Delko SA

skrót: DEL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:48

Aktualny kurs17,30   -1,70 %-0,30 zł
Otwarcie17,700,57%
Minimum17,30-1,70%
Maksimum17,801,14%
Wolumen (szt.) 7823
Kurs odniesienia17,60
Widełki dolne16
Widełki górne19,40
Obroty (tyś. zł)137
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
341617,20
260017,10
71 35717,00
469616,90
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
17,50344 2
17,602 748 4
17,701 301 6
17,80676 4
Zajmuje się dystrybucją hurtową produktów chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi w całej Polsce.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kawecki DariuszZWZ1 760 63029,44%1 760 63029,44%
Dąbrowski Mirosławz PH Otto sp.j., NWZ1 017 09817,01%1 017 09817,01%
Newel Mirosław539 6509,02%539 6509,02%

Kategoria • 02.12.2020 15:06

  DELKO SA (24/2020) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 27.11.2020 06:58

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 09.11.2020 16:23

  DELKO SA (23/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko

 • 30.09.2020 07:25

  DELKO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 18.06.2020 15:45

  DELKO SA (15/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02.06.2020 r.

 • 04.06.2020 07:09

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 02.06.2020 16:11

  DELKO SA (14/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

 • 28.05.2020 16:41

  DELKO SA (13/2020) Podpisanie umowy przeniesienia praw i obowiązków wspólników spółki jawnej. Podpisanie umowy przeniesienia praw i obowiązków wspólników spółki jawnej.

 • 26.05.2020 16:13

  DELKO SA (12/2020) Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

 • 21.05.2020 18:19

  DELKO SA (11/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

 • 20.05.2020 15:08

  Delko chce wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję za '19

 • 20.05.2020 15:01

  DELKO SA (10/2020) Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

 • 13.05.2020 06:36

  DELKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 13.05.2020 06:26

  DELKO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.04.2020 12:56

  DELKO SA (9/2020) Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2019 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.

 • 23.04.2020 14:59

  DELKO SA (8/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko w miesiącu kwietniu 2020

 • 31.03.2020 13:57

  DELKO SA (7/2020) Przesunięcie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów PH WALDI Sp. z o.o.

 • 19.03.2020 13:53

  DELKO SA (6/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko

 • 03.03.2020 20:55

  DELKO SA (5/2020) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 27.02.2020 19:23

  DELKO SA (4/2020) Podpisanie porozumienia oraz przedwstępnej umowy przeniesienia praw i obowiązków wspólników spółki jawnej.

 • 20.02.2020 20:08

  DELKO SA (3/2020) Podpisanie porozumienia o rozpoczęciu negocjacji.

 • 20.02.2020 11:33

  DELKO SA (2/2020) Podpisanie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów.

 • 24.01.2020 14:12

  DELKO SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r

 • 21.11.2019 06:44

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 22.10.2019 16:12

  DELKO SA (24/2019) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 11.10.2019 16:02

  DELKO SA (23/2019) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 03.10.2019 17:27

  Delko ma przedwstępną umowę ws. nabycia udziałów w spółce PH Waldi za 2,53 mln zł

 • 03.10.2019 16:56

  DELKO SA (22/2019) Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów.

 • 02.10.2019 14:41

  DELKO SA (21/2019) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 30.09.2019 15:56

  DELKO SA (20/2019) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 26.09.2019 06:46

  DELKO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 14.08.2019 15:28

  DELKO SA (19/2019) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 22.05.2019 16:25

  DELKO SA (11/2019) Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

 • 21.05.2019 19:22

  Delko chce wypłacić 0,42 zł dywidendy na akcję za '18

 • 21.05.2019 19:20

  DELKO SA (10/2019) Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

 • 21.05.2019 18:05

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 11.04.2019 13:39

  Delko kupiło sieć sklepów Słoneczko oraz 50 proc. udziałów w A&K Hurt-Market

 • 11.04.2019 13:09

  DELKO SA (8/2019) Zakup 50% udziałów spółki detalicznej A&K HURT-MARKET Sp. z o.o.

 • 11.04.2019 13:07

  DELKO SA (7/2019) Zakup sieci sklepów spożywczych spółki Słoneczko S.A.

 • 28.02.2019 17:08

  Delko nabyło sieć sklepów spożywczych od spółki Megana za 2,78 mln zł

 • 28.02.2019 16:52

  DELKO SA (5/2019) Zakup sieci sklepów spożywczych od spółki Megana Sp. z o.o.

 • 12.02.2019 09:58

  DELKO SA (4/2019) Wystąpienie z wnioskiem dotyczącym ustalenia terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów

 • 11.02.2019 16:57

  DELKO SA (3/2019) Wystąpienie z wezwaniem do zarządcy masy sanacyjnej o zawarcie umów przyrzeczonych oraz skierowanie pisma do sędziego-komisarza, w toku postępowania sanacyjnego.

 • 11.01.2019 14:50

  DELKO SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 02.01.2019 17:09

  DELKO SA (1/2019) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 21.12.2018 18:46

  DELKO SA (32/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 20.12.2018 13:32

  DELKO SA (31/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 17.12.2018 15:25

  DELKO SA (30/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 10.12.2018 15:08

  DELKO SA (29/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 06.12.2018 14:55

  DELKO SA (28/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.11.2018 06:33

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 21.11.2018 12:28

  DELKO SA (27/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji. Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów.

 • 08.11.2018 16:24

  Delko chce kupić 50 proc. udziałów w spółce A&K Hurt-Market za 7 mln zł

 • 08.11.2018 15:57

  DELKO SA (26/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji. Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów.

 • 08.11.2018 15:44

  DELKO SA (25/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji. Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji.

 • 29.10.2018 16:57

  DELKO SA (24/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 26.10.2018 14:08

  DELKO SA (23/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 19.10.2018 14:02

  DELKO SA (22/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 16.10.2018 12:47

  DELKO SA (21/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 15.10.2018 18:21

  DELKO SA (20/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 11.10.2018 13:24

  DELKO SA (19/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 08.10.2018 15:35

  DELKO SA (18/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 01.10.2018 15:05

  DELKO SA (17/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.09.2018 08:35

  Delko spodziewa się, że w '18 poprawi wyniki rdr

 • 28.09.2018 06:12

  DELKO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 29.08.2018 18:45

  DELKO SA (16/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 31.07.2018 13:08

  DELKO SA (14/2018) Korekta raportu bieżącego nr 14 dot. listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 03.07.2018 18:35

  DELKO SA (15/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

 • 15.06.2018 13:07

  DELKO SA (14/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 18:32

  DELKO SA (13/2018) Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 13.06.2018 18:16

  DELKO SA (12/2018) Powołanie Zarządu Delko S.A.

 • 13.06.2018 17:55

  DELKO SA (11/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Delko S.A.

 • 13.06.2018 17:52

  Delko wypłaci 0,40 zł dywidendy na akcję za '17

 • 13.06.2018 17:34

  DELKO SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 17:28

  DELKO SA (9/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Delko S.A.

 • 13.06.2018 14:36

  DELKO SA (8/2018) Rezygnacja członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Delko S.A.

 • 30.05.2018 13:49

  DELKO SA (7/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.05.2018 13:07

  DELKO SA (6/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 25.05.2018 08:03

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 17.05.2018 11:49

  DELKO SA (5/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

 • 11.05.2018 10:17

  DELKO SA (4/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

 • 07.05.2018 15:58

  Delko chce wypłacić 0,40 zł dywidendy na akcję za '17

 • 07.05.2018 15:50

  DELKO SA (3/2018) Rekomendacja Zarządu Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

 • 26.04.2018 07:33

  DELKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 07:28

  DELKO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.01.2018 11:54

  DELKO SA (2/2018) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 11.01.2018 15:23

  DELKO SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 20.12.2017 12:29

  DELKO SA (33/2017) Rozwiązanie listu intencyjnego

 • 19.12.2017 16:16

  DELKO SA (32/2017) Wyniki kontroli podatkowej w spółce zależnej

 • 27.11.2017 19:00

  DELKO SA (31/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 24.11.2017 07:23

  Delko planuje wypłacić dywidendę z zysku za '17

 • 24.11.2017 07:01

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 15:59

  DELKO SA (30/2017) Rejestracja zmian w statucie Spółki

 • 25.10.2017 11:59

  DELKO SA (29/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 13.10.2017 14:25

  Delko negocjuje kupno udziałów w spółce PH Waldi

 • 13.10.2017 14:20

  DELKO SA (28/2017) Rozpoczęcie negocjacji w celu nabycia udziałów

 • 12.10.2017 20:35

  DELKO SA (27/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 12.10.2017 20:32

  DELKO SA (26/2017) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 12.10.2017 20:30

  DELKO SA (25/2017) Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

 • 12.10.2017 20:28

  DELKO SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12. października 2017 r.

 • 12.10.2017 20:25

  DELKO SA (23/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 12. października 2017 r.

 • 10.10.2017 19:41

  DELKO SA (22/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 29.09.2017 18:37

  DELKO SA (21/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.09.2017 11:36

  DELKO SA (20/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 22.09.2017 07:01

  DELKO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.09.2017 19:54

  DELKO SA (19/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12. października 2017 roku.

 • 06.07.2017 17:37

  DELKO SA (18/2017) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

 • 04.07.2017 14:10

  DELKO SA (17/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 30.06.2017 16:58

  DELKO SA (16/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 29.06.2017 11:00

  DELKO SA (15/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.06.2017 09:36

  DELKO SA (14/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 23.06.2017 10:35

  DELKO SA (13/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 21.06.2017 17:24

  DELKO SA (12/2017) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Delko SA

 • 21.06.2017 17:18

  DELKO SA (11/2017) Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej

 • 21.06.2017 17:08

  Delko wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję

 • 21.06.2017 17:08

  DELKO SA (10/2017) Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 21.06.2017 17:01

  DELKO SA (9/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21. czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 16:50

  DELKO SA (8/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 21. czerwca 2017 r.

 • 07.06.2017 15:22

  DELKO SA (7/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 31.05.2017 12:27

  DELKO SA (6/2017) Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 31.05.2017 12:23

  DELKO SA (5/2017) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 26.05.2017 00:05

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 25.05.2017 13:58

  DELKO SA (4/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21. czerwca 2017 roku

 • 11.05.2017 19:59

  Delko chce wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję

 • 11.05.2017 19:44

  DELKO SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

 • 28.04.2017 00:09

  DELKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 00:06

  DELKO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.01.2017 13:04

  DELKO SA (2/2017) Ziszczenie się warunku zawieszającego do warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce RHS Sp. z o.o.

 • 26.01.2017 17:37

  DELKO SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 20.12.2016 14:43

  DELKO SA (21/2016) Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko SA

 • 12.12.2016 15:49

  Delko kupiła za 11 mln zł spółkę RHS; wpływ na wynik to 1,5 mln zł od '18

 • 12.12.2016 15:29

  DELKO SA (20/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji. Zakończenie negocjacji oraz zawarcie warunkowej umowy zakupu udziałów

 • 14.11.2016 01:24

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 13.10.2016 16:18

  DELKO SA (19/2016) Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 17:58

  DELKO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 17.08.2016 20:07

  DELKO SA (18/2016) Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 14.07.2016 13:41

  DELKO SA (17/2016) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

 • 23.06.2016 15:43

  Delko wypłaci 0,29 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2016 15:38

  DELKO SA Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 23.06.2016 15:36

  DELKO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23. czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 15:30

  DELKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 23. czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 18:47

  DELKO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23. czerwca 2016 roku

 • 25.05.2016 18:37

  DELKO SA Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy - określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

 • 13.05.2016 07:05

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 17:41

  DELKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 17:26

  DELKO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 01.04.2016 15:23

  DELKO SA Rezygnacja członka zarządu emitenta

 • 17.03.2016 16:17

  Delko chce wypłacić 0,29 zł dywidendy na akcję

 • 17.03.2016 16:12

  DELKO SA Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

 • 17.03.2016 16:10

  DELKO SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA

 • 17.03.2016 16:04

  DELKO SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej

 • 17.03.2016 15:58

  DELKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 29.02.2016 06:51

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 18.02.2016 15:33

  DELKO SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18. lutego 2016 r.

 • 18.02.2016 15:31

  DELKO SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.02.2016 15:09

  DELKO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18. lutego 2016 r.

 • 09.02.2016 12:47

  DELKO SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 20.01.2016 r.

 • 20.01.2016 16:43

  DELKO SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18. lutego 2016 roku

 • 20.01.2016 16:32

  DELKO SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 17.12.2015 16:41

  DELKO SA Umorzenie udziałów w spółce zależnej

 • 07.12.2015 12:35

  DELKO SA Nabycie akcji przez członka zarządu

 • 16.11.2015 13:17

  DELKO SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 13.11.2015 08:02

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.11.2015 15:36

  Delko kupiła spółkę Doktor Leks za 17,2 mln zł i Delkor za 9,45 mln zł

 • 02.11.2015 15:17

  DELKO SA Wygaśnięcie mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej

 • 02.11.2015 15:05

  DELKO SA Podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% akcji spółki Doktor Leks SA

 • 02.11.2015 15:03

  DELKO SA Podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o.

 • 26.10.2015 15:54

  DELKO SA Udzielenie poręczenia przez spółki zależne za zobowiązania Delko SA

 • 22.10.2015 15:22

  DELKO SA Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Delko SA

 • 22.10.2015 15:16

  DELKO SA Porozumienie wspólników Delko OTTO Sp. z o.o. - spółki zależnej od Delko SA

 • 28.08.2015 07:42

  DELKO SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 29.07.2015 15:19

  DELKO SA Podpisanie aneksu do umowy poręczenia

 • 16.07.2015 15:37

  DELKO SA Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

 • 03.07.2015 17:40

  DELKO SA Zbycie i nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej i przez członka rady nadzorczej.

 • 03.07.2015 17:37

  DELKO SA Zbycie i nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu i przez członka zarządu.

 • 03.07.2015 17:31

  DELKO SA Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 30.06.2015 18:19

  DELKO SA Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 25.06.2015 16:38

  DELKO SA Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 24.06.2015 16:09

  Delko wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 24.06.2015 16:00

  DELKO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23. czerwca 2015 r.

 • 23.06.2015 19:58

  DELKO SA Lista akcjonariuszy posiadających pow. 5% głosów na WZA w dniu 23. czerwca 2015 r.

 • 10.06.2015 13:30

  Delko chce ze spółkami PPHU Specjał i Polski Tytoń utworzyć dystrybutora FMCG

 • 10.06.2015 13:17

  DELKO SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 08.06.2015 18:40

  DELKO SA Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 08.06.2015 18:36

  DELKO SA Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

 • 08.06.2015 18:31

  DELKO SA Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 03.06.2015 18:20

  Delko ma przedwstępną umowę zakupu spółki Doktor Leks

 • 03.06.2015 18:03

  DELKO SA Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu 100% akcji spółki Doktor Leks SA

 • 28.05.2015 11:59

  DELKO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23.06.2015 r.

 • 26.05.2015 15:34

  DELKO SA Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy - określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

 • 20.05.2015 12:40

  Delko kupi spółkę Delkor; akwizycja zwiększy wynik brutto grupy o 1,5 mln zł

 • 20.05.2015 12:21

  DELKO SA Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o.

 • 15.05.2015 06:48

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 29.04.2015 17:33

  DELKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 29.04.2015 17:31

  DELKO SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.04.2015 23:09

  Delko chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 23.04.2015 22:19

  DELKO SA Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

 • 23.04.2015 22:16

  DELKO SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

 • 25.02.2015 00:03

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 06.02.2015 19:16

  DELKO SA nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem zarządu

 • 06.02.2015 19:14

  DELKO SA przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 06.02.2015 19:11

  DELKO SA zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 19.01.2015 18:11

  DELKO SA terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 09.01.2015 14:58

  DELKO SA nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związane z członkiem rady nadzorczej

 • 09.01.2015 14:54

  DELKO SA nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związane z członkiem zarządu

 • 09.01.2015 14:48

  DELKO SA przekroczenie liczby głosów na WZA powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów

 • 09.01.2015 14:45

  DELKO SA zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 14.11.2014 00:12

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 10.11.2014 17:15

  DELKO SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 30.10.2014 16:53

  DELKO SA wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

 • 24.10.2014 17:31

  DELKO SA rejestracja zmian w statucie Spółki

 • 30.07.2014 14:05

  DELKO SA podpisanie aneksu do umowy poręczenia

 • 29.07.2014 16:48

  DELKO SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

 • 29.07.2014 15:22

  DELKO SA zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 28.07.2014 19:25

  DELKO SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

 • 28.07.2014 19:22

  DELKO SA nabycie akcji przez członka zarządu

 • 17.07.2014 14:14

  DELKO SA podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym

 • 15.07.2014 16:45

  DELKO SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

 • 14.07.2014 16:07

  DELKO SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

 • 10.07.2014 17:30

  DELKO SA nabycie akcji przez członka zarządu

 • 10.07.2014 17:28

  DELKO SA nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

 • 03.07.2014 17:52

  DELKO SA rezygnacja członka zarządu Delko S.A.

 • 27.06.2014 16:10

  DELKO SA informacja o powołaniu osób zarządzających

 • 27.06.2014 15:47

  DELKO SA Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki

 • 27.06.2014 15:39

  DELKO SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej

 • 27.06.2014 15:36

  DELKO SA informacja o powołaniu członków rady nadzorczej

 • 27.06.2014 15:32

  DELKO SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 26.06.2014 19:28

  DELKO SA wykaz akcjonariuszy

 • 23.06.2014 10:16

  DELKO SA zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej

 • 20.06.2014 19:09

  DELKO SA zamknięcie okresu opóźnienia informacji poufnej

 • 18.06.2014 12:26

  DELKO SA zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej

 • 17.06.2014 17:53

  DELKO SA Zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej

 • 17.06.2014 17:46

  DELKO SA zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej

 • 30.05.2014 23:20

  DELKO SA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 26. czerwca 2014 roku

 • 15.05.2014 06:23

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 28.02.2014 07:51

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 16.01.2014 14:32

  DELKO SA terminy publikacja raportów okresowych w 2014 r.

 • 13.12.2013 13:54

  DELKO SA wybór podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań finansowych

 • 04.11.2013 18:02

  Aviva Investors FIO ma poniżej 5 proc. akcji Delko

 • 04.11.2013 17:49

  DELKO SA zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 16.10.2013 17:17

  DELKO SA zmniejszenie ogólnej liczby głosów na WZA poniżej progu 5%

 • 14.10.2013 15:18

  DELKO SA przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

 • 14.10.2013 15:17

  DELKO SA zmniejszenie ogólnej liczby głosów na WZA poniżej progu 5%

 • 29.08.2013 16:29

  DELKO SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 29.08.2013 14:18

  DELKO SA korekta listu do akcjonariuszy w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku

 • 29.08.2013 07:18

  DELKO SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 19.08.2013 15:20

  DELKO SA - podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 19.08.2013 14:54

  DELKO SA podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmetics RDT Sp. z o.o.

 • 19.08.2013 06:10

  DELKO SA aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 16.07.2013 21:50

  DELKO SA podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 26.06.2013 15:44

  DELKO SA uzależnienie wynagrodzenia zarządu od wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Delko

 • 26.06.2013 12:52

  DELKO SA treść uchwał podjętych przez WZ w dniu 25 czerwca b.r.

 • 25.06.2013 17:46

  DELKO SA wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZA w dniu 25 czerwca b.r.

 • 15.05.2013 08:18

  DELKO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 06:03

  DELKO SA przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA