Ceramika Nowa Gala SA

skrót: CNG

Ostatnie notowanie z: 06.12.2019 14:04

Aktualny kurs0,74   0 %0 zł
Otwarcie0,740,00%
Minimum0,740,00%
Maksimum0,740,00%
Wolumen (szt.) 16875
Kurs odniesienia0,74
Widełki dolne0,67
Widełki górne0,81
Obroty (tyś. zł)12
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
4104 7310,74
213 1530,74
227 0000,73
115 0000,72
12 3500,71
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,746 500 2
0,7585 350 5
0,7810 000 1
0,7923 550 2
0,80464 2
Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą płytek ceramicznych i elementów dekoracyjnych. Posiada trzy zakłady produkcyjne na terenie Polski. Produkty wykorzystywane są jak materiał wykończeniowy w budownictwie: podłogi, okładziny elewacyjne i ścienne.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Cerrad sp. z o.o.36 853 73178,59%36 853 73178,59%
AgioFunds TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne2 509 9805,35%2 509 9805,35%

Kategoria • 03.12.2019 15:56

  CERAMIKA NOWA GALA SA (36/2019) Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku

 • 27.11.2019 17:57

  Cerrad wzywa do sprzedaży 21,41 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję (opis)

 • 27.11.2019 17:35

  Cerrad wzywa do sprzedaży 10.039.890 akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję

 • 27.11.2019 17:34

  Ceramika Nowa Gala rozpoczyna działania restrukturyzacyjne

 • 27.11.2019 17:00

  CERAMIKA NOWA GALA SA (35/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA na dzień 24 grudnia 2019 roku

 • 27.11.2019 16:57

  CERAMIKA NOWA GALA SA (34/2019) Decyzja co do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych

 • 27.11.2019 13:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA (33/2019) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 27 listopada 2019 roku

 • 27.11.2019 13:14

  CERAMIKA NOWA GALA SA (32/2019) Odwołanie dotychczasowego składu rady nadzorczej i powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

 • 27.11.2019 12:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA (31/2019) Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 27 listopada 2019

 • 26.11.2019 09:36

  CERAMIKA NOWA GALA SA (30/2019) Informacja o zgłoszeniu kandydatur do rady nadzorczej emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 listopada 2019 roku

 • 14.11.2019 17:54

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 16:02

  CERAMIKA NOWA GALA SA (29/2019) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% w ogólnej liczbie głosów na wza spółki

 • 04.11.2019 18:09

  Allianz Polska OFE i Nationale-Nederlanden OFE wyszły z akcjonariatu Ceramiki Nowej Gali

 • 04.11.2019 17:58

  CERAMIKA NOWA GALA SA (28/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 04.11.2019 17:56

  CERAMIKA NOWA GALA SA (27/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 04.11.2019 17:53

  CERAMIKA NOWA GALA SA (26/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2019 19:32

  CERAMIKA NOWA GALA SA (25/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2019 18:56

  CERAMIKA NOWA GALA SA (24/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala S.A. na dzień 27 listopada 2019 roku

 • 31.10.2019 09:42

  CERAMIKA NOWA GALA SA (23/2019) Odwołanie zarządu Ceramika Nowa Gala SA i powołanie zarządu Ceramika Nowa Gala SA na nową kadencję

 • 30.10.2019 15:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA (22/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów

 • 30.10.2019 15:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA (21/2019) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązku zarządcze

 • 30.10.2019 13:10

  CERAMIKA NOWA GALA SA (20/2019) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązku zarządcze

 • 24.10.2019 15:21

  W wezwaniu na Ceramikę Nowa Gala złożono zapisy na 36.853.731 akcji

 • 26.09.2019 08:51

  Cerrad ma zgodę UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali, co było warunkiem w wezwaniu

 • 19.09.2019 12:03

  CERAMIKA NOWA GALA SA (19/2019) Stanowisko Zarządu "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich ("Spółka"), dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 4 września 2019 r. przez "Cerrad" spółka z ograniczoną odpowi

 • 04.09.2019 09:05

  Cerrad wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję (opis)

 • 04.09.2019 08:51

  Cerrad wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Ceramiki Nowej Gali po 0,75 zł za akcję

 • 04.09.2019 08:22

  Cerrad ogłosi wezwanie na akcje Ceramiki Nowej Gali, po cenie nie niższej niż 75 gr za akcję

 • 04.09.2019 08:01

  CERAMIKA NOWA GALA SA (18/2019) Zawarcie umowy współpracy z wybranym inwestorem w związku z zamiarem ogłoszenia wezwania na akcje Ceramika Nowa Gala S.A. przez Cerrad sp. z o.o. oraz zawarcie umowy o zobowiązanie wezwaniowe przez Cerrad Sp. z o.o. z akcjo

 • 30.08.2019 17:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.05.2019 15:05

  CERAMIKA NOWA GALA SA (8/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na dzień 17 czerwca 2019 roku

 • 22.05.2019 13:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 22.05.2019 13:02

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.05.2019 12:56

  CERAMIKA NOWA GALA SA (7/2019) Uzupełnienie informacji przekazanych w rocznych raportach okresowych za rok 2018

 • 22.03.2019 18:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018

 • 25.02.2019 13:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA (3/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 25.02.2019 13:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA (2/2019) Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o 2% ogólnej liczby głosów

 • 10.01.2019 14:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA (1/2019) Terminy raportów okresowych publikowanych w 2019 roku

 • 05.12.2018 18:53

  CERAMIKA NOWA GALA SA (14/2018) Podjęcie decyzji o kontynuacji procesu przeglądu przez spółkę opcji strategicznych

 • 14.11.2018 06:35

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.10.2018 12:31

  Ceramika Nowa Gala sprzedała nieruchomość za 6 mln zł; odnotuje 1,6 mln zł straty

 • 09.10.2018 12:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA (13/2018) Zawarcie umowy zbycia zabudowanej nieruchomości

 • 28.09.2018 11:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA (12/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

 • 31.08.2018 17:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 18.06.2018 18:25

  CERAMIKA NOWA GALA SA (11/2018) Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 18 czerwca 2018

 • 18.06.2018 15:49

  Ceramika Nowa Gala wypłaci 5 gr dywidendy na akcję, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją

 • 18.06.2018 15:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA (10/2018) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA 18-06-2018

 • 18.06.2018 15:37

  CERAMIKA NOWA GALA SA (9/2018) Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

 • 07.06.2018 15:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA (8/2018) Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 roku.

 • 04.06.2018 15:31

  CERAMIKA NOWA GALA SA (7/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną

 • 18.05.2018 11:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na dzień 18 czerwca 2018 roku

 • 15.05.2018 17:08

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 15:22

  CERAMIKA NOWA GALA SA (5/2018) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 11.05.2018 15:12

  Ceramika Nowa Gala chce wypłacić 5 gr dywidendy na akcję

 • 11.05.2018 15:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA (4/2018) Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2017

 • 09.05.2018 10:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA (3/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną

 • 16.04.2018 14:42

  CERAMIKA NOWA GALA SA (2/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółką zależną

 • 26.03.2018 17:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.03.2018 17:46

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.01.2018 10:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA (1/2018) Terminy raportów okresowych publikowanych w 2018 roku

 • 24.11.2017 07:10

  Nowa Gala chce zwiększyć sprzedaż o kilkanaście proc. w ’18 i podwoić eksport do ’21 (wywiad)

 • 14.11.2017 17:15

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.08.2017 17:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.07.2017 18:24

  CERAMIKA NOWA GALA SA (16/2017) Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ 14-07-2017

 • 14.07.2017 18:21

  CERAMIKA NOWA GALA SA (15/2017) Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 14 lipca 2017

 • 28.06.2017 18:21

  CERAMIKA NOWA GALA SA (14/2017) Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 14 lipca 2017 roku

 • 13.06.2017 13:51

  CERAMIKA NOWA GALA SA (13/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 lipca 2017 roku

 • 06.06.2017 18:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 02.06.2017 11:04

  CERAMIKA NOWA GALA SA (11/2017) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 15.05.2017 17:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 09:35

  CERAMIKA NOWA GALA SA (10/2017) Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA posiadających powyżej 5% na ZWZA w dniu 10 maja 2017 roku

 • 10.05.2017 15:33

  CERAMIKA NOWA GALA SA (9/2017) Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA 10 maja 2017

 • 10.05.2017 15:23

  Ceramika Nowa Gala wypłaci 10 gr dywidendy na akcję

 • 10.05.2017 15:14

  CERAMIKA NOWA GALA SA (8/2017) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.04.2017 16:15

  CERAMIKA NOWA GALA SA (7/2017) Zmiany w porządku obrad walnego zgromadzenia emitenta zwołanego na dzień 10 maja 2017 roku, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Allianz Polska OFE

 • 19.04.2017 17:45

  AgioFunds TFI ma 5,35 proc. głosów na walnym Nowej Gali

 • 19.04.2017 17:01

  CERAMIKA NOWA GALA SA (6/2017) Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

 • 12.04.2017 16:00

  CERAMIKA NOWA GALA SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2017 roku

 • 27.03.2017 12:30

  Ceramika Nowa Gala chce wypłacić 10 gr dywidendy na akcję

 • 27.03.2017 12:22

  CERAMIKA NOWA GALA SA (4/2017) Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2016

 • 24.03.2017 17:49

  Nowa Gala rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 24.03.2017 17:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA (3/2017) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez spółkę opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności

 • 24.03.2017 17:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 17:08

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.01.2017 06:01

  Zapowiedziane inwestycje Nowej Gali bez wpływu na dywidendę (wywiad)

 • 24.01.2017 06:00

  Nowa Gala po 2025 r. chce skupić produkcję w jednym zakładzie (wywiad)

 • 18.01.2017 16:59

  Ceramika NG chce przenieść produkcję z CNG II do dwóch pozostałych fabryk

 • 18.01.2017 15:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA (2/2017) Złożenie wniosku o wygaszenie zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice przez spółkę zależną

 • 03.01.2017 11:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA (1/2017) Terminy raportów okresowych publikowanych w 2017 roku

 • 14.11.2016 18:04

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 19:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA (15/2016) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

 • 31.08.2016 17:07

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 05.08.2016 16:07

  CERAMIKA NOWA GALA SA (14/2016) Zawarcie umowy z mFaktoring SA w zakresie faktoringu

 • 22.06.2016 21:02

  CERAMIKA NOWA GALA SA Powołanie rady nadzorczej oraz zarządu emitenta na kolejną kadencję

 • 22.06.2016 14:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 22 czerwca 2016

 • 22.06.2016 14:06

  CERAMIKA NOWA GALA SA Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA powyżej 5% na ZWZA 22-06-2016

 • 22.06.2016 13:29

  Ceramika Nowa Gala wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2016 13:26

  CERAMIKA NOWA GALA SA Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 21.06.2016 14:45

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 21.06.2016 12:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 15.06.2016 18:55

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na walne zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2016 roku

 • 14.06.2016 15:55

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 07.06.2016 18:41

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 25.05.2016 15:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016

 • 20.05.2016 14:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.05.2016 17:30

  Ceramika Nowa Gala chce wypłacić 10 gr dywidendy na akcję

 • 19.05.2016 17:07

  CERAMIKA NOWA GALA SA Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2015

 • 16.05.2016 17:13

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.03.2016 17:21

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:18

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.01.2016 12:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA Terminy raportów okresowych publikowanych w 2016 roku

 • 28.12.2015 16:30

  CERAMIKA NOWA GALA SA Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 30.11.2015 09:40

  Nowa Gala zakłada wzrost wolumenów sprzedaży w '16; presja cenowa raczej nie ustąpi (wywiad)

 • 24.11.2015 07:48

  DM BOŚ obniżył rekomendację Ceramiki Nowa Gala do "sprzedaj"

 • 16.11.2015 17:08

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 31.08.2015 17:07

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 26.08.2015 17:31

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zawarcie znaczących umów przez spółki grupy kapitałowej emitenta - zmiana dostawcy gazu

 • 17.06.2015 19:31

  Ceramika Nowa Gala wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 17.06.2015 19:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA powyżej 5% na ZWZ 17-06-2015

 • 17.06.2015 19:18

  CERAMIKA NOWA GALA SA Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.06.2015 19:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 17 czerwca 2015

 • 17.06.2015 14:23

  CERAMIKA NOWA GALA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.05.2015 13:26

  Ceramika Nowa Gala liczy, że w ‘15 r. wyłamie się z trendu spadkowego (wywiad)

 • 21.05.2015 16:27

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2015

 • 15.05.2015 17:42

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 25.03.2015 19:01

  Zarząd Ceramiki Nowa Gala rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję

 • 25.03.2015 18:54

  CERAMIKA NOWA GALA SA Planowana rekomendacja zarządu dotycząca wypłata dywidendy za rok 2014

 • 23.03.2015 17:10

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.01.2015 15:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA Zawarcie znaczących umów przez spółki grupy kapitałowej emitenta

 • 21.01.2015 10:52

  CERAMIKA NOWA GALA SA Terminy raportów okresowych publikowanych w 2015 roku

 • 01.12.2014 12:28

  Nowa Gala rozwija eksport do UE, tnie koszty i ostrożnie planuje inwestycje

 • 14.11.2014 17:39

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 21.10.2014 15:51

  CERAMIKA NOWA GALA SA - zwiększenie udziału w kapitale zakładowym

 • 21.10.2014 15:49

  CERAMIKA NOWA GALA SA zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów

 • 21.10.2014 15:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 12% ogólnej liczby głosów

 • 17.10.2014 14:05

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów

 • 16.10.2014 16:08

  CERAMIKA NOWA GALA SA obniżenie kapitału zakładowego emitenta poprzez umorzenie akcji własnych

 • 25.09.2014 13:53

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów

 • 19.09.2014 18:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 19.09.2014 18:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA nabycie akcji własnych od podmiotu zależnego

 • 01.09.2014 17:54

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 07.07.2014 12:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości spółki zależnej

 • 30.06.2014 19:54

  Walne Ceramiki zdecydowało o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję za '13

 • 30.06.2014 19:50

  CERAMIKA NOWA GALA SA uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.06.2014 19:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014

 • 30.06.2014 15:19

  CERAMIKA NOWA GALA SA rozwiązanie umowy z animatorem emitenta

 • 23.06.2014 14:46

  CERAMIKA NOWA GALA SA zawarcie przez spółkę zależną Ceramika Gres SA umowy kredytowej

 • 11.06.2014 19:17

  GPW: Komunikat - CERAMIKA NOWA GALA SA

 • 05.06.2014 13:58

  CERAMIKA NOWA GALA SA zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

 • 03.06.2014 12:01

  CERAMIKA NOWA GALA SA zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2014

 • 02.06.2014 15:43

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów

 • 02.06.2014 15:42

  Ceramika Nowa Gala może wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję za '13

 • 02.06.2014 15:37

  CERAMIKA NOWA GALA SA planowana wypłata dywidendy z zysku za rok 2013

 • 02.06.2014 15:29

  CERAMIKA NOWA GALA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.05.2014 14:38

  Minimalny CAPEX Ceramiki w 2014 r. wyniesie do 10 mln zł (wywiad)

 • 28.05.2014 14:26

  Spada sprzedaż Ceramiki na Wschodzie, ale plan wzrostu przychodów w '14 aktualny (wywiad)

 • 16.05.2014 06:11

  CERAMIKA NOWA GALA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 13.03.2014 16:39

  Ceramika Nowa Gala zakłada stopniowe dochodzenie do docelowej marży

 • 12.03.2014 19:04

  Ceramika NG przyjęła nową strategię; do końca '16 marża EBITDA ma wzrosnąć do ok. 17 proc.

 • 12.03.2014 18:33

  CERAMIKA NOWA GALA SA założenia nowej strategii rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata 2014-2016

 • 09.01.2014 09:37

  CERAMIKA NOWA GALA SA terminy raportów okresowych publikowanych w 2014 roku

 • 31.12.2013 16:47

  CERAMIKA NOWA GALA SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 31.12.2013 16:18

  Fundusze ING PTE mają ponad 5 proc. Ceramika Nowa Gala

 • 30.10.2013 12:05

  DM IDM SA obniżył cenę docelową dla Ceramiki Nowa Gala do 2 zł

 • 10.10.2013 15:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości

 • 09.09.2013 13:23

  Ceramika Nowa Gala oczekuje stabilizacji wyników w drugiej połowie roku (wywiad)

 • 09.09.2013 13:19

  Ceramika Nowa Gala do końca roku przedstawi strategię na 5 lat, odniesie się do inwestycji

 • 02.09.2013 08:20

  CERAMIKA NOWA GALA SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.06.2013 11:00

  CERAMIKA NOWA GALA SA spełnienie się warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej spółki zależnej Ceramiki Gres SA z Alior Bank SA

 • 27.06.2013 14:31

  Ceramika Nowa Gala dostanie 45,5 mln zł tytułem dywidendy ze spółki zależnej

 • 27.06.2013 14:18

  CERAMIKA NOWA GALA SA informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy na rzecz spółki.

 • 25.06.2013 18:55

  CERAMIKA NOWA GALA SA - zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej

 • 21.06.2013 15:13

  CERAMIKA NOWA GALA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.06.2013 14:36

  CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów

 • 06.06.2013 15:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji i zmiana struktury kapitału zakładowego emitenta

 • 15.05.2013 18:15

  CERAMIKA NOWA GALA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 10:49

  CERAMIKA NOWA GALA SA informacja o transakcjach zawartych przez IDM SA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta

 • 07.05.2013 12:55

  CERAMIKA NOWA GALA SA lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 25-04-2013 - korekta raportu

 • 02.05.2013 06:09

  CERAMIKA NOWA GALA SA transakcje animatora

 • 26.04.2013 17:58

  CERAMIKA NOWA GALA SA lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 25-04-2013

 • 26.04.2013 17:48

  CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2013 wraz ze zgłoszonym sprzeciwem

 • 25.04.2013 20:44

  CERAMIKA NOWA GALA SA powołanie rady nadzorczej i zarządu

 • 23.04.2013 13:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA - uaktualnienie projektów uchwał WZA

 • 23.04.2013 11:38

  CERAMIKA NOWA GALA SA informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta

 • 23.04.2013 11:12

  CERAMIKA NOWA GALA SA informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta.

 • 22.04.2013 14:02

  CERAMIKA NOWA GALA SA Informacja o transakcjach zawartych przez IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta