Dębica SA

skrót: DBC

Brak kursu dla wybranej firmy

Wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych z grupy Goodyear (największy w Europie zakład koncernu). Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Goodyear Company z podmiotami zależnymi12 042 97687,25%12 042 97687,25%

Kategoria • 15.12.2020 18:56

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (28/2020) Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.

 • 11.12.2020 13:59

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (27/2020) Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.

 • 02.12.2020 16:12

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (26/2020) Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu

 • 17.11.2020 17:52

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 02.11.2020 18:19

  Dębica szacuje zysk netto w III kw. na 53 mln zł

 • 02.11.2020 18:04

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (25/2020) Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za III kwartał 2020 r.

 • 29.10.2020 11:34

  Sprzedaż opon do aut osobowych po trzech kwartałach spadła o 18 proc. rdr - PZPO

 • 28.09.2020 19:50

  DĘBICA SA (24/2020) Aktualizacja informacji dotyczących kontroli podatkowych

 • 25.09.2020 10:16

  DĘBICA SA (23/2020) Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.

 • 14.09.2020 17:45

  DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 02.09.2020 12:43

  DĘBICA SA (22/2020) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu

 • 25.08.2020 13:29

  DĘBICA SA (21/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25 sierpnia 2020 r.

 • 25.08.2020 12:49

  DĘBICA SA (20/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję

 • 25.08.2020 12:29

  DĘBICA SA (19/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 sierpnia 2020 r.

 • 25.08.2020 12:15

  Dębica wypłaci 4,08 zł dywidendy na akcję za '19

 • 25.08.2020 12:10

  DĘBICA SA (18/2020) Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2019

 • 10.08.2020 17:59

  Dębica szacuje stratę netto w II kw. na 21,2 mln zł

 • 10.08.2020 17:47

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (17/2020) Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii COVID-19 na Spółkę

 • 18.05.2020 18:13

  Dębica może zapłacić ok. 22,2 mln zł zaległego podatku z odsetkami

 • 18.05.2020 18:00

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (10/2020) Informacja o otrzymaniu wyniku kontroli podatkowej

 • 14.05.2020 17:31

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 04.05.2020 15:15

  Dębica szacuje, że miała w I kw. 22,5 mln zł zysku netto

 • 04.05.2020 15:05

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (9/2020) Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii COVID-19 na Spółkę

 • 29.04.2020 12:31

  Sprzedaż opon do aut osobowych w I kw. spadła o 23 proc. rdr - PZPO

 • 27.04.2020 14:27

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (8/2020) Rezygnacja z funkcji Członka Komitetu Audytu

 • 24.04.2020 09:06

  Dębica może zapłacić ok. 19,4 mln zł zaległego podatku z odsetkami

 • 24.04.2020 08:29

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (7/2020) Informacja o otrzymaniu wyniku kontroli podatkowej

 • 23.04.2020 17:45

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 30.03.2020 13:03

  Dębica przedłuża okres wstrzymania produkcji opon do 17 kwietnia

 • 30.03.2020 12:56

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (6/2020) Przedłużenie okresu wstrzymania produkcji

 • 24.03.2020 16:31

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (5/2020) Aktualizacja informacji w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.

 • 17.03.2020 21:18

  Dębica wstrzymała produkcję opon od 21 marca do 3 kwietnia

 • 17.03.2020 20:50

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (4/2020) Czasowe wstrzymanie produkcji oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki

 • 21.02.2020 11:49

  Dębica szacuje, że miała w '19 112,7 mln zł zysku netto

 • 21.02.2020 11:36

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (3/2020) Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za rok 2019

 • 24.01.2020 11:49

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 13.12.2019 11:55

  Dębica udzieliła właścicielowi trzech pożyczek łącznie na 165 mln zł

 • 13.12.2019 11:19

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (29/2019) Udzielenie pożyczek Goodyear S.A.

 • 14.11.2019 19:48

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 08.11.2019 16:30

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (28/2019) Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał podjętych przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.

 • 27.09.2019 09:47

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (27/2019) Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.

 • 25.09.2019 13:56

  Dębica ograniczy produkcję opon w IV kw., co może mieć negatywny wpływ na wyniki

 • 25.09.2019 13:49

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (26/2019) Ograniczenie produkcji opon w czwartym kwartale 2019 r.

 • 12.09.2019 00:18

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 05.09.2019 13:28

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (25/2019) Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu

 • 21.08.2019 16:54

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (24/2019) Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.

 • 29.05.2019 17:30

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (13/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 15.04.2019 19:08

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

 • 12.04.2019 22:29

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (7/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 25.02.2019 18:21

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (4/2019) Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za rok 2018

 • 18.02.2019 17:04

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (3/2019) Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.

 • 18.02.2019 11:13

  Sprzedaż opon do aut osobowych w '18 spadła o 1 proc. rdr - PZPO

 • 25.01.2019 14:45

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 22.01.2019 19:53

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 22.01.2019 19:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 22.01.2019 19:41

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (1/2019) Korekta raportów okresowych za rok 2016 i 2017

 • 21.12.2018 14:31

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (38/2018) Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.

 • 21.12.2018 13:41

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (37/2018) Odpowiedź na pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

 • 21.12.2018 11:24

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (36/2018) Udzielenie pożyczek Goodyear S.A.

 • 14.12.2018 18:53

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (35/2018) Otrzymanie zawiadomienia od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.12.2018 11:09

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (34/2018) Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.

 • 07.12.2018 19:27

  Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w Dębicy poniżej 5 proc.

 • 07.12.2018 18:59

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (33/2018) Otrzymanie zawiadomienia od Altus TFI SA o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.12.2018 15:54

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (32/2018) Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.

 • 15.11.2018 18:24

  Altus TFI złożył pozew o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyższeniu kapitału Dębicy

 • 15.11.2018 17:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (31/2018) Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2018 r. oraz udzieleniu zabezpieczenia roszczenia przeciwko Spółce

 • 14.11.2018 08:05

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 26.10.2018 14:18

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (30/2018) Rezygnacja Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A

 • 25.10.2018 12:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (29/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 23 października 2018 r

 • 23.10.2018 22:58

  Goodyear przegłosował warunkowe podwyższenie kapitału Dębicy, Altus TFI protestuje

 • 23.10.2018 21:53

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (28/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 23 października 2018 r.

 • 22.10.2018 13:14

  Sprzedaż opon do aut osobowych, dostawczych i SUV wzrosła w III kw. o 4 proc. rdr - PZPO

 • 12.10.2018 12:36

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (27/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w dniu 12 października 2018 r.

 • 05.10.2018 15:15

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (26/2018) Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu

 • 27.09.2018 14:31

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (25/2018) Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.

 • 25.09.2018 14:09

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (24/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w dniu 25 września 2018 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

 • 21.09.2018 14:50

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (23/2018) Opinia Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz s

 • 11.09.2018 18:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (22/2018) Aktualizacja informacji w sprawie powództwa o ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ z 14 czerwca 2018 r.

 • 10.09.2018 11:04

  Zysk netto Dębicy w II kw. spadł rdr o 29 proc. do 12,4 mln zł

 • 10.09.2018 07:34

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 07.09.2018 19:05

  NWZ Dębicy zdecyduje ws. upoważnienia zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

 • 07.09.2018 18:43

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (21/2018) Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2018 r.

 • 05.09.2018 11:02

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (20/2018) Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją wewnątrzgrupową

 • 08.08.2018 10:29

  Sprzedaż opon do aut osobowych, dostawczych i SUV spadła w I półroczu o 5 proc. rdr - PZPO

 • 06.08.2018 19:38

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (19/2018) Informacja o zwrocie powództw o ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ z 14 czerwca 2018 r.

 • 03.08.2018 16:43

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (18/2018) Informacja o wniesieniu powództw o ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ z 14 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 13:55

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (17/2018) Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.

 • 28.06.2018 10:55

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (16/2018) Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428.5 k.s.h.

 • 15.06.2018 12:32

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (15/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 14 czerwca 2018 r

 • 14.06.2018 19:54

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (14/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję oraz powołanie Komitetu Audytu

 • 14.06.2018 19:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (13/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 14 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 13:45

  Dębica wypłaci 6,50 zł dywidendy na akcję za '17

 • 14.06.2018 13:33

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (12/2018) Firma Oponiarska Dębica S.A.: Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2017

 • 14.06.2018 09:41

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (11/2018) Powołanie Zarządu XX kadencji

 • 13.06.2018 19:28

  Altus TFI chce, by NWZ Dębicy zdecydowało ws. nowej polityki dywidendowej

 • 13.06.2018 19:09

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.05.2018 19:53

  Altus TFI chce, by Dębica wypłaciła 8,66 zł dywidendy na akcję za '17

 • 25.05.2018 19:29

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (9/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r.

 • 18.05.2018 12:41

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (8/2018) Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 z dn. 16 maja 2018

 • 16.05.2018 17:33

  Zysk netto Dębicy w I kw. wzrósł rdr o 23,5 proc. do 55,2 mln zł

 • 16.05.2018 17:12

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 16.05.2018 16:37

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 16.05.2018 15:43

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (7/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 15.05.2018 13:03

  Dębica chce wypłacić 6,50 zł dywidendy na akcję za '17

 • 15.05.2018 12:56

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (6/2018) Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 26.04.2018 17:20

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 12.04.2018 17:19

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 4/2017 SA-Q

 • 12.04.2018 16:42

  Dębica zdecydowała o dokonaniu korekt, które zmniejszą zysk netto za '17 o 4,7 mln zł

 • 12.04.2018 16:35

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (5/2018) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2017 r

 • 12.04.2018 16:22

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (4/2018) Korekta sprawozdania okresowego za IV kwartał 2017 mająca wpływ na wynik Spółki

 • 26.02.2018 16:30

  Altus TFI ma powyżej 5 proc. Dębicy

 • 26.02.2018 16:22

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (3/2018) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez Altus TFI progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów TC Dębica SA

 • 20.02.2018 17:45

  Zysk netto Dębicy w '17 wzrósł o 92,8 proc. do 124,8 mln zł (opis)

 • 20.02.2018 17:29

  Zysk netto Dębicy w '17 wzrósł o 92,8 proc. do 124,8 mln zł

 • 20.02.2018 17:03

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 4/2017 SA-Q

 • 01.02.2018 22:37

  Dębica zmienia warunki współpracy z Goodyear, ma to zwiększyć jej zysk o kilka mln zł w '18

 • 01.02.2018 16:11

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (2/2018) Zmiana zasad współpracy z grupą Goodyear

 • 26.01.2018 08:40

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 22.12.2017 10:15

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (18/2017) Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.

 • 18.12.2017 12:53

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (17/2017) Zawarcie umowy znaczącej z Goodyear S.A.

 • 14.11.2017 17:57

  Zysk netto Dębicy w III kw. wzrósł rdr o 128,6 proc. do 51 mln zł

 • 14.11.2017 17:11

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 05.10.2017 16:21

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (16/2017) Powołanie Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej oraz wybór członka Komitetu Audytu

 • 27.09.2017 18:26

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (15/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 22.09.2017 12:49

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (14/2017) Zawarcie umowy znaczącej z Goodyear S.A.

 • 18.09.2017 15:44

  Rada nadzorcza Dębicy powołała Leszka Szafrana na stanowisko prezesa

 • 18.09.2017 15:28

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (13/2017) Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 11.09.2017 08:58

  Zysk netto Dębicy w pierwszym półroczu wzrósł do 62,2 mln zł

 • 11.09.2017 08:37

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 28.08.2017 18:18

  Stanisław Cieszkowski zrezygnował z funkcji prezesa Dębicy

 • 28.08.2017 18:07

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (12/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej S.A.

 • 03.08.2017 17:54

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (11/2017) Decyzja Prezesa URE w sprawie nałożenia kary pieniężnej

 • 30.06.2017 15:52

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (10/2017) Korekta raportu nr 10/2017 z dn. 29. czerwca 2017

 • 29.06.2017 14:51

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (10/2017) Zawarcie umowy znaczącej z Goodyear S.A

 • 27.06.2017 15:22

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (6/2017) Korekta raportu nr 6/2017 z dnia 22 czerwca 2017

 • 22.06.2017 17:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (9/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.06.2017 17:27

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (8/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA 22 czerwca 2017 r

 • 22.06.2017 17:13

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (7/2017) Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

 • 22.06.2017 17:00

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (6/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 22.06.2017 10:20

  Dębica wypłaci 2,35 zł dywidendy na akcję za '16

 • 22.06.2017 10:12

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (5/2017) Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2016

 • 25.05.2017 18:57

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (4/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 16.05.2017 09:01

  Zysk netto Dębicy w I kw. 2017 r. wzrósł do 44,7 mln zł

 • 16.05.2017 07:57

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 10.05.2017 19:56

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (3/2017) Propozycja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 10.05.2017 16:00

  Dębica chce wypłacić 2,35 zł dywidendy na akcję za '16

 • 10.05.2017 15:42

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (2/2017) Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016

 • 27.04.2017 08:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 24.02.2017 09:27

  Przychody Dębicy spadły w '16 r. o 5 proc., a EBIT o 37,5 proc.

 • 24.02.2017 08:30

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 4/2016 SA-Q

 • 30.01.2017 13:37

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 23.12.2016 13:25

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (13/2016) Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.

 • 07.11.2016 17:38

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 28.10.2016 21:57

  Dębica ograniczy produkcję opon do końca 2016 roku

 • 28.10.2016 21:45

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (12/2016) Ograniczenie wielkości produkcji opon w listopadzie i grudniu 2016 roku

 • 29.08.2016 08:25

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 25.07.2016 15:37

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (11/2016) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór członków Komitetu Audytu

 • 04.07.2016 08:00

  Dębicy grozi kara finansowa od Urzędu Regulacji Energetyki

 • 01.07.2016 23:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa URE

 • 30.06.2016 08:57

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.

 • 27.06.2016 13:04

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Korekta raportu bieżącego nr 05/2016 z dnia 24.06.2016

 • 27.06.2016 09:43

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA 23 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 06:14

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Informacja na temat wypłaty dywidendy za 2015 r.

 • 24.06.2016 06:06

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu po ZWZA w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 05:58

  Dębica wypłaci 2,86 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2016 05:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 18:13

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 13.05.2016 18:20

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Propozycja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2015

 • 12.05.2016 08:48

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 06.05.2016 20:33

  Dębica planuje wypłacić 2,86 zł dywidendy na akcję

 • 06.05.2016 20:21

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015

 • 27.04.2016 07:36

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 26.02.2016 08:29

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 19.01.2016 17:38

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Terminy publikacji raportów okresowych

 • 23.12.2015 19:28

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.

 • 06.11.2015 17:36

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 09.10.2015 10:27

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Rezygnacja członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 09.10.2015 10:24

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Powołanie członka Zarządu bieżącej kadencji.

 • 27.08.2015 08:08

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 11.08.2015 18:47

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Zawarcie znaczących umów z Goodyear S.A.

 • 04.08.2015 22:13

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Powołanie członka Zarządu bieżącej kadencji

 • 29.06.2015 17:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Rezygnacja członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 12.06.2015 20:30

  Akcjonariusze Dębicy za wypłatą 3,15 zł dywidendy na akcję za '14

 • 12.06.2015 20:27

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 20:23

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Informacja na temat wypłaty dywidendy za 2014 r.

 • 12.06.2015 20:19

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu po ZWZA w dniu 12 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 20:15

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA 12 czerwca 2015 r.

 • 09.06.2015 07:39

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 15.05.2015 21:06

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

 • 13.05.2015 17:49

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 13.05.2015 17:41

  Dębica może wypłacić 3,15 zł dywidendy na akcję za '14

 • 13.05.2015 17:32

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Propozycja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2014

 • 12.05.2015 21:37

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2014

 • 29.04.2015 06:30

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 27.02.2015 17:59

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 19.01.2015 08:42

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Terminy publikacji raportów okresowych

 • 14.11.2014 17:42

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 16.10.2014 08:25

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA zaprzestanie produkcji opon rolniczych z końcem 2014 r.

 • 08.10.2014 07:43

  DĘBICA SA zawiadomienia otrzymane od Goodyear SA w Luksemburgu oraz od The Goodyear Tire and Rubber Company

 • 27.08.2014 17:46

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 14.08.2014 19:57

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA - rozwiązanie umowy znaczącej

 • 14.08.2014 19:55

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Zawarcie umowy znaczącej z Goodyear S.A.

 • 25.07.2014 17:30

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.07.2014 17:36

  DĘBICA SA zakończenie sporu zbiorowego

 • 04.06.2014 18:56

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA 4 czerwca 2014 r.

 • 04.06.2014 18:33

  Akcjonariusze Dębicy za wypłatą 4,18 zł dywidendy na akcję

 • 04.06.2014 18:30

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA powołanie Zarządu XIX kadencji

 • 04.06.2014 18:30

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA informacja na temat wypłaty dywidendy za 2013 r.

 • 04.06.2014 18:29

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu po ZWZA 2014

 • 04.06.2014 18:29

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA uchwały WZA 2014

 • 30.05.2014 17:47

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

 • 13.05.2014 00:01

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 08.05.2014 17:32

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 07.05.2014 17:47

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 07.05.2014 17:41

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA propozycja rady nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2013

 • 05.05.2014 18:26

  Zarząd Dębicy za wypłatą 4,18 zł dywidendy na akcję za '13

 • 05.05.2014 18:13

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA propozycja zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013

 • 30.04.2014 18:14

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA spór zbiorowy

 • 30.04.2014 17:57

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 30.04.2014 17:49

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy za SA-R

 • 25.04.2014 17:29

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.

 • 28.02.2014 17:32

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 11.02.2014 17:57

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA nabycie akcji spółki przez Goodyear SA oraz pośrednio przez The Goodyear Tire & Rubber Company

 • 31.01.2014 17:20

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA terminy publikacji raportów okresowych

 • 14.11.2013 17:31

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 3/2013 SA-Q

 • 05.11.2013 17:36

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

 • 27.08.2013 08:56

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 26.06.2013 18:01

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA zakończenie sporu zbiorowego

 • 13.06.2013 09:12

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

 • 13.06.2013 08:15

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA 7 czerwca 2013 r.

 • 07.06.2013 17:52

  Dębica wypłaci 3,38 zł dywidendy na akcję

 • 07.06.2013 17:48

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA skład rady nadzorczej i komitetu audytu 2012

 • 07.06.2013 17:47

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA informacja na temat wypłaty dywidendy 2012

 • 07.06.2013 17:44

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA uchwały WZA 2013

 • 15.05.2013 17:48

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 09.05.2013 17:31

  FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA - propozycja rady nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2012

 • 09.05.2013 17:28

  DĘBICA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ