Efekt SA

skrót: EFK

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 13:35

Aktualny kurs2,56   -2,29 %-0,06 zł
Otwarcie2,640,76%
Minimum2,52-3,82%
Maksimum2,640,76%
Wolumen (szt.) 4470
Kurs odniesienia2,62
Widełki dolne2,38
Widełki górne2,90
Obroty (tyś. zł)11
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
Spółka zarządza powierzchniami hotelowymi (Best Western Efekt Express Kraków Hotel), konferencyjnymi oraz handlowymi, a także największym w Małopolsce spożywczo-owocowo-warzywnym rynkiem hurtowym – Kompleksem Handlowym Rybitwy w Krakowie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Inwest-Efekt sp. z o.o.w porozumieniu468 14228,00%468 14220,00%
Adamek Bogumiłw porozumieniu191 40511,00%191 4058,00%
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i ZbytuZWZ126 6707,61%126 6705,61%

Kategoria • 29.03.2020 20:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r.

 • 24.03.2020 21:32

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (12/2020) Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii EE

 • 23.03.2020 16:00

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (11/2020) Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 • 18.03.2020 23:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2020) Informacja dotycząca zapisów na akcje Emitenta w ramach emisji akcji serii EE z prawem poboru.

 • 17.03.2020 23:23

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (9/2020) Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Korporacji Gospodarczej Efekt S.A.

 • 13.03.2020 18:42

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (6/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

 • 13.03.2020 07:54

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (8/2020) Powołanie osób nadzorujących

 • 12.03.2020 17:07

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (7/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.03.2020

 • 12.03.2020 16:58

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (6/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

 • 10.02.2020 21:39

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 10.02.2020 21:03

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (4/2020) Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii EE Emitenta

 • 30.01.2020 20:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

 • 24.01.2020 21:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2020) Orzeczenie Sądu pierwszej instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków.

 • 12.01.2020 15:46

  Efekt przeprowadzi emisję do 3,33 mln akcji, cena emisyjna 1 zł

 • 11.01.2020 13:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2020) Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii EE

 • 24.12.2019 16:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (48/2019) Uchwały podjęte na NWZ Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. w dniu 23.12.2019-korekta

 • 24.12.2019 12:02

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (49/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających prawo do powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 23.12.2019-korekta

 • 24.12.2019 11:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (49/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających prawo do powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 23.12.2019

 • 24.12.2019 10:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (48/2019) Uchwały podjęte na NWZ Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. w dniu 23.12.2019

 • 18.12.2019 21:07

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (47/2019) Zawarcie umowy w sprawie nabycia papierów wartościowych

 • 04.12.2019 15:41

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (46/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 04.12.2019 15:26

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (45/2019) Zmieniony porządek obrad na NWZ w dniu 23 grudnia 2019 roku

 • 02.12.2019 20:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (44/2019) Żądanie akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZ

 • 02.12.2019 20:25

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (43/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 26.11.2019 20:42

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (42/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.11.2019 16:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (41/2019) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie

 • 22.11.2019 15:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (41/2019) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie - Korekta

 • 15.11.2019 17:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (41/2019) Uzupełnienie raportu 39/2019

 • 01.10.2019 20:53

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (40/2019) Informacja dotycząca sródrocznego jednostkowego raportu okresowego.

 • 01.10.2019 20:11

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (39/2019) Zawarcie znaczących umów przez Spółki zależne Emitenta

 • 30.09.2019 21:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 27.09.2019 19:09

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (38/2019) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie

 • 27.09.2019 18:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (37/2019) Informacja w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie

 • 12.09.2019 11:05

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (34/2019) Informacja o porozumieniu akcjonariuszy

 • 19.08.2019 18:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (36/2019) Zawarcie umowy w sprawie nabycia papierów wartościowych

 • 14.08.2019 23:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (35/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie Art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie

 • 10.07.2019 16:30

  NWZ Efektu zdecydowało o wypłacie 169,5 tys. zł dywidendy

 • 10.07.2019 16:14

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (28/2019) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok

 • 17.05.2019 17:43

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 26.03.2019 14:57

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (5/2019) zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 22.03.2019 15:17

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (4/2019) szacunkowe wybrane dane finansowe po 4 kwartałch 2018 roku

 • 28.01.2019 12:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (3/2019) terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 22.01.2019 15:34

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2019) zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 22.01.2019 15:32

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2019) zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 19.11.2018 17:41

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.09.2018 07:27

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 21.09.2018 14:22

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (13/2018) zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 23.08.2018 14:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (12/2018) zawiadomienie w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 21.06.2018 17:38

  Efekt wypłaci 1 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,2 zł na akcję uprzywilejowaną

 • 21.06.2018 17:27

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (11/2018) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 21.06.2018 17:24

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2018) powołanie osób nadzorujących

 • 21.06.2018 17:23

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (9/2018) informacja o dywidendzie

 • 21.06.2018 17:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (8/2018) uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2018 roku

 • 23.05.2018 14:08

  Efekt chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,2 zł na akcję uprzywilejowaną

 • 23.05.2018 14:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (7/2018) wybór firmy audytorskiej

 • 23.05.2018 14:02

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (6/2018) wniosek w sprawie dywidendy

 • 23.05.2018 14:01

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (5/2018) projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 23.05.2018 13:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (4/2018) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2018 17:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 07:35

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 07:28

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 24.04.2018 10:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (3/2018) zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 16.02.2018 15:31

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2018) decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy

 • 26.01.2018 13:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2018) terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 14.11.2017 20:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.10.2017 15:26

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (12/2017) powołanie Komitetu Audytu

 • 31.08.2017 17:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 12.07.2017 14:14

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (11/2017) wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

 • 22.06.2017 14:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2017) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 21.06.2017 15:17

  Efekt wypłaci 0,9 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną

 • 21.06.2017 15:12

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (9/2017) powołanie osoby nadzorującej

 • 21.06.2017 15:10

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (8/2017) informacja o dywidendzie

 • 21.06.2017 15:09

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (7/2017) uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 roku

 • 24.05.2017 14:48

  Efekt chce wypłacić 0,9 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną

 • 24.05.2017 14:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (6/2017) rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 24.05.2017 14:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (5/2017) wniosek w sprawie dywidendy

 • 24.05.2017 14:19

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (4/2017) projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 24.05.2017 14:17

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (3/2017) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2017 18:25

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 17:54

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.03.2017 19:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (2/2017) otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

 • 25.01.2017 13:18

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (1/2017) terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 05.12.2016 17:03

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (10/2016) decyzje UKS dotyczące zobowiązań podatkowych Emitenta

 • 14.11.2016 18:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.08.2016 17:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 20.06.2016 14:25

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 17.06.2016 15:15

  Efekt wypłaci 0,8 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,96 na uprzywilejowaną

 • 17.06.2016 15:05

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA informacja o dywidendzie

 • 17.06.2016 15:04

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku

 • 20.05.2016 18:14

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA korekta raportu bieżącego nr 4/2016 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.05.2016 14:02

  Efekt chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,96 na uprzywilejowaną

 • 20.05.2016 13:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wniosek w sprawie dywidendy

 • 20.05.2016 13:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 20.05.2016 13:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2016 17:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 07:45

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 07:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 29.02.2016 17:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 08.02.2016 14:51

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji przez osobę zarządzającą emitenta

 • 18.01.2016 12:08

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 14.01.2016 15:14

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

 • 29.12.2015 15:05

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 16.11.2015 18:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.10.2015 13:21

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Strategia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. na lata 2015-2020

 • 31.08.2015 17:41

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 26.06.2015 14:31

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 25.06.2015 15:03

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA informacja o dywidendzie

 • 25.06.2015 15:02

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 roku

 • 24.06.2015 12:48

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zawarcie umowy przez spółkę zależną

 • 27.05.2015 14:52

  Efekt chce wypłacić 0,70 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,84 zł na uprzywilejowaną

 • 27.05.2015 14:47

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wniosek w sprawie dywidendy

 • 27.05.2015 14:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 27.05.2015 14:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2015 17:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 06:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 06:32

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 02.03.2015 17:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 16.02.2015 11:28

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji przez osobę nadzorującą emitenta

 • 26.01.2015 11:07

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 20.11.2014 11:13

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 18.11.2014 15:55

  EFEKT SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.11.2014 15:55

  EFEKT SA powołanie osoby nadzorującej i wybór przewodniczącego RN

 • 18.11.2014 15:54

  EFEKT SA uchwały podjęte przez NWZ 18 listopada 2014 r.

 • 14.11.2014 17:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 14.11.2014 15:35

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA powołanie osoby zarządzającej

 • 14.11.2014 15:18

  EFEKT SA rezygnacja osoby zarządzającej

 • 21.10.2014 10:36

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 21.10.2014 10:34

  EFEKT SA zwołanie NWZ

 • 20.10.2014 12:52

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA rezygnacja z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej

 • 20.10.2014 12:50

  EFEKT SA rezygnacja osoby nadzorującej emitenta

 • 17.09.2014 10:51

  EFEKT SA nabycie akcji przez osobę zarządzającą emitenta

 • 29.08.2014 17:44

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.07.2014 15:35

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 25.06.2014 11:41

  EFEKT SA korekta informacji o dywidendzie

 • 25.06.2014 09:48

  EFEKT SA wykaz akcjonariuszy

 • 24.06.2014 15:15

  Efekt wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,78 zł na uprzywilejowaną

 • 24.06.2014 15:04

  EFEKT SA informacja o dywidendzie

 • 24.06.2014 15:01

  EFEKT SA uchwały podjęte przez ZWZ 24 czerwca 2014 r.

 • 23.05.2014 14:02

  Zarząd Efektu proponuje 0,65 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,78 zł na uprzywilejowaną

 • 23.05.2014 13:54

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

 • 23.05.2014 13:54

  EFEKT SA wniosek w sprawie dywidendy

 • 23.05.2014 13:52

  EFEKT SA projekty uchwał na ZWZ

 • 23.05.2014 13:51

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zwołanie ZWZ

 • 15.05.2014 20:11

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 07:59

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 07:39

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 26.03.2014 10:35

  EFEKT SA dokonanie przez członka RN korekty zawiadomień z 11 grudnia 2013 r. oraz z 7 stycznia 2014 r. o nabyciu akcji emitenta

 • 06.03.2014 11:16

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA zmiana kategoryzacji Hotelu "Efekt Express"

 • 03.03.2014 17:40

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.01.2014 12:03

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 07.01.2014 14:09

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 11.12.2013 12:16

  EFEKT SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 28.11.2013 12:50

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA nabycie akcji i przekroczenie 5% głosów na WZ przez osobę zarządzającą emitenta

 • 21.11.2013 11:55

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wpis zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej LIDER HOTEL sp. z o.o.

 • 30.08.2013 08:00

  EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 01.07.2013 13:35

  EFEKT SA wypowiedzenie znaczącej umowy franchisingowej

 • 24.06.2013 10:00

  EFEKT SA wykaz akcjonariuszy

 • 21.06.2013 17:27

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA powołanie osób zarządzających

 • 21.06.2013 17:24

  KG Efekt przeznaczy 1,1 mln zł na wypłatę dywidendy za 2012 r.

 • 21.06.2013 17:24

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA powołanie osób nadzorujących

 • 21.06.2013 17:20

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA informacja o dywidendzie

 • 21.06.2013 17:18

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 21 czerwca 2013 roku

 • 15.05.2013 17:42

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.05.2013 10:51

  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku