Ceramika Nowa Gala SA

skrót: CNG

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 14:33

Aktualny kurs0,66   0 %0 zł
Otwarcie0,660,00%
Minimum0,660,00%
Maksimum0,660,00%
Wolumen (szt.) 11200
Kurs odniesienia0,66
Widełki dolne0,60
Widełki górne0,72
Obroty (tyś. zł)7
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą płytek ceramicznych i elementów dekoracyjnych. Posiada trzy zakłady produkcyjne na terenie Polski. Produkty wykorzystywane są jak materiał wykończeniowy w budownictwie: podłogi, okładziny elewacyjne i ścienne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Cerrad sp. z o.o.36 853 73178,59%36 853 73178,59%
AgioFunds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne, NWZ2 949 2096,29%2 949 2096,29%

Kategoria • 18.03.2020 14:01

  Ograniczenie mocy produkcyjnych o 75 proc. miesięcznie obniży wynik Ceramiki Nowej Gali o 2 mln zł

 • 18.03.2020 13:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA (13/2020) Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej

 • 21.02.2020 14:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA (13/2020) Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.02.2020 18:45

  Ceramika Nowa Gala ma umowy z Cerrad na produkcję i sprzedaż swoich towarów

 • 13.02.2020 18:13

  CERAMIKA NOWA GALA SA (12/2020) Zawarcie istotnych umów z Cerrad Sp. z o.o.

 • 12.02.2020 18:16

  CERAMIKA NOWA GALA SA (11/2020) Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.02.2020 17:53

  CERAMIKA NOWA GALA SA (10/2020) Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza

 • 10.02.2020 18:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA (9/2020) Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 04.02.2020 16:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA (8/2020) Dokonanie odpisów aktywów zgodnie z MSSF5

 • 31.01.2020 12:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA (7/2020) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

 • 28.01.2020 14:14

  CERAMIKA NOWA GALA SA (6/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

 • 23.01.2020 16:24

  CERAMIKA NOWA GALA SA (5/2020) Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.01.2020 15:49

  Cerrad kupił w wezwaniu 1.985.884 akcje Ceramiki Nowej Gali

 • 21.01.2020 14:30

  CERAMIKA NOWA GALA SA (4/2020) Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza

 • 14.01.2020 21:54

  CERAMIKA NOWA GALA SA (3/2020) Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza

 • 07.01.2020 15:37

  CERAMIKA NOWA GALA SA (2/2020) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielona w trybie art. 428 § 5 k.s.h.

 • 07.01.2020 13:15

  CERAMIKA NOWA GALA SA (1/2020) Terminy raportów okresowych publikowanych w 2020 roku

 • 27.12.2019 09:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA (40/2019) Sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczącej RB 40/2019

 • 24.12.2019 14:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA (41/2019) Uchwały będące przedmiotem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 24 grudnia 2019

 • 24.12.2019 13:37

  Cerrad chce wykupić akcje od akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali po 0,73 zł

 • 24.12.2019 13:25

  CERAMIKA NOWA GALA SA (40/2019) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 24 grudnia 2019 roku

 • 24.12.2019 13:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA (39/2019) Proces wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę przedmiotu działalności Spółki

 • 19.12.2019 07:42

  Ceramika Nowa Gala ustaliła na 68 mln zł minimalną cenę sprzedaży Ceramiki Gres

 • 18.12.2019 21:08

  Ceramika Nowa Gala w sprawozdaniu finans. za 2019 r. może obniżyć wartość księgową aktywów

 • 18.12.2019 20:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA (38/2019) Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów

 • 18.12.2019 20:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA (37/2019) Uzupełnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 grudnia 2019 r. spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej czę

 • 03.12.2019 15:56

  CERAMIKA NOWA GALA SA (36/2019) Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku

 • 27.11.2019 17:57

  Cerrad wzywa do sprzedaży 21,41 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję (opis)

 • 27.11.2019 17:35

  Cerrad wzywa do sprzedaży 10.039.890 akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję

 • 27.11.2019 17:34

  Ceramika Nowa Gala rozpoczyna działania restrukturyzacyjne

 • 27.11.2019 17:00

  CERAMIKA NOWA GALA SA (35/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA na dzień 24 grudnia 2019 roku

 • 27.11.2019 16:57

  CERAMIKA NOWA GALA SA (34/2019) Decyzja co do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych

 • 27.11.2019 13:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA (33/2019) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 27 listopada 2019 roku

 • 27.11.2019 13:14

  CERAMIKA NOWA GALA SA (32/2019) Odwołanie dotychczasowego składu rady nadzorczej i powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

 • 27.11.2019 12:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA (31/2019) Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 27 listopada 2019

 • 26.11.2019 09:36

  CERAMIKA NOWA GALA SA (30/2019) Informacja o zgłoszeniu kandydatur do rady nadzorczej emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 listopada 2019 roku

 • 14.11.2019 17:54

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 16:02

  CERAMIKA NOWA GALA SA (29/2019) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% w ogólnej liczbie głosów na wza spółki

 • 04.11.2019 18:09

  Allianz Polska OFE i Nationale-Nederlanden OFE wyszły z akcjonariatu Ceramiki Nowej Gali

 • 04.11.2019 17:58

  CERAMIKA NOWA GALA SA (28/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 04.11.2019 17:56

  CERAMIKA NOWA GALA SA (27/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 04.11.2019 17:53

  CERAMIKA NOWA GALA SA (26/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2019 19:32

  CERAMIKA NOWA GALA SA (25/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2019 18:56

  CERAMIKA NOWA GALA SA (24/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala S.A. na dzień 27 listopada 2019 roku

 • 31.10.2019 09:42

  CERAMIKA NOWA GALA SA (23/2019) Odwołanie zarządu Ceramika Nowa Gala SA i powołanie zarządu Ceramika Nowa Gala SA na nową kadencję

 • 30.10.2019 15:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA (22/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów

 • 30.10.2019 15:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA (21/2019) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązku zarządcze

 • 30.10.2019 13:10

  CERAMIKA NOWA GALA SA (20/2019) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązku zarządcze

 • 24.10.2019 15:21

  W wezwaniu na Ceramikę Nowa Gala złożono zapisy na 36.853.731 akcji

 • 26.09.2019 08:51

  Cerrad ma zgodę UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali, co było warunkiem w wezwaniu

 • 19.09.2019 12:03

  CERAMIKA NOWA GALA SA (19/2019) Stanowisko Zarządu "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka"), dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 4 września 2019 r. przez "Cerrad" spółka z ograniczoną odpowi

 • 04.09.2019 09:05

  Cerrad wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję (opis)

 • 04.09.2019 08:51

  Cerrad wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję

 • 04.09.2019 08:22

  Cerrad ogłosi wezwanie na akcje Ceramiki Nowej Gali, po cenie nie niższej niż 75 gr za akcję

 • 04.09.2019 08:01

  CERAMIKA NOWA GALA SA (18/2019) Zawarcie umowy współpracy z wybranym inwestorem w związku z zamiarem ogłoszenia wezwania na akcje Ceramika Nowa Gala S.A. przez Cerrad sp. z o.o. oraz zawarcie umowy o zobowiązanie wezwaniowe przez Cerrad Sp. z o.o. z akcjo

 • 30.08.2019 17:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.05.2019 15:05

  CERAMIKA NOWA GALA SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na dzień 17 czerwca 2019 roku

 • 22.05.2019 13:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.05.2019 13:02

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.05.2019 12:56

  CERAMIKA NOWA GALA SA (7/2019) Uzupełnienie informacji przekazanych w rocznych raportach okresowych za rok 2018

 • 22.03.2019 18:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018

 • 25.02.2019 13:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA (3/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 25.02.2019 13:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA (2/2019) Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o 2% ogólnej liczby głosów

 • 10.01.2019 14:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA (1/2019) Terminy raportów okresowych publikowanych w 2019 roku

 • 05.12.2018 18:53

  CERAMIKA NOWA GALA SA (14/2018) Podjęcie decyzji o kontynuacji procesu przeglądu przez spółkę opcji strategicznych

 • 14.11.2018 06:35

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.10.2018 12:31

  Ceramika Nowa Gala sprzedała nieruchomość za 6 mln zł; odnotuje 1,6 mln zł straty

 • 09.10.2018 12:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA (13/2018) Zawarcie umowy zbycia zabudowanej nieruchomości

 • 28.09.2018 11:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA (12/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

 • 31.08.2018 17:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 18.06.2018 18:25

  CERAMIKA NOWA GALA SA (11/2018) Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 18 czerwca 2018

 • 18.06.2018 15:49

  Ceramika Nowa Gala wypłaci 5 gr dywidendy na akcję, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją

 • 18.06.2018 15:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA (10/2018) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 18-06-2018

 • 18.06.2018 15:37

  CERAMIKA NOWA GALA SA (9/2018) Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

 • 07.06.2018 15:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA (8/2018) Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku.

 • 04.06.2018 15:31

  CERAMIKA NOWA GALA SA (7/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną

 • 18.05.2018 11:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na dzień 18 czerwca 2018 roku

 • 15.05.2018 17:08

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 15:22

  CERAMIKA NOWA GALA SA (5/2018) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 11.05.2018 15:12

  Ceramika Nowa Gala chce wypłacić 5 gr dywidendy na akcję

 • 11.05.2018 15:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA (4/2018) Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2017

 • 09.05.2018 10:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA (3/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną

 • 16.04.2018 14:42

  CERAMIKA NOWA GALA SA (2/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną

 • 26.03.2018 17:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.03.2018 17:46

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.01.2018 10:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA (1/2018) Terminy raportów okresowych publikowanych w 2018 roku

 • 24.11.2017 07:10

  Nowa Gala chce zwiększyć sprzedaż o kilkanaście proc. w ’18 i podwoić eksport do ’21 (wywiad)

 • 14.11.2017 17:15

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.08.2017 17:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.07.2017 18:24

  CERAMIKA NOWA GALA SA (16/2017) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ 14-07-2017

 • 14.07.2017 18:21

  CERAMIKA NOWA GALA SA (15/2017) Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 14 lipca 2017

 • 28.06.2017 18:21

  CERAMIKA NOWA GALA SA (14/2017) Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 14 lipca 2017 roku

 • 13.06.2017 13:51

  CERAMIKA NOWA GALA SA (13/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 lipca 2017 roku

 • 06.06.2017 18:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 02.06.2017 11:04

  CERAMIKA NOWA GALA SA (11/2017) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 15.05.2017 17:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 09:35

  CERAMIKA NOWA GALA SA (10/2017) Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA posiadających powyżej 5% na ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku

 • 10.05.2017 15:33

  CERAMIKA NOWA GALA SA (9/2017) Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA 10 maja 2017

 • 10.05.2017 15:23

  Ceramika Nowa Gala wypłaci 10 gr dywidendy na akcję

 • 10.05.2017 15:14

  CERAMIKA NOWA GALA SA (8/2017) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.04.2017 16:15

  CERAMIKA NOWA GALA SA (7/2017) Zmiany w porządku obrad walnego zgromadzenia emitenta zwołanego na dzień 10 maja 2017 roku, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Allianz Polska OFE

 • 19.04.2017 17:45

  AgioFunds TFI ma 5,35 proc. głosów na walnym Nowej Gali

 • 19.04.2017 17:01

  CERAMIKA NOWA GALA SA (6/2017) Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

 • 12.04.2017 16:00

  CERAMIKA NOWA GALA SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2017 roku

 • 27.03.2017 12:30

  Ceramika Nowa Gala chce wypłacić 10 gr dywidendy na akcję

 • 27.03.2017 12:22

  CERAMIKA NOWA GALA SA (4/2017) Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2016

 • 24.03.2017 17:49

  Nowa Gala rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 24.03.2017 17:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA (3/2017) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez spółkę opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności

 • 24.03.2017 17:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 17:08

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.01.2017 06:01

  Zapowiedziane inwestycje Nowej Gali bez wpływu na dywidendę (wywiad)

 • 24.01.2017 06:00

  Nowa Gala po 2025 r. chce skupić produkcję w jednym zakładzie (wywiad)

 • 18.01.2017 16:59

  Ceramika NG chce przenieść produkcję z CNG II do dwóch pozostałych fabryk

 • 18.01.2017 15:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA (2/2017) Złożenie wniosku o wygaszenie zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice przez spółkę zależną

 • 03.01.2017 11:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA (1/2017) Terminy raportów okresowych publikowanych w 2017 roku

 • 14.11.2016 18:04

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 19:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA (15/2016) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 31.08.2016 17:07

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 05.08.2016 16:07

  CERAMIKA NOWA GALA SA (14/2016) Zawarcie umowy z mFaktoring SA w zakresie faktoringu

 • 22.06.2016 21:02

  CERAMIKA NOWA GALA SA Powołanie rady nadzorczej oraz zarządu emitenta na kolejną kadencję

 • 22.06.2016 14:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 22 czerwca 2016

 • 22.06.2016 14:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA powyżej 5% na ZWZA 22-06-2016

 • 22.06.2016 13:29

  Ceramika Nowa Gala wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2016 13:26

  CERAMIKA NOWA GALA SA Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 21.06.2016 14:45

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 21.06.2016 12:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 15.06.2016 18:55

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na walne zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2016 roku

 • 14.06.2016 15:55

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 07.06.2016 18:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 25.05.2016 15:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016

 • 20.05.2016 14:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.05.2016 17:30

  Ceramika Nowa Gala chce wypłacić 10 gr dywidendy na akcję

 • 19.05.2016 17:07

  CERAMIKA NOWA GALA SA Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2015

 • 16.05.2016 17:13

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.03.2016 17:21

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:18

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.01.2016 12:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA Terminy raportów okresowych publikowanych w 2016 roku

 • 28.12.2015 16:30

  CERAMIKA NOWA GALA SA Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 30.11.2015 09:40

  Nowa Gala zakłada wzrost wolumenów sprzedaży w '16; presja cenowa raczej nie ustąpi (wywiad)

 • 24.11.2015 07:48

  DM BOŚ obniżył rekomendację Ceramiki Nowa Gala do "sprzedaj"

 • 16.11.2015 17:08

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 31.08.2015 17:07

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 26.08.2015 17:31

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zawarcie znaczących umów przez spółki grupy kapitałowej emitenta - zmiana dostawcy gazu

 • 17.06.2015 19:31

  Ceramika Nowa Gala wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 17.06.2015 19:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA powyżej 5% na ZWZ 17-06-2015

 • 17.06.2015 19:18

  CERAMIKA NOWA GALA SA Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.06.2015 19:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 17 czerwca 2015

 • 17.06.2015 14:23

  CERAMIKA NOWA GALA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.05.2015 13:26

  Ceramika Nowa Gala liczy, że w ‘15 r. wyłamie się z trendu spadkowego (wywiad)

 • 21.05.2015 16:27

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2015

 • 15.05.2015 17:42

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 25.03.2015 19:01

  Zarząd Ceramiki Nowa Gala rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 25.03.2015 18:54

  CERAMIKA NOWA GALA SA Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2014

 • 23.03.2015 17:10

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.01.2015 15:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zawarcie znaczących umów przez spółki grupy kapitałowej emitenta

 • 21.01.2015 10:52

  CERAMIKA NOWA GALA SA Terminy raportów okresowych publikowanych w 2015 roku

 • 01.12.2014 12:28

  Nowa Gala rozwija eksport do UE, tnie koszty i ostrożnie planuje inwestycje

 • 14.11.2014 17:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 21.10.2014 15:51

  CERAMIKA NOWA GALA SA - zwiększenie udziału w kapitale zakładowym

 • 21.10.2014 15:49

  CERAMIKA NOWA GALA SA zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów

 • 21.10.2014 15:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 12% ogólnej liczby głosów

 • 17.10.2014 14:05

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów

 • 16.10.2014 16:08

  CERAMIKA NOWA GALA SA obniżenie kapitału zakładowego emitenta poprzez umorzenie akcji własnych

 • 25.09.2014 13:53

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów

 • 19.09.2014 18:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 19.09.2014 18:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA nabycie akcji własnych od podmiotu zależnego

 • 01.09.2014 17:54

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 07.07.2014 12:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości spółki zależnej

 • 30.06.2014 19:54

  Walne Ceramiki zdecydowało o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję za '13

 • 30.06.2014 19:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.06.2014 19:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014

 • 30.06.2014 15:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA rozwiązanie umowy z animatorem emitenta

 • 23.06.2014 14:46

  CERAMIKA NOWA GALA SA zawarcie przez spółkę zależną Ceramika Gres SA umowy kredytowej

 • 11.06.2014 19:17

  GPW: Komunikat - CERAMIKA NOWA GALA SA

 • 05.06.2014 13:58

  CERAMIKA NOWA GALA SA zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

 • 03.06.2014 12:01

  CERAMIKA NOWA GALA SA zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2014

 • 02.06.2014 15:43

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów

 • 02.06.2014 15:42

  Ceramika Nowa Gala może wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję za '13

 • 02.06.2014 15:37

  CERAMIKA NOWA GALA SA planowana wypłata dywidendy z zysku za rok 2013

 • 02.06.2014 15:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.05.2014 14:38

  Minimalny CAPEX Ceramiki w 2014 r. wyniesie do 10 mln zł (wywiad)

 • 28.05.2014 14:26

  Spada sprzedaż Ceramiki na Wschodzie, ale plan wzrostu przychodów w '14 aktualny (wywiad)

 • 16.05.2014 06:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 13.03.2014 16:39

  Ceramika Nowa Gala zakłada stopniowe dochodzenie do docelowej marży

 • 12.03.2014 19:04

  Ceramika NG przyjęła nową strategię; do końca '16 marża EBITDA ma wzrosnąć do ok. 17 proc.

 • 12.03.2014 18:33

  CERAMIKA NOWA GALA SA założenia nowej strategii rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata 2014-2016

 • 09.01.2014 09:37

  CERAMIKA NOWA GALA SA terminy raportów okresowych publikowanych w 2014 roku

 • 31.12.2013 16:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 31.12.2013 16:18

  Fundusze ING PTE mają ponad 5 proc. Ceramika Nowa Gala

 • 30.10.2013 12:05

  DM IDM SA obniżył cenę docelową dla Ceramiki Nowa Gala do 2 zł

 • 10.10.2013 15:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości

 • 09.09.2013 13:23

  Ceramika Nowa Gala oczekuje stabilizacji wyników w drugiej połowie roku (wywiad)

 • 09.09.2013 13:19

  Ceramika Nowa Gala do końca roku przedstawi strategię na 5 lat, odniesie się do inwestycji

 • 02.09.2013 08:20

  CERAMIKA NOWA GALA SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.06.2013 11:00

  CERAMIKA NOWA GALA SA spełnienie się warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej spółki zależnej Ceramiki Gres SA z Alior Bank SA

 • 27.06.2013 14:31

  Ceramika Nowa Gala dostanie 45,5 mln zł tytułem dywidendy ze spółki zależnej

 • 27.06.2013 14:18

  CERAMIKA NOWA GALA SA informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy na rzecz spółki.

 • 25.06.2013 18:55

  CERAMIKA NOWA GALA SA - zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej

 • 21.06.2013 15:13

  CERAMIKA NOWA GALA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.06.2013 14:36

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów

 • 06.06.2013 15:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji i zmiana struktury kapitału zakładowego emitenta

 • 15.05.2013 18:15

  CERAMIKA NOWA GALA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 10:49

  CERAMIKA NOWA GALA SA informacja o transakcjach zawartych przez IDM SA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta

 • 07.05.2013 12:55

  CERAMIKA NOWA GALA SA lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 25-04-2013 - korekta raportu

 • 02.05.2013 06:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA transakcje animatora

 • 26.04.2013 17:58

  CERAMIKA NOWA GALA SA lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 25-04-2013

 • 26.04.2013 17:48

  CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2013 wraz ze zgłoszonym sprzeciwem

 • 25.04.2013 20:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA powołanie rady nadzorczej i zarządu

 • 23.04.2013 13:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA - uaktualnienie projektów uchwał WZA

 • 23.04.2013 11:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 23.04.2013 11:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta.

 • 22.04.2013 14:02

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o transakcjach zawartych przez IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta