Develia SA

skrót: DVL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs2,26   -0,44 %-0,01 zł
Otwarcie2,301,32%
Minimum2,25-0,88%
Maksimum2,405,51%
Wolumen (szt.) 1317684
Kurs odniesienia2,27
Widełki dolne2,07
Widełki górne2,53
Obroty (tyś. zł)3016
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
27 7932,26
29322,26
28 0002,26
43 1002,25
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,3212 348 2
2,326 000 1
2,337 143 1
2,341 000 1
Spółka holdingowa kontrolującą grupę firm, działających w sektorze nieruchomości mieszkaniowych (głównie o podwyższonym standardzie) oraz komercyjnych (biurowych, handlowych i usługowych). Realizuje projekty w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Katowicach, Gdańsku i Łodzi.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NN OFEportfel81 545 04018,21%81 545 04018,21%
PZU OFE Złota Jesieńportfel77 195 64817,24%77 195 64817,24%
Aviva OFENWZ53 462 83911,95%53 462 83911,95%
MetLife OFE34 528 2957,71%34 528 2957,71%
PTE Aegon SAAegon OFE30 546 6016,83%30 546 6016,83%

Kategoria • 18.01.2021 23:36

  DEVELIA SA (4/2021) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 18.01.2021 23:32

  DEVELIA SA (3/2021) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 13.01.2021 17:11

  DEVELIA SA (2/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 07.01.2021 10:08

  Develia sprzedała w IV kwartale 580 lokali i przekazała 407

 • 07.01.2021 09:43

  DEVELIA SA (1/2021) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w 2020 r.

 • 14.12.2020 14:08

  DEVELIA SA (63/2020) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

 • 11.12.2020 18:50

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii LCC1023OZ4 spółki DEVELIA SA

 • 07.12.2020 12:29

  DEVELIA SA (62/2020) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

 • 07.12.2020 12:27

  DEVELIA SA (61/2020) Informacja o rejestracji zmian w statucie Emitenta oraz ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Emitenta

 • 04.12.2020 18:52

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii LCC1023OZ4 spółki DEVELIA S.A.

 • 04.12.2020 12:46

  Rada nadzorcza Develii powołała Andrzeja Oślizło na stanowisko prezesa

 • 04.12.2020 12:25

  DEVELIA SA (60/2020) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 26.11.2020 09:57

  Develia rozpoczęła sprzedaż 137 mieszkań w Krakowie

 • 16.11.2020 19:19

  Develia miała w III kw. 14,2 mln zł zysku netto, spodziewa się dobrych wyników sprzedaży w IV kw.

 • 16.11.2020 17:47

  Wyniki Develii w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2020 17:31

  DEVELIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 05.11.2020 10:09

  Sprzedaż mieszkań w X podobna mdm, ale spadła liczba zapytań ze strony klientów - Develia

 • 04.11.2020 14:29

  DEVELIA SA (59/2020) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2020 roku

 • 28.10.2020 16:55

  DEVELIA SA (58/2020) Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 20.10.2020 14:11

  DEVELIA SA (57/2020) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 12.10.2020 17:34

  DEVELIA SA (56/2020) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.

 • 06.10.2020 16:08

  DEVELIA SA (55/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.

 • 06.10.2020 16:06

  DEVELIA SA (54/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 06.10.2020 16:05

  DEVELIA SA (53/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.

 • 05.10.2020 15:02

  Develia sprzedała w III kwartale 358 lokali

 • 05.10.2020 14:49

  DEVELIA SA (52/2020) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2020 r.

 • 02.10.2020 16:12

  DEVELIA SA (51/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 29.09.2020 12:13

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub wartości godziwe pięciu deweloperów z GPW

 • 28.09.2020 15:40

  Develia zdecydowała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł

 • 28.09.2020 15:29

  DEVELIA SA (50/2020) Emisja obligacji w ramach programu

 • 22.09.2020 10:32

  Develia rozpoczęła sprzedaż 214 lokali w Gdańsku

 • 16.09.2020 11:43

  DEVELIA SA (49/2020) Zmiana projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej punktem 7 porządku obrad w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez zastąpienie jej dwoma projektami oddzielnych uchwał

 • 09.09.2020 16:35

  DEVELIA SA (48/2020) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 09.09.2020 16:29

  DEVELIA SA (47/2020) Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 08.09.2020 18:13

  Develia sprzedała w lipcu i sierpniu 245 lokali

 • 08.09.2020 17:39

  Wyniki Develii w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.09.2020 17:31

  DEVELIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 07.09.2020 14:05

  DEVELIA SA (46/2020) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 02.09.2020 10:34

  DEVELIA SA (45/2020) Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400.000.000 PLN

 • 31.08.2020 17:48

  DEVELIA SA (44/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.08.2020 17:39

  DEVELIA SA (43/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 31.08.2020 17:32

  Develia wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję

 • 31.08.2020 17:28

  DEVELIA SA (42/2020) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

 • 31.08.2020 17:20

  DEVELIA SA (41/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.08.2020 08:56

  DEVELIA SA (40/2020) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 30.08.2020 21:53

  DEVELIA SA (39/2020) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 28.08.2020 16:12

  DEVELIA SA (38/2020) Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 28.08.2020 16:01

  DEVELIA SA (37/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 28.08.2020 14:51

  DEVELIA SA (36/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 20.08.2020 16:31

  DEVELIA SA (35/2020) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2020 roku

 • 20.08.2020 14:23

  DEVELIA SA (34/2020) Zmiana projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Develia S.A.

 • 19.08.2020 13:03

  OFE PZU chce, by Develia wypłaciła 0,1 zł dywidendy na akcję za '19

 • 19.08.2020 12:30

  DEVELIA SA (33/2020) Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

 • 10.08.2020 13:31

  DEVELIA SA (32/2020) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

 • 03.08.2020 16:18

  DEVELIA SA (31/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 03.08.2020 16:10

  DEVELIA SA (30/2020) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.06.2020 16:34

  Aegon OFE ma poniżej 5 proc. Develii

 • 18.06.2020 16:25

  DEVELIA SA (20/2020) Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 10.06.2020 13:42

  DEVELIA SA (19/2020) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 14.05.2020 13:03

  Paweł Ruszczak p.o. prezesa Develii

 • 14.05.2020 12:39

  DEVELIA SA (18/2020) Tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

 • 14.05.2020 07:43

  Develia miała w I kw. 65,4 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 14.05.2020 06:39

  DEVELIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 13.05.2020 11:35

  Develia obserwowała w kwietniu wzrost zainteresowania mieszkaniami względem marca

 • 30.04.2020 14:40

  DEVELIA SA (17/2020) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2020 roku

 • 03.04.2020 16:56

  Develia sprzedała w I kw. 2020 r. 311 lokali, a przekazała 421 (opis)

 • 03.04.2020 15:31

  Develia sprzedała w I kwartale 2020 roku 311 lokali

 • 03.04.2020 15:24

  DEVELIA SA (16/2020) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w I kwartale 2020 r.

 • 23.03.2020 14:26

  DEVELIA SA (15/2020) Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz cele Spółki Develia S.A.

 • 20.03.2020 11:41

  Develia zakłada utrzymanie marży brutto w '20 na poziomie ok. 30 proc. (wywiad)

 • 12.03.2020 17:54

  DEVELIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 12.03.2020 17:53

  DEVELIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 05.03.2020 16:08

  DEVELIA SA (14/2020) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za 2019 rok

 • 05.03.2020 11:10

  DEVELIA SA (13/2020) Zmiana dokumentacji programu emisji obligacji Develia S.A. oraz rozważana emisja obligacji

 • 03.03.2020 14:43

  DEVELIA SA (12/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.02.2020 13:55

  Develia kupiła nieruchomość we Wrocławiu za 29,5 mln zł netto pod ok. 440 mieszkań

 • 27.02.2020 13:48

  DEVELIA SA (11/2020) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 26.02.2020 15:31

  DEVELIA SA (10/2020) Przedłużenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

 • 20.02.2020 08:58

  Develia rozpoczęła sprzedaż 239 lokali w Gdańsku

 • 12.02.2020 15:17

  DEVELIA SA (9/2020) Zawiadomienie Obligatariuszy o zbyciu składników majątkowych spółki zależnej Emitenta

 • 10.02.2020 11:49

  DEVELIA SA (8/2020) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 31.01.2020 09:54

  DEVELIA SA (7/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 29.01.2020 10:42

  Develia ma umowę sprzedaży Wola Center za 101,9 mln euro

 • 29.01.2020 10:28

  DEVELIA SA (6/2020) Zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży budynku biurowego Wola Center zlokalizowanego w Warszawie oraz spłata kredytu bankowego

 • 23.01.2020 07:22

  Develia chce w '20 sprzedać 2-2,2 tys. lokali, przekazać 1-1,1 tys. mieszkań (opis)

 • 23.01.2020 07:01

  Develia chce w '20 sprzedać 2-2,2 tys. lokali, przekazać 1-1,1 tys. mieszkań

 • 22.01.2020 23:03

  DEVELIA SA (5/2020) Cele Zarządu Develia S.A. na lata 2020-2021

 • 08.01.2020 14:18

  DEVELIA SA (4/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 8 stycznia 2020 r.

 • 08.01.2020 14:09

  DEVELIA SA (3/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

 • 08.01.2020 14:02

  DEVELIA SA (2/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 8 stycznia 2020 r.

 • 07.01.2020 15:47

  Develia sprzedała w 2019 roku 1.510 lokali

 • 07.01.2020 15:38

  DEVELIA SA (1/2020) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w 2019 r.

 • 30.12.2019 12:52

  DEVELIA SA (52/2019) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 23.12.2019 13:41

  Develia kupiła grunt w Warszawie za 163,6 mln zł, chce wybudować tam 1260 mieszkań

 • 23.12.2019 13:29

  DEVELIA SA (51/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 20.12.2019 16:23

  DEVELIA SA (50/2019) Nabycie nieruchomości oraz zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez Emitenta

 • 18.12.2019 16:53

  DEVELIA SA (49/2019) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

 • 18.12.2019 13:49

  DEVELIA SA (48/2019) Zmiana terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży budynku biurowego Wola Center zlokalizowanego w Warszawie

 • 12.12.2019 15:56

  Develia kupiła nieruchomość w Warszawie pod ok. 150 mieszkań

 • 12.12.2019 15:47

  DEVELIA SA (47/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 11.12.2019 15:45

  DEVELIA SA (46/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 11.12.2019 15:44

  DEVELIA SA (45/2019) Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 11.12.2019 15:35

  Ipopema Securities wydała rekomendacje dla pięciu spółek deweloperskich

 • 09.12.2019 12:53

  DEVELIA SA (44/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 28.11.2019 18:41

  DEVELIA SA (43/2019) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - uzupełnienie

 • 28.11.2019 15:37

  Dariusz Niedośpiał zrezygnował ze stanowiska prezesa Develii

 • 28.11.2019 15:31

  DEVELIA SA (42/2019) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 • 28.11.2019 15:29

  DEVELIA SA (41/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 14.11.2019 00:23

  DEVELIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.10.2019 12:33

  DEVELIA SA (40/2019) Powołanie członka Zarządu

 • 21.10.2019 12:32

  DEVELIA SA (39/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 07.10.2019 14:05

  Develia sprzedała w III kw. 2019 roku 310 lokali

 • 07.10.2019 13:44

  DEVELIA SA (38/2019) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2019 r.

 • 24.09.2019 15:27

  Develia ma przedwstępną umowę sprzedaży Wola Center za 101,9 mln euro

 • 24.09.2019 15:12

  DEVELIA SA (37/2019) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży budynku biurowego Wola Center zlokalizowanego w Warszawie

 • 24.09.2019 11:50

  DEVELIA SA (36/2019) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A. oraz zmiana nazw skróconych obligacji w związku ze zmianą nazwy firmy Emitenta

 • 23.09.2019 19:00

  GPW: Komunikat - DEVELIA SA

 • 23.09.2019 19:00

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia na Catalyst obligacji serii LCC220523OZ3 spółki DEVELIA SA

 • 17.09.2019 12:05

  DEVELIA SA (35/2019) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

 • 16.09.2019 18:22

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii LCC220523OZ3 spółki DEVELIA S.A.

 • 10.09.2019 20:12

  DEVELIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 09.09.2019 14:05

  DEVELIA SA (34/2019) Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na GPW

 • 06.09.2019 19:08

  GPW: Komunikat - DEVELIA

 • 05.09.2019 15:09

  DEVELIA SA (33/2019) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta

 • 02.09.2019 14:34

  LC CORP SA (32/2019) Informacja o rejestracji zmian w statucie Emitenta, zmiany firmy Emitenta i zmiany adresu strony internetowej Emitenta

 • 20.08.2019 15:42

  LC CORP SA (31/2019) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 22.05.2019 15:55

  LC Corp wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł

 • 22.05.2019 15:43

  LC CORP SA (22/2019) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 17.05.2019 15:31

  LC CORP SA (21/2019) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 17.05.2019 15:13

  LC CORP SA (20/2019) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.04.2019 15:46

  LC CORP SA (15/2019) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za 2018 rok

 • 12.04.2019 15:42

  LC CORP SA (14/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 12.04.2019 15:20

  LC Corp w I kwartale sprzedał 331 lokali i przekazał 1163

 • 12.04.2019 15:09

  LC CORP SA (13/2019) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2019 r.

 • 11.04.2019 08:24

  LC Corp ma przedwstępne umowy sprzedaży biurowców za 113,2 mln euro

 • 11.04.2019 03:04

  LC CORP SA (12/2019) Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży budynku biurowego Retro Office House zlokalizowanego we Wrocławiu oraz budynków biurowych Silesia Star zlokalizowanych w Katowicach

 • 11.04.2019 02:42

  LC CORP SA (11/2019) Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży dwóch nieruchomości

 • 18.03.2019 17:16

  LC CORP SA (10/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 14.03.2019 15:43

  LC CORP SA (9/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 14.03.2019 15:04

  LC CORP SA (8/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 07.03.2019 12:21

  Metlife OFE ma ponad 5 proc. w LC Corp

 • 07.03.2019 12:11

  LC CORP SA (7/2019) Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 05.03.2019 14:56

  LC CORP SA (6/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 05.03.2019 10:33

  LC CORP SA (5/2019) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 04.03.2019 20:01

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 04.03.2019 20:00

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 04.03.2019 19:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC191020OZ1 spółki LC CORP SA

 • 04.03.2019 19:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii LCC191022OZ2 spółki LC CORP SA

 • 04.03.2019 09:42

  Santander BM obniżył rekomendację dla GTC do "trzymaj"; podniósł dla Echo do "kupuj"

 • 27.02.2019 13:05

  LC CORP SA (4/2019) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 26.02.2019 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 26.02.2019 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 08.02.2019 14:21

  LC CORP SA (3/2019) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 07.01.2019 16:08

  LC Corp sprzedał 1.710 lokali w 2018 r.

 • 07.01.2019 15:54

  LC CORP SA (1/2019) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w 2018 r.

 • 19.12.2018 15:24

  LC CORP SA (73/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 03.12.2018 17:18

  LC CORP SA (72/2018) Zakończenie negocjacji dotyczących sprzedaży niektórych nieruchomości Emitenta

 • 27.11.2018 14:13

  LC CORP SA (71/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 26.11.2018 10:50

  Vestor DM podniósł cenę docelową LC Corpu do 3,2 zł za akcję

 • 19.11.2018 16:34

  LC Corp podejmie działania zmierzające do zmiany nazwy spółki

 • 19.11.2018 16:20

  LC CORP SA (70/2018) Informacja o podjęciu działań zmierzających do zmiany firmy Emitenta

 • 15.11.2018 17:18

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 15:58

  LC CORP SA (69/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za III kwartał 2018 roku

 • 31.10.2018 17:34

  LC Corp ma list intencyjny w sprawie sprzedaży 4 biurowców za 275 mln euro

 • 31.10.2018 17:27

  LC CORP SA (68/2018) Uzgodnienie ceny sprzedaży za niektóre nieruchomości Emitenta

 • 31.10.2018 17:20

  LC CORP SA (67/2018) Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży czterech nieruchomości

 • 30.10.2018 16:38

  LC CORP SA (66/2018) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany w składach osobowych Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

 • 26.10.2018 12:44

  LC CORP SA (65/2018) Rozwiązanie umowy programu emisji obligacji z dnia 27 lipca 2007 r. - informacja poufna

 • 23.10.2018 11:51

  Santander BM rekomenduje "kupuj" LC Corp z ceną docelową 2,91 zł za akcję

 • 19.10.2018 14:54

  LC Corp wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł

 • 19.10.2018 14:20

  LC CORP SA (64/2018) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 16.10.2018 15:53

  LC CORP SA (63/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.10.2018 11:16

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" LC Corp

 • 15.10.2018 14:43

  LC CORP SA (62/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 15.10.2018r.

 • 15.10.2018 14:42

  LC CORP SA (61/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

 • 15.10.2018 14:40

  LC CORP SA (60/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 15 października 2018 r.

 • 12.10.2018 12:23

  LC CORP SA (59/2018) Korekta tytułu raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 12 października 2018 r.

 • 12.10.2018 11:20

  LC CORP SA (59/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 12.10.2018 11:20

  LC CORP SA (58/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 11.10.2018 18:30

  LC Corp kupił działki w Krakowie za 48 mln zł netto pod ok. 1150 mieszkań

 • 11.10.2018 17:02

  LC CORP SA (57/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 16:52

  LC Corp sprzedał w III kw. 407 lokali

 • 08.10.2018 16:41

  LC CORP SA (56/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp za trzy kwartały 2018 r.

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.10.2018 13:19

  LC CORP SA (55/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 02.10.2018 16:00

  LC Corp ustanowił program emisji obligacji o wartości do 400 mln zł

 • 02.10.2018 15:48

  LC CORP SA (54/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji - informacja poufna

 • 20.09.2018 12:45

  LC CORP SA (53/2018) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 17.09.2018 16:47

  LC CORP SA (52/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 17.09.2018 16:44

  LC CORP SA (51/2018) Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 14.09.2018 13:34

  LC CORP SA (50/2018) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 11.09.2018 10:04

  Altus TFI zmniejszył udział w LC Corp poniżej 5 proc.

 • 11.09.2018 09:52

  LC CORP SA (49/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.09.2018 00:21

  LC CORP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 04.09.2018 18:28

  LC CORP SA (48/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.09.2018 15:30

  Wynik brutto LC Corp za I poł. '18 wyższy o 36,6 mln zł m. in. z powodu zmian kursu euro

 • 03.09.2018 14:51

  LC CORP SA (47/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I półrocze 2018 roku

 • 31.08.2018 20:12

  Idea Bank sprzeda Leszkowi Czarneckiemu 15 proc. akcji Idea Getin Leasing za 75 mln zł (opis)

 • 31.07.2018 11:47

  LC Corp kupił działkę w Warszawie za 9,4 mln zł netto pod projekt z ok. 137 lokalami

 • 31.07.2018 11:36

  LC CORP SA (46/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.07.2018 12:27

  LC CORP SA (45/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 06.07.2018 13:27

  LC Corp sprzedał w II kw. 117 lokali wobec 399 przed rokiem

 • 06.07.2018 13:13

  LC CORP SA (44/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I półroczu 2018 r.

 • 05.07.2018 16:23

  LC CORP SA (43/2018) Powołanie nowych członków Komitetu Audytu oraz członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • 05.07.2018 11:37

  LC CORP SA (42/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 29.06.2018 15:31

  LC CORP SA (41/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 27.06.2018 r.

 • 28.06.2018 16:28

  DM mBanku zmienił ceny docelowe Atalu, Dom Development i LC Corpu

 • 27.06.2018 15:54

  LC CORP SA (40/2018) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2018 15:52

  LC CORP SA (39/2018) Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu

 • 27.06.2018 15:48

  LC CORP SA (38/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 27.06.2018 15:32

  LC Corp wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 27.06.2018 15:21

  LC CORP SA (37/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.

 • 27.06.2018 09:23

  Wyceny deweloperów wspierane przez rekordowo wysokie dywidendy nadal atrakcyjne - Vestor DM

 • 26.06.2018 16:15

  LC CORP SA (36/2018) Informacja o nabyciu akcji przez Członka Zarządu

 • 25.06.2018 15:40

  LC CORP SA (35/2018) Uzupełnienie zgłoszenia przez akcjonariuszy kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2018 17:04

  LC CORP SA (34/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2018 15:26

  LC CORP SA (33/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 20.06.2018 13:31

  LC CORP SA (32/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 20.06.2018 10:50

  LC CORP SA (31/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 20.06.2018 10:49

  LC CORP SA (30/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 18.06.2018 17:04

  LC CORP SA (29/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 19:30

  LC CORP SA (28/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 15:17

  LC CORP SA (27/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 04.06.2018 17:01

  LC CORP SA (26/2018) Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo przez spółkę zależną od Emitenta

 • 30.05.2018 15:30

  LC CORP SA (25/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 30.05.2018 15:29

  LC CORP SA (24/2018) Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.05.2018 14:39

  LC CORP SA (23/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 25.05.2018 15:57

  LC CORP SA (22/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 24.05.2018 19:51

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 24.05.2018 19:50

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii LCC011 280222 spółki LC CORP SA

 • 24.05.2018 18:15

  LC CORP SA (21/2018) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 23.05.2018 15:30

  LC CORP SA (20/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 22.05.2018 18:11

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki LC CORP S.A.

 • 15.05.2018 17:16

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 15:43

  Wynik brutto LC Corpu za I kw. wyższy o 18,25 mln zł z powodu zmian w wycenach

 • 10.05.2018 15:16

  LC CORP SA (19/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik za I kwartał 2018 roku

 • 09.05.2018 13:05

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe Dom Development, LC Corpu i Ronsona

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 19.04.2018 12:13

  LC CORP SA (18/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 17.04.2018 15:09

  LC Corp kupił działkę w Warszawie za 11,9 mln zł

 • 17.04.2018 14:58

  LC CORP SA (17/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.04.2018 17:20

  LC Corp sprzedał 873 lokale w I kw.

 • 04.04.2018 17:12

  LC CORP SA (16/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w I kwartale 2018 r.

 • 30.03.2018 10:58

  LC CORP SA (15/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 20.03.2018 19:57

  Zarząd LC Corp rekomenduje 0,24 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2018 19:46

  LC CORP SA (14/2018) Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.03.2018 19:38

  LC CORP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 19:37

  LC CORP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 16.03.2018 13:36

  LC Corp kupi działkę w Gdańsku za 24,4 mln zł

 • 16.03.2018 13:26

  LC CORP SA (13/2018) Wyniki przetargu na zakup nieruchomości w Gdańsku której nabywcą został Emitent

 • 15.03.2018 17:17

  LC CORP SA (12/2018) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

 • 14.03.2018 14:49

  LC CORP SA (11/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

 • 07.03.2018 18:01

  LC Corp w wynikach grupy za '17 ujmie kwoty z tytułu różnic kursowych i zmiany wycen

 • 07.03.2018 17:08

  LC CORP SA (10/2018) Zdarzenia o znaczącym wpływie na wyniki za rok 2017

 • 02.03.2018 11:32

  LC CORP SA (9/2018) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 01.03.2018 19:13

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii LCC010050622 spółki LC CORP SA

 • 01.03.2018 18:59

  GPW: Komunikat - LC CORP SA

 • 28.02.2018 14:40

  LC CORP SA (8/2018) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 26.02.2018 14:05

  LC CORP SA (7/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 23.02.2018 18:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii LCC010050622 spółki LC CORP SA

 • 31.01.2018 12:53

  LC CORP SA (6/2018) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 30.01.2018 15:01

  LC CORP SA (5/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 24.01.2018 15:38

  LC CORP SA (4/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 24.01.2018 15:11

  LC CORP SA (3/2018) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 08.01.2018 13:59

  LC Corp sprzedał w 2017 r. 2.029 lokali

 • 08.01.2018 13:49

  LC CORP SA (2/2018) Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w 2017 r.

 • 05.01.2018 17:12

  LC CORP SA (1/2018) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 29.12.2017 21:48

  LC CORP SA (130/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z bankiem Bank Zachodni WBK S.A.

 • 21.12.2017 15:45

  LC CORP SA (129/2017) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 20.12.2017 13:58

  LC CORP SA (128/2017) Zawarcie umowy kredytu przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 18.12.2017 09:23

  Vestor DM podniósł ceny docelowe LC Corp, Dom Development i Robyga (opis)

 • 18.12.2017 09:12

  Vestor DM podniósł ceny docelowe LC Corp, Dom Development i Robyga

 • 07.12.2017 17:41

  LC Corp ma politykę dywidendową, zarząd będzie rekomendował na wypłatę do 75 proc. zysku

 • 07.12.2017 17:05

  LC CORP SA (127/2017) Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy

 • 05.12.2017 17:06

  LC CORP SA (126/2017) Emisja obligacji w ramach programu - informacja poufna

 • 04.12.2017 18:56

  LC Corp kupił działkę we Wrocławiu za 22 mln zł netto pod projekt z ok. 420 lokalami

 • 04.12.2017 16:48

  LC CORP SA (125/2017) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

 • 01.12.2017 16:20

  Unibep, LC Corp, Lokum, Robyg, Echo, Dom Development, Archicom i Atal faworytami DM mBanku

 • 30.11.2017 18:39

  Famur i LC Corp wejdą do indeksu mWIG40, opuszczą go Apator i Trakcja

 • 23.11.2017 16:01

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji LC Corp

 • 23.11.2017 15:50

  LC CORP SA (124/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 13.11.2017 06:13

  LC CORP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 16:31

  Quercus TFI ma poniżej 5 proc. w kapitale zakładowym LC Corp

 • 31.10.2017 16:30

  Zmiana kursu euro zwiększy wynik brutto LC Corp za III kw. o 22,8 mln zł

 • 31.10.2017 16:24

  LC CORP SA (123/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 31.10.2017 16:13

  LC CORP SA (122/2017) Wpływ różnic kursowych na wynik za III kwartał 2017 r.

 • 31.10.2017 16:11

  LC CORP SA (121/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 27.10.2017 13:41

  LC CORP SA (120/2017) Powołanie członków Komitetu Audytu oraz powołanie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz jego członków w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

 • 25.10.2017 19:17

  LC CORP SA (119/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów uzyskane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 24.10.2017 15:46

  LC CORP SA (118/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 19.10.2017 r.

 • 19.10.2017 17:26

  LC CORP SA (117/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 17:22

  LC CORP SA (116/2017) Odwołanie wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej

 • 19.10.2017 17:19

  LC CORP SA (115/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.10.2017 r.

 • 18.10.2017 12:34

  LC CORP SA (114/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wszystkie zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej

 • 17.10.2017 17:25

  LC CORP SA (113/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 17.10.2017 17:24

  LC CORP SA (112/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 17.10.2017 15:13

  LC CORP SA (111/2017) Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Johna Richarda Banka na Członka Rady Nadzorczej

 • 17.10.2017 11:46

  Haitong podniósł rekomendację dla Dom Development, obniżył dla LC Corp i Ronson Europe

 • 16.10.2017 17:43

  LC CORP SA (110/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 16.10.2017 17:08

  LC CORP SA (109/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 16.10.2017 16:07

  LC CORP SA (108/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 16.10.2017 13:10

  LC Corp rozpoczął przedsprzedaż 251 mieszkań we Wrocławiu

 • 16.10.2017 10:57

  LC CORP SA (107/2017) Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

 • 13.10.2017 12:50

  LC CORP SA (106/2017) Uzupełnienie zgłoszonej kandydatury Pana Michała Kowalczewskiego na Członka Rady Nadzorczej

 • 13.10.2017 12:41

  LC CORP SA (105/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 11.10.2017 18:01

  LC CORP SA (104/2017) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej otrzymane od akcjonariusza

 • 11.10.2017 18:00

  LC CORP SA (103/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej