Comperia.pl SA

skrót: CPL

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 13:00

Aktualny kurs2,40   0 %0 zł
Otwarcie2,400,00%
Minimum2,400,00%
Maksimum2,400,00%
Wolumen (szt.) 830
Kurs odniesienia2,40
Widełki dolne2,16
Widełki górne2,64
Obroty (tyś. zł)2
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
18002,32
13 7002,30
13731,71
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,64400 1
5,901 500 1
20,001 300 1
22,0075 1
Spółka prowadzi portale internetowe o tematyce finansowej, które umożliwiają internautom porównywanie produktów finansowych (produkty kredytowe, lokacyjne i ubezpieczeniowe) oferowane przez instytucje finansowe i wybór najkorzystniejszej oferty.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Talnet Holding Ltd.744 89021,21%1 089 89025,97%
Dojnow, Marek Emanuel632 37818,01%836 80919,94%
Investors TFI SAportfele270 4037,70%270 4036,44%
Wandzel Maciejprzez z Aulos 1 sp. z o.o.226 8396,46%226 8395,40%
Fidea Capital Ltd.209 8615,98%414 2929,87%
Jabłoński Adam198 0385,64%334 3247,96%

Kategoria • 18.03.2020 12:52

  COMPERIA.PL SA (4/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.02.2020 11:47

  COMPERIA.PL SA (3/2020) Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 MAR - korekta zawiadomienia akcjonariusza

 • 30.01.2020 22:35

  COMPERIA.PL SA (2/2020) Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 MAR

 • 30.01.2020 17:15

  COMPERIA.PL SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 28.12.2019 09:58

  COMPERIA.PL SA (13/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza zawierające korektę jego wcześniejszego zawiadomienia do tyczącego zmiany stanu posiadania akcji Spółki

 • 14.11.2019 17:42

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.10.2019 22:03

  COMPERIA.PL SA (12/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki

 • 29.10.2019 21:51

  COMPERIA.PL SA (11/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki

 • 27.09.2019 18:28

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.08.2019 18:47

  COMPERIA.PL SA (10/2019) Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu

 • 29.03.2019 19:51

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 19:51

  COMPERIA.PL SA (5/2019) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018

 • 29.03.2019 19:51

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 19:49

  COMPERIA.PL SA (4/2019) Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018

 • 05.03.2019 20:36

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 05.03.2019 20:32

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 24.01.2019 15:01

  COMPERIA.PL SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 17:43

  COMPERIA.PL SA (2/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 17.01.2019 11:41

  COMPERIA.PL SA (1/2019) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 27.12.2018 19:49

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL SA

 • 20.12.2018 21:39

  COMPERIA.PL SA (66/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki

 • 20.12.2018 10:54

  COMPERIA.PL SA (65/2018) Rejestracja w KDPW akcji serii G Spółki

 • 20.12.2018 10:45

  COMPERIA.PL SA (64/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G Spółki

 • 19.12.2018 14:42

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki COMPERIA.PL S.A.

 • 19.12.2018 14:42

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki COMPERIA.PL S.A.

 • 13.12.2018 08:57

  COMPERIA.PL SA (63/2018) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G Spółki

 • 04.12.2018 08:17

  COMPERIA.PL SA (62/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G

 • 29.11.2018 22:22

  COMPERIA.PL SA (61/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G

 • 29.11.2018 22:10

  COMPERIA.PL SA (60/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G

 • 27.11.2018 17:37

  COMPERIA.PL SA (59/2018) Rejestracja w KRS zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G

 • 13.11.2018 22:21

  COMPERIA.PL SA (58/2018) Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR

 • 08.11.2018 17:30

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 17:46

  COMPERIA.PL SA (57/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Comperia.pl S.A.

 • 06.11.2018 14:40

  GPW: zmiana Uchwały Nr 1111/2018

 • 05.11.2018 18:43

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii G spółki COMPERIA.PL SA

 • 31.10.2018 23:09

  COMPERIA.PL SA (56/2018) Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G Comperia.pl S.A.

 • 31.10.2018 22:05

  COMPERIA.PL SA (55/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania

 • 31.10.2018 22:01

  COMPERIA.PL SA (54/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania

 • 29.10.2018 21:44

  COMPERIA.PL SA (53/2018) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji serii G Spółki

 • 18.10.2018 18:22

  COMPERIA.PL SA (51/2018) Informacja nt. przydziału akcji serii G Spółki

 • 11.10.2018 17:11

  W ofercie publicznej Comperii złożono zapisy na 1.524.297 akcji s. G

 • 11.10.2018 16:58

  COMPERIA.PL SA (50/2018) Informacja o złożonych zapisach na akcje serii G Spółki

 • 03.10.2018 23:15

  COMPERIA.PL SA (49/2018) Podpisanie przez Comperia.pl umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności z akcjonariuszem Comperia.pl

 • 03.10.2018 23:09

  COMPERIA.PL SA (48/2018) Podpisanie przez Comperia.pl umowy przejęcia długu z tytułu pożyczki udzielonej spółce zależnej przez akcjonariusza Comperia.pl

 • 02.10.2018 13:30

  COMPERIA.PL SA (47/2018) Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki

 • 01.10.2018 22:28

  COMPERIA.PL SA (46/2018) Podpisanie przez Comperia.pl umów potrącenia wzajemnych wierzytelności z dwoma akcjonariuszami Comperia.pl

 • 01.10.2018 22:16

  COMPERIA.PL SA (45/2018) Podpisanie przez Comperia.pl umów przejęcia długu z tytułu pożyczek udzielonych spółce zależnej przez dwóch akcjonariuszy Comperia.pl

 • 25.09.2018 17:20

  COMPERIA.PL SA (44/2018) Podpisanie przez spółkę zależną aneksów do umów pożyczek zawartych z dwoma akcjonariuszami Comperia.pl

 • 25.09.2018 17:04

  COMPERIA.PL SA (43/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez strony porozumienia akcjonariuszy

 • 25.09.2018 13:26

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 21.09.2018 22:19

  COMPERIA.PL SA (42/2018) Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem Comperia.pl

 • 21.09.2018 22:01

  COMPERIA.PL SA (41/2018) Zawiadomienie dotyczące stanu posiadania w związku z wystąpieniem z porozumienia akcjonariuszy

 • 20.09.2018 18:34

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL

 • 20.09.2018 18:27

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji serii G spółki COMPERIA.PL SA

 • 13.09.2018 15:49

  COMPERIA.PL SA (40/2018) Informacja o cenie emisyjnej akcji serii G

 • 07.09.2018 17:25

  COMPERIA.PL SA (39/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 16.08.2018 21:05

  COMPERIA.PL SA (38/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy

 • 16.08.2018 20:41

  COMPERIA.PL SA (37/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku rozwiązania porozumienia akcjonariuszy

 • 01.08.2018 17:41

  COMPERIA.PL SA (36/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 1 sierpnia 2018 roku

 • 01.08.2018 16:22

  COMPERIA.PL SA (35/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 1 sierpnia 2018 roku

 • 09.07.2018 15:22

  COMPERIA.PL SA (34/2018) Zawarcie istotnej umowy

 • 05.07.2018 12:58

  COMPERIA.PL SA (33/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 26.06.2018 19:01

  COMPERIA.PL SA (32/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku

 • 26.06.2018 18:56

  COMPERIA.PL SA (31/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku

 • 04.06.2018 20:19

  COMPERIA.PL SA (30/2018) Oświadczenie KDPW dot. praw poboru akcji serii G

 • 29.05.2018 17:14

  COMPERIA.PL SA (29/2018) Informacja o parytecie prawa poboru dla akcji serii G

 • 25.05.2018 14:21

  COMPERIA.PL SA (28/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał

 • 24.05.2018 19:43

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.04.2018 13:23

  COMPERIA.PL SA (27/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 6 kwietnia 2018 roku

 • 06.04.2018 16:46

  NWZ Comperii zdecydowało o emisji do 1.333.334 akcji serii G z zachowaniem prawa do poboru

 • 06.04.2018 16:01

  COMPERIA.PL SA (26/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 6 kwietnia 2018 roku

 • 06.04.2018 09:31

  COMPERIA.PL SA (25/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez strony porozumienia akcjonariuszy

 • 29.03.2018 22:32

  COMPERIA.PL SA (24/2018) Otrzymanie od akcjonariusza projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. zwołanego na 6 kwietnia 2018 r.

 • 29.03.2018 20:04

  Comperia chce pozyskać z emisji akcji co najmniej 8 mln zł

 • 29.03.2018 19:40

  COMPERIA.PL SA (23/2018) Ustalenia Zarządu w sprawie zapotrzebowania na środki finansowe mające pochodzić z emisji nowych akcji Spółki, dla celów realizacji kierunków rozwoju działalności grupy kapitałowej Spółki w określonych obszarach biznesowych

 • 19.03.2018 22:00

  COMPERIA.PL SA (22/2018) Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2018 r.

 • 16.03.2018 23:29

  COMPERIA.PL SA (21/2018) Zgłoszenie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2018 r.

 • 09.03.2018 17:55

  COMPERIA.PL SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał i przedstawieniem zamierzonych zmian statutu

 • 02.03.2018 17:42

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 02.03.2018 17:41

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 22:29

  COMPERIA.PL SA (19/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy

 • 27.02.2018 21:55

  COMPERIA.PL SA (18/2018) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 22.02.2018 20:02

  COMPERIA.PL SA (17/2018) Udzielenie pożyczek spółce zależnej

 • 26.01.2018 08:56

  COMPERIA.PL SA (16/2018) Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.01.2018 21:39

  COMPERIA.PL SA (15/2018) Korekta raportu bieżącego nr 13/2018 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 25.01.2018 21:36

  COMPERIA.PL SA (14/2018) Korekta raportu bieżącego nr 12/2018 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 25.01.2018 14:24

  COMPERIA.PL SA (13/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 25.01.2018 14:20

  COMPERIA.PL SA (12/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 19.01.2018 11:34

  COMPERIA.PL SA (11/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 19.01.2018 09:09

  COMPERIA.PL SA (10/2018) Korekta raportu nr 8/2018 -Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.01.2018 08:59

  COMPERIA.PL SA (9/2018) Korekta raportu nr 7/2018 -Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.01.2018 13:01

  COMPERIA.PL SA (8/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.01.2018 12:55

  COMPERIA.PL SA (7/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.01.2018 14:09

  W wezwaniu na akcje Comperii złożono zapisy na sprzedaż 140.242 szt.

 • 12.01.2018 17:55

  COMPERIA.PL SA (6/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 12.01.2018 17:40

  COMPERIA.PL SA (5/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.01.2018 16:23

  COMPERIA.PL SA (4/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 12.01.2018 16:06

  COMPERIA.PL SA (3/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 12.01.2018 11:10

  COMPERIA.PL S.A. (2/2018) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 05.01.2018 18:22

  Comperia. pl skłania się ku emisji akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy

 • 05.01.2018 18:08

  COMPERIA.PL S.A. (1/2018) Aktualizacja informacji w zakresie przeglądu opcji strategicznych

 • 14.12.2017 17:46

  W ocenie zarządu Comperii cena w wezwaniu na akcje spółki odpowiada wartości godziwej

 • 14.12.2017 17:27

  COMPERIA.PL SA (27/2017) Stanowisko Zarządu COMPERIA.PL S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji COMPERIA.PL S.A., ogłoszonego w dniu 29 listopada 2017 r. przez, działających w porozumieniu, Panów Marka Dojnow i Adama Jabłońskiego

 • 01.12.2017 15:14

  COMPERIA.PL SA (26/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 29.11.2017 18:51

  A.Jabłoński i M. Dojnow wzywają do sprzedaży 1,18 mln akcji Comperii po 6,56 zł za papier

 • 29.11.2017 18:32

  COMPERIA.PL SA (25/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Comperia.pl S.A

 • 29.11.2017 07:43

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 25.10.2017 21:15

  COMPERIA.PL SA (24/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 29.09.2017 17:12

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 05.09.2017 15:08

  COMPERIA.PL SA (23/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 24.08.2017 20:32

  COMPERIA.PL SA (22/2017) Data rozpoczęcia mandatu nowego Członka Zarządu

 • 24.08.2017 17:59

  COMPERIA.PL SA (21/2017) Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

 • 24.08.2017 14:55

  COMPERIA.PL SA (20/2017) Rezygnacja członka Zarządu

 • 10.08.2017 12:12

  COMPERIA.PL SA (19/2017) Powołanie Zarządu nowej kadencji

 • 09.08.2017 10:13

  COMPERIA.PL SA (18/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 07.08.2017 13:16

  COMPERIA.PL SA (17/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 25.07.2017 21:37

  COMPERIA.PL SA (16/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 05.07.2017 16:36

  COMPERIA.PL SA (15/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 04.07.2017 20:35

  COMPERIA.PL SA (14/2017) Zawarcie istotnej umowy

 • 04.07.2017 20:32

  COMPERIA.PL SA (13/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ustalenia warunków istotnej umowy

 • 23.06.2017 21:02

  COMPERIA.PL SA (12/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 23 czerwca 2017 roku

 • 23.06.2017 20:56

  COMPERIA.PL SA (11/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 23.06.2017 20:49

  COMPERIA.PL SA (10/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 23 czerwca 2017 roku

 • 08.06.2017 07:43

  Zarząd Comperii przejrzy warianty rozwoju grupy

 • 07.06.2017 22:38

  Comperia przeprowadzi przegląd wariantów rozwoju grupy, możliwa emisja akcji

 • 07.06.2017 22:12

  COMPERIA.PL SA (9/2017) Przegląd wariantów rozwoju Grupy

 • 07.06.2017 22:06

  COMPERIA.PL SA (8/2017) Korekta treści raportu numer 7/2017

 • 06.06.2017 16:19

  COMPERIA.PL SA (7/2016) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

 • 30.05.2017 19:06

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.05.2017 06:55

  COMPERIA.PL SA (6/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał

 • 19.05.2017 14:23

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 19.05.2017 14:21

  COMPERIA.PL SA (5/2017) Korekta raportu bieżącego numer 4/2017

 • 19.05.2017 14:14

  COMPERIA.PL SA (4/2017) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 2017

 • 18.05.2017 11:13

  COMPERIA.PL SA (3/2017) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

 • 30.04.2017 11:00

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 30.04.2017 10:54

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 25.04.2017 21:38

  COMPERIA.PL SA (2/2017) Decyzja Zarządu o utworzeniu odpisów aktualizujących

 • 19.01.2017 21:39

  COMPERIA.PL SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 18.11.2016 20:33

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 18.11.2016 15:51

  COMPERIA.PL SA (18/2016) Zakończenie negocjacji w sprawie zawarcia transakcji zbycia przez Spółkę portalu TELEPOLIS.PL.

 • 18.11.2016 15:49

  COMPERIA.PL SA (17/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej negocjacji w sprawie zawarcia transakcji zbycia przez Spółkę portalu TELEPOLIS.PL

 • 09.11.2016 21:55

  COMPERIA.PL SA (16/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego.

 • 30.08.2016 19:06

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 12.08.2016 15:53

  COMPERIA.PL SA (1/2016) Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 (przekazywanie raportów okresowych

 • 29.07.2016 17:29

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL S.A.

 • 29.07.2016 17:16

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL S.A.

 • 21.07.2016 16:35

  COMPERIA.PL SA (15/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 27.06.2016 11:28

  COMPERIA.PL SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku

 • 24.06.2016 13:11

  COMPERIA.PL SA Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.06.2016 13:09

  COMPERIA.PL SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.06.2016 13:06

  COMPERIA.PL SA Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

 • 24.06.2016 13:05

  COMPERIA.PL SA Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.06.2016 13:04

  COMPERIA.PL SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.06.2016 13:03

  COMPERIA.PL SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

 • 22.06.2016 17:03

  COMPERIA.PL SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku

 • 24.05.2016 13:16

  COMPERIA.PL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał

 • 13.05.2016 17:10

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 05.05.2016 17:41

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL

 • 29.04.2016 20:27

  COMPERIA.PL SA Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

 • 29.04.2016 19:30

  GPW: umowy o pełnienie zadań animatora

 • 29.04.2016 19:29

  GPW: TRIGON DM animatorem dla akcji COMPERIA.PL SA

 • 21.03.2016 00:20

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 00:17

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.01.2016 16:33

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki o transakcjach nabycia akcji Spółki

 • 14.01.2016 15:32

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach nabycia akcji Spółki w 2015 roku

 • 14.01.2016 15:13

  COMPERIA.PL SA Korekta raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki) - usunięcie omyłki w dacie

 • 13.01.2016 09:08

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki o transakcjach nabycia akcji Spółki

 • 12.01.2016 20:58

  COMPERIA.PL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 29.12.2015 17:56

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL

 • 29.12.2015 16:58

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL - korekta

 • 08.12.2015 17:18

  COMPERIA.PL SA Wypowiedzenie przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym znaczącej umowy licencyjnej na korzystanie z aplikacji Comperia Agent

 • 13.11.2015 17:11

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 04.10.2015 19:37

  COMPERIA.PL SA Decyzja o zakończeniu negocjacji z udziałem Spółki mających na celu pozyskanie dla Spółki partnera strategicznego

 • 30.09.2015 18:58

  GPW: komunikat

 • 08.09.2015 14:14

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 08.09.2015 14:12

  COMPERIA.PL SA Korekta jednostkowego raportu okresowego za I półrocze 2015

 • 28.08.2015 18:00

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 28.08.2015 17:59

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 28.08.2015 17:30

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 19.08.2015 11:50

  COMPERIA.PL SA Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

 • 24.07.2015 16:45

  COMPERIA.PL SA Wybór audytora

 • 20.07.2015 08:55

  COMPERIA.PL SA Udział Spółki w procesie negocjacji mających na celu pozyskanie dla Spółki partnera strategicznego

 • 28.05.2015 10:48

  COMPERIA.PL SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl S.A. w dniu 27 maja 2015 roku

 • 27.05.2015 16:38

  COMPERIA.PL SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 27 maja 2015 roku

 • 12.05.2015 06:57

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 07.05.2015 09:14

  COMPERIA.PL SA Korekta raportu bieżącego nr 2/2015 ( terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku)

 • 30.04.2015 11:57

  COMPERIA.PL SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z projektami uchwał

 • 20.03.2015 06:46

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 06:38

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 09.03.2015 17:49

  COMPERIA.PL SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej o współpracy oraz zlecenia

 • 19.01.2015 10:51

  COMPERIA.PL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 13.01.2015 16:38

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki o transakcji na akcjach Spółki w roku 2014

 • 13.01.2015 16:35

  COMPERIA.PL SA Korekta raportu bieżącego nr 4/2014/K z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki o transakcji na akcjach Spółki w roku 2014 - usunięcie omyłki w numeracji raportu

 • 13.01.2015 14:41

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki o transakcji na akcjach Spółki w roku 2014

 • 18.12.2014 14:17

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady nadzorczej spółki

 • 18.12.2014 11:22

  DI Investors podnosi cenę docelową dla Comperii do 30 zł

 • 16.12.2014 13:19

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji Spółki

 • 16.12.2014 09:01

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji spółki

 • 16.12.2014 08:58

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji spółki

 • 20.11.2014 14:27

  COMPERIA.PL SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 14.11.2014 17:12

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 14.11.2014 17:06

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 05.11.2014 17:46

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL SA

 • 22.10.2014 18:10

  COMPERIA.PL SA rezygnacja członka rady nadzorczej spółki

 • 10.10.2014 08:56

  COMPERIA.PL SA rejestracja akcji serii D w KDPW

 • 09.10.2014 12:48

  COMPERIA.PL SA wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady nadzorczej spółki

 • 09.10.2014 12:47

  COMPERIA.PL SA korekta raportu bieżącego nr 36/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady nadzorczej spółki - usunięcie omyłki w numeracji raportu

 • 09.10.2014 09:25

  COMPERIA.PL SA wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki

 • 08.10.2014 16:49

  COMPERIA.PL SA uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii D spółki

 • 08.10.2014 12:57

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki COMPERIA

 • 01.10.2014 10:42

  COMPERIA.PL SA uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D spółki

 • 25.09.2014 16:03

  COMPERIA.PL SA zawarcie znaczącej umowy zlecenia z K2 Media S.A. (zastępującej zlecenie z Meritum Bank ICB S.A., które ulega rozwiązaniu)

 • 02.09.2014 12:26

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 02.09.2014 12:24

  COMPERIA.PL SA korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2014

 • 02.09.2014 12:18

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 02.09.2014 12:13

  COMPERIA.PL SA jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2014 r.

 • 01.09.2014 18:40

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 01.09.2014 18:33

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 28.08.2014 16:54

  COMPERIA.PL SA Zawarcie umowy znaczącej z Meritum Bank ICB S.A.

 • 09.07.2014 14:30

  COMPERIA.PL SA zmiana terminu przekazania przez spółkę raportów okresowych za I półrocze 2014 roku

 • 02.07.2014 10:40

  DI Investors rekomenduje "kupuj" Comperię z ceną docelową 29,1 zł

 • 30.06.2014 17:40

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL

 • 30.06.2014 13:29

  COMPERIA.PL SA zawarcie umowy znaczącej - umowy przyrzeczonej sprzedaży przedsiębiorstwa telepolis.pl

 • 27.06.2014 14:31

  COMPERIA.PL SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 26.06.2014 17:10

  COMPERIA.PL SA uchwalenie zmiany statutu spółki w zakresie aktualizacji liczby akcji serii A

 • 26.06.2014 17:07

  COMPERIA.PL SA powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

 • 26.06.2014 17:04

  COMPERIA.PL SA Treść uchwał podjętych na ZWZ

 • 26.06.2014 16:20

  COMPERIA.PL SA powołanie członków zarządu na nową kadencję

 • 20.06.2014 23:24

  GPW: zaprzestanie pełnienia funkcji animatora

 • 05.06.2014 12:32

  Comperia widzi szansę na wypłatę dywidendy za 2014 rok (wywiad)

 • 05.06.2014 12:02

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 05.06.2014 11:54

  COMPERIA.PL SA korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2014

 • 03.06.2014 10:07

  COMPERIA.PL SA korekta raportu bieżącego nr 15/2014

 • 30.05.2014 11:51

  COMPERIA.PL SA zawarcie przez Spółkę umowy znaczącej - umowy przedwstępnej

 • 30.05.2014 11:47

  COMPERIA.PL SA podpisanie listu intencyjnego dotyczącego transakcji nabycia przedsiębiorstwa - przekazanie opóźnionej informacji poufnej

 • 29.05.2014 17:26

  COMPERIA.PL SA ogłoszenie o zwołaniu WZA na 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał

 • 26.05.2014 16:17

  COMPERIA.PL SA zawarcie przez spółkę umowy znaczącej - zakup systemu integracyjnego wykonanego na zlecenie (aktualizacja informacji objętych raportem bieżącym nr 16/2014)

 • 26.05.2014 13:36

  COMPERIA.PL SA zawarcie umowy znaczącej - udzielenie przez spółkę licencji na korzystanie z aplikacji Comperia Agent

 • 23.05.2014 15:45

  COMPERIA.PL SA podpisanie przez spółkę umowy zakupu systemu integracyjnego wykonanego na zlecenie

 • 14.05.2014 18:37

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 30.04.2014 19:01

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 17:33

  COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 25.04.2014 16:12

  COMPERIA.PL SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego

 • 15.04.2014 16:34

  COMPERIA.PL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 11.04.2014 11:21

  COMPERIA.PL SA szacunkowe przychody ze sprzedaży za I kwartał 2014 r.

 • 27.03.2014 19:43

  GPW: Komunikat - COMPERIA

 • 27.03.2014 17:09

  COMPERIA.PL SA uchwalenie zmiany statutu spółki

 • 25.03.2014 11:49

  Comperia w 2014 roku chce utrzymać dynamikę wzrostu z lat ubiegłych (wywiad)

 • 25.03.2014 09:23

  Kurs Comperii po debiucie na GPW spada o ponad 5,7 proc.

 • 24.03.2014 17:39

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL SA

 • 14.03.2014 10:03

  COMPERIA.PL SA raport miesięczny za luty 2014 r.

 • 12.03.2014 16:01

  COMPERIA.PL SA Uzupełnienie do raportu kwartalnego nr 14/2014

 • 12.03.2014 15:34

  COMPERIA.PL SA Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2013 r. (nr 13/2014)

 • 07.03.2014 11:30

  COMPERIA.PL SA Korekta rap. kwartalnego za IV kw. 2013 r. (nr 9/2014)

 • 04.03.2014 16:05

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

 • 28.02.2014 13:34

  COMPERIA.PL SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Comperia.pl SA i zmian w statucie

 • 27.02.2014 15:08

  COMPERIA.PL SA Zakończenie subskrypcji akcji serii F Comperia.pl S.A.

 • 14.02.2014 17:10

  COMPERIA.PL SA raport miesięczny za styczeń 2014 r.

 • 14.02.2014 17:07

  COMPERIA.PL SA Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

 • 13.02.2014 16:56

  COMPERIA.PL SA uchwała zarządu o przydziale akcji serii F

 • 10.02.2014 21:35

  COMPERIA.PL SA Informacja dotycząca ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F oraz ostatecznej liczby Akcji serii F

 • 10.02.2014 21:35

  COMPERIA.PL SA ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii F oraz ostatecznej liczby Akcji serii F oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego

 • 10.02.2014 20:44

  Cena emisyjna akcji s. F Comperii ustalona na 20 zł

 • 03.02.2014 13:50

  DI Investors wycenia Comperię po ofercie publicznej na 79,3 mln zł

 • 31.01.2014 15:13

  Comperia chce pozyskać z oferty publicznej ok. 10-12 mln zł netto

 • 31.01.2014 14:39

  Harmonogram oferty publicznej Comperii

 • 31.01.2014 07:34

  COMPERIA.PL SA korekta rb 4/2014 - zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego

 • 30.01.2014 17:36

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Comperii, oferta w lutym (aktl.)

 • 30.01.2014 17:25

  COMPERIA.PL SA zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego

 • 30.01.2014 16:13

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Comperii

 • 22.01.2014 17:12

  GPW: Komunikat - COMPERIA.PL SA

 • 13.01.2014 12:04

  COMPERIA.PL SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 07.01.2014 16:44

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie od członka zarządu

 • 07.01.2014 16:42

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie od członka zarządu

 • 07.01.2014 16:39

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie od członka rady nadzorczej.

 • 07.01.2014 16:32

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

 • 07.01.2014 16:18

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

 • 07.01.2014 16:14

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

 • 07.01.2014 16:10

  COMPERIA.PL SA Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji.

 • 03.01.2014 13:35

  COMPERIA.PL SA Uchwała Zarządu ws. zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela.

 • 03.12.2013 14:00

  COMPERIA.PL SA rezygnacja i powołanie członka rady nadzorczej.

 • 28.11.2013 15:50

  COMPERIA.PL SA Rejestracja zmian statutu oraz siedziby spółki

 • 26.11.2013 12:59

  COMPERIA.PL SA dwie umowy z PARP na dofinansowanie

 • 06.11.2013 16:01

  COMPERIA.PL SA zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

 • 24.10.2013 14:02

  COMPERIA.PL SA korekta zawiadomienie od członka rady nadzorczej

 • 24.10.2013 09:45

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej

 • 11.10.2013 11:14

  COMPERIA.PL SA raport miesięczny za wrzesień 2013 r.

 • 04.10.2013 16:50

  COMPERIA.PL SA informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach PARP na dwa wnioski Comperia.pl SA

 • 26.09.2013 11:23

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie od członka rady nadzorczej.

 • 16.09.2013 10:13

  COMPERIA.PL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 13.09.2013 15:47

  Comperia złożyła prospekt emisyjny do KNF, chce zadebiutować na GPW w IV kw.

 • 13.09.2013 15:23

  COMPERIA.PL SA złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

 • 11.09.2013 16:14

  COMPERIA.PL SA treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 11 września 2013 roku.

 • 11.09.2013 15:16

  COMPERIA.PL SA raport miesięczny za sierpień 2013 r.

 • 05.09.2013 15:52

  COMPERIA.PL SA Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.

 • 16.08.2013 13:36

  COMPERIA.PL SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 11 września 2013 r. wraz z projektami uchwał.

 • 16.08.2013 13:30

  COMPERIA.PL SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 11 września 2013 r. wraz z projektami uchwał

 • 14.08.2013 11:26

  COMPERIA.PL SA raport miesięczny za lipiec 2013 r.

 • 13.08.2013 07:41

  COMPERIA.PL SA Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

 • 09.08.2013 15:28

  COMPERIA.PL SA Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.

 • 29.07.2013 11:07

  COMPERIA.PL SA wyznaczenie pierwszego dnia notowań na NewConnect dla akcji serii D

 • 26.07.2013 19:37

  GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki COMPERIA.PL

 • 18.07.2013 18:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki COMPERIA.PL SA

 • 18.07.2013 16:30

  COMPERIA.PL SA - wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 05.07.2013 16:49

  COMPERIA.PL SA Raport miesięczny za czerwiec 2013 r.

 • 01.07.2013 09:48

  COMPERIA.PL SA - życiorys powołanego członka rady nadzorczej - uzupełnienie rb 35/2013

 • 28.06.2013 14:36

  COMPERIA.PL SA umowa najmu powierzchni biurowej

 • 27.06.2013 16:54

  COMPERIA.PL SA - wykaz akcjonariuszy

 • 27.06.2013 14:06

  COMPERIA.PL SA rezygnacja i powołanie członka rady nadzorczej

 • 27.06.2013 13:14

  COMPERIA.PL SA - powołanie członka rady nadzorczej

 • 27.06.2013 12:54

  COMPERIA.PL SA treść uchwał podjętych na WZA w dniu 26 czerwca 2013 roku.

 • 26.06.2013 17:03

  COMPERIA.PL SA rezygnacja członka rady nadzorczej.

 • 17.06.2013 13:33

  Comperia chce wejść na GPW w XI; rozważa emisję o wartości min. 10 mln zł (wywiad)

 • 13.06.2013 10:32

  COMPERIA.PL SA raport miesięczny za maj 2013 r.

 • 11.06.2013 12:31

  COMPERIA.PL SA Korekta rb nr 29/2013.

 • 10.06.2013 13:07

  COMPERIA.PL SA - umowa z portalem Onet.pl.

 • 07.06.2013 11:03

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie od członka zarządu

 • 07.06.2013 11:01

  COMPERIA.PL SA - zawiadomienie od członka zarządu

 • 07.06.2013 10:53

  COMPERIA.PL SA zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

 • 07.06.2013 10:50

  COMPERIA.PL SA - zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

 • 05.06.2013 13:48

  COMPERIA.PL SA zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

 • 05.06.2013 13:34

  COMPERIA.PL SA zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na 26 czerwca 2013 r.

 • 17.05.2013 13:06

  COMPERIA.PL SA powołanie nowej spółki zależnej Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.

 • 14.05.2013 09:28

  COMPERIA.PL SA uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki

 • 14.05.2013 07:12

  COMPERIA.PL SA Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

 • 10.05.2013 16:28

  COMPERIA.PL SA raport miesięczny za kwiecień 2013 r.

 • 19.04.2013 11:55

  COMPERIA.PL SA wyznaczenie pierwszego dnia notowań w ASO na rynku NewConnect dla akcji serii E spółki

 • 19.04.2013 08:26

  GPW: pierwszy dzień notowań akcji COMPERIA.PL S.A.