CPD SA

skrót: CPD

Brak kursu dla wybranej firmy

Działalność grupy polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowaniu istniejących nieruchomości o potencjalnej dodatkowej wartości do wykreowania, która może zostać uwolniona poprzez zmianę przeznaczenia nieruchomości lub poprzez podniesienie jej standardu i optymalizację powierzchni najmu lub sprzedaży. Grupa koncentruje się przede wszystkim na budowie mieszkań, biur i magazynów w Polsce i na Węgrzech, a sztandarowym projektem jest Smart City w warszawskim Ursusie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Coöperatieve Laxey Worldwide WANWZ7 847 98129,76%7 847 98134,03%
Furseka Trading and Investments Ltd.NWZ4 776 46718,11%4 776 46720,71%
QVT Fund LPNWZ4 186 14515,87%4 186 14518,15%
LP Alternative Fund LPz Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd3 329 48612,63%3 329 48614,44%
CPD SA3 305 88612,54%3 305 88612,54%
The Value Catalyst Fund plc.1 265 0794,80%1 265 0795,48%

Kategoria • 10.12.2020 16:36

  CPD SA (32/2020) Realizacjia drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky

 • 27.11.2020 17:27

  CPD SA (31/2020) Zwrot podatku dochodowego spółce zależnej

 • 26.11.2020 17:42

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 25.11.2020 17:30

  CPD SA (30/2020) Decyzja w postępowaniu podatkowym wobec spółki zależnej

 • 28.09.2020 21:02

  CPD SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 15.09.2020 18:23

  CPD SA (29/2020) Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022

 • 02.09.2020 17:23

  CPD SA (28/2020) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych

 • 20.08.2020 17:20

  CPD SA (27/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.

 • 20.08.2020 17:12

  CPD SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.

 • 25.06.2020 18:55

  CPD SA (19/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 24.06.2020 20:11

  CPD SA (18/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

 • 18.06.2020 23:09

  CPD SA (17/2020) Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej

 • 02.06.2020 18:51

  CPD zaprasza do sprzedaży do 4.779.565 akcji po cenie 14,92 zł za sztukę

 • 02.06.2020 18:31

  CPD SA (16/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

 • 28.05.2020 15:47

  CPD SA (15/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 27 maja 2020 r.

 • 27.05.2020 17:26

  CPD SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 27 maja 2020 r.

 • 20.05.2020 18:13

  GPW Benchmark: korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki CELTIC (ISIN PLCELPD00013) z indeksu InvestorMS.

 • 20.05.2020 18:13

  GPW Benchmark: z list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki CELTIC (ISIN PLCELPD00013).

 • 14.05.2020 17:18

  CPD SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.

 • 07.05.2020 19:51

  CPD SA (12/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.04.2020 18:31

  CPD SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 29.04.2020 00:25

  CPD SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 29.04.2020 00:10

  CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 24.04.2020 22:25

  CPD SA (10/2020) Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję

 • 26.03.2020 17:23

  CPD SA (9/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 24.03.2020 18:57

  CPD skupi 614.385 akcji własnych

 • 24.03.2020 18:31

  CPD SA (8/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

 • 10.03.2020 11:23

  CPD SA (7/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 2 marca 2020 r.

 • 03.03.2020 18:54

  CPD zaprasza do sprzedaży do 5.393.950 akcji po cenie 5 zł za sztukę

 • 03.03.2020 18:34

  CPD SA (6/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

 • 03.03.2020 17:22

  CPD SA (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020

 • 02.03.2020 19:30

  NWZ CPD upoważniło zarząd do skupu do 8,7 mln akcji własnych

 • 02.03.2020 19:12

  CPD SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 2 marca 2020 r.

 • 03.02.2020 17:09

  CPD SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 31.01.2020 17:38

  CPD SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 29.01.2020 17:55

  CPD SA (2/2020) Ustanowienie zabezpieczeń

 • 28.01.2020 17:39

  CPD SA (1/2020) Zawarcie Umów Sprzedaży przez spółki zależne Emitenta

 • 20.12.2019 23:37

  CPD SA (27/2019) Zawarcie warunkowych umów sprzedaży oraz ustanowienie zabezpieczeń

 • 06.12.2019 16:37

  CPD SA (25/2019) Korekta raportu bieżącego nr 25/2019

 • 05.12.2019 16:52

  CPD SA (26/2019) Zawarcie Umowy sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

 • 28.11.2019 17:58

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 30.10.2019 17:07

  CPD SA (25/2019) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

 • 27.09.2019 19:33

  CPD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 23.09.2019 18:57

  CPD SA (24/2019) Zmiany w Zarządzie

 • 19.09.2019 11:48

  CPD SA (23/2019) Korekta raportu bieżącego nr 23/2019

 • 18.09.2019 19:47

  CPD SA (23/2019) Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta Imes Poland sp. z o.o.

 • 31.05.2019 17:01

  CPD SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 30.05.2019 22:34

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 27.03.2019 16:10

  CPD SA (13/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.03.2019 16:30

  CPD SA (12/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 20.03.2019 19:10

  CPD przyjął oferty sprzedaży łącznie 19.944.601 akcji

 • 20.03.2019 17:21

  CPD SA (11/2019) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

 • 04.03.2019 09:02

  CPD chce skupić do 12,54 proc. akcji własnych w celu umorzenia; oferuje 13,01 zł za akcję

 • 04.03.2019 08:36

  CPD SA (10/2019) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

 • 01.03.2019 15:57

  CPD SA (9/2019) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 28 lutego 2019 r.

 • 28.02.2019 17:32

  CPD SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 lutego 2019 r.

 • 25.02.2019 17:34

  CPD SA (7/2019) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.

 • 21.02.2019 17:26

  CPD SA (6/2019) Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu KDPW

 • 13.02.2019 16:53

  CPD SA (5/2019) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 • 12.02.2019 17:07

  CPD SA (4/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 • 12.02.2019 16:53

  CPD SA (4/2019) Korekta numeracji raportu bieżącego

 • 08.02.2019 16:48

  CPD SA (4/2019) Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu

 • 05.02.2019 13:02

  CPD SA (2/2019) Korekta raportu bieżącego nr 2/2019

 • 01.02.2019 17:20

  CPD SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 31.01.2019 16:17

  CPD SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 14.12.2018 17:16

  CPD SA (43/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018

 • 27.11.2018 17:32

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 23.11.2018 15:28

  CPD SA (42/2018) Rejestracja połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED

 • 15.11.2018 22:30

  CPD SA (41/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

 • 08.11.2018 16:36

  CPD SA (40/2018) Spełnienie się warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne

 • 26.10.2018 17:14

  CPD SA (39/2018) Zmiana umowy inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.

 • 27.09.2018 18:50

  CPD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.09.2018 16:46

  CPD SA (38/2018) Powołanie nowych członków Komitetu Audytu CPD S.A.

 • 14.09.2018 17:37

  CPD SA (37/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 14 września 2018 r.

 • 14.09.2018 17:30

  CPD SA (36/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej CPD S.A. na nową kadencję

 • 14.09.2018 17:20

  CPD SA (35/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 14 września 2018 r.

 • 13.09.2018 15:52

  CPD SA (34/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 6 września 2018 r.

 • 06.09.2018 18:32

  CPD SA (33/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 09.08.2018 16:20

  CPD SA (32/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 31.07.2018 21:18

  CPD SA (31/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta

 • 10.07.2018 17:37

  CPD SA (30/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

 • 09.07.2018 11:30

  CPD SA (28/2018) Korekta tytułu Raportu Bieżącego 28/2018

 • 06.07.2018 20:43

  CPD SA (29/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

 • 06.07.2018 20:10

  CPD SA (28/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 10 maja 2017 r.

 • 01.07.2018 13:29

  CPD SA (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 30 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 16:00

  CPD SA (26/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.06.2018 17:37

  CPD SA (25/2018) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 19.06.2018 20:32

  CPD SA (24/2018) Rezygnacja z uczestnictwa w Komitecie Audytu

 • 19.06.2018 16:33

  CPD SA (23/2018) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

 • 06.06.2018 16:55

  CPD SA (22/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 04.06.2018 22:19

  CPD SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 29.05.2018 18:09

  CPD SA (20/2018) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

 • 28.05.2018 18:06

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 15:40

  CPD SA (19/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 8 maja 2018 r.

 • 08.05.2018 15:55

  CPD SA (18/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 8 maja 2018 r.

 • 26.04.2018 10:58

  CPD SA (17/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy CPD S.A. o zamiarze połączenia transgranicznego ze spółką Buffy Holdings No. 1 Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

 • 20.04.2018 20:00

  CPD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.04.2018 19:38

  CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.04.2018 14:47

  CPD SA (16/2018) Wybór biegłego rewidenta na lata 2018 i 2019

 • 03.04.2018 17:28

  CPD SA (15/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy CPD S.A. o zamiarze połączenia transgranicznego ze Spółką Buffy Holdings No.1 Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze / Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.03.2018 17:30

  CPD SA (14/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Udziałów w Spółce Bolzanus Limited

 • 29.03.2018 17:26

  CPD SA (13/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta 18 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k.

 • 29.03.2018 17:20

  CPD SA (12/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta IMES Poland sp. z o.o.

 • 22.03.2018 08:59

  East Value Research podniósł cenę docelową akcji CPD do 12,67 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 01.03.2018 18:10

  CPD SA (11/2018) Ustanowienie zabezpieczeń

 • 22.02.2018 20:09

  CPD SA (10/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów w Spółce Bolzanus Limited

 • 22.02.2018 19:59

  CPD SA (9/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta IMES Poland sp. z o.o.

 • 22.02.2018 19:48

  CPD SA (8/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta 18 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k.

 • 16.02.2018 19:28

  Robyg kupił od CPD prawa do działek w Ursusie za 82 mln zł

 • 16.02.2018 19:20

  CPD SA (7/2018) Zawarcie Umowy Sprzedaży Ogółu Praw i Obowiązków w Spółkach Zależnych

 • 13.02.2018 16:54

  CPD SA (6/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 7 lutego 2018 r.

 • 08.02.2018 17:36

  CPD SA (5/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 7 lutego 2018 r.

 • 31.01.2018 11:44

  CPD SA (4/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 22.01.2018 15:36

  CPD SA (3/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego

 • 22.01.2018 14:57

  CPD SA (3/2018) Informacja o transakcji otrzymanej w trybie art. 19 MAR

 • 08.01.2018 17:03

  CPD SA (1/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 22.12.2017 16:54

  CPD SA (47/2017) Podpisanie i udostępnienie planu połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED

 • 13.12.2017 11:11

  CPD SA (45/2017) Rozpoczęcia procedury transgranicznego połączenia

 • 11.12.2017 14:13

  CPD SA (44/2017) Korekta numeracji raportu bieżącego

 • 27.11.2017 19:50

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 18:25

  CPD SA (47/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 14.11.2017 17:56

  CPD SA (42/2017) Rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji URSA PARK

 • 02.11.2017 17:09

  CPD SA (41/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 26.10.2017 17:45

  CPD SA (40/2017) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

 • 25.10.2017 07:45

  Akcjonariusze CPD złożyli oferty sprzedaży 13,8 mln akcji spółki

 • 24.10.2017 23:38

  CPD SA (39/2017) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji

 • 23.10.2017 16:33

  CPD SA (38/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 03.10.2017 08:29

  CPD SA (37/2017) Korekta informacji o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

 • 02.10.2017 18:14

  CPD chce skupić do 3,56 proc. akcji własnych w celu umorzenia; oferuje 12,27 zł za akcję

 • 02.10.2017 17:45

  CPD SA (37/2017) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

 • 28.09.2017 19:40

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.09.2017 19:07

  CPD SA (36/2017) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku (skonsolidowany raport kwartalny Grupy CPD)

 • 28.09.2017 18:48

  CPD SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 20.09.2017 07:17

  East Value Research rekomenduje "kupuj" CPD

 • 08.08.2017 13:21

  CPD SA (35/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego

 • 04.08.2017 11:06

  CPD SA (34/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii G

 • 03.08.2017 16:44

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji CPD SA

 • 03.08.2017 15:12

  CPD SA (33/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 02.08.2017 20:01

  CPD SA (32/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki przez spółkę zależną Emitenta

 • 02.08.2017 19:47

  CPD SA (31/2017) Aneks do Warunkowej Umowy przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.

 • 28.07.2017 16:38

  CPD SA (30/2017) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW

 • 28.07.2017 09:50

  CPD SA (29/2017) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A.

 • 26.07.2017 09:47

  CPD SA (28/2017) Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej

 • 14.07.2017 10:40

  CPD SA (27/2017) Wcześniejszy wykup obligacji serii B

 • 29.06.2017 18:29

  CPD SA (26/2017) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B CPD S.A.

 • 29.06.2017 17:14

  CPD SA (25/2017) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną

 • 28.06.2017 17:34

  CPD SA (24/2017) Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej

 • 14.06.2017 10:43

  CPD SA (23/2017) Otrzymanie oświadczeń zamiany obligacji serii A na akcje serii G

 • 09.06.2017 16:59

  CPD SA (22/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 08.06.2017 15:21

  CPD chce skupić do 14,3 mln akcji własnych w celu umorzenia

 • 08.06.2017 14:54

  CPD SA (21/2017) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 7 czerwca 2017 r.

 • 08.06.2017 14:27

  CPD SA (20/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 7 czerwca 2017 r.

 • 06.06.2017 12:23

  CPD SA (19/2017) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 10 maja 2017 r.

 • 29.05.2017 17:59

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 25.05.2017 16:45

  CPD SA (18/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego

 • 24.05.2017 16:27

  CPD SA (17/2017) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.

 • 19.05.2017 17:43

  CPD SA (16/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego

 • 18.05.2017 16:00

  CPD SA (15/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego

 • 16.05.2017 23:43

  CPD SA (14/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego

 • 12.05.2017 14:00

  CPD SA (13/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii G

 • 12.05.2017 13:44

  CPD SA (12/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 11.05.2017 16:05

  CPD SA (11/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 11.05.2017 13:59

  CPD SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 10 maja 2017 r.

 • 11.05.2017 13:11

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CPD S.A.

 • 05.05.2017 18:12

  CPD SA (9/2017) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW

 • 28.04.2017 18:50

  CPD SA (8/2017) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A.

 • 11.04.2017 17:17

  CPD SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 06.04.2017 18:02

  CPD SA (6/2017) Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 dot. informacji o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 MAR

 • 22.03.2017 14:30

  CPD SA (6/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.03.2017 14:08

  CPD SA (5/2017) Otrzymanie oświadczeń zamiany obligacji serii A na akcje serii G

 • 17.03.2017 19:54

  CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 19:34

  CPD SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 01.03.2017 17:19

  CPD SA (4/2017) Spełnienie się warunku z Warunkowej Umowy zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne

 • 22.02.2017 18:40

  Unibep i Unidevelopment mają umowę z grupą CDP ws. wspólnej inwestycji na Ursusie

 • 22.02.2017 17:58

  CPD SA (3/2017) Zawarcie warunkowej umowy przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.

 • 31.01.2017 23:30

  CPD SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 30.01.2017 20:31

  CPD SA (1/2017) USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ

 • 15.12.2016 22:28

  CPD SA (13/2016) ZAWARCIE UMOWY ZBYCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW KOMPLEMENTARIUSZA I KOMANDYTARIUSZA W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

 • 07.12.2016 18:23

  CPD SA (12/2016) Zawarcie przez spółki zależne Spółki Umowy Poręczenia, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz oświdczenie o ustanowieniu hipotek

 • 10.11.2016 18:05

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 11.10.2016 16:54

  CPD SA (11/2016) Zmiana warunków emisji obligacji serii B

 • 25.08.2016 18:30

  CPD SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 01.07.2016 10:59

  CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 30 czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 10:50

  CPD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 30 czerwca 2016 r.

 • 29.06.2016 17:14

  CPD SA Powołanie Członka Zarządu CPD S.A.

 • 03.06.2016 17:13

  CPD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia CPD S.A.

 • 12.05.2016 20:55

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 28.04.2016 18:58

  CPD SA Uchylenie likwidacji w spółce zależnej od CPD S.A.

 • 31.03.2016 16:18

  CPD SA Wybór biegłego rewidenta

 • 21.03.2016 16:05

  CPD SA Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.

 • 17.03.2016 18:00

  CPD SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 17.03.2016 17:37

  CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 17:09

  CPD SA Informacja w sprawie niestosowania przez CPD S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 • 02.03.2016 17:35

  CPD SA Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej

 • 01.02.2016 19:06

  CPD SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 22.12.2015 17:22

  CPD SA Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej.

 • 19.12.2015 10:45

  CPD SA Zawarcie umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przez spółkę zależną Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 • 30.11.2015 17:30

  CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 24 listopada 2015 r.

 • 25.11.2015 12:39

  CPD SA Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.

 • 25.11.2015 12:13

  CPD SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 24 listopada 2015 r.

 • 13.11.2015 17:20

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 00:02

  CPD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 29.10.2015 23:51

  CPD SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CPD S.A.

 • 09.10.2015 11:35

  CPD SA Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.

 • 29.09.2015 17:12

  CPD SA Decyzja o pozwoleniu na budowę dla spółki zależnej Smart City

 • 15.09.2015 15:11

  CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 15 września 2015 r.

 • 15.09.2015 14:50

  CPD SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 15 września 2015 r.

 • 27.08.2015 19:35

  CPD SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 15:44

  CPD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 20.08.2015 15:11

  CPD SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od CPD.A.

 • 20.08.2015 15:01

  CPD SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od CPD.A.

 • 20.08.2015 14:43

  CPD SA Korekta numeracji raportów bieżących

 • 18.06.2015 17:15

  CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 17 czerwca 2015 r.

 • 18.06.2015 17:02

  CPD SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 18.06.2015 15:42

  CPD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 17 czerwca 2015 r.

 • 17.06.2015 11:54

  CPD SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 17.06.2015 11:45

  CPD SA Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję

 • 17.06.2015 11:33

  CPD SA Wybór biegłego rewidenta

 • 29.05.2015 17:02

  CPD SA Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK S.A.

 • 21.05.2015 18:32

  CPD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.

 • 14.05.2015 20:11

  CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 19.03.2015 23:36

  CPD SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.03.2015 23:26

  CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 10.03.2015 17:45

  CPD SA Zawarcie aneksu do umowy Spółki Zależnej

 • 04.03.2015 14:59

  CPD SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2015

 • 24.02.2015 15:01

  CPD SA Decyzja UOKiK

 • 30.01.2015 20:11

  CPD SA Zawarcie umowy przez spółki zależne

 • 29.01.2015 14:56

  CPD SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 13.01.2015 17:25

  CPD SA Emisja obligacji serii B

 • 09.01.2015 16:57

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Komunikat Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

 • 22.12.2014 17:17

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka zarządu.

 • 08.12.2014 18:49

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienie akcjonariusza Furseka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 08.12.2014 17:46

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 02.12.2014 17:29

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA obniżenie kapitału zakładowego

 • 13.11.2014 19:01

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.09.2014 17:27

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2014

 • 29.09.2014 07:49

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA emisja obligacji serii A

 • 17.09.2014 18:18

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja zmiany firmy emitenta, zmiany Statutu oraz warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego emitenta

 • 10.09.2014 18:45

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie warunkowej umowy przez CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz jej spółki zależne

 • 28.08.2014 18:22

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 19.08.2014 19:41

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA tekst jednolity statutu spółki

 • 18.08.2014 18:01

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść regulaminu składania przez akcjonariuszy deklaracji zainteresowania nabyciem obligacji

 • 18.08.2014 07:50

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu o wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • 06.08.2014 15:30

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

 • 06.08.2014 12:43

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Treść uchwał podjętych przez NWZ 5 sierpnia 2014 r.

 • 04.07.2014 07:39

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w związku głosowaniem Rady m.st. Warszawy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I.

 • 03.07.2014 19:34

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w związku z podpisaniem umów przez spółki zależne a m.st. Warszawa

 • 03.07.2014 17:52

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 - Wybór biegłego rewidenta

 • 03.07.2014 09:53

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA wybór biegłego rewidenta

 • 02.07.2014 07:36

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w sprawie głosowania przez Komisję Ładu Przestrzennego

 • 18.06.2014 17:42

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie umowy kredytowej z mBank przez spółkę zależną Robin Investments Sp. z o.o. Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej.

 • 18.06.2014 17:16

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie umowy kredytowej z mBank przez spółkę zależną Lakia Investments Sp. z o.o. ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej.

 • 06.06.2014 07:51

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Informacja zarządu w związku z posiedzeniem Rady Dzielnicy Ursus

 • 04.06.2014 12:24

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA lista akcjonariuszy

 • 30.05.2014 12:57

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 29 maja 2014 r.

 • 15.05.2014 18:12

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 08.05.2014 11:28

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA korekta raportu bieżącego nr 7/2014 z 30.04.2014 r.

 • 30.04.2014 16:20

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie ZWZ

 • 18.04.2014 08:59

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 18.04.2014 08:44

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 18.03.2014 22:46

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

 • 19.02.2014 17:48

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F

 • 17.02.2014 14:02

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii F

 • 15.02.2014 08:09

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii F

 • 06.02.2014 18:24

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW

 • 27.01.2014 12:06

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 24.10.2013 16:36

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 27.09.2013 15:42

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie NWZ

 • 25.09.2013 18:52

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA powołanie członów zarządu

 • 25.09.2013 18:30

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja prokurenta

 • 25.09.2013 18:21

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA uszczegółowienie raportu bieżącego nr 41/2013

 • 24.09.2013 17:37

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 24.09.2013 17:31

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka zarządu

 • 19.09.2013 15:33

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 17.09.2013 17:36

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Rezygnacja członków zarządu

 • 12.09.2013 17:23

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 06.09.2013 18:29

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 06.09.2013 17:34

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA korekta raportu półrocznego za 2013 rok

 • 29.08.2013 18:34

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.08.2013 14:35

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 19.07.2013 21:28

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zamknięcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 17.07.2013 13:16

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego

 • 08.07.2013 15:18

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

 • 04.07.2013 15:28

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA komunikat KDPW o rejestracji akcji serii E

 • 03.07.2013 14:12

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E

 • 03.07.2013 14:09

  GPW: Wprowadzenie akcji spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS

 • 02.07.2013 11:44

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 1 lipca 2013 r.

 • 24.06.2013 16:51

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na GPW

 • 21.06.2013 16:15

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii E

 • 19.06.2013 14:45

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

 • 12.06.2013 17:20

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ do 1 lipca 2013 r., treść podjętej uchwały.

 • 16.05.2013 17:50

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie ZWZ

 • 15.05.2013 18:52

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 15.05.2013 17:33

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej.

 • 09.05.2013 14:39

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA emisja warrantów subskrypcyjnych serii B, objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione

 • 26.04.2013 11:29

  CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego