Echo Investment SA

skrót: ECH

Brak kursu dla wybranej firmy

Jedna z największych w Polsce firm deweloperskich. Spółka realizuje inwestycje w trzech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych oraz budownictwie biurowym, skupiając się na największych miastach w Polsce. Od 2015 roku Echo Investment jest częścią dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Echo Partners BVpoprzez Lisala sp. z o.o.231 575 78456,11%231 575 78456,11%
NN OFEportfel, NWZ56 000 00013,57%56 000 00013,57%
Aviva OFEportfel40 386 5909,78%40 386 5909,78%

Kategoria • 11.01.2021 15:25

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2020 roku (tabela)

 • 11.01.2021 11:05

  Echo Investment sprzedało w IV kwartale 464 mieszkania

 • 11.01.2021 10:56

  ECHO INVESTMENT SA (1/2021) Kwartalna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 02.12.2020 09:23

  Echo Investment kupiło trzy centra handlowe od Tesco za 41,63 mln euro

 • 02.12.2020 09:02

  ECHO INVESTMENT SA (34/2020) Zamknięcie transakcji nabycia nieruchomości

 • 25.11.2020 11:50

  Celem Echo Investment jest sprzedaż w '21 ok. 1650 lokali; liczy jednak na większą

 • 25.11.2020 08:27

  Echo Investment miało w III kw. 36,2 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 25.11.2020 08:04

  Echo Investment miało w III kw. 36,2 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 25.11.2020 07:47

  Wyniki Echo Investment w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.11.2020 07:35

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 29.10.2020 19:04

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT

 • 29.10.2020 19:03

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT

 • 29.10.2020 18:03

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 26.10.2020 08:36

  Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości 40 mln euro

 • 23.10.2020 18:33

  ECHO INVESTMENT SA (33/2020) Emisja obligacji serii 1E/2020

 • 23.10.2020 09:46

  Echo widzi spowolnienie na rynku biurowym, ale nie obawia się o dalszy rozwój tego segmentu

 • 21.10.2020 15:16

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 08.10.2020 16:14

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)

 • 08.10.2020 07:58

  Echo Investment sprzedało w III kwartale 450 mieszkań

 • 08.10.2020 07:49

  ECHO INVESTMENT SA (32/2020) Informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 07.10.2020 15:56

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)

 • 05.10.2020 15:17

  ECHO INVESTMENT SA (31/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 23.09.2020 14:08

  Echo Investment zwiększa obecność na rynku najmu mieszkań, negocjuje sprzedaż 5 projektów biurowych

 • 23.09.2020 08:07

  Echo Investment miało w II kw. 10,5 mln zł zysku netto j.d., konsensus zakładał stratę

 • 23.09.2020 07:40

  Wyniki Echo Investment w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.09.2020 07:27

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 21.09.2020 14:09

  Echo Investment rozpoczyna sprzedaż 237 lokali w Łodzi

 • 17.09.2020 19:59

  GPW: Komunikat (CATALYST)

 • 17.09.2020 19:55

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1P/2020 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 07.09.2020 18:16

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1P/2020 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 04.09.2020 07:13

  Echo Investment ustanowiło program emisji obligacji o wartości 100 mln euro

 • 03.09.2020 22:12

  ECHO INVESTMENT SA (30/2020) Ustanowienie programu emisji obligacji Echo Investment S.A. denominowanych w EUR oraz możliwość przeprowadzania emisji w ramach programu emisji

 • 14.08.2020 16:03

  ECHO INVESTMENT SA (29/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.08.2020 08:28

  ECHO INVESTMENT SA (28/2020) Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję

 • 13.08.2020 16:56

  ECHO INVESTMENT SA (27/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

 • 13.08.2020 16:54

  ECHO INVESTMENT SA (26/2020) Powołanie i odwołanie osób nadzorujących Emitenta

 • 13.08.2020 16:52

  ECHO INVESTMENT SA (25/2020) Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019

 • 13.08.2020 16:50

  ECHO INVESTMENT SA (24/2020) Treść Uchwał podjętych na ZWZA Emitenta

 • 10.08.2020 14:54

  Echo realizuje projekty zgodnie z harmonogramem, w VIII rusza z budową dwóch biurowców (wywiad)

 • 05.08.2020 15:15

  ECHO INVESTMENT SA (23/2020) Emisja obligacji serii 1P/2020

 • 02.06.2020 09:01

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości 150 mln zł

 • 02.06.2020 08:47

  ECHO INVESTMENT SA (17/2020) Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 28.05.2020 11:58

  Echo Investment zakłada, że w 2020 r. sprzeda 1,4-1,6 tys. mieszkań

 • 28.05.2020 08:58

  Echo Investment miało w I kw. 40,6 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis 2)

 • 28.05.2020 08:28

  Echo Investment miało w I kw. 40,6 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 28.05.2020 08:12

  Echo Investment miało w I kw. 40,6 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 28.05.2020 07:52

  Wyniki Echo Investment w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.05.2020 07:42

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 08:05

  Erste tnie rekomendację Echo Investment do "redukuj"

 • 21.04.2020 14:26

  ECHO INVESTMENT SA (16/2020) Zmiana dokumentacji programu emisji obligacji Echo Investment S.A. oraz możliwość przeprowadzania emisji w ramach zmienionego programu emisji

 • 10.04.2020 11:27

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2020 roku (tabela)

 • 07.04.2020 11:54

  Właściciele centrów handlowych chcą działań osłonowych i porozumienia z najemcami

 • 02.04.2020 22:20

  ECHO INVESTMENT SA (15/2020) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 30.03.2020 10:49

  ECHO INVESTMENT SA (14/2020) Powiadomienia o transakcji na obligacjach Emitenta

 • 26.03.2020 20:46

  ECHO INVESTMENT SA (13/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

 • 26.03.2020 20:45

  ECHO INVESTMENT SA (12/2020) Zawiadomienia o nabyciu i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 • 23.03.2020 15:48

  Wing IHC kupił w wezwaniu 41,44 mln akcji Echo Investment

 • 23.03.2020 12:54

  Celem Echo na '20 ukończenie projektów i przygotowanie kolejnych; przekazania idą zgodnie z planem

 • 20.03.2020 19:28

  Echo Investment miało w IV kw. 182,5 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 20.03.2020 18:57

  Echo Investment miało w IV kw. 182,5 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 20.03.2020 18:32

  Wyniki Echo Investment w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2020 18:18

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.03.2020 18:17

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.03.2020 21:09

  ECHO INVESTMENT SA (11/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki

 • 04.03.2020 13:01

  Echo Investment sprzedało w lutym 230 mieszkań wobec 152 przed rokiem

 • 04.03.2020 12:54

  ECHO INVESTMENT SA (10/2020) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 28.02.2020 10:31

  Echo Investment kupuje trzy centra handlowe od Tesco za minimum 42,5 mln euro (opis)

 • 28.02.2020 10:23

  Echo Investment ma przedwstępne umowy zakupu nieruchomości od Tesco za minimum 42,5 mln euro

 • 28.02.2020 10:11

  ECHO INVESTMENT SA (9/2020) Przedwstępne umowy nabycia nieruchomości

 • 19.02.2020 20:54

  ECHO INVESTMENT SA (8/2020) Otrzymanie od członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. oświadczeń dotyczących uczestnictwa w radach nadzorczych innych podmiotów

 • 18.02.2020 17:19

  ECHO INVESTMENT SA (7/2020) Stanowisko Zarządu Echo Investment S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 3 lutego 2020 r. przez WING IHC Zrt

 • 04.02.2020 14:01

  Echo Investment zawarło w styczniu 84 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

 • 04.02.2020 13:56

  ECHO INVESTMENT SA (6/2020) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 03.02.2020 08:53

  Wing IHC wzywa do sprzedaży 41,44 mln akcji Echo Investment po 4,65 zł - Santander BM

 • 31.01.2020 15:49

  ECHO INVESTMENT SA (5/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 14.01.2020 15:11

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2020 16:51

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela)

 • 09.01.2020 14:45

  ECHO INVESTMENT SA (4/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Echo Investment S.A.

 • 09.01.2020 14:34

  ECHO INVESTMENT SA (3/2020) Powołanie osób nadzorujących Emitenta

 • 09.01.2020 14:21

  ECHO INVESTMENT SA (2/2020) Uchwały podjęte na NWZA Emitenta

 • 08.01.2020 14:25

  Echo Investment sprzedało w IV kwartale 418 mieszkań (opis)

 • 08.01.2020 13:52

  Echo Investment sprzedało w IV kwartale 418 mieszkań

 • 08.01.2020 13:46

  ECHO INVESTMENT SA (1/2020) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 30.12.2019 14:43

  ECHO INVESTMENT SA (45/2019) Zawodowe CV kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

 • 13.12.2019 17:50

  ECHO INVESTMENT SA (44/2019) Ogłoszenie Zarządu Echo Investment S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A.

 • 13.12.2019 16:42

  ECHO INVESTMENT SA (43/2019) Rezygnacja osób nadzorujących

 • 13.12.2019 16:40

  Echo Partners ma przyrzeczoną umowę sprzedaży dominującego akcjonariusza Echo Investment

 • 13.12.2019 16:27

  ECHO INVESTMENT SA (42/2019) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów i podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% udziałów akcjonariusza większościowego Echo Investment S.A.

 • 07.12.2019 17:55

  ECHO INVESTMENT SA (41/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Echo Investment S.A. uzyskane w trybie art. 19 MAR

 • 05.12.2019 00:21

  ECHO INVESTMENT SA (40/2019) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

 • 04.12.2019 08:33

  Echo Investment sprzedało w listopadzie 123 mieszkania wobec 61 przed rokiem

 • 03.12.2019 23:50

  ECHO INVESTMENT SA (39/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 28.11.2019 13:36

  Echo chce sprzedać w 2020 roku ok. 2 tys. mieszkań i przekazać ok. 1,65 tys. (opis)

 • 28.11.2019 11:19

  Echo Investment chce sprzedać ok. 2 tys. mieszkań w 2020 roku

 • 27.11.2019 19:01

  Echo Investment miało w III kw. 49,1 mln zł zysku netto wobec 46,6 mln zł konsensusu (opis)

 • 27.11.2019 18:21

  Echo Investment miało w III kw. 49,1 mln zł zysku netto wobec 46,6 mln zł konsensusu

 • 27.11.2019 17:57

  Wyniki Echo Investment w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.11.2019 17:30

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.11.2019 16:12

  Echo Investment sprzedało w październiku 151 mieszkań wobec 67 przed rokiem (opis)

 • 05.11.2019 15:49

  Echo Investment sprzedało w październiku 151 mieszkań wobec 67 przed rokiem

 • 05.11.2019 15:44

  ECHO INVESTMENT SA (38/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 04.11.2019 16:20

  Wing złożył do UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad spółką Lisala

 • 29.10.2019 13:08

  Echo planuje ruszyć z budową ponad 500 mieszkań w '19; chce zwiększać udziały w rynku (wywiad)

 • 16.10.2019 17:11

  Echo Partners ma przedwstępną umowę sprzedaży dominującego akcjonariusza Echo Investment (opis)

 • 16.10.2019 15:35

  Echo Partners ma przedwstępną umowę sprzedaży dominującego akcjonariusza Echo Investment

 • 16.10.2019 15:18

  ECHO INVESTMENT SA (37/2019) Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów akcjonariusza większościowego Echo Investment S.A.

 • 09.10.2019 15:22

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2019 roku (tabela)

 • 03.10.2019 12:30

  Echo Investment sprzedało w III kw. 295 mieszkań wobec 163 przed rokiem (opis)

 • 03.10.2019 11:53

  Echo Investment sprzedało w III kw. 295 mieszkań wobec 163 przed rokiem

 • 03.10.2019 11:46

  ECHO INVESTMENT SA (36/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 26.09.2019 10:38

  Echo Investment rozpoczęło sprzedaż 149 mieszkań w Łodzi

 • 17.09.2019 12:57

  Celem Echo Investment jest utrzymanie w '19 rentowności z lat poprzednich

 • 17.09.2019 12:34

  Echo Investment może wyemitować w I kw. '20 obligacje o wartości 100-200 mln zł

 • 17.09.2019 08:44

  Grupa Echo Investment miała w II kw. 36,1 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 17.09.2019 08:29

  ECHO INVESTMENT SA (35/2019) Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

 • 17.09.2019 08:23

  Grupa Echo Investment miała w II kw. 36,1 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 17.09.2019 08:02

  Wyniki Echo Investment w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.09.2019 07:55

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.09.2019 16:21

  ECHO INVESTMENT SA (34/2019) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

 • 13.09.2019 08:49

  Wood & Company obniżył rekomendację dla Echo Investment do "trzymaj"

 • 11.09.2019 17:02

  Echo Investment chce wypłacić 0,5 zł na dywidendy zaliczkowej za '19

 • 11.09.2019 16:42

  ECHO INVESTMENT SA (33/2019) Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

 • 11.09.2019 15:57

  Echo Investment sprzedaje nieruchomość w Krakowie za 40,3 mln euro

 • 11.09.2019 15:37

  ECHO INVESTMENT SA (32/2019) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości O3 Business Campus III w Krakowie

 • 03.09.2019 17:25

  Echo Investment sprzedało w sierpniu 69 mieszkań wobec 43 przed rokiem

 • 03.09.2019 16:56

  ECHO INVESTMENT SA (31/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 20.08.2019 18:56

  WSE: Communique - ECHO INVESTMENT

 • 20.08.2019 18:56

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT

 • 20.08.2019 18:48

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spłki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 19.08.2019 18:16

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki ECHO INVESTMENT SA.

 • 14.08.2019 15:58

  ECHO INVESTMENT SA (30/2019) Umowa nabycia nieruchomości

 • 14.08.2019 15:57

  Immofinanz sprzedaje spółce Echo Investment cztery budynki i działkę w ramach kompleksu Empark (opis)

 • 14.08.2019 15:43

  Immofinanz sprzedaje Echo Investment cztery budynki i działkę w ramach kompleksu Empark

 • 30.05.2019 13:46

  Celem Echo Investment jest co najmniej utrzymanie rdr zysku netto w '19

 • 30.05.2019 08:07

  Echo Investment odnotowało w I kw. 2019 roku 31,8 mln zł zysku netto (opis)

 • 30.05.2019 07:54

  Echo Investment odnotowało w I kw. 2019 roku 31,8 mln zł zysku netto

 • 30.05.2019 06:52

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.05.2019 16:43

  Echo nie planuje wypłacać dodatkowej dywidendy z zysku za '18

 • 29.05.2019 16:13

  ECHO INVESTMENT SA (18/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A.

 • 22.05.2019 17:22

  ECHO INVESTMENT SA (17/2019) Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

 • 15.04.2019 13:37

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 11.04.2019 16:47

  ECHO INVESTMENT SA (14/2019) Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 29.03.2019 07:44

  Grupa Echo Investment zawarła ostateczną umowę sprzedaży projektu w Warszawie za 73,1 mln euro

 • 29.03.2019 00:13

  ECHO INVESTMENT SA (12/2019) Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującej grunt w Warszawie, na którym zrealizowany został pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich - Biura Przy Bramie.

 • 22.03.2019 12:15

  ECHO INVESTMENT SA (11/2019) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J oraz serii J2

 • 21.03.2019 19:35

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT SA

 • 21.03.2019 19:32

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii J i J2 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 21.03.2019 14:44

  Echo podtrzymuje plan sprzedaży w '19 ok. 1,3 tys. mieszkań (opis)

 • 21.03.2019 14:27

  ECHO INVESTMENT SA (10/2019) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J oraz serii J2

 • 21.03.2019 12:40

  Echo podtrzymuje plan sprzedaży w '19 ok. 1,3 tys. mieszkań

 • 21.03.2019 10:45

  Echo Investment chce wprowadzić do oferty w '19 co najmniej 2,3 tys. lokali

 • 21.03.2019 10:02

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 08:56

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J i J2 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 21.03.2019 07:54

  Wyniki Echo Investment w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2019 07:44

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 07:41

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.03.2019 13:59

  ECHO INVESTMENT SA (5/2019) Podsumowanie oferty obligacji serii J oraz obligacji serii J2 - korekta

 • 18.03.2019 14:06

  ECHO INVESTMENT SA (9/2019) Rejestracja obligacji serii J oraz serii J2 w KDPW

 • 15.03.2019 07:36

  Lisala i Echo Partners rozpoczynają przegląd opcji strategicznych związanych z Echo Investment

 • 15.03.2019 07:28

  ECHO INVESTMENT SA (8/2019) Rozpoczęcie procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

 • 11.03.2019 15:35

  Echo Investment zawarło w lutym 148 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań

 • 11.03.2019 15:19

  ECHO INVESTMENT SA (7/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 07.03.2019 14:16

  ECHO INVESTMENT SA (6/2019) Powołanie osoby zarządzającej

 • 05.03.2019 12:48

  Echo Investment przydzieli obligacje o wartości 33,85 mln zł

 • 05.03.2019 12:31

  ECHO INVESTMENT SA (5/2019) Podsumowanie oferty obligacji serii J oraz obligacji serii J2

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 26.02.2019 11:46

  Echo Investment rusza z budową biurowca we Wrocławiu

 • 13.02.2019 13:00

  Echo Investment rozpoczyna rewitalizację pofabrycznego kompleksu w Łodzi

 • 13.02.2019 08:48

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 40 mln zł

 • 13.02.2019 08:37

  ECHO INVESTMENT SA (4/2019) Oferta publiczna obligacji serii J i J2

 • 05.02.2019 17:01

  Echo Investment zawarło w styczniu 93 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

 • 05.02.2019 16:50

  ECHO INVESTMENT SA (3/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 30.01.2019 17:19

  ECHO INVESTMENT SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 08:52

  Echo z optymizmem patrzy na rynek biurowy, w ’19 może podpisać kilka umów sprzedaży (wywiad)

 • 21.01.2019 08:52

  Liczba przekazań w Echo Investment w ’19 może zbliżyć się do 1,3 tys. lokali (wywiad)

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 07.01.2019 13:50

  Echo Investment zawarło w grudniu 142 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań (opis)

 • 07.01.2019 13:10

  Echo Investment zawarło w grudniu 142 przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

 • 07.01.2019 13:00

  ECHO INVESTMENT SA (1/2019) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 31.12.2018 16:28

  ECHO INVESTMENT SA (49/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.12.2018 11:12

  ECHO INVESTMENT SA (48/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

 • 21.12.2018 17:49

  Echo Investment wejdzie w skład uczestników indeksu mWIG40, Pekabex dołączy do sWIG80

 • 11.12.2018 10:26

  Echo Investment ruszył ze sprzedażą 257 mieszkań w Poznaniu

 • 05.12.2018 06:35

  Echo Investment zawarło w listopadzie 60 przedwstępnych umów sprzedaży mieszkań

 • 04.12.2018 23:05

  ECHO INVESTMENT SA (47/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 28.11.2018 12:50

  Echo może przeprowadzić w '18 publiczną emisję obligacji o wartości 50 mln zł

 • 28.11.2018 12:37

  Echo Investment spodziewa się, że sprzeda 1,3 tys. lokali w 2019 roku

 • 28.11.2018 10:19

  Echo Investment ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu w Warszawie

 • 28.11.2018 09:50

  ECHO INVESTMENT SA (46/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującego m.in. grunt w Warszawie, na którym realizowany jest pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich - Biu

 • 27.11.2018 20:46

  Wyniki Echo Investment w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.11.2018 20:11

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 14:11

  Echo Investment rusza ze sprzedażą 249 mieszkań

 • 16.11.2018 13:49

  ECHO INVESTMENT SA (45/2018) Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 15.11.2018 12:04

  ECHO INVESTMENT SA (44/2018) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 08.11.2018 23:16

  Echo Investment warunkowo wypłaci 0,50 zł zaliczkowej dywidendy na akcję

 • 08.11.2018 22:15

  ECHO INVESTMENT SA (43/2018) Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 08.11.2018 18:53

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii I spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 08.11.2018 18:53

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT SA

 • 08.11.2018 13:59

  ECHO INVESTMENT SA (42/2018) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I

 • 08.11.2018 11:40

  ECHO INVESTMENT SA (41/2018) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I

 • 07.11.2018 17:53

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 06.11.2018 12:03

  ECHO INVESTMENT SA (40/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 05.11.2018 15:56

  Spółka zależna Echo Investment sprzedała 15,3 mln akcji EPP

 • 05.11.2018 15:28

  ECHO INVESTMENT SA (39/2018) Sprzedaż akcji EPP N.V.

 • 05.11.2018 13:15

  ECHO INVESTMENT SA (38/2018) Rejestracja obligacji serii I w KDPW

 • 23.10.2018 12:16

  Echo Investment przydzieli obligacje o wartości 50 mln zł; stopa redukcji 14,3 proc.

 • 23.10.2018 11:56

  ECHO INVESTMENT SA (37/2018) Podsumowanie oferty obligacji serii I

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 08.10.2018 09:39

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł

 • 06.10.2018 09:57

  ECHO INVESTMENT SA (36/2018) Oferta publiczna obligacji serii I

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 03.10.2018 13:05

  Echo Investment sprzedało w III kw. 156 lokali

 • 03.10.2018 12:45

  ECHO INVESTMENT SA (35/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 14.09.2018 22:36

  ECHO INVESTMENT SA (34/2018) Realizacja przez Echo Investment umowy joint venture z R4R S.à r.l. ("R4R"), spółką kontrolowaną przez fundusz zarządzany przez jednego z wiodących menadżerów inwestycyjnych

 • 11.09.2018 15:34

  Echo planuje sprzedać w '19 ok. 1,5 tys. mieszkań (opis)

 • 11.09.2018 13:51

  Echo planuje sprzedać w '19 ok. 1,5 tys. mieszkań

 • 11.09.2018 07:13

  Wyniki Echo Investment w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.09.2018 22:55

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 13:30

  ECHO INVESTMENT SA (33/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

 • 16.08.2018 18:18

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT SA

 • 16.08.2018 17:55

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii 1/2018 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 09.08.2018 20:00

  GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii 1/2018 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 07.08.2018 14:28

  ECHO INVESTMENT SA (31/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

 • 27.07.2018 13:59

  Echo Investment sprzedało lokale biurowe w Łodzi za 19,1 mln euro

 • 27.07.2018 13:25

  ECHO INVESTMENT SA (30/2018) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości Symetris Business Park II w Łodzi

 • 20.07.2018 19:29

  ECHO INVESTMENT SA (29/2018) Sfinalizowanie przez Echo Investment umowy joint venture z R4R S.à r.l. ("R4R"), spółką kontrolowaną przez fundusz zarządzany przez jednego z wiodących menadżerów inwestycyjnych

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.07.2018 15:03

  ECHO INVESTMENT SA (28/2018) Informacja o decyzji Komisji Europejskiej wydanej zgodnie z Rozporządzeniem Rady 139/2004 wyrażającej bezwarunkową zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) przez Echo Investment z R4R S.à r.l..

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 03.07.2018 14:31

  Echo Investment sprzedało 210 mieszkań w II kw., 29 proc. mniej rdr

 • 03.07.2018 14:12

  ECHO INVESTMENT SA (27/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

 • 14.06.2018 14:29

  Spółka zależna Echo Investment sprzeda 7,3 mln akcji EPP

 • 14.06.2018 14:17

  ECHO INVESTMENT SA (26/2018) Sprzedaż akcji EPP N.V.

 • 11.06.2018 13:24

  Spółka zależna Echo Investment ma propozycję sprzedaży 10 mln akcji EPP

 • 11.06.2018 13:11

  ECHO INVESTMENT SA (25/2018) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V.

 • 06.06.2018 14:24

  ECHO INVESTMENT SA (24/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

 • 04.06.2018 21:10

  Spólka zależna Echo Investment ma propozycję sprzedaży akcji Echo Polska Properties

 • 04.06.2018 20:58

  ECHO INVESTMENT SA (23/2018) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V.

 • 01.06.2018 14:28

  ECHO INVESTMENT SA (22/2018) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

 • 01.06.2018 13:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 01.06.2018 13:33

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT

 • 30.05.2018 23:41

  ECHO INVESTMENT SA (21/2018) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H

 • 30.05.2018 20:04

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 29.05.2018 12:03

  Echo może w przyszłości wyjść z inwestycji w R4R poprzez IPO – wiceprezes

 • 29.05.2018 11:06

  Echo planuje do końca ‘18 sprzedać do 1.400 mieszkań (opis)

 • 29.05.2018 11:02

  Echo planuje do końca ‘18 sprzedać do 1.400 mieszkań (aktl.)

 • 29.05.2018 10:32

  Echo planuje do końca ‘18 sprzedać do 1.400 mieszkań

 • 29.05.2018 07:06

  Wyniki Echo Investment w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.05.2018 06:52

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.05.2018 16:03

  ECHO INVESTMENT SA (20/2018) Zawarcie umowy przyrzeczonej dot. sprzedaży budynku biurowego West Link we Wrocławiu

 • 21.05.2018 19:40

  Echo Investment i R4R utworzą joint venture do budowy mieszkań pod wynajem

 • 21.05.2018 19:28

  ECHO INVESTMENT SA (19/2018) Ogłoszenie o opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o wyznaczenie zespołu prowadzącego sprawę w Komisji Europejskiej

 • 21.05.2018 19:26

  ECHO INVESTMENT SA (18/2018) Zawarcie przez Echo Investment umowy joint venture z R4R S.à r.l., spółką kontrolowaną przez fundusz zarządzany przez jednego z wiodących menadżerów inwestycyjnych

 • 18.05.2018 15:23

  ECHO INVESTMENT SA (17/2018) Rejestracja obligacji serii H w KDPW

 • 08.05.2018 11:17

  ECHO INVESTMENT SA (16/2018) Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 02.05.2018 16:38

  ECHO INVESTMENT SA (15/2018) Podsumowanie oferty obligacji serii H

 • 25.04.2018 16:56

  ECHO INVESTMENT SA (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

 • 25.04.2018 16:32

  ECHO INVESTMENT SA (13/2018) Uchwały podjęte na ZWZA Emitenta

 • 25.04.2018 14:18

  Echo Investment wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '17

 • 25.04.2018 14:11

  ECHO INVESTMENT SA (12/2018) Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017

 • 24.04.2018 09:07

  Echo Investment wyemitował obligacje za 140 mln zł

 • 24.04.2018 08:56

  ECHO INVESTMENT SA (11/2018) Emisja obligacji

 • 17.04.2018 07:09

  ECHO INVESTMENT SA (10/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta

 • 16.04.2018 17:07

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Echo Investment o wartości do 400 mln zł

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 10.04.2018 11:32

  ECHO INVESTMENT SA (9/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.04.2018 08:59

  Echo Investment sprzedał w I kw. 2018 r. 348 mieszkań, 35,4 proc. więcej rdr

 • 05.04.2018 08:47

  ECHO INVESTMENT SA (8/2018) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w I kwartale 2018 r.

 • 04.04.2018 19:35

  GPW: 11 kwietnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii 1/2015 ECHO INVESTMENT S.A

 • 04.04.2018 19:32

  GPW: data ostatniego notowania obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A planowana jest na dzień 18 listopada 2021 r.

 • 04.04.2018 19:28

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 03.04.2018 17:54

  GPW: 10 kwietnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii D spółki ECHO INVESTMENT S.A

 • 29.03.2018 16:16

  ECHO INVESTMENT SA (7/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A.

 • 26.03.2018 13:19

  Echo może wydać w '18 na bank ziemi i udział w projektach do 400 mln zł

 • 26.03.2018 13:07

  Echo planuje w '18 emisję obligacji o wartości do 450 mln zł, pierwsza transza w V lub VI (opis)

 • 26.03.2018 11:24

  Echo planuje w '18 emisję obligacji o wartości do 450 mln zł

 • 26.03.2018 09:45

  Zarząd Echo Investment zaproponuje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za '17

 • 26.03.2018 08:02

  Echo Investment planuje w '18 rozpocząć budowę 1.667 mieszkań

 • 23.03.2018 23:45

  Wyniki Echo Investment w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.03.2018 23:32

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.03.2018 23:28

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.03.2018 18:48

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii 2/2017 spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 05.03.2018 08:31

  ECHO INVESTMENT SA (6/2018) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

 • 23.02.2018 10:20

  Haitong Bank podniósł rekomendację Echo Investment do "neutralnie" ze "sprzedaj"

 • 14.02.2018 18:19

  Echo Investment chce wyemitować obligacje o wartości do 400 mln zł

 • 14.02.2018 18:10

  ECHO INVESTMENT SA (5/2018) Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji

 • 14.02.2018 13:00

  Echo chce dostarczyć pierwsze biura w inwestycji Moje Miejsce w III '19

 • 12.02.2018 18:40

  GPW: Komunikat - ECHO INVESTMENT SA

 • 05.02.2018 11:58

  Echo Investment sprzedało w styczniu umowami przedwstępnymi 91 mieszkań

 • 05.02.2018 11:51

  ECHO INVESTMENT SA (4/2018) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

 • 31.01.2018 17:07

  ECHO INVESTMENT SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 17:34

  ECHO INVESTMENT SA (2/2018) Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 11.01.2018 08:38

  Wood& Co. rekomenduje "kupuj" Echo Investment, cena docelowa 6,8 zł

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 14:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.)

 • 08.01.2018 11:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 (tabela)

 • 04.01.2018 08:43

  Echo Investment sprzedał w IV kw. 2017 r. 531 mieszkań

 • 04.01.2018 08:29

  ECHO INVESTMENT SA (1/2018) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2017 r. oraz w 2017 r.

 • 02.01.2018 09:31

  Echo Investment sprzedało nieruchomość we Wrocławiu za 44 mln euro

 • 29.12.2017 21:54

  Echo Investment i Forum 60 FIZ sprzedały udziały w spółkach za 35,6 mln euro

 • 29.12.2017 20:48

  ECHO INVESTMENT SA (67/2017) Zawarcie m.in. przez Echo Investment S.A. umów dotyczących zbycia udziałów w spółkach pośrednio posiadających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu, na której znajduje się budynek "Nobilis Business House"

 • 29.12.2017 08:57

  Spółka zależna Echo Investment sprzedała nieruchomość w Krakowie za 43,5 mln euro

 • 29.12.2017 08:46

  ECHO INVESTMENT SA (66/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości O3 Business Campus II w Krakowie

 • 21.12.2017 11:18

  Przemysława Krych zrezygnował ze stanowiska w Griffin Premium RE

 • 21.12.2017 09:02

  Mikołaj Martynuska zrezygnował z zarządu Echo Investment, a Przemysław Krych z RN spółki

 • 21.12.2017 08:48

  ECHO INVESTMENT SA (65/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej i osoby zarządzającej Emitenta

 • 20.12.2017 08:28

  ECHO INVESTMENT SA (64/2017) Oświadczenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

 • 19.12.2017 12:15

  CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, m.in. członka zarządu Echo Investment

 • 05.12.2017 10:04

  ECHO INVESTMENT SA (63/2017) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

 • 01.12.2017 16:20

  Unibep, LC Corp, Lokum, Robyg, Echo, Dom Development, Archicom i Atal faworytami DM mBanku

 • 30.11.2017 17:34

  ECHO INVESTMENT SA (62/2017) Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 28.11.2017 13:24

  Echo Investment zakłada w '18 sprzedaż ok. 1.500 mieszkań i przekazanie ok. 1.000

 • 27.11.2017 19:43

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 22.11.2017 11:34

  ECHO INVESTMENT SA (61/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. z dnia 16 października 2017 r.

 • 06.11.2017 17:27

  Echo Investment sprzedało w X 148 mieszkań

 • 06.11.2017 17:18

  ECHO INVESTMENT SA (60/2017) Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

 • 03.11.2017 20:38

  ECHO INVESTMENT SA (59/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2017 13:43

  ECHO INVESTMENT SA (58/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G

 • 30.10.2017 17:43

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ECHO INVESTMENT SA

 • 30.10.2017 12:33

  ECHO INVESTMENT SA (57/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.10.2017 10:45

  ECHO INVESTMENT SA (56/2017) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 26.10.2017 16:06

  ECHO INVESTMENT SA (55/2017) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G

 • 26.10.2017 15:34

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 25.10.2017 14:44

  ECHO INVESTMENT SA (54/2017) Rejestracja obligacji serii G w KDPW

 • 25.10.2017 13:04

  ECHO INVESTMENT SA (53/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 25.10.2017 11:24

  ECHO INVESTMENT SA (52/2017) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.10.2017 06:57

  Lisala sprzedał 40,8 mln akcji Echo Investment

 • 19.10.2017 22:04

  ECHO INVESTMENT SA (51/2017) Informacja o ostatecznych warunkach sprzedaży przez Lisala sp. z o.o. 40,8 mln istniejących akcji spółki Echo Investment S.A. w ramach Oferty

 • 17.10.2017 07:39

  Lisala będzie chciał sprzedać nie więcej niż 136.187.891 akcji Echo Investment

 • 17.10.2017 07:16

  ECHO INVESTMENT SA (50/2017) Zawarcie Umowy Plasowania dla celów oferty niewymagającej sporządzenia dokumentu ofertowego przeprowadzanej przez głównego akcjonariusza, Lisala sp. z o.o., obejmującej nie więcej niż 136.187.891 istniejących akcji spółki Echo

 • 16.10.2017 22:33

  ECHO INVESTMENT SA (49/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Echo Investment S.A.

 • 16.10.2017 22:18

  ECHO INVESTMENT SA (48/2017) Powołanie osoby nadzorującej

 • 16.10.2017 21:47

  ECHO INVESTMENT SA (47/2017) Zmiany Statutu Spółki dokonane na NWZA

 • 16.10.2017 21:01

  ECHO INVESTMENT SA (46/2017) Treść uchwał podjętych na NWZA

 • 16.10.2017 09:05

  ECHO INVESTMENT SA (45/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

 • 13.10.2017 17:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii F spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 13.10.2017 17:31

  ECHO INVESTMENT SA (44/2017) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F

 • 12.10.2017 19:08

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji serii F spółki ECHO INVESTMENT SA

 • 12.10.2017 16:54

  ECHO INVESTMENT SA (43/2017) Rejestracja obligacji serii F w KDPW

 • 10.10.2017 17:39

  ECHO INVESTMENT SA (42/2017) Umowa kredytowa podmiotu zależnego od Emitenta

 • 10.10.2017 15:00

  ECHO INVESTMENT SA (41/2017) Powołanie osób zarządzających

 • 06.10.2017 13:30

  ECHO INVESTMENT SA (40/2017) Podsumowanie oferty obligacji serii G

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.10.2017 12:02

  Echo zakończyło przed czasem zapisy na obligacje o wartości do 75 mln zł

 • 05.10.2017 11:52

  ECHO INVESTMENT SA (39/2017) Zmiana terminów zakończenia zapisów obligacji serii G

 • 04.10.2017 18:47

  Lisala rozważy sprzedaż ok. połowy swojego pakietu akcji Echo Investment

 • 04.10.2017 18:30

  ECHO INVESTMENT SA (38/2017)

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 04.10.2017 09:12

  Echo Investment sprzedał w III kw. 2017 r. 335 mieszkań

 • 04.10.2017 09:05

  ECHO INVESTMENT SA (37/2017) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 3 kwartale 2017 r.

 • 04.10.2017 08:35

  Griffin zawarł przedwstępną umowę kupna od Echo udziałów w kilku spółkach

 • 03.10.2017 11:37

  ECHO INVESTMENT SA (36/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

 • 02.10.2017 10:17

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 75 mln zł

 • 02.10.2017 10:04

  ECHO INVESTMENT SA (35/2017) Oferta publiczna obligacji serii G

 • 28.09.2017 12:05

  ECHO INVESTMENT SA (34/2017) REJESTRACJA ZMIAN STATUTU ECHO INVESTMENT S.A.

 • 26.09.2017 08:10

  Echo Investment chce zwiększyć free float, spółka nie potrzebuje kapitału

 • 26.09.2017 07:56

  ECHO INVESTMENT SA (33/2017) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozważania przez Spółkę oraz jej większościowego akcjonariusza procesu zmierzającego do dalszej dywersyfikacji akcjonariatu Spółki oraz zwiększenia

 • 25.09.2017 16:51

  ECHO INVESTMENT SA (32/2017) Podsumowanie oferty obligacji serii F

 • 22.09.2017 12:17

  Echo zakończyło przed czasem zapisy na obligacje o wartości do 125 mln zł

 • 22.09.2017 12:01

  ECHO INVESTMENT SA (31/2017) Zmiana terminów zakończenia zapisów obligacji serii F

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 19.09.2017 15:48

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 125 mln zł

 • 19.09.2017 15:36

  ECHO INVESTMENT SA (30/2017) Oferta publiczna obligacji serii F

 • 18.09.2017 17:38

  ECHO INVESTMENT SA (29/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 11.09.2017 14:02

  Echo negocjuje zakup działek o potencjale 390 tys. m kw. GLA

 • 11.09.2017 13:50

  Echo chce zrealizować cały program emisji obligacji w '17

 • 11.09.2017 09:35

  Echo Investment chce przekazać w całym 2017 r. 925 lokali (opis)

 • 11.09.2017 09:13

  Echo Investment chce w '18 ruszyć z budową sześciu biurowców

 • 11.09.2017 09:03

  Echo Investment chce przekazać w całym 2017 r. 925 lokali

 • 11.09.2017 07:45

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 31.08.2017 18:19

  Po sesji 15 września Play wejdzie do mWIG40, a GetBack do sWIG80

 • 17.08.2017 10:21

  ECHO INVESTMENT SA (28/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 02.08.2017 19:08

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 27.07.2017 13:09

  ECHO INVESTMENT SA (27/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E

 • 26.07.2017 16:07

  Echo Investment wprowadził do sprzedaży 86 mieszkań w Łodzi

 • 25.07.2017 19:03

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 21.07.2017 11:05

  ECHO INVESTMENT SA (26/2017) Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E

 • 21.07.2017 08:58

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 20.07.2017 09:24

  Echo Investment ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu we Wrocławiu (opis)

 • 20.07.2017 09:16

  Echo Investment ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu we Wrocławiu

 • 20.07.2017 08:57

  ECHO INVESTMENT SA (25/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującego m.in. grunt we Wrocławiu, na którym realizowany jest projekt Sagittarius Business House

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.07.2017 13:06

  ECHO INVESTMENT SA (24/2017) Rejestracja obligacji serii E w KDPW

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 04.07.2017 12:42

  Echo Investment sprzedało przedwstępnie w II kw. 297 mieszkań

 • 04.07.2017 12:31

  ECHO INVESTMENT SA (23/2017) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 2 kwartale 2017 r.

 • 03.07.2017 13:49

  DM mBanku obniżył rekomendację dla Echo do "akumuluj"

 • 29.06.2017 17:13

  ECHO INVESTMENT SA (22/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

 • 29.06.2017 16:39

  ECHO INVESTMENT SA (21/2017) Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję

 • 29.06.2017 15:44

  WZ Echo Investment zdecydowało, by na dywidendę trafiło 557,1 mln zł

 • 29.06.2017 15:40

  ECHO INVESTMENT SA (20/2017) Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.

 • 29.06.2017 15:38

  ECHO INVESTMENT SA (19/2017) Uchwały podjęte na ZWZA Emitenta

 • 28.06.2017 12:44

  Lisala chce, by Echo Investment wypłaciło jeszcze 206,3 mln zł dywidendy (opis)

 • 28.06.2017 12:32

  Lisala chce, by Echo Investment wypłaciła jeszcze 206,3 mln zł dywidendy

 • 28.06.2017 12:15

  ECHO INVESTMENT SA (18/2017) Informacja od Akcjonariusza dotycząca zmiany projektu uchwały ZWZA Echo Investment S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok.

 • 22.06.2017 18:44

  Echo Prime Assets sprzeda 40 mln akcji Echo Polska Properties za 49 mln euro

 • 22.06.2017 18:10

  ECHO INVESTMENT SA (17/2017) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V.

 • 13.06.2017 09:06

  Griffin Premium objął obligacje od Echo o łącznej wartości 24,4 mln euro

 • 12.06.2017 22:20

  ECHO INVESTMENT SA (16/2017) Zawarcie aneksów i emisja obligacji dot. projektów West Link, Browary Warszawskie oraz Beethovena

 • 12.06.2017 18:54

  ECHO INVESTMENT SA (15/2017) Podsumowanie oferty obligacji serii E

 • 09.06.2017 13:52

  Echo Investment zakończyło przed czasem zapisy na obligacje serii E

 • 09.06.2017 13:28

  ECHO INVESTMENT SA (14/2017) Zmiana terminów zakończenia zapisów obligacji serii E

 • 07.06.2017 13:57

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 100 mln zł

 • 07.06.2017 13:44

  ECHO INVESTMENT SA (13/2017) Oferta publiczna obligacji serii E

 • 02.06.2017 15:05

  ECHO INVESTMENT SA (12/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 01.06.2017 18:05

  ECHO INVESTMENT SA (11/2017) Uchwała w sprawie wypłaty drugiej transzy zaliczki dywidendowej za rok obrotowy 2016

 • 31.05.2017 21:14

  ECHO INVESTMENT SA (10/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zamknięcia transakcji nabycia udziałów w Rosehill Investments sp. z o.o.

 • 30.05.2017 12:46

  I transza programu obligacji Echo możliwa przed wakacjami; wartość max.100 mln zł

 • 29.05.2017 20:21

  Echo Investment chce wprowadzić w '17 do sprzedaży 1.368 lokali

 • 29.05.2017 19:30

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 09:07

  DM PKO BP podwyższa rekomendację dla Echo Investment do "kupuj"

 • 26.04.2017 23:06

  ECHO INVESTMENT SA (9/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości A4 Business Park - Etap 3 w Katowicach

 • 26.04.2017 14:09

  Echo Investment chce w '17 wprowadzić do realizacji projekty o łącznej powierzchni 182 tys. m kw.

 • 26.04.2017 12:14

  Echo chce wypłacić 0,5 zł DPS za '17, w kolejnych latach chce wypłacać do 70 proc. zysku

 • 26.04.2017 11:59

  ECHO INVESTMENT SA (8/2016) Podjęcie przez Zarząd Echo Investment uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej

 • 25.04.2017 23:58

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 25.04.2017 23:57

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 19.04.2017 16:45

  ECHO INVESTMENT SA (7/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o spełnieniu się warunku oferty publicznej Griffin Premium RE.. N.V. dla Transakcji West Link oraz Transakcji ROFO

 • 11.04.2017 18:35

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ECHO INVESTMENT S.A.

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 14:51

  Echo Polska Properties pozyskał ok. 150 mln euro na zakup nieruchomości handlowych

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ECHO INVESTMENT SA

 • 05.04.2017 13:10

  Echo Investment chce do końca '17 wprowadzić do sprzedaży 1.277 mieszkań

 • 05.04.2017 11:51

  Echo Investment sprzedał w I kw. 2017 r. 259 mieszkań, 76 proc. więcej rdr

 • 05.04.2017 11:44

  ECHO INVESTMENT SA (6/2017) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 1. kwartale 2017 r.

 • 15.03.2017 11:49

  Griffin nie wyklucza sfinansowania zakupu nieruchomości od Echo kolejną emisją akcji

 • 14.03.2017 20:07

  Echo Investment ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu "West Link" we Wrocławiu

 • 14.03.2017 18:50

  ECHO INVESTMENT SA (5/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach zależnych Echo Investment S.A. pośrednio posiadających tytuł własności do nieruchomoś

 • 10.03.2017 10:41

  Echo Investment i Echo Polska Properties kupują Galerię Młociny (opis)

 • 10.03.2017 09:18

  Echo kupuje 30 proc. udziałów w spółce, która pośrednio jest właścicielem "Galerii Młociny"

 • 10.03.2017 08:48

  ECHO INVESTMENT SA (4/2017) Zawarcie istotnych z punktu widzenia działalności Emitenta umów dotyczących pośredniego nabycia nieruchomości znanej jako "Galeria Młociny" w Warszawie

 • 27.02.2017 18:18

  Echo Investment wyemituje obligacje o wartości do 300 mln zł

 • 27.02.2017 18:09

  ECHO INVESTMENT SA (3/2017) Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji

 • 27.02.2017 17:15

  Griffin RE planuje sprzedaż aktywów o wartości ok. 150 mln euro poprzez IPO - Reuters

 • 17.02.2017 08:41

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Echo Investment z "trzymaj" do "sprzedaj"

 • 02.02.2017 11:44

  Echo Polska Properties kupuje cztery obiekty handlowe za 166,6 mln euro

 • 31.01.2017 16:23

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC (opis)

 • 31.01.2017 16:11

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC

 • 26.01.2017 08:52

  Haitong obniżył rekomendację dla Echo Investment do "sprzedaj" z "neutralnie"

 • 25.01.2017 10:05

  DM mBanku podwyższył rekomendacje Echo Investment, Capital Park i GTC

 • 17.01.2017 16:04

  ECHO INVESTMENT SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 12:15

  Echo Investment chce w '17 ruszyć z budową 1.500 mieszkań

 • 05.01.2017 11:41

  Echo Investment sprzedało w IV kw. 422 mieszkania

 • 05.01.2017 11:31

  ECHO INVESTMENT SA (1/2017) Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 4 kwartale 2016 r.

 • 29.12.2016 15:45

  Echo Investment sprzedało Ministerstwu Kultury budynek byłego hotelu Cracovia

 • 23.12.2016 11:03

  Echo Investment kupiło nieruchomości w Warszawie za 77,4 mln euro

 • 23.12.2016 10:46

  ECHO INVESTMENT SA (54/2016) Zawarcie znaczących umów dotyczących nabycia nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie

 • 21.12.2016 10:14

  ECHO INVESTMENT SA (53/2016) Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomości

 • 20.12.2016 15:40

  Echo Investment wypłaci 0,69 zł na akcję w ramach I transzy zaliczki dywidendowej

 • 20.12.2016 15:31

  ECHO INVESTMENT SA (52/2016) Uchwała w sprawie ustalenia kwoty I transzy Zaliczki Dywidendowej

 • 20.12.2016 09:28

  RN Echo Investment zgodziła się na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za '16

 • 20.12.2016 09:22

  ECHO INVESTMENT SA (51/2016) Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 19.12.2016 18:26

  Echo Investment utworzy fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy w wys. 400 mln zł

 • 19.12.2016 17:56

  ECHO INVESTMENT SA (50/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Echo Investment S.A.

 • 19.12.2016 17:25

  ECHO INVESTMENT SA (49/2016) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 19.12.2016 17:23

  ECHO INVESTMENT SA (48/2016) Uchwały podjęte na NWZA Echo Investment S.A.

 • 19.12.2016 11:24

  Echo Investment sprzedało projekt Q22, wartość transakcji może sięgnąć 273 mln euro (aktl.)

 • 16.12.2016 23:26

  Echo Investment zawarł umowę sprzedaży projektu Q22 za 230,3 mln euro netto

 • 16.12.2016 22:09

  ECHO INVESTMENT SA (47/2016) Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II nr 22 w Warszawie oraz innych, powiązanych umów

 • 16.12.2016 22:06

  ECHO INVESTMENT SA (46/2016) Określenie wysokości oraz spełnienie się warunku wypłaty wynagrodzenia dla FTF Columbus S.A.

 • 13.12.2016 11:44

  ECHO INVESTMENT SA (45/2016) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 23 listopada 2016 r. w zakresie Daty Wypłaty I Transzy Zaliczki Dywidendowej

 • 12.12.2016 17:58

  Echo Polska Properties kupuje park handlowy w Krakowie za 54 mln euro

 • 07.12.2016 08:39

  ECHO INVESTMENT SA (44/2016) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V. pomiędzy Echo Prime Assets B.V. i Echo Partners B.V.

 • 05.12.2016 15:54

  ECHO INVESTMENT SA (43/2016) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 02.12.2016 12:09

  ECHO INVESTMENT SA (42/2016) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.12.2016 18:35

  ECHO INVESTMENT SA (41/2016) Sprzedaż akcji Echo Polska Properties N.V. pomiędzy Echo Prime Assets B.V. i The Big Five International Limited

 • 01.12.2016 18:09

  Echo Investment wyemitowało obligacje za 100 mln zł

 • 01.12.2016 17:57

  ECHO INVESTMENT SA (40/2016) Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta i podmiot zależny papierów wartościowych Emitenta

 • 01.12.2016 10:33

  ECHO INVESTMENT SA (39/2016) Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości dotyczących nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w Warszawie

 • 29.11.2016 13:05

  Echo Investment negocjuje zakup gruntów o wartości ok. 900 mln zł

 • 28.11.2016 18:25

  Wyniki Echo Investment w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.11.2016 18:16

  ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 23.11.2016 12:24

  Echo Investment wypłaci zaliczkowo 0,85 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 23.11.2016 12:18

  Echo Investment wypłaci zaliczkowo 0,85 zł dywidendy na akcję

 • 23.11.2016 12:12

  ECHO INVESTMENT SA (38/2016) Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 23.11.2016 09:16

  Echo Investment w górę o prawie 10 proc. po informacji o funduszu na dywidendę

 • 22.11.2016 18:51

  Echo Investment chce utworzyć fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy w wys. 400 mln zł

 • 22.11.2016 17:56

  ECHO INVESTMENT SA (37/2016) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 04.11.2016 14:38

  ECHO INVESTMENT SA (36/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 31.10.2016 07:43

  Echo Investment zawarł przedwstępną umowę sprzedaży projektu Q22

 • 29.10.2016 23:00

  ECHO INVESTMENT SA (35/2016) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawarcia znaczących umów dotyczących sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II nr 22 w Warszawie