Eko Export SA

skrót: EEX

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:46

Aktualny kurs3,31   0,15 %0 zł
Otwarcie3,341,06%
Minimum3,30-0,15%
Maksimum3,351,36%
Wolumen (szt.) 19051
Kurs odniesienia3,30
Widełki dolne3,01
Widełki górne3,67
Obroty (tyś. zł)63
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
56 0503,30
13003,30
21 2003,29
11003,28
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,34401 1
3,354 904 3
3,362 000 1
3,40298 1
Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery (ziarna szlaki powstające w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach, najczęściej w elektrowniach). Importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy i po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku Białej kieruje blisko 100% produkcji do odbiorców w Europie zachodniej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Bokun AgnieszkaNWZ1 560 07711,86%2 547 57716,49%
Bokun ZbigniewNWZ1 409 54510,72%2 212 04514,32%
DAZI Investment SANWZ720 0225,48%1 224 5227,93%

Kategoria • 20.01.2021 10:05

  EKO EXPORT SA (3/2021) Trzecie wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

 • 20.01.2021 09:51

  EKO EXPORT SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

 • 05.01.2021 14:52

  EKO EXPORT SA (1/2021) Drugie wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

 • 21.12.2020 14:57

  EKO EXPORT SA (34/2020) Wstępne przychody za IV kwartał 2020 roku i cały 2020 rok.

 • 18.12.2020 11:59

  EKO EXPORT SA (33/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji

 • 01.12.2020 15:00

  EKO EXPORT SA (32/2020) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

 • 26.11.2020 13:43

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 24.11.2020 15:48

  EKO EXPORT SA (31/2020) Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.

 • 23.11.2020 18:31

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 17.11.2020 08:53

  EKO EXPORT SA (30/2020) Potwierdzenie otrzymanego zamówienia z Koncernu odlewniczego na pierwsze półrocze 2021 roku.

 • 10.11.2020 15:57

  EKO EXPORT SA (29/2020) Korekta raportu bieżącego nr 29/2020

 • 10.11.2020 15:45

  EKO EXPORT SA (29/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

 • 16.10.2020 09:21

  EKO EXPORT SA (28/2020) Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 na rynek Europy Zachodniej i USA.

 • 15.10.2020 15:18

  EKO EXPORT SA (27/2020) Podpisanie aneksów do umów kredytowych oraz nowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 12.10.2020 08:47

  EKO EXPORT SA (26/2020) Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 do krajów Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).

 • 01.10.2020 08:39

  EKO EXPORT SA (25/2020) Wstępne przychody za III kwartał 2020 roku.

 • 30.09.2020 18:14

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.09.2020 10:21

  EKO EXPORT SA (24/2020) Podpisanie porozumienia do wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim.

 • 21.09.2020 13:53

  EKO EXPORT SA (23/2020) Oddalenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Eko Export S.A.

 • 19.06.2020 15:26

  Eko Export chce podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji

 • 19.06.2020 14:57

  EKO EXPORT SA (17/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.

 • 19.06.2020 12:39

  EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 19.06.2020 12:26

  EKO EXPORT SA (16/2020) Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2019 rok.

 • 12.06.2020 08:49

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 09.06.2020 15:35

  EKO EXPORT SA (15/2020) Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.

 • 05.06.2020 20:11

  EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 25.05.2020 13:29

  EKO EXPORT SA (14/2020) Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 - uzupełnienie.

 • 20.05.2020 19:53

  EKO EXPORT SA (13/2020) Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego

 • 20.05.2020 19:44

  EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.05.2020 19:14

  EKO EXPORT SA (12/2020) Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.

 • 15.05.2020 18:48

  EKO EXPORT SA (11/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Eko Export S.A. uchwały o czasowym opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

 • 15.05.2020 13:14

  EKO EXPORT SA (10/2020) Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Eko Export S.A.

 • 27.04.2020 15:43

  EKO EXPORT SA (9/2020) Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

 • 21.04.2020 20:56

  EKO EXPORT SA (8/2020) Korekta raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Eko Export S.A. za 2018 rok.

 • 31.03.2020 13:41

  EKO EXPORT SA (7/2020) Wstępne przychody za pierwszy kwartał 2020 r.

 • 20.03.2020 16:10

  EKO EXPORT SA (6/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 20.03.2020 16:08

  EKO EXPORT SA (5/2020) Wymiana odcinków zbiorowych akcji.

 • 13.03.2020 15:10

  EKO EXPORT SA (4/2020) Stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 i jego wpływu na działalność na Eko Export SA.

 • 11.02.2020 13:25

  EKO EXPORT SA (3/2020) Podpisanie wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim.

 • 29.01.2020 18:00

  EKO EXPORT SA (2/2020) Umowa dobezpieczenia.

 • 16.01.2020 10:28

  EKO EXPORT SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 27.12.2019 09:02

  EKO EXPORT SA (52/2019) Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2019 rok.

 • 06.12.2019 13:45

  EKO EXPORT SA (51/2019) Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery dla Partnera z branży odlewniczej na 2020 rok.

 • 02.12.2019 15:26

  EKO EXPORT SA (50/2019) Zwiększenie zaangażowania Emitenta w kapitale zakładowym w spółki zależnej Eko Sphere KZ.

 • 25.11.2019 09:06

  EKO EXPORT SA (49/2019) Podpisanie kolejnego aneksu do kontraktu z Koncernem Halliburton na 2020 rok.

 • 22.11.2019 11:02

  EKO EXPORT SA (48/2019) Korekta raportu rocznego Eko Export oraz Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok.

 • 22.11.2019 10:50

  EKO EXPORT SA (46/2019) Korekta raportu bieżącego nr 46/2019.

 • 21.11.2019 09:06

  EKO EXPORT SA (47/2019) Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży ropy i gazu na 2020 rok.

 • 20.11.2019 09:08

  EKO EXPORT SA (46/2019) Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy) począwszy od 2020 roku.

 • 18.11.2019 08:24

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 14.11.2019 09:06

  EKO EXPORT SA (45/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 rok.

 • 04.11.2019 09:08

  EKO EXPORT SA (44/2019) Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery na rynek Europy Zachodniej i USA na 2020 rok.

 • 23.10.2019 10:09

  EKO EXPORT SA (43/2019) Potwierdzenie zamówienia na wysoko przetworzoną mikrosferę od wieloletniego Partnera handlowego z Niemiec - branża budowlana.

 • 22.10.2019 09:11

  EKO EXPORT SA (42/2019) Pozyskanie nowego, znaczącego Partnera handlowego na dostawy mikrosfer w 2020 roku na rynek Europy Południowej.

 • 09.10.2019 19:47

  EKO EXPORT SA (41/2019) Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. - uzupełnienie raportu.

 • 04.10.2019 14:30

  EKO EXPORT SA (40/2019) Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A.

 • 30.09.2019 21:33

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.09.2019 11:21

  EKO EXPORT SA (39/2019) Wstępne przychody za III kwartał 2019 roku.

 • 23.09.2019 09:21

  EKO EXPORT SA (38/2019) Zamówienie z Koncernu z branży odlewniczej (kapitał szwajcarski) na rok 2020.

 • 19.09.2019 09:10

  EKO EXPORT SA (37/2019) Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2020.

 • 28.08.2019 15:12

  EKO EXPORT SA (36/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A.

 • 31.05.2019 14:57

  EKO EXPORT SA (22/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 30.05.2019 17:36

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.03.2019 19:02

  Eko Export sprzedał udziały w spółce w Kazachstanie

 • 22.03.2019 18:56

  EKO EXPORT SA (13/2019) Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta

 • 15.03.2019 15:04

  EKO EXPORT SA (12/2019) Proponowana zmiana statutu Emitenta.

 • 15.03.2019 14:44

  EKO EXPORT SA (11/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 10 kwietnia 2019 r.

 • 28.02.2019 08:21

  EKO EXPORT SA (10/2019) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki EKO EXPORT SA.

 • 27.02.2019 13:38

  EKO EXPORT SA (9/2019) Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki Eko Export S.A.

 • 27.02.2019 13:19

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki EKO EXPORT S.A.

 • 26.02.2019 08:27

  EKO EXPORT SA (8/2019) Strategiczne partnerstwo w Kazachstanie.

 • 19.02.2019 13:50

  EKO EXPORT SA (7/2019) Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 07.02.2019 13:54

  EKO EXPORT SA (6/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 07.02.2019 09:38

  EKO EXPORT SA (5/2019) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

 • 11.01.2019 14:17

  EKO EXPORT SA (4/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 11.01.2019 14:11

  EKO EXPORT SA (3/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 11.01.2019r.

 • 11.01.2019 13:54

  EKO EXPORT SA (2/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.01.2019r.

 • 09.01.2019 20:35

  EKO EXPORT SA (1/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 27.12.2018 14:08

  EKO EXPORT SA (36/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 27.12.2018 08:42

  EKO EXPORT SA (35/2018) Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2018 rok.

 • 14.12.2018 13:58

  EKO EXPORT SA (34/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 11 stycznia 2019 roku.

 • 07.12.2018 15:07

  EKO EXPORT SA (33/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 07.12.2018r.

 • 07.12.2018 14:49

  EKO EXPORT SA (32/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.12.2018r.

 • 03.12.2018 08:42

  EKO EXPORT SA (31/2018) Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do czternastu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2019.

 • 30.11.2018 14:43

  EKO EXPORT SA (30/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 29.11.2018 18:20

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.11.2018 08:43

  EKO EXPORT SA (29/2018) Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej ( Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2019.

 • 19.11.2018 09:21

  Eko Export ma zamówienie na 2019 rok od koncernu z Niemiec

 • 19.11.2018 08:58

  EKO EXPORT SA (28/2018) Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2019.

 • 14.11.2018 08:47

  EKO EXPORT SA (27/2018) Zamówienie na rok 2019 od wieloletniego Partnera z Niemiec ( branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

 • 13.11.2018 08:28

  EKO EXPORT SA (26/2018) Otrzymanie zamówienia na rok 2019 od firmy 3AComposites GmbH, Niemcy.

 • 09.11.2018 18:32

  EKO EXPORT SA (25/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 7 grudnia 2018 r.

 • 08.11.2018 10:15

  EKO EXPORT SA (24/2018) Podpisanie umowy wstępnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy na lagunie Elektrowni GRES-1 i GRES-2 w Ekibastuzie należącej do Holdingu Energetycznego SAMRUK-ENERGO S.A.

 • 31.10.2018 09:14

  EKO EXPORT SA (23/2018) Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zaliczkowa wpłata na poczet akcji nowej emisji wysokości ca 2,9 mln złotych.

 • 31.10.2018 08:59

  EKO EXPORT SA (22/2018) Przedterminowa spłata zobowiązań.

 • 30.10.2018 08:59

  EKO EXPORT SA (21/2018) Przedterminowa spłata kredytu.

 • 29.10.2018 08:14

  EKO EXPORT SA (20/2018) wykup Obligacji serii A.

 • 01.10.2018 17:06

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 01.10.2018 09:26

  EKO EXPORT SA (19/2018) Wstępne przychody za III kwartał 2018 roku.

 • 05.09.2018 14:15

  EKO EXPORT SA (18/2018) Wybór biegłego rewidenta.

 • 06.08.2018 08:27

  EKO EXPORT SA (17/2018) Podpisanie znaczącej umowy na pozyskiwanie mikrosfer.

 • 09.07.2018 18:29

  EKO EXPORT SA (16/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 09.07.2018 18:27

  EKO EXPORT SA (15/2018) Doubezpieczenie Obligacji serii A.

 • 02.07.2018 08:43

  EKO EXPORT SA (14/2018) Wstępne przychody za I półrocze 2018r.

 • 21.06.2018 10:49

  EKO EXPORT SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 20.06.2018r.

 • 21.06.2018 10:16

  EKO EXPORT SA (12/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2018r.

 • 30.05.2018 08:48

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 28.05.2018 11:53

  EKO EXPORT SA (11/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

 • 25.05.2018 13:36

  EKO EXPORT SA (10/2018) Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.

 • 23.05.2018 14:30

  EKO EXPORT SA (9/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 20 czerwca 2018 r.

 • 21.05.2018 08:34

  EKO EXPORT SA (8/2018) Otrzymanie pierwszego zamówienia na dostawy mikrosfery od największej firmy z branży usług eksploatacji pól naftowych na świecie.

 • 02.05.2018 09:01

  EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 23:09

  EKO EXPORT SA (7/2018) Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za rok 2017.

 • 29.04.2018 22:54

  EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 11:37

  EKO EXPORT SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 r.

 • 03.04.2018 09:59

  EKO EXPORT SA (5/2018) Wstępne przychody za I kwartał 2018 roku.

 • 14.03.2018 12:37

  EKO EXPORT SA (4/2018) Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

 • 12.02.2018 11:50

  EKO EXPORT SA (3/2018) Wybór biegłego rewidenta.

 • 01.02.2018 09:04

  EKO EXPORT SA (2/2018) Przychody ze sprzedaży za styczeń 2018.

 • 18.01.2018 10:11

  EKO EXPORT SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 29.12.2017 19:26

  EKO EXPORT SA (84/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 27.12.2017 21:59

  Eko Export sprzedał udziały w dwóch spółkach w Kazachstanie

 • 27.12.2017 21:09

  EKO EXPORT SA (83/2017) Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta

 • 27.12.2017 08:41

  EKO EXPORT SA (82/2017) Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2017 rok.

 • 18.12.2017 12:02

  EKO EXPORT SA (81/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 18.12.2017r.

 • 18.12.2017 11:38

  EKO EXPORT SA (80/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2017r.

 • 18.12.2017 10:29

  EKO EXPORT SA (79/2017) Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton na kolejne 2 lata.

 • 07.12.2017 14:36

  EKO EXPORT SA (78/2017) Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.

 • 07.12.2017 08:49

  EKO EXPORT SA (77/2017) Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży wydobywczej ropy i gazu na 2018 r.

 • 06.12.2017 11:18

  EKO EXPORT SA (76/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 05.12.2017 09:11

  EKO EXPORT SA (75/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki EKO EXPORT SA

 • 04.12.2017 09:52

  EKO EXPORT SA (74/2017) Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Eko Export S.A.

 • 01.12.2017 18:46

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii M spółki EKO EXPORT SA

 • 29.11.2017 19:54

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 29.11.2017 09:14

  Portfel zamówień Eko Export na 2018 r. wynosi 40,8 mln zł

 • 29.11.2017 08:39

  EKO EXPORT SA (73/2017) Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do pięciu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2018.

 • 24.11.2017 09:15

  EKO EXPORT SA (72/2017) Zwiększenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec ( branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

 • 22.11.2017 15:05

  EKO EXPORT SA (71/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 18 grudnia 2017 r.

 • 16.11.2017 09:42

  EKO EXPORT SA (70/2017) Podjęcie uchwały przez KDPW S.A w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii M.

 • 15.11.2017 11:03

  EKO EXPORT SA (69/2017) Potwierdzenie dostaw na rok 2018 do klienta z branży odlewniczej pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec.

 • 10.11.2017 16:06

  EKO EXPORT SA (68/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 09.11.2017 15:32

  EKO EXPORT SA (67/2017) Poziom zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2017 r.

 • 09.11.2017 15:26

  EKO EXPORT SA (66/2017) Emisja Obligacji serii A.

 • 06.11.2017 16:26

  EKO EXPORT SA (65/2017) Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 06.11.2017 16:20

  EKO EXPORT SA (64/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 30.10.2017 09:12

  EKO EXPORT SA (63/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii Ł Spółki EKO EXPORT SA.

 • 30.10.2017 08:43

  EKO EXPORT SA (62/2017) Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2018.

 • 27.10.2017 17:19

  EKO EXPORT SA (61/2017) Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki Eko Export S.A.

 • 27.10.2017 17:12

  EKO EXPORT SA (60/2017) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta

 • 27.10.2017 13:45

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki EKO EXPORT S.A.

 • 24.10.2017 08:48

  EKO EXPORT SA (59/2017) Podpisanie listu intencyjnego z partnerem japońskim.

 • 23.10.2017 09:01

  EKO EXPORT SA (58/2017) Otrzymanie zamówienia na rok 2018 od firmy 3AComposites GmbH, Niemcy.

 • 20.10.2017 14:15

  EKO EXPORT SA (57/2017) Zawarcie umowy o przeprowadzenie oferty obligacji.

 • 20.10.2017 09:19

  EKO EXPORT SA (56/2017) Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

 • 18.10.2017 09:04

  EKO EXPORT SA (55/2017) Potwierdzenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec ( branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer białych i szarych różnych frakcji.

 • 16.10.2017 09:13

  EKO EXPORT SA (54/2017) Dostawy mikrosfery na rynek Europy Płn. ( Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania ) na rok 2018

 • 13.10.2017 10:22

  EKO EXPORT SA (53/2017) Ogłoszenie zamiaru emisji obligacji

 • 13.10.2017 08:58

  EKO EXPORT SA (52/2017) Przedłużenie kontraktu z Grupą firm z branży motoryzacyjnej na kolejny rok tj. 2018

 • 11.10.2017 14:25

  EKO EXPORT SA (51/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eko Export SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 50/2017.

 • 09.10.2017 14:53

  EKO EXPORT SA (50/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 09.10.2017 11:48

  EKO EXPORT SA (49/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 09.10.2017r.

 • 09.10.2017 11:26

  EKO EXPORT SA (48/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.10.2017r.

 • 06.10.2017 12:51

  EKO EXPORT SA (47/2017) Podjęcie uchwały przez KDPW S.A w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

 • 05.10.2017 09:45

  EKO EXPORT SA (46/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu.

 • 02.10.2017 21:36

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 02.10.2017 09:02

  EKO EXPORT SA (45/2017) Wstępne przychody za III kwartał 2017 r.

 • 28.09.2017 16:00

  EKO EXPORT SA (44/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 27.09.2017 17:44

  EKO EXPORT SA (43/2017) Zmiana terminu publikacji raportu.

 • 26.09.2017 15:10

  EKO EXPORT SA (42/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 203.692 sztuk akcji serii M w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

 • 22.09.2017 15:53

  EKO EXPORT SA (41/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 22.09.2017 15:34

  EKO EXPORT SA (40/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 21.09.2017 10:19

  EKO EXPORT SA (34/2017) Korekta raportu bieżącego numer 34/2017.

 • 21.09.2017 10:10

  EKO EXPORT SA (20/2017) Korekta raportu bieżącego numer 20/2017.

 • 21.09.2017 09:51

  EKO EXPORT SA (14/2017) Korekta raportu bieżącego numer 14/2017.

 • 20.09.2017 09:03

  EKO EXPORT SA (39/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 19.09.2017 09:36

  EKO EXPORT SA (38/2017) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

 • 15.09.2017 13:54

  EKO EXPORT SA (37/2017) Proponowana zmiana statutu Emitenta.

 • 12.09.2017 15:44

  EKO EXPORT SA (36/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 9 października 2017 r.

 • 06.09.2017 08:53

  EKO EXPORT SA (35/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 25.08.2017 14:46

  EKO EXPORT SA (34/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 25.08.2017r.

 • 25.08.2017 14:25

  EKO EXPORT SA (33/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.08.2017r.

 • 24.08.2017 08:34

  EKO EXPORT SA (32/2017) Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

 • 28.07.2017 15:41

  EKO EXPORT SA (31/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 25 sierpnia 2017 r.

 • 21.07.2017 08:58

  EKO EXPORT SA (30/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu

 • 13.07.2017 13:55

  EKO EXPORT SA (29/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 645.870 akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

 • 06.07.2017 08:54

  EKO EXPORT SA (28/2017) Otrzymanie zamówienia od Koncernu z branży wypełniaczy z Europy Zachodniej na dostawy mikrosfery.

 • 03.07.2017 14:04

  EKO EXPORT SA (27/2017) Wstępne przychody za I półrocze 2017r.

 • 30.06.2017 14:12

  EKO EXPORT SA (26/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

 • 29.06.2017 17:41

  EKO EXPORT SA (25/2017) Umowy pożyczek.

 • 29.06.2017 17:39

  EKO EXPORT SA (24/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 29.06.2017 17:37

  EKO EXPORT SA (23/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 14.06.2017 14:30

  EKO EXPORT SA (22/2017) Zawiadomienie od akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 14.06.2017 12:52

  EKO EXPORT SA (21/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 07.06.2017 13:59

  EKO EXPORT SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 06.06.2017r.

 • 07.06.2017 11:20

  EKO EXPORT SA (19/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2017r.

 • 26.05.2017 18:14

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 22.05.2017 08:46

  EKO EXPORT SA (18/2017) Podjęcie decyzji o budowie nowej inwestycji.

 • 19.05.2017 15:40

  EKO EXPORT SA (17/2017) Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.

 • 11.05.2017 11:19

  EKO EXPORT SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 6 czerwca 2017r.

 • 28.04.2017 07:58

  EKO EXPORT SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 24.04.2017 20:00

  EKO EXPORT SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

 • 21.04.2017 21:16

  EKO EXPORT SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 21.04.2017r.

 • 21.04.2017 20:50

  EKO EXPORT SA (13/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.04.2017r.

 • 13.04.2017 15:23

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 13.04.2017 14:48

  EKO EXPORT SA (12/2017) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.

 • 03.04.2017 10:24

  EKO EXPORT SA (11/2017) Wstępne przychody za I kwartał 2017r.

 • 30.03.2017 14:12

  EKO EXPORT SA (10/2017) Rozstrzygnięcie przetargu na dostawy mikrosfery dla Grupy firm z branży motoryzacyjnej.

 • 27.03.2017 13:31

  EKO EXPORT SA (9/2017) Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 i nr 7/2017.

 • 27.03.2017 08:59

  EKO EXPORT SA (8/2017) Otrzymanie drugiego zamówienia od Partnera z USA.

 • 24.03.2017 18:18

  EKO EXPORT SA (7/2017) Proponowana zmiana statutu Emitenta.

 • 24.03.2017 17:48

  EKO EXPORT SA (6/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 21 kwietnia 2017 r.

 • 08.03.2017 08:58

  EKO EXPORT SA (5/2017) Otrzymanie pierwszego zamówienia w roku 2017od Partnera z USA.

 • 20.02.2017 08:51

  EKO EXPORT SA (4/2017) Otrzymanie zamówienia od nowego odbiorcy z Niemiec, branża tynków i mas szpachlowych.

 • 17.02.2017 08:34

  EKO EXPORT SA (3/2017) Otrzymanie deklaracji od jednego z klientów pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec o którym była mowa w Raporcie bieżącym nr 33/2016, że wydłuża czas zakupu mikrosfery o 2 kolejne lata tj. 2018 i 2019.

 • 26.01.2017 11:28

  EKO EXPORT SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 02.01.2017 09:18

  EKO EXPORT SA (1/2017) Wstępne przychody za cztery kwartały 2016 roku.

 • 16.12.2016 17:51

  EKO EXPORT SA (36/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 12.12.2016 09:01

  EKO EXPORT SA (35/2016) Dostawy mikrosfery na rynek Skandynawii w 2017 roku.

 • 05.12.2016 12:40

  EKO EXPORT SA (34/2016) Wybór biegłego rewidenta.

 • 25.11.2016 09:37

  EKO EXPORT SA (33/2016) Dostawy mikrosfery na 2017 rok.

 • 14.11.2016 18:33

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 14.11.2016 09:06

  EKO EXPORT SA (32/2016) Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

 • 12.10.2016 09:03

  EKO EXPORT SA (31/2016) Podpisanie kolejnego 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery frakcji 150 mikronów

 • 03.10.2016 09:04

  EKO EXPORT SA (30/2016) Wstępne przychody za III kwartały 2016 r.

 • 29.09.2016 09:03

  EKO EXPORT SA (29/2016) Kolejne, znaczące zwiększenie dostaw mikrosfery białej do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

 • 22.09.2016 09:07

  EKO EXPORT SA (28/2016) Znaczące zwiększenie dostaw do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

 • 19.09.2016 09:05

  EKO EXPORT SA (27/2016) Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) na lata 2017-2020.

 • 02.09.2016 20:10

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 02.09.2016 20:02

  EKO EXPORT SA (26/2016) Korekta raportu okresowego za I półrocze 2016 roku.

 • 01.09.2016 12:25

  EKO EXPORT SA (25/2016) Próba generalna linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

 • 31.08.2016 22:44

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 11.07.2016 14:16

  EKO EXPORT SA (24/2016) Wybór biegłego rewidenta.

 • 07.07.2016 15:11

  EKO EXPORT SA (23/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii L Spółki EKO EXPORT S.A.

 • 07.07.2016 09:05

  EKO EXPORT SA (22/2016) Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.

 • 06.07.2016 19:24

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji EKO EXPORT SA

 • 05.07.2016 09:42

  EKO EXPORT SA (21/2016) Podpisanie Memorandum (Listu intencyjnego) dotyczącego budowy zakładu stacjonarnego do automatycznego pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni wg patentu i dokumentacji technicznej Eko Export w Karagandzie (Kazac

 • 01.07.2016 11:12

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody za I półrocze 2016r.

 • 29.06.2016 13:24

  EKO EXPORT SA Podjęcie uchwały przez KDPW S.A w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L.

 • 29.06.2016 09:37

  EKO EXPORT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 28.06.2016r.

 • 28.06.2016 15:30

  EKO EXPORT SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2016r.

 • 16.06.2016 09:31

  EKO EXPORT SA Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno - popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A. na terytorium Federacji Rosyjskiej.

 • 08.06.2016 09:02

  EKO EXPORT SA Otrzymanie informacji o kontynuacji dostaw mikrosfery białej dla Koncernu z branży metalurgicznej w drugim półroczu 2016r.

 • 30.05.2016 15:40

  EKO EXPORT SA Zwołanie Zwyczejnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28.06.2016r.

 • 30.05.2016 15:22

  EKO EXPORT SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.

 • 13.05.2016 08:15

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 29.04.2016 18:05

  EKO EXPORT SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 28.04.2016 09:12

  EKO EXPORT SA Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na obszarze Ameryki Płn. i Ameryki Płd.

 • 08.04.2016 20:41

  EKO EXPORT SA Informacja na temat wyniku aukcji internetowej dotyczącej dostaw mikrosfery na obszar Bliskiego Wschodu

 • 01.04.2016 20:00

  EKO EXPORT SA Umowa objęcia akcji serii L.

 • 01.04.2016 19:54

  EKO EXPORT SA Zmiana Statutu Spółki w związku z podjęciem przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa

 • 01.04.2016 19:47

  EKO EXPORT SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 31.03.2016 09:05

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody za I kwartał 2016r.

 • 15.03.2016 09:25

  EKO EXPORT SA Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

 • 29.02.2016 20:21

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 29.02.2016 20:17

  EKO EXPORT SA Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku.

 • 26.02.2016 08:52

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 23.02.2016 20:32

  EKO EXPORT SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016.

 • 23.02.2016 20:31

  EKO EXPORT SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2015 - Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

 • 15.02.2016 09:08

  EKO EXPORT SA Zaproszenie od globalnego amerykańskiego koncernu z branży ropy i gazu (jeden z trzech największych na świecie) do złożenia ofert handlowej na sprzedaż mikrosfery Eko Exportu na obszarze Bliskiego Wschodu (MENA) i Płn. Afryki.

 • 29.01.2016 09:29

  EKO EXPORT SA Otrzymanie oficjalnego potwierdzenia Elektrowni z Grupy ENEA o wygraniu przetargu na pozyskiwanie mikrosfery w latach 2016-2020 (włącznie).

 • 05.01.2016 10:01

  EKO EXPORT SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 30.12.2015 11:23

  EKO EXPORT SA Otrzymanie informacji o fakcie, że oferta Emitenta w przetargu na zakup mikrosfery z Elektrowni należnej do Grupy ENEA była ofertą najkorzystniejszą.

 • 17.12.2015 13:18

  EKO EXPORT SA Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton.

 • 15.12.2015 18:21

  EKO EXPORT SA Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta

 • 14.12.2015 14:39

  EKO EXPORT SA Wybór biegłego rewidenta

 • 14.12.2015 08:59

  EKO EXPORT SA Wstępne rozmowy w sprawie rozpoczęcia współpracy, jak też ewentualnego zaangażowania w kapitał zakładowy Emitenta Koncernu naftowego.

 • 03.12.2015 10:49

  EKO EXPORT SA Zamówienie na mikrosferę szarą i białą od naszego Partnera oferującego nasze produkty w branży materiałów ogniotrwałych.

 • 29.11.2015 18:05

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 29.11.2015 17:58

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

 • 20.11.2015 20:55

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 20.11.2015 20:30

  EKO EXPORT SA Korekta raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

 • 13.11.2015 17:57

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 02.11.2015 18:15

  EKO EXPORT SA Przejęcie przez ING Bank Śląski kredytu inwestycyjnego na zakup parceli gruntowej od Deutsche Bank Polska S.A.

 • 28.10.2015 09:11

  EKO EXPORT SA Otrzymanie zamówienia na dostawy mikrosfery frakcji 150 mikronów w ramach 3 letniego kontraktu dla producenta aluminiowych paneli elewacyjnych dla budownictwa wysokiego.

 • 27.10.2015 09:07

  EKO EXPORT SA Zamówienie na mikrosferę szarą i białą od naszego wieloletniego Partnera ze Skandynawii

 • 12.10.2015 09:00

  EKO EXPORT SA Zamówienie od Partnera z Holandii z branży wydobywczej ropy naftowej na dostawy mikrosfery szarej frakcji 450 mikronów na rok 2016.

 • 02.10.2015 08:13

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody za III kwartał 2015r.

 • 29.09.2015 12:43

  EKO EXPORT SA Korekta raportu bieżącego numer 17/2015.

 • 23.09.2015 15:17

  EKO EXPORT SA Zmiana głównego banku Emitenta.

 • 01.09.2015 11:40

  EKO EXPORT SA Rozpoczęcie dostaw mikrosfery szarej F-450 do Koncernu Halliburton dla przemysłu ropy naftowej.

 • 28.08.2015 14:48

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 28.08.2015 14:45

  EKO EXPORT SA Korekta raportu okresowego za I półrocze 2015 roku.

 • 28.08.2015 08:11

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 03.08.2015 08:19

  EKO EXPORT SA Ustalenia komisji powołanej z inicjatywy Akimatu miasta Astany do dokonania podłączenia nowatorskiej instalacji pozyskiwania mikrosfery "Eko Sphere KZ" do systemu zrzutu popiołu Elektrociepłowni TEC-2 w Astanie.

 • 02.07.2015 15:34

  EKO EXPORT SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 02.07.2015 15:25

  EKO EXPORT SA Korekta raportu okresowego za I półrocze 2014 roku.

 • 01.07.2015 09:14

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody za II kwartał 2015r.

 • 12.06.2015 13:45

  EKO EXPORT SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2015r.

 • 12.06.2015 13:35

  EKO EXPORT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 12.06.2015r.

 • 01.06.2015 08:30

  EKO EXPORT SA Zakończenie uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa przyłączeń instalacji do pozyskiwania mikrosfery Eko Sphere KZ do elektrowni TEC-2 w Astanie

 • 18.05.2015 14:51

  EKO EXPORT SA Korekta raportu bieżącego numer 6/2015.

 • 15.05.2015 18:23

  Eko Export zmienia politykę dywidendową; nie będzie wypłaty za '14

 • 15.05.2015 18:20

  EKO EXPORT SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 13.05.2014r.

 • 15.05.2015 18:13

  EKO EXPORT SA Zmiana polityki dywidendowej Emitenta

 • 13.05.2015 08:13

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 04.03.2015 15:13

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 27.02.2015 19:10

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 21.01.2015 09:00

  EKO EXPORT SA Rozpoczęcie pozyskiwania mikrosfery białej na pierwszej stacjonarnej instalacji technologicznej na świecie przy elektrowni w Astanie.

 • 08.01.2015 11:35

  EKO EXPORT SA terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 30.12.2014 23:31

  EKO EXPORT SA korekta prognozy wyników finansowych na rok 2014

 • 30.12.2014 20:25

  Eko Export obniżył prognozy na 2014 rok

 • 10.12.2014 09:39

  EKO EXPORT SA rejestracja spółki - córki Eko Export SA w Kazachstanie - Eko Innovations KZ z siedzibą w Karagandzie

 • 09.12.2014 09:04

  EKO EXPORT SA korekta raportu bieżącego numer 70/2014.

 • 09.12.2014 08:22

  EKO EXPORT SA podpisanie aneksu do kontraktu z firmą Halliburton

 • 08.12.2014 09:14

  EKO EXPORT SA wybór biegłego rewidenta

 • 08.12.2014 08:39

  EKO EXPORT SA Uruchomienie nowej linii technologicznej

 • 08.12.2014 07:40

  EKO EXPORT SA Korekta prognozy wyników na 2014 rok.

 • 05.12.2014 22:51

  Eko Export obniża prognozy na 2014 rok

 • 14.11.2014 18:43

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 14.11.2014 08:27

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 04.11.2014 08:39

  EKO EXPORT SA podjecie decyzji w sprawie rozpoczęcia rozruchu linii technologicznej do pozyskania mikrosfery w zakładzie w Astanie.

 • 23.10.2014 14:51

  EKO EXPORT SA - rejestracja przez sąd zmian w statucie

 • 17.10.2014 13:37

  EKO EXPORT SA dzień wypłaty dywidendy.

 • 24.09.2014 08:21

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy dot. doradztwa w procesie wdrażania MSSF

 • 24.09.2014 07:36

  EKO EXPORT SA zawarcie umowy kredytu

 • 18.09.2014 19:43

  EKO EXPORT SA - informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 16.09.2014 08:58

  EKO EXPORT SA nawiązanie współpracy z renomowaną firmą doradczą (jedną z "Wielkiej Czwórki") w celu pozyskiwania silnego Partnera biznesowego z USA

 • 16.09.2014 07:46

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 05.09.2014 18:19

  EKO EXPORT SA zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 05.09.2014 18:18

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 29.08.2014 09:27

  EKO EXPORT SA Uruchomienie linii suszenia mikrosfery w fabryce w Astanie

 • 20.08.2014 12:55

  EKO EXPORT SA uchwały podjęte na NWZ w dniu 20.08.2014r.

 • 20.08.2014 12:54

  EKO EXPORT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 20.08.2014r.

 • 18.08.2014 09:06

  EKO EXPORT SA odpisanie memorandum

 • 24.07.2014 16:11

  EKO EXPORT SA proponowana zmiana statutu emitenta

 • 24.07.2014 16:08

  EKO EXPORT SA Zwołanie NWZ na dzień 20 sierpnia 2014 r.

 • 01.07.2014 10:15

  EKO EXPORT SA wybór biegłego rewidenta

 • 01.07.2014 09:06

  EKO EXPORT SA stan zaawansowania prac na budowie stacjonarnego zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

 • 20.06.2014 09:05

  EKO EXPORT SA Zwiększone zamówienie od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy

 • 18.06.2014 12:25

  EKO EXPORT SA Otrzymanie zamówienia od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy

 • 13.06.2014 12:08

  EKO EXPORT SA podpisanie listu zaangażowania z amerykańskim funduszem inwestycyjnym

 • 29.05.2014 09:16

  EKO EXPORT SA otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno - popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A. na Ukrainie.

 • 28.05.2014 09:06

  EKO EXPORT SA otrzymanie zamówienia od Koncernu z branży metalurgicznej, zakład produkcyjny w Cleveland (Ohio) USA

 • 23.05.2014 08:22

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 22.05.2014 09:22

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie - realizacja płatności za przesiewacz do mikrosfery współpracujący z urządzeniem suszącym i modułem pakującym.

 • 20.05.2014 08:28

  EKO EXPORT SA zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

 • 14.05.2014 08:24

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 13.05.2014 14:15

  Eko Export wypłaci 0,68 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 13.05.2014 14:09

  EKO EXPORT SA uchwałaWZA z dnia 13.05.2014 w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 13.05.2014 13:41

  EKO EXPORT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 13.05.2014r.

 • 13.05.2014 13:22

  EKO EXPORT SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 13.05.2014r.

 • 06.05.2014 09:18

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie (Kazachstan) - realizowanie kolejnych płatności na wykonanie i montaż 3 rezerwuarów o pojemności 470 m3 oraz na przygotowanie fundamentów i pali pod urządzenie suszące wewnątrz hali.

 • 05.05.2014 09:00

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie ( Kazachstan) - podpisanie umowy na dostawę dwóch kompresorów śrubowych i sześciu pomp do przetłaczania mieszaniny wodno - popiołowej

 • 28.04.2014 09:01

  EKO EXPORT SA zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej

 • 24.04.2014 08:45

  EKO EXPORT SA otrzymanie patentu na wzór użytkowy pt. "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno - popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A.

 • 22.04.2014 13:19

  EKO EXPORT SA - końcowa płatność za wyprodukowanie hali

 • 17.04.2014 11:53

  EKO EXPORT SA uchwała Rady Nadzorczej w sprawie poparcia propozycji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.04.2014 11:48

  EKO EXPORT SA proponowana zmiana statutu Emitenta

 • 17.04.2014 11:25

  EKO EXPORT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export SA na dzień 13.05.2014r.

 • 16.04.2014 18:24

  Eko Export chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 16.04.2014 18:20

  Eko Export chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 16.04.2014 18:09

  EKO EXPORT SA decyzja zarządu co do rekomendowania wypłaty dywidendy

 • 10.04.2014 15:50

  Trigon DM wytypował 12 spółek wartych zainteresowania w kwietniu

 • 08.04.2014 08:38

  EKO EXPORT SA zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie.

 • 04.04.2014 11:25

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie - dot. układu zasypowego do suszarki bębnowej wraz z towarzyszącymi jej urządzeniami zasypowymi.

 • 01.04.2014 08:54

  EKO EXPORT SA wstępne przychody za I kwartał 2014r.

 • 27.03.2014 11:29

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie (Kazachstan) - podpisanie umowy na wyprodukowanie i montaż hali o pow. ca 2000 m2.

 • 17.03.2014 10:08

  Eko Export prognozuje 30,1 mln zł zysku netto i 65 mln zł przychodów w '14

 • 17.03.2014 09:59

  EKO EXPORT SA Prognoza wyników finansowych na 2014 r.

 • 12.03.2014 09:29

  Eko Export na początku '16 planuje uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego

 • 12.03.2014 08:08

  EKO EXPORT SA zawarcie umowy warunkowej zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej

 • 07.03.2014 08:34

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie ( Kazachstan) - podpisanie umowy na wykonanie i montaż

 • 03.03.2014 08:41

  EKO EXPORT SA zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie

 • 28.02.2014 08:30

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 21.02.2014 12:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki EKO EXPORT SA

 • 21.02.2014 11:46

  EKO EXPORT SA podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A

 • 21.02.2014 09:28

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 17.02.2014 14:15

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 14.02.2014 10:43

  EKO EXPORT SA podjęcie uchwały przez KDPW SA w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A

 • 13.02.2014 09:06

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy ramowej na dostawę mikrosfer z firmą Halliburton Global Limited na mikrosferę biała 300 mikronów i szarą 450 mikronów.

 • 29.01.2014 08:31

  EKO EXPORT SA kolejne zamówienie na mikrosferę białą od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy

 • 28.01.2014 08:32

  EKO EXPORT SA zakończenie prac fundamentowych na budowie stacjonarnego zakładu pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 27.01.2014 08:38

  EKO EXPORT SA potwierdzenie zamówienia na I półrocze 2014 od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy

 • 23.01.2014 09:20

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta.

 • 17.01.2014 14:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki EKO EXPORT SA

 • 17.01.2014 14:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 17.01.2014 12:47

  EKO EXPORT SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K

 • 08.01.2014 14:36

  EKO EXPORT SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 07.01.2014 15:45

  EKO EXPORT SA uzupełnienie rb nr 3/2014 z 07.01.2013 r. dot. zawiadomienia osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 07.01.2014 13:13

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 03.01.2014 13:55

  EKO EXPORT SA - informacja o nabyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 03.01.2014 10:19

  EKO EXPORT SA umowa na wbijanie pali żelbetowych i prace związane z budową fundamentów dla zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 23.12.2013 15:38

  EKO EXPORT SA Podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej.

 • 23.12.2013 11:25

  EKO EXPORT SA rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego spółki

 • 23.12.2013 11:01

  EKO EXPORT SA - korekta wielkości przychodów na 2013 r.

 • 23.12.2013 10:28

  EKO EXPORT SA wstępne przychody za II półrocze 2013 r.

 • 19.12.2013 14:14

  EKO EXPORT SA podjęcie uchwały przez KDPW SA w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii K

 • 18.12.2013 10:16

  EKO EXPORT SA zamówienie na mikrosferę białą i szarą na 2014 r. od partnera ze Skandynawii

 • 13.12.2013 09:03

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy o współpracy z partnerem z USA na dostawy mikrosfery głównie dla przemysłu ropy i gazu.

 • 12.12.2013 08:47

  EKO EXPORT SA podpisanie porozumienia z Cofermin Rohstoffe GmbH & Co.KG. na sprzedaż mikrosfer produkowanych przez Eko Export S.A

 • 09.12.2013 08:49

  EKO EXPORT SA Wybór biegłego rewidenta

 • 06.12.2013 10:22

  EKO EXPORT SA Podpisanie umowy na zakup stacji transformatorowej wraz z tymczasowym podłączeniem energii elektrycznej

 • 06.12.2013 09:26

  EKO EXPORT SA umowa na wbijanie pali żelbetonowych i prace z tym związane pod fundamenty stacjonarnego zakładu pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

 • 06.12.2013 09:23

  EKO EXPORT SA Podpisanie umowy na zakup stacji transformatorowej

 • 06.12.2013 09:16

  EKO EXPORT SA Podpisanie umowy na badanie dynamiczne nośności pali żelbetonowych pod fundament

 • 04.12.2013 10:16

  EKO EXPORT SA potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery szarej 150 mikronów w ramach zawartego kontraktu

 • 03.12.2013 11:41

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

 • 02.12.2013 09:16

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 29.11.2013 09:17

  EKO EXPORT SA zamówienie przesiewacza do mikrosfery współpracującego z urządzeniem suszącym i modułem pakującym

 • 28.11.2013 13:18

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 22.11.2013 12:00

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na montaż ogrodzenia na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 21.11.2013 14:24

  EKO EXPORT SA zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie

 • 20.11.2013 15:19

  EKO EXPORT SA zmiana stanu posiadania akcji.

 • 20.11.2013 13:07

  Aegon PTE ma nadal powyżej 5 proc. Eko Exportu (popr.)

 • 20.11.2013 12:45

  EKO EXPORT SA zmiana stanu posiadania akcji - korekta

 • 20.11.2013 11:23

  Aegon OFE ma poniżej 5 proc. Eko Exportu

 • 20.11.2013 11:19

  EKO EXPORT SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 15.11.2013 13:16

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 08.11.2013 08:30

  EKO EXPORT SA zmiana w wieloletniej umowie o współpracy na rynku Ameryki Północnej

 • 07.11.2013 09:47

  EKO EXPORT SA potwierdzenie zamówienia od koncernu z branży metalurgicznej, zakład produkcyjny w Niemczech na mikrosferę białą 500 mikronów.

 • 05.11.2013 08:14

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

 • 04.11.2013 08:45

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy z Partnerem holenderskim z branży wydobywczej ropy naftowej

 • 29.10.2013 13:43

  EKO EXPORT SA Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 24.10.2013 10:38

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 23.10.2013 10:02

  EKO EXPORT SA udzielenie pełnomocnictw na rozszerzenie patentu o nazwie Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno-popiołowego potoku TEC

 • 22.10.2013 15:15

  EKO EXPORT SA zakończenie subskrypcji akcji serii K Eko Eksport S.A.

 • 14.10.2013 10:07

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii

 • 11.10.2013 13:10

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia

 • 11.10.2013 12:51

  EKO EXPORT SA zamówienie na mikrosferę szarą

 • 10.10.2013 09:28

  EKO EXPORT SA podjęcie uchwały przez zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

 • 09.10.2013 13:18

  EKO EXPORT SA zamknięcie kapitału docelowego

 • 09.10.2013 09:25

  EKO EXPORT SA rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w ramach kapitału docelowego

 • 01.10.2013 08:48

  EKO EXPORT SA wstępne przychody ze sprzedaży za III kw. 2013r.

 • 30.09.2013 08:37

  EKO EXPORT SA potwierdzenie kolejnego zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy

 • 23.09.2013 10:56

  EKO EXPORT SA końcowa zapłata za przekazanie praw autorskich urządzenia

 • 19.09.2013 18:37

  TFI PZU ma poniżej 5 proc. Eko Exportu

 • 19.09.2013 18:29

  EKO EXPORT SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 19.09.2013 18:15

  EKO EXPORT SA podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej

 • 18.09.2013 08:43

  EKO EXPORT SA potwierdzenie kolejnego zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy

 • 17.09.2013 08:41

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii.

 • 16.09.2013 08:54

  EKO EXPORT SA złożenie dokumentów do PIWIMS Kazachstanu

 • 13.09.2013 10:01

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. Eko Exportu

 • 10.09.2013 08:41

  EKO EXPORT SA korekta raportu bieżącego numer 59/2013.

 • 10.09.2013 08:24

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii.

 • 09.09.2013 10:24

  Eko Export chce za '13 przeznaczyć na dywidendę 50-65 proc. zysku, a za '16 70-90 proc. zysku

 • 09.09.2013 10:07

  EKO EXPORT SA polityka dywidendowa

 • 30.08.2013 08:42

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy z Rzecznikiem Patentowym

 • 23.08.2013 08:40

  EKO EXPORT SA kolejne zwiększenie zamówienia od partnera z branży wydobywczej ropy naftowej.

 • 14.08.2013 10:54

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 09.08.2013 09:57

  EKO EXPORT SA zwiększenie zamówienia od partnera z branży wydobywczej ropy naftowej.

 • 02.08.2013 08:42

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii

 • 31.07.2013 07:43

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 25.07.2013 08:27

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 22.07.2013 09:20

  EKO EXPORT SA - zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za 2013 r.

 • 16.07.2013 08:45

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 15.07.2013 08:07

  EKO EXPORT SA - akceptacja jakości produktu oraz oferty cenowej przez partnera

 • 02.07.2013 08:56

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii.

 • 01.07.2013 08:36

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na zakup praw autorskich do projektu urządzeń stacjonarnych do pozyskiwania mikrosfery

 • 28.06.2013 09:53

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody ze sprzedaży za I półrocze 2013r.

 • 26.06.2013 08:46

  EKO EXPORT SA Potwierdzenie zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy.

 • 25.06.2013 09:20

  EKO EXPORT SA zamówienie na mikrosferę szarą od Partnera z branży samochodowej w Europie.

 • 21.06.2013 13:53

  EKO EXPORT SA otrzymanie zamówienia od zachodnio-europejskiego koncernu z branży wypełniaczy

 • 19.06.2013 09:44

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 18.06.2013 10:35

  EKO EXPORT SA wybór biegłego rewidenta.

 • 13.06.2013 08:39

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii.

 • 12.06.2013 15:19

  EKO EXPORT SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 12.06.2013r.

 • 12.06.2013 15:13

  EKO EXPORT SA uchwały podjęte na ZWZ 12.06.2013r.

 • 05.06.2013 12:51

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 04.06.2013 14:12

  EKO EXPORT SA podpisanie 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery szarej frakcji 150 mikronów.

 • 14.05.2013 10:24

  EKO EXPORT SA zwołanie ZWZ na dzień 12.06.2013r.

 • 13.05.2013 08:43

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy z nową spółką w Europie (G)

 • 10.05.2013 09:52

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii

 • 07.05.2013 09:07

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 07.05.2013 09:02

  EKO EXPORT SA podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej.

 • 06.05.2013 09:26

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 24.04.2013 09:46

  EKO EXPORT SA zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2012 r.