:29

  ELKOP SE (60/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 28.12.2020 20:24

  ELKOP SE (59/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 28.12.2020 19:30

  ELKOP SE (58/2020) Rejestracja Połączenia Spółki oraz zmian Statutu Spółki

 • 28.12.2020 19:19

  ELKOP SE (57/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 08.12.2020 18:17

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki ELKOP SE

 • 01.12.2020 16:13

  ELKOP SE (56/2020) Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

 • 27.11.2020 17:35

  ELKOP SE Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 16.11.2020 14:31

  ELKOP SE (55/2020) Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

 • 30.10.2020 15:38

  ELKOP SE (54/2020) Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

 • 21.10.2020 18:15

  ELKOP SE (53/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 15.10.2020 19:05

  ELKOP SE (52/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 15.10.2020 18:57

  ELKOP SE (51/2020) Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

 • 09.10.2020 19:50

  ELKOP SE (50/2020) Informacja dla akcjonariuszy w sprawie publikowanych przez Spółkę wskaźników finansowych w raportach okresowych

 • 07.10.2020 20:31

  ELKOP SE (49/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 07.10.2020 20:26

  ELKOP SE (48/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 07.10.2020 18:51

  ELKOP SE (47/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 01.10.2020 14:43

  ELKOP SE (46/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 29.09.2020 15:42

  ELKOP SE (45/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

 • 25.09.2020 20:28

  ELKOP SE (44/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 25.09.2020 20:23

  ELKOP SE (43/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 25.09.2020 20:18

  ELKOP SE (42/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 17.09.2020 17:03

  ELKOP SE Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 11.09.2020 16:03

  ELKOP SE (41/2020) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 r.

 • 19.08.2020 18:21

  ELKOP SE (40/2020) Informacja dla akcjonariuszy w sprawie procedury połączenia Spółki

 • 18.08.2020 17:03

  ELKOP SE (39/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.08.2020 r.

 • 18.08.2020 17:01

  ELKOP SE (38/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.08.2020 roku

 • 12.08.2020 17:04

  ELKOP SE (37/2020) Opinia Zarządu ELKOP SE w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B

 • 06.08.2020 15:52

  ELKOP SE (35/2020) Informacja dla akcjonariuszy w sprawie skutków połączenia Spółki

 • 06.08.2020 15:39

  ELKOP SE (34/2020) Informacja dla akcjonariuszy w sprawie publikacji dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na Emitenta

 • 03.08.2020 17:10

  ELKOP SE (33/2020) Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP SE w Płocku (Spółka Przejmująca) z DAMF Inwestycje S.A. w Płocku (Spółka Przejmowana)

 • 24.06.2020 23:31

  ELKOP SE Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.06.2020 23:11

  ELKOP SE (26/2020) Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2019 rok

 • 19.06.2020 17:37

  ELKOP SE (25/2020) Częściowa spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej

 • 19.06.2020 17:34

  ELKOP SE (24/2020) Zawarcie aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej

 • 16.06.2020 18:18

  ELKOP SE (23/2020) Częściowa spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej

 • 16.06.2020 18:14

  ELKOP SE (22/2020) Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej

 • 16.06.2020 18:11

  ELKOP SE (21/2020) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 10.06.2020 17:28

  ELKOP SE (20/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania półrocznego spółki za pierwsze półrocze 2020 r. i 2021 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i rok 2021

 • 07.05.2020 17:13

  ELKOP SE (19/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 30.04.2020 17:46

  ELKOP SE (18/2020) Uzgodnienie Planu Połączenia Emitenta

 • 29.04.2020 17:15

  ELKOP SE Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 24.04.2020 18:36

  ELKOP SE (17/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki - Rejestracja Splitu akcji Spółki

 • 24.04.2020 18:31

  ELKOP SE (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 roku

 • 24.04.2020 18:24

  ELKOP SE (15/2020) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu aktualizacji wartości aktywów finansowych Emitenta

 • 08.04.2020 19:00

  ELKOP SE Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.04.2020 18:22

  ELKOP SE (14/2020) Informacja o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości

 • 24.03.2020 16:34

  ELKOP SE (13/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.03.2020 r.

 • 24.03.2020 16:30

  ELKOP SE (12/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.03.2020 roku

 • 06.03.2020 18:04

  ELKOP SE (11/2020) Zakończenie negocjacji z potencjalnym nabywcą nieruchomości Spółki

 • 06.03.2020 16:37

  ELKOP SE (10/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 26.02.2020 15:30

  ELKOP SE (9/2020) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 marca 2020 roku

 • 25.02.2020 17:19

  ELKOP SE (8/2020) Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 07.02.2020 17:12

  ELKOP SE (7/2020) Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych Emitenta

 • 05.02.2020 17:47

  ELKOP SE (6/2020) Podjęcie rozmów z potencjalnym nabywcą jednej z nieruchomości Spółki

 • 30.01.2020 20:57

  ELKOP SE (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 30.01.2020 roku oraz uzupełnienie informacji o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

 • 30.01.2020 19:20

  ELKOP SE (5/2020) Informacja o zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

 • 29.01.2020 20:19

  ELKOP SE (4/2020) Informacja w sprawie negocjacji dotyczących zbycia jednej z nieruchomości Spółki

 • 29.01.2020 17:01

  ELKOP SE (3/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 20.01.2020 18:10

  ELKOP SE (2/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 14.01.2020 19:43

  ELKOP SE (1/2020) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 30.12.2019 20:21

  ELKOP SE (55/2019) Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej

 • 30.12.2019 20:16

  ELKOP SE (54/2019) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 24.12.2019 10:15

  ELKOP SE (53/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 20.12.2019 08:03

  ELKOP SE (52/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 20.12.2019 07:59

  ELKOP SE (51/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 20.12.2019 07:54

  ELKOP SE (50/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 11.12.2019 07:16

  ELKOP SE (49/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 02.12.2019 15:27

  ELKOP SE (48/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.12.2019 r.

 • 02.12.2019 15:22

  ELKOP SE (47/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.12.2019 roku

 • 29.11.2019 17:30

  ELKOP SE Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 18.11.2019 18:18

  ELKOP SE (45/2019) Informacja o zawarciu umowy powiernictwa

 • 18.11.2019 17:34

  ELKOP SE (44/2019) Informacja o zwolnieniu udzielonego przez Spółkę zabezpieczenia

 • 12.11.2019 18:10

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP SE

 • 05.11.2019 17:01

  ELKOP SE (42/2019) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 grudnia 2019 roku

 • 30.10.2019 15:51

  ELKOP SE (41/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 27.09.2019 13:02

  ELKOP SE (40/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19

 • 26.09.2019 20:16

  ELKOP SE (39/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 20.09.2019 22:57

  ELKOP SE (38/2019) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 20.09.2019 22:52

  ELKOP SE (37/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 20.09.2019 22:48

  ELKOP SE (36/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 17.09.2019 17:18

  ELKOP SE (35/2019) Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki

 • 16.09.2019 17:13

  ELKOP SE Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 09.09.2019 17:03

  ELKOP SE (34/2019) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 09.09.2019 r.

 • 09.09.2019 17:01

  ELKOP SE (33/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku

 • 21.08.2019 20:14

  ELKOP SA (30/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 21.08.2019 19:01

  GPW: . w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych serii A spółki ELKOP SE

 • 19.08.2019 17:07

  ELKOP SA (29/2019) Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

 • 07.08.2019 17:13

  ELKOP SA (26/2019) Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu - uzupełnienie informacji

 • 31.05.2019 16:09

  ELKOP SA (16/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

 • 05.03.2019 17:31

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 01.03.2019 17:35

  ELKOP SA (11/2019) Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

 • 19.02.2019 19:50

  ELKOP SA (10/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 04.02.2019 17:18

  ELKOP SA (9/2019) Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 04.02.2019 roku

 • 04.02.2019 17:14

  ELKOP SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 18.01.2019 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 04.02.2019 r.

 • 31.01.2019 17:24

  ELKOP SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018

 • 28.01.2019 19:48

  GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ELKOP SA

 • 28.01.2019 18:12

  ELKOP SA (6/2019) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji

 • 23.01.2019 17:28

  ELKOP SA (5/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 17:46

  ELKOP SA (4/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 18.01.2019 17:09

  ELKOP SA (3/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r. Ogłoszenie przerwy do dnia 04.02.2019 r., do godz. 11:00

 • 18.01.2019 17:04

  ELKOP SA (2/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.01.2019 roku

 • 31.12.2018 16:15

  ELKOP SA (94/2018) Informacja dla Akcjonariuszy - przejęcie własności nieruchomości

 • 28.12.2018 08:29

  ELKOP SA (92/2018) Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

 • 27.12.2018 09:42

  GPW: skorygowana tabela spółek do wykreślenia z portfeli indeksów

 • 19.12.2018 17:58

  ELKOP SA (91/2018) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 19.12.2018 17:44

  ELKOP SA (90/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2018 r.

 • 19.12.2018 17:40

  ELKOP SA (89/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.12.2018 roku

 • 14.12.2018 23:11

  ELKOP SA (88/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 14.12.2018 23:06

  ELKOP SA (87/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 14.12.2018 23:02

  ELKOP SA (86/2018) Spłata pożyczek przez pożyczkobiorcę

 • 11.12.2018 21:18

  ELKOP SA (84/2018) Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

 • 07.12.2018 17:36

  ELKOP SA (83/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.01.2019 r.

 • 07.12.2018 17:27

  ELKOP SA (82/2018) Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

 • 07.12.2018 17:22

  ELKOP SA (81/2018) Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej. Ponowienie procedury łączenia

 • 22.11.2018 19:16

  ELKOP SA (79/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.12.2018 r.

 • 22.11.2018 19:06

  ELKOP SA (78/2018) Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 19.11.2018 17:44

  ELKOP SA (77/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 13.11.2018 20:22

  ELKOP SA (76/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

 • 13.11.2018 20:17

  ELKOP SA (75/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 13.11.2018 20:13

  ELKOP SA (74/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 07.11.2018 19:09

  ELKOP SA (73/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 07.11.2018 19:05

  ELKOP SA (72/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 07.11.2018 19:00

  ELKOP SA (71/2018) Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 02.11.2018 19:41

  ELKOP SA (70/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 29.10.2018 07:27

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 25.10.2018 17:53

  ELKOP SA (69/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2018 roku

 • 24.10.2018 18:23

  ELKOP SA (68/2018) Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji Spółki

 • 12.10.2018 17:19

  ELKOP SA (67/2018) Rejestracja zmian statutu spółki

 • 05.10.2018 17:19

  ELKOP SA (66/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 28.09.2018 17:29

  ELKOP SA (65/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu

 • 28.09.2018 17:25

  ELKOP SA (64/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.09.2018 17:20

  ELKOP SA (63/2018) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.09.2018 roku

 • 28.09.2018 17:17

  ELKOP SA (62/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.09.2018 roku

 • 26.09.2018 19:38

  ELKOP SA (61/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 25.09.2018 20:30

  ELKOP SA (60/2018) Stanowisko Zarządu Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie w sprawie podziału akcji 1:350 (NWZA 28.09.2018 r.)

 • 14.09.2018 07:41

  ELKOP SA (57/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 13.09.2018 17:17

  ELKOP SA (56/2018) Informacja dla Akcjonariuszy - przejęcie własności nieruchomości

 • 07.09.2018 18:39

  ELKOP SA (54/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 07.09.2018 18:35

  ELKOP SA (53/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 07.09.2018 18:30

  ELKOP SA (52/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 07.09.2018 18:05

  ELKOP SA (51/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad podział akcji (split) na NWZ spółki zwołanego na dzień 28.09.2018 r.

 • 05.09.2018 20:17

  ELKOP SA (50/2018) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 31.08.2018 18:47

  ELKOP SA (49/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 27.08.2018 18:59

  ELKOP SA (48/2018) Częściowa spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

 • 27.08.2018 18:40

  ELKOP SA (47/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 21.08.2018 08:01

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 17.08.2018 18:01

  ELKOP SA (46/2018) Częściowa spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę

 • 16.08.2018 17:05

  ELKOP SA (45/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 08.08.2018 17:04

  ELKOP SA (44/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2018 r.

 • 07.08.2018 19:03

  ELKOP SA (43/2018) Informacja w sprawie procedury łączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

 • 01.08.2018 18:19

  ELKOP SA (42/2018) Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 01.08.2018 18:14

  ELKOP SA (41/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 20.07.2018 17:31

  ELKOP SA (40/2018) Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów

 • 18.07.2018 19:57

  ELKOP SA (39/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 12.07.2018 19:52

  ELKOP SA (38/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 12.07.2018 19:49

  ELKOP SA (37/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 12.07.2018 19:45

  ELKOP SA (36/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 05.07.2018 18:55

  ELKOP SA (35/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2018 20:47

  ELKOP SA (34/2018) Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 26.06.2018 18:09

  ELKOP SA (33/2018) Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

 • 26.06.2018 18:05

  ELKOP SA (32/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 26.06.2018 18:01

  ELKOP SA (31/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 25.06.2018 18:59

  ELKOP SA (30/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 25.06.2018 18:55

  ELKOP SA (29/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki oraz uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia zwrotu pożyczki

 • 18.06.2018 20:12

  ELKOP SA (28/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 18.06.2018 20:08

  ELKOP SA (27/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta

 • 06.06.2018 21:09

  ELKOP SA (26/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019

 • 05.06.2018 17:25

  ELKOP SA (25/2018) Powołanie Komitetu Audytu

 • 05.06.2018 17:21

  ELKOP SA (24/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ELKOP S.A.

 • 05.06.2018 17:18

  ELKOP SA (23/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 05.06.2018 17:13

  ELKOP SA (22/2018) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 05.06.2018 roku

 • 05.06.2018 17:09

  ELKOP SA (21/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2018 roku

 • 04.06.2018 22:29

  ELKOP SA (20/2018) Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A

 • 30.05.2018 08:07

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 11.05.2018 18:37

  ELKOP SA (17/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05.06.2018 r.

 • 10.05.2018 19:15

  ELKOP SA (16/2018) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

 • 10.05.2018 17:26

  ELKOP SA (15/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2018 roku

 • 27.04.2018 17:52

  ELKOP SA (14/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 27.04.2018 17:48

  ELKOP SA (13/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 26.04.2018 17:18

  ELKOP SA (12/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku

 • 26.04.2018 17:14

  ELKOP SA (11/2018) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

 • 16.04.2018 17:48

  ELKOP SA (10/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

 • 16.04.2018 17:09

  ELKOP SA (9/2018) Informacja o zmianie danych adresowych Spółki w związku ze zmianą nazwy ulicy przez Wojewodę

 • 10.04.2018 18:51

  ELKOP SA (8/2018) Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 29.03.2018 08:16

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 17:27

  ELKOP SA (7/2018) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta

 • 07.03.2018 17:21

  ELKOP SA (6/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 05.03.2018 21:07

  ELKOP SA (5/2018) Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 19.02.2018 17:29

  ELKOP SA (4/2018) Zawarcie umowy pożyczki

 • 31.01.2018 22:45

  ELKOP SA (3/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 03.01.2018 17:09

  ELKOP SA (2/2018) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 03.01.2018 roku

 • 03.01.2018 17:07

  ELKOP SA (1/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku

 • 29.12.2017 20:53

  ELKOP SA (82/2017) Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę

 • 27.12.2017 18:13

  ELKOP SA (80/2017) Zawarcie umowy pożyczki

 • 21.12.2017 17:20

  ELKOP SA (79/2017) Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie planowanego połączenia

 • 15.12.2017 18:07

  ELKOP SA (77/2017) Drugie Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

 • 12.12.2017 23:09

  ELKOP SA (76/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

 • 30.11.2017 17:38

  ELKOP SA (75/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.

 • 30.11.2017 17:32

  ELKOP SA (74/2017) Pierwsze Zawiadomienie o zamiarze połączenia ELKOP S.A. (Spółka Przejmująca) z ELKOP1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

 • 30.11.2017 17:29

  ELKOP SA (73/2017) Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

 • 09.11.2017 08:14

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 03.11.2017 17:14

  ELKOP SA (72/2017) Zawarcie umowy pożyczki

 • 31.10.2017 17:25

  ELKOP SA (71/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta

 • 20.10.2017 18:13

  ELKOP SA (70/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 10.10.2017 18:41

  ELKOP SA (69/2017) Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

 • 29.09.2017 18:36

  ELKOP SA (68/2017) Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta

 • 21.09.2017 19:39

  ELKOP SA (67/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 23.08.2017 17:26

  ELKOP SA (65/2017) Prośba Zarządu Emitenta do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach

 • 23.08.2017 17:19

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 18.08.2017 21:20

  ELKOP SA (64/2017) Informacja dla Akcjonariuszy - zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta

 • 18.08.2017 11:54

  ELKOP SA (63/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji

 • 17.08.2017 19:05

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami ELKOP SA

 • 17.08.2017 18:27

  GPW zawiesiła obrót akcjami sześciu spółek

 • 08.08.2017 19:27

  ELKOP SA (62/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki - scalenie akcji Spółki

 • 06.07.2017 17:38

  Akcjonariusze Elkopu zdecydowali o scaleniu akcji spółki

 • 06.07.2017 17:25

  ELKOP SA (60/2017) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 06.07.2017 roku

 • 06.07.2017 17:20

  ELKOP SA (59/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.07.2017 roku

 • 03.07.2017 09:08

  GPW: 30 czerwca 2017 r. z list uczestników poszczególnych indeksów giełdowych zostaną wykreślone akcje spółek

 • 30.06.2017 17:33

  ELKOP SA (58/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B

 • 30.06.2017 14:46

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP S.A.

 • 20.06.2017 17:13

  ELKOP SA (55/2017) Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20.06.2017 roku

 • 20.06.2017 17:09

  ELKOP SA (54/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2017 roku

 • 13.06.2017 17:37

  ELKOP SA (52/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 09.06.2017 18:32

  ELKOP SA (51/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 09.06.2017 18:29

  ELKOP SA (50/2017) Zawiadomienia w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

 • 09.06.2017 18:25

  ELKOP SA (49/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 09.06.2017 18:21

  ELKOP SA (48/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 09.06.2017 17:32

  ELKOP SA (47/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.07.2017 r.

 • 02.06.2017 09:13

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELKOP S.A.

 • 01.06.2017 18:09

  ELKOP SA (45/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B

 • 24.05.2017 18:01

  ELKOP SA (44/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku

 • 15.05.2017 17:06

  ELKOP SA (43/2017) Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonej pożyczki

 • 12.05.2017 17:09

  ELKOP SA (42/2017) Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonych pożyczek

 • 10.05.2017 07:05

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 09.05.2017 17:11

  ELKOP SA (41/2017) Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie

 • 08.05.2017 18:01

  ELKOP SA (40/2017) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B

 • 05.05.2017 17:11

  ELKOP SA (39/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta

 • 05.05.2017 17:05

  ELKOP SA (38/2017) Korekta raportu z dnia 02.05.2017 r. w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta w zakresie nadanej raportowi numeracji

 • 02.05.2017 21:20

  ELKOP SA (37/2017) Informacja w sprawie wysokości wykupu Opcji Inwestycyjnych nabytych przez Emitenta

 • 13.04.2017 18:38

  ELKOP SA (37/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta

 • 13.04.2017 18:33

  ELKOP SA (36/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta

 • 13.04.2017 18:30

  ELKOP SA (35/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 13.04.2017 17:22

  ELKOP SA (34/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

 • 13.04.2017 17:18

  ELKOP SA (33/2017) Zamknięcie subskrypcji akcji serii B

 • 10.04.2017 17:22

  ELKOP SA (32/2017) Złożenie przez Emitenta zawiadomienia z art. 69B Ustawy o ofercie

 • 06.04.2017 17:49

  ELKOP SA (31/217) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 06.04.2017 17:42

  ELKOP SA (30/2017) Informacja dla akcjonariuszy

 • 06.04.2017 17:38

  ELKOP SA (29/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 05.04.2017 17:39

  ELKOP SA (28/2017) Zawarcie Umowy objęcia akcji Emitenta oraz nabycie aktywów istotnej wartości

 • 04.04.2017 17:38

  Elkop wyemituje 38,5 mln akcji o łącznej wartości 26,95 mln zł

 • 04.04.2017 17:21

  ELKOP SA (27/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

 • 31.03.2017 18:02

  ELKOP SA (26/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 31.03.2017 17:58

  ELKOP SA (25/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 24.03.2017 21:34

  ELKOP SA (24/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 22.03.2017 18:54

  ELKOP SA (23/2017) Zawiadomienia w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

 • 22.03.2017 18:50

  ELKOP SA (22/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 22.03.2017 18:45

  ELKOP SA (21/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 22.03.2017 18:40

  ELKOP SA (20/2017) Informacja dla akcjonariuszy

 • 17.03.2017 18:16

  ELKOP SA (19/2017) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 16.03.2017 18:55

  ELKOP SA (18/2017) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 16.03.2017 18:48

  ELKOP SA (17/2017) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 16.03.2017 18:37

  ELKOP SA (16/2017) Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

 • 16.03.2017 18:25

  ELKOP SA (15/2017) Informacja dla akcjonariuszy

 • 03.03.2017 22:00

  ELKOP SA (14/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 01.03.2017 08:13

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.02.2017 08:30

  ELKOP SA (13/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

 • 27.02.2017 08:29

  ELKOP SA (12/2017) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta

 • 22.02.2017 18:22

  ELKOP SA (11/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 17.02.2017 19:27

  ELKOP SA (10/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

 • 08.02.2017 17:12

  ELKOP SA (9/2017) Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta

 • 23.01.2017 17:17

  ELKOP SA (8/2017) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 17.01.2017 19:18

  ELKOP SA (7/2017) Korekta raportu nr 7/2017 z dnia 17.01.2017 r., w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki

 • 17.01.2017 18:41

  ELKOP SA (7/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 16.01.2017 19:20

  ELKOP SA (6/2017) Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie o nabyciu akcji Spółki

 • 16.01.2017 19:17

  ELKOP SA (5/2017) Informacja osoby obowiązanej w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie o nabyciu akcji Spółki

 • 13.01.2017 22:47

  ELKOP SA (4/2017) Informacja dla Akcjonariuszy

 • 13.01.2017 22:42

  ELKOP SA (3/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 12.01.2017 22:32

  ELKOP SA (2/2017) Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.

 • 04.01.2017 16:08

  ELKOP SA (1/2017) Korekta raportu z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zawiadomienia w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta, w zakresie nadanej raportowi numeracji

 • 03.01.2017 18:47

  ELKOP SA (27/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 o zbyciu akcji Emitenta

 • 28.12.2016 18:18

  ELKOP SA (26/2016) Zawarcie aneksów do Umów pożyczek

 • 28.12.2016 18:12

  ELKOP SA (25/2016) Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.12.2016 roku

 • 28.12.2016 18:08

  ELKOP SA (24/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.12.2016 roku

 • 01.12.2016 18:30

  ELKOP SA (22/2016) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2016 r.

 • 08.11.2016 00:49

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 25.10.2016 17:46

  ELKOP SA (21/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku

 • 13.10.2016 17:43

  ELKOP SA (20/2016) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

 • 30.09.2016 19:16

  ELKOP SA (19/2016) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 24.08.2016 00:33

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 22.08.2016 08:16

  ELKOP SA (18/2016) Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

 • 21.06.2016 21:09

  ELKOP SA Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 06.05.2016 08:29

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 29.04.2016 17:04

  ELKOP SA Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta

 • 29.04.2016 17:03

  ELKOP SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję

 • 29.04.2016 12:25

  ELKOP SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku

 • 29.04.2016 12:22

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku

 • 19.04.2016 17:38

  ELKOP SA Częściowa wcześniejsza spłata pożyczki

 • 14.04.2016 15:49

  ELKOP SA Podział Emitenta - ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta

 • 11.04.2016 16:00

  ELKOP SA Publikacja opinii Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

 • 05.04.2016 18:22

  ELKOP SA Wniosek Akcjonariusza DAMF Invest S.A. oraz uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

 • 05.04.2016 16:20

  ELKOP SA Publikacja materiałów Rady Nadzorczej w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. na dzień 29.04.2016 r.

 • 01.04.2016 17:08

  ELKOP SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016 r.

 • 30.03.2016 18:54

  ELKOP SA Podział Emitenta

 • 15.03.2016 07:16

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 07.03.2016 18:34

  ELKOP SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

 • 17.02.2016 18:14

  ELKOP SA Zawarcie umowy pożyczki

 • 12.01.2016 17:39

  ELKOP SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 04.01.2016 18:28

  ELKOP SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku

 • 21.12.2015 21:49

  ELKOP SA Incydentalne częściowe naruszenie zasady ładu korporacyjnego

 • 21.12.2015 18:18

  ELKOP SA Korekta raportu nr 45/2015 - Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku

 • 21.12.2015 17:42

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 21.12.2015 roku

 • 21.12.2015 17:40

  ELKOP SA Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku

 • 18.12.2015 17:30

  ELKOP SA Informacja w sprawie podziału - Memorandum Informacyjne spółki przejmującej IFERIA S.A.

 • 18.12.2015 17:26

  ELKOP SA Zawarcie umowy nabycia akcji

 • 01.12.2015 17:15

  ELKOP SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r., ogłoszenie przerwy do dnia 21.12.2015 r. do godziny 10:00

 • 01.12.2015 17:10

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2015 roku

 • 06.11.2015 18:02

  ELKOP SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015 r.

 • 06.11.2015 04:56

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 04.11.2015 19:17

  ELKOP SA Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01.12.2015 r.

 • 03.11.2015 17:08

  ELKOP SA Informacja w sprawie podziału spółki - informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału

 • 19.10.2015 18:18

  ELKOP SA Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015 r.

 • 02.10.2015 17:12

  ELKOP SA Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale oraz opinia biegłego rewidenta

 • 24.08.2015 17:21

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 20.08.2015 17:09

  ELKOP SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2015 roku

 • 21.07.2015 20:25

  ELKOP SA Informacja o rejestracji umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki powiązanej z Emitentem

 • 03.07.2015 17:32

  ELKOP SA Informacja w sprawie procedury podziału Spółki

 • 02.07.2015 18:30

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 29.06.2015 17:11

  ELKOP SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.06.2015 roku

 • 29.06.2015 17:09

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2015 roku

 • 25.06.2015 23:01

  ELKOP SA Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego podziału Spółki

 • 25.06.2015 17:48

  ELKOP SA Informacja w sprawie procedury podziału Spółki - Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania planu podziału

 • 09.06.2015 19:39

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 03.06.2015 17:26

  ELKOP SA Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 27.05.2015 20:22

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 20.05.2015 19:51

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 12.05.2015 06:51

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 07.05.2015 06:53

  ELKOP SA Spłata pożyczki pieniężnej przez pożyczkobiorcę

 • 08.04.2015 18:34

  ELKOP SA Uchwała KDPW w sprawie umorzenia akcji Spółki

 • 08.04.2015 18:03

  ELKOP SA Zawiadomienie w sprawie umorzenia akcji własnych

 • 31.03.2015 18:56

  ELKOP SA Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki

 • 31.03.2015 18:53

  ELKOP SA Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki

 • 31.03.2015 18:49

  ELKOP SA Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki

 • 31.03.2015 08:35

  ELKOP SA Zamiar podziału Emitenta

 • 30.03.2015 19:24

  ELKOP SA Rejestracja zmian Statutu Spółki - Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

 • 26.03.2015 19:18

  ELKOP SA Zwiększenie stanu zaangażowania - zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 26.03.2015 17:13

  ELKOP SA Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej

 • 18.03.2015 17:42

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 21:05

  ELKOP SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

 • 20.02.2015 22:59

  ELKOP SA Informacja o podjęciu uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego przez spółkę powiązaną z Emitentem

 • 31.01.2015 11:03

  ELKOP SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 22.01.2015 20:22

  ELKOP SA Nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 05.01.2015 18:27

  ELKOP SA zwiększenie stanu zaangażowania - zawiadomienie członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 17.12.2014 07:40

  ELKOP SA zwiększenie stanu zaangażowania

 • 17.12.2014 07:37

  ELKOP SA zwiększenie stanu zaangażowania

 • 16.12.2014 18:49

  ELKOP SA zwiększenie stanu zaangażowania

 • 15.12.2014 15:36

  ELKOP SA treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego emitenta

 • 01.12.2014 18:46

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków Rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 01.12.2014 16:02

  ELKOP SA treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego emitenta

 • 28.11.2014 13:52

  ELKOP SA uchwały podjęte na NWZ

 • 28.11.2014 13:48

  ELKOP SA wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ zwołanym na dzień 30.10.2014 roku, kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 roku

 • 20.11.2014 15:30

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej

 • 18.11.2014 15:08

  ELKOP SA informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych - zapłata ceny za nabyte akcje własne

 • 18.11.2014 13:26

  ELKOP SA uzyskanie spłaty należności przez emitenta z tytułu znaczącej umowy

 • 17.11.2014 15:55

  ELKOP SA zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 17.11.2014 14:16

  ELKOP SA nabycie akcji własnych

 • 14.11.2014 18:10

  ELKOP SA uzupełnienie Informacji podanych raportem 66/2014 z dnia 30.10.2014 r.

 • 14.11.2014 13:56

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 14.11.2014 13:42

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania przez Damf Invest S.A.

 • 13.11.2014 19:24

  ELKOP SA zawarcie umowy nabycia akcji własnych - podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych

 • 13.11.2014 19:19

  ELKOP SA informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych

 • 10.11.2014 17:44

  ELKOP SA wyrażenie przez Radę nadzorczą spółki zgody na zmianę rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych zgodnie z treścią uchwały nr 5 NWZ z dnia 30.10.2014 r.

 • 06.11.2014 14:20

  ELKOP SA informacja w sprawie realizacji Programu skupu akcji własnych Spółki

 • 06.11.2014 06:39

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 03.11.2014 17:25

  ELKOP SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

 • 31.10.2014 16:55

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 31.10.2014 16:14

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 31.10.2014 15:20

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 31.10.2014 09:50

  ELKOP SA korekta rb nr 67/2014 z dnia 30.10.2014 r., w sprawie opublikowanych uchwał podjętych na NWZ w dniu 30.10.2014 roku

 • 30.10.2014 19:51

  ELKOP SA stanowisko zarządu wobec podjętych uchwał przez NWZ w dniu 30.10.2014 r.

 • 30.10.2014 19:19

  Walne Elkopu upoważniło zarząd do nabycia 3.143.172 akcji własnych po 4,04 zł

 • 30.10.2014 19:05

  ELKOP SA wykaz akcjonariuszy

 • 30.10.2014 18:59

  ELKOP SA uchwały podjęte na NWZ w dniu 30.10.2014 r.

 • 30.10.2014 18:54

  ELKOP SA zawarcie znaczącej umowy - umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

 • 15.10.2014 08:19

  ELKOP SA - wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

 • 13.10.2014 17:20

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 03.10.2014 19:06

  ELKOP SA informacja o zwołaniu NWZ na 30.10.2014 r.

 • 03.10.2014 18:46

  ELKOP SA wniosek akcjonariusza o zwołanie przez zarząd emitenta NWZ

 • 25.09.2014 18:56

  ELKOP SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycie aktywów znacznej wartości

 • 04.09.2014 17:15

  ELKOP SA pośrednie zwiększeniu stanu posiadania

 • 03.09.2014 19:47

  ELKOP SA pośrednie zwiększeniu stanu posiadania

 • 03.09.2014 07:46

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 03.09.2014 07:43

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 02.09.2014 17:24

  ELKOP SA - nabycie akcji emitenta

 • 02.09.2014 17:07

  ELKOP SA zwiększenie stanu posiadania

 • 29.08.2014 07:41

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 29.08.2014 07:36

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 28.08.2014 19:23

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 28.08.2014 01:42

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 18.08.2014 17:13

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 14.08.2014 17:20

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania

 • 13.08.2014 19:03

  ELKOP SA ujawnienie stanu posiadania przez Damf Invest S.A.

 • 13.08.2014 19:02

  ELKOP SA zawiadomienie Akcjonariusza

 • 18.07.2014 07:38

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 18.07.2014 07:36

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 17.07.2014 18:09

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta

 • 09.07.2014 18:17

  ELKOP SA wykonanie znaczącej umowy

 • 03.07.2014 07:48

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy

 • 03.07.2014 07:47

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy

 • 02.07.2014 19:12

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej w trybie art. 160 ustawy

 • 30.06.2014 17:41

  GPW: Komunikat - ELKOP; RESBUD

 • 25.06.2014 07:44

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 24.06.2014 19:37

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 24.06.2014 17:14

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka RN

 • 12.06.2014 18:15

  ELKOP SA uchwały podjęte na ZWZ 12.06.2014 r.

 • 12.06.2014 18:09

  ELKOP SA wykaz akcjonariuszy

 • 27.05.2014 07:48

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 27.05.2014 07:48

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 26.05.2014 19:43

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 16.05.2014 16:05

  ELKOP SA informacja o zwołaniu ZWZ na 12 czerwca 2014 r.

 • 14.05.2014 17:38

  ELKOP SA pośrednie nabycie akcji emitenta - zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy

 • 14.05.2014 17:30

  ELKOP SA zawarcie znaczącej umowy

 • 14.05.2014 01:12

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 09.05.2014 07:42

  ELKOP SA zawiązanie spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku

 • 28.04.2014 23:05

  ELKOP SA Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 28.04.2014 22:54

  ELKOP SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej

 • 28.04.2014 21:24

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej

 • 28.04.2014 21:23

  ELKOP SA nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie członka rady nadzorczej

 • 27.03.2014 17:29

  ELKOP SA Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora przez PKO BP S.A.

 • 26.03.2014 07:39

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta

 • 26.03.2014 07:36

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta

 • 26.03.2014 07:34

  ELKOP SA nabycie akcji emitenta

 • 20.03.2014 06:42

  ELKOP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 20.03.2014 06:30

  ELKOP SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 04.03.2014 10:30

  ELKOP SA uchwała zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji spółki

 • 25.02.2014 18:30

  ELKOP SA Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na wniosek emitenta

 • 25.02.2014 18:28

  GPW: zawieszenie na GPW obrotu akcjami spółki ELKOP S.A.

 • 20.02.2014 17:33

  ELKOP SA prośba zarządu do akcjonariuszy spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach

 • 17.02.2014 18:40

  ELKOP SA rejestracja zmian w statucie spółki i nowa treść statutu.

 • 17.02.2014 18:40

  ELKOP SA rejestracja zmian w statucie spółki i nowa treść statutu.

 • 30.01.2014 17:31

  ELKOP SA Wykaz akcjonariuszy

 • 16.01.2014 17:52

  ELKOP SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 14.01.2014 17:16

  ELKOP SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego

 • 14.01.2014 17:13

  ELKOP SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.12.2013 06:22

  ELKOP SA transakcje osób blisko związanych

 • 05.11.2013 17:18

  ELKOP SA zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie

 • 27.09.2013 17:26

  ELKOP SA rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść Statutu

 • 11.09.2013 18:00

  ELKOP SA nabycie oraz pośrednie nabycie akcji emitenta

 • 29.08.2013 07:20

  ELKOP SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 20.08.2013 18:06

  ELKOP SA zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

 • 19.08.2013 18:22

  ELKOP SA nabycie oraz pośrednie nabycie akcji emitenta

 • 16.08.2013 20:53

  ELKOP SA wyniki wezwania

 • 14.08.2013 15:43

  W wezwaniu DAMF Invest na akcje Elkopu zawarto transakcje na 5.935.223 akcje

 • 08.08.2013 17:06

  ELKOP SA - rejestracja zmian w statucie

 • 03.07.2013 07:42

  ELKOP SA stanowisko zarządu w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez DAMF Invest SA

 • 03.07.2013 07:24

  Cena w wezwaniu na akcje Elkopu jest niższa od wartości godziwej - zarząd Elkopu

 • 25.06.2013 19:04

  ELKOP SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej.

 • 21.06.2013 08:57

  DAMF Invest wzywa do sprzedaży 34 proc. Elkopu, oferuje 0,16 zł za akcję

 • 20.06.2013 17:36

  ELKOP SA - powołanie członków organów emitenta na kolejna kadencję

 • 19.06.2013 21:36

  ELKOP SA akcjonariusze - 5% głosów na ZWZA

 • 19.06.2013 21:29

  ELKOP SA uchwały podjęte na ZWZ

 • 14.05.2013 07:22

  ELKOP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS