Centrum Nowoczesnych Technologii SA

skrót: CNT

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs16   1,91 %0,30 zł
Otwarcie161,91%
Minimum15,700,00%
Maksimum16,102,55%
Wolumen (szt.) 917
Kurs odniesienia15,70
Widełki dolne14,40
Widełki górne17,60
Obroty (tyś. zł)15
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
111515,70
491015,60
51 16815,50
443015,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
16,101 389 3
16,20299 5
16,30676 4
16,40200 2
Firma budowlana, specjalizująca się w inżynierii sanitarnej, budowie dróg i ochronie środowisk. Koncentruje działalność głównie w obszarze zamówień infrastrukturalnych realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w ramach przetargów publicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Jakubas Zbigniewwraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN6 450 73275,89%6 450 73275,89%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 11.01.2021 12:26

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

 • 04.01.2021 14:56

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (1/2021) Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej

 • 01.12.2020 15:57

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (37/2020) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 01.12.2020 13:59

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (36/2020) Postępowanie sądowe.

 • 19.11.2020 07:54

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 19.10.2020 15:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (35/2020) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 07.10.2020 13:05

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (34/2020) Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.

 • 02.10.2020 08:37

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (33/2020) Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 24.09.2020 12:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (32/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

 • 23.09.2020 12:19

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (31/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.

 • 17.09.2020 12:17

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (30/2020) Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.

 • 27.08.2020 08:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 12.08.2020 13:39

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (29/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku.

 • 12.08.2020 13:08

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (28/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 25.06.2020 13:55

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (22/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę.

 • 24.06.2020 14:43

  Redukcja w ofercie sprzedaży akcji CNT wyniesie ok. 85,52 proc.

 • 24.06.2020 14:10

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (21/2020) Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych.

 • 16.06.2020 09:42

  Centrum Nowoczesnych Technologii zaprasza do składania ofert sprzedaży do 12,94 proc. akcji własnych

 • 16.06.2020 09:33

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (20/2020) Ogłoszenie Oferty Zakupu Akcji Spółki.

 • 10.06.2020 12:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (19/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku.

 • 09.06.2020 16:06

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (18/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 09.06.2020 13:24

  ZWZ CNT zdecydowało o przeznaczeniu zysku za '19 na kapitał rezerwowy pod skup akcji

 • 09.06.2020 13:15

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (17/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowany

 • 03.06.2020 16:03

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (16/2020) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 28.05.2020 00:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 14.05.2020 11:12

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (15/2020) Odstąpienie przez spółkę zależną od zawartych przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych - aktualizacja informacji.

 • 13.05.2020 16:47

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (14/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 9 czerwca 2020 roku.

 • 12.05.2020 14:39

  Zarząd CNT chce zysk za '19 przeznaczyć na skup akcji albo dywidendę

 • 12.05.2020 14:27

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (13/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019.

 • 05.05.2020 14:19

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (12/2020) Informacja o wykreśleniu z księgi wieczystej, jednej z nieruchomości spółki zależnej, wzmianki o udzieleniu zabezpieczenia - aktualizacja informacji.

 • 28.04.2020 09:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.04.2020 09:14

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 22.04.2020 16:41

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (11/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego B6 w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

 • 14.04.2020 20:27

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (10/2020) Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za I kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 26.03.2020 12:05

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (2/2020) Korekta informacji o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 06.03.2020 10:05

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (9/2020) Aktualizacja informacji o poręczeniu udzielonym przez Emitenta spółce zależnej

 • 20.02.2020 15:52

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (8/2020) Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.

 • 18.02.2020 16:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (7/2020) Informacja o otrzymaniu pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie oraz postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń powoda przeciwko spółce zależnej.

 • 18.02.2020 15:31

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (6/2020) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 15.01.2020 15:46

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (5/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

 • 10.01.2020 10:35

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (4/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

 • 08.01.2020 16:08

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (3/2020) Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy.

 • 08.01.2020 12:03

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (2/2020) Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2019 roku i za rok 2019 w ramach działalności deweloperskiej.

 • 07.01.2020 11:53

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (1/2020) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiana Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.

 • 22.11.2019 09:30

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (33/2019) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 22.11.2019 08:55

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 02.10.2019 10:00

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (32/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku.

 • 01.10.2019 13:55

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (31/2019) Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 01.10.2019 13:18

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (30/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 03.09.2019 15:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (29/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ

 • 30.08.2019 08:23

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 03.06.2019 16:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (11/2019) Wybór firmy audytorskiej na okres 2019 i 2020 roku.

 • 17.04.2019 14:18

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

 • 18.02.2019 14:31

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (4/2019) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 25.01.2019 12:12

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 10.01.2019 13:06

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (2/2019) Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę.

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 03.01.2019 15:11

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (1/2019) Informacja o sprzedaży lokali za IV kwartał 2018 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 20.12.2018 14:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (69/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 21.11.2018 11:59

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (68/2018) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie - zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 20.11.2018 16:20

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (67/2018) Zawarcie pomiędzy spółką zależną a PKO BP S.A. aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.

 • 16.11.2018 08:03

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 15:17

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (66/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 06.11.2018 15:42

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (65/2018) Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2018 roku.

 • 05.11.2018 16:50

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (64/2018) Zawarcie pomiędzy spółką zależną a PKO BP S.A. umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.

 • 25.10.2018 16:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (63/2018) Aktualizacja informacji na temat realizacji kontraktu budowlanego.

 • 19.10.2018 15:45

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (62/2018) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie - zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 03.10.2018 14:32

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (61/2018) Aktualizacja informacji nt. sprzeciwów zgłoszonych do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r.

 • 03.10.2018 11:23

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (60/2018) Informacja o sprzedaży lokali za III kwartał 2018 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 20.09.2018 15:38

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (59/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 13.09.2018 15:29

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (58/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 06.09.2018 21:05

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (57/2018) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

 • 06.09.2018 14:44

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (56/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 29.08.2018 12:03

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (55/2018) Aktualizacja informacji na temat wniesionego powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 24.08.2018 15:39

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (54/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 24.08.2018 07:43

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.08.2018 15:24

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (53/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 16.08.2018 15:28

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (52/2018) Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 09.08.2018 15:26

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (51/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 08.08.2018 14:31

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (50/2018) Aktualizacja informacji nt. sprzeciwów zgłoszonych do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r.

 • 01.08.2018 12:22

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (49/2018) Sprostowanie przekazane przez Akcjonariusza do informacji o zwiększeniu o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 26.07.2018 15:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (48/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 20.07.2018 14:58

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (47/2018) Aktualizacja informacji na temat gwarancji wystawionej przez PKO BP S.A. na zlecenie spółki zależnej

 • 18.07.2018 15:24

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (46/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 03.07.2018 11:22

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (45/2018) Informacja o sprzedaży lokali za II kwartał 2018 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 28.06.2018 15:12

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (44/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 21.06.2018 13:23

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (43/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 par. 5 Kodeksu spółek handlowych.

 • 20.06.2018 15:12

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (42/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 08.06.2018 15:46

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (41/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku.

 • 08.06.2018 15:12

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (40/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 08.06.2018 14:57

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (39/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku.

 • 08.06.2018 11:40

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (38/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach CNT S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 07.06.2018 20:13

  NWZ CNT zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz wycofaniu ich z obrotu

 • 07.06.2018 19:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (37/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 07.06.2018 17:37

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (36/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję

 • 07.06.2018 16:45

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (35/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 07.06.2018 15:09

  CNT wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 07.06.2018 15:03

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (34/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A.

 • 28.05.2018 15:52

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (33/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 25.05.2018 10:30

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (32/2018) Informacja o otrzymaniu prawomocnego postanowienia z Sądu o umorzeniu postępowania - aktualizacja informacji.

 • 25.05.2018 08:28

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 16.05.2018 13:41

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (31/2018) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie - zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 10.05.2018 17:45

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (30/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 09.05.2018 14:58

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (29/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku.

 • 09.05.2018 14:15

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (28/2018) Uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę - aktualizacja informacji.

 • 08.05.2018 11:44

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (27/2018) Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku.

 • 25.04.2018 15:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (26/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 25.04.2018 08:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 25.04.2018 08:29

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.04.2018 15:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (25/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 17.04.2018 14:16

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (24/2017) Uzyskanie przez spółkę zależną pozwolenia na budowę dla inwestycji Nowa 5 Dzielnica - II etap.

 • 13.04.2018 17:43

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (23/2018) Informacja o otrzymaniu z Urzędu Miasta Krakowa pisma w sprawie wycofania pozwu złożonego przeciwko spółce zależnej - aktualizacja informacji.

 • 13.04.2018 14:43

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (22/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 11.04.2018 12:34

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (20/2018) Sprostowanie informacji nt. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku.

 • 10.04.2018 18:42

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (21/2018) Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki za 2017 rok.

 • 10.04.2018 18:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (20/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku.

 • 10.04.2018 15:34

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (19/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 09.04.2018 13:30

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (18/2018) Informacja o zawarciu umowy z Urzędem Miasta Krakowa dotyczącej trwałej zmiany przeznaczenia treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - aktualizacja informacji dotyczącej złożenia przeciwko Spółce za

 • 04.04.2018 13:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (17/2018) Informacja o sprzedaży lokali za I kwartał 2018 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 03.04.2018 15:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (16/2018) Aktualizacja informacji dotyczącej złożenia przeciwko Spółce zależnej pozwu oraz o porozumieniu w sprawie zawarcia ugody zmierzającej m.in. do jego wycofania.

 • 29.03.2018 15:26

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (15/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 29.03.2018 14:31

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (14/2018) Informacja o złożeniu przeciwko Spółce zależnej pozwu oraz o porozumieniu w sprawie zawarcia ugody skutkującym m.in. jego wycofaniem.

 • 27.03.2018 18:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (13/2018) Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

 • 26.03.2018 16:46

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (12/2018) Aktualizacja informacji nt. działalności spółki zależnej Energopol - Południe sp. z o.o.

 • 23.03.2018 15:03

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (11/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 20.03.2018 18:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (10/2018) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ) oraz art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie - zwiększenie o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku wezwania.

 • 15.03.2018 15:59

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (9/2018) Aktualizacja informacji o złożeniu przez Spółkę pozwu o zapłatę.

 • 09.03.2018 15:47

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (8/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 14.02.2018 16:34

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (7/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 08.02.2018 15:28

  Zarząd CNT ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki

 • 08.02.2018 15:11

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (6/2018) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2018 r.

 • 29.01.2018 15:40

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (5/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 24.01.2018 15:00

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (4/2018) Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CNT S.A.

 • 24.01.2018 09:06

  FIP 11 FIZAN i Zbigniew Jakubas wzywają do sprzedaży 34,24 proc. akcji CNT po 9 zł/papier (opis)

 • 24.01.2018 08:49

  FIP 11 FIZAN, Z. Jakubas i jego podmioty wzywają do sprzedaży 3.112.158 akcji CNT po 9 zł/papier

 • 17.01.2018 13:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

 • 09.01.2018 15:52

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (2/2018) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 02.01.2018 15:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (1/2018) Informacja o sprzedaży lokali za IV kwartał 2017 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 22.12.2017 21:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (54/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w ramach realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

 • 07.12.2017 16:15

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (53/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 29.11.2017 15:23

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (52/2017) Aktualizacja informacji na temat gwarancji wystawionych przez PKO BP S.A. na zlecenie spółki zależnej

 • 17.11.2017 15:12

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (51/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 16.11.2017 12:25

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (50/2017) Aktualizacja informacji na temat realizacji kontraktu budowlanego - zwiększenie wartości kontraktu.

 • 16.11.2017 08:39

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 17.10.2017 15:11

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (49/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 02.10.2017 13:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (48/2017) Informacja o sprzedaży lokali za III kwartał 2017 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 27.09.2017 14:16

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (47/2017) Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w ramach realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

 • 21.09.2017 16:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (46/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 14.09.2017 16:53

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (45/2017) Otrzymanie wezwania do zapłaty kar z Gminy Zabrze i ZPWiK w Zabrzu.

 • 12.09.2017 12:16

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (44/2016) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych zawartej z PKO BP S.A.

 • 25.08.2017 15:15

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (43/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 24.08.2017 08:40

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.08.2017 16:08

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (42/2017) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy wieloproduktowej.

 • 08.08.2017 18:44

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (41/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą CNT S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • 01.08.2017 14:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (40/2017) Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

 • 25.07.2017 15:45

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (39/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 24.07.2017 13:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (38/2017) Aktualizacja informacji na temat gwarancji wystawionej przez PKO BP S.A. na zlecenie spółki zależnej

 • 20.07.2017 08:29

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (37/2017) Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu budowlanego

 • 17.07.2017 07:50

  NWZ Centrum Nowoczesnych Technologii zdecydowało o zmniejszeniu dywidendy do 0,2 zł na akcję

 • 16.07.2017 14:03

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (36/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku.

 • 16.07.2017 13:07

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (35/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 16.07.2017 12:37

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (34/17) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 11.07.2017 18:23

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (33/2017) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 05.07.2017 11:16

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (32/2017) Informacja o sprzedaży lokali za II kwartał 2017 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 29.06.2017 18:57

  GPW: Komunikat - CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

 • 26.06.2017 15:51

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (31/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 26.06.2017 12:21

  CNT chce zmiany uchwały o dywidendzie za '16 i zmniejszenia jej wartości (popr.)

 • 19.06.2017 20:22

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (30/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 16 lipca 2017 roku - korekta.

 • 19.06.2017 19:16

  CNT chce zmiany uchwały o dywidendzie za '16 i zmniejszenia jej wartości

 • 19.06.2017 18:54

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (30/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 16 lipca 2017 roku.

 • 14.06.2017 13:16

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (29/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku.

 • 13.06.2017 17:04

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (28/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 13 czerwca 2017 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 13.06.2017 15:14

  Centrum Nowoczesnych Technologii wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję

 • 13.06.2017 15:03

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (27/2017) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 25.05.2017 17:07

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.05.2017 15:52

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (26/2017) Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu budowlanego.

 • 17.05.2017 17:05

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (25/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki

 • 16.05.2017 16:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (24/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 12.05.2017 13:35

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (23/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok

 • 26.04.2017 07:57

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 26.04.2017 07:49

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.04.2017 13:15

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (22/2017) Informacja o sprzedaży lokali za I kwartał 2017 roku w ramach działalności deweloperskiej.

 • 03.04.2017 15:37

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (21/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 22.03.2017 08:44

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (20/2017) Uzyskanie przez spółkę zależną pozwolenia na budowę dla inwestycji Nowa 5 Dzielnica - korekta.

 • 21.03.2017 15:49

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (20/2017) Uzyskanie przez spółkę zależną pozwolenia na budowę dla inwestycji Nowa 5 Dzielnica.

 • 28.02.2017 15:25

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (19/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 27.02.2017 09:14

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (18/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku.

 • 23.02.2017 16:30

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (17/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CNT S.A.

 • 23.02.2017 14:24

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (16/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 23.02.2017 13:07

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (15/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CNT S.A.

 • 22.02.2017 17:08

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (14/2017) Zgłoszenie przez uprawnionego Akcjonariusza Spółki kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 22.02.2017 11:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (13/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CNT S.A.

 • 22.02.2017 09:18

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (12/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CNT S.A.

 • 30.01.2017 15:15

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (11/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 26.01.2017 13:01

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (10/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 23 lutego 2017 roku.

 • 25.01.2017 14:42

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (9/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową.

 • 18.01.2017 17:34

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (8/2017) Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

 • 18.01.2017 16:16

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (7/2017) Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 • 18.01.2017 15:53

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (6/2017) Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Obrót S.A.

 • 11.01.2017 16:43

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (5/2017) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 09.01.2017 15:51

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (4/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy na wykonanie dwóch budynków mieszkalnych w ramach realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

 • 09.01.2017 14:35

  Budimex zbuduje dla CNT dwa budynki mieszkalne za 54,8 mln zł

 • 09.01.2017 14:19

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (3/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy na wykonanie dwóch budynków mieszkalnych w ramach realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

 • 04.01.2017 14:59

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (2/2017) Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę

 • 03.01.2017 17:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (1/2017) Złożenie przez Spółkę pozwu o zapłatę.

 • 16.12.2016 11:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (84/2016) Uzyskanie pozwolenia na budowę przez spółkę zależną dla inwestycji Nowa 5 Dzielnica

 • 06.12.2016 16:20

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (83/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 29.11.2016 12:59

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (82/2016) Informacja na temat gwarancji wystawionych przez PKO BP S.A. na zlecenie spółki zależnej - korekta.

 • 25.11.2016 13:27

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (82/2016) Informacja na temat gwarancji wystawionych przez PKO BP S.A. na zlecenie spółki zależnej.

 • 18.11.2016 15:59

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (81/2016) Ustalenie przez Radę Nadzorczą CNT S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • 10.11.2016 08:11

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 16:43

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (80/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

 • 21.10.2016 14:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (79/2016) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych zawartej z PKO BP S.A.

 • 10.10.2016 17:39

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (78/2016) Informacja dot. aneksu do umowy obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Obrót S.A.

 • 10.10.2016 17:22

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (77/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 10.10.2016 16:42

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (76/2016) Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 • 06.10.2016 14:54

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (75/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej spółki zależnej.

 • 03.10.2016 11:39

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (74/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej spółki zależnej.

 • 30.09.2016 15:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (73/2016) Informacja na temat obrotu energią elektryczną ze spółką Polenergia Obrót S.A.

 • 28.09.2016 17:35

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (72/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 26.09.2016 15:52

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (71/2016) Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej spółki zależnej.

 • 16.09.2016 16:41

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (70/2016) Informacja na temat zakupu energii elektrycznej od ZE PAK S.A.

 • 14.09.2016 16:29

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (69/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 13.09.2016 15:57

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (68/2016) Zawarcie przez spółkę zależną z PKO BP S.A. umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych

 • 06.09.2016 18:30

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (67/2016) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 22.08.2016 16:38

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (66/2016) Ustanowienie kolejnych zabezpieczeń z tytułu zobowiązań spółki zależnej wynikających z umowy o udzielenie gwarancji bankowej

 • 19.08.2016 16:11

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (65/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 19.08.2016 08:23

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 15:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (64/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2016 r.

 • 12.08.2016 17:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (63/2016) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 11.08.2016 13:19

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (62/2016) Ustanowienie zabezpieczenia z tytułu zobowiązań spółki zależnej wynikających z umowy o udzielenie gwarancji bankowej.

 • 04.08.2016 15:49

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (61/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 02.08.2016 16:27

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (60/2016) Udzielenie przez Emitenta poręczenia wekslowego na rzecz PKO BP S.A. za zobowiązania spółki zależnej w celu wystawienia przez bank aneksu do gwarancji bankowej.

 • 02.08.2016 15:11

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (59/2016) Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy kredytu z mBank S.A.

 • 29.07.2016 15:16

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (58/2016) Informacja nt. postępowania sądowego przeciwko DSDiK we Wrocławiu

 • 28.07.2016 16:53

  Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż KHS "Krosno"

 • 28.07.2016 11:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (57/2016) Ogłoszenie wyników przetargu na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie

 • 12.07.2016 11:54

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (56/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 7 lipca 2016 roku.

 • 11.07.2016 17:01

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (55/2016) Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE

 • 07.07.2016 13:40

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (54/2016) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

 • 28.06.2016 12:11

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Przekazanie informacji opóźnionej na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej

 • 23.06.2016 14:57

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 20.06.2016 14:58

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku

 • 15.06.2016 17:13

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Ustalenie składu Zarządu Spółki na kolejną kadencję

 • 15.06.2016 16:40

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku wraz z określeniem daty jego wznowienia.

 • 15.06.2016 16:32

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 11.06.2016 14:30

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 25.05.2016 16:26

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 23.05.2016 17:06

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2016r.

 • 18.05.2016 15:12

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 15 czerwca 2016 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki.

 • 12.05.2016 08:17

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 16:46

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. - aktualizacja informacji

 • 27.04.2016 15:39

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 26.04.2016 08:23

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 26.04.2016 08:14

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.04.2016 13:42

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2016 rok

 • 23.04.2016 08:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie umowy nabycia nieruchomości stanowiących znaczące aktywa

 • 22.04.2016 21:17

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 22.04.2016 18:15

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego CNT S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej CNT za 2015 rok

 • 15.04.2016 15:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości - korekta

 • 14.04.2016 20:26

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 14.04.2016 20:14

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 14.04.2016 19:53

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 13.04.2016 16:23

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 06.04.2016 15:29

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 06.04.2016 11:22

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 06.04.2016 09:51

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawiązanie nowej spółki zależnej - spółki komandytowej

 • 05.04.2016 16:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 30.03.2016 16:10

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 24.03.2016 06:50

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną.

 • 22.03.2016 16:51

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. - aktualizacja informacji

 • 18.03.2016 15:27

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 11.03.2016 14:20

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 09.03.2016 14:58

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 09.03.2016 14:21

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 04.03.2016 17:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 04.03.2016 16:34

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji

 • 26.02.2016 17:18

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 25.02.2016 17:09

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Ujawnienie informacji poufnej w sprawie zawarcia znaczącej umowy

 • 23.02.2016 18:38

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Postępowanie sądowe

 • 23.02.2016 15:14

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 19.02.2016 12:54

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu CNT S.A.

 • 19.02.2016 08:56

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016 roku i kontynuowanym po przerwie w dniu 15 lutego 2016 roku

 • 15.02.2016 15:02

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 26 stycznia 2016 roku i kontynuowane po przerwie w dniu 15 lutego 2016 roku wraz z wynikami głosowań.

 • 12.02.2016 15:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 09.02.2016 10:27

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Wcześniejsza spłata kredytu w PKO BP S.A. - aktualizacja informacji

 • 08.02.2016 15:11

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 02.02.2016 16:28

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Aktualizacja informacji - aneks do umowy z TUiR Allianz

 • 02.02.2016 15:19

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 28.01.2016 16:18

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. - aktualizacja informacji

 • 27.01.2016 12:36

  CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 26 stycznia 2016 roku