Capital Park SA

skrót: CPG

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs6,90   -1,43 %-0,10 zł
Otwarcie7,202,86%
Minimum6,90-1,43%
Maksimum7,202,86%
Wolumen (szt.) 1125
Kurs odniesienia7
Widełki dolne6,48
Widełki górne7,92
Obroty (tyś. zł)8
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
31 5506,90
11 1056,80
11006,76
11506,70
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
7,101 380 1
7,121 054 1
7,1460 1
7,201 600 3
Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów, zlokalizowanych w 39 miastach.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
CP Holdings bezpośrednio, wraz z Townsend Holding BV77 388 75471,44%77 388 75471,44%
MetLife PTE SAportfel13 138 82512,13%13 138 82512,13%

Kategoria • 09.12.2020 10:44

  Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji Capital Park do 8,19 zł

 • 03.12.2020 18:46

  Krynica Vitamin i Sanwil Holding zastąpią Capital Park i Idea Bank w indeksie sWIG80

 • 06.11.2020 18:41

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 04.09.2020 00:11

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 04.09.2020 00:05

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 01.09.2020 08:06

  Erste Group obniżył rekomendację dla Capital Park do "akumuluj"

 • 28.08.2020 13:24

  CAPITAL PARK SA (21/2020) Korekta raportu bieżącego 21/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 rok

 • 28.08.2020 13:17

  CAPITAL PARK SA (21/2020) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku

 • 28.08.2020 13:06

  CAPITAL PARK SA (20/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 28 sierpnia 2020 roku

 • 31.07.2020 13:41

  CAPITAL PARK SA (19/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.

 • 23.06.2020 11:54

  CAPITAL PARK SA (17/2020) zarejestrowanie przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki

 • 08.06.2020 13:49

  GPW: sprawie zawieszenia obrotu obligacjami spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 25.05.2020 09:57

  Ipopema Securities obniżyła wartość godziwą akcji Capital Park do 6,89 zł

 • 22.05.2020 00:11

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 18.05.2020 15:27

  CAPITAL PARK SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2020 roku.

 • 18.05.2020 15:16

  CAPITAL PARK SA (15/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 18 maja 2020 roku

 • 18.05.2020 15:12

  Capital Park wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję

 • 18.05.2020 15:04

  CAPITAL PARK SA (14/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 18 maja 2020 roku uchwały o wypłacie dywidendy

 • 15.05.2020 15:22

  CAPITAL PARK SA (13/2020) Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii M na żądanie Emitenta

 • 14.05.2020 11:32

  CAPITAL PARK SA (12/2020) Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 21.04.2020 15:21

  CAPITAL PARK SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.

 • 17.04.2020 08:15

  Zarząd Capital Park rekomenduje wypłatę 2,1 zł dywidendy za 2019 rok

 • 17.04.2020 00:49

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.04.2020 00:42

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 17.04.2020 00:01

  CAPITAL PARK SA (10/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 14.04.2020 20:09

  CAPITAL PARK SA (9/2020) Podjęcie decyzji o zmianie polityki rachunkowości jednostki dominującej Capital Park S.A.

 • 08.04.2020 19:51

  Capital Park szac. spadek zysku NOI w II kw. o 45 proc. z powodu redukcji opłat z tytułu najmów

 • 08.04.2020 19:16

  CAPITAL PARK SA (8/2020) Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa na działalność Spółki

 • 07.04.2020 16:42

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK

 • 07.04.2020 11:54

  Właściciele centrów handlowych chcą działań osłonowych i porozumienia z najemcami

 • 20.03.2020 15:42

  MetLife OFE sprzedał wszystkie akcje Capital Parku

 • 20.03.2020 15:28

  CAPITAL PARK SA (7/2020) otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji w Spółce

 • 18.03.2020 10:49

  CAPITAL PARK SA (6/2020) otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 13.03.2020 09:57

  CAPITAL PARK SA (5/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 marca 2020 r.

 • 06.03.2020 14:02

  CAPITAL PARK SA (4/2020) zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 12.02.2020 13:32

  CAPITAL PARK SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA

 • 11.02.2020 16:16

  CAPITAL PARK SA (2/2020) żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

 • 30.01.2020 15:17

  CAPITAL PARK SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 12.12.2019 16:51

  CAPITAL PARK SA (46/2019) Zmiana stanu posiadania

 • 12.12.2019 16:47

  CAPITAL PARK SA (45/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce

 • 06.12.2019 16:14

  CAPITAL PARK SA (44/2019) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 06.12.2019 16:09

  CAPITAL PARK SA (43/2019) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce

 • 05.12.2019 14:11

  Townsend Holding nabył w wezwaniu 463.918 akcji Capital Park

 • 27.11.2019 14:52

  CPI FIM nabyła kompleks biurowy Eurocentrum w Warszawie

 • 27.11.2019 14:05

  Townsend Holding podnosi cenę w wezwaniu na akcje Capital Park do 6,50 zł z 5,84 zł

 • 27.11.2019 11:01

  CAPITAL PARK SA (42/2019) zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Spółki.

 • 08.11.2019 00:05

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 31.10.2019 16:24

  CAPITAL PARK SA (41/2019) podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości

 • 23.10.2019 15:38

  Cena zaoferowana w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej - zarząd Capital Park

 • 23.10.2019 15:21

  CAPITAL PARK SA (40/2019) Stanowisko Zarządu Capital Park SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego w dniu 8 października 2019 r. przez Townsend Holding B.V.

 • 11.10.2019 11:01

  Ipopema Securities podwyższa wartość godziwą akcji Capital Park do 8,99 zł

 • 08.10.2019 09:06

  Townsend Holding B.V wzywa do sprzedaży 34 proc. akcji Capital Park, po 5,84 zł/sztukę (opis)

 • 08.10.2019 08:58

  Townsend Holding B.V wzywa do sprzedaży 34 proc. akcji Capital Park, po 5,84 zł/sztukę

 • 24.09.2019 15:17

  Capital Park może sprzedać Eurocentrum Office Complex w Warszawie

 • 24.09.2019 15:04

  CAPITAL PARK SA (39/2019) przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 19.09.2019 16:35

  CAPITAL PARK SA (38/2019) Korekta raportu bieżącego nr 38/2019 - otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 19.09.2019 15:54

  CAPITAL PARK SA (38/2019) Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 09.09.2019 00:12

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 09.09.2019 00:04

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 21.08.2019 10:45

  CAPITAL PARK SA (37/2019) zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 07.08.2019 18:47

  CAPITAL PARK SA (7/2019) Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 10.07.2019 21:35

  CAPITAL PARK SA (34/2019) zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 31.05.2019 15:30

  CAPITAL PARK SA (28/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce

 • 30.05.2019 20:24

  CAPITAL PARK SA (27/2019) wniosek akcjonariusza w przedmiocie umieszczenia sprawy w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2019 roku oraz zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 c

 • 22.05.2019 20:30

  CAPITAL PARK SA (24/2019) wyłączenie z konsolidacji jednostek zależnych od Emitenta.

 • 22.05.2019 10:18

  CAPITAL PARK SA (23/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie stanu posiadania akcji

 • 20.05.2019 16:05

  CAPITAL PARK SA (22/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A.

 • 20.05.2019 13:12

  CAPITAL PARK SA (21/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 • 12.04.2019 08:58

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.04.2019 08:58

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 12.04.2019 08:54

  CAPITAL PARK SA (11/2019) Uzupełnienie brakującego elementu jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego.

 • 12.04.2019 00:13

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.04.2019 00:11

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.04.2019 17:04

  CAPITAL PARK SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 kwietnia 2019 roku.

 • 28.03.2019 19:08

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK SA

 • 21.03.2019 14:21

  CAPITAL PARK SA (8/2019) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 11.03.2019 16:44

  CAPITAL PARK SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA

 • 08.03.2019 20:44

  CAPITAL PARK SA (6/2019) żądanie akcjonariusza zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

 • 08.03.2019 20:41

  CAPITAL PARK SA (5/2019) zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 08.03.2019 20:34

  CAPITAL PARK SA (4/2019) przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 08.03.2019 20:31

  CAPITAL PARK SA (3/2019) otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy dotyczącej zbycia udziałów w Townsend Holding B.V.

 • 28.02.2019 19:06

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20 (opis)

 • 26.02.2019 10:07

  CAPITAL PARK SA (2/2019) korekta raportu bieżącego 2/2019 - zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 25.02.2019 16:45

  CAPITAL PARK SA (2/2019) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 31.01.2019 15:23

  CAPITAL PARK SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 31.12.2018 15:02

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki CAPITAL PARK SA

 • 30.12.2018 20:49

  CAPITAL PARK SA (43/2018) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 30.12.2018 19:25

  CAPITAL PARK SA (42/2018) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii K przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 21.12.2018 19:23

  CAPITAL PARK SA (41/2018) Zawarcie umowy kredytowej i istotna zmiana umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta

 • 14.12.2018 17:15

  CAPITAL PARK SA (40/2018) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany statutu Capital Park S.A. oraz o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Capital Park S.A. tekstu jednolitego statutu.

 • 03.12.2018 17:23

  CAPITAL PARK SA (39/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku - korekta raportu bieżącego 38/2018

 • 03.12.2018 15:29

  CAPITAL PARK SA (38/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku

 • 29.11.2018 15:13

  CAPITAL PARK SA (37/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

 • 29.11.2018 14:30

  CAPITAL PARK SA (36/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce

 • 28.11.2018 16:05

  CAPITAL PARK SA (35/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 28 listopada 2018 roku

 • 27.11.2018 13:18

  CAPITAL PARK SA (34/2018) Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2018 roku

 • 20.11.2018 14:02

  CAPITAL PARK SA (33/2018) Decyzja Zarządu Spółki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2018 roku półki o zmianie projektu uchwały nr 05/11/2018 Nadzwycz

 • 19.11.2018 16:28

  CAPITAL PARK SA (32/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

 • 09.11.2018 00:09

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 30.10.2018 13:17

  CAPITAL PARK SA (31/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA

 • 24.10.2018 15:32

  CAPITAL PARK SA (30/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 01.10.2018 13:36

  CAPITAL PARK SA (28/2018) Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

 • 26.09.2018 19:25

  GPW: . w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki CAPITAL PARK S.A

 • 07.09.2018 18:20

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 07.09.2018 17:48

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 29.08.2018 14:00

  CAPITAL PARK SA (27/2018) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Capital Park S.A.

 • 09.08.2018 16:17

  CAPITAL PARK SA (26/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

 • 09.08.2018 15:57

  CAPITAL PARK SA (25/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 26.07.2018 19:02

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK

 • 18.07.2018 19:06

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 18.07.2018 18:29

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK S.A.

 • 13.07.2018 11:59

  CAPITAL PARK SA (24/2018) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii N spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 12.07.2018 19:58

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji na okaziciela serii N spółki CAPITAL PARK SA

 • 10.07.2018 17:23

  CAPITAL PARK SA (23/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019

 • 02.07.2018 12:57

  CAPITAL PARK SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku.

 • 29.06.2018 16:49

  CAPITAL PARK SA (21/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 29 czerwca 2018 roku; Powołanie członków Rady Nadzorczej Capital Park SA na kolejną kadencję.

 • 20.06.2018 15:55

  CAPITAL PARK SA (20/2018) Emisja obligacji serii N.

 • 18.06.2018 16:10

  CAPITAL PARK SA (19/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

 • 18.06.2018 15:35

  CAPITAL PARK SA (18/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 18.06.2018 15:28

  CAPITAL PARK SA (17/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 04.06.2018 16:32

  CAPITAL PARK SA (16/2018) Informacja o emisji obligacji na okaziciela.

 • 30.05.2018 16:47

  CAPITAL PARK SA (15/2018) Korekta numeracji raportów bieżących 12/2018 oraz 13/2018 z dnia 30 maja 2018r.

 • 30.05.2018 16:16

  CAPITAL PARK SA (13/2018) Kandydatury do Rady Nadzorczej Capital Park S.A.

 • 30.05.2018 16:00

  CAPITAL PARK SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A.

 • 28.05.2018 20:38

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 15.05.2018 18:06

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK

 • 25.04.2018 19:09

  CAPITAL PARK SA (12/2018) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii J przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 04.04.2018 16:07

  CAPITAL PARK SA (11/2018) Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

 • 04.04.2018 14:16

  CAPITAL PARK SA (10/2018) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy o prace projektowe i roboty budowalne

 • 03.04.2018 18:22

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 23.03.2018 23:24

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 22:42

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 19:03

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK SA

 • 28.02.2018 17:56

  CAPITAL PARK SA (9/2018) Informacja o zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego Capital Park S.A. w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

 • 23.02.2018 10:12

  Haitong Bank podniósł rekomendację Capital Park do "kupuj" z "neutralnie"

 • 05.02.2018 16:41

  CAPITAL PARK SA (8/2018) Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 31.01.2018 12:19

  CAPITAL PARK SA (7/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.01.2018 19:39

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK SA

 • 29.01.2018 18:46

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M spółki CAPITAL PARK SA

 • 29.01.2018 17:04

  CAPITAL PARK SA (6/2018) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii M spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

 • 26.01.2018 18:15

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii M spółki CAPITAL PARK SA

 • 12.01.2018 16:52

  CAPITAL PARK SA (5/2018) Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 12.01.2018 16:48

  CAPITAL PARK SA (4/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 04.01.2018 18:00

  CAPITAL PARK SA (3/2018) Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 04.01.2018 17:56

  CAPITAL PARK SA (2/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 02.01.2018 14:15

  CAPITAL PARK SA (1/2018) Korekta raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

 • 28.12.2017 15:20

  CAPITAL PARK SA (53/2017) Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 22.12.2017 12:55

  CAPITAL PARK SA (52/2017) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 21.12.2017 16:31

  CAPITAL PARK SA (51/2017) Przydział Obligacji serii M

 • 18.12.2017 12:50

  CAPITAL PARK SA (50/2017) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 15.12.2017 16:56

  CAPITAL PARK SA (49/2017) Korekta zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 15.12.2017 16:14

  CAPITAL PARK SA (48/2017) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 04.12.2017 21:46

  CAPITAL PARK SA (47/2017) Informacja o emisji obligacji na okaziciela.

 • 28.11.2017 14:16

  CAPITAL PARK SA (46/2017) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 21.11.2017 19:23

  CAPITAL PARK SA (45/2017) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii I przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 21.11.2017 15:58

  CAPITAL PARK SA (44/2017) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii I przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 21.11.2017 15:18

  CAPITAL PARK SA (43/2017) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii I przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 20.11.2017 17:13

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 20.11.2017 16:19

  CAPITAL PARK SA (42/2017) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017.

 • 17.11.2017 16:18

  CAPITAL PARK SA (41/2017) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 14.11.2017 16:51

  CAPITAL PARK SA (40/2017) Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta

 • 13.11.2017 17:10

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 31.10.2017 14:40

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK SA

 • 27.10.2017 17:09

  CAPITAL PARK SA (39/2017) Informacja o zakończeniu sprzedaży przez spółkę zależną od Emitenta certyfikatów inwestycyjnych

 • 13.10.2017 21:56

  CAPITAL PARK SA (38/2017) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 11.10.2017 15:08

  CAPITAL PARK SA (37/2017) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 03.10.2017 19:15

  GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 03.10.2017 17:30

  CAPITAL PARK SA (36/2017) Warunkowa rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Capital Park S.A

 • 29.09.2017 15:27

  CAPITAL PARK SA (35/2017) Korekta powiadomienia o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

 • 28.09.2017 17:39

  Capital Park ruszy z budową projektu ArtN w Warszawie 15 listopada

 • 28.09.2017 17:12

  Capital Park chce być spółką dywidendową, pierwsza wypłata w '18 lub '19

 • 28.09.2017 16:52

  Capital Park oczekuje w '17 NOI na poziomie 23 mln euro (opis)

 • 28.09.2017 16:31

  Capital Park oczekuje w '17 NOI na poziomie 23 mln euro

 • 25.09.2017 13:44

  Capital Park chce przeprowadzić emisje obligacji o wartości do 40 mln euro

 • 25.09.2017 13:34

  CAPITAL PARK SA (34/2017) Informacja o planowanej ofercie obligacji na okaziciela.

 • 22.09.2017 16:58

  CAPITAL PARK SA (33/2017) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 20.09.2017 16:32

  DM mBanku podnosi zalecenie portfelowe dla Elektrotimu, obniża dla Trakcji i ZUE

 • 20.09.2017 15:32

  CAPITAL PARK SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2017

 • 19.09.2017 18:49

  CAPITAL PARK SA (31/2017) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2017

 • 19.09.2017 15:06

  CAPITAL PARK SA (30/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2017 roku

 • 15.09.2017 19:46

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 15.09.2017 18:37

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 11.09.2017 13:34

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku Catalyst obligacji serii L spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 08.09.2017 18:43

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami CAPITAL PARK SA

 • 06.09.2017 17:41

  GPW: 13 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami serii C CAPITAL PARK S.A.,

 • 23.08.2017 17:53

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na serii L spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 22.08.2017 13:12

  CAPITAL PARK SA (29/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA

 • 17.08.2017 17:27

  CAPITAL PARK SA (28/2017) Przedterminowy całkowity wykup obligacji serii D.

 • 19.07.2017 16:45

  CAPITAL PARK SA (27/2017) Informacja o zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego Capital Park S.A. w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 03.07.2017 17:00

  CAPITAL PARK SA (26/2017) Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu Obligacji serii L i przydział Obligacji serii L

 • 30.06.2017 16:07

  CAPITAL PARK SA (25/2017) Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta

 • 30.06.2017 14:56

  CAPITAL PARK SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017

 • 29.06.2017 15:20

  CAPITAL PARK SA (23/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park SA w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 20.06.2017 17:30

  CAPITAL PARK SA (22/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.06.2017 17:37

  CAPITAL PARK SA (21/2017) Informacja o emisji obligacji na okaziciela.

 • 05.06.2017 19:17

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji CAPITAL PARK SA

 • 01.06.2017 16:16

  CAPITAL PARK SA (20/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A.

 • 31.05.2017 19:20

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 17.05.2017 17:31

  CAPITAL PARK SA (19/2017) Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 17.05.2017 17:26

  CAPITAL PARK SA (18/2017) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii F oraz G przez osobę pełniące obowiązki zarządcze w Spółce

 • 17.05.2017 17:21

  CAPITAL PARK SA (17/2017) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii H przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce

 • 15.05.2017 17:35

  CAPITAL PARK SA (16/2017) Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 15.05.2017 17:29

  CAPITAL PARK SA (15/2017) Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce

 • 12.05.2017 18:11

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 27.04.2017 17:45

  CAPITAL PARK SA (14/2017) Rejestracja obligacji serii K.

 • 12.04.2017 14:02

  CAPITAL PARK SA (13/2017) Informacja o emisji obligacji na okaziciela

 • 21.03.2017 16:24

  CAPITAL PARK SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 21 marca 2017 roku.

 • 21.03.2017 16:20

  CAPITAL PARK SA (11/2017) uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 marca 2017 r.

 • 17.03.2017 23:03

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 22:06

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.03.2017 16:33

  Capital Park chce pozyskać do 25 mln euro w ramach emisji obligacji

 • 13.03.2017 16:20

  CAPITAL PARK SA (10/2017) Informacja o planowanej ofercie prywatnej obligacji na okaziciela

 • 01.03.2017 15:08

  CAPITAL PARK SA (9/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 28.02.2017 19:30

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 28.02.2017 17:57

  CAPITAL PARK SA (8/2017) Wprowadzenie akcji serii D Capital Park S.A. do obrotu giełdowego

 • 22.02.2017 11:54

  CAPITAL PARK SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park SA

 • 22.02.2017 11:17

  CAPITAL PARK SA (6/2017) Warunkowa rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Capital Park S.A.

 • 16.02.2017 18:43

  Właściciel Capital Park analizuje opcje dotyczące pakietu akcji spółki

 • 16.02.2017 18:15

  CAPITAL PARK SA (5/2017) Rozpoczęcie przez Fundusze Patron przeglądu potencjalnych opcji dotyczących większościowego pakietu akcji Capital Park S.A.

 • 31.01.2017 16:23

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC (opis)

 • 31.01.2017 16:11

  DM mBanku podniósł rekomendacje Capital Parku, Echo Investment i GTC

 • 27.01.2017 15:46

  CAPITAL PARK SA (4/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 15:31

  CAPITAL PARK SA (3/2017) Informacja o zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego Capital Park S.A. w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 25.01.2017 10:05

  DM mBanku podwyższył rekomendacje Echo Investment, Capital Park i GTC

 • 12.01.2017 11:28

  CAPITAL PARK SA (2/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii H oraz I

 • 11.01.2017 18:03

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii H oraz I spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 03.01.2017 13:45

  CAPITAL PARK SA (1/2017) Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii H i I spółki Capital Park S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 03.01.2017 12:59

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H oraz I spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 29.12.2016 15:36

  CAPITAL PARK SA (26/2016) Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych serii B REAL ESTATE INCOME ASSETS II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

 • 19.12.2016 17:55

  CAPITAL PARK SA (25/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta

 • 14.11.2016 18:46

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 19.10.2016 14:40

  CAPITAL PARK SA (24/2016) Zmiany w składzie zarządu Capital Park S.A.

 • 14.10.2016 09:22

  Trigon DM wydał rekomendacje dla deweloperów komercyjnych

 • 04.10.2016 18:23

  CAPITAL PARK SA (23/2016) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii G przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 04.10.2016 18:19

  CAPITAL PARK SA (22/2016) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii G przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 04.10.2016 18:15

  CAPITAL PARK SA (21/2016) Zawiadomienie o dokonaniu transakcji na imiennych warrantach subskrypcyjnych serii G przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 04.10.2016 18:12

  CAPITAL PARK SA (20/2016) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 04.10.2016 18:08

  CAPITAL PARK SA (19/2016) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce

 • 27.09.2016 07:01

  Capital Park myśli o większej akwizycji; może wyemitować pod nią akcje (wywiad)

 • 26.09.2016 13:52

  Capital Park liczy, że budowa projektu ArtN ruszy w I/II kw. 2017 r.

 • 23.09.2016 09:33

  CAPITAL PARK SA (18/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 22.09.2016 14:39

  CAPITAL PARK SA (17/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 20.09.2016 11:04

  CAPITAL PARK SA (16/2016) Wprowadzenie akcji serii D Capital Park S.A. do obrotu giełdowego

 • 19.09.2016 18:48

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji CAPITAL PARK SA

 • 07.09.2016 12:05

  CAPITAL PARK SA (15/2016) Warunkowa rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Capital Park S.A

 • 02.09.2016 15:37

  CAPITAL PARK SA (14/2016) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2016 z dnia 2 września 2016

 • 02.09.2016 12:14

  CAPITAL PARK SA (13/2016) Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Capital Park S.A.

 • 30.08.2016 23:10

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 29.06.2016 14:21

  CAPITAL PARK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.06.2016 14:23

  CAPITAL PARK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 20 czerwca 2016 roku

 • 20.06.2016 17:53

  CAPITAL PARK SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Park S.A. w dniu 20 czerwca 2016 roku

 • 16.06.2016 15:09

  CAPITAL PARK SA Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 10.06.2016 08:08

  Haitong podwyższa ceny docelowe GTC i Echo, tnie zalecenie dla Capital Parku

 • 01.06.2016 16:58

  CAPITAL PARK SA Korekta tytułu raportu bieżącego ESPI nr 6/2016 z dnia 1 czerwca 2016

 • 01.06.2016 16:50

  CAPITAL PARK SA Informacje przekazane Spółce na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.06.2016 16:24

  CAPITAL PARK SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego

 • 24.05.2016 17:22

  CAPITAL PARK SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A.

 • 13.05.2016 18:53

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 06:30

  Capital Park chce sprzedać Eurocentrum i Royal Wilanów w pakiecie (wywiad)

 • 18.03.2016 22:28

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 22:04

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.02.2016 17:05

  CAPITAL PARK SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego

 • 18.02.2016 17:25

  CAPITAL PARK SA Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku

 • 29.01.2016 17:02

  CAPITAL PARK SA Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 19.01.2016 16:08

  CAPITAL PARK SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 17.11.2015 13:37

  Capital Park chce sprzedać projekty Eurocentrum i Royal Wilanów w '16

 • 13.11.2015 18:00

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 08.10.2015 16:57

  DM mBanku podniósł rekomendację dla GTC, obniżył dla Capital Park

 • 02.10.2015 11:13

  Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji Capital Parku, GTC i Echo Investment

 • 24.09.2015 13:37

  MetLife OFE ma ponad 5 proc. na walnym Capital Park

 • 24.09.2015 13:29

  CAPITAL PARK SA Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 03.09.2015 11:34

  Capital Park widzi zainteresowanie Eurocentrum; sprzedaż możliwa w 2016 (aktl.)

 • 03.09.2015 11:10

  Capital Park widzi zainteresowanie Eurocentrum; sprzedaż możliwa w 2016

 • 02.09.2015 17:34

  Capital Park szuka kupca na Eurocentrum

 • 02.09.2015 17:25

  CAPITAL PARK SA Ujawnienie informacji poufnej - podjęcie decyzji o przeznaczeniu na sprzedaż aktywa o znaczącej wartości

 • 26.08.2015 17:17

  CAPITAL PARK SA Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 25.08.2015 19:30

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 25.08.2015 15:20

  CAPITAL PARK SA Zmiana sumy hipoteki umownej na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej od Emitenta

 • 20.08.2015 14:16

  CAPITAL PARK SA Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 17.08.2015 19:00

  CAPITAL PARK SA Ustanowienie hipotek umownych na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej od Emitenta

 • 24.07.2015 15:56

  DM mBanku obniżył cenę docelową Capital Parku do 6,5 zł/akcję

 • 09.07.2015 10:16

  CAPITAL PARK SA Wykup obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Park S.A.

 • 07.07.2015 15:13

  CAPITAL PARK SA zmiana znaczącej umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 24.06.2015 17:15

  CAPITAL PARK SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Park S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 23.06.2015 19:38

  CAPITAL PARK SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 19.06.2015 17:35

  CAPITAL PARK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.05.2015 16:40

  CAPITAL PARK SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Capital Park S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Park S.A.

 • 21.05.2015 11:40

  CAPITAL PARK SA Niespełnienie się warunku rozwiązującego znaczącej umowy zawartej przez jednostki zależne od Emitenta

 • 19.05.2015 13:36

  Capital Park chce przejmować projekty generujące dochód, by włączyć je do FIZ

 • 14.05.2015 18:39

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 30.04.2015 22:13

  CAPITAL PARK SA Rozwiązanie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta

 • 30.04.2015 22:06

  CAPITAL PARK SA Zawarcie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta

 • 28.04.2015 18:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 02.04.2015 14:24

  CAPITAL PARK SA Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 25.03.2015 13:13

  Capital Park planuje uruchomienie dwóch FIZ-ów; myśli o sprzedaży Eurocentrum

 • 19.03.2015 21:07

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 20:39

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 03.03.2015 15:11

  CAPITAL PARK SA Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Capital Park S.A.

 • 18.02.2015 19:02

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK SA

 • 18.02.2015 14:30

  CAPITAL PARK SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 18.02.2015 10:35

  CAPITAL PARK SA Wprowadzenie akcji serii D Capital Park S.A. do obrotu giełdowego

 • 17.02.2015 18:04

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 07.02.2015 09:02

  CAPITAL PARK SA Warunkowa rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Capital Park S.A.

 • 30.01.2015 14:59

  CAPITAL PARK SA Zawarcie oraz zmiana znaczących umów przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 16.01.2015 13:23

  CAPITAL PARK SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 16.01.2015 12:09

  CAPITAL PARK SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 16.01.2015 11:59

  CAPITAL PARK SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 09.01.2015 12:11

  CAPITAL PARK SA Przedterminowy wykup części obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Park S.A.

 • 30.12.2014 15:44

  CAPITAL PARK SA zbycie aktywów o znacznej wartości do jednostki zależnej od emitenta

 • 23.12.2014 13:19

  Capital Park sprzedał obligacje za 53,9 mln zł

 • 23.12.2014 12:57

  CAPITAL PARK SA dojście do skutku emisji obligacji serii D

 • 19.12.2014 17:56

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami CAPITAL PARK S.A.

 • 19.12.2014 16:01

  CAPITAL PARK SA zawarcie aneksów do znaczących umów przez jednostkę zależną od emitenta

 • 18.12.2014 11:34

  Capital Park chce w I poł. '15 wyemitować obligacje za 35 mln zł i utworzyć FIZ

 • 05.12.2014 14:37

  CAPITAL PARK SA zawarcie umów znaczących

 • 03.12.2014 10:13

  Capital Park wyemituje w grudniu obligacje o wartości 65 mln zł

 • 03.12.2014 09:59

  CAPITAL PARK SA warunki oferty obligacji serii D

 • 01.12.2014 19:13

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK SA

 • 28.11.2014 19:55

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 25.11.2014 10:38

  CAPITAL PARK SA zatwierdzenie prospektu dotyczącego publicznych oferty obligacji w ramach programu emisji obligacji przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 24.11.2014 17:20

  KNF zatwierdził prospekt Capital Park w związku z publiczną ofertą obligacji

 • 20.11.2014 10:01

  CAPITAL PARK SA wprowadzenie obligacji na okaziciela serii C spółki Capital Park S.A. do ASO Catalyst

 • 19.11.2014 18:43

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki CAPITAL PARK SA

 • 18.11.2014 14:20

  Capital Park negocjuje zakup kolejnych projektów; budowa Art Norblin ma ruszyć w VI

 • 18.11.2014 13:28

  Capital Park chce na przełomie 2014/15 wyemitować obligacje za 65 mln zł (wywiad)

 • 14.11.2014 17:15

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 10:23

  BESI obniżył ceny docelowe GTC i Capital Park, podwyższył dla Echo Investment

 • 28.10.2014 16:16

  DM mBanku rekomenduje kupno Capital Parku, Echo Investment i GTC

 • 23.10.2014 13:04

  CAPITAL PARK SA zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 21.10.2014 18:00

  CAPITAL PARK SA zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 15.10.2014 18:33

  Capital Park złożył do KNF prospekt w związku z publiczną ofertą obligacji

 • 15.10.2014 17:45

  CAPITAL PARK SA złożenie prospektu dotyczącego publicznej oferty obligacji w ramach programu emisji obligacji do KNF

 • 04.09.2014 13:20

  CAPITAL PARK SA zawarcie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo przez podmiot zależny od spółki

 • 28.08.2014 15:47

  Capital Park może pod koniec roku wyemitować obligacje o wartości 65 mln zł (wywiad)

 • 28.08.2014 12:56

  CAPITAL PARK SA ujawnienie informacji poufnej - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji Art Norblin w Warszawie przez spółkę zależną

 • 26.08.2014 17:50

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.08.2014 16:58

  GPW: Komunikat - CAPITAL PARK SA

 • 31.07.2014 19:19

  GPW: Pierwsze notowanie obligacji CAPITAL PARK

 • 30.07.2014 15:54

  CAPITAL PARK SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

 • 29.07.2014 11:33

  CAPITAL PARK SA wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B spółki do ASO Catalyst

 • 28.07.2014 19:12

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki CAPITAL PARK SA

 • 09.07.2014 17:15

  CAPITAL PARK SA przedterminowy wykup części obligacji serii A wyemitowanych przez Capital Park S.A.

 • 08.07.2014 12:44

  CAPITAL PARK SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.06.2014 17:47

  CAPITAL PARK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 24.06.2014 09:20

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki CAPITAL PARK S.A.

 • 16.06.2014 09:45

  Capital Park pozyskał 35 mln zł z emisji obligacji

 • 20.05.2014 12:39

  Capital Park analizuje projekty akwizycyjne; od początku roku wydał na przejęcia 8-9 mln zł

 • 15.05.2014 19:01

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 18:26

  CAPITAL PARK SA informacja o kosztach emisji akcji na okaziciela serii C spółki w ramach oferty publicznej

 • 15.05.2014 13:19

  CAPITAL PARK SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 12.05.2014 18:24

  CAPITAL PARK SA uchwały podjęte przez ZWZA 12 maja 2014 r.

 • 28.04.2014 17:11

  CAPITAL PARK SA zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 25.04.2014 17:44

  CAPITAL PARK SA zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 22.04.2014 17:15

  CAPITAL PARK SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 15.04.2014 19:17

  CAPITAL PARK SA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał

 • 15.04.2014 15:02

  Raiffeisen zaleca kupno Capital Park, cena docelowa 7 zł

 • 02.04.2014 10:46

  CAPITAL PARK SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 26.03.2014 13:12

  Capital Park rozważa emisję obligacji o wartości ok. 100 mln zł

 • 26.03.2014 12:59

  Capital Park negocjuje zakup nieruchomości o wartości ok. 200 mln zł (opis)

 • 26.03.2014 12:28

  Capital Park negocjuje zakup nieruchomości o wartości ok. 200 mln zł

 • 19.03.2014 23:02

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 19.03.2014 22:51

  CAPITAL PARK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 11.03.2014 19:50

  GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksów

 • 07.03.2014 18:34

  CAPITAL PARK SA Ustanowienie hipotek umownych na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej od emitenta

 • 06.03.2014 16:41

  GPW: Animator dla akcji spółki CAPITAL PARK

 • 05.03.2014 14:41

  CAPITAL PARK SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 04.03.2014 18:03

  CAPITAL PARK SA Wprowadzenie akcji serii A, B, C i E Capital Park S.A. do obrotu giełdowego

 • 04.03.2014 17:21

  GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki CAPITAL PARK

 • 04.03.2014 17:21

  GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki CAPITAL PARK

 • 26.02.2014 18:23

  CAPITAL PARK SA warunkowa rejestracja przez KDPW SA akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz E oraz przyjęcie do depozytu akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Capital Park S.A.

 • 18.02.2014 10:29

  Capital Park rusza z budową street mall Vis a Vis w Łodzi

 • 14.02.2014 11:21

  CAPITAL PARK SA informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz tekst jednolity statutu

 • 07.02.2014 10:10

  BESI rekomenduje "kupuj" Capital Park, cena docelowa 8,34 zł

 • 27.01.2014 12:31

  CAPITAL PARK SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 21.01.2014 15:19

  DM mBanku podtrzymał rekomendacje "kupuj" dla Capital Park, Echo Investment i GTC

 • 17.12.2013 18:12

  CAPITAL PARK SA zakończenie subskrypcji akcji serii C

 • 13.12.2013 18:45

  GPW: CAPITAL PARK SA do segmentu 5 PLUS