Efekt SA

skrót: EFK

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka zarządza powierzchniami hotelowymi (Best Western Efekt Express Kraków Hotel), konferencyjnymi oraz handlowymi, a także największym w Małopolsce spożywczo-owocowo-warzywnym rynkiem hurtowym – Kompleksem Handlowym Rybitwy w Krakowie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Inwest-Efekt sp. z o.o.w porozumieniu468 14228,00%468 14220,00%
Adamek Bogumiłw porozumieniu191 40511,00%191 4058,00%
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i ZbytuZWZ126 6707,61%126 6705,61%

Kategoria • 31.12.2020 13:59

  EFEKT SA (53/2020) Zmiana uprawnień z akcji Emitenta oraz łącznej liczby głosów na WZA Emitenta

 • 31.12.2020 13:19

  EFEKT SA (53/2020) Zmiana uprawnień z akcji Emitenta oraz łącznej liczby głosów na WZA Emitenta

 • 31.12.2020 13:00

  EFEKT SA (52/2020) Zwiększenie stanu posiadania akcji o ponad 2%

 • 31.12.2020 12:46

  EFEKT SA (51/2020) Zakończenie umów

 • 17.12.2020 22:59

  EFEKT SA (50/2020) Otrzymanie protokołu z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wraz z informacją o podpisaniu przez Emitenta.

 • 14.12.2020 23:31

  EFEKT SA (49/2020) Zawiadomienie o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Korekta

 • 01.12.2020 18:36

  EFEKT SA (49/2020) Zawiadomienie o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 26.11.2020 16:01

  EFEKT SA (48/2020) Zwiększenie stanu posiadania akcji o ponad 2% i przekroczenie 15% ogólnej liczby głosów

 • 13.11.2020 21:43

  EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 05.11.2020 20:17

  EFEKT SA (47/2020) OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KORPORACJA GOSPODARCZA "EFEKT" S.A.

 • 23.10.2020 21:59

  EFEKT SA (46/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 października 2020 r.

 • 21.10.2020 09:56

  EFEKT SA (44/2020) Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów Uzupełnienie załącznika. (korekta).

 • 20.10.2020 18:50

  EFEKT SA (44/2020) Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów (korekta).

 • 19.10.2020 13:19

  EFEKT SA (45/2020) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "EFEKT" SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

 • 19.10.2020 12:20

  EFEKT SA (44/2020) Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów.

 • 03.10.2020 16:22

  EFEKT SA (43/2020) Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta w KDPW

 • 28.09.2020 22:49

  EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.09.2020 18:11

  EFEKT SA (42/2020) Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 21.09.2020 18:23

  EFEKT SA (41/2020) Zwołanie Nadzwyczajngo Walnego Zgromadzenia

 • 03.09.2020 07:07

  Efekt przeznaczy na dywidendę za '19 łącznie 50,1 tys. zł

 • 02.09.2020 21:25

  EFEKT SA (40/2020) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019

 • 31.08.2020 19:05

  EFEKT SA (39/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 r.

 • 30.08.2020 20:04

  EFEKT SA (38/2020) Powołanie osoby nadzorującej

 • 29.08.2020 14:15

  EFEKT SA (37/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie ustalenia dnia prawa do dywidendy oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy

 • 28.08.2020 13:27

  EFEKT SA (36/2020) Informacja dotycząca procedowania uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2.07.2020 roku oraz informacja dotycząca prac nad dopuszczeniem emisji akcji serii EE, FF oraz akcji wynikajacych z konwersji

 • 26.08.2020 22:23

  EFEKT SA (35/2020) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z dnia 2 lipca 2020 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 • 26.08.2020 17:48

  GPW Benchmark: Communique: EFEKT

 • 26.08.2020 17:48

  GPW Benchmark: komunikat EFEKT

 • 26.08.2020 15:03

  GPW: w sprawie ustalenia prawa poboru akcji spółki EFEKT S.A.

 • 26.08.2020 14:49

  GPW: w sprawie ustalenia prawa poboru akcji spółki EFEKT S.A.

 • 25.08.2020 00:02

  EFEKT SA (34/2020) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego śródrocznego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku

 • 17.06.2020 22:01

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (28/2020) Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za 1 kwartał 2020 r.

 • 12.06.2020 18:49

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (27/2020) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2020 roku) alternatywnych treści uchwał

 • 09.06.2020 23:42

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (26/2020) Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii EE Spółki Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A przez KDPW

 • 08.06.2020 07:49

  Zarząd Efektu proponuje cenę emisyjną emisji akcji s. FF w wys. 1 zł

 • 08.06.2020 00:49

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (25/2020) Wskazanie proponowanej ceny Emisyjnej akcji serii FF oraz informacje będące przedmiotem kierowanych do spółki zapytań od Interesariuszy

 • 08.06.2020 00:25

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (24/2020) Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 36/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2020 roku z dnia 21 kwietnia 2020 roku w zwi

 • 14.05.2020 17:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (23/2020) Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 13.05.2020 20:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (22/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. powyżej progu 25%

 • 13.05.2020 20:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (21/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. powyżej progu 5%

 • 11.05.2020 21:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (20/2020) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2, ustawy o ofercie

 • 09.05.2020 11:39

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (19/2020) Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii EE w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • 30.04.2020 00:39

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (18/2020) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 30.04.2020 00:35

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (18/2020) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 24.04.2020 20:39

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (17/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 21.04.2020 21:52

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (16/2020) Zawarcie Aneksów do umów w sprawie nabycia papierów wartościowych

 • 19.04.2020 16:37

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

 • 02.04.2020 23:10

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (14/2020) Zawarcie poprzez spółki zależne Emitenta Aneksów do Umów kredytowych z bankami

 • 29.03.2020 20:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r.

 • 24.03.2020 21:32

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (12/2020) Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii EE

 • 23.03.2020 16:00

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (11/2020) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.03.2020 23:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2020) Informacja dotycząca zapisów na akcje Emitenta w ramach emisji akcji serii EE z prawem poboru.

 • 17.03.2020 23:23

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (9/2020) Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Korporacji Gospodarczej Efekt S.A.

 • 13.03.2020 18:42

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (6/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

 • 13.03.2020 07:54

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (8/2020) Powołanie osób nadzorujących

 • 12.03.2020 17:07

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (7/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.03.2020

 • 12.03.2020 16:58

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (6/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

 • 10.02.2020 21:39

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.02.2020 21:03

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (4/2020) Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii EE Emitenta

 • 30.01.2020 20:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

 • 24.01.2020 21:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2020) Orzeczenie Sądu pierwszej instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków.

 • 12.01.2020 15:46

  Efekt przeprowadzi emisję do 3,33 mln akcji, cena emisyjna 1 zł

 • 11.01.2020 13:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2020) Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii EE

 • 24.12.2019 16:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (48/2019) Uchwały podjęte na NWZ Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. w dniu 23.12.2019-korekta

 • 24.12.2019 12:02

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (49/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających prawo do powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 23.12.2019-korekta

 • 24.12.2019 11:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (49/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających prawo do powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 23.12.2019

 • 24.12.2019 10:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (48/2019) Uchwały podjęte na NWZ Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. w dniu 23.12.2019

 • 18.12.2019 21:07

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (47/2019) Zawarcie umowy w sprawie nabycia papierów wartościowych

 • 04.12.2019 15:41

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (46/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 04.12.2019 15:26

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (45/2019) Zmieniony porządek obrad na NWZ w dniu 23 grudnia 2019 roku

 • 02.12.2019 20:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (44/2019) Żądanie akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZ

 • 02.12.2019 20:25

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (43/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 26.11.2019 20:42

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (42/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.11.2019 16:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (41/2019) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie

 • 22.11.2019 15:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (41/2019) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie - Korekta

 • 15.11.2019 17:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (41/2019) Uzupełnienie raportu 39/2019

 • 01.10.2019 20:53

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (40/2019) Informacja dotycząca sródrocznego jednostkowego raportu okresowego.

 • 01.10.2019 20:11

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (39/2019) Zawarcie znaczących umów przez Spółki zależne Emitenta

 • 30.09.2019 21:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.09.2019 19:09

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (38/2019) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie

 • 27.09.2019 18:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (37/2019) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie

 • 12.09.2019 11:05

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (34/2019) Informacja o porozumieniu akcjonariuszy

 • 19.08.2019 18:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (36/2019) Zawarcie umowy w sprawie nabycia papierów wartościowych

 • 14.08.2019 23:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (35/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie Art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie

 • 10.07.2019 16:30

  NWZ Efektu zdecydowało o wypłacie 169,5 tys. zł dywidendy

 • 10.07.2019 16:14

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (28/2019) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok

 • 17.05.2019 17:43

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 26.03.2019 14:57

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (5/2019) zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 22.03.2019 15:17

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (4/2019) szacunkowe wybrane dane finansowe po 4 kwartałch 2018 roku

 • 28.01.2019 12:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (3/2019) terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 22.01.2019 15:34

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2019) zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 22.01.2019 15:32

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2019) zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 19.11.2018 17:41

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.09.2018 07:27

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 21.09.2018 14:22

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (13/2018) zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 23.08.2018 14:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (12/2018) zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 21.06.2018 17:38

  Efekt wypłaci 1 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,2 zł na akcję uprzywilejowaną

 • 21.06.2018 17:27

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (11/2018) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 21.06.2018 17:24

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2018) powołanie osób nadzorujących

 • 21.06.2018 17:23

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (9/2018) informacja o dywidendzie

 • 21.06.2018 17:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (8/2018) uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2018 roku

 • 23.05.2018 14:08

  Efekt chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,2 zł na akcję uprzywilejowaną

 • 23.05.2018 14:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (7/2018) wybór firmy audytorskiej

 • 23.05.2018 14:02

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (6/2018) wniosek w sprawie dywidendy

 • 23.05.2018 14:01

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (5/2018) projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 23.05.2018 13:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (4/2018) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2018 17:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 07:35

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 07:28

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 24.04.2018 10:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (3/2018) zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 16.02.2018 15:31

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2018) decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy

 • 26.01.2018 13:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2018) terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 14.11.2017 20:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.10.2017 15:26

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (12/2017) powołanie Komitetu Audytu

 • 31.08.2017 17:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 12.07.2017 14:14

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (11/2017) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

 • 22.06.2017 14:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2017) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 21.06.2017 15:17

  Efekt wypłaci 0,9 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną

 • 21.06.2017 15:12

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (9/2017) powołanie osoby nadzorującej

 • 21.06.2017 15:10

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (8/2017) informacja o dywidendzie

 • 21.06.2017 15:09

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (7/2017) uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 roku

 • 24.05.2017 14:48

  Efekt chce wypłacić 0,9 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną

 • 24.05.2017 14:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (6/2017) rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 24.05.2017 14:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (5/2017) wniosek w sprawie dywidendy

 • 24.05.2017 14:19

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (4/2017) projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 24.05.2017 14:17

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (3/2017) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2017 18:25

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 17:54

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.03.2017 19:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2017) otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

 • 25.01.2017 13:18

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2017) terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 05.12.2016 17:03

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2016) decyzje UKS dotyczące zobowiązań podatkowych Emitenta

 • 14.11.2016 18:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.08.2016 17:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 20.06.2016 14:25

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 17.06.2016 15:15

  Efekt wypłaci 0,8 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,96 na uprzywilejowaną

 • 17.06.2016 15:05

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA informacja o dywidendzie

 • 17.06.2016 15:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku

 • 20.05.2016 18:14

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA korekta raportu bieżącego nr 4/2016 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.05.2016 14:02

  Efekt chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,96 na uprzywilejowaną

 • 20.05.2016 13:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wniosek w sprawie dywidendy

 • 20.05.2016 13:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 20.05.2016 13:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2016 17:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 07:45

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 07:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 29.02.2016 17:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 08.02.2016 14:51

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji przez osobę zarządzającą emitenta

 • 18.01.2016 12:08

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 14.01.2016 15:14

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

 • 29.12.2015 15:05

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 16.11.2015 18:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.10.2015 13:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Strategia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. na lata 2015-2020

 • 31.08.2015 17:41

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 26.06.2015 14:31

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 25.06.2015 15:03

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA informacja o dywidendzie

 • 25.06.2015 15:02

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 roku

 • 24.06.2015 12:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zawarcie umowy przez spółkę zależną

 • 27.05.2015 14:52

  Efekt chce wypłacić 0,70 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,84 zł na uprzywilejowaną

 • 27.05.2015 14:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wniosek w sprawie dywidendy

 • 27.05.2015 14:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 27.05.2015 14:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2015 17:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 06:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 06:32

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 02.03.2015 17:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 16.02.2015 11:28

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji przez osobę nadzorującą emitenta

 • 26.01.2015 11:07

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 20.11.2014 11:13

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 18.11.2014 15:55

  EFEKT SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.11.2014 15:55

  EFEKT SA powołanie osoby nadzorującej i wybór przewodniczącego RN

 • 18.11.2014 15:54

  EFEKT SA uchwały podjęte przez NWZ 18 listopada 2014 r.

 • 14.11.2014 17:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 14.11.2014 15:35

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA powołanie osoby zarządzającej

 • 14.11.2014 15:18

  EFEKT SA rezygnacja osoby zarządzającej

 • 21.10.2014 10:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 21.10.2014 10:34

  EFEKT SA zwołanie NWZ

 • 20.10.2014 12:52

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA rezygnacja z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej

 • 20.10.2014 12:50

  EFEKT SA rezygnacja osoby nadzorującej emitenta

 • 17.09.2014 10:51

  EFEKT SA nabycie akcji przez osobę zarządzającą emitenta

 • 29.08.2014 17:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.07.2014 15:35

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 25.06.2014 11:41

  EFEKT SA korekta informacji o dywidendzie

 • 25.06.2014 09:48

  EFEKT SA wykaz akcjonariuszy

 • 24.06.2014 15:15

  Efekt wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,78 zł na uprzywilejowaną

 • 24.06.2014 15:04

  EFEKT SA informacja o dywidendzie

 • 24.06.2014 15:01

  EFEKT SA uchwały podjęte przez ZWZ 24 czerwca 2014 r.

 • 23.05.2014 14:02

  Zarząd Efektu proponuje 0,65 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,78 zł na uprzywilejowaną

 • 23.05.2014 13:54

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

 • 23.05.2014 13:54

  EFEKT SA wniosek w sprawie dywidendy

 • 23.05.2014 13:52

  EFEKT SA projekty uchwał na ZWZ

 • 23.05.2014 13:51

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zwołanie ZWZ

 • 15.05.2014 20:11

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 07:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 07:39

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 26.03.2014 10:35

  EFEKT SA dokonanie przez członka RN korekty zawiadomień z 11 grudnia 2013 r. oraz z 7 stycznia 2014 r. o nabyciu akcji emitenta

 • 06.03.2014 11:16

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zmiana kategoryzacji Hotelu "Efekt Express"

 • 03.03.2014 17:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.01.2014 12:03

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 07.01.2014 14:09

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 11.12.2013 12:16

  EFEKT SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 28.11.2013 12:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji i przekroczenie 5% głosów na WZ przez osobę zarządzającą emitenta

 • 21.11.2013 11:55

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wpis zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej LIDER HOTEL sp. z o.o.

 • 30.08.2013 08:00

  EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 01.07.2013 13:35

  EFEKT SA wypowiedzenie znaczącej umowy franchisingowej

 • 24.06.2013 10:00

  EFEKT SA wykaz akcjonariuszy

 • 21.06.2013 17:27

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA powołanie osób zarządzających

 • 21.06.2013 17:24

  KG Efekt przeznaczy 1,1 mln zł na wypłatę dywidendy za 2012 r.

 • 21.06.2013 17:24

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA powołanie osób nadzorujących

 • 21.06.2013 17:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA informacja o dywidendzie

 • 21.06.2013 17:18

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 21 czerwca 2013 roku

 • 15.05.2013 17:42

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.05.2013 10:51

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku