Cyfrowy Polsat SA

skrót: CPS

Ostatnie notowanie z: 07.08.2020 11:41

Aktualny kurs28,16   -1,54 %-0,44 zł
Otwarcie28,48-0,42%
Minimum27,98-2,17%
Maksimum28,660,21%
Wolumen (szt.) 83937
Kurs odniesienia28,60
Widełki dolne25,64
Widełki górne31,32
Obroty (tyś. zł)2370
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
223028,02
84 67028,00
31 14827,98
33 74627,96
53 82927,94
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
28,06284 1
28,08284 1
28,10871 2
28,12809 3
28,142 390 2
Grupa jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. Świadczy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach: usług płatnej telewizji cyfrowej (oferowanych przez Cyfrowy Polsat - największą w Polsce i czołową platformę satelitarną w Europie), mobilnych usług telekomunikacyjnych (spółka zależna Polkomtel), szerokopasmowego mobilnego Internetu , nadawania i produkcji telewizyjnej (Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny na polskim rynku). Grupa świadczy także usługi hurtowe na rynku międzyoperatorskim, obejmujące m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Solorz Zygmuntpoprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o.364 244 41856,95%523 961 92963,98%

Kategoria • 24.06.2020 11:52

  Haitong obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "neutralnie", cena docelowa 28,90 zł

 • 17.06.2020 18:49

  CYFROWY POLSAT SA (21/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 03.06.2020 18:22

  Cyfrowy Polsat planuje wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za 2019 rok (opis)

 • 03.06.2020 18:13

  Cyfrowy Polsat planuje wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za 2019 rok

 • 03.06.2020 17:57

  CYFROWY POLSAT SA (20/2020) Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

 • 26.05.2020 19:33

  CYFROWY POLSAT SA (19/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 25.05.2020 18:02

  CYFROWY POLSAT SA (18/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2020 roku

 • 25.05.2020 18:00

  CYFROWY POLSAT SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 25 maja 2020 roku

 • 20.05.2020 13:31

  UKE wszczyna postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji częstotliwości 5G

 • 15.05.2020 16:43

  Polkomtel z grupy Cyfrowego Polsatu złożył wstępną ofertę w aukcji 5G

 • 14.05.2020 13:40

  Sprzedaż nowych usług i telefonów w Cyfrowym Polsacie ok. 30 proc. niższa niż przed pandemią

 • 14.05.2020 13:19

  Cyfrowy Polsat byłby "bardzo zadowolony" z utrzymania poziomu EBITDA w '20

 • 14.05.2020 12:48

  Przychody reklamowe Polsatu w kwietniu i maju niższe o ok. 35 proc.

 • 14.05.2020 09:01

  Wyniki Cyfrowego Polsatu bez dużych niespodzianek (opinia)

 • 14.05.2020 01:43

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w I kw. wyniosła 1,027 mld zł wobec 1,02 mld zł konsensusem (opis)

 • 14.05.2020 01:05

  Liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w I kw. o 49,4 tys.

 • 14.05.2020 00:57

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w I kw. wyniosła 1,027 mld zł wobec 1,02 mld zł konsensusem

 • 14.05.2020 00:50

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2020 00:09

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.05.2020 16:55

  Plus uruchamia komercyjną sieć 5G w 7 miastach

 • 01.05.2020 10:26

  Telewizja Polsat ma przedwstępną umowę kupna Grupy Interia za 422 mln zł

 • 30.04.2020 23:54

  CYFROWY POLSAT SA (16/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy dot. nabycia Grupy Interia

 • 28.04.2020 21:41

  CYFROWY POLSAT SA (15/2020) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 27.04.2020 22:48

  Cyfrowy Polsat wydłużył spłatę kredytów do końca września 2024 r.

 • 27.04.2020 22:20

  CYFROWY POLSAT SA (14/2020) Zawarcie umów zmieniających Umowy Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 27.04.2020 21:48

  CYFROWY POLSAT SA (13/2020) Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania

 • 22.04.2020 20:08

  Grupa Polsat realizuje założone projekty inwestycyjne, a Telewizja Polsat negocjuje zakup spółek grupy Interia

 • 22.04.2020 19:36

  CYFROWY POLSAT SA (12/2020) Szacunkowy wpływ pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 na działalność i perspektywy finansowe Grupy Cyfrowego Polsatu

 • 16.04.2020 16:27

  UKE zawiesza bieg terminu składania ofert wstępnych w aukcji na częstotliwości 5G

 • 08.04.2020 17:24

  Wzrosty kursów telekomów związane z ucieczką kapitału z banków (opinia)

 • 07.04.2020 16:32

  BM mBanku obniża cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 24,1 zł

 • 06.04.2020 09:21

  W I kwartale przeniesiono 378 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 25.03.2020 11:35

  Telekomunikacja sektorem, który nie powinien odczuwać nadmiernie negatywnego wpływu pandemii - Haitong

 • 23.03.2020 14:44

  Termin składania ofert wstępnych na częstotliwości 5G bez zmian - UKE

 • 21.03.2020 19:40

  Telewizja Polsat ma wyłączność na negocjacje ws. kupna Interii

 • 21.03.2020 19:02

  CYFROWY POLSAT SA (11/2020) Wyłączność negocjacyjna w procesie dot. zakupu Grupy Interia

 • 19.03.2020 14:48

  CYFROWY POLSAT SA (10/2020) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 19.03.2020 12:30

  CYFROWY POLSAT SA (9/2020) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 18.03.2020 12:48

  Cyfrowy Polsat faworytem do przejęcia Interii, może zapłacić 300-450 mln zł - analitycy (opinia)

 • 17.03.2020 18:37

  Telewizja Polsat zdecydowała o złożeniu oferty zakupu spółek Grupy Interia (opis)

 • 17.03.2020 18:13

  Telewizja Polsat zdecydowała o złożeniu oferty zakupu spółek Grupy Interia

 • 17.03.2020 18:02

  CYFROWY POLSAT SA (8/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o powzięciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. informacji o decyzji podjętej przez Zarząd spółki zależnej Telewizja Polsat sp. z o.o. ("Telewizja Polsat") dotyczącej złożenia oferty

 • 17.03.2020 15:42

  Grupa Cyfrowego Polsatu złożyła ofertę zakupu Interii - Parkiet

 • 17.03.2020 08:33

  CYFROWY POLSAT SA (7/2020) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 17.03.2020 08:33

  CYFROWY POLSAT SA (6/2020) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 17.03.2020 08:31

  CYFROWY POLSAT SA (5/2020) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 12.03.2020 12:39

  Cyfrowy Polsat będzie zadowolony ze stabilnego wyniku EBITDA w 2020 roku

 • 12.03.2020 09:46

  Wyniki Cyfrowego Polsatu zgodne z oczekiwaniami (opinia, aktl.)

 • 12.03.2020 08:54

  Wyniki Cyfrowego Polsatu zgodne z oczekiwaniami, reakcja rynku może być neutralna (opinia)

 • 12.03.2020 07:21

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniosła 1,062 mld zł wobec 1,045 mld zł konsensusem (opis)

 • 12.03.2020 06:50

  Liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w IV kw. o 119,5 tys.

 • 12.03.2020 06:42

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniosła 1,062 mld zł wobec 1,045 mld zł konsensusem

 • 12.03.2020 06:11

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.03.2020 01:32

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 12.03.2020 01:30

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 06.03.2020 13:43

  UKE ogłasza aukcję częstotliwości 5G (opis)

 • 06.03.2020 13:15

  UKE ogłasza aukcję częstotliwości 5G

 • 05.03.2020 14:38

  UKE prognozuje 1,91 mld zł wpływów z aukcji częstotliwości 5G (opis)

 • 05.03.2020 14:03

  UKE prognozuje wpływy z aukcji częstotliwości 3,4-3,8 GHz na 1,91 mld zł

 • 05.03.2020 11:27

  Operatorzy chcą niższej ceny wywoławczej w aukcji 5G

 • 21.02.2020 16:30

  CYFROWY POLSAT SA (4/2020) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

 • 21.02.2020 14:30

  GPW: ostatnie notowanie obligacji serii C (CPS0227) wyemitowanych przez spółkę CYFROWY POLSAT S.A

 • 21.02.2020 14:30

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C spółki CYFROWY POLSAT S.A.

 • 18.02.2020 10:47

  EBOiR kupił zielone obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości 200 mln zł

 • 11.02.2020 19:27

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii C spółki CYFROWY POLSAT SA

 • 10.02.2020 14:31

  UOKiK nałożył 20,4 mln zł kary na Polkomtel (aktl.)

 • 31.01.2020 18:06

  Cyfrowy Polsat przydzielił inwestorom obligacje o wartości 1 mld zł

 • 31.01.2020 17:55

  CYFROWY POLSAT SA (2/2020) Przydział Obligacji Serii C

 • 31.01.2020 17:48

  Ministerstwo Cyfryzacji ocenia, że tzw. wymagania pokryciowe w aukcji 5G są zbyt niskie

 • 31.01.2020 15:21

  Cyfrowy Polsat za limitem jednego bloku na operatora w aukcji częstotliwości 5G

 • 31.01.2020 15:10

  Zakup dwóch bloków częstotliwości 5G przez jednego operatora może być trudny (opinia)

 • 29.01.2020 22:12

  Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje o wartości do 1 mld zł

 • 29.01.2020 21:51

  CYFROWY POLSAT SA (1/2020) Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii C

 • 24.01.2020 07:20

  Goldman Sachs obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "sprzedaj" i cenę docelową do 27,7 zł

 • 22.01.2020 10:10

  UOKiK nałożył na Polkomtel 50,6 mln zł kary

 • 10.01.2020 07:30

  Aukcja 5G najważniejsza dla telekomów w '20, po niej możliwa konsolidacja rynku (analiza)

 • 07.01.2020 09:16

  W IV kwartale przeniesiono 410,6 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 03.01.2020 13:27

  Polkomtel chce w I kw. uruchomić sieć 5G w co najmniej siedmiu miastach

 • 03.01.2020 08:45

  UOKiK nałożył na Cyfrowy Polsat dwie kary o łącznej wartości 34,9 mln zł

 • 27.12.2019 16:39

  CYFROWY POLSAT SA (41/2019) Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ostatecznej informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogło

 • 24.12.2019 12:08

  W ramach zaproszenia Cyfrowego Polsatu złożono oferty sprzedaży 18.178.386 akcji Asseco Poland

 • 24.12.2019 11:58

  CYFROWY POLSAT SA (40/2019) Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogłosz

 • 23.12.2019 19:18

  CYFROWY POLSAT SA (39/2019) Uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 19.12.2019 17:46

  Cyfrowy Polsat nie planuje obecnie dalszego zwiększania udziału w Asseco Poland

 • 19.12.2019 12:02

  Polityka dywidendowa Cyfrowego Polsatu pozostaje bez zmian - prezes

 • 19.12.2019 09:29

  Zakup akcji przez Cyfrowy Polsat to bardzo pozytywna informacja dla Asseco Poland - Pekao IB (opinia)

 • 19.12.2019 09:15

  Cyfrowy Polsat może chcieć zwiększyć zaangażowanie w Asseco Poland w przyszłości - Santander BM (opinia)

 • 19.12.2019 08:59

  Zakup akcji Asseco Poland negatywny dla Cyfrowego Polsatu, pozytywny dla Asseco - Haitong Bank (opinia)

 • 19.12.2019 08:44

  Zakup akcji Asseco Poland przez Cyfrowy Polsat uzasadniony, ale kluczowe będą synergie (opinia)

 • 19.12.2019 08:05

  Cyfrowy Polsat chce kupić 21,95 proc. akcji Asseco Poland, po 65 zł za akcję

 • 18.12.2019 22:50

  Cyfrowy Polsat chce kupić 21,95 proc. akcji Asseco Poland, po 65 zł za akcję (opis)

 • 18.12.2019 22:30

  Cyfrowy Polsat chce kupić 21,95 proc. akcji Asseco Poland, po 65 zł za akcję

 • 18.12.2019 22:21

  CYFROWY POLSAT SA (38/2019) Ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. oraz podjęcie decyzji o kontynuacji negocjacji dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomi

 • 18.12.2019 22:13

  CYFROWY POLSAT SA (37/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A. dotyczących warunków podjęcia przez spó

 • 18.12.2019 20:04

  Polkomtel porozumiał się z Huawei ws. zakończenia współpracy, zapłaci Huawei ok. 30 mln zł

 • 18.12.2019 19:49

  CYFROWY POLSAT SA (36/2019) Zawarcie porozumienia o zakończeniu współpracy ze spółką Huawei Polska Sp. z o.o.

 • 15.12.2019 10:13

  Powołanie Polskiego 5G wymaga konsultacji z UE - prezes Exatela

 • 11.12.2019 18:03

  Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł (opis)

 • 11.12.2019 17:55

  Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł

 • 11.12.2019 17:45

  CYFROWY POLSAT SA (35/2019) Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji

 • 28.11.2019 16:07

  Asseco odstąpiło w XI od podwykonawstwa dla Huawei w ramach umowy z Polkomtelem

 • 27.11.2019 23:00

  Huawei nie wdroży systemu informatycznego w Polkomtelu

 • 27.11.2019 22:31

  CYFROWY POLSAT SA (34/2019) Odstąpienie od umowy dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju

 • 27.11.2019 19:47

  Cyfrowy Polsat zaciągnie do dodatkowy kredyt w wysokości 1 mld zł

 • 27.11.2019 19:32

  CYFROWY POLSAT SA (33/2019) Pozyskanie dodatkowego finansowania przez Cyfrowy Polsat S.A. w postaci dodatkowego kredytu

 • 20.11.2019 16:43

  DM mBanku podwyższył cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 26,1 zł

 • 15.11.2019 10:52

  CYFROWY POLSAT SA (32/2019) Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2020

 • 14.11.2019 15:14

  Podwyżki cen są pozytywne dla oceny kredytowej telekomów w Polsce - Moody's

 • 08.11.2019 15:56

  CYFROWY POLSAT SA (31/2019) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 07.11.2019 13:08

  Rynek reklamy telewizyjnej ma szansę na bardzo niski wzrost w ’19 – Janowski, Polsat

 • 07.11.2019 08:44

  Wyniki Cyfrowego Polsatu zgodne z oczekiwaniami, reakcja rynku może być neutralna (opinia)

 • 07.11.2019 07:07

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniosła 1,021 mld zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 07.11.2019 06:34

  Liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w III kw. o 207,8 tys.

 • 07.11.2019 06:23

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniosła 1,021 mld zł, zgodnie z konsensusem

 • 07.11.2019 06:12

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2019 00:02

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 30.10.2019 11:18

  Cyfrowy Polsat może pozyskać do 1 mld zł finansowania w formie kredytu lub obligacji (opis)

 • 30.10.2019 11:07

  Cyfrowy Polsat może pozyskać do 1 mld zł finansowania w formie kredytu lub obligacji

 • 30.10.2019 10:56

  CYFROWY POLSAT SA (30/2019) Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji

 • 28.10.2019 13:44

  Resort cyfryzacji, PFR i operatorzy podpisali porozumienie ws. spółki Polskie 5G

 • 25.10.2019 12:00

  Cyfrowy Polsat zawarł z Discovery i TVN umowę JV dot. platformy streamingowej OTT (opis)

 • 25.10.2019 11:35

  Cyfrowy Polsat zawarł z Discovery i TVN umowę JV dot. platformy streamingowej OTT

 • 25.10.2019 11:28

  CYFROWY POLSAT SA (29/2019) Zawarcie z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN S.A. umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego powołanie spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT

 • 25.10.2019 11:27

  CYFROWY POLSAT SA (28/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Discovery Communications Europe Limited dotyczących warunków wspólnego przedsięwzięcia w formule joi

 • 07.10.2019 12:46

  W III kwartale przeniesiono 396,1 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 02.10.2019 10:18

  CYFROWY POLSAT SA (27/2019) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 02.10.2019 08:14

  CYFROWY POLSAT SA (26/2019) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 27.09.2019 10:23

  Haitong Bank podniósł ceny docelowe Cyfrowego Polsatu, Play i Orange

 • 29.08.2019 14:53

  Cyfrowy Polsat nadal liczy na 1,3-1,5 mld zł przepływów pieniężnych w '19

 • 29.08.2019 09:21

  Wyniki Cyfrowego Polsatu nieco wyższe do oczekiwań (opinia, aktl.)

 • 29.08.2019 09:13

  Wyniki Cyfrowego Polsatu zbliżone do oczekiwań (opinia)

 • 29.08.2019 07:25

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 1,076 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 29.08.2019 07:03

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 1,076 mld zł, 1,6 proc. powyżej konsensusu (popr.)

 • 29.08.2019 06:36

  Liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w II kw. o 85,2 tys.

 • 29.08.2019 06:27

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 1,076 mld zł, 1,6 proc. powyżej konsensusu

 • 29.08.2019 06:18

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2019 06:01

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 09:50

  UOKiK nałożył na Polkomtel 39,4 mln zł kary

 • 29.05.2019 22:06

  CYFROWY POLSAT SA (18/2019) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

 • 29.05.2019 19:02

  CYFROWY POLSAT SA (17/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 29.05.2019 18:41

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B spółki CYFROWY POLSAT S.A.

 • 29.05.2019 18:37

  GPW: data ostatniego notowania obligacji serii B wyemitowanych przez CYFROWY POLSAT S.A

 • 21.05.2019 09:04

  GPW: Komunikat - CYFROWY POLSAT SA

 • 17.04.2019 16:19

  Szacunki dochodów ze sprzedaży częstotliwości w '20 są optymistyczne - analitycy (opinia)

 • 16.04.2019 22:25

  Cyfrowy Polsat wyemituje w ofercie publicznej obligacje o wartości do 1 mld zł

 • 16.04.2019 22:05

  CYFROWY POLSAT SA (11/2019) Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej

 • 16.04.2019 07:22

  Cyfrowy Polsat obniżył oczekiwaną marżę nowych obligacji do 175-185 pb - źródła

 • 11.04.2019 17:12

  Cyfrowy Polsat rozpoczął budowę księgi popytu na obligacje o wartości 1 mld zł - źródła

 • 10.04.2019 18:49

  Cyfrowy Polsat ma umowę ramową z EBOiR dot. rozważanego przez bank zakupu obligacji

 • 10.04.2019 18:28

  CYFROWY POLSAT SA (10/2019) Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

 • 25.03.2019 18:49

  Cyfrowy Polsat utworzył nowy program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł

 • 25.03.2019 18:27

  CYFROWY POLSAT SA (8/2019) Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A

 • 21.03.2019 12:56

  Sferia nie zdecydowała się przedłużyć rezerwacji częstotliwości 800 MHz

 • 21.03.2019 12:51

  Cyfrowy Polsat spodziewa się 1,3-1,5 mld zł wolnych przepływów pieniężnych w '19

 • 21.03.2019 08:45

  Wyniki Cyfrowego Polsatu nieco wyższe od konsensusu; dobre wskaźniki operacyjne (opinia)

 • 21.03.2019 07:41

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniosła 941 mln zł wobec 927 mln zł konsensusu (opis)

 • 21.03.2019 07:13

  Liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w IV kw. o 55 tys.

 • 21.03.2019 07:03

  Cyfrowy Polsat potwierdza 800 mln zł synergii z przejęcia Netii w latach '18-'23

 • 21.03.2019 06:52

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniosła 941,3 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 21.03.2019 06:45

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2019 06:36

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 06:27

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 17:42

  Cyfrowy Polsat chce rekomendować co najmniej 0,93 zł dywidendy na akcję w latach '19-'21 (opis)

 • 15.03.2019 17:18

  Zarząd Cyfrowego Polsatu zamierza w 2019-21 rekomendować na dywidendę rocznie co najmniej 0,93 zł na akcję

 • 15.03.2019 17:04

  CYFROWY POLSAT SA (7/2019) Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 14.03.2019 23:01

  Dwóch członków zarządu Cyfrowego Polsatu zrezygnowało

 • 14.03.2019 22:03

  CYFROWY POLSAT SA (6/2019) Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 04.03.2019 17:14

  Koszty budowy sieci 5G w wysokości 11-20 mld zł są realistyczne - prezes Orange Polska

 • 26.02.2019 17:00

  CYFROWY POLSAT SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 08.02.2019 09:44

  Kurs Cyfrowego Polsatu mocno w górę po propozycji Solorza dot. dywidendy (opinia)

 • 07.02.2019 19:39

  Zygmunt Solorz chce, aby Cyfrowy Polsat wypłacał ok. 0,93 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 07.02.2019 19:14

  Zygmunt Solorz chce, aby Cyfrowy Polsat wypłacał ok. 0,93 zł dywidendy na akcję

 • 07.02.2019 18:57

  CYFROWY POLSAT SA (4/2019) Informacja dotycząca listu reprezentanta akcjonariusza większościowego w sprawie polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu

 • 23.01.2019 17:25

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. '18 będą obciążone z powodu 162,6 mln zł podatku odroczonego

 • 23.01.2019 17:11

  CYFROWY POLSAT SA (3/2019) Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku

 • 23.01.2019 13:49

  CYFROWY POLSAT SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019

 • 17.01.2019 14:56

  Tobias Solorz zrezygnował z funkcji prezesa Cyfrowego Polsatu (opis)

 • 17.01.2019 14:11

  Tobias Solorz zrezygnował z funkcji prezesa Cyfrowego Polsatu; zastąpi go Mirosław Błaszczyk

 • 17.01.2019 14:02

  CYFROWY POLSAT SA (1/2019) Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 03.01.2019 11:55

  W IV kwartale '18 przeniesiono łącznie 498,9 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 18.12.2018 18:34

  S&P podwyższył perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do "pozytywnej", utrzymał rating "BB+"

 • 18.12.2018 18:19

  CYFROWY POLSAT SA (35/2018) Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

 • 12.12.2018 11:36

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT (opis)

 • 12.12.2018 10:12

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT

 • 30.11.2018 16:37

  DM mBanku obniżył ceny docelowe Cyfrowego Polsatu, Orange Polska i Play

 • 08.11.2018 08:57

  Wyniki i liczba nowych klientów Cyfrowego Polsatu nieco wyższe od oczekiwań (opinia)

 • 08.11.2018 07:22

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniosła 920 mln zł, nieco powyżej oczekiwań (opis)

 • 08.11.2018 06:37

  Liczba usług Cyfrowego Polsatu wzrosła o 152,5 tys. w III kw.

 • 08.11.2018 06:25

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniosła 920 mln zł, nieco powyżej oczekiwań

 • 08.11.2018 06:16

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2018 06:02

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 02.11.2018 16:39

  CYFROWY POLSAT SA (34/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku

 • 31.10.2018 16:24

  CYFROWY POLSAT SA (33/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 31 października 2018 roku

 • 24.10.2018 17:11

  Cyfrowy Polsat rozpoczął działania ws. refinansowania obligacji o wartości 1 mld zł

 • 24.10.2018 17:00

  CYFROWY POLSAT SA (32/2018) Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji

 • 11.10.2018 14:13

  CYFROWY POLSAT SA (31/2018) Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie

 • 09.10.2018 17:02

  Cyfrowy Polsat zwiększy udział w Premium Mobile do 25 proc. w zamian za a2mobile

 • 04.10.2018 20:33

  CYFROWY POLSAT SA (30/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 04.10.2018 09:35

  W trzecim kwartale przeniesiono łącznie 449,6 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 26.09.2018 16:16

  Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od Karswell Limited

 • 26.09.2018 15:51

  CYFROWY POLSAT SA (29/2018) Decyzja o nabyciu 58.709.376 akcji spółki "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 2 października 2018 r.

 • 26.09.2018 15:50

  CYFROWY POLSAT SA (28/2018) Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • 13.09.2018 15:14

  Większość operatorów za budową wielu sieci 5G - konsultacje UKE

 • 29.08.2018 15:44

  DM BZ WBK podniósł zalecenie dla Netii do "kupuj", obniżył Cyfrowy do "trzymaj"

 • 23.08.2018 13:40

  Cyfrowy Polsat nadal nie spodziewa się w tym roku wzrostu EBITDA z wyłączeniem Netii

 • 23.08.2018 08:52

  Operacyjne wyniki Cyfrowego Polsatu "solidne", słabsze przepływy operacyjne (opinia)

 • 23.08.2018 07:12

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 946,4 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 23.08.2018 06:36

  Liczba usług Cyfrowego Polsatu wzrosła o 119,3 tys. w II kw.

 • 23.08.2018 06:29

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 946,4 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 23.08.2018 06:14

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2018 06:06

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 16.07.2018 17:00

  CYFROWY POLSAT SA (27/2018) Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 roku

 • 06.07.2018 15:30

  W drugim kwartale przeniesiono łącznie 424,2 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 03.07.2018 18:43

  CYFROWY POLSAT SA (23/2018) Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

 • 02.07.2018 20:04

  CYFROWY POLSAT SA (26/2018) Zawarcie aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (Agreement on the Joint Acquisition of Shares in a Tender Offer and Preliminary Share Purchase Agreeme

 • 28.06.2018 20:23

  CYFROWY POLSAT SA (25/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń

 • 28.06.2018 20:20

  CYFROWY POLSAT SA (24/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 20:14

  Cyfrowy Polsat nie wypłaci dywidendy z zysku za '17

 • 28.06.2018 20:06

  CYFROWY POLSAT SA (23/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 21.06.2018 16:20

  DM mBanku podniósł rekomendację Cyfrowego Polsatu do "akumuluj"

 • 15.06.2018 15:34

  TVP, TVN i Polsat mają list intencyjny ws. emisji naziemnej telewizji cyfrowej

 • 13.06.2018 14:37

  Netia spłaci 200 mln zł długu i przystąpi do umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu

 • 13.06.2018 09:02

  Cena akcji Cyfrowego Polsatu oferowanych przez Sensor Overseas ustalona na 22,5 zł

 • 12.06.2018 17:27

  Sensor Overseas wystawia na sprzedaż do 28,18 mln akcji Cyfrowego Polsatu

 • 30.05.2018 14:25

  CYFROWY POLSAT SA (22/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 30.05.2018 08:51

  Planowane zatrzymanie zysku Cyfrowego Polsatu nieco negatywne, ale wydaje się jednorazowe (opinia)

 • 29.05.2018 19:02

  Cyfrowy Polsat nie zamierza wypłacać dywidendy z zysku za '17, podtrzymuje politykę dywidendową

 • 29.05.2018 18:44

  CYFROWY POLSAT SA (21/2018) Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 28.05.2018 15:45

  NN PTE i Sisu Capital zmniejszyły udział w Netii poniżej progu 5 proc.

 • 25.05.2018 09:13

  Zakup przez Cyfrowy Polsat spółki Eleven Sports Network pozytywnie oceniany (opinia)

 • 24.05.2018 23:27

  Cyfrowy Polsat kupi większościowy pakiet Eleven Sports Network za 38 mln euro

 • 24.05.2018 23:06

  CYFROWY POLSAT SA (20/2018) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.

 • 24.05.2018 22:58

  CYFROWY POLSAT SA (19/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji mających na celu nabycie pakietu większościowego spółki Eleven Sports Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 22.05.2018 17:36

  CYFROWY POLSAT SA (18/2018) Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. i nabycie akcji Netia S.A.

 • 18.05.2018 15:10

  Katarzyna Iwuć zrezygnowała z funkcji prezesa Netii

 • 18.05.2018 09:25

  DM BOŚ obniżył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"

 • 17.05.2018 16:46

  Cyfrowy Polsat i Karswell Ltd. kupiły w wezwaniu 110,7 mln akcji Netii

 • 14.05.2018 18:14

  CYFROWY POLSAT SA (17/2018) Ziszczenie się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. oraz podjęcie decyzji o nabywaniu akcji przez podmioty nabywające akcje w Wezwaniu

 • 11.05.2018 16:35

  CYFROWY POLSAT SA (16/2018) Ziszczenie się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

 • 11.05.2018 16:32

  UOKiK zgodził się na przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat

 • 10.05.2018 13:01

  Cyfrowy Polsat zaskoczony skalą wzrostu rynku reklamy, ale podtrzymuje prognozę

 • 10.05.2018 08:53

  Inwestorzy mogą pozytywnie odebrać wyniki Cyfrowego Polsatu (opinia)

 • 10.05.2018 07:45

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w I kw. wyniosła 890 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2018 06:42

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w I kw. wyniosła 890 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 10.05.2018 06:28

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 06:06

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 09.05.2018 16:52

  Izba Administracji Skarbowej utrzymała zaskarżoną przez Cyfrowy Polsat decyzję dot. podatku

 • 09.05.2018 16:43

  CYFROWY POLSAT SA (15/2018) Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z 25 maja 2017 roku

 • 27.04.2018 18:23

  CYFROWY POLSAT SA (14/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 27.04.2018 18:20

  CYFROWY POLSAT SA (13/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 09.04.2018 11:11

  W I kw. przeniesiono łącznie 508,68 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 09.04.2018 09:39

  CYFROWY POLSAT SA (12/2018) Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

 • 09.04.2018 07:58

  Cyfrowy Polsat przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Netii do 14 maja

 • 22.03.2018 13:08

  Cyfrowy Polsat oczekuje średniego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy tv w ‘18 (popr.)

 • 22.03.2018 12:59

  Cyfrowy Polsat nie oczekuje wzrostu EBITDA w 2018 r.

 • 22.03.2018 12:57

  Cyfrowy Polsat oczekuje średniego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy tv w ‘18

 • 22.03.2018 12:39

  Grupa Polkomtel miała 6,821 mld zł przychodów w ’17, wzrost o 3,1 proc.

 • 22.03.2018 08:54

  Wyniki Cyfrowego Polsatu i cele na '18 zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 22.03.2018 08:29

  Wyniki CD Projektu wyższe od oczekiwań, rynek może je odebrać pozytywnie (opis)

 • 22.03.2018 07:55

  Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniósł 872,7 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 22.03.2018 06:34

  Nakłady inwestycyjne Cyfrowego Polsatu w '18 wyniosą maks. 10 proc. przychodów

 • 22.03.2018 06:25

  Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniósł 872,7 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami

 • 22.03.2018 06:12

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.03.2018 06:04

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.03.2018 06:02

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 05.03.2018 18:41

  Urząd Celno-Skarbowy nakazał Cyfrowemu Polsatowi zapłatę 24,2 mln zł podatku za '12

 • 05.03.2018 18:37

  Wynik netto Cyfrowego Polsatu w IV kw.'17 niższy z powodu zmian podatkowych

 • 05.03.2018 18:26

  CYFROWY POLSAT SA (11/2018) Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

 • 05.03.2018 18:21

  CYFROWY POLSAT SA (10/2018) Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2017 roku

 • 02.03.2018 15:25

  Cyfrowy Polsat wydłużył spłatę kredytów do września 2022 r.

 • 02.03.2018 15:10

  CYFROWY POLSAT SA (9/2018) Zawarcie umowy zmieniającej Umowę Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 23.02.2018 13:45

  CYFROWY POLSAT SA (8/2018) Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

 • 23.02.2018 12:35

  Cyfrowy Polsat przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Netii do 9 kwietnia

 • 13.02.2018 18:48

  GPW: Komunikat - Cyfrowy Polsat SA

 • 06.02.2018 17:10

  DM mBanku podniósł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 25,7 zł

 • 05.02.2018 07:22

  Berenberg obniżył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"

 • 02.02.2018 09:41

  UOKiK skierował do II etapu postępowanie w sprawie Cyfrowego Polsatu i Netii

 • 31.01.2018 16:13

  Zygmunt Solorz zwiększył udział w akcjonariacie Cyfrowego Polsatu do 65,97 proc.

 • 31.01.2018 15:40

  CYFROWY POLSAT SA (7/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 31.01.2018 15:37

  CYFROWY POLSAT SA (6/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 31.01.2018 15:35

  CYFROWY POLSAT SA (5/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 31.01.2018 15:30

  CYFROWY POLSAT SA (4/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 25.01.2018 09:36

  Stacje tv stracą ok. 80 mln zł rocznie na zakazie reklamy piwa od 6 do 23 - ZPPM

 • 23.01.2018 16:19

  Cyfrowy Polsat wybrał Ernst&Young Audyt do badania sprawozdań za '18-'19

 • 23.01.2018 16:13

  CYFROWY POLSAT SA (3/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2018-2019

 • 09.01.2018 15:58

  CYFROWY POLSAT SA (2/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 9 stycznia 2018 roku

 • 09.01.2018 15:54

  CYFROWY POLSAT SA (1/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 9 stycznia 2018 roku

 • 08.01.2018 12:41

  W IV kw. '17 przeniesiono łącznie 590,47 tys. numerów komórkowych - UKE (popr.)

 • 08.01.2018 12:33

  W IV kw. '17 przeniesiono łącznie 590,47 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 28.12.2017 14:38

  Decyzja w sprawie UPC i Multimedia Polska w I kw. '18 - wiceprezes UOKiK

 • 21.12.2017 15:39

  CYFROWY POLSAT SA (30/2017) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie - zawiadomienie drugie

 • 20.12.2017 22:06

  S&P zmienił perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do stabilnej

 • 20.12.2017 08:36

  CYFROWY POLSAT SA (29/2017) Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2018

 • 19.12.2017 13:38

  Haitong podniósł zalecenie dla Orange Polska i zmienił wyceny ośmiu innych spółek (opis)

 • 07.12.2017 11:59

  Przejęcie Netii pozytywne dla profilu ryzyka biznesowego Cyfrowego Polsatu - Moody's

 • 06.12.2017 20:52

  CYFROWY POLSAT SA (28/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku

 • 06.12.2017 20:44

  CYFROWY POLSAT SA (27/2017) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz: Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie

 • 05.12.2017 14:20

  Cyfrowy Polsat nie planuje wypłaty dywidendy z Netii (opis)

 • 05.12.2017 14:06

  Cyfrowy Polsat nie planuje sprzedaży biznesu TV ani B2B Netii

 • 05.12.2017 13:44

  Cyfrowy Polsat nie planuje wypłaty dywidendy z Netii

 • 05.12.2017 13:07

  Cyfrowy Polsat wzywa do sprzedaży 119.349.971 akcji Netii po 5,77 zł (opis)

 • 05.12.2017 12:34

  CYFROWY POLSAT SA (26/2017) Ogłoszenie przez Cyfrowy Polsat S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A.

 • 05.12.2017 12:32

  Cyfrowy Polsat wzywa do sprzedaży 119.349.971 akcji Netii po 5,77 zł

 • 04.12.2017 20:58

  Inwestorzy mogą chłodno przyjąć przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat (opinia)

 • 04.12.2017 20:29

  Cyfrowy Polsat szacuje synergie w związku z przejęciem udziałów w Netii na ok. 800 mln zł w 2019-23 (opis)

 • 04.12.2017 19:54

  Cyfrowy Polsat poda cenę sprzedaży akcji Netii dla pozostałych akcjonariuszy w momencie wezwania

 • 04.12.2017 19:32

  Polityka dywidendowa Cyfrowego Polsatu się nie zmienia - prezes

 • 04.12.2017 18:36

  Prezentacja Cyfrowego Polsatu w związku z przejęciem Netii i stacji TV od ZPR Media (dokumentacja)

 • 04.12.2017 18:17

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł; ogłosi wezwanie na kolejne ok. 33 proc. (opis2)

 • 04.12.2017 18:07

  Cyfrowy Polsat liczy na uzyskanie pakietu większościowego w Netii na początku 2018 roku

 • 04.12.2017 17:46

  Synergie w Cyfrowym Polsacie w związku z przejęciem udziałów w Netii wyniosą ok. 800 mln zł w 2019-23

 • 04.12.2017 17:44

  Grupa Polsat kupiła spółki telewizyjne od ZPR Media za 103 mln zł

 • 04.12.2017 17:42

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł (opis)

 • 04.12.2017 17:22

  CYFROWY POLSAT SA (25/2017) Spełnienie się warunków zawieszających umów zobowiązujących do sprzedaży akcji spółki Netia S.A. oraz złożenie zleceń kupna akcji spółki Netia S.A.

 • 04.12.2017 17:21

  Cyfrowy Polsat chce przejąć pakiet kontrolny Netii

 • 04.12.2017 17:07

  CYFROWY POLSAT SA (24/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. przez jej znaczących akcjonariuszy

 • 04.12.2017 17:06

  CYFROWY POLSAT SA (23/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu działań mających na celu realizację transakcji nabycia pakietu akcji spółki Netia S.A., reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia

 • 04.12.2017 17:05

  CYFROWY POLSAT SA (22/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań zmierzających do przygotowania założeń oraz potencjalnej struktury transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Netia S.A., w liczbie nie wię

 • 29.11.2017 14:18

  UKE odmówił uchylenia rezerwacji 1.800 MHz należącej do Cyfrowego Polsatu

 • 24.11.2017 14:07

  Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zakaz reklamy piwa od 6 do 23

 • 15.11.2017 17:11

  CYFROWY POLSAT SA (21/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 09.11.2017 17:34

  Ministerstwo Cyfryzacji przygotuje do końca 2017 r. projekt strategii sieci 5G

 • 09.11.2017 12:27

  Przychody grupy Polkomtel wyniosły w III kw. 1,689 mld zł

 • 09.11.2017 08:50

  Analitycy podzieleni w ocenie wyników Cyfrowego Polsatu (opinia)

 • 09.11.2017 06:53

  Zysk netto Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniósł 242,9 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 09.11.2017 06:16

  Zysk netto Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniósł 242,9 mln zł, blisko konsensusu

 • 09.11.2017 06:05

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2017 06:00

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 03.11.2017 12:47

  DM mBanku zmieniło rekomendacje dla Asseco Pol., Cyfrowego Polsatu, GNB, Lotosu i PGNiG

 • 31.10.2017 14:10

  Przychody firm telekomunikacyjnych z CEE będą rosły o 3-4 proc. - Moody's (opinia)

 • 04.10.2017 13:19

  W III kw. przeniesiono łącznie 529,24 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 27.09.2017 15:54

  Trigon DM zaktualizował wyceny telekomów, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Playa (opis)

 • 27.09.2017 15:46

  Trigon DM zaktualizował wyceny telekomów, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Playa

 • 19.09.2017 15:56

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający tzw. split payment

 • 06.09.2017 10:30

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" Play, zmienia wyceny innych telekomów

 • 04.09.2017 16:24

  DM mBanku podniósł cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 24,4 zł

 • 30.08.2017 09:22

  DM PKO BP podniósł cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 29,2 zł

 • 24.08.2017 12:32

  Przychody Polkomtelu wzrosły w II kw. '17 do 1,691 mld zł

 • 24.08.2017 08:49

  Wyniki Cyfrowego Polsatu lekko pozytywne ze względu na utrzymanie trendów (opinia, aktl.)

 • 24.08.2017 08:23

  Wyniki Cyfrowego Polsatu lekko pozytywne ze względu na utrzymanie trendów (opinia)

 • 24.08.2017 07:33

  Zysk netto Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniósł 291,2 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 24.08.2017 06:25

  Zysk netto Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniósł 291,2 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 24.08.2017 06:12

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 06:00

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr