Dekpol SA

skrót: DEK

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa działa w trzech segmentach. Najważniejszy to usługi generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Drugi to Dział Konstrukcji Stalowych, który realizuje całościowe projekty dla firm krajowych i zagranicznych. Trzecim jest działalność deweloperska (budownictwo mieszkaniowe w Polsce Północnej).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Tuchlin MariuszZWZ6 449 86077,13%6 449 86077,13%
Familiar SA SICAF-SIFZWZ679 5838,13%679 5838,13%

Kategoria • 18.01.2021 16:35

  DEKPOL SA (3/2021) Podpisanie kolejnego aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • 15.01.2021 18:53

  Dekpol chce w '21 sprzedać 350 lokali

 • 15.01.2021 18:35

  DEKPOL SA (2/2021) Informacja o sprzedaży lokali w 2020 roku oraz cele na rok 2021

 • 15.01.2021 14:52

  DEKPOL SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

 • 31.12.2020 17:01

  DEKPOL SA (41/2020) Przeniesienie do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej pod nazwą "Departament Generalnego Wykonawstwa"

 • 31.12.2020 15:25

  DEKPOL SA (40/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu w związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Dekpol

 • 22.12.2020 23:25

  DEKPOL SA (39/2020) Aneks do umowy inwestycyjnej i nabycie pozostałych udziałów w Smartex sp. z o.o.

 • 22.12.2020 13:43

  DEKPOL SA (38/2020) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 16.12.2020 21:57

  DEKPOL SA (37/2020) Podpisanie kolejnego aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • 20.11.2020 21:28

  DEKPOL SA (36/2020) Dokonanie uzgodnień dotyczących podstawowych treści umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowo- produkcyjnej w Gdańsku

 • 20.11.2020 19:26

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 17.11.2020 13:43

  DEKPOL SA (35/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

 • 16.11.2020 12:59

  DEKPOL SA (34/2020) Zawarcie z Kallisto 14 Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Swarożynie

 • 12.11.2020 23:04

  DEKPOL SA (33/2020) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • 10.11.2020 14:59

  GPW: Komunikat (CATALYST)

 • 10.11.2020 14:48

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I spółki DEKPOL SA

 • 09.11.2020 22:24

  DEKPOL SA (32/2020) Częściowy wykup obligacji serii G i H

 • 06.11.2020 08:24

  DEKPOL SA (31/2020) Ostateczny przydział obligacji serii I

 • 04.11.2020 15:52

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki DEKPOL S.A.

 • 30.10.2020 20:03

  DEKPOL SA (30/2020) Warunkowy przydział obligacji serii I

 • 26.10.2020 19:19

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami serii H spółki DEKPOL S.A.

 • 26.10.2020 19:19

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami serii G spółki DEKPOL S.A.

 • 22.10.2020 17:36

  DEKPOL SA (29/2020) Zawarcie umowy o roboty budowlane - rozbudowa zakładu Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim

 • 19.10.2020 14:24

  Dekpol sprzedał w III kwartale 22 lokale wobec 87 lokali przed rokiem

 • 19.10.2020 13:56

  DEKPOL SA (28/2020) Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2020 roku oraz aktualizacja celów sprzedażowych na rok 2020

 • 15.10.2020 14:51

  DEKPOL SA (27/2020) Uchwała Zarządu o emisji obligacji serii I w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

 • 01.10.2020 19:10

  Dekpol Deweloper ma list intencyjny ws. sprzedaży budynku mieszkalnego i praw do działki

 • 01.10.2020 18:55

  DEKPOL SA (26/2020) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • 30.09.2020 21:54

  DEKPOL SA (25/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 30.09.2020 13:26

  Dekpol oczekuje w II półr. podobnych przychodów do I półr.; pozytywnie ocenia perspektywy najbliższych lat

 • 29.09.2020 20:52

  Dekpol ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł

 • 29.09.2020 20:28

  DEKPOL SA (24/2020) Decyzja Zarządu w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji

 • 28.09.2020 22:53

  DEKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 25.09.2020 23:10

  DEKPOL SA (23/2020) Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg

 • 22.09.2020 09:00

  Grupa Dekpol zamierza wejść na rynek fotowoltaiki

 • 31.08.2020 15:09

  DEKPOL SA (22/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 • 31.08.2020 15:05

  DEKPOL SA (21/2020) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 • 07.08.2020 21:52

  DEKPOL SA (20/2020) Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. wraz z oceną wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

 • 03.08.2020 15:16

  DEKPOL SA (19/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

 • 15.06.2020 22:01

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 22.05.2020 18:58

  DEKPOL SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 20.05.2020 17:41

  DEKPOL SA (13/2020) Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg

 • 18.05.2020 10:17

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.05.2020 02:44

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.05.2020 01:56

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 24.04.2020 18:02

  DEKPOL SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 14.04.2020 12:29

  DEKPOL SA (11/2020) Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej budowy centrum magazynowo-produkcyjnego w Rumii przy ulicy Działkowców

 • 09.04.2020 21:57

  DEKPOL SA (10/2020) Informacja o wstrzymaniu realizacji inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg

 • 19.03.2020 18:28

  DEKPOL SA (9/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umów o kredyt z Alior Bank S.A.

 • 26.02.2020 06:30

  Dekpol Deweloper chce w '20 wprowadzić do oferty ok. 1.200 lokali i sprzedać 400 (wywiad)

 • 21.02.2020 18:19

  DEKPOL SA (8/2020) Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 19.02.2020 07:28

  Dekpol ma umowę ws. budowy zakładu produkcyjno - magazynowego dla Igloteksu

 • 18.02.2020 22:20

  DEKPOL SA (7/2020) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku produkcyjno- magazynowego Iglotex

 • 11.02.2020 17:21

  DEKPOL SA (6/2020) Zawarcie umowy o roboty budowlane: centrum magazynowo - produkcyjne w gm. Ożarów Mazowiecki

 • 10.02.2020 07:54

  Dekpol przedstawia cele sprzedażowe na '20, liczy na marżę brutto ze sprzedaży powyżej 20 proc.

 • 10.02.2020 07:40

  DEKPOL SA (5/2020) Informacja o sprzedaży lokali w 2019 roku oraz cele na rok 2020

 • 31.01.2020 16:45

  DEKPOL SA (4/2020) Aneks do listu intencyjnego z Iglotex S.A.

 • 21.01.2020 16:26

  DEKPOL SA (3/2020) Zawarcie umowy oraz aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg

 • 13.01.2020 14:52

  DEKPOL SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 02.01.2020 14:59

  DEKPOL SA (1/2020) Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej

 • 31.12.2019 17:05

  DEKPOL SA (50/2019) Przeniesienie do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej pod nazwą "Departament Produkcji Łyżek"

 • 30.12.2019 19:49

  DEKPOL SA (49/2019) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 30.12.2019 14:00

  DEKPOL SA (48/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 30 grudnia 2019 r.

 • 30.12.2019 13:49

  DEKPOL SA (47/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A w dniu 30 grudnia 2019 r.

 • 23.12.2019 18:47

  DEKPOL SA (46/2019) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy o generalne wykonawstwo z Kallisto 14 Sp. z o.o.

 • 23.12.2019 17:09

  DEKPOL SA (45/2019) Rezygnacje Członków Zarządu Spółki

 • 23.12.2019 17:05

  DEKPOL SA (44/2019) Odstąpienie od wykonania uchwały w sprawie emisji akcji serii C

 • 19.12.2019 17:45

  DEKPOL SA (43/2019) Zawarcie z 7R Projekt 22 Sp. z o.o. umów o generalne wykonawstwo trzech etapów inwestycji w Kowalach

 • 16.12.2019 17:40

  DEKPOL SA (42/2019) Wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii G i H

 • 09.12.2019 14:13

  DEKPOL SA (41/2019) Zawarcie umowy dotyczącej budowy centrum magazynowo-produkcyjnego w Rumii przy ulicy Działkowców

 • 05.12.2019 15:46

  DEKPOL SA (40/2019) Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej

 • 03.12.2019 17:50

  DEKPOL SA (39/2019) Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. w sprawie generalnego wykonawstwa budynków magazynowych w gm. Ożarów Mazowiecki

 • 02.12.2019 16:26

  DEKPOL SA (38/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 30 grudnia 2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 28.11.2019 12:59

  DEKPOL SA (37/2019) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie generalnego wykonawstwa parku handlowego w Kołobrzegu

 • 27.11.2019 18:36

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 22.11.2019 18:51

  DEKPOL SA (36/2019) Zwołanie Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii G oraz obligacji serii H

 • 22.11.2019 15:58

  DEKPOL SA (35/2019) Rozpoczęcie kolejnego etapu reorganizacji Spółki

 • 20.11.2019 07:43

  Dekpol ma list intencyjny ws. budowy zakładu produkcyjno - magazynowego

 • 20.11.2019 07:32

  DEKPOL SA (34/2019) Zawarcie listu intencyjnego z Iglotex S.A

 • 19.11.2019 15:08

  DEKPOL SA (33/2019) Zawarcie aneksu do umowy z 7R S.A. o generalne wykonawstwo obiektów w Warszawie

 • 18.11.2019 14:44

  DEKPOL SA (32/2019) Otrzymanie pozwolenia na budowę dwóch budynków w ramach projektu "Villa Neptun" w Gdańsku

 • 14.10.2019 11:52

  Dekpol sprzedał w III kwartale 87 lokali wobec 133 lokali przed rokiem

 • 14.10.2019 10:40

  DEKPOL SA (31/2019) Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2019 roku

 • 09.10.2019 17:04

  DEKPOL SA (30/2019) Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku hotelowego w Warszawie

 • 03.10.2019 13:23

  DEKPOL SA (29/2019) Zawarcie listu intencyjnego z Tricity North Sp. z o.o.

 • 03.10.2019 12:57

  DEKPOL SA (28/2019) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej z Inter Metal sp. z o.o.

 • 30.09.2019 14:44

  DEKPOL SA (27/2019) Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu inwestycji Sol Marina w miejscowości Wiślinka

 • 27.09.2019 20:58

  DEKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 31.05.2019 17:51

  DEKPOL SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 31.05.2019 17:37

  DEKPOL SA (15/2019) Uchwała Zarządu w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto za rok 2018

 • 18.04.2019 11:22

  Dekpol sprzedał 141 lokali w I kw. 2019 r.

 • 18.04.2019 11:13

  DEKPOL SA (9/2019) Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2019 roku

 • 29.03.2019 20:17

  DEKPOL SA (8/2019) Zawarcie z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo obiektów w Warszawie

 • 29.03.2019 20:12

  DEKPOL SA (7/2019) Wejście w życie umowy dotyczącej robót budowalnych w Oławie

 • 06.03.2019 17:52

  DEKPOL SA (6/2019) Zawarcie aneksu w sprawie programu emisji obligacji serii F

 • 05.03.2019 20:22

  DEKPOL SA (5/2019) Decyzja o realizacji drugiego etapu prac w ramach umowy o roboty budowlane

 • 08.02.2019 16:10

  DEKPOL SA (4/2019) Zawarcie umowy o roboty budowlane z Panattoni Development Europe sp. z o. o.

 • 17.01.2019 09:33

  Dekpol sprzedał 569 lokali w 2018 r.

 • 17.01.2019 09:16

  DEKPOL SA (3/2019) Informacja o sprzedaży lokali w roku 2018

 • 10.01.2019 11:53

  DEKPOL SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 04.01.2019 15:53

  DEKPOL SA (1/2019) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.

 • 31.12.2018 17:32

  DEKPOL SA (89/2018) Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 31.12.2018 12:37

  DEKPOL SA (88/2018) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 28.12.2018 21:58

  DEKPOL SA (87/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Swarożynie

 • 21.12.2018 18:12

  Dekpol ma umowę na budowę obiektu biurowo-magazynowego

 • 21.12.2018 17:44

  DEKPOL SA (86/2018) Zawarcie z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w miejscowości Kokotów

 • 17.12.2018 21:30

  DEKPOL SA (84/2018) Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

 • 17.12.2018 20:53

  DEKPOL SA (85/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 17 grudnia 2018 r.

 • 17.12.2018 15:56

  DEKPOL SA (83/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A w dniu 17 grudnia 2018 r.

 • 14.12.2018 12:53

  DEKPOL SA (82/2018) Zawarcie kolejnego aneksu do listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa z 7R S.A.

 • 07.12.2018 15:11

  DEKPOL SA (81/2018) Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 04.12.2018 12:59

  DEKPOL SA (80/2018) Aneks do listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa z 7R S.A.

 • 30.11.2018 12:31

  Dekpol ma list intencyjny ws. budowy obiektu biurowo-magazynowego

 • 30.11.2018 12:16

  DEKPOL SA (79/2018) Zawarcie listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa z 7R S.A.

 • 28.11.2018 08:39

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 16:55

  DEKPOL SA (78/2018) Zawarcie umowy o roboty budowlane z podmiotem z Grupy Kapitałowej Marvipol Development

 • 21.11.2018 18:03

  DEKPOL SA (77/2018) Podpisanie umowy o kredyt obrotowy z Santander Bank Polska S.A.

 • 19.11.2018 19:55

  DEKPOL SA (76/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 17 grudnia 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 19.11.2018 19:45

  DEKPOL SA (75/2018) Decyzja Zarządu w sprawie reorganizacji Spółki

 • 16.11.2018 15:16

  DEKPOL SA (74/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

 • 29.10.2018 19:25

  DEKPOL SA (73/2018) Przydział obligacji serii F4

 • 19.10.2018 17:24

  DEKPOL SA (72/2018) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo salonu samochodowego w Gdańsku

 • 17.10.2018 09:26

  Dekpol sprzedał w III kwartale 133 lokale wobec 201 rok wcześniej

 • 17.10.2018 09:03

  DEKPOL SA (71/2018) Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2018 roku

 • 11.10.2018 14:04

  DEKPOL SA (70/2018) Zawarcie listu intencyjnego na wykonanie inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa

 • 05.10.2018 18:00

  DEKPOL SA (69/2018) Nabycie udziałów spółki Nordic Milan Sp. z o.o.

 • 03.10.2018 18:54

  DEKPOL SA (68/2018) Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane

 • 28.09.2018 21:37

  DEKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.09.2018 15:09

  DEKPOL SA (67/2018) Rozwiązanie umowy o generalne wykonawstwo obiektu w miejscowości Linowiec

 • 25.09.2018 14:33

  Dekpol podniósł prognozę przychodów w '18 do 800 mln zł

 • 25.09.2018 14:17

  DEKPOL SA (66/2018) Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za I półrocze 2018 r. oraz aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2018 rok

 • 21.09.2018 21:17

  DEKPOL SA (65/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

 • 14.09.2018 08:17

  DEKPOL SA (64/2018) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest wytwórnia prefabrykatów betonowych, w Toruniu

 • 05.09.2018 22:43

  DEKPOL SA (63/2018) Zgoda Rady Nadzorczej na reorganizację Spółki

 • 05.09.2018 22:36

  DEKPOL SA (62/2018) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo obiektu w miejscowości Linowiec

 • 30.08.2018 18:31

  DEKPOL SA (61/2018) Zawarcie umowy o roboty budowlane z LPP S.A.

 • 10.08.2018 17:28

  DEKPOL SA (60/2018) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 10.08.2018 17:23

  DEKPOL SA (59/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości

 • 09.08.2018 16:58

  DEKPOL SA (58/2018) Przydział obligacji serii F3

 • 01.08.2018 22:45

  DEKPOL SA (57/2018) Aneks do listu intencyjnego z LPP S.A.

 • 31.07.2018 12:59

  DEKPOL SA (56/2018) Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo hali serwisowej w Rusocinie

 • 26.07.2018 19:02

  GPW: Komunikat - DEKPOL

 • 16.07.2018 19:48

  DEKPOL SA (55/2018) Zawarcie listu intencyjnego z LPP S.A.

 • 13.07.2018 18:31

  GPW: Komunikat - DEKPOL SA

 • 13.07.2018 18:27

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii H spółki DEKPOL SA

 • 09.07.2018 18:53

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii H spółki DEKPOL SA

 • 06.07.2018 14:34

  DEKPOL SA (54/2018) Tekst jednolity Statutu Spółki

 • 06.07.2018 14:29

  DEKPOL SA (53/2018) Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2018 roku

 • 03.07.2018 23:05

  DEKPOL SA (52/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy o generalne wykonawstwo z 7R S.A.

 • 29.06.2018 15:12

  DEKPOL SA (51/2018) Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane

 • 27.06.2018 18:38

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki DEKPOL S.A.

 • 25.06.2018 14:14

  DEKPOL SA (50/2018) Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii D - aktualizacja

 • 21.06.2018 22:49

  DEKPOL SA (49/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest wytwórnia prefabrykatów betonowych, w Toruniu

 • 20.06.2018 16:32

  DEKPOL SA (48/2018) Rejestracja zmian statutu Spółki

 • 20.06.2018 15:46

  DEKPOL SA (47/2018) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z 7R S.A.

 • 14.06.2018 19:39

  DEKPOL SA (46/2018) Otrzymanie pozwolenia na budowę V i VI etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu "Nowe Rokitki"

 • 14.06.2018 18:39

  DEKPOL SA (45/2018) Przydział obligacji serii F2

 • 14.06.2018 13:06

  DEKPOL SA (44/2018) Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii D

 • 12.06.2018 17:02

  DEKPOL SA (43/2018) Ostateczny przydział obligacji serii H

 • 11.06.2018 15:56

  DEKPOL SA (42/2018) Warunkowy przydział obligacji serii H

 • 28.05.2018 19:05

  DEKPOL SA (41/2018) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 28 maja 2018 r.

 • 28.05.2018 19:01

  DEKPOL SA (40/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.05.2018 18:31

  DEKPOL SA (39/2018) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A z dnia 28 maja 2018 r.

 • 28.05.2018 18:19

  Dekpol wypłaci 1,18 zł dywidendy na akcję za '17

 • 28.05.2018 18:12

  DEKPOL SA (38/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 25.05.2018 23:29

  DEKPOL SA (37/2018) Sprawozdania Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

 • 25.05.2018 21:56

  DEKPOL SA (36/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

 • 25.05.2018 01:27

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 19:30

  DEKPOL SA (35/2018) Kandydatura oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. zgłoszone przez akcjonariusza

 • 23.05.2018 09:59

  DEKPOL SA (34/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 21.05.2018 18:27

  DEKPOL SA (33/2018) Zawarcie umów o kredyt obrotowy z mBank S.A.

 • 21.05.2018 18:17

  DEKPOL SA (32/2018) Uchwała o emisji obligacji serii H

 • 17.05.2018 21:35

  DEKPOL SA (31/2018) Zawarcie umowy o roboty budowlane z Panattoni Development Europe sp. z o. o.

 • 16.05.2018 12:00

  DEKPOL SA (30/2018) Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o roboty budowlane

 • 15.05.2018 17:42

  DEKPOL SA (29/2018) Informacja o wskaźnikach finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.

 • 04.05.2018 22:36

  DEKPOL SA (28/2018) Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 30.04.2018 19:27

  DEKPOL SA (27/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 28 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 30.04.2018 18:39

  Dekpol chce wypłacić 1,18 zł dywidendy na akcję za '17

 • 30.04.2018 18:26

  DEKPOL SA (26/2018) Dodatkowe zlecenie do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji na Litwie

 • 30.04.2018 18:14

  DEKPOL SA (25/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 30.04.2018 17:53

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.04.2018 17:51

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.04.2018 17:49

  DEKPOL SA (24/2018) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 30.04.2018 17:48

  DEKPOL SA (23/2018) Korekta raportu rocznego za rok 2017

 • 29.04.2018 05:15

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 29.04.2018 05:12

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.04.2018 21:46

  DEKPOL SA (22/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok

 • 13.04.2018 16:35

  DEKPOL SA (21/2018) Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane

 • 12.04.2018 09:03

  Dekpol sprzedał w I kwartale 223 lokale wobec 229 rok wcześniej

 • 12.04.2018 08:35

  DEKPOL SA (20/2018) Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018 roku

 • 09.04.2018 19:41

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G spółki DEKPOL SA

 • 09.04.2018 18:38

  GPW: Komunikat - DEKPOL SA

 • 28.03.2018 23:57

  DEKPOL SA (19/2018) Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Europe sp. z o.o. - aktualizacja informacji

 • 28.03.2018 19:11

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki DEKPOL S.A.

 • 28.03.2018 19:06

  GPW: w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami serii D spółki DEKPOL S.A.

 • 26.03.2018 16:04

  DEKPOL SA (18/2018) Otrzymanie pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu "Nowe Rokitki Park"

 • 22.03.2018 17:06

  DEKPOL SA (17/2018) Otrzymanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w ramach II etapu projektu "Młoda Morena Park"

 • 20.03.2018 16:25

  DEKPOL SA (16/2018) Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

 • 12.03.2018 19:49

  DEKPOL SA (15/2018) Otrzymanie zamówienia na kompleksowe wykonanie obiektu w miejscowości Linowiec

 • 12.03.2018 16:42

  DEKPOL SA (14/2018) Przedterminowy wykup oraz umorzenie części obligacji serii D

 • 12.03.2018 16:38

  DEKPOL SA (13/2018) Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu "Grano Residence" w Gdańsku

 • 08.03.2018 16:07

  DEKPOL SA (12/2018) Ostateczny przydział obligacji serii G

 • 07.03.2018 21:28

  DEKPOL SA (11/2018) Warunkowy przydział obligacji serii G

 • 28.02.2018 22:41

  DEKPOL SA (10/2018) Aktualizacja informacji dotyczącej planowanego zakupu nieruchomości w Warszawie

 • 19.02.2018 16:29

  DEKPOL SA (9/2018) Zwiększenie wartości planowanej emisji obligacji serii G

 • 14.02.2018 19:33

  DEKPOL SA (8/2018) Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące budowy budynków handlowo-usługowych w Babicach Nowych

 • 02.02.2018 11:18

  Dekpol wprowadził do sprzedaży 157 mieszkań w Gdańsku

 • 01.02.2018 14:01

  Dekpol prognozuje 710 mln zł przychodów w '18

 • 01.02.2018 13:51

  DEKPOL SA (7/2018) Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol na 2018 rok

 • 31.01.2018 14:32

  DEKPOL SA (6/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 26.01.2018 18:06

  DEKPOL SA (5/2018) Nabycie nieruchomości w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej

 • 18.01.2018 16:48

  Dekpol ma list intencyjny z Panattoni Europe ws. budowy dwóch magazynów

 • 18.01.2018 16:20

  DEKPOL SA (4/2018) Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Europe sp. z o.o.

 • 17.01.2018 11:34

  DEKPOL SA (3/2018) Zawarcie umowy o roboty budowlane

 • 12.01.2018 12:07

  Dekpol sprzedał 802 lokale w 2017 r.

 • 12.01.2018 11:41

  DEKPOL SA (2/2018) Informacja o sprzedaży lokali w roku 2017

 • 04.01.2018 17:54

  DEKPOL SA (1/2018) Przydział obligacji serii F1

 • 20.12.2017 17:29

  DEKPOL SA (74/2017) Zmiana uchwały Zarządu w sprawie programu emisji obligacji serii F

 • 15.12.2017 19:06

  Dekpol kupił grunt w Gdańsku pod projekt deweloperski

 • 15.12.2017 17:33

  DEKPOL SA (73/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy kupna nieruchomości w Gdańsku

 • 15.12.2017 17:06

  DEKPOL SA (72/2017) Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 14.12.2017 16:30

  Dekpol ma umowę na budowę obiektu biurowo-magazynowego w Siemianowicach Śląskich

 • 14.12.2017 16:07

  DEKPOL SA (71/2017) Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy

 • 14.12.2017 15:43

  DEKPOL SA (70/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w Siemianowicach Śląskich

 • 14.12.2017 10:38

  Dekpol podniósł prognozę do 560 mln zł przychodów w '17

 • 14.12.2017 10:08

  DEKPOL SA (69/2017) Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol na 2017 rok

 • 13.12.2017 20:06

  Dekpol ma pozwolenie na budowę inwestycji mieszkaniowej w Gdańsku

 • 13.12.2017 19:58

  DEKPOL SA (68/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnego i usługowego w ramach projektu "Grano Residence" w Gdańsku.

 • 13.12.2017 17:24

  DEKPOL SA (67/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 04.12.2017 12:22

  DEKPOL SA (36/2017) Wybór firmy audytorskiej - korekta

 • 30.11.2017 15:17

  DEKPOL SA (66/2017) Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo

 • 28.11.2017 13:27

  DEKPOL SA (65/2017) Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 27.11.2017 15:59

  DEKPOL SA (64/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 21.11.2017 17:03

  DEKPOL SA (63/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku pensjonatowo - usługowego w Helu

 • 21.11.2017 12:42

  Dekpol podtrzymał prognozę 500 mln zł przychodów w '17

 • 20.11.2017 21:35

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.11.2017 23:59

  DEKPOL SA (62/2017) Zakup udziałów w spółce i zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu deweloperskiego we Wrocławiu

 • 15.11.2017 23:29

  DEKPOL SA (61/2017) Aneks do umowy o generalne wykonawstwo zawartej z 7R Logistic S.A.

 • 10.11.2017 22:36

  DEKPOL SA (60/2017) Zawarcie umowy nabycia praw do kupna nieruchomości położonej w Gdańsku

 • 03.11.2017 18:43

  DEKPOL SA (59/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

 • 31.10.2017 16:03

  DEKPOL SA (58/2017) Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane z HE 7R Gdańsk 1 sp. z o.o.

 • 30.10.2017 16:58

  Trigon TFI ma ponad 5 proc. udział w kapitale zakładowym Dekpolu

 • 30.10.2017 16:46

  DEKPOL SA (57/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 27.10.2017 16:57

  DEKPOL SA (56/2017) Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo

 • 24.10.2017 15:54

  Dekpol wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł

 • 24.10.2017 15:47

  DEKPOL SA (55/2017) Uchwała o emisji obligacji serii G

 • 17.10.2017 17:34

  DEKPOL SA (54/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku usługowego zakwaterowania turystycznego z częścią mieszkaniową w ramach projektu "Verano Residence"

 • 17.10.2017 16:21

  DEKPOL SA (53/2017) Spełnienie się warunków zawieszających umowy o roboty budowlane w CH Atrium Targówek w Warszawie

 • 11.10.2017 11:39

  DEKPOL SA (52/2017) Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2017 roku

 • 10.10.2017 18:55

  DEKPOL SA (51/2017) Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo

 • 09.10.2017 14:08

  DEKPOL SA (50/2017) Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 04.10.2017 16:00

  DEKPOL SA (49/2017) Przydział obligacji serii DB

 • 02.10.2017 21:31

  DEKPOL SA (48/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo hali serwisowej w Rusocinie

 • 29.09.2017 15:49

  DEKPOL SA (47/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego z SGB-Bank S.A

 • 25.09.2017 19:35

  Dekpol ma umowę na rozbudowę CH Atrium Targówek za ok. 85 mln zł

 • 25.09.2017 19:00

  DEKPOL SA (46/2017) Zawarcie umowy o roboty budowlane w CH Atrium Targówek w Warszawie

 • 11.09.2017 21:34

  DEKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.09.2017 17:51

  DEKPOL SA (45/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnych w ramach projektu "Jaworowe Wzgórza"

 • 04.09.2017 17:22

  DEKPOL SA (44/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo

 • 01.09.2017 16:50

  DEKPOL SA (43/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu "Nowe Rokitki"

 • 18.08.2017 13:29

  DEKPOL SA (36/2017) Wybór firmy audytorskiej - korekta

 • 17.08.2017 11:43

  NN OFE sprzedał wszystkie akcje Dekpolu

 • 17.08.2017 11:35

  DEKPOL SA (42/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 09.08.2017 17:21

  Familiar SA SICAV-SIF ma powyżej 5 proc. akcji Dekpolu

 • 09.08.2017 17:01

  DEKPOL SA (41/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 09.08.2017 16:50

  DEKPOL SA (40/2017) Aktualizacja informacji dotyczącej przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

 • 04.08.2017 15:37

  DEKPOL SA (39/2017) Zawarcie kolejnego aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

 • 02.08.2017 16:00

  DEKPOL SA (38/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Młoda Morena"

 • 31.07.2017 10:58

  DEKPOL SA (37/2017) Aneks do umowy o generalne wykonawstwo zawartej z 7R Logistic S.A.

 • 25.07.2017 18:01

  DEKPOL SA (36/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.07.2017 16:54

  Dekpol ma umowę na realizację inwestycji w Kopytkowie za ok. 26 mln zł

 • 21.07.2017 16:03

  DEKPOL SA (35/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonanie inwestycji

 • 19.07.2017 16:57

  DEKPOL SA (34/2017) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

 • 18.07.2017 13:50

  DEKPOL SA (33/2017) Przydział obligacji serii DA

 • 18.07.2017 11:26

  Dekpol sprzedał w I półroczu 486 lokali wobec 278 rok wcześniej

 • 18.07.2017 11:14

  DEKPOL SA (32/2017) Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2017 roku

 • 12.07.2017 17:20

  Dekpol ma umowę na budowę fabryki na Litwie

 • 12.07.2017 17:05

  DEKPOL SA (31/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji na Litwie

 • 06.07.2017 18:06

  Pozbud T&R rozszerzył umowę z Dekpolem z 2 do 21 mln zł netto

 • 06.07.2017 16:36

  DEKPOL SA (30/2017) Zawarcie aneksu do umowy o współpracy przy realizacji robót związanych z budową osiedla Na Fali w Gdyni

 • 06.07.2017 16:23

  Dekpol ma pozwolenie na budowę osiedla w Gdańsku gdzie powstanie 113 mieszkań

 • 06.07.2017 16:12

  DEKPOL SA (29/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę II etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Młoda Morena"

 • 29.06.2017 14:47

  DEKPOL SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 13:30

  Dekpol wypłaci 0,53 zł dywidendy na akcję

 • 29.06.2017 13:28

  DEKPOL SA (27/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 29.06.2017 13:17

  DEKPOL SA (26/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

 • 20.06.2017 20:00

  DEKPOL SA (25/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w Gdańsku

 • 20.06.2017 19:47

  DEKPOL SA (24/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie

 • 20.06.2017 18:37

  DEKPOL SA (23/2017) Zawarcie umowy o roboty budowlane

 • 19.06.2017 14:46

  DEKPOL SA (22/2017) Zawarcie umowy o roboty budowlane z HE 7R Gdańsk 1 sp. z o.o.

 • 02.06.2017 18:26

  DEKPOL SA (21/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

 • 01.06.2017 15:02

  Zarząd Dekpolu rekomenduje wypłatę 0,53 zł dywidendy na akcję

 • 01.06.2017 14:51

  DEKPOL SA (20/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016

 • 22.05.2017 17:59

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 17:10

  DEKPOL SA (19/2017) Zawarcie umów dotyczących finansowania działalności Spółki z SGB-Bank S.A.

 • 21.04.2017 08:28

  Dekpol zakłada, że sprzedaż segmentu deweloperskiego wyniesie w '17 ok. 200 mln zł

 • 21.04.2017 07:35

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 07:32

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 19.04.2017 12:54

  Dekpol w I kwartale '17 sprzedał 229 mieszkań wobec 146 rok wcześniej

 • 19.04.2017 10:03

  DEKPOL SA (18/2017) Informacja o sprzedaży lokali w IQ 2017 roku

 • 03.04.2017 15:09

  DEKPOL SA (17/2017) Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A.

 • 07.03.2017 13:47

  DEKPOL SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 7 marca 2017 r.

 • 07.03.2017 13:22

  DEKPOL SA (15/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.03.2017 13:19

  DEKPOL SA (14/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 7 marca 2017 r.

 • 27.02.2017 16:15

  DEKPOL SA (13/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu mieszkaniowego "Słoneczne Wzgórza - Etap F" w Gdańsku

 • 24.02.2017 13:29

  DEKPOL SA (12/2017) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo z 7R Logistic S.A.

 • 21.02.2017 17:19

  DEKPOL SA (11/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz zasadach zarządzania Spółką

 • 08.02.2017 18:49

  Dekpol ma pozwolenie na budowę III etapu osiedla w Gdańsku

 • 08.02.2017 18:23

  DEKPOL SA (10/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków wielorodzinnych w ramach projektu "Osiedle Zielone"

 • 08.02.2017 18:19

  DEKPOL SA (9/2017) Otrzymanie pozwolenia na budowę I etapu budynków mieszkalnych w ramach projektu "Młoda Morena Park"

 • 08.02.2017 17:47

  DEKPOL SA (8/2017) Zawarcie aneksu do umowy z HE 7R Gdańsk Sp. z o.o.

 • 08.02.2017 14:08

  DEKPOL SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 7 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał

 • 01.02.2017 13:59

  DEKPOL SA (6/2017) Przydział obligacji serii C5

 • 31.01.2017 10:55

  DEKPOL SA (5/2017) Zawarcie umowy dotyczącej budowy hali magazynowej w gm. Tczew

 • 30.01.2017 17:51

  DEKPOL SA (4/2017) Zawarcie umowy dotyczącej budowy hal produkcyjno-magazynowych w Aleksandrowie Kujawskim

 • 27.01.2017 18:57

  DEKPOL SA (3/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.01.2017 16:37

  Dekpol sprzedał w 2016 roku 537 lokali wobec 391 rok wcześniej

 • 24.01.2017 16:29

  DEKPOL SA (2/2017) Informacja o sprzedaży lokali w roku 2016

 • 19.01.2017 12:32

  DEKPOL SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 23.12.2016 15:40

  Dekpol wyemituje obligacje o wartości do 70 mln zł; środki przeznaczy na realizację inwestycji

 • 23.12.2016 15:24

  DEKPOL SA (31/2016) Decyzja Zarządu w sprawie programu emisji obligacji serii F

 • 16.12.2016 14:03

  Dekpol liczy na 500 mln zł przychodów w '17

 • 16.12.2016 13:54

  DEKPOL SA (30/2016) Prognoza przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol na 2017 rok

 • 09.12.2016 16:11

  DEKPOL SA (29/2016) Zmiana do umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.11.2016 13:44

  DEKPOL SA (28/2016) Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 25.11.2016 16:28

  DEKPOL SA (27/2016) Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 18.11.2016 18:04

  DEKPOL SA (26/2016) Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 18.11.2016 15:45

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 18.11.2016 15:26

  DEKPOL SA (25/2016) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

 • 14.11.2016 19:05

  DEKPOL SA (24/2016) Zawarcie umowy dotyczącej generalnego wykonawstwa budynków wielorodzinnych w Milanówku

 • 11.11.2016 00:50

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 16:26

  DEKPOL SA (23/2016) Przydział obligacji serii E4

 • 13.10.2016 17:27

  DEKPOL SA (22/2016) Otrzymanie pozwolenia na budowę III etapu osiedla budynków mieszkalnych w ramach projektu "Nowe Rokitki"

 • 29.09.2016 16:06

  DEKPOL SA (21/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.08.2016 23:30

  DEKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 04.08.2016 16:48

  DEKPOL SA (20/2016) Przydział obligacji serii C4

 • 03.08.2016 15:05

  DEKPOL SA (19/2016) Zawarcie umowy o roboty budowlane z COFFEE PROMOTION Sp. z o.o.

 • 03.08.2016 15:01

  DEKPOL SA (18/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.07.2016 17:24

  DEKPOL SA (17/2016) Przydział obligacji serii E3

 • 06.07.2016 19:22

  DEKPOL SA (16/2016) Zawarcie umowy o roboty budowlane z Arkony Sopot Sp. z o. o.

 • 01.07.2016 18:40

  DEKPOL SA Podpisanie aneksów do umowy kredytu inwestycyjnego z Getin Noble Bank

 • 01.07.2016 18:25

  DEKPOL SA Zawarcie umowy znaczącej z 7R Logistic

 • 27.06.2016 15:53

  DEKPOL SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016r.

 • 24.06.2016 16:21

  DEKPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 02.06.2016 15:10

  DEKPOL SA Zawarcie umowy znaczącej z 7R Logistics S.A.

 • 27.05.2016 18:00

  DEKPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

 • 16.05.2016 20:45

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 26.04.2016 20:03

  GPW: pierwszy dzień notowania obligacji DEKPOL SA

 • 15.04.2016 18:07

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji DEKPOL SA

 • 15.04.2016 14:45

  DEKPOL SA Informacja o sprzedaży lokali przez Dekpol S.A.

 • 04.04.2016 15:17

  DEKPOL SA Aktualizacja informacji dotyczącej naruszenia warunków emisji obligacji serii D

 • 01.04.2016 20:23

  DEKPOL SA Naruszenie warunków emisji obligacji serii D

 • 31.03.2016 18:47

  DEKPOL SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Carrefour Polska Sp. z o. o.

 • 22.03.2016 02:05

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 23:51

  DEKPOL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 03.03.2016 21:04

  DEKPOL SA Odstąpienie od umowy przeniesienia praw autorskich i od umowy pożyczki

 • 01.02.2016 17:15

  DEKPOL SA Przydział obligacji serii E2

 • 28.01.2016 17:13

  DEKPOL SA Podpisanie zmiany umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.01.2016 16:52

  DEKPOL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 13.01.2016 17:38

  DEKPOL SA Ustanowienie hipotek umownych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku na zabezpieczenie programu emisji obligacji serii E

 • 18.12.2015 13:19

  DEKPOL SA Przydział obligacji serii C3

 • 27.11.2015 18:01

  DEKPOL SA Przydział obligacji serii E1

 • 27.11.2015 08:43

  DEKPOL SA Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta

 • 18.11.2015 15:10

  DEKPOL SA Rejestracja zmian Statutu Dekpol S.A. oraz tekst jednolity Statutu

 • 16.11.2015 18:56

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 11.11.2015 16:35

  DEKPOL SA Decyzja Zarządu w sprawie programu emisji obligacji serii E

 • 10.11.2015 14:43

  DEKPOL SA Termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku

 • 20.10.2015 15:48

  DEKPOL SA Przedterminowa spłata kredytów

 • 19.10.2015 19:33

  DEKPOL SA Przydział obligacji serii D

 • 08.10.2015 16:03

  DEKPOL SA Zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo

 • 02.10.2015 10:26

  DEKPOL SA Decyzja Zarządu Dekpol S.A. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych serii D

 • 01.10.2015 16:53

  DEKPOL SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na NWZ Dekpol S.A. w dniu 30 września 2015 r.

 • 01.10.2015 16:48

  DEKPOL SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów

 • 30.09.2015 16:25

  DEKPOL SA Zmiana Statutu Dekpol S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2015 roku oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu

 • 30.09.2015 16:20

  DEKPOL SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 30 września 2015 r.

 • 30.09.2015 13:33

  DEKPOL SA Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku w budowie (hotel Almond) w ramach Grupy Kapitałowej

 • 14.09.2015 11:31

  DEKPOL SA Zawarcie znaczącej umowy z Carrefour Polska Sp. z o. o.

 • 04.09.2015 12:10

  DEKPOL SA Przydział obligacji serii C2 Dekpol S.A.

 • 03.09.2015 16:52

  DEKPOL SA Planowane zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu

 • 03.09.2015 16:46

  DEKPOL SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 września 2015 roku wraz z projektami uchwał

 • 31.08.2015 22:11

  DEKPOL SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 13.08.2015 12:31

  DEKPOL SA Podpisanie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego z Getin Noble Bank

 • 13.08.2015 12:26

  DEKPOL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 12.08.2015 16:02

  DEKPOL SA Zawarcie umowy znaczącej z 7R Logistic

 • 31.07.2015 15:57

  DEKPOL SA Przeniesienie praw autorskich do oznaczenia "dekpol" oraz zawarcie umowy licencyjnej i umowy pożyczki

 • 30.07.2015 18:00

  DEKPOL SA Odstąpienie od emisji obligacji serii D

 • 23.07.2015 15:57

  DEKPOL SA Wygranie przetargu ogłoszonego przez 7R Logistic

 • 15.07.2015 15:42

  DEKPOL SA Decyzja Zarządu w sprawie emisji obligacji serii D

 • 15.07.2015 10:36

  DEKPOL SA Szacunkowe dane dotyczące sprzedaży mieszkań w I półroczu 2015 r.

 • 02.07.2015 16:42

  DEKPOL SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Dekpol SA w dniu 30 czerwca 2015

 • 30.06.2015 15:20

  DEKPOL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol SA w dniu 30 czerwca 2015

 • 30.06.2015 12:02

  Oferta konsorcjum Pozbudu najkorzystniejsza na remont odcinka linii kolejowej E59

 • 20.06.2015 18:36

  DEKPOL SA Przydział obligacji serii C1 Dekpol S.A.

 • 17.06.2015 17:58

  DEKPOL SA Przyjęcie oferty Spółki w procedurze przetargowej ogłoszonej przez Carrefour Polska Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych

 • 15.06.2015 19:49

  DEKPOL SA Ustanowienie hipotek umownych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku

 • 03.06.2015 17:34

  DEKPOL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

 • 03.06.2015 17:29

  DEKPOL SA Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A.

 • 29.05.2015 16:30

  Dekpol przyjął program emisji obligacji o wartości do 50 mln zł

 • 29.05.2015 16:14

  DEKPOL SA Decyzja Zarządu w sprawie emisji obligacji

 • 19.05.2015 13:52

  DEKPOL SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 15.05.2015 18:00

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 12.05.2015 13:08

  DEKPOL SA Ustanowienie hipotek na nieruchomości należącej do Spółki

 • 30.04.2015 23:53

  DEKPOL SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 29.04.2015 15:11

  DEKPOL SA Cesja zaległych należności Spółki

 • 29.04.2015 14:57

  DEKPOL SA Cesja zaległych należności Spółki

 • 16.04.2015 16:28

  DEKPOL SA Zawarcie umowy z Unimor Development

 • 09.04.2015 16:01

  DEKPOL SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów

 • 09.04.2015 14:22

  DEKPOL SA Umowy kredytu inwestycyjnego z Getin Noble Bank

 • 07.04.2015 15:34

  DEKPOL SA Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millenium

 • 27.03.2015 14:10

  DEKPOL SA Podpisanie aneksu do umowy z 7R Logistic SA

 • 24.03.2015 18:18

  DEKPOL SA Przyjęcie oferty Spółki w procedurze przetargowej ogłoszonej przez Unimor Development na wyłonienie wykonawcy inwestycji budowlanej

 • 19.03.2015 17:21

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 19.03.2015 17:17

  DEKPOL SA Korekta omyłek pisarskich w raporcie okresowego za IV kwartał 2014

 • 13.03.2015 12:37

  DEKPOL SA Podpisanie umowy o generalne wykonawstwo

 • 12.03.2015 16:12

  DEKPOL SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z PanLink

 • 10.03.2015 16:47

  DEKPOL SA Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej w Gdańsku

 • 09.03.2015 16:43

  DEKPOL SA Podpisanie umowy kredytowej

 • 02.03.2015 19:58

  DEKPOL SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 02.03.2015 17:49

  DEKPOL SA Zakończenie próby ugodowej dotyczącej należności Spółki bez zawarcia ugody

 • 24.02.2015 16:36

  DEKPOL SA Ustalenie terminu podpisania umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej w Gdańsku

 • 19.02.2015 17:56

  DEKPOL SA Spełnienie się warunku zawieszającego umowy nabycia działki budowlanej w Gdańsku

 • 19.02.2015 17:39

  DEKPOL SA Spełnienie się warunku zawieszającego umowy nabycia działki budowlanej w Gdańsku

 • 19.02.2015 17:11

  GPW: MILLENNIUM DOMEM MAKLERSKIM S.A. animatorem dla DEKPOL S.A.

 • 16.02.2015 16:21

  GPW: animator rynku dla akcji spółki DEKPOL S.A

 • 10.02.2015 18:39

  GPW: Komunikat - uzupełnienie list indeksów

 • 04.02.2015 13:43

  DEKPOL SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B

 • 03.02.2015 21:56

  DEKPOL SA Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA DEKPOL S.A. oraz wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B DEKPOL S.A.

 • 03.02.2015 18:57

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki DEKPOL S.A.

 • 03.02.2015 18:56

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki DEKPOL S.A.

 • 30.01.2015 16:25

  DEKPOL SA Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Pekao SA

 • 30.01.2015 14:01

  DEKPOL SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 28.01.2015 11:25

  DEKPOL SA Rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW

 • 22.01.2015 18:34

  DEKPOL SA Zawarcie umowy warunkowej nabycia działki budowlanej w Gdańsku

 • 15.01.2015 16:18

  DEKPOL SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...)

 • 15.01.2015 16:13

  DEKPOL SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A

 • 13.01.2015 17:12

  DEKPOL SA Wyznaczenie przez Sąd nowego terminu posiedzenia w sprawie z zawezwania do próby ugodowej dotyczącej należności Spółki

 • 08.01.2015 15:18

  DEKPOL SA zmiana statutu spółki

 • 08.01.2015 15:09

  DEKPOL SA zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowegow drodze emisji akcji