DataWalk SA

skrót: DAT

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs187,50   -3,35 %-6,50 zł
Otwarcie194,500,26%
Minimum186,50-3,87%
Maksimum1950,52%
Wolumen (szt.) 2924
Kurs odniesienia194
Widełki dolne175,50
Widełki górne213
Obroty (tyś. zł)554
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
341187,00
582186,50
9134186,00
492185,50
11262185,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
188,00224 2
190,00345 3
190,50136 2
192,5050 1
193,0012 3
Spółka zajmuje się zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami do analizy danych poprzez własną opatentowaną platformę analityczną. Znajduje ona zastosowanie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym m.in. do wykrywania wyłudzeń, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy czy analizowania i monitorowania procesów biznesowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
FGP Venture sp. z o.o.1 175 00026,32%1 900 00036,61%
Investors TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne400 0008,96%400 0007,71%

Kategoria • 13.01.2021 12:03

  DATAWALK SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. Dates of publishing of periodic reports in 2021.

 • 29.12.2020 19:47

  DATAWALK SA (49/2020) Zawarcie umowy na kontynuację współpracy w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego. Signing an agreement for the continuation of use of DataWalk in an application related to the area of epidemiological manage

 • 29.12.2020 11:44

  DATAWALK SA (48/2020) Sprzedaż do Procurador Fiscal de la Federacion w Meksyku. Sale to the Procurador Fiscal de la Federacion in Mexico.

 • 17.12.2020 15:14

  DATAWALK SA (47/2020) Sprzedaż do Policji w Kanadzie. Sale to Police in Canada.

 • 01.12.2020 18:33

  Cormay zastąpi Energę w indeksie mWIG40 po sesji 3 grudnia

 • 01.12.2020 15:37

  DATAWALK SA (46/2020) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series O shares.

 • 01.12.2020 10:33

  DATAWALK SA (45/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

 • 30.11.2020 20:49

  DATAWALK SA (44/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of securities to trading on the main market of the WSE.

 • 30.11.2020 19:12

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki DATAWALK SA

 • 27.11.2020 07:52

  DATAWALK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 23.11.2020 16:01

  DATAWALK SA (43/2020) Warunkowa rejestracja akcji serii O w KDPW. Conditional registration of series O shares in KDPW.

 • 16.11.2020 21:33

  DataWalk ma 6,1 mln zł straty netto po trzech kwartałach

 • 16.11.2020 21:24

  DATAWALK SA (42/2020) Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za 3 kwartały 2020 r. Information on estimated selected financial data for the first three quarters of 2020.

 • 16.11.2020 10:13

  DATAWALK SA (41/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

 • 16.11.2020 08:51

  DATAWALK SA (40/2020) Sprzedaż DataWalk do zastosowań wywiadowczych w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Sale of DataWalk for Intelligence application in European Union member country.

 • 03.11.2020 07:52

  Fundusze NN PTE mają powyżej 5 proc. akcji DataWalk

 • 02.11.2020 21:58

  DATAWALK SA (39/2020) Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.

 • 30.10.2020 12:32

  DATAWALK SA (38/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

 • 28.10.2020 11:53

  DATAWALK SA (37/2020) Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.

 • 27.10.2020 14:39

  DATAWALK SA (36/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii O oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series O shares and amendments to the Articles of Association.

 • 15.10.2020 11:57

  DATAWALK SA (35/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

 • 12.10.2020 19:11

  DATAWALK SA (34/2020) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii O. Information connected with the completion of the private subscription of series O shares.

 • 02.10.2020 17:58

  Inwestorzy objęli akcje DataWalk warte 65,2 mln zł emitowane w ramach kapitału docelowego

 • 02.10.2020 17:47

  DATAWALK SA (33/2020) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series

 • 30.09.2020 22:49

  Szacunkowa wartość negocjowanych umów grupy DataWalk wynosi blisko 19 mln USD

 • 30.09.2020 21:46

  DATAWALK SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 30.09.2020 19:22

  DATAWALK SA (32/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

 • 28.09.2020 16:16

  Zarząd DataWalk zdecydował o emisji do 421 tys. akcji po 154,8 zł

 • 28.09.2020 16:02

  DATAWALK SA (31/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confi

 • 25.09.2020 10:31

  DATAWALK SA (30/2020) Sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Sale to US Department of Defense.

 • 21.09.2020 21:51

  DATAWALK SA (29/2020) Sprzedaż do Departamentu Pracy USA. Sale to US Department of Labor.

 • 21.09.2020 20:32

  DATAWALK SA (28/2020) Pilotażowy projekt z Komendą Policji w Toronto. Pilot project with Toronto Police Service.

 • 04.09.2020 21:09

  Strata netto grupy DataWalk spadła w I półroczu do 4,4 mln zł

 • 04.09.2020 20:22

  DATAWALK SA (27/2020) Informacja Zarządu dotycząca wielkości przychodów zakontraktowanych na 2020 r. Executive Board's information on the amount of revenues contracted for 2020.

 • 04.09.2020 19:49

  DATAWALK SA (26/2020) Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2020 r. (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information on (I) estimated selected financial data for the 1st half

 • 03.09.2020 18:53

  DataWalk i Comp zawarły umowę w ramach realizacji współpracy z Komendą Główną Policji

 • 03.09.2020 18:35

  DATAWALK SA (25/2020) Sprzedaż do Komendy Głównej Policji. Sale to the Polish Police Headquarters.

 • 10.08.2020 08:37

  DATAWALK SA (24/2020) Sprzedaż do zastosowań związanych z ochroną granic. Sale for applications connected with border protection.

 • 23.06.2020 20:11

  DATAWALK SA (15/2020) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej. Application of a candidate for a Member of the Supervisory Board.

 • 22.06.2020 13:44

  DATAWALK SA (14/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.

 • 17.06.2020 20:20

  DATAWALK SA (13/2020) Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

 • 03.06.2020 21:40

  DATAWALK SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 28.05.2020 09:11

  DATAWALK SA (11/2020) Sprzedaż do MLARS w ramach realizacji projektu w Departamencie Sprawiedliwości USA w konsorcjum z RII. Sale to MLARS as part of a project at the US Department of Justice in a consortium with RII.

 • 22.05.2020 08:29

  DATAWALK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 17:21

  DATAWALK SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. Change of the publication date of the consolidated report for the 1st quarter of 2020.

 • 14.05.2020 17:18

  DataWalk szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. na 1,26 mln zł

 • 14.05.2020 17:05

  DATAWALK SA (9/2020) Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 r. Information on estimated selected financial data for the 1st quarter 2020.

 • 09.05.2020 12:59

  DATAWALK SA (8/2020) Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w zastosowaniu związanym z obszarem zarządzania epidemiologicznego. Signing an agreement for the implementation of DataWalk in an application related to the area of epidemiological management.

 • 17.04.2020 07:09

  DATAWALK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 17.04.2020 07:03

  DATAWALK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 14.04.2020 19:10

  DATAWALK SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. Change of the publication date of the individual and consolidated annual reports for 2019.

 • 23.03.2020 19:00

  DATAWALK SA (6/2020) Sprzedaż DataWalk do zastosowań inwestygacyjnych w RPA. Sale of DataWalk for investigative applications in RSA.

 • 10.03.2020 12:08

  DataWalk ma rozwiązanie pozwalające identyfikować osoby narażone na zarażenie koronawirusem

 • 10.03.2020 11:29

  DATAWALK SA (5/2020) Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

 • 27.01.2020 16:30

  DATAWALK SA (3/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. Dates of publishing of periodic reports in 2020.

 • 27.01.2020 16:12

  DATAWALK SA (2/2020) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N - uzupełnienie raportu ESPI nr 43/2019 z dnia 14 października 2019 r . Information connected with the completion of the private subscription of series N

 • 27.01.2020 11:10

  DATAWALK SA (1/2020) Pilotażowy projekt z Integratorem Systemów w USA. Pilot project with System Integrator in the USA.

 • 11.12.2019 13:08

  DataWalk ma zamówienie w Ameryce Płn. na sprzedaż licencji i wdrożenie platformy analitycznej

 • 11.12.2019 12:54

  DATAWALK SA (53/2019) Sprzedaż DataWalk do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej. Sale of DataWalk for Intelligence application in North America.

 • 05.12.2019 18:40

  Datawalk, Selvita i Unimot wejdą do indeksu sWIG80 - GPW Benchmark

 • 05.12.2019 10:34

  DATAWALK SA (52/2019) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii N. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series N shares.

 • 03.12.2019 21:29

  DATAWALK SA (51/2019) Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of securities to trading on the main market of the WSE.

 • 03.12.2019 19:58

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki DATAWALK S.A.

 • 29.11.2019 07:57

  DATAWALK SA (50/2019) Warunkowa rejestracja akcji serii N w KDPW. Conditional registration of series N shares in KDPW.

 • 29.11.2019 07:10

  DATAWALK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.11.2019 15:02

  DATAWALK SA (49/2019) Pilotażowy projekt z północnoamerykańskim Integratorem Systemów. Pilot project with a North American System Integrator.

 • 31.10.2019 17:39

  DATAWALK SA (48/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.

 • 31.10.2019 16:20

  DATAWALK SA (47/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.

 • 31.10.2019 13:32

  DATAWALK SA (46/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii N oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series N shares and amendments to the Articles of Association.

 • 29.10.2019 13:15

  DATAWALK SA (45/2019) Pilotażowy projekt z północnoamerykańskim dostawcą usług w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu. Pilot project with North American Security/Intelligence Services Firm.

 • 24.10.2019 09:57

  DATAWALK SA (44/2019) Pilotażowy projekt z Integratorem Systemów w USA. Pilot project with System Integrator in the USA.

 • 14.10.2019 12:35

  DATAWALK SA (43/2019) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N. Information connected with the completion of the private subscription of series N shares.

 • 10.10.2019 10:50

  DataWalk przeznaczy środki z emisji akcji na rozbudowę działów handlowych (wywiad)

 • 03.10.2019 09:50

  DataWalk pozyska z emisji akcji 15 mln zł

 • 03.10.2019 09:09

  DATAWALK SA (42/2019) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Conclusion of agreements on subscription for series

 • 02.10.2019 12:38

  DATAWALK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.09.2019 20:42

  DATAWALK SA (41/2019) Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Kooperativa. Signing agreement for implementation of DataWalk in Kooperativa.

 • 30.09.2019 16:39

  DATAWALK SA (40/2019) Zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Signing agreement with insurance company.

 • 30.09.2019 10:44

  DataWalk emituje do 327 tys. akcji po 46 zł za sztukę dla inwestorów instytucjonalnych

 • 30.09.2019 10:24

  DATAWALK SA (39/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - prowadzenie negocjacji oraz podjęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Disclosure of delayed confi

 • 25.09.2019 08:26

  DATAWALK SA (38/2019) Zawarcie memorandum z Washington State Gambling Commission w USA. Signing memorandum of understanding with Washington State Gambling Commission in the USA.

 • 23.09.2019 16:44

  DataWalk podpisał z Federalną Agencją w USA umowę na realizację projektu pilotażowego

 • 23.09.2019 15:57

  DATAWALK SA (37/2019) Pilotażowy projekt z Federalną Agencją w USA. Pilot project with Federal Agency in the USA.

 • 23.09.2019 08:25

  DATAWALK SA (36/2019) Zawarcie memorandum z Anderson Police Department w USA. Signing memorandum of understanding with Anderson Police Department in the USA.

 • 20.09.2019 16:53

  DATAWALK SA (35/2019) Pilotażowy projekt ze Stanową Agencją Policyjną w USA. Pilot project with State Police Agency in the USA.

 • 28.08.2019 17:41

  DATAWALK SA (34/2019) Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

 • 27.08.2019 22:41

  DATAWALK SA (33/2019) Pilotażowy projekt ze Stanową Agencją Regulacyjną w USA. Pilot project with State Regulatory Agency in the USA.

 • 27.08.2019 22:17

  DATAWALK SA (32/2019) Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

 • 19.08.2019 16:27

  DATAWALK SA (31/2019) Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

 • 14.08.2019 09:30

  DATAWALK SA (30/2019) Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

 • 31.05.2019 11:03

  DATAWALK SA (20/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 30.05.2019 21:28

  DATAWALK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 23.05.2019 11:33

  DATAWALK SA (19/2019) Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

 • 21.05.2019 15:32

  DATAWALK SA (18/2019) Pilotażowy projekt z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA. Pilot project with private investigation agency in the USA.

 • 28.03.2019 16:03

  DATAWALK SA (16/2019) Wypowiedzenie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu. Termination of the contract with the NCBR for co-financing of the project.

 • 20.03.2019 19:34

  DATAWALK SA (15/2019) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M. Statement of the KDPW Operational Department regarding the registration of series M shares.

 • 20.03.2019 09:32

  DATAWALK SA (14/2019) Wprowadzenie akcji serii M do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii M. Introduction of series M shares to stock exchange trading and determination of the last trading day of rights to series

 • 19.03.2019 18:17

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki DATAWALK S.A.

 • 19.03.2019 18:17

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych spółki DATAWALK S.A.

 • 14.03.2019 15:30

  DATAWALK SA (13/2019) Rejestracja akcji serii M w KDPW. Registration of series M shares in KDPW.

 • 11.03.2019 15:59

  DATAWALK SA (12/2019) Powołanie na stanowisko VP of Sales w DataWalk Inc. Appointment to the position of VP of Sales in DataWalk Inc.

 • 07.03.2019 17:01

  DATAWALK SA (11/2019) Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.

 • 06.03.2019 20:42

  DATAWALK SA (10/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii M oraz zmian Statutu. Registration of the share capital increase as a result of the issue of series M shares and amendments to the Articles of Association.

 • 04.03.2019 19:58

  DATAWALK SA (9/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. Dates of publishing of periodic reports in 2019.

 • 04.03.2019 19:06

  GPW: Komunikat - DATAWALK

 • 28.02.2019 11:59

  DataWalk nie rezygnuje z planów rozwoju - prezes

 • 28.02.2019 09:10

  Kurs akcji DataWalk wzrósł w debiucie na GPW o 1 proc.

 • 27.02.2019 18:17

  GPW: po sesji 27 lutego 2019 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki DATAWALK

 • 26.02.2019 20:41

  DATAWALK SA (2/2019) Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Termination of the contract for the provision of Authorized Advisor services

 • 25.02.2019 21:46

  Debiut DataWalk na rynku podstawowym GPW 28 lutego

 • 25.02.2019 20:43

  DATAWALK SA (8/2019) Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Introduction of securities to trading on the main market of the WSE

 • 25.02.2019 20:31

  DATAWALK SA (7/2019) Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW oraz wykluczenie akcji z obrotu w ASO NewConnect. Admission of securities to trading on the main market of the WSE and exclusion of shares from trading on NewConne

 • 25.02.2019 18:42

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii M spółki DATAWALK SA

 • 25.02.2019 18:41

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L spółki DATAWALK SA

 • 25.02.2019 18:41

  GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M oraz praw do akcji serii M spółki DATAWALK SA

 • 25.02.2019 18:41

  GPW: wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J i L spółki DATAWALK S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 15.02.2019 19:17

  DATAWALK SA (6/2019) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem oferty publicznej akcji serii M, podtrzymanie Strategii Grupy oraz realizacji celów emisji zgodnie z prospektem emisyjnym. Information connected with the completion of the public offer of se

 • 07.02.2019 16:08

  DATAWALK SA (5/2019) Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.

 • 05.02.2019 22:40

  DataWalk przydzielił w ofercie publicznej 457.548 akcji

 • 05.02.2019 21:24

  DATAWALK SA (4/2019) Przydział akcji serii M. Allocation of series M shares.

 • 31.01.2019 12:05

  DATAWALK SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. Dates of publishing of periodic reports in 2019.

 • 25.01.2019 17:13

  DATAWALK SA (3/2019) Pilotażowy projekt z prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Pilot project with a private public safety agency in the USA.

 • 23.01.2019 21:24

  DataWalk ustalił cenę emisyjną akcji na 22 zł

 • 23.01.2019 20:23

  DATAWALK SA (2/2019) Ustalenie ceny emisyjnej oraz liczby oferowanych akcji serii M. Determination of the issue price and number of offered shares series M.

 • 15.01.2019 09:49

  DATAWALK SA (1/2019) Zawarcie umowy z Klientem z sektora ubezpieczeniowego. Signing agreement with the insurance Customer.

 • 08.01.2019 12:09

  DM BOŚ wycenia DataWalk na 192-331 mln zł

 • 27.12.2018 12:24

  DataWalk rozpoczyna ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji; chce pozyskać ok. 57,6 mln zł

 • 07.12.2018 23:24

  DATAWALK SA (23/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 r. (Q3 2018: Quarterly Report) – Korekta (Correction)

 • 13.11.2018 21:21

  DATAWALK SA (22/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 r. (Q3 2018: Quarterly Report)

 • 17.10.2018 19:42

  DATAWALK SA (15/2018) Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

 • 06.10.2018 14:03

  DATAWALK SA (14/2018) Zawarcie memorandum z HIDTA, kluczową instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Signing memorandum with HIDTA, key law enforcement agency, US.

 • 05.10.2018 19:39

  DATAWALK SA (13/2018) Zawarcie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu. Signing agreement with NCBR for refunding a project.

 • 16.09.2018 18:41

  DataWalk na zlecenie instytucji bezpieczeństwa publicznego w USA wdroży platformę analityczną

 • 15.09.2018 21:06

  DATAWALK SA (12/2018) Zawarcie memorandum z NVGTF instytucją bezpieczeństwa publicznego w USA. Signing memorandum with NVGTF law enforcement agency in US.

 • 06.09.2018 21:48

  DATAWALK (21/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

 • 31.08.2018 18:14

  GPW: Komunikat - DATAWALK SA

 • 22.08.2018 14:09

  PILAB SA (20/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

 • 20.08.2018 20:12

  Pilab złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 20.08.2018 17:38

  PILAB SA (19/2018) Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki. Application for approval of an issue prospectus.

 • 06.08.2018 22:20

  PILAB SA (11/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.08.2018 r.

 • 06.08.2018 22:05

  PILAB SA (18/2018) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. Appointment of a new of Member of the Supervisory Board.

 • 06.08.2018 21:54

  PILAB SA (17/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting held on 6th August 2018

 • 03.08.2018 17:14

  PILAB SA (16/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 r. (Q2 2018: Quarterly Report)

 • 31.07.2018 10:24

  PILAB SA (15/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kw. 2018 r. Change in the date of publishing quarterly report for Q2’18

 • 26.07.2018 21:29

  PILAB SA (10/2018) Informacja o wyborze projektu Emitenta do dofinansowania z NCBR. Announcement: PiLab selected by NCBR to receive refund.

 • 10.07.2018 18:25

  NWZ PiLab zdecyduje o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru i przeniesieniu notowań

 • 10.07.2018 17:50

  PILAB SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 10.07.2018 17:37

  PILAB SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.06.2018 20:40

  PILAB SA (8/2018) Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

 • 29.06.2018 20:27

  PILAB SA (7/2018) Zawarcie umowy z PARP o dofinansowanie projektów. Signing agreement with PARP for refunding of projects.

 • 29.06.2018 20:15

  PILAB SA (6/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

 • 28.06.2018 21:57

  PILAB SA (13/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term.

 • 28.06.2018 17:25

  PILAB SA (12/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. Resolutions adopted at the General Meeting held on 28th June 2018.

 • 01.06.2018 18:55

  PILAB SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 01.06.2018 18:39

  PILAB SA (11/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2018 11:34

  PILAB SA (10/2018) Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji. Appointment of Executive Board for a consecutive term of office.

 • 14.05.2018 23:08

  PILAB SA (9/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r. (Q1 2018: Quarterly Report)

 • 10.05.2018 18:46

  PILAB SA (8/2018) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PiLab SA za rok obrotowy 2017 (2017 consolidated annual report).

 • 10.05.2018 18:41

  PILAB SA (7/2018) Jednostkowy raport roczny PiLab SA za rok obrotowy 2017 (2017 entity annual report).

 • 08.05.2018 13:27

  PILAB SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. Change in the date of publishing reports for 2017

 • 19.04.2018 19:57

  PILAB SA (5/2018) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia 71.500 akcji serii H oraz akcji serii L do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Expiration of...

 • 16.04.2018 19:40

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H i L spółki PILAB SA

 • 16.04.2018 08:42

  PILAB SA (4/2018) Zawarcie umowy na wdrożenie DataWalk w Ministerstwie Finansów RP. Signing agreement for implementation of DataWalk in Ministry of Finance in Poland.

 • 11.04.2018 18:29

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H i L spółki PILAB S.A.

 • 19.03.2018 20:30

  PILAB SA (4/2018) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017. Appointment of auditor to audit the financial statements for the year 2017

 • 01.03.2018 18:17

  PILAB SA (3/2018) Informacja o wyborze projektów Emitenta do dofinansowania z PARP. Announcement: PiLab selected by PARP to receive refund

 • 13.02.2018 18:21

  PILAB SA (3/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. (Q4 2017: Quarterly Report)

 • 25.01.2018 19:22

  PILAB SA (2/2018) Zawarcie umowy z HDI Sigorta A.S., Grupa Talanx. Agreement with HDI Sigorta A.S., Talanx Group

 • 12.01.2018 10:40

  PILAB SA (2/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. Dates of publishing of periodic reports in 2018.

 • 05.01.2018 15:40

  PILAB SA (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Signing the annex to agreement with an Authorized Advisor

 • 02.01.2018 17:56

  PILAB SA (1/2018) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Exceeding the exposure level over the 5% of the total number of votes in a public company.

 • 28.12.2017 21:30

  PILAB SA (16/2017) Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 28.12.2017 19:17

  PILAB SA (15/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.12.2017 19:12

  PILAB SA (14/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.12.2017 19:04

  PILAB SA (13/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 28.12.2017 18:54

  PILAB SA (12/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.12.2017 08:20

  PILAB SA (17/2017) Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association

 • 22.12.2017 08:10

  PILAB SA (16/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii K i L. Notification of the company share capital increase through registration

 • 30.11.2017 11:51

  PILAB SA (15/2017) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii K oraz L. Completion of subscription ordinary bearer shares series K and L.

 • 17.11.2017 20:30

  PILAB SA (14/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego. Resolution of the Board to increase the share capital.

 • 13.11.2017 17:50

  PILAB SA (13/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 r. (Q3 2017: Quarterly Report)

 • 09.11.2017 08:58

  PILAB SA (11/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia oferty prywatnej akcji. Decision about intention of executing private subscription

 • 08.11.2017 09:51

  Pilab pracuje nad pozyskaniem kolejnych klientów dla DataWalk (wywiad)

 • 11.09.2017 15:11

  PILAB SA (12/2017) Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registered amendments of Association of the Company

 • 06.09.2017 10:11

  PILAB SA (10/2017) Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US

 • 02.09.2017 16:46

  PILAB SA (9/2017) Chris Westphal obejmuje kluczowe stanowisko w Zarządzie DataWalk Inc. Chris Westphal appointed to the critical position on Board of Directors of DataWalk Inc.

 • 11.08.2017 16:08

  PILAB SA (11/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 r. (Q2 2017: Quarterly Report)

 • 31.07.2017 18:21

  PILAB SA (8/2017) Pierwsza ewaluacja DataWalk w USA. First customer evaluation of DataWalk in USA

 • 30.06.2017 15:25

  PILAB SA (7/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r.

 • 29.06.2017 19:05

  PILAB SA (10/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Changes in the Supervisory Board

 • 29.06.2017 18:08

  PILAB SA (9/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. Resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2017.

 • 22.06.2017 15:49

  PILAB SA (6/2017) Zawarcie umowy typu lock-up na akcje Emitenta. Lock-up agreement conclusion.

 • 14.06.2017 17:16

  PILAB SA (5/2017) Zawarcie umowy z podmiotem z Grupy Talanx. Agreement with a company from Talanx Group

 • 02.06.2017 18:50

  PILAB SA (4/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 02.06.2017 18:39

  PILAB SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2017 16:44

  PILAB SA (7/2017) Raport roczny za 2016 rok obrotowy / 2016 Annual Report

 • 11.05.2017 21:12

  PILAB SA (3/2017) Uzyskanie patentu

 • 11.05.2017 19:52

  PILAB SA (6/2017) Raport okresowy za I kwartał 2017 r. Q1 2017: Quarterly Report

 • 08.05.2017 16:49

  PILAB SA (5/2017) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 r. Dates of publishing periodic reports in 2017 – update

 • 27.04.2017 14:31

  PILAB SA (2/2017) Złożenie do Europejskiego Urzędu Patentowego wniosku patentowego

 • 15.03.2017 08:38

  PILAB SA (1/2017) Zawarcie umowy z TUiR WARTA S.A. Agreement with TUiR WARTA S.A.

 • 20.02.2017 08:58

  PILAB SA (4/2017) Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Signing the agreement with an Authorized Advisor Blue Oak Advisory

 • 13.02.2017 17:26

  PILAB SA (3/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 r. (Q4 2016: Quarterly Report)

 • 10.02.2017 11:26

  PILAB SA (2/2017) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. Appointment of auditor to audit the financial statements for the year 2016.

 • 27.01.2017 14:08

  PILAB SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. (Dates of publishing of periodic reports in 2017).

 • 23.12.2016 17:39

  PILAB SA (7/2016) Zawarcie umowy z klientem z sektora finansowego. Agreement with a customer from financial sector.

 • 08.12.2016 12:40

  PILAB S.A. (6/2016) Otrzymanie zamówienia na poszerzanie zakresu działania systemu PiLab | Order for the extension of Pilab solution.

 • 25.11.2016 17:56

  PILAB SA (5/2016) Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa | Agreement with State Treasury.

 • 12.11.2016 12:05

  PILAB SA (10/2016) Raport okresowy za III kwartał 2016 r. (Q3 2016: Quarterly Report)

 • 12.08.2016 17:34

  PILAB SA (9/2016) Raport okresowy za II kwartał 2016 r. (Q2 2016: Quarterly Report)

 • 28.07.2016 16:26

  PILAB SA (4/2016) Objęcie udziałów w spółce prawa amerykańskiego - DataWalk Inc. | Purchase of shares in DataWalk Inc.

 • 30.06.2016 16:55

  PILAB SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation Member of the Supervisory Board

 • 30.06.2016 16:51

  PILAB SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2016 r.

 • 30.06.2016 11:22

  PILAB SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 r. Resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2016.

 • 02.06.2016 17:48

  PILAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 02.06.2016 17:47

  PILAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.05.2016 20:02

  PILAB SA Raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2015 (2015 annual report)

 • 12.05.2016 21:21

  PILAB SA Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. (Q1 2016: Quarterly Report)

 • 29.02.2016 18:43

  GPW: BZ WBK SA animatorem rynku dla akcji PILAB SA

 • 29.02.2016 16:34

  GPW: komunikat - PILAB SA

 • 23.02.2016 17:23

  PILAB SA Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

 • 12.02.2016 20:24

  PILAB SA Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. (Q4 2015: Quarterly Report)

 • 26.01.2016 16:44

  PILAB SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.(Dates of publishing of periodic reports in 2016).

 • 12.11.2015 21:53

  PILAB SA Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. (Q3 2015: Quarterly Report)

 • 12.11.2015 19:00

  PILAB SA Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii J do ASO na rynku NewConnect

 • 12.11.2015 18:56

  PILAB SA Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii J na dzień 16 listopada 2015 r

 • 10.11.2015 17:54

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki PILAB SA

 • 06.11.2015 18:33

  PILAB SA Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J na rynku NewConnect

 • 04.11.2015 14:18

  PILAB SA Wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect.

 • 03.11.2015 22:50

  PILAB SA Informacja o zawarciu umowy z podmiotem z grupy bankowej na dostawę oprogramowania PiLab

 • 03.11.2015 19:17

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji PILAB SA

 • 21.10.2015 19:36

  PILAB SA Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect.

 • 16.09.2015 17:01

  Investors TFI mają 13,31 proc. akcji Pilabu

 • 16.09.2015 16:59

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 16.09.2015 16:55

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 16.09.2015 16:50

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 15.09.2015 15:53

  PILAB SA Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.Signing the agreement with an Authorized Advisor Blue Oak Advisory.

 • 10.09.2015 19:13

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 09.09.2015 13:03

  PILAB SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Company Articles of Association)

 • 20.08.2015 21:19

  PILAB SA Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii J (Completion of subscription of ordinary bearer shares series J).

 • 12.08.2015 22:08

  PILAB SA Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii I do ASO na rynku NewConnect

 • 12.08.2015 22:06

  PILAB SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii I na dzień 14 sierpnia 2015 r.

 • 12.08.2015 22:01

  PILAB SA Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. (Q2 2015: Quarterly Report)

 • 12.08.2015 14:35

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki PILAB S.A.

 • 11.08.2015 21:10

  PILAB SA Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii I na rynku NewConnect

 • 24.07.2015 21:41

  PILAB SA Wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect (Introduction of ordinary bearer shares series I to NewConnect market)

 • 23.07.2015 18:54

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PILAB SA

 • 21.07.2015 12:07

  PILAB SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (Resolution of the Board to increase the share capital)

 • 20.07.2015 18:07

  PILAB SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Association of the Company)

 • 18.07.2015 20:41

  PILAB SA Korekta raportu bieżącego nr 27/2015. Correction of the report no 27/2015

 • 17.07.2015 14:19

  PILAB SA Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect.

 • 07.07.2015 16:51

  PILAB SA Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego. Doradcy Signing the agreement with an Authorized Advisor Blue Oak Advisory

 • 03.07.2015 09:33

  PILAB SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r. List of Shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting PiLab SA on 29th June 2015.

 • 30.06.2015 17:33

  PILAB SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term.

 • 30.06.2015 14:40

  PILAB SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.Resolutions adopted at the General Meeting held on 29th June 2015.

 • 26.06.2015 16:34

  PILAB SA Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk. Best Practices in reporting standards application.

 • 24.06.2015 13:10

  PILAB SA Zawarcie umowy typu lock-up na akcje Emitenta. Lock-up agreement conclusion.

 • 23.06.2015 23:46

  PILAB SA Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję. Appointment of Executive Board for a consecutive term of office.

 • 15.06.2015 21:53

  PILAB SA Wejście instrumentów finansowych Emitenta w skład portfela indeksu NCIndex30.Financial instrument issued by PILAB will join the NCIndex30 composition.

 • 15.06.2015 21:51

  PILAB SA Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G do ASO na rynku NewConnect.

 • 12.06.2015 20:28

  PILAB SA Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

 • 12.06.2015 20:25

  PILAB SA Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

 • 12.06.2015 20:21

  PILAB SA Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

 • 12.06.2015 20:18

  PILAB SA Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

 • 12.06.2015 20:11

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 12.06.2015 20:08

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 12.06.2015 20:04

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spó

 • 12.06.2015 20:00

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 10.06.2015 17:45

  PILAB SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii G na dzień 15 czerwca 2015 r. Designation of first trading day shares series G on 15th June 2015.

 • 09.06.2015 19:13

  GPW: pierwszy dzień notowań akcji serii G spółki PILAB SA

 • 06.06.2015 15:53

  PILAB SA Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G na rynku NewConnect

 • 03.06.2015 20:52

  PILAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał

 • 03.06.2015 20:39

  PILAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PiLab S.A. wraz z projektami uchwał. Convocation of the General Shareholders Meeting.

 • 02.06.2015 14:14

  PILAB SA Raport roczny PiLab S.A. za rok obrotowy 2014, 2014 annual report.

 • 01.06.2015 20:11

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Sp

 • 31.05.2015 21:46

  PILAB SA Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect, Introduction of ordinary bearer shares series G to NewConnect market

 • 29.05.2015 19:27

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PILAB SA

 • 28.05.2015 20:25

  PILAB SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Association of the Company)

 • 28.05.2015 20:17

  PILAB SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii H i I.

 • 12.05.2015 22:40

  PILAB SA Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. (Q1 2015: Quarterly Report)

 • 29.04.2015 18:19

  PILAB SA Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect.

 • 21.04.2015 22:12

  PILAB SA Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H oraz I (Completion of subscription ordinary bearer shares series H and I).

 • 10.04.2015 08:29

  PiLab chce pozyskać z emisji ponad 6 mln zł na ekspansję w USA

 • 09.04.2015 19:11

  PILAB SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (Resolution of the Board to increase the share capital)

 • 09.04.2015 19:00

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 01.04.2015 13:25

  PILAB SA Nowa, kluczowa osoba w zespole PiLab (Key new person in PiLab)

 • 31.03.2015 21:03

  PILAB SA Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

 • 27.03.2015 20:58

  PILAB SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Association of the Company)

 • 27.03.2015 20:50

  PILAB SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G

 • 06.03.2015 13:31

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Exceeding the exposure level over the 5% of the total number of votes in a public company)

 • 20.02.2015 20:21

  PILAB SA Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014(Appointment of auditor to audit the financial statements for the year)

 • 12.02.2015 19:32

  PILAB SA Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (Q4 2014: Quarterly Report)

 • 12.01.2015 13:23

  PILAB SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.(Dates of publishing of periodic reports in 2015.)

 • 30.12.2014 19:21

  PILAB SA Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G (Completion of subscription ordinary bearer series G)

 • 17.11.2014 21:23

  PILAB SA Nowa kluczowa osoba w zespole PILAB w USA (Key new person in PILAB US team)

 • 12.11.2014 23:04

  PILAB SA Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. (Q3 2014: Quarterly Report)

 • 25.09.2014 17:25

  PILAB SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (Resolution of the Board to increase the share capital)

 • 05.09.2014 18:20

  PILAB SA Złożenie wniosków patentowych (Filing a patent applications)

 • 28.08.2014 14:23

  PILAB SA Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii F do ASO na rynku NewConnect (Expiration of contract with Authorized Advisor)

 • 23.08.2014 18:50

  PILAB SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii F na dzień 27 sierpnia 2014 r.(Designation of first trading day of ordinary bearer shares series F)

 • 22.08.2014 19:00

  GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki PILAB

 • 19.08.2014 19:40

  PILAB SA Istotna umowa w kontekście partnerstwa strategicznego (Significant agreement: strategic partnership context)

 • 19.08.2014 12:49

  PILAB SA Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F na rynku NewConnect

 • 18.08.2014 12:19

  GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki PILAB

 • 15.08.2014 22:47

  PILAB SA Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

 • 12.08.2014 21:19

  PILAB SA Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. (Q2 2014: Quarterly Report)

 • 29.07.2014 15:27

  PILAB SA Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

 • 21.07.2014 14:06

  PILAB SA Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

 • 10.07.2014 18:07

  PILAB SA wykaz akcjonariuszy

 • 08.07.2014 15:29

  PILAB SA Zawarcie umowy z NCBiR na dofinansowanie

 • 02.07.2014 20:55

  PILAB SA Złożenie wniosku patentowego

 • 01.07.2014 12:19

  PILAB SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PILAB S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 24.06.2014 18:32

  PILAB SA Odwołanie i powołanie dwóch Członków Zarządu Spółki

 • 13.06.2014 16:31

  PILAB SA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 13.06.2014 16:19

  PILAB SA zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów

 • 06.06.2014 16:58

  PILAB SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 06.06.2014 16:56

  PILAB SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

 • 04.06.2014 22:51

  PILAB SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PILAB S.A. wraz z projektami uchwał

 • 02.06.2014 23:02

  PILAB SA Raport roczny PILAB S.A. za rok obrotowy 2013

 • 12.05.2014 15:45

  PILAB SA Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

 • 06.05.2014 12:23

  PILAB SA wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

 • 17.04.2014 11:04

  PILAB SA rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • 04.04.2014 19:59

  PILAB SA Zawarcie istotnej umowy na opracowanie i wdrożenie unikalnego systemu komputerowego

 • 04.04.2014 15:59

  PILAB SA Informacja zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i dokonaniem ich przydziału

 • 27.03.2014 12:52

  PILAB SA złożenie wniosku patentowego do Urzędu Patentowego w USA

 • 12.02.2014 17:40

  PILAB SA Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

 • 04.02.2014 17:01

  PILAB SA uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

 • 07.01.2014 15:29

  PILAB SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 02.01.2014 11:34

  PILAB SA zmiana adresu biura i adresu do korespondencji PILAB S.A.

 • 01.09.2013 09:50

  PILAB SA Złożenie wniosków patentowych

 • 22.08.2013 06:19

  PILAB SA zawarcie istotnej umowy

 • 09.08.2013 19:52

  PILAB SA Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

 • 06.08.2013 16:39

  PILAB SA zawarcie umów na dofinansowanie projektów Emitenta

 • 02.08.2013 19:51

  PILAB SA podpisanie umów uczestnictwa w programie motywacyjnym

 • 17.07.2013 14:49

  PILAB SA - zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki

 • 17.07.2013 14:38

  PILAB SA - zmiana dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5%

 • 04.07.2013 09:00

  PILAB SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 27 czerwca 2013 r.

 • 01.07.2013 14:34

  PILAB SA złożenie wniosku patentowego

 • 28.06.2013 15:34

  PILAB SA - powołanie członka rady nadzorczej

 • 28.06.2013 15:32

  PILAB SA - treść uchwał ZWZ

 • 26.06.2013 19:30

  PILAB SA wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii E do ASO na rynku NewConnect

 • 21.06.2013 16:45

  PILAB SA wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E na dzień 26 czerwca 2013 r.

 • 21.06.2013 16:36

  PILAB SA złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E na rynku NewConnect

 • 20.06.2013 20:19

  PILAB SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 20.06.2013 19:48

  GPW: pierwsze notowanie akcji PILAB

 • 17.06.2013 17:46

  PILAB SA zawarcie istotnej umowy na opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego

 • 17.06.2013 17:41

  PILAB SA korekta raportu bieżącego nr 25/2013

 • 17.06.2013 09:55

  PILAB SA uzupełnienie do raportu rocznego za rok obrotowy 2012

 • 10.06.2013 06:13

  PILAB SA wprowadzenie do obrotu akcji serii E

 • 05.06.2013 06:18

  PILAB SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 10.05.2013 13:11

  PILAB SA Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

 • 08.05.2013 20:38

  PILAB SA rejestracja zmian w Statucie

 • 08.05.2013 20:36

  PILAB SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E

 • 23.04.2013 16:02

  PILAB SA - informacja zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E i dokonaniem ich przydziału