Dom Development SA

skrót: DOM

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym i jednym z największych i najdłużej działających deweloperów na polskim rynku. W ciągu blisko 20 lat swojej działalności przekazała do użytku ponad 23,5 tys. mieszkań, w których mieszka ponad 70 000 osób. Oferta produktowa Dom Development skierowana jest do klientów indywidualnych. Obejmuje ona budynki wielorodzinne (mieszkania popularne, apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe), przy czym podstawę oferty Dom Development stanowią mieszkania popularne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
SCOP Poland S.a.r.l.14 155 94156,47%14 155 94156,47%
Aviva OFEZWZ1 834 0007,32%1 834 0007,32%
Szanajca Jarosław1 534 0506,12%1 534 0506,12%
Kiełpsz Grzegorz1 280 7505,11%1 280 7505,11%

Kategoria • 15.01.2021 11:58

  DOM DEVELOPMENT SA (3/2021) Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich

 • 11.01.2021 15:25

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2020 roku (tabela)

 • 05.01.2021 12:50

  Dom Development sprzedał w IV kw. 1.130 lokali netto, 17 proc. więcej rdr (opis)

 • 05.01.2021 11:58

  Dom Development sprzedał w IV kw. 1.130 lokali netto, 17 proc. więcej niż przed rokiem

 • 05.01.2021 11:37

  DOM DEVELOPMENT SA (2/2021) Wstępna informacja o wynikach za 2020 rok

 • 04.01.2021 16:19

  DOM DEVELOPMENT SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2021 roku

 • 11.12.2020 11:11

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Dom Development, cena docelowa 125 zł

 • 02.12.2020 12:06

  DOM DEVELOPMENT SA (42/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.12.2020 16:25

  DOM DEVELOPMENT SA (41/2020) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu VI Opcji

 • 25.11.2020 16:11

  DOM DEVELOPMENT SA (40/2020) Piąte wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I

 • 24.11.2020 08:22

  DM BDM podniósł rekomendację dla Dom Development do "kupuj"

 • 18.11.2020 15:10

  DOM DEVELOPMENT SA (39/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.11.2020 08:30

  Dom Development miał w III kw. 57,6 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 10.11.2020 08:02

  Dom Development miał w III kw. 57,6 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 10.11.2020 07:42

  Wyniki Dom Development w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2020 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 04.11.2020 15:44

  DOM DEVELOPMENT SA (38/2020) Czwarte wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I

 • 15.10.2020 15:16

  DOM DEVELOPMENT SA (37/2020) Korekta tytułu raportu bieżącego nr 37/2020

 • 14.10.2020 17:21

  DOM DEVELOPMENT SA (37/2020) Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I

 • 12.10.2020 18:59

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii DOMDET4250925 spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

 • 08.10.2020 16:14

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)

 • 07.10.2020 15:56

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)

 • 02.10.2020 11:25

  Dom Development sprzedał w III kw. 995 lokali netto, więcej rdr o 6 proc. (opis)

 • 02.10.2020 10:16

  Dom Development sprzedał w III kw. 995 lokali netto, więcej rdr o 6 proc.

 • 02.10.2020 10:05

  DOM DEVELOPMENT SA (36/2020) Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2020 roku

 • 29.09.2020 12:13

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub wartości godziwe pięciu deweloperów z GPW

 • 24.09.2020 10:27

  Poziom marży i dobra kondycja finansowa pozwolą części deweloperów utrzymać płynność w okresie spowolnienia - NBP

 • 23.09.2020 14:36

  DOM DEVELOPMENT SA (35/2020) Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I

 • 21.09.2020 18:25

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na serii DOMDET4250925 spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

 • 10.09.2020 08:30

  Wood obniżył rekomendację dla Dom Development do "sprzedaj", a GTC do "trzymaj"

 • 03.09.2020 19:55

  DataWalk i XTB zastąpią Bogdankę i Getin w indeksie mWIG40

 • 02.09.2020 16:12

  DOM DEVELOPMENT SA (34/2020) Pierwsze wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I

 • 02.09.2020 16:09

  DOM DEVELOPMENT SA (33/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

 • 01.09.2020 16:18

  DOM DEVELOPMENT SA (31/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku - korekta raportu

 • 31.08.2020 17:36

  DOM DEVELOPMENT SA (32/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.08.2020 16:45

  DOM DEVELOPMENT SA (31/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 31.08.2020 15:02

  Dom Development wypłaci 9,50 zł dywidendy na akcję

 • 31.08.2020 14:59

  DOM DEVELOPMENT SA (30/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich

 • 31.08.2020 14:56

  DOM DEVELOPMENT SA (29/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 25.08.2020 09:40

  Janusz Zalewski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Dom Development

 • 25.08.2020 09:30

  DOM DEVELOPMENT SA (28/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 25.08.2020 08:49

  Dom Development miał w II kw. 79,1 mln zł zysku netto j. d., powyżej konsensusu (opis)

 • 25.08.2020 07:55

  Dom Development miał w II kw. 79,1 mln zł zysku netto j. d., powyżej konsensusu

 • 25.08.2020 07:40

  Wyniki Dom Development w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2020 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 05.08.2020 15:05

  DOM DEVELOPMENT SA (27/2020) Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 05.08.2020 15:00

  DOM DEVELOPMENT SA (26/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 04.08.2020 15:40

  DOM DEVELOPMENT SA (25/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich

 • 04.08.2020 15:38

  DOM DEVELOPMENT SA (24/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 04.08.2020 11:09

  Zarząd Dom Development podtrzymuje rekomendację ws. dywidendy, chce wypłacić 9,50 zł na akcję

 • 04.08.2020 11:03

  DOM DEVELOPMENT SA (23/2020) Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich

 • 04.08.2020 10:57

  DOM DEVELOPMENT SA (22/2020) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 27.05.2020 16:17

  DOM DEVELOPMENT SA (20/2020) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AA i AB

 • 26.05.2020 18:29

  GPW: Komunikat - DOM DEVELOPMENT

 • 26.05.2020 16:12

  DOM DEVELOPMENT SA (19/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA i AB

 • 26.05.2020 15:23

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii AA i AB spółki DOM DEVELOPMENT SA

 • 18.05.2020 15:29

  DOM DEVELOPMENT SA (18/2020) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AA oraz serii AB

 • 15.05.2020 15:46

  DOM DEVELOPMENT SA (17/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.05.2020 11:17

  Dom Development rozpoczyna sprzedaż blisko 500 lokali w Warszawie

 • 06.05.2020 10:22

  Dom Development pokazał bardzo dobre wyniki za I kw. (opinia, aktl.)

 • 06.05.2020 09:05

  Dom Development pokazał bardzo dobre wyniki za I kw. (opinia)

 • 06.05.2020 08:46

  Dom Development miał w I kw. 38,5 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 06.05.2020 07:53

  Dom Development miał w I kw. 38,5 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 06.05.2020 07:39

  Wyniki Dom Development w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.05.2020 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 14:12

  DOM DEVELOPMENT SA (16/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowy

 • 10.04.2020 11:27

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2020 roku (tabela)

 • 08.04.2020 16:42

  BM mBanku zawiesił wydawanie rekomendacji dla Atalu i Dom Development

 • 06.04.2020 09:55

  Dom Development sprzedał w I kw. 815 lokali, a przekazał 549

 • 06.04.2020 09:43

  Zarząd Dom Development zawiesza rekomendację w sprawie dywidendy

 • 06.04.2020 09:39

  DOM DEVELOPMENT SA (15/2020) Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2020 roku oraz wpływ COVID-19 na działalność Spółki i Grupy

 • 06.04.2020 09:37

  DOM DEVELOPMENT SA (14/2020) Zawieszenie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy

 • 10.03.2020 10:06

  DOM DEVELOPMENT SA (13/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.03.2020 12:56

  Dom Development chce przekazać w '20 ok. 3,1 tys. lokali, liczy na lepszy rdr zysk netto (opis)

 • 06.03.2020 11:28

  Dom Development chce przekazać w '20 ok. 3,1 tys. lokali, liczy na lepszy rdr zysk netto - wiceprezes

 • 06.03.2020 09:27

  Wyniki Dom Development za IV kw. bardzo dobre; uwagę zwraca marża deweloperska (opinia)

 • 06.03.2020 08:56

  Dom Development miał w IV kw. 85,7 mln zł zysku netto j. d. wobec 82,3 mln zł konsensusu (opis)

 • 06.03.2020 08:02

  Dom Development miał w IV kw. 85,7 mln zł zysku netto j. d. wobec 82,3 mln zł konsensusu

 • 06.03.2020 07:50

  Zarząd Dom Development rekomenduje 9,5 zł dywidendy na akcję

 • 06.03.2020 07:44

  Wyniki Dom Development w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.03.2020 07:38

  DOM DEVELOPMENT SA (12/2019) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 06.03.2020 07:32

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 06.03.2020 07:29

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 05.03.2020 19:03

  Dom Development i Neuca zastąpią Boryszew i CI Games w indeksie mWIG40

 • 12.02.2020 14:20

  Dom Development zakłada w '20 co najmniej utrzymanie poziomu sprzedaży rdr - prezes

 • 11.02.2020 13:40

  DOM DEVELOPMENT SA (11/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii AA i serii AB

 • 03.02.2020 14:47

  DOM DEVELOPMENT SA (10/2020) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR

 • 23.01.2020 15:25

  DOM DEVELOPMENT SA (9/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.01.2020 15:15

  DOM DEVELOPMENT SA (8/2020) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 20.01.2020 12:47

  DOM DEVELOPMENT SA (7/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.01.2020 14:46

  DOM DEVELOPMENT SA (6/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.01.2020 13:41

  DOM DEVELOPMENT SA (5/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.01.2020 13:34

  DOM DEVELOPMENT SA (4/2020) Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego oraz Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka

 • 14.01.2020 15:11

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 13.01.2020 17:35

  DOM DEVELOPMENT SA (3/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.01.2020 19:53

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii DOMDET3121224 spółki DOM DEVELOPMENT SA

 • 10.01.2020 19:22

  GPW: Komunikat - DOM DEVELOPMENT SA

 • 10.01.2020 16:58

  DOM DEVELOPMENT SA (2/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 09.01.2020 16:51

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela)

 • 08.01.2020 11:03

  Dom Development sprzedał netto w 2019 roku 3.661 lokali, w tym 962 lokale w IV kw.

 • 08.01.2020 10:57

  DOM DEVELOPMENT SA (1/2020) Wstępna informacja o wynikach za 2019 rok

 • 23.12.2019 15:16

  DOM DEVELOPMENT SA (33/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.12.2019 14:28

  DOM DEVELOPMENT SA (32/2019) Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2020 roku

 • 11.12.2019 15:35

  Ipopema Securities wydała rekomendacje dla pięciu spółek deweloperskich

 • 10.12.2019 18:57

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

 • 09.12.2019 16:52

  DOM DEVELOPMENT SA (31/2019) Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.11.2019 15:49

  DOM DEVELOPMENT SA (30/2019) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu V Opcji

 • 06.11.2019 16:20

  DOM DEVELOPMENT SA (29/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 05.11.2019 14:24

  Popyt na mieszkania wciąż wysoki, ceny mieszkań mogą jeszcze rosnąć - Dom Development

 • 05.11.2019 13:48

  Dom Development spodziewa się w '19 wyższego zysku netto rdr, podtrzymuje plan przekazań (opis)

 • 05.11.2019 11:40

  Dom Development spodziewa się w 2019 roku wyższego zysku netto rdr

 • 05.11.2019 11:20

  Dom Development podtrzymuje plan przekazania w ’19 ok. 3,5 tys. lokali

 • 05.11.2019 09:16

  Dom Development pokazał bardzo dobre wyniki za III kw.; uwagę zwraca marża brutto (opinia)

 • 05.11.2019 08:34

  Dom Development miał w III kw. 55 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

 • 05.11.2019 07:55

  Dom Development miał w III kw. 55 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 05.11.2019 07:39

  Wyniki Dom Development w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.11.2019 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 09.10.2019 15:22

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2019 roku (tabela)

 • 03.10.2019 11:50

  Dom Development sprzedał netto w trzecim kwartale 2019 roku 937 lokali (opis)

 • 03.10.2019 10:33

  Dom Development sprzedał netto w trzecim kwartale 2019 roku 937 lokali

 • 03.10.2019 10:22

  DOM DEVELOPMENT SA (28/2019) Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2019 roku

 • 25.09.2019 11:00

  Nie widać popytu spekulacyjnego na rynku nieruchomości mieszkaniowych - Łaszek, NBP

 • 25.09.2019 10:35

  Deweloperom udało się przerzucić rosnące koszty na klientów - NBP

 • 23.09.2019 10:01

  Murapol wprowadza do sprzedaży ponad 2 tys. mieszkań w 9 miastach

 • 23.08.2019 13:18

  Dom Development podtrzymuje plan przekazania ok. 3,5 tys. lokali w '19 (opis)

 • 23.08.2019 11:15

  Dom Development podtrzymuje plan przekazania ok. 3,5 tys. lokali w '19

 • 23.08.2019 09:19

  Wyniki Dom Development w II kw. duże lepsze od oczekiwań (opinia)

 • 23.08.2019 08:37

  Dom Development miał w II kw. 31,1 mln zł zysku netto wobec 12,3 mln zł konsensusu (opis)

 • 23.08.2019 08:07

  Dom Development miał w II kw. 31,1 mln zł zysku netto j. d. wobec 12,3 mln zł konsensusu

 • 23.08.2019 07:47

  Wyniki Dom Development w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2019 07:35

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 19:03

  DOM DEVELOPMENT SA (24/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku

 • 30.05.2019 17:49

  DOM DEVELOPMENT SA (23/2019) Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A.

 • 30.05.2019 17:42

  DOM DEVELOPMENT SA (22/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 • 30.05.2019 17:37

  Dom Development wypłaci 9,05 zł dywidendy na akcję

 • 30.05.2019 17:33

  DOM DEVELOPMENT SA (21/2019) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich

 • 30.05.2019 17:28

  DOM DEVELOPMENT SA (20/2019) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 21.05.2019 17:22

  DOM DEVELOPMENT SA (19/2019) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta

 • 21.05.2019 17:19

  DOM DEVELOPMENT SA (18/2019) Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 18.04.2019 14:34

  DOM DEVELOPMENT SA (13/2019) Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 r.

 • 18.04.2019 14:31

  DOM DEVELOPMENT SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku

 • 15.04.2019 13:37

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 15.04.2019 09:26

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Dom Development do 87,3 zł

 • 18.03.2019 16:38

  DOM DEVELOPMENT SA (7/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Z w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 07.03.2019 13:25

  Euro Styl kupił działkę w Gdańsku pod budowę ok. 1.200 lokali

 • 07.03.2019 12:56

  Dom Development chce przekazać w '19 ok. 3,5 tys. lokali i rozpocząć budowę ok. 3,9 tys. (opis)

 • 07.03.2019 11:14

  Dom Development planuje przekazać w '19 około 3,5 tys. lokali

 • 07.03.2019 09:30

  Wyniki Dom Development bardzo dobre, informacja o dywidendzie pozytywna (opinia)

 • 07.03.2019 08:32

  Dom Development miał w IV kw. 128,8 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 07.03.2019 08:01

  Dom Development miał w IV kw. 128,8 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem

 • 07.03.2019 07:43

  Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 9,05 zł na akcję

 • 07.03.2019 07:41

  Wyniki Dom Development w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.03.2019 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA (6/2019) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 07.03.2019 07:28

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 07.03.2019 07:26

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 11.02.2019 06:47

  Dom Development może przekazać w '19 zbliżoną rdr liczbę mieszkań (wywiad)

 • 11.02.2019 06:46

  Zarząd Dom Development będzie rekomendował wypłatę akcjonariuszom całości zysku za '18

 • 04.02.2019 16:05

  DOM DEVELOPMENT SA (5/2019) Zakończenie subskrypcji akcji serii Z

 • 30.01.2019 10:25

  Santander BM rekomenduje "kupuj" Atal, Dom Development i Marvipol, "trzymaj" Ronson

 • 24.01.2019 15:35

  DOM DEVELOPMENT SA (3/2019) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii "Z" w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 14.01.2019 14:45

  DOM DEVELOPMENT SA (2/2019) Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 07.01.2019 19:26

  GPW: Komunikat - DOM DEVELOPMENT SA

 • 07.01.2019 18:17

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii DOMDET2091023 spółki DOM DEVELOPMENT SA

 • 07.01.2019 09:08

  Dom Development sprzedał w IV kw. 1.006 lokali, a przekazał 1.604 lokale

 • 07.01.2019 08:55

  DOM DEVELOPMENT SA (1/2019) Wstępna informacja o wynikach za 2018 rok

 • 18.12.2018 16:14

  DOM DEVELOPMENT SA (33/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2019 roku

 • 13.12.2018 09:31

  Vestor DM podwyższył rekomendację dla Dom Development do "akumuluj" i obniżył cenę docelową do 75 zł

 • 30.11.2018 19:34

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii DOMDET2091023 spółki DOM DEVELOPMENT SA

 • 05.11.2018 10:20

  MIiR chce, aby spółki mogły korzystać z Krajowego Zasobu Nieruchomości

 • 26.10.2018 14:01

  Dom Development chce przekazać w IV kw. 1,6 tys. lokali i rozpocząć budowę 1,1 tys. (opis)

 • 26.10.2018 12:32

  Dom Development planuje w IV kw. rozpocząć budowę 1,1 tys. lokali

 • 26.10.2018 11:19

  Dom Development zakłada, że przekaże klientom w IV kw. ok. 1.600 lokali

 • 26.10.2018 08:53

  Wyniki Dom Development za III kw. bardzo dobre; uwagę zwraca marża deweloperska (opinia)

 • 26.10.2018 08:28

  Dom Development miał w III kw. 21,9 mln zł zysku netto j. d. wobec 20,8 mln zł konsensusu (opis)

 • 26.10.2018 08:09

  Dom Development miał w III kw. 21,9 mln zł zysku netto j. d. wobec 20,8 mln zł konsensusu

 • 26.10.2018 07:43

  Wyniki Dom Development w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2018 07:29

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 11.10.2018 11:58

  Dom Development wprowadza do sprzedaży 200 lokali we Wrocławiu

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 03.10.2018 09:18

  Dom Development sprzedał w III kw. 946 lokali, a przekazał 587 lokali

 • 03.10.2018 09:03

  DOM DEVELOPMENT SA (32/2018) Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2018 roku

 • 01.10.2018 12:42

  Murapol sprzedał w III kw. 893 lokale wobec 859 przed rokiem

 • 24.08.2018 13:24

  Dom Development oczekuje wyższej kdk sprzedaży mieszkań w III kw. '18 (opis)

 • 24.08.2018 12:30

  Dom Development oczekuje wyższej kdk sprzedaży mieszkań w III kw. '18

 • 24.08.2018 08:35

  W wynikach Dom Development za II kw. pozytywnie zaskoczyła wysoka marża deweloperska (opinia)

 • 24.08.2018 08:09

  Dom Development miał w II kw. 58,8 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 24.08.2018 07:31

  Dom Development miał w II kw. 58,8 mln zł zysku netto j. d. wobec 56,7 mln zł konsensusu

 • 24.08.2018 07:15

  Wyniki Dom Development w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2018 07:04

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 18.07.2018 14:02

  REAS oczekuje stabilizacji sprzedaży mieszkań w II półroczu (opinia)

 • 12.07.2018 14:58

  DM BDM obniżył rekomendację dla Dom Development do "redukuj"

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.07.2018 11:25

  DOM DEVELOPMENT SA (31/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 04.07.2018 11:06

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową Dom Development do 91,1 zł

 • 04.07.2018 09:50

  Dom Development sprzedał w II kw. 802 lokali, a przekazał 1.025 lokali

 • 04.07.2018 09:40

  DOM DEVELOPMENT SA (30/2018) Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2018 roku

 • 28.06.2018 16:28

  DM mBanku zmienił ceny docelowe Atalu, Dom Development i LC Corpu

 • 27.06.2018 09:23

  Wyceny deweloperów wspierane przez rekordowo wysokie dywidendy nadal atrakcyjne - Vestor DM

 • 22.06.2018 10:40

  Dom Development wprowadza do sprzedaży 273 lokale w Warszawie

 • 08.06.2018 12:01

  DOM DEVELOPMENT SA (29/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 r.

 • 07.06.2018 16:44

  DOM DEVELOPMENT SA (28/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku

 • 07.06.2018 15:37

  Dom Development wypłaci 7,60 zł dywidendy na akcję

 • 07.06.2018 15:34

  DOM DEVELOPMENT SA (27/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 07.06.2018 15:33

  DOM DEVELOPMENT SA (26/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 17.05.2018 17:03

  DOM DEVELOPMENT SA (25/2018) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Y

 • 17.05.2018 13:59

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii Y spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

 • 17.05.2018 13:25

  DOM DEVELOPMENT SA (24/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y

 • 16.05.2018 10:52

  DOM DEVELOPMENT SA (23/2018) Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Development Construction Sp. z o.o.

 • 10.05.2018 17:19

  DOM DEVELOPMENT SA (22/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Y

 • 09.05.2018 13:05

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe Dom Development, LC Corpu i Ronsona

 • 04.05.2018 16:40

  DM mBanku preferuje BDX, ELB i UNI w budowlance, zaleca "przeważenie" deweloperów

 • 27.04.2018 09:23

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Dom Development do 94,9 zł

 • 27.04.2018 09:19

  DOM DEVELOPMENT SA (21/2018) Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 r.

 • 27.04.2018 09:18

  DOM DEVELOPMENT SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku

 • 26.04.2018 12:33

  Dom Development podtrzymuje plan przekazania w '18 ponad 3,8 tys. lokali (opis)

 • 26.04.2018 11:32

  Dom Development podtrzymuje plan przekazania w '18 ponad 3,8 tys. lokali

 • 26.04.2018 08:30

  Wyniki Dom Development za I kw. bardzo dobre (opinia)

 • 26.04.2018 07:58

  Dom Development miał w I kw. 17,5 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 26.04.2018 07:37

  Wyniki Dom Development w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2018 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.04.2018 11:40

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 153 lokale w Warszawie

 • 10.04.2018 15:39

  DOM DEVELOPMENT SA (19/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 10.04.2018 15:36

  DOM DEVELOPMENT SA (18/2018) Powołanie Członka Zarządu

 • 10.04.2018 15:33

  DOM DEVELOPMENT SA (17/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.04.2018 10:53

  Dom Development sprzedał w I kw. 848 lokali, a przekazał 417 lokali

 • 04.04.2018 10:46

  DOM DEVELOPMENT SA (16/2018) Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2018 roku

 • 03.04.2018 19:52

  GPW: data ostatniego notowania obligacji serii DOMDET1151222 (DOM1222) spółki DOM DEVELOPMENT S.A planowana jest na dzień 6 grudnia 2022 r.

 • 03.04.2018 18:23

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii DOMDET1151222 spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

 • 03.04.2018 15:51

  DOM DEVELOPMENT SA (15/2017) Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów

 • 29.03.2018 16:12

  DOM DEVELOPMENT SA (14/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy - zmiana związana z rejestracją 100.000 akcji serii Y

 • 29.03.2018 15:43

  DOM DEVELOPMENT SA (13/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd

 • 29.03.2018 15:41

  DOM DEVELOPMENT SA (12/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

 • 22.03.2018 18:48

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii DOMDET1151222 spółki DOM DEVELOPMENT SA

 • 22.03.2018 13:41

  Dom Development zamierza część inwestycji realizować siłami własnymi

 • 22.03.2018 13:21

  DOM DEVELOPMENT SA (11/2018) Uchwała Zarządu w sprawie zmiany sposobu realizacji inwestycji

 • 21.03.2018 13:06

  DOM DEVELOPMENT SA (10/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.03.2018 10:48

  Dom Development planuje w '18 wydać na grunty podobną kwotę rdr

 • 07.03.2018 10:41

  Potencjał przekazań Dom Development na '18 wynosi ponad 3,8 tys. mieszkań

 • 07.03.2018 08:57

  Wyniki Dom Development nieco lepsze od konsensusu; możliwa pozytywna reakcja rynku (opinia)

 • 07.03.2018 08:18

  Dom Development spodziewa się dużego wzrostu sprzedaży we Wrocławiu w '18

 • 07.03.2018 07:46

  Dom Development chce wypłacić 7,60 zł dywidendy na akcję

 • 07.03.2018 07:35

  Wyniki Dom Development w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.03.2018 07:32

  DOM DEVELOPMENT SA (9/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 07.03.2018 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 07.03.2018 07:29

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 21.02.2018 13:58

  Budimex ma umowę z Dom Development na wybudowanie kolejnego etapu Marina Mokotów

 • 21.02.2018 13:36

  DOM DEVELOPMENT SA (8/2018) Zawarcie umów znaczących o generalne wykonawstwo

 • 19.02.2018 08:23

  W '18 deweloperom może być trudno zwiększyć liczbę sprzedanych lokali - DM BOŚ (opinia)

 • 30.01.2018 13:05

  DOM DEVELOPMENT SA (7/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii Y

 • 26.01.2018 11:42

  DOM DEVELOPMENT SA (6/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.01.2018 15:53

  DM mBanku zaleca "przeważanie" ELB, BDX i ERB; pozytywnie ocenia perspektywy deweloperów (opinia)

 • 17.01.2018 15:59

  DOM DEVELOPMENT SA (5/2018) Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Y w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 17.01.2018 15:49

  DOM DEVELOPMENT SA (4/2018) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii "Y" w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 12.01.2018 12:09

  DOM DEVELOPMENT SA (3/2018) Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii "Y" w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 14:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.)

 • 08.01.2018 11:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 (tabela)

 • 03.01.2018 19:04

  Dom Development sprzedał w IV kw. 2017 r. 1.049 lokali netto, przekazał 1.472 lokale (aktl.)

 • 03.01.2018 16:22

  DOM DEVELOPMENT SA (2/2018) Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do uczestnika Programu IV Opcji Menedżerskich, Pani Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu

 • 03.01.2018 16:04

  Dom Development sprzedał w IV kw. 2017 r. 1.049 lokali netto, przekazał 1.472 lokale

 • 03.01.2018 15:58

  DOM DEVELOPMENT SA (1/2018) Wstępna informacja o wynikach za 2017 rok

 • 29.12.2017 13:11

  DOM DEVELOPMENT SA (48/2017) Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2018 roku

 • 22.12.2017 14:38

  DOM DEVELOPMENT SA (47/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.12.2017 09:23

  Vestor DM podniósł ceny docelowe LC Corp, Dom Development i Robyga (opis)

 • 18.12.2017 09:12

  Vestor DM podniósł ceny docelowe LC Corp, Dom Development i Robyga

 • 15.12.2017 10:51

  Euro Styl wprowadza do sprzedaży 232 lokale w Gdańsku

 • 06.12.2017 15:33

  DOM DEVELOPMENT SA (46/2017) Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.12.2017 12:04

  DOM DEVELOPMENT SA (45/2017) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 01.12.2017 16:20

  Unibep, LC Corp, Lokum, Robyg, Echo, Dom Development, Archicom i Atal faworytami DM mBanku

 • 01.12.2017 15:46

  DOM DEVELOPMENT SA (44/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.12.2017 15:43

  DOM DEVELOPMENT SA (43/2017) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu IV Opcji

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 17.11.2017 12:41

  Dom Development chce wyemitować obligacje o wartości do 400 mln zł

 • 17.11.2017 12:33

  DOM DEVELOPMENT SA (42/2017) Program Emisji Obligacji

 • 27.10.2017 11:58

  Dom Development szacuje, że potencjał przekazań na '18 wynosi ok. 4 tys. lokali (opis)

 • 27.10.2017 10:44

  Dom Development szacuje, że potencjał przekazań na '18 wynosi ok. 4 tys. lokali

 • 27.10.2017 09:30

  DZIEŃ NA GPW: Dom Development w górę po w wynikach, Synthos rośnie po wezwaniu

 • 27.10.2017 08:54

  Wyniki Dom Development za III kw. lepsze od oczekiwań z powodu wyższej marży brutto (opinia)

 • 27.10.2017 08:18

  Dom Development w III kw. '17 miał 26 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu

 • 27.10.2017 07:39

  Wyniki Dom Development w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.10.2017 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.10.2017 14:03

  Dom Development rozpoczął sprzedaż 132 lokali we Wrocławiu

 • 19.10.2017 11:31

  DM BDM podwyższył cenę docelową dla Dom Development do 93,9 zł, podtrzymuje "akumuluj"

 • 17.10.2017 13:09

  Euro Styl wprowadza do sprzedaży 62 lokale w Gdańsku

 • 17.10.2017 11:46

  Haitong podniósł rekomendację dla Dom Development, obniżył dla LC Corp i Ronson Europe

 • 10.10.2017 10:35

  Dom Development rozpoczął sprzedaż 272 lokali w Warszawie

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 04.10.2017 09:39

  Dom Development sprzedał w III kw. 1.081 lokali netto, przekazał 553

 • 04.10.2017 09:33

  DOM DEVELOPMENT SA (41/2017) Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2017 roku

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 19.09.2017 11:49

  Dom Development wprowadza do oferty 362 lokale w Warszawie

 • 07.09.2017 18:22

  DOM DEVELOPMENT SA (40/2017) Zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, nabycie udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji

 • 06.09.2017 11:55

  DM BZ WBK podnosi cenę docelową akcji Dom Development do 94,5 zł

 • 04.09.2017 15:46

  DOM DEVELOPMENT SA (39/2017) Spełnienie warunku warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w sp. z o.o.

 • 30.08.2017 13:02

  DOM DEVELOPMENT SA (38/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 30.08.2017 11:33

  Dom Development wprowadza do oferty 46 lokali w Warszawie

 • 28.08.2017 15:10

  DOM DEVELOPMENT SA (37/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 24.08.2017 12:10

  Dom Development chce przekazać w '17 ok. 2.900 lokali; ceny mieszkań mogą wrosnąć (opis)

 • 24.08.2017 11:20

  Dom Development rozważy kolejne akwizycje

 • 24.08.2017 10:49

  Dom Development planuje przekazać w 2017 r. około 2.900 lokali

 • 24.08.2017 08:41

  Wyniki Dom Development za II kw. bardzo dobre m. in. dzięki wyższej marży brutto (opinia)

 • 24.08.2017 07:41

  Wyniki Dom Development w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.08.2017 11:53

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 131 lokali w Warszawie

 • 27.07.2017 13:49

  Dom Development zawarł z Erbudem umowę za 148,3 mln zł netto

 • 27.07.2017 13:39

  DOM DEVELOPMENT SA (36/2017) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 27.07.2017 10:11

  DOM DEVELOPMENT SA (34/2017) Korekta raportu nr 34/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. dotyczącego Informacji o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskanej w trybie art. 19 MAR

 • 27.07.2017 09:11

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Dom Development do 81,4 zł

 • 27.07.2017 09:08

  Dom Development ma umowę za 184,6 mln zł ws. m.in. prawa użytkowania nieruchomości

 • 27.07.2017 08:12

  DOM DEVELOPMENT SA (35/2017) Zawarcie umów dotyczących nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji

 • 26.07.2017 11:37

  DOM DEVELOPMENT SA (34/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 26.07.2017 11:29

  DOM DEVELOPMENT SA (33/2017) Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów

 • 24.07.2017 16:59

  DOM DEVELOPMENT SA (32/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.07.2017 15:54

  DOM DEVELOPMENT SA (31/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.07.2017 15:51

  DOM DEVELOPMENT SA (30/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 10.07.2017 07:50

  DM BDM podwyższył rekomendację dla Dom Development do "akumuluj"

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 04.07.2017 17:57

  Dom Development sprzedał w II kw. 850 lokali netto, przekazał 635

 • 04.07.2017 17:45

  DOM DEVELOPMENT SA (29/2017) Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2017 roku

 • 30.06.2017 09:50

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 247 lokali w Warszawie

 • 22.06.2017 11:27

  DOM DEVELOPMENT SA (28/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.06.2017 13:15

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 248 lokali w Warszawie

 • 20.06.2017 14:45

  DOM DEVELOPMENT SA (27/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd

 • 13.06.2017 08:22

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla Dom Development do "kupuj"

 • 08.06.2017 15:21

  DOM DEVELOPMENT SA (26/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.06.2017 12:04

  Dom Development kupił grupę Euro Styl; akwizycja da ok. 15 proc. wzrostu wyników

 • 08.06.2017 11:45

  DOM DEVELOPMENT SA (25/2017) Zawarcie umowy sprzedaży akcji i udziałów

 • 05.06.2017 14:00

  Dom Development rusza ze sprzedażą 190 lokali w Warszawie

 • 29.05.2017 16:54

  DOM DEVELOPMENT SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

 • 26.05.2017 11:19

  Dom Development rozpoczyna sprzedaż drugiego etapu osiedla na warszawskim Bemowie

 • 25.05.2017 17:27

  DOM DEVELOPMENT SA (23/2017) Tekst jednolity Statutu Spółki

 • 25.05.2017 17:25

  DOM DEVELOPMENT SA (22/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku

 • 25.05.2017 16:11

  Dom Development wypłaci 5,05 zł dywidendy na akcję za '16

 • 25.05.2017 15:58

  DOM DEVELOPMENT SA (21/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich

 • 25.05.2017 15:54

  DOM DEVELOPMENT SA (20/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 18.05.2017 12:36

  Dom Development nie myśli na razie o działalności za granicą

 • 17.05.2017 18:33

  Dom Development ma przedwstępną umowę zakupu grupy Euro Styl za 260 mln zł

 • 17.05.2017 18:08

  DOM DEVELOPMENT SA (19/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów

 • 16.05.2017 13:08

  Dom Development uzgodnił warunki przedwstępnej umowy nabycia Euro Styl i Euro Styl Development

 • 16.05.2017 12:52

  DOM DEVELOPMENT SA (18/2017) Uzgodnienie istotnych warunków dotyczących przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów

 • 12.05.2017 11:56

  DM mBanku podwyższył rekomendację dla Dom Development do "kupuj"

 • 26.04.2017 11:51

  Dom Development podtrzymuje cel dot. liczby przekazań i zysku netto na 2017 rok (opis)

 • 26.04.2017 10:53

  Dom Development podtrzymuje cel dot. liczby przekazań i zysku netto na 2017 rok

 • 26.04.2017 09:08

  Wyniki Dom Development za I kw. wyraźnie słabsze rdr, ale cały '17 powinien być lepszy (opinia, aktl.)

 • 26.04.2017 08:34

  Wyniki Dom Development za I kw. wyraźnie słabsze rdr, ale cały '17 powinien być lepszy (opinia)

 • 26.04.2017 07:38

  Wyniki Dom Development w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2017 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.04.2017 13:07

  DOM DEVELOPMENT SA (17/2017) Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 r.

 • 19.04.2017 13:04

  DOM DEVELOPMENT SA (16/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku

 • 07.04.2017 16:17

  I kw. znakomity dla deweloperów; kolejne również powinny przynieść dodatnie dynamiki (opinia)

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 05.04.2017 12:12

  Haitong podniósł rekomendacje dla LC Corp i Ronsona, obniżył dla Dom Development

 • 04.04.2017 16:13

  DOM DEVELOPMENT SA (15/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podw

 • 04.04.2017 16:09

  DOM DEVELOPMENT SA (14/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 04.04.2017 13:26

  Dom Development sprzedał w I kw. 806 lokali netto, przekazał 230

 • 04.04.2017 13:18

  DOM DEVELOPMENT SA (13/2017) Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2017 roku

 • 29.03.2017 17:09

  Dom Development zlecił Unibepowi prace za 166 mln zł

 • 29.03.2017 16:56

  DOM DEVELOPMENT SA (12/2017) Zawarcie umów znaczących na generalne wykonawstwo

 • 28.03.2017 18:28

  DOM DEVELOPMENT SA (11/2017) Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich

 • 28.03.2017 11:28

  Dom Development rozpoczyna sprzedaż V etapu Osiedla Premium na warszawskim Bemowie (popr.)

 • 28.03.2017 09:43

  Dom Development rozpoczyna sprzedaż III etapu Osiedla Premium na warszawskim Bemowie

 • 21.03.2017 11:52

  DOM DEVELOPMENT SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.03.2017 16:30

  DOM DEVELOPMENT SA (9/2017) Rejestracja w KDPW akcji serii W

 • 07.03.2017 18:04

  DOM DEVELOPMENT SA (8/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W

 • 07.03.2017 17:56

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

 • 03.03.2017 14:26

  DOM DEVELOPMENT SA (7/2017) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 02.03.2017 09:53

  Dom Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań przy ul. Cybernetyki

 • 28.02.2017 12:40

  Dom Development za 2-3 lata może sprzedawać we Wrocławiu 500-600 lokali rocznie

 • 28.02.2017 12:09

  Dom Development chce przekazać w '17 ponad 2.600 lokali, liczy na lepszy rdr wynik netto (opis)

 • 28.02.2017 11:30

  Dom Development chce przekazać w '17 ponad 2.600 lokali

 • 28.02.2017 11:09

  Dom Development chce wprowadzić w '17 do realizacji około 3.600 lokali

 • 28.02.2017 09:13

  Kurs Dom Development mocno rośnie po wynikach i informacji o dywidendzie

 • 28.02.2017 08:51

  Wyniki Dom Development za IV kw. neutralne dla kursu akcji - Haitong (opinia)

 • 28.02.2017 07:57

  Zarząd Dom Development rekomenduje wypłatę 5,05 zł dywidendy na akcję za '16

 • 28.02.2017 07:33

  DOM DEVELOPMENT SA (6/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 28.02.2017 07:30

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.02.2017 07:29

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.02.2017 10:15

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji Dom Development do 69 zł oraz Robygu do 4 zł

 • 08.02.2017 09:50

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 89 lokali w Warszawie

 • 25.01.2017 12:07

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 300 lokali w Warszawie

 • 23.01.2017 19:32

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji DOM DEVELOPMENT SA

 • 17.01.2017 17:38

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

 • 11.01.2017 12:01

  DOM DEVELOPMENT SA (5/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd

 • 11.01.2017 11:58

  DOM DEVELOPMENT SA (4/2017) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 10.01.2017 12:12

  Dom Development nie zmieni polityki dywidendowej po ewentualnym przejęciu Euro Stylu

 • 10.01.2017 11:44

  DOM DEVELOPMENT SA (3/2017) Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji - uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017

 • 05.01.2017 11:27

  Dom Development chce kupić część GK Eurostyl; ma wyłączność negocjacyjną

 • 05.01.2017 11:12

  DOM DEVELOPMENT SA (2/2017) Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji - podpisanie listu intencyjnego

 • 04.01.2017 12:19

  Dom Development sprzedał 2.735 lokali w '16

 • 04.01.2017 12:09

  DOM DEVELOPMENT SA (1/2017) Wstępna informacja o wynikach za 2016 rok

 • 29.12.2016 16:23

  DOM DEVELOPMENT SA (43/2016) Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2017 roku

 • 28.12.2016 11:24

  Unibep ma umowę na inwestycję w Warszawie za 110,3 mln zł

 • 28.12.2016 11:07

  DOM DEVELOPMENT SA (42/2016) Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 12.12.2016 15:57

  DOM DEVELOPMENT SA (41/2016) Zakończenie subskrypcji akcji serii W

 • 07.12.2016 13:39

  DOM DEVELOPMENT SA (40/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.12.2016 17:17

  DOM DEVELOPMENT SA (39/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.12.2016 15:12

  DOM DEVELOPMENT SA (38/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 05.12.2016 15:57

  DOM DEVELOPMENT SA (37/2016) Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii W w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 05.12.2016 11:12

  DOM DEVELOPMENT SA (36/2016) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii "W" w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 01.12.2016 15:23

  DOM DEVELOPMENT SA (35/2016) Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii "W" w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 24.11.2016 16:07

  DOM DEVELOPMENT SA (34/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 15.11.2016 18:59

  DOM DEVELOPMENT SA (33/2016) Emisja Obligacji

 • 07.11.2016 09:54

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 323 lokali w Warszawie

 • 02.11.2016 16:23

  DOM DEVELOPMENT SA (32/2016) Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich

 • 28.10.2016 15:45

  DOM DEVELOPMENT SA (31/2016) Niespełnienie warunków umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości - opóźniona informacja poufna

 • 25.10.2016 11:56

  Dom Development może sprzedać ponad 2.700 lokali w ’16

 • 25.10.2016 11:43

  Dom Development podtrzymuje, że przekaże ok. 2.500 lokali w ’16

 • 25.10.2016 08:43

  Dom Development gorzej od konsensusu przez wynik na pozostałej działalności operacyjnej (opinia)

 • 25.10.2016 07:31

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 21.10.2016 09:11

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla Atalu i Dom Development, podtrzymuje dla Robyga

 • 10.10.2016 10:56

  Dom Development chce do końca '16 wyemitować obligacje o wartości do 120 mln zł

 • 10.10.2016 10:43

  DOM DEVELOPMENT SA (30/2016) Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 13:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela)

 • 04.10.2016 15:34

  Dom Development sprzedał w III kw. 705 lokali netto, przekazał 500

 • 04.10.2016 15:24

  DOM DEVELOPMENT SA (29/2016) Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2016 roku

 • 28.09.2016 11:21

  Haitong Bank zmienił rekomendacje dla spółek deweloperskich (opis)

 • 28.09.2016 09:13

  Haitong Bank zmienił rekomendacje dla spółek deweloperskich

 • 22.09.2016 12:44

  Dom Development w najbliższych latach może sprzedawać ponad 3 tys. lokali rocznie (opis)

 • 22.09.2016 11:42

  Dom Development w najbliższych latach może sprzedawać ponad 3 tys. lokali rocznie

 • 30.08.2016 08:00

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację dla Dom Development do "kupuj"

 • 25.08.2016 11:08

  Dom Development chce przekazać ok. 2.500 lokali w ’16 i ok. 2.700 w ’17

 • 25.08.2016 07:25

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 02.08.2016 09:16

  Vestor DM wprowadza zmiany w rekomendacjach spółek deweloperskich

 • 28.07.2016 10:07

  Dom Development kupił grunt w Warszawie za 133,5 mln zł

 • 28.07.2016 09:50

  DOM DEVELOPMENT SA (28/2016) Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnej w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie

 • 20.07.2016 13:33

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 119 lokali w Warszawie

 • 08.07.2016 08:21

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2016 13:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela)

 • 04.07.2016 12:23

  Dom Development sprzedał w II kw. 701 lokali netto, przekazał 564

 • 04.07.2016 12:16

  DOM DEVELOPMENT SA Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2016 roku

 • 30.06.2016 10:12

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 194 lokale w Warszawie

 • 17.06.2016 14:30

  DOM DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 13.06.2016 11:06

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 357 lokali w Warszawie

 • 07.06.2016 17:46

  DOM DEVELOPMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 r.

 • 03.06.2016 15:58

  DM mBanku podniósł cenę docelową Dom Development do 69,5 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 02.06.2016 18:14

  DOM DEVELOPMENT SA Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A.

 • 02.06.2016 18:13

  DOM DEVELOPMENT SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 • 02.06.2016 18:10

  DOM DEVELOPMENT SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku

 • 02.06.2016 15:22

  Dom Development wypłaci 3,25 zł dywidendy na akcję za '15

 • 02.06.2016 15:13

  DOM DEVELOPMENT SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 30.05.2016 15:23

  DOM DEVELOPMENT SA Rejestracja w KDPW akcji serii U i V

 • 30.05.2016 12:31

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii U i V spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

 • 30.05.2016 11:45

  DOM DEVELOPMENT SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii U i serii V

 • 24.05.2016 10:28

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 214 lokali w Warszawie

 • 17.05.2016 15:25

  DOM DEVELOPMENT SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd

 • 17.05.2016 15:24

  DOM DEVELOPMENT SA Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

 • 10.05.2016 07:28

  DM BDM podniósł cenę docelową dla akcji Dom Development do 58,3 zł

 • 09.05.2016 10:01

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 183 lokale w Warszawie

 • 25.04.2016 11:43

  Dom Development planuje przekazać i sprzedać po ok. 2.500 lokali w ’16 (opis)

 • 25.04.2016 11:15

  Dom Development planuje przekazać ok. 2.500 lokali w ’16

 • 25.04.2016 07:31

  DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.04.2016 12:25

  DOM DEVELOPMENT SA Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 r.

 • 21.04.2016 12:23

  DOM DEVELOPMENT SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku

 • 14.04.2016 09:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.2)

 • 08.04.2016 08:13

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.04.2016 17:44

  DOM DEVELOPMENT SA Zakończenie subskrypcji akcji serii U i V

 • 06.04.2016 15:57

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 50 lokali w Warszawie (popr.)

 • 06.04.2016 11:07

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 47 lokali w Warszawie

 • 06.04.2016 10:02

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela)

 • 05.04.2016 15:55

  DOM DEVELOPMENT SA Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 04.04.2016 15:09

  Dom Development sprzedał w I kw. 615 lokali netto, przekazał 256

 • 04.04.2016 15:03

  DOM DEVELOPMENT SA Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2016 roku

 • 21.03.2016 12:35

  DOM DEVELOPMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.03.2016 12:34

  DOM DEVELOPMENT SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy - aktualizacja informacji

 • 21.03.2016 12:31

  DOM DEVELOPMENT SA Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

 • 21.03.2016 12:30

  DOM DEVELOPMENT SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

 • 17.03.2016 11:46

  Dom Development wprowadził do sprzedaży 237 lokali w Warszawie

 • 15.03.2016 16:43

  Dom Development podpisał z Unibepem dwie umowy o łącznej wartości 170,5 mln zł

 • 15.03.2016 16:21

  DOM DEVELOPMENT SA Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

 • 10.03.2016 16:52