Eko Export SA

skrót: EEX

Ostatnie notowanie z: 17.01.2020 17:00

Aktualny kurs5,66   -4,71 %-0,28 zł
Otwarcie5,92-0,34%
Minimum5,56-6,40%
Maksimum5,92-0,34%
Wolumen (szt.) 45383
Kurs odniesienia5,94
Widełki dolne5,33
Widełki górne6,51
Obroty (tyś. zł)258
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
41 6575,61
33 2005,60
11005,58
31 0005,57
42 6975,56
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
5,65535 1
5,66330 1
5,696 600 1
5,701 000 2
5,74315 1
Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery (ziarna szlaki powstające w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach, najczęściej w elektrowniach). Importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy i po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku Białej kieruje blisko 100% produkcji do odbiorców w Europie zachodniej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Bokun AgnieszkaNWZ1 560 07711,86%2 547 57716,49%
Bokun ZbigniewNWZ1 409 54510,72%2 212 04514,32%
DAZI Investment SANWZ720 0225,48%1 224 5227,93%

Kategoria • 16.01.2020 10:28

  EKO EXPORT SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 27.12.2019 09:02

  EKO EXPORT SA (52/2019) Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2019 rok.

 • 06.12.2019 13:45

  EKO EXPORT SA (51/2019) Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery dla Partnera z branży odlewniczej na 2020 rok.

 • 02.12.2019 15:26

  EKO EXPORT SA (50/2019) Zwiększenie zaangażowania Emitenta w kapitale zakładowym w spółki zależnej Eko Sphere KZ.

 • 25.11.2019 09:06

  EKO EXPORT SA (49/2019) Podpisanie kolejnego aneksu do kontraktu z Koncernem Halliburton na 2020 rok.

 • 22.11.2019 11:02

  EKO EXPORT SA (48/2019) Korekta raportu rocznego Eko Export oraz Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok.

 • 22.11.2019 10:50

  EKO EXPORT SA (46/2019) Korekta raportu bieżącego nr 46/2019.

 • 21.11.2019 09:06

  EKO EXPORT SA (47/2019) Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży ropy i gazu na 2020 rok.

 • 20.11.2019 09:08

  EKO EXPORT SA (46/2019) Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy) począwszy od 2020 roku.

 • 18.11.2019 08:24

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 14.11.2019 09:06

  EKO EXPORT SA (45/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 rok.

 • 04.11.2019 09:08

  EKO EXPORT SA (44/2019) Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery na rynek Europy Zachodniej i USA na 2020 rok.

 • 23.10.2019 10:09

  EKO EXPORT SA (43/2019) Potwierdzenie zamówienia na wysoko przetworzoną mikrosferę od wieloletniego Partnera handlowego z Niemiec - branża budowlana.

 • 22.10.2019 09:11

  EKO EXPORT SA (42/2019) Pozyskanie nowego, znaczącego Partnera handlowego na dostawy mikrosfer w 2020 roku na rynek Europy Południowej.

 • 09.10.2019 19:47

  EKO EXPORT SA (41/2019) Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. - uzupełnienie raportu.

 • 04.10.2019 14:30

  EKO EXPORT SA (40/2019) Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A.

 • 30.09.2019 21:33

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.09.2019 11:21

  EKO EXPORT SA (39/2019) Wstępne przychody za III kwartał 2019 roku.

 • 23.09.2019 09:21

  EKO EXPORT SA (38/2019) Zamówienie z Koncernu z branży odlewniczej (kapitał szwajcarski) na rok 2020.

 • 19.09.2019 09:10

  EKO EXPORT SA (37/2019) Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2020.

 • 28.08.2019 15:12

  EKO EXPORT SA (36/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A.

 • 31.05.2019 14:57

  EKO EXPORT SA (22/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 30.05.2019 17:36

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.03.2019 19:02

  Eko Export sprzedał udziały w spółce w Kazachstanie

 • 22.03.2019 18:56

  EKO EXPORT SA (13/2019) Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta

 • 15.03.2019 15:04

  EKO EXPORT SA (12/2019) Proponowana zmiana statutu Emitenta.

 • 15.03.2019 14:44

  EKO EXPORT SA (11/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 10 kwietnia 2019 r.

 • 28.02.2019 08:21

  EKO EXPORT SA (10/2019) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki EKO EXPORT SA.

 • 27.02.2019 13:38

  EKO EXPORT SA (9/2019) Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki Eko Export S.A.

 • 27.02.2019 13:19

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki EKO EXPORT S.A.

 • 26.02.2019 08:27

  EKO EXPORT SA (8/2019) Strategiczne partnerstwo w Kazachstanie.

 • 19.02.2019 13:50

  EKO EXPORT SA (7/2019) Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 07.02.2019 13:54

  EKO EXPORT SA (6/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 07.02.2019 09:38

  EKO EXPORT SA (5/2019) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

 • 11.01.2019 14:17

  EKO EXPORT SA (4/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 11.01.2019 14:11

  EKO EXPORT SA (3/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 11.01.2019r.

 • 11.01.2019 13:54

  EKO EXPORT SA (2/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.01.2019r.

 • 09.01.2019 20:35

  EKO EXPORT SA (1/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 27.12.2018 14:08

  EKO EXPORT SA (36/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 27.12.2018 08:42

  EKO EXPORT SA (35/2018) Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2018 rok.

 • 14.12.2018 13:58

  EKO EXPORT SA (34/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 11 stycznia 2019 roku.

 • 07.12.2018 15:07

  EKO EXPORT SA (33/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 07.12.2018r.

 • 07.12.2018 14:49

  EKO EXPORT SA (32/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.12.2018r.

 • 03.12.2018 08:42

  EKO EXPORT SA (31/2018) Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do czternastu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2019.

 • 30.11.2018 14:43

  EKO EXPORT SA (30/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 29.11.2018 18:20

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.11.2018 08:43

  EKO EXPORT SA (29/2018) Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej ( Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2019.

 • 19.11.2018 09:21

  Eko Export ma zamówienie na 2019 rok od koncernu z Niemiec

 • 19.11.2018 08:58

  EKO EXPORT SA (28/2018) Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2019.

 • 14.11.2018 08:47

  EKO EXPORT SA (27/2018) Zamówienie na rok 2019 od wieloletniego Partnera z Niemiec ( branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

 • 13.11.2018 08:28

  EKO EXPORT SA (26/2018) Otrzymanie zamówienia na rok 2019 od firmy 3AComposites GmbH, Niemcy.

 • 09.11.2018 18:32

  EKO EXPORT SA (25/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 7 grudnia 2018 r.

 • 08.11.2018 10:15

  EKO EXPORT SA (24/2018) Podpisanie umowy wstępnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy na lagunie Elektrowni GRES-1 i GRES-2 w Ekibastuzie należącej do Holdingu Energetycznego SAMRUK-ENERGO S.A.

 • 31.10.2018 09:14

  EKO EXPORT SA (23/2018) Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zaliczkowa wpłata na poczet akcji nowej emisji wysokości ca 2,9 mln złotych.

 • 31.10.2018 08:59

  EKO EXPORT SA (22/2018) Przedterminowa spłata zobowiązań.

 • 30.10.2018 08:59

  EKO EXPORT SA (21/2018) Przedterminowa spłata kredytu.

 • 29.10.2018 08:14

  EKO EXPORT SA (20/2018) wykup Obligacji serii A.

 • 01.10.2018 17:06

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 01.10.2018 09:26

  EKO EXPORT SA (19/2018) Wstępne przychody za III kwartał 2018 roku.

 • 05.09.2018 14:15

  EKO EXPORT SA (18/2018) Wybór biegłego rewidenta.

 • 06.08.2018 08:27

  EKO EXPORT SA (17/2018) Podpisanie znaczącej umowy na pozyskiwanie mikrosfer.

 • 09.07.2018 18:29

  EKO EXPORT SA (16/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 09.07.2018 18:27

  EKO EXPORT SA (15/2018) Doubezpieczenie Obligacji serii A.

 • 02.07.2018 08:43

  EKO EXPORT SA (14/2018) Wstępne przychody za I półrocze 2018r.

 • 21.06.2018 10:49

  EKO EXPORT SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 20.06.2018r.

 • 21.06.2018 10:16

  EKO EXPORT SA (12/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2018r.

 • 30.05.2018 08:48

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 28.05.2018 11:53

  EKO EXPORT SA (11/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

 • 25.05.2018 13:36

  EKO EXPORT SA (10/2018) Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.

 • 23.05.2018 14:30

  EKO EXPORT SA (9/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 20 czerwca 2018 r.

 • 21.05.2018 08:34

  EKO EXPORT SA (8/2018) Otrzymanie pierwszego zamówienia na dostawy mikrosfery od największej firmy z branży usług eksploatacji pól naftowych na świecie.

 • 02.05.2018 09:01

  EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 23:09

  EKO EXPORT SA (7/2018) Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za rok 2017.

 • 29.04.2018 22:54

  EKO EXPORT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 11:37

  EKO EXPORT SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 r.

 • 03.04.2018 09:59

  EKO EXPORT SA (5/2018) Wstępne przychody za I kwartał 2018 roku.

 • 14.03.2018 12:37

  EKO EXPORT SA (4/2018) Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

 • 12.02.2018 11:50

  EKO EXPORT SA (3/2018) Wybór biegłego rewidenta.

 • 01.02.2018 09:04

  EKO EXPORT SA (2/2018) Przychody ze sprzedaży za styczeń 2018.

 • 18.01.2018 10:11

  EKO EXPORT SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 29.12.2017 19:26

  EKO EXPORT SA (84/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 27.12.2017 21:59

  Eko Export sprzedał udziały w dwóch spółkach w Kazachstanie

 • 27.12.2017 21:09

  EKO EXPORT SA (83/2017) Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta

 • 27.12.2017 08:41

  EKO EXPORT SA (82/2017) Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2017 rok.

 • 18.12.2017 12:02

  EKO EXPORT SA (81/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 18.12.2017r.

 • 18.12.2017 11:38

  EKO EXPORT SA (80/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2017r.

 • 18.12.2017 10:29

  EKO EXPORT SA (79/2017) Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton na kolejne 2 lata.

 • 07.12.2017 14:36

  EKO EXPORT SA (78/2017) Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.

 • 07.12.2017 08:49

  EKO EXPORT SA (77/2017) Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży wydobywczej ropy i gazu na 2018 r.

 • 06.12.2017 11:18

  EKO EXPORT SA (76/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 05.12.2017 09:11

  EKO EXPORT SA (75/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki EKO EXPORT SA

 • 04.12.2017 09:52

  EKO EXPORT SA (74/2017) Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Eko Export S.A.

 • 01.12.2017 18:46

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii M spółki EKO EXPORT SA

 • 29.11.2017 19:54

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 29.11.2017 09:14

  Portfel zamówień Eko Export na 2018 r. wynosi 40,8 mln zł

 • 29.11.2017 08:39

  EKO EXPORT SA (73/2017) Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do pięciu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2018.

 • 24.11.2017 09:15

  EKO EXPORT SA (72/2017) Zwiększenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec ( branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

 • 22.11.2017 15:05

  EKO EXPORT SA (71/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 18 grudnia 2017 r.

 • 16.11.2017 09:42

  EKO EXPORT SA (70/2017) Podjęcie uchwały przez KDPW S.A w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii M.

 • 15.11.2017 11:03

  EKO EXPORT SA (69/2017) Potwierdzenie dostaw na rok 2018 do klienta z branży odlewniczej pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec.

 • 10.11.2017 16:06

  EKO EXPORT SA (68/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 09.11.2017 15:32

  EKO EXPORT SA (67/2017) Poziom zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2017 r.

 • 09.11.2017 15:26

  EKO EXPORT SA (66/2017) Emisja Obligacji serii A.

 • 06.11.2017 16:26

  EKO EXPORT SA (65/2017) Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 06.11.2017 16:20

  EKO EXPORT SA (64/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 30.10.2017 09:12

  EKO EXPORT SA (63/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii Ł Spółki EKO EXPORT SA.

 • 30.10.2017 08:43

  EKO EXPORT SA (62/2017) Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2018.

 • 27.10.2017 17:19

  EKO EXPORT SA (61/2017) Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki Eko Export S.A.

 • 27.10.2017 17:12

  EKO EXPORT SA (60/2017) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta

 • 27.10.2017 13:45

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki EKO EXPORT S.A.

 • 24.10.2017 08:48

  EKO EXPORT SA (59/2017) Podpisanie listu intencyjnego z partnerem japońskim.

 • 23.10.2017 09:01

  EKO EXPORT SA (58/2017) Otrzymanie zamówienia na rok 2018 od firmy 3AComposites GmbH, Niemcy.

 • 20.10.2017 14:15

  EKO EXPORT SA (57/2017) Zawarcie umowy o przeprowadzenie oferty obligacji.

 • 20.10.2017 09:19

  EKO EXPORT SA (56/2017) Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

 • 18.10.2017 09:04

  EKO EXPORT SA (55/2017) Potwierdzenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec ( branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer białych i szarych różnych frakcji.

 • 16.10.2017 09:13

  EKO EXPORT SA (54/2017) Dostawy mikrosfery na rynek Europy Płn. ( Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania ) na rok 2018

 • 13.10.2017 10:22

  EKO EXPORT SA (53/2017) Ogłoszenie zamiaru emisji obligacji

 • 13.10.2017 08:58

  EKO EXPORT SA (52/2017) Przedłużenie kontraktu z Grupą firm z branży motoryzacyjnej na kolejny rok tj. 2018

 • 11.10.2017 14:25

  EKO EXPORT SA (51/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eko Export SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 50/2017.

 • 09.10.2017 14:53

  EKO EXPORT SA (50/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 09.10.2017 11:48

  EKO EXPORT SA (49/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 09.10.2017r.

 • 09.10.2017 11:26

  EKO EXPORT SA (48/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.10.2017r.

 • 06.10.2017 12:51

  EKO EXPORT SA (47/2017) Podjęcie uchwały przez KDPW S.A w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

 • 05.10.2017 09:45

  EKO EXPORT SA (46/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu.

 • 02.10.2017 21:36

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 02.10.2017 09:02

  EKO EXPORT SA (45/2017) Wstępne przychody za III kwartał 2017 r.

 • 28.09.2017 16:00

  EKO EXPORT SA (44/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 27.09.2017 17:44

  EKO EXPORT SA (43/2017) Zmiana terminu publikacji raportu.

 • 26.09.2017 15:10

  EKO EXPORT SA (42/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 203.692 sztuk akcji serii M w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

 • 22.09.2017 15:53

  EKO EXPORT SA (41/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 22.09.2017 15:34

  EKO EXPORT SA (40/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 21.09.2017 10:19

  EKO EXPORT SA (34/2017) Korekta raportu bieżącego numer 34/2017.

 • 21.09.2017 10:10

  EKO EXPORT SA (20/2017) Korekta raportu bieżącego numer 20/2017.

 • 21.09.2017 09:51

  EKO EXPORT SA (14/2017) Korekta raportu bieżącego numer 14/2017.

 • 20.09.2017 09:03

  EKO EXPORT SA (39/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 19.09.2017 09:36

  EKO EXPORT SA (38/2017) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

 • 15.09.2017 13:54

  EKO EXPORT SA (37/2017) Proponowana zmiana statutu Emitenta.

 • 12.09.2017 15:44

  EKO EXPORT SA (36/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 9 października 2017 r.

 • 06.09.2017 08:53

  EKO EXPORT SA (35/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 25.08.2017 14:46

  EKO EXPORT SA (34/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 25.08.2017r.

 • 25.08.2017 14:25

  EKO EXPORT SA (33/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.08.2017r.

 • 24.08.2017 08:34

  EKO EXPORT SA (32/2017) Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

 • 28.07.2017 15:41

  EKO EXPORT SA (31/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 25 sierpnia 2017 r.

 • 21.07.2017 08:58

  EKO EXPORT SA (30/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu

 • 13.07.2017 13:55

  EKO EXPORT SA (29/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 645.870 akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

 • 06.07.2017 08:54

  EKO EXPORT SA (28/2017) Otrzymanie zamówienia od Koncernu z branży wypełniaczy z Europy Zachodniej na dostawy mikrosfery.

 • 03.07.2017 14:04

  EKO EXPORT SA (27/2017) Wstępne przychody za I półrocze 2017r.

 • 30.06.2017 14:12

  EKO EXPORT SA (26/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

 • 29.06.2017 17:41

  EKO EXPORT SA (25/2017) Umowy pożyczek.

 • 29.06.2017 17:39

  EKO EXPORT SA (24/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 29.06.2017 17:37

  EKO EXPORT SA (23/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 14.06.2017 14:30

  EKO EXPORT SA (22/2017) Zawiadomienie od akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 14.06.2017 12:52

  EKO EXPORT SA (21/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 07.06.2017 13:59

  EKO EXPORT SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 06.06.2017r.

 • 07.06.2017 11:20

  EKO EXPORT SA (19/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2017r.

 • 26.05.2017 18:14

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 22.05.2017 08:46

  EKO EXPORT SA (18/2017) Podjęcie decyzji o budowie nowej inwestycji.

 • 19.05.2017 15:40

  EKO EXPORT SA (17/2017) Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.

 • 11.05.2017 11:19

  EKO EXPORT SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 6 czerwca 2017r.

 • 28.04.2017 07:58

  EKO EXPORT SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 24.04.2017 20:00

  EKO EXPORT SA (15/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

 • 21.04.2017 21:16

  EKO EXPORT SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 21.04.2017r.

 • 21.04.2017 20:50

  EKO EXPORT SA (13/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.04.2017r.

 • 13.04.2017 15:23

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 13.04.2017 14:48

  EKO EXPORT SA (12/2017) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.

 • 03.04.2017 10:24

  EKO EXPORT SA (11/2017) Wstępne przychody za I kwartał 2017r.

 • 30.03.2017 14:12

  EKO EXPORT SA (10/2017) Rozstrzygnięcie przetargu na dostawy mikrosfery dla Grupy firm z branży motoryzacyjnej.

 • 27.03.2017 13:31

  EKO EXPORT SA (9/2017) Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 i nr 7/2017.

 • 27.03.2017 08:59

  EKO EXPORT SA (8/2017) Otrzymanie drugiego zamówienia od Partnera z USA.

 • 24.03.2017 18:18

  EKO EXPORT SA (7/2017) Proponowana zmiana statutu Emitenta.

 • 24.03.2017 17:48

  EKO EXPORT SA (6/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 21 kwietnia 2017 r.

 • 08.03.2017 08:58

  EKO EXPORT SA (5/2017) Otrzymanie pierwszego zamówienia w roku 2017od Partnera z USA.

 • 20.02.2017 08:51

  EKO EXPORT SA (4/2017) Otrzymanie zamówienia od nowego odbiorcy z Niemiec, branża tynków i mas szpachlowych.

 • 17.02.2017 08:34

  EKO EXPORT SA (3/2017) Otrzymanie deklaracji od jednego z klientów pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec o którym była mowa w Raporcie bieżącym nr 33/2016, że wydłuża czas zakupu mikrosfery o 2 kolejne lata tj. 2018 i 2019.

 • 26.01.2017 11:28

  EKO EXPORT SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 02.01.2017 09:18

  EKO EXPORT SA (1/2017) Wstępne przychody za cztery kwartały 2016 roku.

 • 16.12.2016 17:51

  EKO EXPORT SA (36/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 12.12.2016 09:01

  EKO EXPORT SA (35/2016) Dostawy mikrosfery na rynek Skandynawii w 2017 roku.

 • 05.12.2016 12:40

  EKO EXPORT SA (34/2016) Wybór biegłego rewidenta.

 • 25.11.2016 09:37

  EKO EXPORT SA (33/2016) Dostawy mikrosfery na 2017 rok.

 • 14.11.2016 18:33

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 14.11.2016 09:06

  EKO EXPORT SA (32/2016) Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

 • 12.10.2016 09:03

  EKO EXPORT SA (31/2016) Podpisanie kolejnego 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery frakcji 150 mikronów

 • 03.10.2016 09:04

  EKO EXPORT SA (30/2016) Wstępne przychody za III kwartały 2016 r.

 • 29.09.2016 09:03

  EKO EXPORT SA (29/2016) Kolejne, znaczące zwiększenie dostaw mikrosfery białej do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

 • 22.09.2016 09:07

  EKO EXPORT SA (28/2016) Znaczące zwiększenie dostaw do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

 • 19.09.2016 09:05

  EKO EXPORT SA (27/2016) Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) na lata 2017-2020.

 • 02.09.2016 20:10

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 02.09.2016 20:02

  EKO EXPORT SA (26/2016) Korekta raportu okresowego za I półrocze 2016 roku.

 • 01.09.2016 12:25

  EKO EXPORT SA (25/2016) Próba generalna linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

 • 31.08.2016 22:44

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 11.07.2016 14:16

  EKO EXPORT SA (24/2016) Wybór biegłego rewidenta.

 • 07.07.2016 15:11

  EKO EXPORT SA (23/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii L Spółki EKO EXPORT S.A.

 • 07.07.2016 09:05

  EKO EXPORT SA (22/2016) Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.

 • 06.07.2016 19:24

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji EKO EXPORT SA

 • 05.07.2016 09:42

  EKO EXPORT SA (21/2016) Podpisanie Memorandum (Listu intencyjnego) dotyczącego budowy zakładu stacjonarnego do automatycznego pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni wg patentu i dokumentacji technicznej Eko Export w Karagandzie (Kazac

 • 01.07.2016 11:12

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody za I półrocze 2016r.

 • 29.06.2016 13:24

  EKO EXPORT SA Podjęcie uchwały przez KDPW S.A w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L.

 • 29.06.2016 09:37

  EKO EXPORT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 28.06.2016r.

 • 28.06.2016 15:30

  EKO EXPORT SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2016r.

 • 16.06.2016 09:31

  EKO EXPORT SA Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno - popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A. na terytorium Federacji Rosyjskiej.

 • 08.06.2016 09:02

  EKO EXPORT SA Otrzymanie informacji o kontynuacji dostaw mikrosfery białej dla Koncernu z branży metalurgicznej w drugim półroczu 2016r.

 • 30.05.2016 15:40

  EKO EXPORT SA Zwołanie Zwyczejnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28.06.2016r.

 • 30.05.2016 15:22

  EKO EXPORT SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.

 • 13.05.2016 08:15

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 29.04.2016 18:05

  EKO EXPORT SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 28.04.2016 09:12

  EKO EXPORT SA Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na obszarze Ameryki Płn. i Ameryki Płd.

 • 08.04.2016 20:41

  EKO EXPORT SA Informacja na temat wyniku aukcji internetowej dotyczącej dostaw mikrosfery na obszar Bliskiego Wschodu

 • 01.04.2016 20:00

  EKO EXPORT SA Umowa objęcia akcji serii L.

 • 01.04.2016 19:54

  EKO EXPORT SA Zmiana Statutu Spółki w związku z podjęciem przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa

 • 01.04.2016 19:47

  EKO EXPORT SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 31.03.2016 09:05

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody za I kwartał 2016r.

 • 15.03.2016 09:25

  EKO EXPORT SA Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

 • 29.02.2016 20:21

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 29.02.2016 20:17

  EKO EXPORT SA Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku.

 • 26.02.2016 08:52

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 23.02.2016 20:32

  EKO EXPORT SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016.

 • 23.02.2016 20:31

  EKO EXPORT SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2015 - Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

 • 15.02.2016 09:08

  EKO EXPORT SA Zaproszenie od globalnego amerykańskiego koncernu z branży ropy i gazu (jeden z trzech największych na świecie) do złożenia ofert handlowej na sprzedaż mikrosfery Eko Exportu na obszarze Bliskiego Wschodu (MENA) i Płn. Afryki.

 • 29.01.2016 09:29

  EKO EXPORT SA Otrzymanie oficjalnego potwierdzenia Elektrowni z Grupy ENEA o wygraniu przetargu na pozyskiwanie mikrosfery w latach 2016-2020 (włącznie).

 • 05.01.2016 10:01

  EKO EXPORT SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 30.12.2015 11:23

  EKO EXPORT SA Otrzymanie informacji o fakcie, że oferta Emitenta w przetargu na zakup mikrosfery z Elektrowni należnej do Grupy ENEA była ofertą najkorzystniejszą.

 • 17.12.2015 13:18

  EKO EXPORT SA Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton.

 • 15.12.2015 18:21

  EKO EXPORT SA Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta

 • 14.12.2015 14:39

  EKO EXPORT SA Wybór biegłego rewidenta

 • 14.12.2015 08:59

  EKO EXPORT SA Wstępne rozmowy w sprawie rozpoczęcia współpracy, jak też ewentualnego zaangażowania w kapitał zakładowy Emitenta Koncernu naftowego.

 • 03.12.2015 10:49

  EKO EXPORT SA Zamówienie na mikrosferę szarą i białą od naszego Partnera oferującego nasze produkty w branży materiałów ogniotrwałych.

 • 29.11.2015 18:05

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

 • 29.11.2015 17:58

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

 • 20.11.2015 20:55

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 20.11.2015 20:30

  EKO EXPORT SA Korekta raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

 • 13.11.2015 17:57

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 02.11.2015 18:15

  EKO EXPORT SA Przejęcie przez ING Bank Śląski kredytu inwestycyjnego na zakup parceli gruntowej od Deutsche Bank Polska S.A.

 • 28.10.2015 09:11

  EKO EXPORT SA Otrzymanie zamówienia na dostawy mikrosfery frakcji 150 mikronów w ramach 3 letniego kontraktu dla producenta aluminiowych paneli elewacyjnych dla budownictwa wysokiego.

 • 27.10.2015 09:07

  EKO EXPORT SA Zamówienie na mikrosferę szarą i białą od naszego wieloletniego Partnera ze Skandynawii

 • 12.10.2015 09:00

  EKO EXPORT SA Zamówienie od Partnera z Holandii z branży wydobywczej ropy naftowej na dostawy mikrosfery szarej frakcji 450 mikronów na rok 2016.

 • 02.10.2015 08:13

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody za III kwartał 2015r.

 • 29.09.2015 12:43

  EKO EXPORT SA Korekta raportu bieżącego numer 17/2015.

 • 23.09.2015 15:17

  EKO EXPORT SA Zmiana głównego banku Emitenta.

 • 01.09.2015 11:40

  EKO EXPORT SA Rozpoczęcie dostaw mikrosfery szarej F-450 do Koncernu Halliburton dla przemysłu ropy naftowej.

 • 28.08.2015 14:48

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 28.08.2015 14:45

  EKO EXPORT SA Korekta raportu okresowego za I półrocze 2015 roku.

 • 28.08.2015 08:11

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 03.08.2015 08:19

  EKO EXPORT SA Ustalenia komisji powołanej z inicjatywy Akimatu miasta Astany do dokonania podłączenia nowatorskiej instalacji pozyskiwania mikrosfery "Eko Sphere KZ" do systemu zrzutu popiołu Elektrociepłowni TEC-2 w Astanie.

 • 02.07.2015 15:34

  EKO EXPORT SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 02.07.2015 15:25

  EKO EXPORT SA Korekta raportu okresowego za I półrocze 2014 roku.

 • 01.07.2015 09:14

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody za II kwartał 2015r.

 • 12.06.2015 13:45

  EKO EXPORT SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2015r.

 • 12.06.2015 13:35

  EKO EXPORT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 12.06.2015r.

 • 01.06.2015 08:30

  EKO EXPORT SA Zakończenie uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa przyłączeń instalacji do pozyskiwania mikrosfery Eko Sphere KZ do elektrowni TEC-2 w Astanie

 • 18.05.2015 14:51

  EKO EXPORT SA Korekta raportu bieżącego numer 6/2015.

 • 15.05.2015 18:23

  Eko Export zmienia politykę dywidendową; nie będzie wypłaty za '14

 • 15.05.2015 18:20

  EKO EXPORT SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 13.05.2014r.

 • 15.05.2015 18:13

  EKO EXPORT SA Zmiana polityki dywidendowej Emitenta

 • 13.05.2015 08:13

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 04.03.2015 15:13

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 27.02.2015 19:10

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 21.01.2015 09:00

  EKO EXPORT SA Rozpoczęcie pozyskiwania mikrosfery białej na pierwszej stacjonarnej instalacji technologicznej na świecie przy elektrowni w Astanie.

 • 08.01.2015 11:35

  EKO EXPORT SA terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 30.12.2014 23:31

  EKO EXPORT SA korekta prognozy wyników finansowych na rok 2014

 • 30.12.2014 20:25

  Eko Export obniżył prognozy na 2014 rok

 • 10.12.2014 09:39

  EKO EXPORT SA rejestracja spółki - córki Eko Export SA w Kazachstanie - Eko Innovations KZ z siedzibą w Karagandzie

 • 09.12.2014 09:04

  EKO EXPORT SA korekta raportu bieżącego numer 70/2014.

 • 09.12.2014 08:22

  EKO EXPORT SA podpisanie aneksu do kontraktu z firmą Halliburton

 • 08.12.2014 09:14

  EKO EXPORT SA wybór biegłego rewidenta

 • 08.12.2014 08:39

  EKO EXPORT SA Uruchomienie nowej linii technologicznej

 • 08.12.2014 07:40

  EKO EXPORT SA Korekta prognozy wyników na 2014 rok.

 • 05.12.2014 22:51

  Eko Export obniża prognozy na 2014 rok

 • 14.11.2014 18:43

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 14.11.2014 08:27

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 04.11.2014 08:39

  EKO EXPORT SA podjecie decyzji w sprawie rozpoczęcia rozruchu linii technologicznej do pozyskania mikrosfery w zakładzie w Astanie.

 • 23.10.2014 14:51

  EKO EXPORT SA - rejestracja przez sąd zmian w statucie

 • 17.10.2014 13:37

  EKO EXPORT SA dzień wypłaty dywidendy.

 • 24.09.2014 08:21

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy dot. doradztwa w procesie wdrażania MSSF

 • 24.09.2014 07:36

  EKO EXPORT SA zawarcie umowy kredytu

 • 18.09.2014 19:43

  EKO EXPORT SA - informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 16.09.2014 08:58

  EKO EXPORT SA nawiązanie współpracy z renomowaną firmą doradczą (jedną z "Wielkiej Czwórki") w celu pozyskiwania silnego Partnera biznesowego z USA

 • 16.09.2014 07:46

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 05.09.2014 18:19

  EKO EXPORT SA zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 05.09.2014 18:18

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 29.08.2014 09:27

  EKO EXPORT SA Uruchomienie linii suszenia mikrosfery w fabryce w Astanie

 • 20.08.2014 12:55

  EKO EXPORT SA uchwały podjęte na NWZ w dniu 20.08.2014r.

 • 20.08.2014 12:54

  EKO EXPORT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 20.08.2014r.

 • 18.08.2014 09:06

  EKO EXPORT SA odpisanie memorandum

 • 24.07.2014 16:11

  EKO EXPORT SA proponowana zmiana statutu emitenta

 • 24.07.2014 16:08

  EKO EXPORT SA Zwołanie NWZ na dzień 20 sierpnia 2014 r.

 • 01.07.2014 10:15

  EKO EXPORT SA wybór biegłego rewidenta

 • 01.07.2014 09:06

  EKO EXPORT SA stan zaawansowania prac na budowie stacjonarnego zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

 • 20.06.2014 09:05

  EKO EXPORT SA Zwiększone zamówienie od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy

 • 18.06.2014 12:25

  EKO EXPORT SA Otrzymanie zamówienia od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy

 • 13.06.2014 12:08

  EKO EXPORT SA podpisanie listu zaangażowania z amerykańskim funduszem inwestycyjnym

 • 29.05.2014 09:16

  EKO EXPORT SA otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno - popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A. na Ukrainie.

 • 28.05.2014 09:06

  EKO EXPORT SA otrzymanie zamówienia od Koncernu z branży metalurgicznej, zakład produkcyjny w Cleveland (Ohio) USA

 • 23.05.2014 08:22

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 22.05.2014 09:22

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie - realizacja płatności za przesiewacz do mikrosfery współpracujący z urządzeniem suszącym i modułem pakującym.

 • 20.05.2014 08:28

  EKO EXPORT SA zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta.

 • 14.05.2014 08:24

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 13.05.2014 14:15

  Eko Export wypłaci 0,68 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 13.05.2014 14:09

  EKO EXPORT SA uchwałaWZA z dnia 13.05.2014 w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 13.05.2014 13:41

  EKO EXPORT SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 13.05.2014r.

 • 13.05.2014 13:22

  EKO EXPORT SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 13.05.2014r.

 • 06.05.2014 09:18

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie (Kazachstan) - realizowanie kolejnych płatności na wykonanie i montaż 3 rezerwuarów o pojemności 470 m3 oraz na przygotowanie fundamentów i pali pod urządzenie suszące wewnątrz hali.

 • 05.05.2014 09:00

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie ( Kazachstan) - podpisanie umowy na dostawę dwóch kompresorów śrubowych i sześciu pomp do przetłaczania mieszaniny wodno - popiołowej

 • 28.04.2014 09:01

  EKO EXPORT SA zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej

 • 24.04.2014 08:45

  EKO EXPORT SA otrzymanie patentu na wzór użytkowy pt. "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno - popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A.

 • 22.04.2014 13:19

  EKO EXPORT SA - końcowa płatność za wyprodukowanie hali

 • 17.04.2014 11:53

  EKO EXPORT SA uchwała Rady Nadzorczej w sprawie poparcia propozycji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.04.2014 11:48

  EKO EXPORT SA proponowana zmiana statutu Emitenta

 • 17.04.2014 11:25

  EKO EXPORT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export SA na dzień 13.05.2014r.

 • 16.04.2014 18:24

  Eko Export chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 16.04.2014 18:20

  Eko Export chce wypłacić 0,8 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 16.04.2014 18:09

  EKO EXPORT SA decyzja zarządu co do rekomendowania wypłaty dywidendy

 • 10.04.2014 15:50

  Trigon DM wytypował 12 spółek wartych zainteresowania w kwietniu

 • 08.04.2014 08:38

  EKO EXPORT SA zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie.

 • 04.04.2014 11:25

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie - dot. układu zasypowego do suszarki bębnowej wraz z towarzyszącymi jej urządzeniami zasypowymi.

 • 01.04.2014 08:54

  EKO EXPORT SA wstępne przychody za I kwartał 2014r.

 • 27.03.2014 11:29

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie (Kazachstan) - podpisanie umowy na wyprodukowanie i montaż hali o pow. ca 2000 m2.

 • 17.03.2014 10:08

  Eko Export prognozuje 30,1 mln zł zysku netto i 65 mln zł przychodów w '14

 • 17.03.2014 09:59

  EKO EXPORT SA Prognoza wyników finansowych na 2014 r.

 • 12.03.2014 09:29

  Eko Export na początku '16 planuje uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego

 • 12.03.2014 08:08

  EKO EXPORT SA zawarcie umowy warunkowej zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej

 • 07.03.2014 08:34

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie ( Kazachstan) - podpisanie umowy na wykonanie i montaż

 • 03.03.2014 08:41

  EKO EXPORT SA zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie

 • 28.02.2014 08:30

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 21.02.2014 12:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki EKO EXPORT SA

 • 21.02.2014 11:46

  EKO EXPORT SA podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A

 • 21.02.2014 09:28

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 17.02.2014 14:15

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 14.02.2014 10:43

  EKO EXPORT SA podjęcie uchwały przez KDPW SA w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii A

 • 13.02.2014 09:06

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy ramowej na dostawę mikrosfer z firmą Halliburton Global Limited na mikrosferę biała 300 mikronów i szarą 450 mikronów.

 • 29.01.2014 08:31

  EKO EXPORT SA kolejne zamówienie na mikrosferę białą od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy

 • 28.01.2014 08:32

  EKO EXPORT SA zakończenie prac fundamentowych na budowie stacjonarnego zakładu pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 27.01.2014 08:38

  EKO EXPORT SA potwierdzenie zamówienia na I półrocze 2014 od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy

 • 23.01.2014 09:20

  EKO EXPORT SA informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez emitenta.

 • 17.01.2014 14:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki EKO EXPORT SA

 • 17.01.2014 14:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 17.01.2014 12:47

  EKO EXPORT SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K

 • 08.01.2014 14:36

  EKO EXPORT SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 07.01.2014 15:45

  EKO EXPORT SA uzupełnienie rb nr 3/2014 z 07.01.2013 r. dot. zawiadomienia osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 07.01.2014 13:13

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 03.01.2014 13:55

  EKO EXPORT SA - informacja o nabyciu akcji wyemitowanych przez emitenta

 • 03.01.2014 10:19

  EKO EXPORT SA umowa na wbijanie pali żelbetowych i prace związane z budową fundamentów dla zakładu do pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 23.12.2013 15:38

  EKO EXPORT SA Podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej.

 • 23.12.2013 11:25

  EKO EXPORT SA rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego spółki

 • 23.12.2013 11:01

  EKO EXPORT SA - korekta wielkości przychodów na 2013 r.

 • 23.12.2013 10:28

  EKO EXPORT SA wstępne przychody za II półrocze 2013 r.

 • 19.12.2013 14:14

  EKO EXPORT SA podjęcie uchwały przez KDPW SA w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii K

 • 18.12.2013 10:16

  EKO EXPORT SA zamówienie na mikrosferę białą i szarą na 2014 r. od partnera ze Skandynawii

 • 13.12.2013 09:03

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy o współpracy z partnerem z USA na dostawy mikrosfery głównie dla przemysłu ropy i gazu.

 • 12.12.2013 08:47

  EKO EXPORT SA podpisanie porozumienia z Cofermin Rohstoffe GmbH & Co.KG. na sprzedaż mikrosfer produkowanych przez Eko Export S.A

 • 09.12.2013 08:49

  EKO EXPORT SA Wybór biegłego rewidenta

 • 06.12.2013 10:22

  EKO EXPORT SA Podpisanie umowy na zakup stacji transformatorowej wraz z tymczasowym podłączeniem energii elektrycznej

 • 06.12.2013 09:26

  EKO EXPORT SA umowa na wbijanie pali żelbetonowych i prace z tym związane pod fundamenty stacjonarnego zakładu pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

 • 06.12.2013 09:23

  EKO EXPORT SA Podpisanie umowy na zakup stacji transformatorowej

 • 06.12.2013 09:16

  EKO EXPORT SA Podpisanie umowy na badanie dynamiczne nośności pali żelbetonowych pod fundament

 • 04.12.2013 10:16

  EKO EXPORT SA potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery szarej 150 mikronów w ramach zawartego kontraktu

 • 03.12.2013 11:41

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

 • 02.12.2013 09:16

  EKO EXPORT SA Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta

 • 29.11.2013 09:17

  EKO EXPORT SA zamówienie przesiewacza do mikrosfery współpracującego z urządzeniem suszącym i modułem pakującym

 • 28.11.2013 13:18

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 22.11.2013 12:00

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na montaż ogrodzenia na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 21.11.2013 14:24

  EKO EXPORT SA zamówienie suszarki bębnowej dla zakładu stacjonarnego pozyskiwania mikrosfer w Astanie

 • 20.11.2013 15:19

  EKO EXPORT SA zmiana stanu posiadania akcji.

 • 20.11.2013 13:07

  Aegon PTE ma nadal powyżej 5 proc. Eko Exportu (popr.)

 • 20.11.2013 12:45

  EKO EXPORT SA zmiana stanu posiadania akcji - korekta

 • 20.11.2013 11:23

  Aegon OFE ma poniżej 5 proc. Eko Exportu

 • 20.11.2013 11:19

  EKO EXPORT SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 15.11.2013 13:16

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie

 • 08.11.2013 08:30

  EKO EXPORT SA zmiana w wieloletniej umowie o współpracy na rynku Ameryki Północnej

 • 07.11.2013 09:47

  EKO EXPORT SA potwierdzenie zamówienia od koncernu z branży metalurgicznej, zakład produkcyjny w Niemczech na mikrosferę białą 500 mikronów.

 • 05.11.2013 08:14

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na usługi budowlane na terenie budowy zakładu stacjonarnego do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

 • 04.11.2013 08:45

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy z Partnerem holenderskim z branży wydobywczej ropy naftowej

 • 29.10.2013 13:43

  EKO EXPORT SA Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 24.10.2013 10:38

  EKO EXPORT SA inwestycja w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 23.10.2013 10:02

  EKO EXPORT SA udzielenie pełnomocnictw na rozszerzenie patentu o nazwie Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno-popiołowego potoku TEC

 • 22.10.2013 15:15

  EKO EXPORT SA zakończenie subskrypcji akcji serii K Eko Eksport S.A.

 • 14.10.2013 10:07

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii

 • 11.10.2013 13:10

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia

 • 11.10.2013 12:51

  EKO EXPORT SA zamówienie na mikrosferę szarą

 • 10.10.2013 09:28

  EKO EXPORT SA podjęcie uchwały przez zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

 • 09.10.2013 13:18

  EKO EXPORT SA zamknięcie kapitału docelowego

 • 09.10.2013 09:25

  EKO EXPORT SA rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w ramach kapitału docelowego

 • 01.10.2013 08:48

  EKO EXPORT SA wstępne przychody ze sprzedaży za III kw. 2013r.

 • 30.09.2013 08:37

  EKO EXPORT SA potwierdzenie kolejnego zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy

 • 23.09.2013 10:56

  EKO EXPORT SA końcowa zapłata za przekazanie praw autorskich urządzenia

 • 19.09.2013 18:37

  TFI PZU ma poniżej 5 proc. Eko Exportu

 • 19.09.2013 18:29

  EKO EXPORT SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 19.09.2013 18:15

  EKO EXPORT SA podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej

 • 18.09.2013 08:43

  EKO EXPORT SA potwierdzenie kolejnego zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy

 • 17.09.2013 08:41

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii.

 • 16.09.2013 08:54

  EKO EXPORT SA złożenie dokumentów do PIWIMS Kazachstanu

 • 13.09.2013 10:01

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. Eko Exportu

 • 10.09.2013 08:41

  EKO EXPORT SA korekta raportu bieżącego numer 59/2013.

 • 10.09.2013 08:24

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii.

 • 09.09.2013 10:24

  Eko Export chce za '13 przeznaczyć na dywidendę 50-65 proc. zysku, a za '16 70-90 proc. zysku

 • 09.09.2013 10:07

  EKO EXPORT SA polityka dywidendowa

 • 30.08.2013 08:42

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy z Rzecznikiem Patentowym

 • 23.08.2013 08:40

  EKO EXPORT SA kolejne zwiększenie zamówienia od partnera z branży wydobywczej ropy naftowej.

 • 14.08.2013 10:54

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 09.08.2013 09:57

  EKO EXPORT SA zwiększenie zamówienia od partnera z branży wydobywczej ropy naftowej.

 • 02.08.2013 08:42

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii

 • 31.07.2013 07:43

  EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 25.07.2013 08:27

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 22.07.2013 09:20

  EKO EXPORT SA - zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za 2013 r.

 • 16.07.2013 08:45

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 15.07.2013 08:07

  EKO EXPORT SA - akceptacja jakości produktu oraz oferty cenowej przez partnera

 • 02.07.2013 08:56

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii.

 • 01.07.2013 08:36

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy na zakup praw autorskich do projektu urządzeń stacjonarnych do pozyskiwania mikrosfery

 • 28.06.2013 09:53

  EKO EXPORT SA Wstępne przychody ze sprzedaży za I półrocze 2013r.

 • 26.06.2013 08:46

  EKO EXPORT SA Potwierdzenie zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełniaczy.

 • 25.06.2013 09:20

  EKO EXPORT SA zamówienie na mikrosferę szarą od Partnera z branży samochodowej w Europie.

 • 21.06.2013 13:53

  EKO EXPORT SA otrzymanie zamówienia od zachodnio-europejskiego koncernu z branży wypełniaczy

 • 19.06.2013 09:44

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie ( Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery

 • 18.06.2013 10:35

  EKO EXPORT SA wybór biegłego rewidenta.

 • 13.06.2013 08:39

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii.

 • 12.06.2013 15:19

  EKO EXPORT SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 12.06.2013r.

 • 12.06.2013 15:13

  EKO EXPORT SA uchwały podjęte na ZWZ 12.06.2013r.

 • 05.06.2013 12:51

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 04.06.2013 14:12

  EKO EXPORT SA podpisanie 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery szarej frakcji 150 mikronów.

 • 14.05.2013 10:24

  EKO EXPORT SA zwołanie ZWZ na dzień 12.06.2013r.

 • 13.05.2013 08:43

  EKO EXPORT SA podpisanie umowy z nową spółką w Europie (G)

 • 10.05.2013 09:52

  EKO EXPORT SA przyjęcie kolejnego zamówienia od partnera ze Skandynawii

 • 07.05.2013 09:07

  EKO EXPORT SA inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfery.

 • 07.05.2013 09:02

  EKO EXPORT SA podpisanie aneksu do umowy linii wielozadaniowej.

 • 06.05.2013 09:26

  EKO EXPORT SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 24.04.2013 09:46

  EKO EXPORT SA zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2012 r.