Cyfrowy Polsat SA

skrót: CPS

Ostatnie notowanie z: 08.11.2019 17:00

Aktualny kurs28,70   0 %0 zł
Otwarcie28,980,98%
Minimum28,44-0,91%
Maksimum28,980,98%
Wolumen (szt.) 302871
Kurs odniesienia28,70
Widełki dolne26,10
Widełki górne31,86
Obroty (tyś. zł)8690
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
85 07728,76
31 58928,74
41 62328,72
54 76728,70
63 37628,68
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
28,801 418 12
28,82623 5
28,843 466 5
28,86445 1
28,883 657 3
Grupa jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. Świadczy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach: usług płatnej telewizji cyfrowej (oferowanych przez Cyfrowy Polsat - największą w Polsce i czołową platformę satelitarną w Europie), mobilnych usług telekomunikacyjnych (spółka zależna Polkomtel), szerokopasmowego mobilnego Internetu , nadawania i produkcji telewizyjnej (Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny na polskim rynku). Grupa świadczy także usługi hurtowe na rynku międzyoperatorskim, obejmujące m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Solorz Zygmuntpoprzez Argumenol Investment Company Ltd., Reddev Investments Ltd., i Embud sp. z o.o.364 244 41856,95%523 961 92963,98%

Kategoria • 08.11.2019 15:56

  CYFROWY POLSAT SA (31/2019) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 07.11.2019 13:08

  Rynek reklamy telewizyjnej ma szansę na bardzo niski wzrost w ’19 – Janowski, Polsat

 • 07.11.2019 08:44

  Wyniki Cyfrowego Polsatu zgodne z oczekiwaniami, reakcja rynku może być neutralna (opinia)

 • 07.11.2019 07:07

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniosła 1,021 mld zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 07.11.2019 06:34

  Liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w III kw. o 207,8 tys.

 • 07.11.2019 06:23

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniosła 1,021 mld zł, zgodnie z konsensusem

 • 07.11.2019 06:12

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2019 00:02

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 30.10.2019 11:18

  Cyfrowy Polsat może pozyskać do 1 mld zł finansowania w formie kredytu lub obligacji (opis)

 • 30.10.2019 11:07

  Cyfrowy Polsat może pozyskać do 1 mld zł finansowania w formie kredytu lub obligacji

 • 30.10.2019 10:56

  CYFROWY POLSAT SA (30/2019) Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji

 • 28.10.2019 13:44

  Resort cyfryzacji, PFR i operatorzy podpisali porozumienie ws. spółki Polskie 5G

 • 25.10.2019 12:00

  Cyfrowy Polsat zawarł z Discovery i TVN umowę JV dot. platformy streamingowej OTT (opis)

 • 25.10.2019 11:35

  Cyfrowy Polsat zawarł z Discovery i TVN umowę JV dot. platformy streamingowej OTT

 • 25.10.2019 11:28

  CYFROWY POLSAT SA (29/2019) Zawarcie z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN S.A. umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego powołanie spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT

 • 25.10.2019 11:27

  CYFROWY POLSAT SA (28/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Discovery Communications Europe Limited dotyczących warunków wspólnego przedsięwzięcia w formule joi

 • 07.10.2019 12:46

  W III kwartale przeniesiono 396,1 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 02.10.2019 10:18

  CYFROWY POLSAT SA (27/2019) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 02.10.2019 08:14

  CYFROWY POLSAT SA (26/2019) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 27.09.2019 10:23

  Haitong Bank podniósł ceny docelowe Cyfrowego Polsatu, Play i Orange

 • 29.08.2019 14:53

  Cyfrowy Polsat nadal liczy na 1,3-1,5 mld zł przepływów pieniężnych w '19

 • 29.08.2019 09:21

  Wyniki Cyfrowego Polsatu nieco wyższe do oczekiwań (opinia, aktl.)

 • 29.08.2019 09:13

  Wyniki Cyfrowego Polsatu zbliżone do oczekiwań (opinia)

 • 29.08.2019 07:25

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 1,076 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 29.08.2019 07:03

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 1,076 mld zł, 1,6 proc. powyżej konsensusu (popr.)

 • 29.08.2019 06:36

  Liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w II kw. o 85,2 tys.

 • 29.08.2019 06:27

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 1,076 mld zł, 1,6 proc. powyżej konsensusu

 • 29.08.2019 06:18

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2019 06:01

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 09:50

  UOKiK nałożył na Polkomtel 39,4 mln zł kary

 • 29.05.2019 22:06

  CYFROWY POLSAT SA (18/2019) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji Serii B w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst

 • 29.05.2019 19:02

  CYFROWY POLSAT SA (17/2019) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 29.05.2019 18:41

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B spółki CYFROWY POLSAT S.A.

 • 29.05.2019 18:37

  GPW: data ostatniego notowania obligacji serii B wyemitowanych przez CYFROWY POLSAT S.A

 • 21.05.2019 09:04

  GPW: Komunikat - CYFROWY POLSAT SA

 • 17.04.2019 16:19

  Szacunki dochodów ze sprzedaży częstotliwości w '20 są optymistyczne - analitycy (opinia)

 • 16.04.2019 22:25

  Cyfrowy Polsat wyemituje w ofercie publicznej obligacje o wartości do 1 mld zł

 • 16.04.2019 22:05

  CYFROWY POLSAT SA (11/2019) Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii B w trybie oferty publicznej

 • 16.04.2019 07:22

  Cyfrowy Polsat obniżył oczekiwaną marżę nowych obligacji do 175-185 pb - źródła

 • 11.04.2019 17:12

  Cyfrowy Polsat rozpoczął budowę księgi popytu na obligacje o wartości 1 mld zł - źródła

 • 10.04.2019 18:49

  Cyfrowy Polsat ma umowę ramową z EBOiR dot. rozważanego przez bank zakupu obligacji

 • 10.04.2019 18:28

  CYFROWY POLSAT SA (10/2019) Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

 • 25.03.2019 18:49

  Cyfrowy Polsat utworzył nowy program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł

 • 25.03.2019 18:27

  CYFROWY POLSAT SA (8/2019) Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii A

 • 21.03.2019 12:56

  Sferia nie zdecydowała się przedłużyć rezerwacji częstotliwości 800 MHz

 • 21.03.2019 12:51

  Cyfrowy Polsat spodziewa się 1,3-1,5 mld zł wolnych przepływów pieniężnych w '19

 • 21.03.2019 08:45

  Wyniki Cyfrowego Polsatu nieco wyższe od konsensusu; dobre wskaźniki operacyjne (opinia)

 • 21.03.2019 07:41

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniosła 941 mln zł wobec 927 mln zł konsensusu (opis)

 • 21.03.2019 07:13

  Liczba usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat wzrosła w IV kw. o 55 tys.

 • 21.03.2019 07:03

  Cyfrowy Polsat potwierdza 800 mln zł synergii z przejęcia Netii w latach '18-'23

 • 21.03.2019 06:52

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniosła 941,3 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 21.03.2019 06:45

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2019 06:36

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 06:27

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 17:42

  Cyfrowy Polsat chce rekomendować co najmniej 0,93 zł dywidendy na akcję w latach '19-'21 (opis)

 • 15.03.2019 17:18

  Zarząd Cyfrowego Polsatu zamierza w 2019-21 rekomendować na dywidendę rocznie co najmniej 0,93 zł na akcję

 • 15.03.2019 17:04

  CYFROWY POLSAT SA (7/2019) Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 14.03.2019 23:01

  Dwóch członków zarządu Cyfrowego Polsatu zrezygnowało

 • 14.03.2019 22:03

  CYFROWY POLSAT SA (6/2019) Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 04.03.2019 17:14

  Koszty budowy sieci 5G w wysokości 11-20 mld zł są realistyczne - prezes Orange Polska

 • 26.02.2019 17:00

  CYFROWY POLSAT SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 08.02.2019 09:44

  Kurs Cyfrowego Polsatu mocno w górę po propozycji Solorza dot. dywidendy (opinia)

 • 07.02.2019 19:39

  Zygmunt Solorz chce, aby Cyfrowy Polsat wypłacał ok. 0,93 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 07.02.2019 19:14

  Zygmunt Solorz chce, aby Cyfrowy Polsat wypłacał ok. 0,93 zł dywidendy na akcję

 • 07.02.2019 18:57

  CYFROWY POLSAT SA (4/2019) Informacja dotycząca listu reprezentanta akcjonariusza większościowego w sprawie polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu

 • 23.01.2019 17:25

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. '18 będą obciążone z powodu 162,6 mln zł podatku odroczonego

 • 23.01.2019 17:11

  CYFROWY POLSAT SA (3/2019) Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku

 • 23.01.2019 13:49

  CYFROWY POLSAT SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019

 • 17.01.2019 14:56

  Tobias Solorz zrezygnował z funkcji prezesa Cyfrowego Polsatu (opis)

 • 17.01.2019 14:11

  Tobias Solorz zrezygnował z funkcji prezesa Cyfrowego Polsatu; zastąpi go Mirosław Błaszczyk

 • 17.01.2019 14:02

  CYFROWY POLSAT SA (1/2019) Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 03.01.2019 11:55

  W IV kwartale '18 przeniesiono łącznie 498,9 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 18.12.2018 18:34

  S&P podwyższył perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do "pozytywnej", utrzymał rating "BB+"

 • 18.12.2018 18:19

  CYFROWY POLSAT SA (35/2018) Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

 • 12.12.2018 11:36

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT (opis)

 • 12.12.2018 10:12

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT

 • 30.11.2018 16:37

  DM mBanku obniżył ceny docelowe Cyfrowego Polsatu, Orange Polska i Play

 • 08.11.2018 08:57

  Wyniki i liczba nowych klientów Cyfrowego Polsatu nieco wyższe od oczekiwań (opinia)

 • 08.11.2018 07:22

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniosła 920 mln zł, nieco powyżej oczekiwań (opis)

 • 08.11.2018 06:37

  Liczba usług Cyfrowego Polsatu wzrosła o 152,5 tys. w III kw.

 • 08.11.2018 06:25

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniosła 920 mln zł, nieco powyżej oczekiwań

 • 08.11.2018 06:16

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2018 06:02

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 02.11.2018 16:39

  CYFROWY POLSAT SA (34/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku

 • 31.10.2018 16:24

  CYFROWY POLSAT SA (33/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 31 października 2018 roku

 • 24.10.2018 17:11

  Cyfrowy Polsat rozpoczął działania ws. refinansowania obligacji o wartości 1 mld zł

 • 24.10.2018 17:00

  CYFROWY POLSAT SA (32/2018) Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji

 • 11.10.2018 14:13

  CYFROWY POLSAT SA (31/2018) Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie

 • 09.10.2018 17:02

  Cyfrowy Polsat zwiększy udział w Premium Mobile do 25 proc. w zamian za a2mobile

 • 04.10.2018 20:33

  CYFROWY POLSAT SA (30/2018) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 04.10.2018 09:35

  W trzecim kwartale przeniesiono łącznie 449,6 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 26.09.2018 16:16

  Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od Karswell Limited

 • 26.09.2018 15:51

  CYFROWY POLSAT SA (29/2018) Decyzja o nabyciu 58.709.376 akcji spółki "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie od Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w dniu 2 października 2018 r.

 • 26.09.2018 15:50

  CYFROWY POLSAT SA (28/2018) Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • 13.09.2018 15:14

  Większość operatorów za budową wielu sieci 5G - konsultacje UKE

 • 29.08.2018 15:44

  DM BZ WBK podniósł zalecenie dla Netii do "kupuj", obniżył Cyfrowy do "trzymaj"

 • 23.08.2018 13:40

  Cyfrowy Polsat nadal nie spodziewa się w tym roku wzrostu EBITDA z wyłączeniem Netii

 • 23.08.2018 08:52

  Operacyjne wyniki Cyfrowego Polsatu "solidne", słabsze przepływy operacyjne (opinia)

 • 23.08.2018 07:12

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 946,4 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 23.08.2018 06:36

  Liczba usług Cyfrowego Polsatu wzrosła o 119,3 tys. w II kw.

 • 23.08.2018 06:29

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniosła 946,4 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 23.08.2018 06:14

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2018 06:06

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 16.07.2018 17:00

  CYFROWY POLSAT SA (27/2018) Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 15 lutego 2018 roku

 • 06.07.2018 15:30

  W drugim kwartale przeniesiono łącznie 424,2 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 03.07.2018 18:43

  CYFROWY POLSAT SA (23/2018) Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

 • 02.07.2018 20:04

  CYFROWY POLSAT SA (26/2018) Zawarcie aneksu do Umowy w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netia w Wezwaniu oraz umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (Agreement on the Joint Acquisition of Shares in a Tender Offer and Preliminary Share Purchase Agreeme

 • 28.06.2018 20:23

  CYFROWY POLSAT SA (25/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń

 • 28.06.2018 20:20

  CYFROWY POLSAT SA (24/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 20:14

  Cyfrowy Polsat nie wypłaci dywidendy z zysku za '17

 • 28.06.2018 20:06

  CYFROWY POLSAT SA (23/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 21.06.2018 16:20

  DM mBanku podniósł rekomendację Cyfrowego Polsatu do "akumuluj"

 • 15.06.2018 15:34

  TVP, TVN i Polsat mają list intencyjny ws. emisji naziemnej telewizji cyfrowej

 • 13.06.2018 14:37

  Netia spłaci 200 mln zł długu i przystąpi do umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu

 • 13.06.2018 09:02

  Cena akcji Cyfrowego Polsatu oferowanych przez Sensor Overseas ustalona na 22,5 zł

 • 12.06.2018 17:27

  Sensor Overseas wystawia na sprzedaż do 28,18 mln akcji Cyfrowego Polsatu

 • 30.05.2018 14:25

  CYFROWY POLSAT SA (22/2018) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 28 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 30.05.2018 08:51

  Planowane zatrzymanie zysku Cyfrowego Polsatu nieco negatywne, ale wydaje się jednorazowe (opinia)

 • 29.05.2018 19:02

  Cyfrowy Polsat nie zamierza wypłacać dywidendy z zysku za '17, podtrzymuje politykę dywidendową

 • 29.05.2018 18:44

  CYFROWY POLSAT SA (21/2018) Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 28.05.2018 15:45

  NN PTE i Sisu Capital zmniejszyły udział w Netii poniżej progu 5 proc.

 • 25.05.2018 09:13

  Zakup przez Cyfrowy Polsat spółki Eleven Sports Network pozytywnie oceniany (opinia)

 • 24.05.2018 23:27

  Cyfrowy Polsat kupi większościowy pakiet Eleven Sports Network za 38 mln euro

 • 24.05.2018 23:06

  CYFROWY POLSAT SA (20/2018) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia pakietu większościowego udziałów w spółce Eleven Sports Network sp. z o.o.

 • 24.05.2018 22:58

  CYFROWY POLSAT SA (19/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji mających na celu nabycie pakietu większościowego spółki Eleven Sports Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 22.05.2018 17:36

  CYFROWY POLSAT SA (18/2018) Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. i nabycie akcji Netia S.A.

 • 18.05.2018 15:10

  Katarzyna Iwuć zrezygnowała z funkcji prezesa Netii

 • 18.05.2018 09:25

  DM BOŚ obniżył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"

 • 17.05.2018 16:46

  Cyfrowy Polsat i Karswell Ltd. kupiły w wezwaniu 110,7 mln akcji Netii

 • 14.05.2018 18:14

  CYFROWY POLSAT SA (17/2018) Ziszczenie się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S. A. oraz podjęcie decyzji o nabywaniu akcji przez podmioty nabywające akcje w Wezwaniu

 • 11.05.2018 16:35

  CYFROWY POLSAT SA (16/2018) Ziszczenie się jednego z warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

 • 11.05.2018 16:32

  UOKiK zgodził się na przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat

 • 10.05.2018 13:01

  Cyfrowy Polsat zaskoczony skalą wzrostu rynku reklamy, ale podtrzymuje prognozę

 • 10.05.2018 08:53

  Inwestorzy mogą pozytywnie odebrać wyniki Cyfrowego Polsatu (opinia)

 • 10.05.2018 07:45

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w I kw. wyniosła 890 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2018 06:42

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w I kw. wyniosła 890 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 10.05.2018 06:28

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 06:06

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 09.05.2018 16:52

  Izba Administracji Skarbowej utrzymała zaskarżoną przez Cyfrowy Polsat decyzję dot. podatku

 • 09.05.2018 16:43

  CYFROWY POLSAT SA (15/2018) Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z 25 maja 2017 roku

 • 27.04.2018 18:23

  CYFROWY POLSAT SA (14/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 27.04.2018 18:20

  CYFROWY POLSAT SA (13/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 09.04.2018 11:11

  W I kw. przeniesiono łącznie 508,68 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 09.04.2018 09:39

  CYFROWY POLSAT SA (12/2018) Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

 • 09.04.2018 07:58

  Cyfrowy Polsat przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Netii do 14 maja

 • 22.03.2018 13:08

  Cyfrowy Polsat oczekuje średniego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy tv w ‘18 (popr.)

 • 22.03.2018 12:59

  Cyfrowy Polsat nie oczekuje wzrostu EBITDA w 2018 r.

 • 22.03.2018 12:57

  Cyfrowy Polsat oczekuje średniego jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy tv w ‘18

 • 22.03.2018 12:39

  Grupa Polkomtel miała 6,821 mld zł przychodów w ’17, wzrost o 3,1 proc.

 • 22.03.2018 08:54

  Wyniki Cyfrowego Polsatu i cele na '18 zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 22.03.2018 08:29

  Wyniki CD Projektu wyższe od oczekiwań, rynek może je odebrać pozytywnie (opis)

 • 22.03.2018 07:55

  Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniósł 872,7 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

 • 22.03.2018 06:34

  Nakłady inwestycyjne Cyfrowego Polsatu w '18 wyniosą maks. 10 proc. przychodów

 • 22.03.2018 06:25

  Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniósł 872,7 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami

 • 22.03.2018 06:12

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.03.2018 06:04

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.03.2018 06:02

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 05.03.2018 18:41

  Urząd Celno-Skarbowy nakazał Cyfrowemu Polsatowi zapłatę 24,2 mln zł podatku za '12

 • 05.03.2018 18:37

  Wynik netto Cyfrowego Polsatu w IV kw.'17 niższy z powodu zmian podatkowych

 • 05.03.2018 18:26

  CYFROWY POLSAT SA (11/2018) Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

 • 05.03.2018 18:21

  CYFROWY POLSAT SA (10/2018) Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2017 roku

 • 02.03.2018 15:25

  Cyfrowy Polsat wydłużył spłatę kredytów do września 2022 r.

 • 02.03.2018 15:10

  CYFROWY POLSAT SA (9/2018) Zawarcie umowy zmieniającej Umowę Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 23.02.2018 13:45

  CYFROWY POLSAT SA (8/2018) Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

 • 23.02.2018 12:35

  Cyfrowy Polsat przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Netii do 9 kwietnia

 • 13.02.2018 18:48

  GPW: Komunikat - Cyfrowy Polsat SA

 • 06.02.2018 17:10

  DM mBanku podniósł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 25,7 zł

 • 05.02.2018 07:22

  Berenberg obniżył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"

 • 02.02.2018 09:41

  UOKiK skierował do II etapu postępowanie w sprawie Cyfrowego Polsatu i Netii

 • 31.01.2018 16:13

  Zygmunt Solorz zwiększył udział w akcjonariacie Cyfrowego Polsatu do 65,97 proc.

 • 31.01.2018 15:40

  CYFROWY POLSAT SA (7/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 31.01.2018 15:37

  CYFROWY POLSAT SA (6/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 31.01.2018 15:35

  CYFROWY POLSAT SA (5/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 31.01.2018 15:30

  CYFROWY POLSAT SA (4/2018) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 25.01.2018 09:36

  Stacje tv stracą ok. 80 mln zł rocznie na zakazie reklamy piwa od 6 do 23 - ZPPM

 • 23.01.2018 16:19

  Cyfrowy Polsat wybrał Ernst&Young Audyt do badania sprawozdań za '18-'19

 • 23.01.2018 16:13

  CYFROWY POLSAT SA (3/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2018-2019

 • 09.01.2018 15:58

  CYFROWY POLSAT SA (2/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 9 stycznia 2018 roku

 • 09.01.2018 15:54

  CYFROWY POLSAT SA (1/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 9 stycznia 2018 roku

 • 08.01.2018 12:41

  W IV kw. '17 przeniesiono łącznie 590,47 tys. numerów komórkowych - UKE (popr.)

 • 08.01.2018 12:33

  W IV kw. '17 przeniesiono łącznie 590,47 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 28.12.2017 14:38

  Decyzja w sprawie UPC i Multimedia Polska w I kw. '18 - wiceprezes UOKiK

 • 21.12.2017 15:39

  CYFROWY POLSAT SA (30/2017) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie - zawiadomienie drugie

 • 20.12.2017 22:06

  S&P zmienił perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do stabilnej

 • 20.12.2017 08:36

  CYFROWY POLSAT SA (29/2017) Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2018

 • 19.12.2017 13:38

  Haitong podniósł zalecenie dla Orange Polska i zmienił wyceny ośmiu innych spółek (opis)

 • 07.12.2017 11:59

  Przejęcie Netii pozytywne dla profilu ryzyka biznesowego Cyfrowego Polsatu - Moody's

 • 06.12.2017 20:52

  CYFROWY POLSAT SA (28/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku

 • 06.12.2017 20:44

  CYFROWY POLSAT SA (27/2017) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz: Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie

 • 05.12.2017 14:20

  Cyfrowy Polsat nie planuje wypłaty dywidendy z Netii (opis)

 • 05.12.2017 14:06

  Cyfrowy Polsat nie planuje sprzedaży biznesu TV ani B2B Netii

 • 05.12.2017 13:44

  Cyfrowy Polsat nie planuje wypłaty dywidendy z Netii

 • 05.12.2017 13:07

  Cyfrowy Polsat wzywa do sprzedaży 119.349.971 akcji Netii po 5,77 zł (opis)

 • 05.12.2017 12:34

  CYFROWY POLSAT SA (26/2017) Ogłoszenie przez Cyfrowy Polsat S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A.

 • 05.12.2017 12:32

  Cyfrowy Polsat wzywa do sprzedaży 119.349.971 akcji Netii po 5,77 zł

 • 04.12.2017 20:58

  Inwestorzy mogą chłodno przyjąć przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat (opinia)

 • 04.12.2017 20:29

  Cyfrowy Polsat szacuje synergie w związku z przejęciem udziałów w Netii na ok. 800 mln zł w 2019-23 (opis)

 • 04.12.2017 19:54

  Cyfrowy Polsat poda cenę sprzedaży akcji Netii dla pozostałych akcjonariuszy w momencie wezwania

 • 04.12.2017 19:32

  Polityka dywidendowa Cyfrowego Polsatu się nie zmienia - prezes

 • 04.12.2017 18:36

  Prezentacja Cyfrowego Polsatu w związku z przejęciem Netii i stacji TV od ZPR Media (dokumentacja)

 • 04.12.2017 18:17

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł; ogłosi wezwanie na kolejne ok. 33 proc. (opis2)

 • 04.12.2017 18:07

  Cyfrowy Polsat liczy na uzyskanie pakietu większościowego w Netii na początku 2018 roku

 • 04.12.2017 17:46

  Synergie w Cyfrowym Polsacie w związku z przejęciem udziałów w Netii wyniosą ok. 800 mln zł w 2019-23

 • 04.12.2017 17:44

  Grupa Polsat kupiła spółki telewizyjne od ZPR Media za 103 mln zł

 • 04.12.2017 17:42

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł (opis)

 • 04.12.2017 17:22

  CYFROWY POLSAT SA (25/2017) Spełnienie się warunków zawieszających umów zobowiązujących do sprzedaży akcji spółki Netia S.A. oraz złożenie zleceń kupna akcji spółki Netia S.A.

 • 04.12.2017 17:21

  Cyfrowy Polsat chce przejąć pakiet kontrolny Netii

 • 04.12.2017 17:07

  CYFROWY POLSAT SA (24/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. przez jej znaczących akcjonariuszy

 • 04.12.2017 17:06

  CYFROWY POLSAT SA (23/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu działań mających na celu realizację transakcji nabycia pakietu akcji spółki Netia S.A., reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia

 • 04.12.2017 17:05

  CYFROWY POLSAT SA (22/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań zmierzających do przygotowania założeń oraz potencjalnej struktury transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Netia S.A., w liczbie nie wię

 • 29.11.2017 14:18

  UKE odmówił uchylenia rezerwacji 1.800 MHz należącej do Cyfrowego Polsatu

 • 24.11.2017 14:07

  Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zakaz reklamy piwa od 6 do 23

 • 15.11.2017 17:11

  CYFROWY POLSAT SA (21/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 09.11.2017 17:34

  Ministerstwo Cyfryzacji przygotuje do końca 2017 r. projekt strategii sieci 5G

 • 09.11.2017 12:27

  Przychody grupy Polkomtel wyniosły w III kw. 1,689 mld zł

 • 09.11.2017 08:50

  Analitycy podzieleni w ocenie wyników Cyfrowego Polsatu (opinia)

 • 09.11.2017 06:53

  Zysk netto Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniósł 242,9 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 09.11.2017 06:16

  Zysk netto Cyfrowego Polsatu w III kw. wyniósł 242,9 mln zł, blisko konsensusu

 • 09.11.2017 06:05

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2017 06:00

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 03.11.2017 12:47

  DM mBanku zmieniło rekomendacje dla Asseco Pol., Cyfrowego Polsatu, GNB, Lotosu i PGNiG

 • 31.10.2017 14:10

  Przychody firm telekomunikacyjnych z CEE będą rosły o 3-4 proc. - Moody's (opinia)

 • 04.10.2017 13:19

  W III kw. przeniesiono łącznie 529,24 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 27.09.2017 15:54

  Trigon DM zaktualizował wyceny telekomów, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Playa (opis)

 • 27.09.2017 15:46

  Trigon DM zaktualizował wyceny telekomów, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Playa

 • 19.09.2017 15:56

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający tzw. split payment

 • 06.09.2017 10:30

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" Play, zmienia wyceny innych telekomów

 • 04.09.2017 16:24

  DM mBanku podniósł cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 24,4 zł

 • 30.08.2017 09:22

  DM PKO BP podniósł cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 29,2 zł

 • 24.08.2017 12:32

  Przychody Polkomtelu wzrosły w II kw. '17 do 1,691 mld zł

 • 24.08.2017 08:49

  Wyniki Cyfrowego Polsatu lekko pozytywne ze względu na utrzymanie trendów (opinia, aktl.)

 • 24.08.2017 08:23

  Wyniki Cyfrowego Polsatu lekko pozytywne ze względu na utrzymanie trendów (opinia)

 • 24.08.2017 07:33

  Zysk netto Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniósł 291,2 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 24.08.2017 06:25

  Zysk netto Cyfrowego Polsatu w II kw. wyniósł 291,2 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 24.08.2017 06:12

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2017 06:00

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.08.2017 19:40

  Moody’s podwyższył perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do pozytywnej ze stabilnej

 • 08.08.2017 19:29

  CYFROWY POLSAT SA (20/2017) Agencja Moody's Investors Service podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

 • 07.08.2017 18:02

  T-Mobile Polska liczy na ponowne rozdysponowanie częstotliwości z przetargu z 2007 r.

 • 07.08.2017 17:37

  UKE prawdopodobnie nie odbierze grupie Cyfrowego Polsatu rezerwacji z 2007 r. (opinia, aktl.)

 • 07.08.2017 16:52

  UKE prawdopodobnie nie odbierze grupie Cyfrowego Polsatu rezerwacji z 2007 r. (opinia)

 • 07.08.2017 15:51

  UKE unieważnił przetarg z 2007 roku na częstotliwości należące do grupy Cyfrowego Polsatu

 • 26.07.2017 09:30

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"

 • 17.07.2017 20:30

  CYFROWY POLSAT SA (19/2017) Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 13.07.2017 17:22

  CYFROWY POLSAT SA (18/2017) Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 12.07.2017 08:27

  Haitong Bank podniósł cenę docelową Cyfrowego Polsatu z 27,1 zł do 30 zł

 • 10.07.2017 08:36

  W II kw. przeniesiono 460,236 tys. numerów kom., bilans Orange Polska -20,013 tys. - UKE

 • 29.06.2017 14:05

  Rozdysponowanie częstotliwości z zakresu 700 MHz najprawdopodobniej w 2022 r. - prezes UKE

 • 27.06.2017 15:38

  Cyfrowy Polsat wypłaci 204,65 mln zł dywidendy za '16, czyli 0,32 zł na akcję

 • 27.06.2017 15:34

  CYFROWY POLSAT SA (17/2017) Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

 • 27.06.2017 15:31

  CYFROWY POLSAT SA (16/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 15:24

  CYFROWY POLSAT SA (15/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

 • 07.06.2017 08:28

  Wood & Company obniża rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"

 • 02.06.2017 17:53

  CYFROWY POLSAT SA (14/2017) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie z Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 3 AB (Publ) z si

 • 31.05.2017 17:36

  CYFROWY POLSAT SA (13/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 27 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 29.05.2017 14:25

  Wg UCS zobowiązania podatkowe Cyfrowego Polsatu za '11 wyższe o 40,6 mln zł plus odsetki

 • 29.05.2017 14:15

  CYFROWY POLSAT SA (12/2017) Otrzymanie decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 25.05.2017 15:06

  CYFROWY POLSAT SA (11/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2017

 • 25.05.2017 07:14

  DM BOŚ obiżył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "sprzedaj"

 • 24.05.2017 18:57

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

 • 18.05.2017 11:32

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 28,49 zł

 • 17.05.2017 19:38

  CYFROWY POLSAT SA (10/2017) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie z Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 3 AB (Publ) z si

 • 11.05.2017 12:55

  Cyfrowy Polsat nie spodziewa się dalszego spadku kosztów wynagrodzeń

 • 11.05.2017 12:33

  Cyfrowy P. chciałby utrzymać poziom EBITDA z ubiegłego roku skorygowany o wpływ Euro 2016

 • 11.05.2017 12:13

  W I kw. przeniesiono 555,15 tys. numerów kom., bilans Orange Polska -15,381 tys. - UKE

 • 11.05.2017 09:16

  W czwartek kurs Cyfrowego Polsatu na wyraźnych plusach po wynikach za I kw.

 • 11.05.2017 08:08

  Wyniki Cyfrowego Polsatu za I kw. pozytywną niespodzianką, kurs może rosnąć (opinia)

 • 11.05.2017 07:09

  Zysk Cyfrowego Polsatu w I kw. wyniósł 279,4 mln zł, wyraźnie powyżej konsensusu (opis)

 • 11.05.2017 06:40

  Zysk Cyfrowego Polsatu w I kw. wyniósł 279,4 mln zł, wyraźnie powyżej konsensusu

 • 11.05.2017 06:30

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2017 06:20

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 08:50

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "kupuj"

 • 27.04.2017 22:59

  CYFROWY POLSAT SA (9/2017) Opinia Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

 • 18.04.2017 22:12

  S&P podniósł perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu do pozytywnej ze stabilnej

 • 18.04.2017 21:45

  CYFROWY POLSAT SA (8/2017) Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

 • 12.04.2017 17:47

  Wcześniejszy wykup obligacji obniży wynik grupy Cyfrowego Polsatu w I kw. o 59 mln zł

 • 12.04.2017 17:33

  CYFROWY POLSAT SA (7/2017) Planowany przedterminowy wykup obligacji i jego wpływ na skonsolidowany wynik za I kwartał 2017

 • 12.04.2017 12:55

  Cyfrowy Polsat chce wypłacić 204,65 mln zł dywidendy za '16, czyli 0,32 zł na akcję

 • 12.04.2017 12:46

  CYFROWY POLSAT SA (6/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

 • 04.04.2017 10:07

  Udział Polsatu w grupie komercyjnej w III wyniósł 12,85 proc., wzrost o 0,43 p.p.

 • 31.03.2017 13:04

  Trigon DM podniósł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 29,4 zł

 • 23.03.2017 07:44

  Berenberg podwyższył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "kupuj"

 • 16.03.2017 13:22

  Dużą część nakładów inwestycyjnych Cyfrowego Polsatu w '17 będą stanowiły inwestycje w sieć

 • 16.03.2017 13:11

  Cyfrowy Polsat prognozuje niski jednocyfrowy wzrost rynku reklamy telewizyjnej

 • 16.03.2017 12:42

  W ciągu najbliższych tygodni zarząd Cyfrowego Polsatu zdecyduje o podziale zysku za '16

 • 16.03.2017 11:19

  Pasmo 700 MHz może być tak znaczącym aktywem, że cena będzie wysoka - Streżyńska, MC

 • 16.03.2017 08:27

  Cyfrowy Polsat pokazał dobre KPI's, możliwa lekko pozytywna reakcja rynku (opinia)

 • 16.03.2017 07:42

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniosła 902,3 mln zł, nieco powyżej konsensusu (opis)

 • 16.03.2017 07:10

  EBITDA Cyfrowego Polsatu w IV kw. wyniosła 902,3 mln zł, nieco powyżej konsensusu

 • 16.03.2017 06:50

  Cyfrowy P. zakłada w '17 FCF nie niższy niż w '16; CAPEX max. 10 proc. przychodów

 • 16.03.2017 00:24

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2017 00:10

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.03.2017 00:07

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 15.03.2017 09:12

  Citi podnosi cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 25 zł

 • 14.03.2017 15:39

  W kolejnych latach spodziewana stabilizacja rynku usług telekomunikacyjnych B2B - PMR

 • 14.03.2017 14:33

  Wejście ustawy abonamentowej może spowodować rezygnacje klientów z płatnej TV - Min. Kowalczyk

 • 07.03.2017 12:22

  Dodatkowe wpływy z uszczelnionego abonamentu 730 mln zł przy pełnym roku

 • 06.03.2017 13:51

  UKE pracuje nad strategią do 2021 r.; aukcja 700 MHz nie przed '20 - prezes

 • 03.03.2017 09:24

  Erste Group podniósł rekomendację Cyfrowego Polsatu do "akumuluj", cena docelowa 26 zł

 • 02.03.2017 15:59

  Udział Polsatu w grupie komercyjnej w II wyniósł 12,82 proc., wzrost o 0,08 p.p.

 • 01.03.2017 18:04

  Aktywo z tytułu podatku odroczonego zwiększyło wynik Cyfrowego P. za IV kw. o ok. 100 mln zł

 • 01.03.2017 17:48

  CYFROWY POLSAT SA (5/2017) Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2016 rok

 • 21.02.2017 14:43

  Rząd chce, aby "kablówki" rejestrowały odbiorniki rtv przy poborze opłat abonamentowych

 • 02.02.2017 09:56

  Udział Polsatu w grupie komercyjnej w I wyniósł 12,55 proc., spadek o 0,46 p.p.

 • 01.02.2017 10:21

  UOKiK nałożył na Polkomtel i Cyfrowy Polsat łącznie 40,4 mln zł kary

 • 27.01.2017 09:11

  CYFROWY POLSAT SA (4/2017) Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

 • 23.01.2017 17:36

  CYFROWY POLSAT SA (3/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 23 stycznia 2017 roku

 • 23.01.2017 17:33

  CYFROWY POLSAT SA (2/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 stycznia 2017 roku

 • 18.01.2017 09:31

  EBOiR sprzedał w ABB 2,48 proc. akcji Cyfrowego Polsatu (aktl.)

 • 18.01.2017 09:31

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Cyfrowego Polsatu mocno w dół po sprzedaży akcji spółki przez EBOiR

 • 18.01.2017 09:24

  EBOiR sprzedał w ABB 2,48 proc. akcji Cyfrowego Polsatu

 • 17.01.2017 17:35

  EBOR sprzedaje do 15,8 mln akcji Cyfrowego Polsatu

 • 09.01.2017 15:47

  CYFROWY POLSAT SA (1/2017) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze

 • 05.01.2017 14:14

  W '16 przeniesiono 1.753,270 tys. numerów kom., bilans Orange Polska +26,974 tys. - UKE

 • 21.12.2016 08:49

  DM PKO BP obniża cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 27,5 zł

 • 19.12.2016 16:24

  CYFROWY POLSAT SA (38/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 19.12.2016 15:50

  CYFROWY POLSAT SA (37/2016) Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze

 • 07.12.2016 12:24

  CYFROWY POLSAT SA (36/2016) Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2017

 • 05.12.2016 10:31

  Haitong obniżył ceny docelowe Netii i Orange Polska, podwyższył Cyfrowego Polsatu

 • 02.12.2016 10:36

  Udział Polsatu w grupie komercyjnej w XI wyniósł 13,31 proc., spadek o 0,5 p.p.

 • 22.11.2016 13:16

  UKE przedłużył Aero2 rezerwację częstotliwości z pasma 2,6 GHz

 • 10.11.2016 16:04

  CYFROWY POLSAT SA (35/2016) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 10 listopada 2016 roku

 • 10.11.2016 15:57

  CYFROWY POLSAT SA (34/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 10 listopada 2016 roku

 • 09.11.2016 13:53

  Cyfrowy Polsat w 2017 r. chce spłacić przynajmniej część obligacji Litenite

 • 09.11.2016 13:10

  Cyfrowy Polsat podtrzymuje cele w zakresie FCF i klientów SmartDom

 • 09.11.2016 11:28

  Cyfrowy Polsat oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w kolejnych kwartałach

 • 09.11.2016 08:57

  Cyfrowy Polsat pokazał dobre wyniki; pozytywne uchwalenie polityki dywidendy (opinia, aktl.)

 • 09.11.2016 08:42

  Cyfrowy Polsat pokazał dobre wyniki; pozytywne uchwalenie polityki dywidendy (opinia)

 • 09.11.2016 07:07

  Cyfrowy Polsat miał w III kw. 957 mln zł zysku EBITDA, nieznacznie lepiej od konsensusu (opis)

 • 09.11.2016 06:28

  Cyfrowy Polsat miał w III kw. 957 mln zł zysku EBITDA, nieznacznie lepiej od konsensusu

 • 09.11.2016 00:24

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2016 00:12

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 19:19

  Cyfrowy Polsat przyjął politykę dywidendy, uzależnia wypłatę od długu netto/EBITDA

 • 08.11.2016 19:01

  CYFROWY POLSAT SA (33/2016) Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 02.11.2016 13:25

  Nie ma pomysłu podatku od telekomów; aukcja 700 MHz najpewniej w 2022 r. - Streżyńska, MC (wywiad)

 • 13.10.2016 13:12

  CYFROWY POLSAT SA (32/2016) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 10 listopada 2016 roku

 • 07.10.2016 16:05

  W III kw. przeniesiono 455,77 tys. numerów kom., bilans Orange Polska: -0,91 tys.

 • 04.10.2016 09:31

  Udział Polsatu w grupie komercyjnej we IX wyniósł 13,67 proc., spadek o 0,46 p.p.

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 30.09.2016 14:23

  CYFROWY POLSAT SA (31/2016) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 30 września 2016 roku

 • 30.09.2016 14:16

  CYFROWY POLSAT SA (30/2016) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dni

 • 30.09.2016 12:59

  DM PKO BP podwyższył rekomendację Orange, utrzymał zalecenia dla Netii i CPS

 • 30.09.2016 12:04

  Solorz-Żak zrezygnował z RN Cyfrowego Polsatu; powołani zostali Szeląg i Kapuściński (opis)

 • 30.09.2016 11:53

  CYFROWY POLSAT SA (29/2016) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 30.09.2016 10:39

  Solorz-Żak złożył rezygnację z członkostwa w RN Cyfrowego Polsatu

 • 30.09.2016 10:20

  CYFROWY POLSAT SA (28/2016) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 29.09.2016 13:59

  CYFROWY POLSAT SA (27/2016) Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie

 • 22.09.2016 14:44

  Z ponad 20 mln kart prepaid może zostać zarejestrowana tylko połowa - Stempniewicz, OEX

 • 19.09.2016 08:56

  DM BDM podniósł cenę docelową dla Cyfrowego Polsatu do 26,36 zł

 • 14.09.2016 17:57

  CYFROWY POLSAT SA (26/2016) Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • 13.09.2016 11:19

  DM mBanku obniżył rekomendację Cyfrowego Polsatu do "redukuj"

 • 02.09.2016 15:34

  Udział Polsatu w grupie komercyjnej w VIII wyniósł 12,44 proc., wzrost o 0,21 p.p.

 • 02.09.2016 10:24

  Cyfrowy Polsat może testować opór na poziomie 26 zł (opinia)

 • 26.08.2016 11:28

  Polkomtel nie przedłuży obecnej umowy z OEX, spółki negocjują nowe porozumienie (popr.)

 • 25.08.2016 18:47

  Polkomtel rozwiąże umowę z OEX na koniec roku, spółki negocjują nowe porozumienie

 • 25.08.2016 13:30

  Euro 2016 pozytywne dla wyników Cyfrowego Polsatu także w III kw.

 • 25.08.2016 13:21

  Cyfrowy Polsat podtrzymuje cel 1,4 mln klientów programu SmartDOM do końca 2016 r.

 • 25.08.2016 13:16

  Cyfrowy Polsat zakłada FCF w '16 w górnym przedziale widełek 1,2-1,4 mld zł

 • 25.08.2016 12:53

  Wyniki Cyfrowego Polsatu przybliżają grupę do wypłaty dywidendy w ‘17

 • 25.08.2016 09:02

  Szeląg zrezygnował z zarządu Cyfrowego Polsatu, nowym CFO Katarzyny Ostap-Tomann

 • 25.08.2016 08:40

  CYFROWY POLSAT SA (25/2016) Powołanie członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 25.08.2016 08:37

  CYFROWY POLSAT SA (24/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

 • 25.08.2016 08:35

  CYFROWY POLSAT SA (23/2016) Rezygnacja członka Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

 • 25.08.2016 08:31

  CYFROWY POLSAT SA (22/2016) Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania

 • 25.08.2016 08:03

  Wyniki Cyfrowego Polsatu za II kw. mogą być neutralnie odebrane przez rynek (opinia)

 • 25.08.2016 07:13

  Cyfrowy Polsat miał w II kwartale 935 mln zł EBITDA, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 25.08.2016 06:46

  Cyfrowy Polsat miał w II kwartale 935 mln zł EBITDA, zgodnie z konsensusem

 • 25.08.2016 06:02

  Wyniki Cyfrowego Polsatu w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2016 00:13

  CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr