Decora SA

skrót: DCR

Brak kursu dla wybranej firmy

Producent artykułów wykończenia wnętrz. Oferta spółki obejmuje m.in.: artykuły podłogowe (listwy, podkłady izolacyjne), artykuły okienne (karnisze) oraz artykuły sufitowe i ścienne (listwy, kasetony, rozety).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Lesiński Włodzimierzbezpośrednio, w porozumieniu z Marzeną Lesińską3 985 50737,00%3 985 50737,00%
Aviva OFEWZA1 130 32810,72%1 130 32810,72%
PKO BP Bankowy OFE1 123 05410,65%1 123 05410,65%
NN OFENWZ1 104 06210,47%1 104 06210,47%
Christian, Hermann-JosefNWZ659 3866,25%659 3866,25%
NN Investment Partners TFI SAportfele; w tym NN Parasol FIO 544393 akcji649 9836,00%649 9836,00%
PZU OFE Złota Jesień560 4005,31%560 4005,31%

Kategoria • 04.01.2021 15:08

  DECORA SA (1/2021) Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

 • 29.12.2020 19:47

  NN Parasol FIO ma poniżej 5 proc. akcji spółki Decora

 • 29.12.2020 19:37

  DECORA SA (35/2020) Zbycie znacznego pakietu akcji - zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 21.12.2020 16:23

  DECORA SA (34/2020) Informacja o szacunkach wyników za rok 2020

 • 30.11.2020 12:49

  DECORA SA (33/2020) Decyzja o rozpoczęciu inwestycji dotyczącej budowy magazynu

 • 26.11.2020 14:31

  DECORA SA (32/2020) Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu.

 • 13.11.2020 07:25

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 27.10.2020 14:02

  Decora szacuje, że skons. przychody ze sprzedaży netto w III kw. 2020 r. wzrosły o 30 proc.

 • 27.10.2020 13:15

  DECORA SA (31/2020) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 12.10.2020 13:23

  DECORA SA (30/2020) Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

 • 09.10.2020 12:07

  DECORA SA (29/2020) Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.

 • 02.10.2020 11:55

  DECORA SA (28/2020) Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

 • 30.09.2020 13:19

  DECORA SA (27/2020) Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

 • 14.09.2020 10:17

  DECORA SA (25/2020) Korekta raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 8 września 2020 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r

 • 08.09.2020 12:49

  DECORA SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 08 września 2020 r.

 • 08.09.2020 12:38

  DECORA SA (25/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r.

 • 01.09.2020 16:48

  DECORA SA (24/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.

 • 28.08.2020 07:16

  DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 11.08.2020 19:58

  DECORA SA (23/2020) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 11.08.2020 10:05

  DECORA SA (22/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 8 września 2020 r.

 • 04.08.2020 13:26

  DM BOŚ podniósł rekomendację Decory do "kupuj"

 • 25.06.2020 15:31

  DECORA SA (21/2020) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

 • 19.06.2020 14:28

  DECORA SA (20/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 08.06.2020 16:39

  DECORA SA (19/2020) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

 • 02.06.2020 15:28

  DECORA SA (18/2020) Wpływ koronowirusa COVID-19 na skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju

 • 29.05.2020 15:57

  ZWZ Decory zdecydowało o skupie akcji własnych

 • 29.05.2020 15:51

  Decora wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '19

 • 29.05.2020 15:47

  DECORA SA (17/2020) Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 29 maja 2020 r. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 29.05.2020 15:43

  DECORA SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 29 maja 2020 r.

 • 29.05.2020 15:32

  DECORA SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 29 maja 2020 r.

 • 29.05.2020 14:19

  DECORA SA (14/2020) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 i 2021

 • 22.05.2020 14:29

  DECORA SA (13/2020) Autopoprawka Zarządu do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2020 r.

 • 08.05.2020 07:09

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 15:34

  Przychody Decory w kwietniu spadną do ok. 19 mln zł, w maju pozostaną na podobnym poziomie

 • 05.05.2020 15:19

  DECORA SA (12/2020) Wpływ koronowirusa COVID-19 na skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwietniu i maju

 • 30.04.2020 11:07

  DECORA SA (11/2020) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 27.04.2020 11:46

  Decora planuje przeznaczyć 36 mln zł na skup akcji własnych

 • 27.04.2020 11:18

  DECORA SA (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 29 maja 2020 r.

 • 08.04.2020 14:24

  DECORA SA (9/2020) Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta.

 • 08.04.2020 14:21

  DECORA SA (8/2020) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta

 • 03.04.2020 13:21

  DECORA SA (7/2020) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 02.04.2020 15:06

  Decora może mieć w kwietniu przychody o 25-50 proc. mniejsze niż 28,9 mln zł

 • 02.04.2020 14:45

  DECORA SA (6/2020) Wpływ koronowirusa COVID-19 na działalność Spółki

 • 01.04.2020 14:30

  DECORA SA (5/2020) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 27.03.2020 08:59

  Zarząd Decory rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję z zysku za '19

 • 27.03.2020 08:52

  DECORA SA (4/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.

 • 27.03.2020 07:56

  DECORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 07:43

  DECORA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 19.03.2020 08:37

  DECORA SA (3/2020) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 26.02.2020 14:44

  DECORA SA (2/2020) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 13.01.2020 07:54

  DECORA SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 12.12.2019 11:30

  DECORA SA (94/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 11.12.2019 17:26

  DECORA SA (93/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 11.12.2019 17:14

  DECORA SA (92/2019) Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta.

 • 08.11.2019 07:22

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 25.10.2019 08:30

  DECORA SA (91/2019) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 18.10.2019 12:07

  DECORA SA (90/2019) Ustanowienie zastawu o znacznej wartości na aktywach Emitenta

 • 08.10.2019 12:53

  Decora planuje zainwestować w drugim półroczu '19 około 5 mln zł (wywiad)

 • 05.09.2019 16:24

  DECORA SA (89/2019) Wybór członka Rady Nadzorczej - Jacek Podgórski

 • 05.09.2019 16:18

  DECORA SA (88/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 września 2019 r.

 • 05.09.2019 16:04

  DECORA SA (87/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 5 września 2019 r.

 • 23.08.2019 07:22

  DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.07.2019 09:11

  DECORA SA (78/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 04.06.2019 13:22

  DECORA SA (57/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 04.06.2019 13:12

  DECORA SA (56/2019) Wycofanie kandydatury oraz zgłoszenie nowego kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 03.06.2019 11:42

  DECORA SA (55/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 31.05.2019 12:59

  DECORA SA (54/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 21.05.2019 10:50

  DECORA SA (52/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 29.03.2019 12:46

  DECORA SA (33/2019) Przekroczenie przez Akcjonariusza 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 • 29.03.2019 07:35

  DECORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 07:26

  DECORA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.03.2019 19:49

  DECORA SA (32/2019) Przekroczenie przez Akcjonariusza 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 • 28.03.2019 13:21

  DECORA SA (31/2019) Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 • 26.03.2019 18:00

  DECORA SA (30/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 26.03.2019 16:27

  DECORA SA (29/2019) Rejestracja zmian statutu

 • 15.03.2019 10:04

  DECORA SA (28/2019) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 27.02.2019 11:57

  DECORA SA (27/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 26.02.2019 10:52

  DECORA SA (26/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 25.02.2019 11:45

  DECORA SA (25/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 22.02.2019 11:40

  DECORA SA (24/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 21.02.2019 10:32

  DECORA SA (23/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 20.02.2019 12:35

  DECORA SA (22/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 19.02.2019 12:25

  DECORA SA (21/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 18.02.2019 10:00

  DECORA SA (20/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 15.02.2019 12:21

  DECORA SA (19/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta

 • 14.02.2019 12:06

  DECORA SA (18/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 13.02.2019 10:43

  DECORA SA (17/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 12.02.2019 15:52

  DECORA SA (16/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 11.02.2019 11:42

  DECORA SA (15/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 08.02.2019 11:20

  DECORA SA (14/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 05.02.2019 13:27

  DECORA SA (13/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 30.01.2019 17:50

  DECORA SA (12/2019) Wybór członka Rady Nadzorczej - Piotr Szczepiórkowski

 • 30.01.2019 17:43

  DECORA SA (11/2019) Odwołanie członka Rady Nadzorczej - Andrzej Tomaszewski

 • 30.01.2019 17:30

  DECORA SA (10/2019) Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2019 r

 • 30.01.2019 17:13

  DECORA SA (9/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 30 stycznia 2019 r.

 • 29.01.2019 13:20

  DECORA SA (8/2019) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 25.01.2019 17:22

  DECORA SA (7/2019) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 25.01.2019 14:19

  DECORA SA (6/2019) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 11.01.2019 12:33

  DECORA SA (5/2019) Korekta raportu bieżącego nr 5_2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. dotyczącego ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 Ksh porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.01.2019 11:41

  DECORA SA (5/2019) Ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 Ksh porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.01.2019 11:31

  DECORA SA (4/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 10.01.2019 09:54

  DECORA SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 07.01.2019 19:28

  DECORA SA (2/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

 • 03.01.2019 13:58

  DECORA SA (1/2019) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 31.12.2018 11:39

  DECORA SA (53/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 28.12.2018 11:26

  DECORA SA (52/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 27.12.2018 09:58

  DECORA SA (51/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 21.12.2018 11:21

  DECORA SA (50/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 20.12.2018 11:58

  DECORA SA (49/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 19.12.2018 15:02

  DECORA SA (48/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta

 • 18.12.2018 10:30

  DECORA SA (47/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 17.12.2018 10:08

  DECORA SA (46/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 14.12.2018 15:18

  DECORA SA (45/2018) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

 • 12.12.2018 11:06

  DECORA SA (44/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 07.12.2018 10:41

  DECORA SA (43/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta

 • 05.12.2018 16:32

  DECORA SA (42/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 05.12.2018 13:43

  DECORA SA (41/2018) Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 29.11.2018 17:15

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 29.11.2018 11:09

  DECORA SA (40/2018) Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 30 stycznia 2019 r.

 • 29.11.2018 10:57

  DECORA SA (39/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 30 stycznia 2019 r.

 • 15.11.2018 17:33

  DECORA SA (38/2018) Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.

 • 09.11.2018 12:14

  DECORA SA (37/2018) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 30.10.2018 12:34

  DECORA SA (36/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy

 • 23.10.2018 10:53

  Fundusz Familiar SA SICAV-SIF sprzedał akcje Decory

 • 23.10.2018 10:31

  DECORA SA (35/2018) Zbycie znacznego pakietu akcji - zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 22.10.2018 11:12

  DECORA SA (34/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.10.2018 15:14

  Decora i W. Lesiński kupili w ramach wezwania 1.110.257 akcji Decory

 • 16.10.2018 17:22

  DECORA SA (33/2018) Korekta raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie nabycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 16.10.2018 16:01

  DECORA SA (33/2018) Nabycie akcji emitenta przez Członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 10.10.2018 15:25

  DECORA SA (32/2018) Ustanowienie zastawów o znacznej wartości na aktywach Emitenta

 • 08.10.2018 09:02

  Decora i inni wzywający podnoszą cenę w wezwaniu na akcje spółki do 11,40 zł

 • 08.10.2018 08:37

  DECORA SA (31/2018) Informacja o podjęciu przez Zarząd Decora S.A uchwały w przedmiocie podniesienia dotychczasowej ceny nabycia akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Decora S.A. ogłoszonym w dniu 12 września 2018 r. .

 • 28.09.2018 08:26

  DECORA SA (30/2018) Stanowisko Zarządu Spółki Decora S.A. z dnia 28 września 2018 r. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 r.

 • 20.09.2018 08:41

  DECORA SA (29/2018) Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r.

 • 12.09.2018 09:30

  DECORA SA (28/2018) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

 • 12.09.2018 08:59

  Decora, Włodzimierz i Marzena Lesińscy wezwali do sprzedaży 4.053.501 akcji Decory, po 10 zł za akcję (opis)

 • 12.09.2018 08:45

  Decora, Włodzimierz i Marzena Lesińscy wezwali do sprzedaży 4.053.501 akcji Decory, po 10 zł za akcję

 • 12.09.2018 08:20

  DECORA SA (27/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania oraz umowy o kredyt terminowy z przeznaczeniem na finansowanie wezwania

 • 07.09.2018 15:21

  DECORA SA (26/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 03.09.2018 17:34

  DECORA SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 3 września 2018 r

 • 03.09.2018 17:26

  DECORA SA (24/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 września 2018 r.

 • 24.08.2018 07:25

  DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 01.08.2018 09:02

  Decora chce skupić akcje własne, przeznaczy na ten cel do 45 mln zł

 • 01.08.2018 08:48

  DECORA SA (23/2018) Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 3 września 2018 r.

 • 01.08.2018 08:31

  DECORA SA (22/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 3 września 2018 r.

 • 18.06.2018 11:28

  DECORA SA (21/2018) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

 • 15.06.2018 15:59

  DECORA SA (20/2018) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. - zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

 • 11.05.2018 07:32

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 04.05.2018 08:16

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Decory do 11,5 zł

 • 27.04.2018 16:12

  DECORA SA (19/2018) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 24.04.2018 18:56

  DECORA SA (18/2018) Powołanie Członka Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą DECORA S.A.

 • 24.04.2018 18:50

  DECORA SA (17/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i 2019

 • 24.04.2018 18:39

  DECORA SA (16/2018) Wybór członka Rady Nadzorczej - Andrzej Tomaszewski

 • 24.04.2018 18:34

  DECORA SA (15/2018) Zmiana Statutu Spółki

 • 24.04.2018 18:31

  Decora wypłaci 0,90 zł dywidendy na akcję za '17

 • 24.04.2018 18:19

  DECORA SA (14/2018) Wybór członka Rady Nadzorczej - Jakub Byliński

 • 24.04.2018 18:15

  DECORA SA (13/2018) Odwołanie członka Rady Nadzorczej - Andrzej Tomaszewski

 • 24.04.2018 18:12

  DECORA SA (12/2018) Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 24.04.2018 17:57

  DECORA SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.

 • 24.04.2018 17:52

  DECORA SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2018 r.

 • 29.03.2018 13:52

  DECORA SA (9/2018) Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018r.

 • 29.03.2018 13:50

  Decora planuje wypłacić 0,90 zł dywidendy na akcję za '17

 • 29.03.2018 13:44

  DECORA SA (8/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 24 kwietnia 2018 r.

 • 29.03.2018 13:34

  DECORA SA (7/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2017.

 • 23.03.2018 07:30

  DECORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 07:24

  DECORA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.03.2018 12:45

  DECORA SA (6/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2017

 • 15.03.2018 15:01

  DECORA SA (5/2018) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 09.03.2018 11:39

  DECORA SA (4/2018) Udzielenie poręczenia o znacznej wartości przez jednostka zależną od Emitenta

 • 09.03.2018 11:28

  DECORA SA (3/2018) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. - zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

 • 15.02.2018 18:20

  DECORA SA (2/2018) Korekta raportu bieżącego nr 2_2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta

 • 15.02.2018 16:54

  DECORA SA (2/2018) Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta

 • 09.01.2018 13:22

  DECORA SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 06.12.2017 14:58

  DECORA SA (25/2017) Korekta raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 27.10.2017 07:35

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.10.2017 15:53

  DECORA SA (26/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

 • 13.10.2017 13:21

  DECORA SA (25/2017) Zbycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 • 06.09.2017 16:10

  DECORA SA (24/2017) Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą DECORA S.A.

 • 06.09.2017 16:06

  DECORA SA (23/2017) Zmiana Statutu Spółki

 • 06.09.2017 16:00

  DECORA SA (22/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 6 września 2017 r.

 • 06.09.2017 15:55

  DECORA SA (21/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 września 2017 r.

 • 11.08.2017 07:28

  DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.08.2017 15:54

  DECORA SA (20/2017) Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 31.07.2017 15:35

  DECORA SA (19/2017) Proponowana zmiana Statutu Spółki

 • 31.07.2017 15:27

  DECORA SA (18/2017) Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 6 września 2017 r.

 • 31.07.2017 15:18

  DECORA SA (17/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 6 września 2017 r.

 • 26.06.2017 16:01

  DECORA SA (16/2017) Nałożenie kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • 05.06.2017 13:51

  DECORA SA (15/2017) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

 • 26.05.2017 15:41

  DECORA SA (14/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017

 • 26.05.2017 15:33

  DECORA SA (13/2017) Powołanie Członka Zarządu - Artur Hibner

 • 26.05.2017 15:28

  DECORA SA (12/2017) Powołanie Członka Zarządu - Waldemar Osuch

 • 26.05.2017 15:22

  DECORA SA (11/2017) Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 26 maja 2017 r. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.05.2017 15:22

  Decora wypłaci 0,85 zł dywidendy na akcję za '16

 • 26.05.2017 15:14

  DECORA SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

 • 26.05.2017 15:05

  DECORA SA (9/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2017 r.

 • 15.05.2017 07:40

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Decory do 10,6 zł

 • 11.05.2017 08:11

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 05.05.2017 10:17

  DECORA SA (8/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu śródrocznego za I kwartał 2017

 • 14.04.2017 12:06

  PKO OFE ma ponad 5 proc. Decory

 • 14.04.2017 11:53

  DECORA SA (7/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 • 11.04.2017 14:49

  DECORA SA (6/2017) Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

 • 11.04.2017 14:39

  DECORA SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 26 maja 2017 r.

 • 06.04.2017 12:53

  Decora chce wypłacić 0,85 zł dywidendy na akcję

 • 06.04.2017 12:44

  DECORA SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2016

 • 06.04.2017 08:01

  DECORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 06.04.2017 07:57

  DECORA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.04.2017 15:53

  DECORA SA (3/2017) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2016

 • 24.03.2017 14:22

  DECORA SA (2/2017) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 22.02.2017 08:58

  DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Decory z 8,6 do 9,4 zł

 • 30.01.2017 10:31

  DECORA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 22.12.2016 13:47

  DECORA SA (45/2016) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. - zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

 • 14.11.2016 08:15

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 10:03

  Decora spodziewa się dobrych wyników w najbliższych miesiącach

 • 28.10.2016 09:29

  DECORA SA (44/2016) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 19.09.2016 14:07

  DECORA SA (43/2016) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 30.08.2016 08:18

  DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 16:05

  Decora liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji w wynikach w kolejnych kwartałach

 • 11.08.2016 15:42

  DECORA SA (42/2016) Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 07.07.2016 14:50

  Decorze grozi kara od URE

 • 07.07.2016 14:39

  DECORA SA (41/2016) Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • 06.07.2016 10:52

  DECORA SA (40/2016) Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 • 01.07.2016 16:18

  DECORA SA Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania

 • 30.06.2016 15:32

  DECORA SA Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez członka zarządu emitenta oraz osobę blisko z nim związaną.

 • 24.06.2016 15:51

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 14.06.2016 15:17

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka zarządu emitenta.

 • 13.06.2016 16:34

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka zarządu emitenta.

 • 13.06.2016 16:29

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 13.06.2016 16:27

  DECORA SA Spełnienie się warunku dotyczącego aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 06.06.2016 15:10

  DECORA SA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 06.06.2016 15:01

  DECORA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

 • 31.05.2016 15:34

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 27.05.2016 14:00

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 27.05.2016 13:49

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 24.05.2016 15:20

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 17.05.2016 17:46

  DECORA SA Podwyższenie wysokości poręczonego przez spółkę zależną Emitenta zobowiązania

 • 17.05.2016 17:36

  DECORA SA Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 13.05.2016 08:09

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 18:04

  DECORA SA Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 27 kwietnia 2016 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 27.04.2016 17:49

  DECORA SA Wybór członka Rady Nadzorczej - Andrzej Tomaszewski

 • 27.04.2016 17:42

  DECORA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 27 kwietnia 2016r.

 • 27.04.2016 17:38

  Decora wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję

 • 27.04.2016 17:32

  DECORA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2016 r.

 • 08.04.2016 13:36

  BPH TFI zeszło poniżej 5 proc. w spółce Decora

 • 08.04.2016 13:26

  DECORA SA Zbycie znacznego pakietu akcji - zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 04.04.2016 12:51

  DECORA SA Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 04.04.2016 12:38

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 01.04.2016 15:31

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 01.04.2016 15:19

  DECORA SA Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

 • 01.04.2016 15:11

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 31.03.2016 16:29

  DECORA SA Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.

 • 31.03.2016 16:09

  DECORA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 27 kwietnia 2016.

 • 31.03.2016 16:06

  Decora chce wypłacić 2,5 zł dywidendy na akcję

 • 31.03.2016 15:53

  DECORA SA Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2015.

 • 25.03.2016 13:55

  DECORA SA Przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez spółkę zależną Emitenta i obniżenie wysokości poręczonego przez spółkę zależną Emitenta zobowiązania

 • 25.03.2016 13:42

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 25.03.2016 13:33

  DECORA SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 • 25.03.2016 13:24

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 25.03.2016 13:16

  DECORA SA Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

 • 24.03.2016 17:51

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka zarządu emitenta.

 • 24.03.2016 17:42

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka zarządu emitenta.

 • 24.03.2016 17:34

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 24.03.2016 13:27

  DECORA SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie przez Akcjonariusza 25% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 • 18.03.2016 00:41

  DECORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 00:25

  DECORA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.02.2016 12:27

  DECORA SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 13.01.2016 17:13

  DECORA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 21.12.2015 14:50

  DECORA SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie przez akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 26.11.2015 14:10

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka zarządu emitenta

 • 23.11.2015 11:34

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 13.11.2015 08:12

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.09.2015 14:07

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 14.09.2015 12:57

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 09.09.2015 13:13

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 03.09.2015 14:17

  DECORA SA Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

 • 28.08.2015 08:19

  DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 24.07.2015 07:33

  DM BOŚ obniża rekomendację Decory do "trzymaj"

 • 15.05.2015 08:22

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 09:20

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową Decory do 7,9 zł i rekomendację do "kupuj"

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 22.04.2015 17:39

  DECORA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015

 • 22.04.2015 17:35

  DECORA SA Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Włodzimierz Lesiński

 • 22.04.2015 17:30

  DECORA SA Wybór członka Rady Nadzorczej - Włodzimierz Lesiński

 • 22.04.2015 17:27

  DECORA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 22 kwietnia 2015r.

 • 22.04.2015 17:19

  DECORA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2015 r.

 • 02.04.2015 15:57

  DECORA SA Udzielenie poręczenia przez spółkę zależną Emitenta.

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 25.03.2015 16:02

  DECORA SA Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 r.

 • 25.03.2015 15:52

  DECORA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 22 kwietnia 2015.

 • 24.03.2015 15:09

  DECORA SA Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2014.

 • 20.03.2015 22:48

  DECORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 22:15

  DECORA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 13.02.2015 09:52

  DM BOŚ obniżył rekomendację Decory do "trzymaj"

 • 16.01.2015 15:32

  DECORA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 14.11.2014 18:28

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 22.10.2014 16:06

  Fundusze BPH TFI mają ponad 5 proc. Decory

 • 22.10.2014 15:59

  DECORA SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 20.10.2014 07:00

  Decora spodziewa się słabszych wyników w '14 z powodu sytuacji na Wschodzie (wywiad)

 • 02.10.2014 17:04

  DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Decory do "kupuj"

 • 27.08.2014 19:20

  DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 22.08.2014 15:18

  DECORA SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 • 24.07.2014 17:35

  DECORA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014

 • 12.06.2014 16:03

  ING PTE ma ponad 5 proc. Decory

 • 12.06.2014 15:54

  DECORA SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 14.05.2014 08:11

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 28.04.2014 09:49

  DM IDM obniżył cenę docelową dla Decory do 9,7 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 25.04.2014 18:43

  DECORA SA powołanie członka zarządu - Waldemar Osuch

 • 25.04.2014 18:40

  DECORA SA powołanie członka zarządu - Artur Hibner

 • 25.04.2014 18:40

  DECORA SA informacja o podjęciu przez ZWZA w dniu 25 kwietnia 2014 r. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 25.04.2014 18:32

  Decora wypłaci 0,42 zł dywidendy na akcję

 • 25.04.2014 18:32

  DECORA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ 25 kwietnia 2014r.

 • 25.04.2014 18:29

  DECORA SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 25 kwietnia 2014 r.

 • 28.03.2014 15:42

  DECORA SA korekta raportu bieżącego nr 6/2014 w sprawie projektów uchwał ZWZA zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r.

 • 27.03.2014 16:48

  DECORA SA - projekty uchwał ZWZA zwołanego na 25 kwietnia 2014 r.

 • 27.03.2014 16:37

  DECORA SA - zwołanie ZWZ na 25 kwietnia 2014 r.

 • 26.03.2014 16:48

  Decora chce wypłacić 0,42 zł dywidendy na akcję

 • 26.03.2014 16:39

  DECORA SA rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013.

 • 18.03.2014 07:50

  DECORA SA informacja o trwałym niestosowaniu zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

 • 13.03.2014 23:04

  DECORA SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r. oraz jednostkowego raportu rocznego za 2013 r.

 • 16.01.2014 16:02

  DECORA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 29.11.2013 19:45

  DECORA SA odwołanie oraz powołanie członków rady nadzorczej

 • 29.11.2013 19:34

  DECORA SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 23.09.2013 14:01

  Saniku sprzedał wszystkie posiadane akcje w spółce Decora

 • 23.09.2013 13:59

  DECORA SA zbycie znacznego pakietu akcji - zmniejszenie udziału akcjonariusza

 • 23.09.2013 13:48

  DECORA SA zmiana dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce o co najmniej 2%

 • 23.09.2013 13:41

  DECORA SA sprzedaż akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej

 • 09.09.2013 09:04

  DM IDM obniżył rekomendację dla Vistuli, Inter Cars i Decory, podniósł dla Comarchu

 • 19.08.2013 19:44

  DECORA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 13.08.2013 19:02

  DECORA SA zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

 • 06.08.2013 10:06

  DM IDM podwyższa cenę docelową dla Decory do 13,1 zł

 • 17.07.2013 19:12

  DECORA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013

 • 15.05.2013 19:02

  DECORA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 20:45

  DECORA SA uchwała WZA o wypłacie dywidendy

 • 10.05.2013 20:37

  DECORA SA akcjonariusze - 5 % liczby głosów na NWZA

 • 10.05.2013 20:10

  Decora wypłaci 0,42 zł dywidendy na akcję

 • 10.05.2013 20:05

  DECORA SA treść uchwał podjętych przez ZWZA